INFO KOLEJ - forum kolejowe

Duperele - Podstawy dobrego artykułu

Beatrycze - 31-08-2011, 23:08
Temat postu: Podstawy dobrego artykułu
Jak napisać dobry artykuł?

Publikowanie treści w internecie to sposób na zaprezentowanie własnych poglądów na interesujące nas sprawy lub rzeczy. Jest też szansą na zdobycie popularności jako autor oraz, w przypadku umieszczania artykułu na presell page, promocji własnej strony internetowej. Artykuły mogą zdobywać popularność z dwóch powodów, interesującego tematu na jaki jest napisana i sposobu w jaki jest napisana. Tematykę każdy wybiera sobie sam natomiast warto pisać artykuły w pewien określony sposób, czyli z zachowaniem odpowiedniej struktury dokumentu.

* Wstęp do artykułu
* Postawienie tezy
* Rozwinięcie
* Podsumowanie

Wstęp do artykułu

Tutaj umieszczamy ogólny zarys tematu, na który chcemy napisać. Możemy dodać powody dla których piszemy, wprowadzić pytanie retoryczne, które ma zachęcić czytelnika do poświęcenia czasu na jego przeczytanie. Ten fragment tekstu decyduje o tym czy czytelnik zainteresuje się i przeczyta to co napisaliśmy, czy po prostu porzuci dalszą część artykułu. Dobrze obrazuje istotę wstępu angielska sentencja – „In the first paragraph you should grab the reader atentions”.

We wprowadzeniu warto umieścić też podstawowe elementy, które później zawrzemy w artykule i będziemy rozwijać je w trakcie pisania tekstu. W tym przypadku są to po prostu elementy, z których składa się artykuł.

Postawienie tezy

W przypadku kiedy chcemy argumentować na rzecz jakiegoś stanowiska lub poglądu, warto postawić po napisaniu wstępu tezę, której chcemy bronić. Moim zdaniem jest to jeden z trudniejszych artykułów, pod warunkiem, że interesuje nas obiektywność argumentacji. Napisać pogląd, że tak jest, ponieważ my tak uważamy jest wyjątkowo prosto. Wyszukujemy argumentów za umieszczamy w artykule i gotowe.

Natomiast polemika z użyciem argumentów za i przeciw z zachowaniem obiektywizmu wobec obu stron to wyjątkowa sztuka. Umiejętność uznania argumentów drugiej strony i zawarcia ich w artykule to rzadki przypadek, nawet w przypadku profesjonalnego dziennikarstwa. Najczęściej kończy się na tendencyjności, z obawy, że nasze poglądy mogą już nie być takie oczywiste.

Rozwinięcie podstawowych elementów

To kilka lub kilkanaście zdań na temat określonej części artykułu. W tym momencie jest to trzeci punkt ze wstępu. Zawiera nasze zdanie na jakiś temat, poglądy, które chcemy zaprezentować. Czasem przytaczane są statystyki lub badania w danym temacie. Piszemy wszystko to co chcemy przekazać lub do momentu wyczerpania inwencji.

Warto zachować ciągłość i spójność tekstu, żeby poszczególne zdania wynikały z poprzednich i nawiązywały do tematyki danego fragmentu. Płynny tekst zachęca do dalszego czytania i wciąga czytelnika coraz bardziej w publikowane przez nas treści. Dobra wystarczy tego lania wody.

Podsumowanie

W podsumowaniu umieszczamy skrót całego artykułu. Piszemy z czego składał się artykuł, co chcieliśmy w nim zaprezentować i z jakich powodów on powstał. W tym artykule chciałem zaprezentować jak wygląda struktura dokumentu i z jakich poszczególnych części się on składa. Publikacja artykułów umożliwia zaprezentowanie swoich poglądów w internecie innym użytkownikom oraz w przypadku wykorzystana presell page promocji własnej strony internetowej.

źródło: webshock.com

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group