INFO KOLEJ - forum kolejowe

Duperele - Wymiar niesprawiedliwości

Victoria - 22-07-2012, 20:54
Temat postu: Wymiar niesprawiedliwości
Spotkanie z Jerzym Jachnikiem, prezesem Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Gdańsku.

Państwo, w którym żyjemy, jest złe. Państwo krzywdzi ludzi poprzez swe skorumpowane i antyobywatelskie instytucje, jak sądy, urzędy skarbowe, ZUS etc. W III RP zamiast logiki dobra wspólnego mamy logikę klik, interesów grupowych, mafii, koterii. Nad społeczeństwem dominuje „nowa klasa", która wyzwoliła się z wszelkiej kontroli za pomocą niedemokratycznych ustaw (w tym Konstytucji RP), gwarantujących bezkarność sędziom,prokuratorom, czy też posłom.


Pirat - 24-07-2012, 03:12
Temat postu:
Polskim sędziom jest bliższa neapolitańska Camorra, niż krwawa sycylijska Cosa Nostra. W mafii tej, jak w naszych sądach, o wszystkim decydują bowiem trzy czynniki: więzy rodzinne, pozycja w lokalnej sitwie oraz znajomość sztuczek prawnych.

Więcej:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,9932,title,Sedziowska-Camorra,wid,9279334,wiadomosc.html
Pirat - 26-07-2012, 16:10
Temat postu:
Redakcja Nowego Ekranu odmawia sądowi usunięcia materiału filmowego z posiedzenia sądu.

Szczegóły tutaj:
http://pietkun.nowyekran.pl/post/68970,wysoki-sadzie-nie-zmienimy-zdania


Pirat - 27-07-2012, 14:22
Temat postu:
Ekipa NE była wczoraj z wizytą u Bogdana Goczyńskiego. Psychopatyczni klawisze, tortury na policji czyli o neostalinowskim systemie represji. Czas zacząć wydawać wyroki na "nich" i je realizować.
Galanonim - 28-07-2012, 03:01
Temat postu:

Pirat - 30-07-2012, 13:38
Temat postu:
Kolejna rozprawa: Stowarzyszenie Solidarni 2010 przeciwko Donaldowi Tuskowi

2 sierpnia br. o 9:20 w sali 239 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście, II Wydział Karny ul. Marszałkowska 82 odbędzie się kolejna rozprawa:

Stowarzyszenie Solidarni 2010 przeciwko Donaldowi Tuskowi oskarżonemu przez Stowarzyszenie o zdradę dyplomatyczną i niedopełnienie obowiązków służbowych. Tematem rozprawy jest zażalenie Stowarzyszenia na odmowę wszczęcia postępowania. Solidarnych 2010 reprezentować będzie mecenas Hambura.

Nawet jeśli Sąd zdecyduje by rozprawa ta miała mieć charakter niejawny, to wszyscy członkowie Stowarzyszenia będą mieli prawo - jako strona -€“ być obecni na sali rozpraw. Wzywamy wszystkich zainteresowanych, aby stawili się na miejscu.

Pozdrawiam Ewa Stankiewicz

źródło: http://wpolityce.pl/artykuly/33143-kolejna-rozprawa
Victoria - 31-07-2012, 16:20
Temat postu:
Skandaliczny wyrok sądu

Sąd nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeproszenie gen. Marka Dukaczewskiego za obwinianie go o nieprawidłowości w WSI. Wyrok jest prawomocny. W trakcie odczytywania jego uzasadnienia sędzia Ewa Zalewska przerwała na kilka minut swoje wywody, które oburzyły zgromadzoną publiczność.

W sądzie pojawiło się kilkadziesiąt osób, które chciało wyrazić swoje oburzenie skandalicznym orzeczeniem. Nerwowość publiczności spowodowało również brak nagłośnienia na sali. I nie wszystkie osoby mogły usłyszeć słowa sędzi. Tego można było uniknąć wiedząc, że rozprawa będzie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Po co więc sprowokowano nerwową atmosferę.

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację byłego szefa komisji weryfikacji WSI Antoniego Macierewicza i nakazał mu przeproszenie gen. Dukaczewskiego na pierwszych stronach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej” oraz wpłacenie 2 tys. zł na cel społeczny.

Antoni Macierewicz zarzucał Wojskowym Służbom Informacyjnym m.in., że „15 lat istnienia dopuszczały się one bezprawnych działań wobec świata mediów, polityki i gospodarki” oraz dodał, że w służbach są „ślady zewnętrznych inspiracji”, m.in. „z bloku wschodniego”.

źródło: Niezależna.pl
Victoria - 31-07-2012, 17:25
Temat postu:

Pirat - 01-08-2012, 00:23
Temat postu:
Wyrok w sprawie Dukaczewski - Macierewicz jest nie tylko skandaliczny, ale przede wszystkim pozbawiony elementarnej logiki.

Antoni Macierewicz ma zapłacić 2 tys złotych na cel społeczny i przeprosić w prasie byłego szefa WSI za stwierdzenia, że za jego czasów dochodziło tam do nieprawidłowości. Wyrok ten nie może specjalnie dziwić w kraju, którego sądy (przypomnijmy, że środowisko sędziów jest jedynym niepoddanym lustracji) zajmują się ochroną ubeków i rozmaitych agentów, a kary wymierzają tym, którzy - jak Antoni Macierewicz - mają odwagę o tym mówić. Ten wyrok jest nie tylko skandaliczny, niemoralny i niesprawiedliwy. Jest przede wszystkim pozbawiony podstaw logicznych.

Z wyroku wynika bowiem, że nie można przypisywać generałowi Dukaczewskiemu odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za to, że gdy ów Dukaczewski był szefem WSI to w instytucji tej dochodziło do nieprawidłowości. Czyli, według sądu, nieprawidłowości w jakiejś instytucji nie obciążają jej szefa. Jest to stwierdzenie tak głupie, że wszelka polemika z nim wydaje się być pozbawiona sensu. Szef właśnie dlatego jest szefem instytucji, że odpowiada za nią i obciążają go wszystkie jej sukcesy, jak i porażki. Tak samo jak premier odpowiedzialny jest za wszystkie wpadki i sukcesy rządu, a marszałek za klęski i zwycięstwa armii.

Niewiele jest mnie w stanie zdziwić w polskim sądzie, ale takiej żenady i takiej głupoty nie widziałem już dawno.

Leszek Szymowski

źródło: http://szymowski.nowyekran.pl/post/69908,skandaliczny-brak-logiki
Victoria - 02-08-2012, 18:02
Temat postu:
Warszawski Sąd Apelacyjny nakazał ministrowi Antoniemu Macierewiczowi przeprosić generała Dukaczewskiego. Poseł zapowiada, że tak absurdalnym restrykcją się nie podporządkuje bez względu na konsekwencje. Macierewicz dodaje, że na ugodę się nie zgodzi tym bardziej pod przymusem.

Video:
http://vod.gazetapolska.pl/2179-macierewicz-kontra-dukaczewski
Pirat - 06-08-2012, 11:10
Temat postu:
Oświadczenie ws. wyroku na A. Macierewicza

31 lipca 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w składzie Regina Owczarek-Jędrasik, Urszula Wercińska oraz Ewa Zalewska wydał wyrok w sprawie wytoczonej Antoniemu Macierewiczowi przez byłego szefa WSI gen. Marka Dukaczewskiego. Sąd nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeproszenie generała oraz zakazał mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności Marka Dukaczewskiego za nieprawidłowości o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w WSI.

Wyrok Sądu nosi znamiona zemsty politycznej na Antonim Macierewiczu za rozwiązanie Wojskowych Służb Informacyjnych, które były narzędziem rosyjskich wpływów w Polsce. Jednocześnie wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej i jest ciosem dla bezpieczeństwa i praworządności w Polsce poprzez próbę rehabilitacji przestępczych praktyk WSI. Sąd publicznie wziął pod ochronę gen. Dukaczewskiego i innych ludzi WSI szkolonych przez KGB i GRU, stając po stronie grup odpowiedzialnych za patologie wymienione w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI, a dowiedzione w Raporcie Komisji Weryfikacyjnej WSI.

Wobec wyroku Sądu stwierdzamy, że:

1. WSI powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB, a poprzez swoje działania zagrażały bezpieczeństwu państwa i obywateli;
2. WSI niejednokrotnie łamały prawo, prowadziły nielegalne operacje oraz były używane do walki z opozycją polityczną;
3. Marek Dukaczewski jest współodpowiedzialny za nieprawidłowości i zaniedbania, do jakich doszło w WSI, z racji pełnionego przez niego nadzoru nad tymi służbami, gdy był ich szefem.

Apelujemy do wszystkich osób, które podzielają to stanowisko, o składanie podpisów pod naszym oświadczeniem. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres mailowy: kontaktgp@gazetapolska.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko i zajęcie.

źródło: http://niezalezna.pl/31635-oswiadczenie-ws-wyroku-na-macierewicza
Minerva - 06-08-2012, 19:24
Temat postu:

Pirex - 07-08-2012, 13:55
Temat postu:


Więcej: http://zkekus.pl
Renia - 08-08-2012, 23:02
Temat postu:
Jak można zostać okradzionym w majestacie prawa:

http://www.wykop.pl/ramka/1227299/polska-obywatele-1-0/
Galanonim - 09-08-2012, 17:06
Temat postu:
Kolejna rozprawa procesu o ochronę dóbr osobistych jaki wytoczył Tomasz Turowski - komunistyczny szpieg Cezaremu Gmyzowi za artykuły opublikowane na łamach dziennika Rzeczpospolita i tygodnika Uważam Rze "Szpieg w Watykanie" i "Szpieg w Smoleńsku". Sąd Okręgowy, Warszawa.


Victoria - 14-08-2012, 17:16
Temat postu:
Będzie kolejny proces z Adamem Michnikiem w roli głównej. Tym razem redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” pozwał publicystę Rafała Ziemkiewicza. Co paradoksalne, za - jak podaje portal wirtualnemedia.pl - stwierdzenie, że Michnik zwykł terroryzować przeciwników pozwami sądowymi.


Pirex - 15-08-2012, 16:40
Temat postu:

Renia - 18-08-2012, 00:16
Temat postu:

Pirex - 21-08-2012, 03:33
Temat postu:

Minerva - 22-08-2012, 02:18
Temat postu:
Po ogłoszeniu wyroku przez sędzię Annę Ptaszek, Ewa Stankiewicz odniosła się do zaistniałej sytuacji. Stwierdziła, że to, co miało miejsce na sali sądowej jest groźną rzeczą i dlatego należy dalej walczyć. Uważa, że stała się rzecz kuriozalna. Jest to- wg niej- sygnał dla dziennikarzy i polityków, że „są lepsi i gorsi dziennikarze i są politycy, którzy mają więcej lub mniej praw". Niesiołowski, jak wynika z orzeczenia sądu, może zaatakować dziennikarza, który jest krytyczny wobec władzy, a to jest domeną reżimu, a nie demokracji. Fakt, że Niesiołowski w tej sprawie pozostaje bezkarny, jest bardzo groźny.

„Wykonywałam swoje obowiązki kulturalnie- podkreślała Ewa - a Stefan Niesiołowski był agresywny. Nie obraziłam go ani jednym słowem. On zaatakował mnie fizycznie, usiłował zniszczyć kamerę". Postawę sądu wg niej można określić, jako gwałt na zdrowym rozsądku i nieliczenie się z faktami. Jest to niewątpliwie decyzja polityczna sądu.


mateuszpiszcz - 22-08-2012, 10:01
Temat postu:
Komornik pomylił adresy, właściciel domu przegonił go z siekierą. Proces odroczony

Nie udało się Sądowi Rejonowemu w Siemiatyczach rozpocząć we wtorek od początku procesu dotyczącego ataku na komornika. Oskarżonym jest właściciel nieruchomości, któremu - przez pomyłkę komornika - groziła licytacja
Na rozprawę nie stawił się oskarżony, mieszkaniec podsiemiatyckiej wsi. Niewykluczone jednak, że w ogóle nie wiedział o rozprawie - sąd nie otrzymał bowiem potwierdzenia odebrania zawiadomienia. Kolejny termin wyznaczono na październik. Zdarzenie miało miejsce ponad rok temu. Komornika i towarzyszącego mu pomocnika zaatakował właściciel gospodarstwa, do którego komornik przyszedł z zamiarem zajęcia nieruchomości. Potem okazało się, że komornik pomylił się - tak naprawdę szukał mieszkańca sąsiedniej wsi o takich samych personaliach i imieniu ojca; mężczyzna ten zalegał z alimentami. W pierwszym procesie sąd w Siemiatyczach uznał, że doszło do napaści, z siekierą w ręku, na komornika i towarzyszącego mu pełnomocnika, ale odstąpił od wymierzenia kary rolnikowi. Uznał jednak, że doszło do przekroczenia stanu wyższej konieczności.

Orzeczenie zaskarżyła prokuratura, a Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrok uchylił i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Teraz sąd pierwszej instancji ponownie ma ocenić, czy był to stan wyższej konieczności. W uzasadnieniu orzeczenia sąd okręgowy zaznaczył, że nawet bez uznania takiego stanu, biorąc pod uwagę, iż doszło do błędu organu państwowego, sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia kary lub orzeczenia warunkowego umorzenia postępowania.

źródło: gazeta.pl

Decyzja Sądu Okręgowego jest wg mnie kompromitująca. Dlaczego? Wystarczy szerzej zajrzeć do sprawy. Owy pseudo komornik przed feralną wizytą otrzymywał informację od właściciela domu, że ten nie posiada żadnych długów. Kompletnie to zignorował. Dlaczego w takim razie właściciel domu ma być oskarżony o rzekomą napaść na komornika skoro bronił swojego domu? Sąd pierwszej instancji odstąpił od kary i to powinno zakończyć tę sprawę. Nie rozumiem kompletnie dlaczego komornik ma być ponad prawem pomimo swoich zaniedbań?
Galanonim - 22-08-2012, 16:09
Temat postu:

Minerva - 23-08-2012, 03:39
Temat postu:Ralny - 25-08-2012, 02:18
Temat postu:
Sprawiedliwość po polsku

Warszawski sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt dla Piotr Staruchowicza, „Starucha”. Dzisiaj odbyło się posiedzenie w tej sprawie.

Lider kibiców „Legii” Warszawa Piotr Staruchowicz od wielu miesięcy przebywa w areszcie, do którego trafił pod zarzutem rzekomego handlu narkotykami.
Przypomnijmy, że prokuratorzy postawili liderowi kibiców Legii zarzut dotyczący handlu narkotykami. „Staruch” miał być – w ich opinii – jednym z członków gangu. Zwrotu „w ich opinii” nie używam przypadkowo – po ponad trzech miesiącach od aresztowania Piotra okazuje się, że oskarżenia śledczych bardziej przypominają konfabulacje niż zarzuty sformułowane według litery prawa.

Jedynym dowodem przeciwko „Staruchowi” jest niespójna wypowiedź skruszonego bandyty: bez konkretów, dat, bez faktów.
Adwokat kibica Legii Krzysztof Wąsowski przyznaje, ze zarzuty wobec jego klienta są wyjątkowo absurdalne.”

Założycielowi Amber Gold postawiono sześć zarzutów związanych z działalnością jego firmy, m.in. fałszowania dokumentów. Marcin P. przyznał się jedynie do niezłożenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
Oprócz zarzutu dotyczącego niezłożenia sprawozdań finansowych Amber Gold, Marcinowi P. zarzucono m.in. naruszenie Prawa bankowego – prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej.

Ponadto prokuratura zarzuciła szefowi Amber Gold, że „posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 mln zł, przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji spółki w KRS, poprzez podstępne wprowadzenie w błąd tego sądu, dzięki czemu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisów KRS w rejestrze przedsiębiorców”.

Kolejny zarzut dotyczy „prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej”.

Marcin P. przyznał się do tego, iż będąc prezesem zarządu spółki Amber Gold nie złożył sprawozdania finansowego spółki za lata 2009 i 2010 i częściowo za rok 2011 r. we właściwym rejestrze sądowym.

Jak poinformowała prokuratura, za przestępstwa zarzucone Marcinowi P. grozi maksymalnie 5 lat więzienia. Grzywna w związku z zarzutem dotyczącym przestępstwa z ustawy Prawo bankowe (prowadzenie działalności parabankowej) może wynieść do 5 mln zł.
Marcin P. nie może opuszczać kraju i pozostanie pod dozorem policyjnym - zdecydowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

http://niepoprawni.pl/blog/425/sprawiedliwosc-po-polsku-0
Victoria - 07-09-2012, 13:22
Temat postu:
Kolejna akcja Nowego Ekranu ukazująca ogrom bezprawia w polskich sądach:
http://pietkun.nowyekran.pl/post/73295,sad-tak-bardzo-chcialby-cz-1

Jest to relacja ze sprawy sądowej dotyczącej zaskarżenia postanowienia prokuratury. W podobnych sprawach uczestniczy administracja naszego forum, gdy składa zażalenie do sądu na postanowienie prokuratury o żądaniu wydania adresów IP forumowiczy, na zlecenie zarządów kolejowych spółek. W maju br. jedną z takich spraw wygraliśmy (patrz załącznik), stroną przegraną była prokuratura i poniekąd zarząd Kolei Dolnośląskich.


Pirex - 13-09-2012, 19:30
Temat postu:
Sędzia: Proszę opuścić salę rozpraw, bo wasze koszulki zakłócają porządek. Członkowie legalnego stowarzyszenia "Stop pomówieniom" zostali wyproszeni za ich strój.


Galanonim - 15-09-2012, 15:18
Temat postu:
Prawdą jest, że wymiar sprawiedliwości przez dziesiątki lat poddany był największej presji przez reżim komunistyczny. Aparat sędziowski – jak wtedy mówiono – był komunistycznej władzy niezbędny, by mogła realizować swoje obłędne cele. Masowym tragicznym plonem pełnej dyspozycyjności wymiaru sprawiedliwości były tysiące ofiar skazanych na więzienia tylko dlatego, że nie chciały być posłusznymi niewolnikami, którzy żyją według wytycznych obcego mocarstwa. Represje spadały także na ich rodziny, na bliskich. Ale zdarzało się, że sędziowie legitymizowali po prostu zbrodnie, kiedy w sfingowanych procesach skazywali na śmierć niewinnych ludzi. To najcięższe wypadki służebności sędziów w strasznych czasach panowania rozszalałej bezpieki pod dowództwem oficerów NKWD.

Mówiąc teraz o nawykach posłuszeństwa sędziów, myślę o latach późniejszych, w których resort sprawiedliwości nadal był narzędziem zniewalania polskiego społeczeństwa. Najlepiej to wysługiwanie się przez sędziów władzy politycznej obrazuje pamiętany przez większość żyjących dziś Polaków stan wojenny, koszmarny bękart generałów. Tę dyspozycyjność, mimo upływu ponad 20 lat od końca komunizmu w Polsce, sędziowie mają we krwi.

Dziś, tak samo jak w mrocznych czasach reżimu w latach 80., za odmowę wykonania polecenia władzy, za niepodporządkowanie się naciskom politycznym żadnemu sędziemu nie grozi nic więcej, jak ewentualne złamanie kariery. Pozostanie do końca życia na dole zawodowej hierarchii, ale z czystym sumieniem, że nigdy nie sprzeniewierzył się sędziowskiej przysiędze, że będzie kierował się zasadami godności i uczciwości.

Coś za coś. Albo ześwinienie się i wspinanie na szczyty, albo wykonywanie zawodu zgodnie z jego regułami, wśród których naczelna jest zasada niezawisłości sędziego. To latarnia wskazująca kierunek, w którym należy płynąć, mimo różnych przeszkód i obszar wód, których opuścić nie wolno. Bo tylko to gwarantuje dopłynięcie do właściwego portu.

Reakcja sędziego na telefon rzekomego pracownika Kancelarii Premiera obnaża w sposób najbardziej namacalny z możliwych dzisiejszą sprzedajność elity wymiaru sprawiedliwości. Ściślej, ludzi uważanych za elitę jednej z najważniejszych dla funkcjonowania państwa grup zawodowych, jaką są sędziowie. Tu nie może być żadnych wymówek. Żadnej taryfy ulgowej. Sędzią pozostającym w pełni na usługach obecnej władzy nie był początkujący asesor, przytłoczony wysoką rangą urzędu, z którego ktoś do niego dzwoni. Nie był nim też przestraszony sędzia z głuchej prowincji, którego na sam dźwięk słów „Kancelaria Premiera” ogarnia paraliż, a rozum odmawia posłuszeństwa. To był wytrawny sędzia, zajmujący wysokie stanowisko w wielkiej aglomeracji, jaką jest Trójmiasto. Powinien być wzorem dla dziesiątków swoich podwładnych. W pracy i poza nią. Bo sędzia to zawód szczególny, o wielkiej roli społecznej i wielkiej odpowiedzialności. W sposób najpełniejszy uosabia sobą funkcjonowanie państwa.

Czytaj dalej:
http://niezalezna.pl/32897-sedzia-ofiara-dziennikarza
Minerva - 17-09-2012, 14:45
Temat postu:
Polecam bardzo ciekawy artykuł "Prysł mit niezależności polskich sądów":

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prysl-mit-niezaleznosci-polskich-sadow-2637517.html
Pirat - 18-09-2012, 15:47
Temat postu:Victoria - 19-09-2012, 11:48
Temat postu:
Kolejna sprawa sądowa i kolejna akcja Nowego Ekranu:


Galanonim - 19-09-2012, 15:45
Temat postu:
Jeżeli nie ufacie polskiej policji to macie racje. Próba aresztowania Grzegorza Brauna na Powązkach to tylko wierzchołek góry lodowej. Struktury policji żyją wciąż w PRL-u. Wystarczy popatrzeć z obrzydzeniem na to co działo się niedawno w Olsztynie.

Przepychanki pomiędzy obywatelami broniącymi Grzegorza Brauna i siłami policji na Powązkach przypominają nam lata 80-te. Teraz mamy YouTube i Facebook, kiedyś tego nie było. Zakładamy naiwnie, że skoro policja nazywa się "policja" a nie "milicja obywatelska" i jeździ furgonami Mercedesa a nie ponurymi Nysami jak kiedyś, to znaczy że mamy Europę i demokrację. Tu się mylimy.


Victoria - 21-09-2012, 11:23
Temat postu:
W momencie kiedy największe programy telewizyjne niczym zmówione przemilczają lub marginalizują wychodzące na jaw skandaliczne fakty dotyczące tzw. wymiaru sprawiedliwości, honor dziennikarstwa w tym kraju ratuje Jan Pospieszalski w swoim programie "BLIŻEJ" na antenie TVP Info. Warto obejrzeć!


Victoria - 27-09-2012, 12:21
Temat postu:
Jak skuto i wrzucono do celi narzeczoną Piotra Staruchowicza. Za co naprawdę skazano autora strony Antykomor.

Wywiad z red. Pawłem Nowackim z "Bliżej"
Victoria - 28-09-2012, 15:58
Temat postu:
Uwolnić Piotra Staruchowicza "Starucha"

Narzeczona Piotra Staruchowicza Katarzyna Ceran i Wojciech Wiśniewski "Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa" w rozmowie z Rafałem Dudkiewiczem. Do czego zmierza Tusk? Po co podpala Polskę? Dlaczego kibice to najbardziej prześladowana grupa społeczna w Tuskolandzie? Kto odpowie za bezprawne działania Policji i Prokuratury? Jak wygląda zemsta za hasło "Donald matole Twój rząd obalą kibole"?

Video:
http://vod.gazetapolska.pl/2464-uwolnic-piotra-staruchowicza-starucha
Pirat - 28-09-2012, 17:17
Temat postu:
Grzegorz Braun na gorąco po kolejnej rozprawie w procesie o pobicie policjantów. Sprawa wróciła do pierwszej instancji, po zmiażdżeniu wyroku skazującego przez Sąd Apelacyjny.

Wrocław 20 września 2012 r.


Victoria - 01-10-2012, 18:52
Temat postu:

Victoria - 01-10-2012, 18:59
Temat postu:
Grzegorz Braun został zatrzymany i przetrzymywany kilka godzin w policyjnym radiowozie, pod zarzutem... napaści na policjanta.


Pirex - 02-10-2012, 01:31
Temat postu:

Pirat - 02-10-2012, 14:17
Temat postu:
Rozmowa z Ewą Stankiewicz:

http://vod.gazetapolska.pl/2485-mocne-slowa-ewy-stankiewicz
Victoria - 02-10-2012, 22:30
Temat postu:

Victoria - 02-10-2012, 22:52
Temat postu:
Z pewnymi drobnymi wyjątkami, cenzura korespondencji jest zakazana w państwach europejskich. Jednym z najzupełniej nieznanych publicznie - a przynajmniej nienagłaśnianych - elementów wymiaru niesprawiedliwości w Polsce jest cenzura korespondencji kierowanej do organów wspólnotowych UE i Rady Europy, w tym również do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dlatego poszkodowani przezorni ustanawiają pełnomocników za granicą Polski i stamtąd też prowadzą korespondencję. Konfederacja Polski Niepodległej postanowiła położyć kres i temu bezprawiu. Po widocznym ocenzurowaniu kolejnego pisma do Trybunału w Strasburgu Adam Słomka, Przewodniczący KPN-OP, zawiadomił prokuraturę o popełnieniu domniemanego przestępstwa. Warto pamiętać że prokuratura w Polsce chroni bezprawne interesy domniemanych cenzorów; dlatego prokuratura - jak zawsze, tak i tu - odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. A. Słomka zaskarżył to postanowienie do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. W tym wypadku Sąd uznał racje A. Słomki i nakazał prokuraturze przeprowadzenie koniecznego postępowania.
Victoria - 03-10-2012, 14:35
Temat postu:
Zwykły cieć staje okoniem i nie wpuszcza do sądu. Mało tego – wydaje polecenia żandarmom, którzy go karnie słuchają. A podobno sądy są powszechne i dla obywatela. To I część relacji z ostatniego procesu Mariusza Lewińskiego.

Więcej:
http://pietkun.nowyekran.pl/post/75712,to-kabaret-nie-sad-rp


Victoria - 03-10-2012, 15:42
Temat postu:
„W stosownym czasie”, czyli obstrukcja sądu:

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/75727,w-stosownym-czasie-czyli-obstrukcja-sadu


Pirat - 04-10-2012, 00:06
Temat postu:
Zniszczą dowody korupcji sięgającej Sądu Najwyższego. Nikt nie może zaskarżyć umorzenia

Narasta konflikt między Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a prokuraturą. Oskarżyciele nie zgadzają się by CBA zażaliło do sądu decyzję o umorzeniu śledztwa, które miało wyjaśnić, czy doszło do korupcji na szczytach wymiaru sprawiedliwości. Biuro nie wyklucza podjęcia "innych kroków". Wszystko wskazuje jednak na to, że największa afera w polskim sądownictwie została na zawsze pogrzebana.

Czytaj dalej...
Pirex - 04-10-2012, 23:58
Temat postu:

Victoria - 05-10-2012, 11:57
Temat postu:
Rażące uchybienia gdańskiego sądu

W zakresie nadzoru gdańskiego sądu okręgowego nad sprawą Amber Gold doszło do bardzo wielu uchybień – ujawnił minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Nieprawidłowości stwierdzili sędziowie wizytatorzy z Poznania, którzy kontrolowali działania gdańskich sędziów. Minister nie wykluczył kolejnych postępowań dyscyplinarnych.

Więcej:
http://niezalezna.pl/33533-razace-uchybienia-gdanskiego-sadu
Victoria - 06-10-2012, 14:47
Temat postu:
Gowin zlikwidował 79 sądów rejonowych

Wczoraj, 5 października minister sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał Rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych i Rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

Więcej:
http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/76026,gowin-zlikwidowal-79-sadow-rejonowych
Galanonim - 08-10-2012, 01:01
Temat postu:
Na czym polega niezawisłość sędziowska? Na tym, że sześciu sędziów wydało już trzy postanowienia o przewlekłości postępowania, a sędzia, która się tego dopuszcza, nadal robi, co chce.

Więcej tutaj:
http://pwp.pb.pl/2676227,37890,wszyscy-traca-sedzia-robi-co-chce-br
Beatrycze - 13-10-2012, 15:04
Temat postu:
Dwóch milionów złotych zażądali prawnicy za pozytywne rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej w Sądzie Najwyższym. Powoływali się przy tym na swoje wpływy w SN. Szczegóły:

http://niezalezna.pl/33716-sedzia-sn-zalatwia-kasacje

Przez prawie cztery lata Centralne Biuro Antykorupcyjne gromadziło dowody ws. korupcji w świecie palestry i sądownictwa. Pod koniec września prokuratura umorzyła jednak śledztwo. Dotarliśmy do szczegółów tej sprawy, która w normalnym, demokratycznym państwie z pewnością zakończyłaby się aktem oskarżenia. Szczegóły:

http://niezalezna.pl/33733-ujawniamy-szczegoly-sledztwa-ws-korupcji-w-sn
Victoria - 26-10-2012, 15:29
Temat postu:
Za 2 tys. zł długu policja w środku nocy zaaresztowała samotną matkę. Dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego. I kto tu straszył państwem policyjnym?

Matka samotnie wychowująca dwoje małych dzieci została zabrana do aresztu z powodu ponad 2 tys. zł niezapłaconej grzywny. Policjanci przyszli po nią ok. godz. 22. Dzieci w wieku dwóch i sześciu lat zostały odwiezione w piżamach do pogotowia opiekuńczego. Powodem ich działań był dług kobiety wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 2,3 tys. zł.

Więcej TUTAJ
Beatrycze - 26-10-2012, 16:13
Temat postu:
Policja strzelała do niewinnego kierowcy - grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna do bydgoski żołnierz. Za to, że zachował zimną krew policja uznała to za czynną napaść na funkcjonariusza. Na facebooku powstała gupa ludzi wspierająca Emila i osoby o podobnych przejściach.

https://www.facebook.com/pages/Nie-dajmy-si%C4%99-zastrasza%C4%87-policji/421468091246077


loony - 26-10-2012, 17:03
Temat postu:
Policja zawsze ma swoją wersję zdarzeń Smile

Dzisiaj znajomy dzwonił do mnie. Miał 2 miesiące temu sytuację, że zatrzymała go drogówka do kontroli (jechał motorowerem), nie miał dokumentów przy sobie, ale mówi, że ktoś może dowieźć, bo ma do domu dosłownie 3 kilometry. Na co policjant stwierdził, że oni nie mają czasu na takie rzeczy i że będzie mandat 50pln. Znjomy nie przyjął i sprawa poszła do sądu (po drodze jeszcze policjanci chcieli go przeszukać i takie tam rzeczy, ale kumpel jest kozak i się nie daje Very Happy). W każdym razie dzisiaj przyszło do niego pismo z sądu, w którym sąd go poucza i koszty sądowe pokrywa skarb państwa.

//post zmoderowano. mateuszpiszcz

Modliszka - 26-10-2012, 21:42
Temat postu:
Cytat:
Matka samotnie wychowująca dwoje małych dzieci została zabrana do aresztu z powodu ponad 2 tys. zł niezapłaconej grzywny. Policjanci przyszli po nią ok. godz. 22. Dzieci w wieku dwóch i sześciu lat zostały odwiezione w piżamach do pogotowia opiekuńczego. Powodem ich działań był dług kobiety wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 2,3 tys. zł.

Przypadek z Opola dowodzi, że ma się nas za stado bezwolnych baranów, które można przeganiać metodami dupokracji z kąta w kąt! Bezduszność sądów, policji i całego aparatu państwowego dziś już nikogo nie burzy! Dlaczego?! Bo im na to pozwalamy - ot kolejny news w dzienniku. O wielu takich przypadkach nawet się nie pisze...
Contador - 29-10-2012, 13:29
Temat postu:
Nie ma odpowiedniego wątku żeby to umieścić, więc mam nadzieje, że drodzy Admini i Modzi nie pogniewacie się jak zamieszczę to tu Smile albo przenieście do odpowiedniejszego wątku.

http://politykier.pl/kat,1025795,wid,15046822,wiadomosc.html

Link do artykułu jak to posłanka PiS, Elżbieta Witek 460km na posiedzenie sejmu pokonała... taksówką. Ciekawe kto za to wszystko zapłaci Evil or Very Mad
Pirat - 29-10-2012, 14:59
Temat postu:
Contador, der "Fakt" szuka sensacji tam gdzie jej nie ma. Za taksówkę zapłaciła posłanka ze swoich pieniędzy (stać ją na to), bo kancelaria Sejmu nie pokrywa takich wydatków. Niech ten niemiecki brukowiec dla Polaków lepiej policzy ile kosztują cotygodniowe lotnicze podróże pupila Merkelowej, premiera Tuska na trasie Warszawa - Gdańsk, które są opłacane przez podatnika.
Pawel_15 - 29-10-2012, 15:39
Temat postu:
Jego podróże autem też sporo kosztują... mijam jego dom codziennie jak zapylam do roboty i wiem kiedy miłościwy nam Donald jest w domu: pod domem stoi minimum 5 samochodów na rządowych blachach. 5 samochodów które grzeją na lotnisko i powrót, albo co gorsza grzeją do samej Wawy !
Galanonim - 01-11-2012, 12:13
Temat postu:
5 listopada w Warszawie rozpocznie się protest głodowy przeciwko destrukcji Cywilizacji Łacińskiej, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Inicjatorką protestu jest znana dziennikarka Krystyna Górzyńska (Rebeliantka na Nowym Ekranie).

Więcej: http://rebeliantka.nowyekran.pl


Pirex - 03-11-2012, 03:15
Temat postu:
W poniedziałek 29.10.12 w biurze posła J. Gowina, o godz. 11.00 doszło do spotkania osób pokrzywdzonych przez krakowski wymiar sprawiedliwości. Na spotkanie nie wpuszczono dziennikarzy, mimo, że byli wcześniej zapowiedziani.


Victoria - 05-11-2012, 18:59
Temat postu:
Sadysta z policji będzie bezkarny?!

Policjant Karol C., który podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości, kopał demonstranta, może pozostać bezkarny, bo prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy. A uzasadnienie skandalicznej decyzji to kpina…

Więcej:
http://niezalezna.pl/34499-sadysta-z-policji-bedzie-bezkarny

---

Scenę kopania zarejestrował jeden z blogerów (widać od 10,5 minuty):
http://www.youtube.com/watch?v=pKC2yQODZU8
Pawel_15 - 05-11-2012, 19:15
Temat postu:
To on jeszcze żyje ? Myślałem że problem został już dawno definitywnie rozwiązany...

W/w sytuacja to kolejna, która obrazuje że mamy śmiech-sądownictwo. Bandyta z policyjną odznaką może katować niewinnego człowieka i nie ponosi za to ŻADNEJ odpowiedzialności. Teraz na ten przykład będą się powoływać oskarżeni o zabójstwa i inne ciężkie przestępstwa a dobrze wyszczekany adwokat przekona do tego sąd. Śmiech na sali, śmiech-sąd, śmiech-państwo...
Victoria - 14-11-2012, 15:04
Temat postu:
10 lat więzienia za Marsz Niepodległości

„Jeszcze, kurwa, ten Marsz Niepodległości będzie cię drogo kosztował” – usłyszał w wozie policyjnym pan Józef Jurzec. Ma 62 lata i jak co roku chciał świętować Dzień Niepodległości. Z natury spokojny i życzliwy – jest chory na cukrzycę, leczy się także onkologicznie. Kiedy maszerujących zaatakowano gazem łzawiącym, pan Józef w smugach dymu z załzawionymi oczami i zgięty wpół wycofywał się wzdłuż muru budynków ulicą Marszałkowską, a następnie skręcił w Aleje Jerozolimskie. W ręku trzymał flagę na bambusowym cienkim drzewcu. Natrafił na kordon policji uzbrojony w kaski i przezroczyste tarcze. Kiedy chciał przez ten kordon przejść, został przez policjantów złapany za ręce, a następnie zawleczony po ziemi do radiowozu. Prokurator domagała się od sądu 3 miesięcy aresztu. Wystraszony pan Józef na sali sądowej był pod wpływem środków, które mu wcześniej podano, o których pochodzeniu nie potrafił nic powiedzieć. Decyzją sądu z 13 listopada będzie odpowiadał z wolnej stopy. Po posiedzeniu sądu siedział oszołomiony na korytarzu, dwóch kolegów pomagało mu założyć sznurówki do butów i pod rękę z żoną poszedł do domu. Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.

Ewa Stankiewicz

źródło:
http://niezalezna.pl/34800-10-lat-wiezienia-za-marsz-niepodleglosci


Galanonim - 19-11-2012, 01:58
Temat postu:

Pirat - 19-11-2012, 18:34
Temat postu:
Ppłk. Mariusz Lewiński, sędzia w stanie spoczynku, który ujawnił przestępstwa popełniane przez sędziów i prokuratorów wojskowych został zatrzymany przez policję. Po prawie pięciu godzinach zawieziono go na badania psychiatryczne.

Oto list Mariusza Lewińskiego:

„Zostałem zatrzymany o godz. 7.30 w miejscu zamieszkania. Postanowieniem z dnia 26 października 2012 r. (sygn. ASD 2/12) Sąd Apelacyjny Sąd Dyscyplinarny w Krakowie wydał postanowienie o zatrzymaniu i doprowadzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. na godz. 13.00 na badanie przez biegłych psychiatrów. Na policji byłem od 7.50 do 12.30 kiedy to przewieziono mie na badanie do sadu okręgowego we Wroclawiu. Badanie mialy przeprowadzić biegłe ze szpitala psychiatrycznego przy ul. Krasińskiego we Wroclawiu. Miałem już wątpliwa przyjeność być badanym przez lekarzy z tej placówki. Uznano mnie za urojeniowca kiedy wspominalem o nagminnych przypadkach orzekania w sadach wojskowych przez sąd nienależycie obsadzony. Teraz sprawa dotyczy zamiatania pod dywan wielu przestepstw umyslnych popełnionych przez sędziów i prokuratorów wojskowych w tym przez Parulskiego. Zawiadomienia o ich przestepstwach były zamiatane pod dywan sami zaś wpadli na szatański pomysł zrobienia mi sprawy dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki sędziowskiej poprzez ujawnianie tych przestępstw. Najlatwiej bedzie zrobic ze mnie wariata, bo jak mozna dawac posłuch 'rewelacjom' wariata. Teraz moge się spodziwać umieszczenia w oddziale zamknietym i bez kontaktu ze światem zewnetrzymym. Bialoruś to raj na ziemii. Piekło jest w Polsce. Pozdrawiam. Mariusz Lewiński”.

Więcej:
http://pietkun.nowyekran.pl/post/80354,uwaga-uklad-siega-po-psychiatrow
Pirat - 22-11-2012, 02:40
Temat postu:

mateuszpiszcz - 22-11-2012, 13:02
Temat postu:
Nie jestem obrońcą "Starucha" , chyba najsłynniejszego kibica Legii w historii, ale krew nagła mnie zalewa jak słyszę w radiu, że sąd przedłużył mu areszt o kolejne dwa miesiące , tak naprawdę bez żadnej rozsądnej argumentacji, a wypuścił na wolność handlarza bronią, który sprzedał Brunonowi K. nielegalną broń, za poręczeniem majątkowym 10 tys. zł!
Jak pisze "Wprost" Sąd areszt dla Staruchowicza przedłużył mimo tego, że upadły oskarżenia świadka który próbował go wrobić w handel narkotykami (Wprost pisze: świadek H. wspomniał o Staruchu w kilkunastu zdaniach. Miał zeznać, że Staruch kupił od niego kilogram amfetaminy. Ale transakcja miała odbyć się przez pośrednika i świadek koronny wcale jej świadkiem nie był. W dodatku H. powiedział, że na miejsce późniejszej transakcji Staruch podjechał toyotą corollą - samochodem, którego nigdy nie miał.), a za podstawę dwumiesięcznego aresztu służy to, że w domu Staruchowicza znaleziono dwa dowody osobiste obcych mu osób.
To jak, za handel bronią wypuszczamy, a za znalezienie w mieszkaniu dwóch dowodów osobistych zatrzymujemy w areszcie na dwa miesiące?
To jest dopiero lekcja niesprawiedliwości.
Pirex - 22-11-2012, 21:42
Temat postu:

mateuszpiszcz - 26-11-2012, 09:33
Temat postu:
Więzień polityczny posiedzi jeszcze. Sąd na wniosek prokuratury przedłużył Staruchowiczowi areszt o dwa miesiące

A ja znowu o „Staruchu” czyli Piotrze Staruchowiczu, liderze kibiców Legii. Sąd na wniosek prokuratury przedłużył mu areszt o dwa miesiące. Dotąd Staruchowicz przesiedział w więzieniu pół roku pod zarzutem handlu narkotykami. Jedyną podstawą były zeznania świadka koronnego, którego wiedza sprowadzała się do tego, że ktoś mu o tym, podobno, powiedział. Staruchowicz w przeciwieństwie do wszystkich innych zatrzymanych w tej sprawie nie jest oskarżony o udział w grupie przestępczej.

Z dętego oskarżenia o handel narkotykami prokuratura zdaje się wycofywać, gdyż Staruchowiczowi przedłużono areszt z powodu... posiadania dwóch, cudzych dowodów osobistych. W rzeczywistości jego kibicowska funkcja oznaczała również rodzaj społecznego biura rzeczy znalezionych. I wyjaśnienia, że z powodu aresztu nie zdołał odesłać ich właścicielom, wydają się przekonujące. Cóż to zresztą za powód do zatrzymania człowieka w więzieniu i jakim cudem narkotyki stały się dowodami osobistymi, a handel nimi przetrzymywaniem cudzych dokumentów?

Na pytania, które pojawiają się: dlaczego zajmuję się tę marginalną sprawą?, odpowiadam: bo nie jest marginalna. Trzymanie niewinnego człowieka w więzieniu nigdy taką rzeczą nie jest, nawet jeśli ma on na sumieniu różne niepiękne sprawki.

A tu chodzi o rzecz jeszcze bardziej ponurą, o to, że Staruchowicz jest więźniem politycznym. Wiem, że pod moim tekstem pojawią się zaraz wpisy rozmaitych wynajętych kanalii natrząsających się z tego określenia. Problemem realnym jest jednak to, że niektórzy, skądinąd uczciwi ludzie, z powodu – uzasadnionego – lęku i niechęci do środowiska kiboli, też nie chcą uznać polityczności tej sprawy, a więc przyjąć do wiadomości elementarnych faktów.

Staruchowicz znalazł się na celowniku władz po tym, gdy zorganizował akcję pod hasłem: „Tusku matole, twój rząd obalą kibole”. Działanie rządzących to klasyczna metoda zastraszania. Na początku szuka się kozła ofiarnego, a więc tych, których w większości nie lubimy. Przecież nie będziemy protestować w ich obronie. Droga jest już jednak utorowana. Potem zabiorą się za innych, a my nie będziemy protestować, bo są to przecież inni. Kiedy zabiorą się za nas, nie będzie już miał kto protestować.

Nie twierdzę, że III RP Tuska doprowadzi do takiego finału. Ale rozejrzyjmy się dookoła. Atmosfera coraz głębszego konformizmu czyli lęku przed niewychylaniem się gęstnieje, a zagrożenie dla demokracji czyli działania wymierzone w opozycję i generalnie w krytyków status quo, nasilają się i to przy radosnej klace medialnych prostytutek.

Sprawa Staruchowicza wydaje się jednak na tyle oczywista, że w jego obronie wystąpiło już paru dziennikarzy głównego nurtu. Może chociaż w tym wypadku uda się uzyskać jakąś wspólnotę przekraczającą nieco podstawowy polski podział polityczny?

źródło: wpolityce.pl

więcej: http://wpolityce.pl/artykuly/41270-wiezien-polityczny-posiedzi-jeszcze-sad-na-wniosek-prokuratury-przedluzyl-staruchowiczowi-areszt-o-dwa-miesiace
Minerva - 03-12-2012, 03:40
Temat postu:

Victoria - 03-12-2012, 15:01
Temat postu:
4 grudnia o godz. 16.00 przed Aresztem Śledczym przy ul. Rakowieckiej 37 odbędzie się akcja protestacyjna. Uczestnicy demonstracji będą się domagali wypuszczenia Piotra Staruchowicza na wolność.

Więcej:
http://niezalezna.pl/35424-protest-uwolnic-starucha
Pirat - 09-12-2012, 15:42
Temat postu:

Galanonim - 14-12-2012, 02:08
Temat postu:
12 grudnia 2012, w sprawie VI F 52/12, dot. wniosków pana Adama Słomki, lidera Konfederacji Polski Niepodległej, sędziowie Sądu Okręgowego w Katowicach po raz kolejny ostentacyjnie demonstrowali wspólnotę interesów dysponentów wymiaru niesprawiedliwości i zbrodniarzy komunistycznych, założycieli obecnego państwa antypolskiego. Z charakterystyczną dla siebie krzyżacką butą, na termin tej demonstracji sąd wybrał przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.Więcej tutaj:
http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/82936,antypolska-demonstracja-sedziow-w-katowicach
Minerva - 15-12-2012, 03:27
Temat postu:
Osobisty więzień funkcjonariuszy medialnych?

W krajach postkomunistycznych władza lubi mieć swoich "osobistych więźniów". Tak wiec Putin trzyma w łagrze Chodorkowskiego i wiadomo, że dopóki Putin będzie rządził to Chodorkowski na wolność nie wyjdzie. Również Tusk dorobił się swojego Piotra Staruchowicza, który od pół roku siedzi w areszcie. Najpierw podawanym tego powodem było, iż jakiś kryminalista słyszał podobno, że Staruchowicz mógł handlować amfetaminą, a ostatnio to, że w jego domu znaleziono cudzy dowód osobisty. Trudno wątpić, że naprawdę chodzi o ułożone przez Staruchowicza hasło "Donald matole twój rząd obalą kibole" i mamy do czynienia z osobistą zemstą premiera Polski.

Swojego więźnia pragnie mieć też prezydent Bronisław Komorowski. Ma nim być Robert Frycz, twórca satyrycznej strony Antykomor. Wprawdzie sąd w Piotrkowie nie zrozumiał w pełni intencji władcy i skazał Frycza tylko na przymusowe prace społeczne, ale prokuratura stara się to nadrobić i odwołała się od wyroku jako "zbyt łagodnego". Nie dziwi więc, iż przeświadczeni o swojej mądrości i wszechmocy funkcjonariusze medialni z "Gazety Wyborczej" oraz TVN zapragnęli też kogoś wsadzić do więzienia.

Czytaj dalej:
http://niepoprawni.pl/blog/6206/osobisty-wiezien-funkcjonariuszy-medialnych
Victoria - 15-12-2012, 12:26
Temat postu:
Adam Michnik zszedł na psy. Wczoraj pojawił się w sądzie w towarzystwie policyjnego psa i dwóch barczystych uzbrojonych policjantów. Teraz już chyba wiemy skąd bierze się to szczekanie, które słychać na Czerskiej.

Więcej:
http://monsieurb.nowyekran.pl/post/83058,szarik-i-michnik


Galanonim - 12-01-2013, 02:21
Temat postu:
Pierwszy w historii pozew sądowy: obywatele przeciwko Sejmowi:


Noema - 18-01-2013, 20:53
Temat postu:

Victoria - 01-02-2013, 16:13
Temat postu:
Staruch na wolności:
http://niezalezna.pl/37980-staruch-na-wolnosci


Pirat - 07-03-2013, 00:08
Temat postu:

Victoria - 11-03-2013, 14:47
Temat postu:
Raper podpalił się w studiu Polsatu. To protest przeciw funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.Cały materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=YTE2FE1ge7Q
Pirex - 19-04-2013, 02:08
Temat postu:

Noema - 21-04-2013, 20:27
Temat postu:
Karanie kibiców za protest przeciwko premierowi, nie przyznanie Telewizji Trwam koncesji na cyfrowe nadawanie oraz wyrok za prowadzenie strony antykomor.pl to tylko niektóre kwestie z dziedziny praw człowieka, które niepokoją Departament Stanu USA. W dorocznym raporcie o prawach człowieka na świecie rząd USA w części o Polsce zwraca uwagę na problemy nieskutecznego sądownictwa, długie procedury sądowe, czy dochodzenia policji ws. antysemickich aktów – piszą polskie media. Niezalezna.pl postanowiła zajrzeć do raportu. Nie jest tak różowo jak to przedstawiają główne media w Polsce.

Czytaj dalej:
http://niezalezna.pl/40577-amerykanie-krytykuja-polske-za-odmowe-przyznania-koncesji-tv-trwam
Ralny - 23-04-2013, 21:27
Temat postu:
Wcześniej skazywał opozycję. Dziś wydaje wyroki uniewinniające stalinowskich śledczych

Sędzia Sądu Najwyższego Marian Buliński należał do składu orzekającego, który uniewinnił stalinowskiego oficera śledczego Tadeusza J., któremu zarzucono znęcanie się nad płk. Franciszkiem Skibińskim. Ten sam sędzia w latach 80. skazywał opozycjonistów za działanie w „Solidarności”.

więcej:
http://niezalezna.pl/40662-wczesniej-skazywal-opozycje-dzis-wydaje-wyroki-uniewinniajace-stalinowskich-sledczych
Victoria - 26-04-2013, 18:07
Temat postu:
Beata Sawicka wzięła łapówkę. Sąd ją uniewinnił.

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił Beatę Sawicką z zarzutu korupcji. Sawicka przyjęła łapówkę, ale sąd stwierdził, że dowody zostały zebrane nielegalnie. Podczas ogłaszania wyroku sędzia Paweł Rysiński powiedział: wyrok zwalnia Beatę Sawicką z odpowiedzialności karnej, ale nie moralnej. - Dziś zwyciężyła korupcja i łapówkarstwo – skomentował wyrok dla niezalezna.pl poseł PiS Tomasz Kaczmarek.

Cały tekst:
http://niezalezna.pl/40759-beata-sawicka-wziela-lapowke-sad-ja-uniewinnil


Victoria - 09-05-2013, 20:28
Temat postu:
Materiał filmowy z procesu Piotra Staruchowicza. Nagranie dotyczy przemówienia prokuratora Waleriana Janasa, oskarżyciela "Starucha", który nie chce się zgodzić, by przebieg procesu został filmowany przez dziennikarzy.

Więcej na stronie wpolityce.pl


Pirex - 11-05-2013, 04:50
Temat postu:

Pawel_15 - 21-05-2013, 18:57
Temat postu:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/warszawa/poltora-roku-w-zawieszeniu-dla-policjanta-ktory-po,1,5522261,region-wiadomosc.html

Ma ktoś może jakieś info na temat tego bandyty ?
Victoria - 21-05-2013, 19:04
Temat postu:
Pawel_15, tutaj jest więcej:

http://niezalezna.pl/41529-policjant-sadysta-nie-bedzie-bezkarny-wiezienie-w-zawieszeniu-i-wyrzucenie-z-policji


Pawel_15 - 21-05-2013, 19:28
Temat postu:
Mało, mało i jeszcze raz mało ! Tutaj jak nie kula w łeb to przynajmniej usiłowanie zabójstwa i 25 lat. Może znajdzie się w tym kraju kilka osób wzburzonych, osaczonych i pod presją stresu i zrobią to co należy Twisted Evil
Minerva - 21-05-2013, 22:46
Temat postu:
Pawel_15, tutaj jest obszerna relacja z tego procesu:

http://www.autonom.pl/?p=5762
Pirat - 21-05-2013, 23:39
Temat postu:
Uzasadnienie wyroku:

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/policjant-skazany-za-pobicie-manifestanta

A tutaj koronny dowód w procesie karnym (fragmenty filmu "Widziałem naziola"):


Pirat - 05-06-2013, 23:00
Temat postu:
http://niezalezna.pl/42038-kiszczak-nie-stanie-przed-sadem


Victoria - 16-06-2013, 12:40
Temat postu:
W szczecińskim sądzie doszło do kuriozalnej sytuacji. Sędzia Bożena Wawrzyniak niemal wpadła w histerię, gdy jeden z mężczyzn wśród publiczności, złożył wniosek o nagrywanie procesu. Były krzyki, arogancja i groźby, a nawet teksty w stylu "nie będę z Panem rozmawiać. Zawraca Pan głowę sądowi".

Więcej:
http://niezalezna.pl/42444-sedzia-krzyczy-na-sali-rozpraw-panu-nie-przysluguje-zadne-prawo


Noema - 18-06-2013, 12:21
Temat postu:
Jak donoszą portale prawnicze i strony internetowe niektórych stowarzyszeń obywatelskich, zajmujących się problematyką polskiego wymiaru sprawiedliwości, już w czerwcu 2013 roku Sejm RP może znowelizować Kodeks postępowania karnego (zob. na stronie sejmowej druk nr 870). Nowy Kodeks postępowania karnego obowiązywałby od 1 stycznia 2015 roku. Obrońcy praw człowieka i obywatela biją na alarm. W przyszłej nowelizacji i tak już podupadły polski wymiar sprawiedliwości, w sferze formalno-prawnej uzyska dodatkowe instrumenty, które spowodują, że polskie sądy i prokuratury zaczną powielać stare dobre wzorce z epoki lat 50. XX w. Wraca stalinowska sprawiedliwość.

Przyszła nowelizacja zapewni uczestnikom postępowania następujące „prawa”:

a) brak nagrywania postępowań,

b) nie przewidziano udziału organizacji społecznych,

c) ograniczono jawność postępowań w tym powrót, wbrew uchwale SN, do tajności posiedzeń,

d) brak zmiany zakresu subsydiarnych aktów oskarżenia,

e) niemożność zażalenia się na kierowanie obywateli na badania psychiatryczne,

f) znaczące utrudnienie składania apelacji od wyroków I instancji (utrudnienia podobne do kasacji)

g) apelacje rozpoznawać będą sądy w składzie ławniczym – czyli sędzia i 2 ławników – to już chyba żart z obywateli. Co wie ławnik o sprawie w odwołaniu, który nie ma pojęcia co jest w aktach,

h) kasacja i to wielokrotna będzie w praktyce wyłącznie uprawnieniem prokuratora.

Jak podnoszą krytycy przedmiotowej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego „skrócenie postępowania sądowego ma służyć m.in. temu, iż sąd nie będzie już mógł w trakcie procesu odesłać sprawy prokuraturze do uzupełnienia – lecz będzie musiał ją osądzić taką, jaką prokuratura przygotowała – co zachęci jeszcze bardziej prokuraturę do tworzenia bubli prawnych zwanych aktami oskarżenia.

Ponadto sąd II instancji także nie będzie mógł uchylić sprawy do ponownego rozpoznania w I instancji, a jedynie – w razie takiej potrzeby – będzie “zmieniał merytorycznie wyrok”, mogąc prowadzić postępowanie dowodowe w szerszym zakresie niż obecnie. Spraw karnych po nowelizacji miałoby być mniej, bo do sądu nie trafiałyby błahe sprawy o nieznacznej szkodliwości społecznej”.

No cóż „rozgrzani sędziowie i prokuratorzy” plus restrykcyjna wobec obywatela litera prawa i do psychuszki droga prosta. Torty już nie wystarczą!

źródło:
http://3obieg.pl/nowy-kodeks-postepowania-karnego-idziemy-na-dno
Arek - 20-06-2013, 12:06
Temat postu:
Janusz Kowalik od 10 czerwca 2013 r. prowadzi protest głodowy pod Urzędem Skarbowym. Najpierw jego firma została zniszczona przez kontrole skarbowe, teraz on sam musi zapłacić państwu 12 mln zł. W wywiadzie o sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce okiem przedsiębiorcy, którego zniszczyło Państwo.


Arek - 10-07-2013, 16:15
Temat postu:
Ujawnił aferę, grozi mu pięć lat

Paweł Miter, autor prowokacji wobec sędziego Milewskiego, która wstrząsnęła Polską, usłyszy od zielonogórskiej prokuratury zarzuty w tej sprawie. Premier Donald Tusk po publikacji naszego materiału sugerował, że Miterem powinna się zająć prokuratura. To pierwszy podejrzany od czasu ujawnienia sensacyjnej taśmy prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Czytaj dalej:
http://niezalezna.pl/43417-ujawnil-afere-grozi-mu-piec-lat
Pirex - 22-07-2013, 00:04
Temat postu:
Zygmunt Miernik, który nagrodził tortem usłużną dla reżimu sędzię został aresztowany:

http://3obieg.pl/wolny-czyn-miernik-tortowy-aresztowany
Pirat - 25-07-2013, 01:51
Temat postu:
Posłowie PiS ostrzegają, że policja zbiera nasze wrażliwe dane i robi to bezprawnie. Chodzi m.in. o dane dotyczące poglądów religijnych, politycznych, stanu zdrowia, a nawet spraw intymnych. A wszystko na podstawie decyzji komendanta głównego policji z kwietnia 2013.

Więcej TUTAJ
Pirat - 25-07-2013, 02:19
Temat postu:
Zygmunt Miernik, działacz NSZZ "Solidarność", były internowany i więzień polityczny z doświadczeniem z lat PRL, znany z "protestu tortowego" przeciw bezkarności zbrodniarzy komunistycznych i ich wspólników z wymiaru niesprawiedliwości, onegdaj ukarany został grzywną za rzekomą odmowę wylegitymowania się policji (okazał prawo jazdy, bo nie miał z sobą dowodu osobistego). W następstwie protestu tortowego (5 czerwca 2013) wymiar niesprawiedliwości zabrał się za niepokornego działacza Solidarności. Najpierw stracił pracę, a 10 lipca b.r. został bestialsko pobity przez nieumundurowanych policjantów po akcji demontażu pomnika okupanta rosyjskiego w Katowicach. Dyspozycyjny lokalny "sąd" "przypomniał" sobie też o zmyślonej przez siebie winie Miernika związanej z nienoszeniem przy sobie dowodu osobistego. Grzywnę zamieniono mu zaocznie na areszt 15 dni kłamliwie informując go przy tym o rzekomej niemożliwości odwołania. Po kilku dniach nadesłano kolejną informację, że odwołanie jednak przysługuje - choć samego postanowienia sądu nie zawieszono; zapewne po to, by móc rozgłosić w szczekaczkach, że za Miernikiem wydano list gończy. Rozgłos taki w założeniu byłby dodatkowym elementem pognębienia człowieka, który ośmieszył marionetkowy "rząd" Trzeciej Rzeszy Pospolitej - kryminaliści bowiem siłą rzeczy mierzą innych własną miarą. By zniweczyć ten podły zamiar, Ruch Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych sam zaprosił dziennikarzy na 20 lipca b.r., gdy Zygmunt Miernik demonstracyjnie stawił się w areszcie w Wojkowicach. Miernik naturalnie odwoła się też od bezprawnego, zaocznego postanowienia sądu o jego uwięzieniu by otrzymać rekompensatę za "niewątpliwie niesłuszne" pozbawienie wolności.


Victoria - 25-07-2013, 13:20
Temat postu:
Nadgorliwi policjanci z Kielc. Ścigają za protest przeciw Palikotowi

W Kielcach będą przesłuchiwane osoby protestujące przeciw obecności Janusza Palikota w tym mieście. Policjanci zarzucają im „zakłócanie porządku publicznego", ale dlaczego wzywani są uczestnicy tylko jednej strony, choć okrzyki wznosili także sympatycy Palikota? Pytaliśmy o to podkomisarza Arkadiusza Arciszewskiego ze świętokrzyskiej policji. Poza kilkoma banalnymi stwierdzeniami o prawach podejrzanych nie chciał ujawnić na czym miało polegać wykroczenie.

Więcej:
http://niezalezna.pl/44057-nadgorliwi-policjanci-z-kielc-scigaja-za-protest-przeciw-palikotowi

http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-jerzego-wasiukiewicza/58798-narodowcy-na-celowniku-wzywanie-na-policje-osob-ktore-protestowaly-przeciwko-palikotowi-jest-forma-zastraszania


Pirat - 26-07-2013, 02:08
Temat postu:
Filmowanie czynności służbowych straży miejskiej/gminnej stalkingiem? Prokurator oskarżył znanego w sieci pana Emila, proces toczy się w Sulechowskim sądzie:

http://prawonadrodze.org.pl/sad-bezprawnie-wydalil-publicznosc-z-rozprawy/
Lady Makbet - 27-07-2013, 21:35
Temat postu:
Wyrok uniewinniający Emila Rau:

http://www.carvideo.pl/wyrok-uniewinniajacy-emila-rau/
Noema - 29-07-2013, 23:16
Temat postu:
"Bolek" i jego koledzy ze służb mogą spać spokojnie. Krzysztof Wyszkowski otrzymał dziś zawiadomienie o umorzeniu śledztwa w sprawie zniszczenia lub ukrycia "dokumentów wytworzonych przez SB oraz notatek funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa dotyczących m.in. osoby Lecha Wałęsy oraz materiałów dotyczących tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek”.

Śledztwo zostało umorzone „postanowieniem Prokuratora Prokuratury okręgowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2013 r.".

Więcej:
http://niezalezna.pl/44230-sprawa-bolka-zatuszowana-ci-ktorzy-zniszczyli-jego-akta-pozostana-bezkarni
Victoria - 30-07-2013, 18:39
Temat postu:
Kto chroni Kiszczaka

W stanie wojennym awansował na fotel prezesa Sądu Rejonowego w Łasku. Udzielał się w PZPR. W „wolnej” Polsce został prominentnym sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. To właśnie sędzia Jerzy Leder, który zawiesił proces Czesława Kiszczaka ze względu na jego stan zdrowia - ujawnia "Gazeta Polska Codziennie".

Sędzia Leder zawiesił proces Kiszczaka ws. wprowadzenia stanu wojennego na podstawie ekspertyz biegłych, które IPN podważał jako kuriozalne i wewnętrznie sprzeczne.

Więcej:
http://niezalezna.pl/44279-kto-chroni-kiszczaka
Pirat - 02-08-2013, 01:04
Temat postu:
Od pięciu lat walczy z nielegalnymi fotoradarami. Straż miejska mści się procesami za stalking i przejechanie ciągłej.

3 procesy karne, 2 cywilne, 6 spraw o wykroczenia – to ostatni bilans wojny, jaką Emilowi Rau, znanemu jako "Pogromca Fotoradarów", wypowiedziały władze trzech gmin z województwa lubuskiego. Przez lata walczył z zamaskowanymi, podstępnie ukrytymi fotoradarami. Dziś, jak twierdzi, dla Straży Miejskiej nadszedł czas zemsty. – Co mi zarzucają? Na przykład "nadużywanie świateł drogowych" albo znieważenie funkcjonariusza słowami "dziady kalwaryjskie" – mówi w rozmowie z naTemat.

Czytaj dalej...
Noema - 03-08-2013, 13:57
Temat postu:
Oburzająca, skandaliczna... Można byłoby jeszcze dosadniej nazwać decyzję warszawskiej prokuratury o „warunkowym umorzeniu” sprawy znanej dziennikarki Ewy Wanat, którą policjanci złapali pijaną podczas jazdy na rowerze. Uznano, że „społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna”.

http://niezalezna.pl/44426-pijana-zalozycielka-radia-tok-fm-na-rowerze-prokurator-chce-umorzenia
wodkangazico - 04-08-2013, 14:54
Temat postu:
Eee tam, Noema - równi i równiejsi.
Lemingi tresowane to "rozumieją" - mają zakodowane, znaczy, ale czasami trafia się jakiś niedorobiony przypadek, któremu wydaje się, że powinno być inaczej.
I takim wciąż trzeba przypominać.
Gdyby to była kwestia znajomości tej pani, niestety nie miałabyś co linkować. Żaden krawężnik nie pisnąłby słowa o telefonie z góry.
Pirat - 06-08-2013, 00:52
Temat postu:
Gangster Andrzej Z. ps. Słowik ujawnia: Zapłaciłem Wałęsie za ułaskawienie

Andrzej Z. (53 l.) ps. Słowik przyznaje, że dał łapówkę urzędnikom kancelarii Lecha Wałęsy (70 l.)! Dzięki tym pieniądzom miał zostać ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta w 1993 roku. - Wykorzystałem ludzką chciwość i akt łaski po prostu kupiłem - stwierdza "Słowik", który kilka dni temu został uniewinniony w procesie, w którym był oskarżony o zorganizowanie zabójstwa generała policji Marka Papały (†39 l.).

Więcej TUTAJ
Victoria - 06-08-2013, 16:55
Temat postu:
Są zarzuty za protest przeciwko obecności stalinisty Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim - ustaliła niezalezna.pl. Uczestnikom demonstracji grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Po histerycznych relacjach mainstreamowych mediów i groteskowej reakcji niektórych polityków (w tym prezydenta Wrocławia) prokuratura wespół z policją ścigają uczestników protestu.

Więcej:
http://niezalezna.pl/44528-protestowali-przeciwko-wykladowi-baumana-teraz-grozi-im-nawet-5-lat


Contador - 07-08-2013, 15:58
Temat postu:
Nie wiem gdzie lepszy temat, więc wrzucam tu:

http://fakt.onet.pl/sniadek-lata-z-Sejmu-do-domu-samolotem-sniadek-lata-co-trzy-dni-,artykuly,224391,1.html

@up, za tą wypowiedź Dutkiewicza odnośnie protestujących na UWr powinni go automatycznie usunąć ze stanowiska. Ale czerwoni wciąż silni wszędzie!
Pirat - 09-08-2013, 16:04
Temat postu:
W dniu wczorajszym Antykomor.pl wysłał do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim zawiadomienie o podejrzeniu dokonania przez Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego czynu zabronionego polegającego na namawianiu społeczeństwa do bojkotu referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta Warszawy.

Czytaj dalej...
Victoria - 09-08-2013, 20:54
Temat postu:
Kuriozalne procesy wytaczane przez straże miejskie i gminne człowiekowi, który ośmielił się piętnować ich nadużycia. Chodzi głównie o fotoradary, o to - że jak wykazał oskarżany przez strażników mężczyna - ustawiane przez nich fotoradary, służą wyłącznie zarabianiu pieniędzy, a nie poprawie bezpieczeństwa. Strażnicy poczuli się tym znieważeni - wytoczyli mężczyźnie trzynaście procesów, z których... siedem już przegrali. Sześć toczy się dalej. Skandaliczne nadużywanie władzy i uprzywilejowanej pozycji straży miejskiej - w starciu ze zwykłym śmiertelnikiem w reportażu Artura Zakrzewskiego:

http://ttv.pl/archiwum/94943,kuriozalne-procesy-strazy-miejskiej,0.html

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/lowca-radarow-ich-cel-jest-sportowy-zrobmy-duzo-zdjec-zrobmy-pieniadze,345527.html
wodkangazico - 09-08-2013, 23:17
Temat postu:
Straże miejskie i gminne nie mają i nigdy nie miały prawa posługiwania się RADARAMI.
Nieważne - w wersji ręcznej, z wyposażeniem dodatkowym pod postacią wyświetlacza prędkości, czy też w wersji z dodatkami, którymi to również jedynie są: aparat i rejestrator.
Uprawnienia do używania przyrządów do pomiaru prędkości ma - zgodnie z prawem o ruchu drogowym - policja i ITD (chociaż ci ostatni, ostatnio też plączą się w omijaniu prawdy - z Połciem na czele)
Strażnicy mogliby tylko i wyłącznie zająć się obróbką zdjęć, jeżeli wyżej wymienieni by im je dostarczyli, w czego nastąpienie kiedykolwiek, śmiem mocno wątpić.
Strażnicy o tym doskonale wiedzą - mają swój kojec, czyli zakres działania dokładnie wyznaczony w imiennym upoważnieniu.
Używając przyrządów radarowych - a na takie coś, nie zaś żadne fotoradary, urządzenia rejestrujące, czy inne pierdoły wymieniane w tytułach wezwań do uiszczenia jałmużny, mają wystawione świadectwa legalizacji - do pomiaru prędkości, preparując rzekomy dowód (zdjęcie), a następnie prowadząc postępowanie mandatowe na podstawie artykułu z KW, mówiącego o wykroczeniach w ruchu drogowym i ew. kierując sprawę do sądu, przekraczają swoje uprawnienia.

Zaś Emil Rau nie robi nic innego, jak tylko rzetelną dokumentację popełnianego "przy okazji" przestępstwa z art.231. §1 kodeksu karnego, o następującej treści i sankcjach:
"Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
I dlatego tak ich drażni.
Victoria - 12-08-2013, 21:20
Temat postu:
"Pluć, wsadzać do więzienia, gnębić w miejscu pracy". Palikot ponad prawem...

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wpisu Janusza Palikota na portalu Tomasza Lisa natemat.pl, w którym szef Ruchu Palikota wzywał swoich zwolenników do przemocy i prześladowań wobec narodowców oraz ich bliskich. W tej sprawie złożono już zażalenie.

Wpis Palikota pojawił się w sieci 7 lipca. „Sfotografujemy mordę za mordą. Opublikujemy dane. Wywiesimy plakaty w miastach, dzielnicach, na ulicach – wszędzie tam gdzie żyją. Tam ich powiesimy, aby każdy widział z imienia i nazwiska kto jest faszystą. Będziemy na nich pluć, wsadzać do więzienia, gnębić w miejscu pracy. Niech czują się słabi, niech się boją. Wyśmiejemy ich, ich znajomych, ich bliskich. Udzielimy pomocy każdemu kto padnie ofiara ich przemocy” - pisał Janusz Palikot w artykule „Stop faszystom!”.

Więcej:
http://niezalezna.pl/44743-pluc-wsadzac-do-wiezienia-gnebic-w-miejscu-pracy-palikot-ponad-prawem
Pirat - 13-08-2013, 01:10
Temat postu:
Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji. Rozmowa z autorami książki:


Arek - 16-08-2013, 14:48
Temat postu:
Emil Rau - pogromca straży miejskiej. Czy zwycięży w wojnie o fotoradary?

Nie namawiam strażników, żeby się głupio zachowywali. Robią to z własnej woli, a mnie zostaje tylko to rejestrować. Z Emilem Rauem rozmawia Mira Suchodolska:

http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/725672,emil-rau-pogromca-strazy-miejskiej.html
Pirex - 18-08-2013, 12:27
Temat postu:
NSA orzekł, że bezprawne było nakładanie przez Urzędy Skarbowe 75% domiaru (kary) od nieujawnionych dochodów. Czyżby koniec kolejnego sposobu łupienia obywateli?

Fiskus nie może nas tak karać za nieujawnione dochody:
http://3obieg.pl/fiskus-nie-moze-nas-karac-za-nieujawnione-dochody
Beatrycze - 20-08-2013, 17:42
Temat postu:
"Będziemy starali się wpłynąć zarówno na policję jak i prokuraturę i, w ramach naszych możliwości, na sądy, aby przede wszystkim surowo i możliwie natychmiast karać tych, którzy używają przemocy" - powiedział dziś Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, odnosząc się do niedzielnej bójki na plaży w Gdyni.

Nawet w PRL komuniści udawali, że sądy są niezawisłe, a prokuratura niezależna w swoim działaniu. Donald Tusk i partia rządząca najwyraźniej nie potrzebuje już takich pozorów.

Premier otwarcie przyznał dziś, że będzie próbował wpływać na policję, prokuraturę i sądy, by te surowo karały "pseudokibiców". Przypomnijmy, co na ten temat mówi Konstytucja RP:

Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 178. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Oznacza to, że premier wprost zapowiedział, że będzie łamał ustawę zasadniczą.

Więcej:
http://niezalezna.pl/45015-szokujace-slowa-tuska-bedziemy-wplywac-na-sady-policje-i-prokurature


Victoria - 27-08-2013, 16:22
Temat postu:
Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa postanowił o umorzeniu z powodu przedawnienia sprawy komunistycznych generałów Józefa Sasina i Władysława Ciastonia. Komuna wiecznie żywa!

Relacja:
http://niezalezna.pl/45259-ciaston-uniewinniony-w-strone-sedziow-rzucano-srebrniki


Ralny - 27-08-2013, 20:31
Temat postu:

Pawel_15 - 27-08-2013, 20:59
Temat postu:
Jesteście ch*ja warci Very Happy Szczerość do bólu Very Happy

Za co go zatrzymali ?
Lady Makbet - 02-09-2013, 21:18
Temat postu:
To już efekt polityki szefa MSW? Pobici przez policję, bo poszli na mecz.

http://niezalezna.pl/45509-tylko-u-nas-juz-efekt-polityki-szefa-msw-pobici-przez-policje-bo-poszli-na-mecz-publikujemy-zd
Victoria - 05-09-2013, 17:33
Temat postu:
Kulisy procesu "Starucha": Świadek powołany przez prokuraturę przyznaje, że policjanci szantażowali go, by złożył zeznania obciążające lidera kibiców Legii
Victoria - 06-09-2013, 15:59
Temat postu:
Chłodnym okiem - Bronisław Wildstein - Piotr Staruchowicz nękany przez Policję w dniu ślubu.


Victoria - 08-09-2013, 13:16
Temat postu:
Dziennikarz do psychuszki:

http://3obieg.pl/z-cyklu-ukochany-kraj-umilowany-kraj-dziennikarz-psychuszki
Pirat - 12-09-2013, 14:54
Temat postu:
Sąd w obronie komunistycznych symboli! Państwo nadal ściga za "czerwoną zarazę"

Sprawa napisu "czerwona zaraza" na komunistycznych obiektach wraca do sądu pierwszej instancji. Mimo wyroku z lipca br., który umorzył postępowanie wobec mężczyzn, którzy pomalowali "czterech śpiących" w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa Praga nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie wbrew wcześniejszemu wyrokowi sąd nie potrafił stwierdzić czy w świetle prawa symbole sowieckiej okupacji to pomniki.

W lipcu tego roku sędzia Ewa Grabowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ postępowanie wobec mężczyzn umorzyła. Sąd zajmując się sprawą pomalowania farbą m.in. „Czterech śpiących” uznał, że w świetle prawa, to nie jest pomnik. Bo jest symbolem opresji, nękania przez komunistyczny aparat represji, sowieckiej okupacji. Prokuratura jednak złożyła zażalenie takiej wobec decyzji sądu.

Dzisiaj zażalenie prokuratury zostało w pełni uwzględnione. Sprawa wróci do sądu pierwszej instancji.

Więcej TUTAJ
Pirat - 17-09-2013, 01:43
Temat postu:
Krzysztof Bosak (Ruch Narodowy) kontra Inspektor Mariusz Sokołowski w programie "TAK czy NIE" o brutalności policji.


Ralny - 29-09-2013, 00:14
Temat postu:

Beatrycze - 07-10-2013, 05:42
Temat postu:
Chaotyczna interwencja policjantów z Bytowa. Internauci krytykują, przełożeni bronią mundurowych

Na YouTube do 100 tys. klików szybko zmierza nagranie pokazujące interwencję policjantów z Bytowa. Chociaż odpowiedniej byłoby to nazwać próbą interwencji, bo mundurowi przez kilka minut szarpią się z mężczyzną, którego zatrzymali. Nie są w stanie zmusić go do wykonywania poleceń. Chociaż nagranie nie pokazuje, czy interwencję podjęto słusznie, widać, że podjęto ja nieudolnie.

Cały tekst: http://natemat.pl/77261,chaotyczna-interwencja-policjantow-z-bytowa-internauci-krytykuja-przelozeni-bronia-mundurowych


Minerva - 07-10-2013, 08:05
Temat postu:
Konstytucja - zbiór głupot zasadniczych:

http://3obieg.pl/zbior-glupot-zasadniczych
Noema - 09-10-2013, 17:34
Temat postu:
Policja kryminalna masowo nachodzi ludzi, którzy podpisali się za wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego - b. funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, b. szefa wydziału w KW PZPR, obecnie z SLD.

Kto i dlaczego wydał policjantom polecenie sprawdzania podpisów? Czy ta akcja zastraszy mieszkańców Włocławka przed wyznaczonym na 27 października referendum? - o tym w programie Anity Gargas "Zadanie specjalne".

http://niezalezna.pl/46949-anita-gargas-ujawnia-szokujaca-akcja-we-wloclawku


Modliszka - 15-10-2013, 15:01
Temat postu:
Jak bezprawnie obniżono posłowi Olszewskiemu podatek

Zwolniona dyscyplinarnie urzędniczka, zgłoszenie do prokuratury, wyroki sądowe, a przede wszystkim smutny obraz służalczości fiskusa wobec polityków rządzącego w Polsce ugrupowania - to wszystko zawiera w sobie historia podatkowego rozliczenia jednej transakcji.

Cały artykuł:
http://bydgoszcz24.pl/artykul/jak-bezprawnie-obnizono-poslowi-olszewskiemu-podatek
Pirex - 15-10-2013, 23:20
Temat postu:

Victoria - 30-10-2013, 00:32
Temat postu:
W powyższej sprawie z materiału dowodowego wynikało, że pomiar prędkości budził wątpliwości. W takiej sytuacji oskarżyciel publiczny (Policja) powinien odstąpić od oskarżenia. Tymczasem jak słyszymy w słowach oskarżyciela publicznego, osoba która się broni zawsze jest winna... Ile niewinnych osób zostało skazanych?


Pirat - 03-11-2013, 18:15
Temat postu:
Wyszkowski wygrywa proces, a TVN oddaje kasę Wałęsie

Lech Wałęsa przegrał proces z Krzysztofem Wyszkowskim, legendarnym działaczem Wolnych Związków Zawodowych. Wałęsa domagał się zwrotu kosztów poniesionych za emisję na antenie TVN komunikatu, w którym przepraszał sam siebie. Teraz wyszło na jaw, że TVN zwrócił Wałęsie pieniądze za publikacje. Jaki znaleźli pretekst? Kilkusekundowe opóźnienie emisji!

Więcej TUTAJ i TUTAJ
Arek - 05-11-2013, 09:05
Temat postu:
Pierwsza odsłona zapowiadanej serii o łamaniu prawa przez niektórych funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W tym odcinku przedstawiam proceder składania fałszywych zeznań, tzw. słowo przeciwko słowu, gdzie z reguły osoba oskarżana przez SM nie ma najmniejszych szans na udowodnienie swojej niewinności. Funkcjonariusz 1712 wiedział, że był nagrywany, a mimo to postanowił wymyślić powód aby postawić mi zarzuty. Pozostawiam to bez komentarza...


Beatrycze - 14-11-2013, 21:06
Temat postu:
Oto III RP: sędzia łaskawy dla Biedronia bez litości dla uczestników Marszu

11 listopada 2010 r. poseł Robert Biedroń został oskarżony o fizyczny atak na funkcjonariusza policji. Proces w tej sprawie wciąż trwa. 11 listopada 2013 r. Marek Z. obraził słownie policjanta, za co został po kilku dniach skazany na wyrok bez zawieszenia. Co łączy te dwie sprawy? Sędzia Marek Krysztofiuk.

Sędzia od kilku dni jest gwiazdą mainstreamowych mediów, które zachwycają się tym, jak uczył patriotyzmu Marka Z. na sali sądowej. "Lekcja patriotyzmu w sądzie" - pisała "Gazeta Wyborcza", a postawą sędziego emocjonowały się również "Fakty" TVN.

Cały tekst:
http://niezalezna.pl/48301-oto-iii-rp-sedzia-laskawy-dla-biedronia-bez-litosci-dla-uczestnikow-marszu
Pirat - 17-11-2013, 12:18
Temat postu:
Kibic w areszcie, Biedroń bezkarny

Trzy miesiące bezwzględnego aresztu – taki wyrok usłyszał uczestnik poniedziałkowego Marszu Niepodległości, którego sąd uznał za winnego słownego znieważenia policjanta. Surowy wyrok ma być przestrogą. Sędzia, który wydał wyrok, od dawna ma jednak problem z wydaniem wyroku na Roberta Biedronia, homoseksualnego posła, który od trzech lat oskarżony jest o podobne przestępstwo.

O nierównym traktowaniu sędziego Krysztofiuka jako pierwsza pisała niezalezna.pl. Do tematu wraca "Codzienna" i opisuje szczegóły sprawy, która wywołała zachwyt salonu.

Czytaj dalej...
Victoria - 11-12-2013, 19:10
Temat postu:
Ofiary komunistycznych zbrodniarzy, zostali siłą wyrzuceni z sali rozpraw. Protestowali przeciw umorzeniu spraw generałów SB Ciastonia i Sasina. To wszystko w parę dni przed rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.


Ralny - 19-12-2013, 00:29
Temat postu:

Beatrycze - 14-01-2014, 19:21
Temat postu:
W Polsce panuje wszechobecny bałagan. Kiedy chodzi o duże pieniądze funkcjonariusze publiczni i sądy zapominają, że ich obowiązkiem jest przestrzeganie prawa, a nie dowolna interpretacja przepisów ustawy.


Arek - 04-02-2014, 14:29
Temat postu:
Przed sądem w Złotoryi ruszył proces karny, z art. 212 i 216, który Jerzy Owsiak wytoczył blogerowi posługującemu się nickiem MatkaKurka. Bloger został pozwany za treści zawarte we wpisie „Jerzy Owsiak - król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”. - Owsiakowi wolno wszystko. Może zwracać się do mnie "Pierd... się" i "Będziesz miał w dupę". Natomiast ja za nazwanie Owsiaka "królem żebraków" usłyszałem zarzut z art. 212 kk. - mówił przed sądem oskarżony przez Owsiaka bloger.

Więcej:
http://niezalezna.pl/51452-bloger-ktory-wkurzyl-owsiaka-trafi-do-wiezienia-matkakurka-przedstawia-nowe-dowody
Lady Makbet - 14-02-2014, 17:24
Temat postu:
Kolejny dowód na to, że III RP jest przede wszystkim kontynuatorką patologii PRL: Adam Pietruszka, który uczestniczył w morderstwie ks. Jerzego Popiełuszki, wyszedł przedterminowo z więzienia w 1995 roku. Dziś otrzymuje od polskiego państwa 3900 zł emerytury.

Więcej na stronie:
http://niewygodne.info.pl/artykul2/00970-morderca-ks-Popieluszki-dostaje-3,9-tys-zl-emerytury.htm
Pirat - 27-02-2014, 23:09
Temat postu:

Ralny - 05-03-2014, 00:44
Temat postu:
Podczas trwającego procesu dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego, w którym oskarżany jest o rzekomą płatną protekcję podczas procesu weryfikacji żołnierzy WSI, padają nazwiska najważniejszych osób w państwie, w tym obecnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W jakich okolicznościach?


Pirex - 09-03-2014, 18:26
Temat postu:

Pirat - 17-03-2014, 18:24
Temat postu:
Podczas procesu w sprawie zakłócenia wykładu mjr Zygmunta Baumana, b. funkcjonariusza stalinowskiej bezpieki, policja zastosowała nadzwyczajne środki ostrożności. Policjanci próbowali również usunąć z sądu Kornela Morawieckiego – legendarnego działacza Solidarności Walczącej, gdyż…. „nie miał legitymacji prasowej”.

W Sądzie Okręgowym przy ul. Sądowej we Wrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie zakłócenia przez kibiców wykładu Baumana, który odbył się 22 czerwca ubiegłego roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Zygmunt Bauman został zaproszony przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Zgromadzeni kibice skandowali antykomunistyczne hasła „Precz z komuną”, „Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę” oraz pytali prezydenta miasta „Dutkiewicz kogo zapraszasz?”.

Więcej TUTAJ


Pirat - 19-03-2014, 23:42
Temat postu:

Beatrycze - 31-03-2014, 10:34
Temat postu:
Wietrzenie sądownictwa? Najwyższy czas!

Epatowany przez filmy TVN i dziennikarzy mainstreamowych szary zjadacz chleba ma być przekonany, że Sądy w Polsce są niezawisłe, profesjonalne, sprawne, badające sprawę rzetelnie, wiarygodnie analizujące dowody, obiektywne i wręcz sympatyczne. Co prawda terminy często są odległe, ale głownie z winy samych obywateli, którzy z każdą bzdurą biegną do sądu zawracając niepotrzebnie umęczonym sędziom przysłowiowe “cztery litery”. Słowem: Sąd nasz czasem nierychliwy ale sprawiedliwy. No może czasem za łagodny jeśli chodzi o sprawy karne, ale tu winne z kolei jest złe prawo i kodeksy uchwalone przez posłów.

Czytaj dalej:
http://3obieg.pl/wietrzenie-sadownictwa-przez-obywateli

---

W Polsce prokuratura niemal nigdy nie ściga przestępców; statystyki świadczą, że odmowa śledztwa następuje zawsze - niemal w 100% przypadków (od 98 do 99.98% zależnie od miasta i okresu). Lecz postanowienie prokuratury o bezkarności przestępców można zaskarżyć do sądu. 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Bytomiu - przewodniczy pani sędzia Joanna Pląder - rozpoczął rozpoznanie jednego z takich zażaleń (sygn. VIII Kp 463/13). Złożyli je państwo Teresa i Zenon Salamon a dotyczy domniemanego przestępstwa dokonanego na szkodę ich niepełnosprawnego dziecka. Rozprawa w Bytomiu zakończyła się szybko: sąd złamał gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do procesu jawnego i prawo do informacji, a gdy obecny na sali dziennikarz odmówił podporządkowania się bezprawnemu poleceniu wyłączenia kamery - ukarał go karą pieniężną i polecił przemocą usunąć go z sali. Przemoc wobec dziennikarzy niezależnych jest zasadą w okupowanej Polsce. Funkcjonariusze moskiewskiej milicji poturbowali dziennikarza i zniszczyli statyw jego kamery, a następnie represjonowali dalsze osoby - przypadkowych świadków bezprawia. Tymczasem na sali sądowej państwo Salamon przypuszczając, że zajście to może wskazywać na stronniczość pani sędzi Joanny Pląder - złożyli wniosek o odsunięcie jej od sprawy.


Victoria - 31-03-2014, 17:29
Temat postu:
Lista sędziów sprzeniewierzających się etyce zawodu:

http://niepoprawni.pl/blog/5832/lista-sedziow-sprzeniewierzajacych-sie-etyce-zawodu
Ralny - 08-04-2014, 16:35
Temat postu:
Zeznający w sprawie organizator wykładu majora Baumana, prof. Adam Jezierski stwierdził, że kibice wykrzykiwali „obrzydliwe hasła”, które obrażały komunistów.

Więcej:
http://niezalezna.pl/53865-organizator-wykladu-baumana-broni-komunistow


Arek - 09-04-2014, 11:56
Temat postu:
Wypowiedział wojnę całemu aparatowi urzędniczo-skarbowemu III RP. Siedział bez wyroku w więzieniu, był dysydentem w rzekomo wolnym kraju. Teraz walczy z bezprawiem skarbówki - Zbigniew Stonoga nie poddaje się. I w wywiadzie dla wGospodarce.pl mówi co będzie dalej:

http://wgospodarce.pl/informacje/12158-zbigniew-stonoga-walczy-z-systemem-iii-rp-przed-wyborami-sejmowymi-ujawnie-kwity-kto-z-politykow-wzial-lapowke-i-ile
Galanonim - 10-04-2014, 20:07
Temat postu:
Z niekłamaną radością przeczytałem komunikat o uniewinnieniu przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście Sebastiana Wasiaka, uczestnika Marszu Niepodległości z 11 Listopada 2012. Jest to wprawdzie dopiero wyrok w pierwszej instancji, a obrońca mec. Łukasz Moczydłowski przypuszcza, że prokuratura wniesie apelację, jednak mamy wreszcie pierwszą konkretną decyzję przybliżającą Sebastiana do kresu policyjno-sądowego korowodu trwającego już bez mała półtora roku.

Więcej tutaj:
http://podgrzybem.blogspot.com/2014/04/sebastian-wasiak-kontra-dyktatura-matoow.html
Pirat - 10-04-2014, 22:35
Temat postu:

Arek - 11-04-2014, 15:50
Temat postu:

Pirat - 11-04-2014, 19:17
Temat postu:
Rozmowa ze Zbigniewem Stonogą, który "pierydoli fiskusa i złodziei z Wiejskiej".


Pirat - 14-04-2014, 18:04
Temat postu:

Pirat - 15-04-2014, 20:15
Temat postu:
Grzegorz, mieszkaniec jednej z miejscowości nieopodal Dukli został skazany za przekroczenie granic obrony koniecznej, gdy bronił nocą swojej posesji przed grupą agresywnych osób, które miedzy innymi zniszczyły ogrodzenie. Musiał zapłacić napastnikowi 500 zł. Tymczasem postępowanie przeciwko agresorom ...umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Jak to możliwe?

Czytaj dalej...
Pirat - 15-04-2014, 21:08
Temat postu:

Hakun - 26-04-2014, 18:57
Temat postu:
http://wmeritum.pl/zbigniew-stonoga-oskarza-znane-postacie-polskiej-polityki/

W internecie pojawił się filmik Zbigniewa Stonogi w którym szczegółowo opisuje on fakty dotyczące m.in. afery PZU. Najwyraźniej autor nagrania bardzo celnie oskarża tam znane osoby ze świata polskiej polityki i biznesu, gdyż filmik jest natychmiast usuwany z kolejnych portali.

Zbigniew Stonoga spędził w więzieniu dwa lata bez wyroku. Kolejne półtorej roku odsiedział ze względu na niespłaconą kartę kredytową. Uważa, że był to efekt posiadania przez niego ważnych informacji dotyczących poważnych przekrętów, za którymi stały wielkie postacie ze świata polskiego biznesu i polityki.

Co ciekawe, chociaż w filmie pojawiają się zarzuty dotyczące takich osób jak były premier, Leszek Miller, to jednak nagranie zostało przemilczane przez media głównego nurtu, a także jest notorycznie usuwane z różnych stron internetowych.

Zbigniew Stonoga – Lista złodziei z Wiejskiej:


Victoria - 29-04-2014, 19:55
Temat postu:

Arek - 05-05-2014, 14:07
Temat postu:
Arogancka policjantka bez legitymacji zatrzymuje dziennikarzy:
http://niezalezna.pl/54799-arogancka-policjantka-bez-legitymacji-zatrzymuje-dziennikarzy-w-pienieznie-zobacz-film


Arek - 07-05-2014, 09:00
Temat postu:

Pirat - 10-05-2014, 21:13
Temat postu:
O tym co się dzieje w naszym kraju świadczy ten film. Przed sądami stają prawi ludzie, a ich jedyna wina polega na ujawnianiu prawdy.


Pirex - 11-05-2014, 17:12
Temat postu:
Kolejny człowiek, który otwarcie i publicznie mówi o nadużyciach i przestępczych praktykach władzy - a przynajmniej próbuje powiedzieć, bo władza po prostu... ODEBRAŁA MU GŁOS wyłączając mikrofon i zarządzając przerwę podczas sesji Rady Miejskiej w Koszalinie, kiedy miało to miejsce.

Protestuję przeciwko Platformie Obywatelskiej, aroganckiej i bezkarnej władzy , która rządzi Koszalinem a na jej czele stoi prezydent Jedliński , który stanowi prawo a jest ponad nim. Moje wystąpienie bulwersuje i będzie bulwersować i zmuszać do reakcji, nie ma w nim fałszu, kłamstwa i obłudy.


Arek - 12-05-2014, 11:39
Temat postu:
Polska policja wchodzi do mieszkania osoby krytykującej w internecie Rosję

Policjanci z Gdańska weszli do mieszkania mężczyzny, który na lokalnym portalu internetowym krytykował zjazd rosyjskich motocyklistów w Braniewie. Co warto podkreślić - nie mieli na to zgody sądu. Swoje działania tłumaczyli przeprowadzaniem "czynności operacyjnych" w związku z "istnieniem możliwości wystąpienia naruszeń prawa".

Więcej:
http://wybranowski.dorzeczy.pl/id,3212/Nie-chcial-Rosjan-weszla-policja.html
Pirat - 13-05-2014, 20:32
Temat postu:
Oskarżyciel żąda 30 dni aresztu dla protestujących przeciw wykładowi majora Baumana na UW:Przypominam o co chodzi:


Pirat - 13-05-2014, 21:38
Temat postu:

Pirat - 15-05-2014, 12:38
Temat postu:
Od kilku miesięcy w Sądzie Rejonowym w Złotoryi toczy się proces karny WOŚP/Jurek Owsiak przeciwko bloger Matka Kurka. Sprawa jest zamilczana przez mainstreamowe media, ponieważ bloger masakruje WOŚP i Owsiaka konkretnymi dowodami. Zainteresowanych odsyłam na portal www.kontrowersje.net gdzie są relacje z procesu i interesujące wpisy Matki Kurki.

Ostatni wpis: Ponad milion w kwitach „Mrówki Całej”. Moja odpowiedź? Owsiak do prokuratora!


Ralny - 16-05-2014, 16:01
Temat postu:
Wszystkim kierowcom polecam stronę http://3obieg.pl/mandaty/

Tutaj dowód, że w sądzie można wygrać ze Strażą Miejską:
http://3obieg.pl/mandaty/blog/post/sad-we-wroclawiu-umarza-postepowania
Beatrycze - 17-05-2014, 12:11
Temat postu:
Ralny, gratuluję utarcia nosa tym cwaniakom! Happy
wodkangazico - 17-05-2014, 14:47
Temat postu:
Owszem, pogratulować, ale...
Nie cieszcie się, jak głupi do sera.
Bitwa wygrana, ale wiecie dlaczego?
Bo na to przyzwolono.
Trzeba pozbierać kilka (niech będzie: -dziesiąt albo i nawet -set; im więcej, tym lepiej) przypadków, żeby wykazać, że psom gończym różnych maści, to jest - pardon - umundurowań, wyrwano zęby i trzeba koniecznie nowego narzędzia, żeby się motłoch całkiem nie rozzuchwalił.
Zwróciliście uwagę na fragment uzasadnienia:
Cytat:
Dopóki ustawodawca nie wprowadzi jednoznacznego obowiązku...

"Dopóki" - znaczy: jest to w mocno zaawansowanych planach.
Ale, że zaraz znajdą się malkontenci, którzy zechcą lecieć do Trybunału Konstytucyjnego, trzeba na takich grunt przygotować.
Najpierw pozbierać do kupy i statystyki te "nagminne" wyroki uniewinniające, wydane przez sługusów systemu, w czarnych sukienkach.

Na marginesie - a śledzę trochę te sprawy - do niedawna z kretynami w togach nie było o czym gadać, a teraz nagle przejrzeli na oczy i "robią dobrze" obywatelom?
Śmierdzi ustawką na kilometr.

wracając do opisu strategii.
Otóż, mając już zebrane dowody zbrodni popełnianych przez piratów drogowych, masowo odmawiających "wskazania", wystarczy poczekać na moment, kiedy inne statystyki pokażą lekki wzrost liczby wypadków. Następnie, wśród nich znaleźć taki, w którym poszkodowany został policjant albo jeszcze lepiej jego dzieci i...
Dawaj!
Uruchomi się, tevaueny, polsaty, trójki i inne systemowe kołchoźniki i stereo, i w HD udowodni, że z Polakami trzeba jak zwykle - za mordę i do parteru, bo to bardzo niebezpieczny naród jest.
Obowiązek zapłaty mandatu, bez żadnych "ale", nałoży się na właściciela pojazdu i już. A ten niech się wykłóca z faktycznym kierowcą o kasę. Co to obchodzi system, który na swoje premie już zarobił, nawet kosztem tych kilku stówek, które wcześniej, w ramach kampanii, pozwolił łaskawie paru zadowolonym z siebie polaczkom zatrzymać.

Co to wszystko znaczy?
Ano, że ten k...wski system nie upadnie, a wręcz przeciwnie - będzie się rozwijał dzięki podobnym manipulacjom - dopóki będziemy walczyć jedynie o swoje indywidualne korzyści.

Jeszcze słów parę o uzasadnieniu wyroku.
Nie wiem co SSR Sawicki żuje, ale musi toto oddziaływać na korę mózgową, bo jest owo uzasadnienie "letko" nie na temat.

Po pierwsze: ani słowa w nim o przestępczym charakterze (art. 231 KK) czynu strażnika, który przekroczył swoje uprawnienia, kierując wniosek do sądu.

Po drugie: jeśli dobrze pojmuję, co czytam, sprawa dotyczyła niewskazania sprawcy wykroczenia drogowego.
A on się na kilku stronach swego orzeczenia pochyla i roztrząsa, czy to przypadkiem obwiniony (znaczy: Ralny, tak?) nie popełnił wykroczenia, w ogóle samochodu użyczając.
Dobrze, że chociaż w końcu nie dopatrzył się w tym winy.
W przeciwnym razie musiałby uznać, że system, który przyszło mu reprezentować orzełkiem na piersi, jest na tyle głupi, iż wydaje prawa jazdy osobom, co do których trzeba z góry mieć podejrzenie, że zdają egzamin tylko po to, aby popełniać wykroczenia na asfalcie.

Ralny, nie próbuj jednak tego samego numeru po raz drugi, bo w kolejnym uzasadnieniu może stać, że - jako recydywista - mogłeś to jednak przewidzieć. Smile
Pirat - 17-05-2014, 19:33
Temat postu:
wodkangazico, oczywiście, że patologiczny system nastawiony na łupienie obywateli będzie się bronił. Jednak dopóki są luki prawne należy z nich korzystać. Na razie w sądach w całym kraju straże miejskie i gminne masowo przegrywają takie sprawy i tu wielkie brawa dla autora strony Anuluj Mandat, który z wykształcenia jest prawnikiem, a zawodowo dziennikarzem oraz twórcą i redaktorem naczelnym portalu www.3obieg.pl z którym nasze forum współpracuje.


Modliszka - 18-05-2014, 20:21
Temat postu:

Arek - 19-05-2014, 12:53
Temat postu:
Kibice skazani na areszt za protest podczas wykładu Baumana

Jest wyrok ws. zakłócenia wykładu byłego majora KBW Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Sędzia Paweł Chodkowski z Sądu Rejonowego we Wrocławiu skazał kilku kibiców na areszt oraz wysokie kary pieniężne. Dwóch z oskarżonych uniewinniono.

Więcej:
http://niezalezna.pl/55384-skandal-kibice-skazani-na-areszt-za-protest-podczas-wykladu-baumana

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3440579,wyroki-w-procesie-o-zaklocanie-wykladu-prof-baumana-krzyki-z-sali-to-hanba-film-foto,id,t.html


Modliszka - 19-05-2014, 15:08
Temat postu:
No cóż, komentując dzisiejszy wyrok wrocławskiego sądu (będzie jeszcze apelacja!) powiem krótko: każda ręka podniesiona na żydokomunę będzie odrąbana przy samej dupie! Ten wyrok to kompromitacja sądu i policji występującej w roli oskarżyciela!

Młodzież ścigana karnie za patriotyzm dostała dziś cenną lekcję! Sąd bowiem orzekł, że w III RP nie wolno krzyczeć prawdy o komunistycznych aparatczykach.

Relacja TV Republika:
http://telewizjarepublika.pl/jest-wyrok-ws-zaklocenia-wykladu-zygmunta-baumana,7038.html

Gazeta Wyborcza uradowana, komentarze lemingów pod artykułem bezcenne:
http://wyborcza.pl/1,75248,15987848,NOP_i_szalikowcy_krzyczeli__Hanba____Sad_przerwal.html

Szczepkowska kłamała mówiąc, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Komuna upadła na cztery łapy! PRL przepoczwarzył się w postPRL, dla zmylenia przeciwnika nazywanym III RP.


Ralny - 19-05-2014, 18:08
Temat postu:
Wyrok w procesie o zakłócenie wykładu majora Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim:

http://wdolnymslasku.pl/wydarzenia/559-surowe-kary-za-zaklocanie-wykladu-prof-zygmunta-baumana-publicznosc-skandowala-hanba


Pirex - 19-05-2014, 22:11
Temat postu:
Przeczytajcie co ma do powiedzenia w sprawie wyroku jeden z ukaranych w ‪‎BaumanGate:
https://www.facebook.com/GownoPrawda2/posts/275843062589189

Komentarz Jerzego Jachowicza:
http://wpolityce.pl/polityka/196370-jerzy-jachowicz-po-wyroku-ws-wykladu-baumana-tacy-wlasnie-sedziowie-jak-pawel-chodkowski-z-wroclawia-sa-ozdoba-kazdego-rezimu


Noema - 19-05-2014, 23:39
Temat postu:
Orzecznictwo sądów III RP, a polityczne zapotrzebowanie

O jakim zapotrzebowaniu mowa? Oczywiście politycznym. Mamy rok 2014, a nasze państwo urządza… pokazowe procesy. Oczywiście umownie, bo jednak w granicach prawa. To jednak znakomite określenie charakteru sprawy, jaka zakończyła się dla wrocławskich narodowców wysokimi karami grzywny i aresztu. Jak słusznie zauważył pewien popularny fanpage, dwie podobne sprawy miały miejsce w krótkim odstępie. Warto przyjrzeć się temu, jak do obu odnosił się wymiar sprawiedliwości oraz media.

1. Wykład Zygmunta Baumana we Wrocławiu zakłócili narodowcy, przerywając spotkanie i „wznosząc okrzyki”, „bucząc” i „gwiżdżąc”.

2. Wykład księdza Piotra Bortkiewicza w Poznaniu zakłóciła młodzież lewicowa, przerywając spotkanie, również krzycząc szydercze hasła w stronę „księżulka”, w tym jeden z nich postanowił poskakać po stole, przy którym siedział prelegent.

W jednym i drugim przypadku musiała interweniować Policja. W przypadku drugim, salonowe media zastanawiały się, czy przypadkiem funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień wobec „aktywistów”. Prokuratura nie wszczęła postępowania. Pierwsi, czyli „chuligani”, oczywiście nie doświadczyli takiej troski ze strony mediów, mogli oczywiście liczyć na gorliwość wymiaru sprawiedliwości. Jak potoczyły się losy wrocławian?

Dzisiaj otrzymali wyroki – m.in. dwóch po 5 tys. zł grzywny, kilku po 30 dni aresztu. Kary aresztu otrzymało siedem osób, kary grzywny natomiast dwunastu. Uniewinnionych zostało jedynie czterech. Przypominam, że w uzasadnieniu sędzia dokładnie stwierdzał – za zakłócanie porządku publicznego w formie „buczenia i gwizdania”. 30 dni za kratkami oraz 5 tys. zł grzywny. Najwyższa możliwe wymiary tych kar przewidziane w Art. 51. §1 Kodeksu Wykroczeń. Od wyroku wrocławianie będą się oczywiście odwoływać.

Cały tekst:
http://wmeritum.pl/orzecznictwo-sadow-iii-rp-polityczne-zapotrzebowanie/
Arek - 20-05-2014, 13:20
Temat postu:
Młodzi protestujący we Wrocławiu przeciw traktowaniu Zygmunta Baumana jako autorytet otrzymali - jak na taki czyn - niespotykanie wysokie wyroki. Rząd chciał przykładnie ich ukarać?

Tadeusz Płużański, historyk, autor książki „Lista oprawców” dla niezalezna.pl:

http://niezalezna.pl/55421-pluzanski-dla-niezaleznapl-sad-spetany-polityka-osadzil-nie-kata-ale-ofiary
Pirat - 01-06-2014, 23:02
Temat postu:

Arek - 02-06-2014, 15:50
Temat postu:

Ralny - 05-06-2014, 00:09
Temat postu:
Manifestacja we Wrocławiu przeciw skandalicznemu wyrokowi sądu w sprawie zakłócania wykładu majora Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak to się stało, że dziś musimy głośno krzyczeć - WSZYSTKICH NAS NIE ZAMKNIECIE?


Arek - 11-06-2014, 16:42
Temat postu:

Modliszka - 11-06-2014, 16:52
Temat postu:
Mafia i oligarchia III RP w ciężkim szoku…

Szok rządzącej Polską mafii i oligarchii po nieudanej próbie odebrania immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu najbardziej obrazuje furia, wystawionego przez mafię Stefana N.: „Obrzydliwy spektakl, jaki zaprezentował ten pisowski funkcjonariusz! Jest wielkim szkodnikiem, chwastem, będzie wyrwany!” Wprawdzie Stefanowi N. niewiele można zrobić ze względu na jego stan psychiczny, to jednak wystawienie przez mafię Stefana N. do skomentowania głosowania nad immunitetem b. szefa CBA potwierdza, że panująca w Polsce mafia i oligarchia b. PZPR jest w ciężkim szoku. Nie pozostało jej nic innego, jak tylko ustami psychopatycznego osobnika poinformować Mariusza Kamińskiego, że mafia i oligarchia III RP tego despektu nie puści płazem. Mariusz Kamiński ma być (jako szkodnik mafijnej i oligarchicznej III RP) wyrwany jak chwast. Czyli mówiąc wprost – seryjny samobójca już dostał zlecenie, o czym Stefan N. poinformował swoim językiem „miłości”.

Cały tekst:
http://niepoprawni.pl/blog/763/mafia-i-oligarchia-iii-rp-w-ciezkim-szoku
Arek - 12-06-2014, 15:01
Temat postu:
Rząd Tuska chce zapewnić bezkarność bogatym aferzystom

Rząd szykuje zmiany w prawie, dzięki którym sprawcy największych afer, np. gospodarczych, poczują się bezkarnie - twierdzą prokuratorzy, a informuje o tym „Dziennik Polski”.

Za pieniądze z przestępstw będzie można starać się o opinię biegłego, która w dobrym świetle ukaże oskarżonego w oczach sędziego i to zgodnie z prawem – tak o przygotowywanych zmianach w Kodeksie Postępowania Karnego wypowiadają się prokuratorzy.

Więcej na niezalezna.pl
Victoria - 17-06-2014, 19:37
Temat postu:
O tym media nie mówią! W związku z aferą taśmową w Warszawie codziennie odbywają się antyrządowe protesty, brutalnie tłumione przez POlicję.
Pirat - 18-06-2014, 20:02
Temat postu:
Victoria napisał/a:
O tym media nie mówią! W związku z aferą taśmową w Warszawie codziennie odbywają się antyrządowe protesty, brutalnie tłumione przez POlicję.

Antyrządowe manifestacje są w całym kraju. Relacja z Wrocławia:


sZakOOu - 18-06-2014, 22:47
Temat postu:
To jest jakaś masakra, co teraz dzieje się w redakcji "Wprost".

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prokuratura-ws-wizyty-abw-w-redakcji-wprost-zadne-dzialanie-nie-bylo-niezgodne-z/9w647


Pirat - 18-06-2014, 23:30
Temat postu:

Arek - 27-06-2014, 11:01
Temat postu:
Nagranie z pacyfikacji redaktora naczelnego "Wprost".


Victoria - 30-06-2014, 22:36
Temat postu:

Arek - 01-07-2014, 10:29
Temat postu:
Stanisław Kociołek został prawomocnie uniewinniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie ws. Grudnia '70.

Sąd oddalił apelacje od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego. Wtedy sąd uznał za "bezprawną i przestępczą" decyzję władz PRL o użyciu broni przeciw protestującym robotnikom sprzeciwiającym się drastycznym podwyżkom cen.


Pirat - 02-07-2014, 21:09
Temat postu:
Jak złożyć skargę na adwokata-trolla, który żąda pieniędzy za rzekome piractwo

Wiele osób otrzymało wezwania do zapłaty od pewnej kancelarii działającej w imieniu producentów filmowych. Osoby, które czują się zastraszane lub niesłusznie atakowane, mogą złożyć skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Czytaj dalej...
Victoria - 04-07-2014, 18:18
Temat postu:
Policjanci wciąż stosują metody ZOMO

Mimo 25 lat od upadku PRL-u wielu policjantów nadal nadużywa siły wobec zatrzymanych – alarmuje raport Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu.

Kontrole Komitetu odbywają się cyklicznie co pięć. Najnowsza wykazała, iż od ostatniej niewiele wizyty w Polsce polskiej policji nie udało się wyplenić patologii.Funkcjonariusze wciąż biję zatrzymanych i przekraczają uprawnienia w celu wymuszenia przyznania się do winy.

Do najpopularniejszych sposobów policjantów należy bicie otwartą pięścią lub pałką. Ponadto kontrolerzy potwierdzili przypadki przypalania papierosami i rażenia prądem.

źródło:
http://polskiepiekielko.pl/2014/07/policjanci-wciaz-stosuja-metody-zomo.html
Beatrycze - 05-07-2014, 12:31
Temat postu:
Jeden z policjantów był podejrzewany o bycie pod wpływem % na służbie. Gdy chciano udokumentować przebieg badania na zawartość alkoholu, jego koledzy uniemożliwiali to.


Pirat - 20-07-2014, 21:47
Temat postu:
Znany dziennikarz i reżyser Grzegorz Braun, oskarżony o rzekomą napaść na policjantów, został wyrzucony z własnej rozprawy i ukarany 1.000 zł grzywny.

Tak zareagował sędzia Krzysztof Korzeniewski z Sądu Rejonowego Wrocław - Śródmieście, po proteście Brauna, gdy jeden z głównych świadków dostał pozwolenie na opuszczenie sali rozpraw, zanim oskarżony reżyser zdążył zadać jakiekolwiek pytanie.


Pirat - 22-07-2014, 15:39
Temat postu:
Piotr Wielgucki znany jako Matka Kurka o procesie karnym jaki wytoczył mu z oskarżenia prywatnego Jerzy Owsiak z WOŚP.


Pirat - 29-07-2014, 13:58
Temat postu:
Reżyser Grzegorz Braun został dziś rano aresztowany - dowiedział się portal niezalezna.pl. Został zatrzymany o godz. 8 we wrocławskim mieszkaniu na Krzykach. Wcześniej o godzinie 6 w mieszkaniu reżysera przeprowadzono rewizje w momencie kiedy go nie było na miejscu.

Więcej TUTAJ
Victoria - 29-07-2014, 17:42
Temat postu:Modliszka - 30-07-2014, 23:51
Temat postu:
Organizatorzy manifestacji "Wszystkich nas nie zamkniecie", która odbyła się w czerwcu we Wrocławiu jako protest przeciw surowym karom za zakłócenie wykładu stalinowca Zygmunta Baumana, zostali wezwani na policję - dowiedział się portal niezalezna.pl.

Więcej tutaj:
http://niezalezna.pl/57851-nasz-news-organizatorzy-akcji-wszystkich-nas-nie-zamkniecie-wezwani-do-sadu

Jedyny logiczny wniosek z tego jest banalny. Rozgrzany sędzia uznał zdanie "Wszystkich nas nie zamkniecie" za groźbę, a więc poczuł zagrożenie tym, że ludzie nie godzą się na wsadzanie ich do więzień w myśl zasady "dajcie człowieka, paragraf się znajdzie" i uznał to za wpływ na swoją pracę.

Proszę wstać, swąd idzie!
Ralny - 02-08-2014, 22:21
Temat postu:

Pirat - 04-08-2014, 23:19
Temat postu:
Znany reżyser filmowy i antykomunista Grzegorz Braun został niedawno ukarany 7-dniowym pobytem w więzieniu w toczącej się sprawie rzekomego pobicia przez niego kilku policjantów. Karę 7 dni więzienia nadał mu sąd, gdy Grzegorz Braun zaprotestowali na kolejnej absurdalnej sprawie sądowej wyszedł i rzekomo trzasnął drzwiami. Pod sądem apelacyjnym w Białymstoku manifestację przeciwko takim absurdom polskiego wymiaru NIEsprawiedliwości zorganizowały Młodzież Wszechpolska oraz Klub Gazety Polskiej Białystok.


Pirat - 05-08-2014, 14:32
Temat postu:

Pirat - 05-08-2014, 23:54
Temat postu:
Czy broniąc się przed atakiem złapanego na gorącym uczynku złodzieja wolno go uderzyć? Odpowiedź wcale nie jest prosta. Entuzjasta kolei Jan Psota stanął kolejny raz przed sądem, bo prokurator uznał, że bójka ze złodziejem to przekroczenie granic obrony koniecznej.

Więcej TUTAJ
Victoria - 08-08-2014, 23:19
Temat postu:
Grzegorz Braun uparł się, że dojdzie sprawiedliwości wbrew kafkowskim regułom panującym we wrocławskim światku policyjno-prokuratorsko-sądowniczym.

Grzegorz Braun – ulubieniec Temidy:
http://podgrzybem.blogspot.com/2014/08/grzegorz-braun-ulubieniec-temidy.html


Pirat - 10-08-2014, 12:54
Temat postu:
"Mamy dość tego rudego oszusta, mamy dość kłamstw rządu, tuszowania afer, szkalowania dobrego imienia Polaków, dlatego wzywamy ich wszystkich do dymisji" - Justyna Helcyk.
Manifestacja we Wrocławiu - Młodzi ludzie, którzy mają odwagę krytykować system, są nękani przez POlicję i ciągani po sądach.Victoria - 14-08-2014, 19:05
Temat postu:
Mamy do czynienia z ideologizacją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które zdają się zlewać w jeden, sprawnie działający aparat przemocy.

http://blog-n-roll.pl/pl/ideologizacja-aparatu-przemocy
Victoria - 15-08-2014, 12:52
Temat postu:
Podrzucanie narkotyków, wyssane z palca zarzuty napaści na policjantów, akty oskarżenia na polityczne zamówienie, wreszcie powszechne składanie przez funkcjonariuszy fałszywych zeznań – to rzeczywistość polskiej policji. Tygodniowy areszt dla reżysera Grzegorza Brauna to tylko wierzchołek góry lodowej, gdy chodzi o patologię w polskich organach ścigania - pisze „Gazeta Polska”.

http://niezalezna.pl/58363-ty-tez-mozesz-trafic-za-kraty-klamstwo-codziennosc-w-polskiej-policji
Pirat - 20-08-2014, 22:09
Temat postu:
- Jurek Owsiak po raz kolejny nie przesłał dokumentów rachunkowych WOŚP i fundacji Złoty Melon, mimo iż zobowiązywało go do tego zarządzenie sądu. A dlaczego tego nie zrobił? Bo tu zaczynają się konkrety i tu tkwi odpowiedź na pytanie, ile z pieniędzy darczyńców rzeczywiście idzie na działania charytatywne, a ile na luksusy i rozrywki - mówił w Telewizji Republika bloger Piotr Wielgucki piszący pod pseudonimem „Matka Kurka”.


Galanonim - 06-09-2014, 21:46
Temat postu:

Beatrycze - 16-09-2014, 22:18
Temat postu:
Sytuacja przedstawiona w zeznaniach oskarżonych wydaje się być kuriozalna. Członkowie Stowarzyszenia "Odra-Niemen" oraz Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali kameralny protest przeciwko zapraszaniu zbrodniarza stalinowskiego, agenta KBW, Zygmunta Baumana na Międzynarodowy Festiwal "Dialog", który odbywał się we Wrocławiu w październiku 2013 roku. W proteście wzięło udział niewiele ponad 20 osób, które w milczeniu i spokoju wyrażały swój sprzeciw. Wśród zatrzymanych przez policję znaleźli się ludzie różnych grup społecznych i wiekowych. też kobieta w 7 miesiącu ciąży. Najmłodsi mieli wówczas 18 lat i byli maturzystami.

Więcej:
http://wdolnymslasku.pl/wydarzenia/1064-ruszyl-tzw-proces-bauman-2-zeznawali-uczestnicy-ubieglorocznego-protestu-pod-teatrem-wspolczesnym-film


Pirat - 23-09-2014, 22:22
Temat postu:
Co udało się Owsiakowi udowodnić i przed czym Owsiak łamiąc prawo uciekł?

Dziś Sąd Rejonowy w Złotoryi zastosował wobec Jerzego Owsiaka najmniejszą przewidzianą prawem karę za niedopełnienie powinności procesowej, czyli nie zrealizowanie zarządzenia, w którym Sąd domagał się przedstawienia kopii ksiąg rachunkowych WOŚP i Złotego Melona. Sędzia Michał Misiak oświadczył, że nie wyda postanowienia dotyczącego przeszukania spółki i fundacji, nie zwróci się do banków i US o wydanie dokumentów finansowych, ale odpowiednio oceni postawę oskarżyciela przy wydaniu wyroku i uzasadnienia.

Czytaj dalej na kontrowersje.net
Victoria - 27-09-2014, 20:29
Temat postu:
Ta sprawa w jakiś sposób rozstrzygnie, jak będziemy patrzeć na oprawców, a jak na bohaterów. Drugi jej aspekt, jeszcze szerszy, mówi o tym, jak wygląda kwestia wolności słowa i demokracji w Polsce. Warto zadać sobie w takim razie kilka pytań: Na ile możemy realizować nasze konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń? Czy mamy prawo wyrażać swoje poglądy i opinie? A może jesteśmy krajem policyjnym, w który policja może przerwać każde legalne zgromadzenie?


Beatrycze - 29-09-2014, 07:09
Temat postu:

Pirat - 29-09-2014, 18:41
Temat postu:
Bloger oskarżony przez Owsiaka oczyszczony z większości zarzutów

Sąd Rejonowy w Złotoryi (Dolnośląskie) uniewinnił w poniedziałek blogera Piotra Wielguckiego z dwóch z trzech zarzutów w procesie karnym o pomówienie, wytoczonym mu przez szefa WOŚP Jerzego Owsiaka. Jednocześnie sąd odstąpił od wymierzenia kary blogerowi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej TUTAJ i TUTAJ
Modliszka - 09-10-2014, 00:06
Temat postu:
Wałęsa przegrał prawomocnie proces z Wyszkowskim. Czyli można o nim pisać per "Bolek" już oficjalnie?

http://niezalezna.pl/60204-po-9-latach-procesu-walesa-przegral-z-wyszkowskim-proces-o-bolka-zakonczony
Beatrycze - 18-10-2014, 20:58
Temat postu:
Istną masakrę przeżył 20-latek ze Szczecinka. Chłopak na szczęście zdołał w porę włączyć dyktafon i uwiecznić dźwięk z interwencji strażników miejskich.

Więcej:
http://temat.net/aktualnosci/19893/Piatek,-wieczor,-zdarzylo-sie-na-placu-Wolnosci


wodkangazico - 20-10-2014, 12:57
Temat postu:
Coby niczego nie zaniżać Wink , daję wklejkę:
http://wpolityce.pl/kryminal/218654-straznicy-miejscy-skatowali-20-latka-sprawa-trafila-do-prokuratury-zobacz-wideo
PS.: Do B - chodziło mniej więcej o to, o czym w przedostatnim zdaniu.
Pozdrawiam.
Pirat - 20-10-2014, 16:28
Temat postu:
Nagrał strażników. Pobity 20-latek: teraz boję się wyjść ze znajomymi.
Victoria - 20-10-2014, 19:00
Temat postu:

Lady Makbet - 20-10-2014, 22:30
Temat postu:
Wielkie zdziwienie, bo Straż Miejska skatowała chłopaka w Szczecinku. Coś jednak wyrwało społeczeństwo z idealnego świata stworzonego przez media. Chyba tylko lemingi widzą w tych matołach "strażników bezpieczeństwa". Średnio myślący ludzie ten twór poznali już dawno. Tępe toto, tchórzliwe, z kompleksem nie przyjęcia do policji.
Arek - 21-10-2014, 15:02
Temat postu:
Mundur odbiera rozum?

„Skandal”, „bestialstwo”, „nadużycie” – to tylko niektóre, a do tego najbardziej cenzuralne komentarze jakich użyli internauci w odniesieniu do nagrania opublikowanego niedawno w Internecie. Zamieszczony w sieci film przedstawia wydarzenia, które rozegrały się w 3 października w Szczecinku.

Cały tekst:
http://wmeritum.pl/mundur-odbiera-rozum/
Pirat - 22-10-2014, 23:57
Temat postu:

Victoria - 23-10-2014, 18:21
Temat postu:
Sędziowie Zawiśli:

http://3obieg.pl/sedziowie-zawisli
Ralny - 23-10-2014, 22:52
Temat postu:

Pirat - 26-10-2014, 17:54
Temat postu:
Reżyser w żarnach polskiej sprawiedliwości, czyli sądem i prokuraturą. Już 7 rok jest mielony. W międzyczasie przewinęło się 12 prokuratorów, siódmy rok procesu. Ktoś zna drugi taki kraj?


Ralny - 27-10-2014, 18:41
Temat postu:
Gdyby nie rejestrator... to byłby mandat.


Arek - 28-10-2014, 17:08
Temat postu:

Victoria - 29-10-2014, 16:46
Temat postu:
Sędzia Jerzy Leder, który w czasie stanu wojennego był prezesem Sądu Rejonowego w Sieradzu postanowił sprawę Czesława Kiszczaka odroczyć.


Victoria - 02-11-2014, 17:17
Temat postu:

wodkangazico - 02-11-2014, 21:47
Temat postu:
I ciąg dalszy:Problem nie dotyczy li tylko Muszyny.
Do gestapo i zomo też przyjmowali bandytów i czym się to kończyło?
Jak się sami nie weźmiemy za te coraz bardziej rozzuchwalone, umundurowane bandy darmozjadów, nikt z nimi porządku nie zrobi i będziemy ich utrzymywać tylko po to, aby mieć przyjemność otrzymania łomotu.
Beatrycze - 04-11-2014, 16:38
Temat postu:
Dzisiaj 4 listopada o godzinie 6 rano policjanci wkroczyli do wielu mieszkań uczestników Marszu Niepodległości w poszukiwaniu rzekomych faszystowskich materiałów. Skończyło się na konfiskatach telefonów, laptopów i nośników danych. Oberwało się organizatorom wyjazdów na MN, grupom rekonstrukcyjnym NSZ/NZW, a także działaczom Ruchu Narodowego.

Więcej:
http://parezja.pl/zostales-spisany-na-marszu-niepodleglosci-przygotuj-sie-na-wizyte-smutnych-panow/
Noema - 05-11-2014, 00:45
Temat postu:
Grzegorz Braun zarzucił kiedyś prof. Miodkowi współpracę z SB. Braun oczywiście wszystkie sprawy w polskich sądach przegrał. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że naruszyło to jego prawo do wolności słowa i mamy zapłacić reżyserowi 14 tysięcy Euro.

Kolejny "sukces" polskiego wymiaru sprawiedliwości.

http://niezalezna.pl/61072-grzegorz-braun-wygral-w-strasburgu
Pirex - 06-11-2014, 00:30
Temat postu:
Wszyscy o nich słyszeli, ale prócz policji i prokuratury nikt ich dotąd nie widział. "Super Express" zdobył nagrania ze słynnej akcji policji pod jednym z warszawskich klubów. Jej efektem jest akt oskarżenia przeciwko posłowi Kongresu Nowej Prawicy Przemysławowi Wiplerowi, który miał rzekomo obrażać funckjonariuszy i "przemocą zmuszać ich do zaniechania czynności". Mamy kilkanaście minut filmu. Widać na nich bez wątpienia zataczającego się posła, ale i wyjątkową brutalność policji.

Więcej:
http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/wideo-policja-spalowala-lezacego-posla-wiplera_454612.html


Noema - 06-11-2014, 00:32
Temat postu:
Skandaliczna decyzja sądu w sprawie "Człowieka honoru". Sąd postanowił, że Kiszczak w asyście policji będzie doprowadzony na badania lekarskie, które w końcu wyjaśnią czy może stanąć przed sądem.

Tak potraktować ojca założyciela III RP? To się nie godzi! Gdzie jesteście Adasiu, Tomaszu i Moniko? Interweniujcie! Bohatera wam biją.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kiszczak-ma-byc-doprowadzony-przez-policje-na-badania-lekarskie,485362.html
Pirat - 06-11-2014, 19:04
Temat postu:
Poseł Wipler mówił prawdę. Został pobity. Tak to bywa ze sprawami, które wydają się „arcyboleśnie proste”.

Film z udziałem akcji policji przeciwko posłowi Wiplerowi, który TVN od rana pokazuje z wymownym tytułem: „policja kontra Wipler” powinien w istocie nosić tytuł: „pięciu na jednego”.

Nagranie z monitoringu szokuje, ponieważ widać wyraźnie, że policja tłucze posła niczym kotlet schabowy, a nie jest przez niego tłuczona, jak twierdziła dzień po zdarzeniu. Okazało się, że poseł Wipler mówił prawdę. Rzadko zdarza się, że tak jasno udaje się obalić medialne manipulacje i kłamstwo mainstreamu, a dziś dziś widać je w całej okazałości.

Mimo faktu, że nagranie nie pozostawia wątpliwości kto kogo bił, Jarosław Kuźniar wciąż próbuje niuansować, a komentując film, używa sformułowań: film ma pokazywać. W ten sposób TVN ukuł „domniemanie pokazania” na oczywiste fakty. Trudno się jednak dziwić, że stacja próbuje ratować twarz, skoro od początku stała po stronie policji. To TVN wyprodukował przecież materiał, w którym świadek zdarzenia opowiada o agresji Wiplera wobec policji.

Czytaj dalej na wPolityce.pl


Victoria - 06-11-2014, 21:02
Temat postu:Victoria - 07-11-2014, 16:22
Temat postu:
III RP w 26. roku swojego istnienia. Przed sądem w Hajnówce na Podlasiu stanęły dwie kobiety oskarżone o wznoszenie okrzyków „precz z komuną!”.

O sprawie poinformował „Nasz Dziennik”:

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/107461,zarzuty-za-precz-z-komuna.html
Modliszka - 07-11-2014, 23:53
Temat postu:
Victoria, jak widać III RP nawet nie ukrywa już, że jest wierna i w prostej linii wywodzi się z tradycji PRL.
Pirat - 08-11-2014, 16:13
Temat postu:
WOŚP & Owsiak vs Matka Kurka.


Ralny - 08-11-2014, 22:50
Temat postu:

Noema - 11-11-2014, 13:23
Temat postu:
Tomasz Motyliński "Pogromca Radarów".


Hakun - 11-11-2014, 15:15
Temat postu:
POlicyjne łapanki przed Marszem Niepodległości:

http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/302-policyjne-lapanki-przed-marszem-niepodleglosci

http://www.prawy.pl/z-kraju/7475-piec-kontroli-jednego-autokaru-policja-blokuje-przyjazd-uczestnikow-marszu-niepodleglosci-video
Pirat - 12-11-2014, 18:53
Temat postu:
Policja nie ma prawa nękać i stosować metod represji wobec osób, które jadą na Marsz Niepodległości gdyż sam marsz jest legalny i miasto Warszawa wydało zgodę na zorganizowanie marszu. Tego typu represje i prewencje przywodzą na myśl czasy ustroju komunistycznego gdy milicja i ZOMO traktowało ludzi jak zło najgorsze.Na ludzi wracających z Marszu Niepodległości, na moście Poniatowskiego, czekała prawdziwa policyjna obława. Policjanci "po uważaniu" wyciągali poszczególne osoby. Nikomu nie przedstawiano żadnych zarzutów. Na pobliskim parkingu stały policyjne autobusy pełne zatrzymanych, do których doprowadzano kolejne osoby.


Beatrycze - 13-11-2014, 12:41
Temat postu:
Sekstaśma burmistrza ważniejsza niż wolność prasy. Oto kraj rządzony przez PO.

Policja wkroczyła wczoraj do redakcji "Głosu Naszego Błonia", która ma być w posiadaniu nagrania kompromitującego burmistrza miejscowości Błonie. Jak informuje "SuperExpress", funkcjonariusze zabrali redakcyjne komputery i laptopy. - To naruszenie zasad demokracji. Zostaliśmy potraktowani jak w PRL - mówi tabloidowi redaktor naczelny "Głosu" Grzegorz Stępniewski.

Więcej:
http://niezalezna.pl/61371-sekstasma-burmistrza-wazniejsza-niz-wolnosc-prasy-oto-kraj-rzadzony-przez-po
Pirat - 14-11-2014, 16:52
Temat postu:

Ralny - 14-11-2014, 17:45
Temat postu:
Program Pospieszalskiego na temat brutalności policji podczas Marszu Niepodległości 2014. Zadaje proste pytania, pokazuje krótkie "niewygodne" filmy. Pokazuje również ze policja była przebrana za kibiców (prowokacja policyjna). Rzeczniczka policji wykręca się jak może... Reakcja widowni (śmiechy) mówi sama za siebie. 13/11/2014 policja sama przyznała, że wśród kibiców znajdowali się "operacyjni", odznaczający się biało-czerwonymi opaskami, biało-czerwonymi kominiarkami. Na niektórych zdjęciach/filmach widać jak policja atakuje straż marszu.


Noema - 15-11-2014, 00:15
Temat postu:
Zapadły wyroki w aferze gruntowej. To taka afera, którą - według elyt III RP - wymyślił faszystowski PiS w osobie Mariusza Kamińskiego. Sąd skazał na 2,5 roku więzienia Piotra Rybę i na karę grzywny Andrzeja K. Całkiem nieźle jak na aferę, której nie było.

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/475026,afera-gruntowa-jest-wyrok-piotr-ryba-skazany.html
Victoria - 15-11-2014, 00:55
Temat postu:

beton44 - 15-11-2014, 07:04
Temat postu:
Tak trochę offtopic. Ciekawe jakiego milicyjnego rodu ta pani rzecznik jest członkinią.

Ciekawe jak z tak widoczną wadą wzroku - jakieś okropne krótkowidztwo - przeszła
wstępne badania lekarskie do ciężkiej, niebezpiecznej, wymagającej żelaznego zdrowia służby w milicji /ops Policji Państwowej... Wymagającej takiego końskiego zdrowia, że po 15 latach
gdy trochę to zdrowie zaszwankuje można iść na emeryturę...
wodkangazico - 15-11-2014, 11:33
Temat postu:
Skoro dowody przekraczania uprawnień i brutalnych pobić są już jawne, nie rozumiem, dlaczego nie ma jeszcze działań prokuratury?
Skoro policja ma 48 godzin na skierowanie wniosków do sądu i zrobiła to wobec chuliganów, a nie zrobiła tego wobec swoich agresywnych funkcjonariuszy, prokuratura powinna się natychmiast zająć zarówno tymi pałującymi, jak i tymi, którzy ów fakt raczyli przeoczyć.
Pierwszą podejrzaną o próbę tuszowania przestępstw powinna być "medialna" pani rzecznik.
Darthlol - 15-11-2014, 13:28
Temat postu:
wodkangazico, jakiego tuszowania, policja ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego,

Policjanci wykonujący zadania służbowe mogą stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:

Fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów,
Pałki służbowe,
Wodne środki obezwładniające,
Psy i konie służbowe,
Pociski niepenetracyjne miotane z broni palnej.

W czym problem, nie stosowali się do poleceń to dostali za swoje. Chyba normalna sprawa, nie róbmy z nich niewiniątek Twisted Evil .

Pamiętasz zamieszki z Teheranu z 2009 roku jak media światowe donosiły o masowych protestach przeciwko władzy, że policja bije demonstrantów, gwardia rewolucyjna używa broni maszynowej itp.

Co się potem okazało, że to nie ludzi walczący z władzą, w sposób pokojowy a zwykli kibole i chuligani stali za masowymi rozróbami, czego skutkiem były duże straty w mieniu zwykłych ludzi, przedsiębiorców nie mających żadnego związku z reżimem. Wyłącz TV, włącz myślenie. Najgorsze jest to, że władza na ulice wysłała niezbyt dobrze przygotowane jednostki policji, które spanikowały i zaczęli strzelać do ludzi...

Tak samo jak w Pekinie, ponad 25 lat temu, pamiętaj policjant wykonuje tylko rozkazy, nie będzie zastanawiał się czy dobre czy złe..

"Bezsensowne krytykowanie policji za nieudolność osłania tak naprawdę polityków, którzy publicznie dziś zaciskają pięści robiąc groźne miny i pokrzykując, jak to będą robić porządek w przyszłości. Tylko to już znamy i wiem, że za kilka dni sprawa przyschnie i tak... do następnego razu! I jak zwykle nie oni dostaną po grzbiecie a zbierze po pysku policja."

http://www.jerzydziewulski.pl/aktualnosci/zamieszki_w_warszawie

Tak naprawdę wszystko jest w rękach polityków, nie policji Evil or Very Mad

http://www.990px.pl/index.php/2009/06/15/zamieszki-w-teheranie/
Victoria - 15-11-2014, 15:53
Temat postu:
Przedstawiamy Państwu wizerunek statystycznego wandala, który zakłócał tegoroczny Marsz Niepodległości.

PORADNIK. Jak rozpoznać chuligana, który niszczy naszą śliczną Stolicę w najważniejsze państwowe święto?

- Czapka Wpierdolka, gwarantująca cień podczas nocnego rzucania kamieniami w kolegów z pracy w komisariacie
- Ortalion Prawilności, zapewniający wtopienie się w tłum ziomków
- Mokasyny wpierdolu, dzięki którym szybciej się przemieszczać między ziomami z osiedla, a ziomkami z pracy na komisariacie
- Naszyjnik przynależności, zastąpiony szalem klubu sportowego mieszczącego się poza granicami naszego kraju (zapewnia neutralność na polu boju)
- A na filmie Jana Pospieszalskiego https://www.youtube.com/watch?v=X354ooM54nU najważniejsze: Mobilny zapowiadacz wpierdolu, którym można zadzwonić po obstawę ziomków z pracy w komisariacie.

A jeden z przedstawicieli Straży Marszu Niepodległości - Adam Małecki, mówił ze sceny, że TITUSZKI są nieopłacane.

Opłacane... z pieniędzy podatnika.

Źródło:
https://www.facebook.com/Delegalizacja.SLD/photos/a.302358456544020.70374.302351579878041/667330596713469/
Hakun - 15-11-2014, 18:32
Temat postu:
Policyjni prowokatorzy przebierali się za kibiców! To już pewne

Kamery TVP INFO zarejestrowały jednego z funkcjonariuszy policji, który przebrał się za kibica Pogoń Lwów wszczynając zamieszki podczas Marszu Niepodległości. Rzecznik policji nie jest w stanie tego wytłumaczyć…

Funkcjonariusz policji podczas Marszu Niepodległości z szalikiem Pogoni Lwów oraz opaską biało-czerwoną na ramieniu czynnie uczestniczył w zamieszkach. Kilka godzin później kamery TVP INFO rejestrują tę samą osobę z kamizelką odblaskową policji po Marszu na błoniach przy Stadionie Narodowym.

Jan Pospieszalski w programie „BLIŻEJ” pyta panią rzecznik, dlaczego policjant przebiera się za kibica i nosi szalik kibicowski.

Mimo niezbitych dowodów, Pani rzecznik kłamie podczas programu na żywo mówiąc, że policjanci nie przebierają się za kibiców, co więcej nie odpowiada na pytanie Pospieszalskiego, gdy pada pytanie „Czy widziała Pani szalik, czy nie?” Widownia na wymijające regułki Pani rzecznik zareagowała śmiechem – co wydaje się adekwatną reakcją.

Źródło:
http://parezja.pl/policyjni-prowokatorzy-przebierali-sie-za-kibicow-juz-pewne/
wodkangazico - 16-11-2014, 14:34
Temat postu:
Do Darthola (bo inni zrozumieli).
Człowieku (policjancie?) - owszem ma(sz) prawo, ale w UZASADNIONYCH przypadkach.

Teheran 9 lat temu, Pekin - 25?
A jednak niebieski...
Polcjancie, to że wciskają wam takie kity na szkoleniach - bo chyba nie chcesz powiedzieć, że sam z własnej nieprzymuszonej woli tak dokładnie śledzisz i pamiętasz wydarzenia - nie upoważnia was do pałowania spokojnych ludzi w Warszawie.
I to niezależnie od tego, kim się później okażą.

Jak będę miał życzenie, abyś mnie za moje pieniądze pałował, to ci o tym głośno i wyraźnie powiem.
Do tego czasu pilnujesz porządku - nie ustanawiasz swojego.
Verstehen?
Jak nie - do roboty - takiej prawdziwej, z której opłacisz sowich obecnych kumpli.
Kiedy z zewnątrz spojrzysz na ich uprawnienia i to, jak ich bezkarnie nadużywają, na pewno zrozumiesz.
Victoria - 16-11-2014, 17:32
Temat postu:
Relacja ze środka piekła. Marsz Niepodległości 2014.

Policyjni prowokatorzy przebrani za kibiców chowający się za kordonem policji, brutalne atakowanie przez policję: gazem, gumowymi pociskami, pałką gumową oraz metalową pałką teleskopową uczestników marszu nie biorących udziału w zamieszkach, ochranianie prowokatorów i nieuzasadnione aresztowania przechodzących przechodniów, to obraz z tegorocznego Marszu Niepodległości. Przeczytaj relacje naocznego świadka, członka Straży Marszu Niepodległości.

Czytaj dalej:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/relacja-srodka-piekla-marsz-niepodleglosci-2014-2014-11
Pirat - 17-11-2014, 20:48
Temat postu:

Pirat - 20-11-2014, 00:02
Temat postu:

Beatrycze - 20-11-2014, 19:05
Temat postu:
Policja oskarżyła dziewczyny o zakłócanie demonstracji 3 maja w 2013 roku. Oskarżenie polega na tym że były w grupie z chłopakami którzy nieśli patriotyczne banery. I młodzi ludzie szli razem w tym samym pochodzie skandując patriotyczne hasła.


wodkangazico - 20-11-2014, 21:12
Temat postu:
No dobra, są w narodzie rachunki krzywd...
I co z tego?
Mamy się wiecznie pytać "przepraszam, czy tu biją"?
Skoro faktem jest, że darmozjady w takiej, czy innej Hajnówce nie mają nic do roboty, trzeba im zajęcie zapewnić.
Proste?
Jaki problem, aby np. te dwie pannice - w ramach wdzięczności za sprowadzenie "na ścieżkę i kurs" prawa, oczywiście - głosiły się co dzień na komisariacie (w słusznej obstawie) i informowały panów policjantów o zauważonych "na ulicy" nieprawidłowościach?
Ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o tropienie właścicieli psich kup (twój pies - twoja kupa) i śmieci w lesie - wyjdzie, czy mają tzw. nosa.
I konsekwentnie trzeba ich rozliczać z podjętych działań i uzyskanych wyników.
WYNIKÓW!!!
Nie zaś jakichś tam "umorzeń z powodu niewykrycia" - są jak d...pa od ... przynależnej jej czynności, aby wykrywać.
Skoro płacimy - tylko wymagać. Zadania jasno określa ustawa o policji - to nic innego, jak ich umowa o pracę zawarta z podatnikami.
A jeśli nie potrafią się z niej wywiązać, to sorry - do sześćdziesięciu siedmiu - taki mamy standard (wieku emerytalnego).
Ok., nie ma się co za wiele powtarzać, bo chyba nawet Darthol pojął - jakoś cicho siedzi.
Darthlol - 20-11-2014, 22:58
Temat postu:
wodkangazico, nie jestem policjantem to po pierwsze,
po drugie na żadnych szkoleniach nam tego nie wciskają, jedynie na jakie szkolenia chodzę są z rachunkowości oraz e-biznesu Język

po trzecie jakie pałowanie ludzi ? jak bydło się nie potrafi zachować to nie mój problem, chodzę na różne imprezy i jakoś mi się nic nie stało, a byłem wielu miejscach Smile


Cytat:
Teheran 9 lat temu, Pekin - 25?
A jednak niebieski...http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/828696.stm

Iran 1999 rok, protest studentów przeciwko reżimowi, sprawca maskary, który wydał polecenia dla oficerów służb specjalnych na otwarcie ogniau przez zbrojone bojówki islamskich radykałów, o nazwie Ansar-e Hezbullah (Zwolennicy Partii Boga) znajduje się na wolności Twisted Evil

Nie 9 lat temu, tylko 5 lat, a to znacząca różnica, 9 lat temu za taki protest w Teherenie to by czołgi wyjechały na ulice miasta, a nie słabo przygotowane jednostki policji do walki z demonstrantami, które zostały sprawnie rozbite przez grupy chuliganów, którzy chcieli wykorzystać całą sytuację do własnych celów, czyli głównie chęć wszczęcia zadym bądź kradzież i niszczenia mienia Twisted Evil

Największym problemem dla tego typu demonstracji, że oprócz klasy średniej, która walczy w słusznej sprawie idą debile, tzw. nizinny społeczeństwa, dla których cele demonstracji są drugorzędne i te osoby spowodowały nie tylko w Teheranie ale również w Warszawie(oczywiście na inną skalę) rozróby uliczne.

W przypadku Marszu Niepodległości można powiedzieć, że przeszło 90 % uczestników, tak samo jak część administracji forum poszła w celu pokazania swojego patriotyzmu, przywiązania do Polski, która jest ich Ojczyzną. Zademonstrowali w sposób pokojowy hasła narodowe, takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna.

Niestety reszta uczestników tego zgromadzenia nie potrafiła się godnie zachować w tak uroczystszym Święcie Państwowym jakim jest 11 listopada, rocznica odzyskania Naszej Niepodległości po latach zaborów.

Te nizinny społeczne, sprawcy awantur i zadym w tym szczególnym dniu, w której większości dominowały środowiska kikolskie powiązane z Legią Warszawą bądź Polonią spowodowały taki a nie inny obrót zdarzeń, według mojej oceny interwencja Państwowej Policji była przeprowadzona bardzo profesjonalnie i skutecznie, debili należy odseparować od społeczeństwa. !!!!!!!!!!!!!

W Polsce policja i tak łagodnie się z ludźmi obchodzi:

https://www.youtube.com/watch?v=GCSlvhJsR2Y

Zobacz za co tego gościa powalili na ziemię, a swoją drogą pokazuje to totalny brak profesjonalizmu i jako łatwo doprowadzić do bezsensownych zamieszek.

Cytat:
A jeśli nie potrafią się z niej wywiązać, to sorry - do sześćdziesięciu siedmiu - taki mamy standard (wieku emerytalnego).


Pełna zgoda w systemie emerytalnym nie powinno być świętych krów, wszyscy mają pracować do 67 lat i tyle, a nie jest mnóstwo wyłączeń, które umożliwiając wcześniejsza emeryturę na koszt podatników Twisted Evil
Pirat - 23-11-2014, 20:08
Temat postu:
Wystąpienie Grzegorza Brauna w trakcie procesu zatrzymanych w siedzibie PKW.
Pirat - 25-11-2014, 00:13
Temat postu:
Władza drwi z Polaków łamiąc bezkarnie prawo, lecz nikt nie reaguje. Prezydent nawołuje do spokoju, opozycja prosi sądy o sprawiedliwość, a wybory oficjalnie wygrywa partia anonimowych oportunistów. Nieliczni broniący honoru narodu są aresztowani, szykanowani i oskarżani o agenturalną działalność. Niestety to nie literacka fikcja, ale obraz dzisiejszej Polski, a może ostatnie po niej wspomnienie…?


Victoria - 25-11-2014, 17:08
Temat postu:
Tak szanowni państwo, w III RP o której kolejni nadworni pajace mówią jako o raju na ziemi i ideale państwa obywatelskiego, dziennikarz za wykonywanie swoich obowiązków jest wysyłany do psychiatryka! Równie przerażająca jest obojętność na to bezprawie - a często wręcz życzliwa przychylność - ze strony medialnego głównego szamba. Tamtejsze utrzymanki władzy, w pogoni za kasą i poklepywaniem po plecach dawno sprzeniewierzyły się podstawowej zasadzie solidaryzmu, który winien występować w każdej grupie zawodowej.

Dziennikarz relacjonujący okupację PKW skierowany na badania psychiatryczne:
http://parezja.pl/to-juz-bialorus-dziennikarz-skierowany-na-badania-psychiatryczne/
Victoria - 30-11-2014, 17:34
Temat postu:
Podczas protestu Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy przeciw wyborczym fałszerstwom, policjant dowodzący zabezpieczeniem stwierdził, że "Szczerbiec" jest symbolem "faszystowskim" (sic!)... Policja próbowała delikwenta posiadającego 'szczerbca' zawinąć, aczkolwiek reakcja reszty narodowców spowodowała, że odstąpili od absurdalnej interwencji i... skończyło się na spisywaniu.

Wy też macie wrażenie, że autorzy dowcipów o głupocie policjantów zdecydowanie przeceniają ich inteligencję?


wodkangazico - 30-11-2014, 18:23
Temat postu:
Autorzy?
Dowcipów?
To są scenariusze - pisane przez życie.
Kawałek z moich własnych, osobistych komedyj z jeszcze niezawisłym sędzią:
Jeden inteligent - s - wg dzisiejszych "standardów" gender cośtam w czarnej sukience i drugi, zeznający - p - czyli hwdp:

s: - Czy może pan określić warunki widoczności z miejsca wykonywania kontroli? Chodzi o to, czy były dobre, czy występowało zamglenie?
p: - Wysoki sądzie, drogę z tego miejsca widać w jedną stronę na 300 metrów, a w drugą jest prosta - ok. 500. Czyli widoczność była jakieś 800 metrów. To znaczy bardzo dobra.

I tak poszło do protokołu.

Ale - fakt - dodawać umie. Coś mu tam jednak do łba natłukli zanim naukowej traumy dostał.
Victoria - 30-11-2014, 18:36
Temat postu:
wodkangazico, a propos policjantów. Miałam z nimi do czynienia, co zawdzięczam betonom PKP. Byłam przesłuchiwana na kilku komendach policji i każda przypominała mi serialowy 13 posterunek. Dotąd nie wiedziałam, że w policji pracuje aż tylu debili (tam musi być selekcja negatywna!)... Jednak wszystkich przebiła policja z Legnicy. Kiedyś dostałam e-maila z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (było to wtedy gdy beton KD toczył wojnę z internautami) z prośbą, abym przekazała im mój adres IP, bo muszą mnie namierzyć. Fakt autentyczny! Śmiech
Ralny - 30-11-2014, 20:14
Temat postu:

Noema - 01-12-2014, 23:15
Temat postu:
Cytat:
Podczas protestu Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy przeciw wyborczym fałszerstwom, policjant dowodzący zabezpieczeniem stwierdził, że "Szczerbiec" jest symbolem "faszystowskim" (sic!)... Policja próbowała delikwenta posiadającego 'szczerbca' zawinąć, aczkolwiek reakcja reszty narodowców spowodowała, że odstąpili od absurdalnej interwencji i... skończyło się na spisywaniu.

Ja rozumiem, że jak ktoś chce być idiotą to ma do tego prawo, ale nie podoba mi się, że mam mu za to płacić. Co trzeba mieć we łbie, żeby zrównać polski ruch narodowy z faszyzmem? Patrząc na policję, która to wymyśliła - niewiele. Tylko dlaczego policja bierze pod uwagę fantazje lewackich ekstremistów?

Dla tych co nie wiedzą: szczerbiec to miecz koronacyjny polskich królów.
Victoria - 02-12-2014, 16:18
Temat postu:
Zeznania obciążają Kancelarię Prezydenta. Sąd nie wpuszcza kamer na rozprawę.

Decyzją sądu, dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę rozpraw. Odmówiono im możliwości bezpośredniego relacjonowania i rejestrowania tego, co dzieje się przed sądem. Swoją decyzję sąd tłumaczy „warunkami lokalowymi” oraz tym, że oskarżonych i świadków obecność kamer... mogłaby peszyć.

Więcej:
http://niezalezna.pl/61978-zeznania-obciazaja-kancelarie-prezydenta-sad-nie-wpuszcza-kamer-na-rozprawe
Noema - 06-12-2014, 00:23
Temat postu:
Sąd uniewinnił dziennikarzy zatrzymanych w siedzibie PKW. Sąd stwierdził, że zatrzymano ich przez pomyłkę w wyniku przykrego nieporozumienia. Widać trafili na tych milicjantów co potrafią pisać, bo okazali dzielnym "stróżom porządku" akredytację i legitymacje prasowe.


Ralny - 06-12-2014, 00:38
Temat postu:
http://pikio.pl/awantura-w-tvp-prezes-stowarzyszenia-dzielny-tata-wychodzi-ze-studia/

Do prawdziwej kłótni doszło w studiu TVP, w programie „Sprawa dla reportera”. Wzburzony tematyką poruszaną na wizji oraz faktem, iż rozmowa nie toczyła się wobec problemów, które zgłosił, prezes stowarzyszenia „Dzielny Tata” Michał Fabisiak opuścił studio głośno wyrażając co sądzi o programie.

„Ja protestuję w związku z czym wychodzę ze studia, bo widzę, że nie chcemy rozwiązać w studio tego problemu, który jest w Polsce. Tylko będziemy rozmawiać o muzułmanach, Żydach, o firmach zagranicznych, że mamy ich szanować, a tymczasem milion ojców w Polsce, którzy nie widzą swoich dzieci, bo Pani reprezentuje tylko dwa procent matek, tylko dwa procent matek nie widzi swoich dzieci. Przyszliśmy jak małpy to studia. Jestem prześladowany przez państwo polskie, widzę, że pani redaktor nie chce tego zmienić. Nasze dzieci będą znowu czekały kolejne miesiące, w proteście wychodzę, wyciągam transparent, robię demonstrację przed studiem. Kiedy wreszcie zaczniecie problem ojca poruszać w telewizji? Dziękuję bardzo, wychodzę. Do widzenia. Cztery lata czekam na mojego syna! Cztery lata proszę żeby program zrobić. Cztery lata piszemy do pani, żeby zrobiła pani program. Dopiero program jest robiony jak kobiety przychodzą do studia! – mówił w programie Sprawa dla reportera prezes stowarzyszenia „Dzielny tata” Michał Fabisiak.

Poniżej zapis video, awantura rozpoczyna się od 17:25.


Victoria - 06-12-2014, 16:30
Temat postu:
Dziennikarze zostali zatrzymani na polecenie kancelarii Komorowskiego.

Polecenie zatrzymania dziennikarzy wydał m.in. przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Tak wynika z zeznań Sławomira Słupczyńskiego, policjanta, który nadzorował pracę funkcjonariuszy wyprowadzających osoby z PKW. Sędzia Łukasz Mrozek wydał wyrok, z którego wynika, że prawa nie złamali ani dziennikarze, ani policjanci, którzy ich zatrzymali.

Więcej:
http://niezalezna.pl/62124-dziennikarze-zostali-zatrzymani-na-polecenie-kancelarii-komorowskiego-wideo


Beatrycze - 07-12-2014, 16:46
Temat postu:
Noema napisał/a:
Ja rozumiem, że jak ktoś chce być idiotą to ma do tego prawo, ale nie podoba mi się, że mam mu za to płacić. Co trzeba mieć we łbie, żeby zrównać polski ruch narodowy z faszyzmem? Patrząc na policję, która to wymyśliła - niewiele. Tylko dlaczego policja bierze pod uwagę fantazje lewackich ekstremistów?

Dla tych co nie wiedzą: szczerbiec to miecz koronacyjny polskich królów.

Policjanci otrzymali od aktywisty "Nigdy Więcej" listę tzw. "symboli nienawiści", wśród których znalazł się Szczerbiec i Falanga. Symboli komunistycznych oczywiście na liście nie ma.

Policja na usługach lewackich ideologów:
http://www.prawy.pl/z-kraju/7726-policja-na-uslugach-lewackich-ideologow-zdjecia
Arek - 08-12-2014, 14:06
Temat postu:
Zbigniew Stonoga: "Oto moja rozmowa w sprawie sędziego, który jest chroniony przez postkomunistyczny i zwyrodniały wymiar sprawiedliwości."
Beatrycze - 09-12-2014, 15:47
Temat postu:
Kto da mandat Policji? No właśnie, okazuje się że funkcjonariusze służb realizujących polowanie na kierowców byli bezkarni do czasu gdy na naszych drogach pojawiły się kamery samochodowe...


Noema - 10-12-2014, 01:05
Temat postu:
Ostatni zachowany egzemplarz człowieka honoru został dostarczony karetką do Gdańska. Będą badać czy może brać udział w procesie. Przy okazji głos zabrała żona człowieka honoru: "Sądzony był przez ponad 20 lat i żaden proces nie udowodnił, że był winien. Bo po prostu niewinny człowiek jest sądzony". Oni wszyscy są niewinni. To wszystko samo się zrobiło...

http://niezalezna.pl/62216-obraz-iii-rp-zona-czeslawa-kiszczaka-oburzona-sadza-od-20-lat-niewinnego-czlowieka

PS
Kiszczak to architekt III RP - państwa, które istnieje tylko teoretycznie, praktycznie nie istnieje, czyli chu*, dupa i kamieni kupa.
Pirat - 12-12-2014, 22:25
Temat postu:
Policjant otrzymał mandat w wysokości 50 zł za parkowanie w miejscu do tego nie dozwolonym.

Z punktu widzenia łupionego obywatela to dobrze, że służby mandatowe się wzajemnie zwalczają...


Pirat - 16-12-2014, 23:46
Temat postu:
Emil prawomocnie uniewinniony. Kompromitacja Prokuratury.

Zakończył się ostatni proces Emila. Ten najtrudniejszy. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie oskarżyła go o stalking oraz najechanie samochodem na Panią Komendant Straży Miejskiej. Oskarżenie oparte zostało na pomówieniach (nieprawdziwych zeznaniach) złożonych przez Panią Komendant oraz właściciela fotoradaru. Emila uratowało nagranie z kamery samochodowej, o którym nie wiedzieli oszczercy. Gdyby nie to nagranie…

Czytaj dalej...


Noema - 20-12-2014, 01:13
Temat postu:
Ziemkiewicz nie musi przepraszać Michnika za stwierdzenie, że naczelny GóWna (przepraszam, jeśli wyrażeniem GóWno obrażam "uczucia religijne" lemingów) przy pomocy "usłużnych, rozgrzanych sędziów" terroryzuje swych oponentów. Tako orzekł Sąd Apelacyjny podtrzymując orzeczenie Sądu Okręgowego, który stwierdził, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych Michnika, a pozwany nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki i działał w interesie społecznym, jakim jest swoboda wypowiedzi.

Widać sędziowie albo niedoinformowani, albo chcieli pokazać, że nie są "usłużni i rozgrzani"...

http://niezalezna.pl/62527-sadowa-porazka-michnika-twierdzil-ze-ziemkiewicz-w-gp-naruszyl-jego-dobra
Beatrycze - 20-12-2014, 15:16
Temat postu:
Kiszczak umrze w spokoju, nieosądzony.

Do niedawna miałem jeszcze nadzieję, że Kiszczak jednak wróci na ławę oskarżonych. Skierowanie na ponowne badania dawało nadzieję, że coś się ruszyło. Niestety ostatni wywiad dla Super Expressu i komentarz Tadeusza Płużańskiego pozbawiły mnie złudzeń. Kiszczak umrze w spokoju.

Przypomnijmy, były szef MSW w wywiadzie udzielonym tabloidowi stwierdził że niszczył teczki wszystkich osób które go o to prosiły. Mieli być wśród nich aktorzy, politycy czy pisarze. Kiszczak niby mimochodem wyrzucił z siebie pretensję, że osoby którym pomagał niszcząc teczki teraz „na niego plują”.

Czytaj dalej:
http://parezja.pl/kiszczak-umrze-spokoju-nieosadzony/
Beatrycze - 04-01-2015, 23:01
Temat postu:
Makłowicz o zawłaszczaniu państwa przez PO, o nakazach i zakazach jak za komuny.


Ralny - 10-01-2015, 00:42
Temat postu:
Sędzia Anna Statkiewicz z Sądu Rejonowego dla Wrocław-Śródmieście cofnęła dzisiaj kary dla uczestników spontanicznego protestu przeciwko honorowaniu stalinowskiego zbrodniarza Zygmunta Baumana we Wrocławiu. Sędzia uznała protesty za legalne. Publiczność przyjęła ogłoszenie wyroku oklaskami.

Więcej:
http://niezalezna.pl/63086-protestujmy-przeciwko-zbrodniarzowi-cofnieto-kary-za-baumana


Victoria - 20-01-2015, 21:34
Temat postu:

Noema - 21-01-2015, 23:40
Temat postu:
Pamiętacie sprawę rolnika, któremu komornik podprowadził traktor za długi sąsiada? Otóż okradziony złożył skargę do Sądu Rejonowego w Mławie. Sąd sprawę umorzył, uznając, że skoro traktor został już sprzedany to zajmowanie się sprawą jest „bezpodmiotowe i zbędne”.

http://wyborcza.pl/1,75248,17286098,Sad__Ciagnik_sprzedano_to_sprawy_nie_ma__Umorzyc_.html

„Nie mamy pańskiego traktora i co nam pan zrobi?” jak powiedziałby bohater filmu Barei.

Rozwiązanie zaprezentowane przez sąd w Mławie jest naprawdę genialne... Ukradli samochód? A więc go nie ma, więc i sprawy nie ma. Ktoś zaginął? Sprawy nie ma. Ależ to będzie piękny kraj...
Beatrycze - 30-01-2015, 22:26
Temat postu:

Ralny - 01-02-2015, 18:25
Temat postu:
Bezprawie w służbie demokracji:

http://blogpress.pl/node/20603
wodkangazico - 02-02-2015, 00:48
Temat postu:
prof napisał/a:
Konstytucyjnym obowiązkiem władzy (prezydenta i rządu) jest obrona demokratycznego państwa prawa. Tak to jest sformułowane i „demokratyczne” jest ważniejsze od „prawa”. Więc czasem prawo musi zostać na boku.

Rozumowanie "profa" jest poniekąd logiczne.
Aby to wykazać, posłużmy się analogią.
Otóż, jeśli przyjąć, że w pojęciu "demokratyczne państwo prawa", najważniejszy jest epitet, to identycznie musi być z określeniem "walnięty profesor historii".
Skutkiem, rodzi się pytanie: skąd się biorą takie głąby?
Pirat - 02-02-2015, 00:57
Temat postu:
wodkangazico, ja jestem przeciwnikiem demokracji. Uważam ją za najgłupszy i najbardziej szkodliwy ustrój. Dlaczego? Bo demokracja to "rządy ludu". A że w każdym społeczeństwie więcej jest ludzi głupich niż mądrych to muszą nami rządzić głupcy. I ci głupcy tworzą głupie prawo. Wystarczy spojrzeć na nasz Sejm...
Victoria - 03-02-2015, 15:57
Temat postu:
Wojciech Sumliński twierdzi, że WSI jest organizacją przestępczą, a nie żadną służbą kontrwywiadowczą, oskarża też prezydenta o przestępstwo.


Noema - 04-02-2015, 23:19
Temat postu:
Sąd w Poznaniu umorzył postępowanie przeciwko policjantom, którzy w 2004 roku „przez pomyłkę” zastrzelili chłopaka, a drugiego uczynili inwalidą. Sprawa się przedawniła. Sprawność sądów w III RP poraża.

http://wpolityce.pl/kryminal/232468-policjanci-zastrzelili-19-latka-sad-umorzyl-sprawe

W stronę umorzenia zmierza też sprawa zaginięcia Jarosława Ziętary. W tym przypadku świadkowie wycofują zeznania. Moim zdaniem ktoś potrafi ich zmotywować... Fundamenty III RP pozostaną więc niezagrożone.

http://wyborcza.pl/1,91446,17345955,KS__Wyjasnic_smierc_Jaroslawa_Zietary___sledztwo_zmierza.html
Arek - 09-02-2015, 14:38
Temat postu:
Beztroskie życie katów Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszko († 37 l.) został porwany 19 października 1984 roku. Jedenaście dni później z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono zwłoki księdza. Duchowny miał skrępowane ręce. Żeby nie wypłynął, oprawcy obciążyli ciało workiem z kamieniami. Sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że ksiądz przed śmiercią był brutalnie torturowany. Równo 30 lat temu - 7 lutego - 1985 r. jego mordercy zostali skazani. Mimo to, dziś sprawcy tej przerażającej okrucieństwem zbrodni dziś chodzą spokojnie po ulicach wolnej Polski. Ich resortowi mocodawcy, choć nikt nie miał od początku wątpliwości, że rozkaz pozbycia się kapelana „Solidarności” przyszedł z samej góry – nigdy nie zostali skazani

Więcej:
http://www.fakt.pl/polityka/jak-zyja-zabojcy-ksiedza-popieluszki,artykuly,496437.html
wodkangazico - 10-02-2015, 00:36
Temat postu:
I znów mi ukochane medium przypomniało, żem bandyta i do narodu sobie podobnych należę.
http://www.tvn24.pl/lubin-wyprzedzala-na-trzeciego,513308,s.html
Normalie bym omarł na miazmaty, gdyby się choć raz w tygodniu taki seans z udziałem psich dziewiczków nie odbył.
I niech no który raczy usta otworzyć, i pisnąć, jakoby te niebieskie łajzy tak pilnie obserwowały drogę przed hyclowozem, że co do obecności drugiego samochodu połapały się dosłownie w ostatnim momencie, kiedy już pozostało im tylko sp...dalać na pobocze...
Normalnie, zawołam tamtejszych "watchdog-ów komentujących" i go zjemy.
Noema - 10-02-2015, 23:14
Temat postu:
Słyszeliście o aferze z bankiem HSBC w roli głównej? W skrócie chodzi o to, że bank pomagał w ukrywaniu dochodów przed skarbówką i wyprowadzaniu pieniędzy do Szwajcarii. Jako że chodzi m.in. o 512 „bogatych” Polaków to Prokuratura Generalna stwierdziła, że śledztwa nie będzie. Jestem zaskoczona w takim samym stopniu jak kierowca zaskoczeniem drogowców przez zimę.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,17386756,HSBC_pomagalo_Polakom_ukrywac_dochody_przed_skarbowka_.html

Prokuratura zrezygnowała również z prób odczytania nośników wyłowionych z Wisły, a wrzuconych tam przez nagrywających „elyty” kelnerów. Powód? Zbyt duże koszty odzyskania danych. Znakomity powód! Może w ogóle nie prowadzić śledztw? Będzie więcej kasy na nagrody. Na ośmiorniczki jednak pieniędzy nigdy nie zabraknie...

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-tasmowa-prokuratura-rezygnuje-z-badania-nosnikow-wylowionych-z-wisly/j2r49
Beatrycze - 12-02-2015, 20:45
Temat postu:
Bicie, poniżanie, zastraszanie, to tylko niektóre praktyki wałbrzyskich policjantów. Jedynie w dwóch sprawach toczy się śledztwo. W jednym funkcjonariusze usłyszeli zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym jednego z zatrzymanych na komisariacie. Pozostałe sprawy są bardzo szybko umarzane. Policjanci pozostają bezkarni…


Victoria - 15-02-2015, 17:58
Temat postu:

Noema - 17-02-2015, 23:55
Temat postu:
Milicja z Warszawy skierowała do sądu wniosek o ukaranie organizatorów demonstracji pod Ministerstwem Rolnictwa. Na ich szczęście wciąż istnieje w III RP paragraf o „nielegalnym zgromadzeniu”. I człowiek od razu przypomina sobie gdzie żyje. Wie, że to kraj cywilizowany, a nie jakieś dzikie państewko na zachodzie.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,17421867,Jest_wniosek_o_ukaranie_organizatorow_rolniczych_protestow_.html
Pirat - 21-02-2015, 21:24
Temat postu:
"Układ zamknięty" - film polski oparty na faktach, którego bał się rządzący establishment. Kto nie widział w kinie ma okazję obejrzeć teraz.


Beatrycze - 26-02-2015, 21:49
Temat postu:
W Sądzie Okręgowym w Legnicy zakończył się proces karny, jaki Jerzy Owsiak i WOŚP wytoczyli blogerowi Piotrowi Wielguckiemu. Sąd uznał, że bloger dopuścił się znieważenia nazywając Owsiaka hieną cmentarną i królem żebraków i obciążył blogera grzywną 5 tysięcy złotych. Uniewinnienie Wielguckiego od dwóch pozostałych zarzutów pozostało w mocy.

Więcej:
http://telewizjarepublika.pl/matkakurka-ukarany-za-zniewazenie-owsiaka-bloger-mowie-quotsprawdzamquot,17628.html

Szczegóły na stronie blogera "Matka Kurka":
http://kontrowersje.net/prawomocny_wyrok_owsiak_doi_kas_z_wo_p_ale_nie_wolno_o_nim_m_wi_hiena_bo_to_kosztuje_5_tys


Pirat - 27-02-2015, 17:06
Temat postu:
System się boi! Grzegorz Braun skazany po 6 latach, za rzekome pobicie.

Grzegorz Braun, który niedawno rozpoczął oficjalnie swoją kampanię prezydencką dziś został skazany za rzekome pobicie policjanta. Sędzia Krzysztof Korzeniowski z Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście ukarał Brauna grzywną w wysokości 3000 złotych.

Więcej TUTAJ
Ralny - 04-03-2015, 00:48
Temat postu:
Policja z Gorzowa Wielkopolskiego nachodzi mieszkania uczestników Marszu Żołnierzy Wyklętych. Na komisariacie pokazywane są im nagrania z marszu i wręczane mandaty 500 zł za odpalenie rac.
– Młodzież zachowywała się wzorowo, a działania policji to represje – mówi portalowi niezalezna.pl Władysław Czyżewski, w latach stalinowskich więzień UB, który przemawiał w czasie marszu.

Więcej:
http://niezalezna.pl/64758-pilne-naloty-policji-na-mieszkania-uczestnikow-marszu-zolnierzy-wykletych-w-gorzowie
Lady Makbet - 04-03-2015, 21:01
Temat postu:
Folwark sądowy

Polskie sądy są maszyną do niszczenia ludziom życia.

Bezkarność, bezmyślność, niekompetencja, cwaniactwo, korporacjonizm rozumiany jako ochrona członków własnej kasty zawodowej bez względu na koszty – to cechy polskiego sądownictwa. Większość Polaków to widzi, ale woli milczeć, bojąc się zemsty sędziów, którzy nie mają żadnych oporów, aby karać niepokornych i zmuszać ich do milczenia. W styczniu w tekście okładkowym „Nietykalni” opisaliśmy, jak sędziowie uczynili z Polski państwo bezprawia. To była mocna teza. Niektórzy uważali, że zbyt mocna i przerysowana.

Cały tekst:
http://www.uwazamrze.pl/artykul/1122912/folwark-sadowy/
Darthlol - 04-03-2015, 23:57
Temat postu:
Przypadek nie sadzę, prokuratura w Legnicy, a to ciekawe ....

Była uciążliwa dla prokuratury, składała wiele zawiadomień. No to ją aresztowali

Kobieta złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie śmierci swojego ojca. Śledczy wezwali ją na przesłuchanie jako świadka. A gdy się nie stawiła, bo była chora, wsadzili do aresztu. Całkowicie bezpodstawnie.

Pani Iwona miała wątpliwości co do opieki lekarzy nad jej zmarłym ojcem. Złożyła więc do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa. W styczniu 2013 roku została w tej sprawie wezwana na przesłuchanie na komisariat policji w charakterze świadka. Miała opowiedzieć, co się stało.

Jednak w wyznaczonym terminie kobieta się na komendzie nie pojawiła. Zgodnie z prawem powinna więc raz jeszcze zostać wezwana na przesłuchanie. Gdyby i to nie przyniosło skutku, zdyscyplinować niesfornego świadka można karą pieniężną, a w ostateczności zarządzić przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie.

W przypadku pani Iwony, mieszkanki Legnicy, prokurator zdecydował jednak, by od razu ją aresztować. Tak też się stało.

Więcej:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,138764,17514050,Byla_uciazliwa_dla_prokuratury__skladala_wiele_zawiadomien_.html
Pirat - 05-03-2015, 00:00
Temat postu:
Darthlol, aaa... prokuratura z Legnicy. Ta sama, której wytoczyliśmy sprawę w legnickim sądzie za bezpodstawne działania na wniosek zarządu KD. Wszystko jasne...

My z legnicką prokuraturą wygraliśmy. I tego samego życzę pani Iwonie.
Beatrycze - 05-03-2015, 15:54
Temat postu:
Nie będzie kary za "polski obóz". Sąd oddalił pozew wobec "Die Welt".

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew polskiego obywatela wobec wydawcy "Die Welt" za użycie w tej gazecie zwrotu "polski obóz koncentracyjny". Wyrok jest nieprawomocny.

Zbigniew Osewski wniósł w pozwie, by sąd nakazał pozwanej spółce wpłatę miliona zł na cel społeczny oraz przeprosiny w głównych polskich mediach za naruszenie jego dóbr osobistych, jakimi są tożsamość i godność narodowa oraz prawo do poszanowania prawdy historycznej.

Więcej:
http://www.tvn24.pl/sad-oddalil-pozew-wobec-wydawcy-die-welt,521247,s.html
Pirat - 05-03-2015, 18:51
Temat postu:
Matka Kurka: Sikorski nachlał się wina i nażarł policzków za państwowe, ale wygrał proces o kota!
Pirex - 09-03-2015, 23:05
Temat postu:
Myślałem, że granice absurdu zostały w tym kraju już dawno przekroczone. Niestety, myliłem się... Areszt za trzymanie krzesła - takie rzeczy tylko w POlsce!!!

Więcej o sprawie tutaj:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=337458#337458


Noema - 10-03-2015, 00:31
Temat postu:
Chyba już zapomnieliśmy o skandalicznym zatrzymaniu 12 osób podczas protestu w PKW w listopadzie. Najbardziej brutalnie policja obeszła się z szefową portalu solidarni2010.pl. Dotychczasowe orzeczenia sądowe są w większości niezwykle bulwersujące.

Protest w PKW – skandale policyjne i sądowe:

http://pressmix.eu/2015/03/07/protest-w-pkw-skandale-policyjne-i-sadowe/

[ Dodano: 10-03-2015, 23:59 ]
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz usłyszał zarzut składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Adamowicz jest z Platformy. Premierzyca Kopacz raczyła skomentować to w ten sposób: "Paweł Adamowicz zachował się zgodnie ze standardami PO". Biorąc pod uwagę przykład Sławka Nowaka to przynajmniej raz powiedziała prawdę.

http://fakty.interia.pl/polska/news-kopacz-pawel-adamowicz-zachowal-sie-zgodnie-ze-standardami-p,nId,1695064
Pirat - 15-03-2015, 16:56
Temat postu:
Być może krzesło w waszym mieszkaniu również znieważa Bronisława Komorowskiego? Dzisiaj Polska stała się prekursorem i jest pierwszym krajem, w którym to zniewagą jest drewniane krzesło. Historyczny moment, można rzec...

Usłyszał zarzuty za "znieważenie" krzesłem prezydenta


Victoria - 15-03-2015, 23:44
Temat postu:
Protest miał związek ze śmiercią 19-latka, który zmarł po interwencji policji.
Pirat - 16-03-2015, 22:01
Temat postu:
W sieci pojawił się film, który zbulwersował internautów. Policjant, na którego jeden z internautów złożył skargę za rzekome najście na mieszkanie, dopadł go, gdy ten spacerował z dzieckiem w wózku. Zatrzymał radiowóz i postanowił przeszukać mężczyznę. Obywatel zaczął nagrywać interwencję telefonem, dlatego policjant zażądał, by mężczyzna oddał mu sprzęt w celu kontroli czy nie jest kradziony. Emocjonalna kłótnia wywołała wielką dyskusję. Mężczyzna zapowiedział, że złoży na policjanta kolejną skargę, tym razem za nękanie. Postanowił, że nie odda telefonu, ponieważ obawia się policjanta. Rzekomo funkcjonariusz wcześniej straszył go, że zabierze mu dziecko.

Zobacz film:
https://www.facebook.com/video.php?v=770962209647885
Ralny - 17-03-2015, 22:34
Temat postu:
Bezprawne działania policji w Legionowie? Czy legionowska policja to państwo w państwie?


Arek - 18-03-2015, 11:59
Temat postu:

Arek - 19-03-2015, 10:59
Temat postu:
PO chce wprowadzić niekonstytucyjne przepisy? Mandat z fotoradaru ma pła- cić właściciel pojazdu, a nie ten kto pojazdem prowadził.

Platforma po raz kolejny udowadnia, że ma głęboko w d... obowiązujący w Polsce porządek prawny. Aby zwiększyć przychody budżetowe posłowie tej partii chcą, aby mandat z fotoradaru był każdorazowo płacony przez właściciela pojazdu, a nie przez osobę, która rzeczywiście dopuściła się wykroczenia. Problem w tym, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z Konstytucją i już raz zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02148-PO-ma-nowy-pomysl-w-sprawie-fotoradarow.htm
Pirat - 25-03-2015, 22:44
Temat postu:

Noema - 25-03-2015, 23:19
Temat postu:
Siepacze Szczurka nałożyli milion sto tysięcy zł (1100000 zł) kary na bar mleczny. Za dodawanie przypraw do posiłków. Karę naliczono od 2008 roku mimo, że wcześniejsze kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Wydaje mi się, że kara powinna być możliwa do spłacenia. W tym przypadku raczej takiej możliwości nie ma, więc po co ją nakładać?

http://www.radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/22832-ponad-milion-zlotych-kary-dla-mleczaka-za-stosowanie-przypraw-prawo-jest-niejasne.html


Pirat - 26-03-2015, 23:00
Temat postu:
Podoficer Komendy Stołecznej Policji Pan Kamil Całek, który w akcie protestu odchodzi z Policji. Jak mówi ślubował Polakom ochronę i nie będzie karał Powstańców Warszawskich za przechodzenie na czerwonym świetle.


Noema - 26-03-2015, 23:33
Temat postu:
Człowiek, który zrobił sobie zdjęcie z ruletką i umieścił na stronie internetowej jest winny reklamowania hazardu, jednak nie zostanie ukarany. Tako orzekł sąd. Uważajcie więc jakie zdjęcia wklejacie na fejsa, bo za zdjęcie z piwem mogą posadzić was za propagowanie alkoholizmu.

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3800255,grzywna-za-zdjecie-z-ruletka-sad-w-piotrkowie-oglosil-wyrok,1,id,t,sa.html
Pirat - 27-03-2015, 23:19
Temat postu:
Konferencja prasowa Pana Kamila Całka, sierżanta stołecznej policji, który na znak protestu przeciw pogłębiającemu się kryzysowi etyki w funkcjonowaniu polskiej Policji składa rezygnację ze służby.


Victoria - 28-03-2015, 15:38
Temat postu:
Proces o zakłócanie miru domowego PKW, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście, 27 marca 2015.
Beatrycze - 29-03-2015, 15:18
Temat postu:
W areszcie nadal przebywa chłopak, który przyniósł na wiec Komorowskiego krzesło. Prokuratura twierdzi, że to groźny kryminalista.

Trzy tygodnie temu policja zatrzymała młodego działacza UPR, który na wiec Komorowskiego przyszedł razem z krzesłem. Okazuje się, że do dzisiaj nie wyszedł wolność. Organy ścigania twierdzą, że aresztowały go nie tylko za przyniesienie krzesła, którym miał dokonać "zamachu" na Komorowskiego. Znalazły się również inne zarzuty.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02169-W-areszcie-nadal-jest-chlopak-od-krzesla-dla-Komorowskiego.htm
Victoria - 30-03-2015, 16:55
Temat postu:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia był dziś wyjątkowo rozgrzany! Zbrodniarz kaczystowski, Mariusz Kamiński został skazany na 3 lata więzienia!

http://telewizjarepublika.pl/mariusz-kaminski-winny-3-lata-wiezienia-i-10-lat-zakazu-zajmowania-stanowisk-publicznych,18845.html

A oto niepodważalne dowody zbrodni CBA, jakie były podstawą oskarżenia:Komunikat Ministerstwa Prawdy:


Pirat - 30-03-2015, 21:15
Temat postu:
Ten sędzia nazywa się Wojciech Łączewski i powinien stanąć przed sądem!

Wyrok dla Kamińskiego jest jak łopoczący sztandar patologii III RP i „wymiaru sprawiedliwości” tego tworu. Obserwowałem uważnie sędziego, który odczytał wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego. System wybrał do tej brudnej roboty jakiegoś usłużnego młokosa. Funkcjonariusz sądowy odczytując z kartki brednie i treści nie mające nic wspólnego z logiką oraz obowiązującym prawem, przez pół godziny nie podniósł wzroku, to znaczy, że debiutuje w robocie, jeszcze się wstydzi i krępuje. Dopiero po odczytaniu wyroku okazał się „szołmenem”, który za chwilę będzie tańczył z gwiazdami albo wylewał sobie wiadro z lodem na rozgrzaną sędziowską głowę.

Czytaj dalej...


---

Patologia pychy sędziego Łączewskiego. O takiej karze nie myślała nawet prokuratura!

To dla mnie niepojęte. Nie mieści mi się w kategoriach zdrowego rozsądku ani rozumienia zasad elementarnej sprawiedliwości, dlaczego sędzia tak właśnie zdecydował - to pierwsze myśli, jakie przyszły mi do głowy, kiedy usłyszałem wyrok, skazujący byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego na trzy lata bezwzględnego więzienia.

Świat stanął na głowie. Sędzia skazuje człowieka, który walczył z korupcją. Ten, który chciał niszczyć zło, uznany jest przez sędziego za pospolitego kryminalistę. Za groźnego przestępcę, który zasługuje na to, aby trzy lata siedzieć w więzieniu. O takiej karze nie myślała nawet prokuratura.

Czytaj dalej...
wodkangazico - 30-03-2015, 23:28
Temat postu:
Ja tam się z wyroku cieszę. Teraz będzie można przysłużyć się Narodowi, oddając pod sąd każdego strasznika miejskiego za użycie w kontroli ruchu drogowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdu w ruchu, czyli trójnogu, gołębnika itp. fotoplastikona.
Przysuszy, przekroczy uprawnienia, nieważne - w zbożnym celu, czy nie - adios inspektores - krata na 3 lata.

Na poważnie: Kamiński miał świadomość, że jedzie po bandzie?
Miał.
No to należało przewidzieć i możliwość konsekwencji.

Tyle oburzenia wywołuje choćby inwigilacja rozmów telefonicznych.
A to ta sama branża nadużycia - obywatel nie popełnił przestępstwa, ale "profilaktycznie" się go nagrywa, bo a nuż, widelec (nie ma "orta" - nie poprawiać).

Jednym słowem: należy karać każdego - niezależnie od intencji - szpiona, który nadużywa danych mu kompetencji.

Kwestia wymiaru kary:
Czy sędzia był "rozgrzany"?
Nie wydaje mi się.
Z własnych "przyjemności" z osobnikami w czarnych sukienkach, mam takie oto przemyślenia, że najlepiej, kiedy są oni, jak Temida - ślepą, bezduszną maszynką do ważenia argumentów (czyli dowodów) za i przeciw. Bez własnego "wkładu" myślowego.
Bo dziś po sądach, z łańcuchami na szyi, rozbijają się już nie tyle kombinatorycy komuszego układu, co ich progenitura, która to, mając niejako zapewniony udział w konsumpcji prawniczego tortu - co tu kryć - olewała naukę.
W ogólności na debili wyrośli - ot co.

Wracając do sprawy: jeśli nie było afery gruntowej (sorry - takie są ostateczne wytyczne), to ten konkretny egzemplarz sędziowski, obiektywnie patrząc, nie mógł zastosować żadnego złagodzenia kary.
Bo niby co miałby napisać w uzasadnieniu?
- Przestępstwa, które niby ścigano, ostatecznie nie stwierdzono, ale że coś tam na rzeczy jednak było, więc Panie Mariuszu K., przepraszamy za usterki i dziękujemy za nad nami czuwanie?
Owszem, paranoją jest, że tamtej sprawie łeb ukręcono, ale skoro już to zrobiono, nie bardzo jest za co winić faceta orzekającego stricte w sprawie Kamińskiego.
A ten ostatni - jakby nie patrzeć - do rozwałki rządu się przyczynił (trochę przekornie: a może za to właśnie mu sędzia od siebie "dowalił"?).
Gdyby wtedy, w 2007, nie pogrzebał sprawy, nie byłoby ryżego, gajowego i...
Dzisiejszego wyroku?
Ralny - 30-03-2015, 23:37
Temat postu:
W ramach zakładania nam przez ostatnie 25 lat kagańca uczy się nas, że nie komentuje się wyroków sądowych. Prezydent Komorowski, jako konserwatysta pełną gębą, stawia rzecz ostro i mówi, że wara nam od wyroków niezawisłych sądów. Tak więc nie komentując wyroku sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego napisać powinienem właściwie tylko „Kurwa”, po rozprawie Hofmana dodając „Ja pierdolę”. Oczywiście niektórych moje słowa poruszą równie mocno jak te dwie manifestacje ciągłości polskiego wymiaru sprawiedliwości od czasów, gdy w procesach kiblowych skazywano żołnierzy z powyrywanymi paznokciami do racjonalnego, europejskiego dziś, gdzie paznokcie więźniów są bezpieczne, wychowawczo zaś stosuje się poprawny politycznie homoseksualny gwałt pod celą lub samobójstwo przy wyłączonej nocą kamerze. Trudno, w swoich tekstach, czy to blogowych, czy krzyczanych staram się przekleństw unikać, ale gdy już na nie pora, to kropki zachowam na trochę godniejsze czasy.

Cały tekst:
http://blog-n-roll.pl/pl/wyrok%C3%B3w-si%C4%99-nie-komentuje
Noema - 30-03-2015, 23:53
Temat postu:
Ralny, komentarz do tego wyroku jest zbędny, więc powiem krótko. Oto 26. rok wolności wg okrągło meblowych standardów. Zasady w III RP są proste: łapówkarzy - uniewinnić, wykrywających - skazać! Funkcjonariuszy umiłowanej Partii narodu się nie rusza. Oni wyłącznie realizują swoje hasło: "by żyło się lepiej".

Skazany został również Grzegorz Braun. Za okupację siedziby PKW dostał 3-miesięczny areszt. Niezawisłe sądy triumfują! Aż dziwne, że tak sprawnie działające sądy od ponad dwóch dekad nie są w stanie wydać wyroku na komunistycznych zbrodniarzy. W końcu nie po to w Magdalence Wałęsa i Michnik pili za taki rząd, w którym Mazowiecki będzie premierem a generał Kiszczak ministrem spraw wewnętrznych, żeby komukolwiek z nich stała się krzywda...

Dziś sąd skazał również Hofmana. Na przeproszenie Dekodera, sprostowanie i 10 tys. złotych, które ma wpłacić na cel charytatywny. Za co? Za to, że zapytał czy Kleszczewski z wołomińskiego SKOK-u jest w honorowym komitecie poparcia Bronisława. Sąd uznał, że zeznania Hofmana we własnej sprawie są całkowicie zbędne.
Victoria - 31-03-2015, 15:24
Temat postu:
Kiszczak, Sawicka, mafia pruszkowska? - Wszyscy niewinni. Człowiek, który skutecznie walczył z korupcją? - 3 lata więzienia. Oto rzeczywistość III RP!

Platformiana rzeczywistość III RP właśnie przekroczyła kolejna granicę absurdu. Sąd Rejonowy w Warszawie skazał wczoraj Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, na karę 3 lat więzienia za to, że skutecznie walczył z korupcją w Polsce! Ten absurdalny wyrok każe zadać pytanie: Czy od teraz sądy będą uniewinniać wszystkich aferzystów i przekręciarzy, a skazywać już tylko ludzi, którzy z korupcją i układem postanowili walczyć?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02173-Wiezienia-dla-czlowieka-ktory-walczyl-z-korupcja.htm
Noema - 02-04-2015, 23:50
Temat postu:
Wbrew zapowiedziom Dekodera wątpliwości w sprawach skarbowych nie będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Jak stwierdził jeden z członków rządu: "Ta zasada jest dla nas nie do przyjęcia. Polski system podatkowy oparty jest na zasadzie legalizmu: można robić to, co jest zgodne z prawem. Wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwych sytuacji na korzyść podatnika byłoby kompletną zmianą filozofii, która kłóci się z obecnym systemem podatkowym. Nie możemy się na to zgodzić".

http://prawo.rp.pl/artykul/1190741.html

Oczywiście lemingi nie zrozumieją, ale pokazuje to podejście tego rządu do obywateli. Takie samo mieli bolszewicy. Kontrolować i karać. Karać i kontrolować. A jak kontrola nic nie wykaże to kontrolować dopóki się czegoś nie znajdzie. I wtedy karać. Kogoś naprawdę dziwi, że Polacy wolą zakładać firmy na Słowacji, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii?
Victoria - 03-04-2015, 17:08
Temat postu:
Rząd Platformy znowu przeciwko obywatelom: "Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika jest nie do przyjęcia!".

Wygląda na to, że zapowiedzi Bronisława Komorowskiego o wprowadzeniu zasady rozstrzygania wątpliwości w postępowaniach prowadzonych przez urzędy skarbowe na korzyść podatnika były jedynie przedwyborczą ściemą. "Ta zasada jest dla nas nie do przyjęcia" - powiedział "Rzeczpospolitej" przedstawiciel rządu Ewy Kopacz. W sumie nie powinno nas to dziwić. Wszak naczelnym kierunkiem działania tej ekipy jest maksymalne łupienie Polaków połączone z ciągłym podnoszenie podatków i innych danin publicznych. Rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika stało by w jawnej sprzeczności z przyjętą przez rząd PO-PSL filozofią podatkowego ucisku.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02181-Rzad-Platformy-znowu-przeciwko-obywatelom.htm
Pirat - 09-04-2015, 21:01
Temat postu:
Policja wbiła mi na chatę i ściemnia, że dostali zaproszenie.


Arek - 13-04-2015, 12:14
Temat postu:
Wydanie specjalne w PodziemnaTV - ALARMUJĄCA rozmowa z Wojcechem Sumińskim!
Sprawa najwyższej wagi państwowej - bo dotycząca człowieka sprawującego Urząd Prezydenta RP - która jeży włos na głowie - a o której opinia publiczna nie wie nic - ponieważ główne media celowo (patrz przykład z grudniowym przesłuchaniem Komorowskiego przed Sądem poruszony w tym nagraniu) dbają o to aby nie wyszła na jaw w masowym przekazie...
A przecież powinno się bić na ALARM w takiej sytuacji!


https://www.facebook.com/PodziemnaTV/posts/784971764932972


Ralny - 13-04-2015, 15:14
Temat postu:

Noema - 15-04-2015, 23:52
Temat postu:
Owsiak wycofał pozew przeciwko blogerowi Matka Kurka. Czyli świecki święty stchórzył i uciekł. Nie oglądałam dziś głównych mediów, więc nie wiem czy "Fakty" i "Wiadomości" podały tę wiadomość.

http://kontrowersje.net/wo_p_przyznaje_e_piotr_wielgucki_pisa_prawd_i_przegrywa_walkowerem_proces_cywilny
Pirat - 19-04-2015, 23:18
Temat postu:

Beatrycze - 23-04-2015, 19:01
Temat postu:
Sąd orzekł wbrew temu co widział na nagraniu:

http://prawonadrodze.org.pl/sad-orzekl-wbrew-temu-co-widzial/


Arek - 24-04-2015, 11:43
Temat postu:
Rozmowa z borowcem na wiecu prezydenta Komorowskiego.


Victoria - 25-04-2015, 14:12
Temat postu:
Taka sprawiedliwość.
Noema - 25-04-2015, 23:41
Temat postu:
Jeden prosty ruch w Sejmie a na "Zgodę i Bezpieczeństwo" zagłosują wszystkie więzienia, jak Polska długa i szeroka!

Obrona konieczna w Sejmie, czyli niech drży przed odpowiedzialnością ten, kogo odwiedzi bandyta:

http://trybun.org.pl/2015/04/25/obrona-konieczna-w-sejmie-czyli-niech-drzy-przed-odpowiedzialnoscia-ten-kogo-odwiedzi-bandyta/
wodkangazico - 26-04-2015, 01:11
Temat postu:
A'propos wartościowych zmian w prawie - wraz z wakacjami bezpowrotnie mija pewne vacatio legis.
Na co?
Na niewinność Panie, Panowie!
Na niewinność. Cool

W myśl art. 2 par. 1 pkt. 1 KPK, nie będzie już w Najjaśniejszej, obywateli niewinnych, a tylko tacy, którym nic nie udowodniono.
Na razie...

Prawda, że piękne? Smile
Żmudnie, ale wytrwale walczymy o powrót starych, dobrych, prl-owskiich metod.
Cenzurka już jest, propaganda - a jakże - szwajcarski zegarek, no to czas szukać haczyków i zapełniać polaczkom teczuszki.
Wszystko w imię sprawdzonych zasad.

A jak by się komuś wydawało, że w takim na ten przykład Gorlitzu może bezkarnie pluć jadem na Bronka, Donka i Stefana, to... Wink
No właśnie.

Tak że, Towarzyszko Noema, miejcie się na baczności i pilnujcie niewyparzonego języka.
Krytyka, i owszem, ale kon-struk-tyw-na!
Paniatno!?

Odmaszerować!
Victoria - 26-04-2015, 15:29
Temat postu:
Zbigniew Stonoga: "Szokujący film obrazujący poniewieranie człowiekiem w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku. Jak widać i słychać zarówno Obywatel i Policjant jest śmieciem tak dla komendanta jak i dla Kazimierza Harasym - naczelnika wydziału prewencji."

Materiał wideo:

https://www.facebook.com/pierydolefiskusa.stonoga/videos/791733850904054/
wodkangazico - 26-04-2015, 22:26
Temat postu:
W Szczecinku to chyba wina oparów z Kronospanu.
Przedtem czarni teraz niebiescy...
Ale, ale - było coś o cenzurce?
Czyżby wolność słowa wg tajniaków z fejsbuka?
Noema - 26-04-2015, 22:29
Temat postu:
wodkangazico, filmy na profilu pana Stonogi dostępne są z tej strony:

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.602190836525024
wodkangazico - 26-04-2015, 22:34
Temat postu:
Dzięki!
Wychodzi, że to inny, cudowny amerykański produkt na porost włosów, windowsem zwany, mi się sypie.
Pora rozstrzelać kompa. Smile
Noema - 29-04-2015, 00:22
Temat postu:
Grzegorz Braun wygrał proces w trybie wyborczym z GóWnem. Poszło o nazwanie go faszystą – za to, że mówi głośno to o czym inni boją się myśleć. A jak wiadomo nie jest to zgodne z naukami Michnika. Wygrać z GóWnem – nawet w trybie wyborczym – to wielki sukces. Gratuluję! Chociaż sędzia pewnie będzie musiał zmienić zawód...

http://www.stefczyk.info/wiadomosci/polska/braun-wygral-w-sadzie-z-wyborcza,13640215033


Arek - 29-04-2015, 14:41
Temat postu:

Victoria - 29-04-2015, 16:18
Temat postu:
Noema napisał/a:
Grzegorz Braun wygrał proces w trybie wyborczym z GóWnem. Poszło o nazwanie go faszystą – za to, że mówi głośno to o czym inni boją się myśleć.


Noema - 01-05-2015, 16:59
Temat postu:
Władza ludowa nie cofnie sie przed niczym. Właśnie uruchomili psychuszki.


Pirat - 05-05-2015, 22:58
Temat postu:

Noema - 06-05-2015, 00:20
Temat postu:
Ostatni z żyjących „ludzi honoru” będzie sądzony w sprawie stanu wojennego. Sąd uznał, że jest na tyle zdrowy, żeby przetrwać takie tortury. Przykra historia. Ciekawe czy jak padnie na sali sądowej będzie obwołany nową Blidą?

http://wpolityce.pl/polityka/243315-psychiatrzy-go-nie-uratuja-czeslaw-kiszczak-zostanie-osadzony-decyzja-o-wszczeciu-procesu-prawomocna
Pirat - 07-05-2015, 22:08
Temat postu:
Bohaterką tego filmu jest funkcjonariuszka wrocławskiej Straży Miejskiej, która nagminnie łamie przepisy ruchu drogowego, podczas gdy sama w czasie pracy, bezlitośnie je egzekwuje.


Pirat - 11-05-2015, 20:28
Temat postu:
OD CZEGO ZALEŻĄ WYROKI SĘDZIÓW W POLSCE?
Pirat - 13-05-2015, 22:01
Temat postu:
Wraz z postępującym montażem państwa policyjnego w Polsce zwanego dla niepoznaki "demokracją", obserwujemy to samo, co we wszystkich krajach totalitarnych w historii świata - następuje brutalizacja zachowań służb mundurowych, które służą w utrzymaniu ucisku obywateli. Właśnie z czymś takim mamy do czynienia ostatnio.


Noema - 13-05-2015, 23:28
Temat postu:
Oczywiście umiłowany Bronisław dziś znowu pochodził po Warszawie. Spotkał człowieka, który został niesłusznie oskarżony o pedofilię i – mimo uniewinnienia – nie może widywać własnych dzieci. Bo sprawę blokuje teść. Co na to Dekoder? „Trzeba było wybrać lepszego teścia”.

http://www.fakt.pl/polityka/komorowski-mu-nie-pomogl-zwrocil-sie-do-dudy,artykuly,544802.html

Spotkał również kobietę na wózku inwalidzkim, która spytała dlaczego studenci mają 51 proc. zniżki na pociągi, a ona tylko 37 proc. Co odpowiedział Bronisław? „Żałuje pani studentom?”.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=340911#340911


Beatrycze - 14-05-2015, 16:34
Temat postu:
"Od Braniewa aż do Wronek, prezydentem tylko Bronek!". Komorowski uzyskał gigantyczne poparcie wśród osadzonych w zakładach karnych.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02263-Od-Braniewa-az-do-Wronek-prezydentem-tylko-Bronek.htm
Noema - 15-05-2015, 00:05
Temat postu:
Komisje senackie poparły wniosek o przeprowadzenie referendum. Tyle, że jedno z pytań przestaje być aktualne. Rząd chce wprowadzić zasadę rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika do nowej Ordynacji Podatkowej. A przecież jeszcze kilka tygodni temu wprowadzenie takiej zasady miałoby praktycznie doprowadzić do rozpadu państwa i było zaprzeczeniem całego systemu prawnego III RP. Tak twierdzili rządowi eksperci z tow. Szczurkiem na czele. Czyżby coś się nagle w tym porządku zmieniło?

http://www.rmf24.pl/fakty/news-kolejna-wpadka-komorowskiego-chce-zadac-w-referendum-nieaktu,nId,1733294
Beatrycze - 15-05-2015, 10:37
Temat postu:
Przekroczysz prędkość o 50 km/h? Tracisz prawo jazdy z automatu. Gdy poseł przekroczy prędkość o 50 km/h, to nic mu się nie stanie.

Obłuda posłów nadal trwa w najlepsze. Właśnie wchodzi w życie uchwalone przez nich prawo, zgodnie z którym za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h automatycznie będziemy tracili prawo jazdy. Problem w tym, że przepisy te nie będą dotyczyły wszystkich. Pewna grupa osób będzie ponad prawem. Tą grupą będą oczywiście... posłowie!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02266-Sa-rowni-i-rowniejsi-wobec-prawa.htm
Arek - 18-05-2015, 14:57
Temat postu:
Władze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza.

Więcej:
http://wmeritum.pl/ruch-narodowy-w-prokuraturze-sklada-zawiadomienie-na-sienkiewicza/


Pirat - 18-05-2015, 21:41
Temat postu:
Radiowóz jeżdżący po schodach. Społeczeństwo zapłaci za straty.


Noema - 18-05-2015, 23:51
Temat postu:
W końcu do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko zabójcy Papały. Jak wiadomo generał zginął, bo złodziej chciał mu ukraść luksusowe Espero, a ten bez sensu włóczył się po parkingu. Złodziej wyjął więc broń - podstawowe narzędzie każdego złodzieja samochodów i jak na złodzieja przystało zastrzelił komendanta policji. Oczywiście jest to absolutnie prawdziwa wersja, spójnia na tyle, że tylko szaleńcy mogą w nią nie wierzyć. Dopiero kilka lat później III RP wymyśliła, żeby takie rzeczy nazywać samobójstwem...

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/gen-papala-uznany-przypadkowa-ofiara-zlodziei-samochodow,543411.html
Arek - 19-05-2015, 14:48
Temat postu:
Czy szef CBA popełnił przestępstwo nie zgłaszając do prokuratury zlecenia podpalenia budki pod rosyjską ambasadą przez min. Sienkiewicza? Jako urzędnik miałby taki obowiązek.

Z ujawnionych przez tygodnik "Do Rzeczy" taśm wynika, że platformiane władze w 2013 roku z okazji marszu 11 listopada przygotowały parszywą prowokację. Szef MSW w rządzie Tuska - Bartłomiej Sienkiewicz - miał nakazać podległym sobie służbom podpalenie podczas marszu niepodległości budki wartowniczej przy ambasadzie rosyjskiej, a następnie zrzucenie winy na uczestników marszu. Jeżeli Paweł Wojtunik (szef CBA) wiedział o zleceniu ministra Sienkiewicza (co wynika z ujawnionych taśm) i nie poinformował o tym prokuratury, to sam popełnił przestępstwo!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02273-Czy-szef-CBA-popelnil-przestepstwo.htm
Ralny - 19-05-2015, 21:15
Temat postu:
Czy i dlaczego Bronisław zlecił podpalenie ruskiej budki?

http://blog-n-roll.pl/pl/czy-i-dlaczego-bronis%C5%82aw-zleci%C5%82-podpalenie-ruskiej-budki#.VVuJJ0aj8sI
Arek - 20-05-2015, 14:24
Temat postu:
Teraz każdemu można zabrać prawo jazdy. MSW przeforsowało swoje chore pomysły.

Z inicjatywy środowiska policyjnego oraz MSW – bez przeprowadzenia konsultacji społecznych i wbrew opiniom ekspertów – wprowadzono do systemu prawnego mechanizm podwójnego karania kierowców, przekraczających prędkość w obszarze zabudowanym. Jedną z kar stanowi czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Przepisy te są sprzeczne z Konstytucją.

Problem głownie jednak w tym, że Policja nie dysponuje miernikami prędkości, które spełniają podstawowe wymogi prawa metrologicznego. Wszystkie pomiary prędkości wykonywane przez policjantów są bezprawne, a często też nieprawidłowe. Przede wszystkim urządzenia te nie rejestrują pomiarów, a sądy opierają się jedynie na zeznaniach funkcjonariuszy. Praktycznie zatem każdy policjant może zatrzymać prawo jazdy komu chce, a kierujący nie ma żadnych szans udowodnienia swojej niewinności. Do SPnD napływają liczne informacje o przypadkach nadużycia władzy przez funkcjonariuszy.

Więcej:
http://prawonadrodze.org.pl/teraz-kazdemu-mozna-zabrac-prawo-jazdy-msw-przeforsowalo-swoje-chore-pomysly/
soad - 20-05-2015, 15:05
Temat postu: a co za różnica czy ktoś jedzie 80 km/h czy 120 km/h
W terenie zabudowanym gdzie gołym okiem widać pirata.
Konsultacje były - wielokrotnie publikowano w ostatnim czasie ankiety, w których domagano się zaostrzenia kar.
wodkangazico - 20-05-2015, 20:41
Temat postu:
Nie rozśmieszaj towarzystwa - to nie forum dla fascynatów psiarni.

Konsultacje były - a jakże - całe dwa tygodnie, bez żadnego ogłoszenia najbardziej zainteresowanym, czyli uczestnikom ruchu drogowego, a i tak przeszły propozycje zgłoszone już po terminie.
Tutaj jest opisany przebieg "procedowania" - komisja ds. afery Rywina miałaby co robić.

Ankiety mówisz? Masz jakąś do wypełnienia? Biorę 50 groszy za jedno głosowanie, ale możesz negocjować.
W ostatnim czasie? Przekonaj, że nie "po czasie".

Obecnie mam już pewność, że trzymanie Polaków za twarz na bieżąco monitoruje silna grupa pod wezwaniem.
Operacyjnie zapobiega ona wszelkim problemom, jakie hodowlana rogacizna znad Wisły mogłaby zechcieć stwarzać.
Czy to hot dogi krawężnikowe z suszarkami? A skąd!
Ci są jedynie narzędziem, o które trzeba dbać, aby nie odmówiło współpracy, kiedy będzie naprawdę niezbędne.
Co w ramach "dbania"? Ano np.:
Były sobie zapisy w rozporządzeniu - powiedzmy - potencjalnie mogące stwarzać problemy, jeśli by ktoś zakwestionował walidację radaru i pomiarów nim.
Ich "potencjalność" minęła, kiedy w 2013 padło oficjalne pytanie: - dlaczego policja nie stosuje się do prawa w tym zakresie?
Psy nie wiedziały, co odpowiedzieć, więc zapytały o radę swych opiekunów - hodowców.
Na tym szczeblu zapadła decyzja: udajemy greka - zero dyskusji w temacie.
W 2014 Kamień Pomorski stał się świetnym pretekstem do podkręcenia śruby - zaczął się cyrk z uzasadnianiem dziejowej konieczności zabierki praw jazdy.
No, ale co zrobić z menażerią, która - co oczywiste - będzie się burzyć?
Proste - zabrać wszelkie możliwości protestu.

Zapisy w rozporządzeniu znikły tak samo, jak niegdyś pojawiły się słynne "lub czasopisma".
Dziś nie ma już praktycznie możliwości wykazania, że to, co nam pies na drodze wciska, jest zwykłym kitem.
Beatrycze - 21-05-2015, 11:30
Temat postu:
JAK FUNKCJONUJE POLSKA POLICJA I SŁUŻBY?


Victoria - 22-05-2015, 16:25
Temat postu:
Zgoda i bezpieczeństwo.


Pirat - 22-05-2015, 21:58
Temat postu:
Zobaczcie jak traktuje się obywatela RP! Uwaga! To może spotkać każdego z was! Zwykły człowiek nie ma szans z aparatem represji w tym kraju! Najlepsze jest to, że większość patologii tworzą sami urzędnicy.


Arek - 26-05-2015, 14:34
Temat postu:
Długo nie trzeba było czekać. Dzień po wyborach i już PiS wprowadza państwo policyjne.

Wirtualna Polska:
Policja idzie po internautów za "budyń" i "bigos". Odpowiedzą za złamanie ciszy wyborczej?
Beatrycze - 27-05-2015, 09:55
Temat postu:
Komorowski zniszczył życie Szeremietiewowi i Sumlińskiemu – zobacz szczegóły:


Minerva - 30-05-2015, 17:25
Temat postu:
Prokuratura niemiecka wszczęła wstępne dochodzenie wyjaśniające, czy w Smoleńsku doszło do zamachu. Niemcy zbadają, czy 10 kwietnia 2010 r. nie doszło do aktu terroru!

http://wpolityce.pl/smolensk/254248-nasz-news-niemiecka-prokuratura-generalna-wszczela-wstepne-dochodzenie-wyjasniajace-czy-w-smolensku-doszlo-do-zamachu

Salon III RP powinien w trybie pilnym zająć się tym oszołomskim wyskokiem niemieckiego odłamu sekty smoleńskiej.
Noema - 02-06-2015, 00:08
Temat postu:
Polityczna zabaweczka rządu, dla zabawy nazywana policją, dostała wytyczne:

- „ujawnić” więcej niż 420 tys. wykroczeń popełnionych przez pieszych,
- „ujawnić” więcej niż 38 tys. wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych,
- „ujawnić” więcej niż 1,7 mln wykroczeń kierujących nieprzestrzegających przepisów dotyczących prędkości.

Ponadto policjanci muszą:
- wylegitymować więcej niż 685 tys. pieszych,
- wylegitymować więcej niż 6,3 mln kierujących,

Jeżeli ktoś myślał, że jest to służba powołana do pilnowania porządku i bezpieczeństwa to znaczy, że jest faszystą, koriwnowcem, kukizowcem i pisowcem w jednym! I pewnie bił policjantów razem z Wiplerem!

A co jeśli naród zacznie fanatycznie przestrzegać przepisów i nie będzie za co karać? Żaden problem. Już Feliks Edmundowicz Dzierżyński mawiał: „Nie ma niewinnych, są tylko źle przesłuchani”. Władza sięgnie więc po kolejny autorytet na swoim poziomie.

http://niezalezna.pl/67573-plan-rzadu-ujawniony-ukarac-minimum-17-mln-kierowcow-i-420-tys-pieszych-zylo-sie-lepiej
Arek - 02-06-2015, 12:53
Temat postu:
Noema, nie wybraliśmy zgody to będziemy płacić za bezpieczeństwo. Wink

Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h? Fotoradary mają być bezwzględne.

Zdjęcie z fotoradaru za przekroczenie o 1 km/h. Kolejny skok na portfele kierowców?
Pirat - 02-06-2015, 22:41
Temat postu:
Uciekający chłopak przed policją zatrzymał się i zaczął uciekać pieszo. W pościgu brał udział jeden radiowóz z 2 młodymi policjantami. W pościgu pieszym chłopak został złapany skuty w kajdanki, spryskany gazem i skopanym na ziemi. W ciężkim stanie został wrzucony do radiowozu. Policjanci wrócili do auta zatrzymanego i czekali na wsparcie starszych rangą. Jeden ze świadków zoorientował się, że pobity jest nie przytomny i zaczęli prosić o wezwanie pogotowia. Małoletni wszystko nagrywał, po skończeniu nagrywania dysponent radiowozu rzucił się na 15-latka chcąc wyrwać mu telefon z ręki. Sprawa jest zgłoszona do prokuratory. Przez policjantów został wyrwany jeden telefon z bardziej istotnymi nagraniami.


Hapek - 02-06-2015, 23:08
Temat postu:
Rozumiem, że ucieczka przed policją była w porządku? Reszta uczestników pokazuje natomiast "poziom"...
wodkangazico - 03-06-2015, 12:10
Temat postu:
@ Hapek - jak pokazało samo życie (po raz który to już?), podejrzenia wobec "poziomu" psów były uzasadnione i może stąd ucieczka?

@ Arek i Pirat - mamy kretynkę od spraw wewnętrznych, to i musimy cierpieć tę "demokrację".
A na powaznie - jak wyprodukują radary o błędzie poniżej +/-0,5 km/h i tak samo dokładne prędkościomierze w samochodach, to ok. - niech ustalają próg na 51km/h.
Jak na razie, błąd radaru to +/-3km/h, a "budzika" - uwaga: +/-10 km/h! (zasada najmniejszej podziałki).
I to ta druga wartość zdecydowała o obecnej tolerancji, nie zaś żadna łaska pierdzistołków z partyjnych list wyborczych, którzy jak ognia boją się Kukiza.

I to jeszcze jeden powód, aby chłopu polać! Smile

PS.: Czy H(a)P(e) to nie przypadkiem pierwsze literki tablic rejestracyjnych hyclowozów?
Ralny - 05-06-2015, 01:03
Temat postu:
Marysia Kołakowska wzięła udział w proteście przeciw czytaniu scenariusza „Golgoty Picnic” w Gdańsku. W trakcie manifestacji, czterech mężczyzn rzuciło się na nastolatkę i wykręcało jej ręce. Następnie przewrócili ją na szklany stolik, a na głowę zarzucono jej worek. Marysia broniąc się rozpyliła dezodorant, który poza nieprzyjemnym zapachem nikomu nie mógł wyrządzić krzywdy. Sprawa jest o tyle kuriozalna, że śledztwo wobec jednego z mężczyzn, którzy napadli na dziewczynę umorzono. Jej z kolei wymierzono karę. Sąd Rejonowy w Gdańsku w trybie zaocznym skazał 17-letnią Marię Kołakowską na 40 godzin prac społecznych. Rodzice młodej dziewczyny zapowiadają odwołanie od wyroku.


Beatrycze - 05-06-2015, 16:34
Temat postu:

Victoria - 05-06-2015, 17:40
Temat postu:
Jak anulować mandat i nie dać sobie odebrać prawa jazdy?

W Internecie pojawiła się aplikacja, która generuje pisma procesowe w sprawie anulowania rzekomych mandatów. Z ponad 170 tysięcy osób, które do tej pory skorzystały z tej pomocy tylko 15 przegrało sprawę w sądzie. To daje 99% skuteczności dla proponowanej przez portal www.anuluj-mandat.pl ścieżki odwoławczej.

Więcej:
http://pressmix.eu/2015/06/05/jak-anulowac-mandat-i-nie-dac-sobie-odebrac-prawa-jazdy/

Rozmowa z Tomaszem Parolem, prawnikiem walczącym z mandatowym bezprawiem, twórcą serwisu "Anuluj Mandat":


Beatrycze - 06-06-2015, 11:43
Temat postu:
To tylko sąd rejonowy i wyrok zostanie pewnie utrącony w II instancji ale to pokazuje z jakim syfem sądowniczym mamy do czynienia w Polsce.

Sąd ukarał kierowcę, choć nagranie z wideoradaru zostało skasowane:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,138764,18051330,Sad_ukaral_kierowce__choc_nagranie_z_wideoradaru_zostalo.html
Noema - 06-06-2015, 23:48
Temat postu:
Postrach strażników miejskich!

"Uważam, że policja ma bardziej ludzkie podejście do nas". Straż miejska "poluje" na nas, a pan Bartosz Smoliński na nich! Wykorzystując kamerę i internet walczy z hipokryzją wśród strażników miejskich we Wrocławiu, którzy sami popełniają wykroczenia, za które ścigają zwykłych kierowców. Co skłoniło go do takiego działania i czy często spotyka się z przekroczeniem przepisów przez funkcjonariuszy?

Materiał TVN:
http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/postrach-straznikow-miejskich,170718.html
Beatrycze - 07-06-2015, 13:45
Temat postu:
23 lata pracy i emerytura na bogato. Inspektor Sokołowski pokazał niesprawiedliwość systemu emerytalnego.

Kto by tak nie chciał przepracować "tylko" 23 lata w zawodzie. Potem otrzymać wysoką emeryturę i jeszcze móc sobie swobodnie dorabiać. Dlatego ostatnim komunikatem odchodzącego na emeryturę inspektora Mariusza Sokołowskiego z KGP powinno być odważne, fachowe, PR-owe uzasadnienie wcześniejszych emerytur dla pracowników biurowych policji.

Więcej:
http://natemat.pl/144649,23-lata-pracy-i-emerytura-na-bogato-inspektor-sokolowski-pokazal-niesprawiedliwosc-systemu-emerytalnego
Modliszka - 07-06-2015, 22:40
Temat postu:
Chcą Państwo żyć w kraju, gdzie policja może robić, co jej się podoba, bo występuje nie tylko jako organ wykonawczy aparatu sprawiedliwości i dba o bezpieczeństwo wewnętrzne, ale zarazem przyjmuje rolę sądu?

Założę się, że większość odpowie przecząco. Ja na pewno, bo to znamiona państwa policyjnego.

A teraz niespodzianka: od 18 maja w takim właśnie państwie w jakiejś mierze żyjemy. 18 maja weszły w życie przepisy, obligujące policjantów do zatrzymywania prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o przynajmniej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Procedura została przeniesiona do sfery administracyjnej, co oznacza, że zniesiona została kontrola sądowa nad postępowaniem policji.

Cały tekst:
http://wpolityce.pl/polityka/255160-czy-rzeczniczka-msw-wie-co-mowi-czyli-panstwo-policyjne
Anonymous - 07-06-2015, 23:50
Temat postu:
Modliszka, a czy ten przepis jest złym przepisem? Jeśli ktoś nie potrafi się przyporządkować do pewnych kwestii z kodeksu ruchu drogowego i stwarza zagrożenie w ruchu lądowym, to mamy mu na to przyzwalać? Ja mam już prawo jazdy od 15 lat i jestem w stu procentach ZA, gdyż będąc pieszym jak i uczestnikiem ruchu, nieraz spotkałem się z sytuacją gdzie o mały włos przez niejednego idiotę o mało nie straciłem życia. Jeśli niema innej możliwości, niech w taki sposób ukrócą tą patologie na drogach!
Pirat - 08-06-2015, 00:05
Temat postu:
LoloPendolo, przepis jest zły, bo znosi sądową kontrolę nad policją. A to oznacza państwo policyjne. Jeśli uważasz, że w naszym opresyjnym państwie nowe przepisy są OK to gratuluję dobrego samopoczucia! Kierowca karany jest dwukrotnie: mandatem i punktami oraz odebraniem prawa jazdy. I nie może odwołać się do sądu od decyzji policji, która dysponuje wadliwymi i de facto nielegalnymi fotoradarami "Iskra":

http://anuluj-mandat.pl/blog/post/wazny-wyrok-sadu-uzywanie-przez-policje-radaru-iskra-1-jest-nielegalne
Anonymous - 08-06-2015, 00:29
Temat postu:
Jeśli ktoś robi sobie z ulicy tor wyścigowy to niech będzie karany nawet i cztery razy! Dość tego! Mam się bać wychodzić na ulicę?? Jeśli wg. Ciebie przepis jest zły, to proszę bardzo. Podaj mi jakiś lepszy pomysł, który ograniczy na chwile obecną wybryki "nieodpowiedzialnych". Tylko prosiłbym konkrety.
Pirat - 08-06-2015, 00:37
Temat postu:
LoloPendolo, załóżmy, że jedziesz z przepisową prędkością, albo nieznacznie (powiedzmy do 10 km/h) ją przekraczasz. Zatrzymuje cię drogówka i policjant mówi, że "suszarka" (tj. nielegalna "Iskra") wskazała przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h (taka sytuacja jest możliwa, bo "suszarka" mogła zmierzyć auto jadące za tobą). Policja nakłada na ciebie mandat, wlepia punkty karne i zatrzymuje prawo jazdy na 3 miesiące. Ty wiesz, że jesteś niewinny, ale nie masz możliwości udowodnić tego w sądzie...

Nadal uważasz, że nowe przepisy są OK? Ja nie mówię o piratach drogowych, którzy z premedytacją łamią przepisy. Mówię po prostu o kierowcach. W świetle norm mandatowych do wyrobienia, jakie nałożono na policję (szczegóły tutaj), może dochodzić do nadużyć ze strony policji. I tu jest pies pogrzebany!

Ty w braku możliwości odwołania się do sądu nie widzisz problemu. Ja widzę w tym pole do nadużyć ze strony policji i solidny fundament pod budowę państwa policyjnego (polska policja i tak jest bardzo opresyjna, w przeciwieństwie do krajów zachodnich, gdzie policja służy obywatelom a nie politycznym marionetkom!).
Anonymous - 08-06-2015, 00:45
Temat postu:
A ja nie mowie, o radarach typu iskra. Mówię o przepisach. I dla większości społeczeństwa, nieważne czy akt ten jest namiastką "państwa policyjnego" czy nie. Najważniejsze żeby kara była skuteczna, bo tego oczekuje społeczeństwo.
Noema - 08-06-2015, 00:50
Temat postu:
LoloPendolo napisał/a:
I dla większości społeczeństwa, nieważne czy akt ten jest namiastką "państwa policyjnego" czy nie.

Poproszę o link do badań, na podstawie których wyrażasz opinię w imieniu większości społeczeństwa, które optuje za państwem policyjnym.
Anonymous - 08-06-2015, 10:10
Temat postu:
Gdzie napisałem, że większość społeczeństwa jest za państwem policyjnym? Może przez przypadek kropkę postawiłem w złym miejscu, lecz to chyba nie przeszkadza w prawidłowym zrozumieniu mojego zdania?
Arek - 08-06-2015, 11:45
Temat postu:
99 procent mandatów drogowych kwestionowanych przez portal "Anuluj Mandat" okazuje się wydawanych niezgodnie z polskim prawem. Czy zaostrzanie przepisów zwiększa bezpieczeństwo na drogach?


wodkangazico - 08-06-2015, 12:45
Temat postu:
Cytat:
A ja nie mowie, o radarach typu iskra. Mówię o przepisach. I dla większości społeczeństwa, nieważne czy akt ten jest namiastką "państwa policyjnego" czy nie. Najważniejsze żeby kara była skuteczna, bo tego oczekuje społeczeństwo.

Cytat:
Może przez przypadek kropkę postawiłem w złym miejscu, lecz to chyba nie przeszkadza w prawidłowym zrozumieniu mojego zdania?

To jak je rozumieć?
Że opłacając bandę nierobów musimy masowo, na własnej, społecznej skórze odczuć skutki ich bandytyzmu, żeby móc protestować?
Że się wtedy krew poleje, to nieistotne? To tak w Polsce już musi być?
Jeszcze jedno powstanie - normalka zwana post factum, przez historyków, tradycją?

Wcześniej nikt nie ma prawa otwierać gęby na ten terroryzm?
Jeśli tak ma być - nie mówisz w imieniu społeczeństwa, tylko pacjentów wielkiego psychiatryka.
Albo tych, co nam ten bezpieczniacki paradajs serwują.
W drugim przypadku wypadałoby dodać kilka uniwersalnych prawd objawionych - np. tę o polskich kierowcach za granicą.
Sprawdź tylko, czy przypadkiem "społeczeństwu" nie chce się rzygać, jak je czytają. Możesz dostać tzw. treścią.

[ Dodano: 08-06-2015, 12:54 ]
Cytat:
Mam się bać wychodzić na ulicę?? Jeśli wg. Ciebie przepis jest zły, to proszę bardzo. Podaj mi jakiś lepszy pomysł, który ograniczy na chwile obecną wybryki "nieodpowiedzialnych". Tylko prosiłbym konkrety.

Więc nie rób - proszę - trybuna ludu, bo nie masz - jak to się pisze - delegacji...

Jakby chodziło o Twoje bezpieczeństwo, już dawno miałbyś w samochodzie kaganiec zamontowany przy pierwszej rejestracji w RP, a na wlotach do miejscowości, pod nawierzchnią jezdni znajdowałyby się pętle RFID.
Cały system jest od kilkudziesięciu lat dostępny, a od kilkunastu tani jak barszcz, więc dziś już niemal wszystkie pojazdy byłyby w niego wyposażone.
Podobnie rzecz się ma z alcolock'ami.
I wtedy proszę bardzo: obchodzisz blokadę - jak Cię złapią, bulisz, jak za zboże.
Jeśli nie ominiesz, a mimo to jakaś Iskra Cię wychwyci - no problem - dostajesz kwitek na badania diagnostyczne. Płaci ten, komu się "coś wydawało", czyli albo Ty, albo suszarkowy. To samo dotyczy radaru i ew. wizji lokalnej miejsca w krzakach, z którego zostałeś ustrzelony, przeprowadzonej przez biegłego.

Wobec pijanych podobnie - będąc poczytalnym, świadomie usuwasz blokadę - można Cię oceniać i karać zgodnie z paragrafami KK.
I Polska nie kompromitowałaby się haniebnymi zapisami nakładającymi odpowiedzialność dla nawalonych, jak Messerschmitt, którzy nie wiedzą jak się nazywają, zaś kiedy przedstawiane są im zarzuty, nie pamiętają, co robili od dwóch dni i muszą wierzyć w wersję, którą im psy wcisną.

Na marginesie: symptomatyczne jest, że żadna organizacja broniąca praw człowieka się dotąd nie odezwała.
Moim zdaniem, są tak samo załgane, jak i system, przed tórym mają strzec.

W tym kraju nie chodzi o jednego zabitego mniej, czy więcej. Ostatnie dni przykładem - kupa szmalu poszła na łykendowe stawki dla psów, a efekt?
Żadnego!!!
Dlaczego?
Bo nie chodzi o złapanie króliczka, ale o skubanie go.

Zajrzyj sobie na strony SPnD i linkowaną tam "debatę" nad dziejową koniecznością zabierania praw jazdy.
Argumentacja "ludu" w osobach jakiegoś podsekretarzyny i psa: był ostatnio tragiczny wypadek (ten w Kamieniu Pom.) i media nagłaśniają, więc trzeba coś robić.
"Coś" znaczy tyle, żeby było widać, słychać i czuć - w mediach, oczywiście. To im wpływa na słupki.
A czy skutecznie?
A kogo to?
Wypadki - także tragiczne - są codziennie (o czym było wyżej) zaś przyznawanie się, ze to środki masowego drylowania czachy mają w tym kraju rzetelne dane i osąd sytuacji na drogach, wymagałby natychmiastowej dymisji rządu albo co najmniej właściwgo całemu temu "bałaganu", ministra.

Cytat:
(...) załóżmy, że jedziesz z przepisową prędkością, albo nieznacznie (powiedzmy do 10 km/h) ją przekraczasz. Zatrzymuje cię drogówka i policjant mówi, że "suszarka" (tj. nielegalna "Iskra") wskazała przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h (taka sytuacja jest możliwa, bo suszarka mogła zmierzyć auto jadące za tobą).

Nie ma co zakładać - tak się dzieje w "realu". Tylko z tą różnicą, że chodziło o pojazd za mną.
Zatrzymałem się, a namierzony Iskrą sprawca przeleciał obok z rykiem tjuningowanego wydechu i mogłem tylko smród owego wydechu powąchać - łaskawcy w białych czapkach zagwizdali z podziwu i też się inhalowali, zanim zaczęli "obróbkę pacjenta", co im się w tryby dostał.
W dzisiejszym stanie bezprawnym nie miałbym prawka.
Choć i wtedy na nic się zdało oddanie sprawy do sądu: policjanci nie widzeili nikogo poza mną, radar i warunki użytkowania były w normie, bo nic nie wskazywało, aby nie były - ot takie polskie pojmowanie niewinności aż do udowodnienia ponad wszelką wątpliwość.
Pirat - 10-06-2015, 23:50
Temat postu:
Film przedstawia fakty na temat gorącego ostatnio tematu dotyczącego ujawnienia akt afery podsłuchowej przez Zbigniewa Stonogę.
Arek - 11-06-2015, 12:54
Temat postu:
"Rządy robią z kierowców wariatów i szaleńców"!

​Pojawia się coraz więcej pomysłów na to, jak utrudnić życie kierowcom - ocenia Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Według niego zaostrzanie przepisów wcale nie poprawia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a jest jedynie sposobem na zwiększenie wpływów do budżetu. Choć kierowcy płacą coraz więcej, to jakość dróg poprawia się powoli i wciąż nie mogą oni liczyć na przejazd autostradami bez zatrzymywania się na bramkach.

Więcej:
http://motoryzacja.interia.pl/raport-polskie-drogi/wiadomosci/news-rzady-robia-z-kierowcow-wariatow-i-szalencow,nId,1833311

---

Anuluj-Mandat.pl złożył wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowych przepisów o czasowym zatrzymywaniu prawa jazdy na 3 miesiące.

W dniu 11.06.2015, a więc niespełna w miesiąc od wejścia w życie nowych, opresyjnych przepisów o zatrzymywaniu prawa jazdy przez Policję za jednorazowe przekroczenie prędkości (niezależnie od warunków drogowych) i jednorazowe przyjecie zbyt wielu pasażerów do busa, PKS-u lub Autokaru nasz portal www.Anuluj-Mandat.pl wraz z redakcją 3obieg.pl złożył jako pierwszy kompleksowy wniosek o zaskarżenie tego bubla prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej:
http://anuluj-mandat.pl/blog/post/anuluj-mandatpl-zlozyl-wniosek-do-rzecznika-praw-obywatelskich-o-zaskarzenie-do-trybunalu-konstytucyjnego-nowych-przepisow-o-czasowym-zatrzymywaniu-prawa-jazdy-na-3-miesiace


Noema - 16-06-2015, 00:47
Temat postu:
Ostatni z gatunku „ludzi honoru” został prawomocnie skazany za udział w „związku przestępczym o charakterze zbrojnym”, który na najwyższych szczeblach władzy PRL przygotowywał stan wojenny. Niestety zamiast powieszenia zbrodniarza na latarni i konfiskaty majątku oraz wysłania truchła do Moskwy mamy tylko wyrok 2 lat w zawieszeniu, ale... Czesio jest teraz oficjalnie przestępcą.

http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1460971,Czeslaw-Kiszczak-prawomocnie-skazany-na-2-lata-wiezienia-w-zawieszeniu-ws-stanu-wojennego


Ralny - 16-06-2015, 01:38
Temat postu:
Matka Kurka:

Wymiar „sprawiedliwości” RPIII trzeba wypalić gorącym żelazem do opcji „0”
Pirat - 17-06-2015, 15:25
Temat postu:
Od 1 lipca nielegalne nagrania na nic się zdadzą, choćby dotyczyły najcięższych przestępstw…

http://www4.rp.pl/article/20150617/PCD/306179974

Aby nagrania kelnerów nie straciły wartości, prokuratura musiałaby wnieść akt oskarżenia przed 1 lipca br. Raczej nie ma na to szans.
wodkangazico - 17-06-2015, 20:09
Temat postu:
No i bardzo dobrze.
Skoro sąd nie będzie mógł dopuścić nieleganie zdobytych "taśm" w charakterze dowodu, to nie ma żadnych obaw - nagrywać Rodacy i wrzucać kompromitujące materiały do sieci.
Powszechny wstyd będzie najdotkliwszą karą dla amatorów taniego państwa.
I wypad z obiegu "dla dobra Rzeczpospolitej".
Na wsadzenie ich za kratki i tak nie mamy co liczyć - tutaj bz.
Noema - 17-06-2015, 23:03
Temat postu:
Dziś rozpoczęły się prześladowania zwolenników PO. Policja zatrzymała twarz „Polski Racjonalnej” niejakiego Daniela Olbrychskiego.

http://www.tvp.info/20499720/daniel-olbrychski-zatrzymany-za-jazde-po-alkoholu-stracil-prawo-jazdy


Victoria - 18-06-2015, 16:25
Temat postu:
Noema, tym sposobem Olbrychski załatwił Platformie 0,9% poparcia. Wink
Lady Makbet - 18-06-2015, 21:03
Temat postu:
Noema napisał/a:
Polityczna zabaweczka rządu, dla zabawy nazywana policją, dostała wytyczne:

- „ujawnić” więcej niż 420 tys. wykroczeń popełnionych przez pieszych,
- „ujawnić” więcej niż 38 tys. wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych,
- „ujawnić” więcej niż 1,7 mln wykroczeń kierujących nieprzestrzegających przepisów dotyczących prędkości.

Ponadto policjanci muszą:
- wylegitymować więcej niż 685 tys. pieszych,
- wylegitymować więcej niż 6,3 mln kierujących,

Jeżeli ktoś myślał, że jest to służba powołana do pilnowania porządku i bezpieczeństwa to znaczy, że jest faszystą, koriwnowcem, kukizowcem i pisowcem w jednym! I pewnie bił policjantów razem z Wiplerem!

A co jeśli naród zacznie fanatycznie przestrzegać przepisów i nie będzie za co karać? Żaden problem. Już Feliks Edmundowicz Dzierżyński mawiał: „Nie ma niewinnych, są tylko źle przesłuchani”. Władza sięgnie więc po kolejny autorytet na swoim poziomie.

Pomysł nie jest nowy. Jako pierwszy zasadę szczegółowego planowania we wszystkich dziedzinach życia wprowadził towarzysz Stalin. Jego służby planowały nie tylko ile zostanie wyprodukowanych traktorów, ile ton mydła i bawełny, ale także ilu obywateli znajdzie się w więzieniu, a nawet ile w danym mieście, obwodzie, republice ma zostać rozstrzelanych wrogów ludu.

To co w Polsce nie udało się komunistom, może udać się zniewieściałym liberałom z PO. Jednak nie powinniśmy się tym martwić, gdyż to wszystko robione jest tylko dla naszego bezpieczeństwa.
Modliszka - 19-06-2015, 21:30
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dziś rozpoczęły się prześladowania zwolenników PO. Policja zatrzymała twarz „Polski Racjonalnej” niejakiego Daniela Olbrychskiego.

http://www.tvp.info/20499720/daniel-olbrychski-zatrzymany-za-jazde-po-alkoholu-stracil-prawo-jazdy

TVN wybiela Olbrychskiego i tłumaczy jego jazdę pod wpływem alkoholu. Media mainstreamowe robią z niego prawdziwego bohatera. Najlepiej jakby mandaty płacili zwykli Polacy, a celebryci czy jakieś inne małpy medialne nie mogą być karane, bo są w końcu znani i "lubiani".

http://www.tvn24.pl/olbrychski-w-tvn-trzeba-sie-publicznie-uderzyc-w-piersi,552913,s.html
Pirat - 21-06-2015, 21:17
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dziś rozpoczęły się prześladowania zwolenników PO. Policja zatrzymała twarz „Polski Racjonalnej” niejakiego Daniela Olbrychskiego.

Modliszka napisał/a:
TVN wybiela Olbrychskiego i tłumaczy jego jazdę pod wpływem alkoholu. Media mainstreamowe robią z niego prawdziwego bohatera.

Komunikat Ministerstwa Prawdy w tej sprawie:


Ralny - 26-06-2015, 23:44
Temat postu:
Tymczasem w POlsce zamyka się ludzi, którzy wiedzą trochę więcej o przekrętach rządu i wytykają na dużą skalę ich błędy. Na razie próbują zdławić Wojciecha Cejrowskiego i Zbigniewa Stonogę. Kto następny?

http://natemat.pl/146809,kontrowersyjna-dzialaczka-po-sklada-doniesienie-przeciwko-cejrowskiemu
Noema - 01-07-2015, 00:10
Temat postu:
Premierzyca zapowiedziała, że nieroby zwane „strażą miejską” nie będą mogły używać fotoradarów. Jest to odpowiedź na miażdżący raport NIK, który mówił, że urządzenia te służą wyłącznie nabijaniu kasy gminom. Biedacy... Będą musieli zająć się prawdziwą pracą. Nie przeżyją tego.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/przenosne-fotoradary-odchodza-do-lamusa,555862.html


wodkangazico - 01-07-2015, 09:26
Temat postu:
Premierzyca jest gupia!

Czarni nigdy nie mieli prawa do używania radarów, więc jako przestępcy pospolici mogą być co najwyżej ułaskawieni przez Bronka. Jeśli zdąży,..
A propos - ze przypomnę - od dziś mamy tę kontracośtam procedurę sądową i zasadę owoców zatrutej lipy (czy jakoś tak).

Procedura antyfrajera:
- kulturalnie dziękujemy strasznikowi za chęć poczęstunku mandatową opcją A (wg tego ich formularza),
- do jednej kopert wrzucamy kilka żołnierskich słów o tym, że pan inspektor popełnił czyn zabroniony - przekroczenie uprawnień - działając działaniem, do którego nie jest upoważniony (nie ma wpisanego w upoważnieniu prawa używania przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów. Kto ma - patrz prawo o ruchu drogowym),

- jak mimo wszystko baran ów skieruje wniosek do sądu, to albo do akt dołączamy informację, albo na rozprawie podnosimy, że dowód został zdobyty z naruszeniem przepisów prawa.
Dołączenie do akt jest bardziej dyplomatyczne - pozwala sędziowskiej kamaryli z rejonówki w pipidówie zachować twarz i nie tłumaczyć się z oczywistego przekrę... to jest "przeoczenia". Jeśli zaś rzecz wyjdzie dopiero na rozprawie i to ze strony podsądnego (o tempora, o mores!) - kwas - muszą się doktoryzować z urzędniczej quasilogiki przed okręgówką. Wtedy wyłazi ich Wysoka Upierdliwość - czepiają się szczegółów i może się okazać, że to nas należy na pal nanizać, bo krzywo w tym wozie siedzimy.
Zdjęcie przedstawia nieruchomy pojazd - mówiąc po kolejowemu: prędkość 0 km/h - czyli sam landszafcik z (potencjalnym) jeleniem nie ujawnia wykroczenia (chyba że dozwolona prędkość w tym miejscu jest ujemna).
Dane z radaru zaś, wydrukowane na marginesie, nie mogą być użyte, bo są zdobyte z naruszeniem prawa.

- Wysoki Sądzie wnoszę o umorzenie postępowania.

Podsumowując:
- od dziś nie musimy składać uprawnionemu organowi wyjasnień, że jechało nas w malaczu trzydzieścioropięcioro, a przekroczenie zrobił ten, komu akurat odnóże wypadło koło pedała (gazu).
Niestety, bo ponieważ było nas tam samych pedałów na love parade, po tęczowej skarpecie nie dajemy rady zidentyfikować użytkownika,
- ostatecznie nie ma się co burzyć o tę taśmową zadymę - ośmiorniczki wyszły nam na dobre.
Niniejszym składam wniosek referendalny (ponoć można) o głosowanie nad uczynieniem z nich dania narodowego.
Premierzyca słyszy?
Victoria - 02-07-2015, 16:46
Temat postu:
Do sieci trafił film pokazujący naczelnika poznańskiej „drogówki” jadącego z ogromną prędkością po drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km. - To tylko film - bagatelizują przedstawiciele poznańskiej policji.

Więcej:
http://wybranowski.dorzeczy.pl/id,6622/Naczelnik-drogowki-jak-Frog-.html


Pirat - 02-07-2015, 22:59
Temat postu:
Najnowsza relacja z procesu Wojciecha Sumlińskiego w związku z tzw. Aferą Marszałkową. Sędzia dopuścił zeznania oficera ABW, który pozwolił Sumlińskiemu powołać się na świadka. Wcześniej nie chciał zeznawać, dopiero odważył się po przegranych przez Komorowskiego wyborach.


Noema - 03-07-2015, 00:06
Temat postu:

Pirat - 07-07-2015, 01:09
Temat postu:

Victoria - 11-07-2015, 22:53
Temat postu:
Sędziowie, którzy miewają omamy powinni przechodzić badania psychiatryczne.

Obserwując pracę sędziów rozpatrujących w wydziałach karnych sprawy o wykroczenia, można dojść do przekonania, iż wielu z nich ma poważne kłopoty z prawidłowym postrzeganiem rzeczywistości. W opisanym poniżej przypadku, trójka sędziów wydała trzy wyroki w sprawie, w której „dowodem winy” była notatka urzędowa strażnika miejskiego, na okoliczność, że obwiniony przyznał się do popełnienia czynu zabronionego. W całym procesie nikt nie próbował nawet dowodzić faktu, czy obwiniony rzeczywiście wykroczenie popełnił. W postępowaniu dowodowym dowodzono jedynie, czy obwiniony przyznał się do czynu, czy też nie…

Cały tekst:
http://prawonadrodze.org.pl/sedziowie-ktorzy-maja-omamy-powinni-przechodzic-badania-psychiatryczne/
Victoria - 13-07-2015, 21:16
Temat postu:
Najgorszą rzeczą na świecie jest pozbawienie człowieka możliwości obrony.
Jaką funkcje spełnia sędzia, który wydaje wyrok "na oko"?


Pirat - 15-07-2015, 23:03
Temat postu:

Victoria - 16-07-2015, 20:56
Temat postu:
Tomasz Parol, twórca serwisu www.Anuluj-Mandat.pl o mandatowym bezprawiu.
Noema - 16-07-2015, 23:19
Temat postu:
Trybunał konstytucyjny orzekł, że mandaty z fotoradarów są niezgodne z Konstytucją. Konkretnie chodzi o to, że sposób gromadzenia danych kierowców przez ITD. Minister określił w rozporządzaniu, a nie jak mówi ustawa zasadnicza w ustawie. Myślałam, że przez 8 lat udało im się chociaż zajrzeć do Konstytucji. Przecież Kwachu do wszystkich przed referendum ją wysłał.

http://telewizjarepublika.pl/trybunal-konstytucyjny-mandaty-z-fotoradarow-niezgodne-z-konstytucja,21588.html

Triumfalnie doniesiono o zatrzymaniu „króla dopalaczy”. Wczoraj króla zwolniono po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 tys. zł. Sąd uzasadnił swoją decyzje tym, że przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Uznał zatem, że nie ma okoliczności, które wskazywałyby na to, że mężczyzna może utrudniać postępowanie. Wspaniały i sprawiedliwy osąd. Zwłaszcza w kontekście sprawy Maćka. A przecież to tylko pierwszy przykład z brzegu. Ale jak widać król nie miał w domu „kibolskich akcesoriów”.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/handlarz-dopalaczami-na-wolnosci-minister-prosi-o-uzasadnienie,560345.html

http://wiadomosci.tvp.pl/20770427/dlugoletni-areszt
Beatrycze - 17-07-2015, 19:33
Temat postu:
Jerzy O., stanie przed sądem karnym za pomówienia i zniewagi!

Dziś w Sądzie Okręgowym w Legnicy, w sali nr 105, o godzinie 9.55 odbyło się posiedzenie w sprawie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi, który umorzył postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez Piotra Wielgckiego przeciw Jerzemu O., o czyny z art. 212 i 216 kk. Przewodniczącym składu sędziowskiego był Paweł Pratkowiecki, ten sam sędzia, który skazał Piotra Wielguckiego na karę grzywny w wysokości 5000 zł, za nazwanie Jerzego O. „królem żebraków i łgarzy”.

Więcej:
http://kontrowersje.net/jerzy_o_stanie_przed_s_dem_karnym_za_pom_wienia_i_zniewagi
Pirat - 18-07-2015, 23:40
Temat postu:
O fotoradarach i nie tylko rozmawiają Tomasz Motyliński z "Nielegalne Radary Do Kosza" oraz Włodzimierz Zientarski.


Victoria - 20-07-2015, 16:37
Temat postu:
Czy polski kierowca jest dojną krową, którą można ssać bez umiaru?

Przyglądając się ostatnim zmianą prawnym w zakresie spraw związanych z ruchem drogowym nie sposób nie odnieść wrażenia, że polski kierowca to banita numer 1 w III RP. Ciągłe wyostrzanie taryfikatora mandatów za wykroczenia drogowe, czyli podnoszenie kary finansowej plus zwiększanie punktów karnych. Jest tego wymownym znakiem.

Więcej:
http://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/2660-czy-polski-kierowca-jest-dojna-krowa-ktora-mozna-ssac-bez-umiaru
Beatrycze - 22-07-2015, 10:31
Temat postu:
Spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim, autorem książki "Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego". Warto posłuchać. Polecam!


Pirat - 22-07-2015, 23:32
Temat postu:
Kiedyś śmiali się z Lecha Kaczyńskiego, bo ktoś ścigał bezdomnego, który werbalnie obraził Prezydenta. Gdy po ostatnich wyborach samorządowych policja i prokuratura w Pasłęku zaczęła ścigać człowieka, który obraził Bronisława Komorowskiego w internecie była cisza. Został przez elbląską prokuraturę oskarżony o publiczne znieważenie narodu polskiego i prezydenta RP. Na szczęście sąd warunkowo postępowanie umorzył. A co gość napisał? "Jego Najwyższa i Totalnie Agenturalna Jełopowatość udająca prezydenta". Podziwiam tak kreatywnych ludzi. Zwłaszcza „Jełopowatość” robi wrażenie. Jako część narodu polskiego nie czuję się obrażony.
Beatrycze - 24-07-2015, 15:00
Temat postu:
"Koniec łupienia kierowców". Sejm odebrał fotoradary strażom miejskim.

Kierowcy mogą odetchnąć. Strażnicy miejscy już nie będą mogli polować przy użyciu fotoradarów. Miażdżącą większością głosów posłowie zmienili prawo i odebrali strażnikom możliwość sprawdzania prędkości.

Więcej:
http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/496108,sejm-odebral-fotoradary-strazom-miejskim-i-gminnym-miazdzaca-wiekszosc-poparla-now-prawo.html
Pirat - 25-07-2015, 20:33
Temat postu:
Policjant karze kierowcę bo... zadzwonił do niego Komendant Straży Miejskiej. Zarówno policjant jak i strażnicy miejscy zapytani czy widzieli jakiekolwiek wykroczenie odpowiadają że nie, samego komendanta też nie ma na miejscu zdarzenia. Policjant zapytany o szczegóły wykroczenia zaniemówił i dzwoni do Komendanta SM żeby ustalić zeznania. Prawdopodobnie jest to zemsta Komendanta SM, który został przez danego kierowcę kilkukrotnie upomniany za nieprawidłowe parkowanie. Nie od dziś wiadomo że w Polsce sądy, prokuratorzy i wyroki są na telefon ale mandaty? To już coś zupełnie nowego.


Arek - 27-07-2015, 12:53
Temat postu:
Krakowska policja potrąciła kobietę na rowerze po czym zatrzymali ją za uszkodzenie radiowozu...


Victoria - 28-07-2015, 17:09
Temat postu:
Wyrok TK: mandaty z fotoradarów nielegalne. Jak odzyskać pieniądze za zapłacony mandat?

Najnowszy wyrok TK w sprawie mandatów z fotoradarów jest jasny. Karanie kierowców niezgodne z konstytucją.

Więcej:
http://pl.blastingnews.com/spoleczenstwo/2015/07/wyrok-tk-mandaty-z-fotoradarow-nielegalne-jak-odzyskac-pieniadze-za-zaplacony-mandat-00488765.html
Beatrycze - 28-07-2015, 21:16
Temat postu:
Cichaczem rząd wprowadza nowe prawo. Rozwiążą zgromadzenie za... okrzyki przeciwko władzy.

http://niezalezna.pl/69375-cichaczem-rzad-wprowadza-nowe-prawo-rozwiaza-zgromadzenie-za-okrzyki-przeciwko-wladzy
Noema - 29-07-2015, 01:20
Temat postu:
PO rozpaczliwie szukając głosów poprze ustawę SLD i Palikociarni, która każe długoletnim więzieniem każdą obrazę homoseksualistów. Przewiduje ona 3 lata więzienia w przypadku agresji słownej i aż 5 lat za stosowanie gróźb. Dobrze, że nie rozstrzelanie. Jeszcze kilka lat i białych, heteroseksualnych mężczyzn zamykać będą w gettach.

http://natemat.pl/149835,3-lata-wiezienia-za-zniewaznie-homoseksualisty-aby-zdobyc-glosy-na-lewicy-po-moze-przeforsowac-nowa-ustawe
Victoria - 05-08-2015, 19:07
Temat postu:
Hańba! Sądy III RP pozwalają pluć w twarz Żołnierzom Wyklętym! Senyszyn nie odpowie za lżenie bohaterów.

Sąd Okręgowy w Warszawie nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego w skandalicznej wypowiedzi Joanny Senyszyn, która stwierdziła, że Żołnierze Wyklęci „gwałcili, mordowali i rabowali”. Chodzi o słowa Senyszyn w TVN24 z marca tego roku.

Więcej:
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/261473-hanba-sady-iii-rp-pozwalaja-pluc-w-twarz-zolnierzom-wykletym-senyszyn-nie-odpowie-za-lzenie-bohaterow-nasz-news
Victoria - 09-08-2015, 14:10
Temat postu:
Cejrowski śledzony przez policję za film „Nie wybierajcie śmieci”.

Wojciech Cejrowski poinformował, że śledzą go funkcjonariusze policji którzy chcą go doprowadzić na przesłuchanie, jednak nikt nie chce wysłać pisma na adres zameldowania. Ma to związek z filmikiem zamieszczonym podczas kampanii prezydenckiej „Nie wybierajcie śmieci”.

Cejrowski jest mocno zirytowany całą sytuacją i komentuje, że chodzą za nim, jak za komuny.

„Kiedy kilka tygodni temu przyjechał do mnie na wioskę patrol – dwie osoby w radiowozie – i chciały się umówić na przesłuchanie, ‚w związku z jakąś sprawą w Chojnicach’, myślałem że chodzi o fotoradar, a Policjanci nie informowali mnie o szczegółach. Poprosiłem, by osoba która chce mnie przesłuchać wysłała normalne wezwanie normalną drogą pod adres zameldowania, gdzie bardzo skrupulatnie odbieram pocztę. Policjanci odjechali.” – pisze na swoim profilu podróżnik i pyta.

„Dlaczego ktoś ich wysłał na wioskę, gdzie nie jestem zameldowany, lecz przyjechałem w odwiedziny do rodziny? Skąd wiedzieli, że będę właśnie wtedy w odwiedzinach u rodziny?”

To jednak nie koniec przygód z policją, mimo, że Wojciech Cejrowski prosił o pisemne wezwanie, nie otrzymał go.

Więcej:
http://parezja.pl/cejrowski-sledzony-przez-policje-za-film-nie-wybierajcie-smieci/


Noema - 10-08-2015, 23:15
Temat postu:
Reżyser Grzegorz Braun został uniewinniony ws. akcji okupacyjnej siedziby Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach samorządowych w 2014 roku. Wcześniej usłyszał on zarzut naruszenia „miru domowego”, jednak sąd zdecydował o uniewinnieniu Brauna. Wyrok jest prawomocny.

http://m.niezalezna.pl/69820-grzegorz-braun-uniewinniony-ws-pkw


Victoria - 14-08-2015, 21:49
Temat postu:
Polecam ostatnie filmy Zbigniewa Stonogi. Dzieje się!

https://www.facebook.com/zbigniewstonogaoficjalne/videos
Noema - 14-08-2015, 23:26
Temat postu:
Po autostradzie A2 pewna Niemka przejechała 60 km pod prąd. Gdy nasi dzielni funkcjonariusze ją złapali ukarali ją mandatem w wysokości... 100 zł. Słownie: sto złotych. Widać przedstawicielom rasy panów wolno więcej. Gdyby to była przedstawicielka słowiańskich podludzi prawdopodobnie głos w TVN24 zabrałby sam Dziewulski. Aż żal, że rzecznika Sokołowskiego już nie ma.

http://www.tvn24.pl/lodz,69/pod-prad-po-a2-100-zlotych-mandatu-dziwi-sie-nawet-policja,568364.html
Ralny - 14-08-2015, 23:44
Temat postu:

Noema - 15-08-2015, 12:43
Temat postu:
Kojarzycie te sprawy, gdy zwykli ludzie dostają kary chorej wysokości, bo na własnej działce wycięli drzewo? To zapewne nie będziecie zdziwieni tym, że skarbnik lubuskiej Platformy aby wyciąć drzewa zwrócił się do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania odpowiedniej zgody. Gdy już ją uzyskał w dziwnych okolicznościach zniknęły też drzewa, które miały pozostać na miejscu. Skarbnik twierdzi, że „ukradli”. Gmina co prawda nałożyła na przedstawiciela elyt karę, ale ten się odwołał i Samorządowe Kolegium Odwoławcze karę anulowało. I można nie płacić kar? Można! Wystarczy się do partyjki ze słowem „obywatelska” w nazwie zapisać.

http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,18554381,gdzie-skarbnik-po-drwa-rabie-tam-pojawia-sie-zlodziej.html
Victoria - 16-08-2015, 20:41
Temat postu:
Ukraińcy w polskiej policji

UKRAIŃCY zamieszkali w Polsce są NAJLICZNIEJSZĄ grupą z pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jedynej uczelni w kraju, która kształci kadry oficerskie policji.

W okolicach Szczytna, Elbląga, Giżycka, Olsztyna mieszka bardzo liczna mniejszość ukraińska, przesiedlona tam 1947 roku, z tradycjami banderowskimi UPA, która biologicznie nienawidzi Polaków i mści się na Polakach. Oczywiście w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w kadrze dydaktycznej i administracji szkoły też jest wielu Ukraińców.

Stało się to już tradycją, że to właśnie Ukraińcy są adeptami Szkoły Policji w Szczytnie ale także Szkół Policji w Słupsku i Katowicach. W okolicach Słupska na Pomorzu też jest bardzo liczna mniejszość ukraińska, która chętnie wstępuje do lokalnej szkoły policji, bo szczególnie upodobali sobie zawód policjanta w Polsce. Być może do podejmowania tego zawodu nakłania ich bardzo aktywny i agresywnie działający Związek Ukraińców w Polsce.

Ci ukraińscy studenci z polskim obywatelstwem w szkołach policji w Polsce nawet posługują się w prywatnych rozmowach między sobą językiem ukraińskim.

Więcej:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/ukraincy-w-polskiej-policji/
Noema - 18-08-2015, 01:01
Temat postu:

Hakun - 25-08-2015, 14:40
Temat postu:
"Każdy Polak dopłaci ok. 150 zł do wsparcia dla 160-170 tys. frankowiczów. Tak wynika z obecnego kształtu ustawy o pomocy tym kredytobiorcom. Budżet państwa straci na tym 5-6 mld zł."

Frankowicze z pewnością się ucieszą, niestety tylko oni. Dlaczego nie dopłacają do kredytów wziętych w złotówkach? Przecież to dyskryminacja... Czy się mylę?

http://www.forbes.pl/kazdy-polak-doplaci-150-zl-do-pomocy-frankowiczom,artykuly,198292,1,1.html
Noema - 26-08-2015, 17:36
Temat postu:
Hakun, jest veto w sprawie ustawy pomagającej „frankowiczom”. Stawiają je zagraniczne banki, z niemieckim mBankiem na czele. Konkretnie chcą pozwać Polskę za przyjęcie tej ustawy. Oczywiście gdyby chodziło o polskie firmy to wszelkie rządowe organy wiedziałby jak uciszyć niepokornych. Ale że chodzi o zagraniczne, prawdopodobnie elyty się obsrają.

http://www.fakt.pl/finanse/ustawa-frankowa-banki-groza-pozwami-polsce,artykuly,568774.html

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/senacka-komisja-finansow-zajmie-sie-ustawa-o-frankowiczach,571689.html
Pirat - 28-08-2015, 21:41
Temat postu:
Najnowszy film Zbigniewa Stonogi.


Noema - 29-08-2015, 13:45
Temat postu:
Sąd podjął decyzję w sprawie Maćka Dobrowolskiego. Pozostanie on w areszcie, dla żartu nazywanym tymczasowym, przez kolejne 3 miesiące, co da w sumie 42 miesiące. Tak postanowił ten sam sędzia, który uznał, że Kiszczak jest zbyt chory, żeby stanąć przed sądem. A sędzia Aleksandra Kussyk na co dzień prowadząca sprawę skarży się, że pracę utrudniają jej media, opinia publiczna i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Czyż to nie kapitalne? Za Stalina nie do pomyślenia. Wpadłaby pani sędzia do celi, posadziła oskarżonego na kiblu i wydała wyrok. Bez tych wszystkich ceregieli i patrzących na ręce organizacji. Co będzie dalej? Maciek zostanie skazany. Przypadkowo długość wyroku będzie odpowiadała długości aresztu „tymczasowego”, a jako że nie ma dowodów to odbędzie się apelacja i skończy się w Strasburgu. I zapłacimy. Znowu wszyscy, zamiast przygłupi prokurator i mający fakty w dupie sędzia. I u nas śmie się używać zwrotu „białoruskie standardy”. Witamy w III RP, państwie wymyślonym przez pijaną bandę w Magdalence.

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/263522-uwolnicmacka-panstwo-policyjne-w-praktyce-kibic-legii-rozpoczal-dzis-czterdziesty-miesiac-tymczasowego-aresztu-bez-zadnych-dowodow-i-rozprawy-niech-zyja-sady-iii-rp
Arek - 01-09-2015, 11:46
Temat postu:
Przyłapał policjantów na łamaniu przepisów drogowych - w konsekwencji poniósł dotkliwa karę... ze strony policji.

Zaczęło się od niewinnego zwrócenia uwagi policjantom stojącym - niezgodnie z prawem - w autobusowej zatoczce. Później była ucieczka funkcjonariuszy radiowozem i seryjne łamanie przepisów. Koniec końców za swoją obywatelską postawę zapłacił dociekliwy obserwator policyjnych zwyczajów.

Reportaż TTV:

http://ttv.pl/aktualnosci,926,n/zaplacil-za-obywatelska-postawe,177470.html
Pirat - 01-09-2015, 21:49
Temat postu:
Kulisy sprawy Maćka Dobrowolskiego, przetrzymywanego od 40 miesięcy w areszcie kibica Legii. Rozmowa z bratem i obrońcą przetrzymywanego.


Victoria - 10-09-2015, 18:01
Temat postu:Noema - 10-09-2015, 21:39
Temat postu:
10 lipca 2013 r. grupa patriotów bez zgody ambasady Rosji spróbowała własnymi siłami usunąć pomnik NKWD w Katowicach na pl. Wolności. Moskale uniemożliwili realizację tego zamiaru. Zatrzymali szereg osób, a Zygmunta Miernika bestialsko pobili. Jednak to właśnie Polaków oskarżono o napad na funkcjonariuszy moskiewskich i znieważenie sowieckiego pomnika - mimo, lub właśnie dlatego, że sam pomnik usunięto ukradkiem 14 maja 2014 r. Proces patriotów ruszył 6 czerwca 2014 r.


Victoria - 15-09-2015, 20:53
Temat postu:
Policja nie wyrabia limitów mandatów, więc WYMUSZAJĄ wykroczenia - szokujące nagranie:

http://m.interia.pl/motoryzacja/news,nId,1886257


Noema - 17-09-2015, 00:15
Temat postu:
Lewacka banda nierobów zwana „skłotersami” wyniesie się z kamienicy w reprezentacyjnym punkcie Poznania. Dostaną za to marne 125 tys. zł. Całe życie myślałam, że wymuszanie haraczy jest w III RP prawnie zakazane. Widać „anarchiści” są na specjalnych prawach. Rozważam wprowadzenie się do willi premierzycy obok Łazienek. Może wynegocjuję lepsze stawki?

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8013901,odzysk-anarchisci-opuszcza-sklot-dostana-125-tys-zl,id,t.html
Victoria - 18-09-2015, 20:16
Temat postu:
www.Anuluj-Mandat.pl

- fotoradary nie są przewidziane przez polskie prawo
- co zrobić gdy otrzymamy wezwanie do określenia sprawcy
- świadek ma prawo nie pamiętać
- nie musisz rozpoznawać siebie na zdjęciu z fotoradaru
- videorejestratory
- odcinkowy pomiar prędkości
- mandaty za parkowanie w niedozwolonym miejscu
- mandaty nie służą bezpieczeństwu, to są parapodatki
- opłata dodatkowa za brak opłaty parkingowej
- prawdziwi piraci drogowi nie płacą
- bubel prawny: jeśli przekroczyłeś prędkość ponad 50 km/h, nie pokazuj policjantowi prawa jazdy


Pirat - 18-09-2015, 23:08
Temat postu:

Beatrycze - 19-09-2015, 13:09
Temat postu:
Pan Robert zostaje skuty kajdankami przez policję za rzekome wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.. Dzwoni do syna. Ten nagrywa całe zajście, co nie podoba się funkcjonariuszom. Skuwają również chłopaka. Policjanci zarzucają mężczyznom atak na siebie. Okazuje się, że jest jeszcze jeden świadek, który wszystko nagrał. Jego relacja potwierdza, że to policja była agresorem.


Noema - 24-09-2015, 00:33
Temat postu:
Człowiek usiłujący zabić Dekodera krzesłem zasiądzie na ławie oskarżonych. Zarzuty? Proszę: „znieważenie Bronisława Komorowskiego i próba ataku na tego wybitnego męża stanu”. Cytując klasyka „jaki prezydent taki zamach”.

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8177729,prokuratura-oskarza-za-probe-ataku-krzeslem-na-prezydenta-komorowskiego-wideo-zdjecia,id,t.html


Arek - 24-09-2015, 13:02
Temat postu:
Ewa Kopacz zachęca do łamania prawa: "Poseł na drodze ma prawo mieć cięższą nogę". Ręce opadają...

Premier polskiego rządu po raz kolejny zaskoczyła. Tym razem, na konferencji prasowej poświęconej wprowadzeniu w życie przepisów ograniczających immunitety poselskie, palnęła: - "Ja rozumiem, że poseł ma prawo mieć od czasu do czasu cięższą nogę, ale skoro ma cięższą nogę, to musi za to zapłacić" (sic!). Czytam i nie wierzę własnym oczom! Poseł "ma prawo mieć cięższa nogę"??! Równie dobrze mogłaby powiedzieć, że "poseł ma prawo kraść, byleby tylko wiedział, że jak go złapią to musi się liczyć z konsekwencjami"...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02500-Wg-Kopacz-posel-na-drodze-ma-prawo-miec-ciezsza-noge.htm
Noema - 26-09-2015, 00:32
Temat postu:
Ziobro nie stanie przed Trybunałem Stanu. Zabrakło do tego pięciu głosów. Głosowanie olało 20 członków „antyziobrowej” koalicji PO-PSL-SLD. Ot, profesjonalizm. Premierzyca Kopacz jest zrozpaczona, chociaż... jest jedną z 9 przedstawicieli PO, która udziału w głosowaniu nie wzięła.

http://niezalezna.pl/71261-sejm-zdecydowal-ws-trybunalu-stanu-dla-ziobry-burza-po-glosowaniu

http://niezalezna.pl/71265-przed-trybunalem-stanu-uratowala-ziobro-m-ewa-kopacz-zostanie-w-po-ukarana


Arek - 30-09-2015, 12:19
Temat postu:
Maciek Dobrowolski na wolności! Po wpłaceniu kaucji akcja #uwolnicMacka może zostać wygaszona. Szkoda tylko, że zmarnowano mu ponad 3 lata. I szkoda, że żadnych konsekwencji tego nikt nie poniesie.


Victoria - 02-10-2015, 17:04
Temat postu:
Zbrodniarzy komunistycznych w Polsce chronią renegaci w tzw. „sądach”. W 2013 r. publiczność w niestandardowy sposób poczęstowała tortem Annę Wielgolewską, odpowiedzialną za ochronę Czesława Kiszczaka. O czyn ten oskarżony został Zygmunt Miernik, działacz Solidarności, były internowany. Jego proces ruszył w czerwcu 2015 r. w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola. Przewodniczy sędzia Joanna Dryll.


beton44 - 03-10-2015, 18:03
Temat postu:
Victorio, ale o co ci chodzi.

Jak to młodzieży trzeba trochę historii przypomnieć.

Rok 1944/45. Wolą tow. Stalina powstaje Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ot tak sobie wymyślił - powstanie "niezależnego" "demokratycznego" państwa z wszystkimi jego objawami. Czyli tam takie sejmy, rady gromadzkie - i - sądy, niezawisłe i zależne tylko od ustaw.

Ponieważ wszystko zależy od kadr, w tych sądach trzeba było osadzić swoich ludzi.
Czyli w praktyce każdego kto się zgłosił i zadeklarował pełną dyspozycyjność to było
jedyne zdaje się wymaganie. Czy też z swoich już sprawdzonych kadr zacnych towarzyszy z Bezpieczeństwa którym znudziło się bieganie po lasach za leśnymi i wyrywanie paznokci.
Co do strony formalnej powstały kursy prawnicze typu w miesiąc sędzia czy prokurator, dla wyróżniających się inteligencją sędziów kurs wyższy tzw. Duraczówka to już poziom doktoratu Rolling Eyes .

I sędziowie się znaleźli. I zgodnie z tradycją przejmowania stanowisk w sądach dzisiaj są ich wnuki - jak chcesz Victorio żeby wyrokowali ? Mr. Green

[ Dodano: 03-10-2015, 19:05 ]
Może raczej "orzekali" Crying or Very sad
Noema - 07-10-2015, 23:38
Temat postu:
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że lekarze mogą korzystać z klauzuli sumienia. W dodatku nie muszą wskazywać innych lekarzy. Mam nadzieję, że autorytety i media nie zabiją się w kolejce do przepraszania prof. Chazana.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tk-zbada-przepisy-ograniczajace-klauzule-sumienia,583573.html
Arek - 08-10-2015, 12:23
Temat postu:

Victoria - 08-10-2015, 20:04
Temat postu:
Niezwykle czujny policjant strzeże porządku przed budynkiem aresztu śledczego. Wobec tak skupionych funkcjonariuszy bandyci nie mają szans!


Lady Makbet - 08-10-2015, 21:06
Temat postu:
Za ładną buźką Nowackiej ze ZLewu kryją się czerwone komunistyczne mordy, które są spadkobiercami komunistycznych morderców Polaków. Brawo dla tej starszej pani!


Beatrycze - 09-10-2015, 10:00
Temat postu:
Rząd nakazał wlepić Polakom w 2014 r. ponad 1,8 mln mandatów! Okazało się, że Policja polecenie rządu zrealizowała z nawiązką.

Plan rządu na 2014 rok zakładał wlepienie pieszym 356 tys. mandatów. Kierowcy mieli z kolei otrzymać co najmniej 1,49 mln mandatów. Założenia udało się osiągnąć i to z nawiązką. Policja wlepiła 420,6 tys. mandatów pieszym oraz 1,76 mln mandatów kierowcom. Rząd może być dumny. Państwo znowu zdało egzamin!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02536-Panstwo-zdalo-egzamin-z-ilosci-wystawionych-mandatow.htm

---

Skandal: Za największą w historii zmowę przeciwko Polakom banki zapłacą symboliczną karę w wysokości 1% swoich zysków!

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił odwołanie 20 największych banków działających na polskim rynku i potwierdził wcześniejsze ustalenia prezesa UOKiK: Banki te spiskowały między sobą w celu zapewnienia sobie stabilnego źródła przychodów z tytułu opłat interchange za transakcje dokonywane kartami VISA i MasterCard, działając tym samym na szkodę milionów klientów! Nałożona na banki kara w wysokości 164 mln zł będzie jednak symboliczna, jeśli uświadomimy sobie, że tylko w ubiegłym roku osiągnęły one 16,2 mld zł czystego zysku.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02537-Niewielka-kara-za-gigantyczna-zmowe-bankow.htm
Pirat - 12-10-2015, 22:32
Temat postu:
10 października w Koszalinie odbył się marsz przeciw imigrantom. Przebiegał on spokojnie i sprawnie do czasu kiedy ktoś na pewny skrzyżowaniu rzucił petardy. Na koniec marszu podczas śpiewania hymnu 4 osoby odpaliły flary/race. Jedna z tych osób została zatrzymana. Podczas tej akcji rozpoczęła się zadyma.


Victoria - 13-10-2015, 18:47
Temat postu:
Oto jak pracują nasi ukochani funkcjonariusze straży miejskiej.


Arek - 14-10-2015, 13:12
Temat postu:
Nie będzie żadnego prawa, ani sprawiedliwości jeśli Maciej Lasek nie stanie przed sądem.

Przez ponad pięć lat widzieliśmy setki łgarstw, manipulacji, celowych zaniedbań i łamania wszelkich procedur, przy prowadzaniu „śledztwa” i „badania” przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nie wnikając w bezpośrednie przyczyny i pomijając dyscyplinujące pytanie: „czy to był zamach” ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że osoby odpowiedzialne za śledztwo i badanie naruszyły podstawowe zasady i przepisy prawa. Takich ludzi można wskazać co najmniej kilku, w mojej ocenie kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu.

Czytaj więcej: http://kontrowersje.net/nie_b_dzie_adnego_prawa_ani_sprawiedliwo_ci_je_li_maciej_lasek_nie_stanie_przed_s_dem
Beatrycze - 15-10-2015, 13:20
Temat postu:
Dlaczego płacimy mandaty? Czy na pewno musimy?

Czy można nie płacić mandatu? Tak jeśli jest nie jest wystawiony zgodnie z prawem, TAAAK! Mandaty w Polsce z reguły są wystawiane bez poszanowania prawa, tak z rozpędu, tak bo przyjmujący w 90% ma sporadyczny kontakt z władzą, zwłaszcza tą egzekucyjną i już sam fakt wejścia w spór z policją jest mrożący krew w żyłach. Dzięki temu nikt latami nie kwestionował mandatów wystawianych niezgodnie z obowiązującym prawem czym uśpił czujność ustawodawcy i organów kontroli.

Więcej:
http://hobby.pl/2015/10/dlaczego-placimy-mandaty-czy-na-pewno-musimy/

Polecam:
http://anuluj-mandat.pl
Pirat - 15-10-2015, 21:00
Temat postu:
Materiał, w którym zeznaje były oficer ABW. Prowokacja służb wobec dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego i komisji weryfikacyjnej WSI.


Victoria - 17-10-2015, 18:46
Temat postu:
Rozwiesili baner z przekreślonym meczetem i półksiężycem. Sprawę bada policja z działu kryminalistyki!

Dziś w Olsztynie wywieszono przy ul. Artyleryjskiej banner o antyislamskiej treści. Policja wysłała na miejsce funkcjonariuszy z działu kryminalistyki w celu „zbadania terenu i zabezpieczenia śladów”. Poprawność polityczna rodem z multikulturowej Szwecji dotarła do Polski.

Więcej:
http://ndie.pl/rozwiesili-baner-z-przekreslonym-meczetem-i-polksiezycem-sprawe-bada-policja-z-dzialu-kryminalistyki/
Pirex - 17-10-2015, 19:01
Temat postu:

Beatrycze - 25-10-2015, 19:21
Temat postu:
Grzegorz Braun wygrywa w Strasburgu proces dot. nazwania prof. Miodka agentem SB.

Trybunał w Strasburgu wydał korzystne orzeczenie dla reżysera Grzegorza Brauna – dowiedział się portal wPolityce.pl. Chodzi o nazwanie prof. Jana Miodka agentem SB. W ocenie Trybunału Braun w tej sprawie powinien być traktowany jako dziennikarz, a jego skazanie w Polsce jest naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej:
http://wpolityce.pl/polityka/220768-nasz-news-grzegorz-braun-wygrywa-w-strasburgu-proces-dot-nazwania-prof-miodka-agentem-sb
Victoria - 28-10-2015, 19:11
Temat postu:
Czarna lista sędziów III RP.

Dość! Otwieram czarną listę skrajnie nierzetelnych sędziów III RP. Będzie ona zamieszczona na portalach Solidarni2010.pl i EwaStankiewicz.pl. Jeśli Państwo macie informacje na temat nagannych zachowań sędziów, piszcie na adres redakcja@solidarni2010.pl.

Moją prywatną czarną listę otwiera Sędzia Sądu Rejonowego z Wrocławia Krzysztof Korzeniewski, który spowodował wsadzenie do aresztu dziennikarza i reżysera Grzegorza Brauna. Znajduje się na niej także sędzia Małgorzata Drewin z Warszawy, która w mojej ocenie w uzasadnieniu decyzji sądu co do postawy prokuratury w sprawie Solidarni 2010 vs D. Tusk zawarła nieprawdy, łamiąc kodeks etyczny i przepisy – co łatwo można zweryfikować. Choć prawo zobowiązywało ją do nakazania prokuraturze wszczęcia postępowania przeciwko premierowi, Drewin kilkakrotnie minęła się z prawdą w uzasadnieniu swojej decyzji, zapewniając mu bezkarność.

Zgadzam się z Braunem, że sędziowie i prokuratorzy postpeerelowscy to największa zorganizowana grupa przestępcza, która działa na terenie Rzeczypospolitej, i nie będzie tutaj dobrze, dopóki pozostanie ona bezkarna. Dlatego w przyszłej wolnej Polsce trzeba zastosować opcję zerową i od nowa zatrudnić sędziów, prokuratorów i ekspertów.

Źródło:
http://m.niezalezna.pl/58120-czarna-lista-sedziow-iii-rp
Pirat - 28-10-2015, 22:35
Temat postu:
Co można powiedzieć i kto się o to może obrazić. Rozmowa ze „skazanym za nieśmieszność” Kelthuzem, który miał problemy z prawem za to, że zaśpiewał piosenkę.


Noema - 28-10-2015, 23:45
Temat postu:
Wysokość kwoty wolnej od podatku jest niezgodna z Konstytucją. Tak orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. A to dlatego, że jej wysokość jest poniżej minimum egzystencji i nie ma żadnych mechanizmów jej korygowania.

Trybunał uznał, że obecne przepisy tracą moc 30 listopada 2016 roku.

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19100304,tk-kwota-wolna-od-podatku-niezgodna-z-konstytucja.html
Arek - 29-10-2015, 13:01
Temat postu:
Policja zatrzymuje, chce zabrać prawo jazdy i wlepić 650 zł mandatu:

http://www.wykop.pl/ramka/2826177/policja-zatrzymuje-chce-zabrac-prawo-jazdy-i-wlepic-650-zl-mandatu/


Pirat - 29-10-2015, 21:31
Temat postu:
Policjanci łapią pieszych i rowerzystów, bo muszą wyrobić normy mandatów?

Funkcjonariusze drogówki ostrzegają przed mandatowymi żniwami. Mają do wyrobienia bardzo wygórowane normy ukaranych pieszych.

Korelacja to pojęcie, którego boją się policjanci z drogówki. Jednak jeszcze większe obawy powinno ono wzbudzać u pieszych i rowerzystów. To, według funkcjonariuszy, narzucone przez szefów policji normy mandatów, które trzeba wyrobić (muszą dotyczyć relacji pieszy - kierujący). Jednym z jej wyników jest obowiązująca wPoznaniu tzw. niebieska fala, czyli czatownie drogówki i prewencji przy przejściach dla pieszych.

Czytaj więcej na gloswielkopolski.pl
Pirat - 30-10-2015, 21:53
Temat postu:
Decyzja polskiego sądu w sprawie ekstradycji Polańskiego to prawo i państwo marzeń!

Od mniej więcej trzech lat zmagam się z polskim wymiarem sprawiedliwości i to empirycznie, w związku z tym mam swoje przemyślenia i niestety doświadczenia. Patrzę na prawo w zupełnie inny sposób niż ludzie, którzy do każdego wyroku podchodzą na zasadzie: „ja bym go wsadził, bo też mam córkę w tym wieku”, „tego do pierdla za sam wygląd”. Proponuję przynajmniej na chwilę pozbyć się wszystkich zbędnych emocji, związanych z samym czynem Polańskiego, którego nigdy nie broniłem i bronić nie będę.

Czytaj więcej na kontrowersje.net
Noema - 30-10-2015, 23:35
Temat postu:
Sąd w Krakowie nie zgodził się na ekstradycję znanego pedofila do Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, na oskarżonego na Balicach czekał gotowy do lotu do Paryża samolot. Widać Romek do końca nie ufał miłości i czci jaką otaczany jest w kraju. Widzę pewien dysonans pomiędzy przykładowym biskupem, a reżyserem. Ale cóż, artystom wolno więcej...

http://natemat.pl/160167,roman-polanski-opuszcza-polske-prywatnym-samolotem-wystarotowal-30-minut-przed-przed-ogloszeniem-wyroku-sadu
Pirex - 31-10-2015, 14:18
Temat postu:
Sprzedawała uczniom drożdżówki. Usłyszała zarzuty.

41-letnia Pani Magda sprzedawała uczniom drożdżówki w szkolnym sklepiku, sprawa trafiła do prokuratury, usłyszała zarzuty.

Brawurową akcją mogą pochwalić się policjanci z Warszawy, którzy zatrzymali 41-letnią Panią Magdę R. za nielegalna sprzedaż drożdżówek dzieciom w szkole podstawowej.

Czytaj więcej:
http://www.zaborcza.pl/sprzedawala-uczniom-drozdzowki/
Beatrycze - 03-11-2015, 19:38
Temat postu:
Policja dokonuje interwencji, w której przeszkadza nagrywający przechodzeń.


wodkangazico - 03-11-2015, 21:00
Temat postu:
Strażnicy, popełniając przestępstwo przekroczenia uprawnień, są zwolnieni od odpowiedzialności, bo...
przekroczyli uprawnienia.
Dwa minusy dały plus!
Swędziemu się logika z algebrą popie..liła.

Czy są granice panoszenia się tego kretyństwa w czarnych sukienkach?
Beatrycze - 04-11-2015, 14:11
Temat postu:
Szykują się wyższe mandaty! PO w ostatniej chwili wprowadza nowe rozporządzenie.

Platforma Obywatelska, która żegna się z władzą, postanowiła na odchodne w ekspresowym tempie wprowadzić rozporządzenie, które zwiększa ceny mandatów. Teraz za jazdę bez pasów zapłacimy 300 zł, dotychczas było to 100 zł.

500 zł zamiast 150 – taka kara będzie obowiązywać za przewożenie dziecka bez fotelika. Więcej zapłacimy też za niezapinanie pasów, z obecnych 100 do 300 zł. Platforma szacuje, że podniesienie grzywien w perspektywie najbliższych 10 lat zasili budżet o kwotę ponad 828 mln zł większą, niż dotychczas.

Więcej:
http://parezja.pl/szykuja-sie-wyzsze-mandaty-po-ostatniej-chwili-wprowadza-nowe-rozporzadzenie/
Ralny - 04-11-2015, 17:25
Temat postu:
Beatrycze napisał/a:
Policja dokonuje interwencji, w której przeszkadza nagrywający przechodzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=v0BvEGS8tzc

Klasyka gatunku. Policja nie daje sobie rady z jednym gościem, więc trzeba ukarać świadka-kamerzystę.

Takie sytuacje, jak ta prezentowana na filmie widzieliśmy w internecie już dziesiątki razy.

Proszę zwróćcie uwagę na zachowanie policjantki, która jest wyjątkowo napastliwa. Powiedzcie, jak to jest, że kobiety w policji są wyjątkowo zadziorne? Czy to jakaś plama na przeszłości, która każe im wyżywać się na obywatelach?
krisss - 04-11-2015, 21:57
Temat postu:
Ralny, a ja widzę, że funkcjonariusz w pojedynkę dał sobie radę całkiem sprawnie z postawną osobą, która stawiała opór. Jak rozumiem kolega Ralny założyłby kajdanki w 10 sekund.

A ten niby przypadkowy świadek-kamerzysta za nie wykonywanie poleceń funkcjonariuszy oraz rzucanie tekstów do policjanta w stylu "zaraz sam będziesz leżał" zapracował na to co dostał Very Happy
Pirat - 05-11-2015, 21:46
Temat postu:
Znów olał Sąd! Od dziś Jerzy O. ma krótkie nazwisko, krótkie majtki i pełną pieluchę!

24 Finał WOŚP nie poprowadzi „Jurek” w okularach, tylko oskarżony Jerzy O. z opaską na oczach, ale po kolei. Niemal równo dwa lata temu otrzymałem od Sądu Rejonowego w Złotoryi wezwanie z obowiązkowym stawiennictwem na posiedzenie pojednawcze, w związku z wniesionym, przez Fundację WOŚP i Jerzego O., prywatnym aktem oskarżenia z art. 212 i 216 kk. Założyłem ulubioną bluzę, długie spodnie i poszedłem do sądu, po drodze potykając się o kamery i mikrofony mediów, które skazały mnie przed ogłoszeniem wyroku.

Na sali sadowej, jako oskarżony, w pierwszych słowach oświadczyłem, że nie godzę się na żadne pojednanie, ale domagam się procesu i to w trybie jawnym. Zaryzykuję stwierdzenie, że tę wersję wydarzeń potwierdzą nawet najbardziej stronniczy przedstawiciele mediów i obserwatorzy procesu, zresztą nie bardzo mają inne wyjście, ponieważ protokół z posiedzenia jest jawny i ogólnie dostępny. Dziś 5 listopada 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Złotoryi miał obowiązek stawić się Jerzy O., oskarżony z tych samych artykułów, z których sam oskarżał - 212 i 216 kk. Otrzymał zawiadomienie, które potwierdził, sąd również oświadczył, że oskarżony został zawiadomiony prawidłowo i stało się to, o czym piszę co najmniej od dwóch lat. Jerzy O. nie założył długich spodni, pozostał w krótkich majtkach i z pełną pieluchą w domu. Ten sam „kozak”, czernikowski twardziel z dziarami, co to krzyczał „będziesz miał w dupę”, ufajdał galoty. Jerzy O. nie stawił się na wezwanie Sądu i znów pokazał, że jemu wolno wszystko. Nazwałbym to skandalem, tylko wówczas zabrakłoby słów dla innych i jeszcze gorszych zachowań git-chłopaka z Czerniakowa, łamiących wszelkie standardy życia społecznego i porządku prawnego. On jest Jerzy O. i Wysoki Sąd może go cmoknąć, tyle.

Czytaj więcej na kontrowersje.net
Arek - 06-11-2015, 15:09
Temat postu:
Platforma zmieniła prawo i wywołała plagę kradzieży. Nikt nie wie jak z tym walczyć!

Złodzieje muszą być wdzięczni ekipie Platformy! Przypomnijmy, że w 2013 r. partia Tuska przeforsowała w Sejmie nowelizację Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którą przestępstwem staje się dopiero rabunek mienia o wartości co najmniej 1/4 wysokości wynagrodzenia minimalnego (obecnie = 437 zł). Kradzież mienia o niższej wartości jest tylko wykroczeniem. Efekt? - Złodzieje poczuli się bezkarni. Zaczęli kraść z kalkulatorem w ręku, tak by nie przekroczyć kwoty granicznej, a liczba drobnych kradzieży wzrosła aż o 56 tys.!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02596-Platforma-wywolala-plage-drobnych-kradziezy.htm
Victoria - 08-11-2015, 17:01
Temat postu:
Zbigniew Ziobro zapowiada walkę z patologią w polskich sądownictwie!
Fragment programu Polski punkt widzenia w TV TRWAM: 27.10.2015.
Całość: https://www.youtube.com/watch?v=sNfD693t1xw


Hakun - 10-11-2015, 12:08
Temat postu:
Haracz, który chcą wymusić Żydzi dotyczy mienia bez spadkowego tzn. takiego, gdzie żaden ze spadkobierców nie żyje. Mienie jest wyliczone przez Żydów na 65 mld. dol.. Prawo na całym świecie czy to Japonia, Indie, Chiny, USA, Izrael czy Iran itp. jest takie samo, jeśli nie żyje żaden ze spadkobierców, to mienie przechodzi na własność skarbu państwa. Np. pozostawione mienie przez Polaków na kresach wschodnich czy w Polsce, gdzie żaden ze spadkobierców nie żyje, przechodzi na własność skarbu państwa. Żydzi chcą dziedziczyć na takiej samej zasadzie, jakby nasze państwo chciało dziedziczyć pieniądze po każdym umarłym, nie posiadającym rodziny Polaku i to w każdym miejscu na świecie. W świetle prawa międzynarodowego jeśli ktoś chce od drugiej osoby pieniądze, które mu się nie należą i używa gróźb do ich wyłudzenia, to takie działania nazywa się haraczem, lub wymuszeniem i podlega ono pod kodeks karny. Oczywiście Żydom jako ''narodowi wybranemu'' wolno dużo więcej, niż ''Gojom'' tzn. ''podludziom'' i ''zwierzętom w ludzkiej skórze'' jak naucza Talmud.

Polecam "POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!":
https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/23/myslicie-ze-narod-polski-sie-o-tym-nie-dowie/


Noema - 11-11-2015, 00:51
Temat postu:
W Żninie jakiś czas temu prokurator podprowadził ze sklepu dwa batoniki i krem. Okazało się jednak, że może dalej być prokuratorem, bo „w momencie popełnienia czynu był niepoczytalny”. To fantastyczne mieć świadomość, że na straży prawa stoją ludzie „niepoczytalni”. Ciekawe czy w prokuraturach wielu jest takich „niepoczytalnych”? Patrząc na niektóre ich działania można dojść do... przerażających wniosków.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/prokurator-nie-poniosl-kary-za-kradziez-a-moze-dostac-odszkodowanie,593252.html
Pirex - 11-11-2015, 15:34
Temat postu:
Sędzia Łączewski pod lupą ABW i CBA. Służby sprawdzają, czy złamał prawo pisząc skandaliczny wyrok.

O tym sędzi było w tym roku najgłośniej. Skazał na bezwarunkowe więzienie byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, jego zastępcę Macieja Wąsika i dwóch byłych dyrektorów Biura za przeprowadzenie operacji specjalnej w związku z tzw. aferą gruntową. Jak się okazuje, tak widowiskowo piętnujący rzekome nieprawidłowości (przez kilka innych składów sędziowskich uznane za słuszne i potrzebne do ścigania przestępców w białych kołnierzykach), sam może mieć poważne problemy z powodu pogwałcenia zasad postępowania z informacjami niejawnymi.

Czytaj więcej:
http://wpolityce.pl/polityka/271389-sedzia-laczewski-pod-lupa-abw-i-cba-sluzby-sprawdzaja-czy-zlamal-prawo-piszac-skandaliczny-wyrok
Pirat - 13-11-2015, 23:12
Temat postu:
Ptaku vs Policja. Konferencja prasowa w sprawie jego zatrzymania w dniu 11.11.2015.
Noema - 17-11-2015, 23:47
Temat postu:
Ależ mainstreamowy ból dupy! Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego. Wakacje jednego prezydenta z Ałganowem czy rozgrabienie majątku kancelarii przez drugiego nie wzbudziły takiego oburzenia. „Bezczelność, której nie było nawet za SLD”, a Czuchnowski w GóWnie raczył stwierdzić, że „Tak nie działa państwo demokratyczne. Tak działa państwo mafijne”. Bo jak wiadomo państwo demokratyczne daje się nagrywać w knajpach... Krzyczą o kolesiostwie, łamaniu prawa... Nie wiem czy Duda zrobił słusznie. Ale biorąc pod uwagę zachowanie salonu decyzję popieram. Piana na ich ryjach warta jest wszystkiego.

http://natemat.pl/162179,dudaizacja-prawa-takiej-bezczelnosci-nie-bylo-nawet-za-sld-oto-komentarze-po-ulaskawieniu-wiceprezesa-pis-przez-prezydenta-dude
Arek - 18-11-2015, 14:22
Temat postu:
Wałęsa ułaskawił Słowika. Kwaśniewski - kasjera lewicy i mordercę Vogla. Komorowski - 5 zabójców. Duda - Kamińskiego.

Skazanie byłego szefa CBA, który postanowił walczyć z korupcyjnym układem trawiącym nasze państwo od środka, było jasnym sygnałem, że nie żyjemy w całkiem normalnym państwie. Okazało się bowiem, że każdy, kto odważy się podnieść rękę na korupcję, układ i patologie musi się liczyć z tym, że "niezawisłe" sądy III RP mogą mu tę rękę odciąć! Szczególnie jeśli akt oskarżenia konstruuje prokurator z PRL-owskim doświadczeniem... Dlatego też dobrze się stało, że prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02624-Sprawiedliwosc-zatryumfowala-nad-prawem.htm
Ralny - 18-11-2015, 16:07
Temat postu:

Noema - 19-11-2015, 23:48
Temat postu:
Czuć już w powietrzu duszną atmosferę IV RP. Aresztuje się niewinnych ludzi! I to nie czekając nawet do zwyczajowej 6 rano, a wieczorami się aresztuje. Pierwszą ofiarą IV RP jest kryształowy człowiek bez skazy o nazwisku Bury. Jan Bury. Całe ZSL stoi za nim, a Kosiniak-Kamysz postanowił porównać jego sprawę do sprawy Blidy. Osobiście mam jednak wrażenie, że każdego prominentnego członka ZSL można wsadzić na 5 lat bez wyroku i wyrzutów sumienia.

http://www.tvn24.pl/cba-zatrzymalo-jana-burego,595725,s.html
Pirat - 20-11-2015, 21:00
Temat postu:
Policjanci unikają pomiarów Iskrą przed kamerą! Po publikacji materiału w którym Stowarzyszenie Prawo na Drodze udowodniło, że przyrząd do pomiaru prędkości Iskra nie daje pewności dotyczącej pomiaru, nadal podczas kontroli drogowej spotkać można policjantów korzystających z Iskry.


Victoria - 21-11-2015, 15:50
Temat postu:
Pamiętacie Maćka Dobrowolskiego (akcja "Uwolnić Maćka"), który spędził 3 lata w areszcie bez żadnych zarzutów? Dla porównania Jan Bury "Król Podkarpacia" z PSL dostał 6 zarzutów i... wychodzi na wolność bez zastosowania przez sąd jakichkolwiek środków zapobiegawczych.

Jan Bury nie będzie aresztowany:
http://prostozmostu.net/kraj/jan-bury-nie-bedzie-aresztowany
Ralny - 21-11-2015, 18:59
Temat postu:
„Zamach na demokrację”, czy na posłusznych sędziów III RP?

Jak to się stało, że po 25-ciu latach od odzyskania wolności wymiar sprawiedliwości uznawany jest przez Polaków za jedną z największych patologii? Dlaczego partie, które dotąd rządziły Polską – a więc wywodząca się z PZPR lewica, wywodząca się z satelickiego ZSL partia ludowa oraz neo-liberałowie (znani wcześniej, jako aferały) teraz ryczą o zamachu na demokrację? Czy powodem jest nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przez nowy parlament, czy też niewłaściwi sędziowie, których może wybrać nowy parlament? Czyli parlament także niewłaściwy, w porównaniu do parlamentu opanowanego przez koalicję PO-PSL i SLD, która wybrała właściwych pięciu sędziów?

Cały tekst:
http://niepoprawni.pl/blog/kapitan-nemo/zamach-na-demokracje-czy-na-poslusznych-sedziow-iii-rp
Beatrycze - 22-11-2015, 15:54
Temat postu:
Jan Bury, mimo poważnych zarzutów, bez aresztu. Czy ma to związek z tym, że zasiada w... Krajowej Radzie Sądownictwa (!?)

Prokuratura postawiła Janowi Buremu łącznie 6 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Zdaniem śledczych miał przyjąć ok. 1 miliona złotych łapówek. Mimo poważnych zarzutów sąd nie zdecydował się na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego i wypuścił byłego barona PSL z Podkarpacia do domu nie żądając nawet wpłacenia kaucji. Czy ma to związek z tym, że Bury jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa - konstytucyjnego organu "stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów"?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02633-Bury-bez-aresztu-mimo-powaznych-zarzutow.htm
Arek - 23-11-2015, 15:50
Temat postu:
Krótka historia o tym jak Platforma dokonała chamskiego skoku na Trybunał i gdzie wówczas byli "obrońcy demokracji".

Nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości - całe zamieszanie związane z Trybunałem Konstytucyjnym wynika z chamskiego i ordynarnego zachowania członków ekipy Platformy oraz byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, którzy - czując, że za moment stracą pełnie władzy - uchwalili w maju specjalną ustawę pozwalającą im na lata zawłaszczyć skład Trybunału. Wówczas zgwałcone zostało prawo oraz zasady demokracji. Dzisiejsi "obrońcy demokracji" siedzieli jednak cicho. Ciekawe dlaczego? Poniżej krótkie przypomnienie tej historii.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02636-Krotka-historia-platformianego-skoku-na-Trybunal.htm
Beatrycze - 25-11-2015, 16:40
Temat postu:
Do 6 listopada na 15 sędziów TK jedynie 2 było z PiS. Od 7 listopada wszyscy mieli być z PO. Ale to PiS dokonał "zamachu".

W kontekście medialnej histerii jaka towarzyszy sprawie Trybunału Konstytucyjnego warto przypomnieć jak w czerwcu Helsińska Fundacja Praw Człowieka zmiażdżyła Platformę za uchwalony "skok" na TK. Powstaje pytanie - gdzie wówczas byli "obrońcy demokracji"? Dlaczego nie podnosili larum? Dlaczego wszystkie telewizje milczały i pozwoliły złamać standardy demokratycznego państwa prawa?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02643-Helsinska-Fundacja-miazdzy-PO-za-skok-na-TK.htm

---

Zła informacja dla mafii paliwowej! PiS cofa reformę PO przyspieszającą przedawnianie przestępstw!

W lutym br. Platforma przyjęła nowelizację kodeksu karnego, która skróciła aż o pięć lat okresy przedawnień dla niektórych przestępstw. Skorzystał na tym m.in. współzałożyciel spółki Art-B. Stawiane mu przez prokuraturę zarzuty przywłaszczenia 71,7 mln zł uległy przyspieszonemu przedawnieniu. Niebawem przedawnieniu miały ulec także prokuratorskie zarzuty wobec członków mafii paliwowej. Wszystko jednak wskazuje na to, że tak się nie stanie. PiS zapowiada cofnięcie nowelizacji kodeksu karnego. Stosowny projekt jest już gotowy.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02639-Zla-informacja-dla-mafii-paliwowej.htm
Noema - 26-11-2015, 00:13
Temat postu:
Stowarzyszenie Młodzi Demokraci (to jest młodzieżówka PO): „Dzisiaj przed Sejmem przeprowadziliśmy happening obrazujący próbę przejęcia przez PiS wymiaru sprawiedliwości”. Zapomniało im się napisać, że w całej akcji udział wzięły... 3 (słownie: trzy) osoby. Z tego nawet najwięksi fachowcy z TVN i GóWna od pokazywania frekwencji na wiecach Petru nie zrobią tłumu. Chociaż Photoshop niby czyni cuda. Niestety już za późno, bo oryginalne zdjęcie krąży w internecie.
Pirex - 26-11-2015, 01:11
Temat postu:
OWACJA NA STOJĄCO - w pełni zasłużona! Kornel Morawiecki (Kukiz'15) "Prawo jest ważną rzeczą ale prawo to nie świętość! Nad prawem jest dobro narodu! Jeżeli prawo to dobro zaburza, to nie wolno wolno uważać to za coś czego nie możemy naruszyć, czego nie możemy zmienić! Prawo ma służyć nam, prawo, które nie służy narodowi to bezprawie!" 2 posiedzenie Sejmu VIII kadencji - 25 listopada 2015.


Arek - 26-11-2015, 13:48
Temat postu:
Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim o Trybunale Konstytucyjnym i polskim sądownictwie.Prezes TK nawet nie udaje apolityczności.
Ralny - 26-11-2015, 20:17
Temat postu:
Jerzy O. zszedł na samo dno! Próbuje zastraszyć moją rodzinę i zamknąć Internet!

Na wstępie mam informację dla mediów. Zgodnie z obowiązującym prawem wizerunek i nazwisko oskarżonego Jerzego O. podlegają ochronie. Oznacza to, że zarówno w chwalebnych publikacjach odnoszących się do "filantropa", jak i w artykułach krytycznych obowiązkiem prawnym autorów jest zakrycie oczu i nazwiska Jerzego O. Piszę o tym, bo mam wrażenie, że media od dawna nie interesują się Jerzym O., co może skutkować łatwą pomyłką, ale pociągającą za sobą konsekwencje prawne. Spełniłem swój obywatelski obowiązek, to teraz do rzeczy. W przypadku pewnych ludzi nigdy nie można powiedzieć, że przekroczyli wszelkie granice i zeszli na samo dno.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/jerzy_o_zszed_na_samo_dno_pr_buje_zastraszy_moj_rodzin_i_zamkn_internet
Arek - 27-11-2015, 14:57
Temat postu:
Czy okrągłostołowa ekipa szykuje zamach stanu? Mogą zawnioskować o delegalizację PiS, a wybrany przez PO skład TK to klepnie.

W ciągu ostatnich kilku dni mogliśmy obserwować przeraźliwy kwik i wycie establishmentu III RP. Oto bowiem PiS, który przejął pełnie władzy w demokratycznych wyborach, zaczął odsuwać od steru przedstawicieli PRL, PO i PSL. Okrągłostołowa ekipa nie może się z tym pogodzić. Ostatnią nadzieją pozostaje dla nich Trybunał Konstytucyjny, który ma prawne kompetencje do... delegalizowania partii politycznych. Należy pamiętać, że wszyscy obecni sędziowie TK zawdzięczają swoje funkcje posłom PO, tak więc teoretycznie niczego nie można wykluczyć...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02649-Czy-okraglostolowa-ekipa-moze-dokonac-zamachu-stanu.htm
Pirat - 29-11-2015, 22:53
Temat postu:
Tuleya pochodzi z tzw. rodziny resortowej. Jego matka Lucyna Tuleya w latach 1960-71 pracowała w Milicji Obywatelskiej w Łodzi w wydziale kryminalnym, a potem do 1988 r. służyła jako funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa w Biurze B Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do zadań tej struktury należała inwigilacja, a konkretnie śledzenie przedstawicieli m.in. opozycji czy dyplomatów. Tymczasem sędzia nie tylko pozwala sobie na kontrowersyjne porównania, ale orzeka też w sprawach lustracyjnych.


Arek - 30-11-2015, 15:20
Temat postu:
Decydujący tydzień w polskiej polityce - ostatnie podrygi republiki okrągłego stołu?

Sytuacja polityczna w Polsce wygląda bardzo ciekawie. Nie można nawet wykluczyć rozwoju wypadków, który doprowadzi do próby sił między sądownictwem, a nowo wybraną polską władzą. Ostatnie działania zwycięzców w wyborach bardzo nie podobają się między innymi okopanym na pozycjach sędziom często rodem jeszcze z PRL. Stają się oni obecnie ostatnią deską ratunku dla III RP.

Większość Polaków nie do końca rozumie o co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny. Jednak nie jest to materia aż tak skomplikowana. Teoretycznie Trybunał Konstytucyjny powinien stać na straży Ustawy Zasadniczej, czyli Konstytucji. W praktyce jednak ta powołana jeszcze w stanie wojennym instytucja, stała się raczej strażnikiem okrągłostołowej umowy komunistów z tak zwanymi opozycjonistami.

Więcej:
http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/decydujacy-tydzien-w-polskiej-polityce-ostatnie-podrygi-republiki-okraglego-stolu
Beatrycze - 01-12-2015, 17:16
Temat postu:
Sąd ignoruje akt łaski prezydenta. Sprawą Kamińskiego zajmie się wyższa instancja.

Sąd zignorował ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy i przekazał sprawę byłych szefów CBA, w tym Mariusza Kamińskiego do sądu II instancji. Poinformowała o tym rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa Leszczyńska-Furtak.

- Mimo decyzji o ułaskawieniu, apelacja złożona przez obrońcę nadal czeka na rozpatrzenie w sądzie. Sprawa jest precedensowa, sąd musiał przewertować tysiące stron komentarzy. Jest to stanowisko prawne – tłumaczyła Leszczyńska-Furtak. Zgodnie z decyzją sądu apelacjami ws. Mariusza Kamińskiego zajmie się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Więcej:
http://niezalezna.pl/73465-sad-ignoruje-akt-laski-prezydenta-sprawa-kaminskiego-zajmie-sie-wyzsza-instancja
Pirex - 04-12-2015, 18:51
Temat postu:
Sądy, sądziki, trybunały... po nitce do komunistycznego kłębka:

http://wpolityce.pl/polityka/273930-niezawislosc-ala-tuleya-publiczna-komitywa-poslanki-krzywonos-i-sedziego
Victoria - 04-12-2015, 18:56
Temat postu:
TK powinien zbadać konstytucyjność niepłacenia przez sędziów składek ZUS i pobierania przez nich emerytur 3-krotnie wyższych od reszty społeczeństwa!

Jedną z naczelnych zasad Konstytucji RP jest równość wobec prawa. Zdaje się jednak, iż zasada ta nie dotyczy sędziów. Nie muszą oni bowiem płacić składek ZUS, tak jak robi to reszta społeczeństwa. Mimo, iż tego nie czynią ich emerytury są jednak kilkukrotnie wyższe od przeciętnych emerytur zwykłych ludzi. Może warto, aby sprawą zainteresował się Trybunał Konstytucyjny i orzekł czy jest to zgodne z obowiązującą w Polsce Konstytucją? Byłbym bardzo ciekawy rozstrzygnięcia w tej sprawie...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02662-TK-powinien-zbadac-nieplacenie-przez-sedziow-ZUSu.htm
Pirat - 06-12-2015, 20:35
Temat postu:
Prawo do posiadania broni powinno być prawem przyrodzonym! - Wojtek Cejrowski i Jacek Wilk podczas Konwencji Programowej stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni, Warszawa 05.12.2015.
Noema - 08-12-2015, 01:04
Temat postu:
Jak powszechnie wiadomo PiS morduje demokrację. Tym razem Kaczafi chce się odegrać na żelaznym elektoracie PO i wziął się za więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości chce usunięcia z więziennych cel telewizorów i DVD, zostaną także zlikwidowane widzenia intymne. W zamian biedni więźniowie będą zmuszani do prac społecznych, budowy dróg, sprzątania ulic, opieki nad starszymi i niepełnosprawnymi. Skandal!

http://niezalezna.pl/73679-koniec-z-wygodami-w-wiezieniach-zagonia-odsiadujacych-wyroki-do-pracy
Arek - 08-12-2015, 16:53
Temat postu:
Obrzydliwa dwulicowość Tuska. Pseudolegenda ze świadczeniem specjalnym. Ofiara politycznego mordu - „nic wyjątkowego”.

Donald Tusk będąc premierem okazał wyjątkową łaskę Henryce Krzywonos. Jak się okazuje, przyznał jej emeryturę specjalną w wysokości 3,5 tys. zł miesięcznie. Wdowa po Marku Rosiaku, działaczu PiS zamordowanym przez byłego członka PO Ryszarda Cybę na takie świadczenie, zdaniem Tuska, nie zasłużyła. W ohydnym piśmie do Haliny Rosiak ex-szef rządu pisał, że mord „nie posiada wymaganego elementu wyjątkowości”.

Więcej:
http://wpolityce.pl/polityka/274382-obrzydliwa-dwulicowosc-tuska-pseudolegenda-ze-swiadczeniem-specjalnym-ofiara-politycznego-mordu-nic-wyjatkowego
Noema - 09-12-2015, 00:31
Temat postu:
Prezydent Duda nie wykonuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Skandal, koniec demokracji i takie tam. Tymczasem fanpage „Prezydent radzi” nieśmiało zauważył, że obecni obrońcy demokracji olali... 49 wyroków TK. Ale jak doskonale wiemy to całkiem inna historia. Wtedy TK był agenturą katotalibanu. Obecny jest ostoją demokracji.

http://ppiop.rcl.gov.pl/?r=orzeczenia%2Findex

Pewne kwestie zauważył Jan Wróbel w TOK FM przy okazji rozjeżdżając funkcjonariuszkę Kim z lisiego Newsweeka. Czym? Przytaczając jej własne słowa. O tym, że Rzepliński jest na smyczy kościoła, służącym czarnym, nie ma wstydu i jest pierwszym do uwalenia, gdyż był z wizytą u Papieża. Funkcjonariuszka Kim nie była zachwycona... I to jest w nich najlepsze. Nie trzeba się wysilać. Wystarczy, że przypomni się ich własne słowa.

http://audycje.tokfm.pl/audycja/Poranek-Jan-Wrobel/118
Pirat - 09-12-2015, 23:07
Temat postu:
Trybunał Ludu. „Gazeta Polska” ujawnia przeszłość sędziów z nominacji PO.

Członkini Rady Legislacyjnej przy gen. Czesławie Kiszczaku, znajomy Romana Giertycha, senator i radny PO oraz prawniczy spec od komunistycznych rad narodowych – to niektórzy nominaci Platformy Obywatelskiej w rzekomo „zawłaszczonym przez PiS”, a wcześniej apolitycznym Trybunale Konstytucyjnym.

Od kilkunastu dni przez media przetacza się nawałnica oskarżeń pod adresem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Z dziennikarskich relacji w kraju i za granicą wynika, że PiS będzie teraz „kontrolował” Trybunał Konstytucyjny (stwierdził tak centrolewicowy brytyjski „Guardian”), który wcześniej składać się miał z samych apolitycznych fachowców.

Czytaj więcej na niezalezna.pl
Victoria - 10-12-2015, 18:05
Temat postu:
Dlaczego PO tak zaciekle walczy o kontrolę nad składem Trybunału? Może dlatego, że właściciele hipermarketów chcą zaskarżyć do TK podatek od sieci handlowych!

Zagraniczni właściciele sklepów wielkopowierzchniowych uważają, że planowany przez rząd Beaty Szydło podatek od sieci handlowych będzie niekonstytucyjny. Dlatego rozważana jest opcja zaskarżenia ustawy wprowadzającej taki podatek do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał jej zgodność z Ustawą Zasadniczą. W grę może wchodzić nawet kilka miliardów złotych w skali roku. W tym kontekście jaśniejsze stają się motywy, dla których ekipa PO tak intensywnie walczy o zachowanie jak najszerszego wypływu na obecny skład Trybunału.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02674-Dlaczego-PO-tak-bardzo-zalezy-na-skladzie-TK.htm
Victoria - 14-12-2015, 16:53
Temat postu:
Mowa końcowa Wojciecha Sumlińskiego. Wyrok ma zapaść 16.12.2015 r. Prokuratura żąda... 2 lat bezwzględnego więzienia dla WS.


Arek - 16-12-2015, 14:23
Temat postu:
Wyrok w aferze marszałkowej. Wojciech Sumliński niewinny.

Wojciech Sumliński niewinny - uznał Sąd Rejonowy Warszawa-Wola. Inny oskarżony w procesie Aleksander L., były żołnierz WSI, jest winny. Sąd skazał go na 4 lata więzienia w procesie dotyczącym domniemanej korupcji przy weryfikacji WSI. W 2009 roku dziennikarz i Aleksander L. zostali oskarżeni o powoływanie się na wpływy w Komisji Weryfikacyjnej WSI i podjęcie się załatwienia pozytywnej weryfikacji oficera WSI płk. Leszka T. Jak powiedziała w mowie końcowej mecenas Konstancja Puławska, która broniła dziennikarza, Sumliński był tylko zającem, by ustrzelić tura. Chodziło o usunięcie z życia politycznego Antoniego Macierewicza.

Więcej:
http://niezalezna.pl/73989-wyrok-w-aferze-marszalkowej-wojciech-sumlinski-niewinny


Noema - 17-12-2015, 23:06
Temat postu:
W Sejmie odbyła się tzw. debata o Trybunale Konstytucyjnym. Dowiedzieliśmy się głównie tego, że jak TK zostanie przeniesiony z Warszawy do innego miasta to wybuchnie III Wojna Światowa i będzie koniec świata. Dodam tylko, że przez całą debatę Kaczafi nienawistnie milczał.


Arek - 18-12-2015, 16:42
Temat postu:
Sumliński uniewinniony! Czy teraz przed sąd trafi Bronisław Komorowski za składanie fałszywych zeznań?

Wojciech Sumliński został wczoraj uniewinniony w procesie karnym dotyczącym tzw. afery marszałkowej. Okazało się, że w całą akcję został wrobiony przez służby specjalne. Na 4 lata więzienia skazany został za to Aleksander L., były żołnierz WSI. Powstaje pytanie - czy prokuratura zajmie się teraz Bronisławem Komorowskim? Wszak to na podstawie m.in. jego zeznań (oraz zeznań Leszka Tobiasza, który w 2012 roku zmarł w tajemniczych okolicznościach) Sumlińskiemu postawiono zarzuty karne.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02693-Czy-Komorowski-uslyszy-akt-oskarzenia.htm


Ralny - 19-12-2015, 16:58
Temat postu:
Trybunał Konstytucyjny miał obronić hipermarkety przed podatkiem?

Dlaczego PO tak zaciekle walczy o kontrolę nad składem Trybunału? Może dlatego, że właściciele hipermarketów chcą zaskarżyć do TK podatek od sieci handlowych!

Zagraniczni właściciele sklepów wielkopowierzchniowych uważają, że planowany przez rząd Beaty Szydło podatek od sieci handlowych będzie niekonstytucyjny. Dlatego rozważana jest opcja zaskarżenia ustawy wprowadzającej taki podatek do Trybunału Konstytucyjnego, aby zbadał jej zgodność z Ustawą Zasadniczą. W grę może wchodzić nawet kilka miliardów złotych w skali roku. W tym kontekście jaśniejsze stają się motywy, dla których ekipa PO tak intensywnie walczy o zachowanie jak najszerszego wypływu na obecny skład Trybunału.

Cały tekst:
http://prawicowyinternet.pl/trybunal-konstytucyjny-mial-obronic-hipermarkety-przed-podatkiem/
Pirat - 29-12-2015, 00:38
Temat postu:
Brunon Kwiecień skazany na 13 lat więzienia. Został wrobiony przez ABW!


Noema - 12-01-2016, 23:40
Temat postu:
Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Skargę na brak określenia maksymalnego czasu tymczasowego aresztowania. Jego zdaniem brak takiej regulacji jest niezgodny z konstytucją oraz europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Akurat ciężko tego nie popierać patrząc na długość takiego aresztu w Polsce i wysokości odszkodowań, które musimy płacić. My, a nie sędzia-pierdoła i prokurator-nieudacznik.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rpo-zaskarzyl-do-tk-brak-regulacji-dot-aresztu-tymczasowego,609949.html
Victoria - 14-01-2016, 20:14
Temat postu:
Bloger Matka Kurka vs Jerzy Owsiak. Relacja z wczorajszego procesu karnego:

http://kontrowersje.net/rozpraw_poprowadzi_jerzy_o_a_wysoki_jacek_robi_za_karolin_lewick
Noema - 18-01-2016, 23:54
Temat postu:
I co? Nic. Idioci i tak będą uważać Nowoczesną PO za obrońców demokracji w Polsce.
Victoria - 27-01-2016, 18:54
Temat postu:
Ponad 100 prokuratorów złożyło wniosek o przejście na emeryturę. Wyborcza pisze, że boją się Ziobry. Wychodzi na to, że „niechcący” pozbyliśmy się PRL-owskich kadr i zwolniło się trochę stołków dla nieskażonych komunizmem. Same plusy.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19538873,ponad-stu-prokuratorow-chce-przejsc-na-emeryture-powodem-ma.html
Ralny - 27-01-2016, 20:13
Temat postu:
Były szef kancelarii Tuska zasiądzie na ławie oskarżonych. Za Smoleńsk.

Są nowe dowody w sprawie. Sędzia wnioskował o pełną ekspertyzę dotyczącą przygotowania do lotu do Smoleńska. Tam są wnioski obciążające Tomasza A. - mówił w TVP Info mecenas Stefan Hambura, adwokat reprezentujący rodziny, których bliscy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił dziś umorzenia śledztwa w sprawie organizacji lotu polskiej delegacji do Rosji, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wniosek o umorzenie postępowania złożyli pełnomocnicy pięciu oskarżonych. Wśród nich jest były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odwołany niedawno ambasador Polski w Hiszpanii.

Cały tekst:
http://niezalezna.pl/75503-byly-szef-kancelarii-tuska-zasiadzie-na-lawie-oskarzonych-za-smolensk

-----

Gratuluję mecenasowi Hamburze postawienia Arabskiego przed sądem, ale…

Bardzo się cieszę, że mecenas Hambura i pozostali pełnomocnicy rodzin uzyskali w końcu namiastkę satysfakcji i krztę sprawiedliwości. Dziś sąd podjął decyzję, że nie będzie umorzenia procesu i tym sposobem na ławie oskarżonych zasiądzie zbój Arabski. Jak napisałem cieszę się bardzo, bo wiem, ile to zdrowia kosztuje, ale jednocześnie nie mam złudzeń, co się stało. Decyzja sądu nie ma nic wspólnego z prawidłowo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości, to jedynie stare jak świat „pod kogo się podpiąć”.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/gratuluj_mecenasowi_hamburze_postawienia_arabskiego_przed_s_dem_ale
Victoria - 02-02-2016, 18:06
Temat postu:
Więzień polityczny rządów PO/PSL oczyszczony z zarzutów! Za krytykę rządu siedział przez 8 miesięcy!

Piotr Staruchowicz (bardziej znany jako „Staruch”) – lider kibiców stołecznej Legii oraz nieprzejednany krytyk rządów Platformy Obywatelskiej – został wczoraj uniewinniony przez sąd od stawianych mu zarzutów. Obciążające go zeznania świadka koronnego zostały przez sąd uznane za niespójne, a środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego – za bezzasadny. Wcześniej Staruchowicz spędził z tego powodu w areszcie 8 miesięcy. Czy politycy PO na najbliższym wiecu KOD nie powinni przypadkiem zainicjować zbiórki do puszek na odszkodowanie dla Starucha?

Więcej:
http://prawicowyinternet.pl/wiezien-polityczny-rzadow-popsl-oczyszczony-z-zarzutow-za-krytyke-rzadu-siedzial-przez-8-miesiecy/
Pirat - 11-02-2016, 22:07
Temat postu:
– To niemożliwe, żeby zapadł taki wyrok po tym co zrobił – mówią rodzice 19-letniego Sebastiana. Chłopak został brutalnie pobity przez mężczyznę, który miał już wyroki za podobne przestępstwa. 19-latek umiera na skutek obrażeń na oczach bliskich. Mimo tego sąd najpierw wypuszcza sprawcę z aresztu, a następnie go uniewinnia…


Victoria - 12-02-2016, 19:04
Temat postu:
Jak znany sędzia chciał Lisa spotkać?

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się sensacyjna informacja o rzekomej próbie spotkania znanego sędziego z Tomaszem Lisem. Powodem spotkania miała być chęć omówienia strategii walki z rządem PiS. Szybko okazało się, że sam Lis nie ma z tym nic wspólnego, a cała sprawa była prowokacją.

Jako pierwsza aferę z udziałem „znanego sędziego” opisała redakcja serwisu kulisy24.pl. Wówczas jednak nie podawano żadnych nazwisk, opisując jedynie mechanizm prowokacji. Z relacji serwisu wynika, że na Twitterze założone zostało fałszywe konto, łudząco podobne do oficjalnego profilu znanego dziennikarza. Choć wielu internautów nie dało się na to nabrać, niespodziewanie ktoś podający się za „znanego sędziego” miał podjąć próbę kontaktu. Pisząc również z fałszywego konta zapewniał, że w przypadku walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości niezbędna jest „zmiana strategii”. Sugerował również chęć spotkania z dziennikarzem.

Więcej:
http://niezalezna.pl/76160-jak-znany-sedzia-chcial-lisa-spotkac

---

O „wymiarze sprawiedliwości” nigdy dość. Tę patologię trzeba wypalić do gołej ziemi!

Nim na okładkach prasowych i w serwisach telewizyjnych pojawiły się takie gwiazdy sądownictwa jak Tuleya, czy Łączewski, w każdym miasteczku, mieście, aż po województwa i stolicę, panowie w togach robili gorsze rzeczy. Taki sędzia z Gdańska, niejaki Milewski, który przez telefon obiecał, że zrobi wszystko, co Tusk sobie zażyczy, nawet nie stoi w środku patologii, a raczej gdzieś poniżej średniej. Szczytowym osiągnięciem „wymiaru sprawiedliwości” były łapówki, dziwki, dyktowanie apelacji stronie przez sąd najwyższy i uwalnianie szefów mafii.

Więcej:
http://kontrowersje.net/o_wymiarze_sprawiedliwo_ci_nigdy_do_t_patologi_trzeba_wypali_do_go_ej_ziemi
Noema - 15-02-2016, 23:11
Temat postu:
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oczekuje dogłębnego wyjaśnienia zarzutów pod adresem sędziego Wojciecha Łączewskiego. Przypisano mu, że przez media społecznościowe miał umawiać się ze znanym dziennikarzem w sprawie strategii niszczenia rządu PiS. Sędzia jest znany m.in. z wydania wyroku więzienia wobec obecnego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.
Ralny - 26-02-2016, 23:50
Temat postu:
Wybitny polityk, wierny mąż, cudowny ojciec, zdolny bankowiec, nieoceniony Kazek Marcinkiewicz goszcząc w TVN24 stwierdził, że reforma wymiaru sprawiedliwości "stworzona została po to, by polityków, twarze III RP, biznesmenów, a może nawet dziennikarzy wsadzić za zawinione i niezawinione, ale sprokurowane sprawy. Nas to czeka. Będą więźniowie polityczni". Kaziu... Czasy kiedy rządziła PO się skończyły. A to oni tworzyli sobie więźniów politycznych przetrzymywanych bez wyroku w "aresztach tymczasowych". Że o ludziach trzymanych latami w zakładach psychiatrycznych za kradzież batona nie wspomnę. Ale mogłeś tego nie zauważyć. Isabel ci świat przesłaniała.

Choć osobiście uważam, że całkiem spora część poprzedniej bandy na więzienie zwyczajnie zasługuje.

http://fakty.tvn24.pl/fakty-po-faktach,57/marcinkiewicz-w-faktach-po-faktach-beda-wiezniowie-polityczni,622780.html
Beatrycze - 08-03-2016, 17:37
Temat postu:
Powstrzymywał PiS, nie powstrzymał się od orzekania. Sędzia Łączewski (nadal) wydaje wyroki.

Niezależny sędzia Wojciech Łączewski, który na jednym z portali miał wzywać do powstrzymania Prawa i Sprawiedliwości, nadal wydaje wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Choć jego sprawą zajął się rzecznik dyscypliny Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia nie został zawieszony. – Nie ma postawionych zarzutów – tłumaczy „Codziennej” sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak.

Wojciech Łączewski „gwiazdą” stał się po tym, jak w ubiegłym roku wydał wyrok skazujący dawne kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego chciał nawet wysłać na trzy lata do więzienia. Oczywiście, natychmiast został pupilkiem mediów wspierających Platformę Obywatelską i atakujących PiS. Łączewski oficjalnie nie komentował orzeczenia, unikał politycznych manifestów, ale...

W lutym – jak podał portal Kulisy24.com – dał się złapać na dziennikarską prowokację. Odpowiedział na rzekomy wpis znanego dziennikarza telewizyjnego Tomasza Lisa (konto na Twitterze było fałszywe). Sędzia miał napisać m.in., że należy zmienić strategię, aby powstrzymać PiS.

Więcej:
http://niezalezna.pl/77351-powstrzymywal-pis-nie-powstrzymal-sie-od-orzekania-sedzia-laczewski-nadal-wydaje-wyroki
Noema - 10-03-2016, 23:55
Temat postu:
MSWiA pracuje nad ustawą, która obniży emerytury SB-kom. Czekam na oburzenie GóWna. A osobiście uważam, że obniżenie to za mało. Nie powinni mieć żadnych emerytur. A te, które dostali powinni zwrócić. I mieć na czole wytatuowane SB, żeby człowiek wiedział komu bezkarnie obić parszywy ryj. To nawet nie jest „gorszy sort”. To gówno zwyczajne z KOD-u.

http://www.fakt.pl/politycy/emerytury-sb-pod-lupa-mswia,artykuly,608515.html
Beatrycze - 11-03-2016, 18:16
Temat postu:
Czy normą jest, że sąd najpierw pisze wyrok z uzasadnieniem, a dopiero później wysłuchuje strony podczas rozprawy?

Nie mam wątpliwości, że wybrani przez PO-PSL sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wyznaczają nowe standardy nowoczesnego sądownictwa. Najpierw piszą wyrok z uzasadnieniem, a dopiero potem wysłuchują argumenty stron podczas rozprawy. No tak, przecież to logiczne i spójne, a każdy kto myśli inaczej jest PiS-owskim wywrotowcem...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02885-Trybunal-Anty-Konstytucyjny.htm


Ralny - 12-03-2016, 01:13
Temat postu:
Minister Zbigniew Ziobro z trybuny sejmowej nie pozostawia złudzeń opozycji: "Nie może być tak że Pani Sawicka która brała bezczelnie i cynicznie łapówkę, żądała tej łapówki, wymuszała, będzie uniewinniana. Koniec z Sawickimi PLATFORMA OBUDŹCIE SIĘ! Koniec, koniec z łapownictwem, koniec."


Pirat - 24-03-2016, 21:31
Temat postu:
O nie-zawisłości sądów w Polsce.


Beatrycze - 25-03-2016, 13:12
Temat postu:
Dlaczego sąd utajnił zeznania ws. Amber Gold? Czy opinia publiczna mogłaby dowiedzieć się zbyt wiele?

Sprawa Amber Gold śmierdzi na kilometr. Jak bowiem przez bite trzy lata na rynku Polskim mogła sobie bez skrępowania działać piramida finansowa bez licencji KNF, która oszukała zwykłych ludzi na 850 mln zł? Jak to możliwe, że Marcina P. podziwiali przedstawiciele ówczesnej władzy za "innowacyjność" podobną do "innowacyjności Lecha Wałęsy"? Jak to możliwe, że syn Donalda Tuska pracował dla spółki kontrolowanej przez Marcina P.? Czy możliwe jest, że to służby specjalne sprokurowały moment wybuchu afery?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02916-Tajna-sprawa-Amber-Gold.htm
Arek - 05-04-2016, 13:02
Temat postu:
Za zakłócenie wykładu mjr. Baumana sąd skazał na kary od 20 do 30 dni aresztu. Czy to samo spotka teraz feministki pracujące dla Agory?

Przypomnijmy, że w czasach nieskrępowanej demokracji sąd był bezwzględny wobec ludzi, którzy ośmielili się zakłócić wykład mjr Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Zostali oni wówczas skazani na kary grzywny i aresztu od 20 do 30 dni. Powstaje pytanie - czy dziś sąd będzie tak samo bezwzględny wobec feministek (wśród których były również pracownice Agory) za zakłócenie mszy świętej?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02934-Czy-feministki-spotka-kara-aresztu.htm
Victoria - 05-04-2016, 18:45
Temat postu:
Dlaczego nie ma sensu łażenie do sądu:

http://niepoprawni.pl/blog/mariusz-cysewski/dlaczego-nie-ma-sensu-lazenie-do-sadu
wodkangazico - 05-04-2016, 21:29
Temat postu:
Lażenie nie ma sensu, jeśli człowiek oczekuje sprawiedliwości,
Natomiast, mając już za sobą kilka "wizyt", nabiera pojęcia, jakie tam szopki sukienkowi odstawiają.
To nic trudnego do ogarnięcia - przeświadczeni o własnej bezkarności, nawet się nie silą na pozory.
Powiem krótko i że chciałbym wykrakać: sami się proszą o wp...dol.
Ale iść trzeba, choćby po to, aby móc to cwaniactwo, czy kretynizm (niepotrzebne skreślić) udowodnić przed strasburskim trybunałem.
Bo na tzw. rzecznika też nie ma co liczyć - obecnie niby inna opcja, mafia ta sama.
Noema - 07-04-2016, 23:07
Temat postu:
Ziobro straszy bohaterskich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na szczęście Rzepliński, który wyrasta na Wałęsę pookrągłostołówki atak odparł. Oblężenie trwa, czekam aż bohaterowie będą się zjadać po odcięciu dostaw. Nie da się tego burdelu traktować poważnie.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ziobro-pisze-do-trybunalu-konstytucyjnego,633255.html
Pirex - 16-04-2016, 23:22
Temat postu:
W serii artykułów "Poker w sądzie" ich autor Grzegorz G. przedstawi nam jak grać w sądzie aby coś ugrać. Nie wiem czy wiecie, ale proces w Sądzie to jest swoista gra w pokera z tą tyko różnicą, że w Polsce Sądy grają zawsze znaczonymi kartami. Nasza rola w tej nierównej grze praktycznie jeżeli przyjmiemy warunki Sądu ogranicza się do roli przegranego i co gorsze przegranego na swoje własne życzenie. Niestety kto ma postępowanie prowadzone według starego inkwizycyjnego modelu nie bardzo może grać tak żeby to od niego zależała wygrana.

Czytaj więcej:
http://bezprawie-mandatowe.eu/porady/90-poker-w-sadzie-cz-i-czyli-zabawa-w-sad.html
Noema - 19-04-2016, 23:00
Temat postu:
Jest dowód na ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość! Ziobro wstrzymał wykonanie kary 5 dni więzienia dla kobiety, która nie zapłaciła 100 złotych grzywny za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie. A przecież w demokratycznych państwach przychodzi do takiej delikwentki komornik i ów samochód zabiera. Jej i sąsiadowi. Co na to KODomici?

http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/6587-wielkie-brawa-minister-ziobro-interweniuje-w-sprawie-skazanej-na-areszt-samotnej-matki-szesciorga-dzieci
Ralny - 20-04-2016, 22:40
Temat postu:
Breivik pozywając norweski rząd za... odosobnienie, ograniczenie widzeń, brak kontaktów z innymi więźniami, cenzurę, zakuwanie w kajdanki etc. zwyczajnie i bez mrugnięcia okiem wykorzystuje zdebilenie europejskich elit spowodowane zlewaczeniem.

Anders Breivik wygrał sprawę przeciw Norwegii:

http://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/breivik-wygral-z-norwegia-sad-wyslal-mu-wyrok-faksem-11339.html
Arek - 21-04-2016, 13:50
Temat postu:
Kiszczak nigdy nie poszedł do paki. Facet, który rzucił tortem w sędzię orzekającą w/s Kiszczaka dostał wyrok 10 m-cy bezwzględnego więzienia!

Sąd Okręgowy w Warszawie skazał wczoraj Zygmunta Miernika na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za rzucenie w 2013 roku tortem w sędzię, która orzekała w sprawie komunistycznego zbrodniarza Czesława Kiszczaka. Przypomnijmy, że przez ponad 26 lat wolnej Polski Kiszczak ani jednego dnia nie spędził w pace za zbrodnie, które popełnił. Człowiek, który się temu symbolicznie sprzeciwił został skazany na 10 miesięcy więzienia! Oto jak wygląda sprawiedliwość w III RP...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02973-10-miesiecy-wiezienia-za-rzucenie-tortem-z-bitej-smietany.htm
Noema - 21-04-2016, 21:59
Temat postu:
Bicie, szykany, fałszywe zeznania - prawnik zdradza kulisy śledztw po Marszach Niepodległości pod rządami umiłowanej Platformy Obywatelskiej. Co na to KOD-omici, których kaczystowski reżim ani nie bije, ani nie szykanuje, ani do nich nie strzela podczas antyrządowych demonstracji?

http://niezalezna.pl/79339-bicie-szykany-falszywe-zeznania-prawnik-zdradza-kulisy-sledztw-po-marszach-niepodleglosci


Ralny - 21-04-2016, 23:46
Temat postu:
Warszawska Gazeta ujawnia: Korupcja w Sądzie Najwyższym! Szokujące akta trafiły już do śledczych.

Prokuratura Krajowa ściągnęła wszystkie akta dotyczące śledztwa w bulwersującej sprawie korupcji w Sądzie Najwyższym – dowiedziała się „Warszawska Gazeta”. Akta sprawy trafiły już do śledczych ze specjalnej komórki Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

Tam najlepsi śledczy spróbują sprawić, aby sędziowie, prokuratorzy i adwokaci zamieszani w korupcyjny układ odpowiedzieli za swoje czyny – twierdzi nasz informator. Okolicznością, która ma pozwolić na wznowienie pośpieszenie umorzonego śledztwa 2 marca br. (na dwa dni przed przejęciem zwierzchnictwa nad prokuraturą przez ministra Zbigniewa Ziobro) są nowe zeznania świadka.

Więcej:
http://polskaniepodlegla.pl/wydarzenia/item/6623-warszawska-gazeta-ujawnia-korupcja-w-sadzie-najwyzszym-szokujace-akta-trafily-juz-do-sledczych
Arek - 22-04-2016, 15:21
Temat postu:
"Zawiasy" za gwałt zbiorowy. Wśród skazanych syn polityka PSL. Ziobro interweniuje.

Syn prominentnego działacza PSL, byłego wicewojewody i wicemarszałka śląskiego usłyszał wyrok w sprawie udziału w gwałcie zbiorowym. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej zdecydował się wymierzyć wszystkim oskarżonym jedynie kary w zawieszeniu. Po fali oburzenia w internecie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nakazał prokuratorowi krajowemu Zbigniewowi Świeczkowskiemu zaskarżenie wyroku.

Więcej:
http://niezalezna.pl/79379-zawiasy-za-gwalt-zbiorowy-wsrod-skazanych-syn-polityka-psl-ziobro-interweniuje
Beatrycze - 23-04-2016, 14:16
Temat postu:
Zbiorowy gwałt lub wielomilionowe oszustwo? - Wyrok w zawieszeniu. Rzut śmietankowym tortem w sędziego? - 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Oto III RP w pigułce!

Skandaliczny werdykt zapadł wczoraj przed bielskim Sądem Okręgowym. Żaden ze sprawców zbiorowego gwałtu na nieletniej, wśród których był także syn lokalnego barona z PSL, nie pójdzie do więzienia. Otrzymali oni bowiem symboliczne wyroki w zawieszeniu. Dla ukazania skali bezmiaru niesprawiedliwości warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej facet, który rzucił w sędzię od Kiszczaka śmietankowym tortem dostał 10 miesięcy bezwzględnego więzienia!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02977-Trzecia-RP-w-pigulce.htm
Pirex - 24-04-2016, 21:36
Temat postu:
Narodowcy skazani za spalenie flagi UE

Sąd Rejonowy w Łodzi skazał dwóch działaczy Młodzieży Wszechpolskiej za zniszczenie unijnej flagi. Do zdarzenia doszło podczas manifestacji przeciwko Komitetowi Obrony Demokracji.

Wiecej:
http://parezja.pl/narodowcy-skazani-spalenie-flagi-ue/
Arek - 27-04-2016, 16:06
Temat postu:
Sąd Najwyższy aprobuje bezprawie Rzeplińskiego! Wygląda to na dyktaturę sędziów interpretujących prawo według własnych interesów i korzyści.

Artykuł 197 Konstytucji mówi jasno: "Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa". Wykorzystując ten zapis Konstytucji PiS zmienił ustawę o TK. Sędzia Rzepliński po prostu nie uznał tej zmiany i zaczął wydawać wyroki wg starej, nieobowiązującej już ustawy. Wczoraj Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której zaaprobował bezprawie Rzeplińskiego. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z dyktaturą sędziów interpretujących prawo wg swoich interesów.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02984-Dyktatura-sedziow-aprobuje-bezprawie.htm
Noema - 28-04-2016, 23:21
Temat postu:
PiSowskie szwadrony śmierci sięgają już po Bogu ducha winnych celebrytów. Niejaki Dariusz K. (były mąż Edyty G.) został skazany na 7 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za przejechanie kobiety na pasach pod wpływem narkotyków, ze skutkiem śmiertelnym. Teraz czeka go seria wywiadów dla TVN i GóWna o dramatycznej sytuacji prześladowanych przez Kaczafiego. Przy okazji wpadł diler celebrytów. Co na to KOD?

http://niezalezna.pl/79669-byly-maz-gorniak-skazany
Beatrycze - 02-05-2016, 14:18
Temat postu:
Na każdego więźnia państwo wydaje po 3 tys. zł miesięcznie i nikt nie protestuje. Kiedy jednak 500 zł ma trafić do rodzin z dwójką dzieci to wielkie oburzenie.

Okazuje się, że miesięczne wydatki państwa na utrzymanie jednego tylko więźnia wynoszą około 3 tys. zł. Łatwo zatem wyliczyć, że na utrzymanie mordercy i gwałciciela, który dostał do odsiadki wyrok 25 lat więzienia, trzeba wyłożyć łącznie blisko 1 milion złotych... I co? I nic! Mało kogo obchodzą tego typu wydatki. Gdy jednak w grę wchodzi wspieranie rodzin, które posiadają co najmniej dwójkę dzieci kwotą 500 zł miesięcznie, to nagle święte oburzenie Balcerowiczów, KOD-u i Wyborczej...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul6/02992-Utrzymanie-wieznia-kosztuje-az-3-tys-zl-miesiecznie.htm
Minerva - 08-05-2016, 15:22
Temat postu:
Wysługując się komunistycznej władzy, skazywali ludzi na kary bezwzględnego więzienia za ulotki, wyzywanie milicjantów czy odmowę służenia w komunistycznym wojsku. Byli współpracownikami bezpieki, dziećmi lub uczniami stalinowskich śledczych, w tym sprawcy zamordowania gen. Fieldorfa „Nila”. Po 1989 r. zamiast wylecieć z sądów na zbity pysk, awansowali do Sądu Najwyższego, który jest dziś w znacznej części absurdalnym skansenem sowieckich kolaborantów.

– Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny to dwa ostatnie bezpieczniki elit sowieckich, istniejące po to, by nie dopuścić do żadnego rozwiązania naruszającego ich bezkarność – wyjaśnia politolog dr Jerzy Targalski.

Komuna w Sądzie Najwyższym:
http://niezalezna.pl/80104-komuna-w-sadzie-najwyzszym-ujawniamy-zyciorysy


Arek - 11-05-2016, 14:21
Temat postu:
Opieszałe polskie sądy: Przedsiębiorca czeka u nas średnio aż 685 dni na rozstrzygnięcie sporu sądowego. Na Węgrzech - jedynie 395 dni.

Mimo, że Polska jest w czołówce UE pod względem liczby sędziów na 100 tys. obywateli, a nakłady na sądownictwo są jednymi z najwyższych w całej Europie, to na rozstrzygnięcie przed sądem sporu dotyczącego spraw majątkowych potrzebujemy średnio aż 685 dni. Dla porównania - brytyjski przedsiębiorca na rozstrzygnięcie sporu przed sądem musi czekać 437 dni, a węgierski - jedynie 395 dni. To zestawienie najdobitniej pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości jednak potrzebuje głębokiej reformy.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03004-Opieszale-polskie-sady.htm
Beatrycze - 12-05-2016, 12:53
Temat postu:
Dziś mija rok od rozpętania przez PO chryi z Trybunałem Konstytucyjnym. Krótkie przypomnienie sekwencji wydarzeń.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że równo rok temu - 12 maja 2015 roku - poseł PO zaproponował poprawkę do nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która przewidywała, że PO-PSL będzie mogło do końca roku wybrać 5 a nie 3 sędziów TK, mimo że taki przywilej był zagwarantowany już dla nowego parlamentu. Wówczas zgwałcone zostało prawo oraz zasady demokracji. Dzisiejsi "obrońcy demokracji" siedzieli jednak cicho. Ciekawe dlaczego? Poniżej krótkie przypomnienie tej historii.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03016-Dzis-mija-rocznica-rozpetania-przez-PO-chryi-z-TK.htm
Noema - 23-05-2016, 23:25
Temat postu:
Jak wiadomo sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są apolityczni. Aż tak są bezstronni, że regularnie spotykają się z przydupasami Timmermansa. Bezstronnie instruują wysłanników EUrokołchozu jak mają rozumieć obecną ustawę o TK i co myśleć. Czyli spełniają rolę unijnego GóWna.

http://niezalezna.pl/80792-wycieklo-kompromitujace-pismo-kumple-rzeplinskiego-wspolpracuja-z-timmermansem
Arek - 24-05-2016, 14:04
Temat postu:
Aferzyści i złodzieje będą tracili majątki. Ciekawe czy TK uzna ustawę za sprzeczną z konstytucją?

Min. Sprawiedliwości szykuje projekt ustawy przewidującej konfiskatę majątku należącego do przestępców. Gangsterzy i aferzyści, którzy przed sądem nie będą potrafili wskazać legalnych źródeł pochodzenia posiadanego majątku nabytego na pięć lat przed popełnieniem przestępstwa i pięć lat po jego dokonaniu, z mocy prawa zostaną z niczym. Wszystko przepadnie na rzecz Skarbu Państwa. Ciekawe jak do tematu podejdzie Trybunał Konstytucyjny? Wszak niektóre środowiska mogą uznać proponowaną ustawę jako sprzeczną z konstytucją...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03040-Aferzysci-i-zlodzieje-beda-tracic-swoje-majatki.htm
Ralny - 24-05-2016, 21:37
Temat postu:
Skompromitowany sędzia ucieka przed opinią publiczną. Gdzie się schował sędzia Łączewski?

Sędzia Wojciech Łączewski (znany m.in. ze skazania na 3 lata bezwzględnego więzienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego) został kilka dni temu przeniesiony do mało eksponowanego wydziału cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście. Będzie orzekał w sprawach znacznie mniejszego kalibru niż dotychczas. Krótko mówiąc: schowa się przed opinią publiczną. A wszystko po to, aby nie rzucać się w oczy i aby skandal z jego udziałem nie został wyjaśniony.

Cały tekst:
http://warszawskagazeta.pl/felietony/pawel-miter/item/3831-skompromitowany-sedzia-ucieka-przed-opinia-publiczna-gdzie-sie-schowal-sedzia-laczewski
Ralny - 27-05-2016, 02:09
Temat postu:
Prokurator: „Na Pomorzu wyroki sądowe ustala się przy grillu”.

– Znacząca ilość sędziów, adwokatów i prokuratorów spotyka się na grillu i ustala treść wyroków, które zapadają w sądach na Pomorzu. Dotyczy to spraw zarówno karnych jak i cywilnych, w tym rodzinnych. Pierwsze grille na początku lat 90 były organizowane przez jednego znanego adwokata Ryszarda B. Potem były już regularnie organizowane tego typu spotkania – mówi prokurator z wieloletnim doświadczeniem.

Cały tekst:
http://gazetabaltycka.pl/promowane/prokurator-na-pomorzu-wyroki-sadowe-ustala-sie-przy-grillu
beton44 - 29-05-2016, 18:54
Temat postu:
Ale o co idzie - to jakaś nowość ???

To przecie jedna wielka rodzina, zrodzona w latach 44-50 ubiegłego wieku - gdy wolą tow. Stalina powstała Polska z wszystkimi atrybutami państwa niepodległego i demokratycznego tudzież lokalną rządzącą partią komunistyczną.

To wymagało stworzenia aparatu urzędniczego - te etaty obsadzono obywatelami radzieckimi udającymi Polaków, żydami i - naborem tubylczym, do którego zdaje się masowo zgłosił się tzw. lumpenproletariat i podobni.

I tak już trzecie i czwarte pokolenie tych osobników obsadza urzędy, sądy, milicję, wojsko - i to jest jedna wielka rodzina - co się dziwić że ustalają politykę rodzinną przy grillu Neutral
Victoria - 31-05-2016, 19:17
Temat postu:
„Gazeta Polska Codziennie” wytacza proces prezes i wiceprezesom Sądu Okręgowego w Warszawie. To reakcja na opublikowany w internecie list do ministra Zbigniewa Ziobry, podpisany przez kierownictwo wspomnianej instytucji, a dotyczący jednego z artykułów opublikowanych w „GPC”.

Więcej:
http://niezalezna.pl/81135-dosc-insynuacji-i-klamstw-pozywamy-kierownictwo-sadu-okregowego-w-warszawie


Beatrycze - 02-06-2016, 14:58
Temat postu:
Sędziowie skarżą się na "personalne ataki" ze strony obywateli... Czyżby prawniczy salon bał się końca swojej bezkarności?

Sędziowie warszawskiego sądu okręgowego w liście skierowanym do ministra sprawiedliwości skarżą się na "wzrost liczby personalnych ataków" ze strony obywateli... Cóż za biedny los sędziowskiego salonu. Może w ramach rekompensaty minister winien im zaproponować jakiś dodatek za szczególne warunki pracy? A może oni najzwyczajniej w świecie zaczęli się lękać końca swojej bezkarności i likwidacji sędziowskiego "państwa w państwie"? Wrzask może być niebawem jeszcze większy, gdyż na horyzoncie widać już wielką reformę sądownictwa.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03056-Lek-sedziow-przed-kontrola-obywateli.htm
Arek - 03-06-2016, 13:35
Temat postu:
Policjanci odporni na „dobrą zmianę”. Kolejne przypadki skandalicznego nadużywania siły.

Już od ponad tygodnia przed wrocławskim komisariatem policji przy ulicy Trzemeskiej płoną znicze. Po tajemniczej śmierci 25-letniego Igora na posterunku we Wrocławiu zawrzało. Przez kilka dni trwały zamieszki, w których zatrzymano w sumie 43 osoby. Śmierć 25-latka to kolejny przypadek dziwnego zgonu, o który obwiniani są przez kolegów zmarłych funkcjonariusze policji.

Więcej:
http://niezalezna.pl/81312-policjanci-odporni-na-dobra-zmiane-kolejne-przypadki-skandalicznego-naduzywania-sily
Ralny - 03-06-2016, 21:07
Temat postu:
Sakiewicz: W Polsce była grupa sędziów, która była politycznym plutonem egzekucyjnym.

– Trzeba pamiętać, że w Polsce zapadały zupełnie absurdalne wyroki. Była grupa sędziów, która była zwykłym politycznym plutonem egzekucyjnym. Dorota miała paść ofiarą, ale przegrali jedne i drugie wybory i nie było już wsparcia, cala sprawa się zawaliła – powiedział redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz o wyroku uniewinniającym dziennikarkę Dorotę Kanię.

Więcej:
http://telewizjarepublika.pl/sakiewicz-w-polsce-byla-grupa-sedziow-ktora-byla-politycznym-plutonem-egzekucyjnym,34144.html
Arek - 08-06-2016, 13:50
Temat postu:
Modelowy przykład "demokracji" spod znaku TK, czyli - uciszmy wszystkich, którzy mówią i myślą inaczej niż prezes Rzepliński!

Hipokryzja "grupy trybunalskiej", do której należy prezes Rzepliński i otaczający go sędziowie wybrani przez PO i PSL, jest bliska zenitu. Z jednej strony opowiadają oni o potrzebie funkcjonowania "demokratycznych standardów" i zasad "państwa prawa", a z drugiej bezwzględnie dyskryminują prof. Kamila Zaradkiewicz - wysokiego pracownika biura Trybunału Konstytucyjnego - tylko za to, że śmiał wygłosić publicznie opinię sprzeczną z opinią prezesa. Ot, taki modelowy przykład jak powinna wyglądać "demokracja".

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03070-Modelowy-przyklad-demokracji-spod-znaku-TK.htm
Victoria - 13-06-2016, 19:11
Temat postu:
"Działania komorników muszą rozwiązywać problemy, a nie prowadzić do tragedii ludzkich" – przekonywała w poniedziałek premier Beata Szydło. Wspólnie z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro przedstawiła przepisy zapobiegające nadużyciom w egzekucji komorniczej. Nadużycia te niejednokrotnie narażały niewinnych obywateli na niezasłużone straty i bulwersowały opinię publiczną.


Beatrycze - 14-06-2016, 12:18
Temat postu:
Finansowy bat na sędziów. Czy nowe kary zdyscyplinują sędziów i zmuszą ich do wykonywania obowiązków?

Z roku na rok jest coraz więcej skarg dotyczących sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić nowe typy kar dyscyplinarnych dla sędziów. Czy badania psychiatryczne i powołanie niezależnych sądów dyscyplinarnych pomoże rozwiązać problem złej pracy sądów?

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało właśnie nowe typy kar dyscyplinarnych dla sędziów. Nowością jest to, że do katalogu kar nakładanych na sędziów wprowadzono zmniejszenie wynagrodzenia od 5 do 15 proc. Zaproponowano też nowe rozwiązania odnośnie skarg na przewlekłość w postępowaniach. To są najważniejsze zmiany przygotowane przez resort sprawiedliwości.

Więcej:
http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3887-finansowy-bat-na-sedziow-czy-nowe-kary-zdyscyplinuja-sedziow-i-zmusza-ich-do-wykonywania-obowiazkow
Victoria - 14-06-2016, 19:18
Temat postu:

Ralny - 19-06-2016, 13:27
Temat postu:
Wojna z sądową skamieliną. Koniec awansów za służenie układom.

Odejście w stan spoczynku ponad 80 sędziów Sądu Najwyższego zaczynających kariery w czasach komunizmu. Uderzenie po kieszeni nierzetelnych sędziów w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Rozbicie sitw skupionych wokół prezesów sądów, które nie będą już mogły rozdawać przywilejów, gdyż sędziowie obu instancji zarabiać będą tyle samo. Szykowana przez PiS reforma sądownictwa bardzo nie odpowiada postkomunistycznym lobby. – Będzie wojna! – zapowiada Ryszard Kalisz.

Cały tekst:
http://niezalezna.pl/82090-wojna-z-sadowa-skamielina-koniec-awansow-za-sluzenie-ukladom
Arek - 20-06-2016, 13:42
Temat postu:
Morderca ks. Jerzego Popiełuszki otrzymuje co miesiąc 3,9 tys. zł. To jest powód, dla którego emerytury esbeków powinny być obniżone.

To kolejny dowód na to, że III RP jest nadal w wielu aspektach kontynuatorką patologii PRL, zmutowanym wcieleniem swojego skompromitowanego wzoru nadzorowanego przez sowieckich kolaborantów. Adam Pietruszka, który uczestniczył w morderstwie ks. Jerzego Popiełuszki, wyszedł przedterminowo z więzienia w 1995 roku. Dziś otrzymuje od polskiego państwa... 3900 zł emerytury. I to jest wystarczający powód, dla którego świadczenia takich esbeków powinny być obniżone.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03100-Morderca-Popieluszki-dostaje-3,9-tys-zl-emerytury.htm
Victoria - 22-06-2016, 17:48
Temat postu:
Rzepliński to chodząca egzemplifikacja boskiego syndromu „sędziów Polaków”.

Brałem udział w tylu postępowaniach, że w tej chwili nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, a przede mną co najmniej drugie tyle. Mam w związku tym nie tylko teoretyczną podstawę, ale praktyczną bazę, żeby co nieco napisać o zachowaniach sędziowskich. Przerabialiśmy tysiące razy kuriozalne wyroki i niezrozumiałe postanowienia sądów i to jest prawdziwa plaga, która w ogóle mnie nie śmieszy. Kiedyś śmiałem się chętnie z każdego fragmentu uzasadnienia brzmiącego niczym humor z zeszytów szkolnych. Od dłuższego czasu się nie śmieję, bo wiem, że za każdym takim pozornym dowcipem kryją się ludzkie tragedie.

Więcej:
http://www.kontrowersje.net/rzepli_ski_to_chodz_ca_egzemplifikacja_boskiego_syndromu_s_dzi_w_polak_w
wodkangazico - 22-06-2016, 23:12
Temat postu:
Będąc młodą lekarką, czyli starym recydywą, po czterech sprawach i wyrokach własnych oraz jednym w założonej przez siebie sprawie, dotyczącej tzw. "organów" tego samego systemu (wiadomo, z jakim skutkiem), mającego wszelkie cechy mafijnego kartelu, podpisuję się pod każdym słowem tego Pana.

Pierwsze kroki u naprawie?
Na pewno nie kary finansowe, których zapowiedzią mydli nam ostatnio oczy Ziobro.
Bo niby kto ma je wymierzać? Kolesie po fachu?
I co to jest te 10 czy 15 %?
Stawki wziątek pójdą w górę i tyle.

Dwa pierwsze komentarze - żółwia i brzozy - dają odpowiedź.
Dodałbym tylko, że zamiennie, jeśli nie wyrok wydawany przez niezależnych ławników, to umożliwienie zaskarżenia uzasadnienia tego wyroku.
Bo tam to dopiero kwitnie produkcja głupoty.
Ocena następowałaby przez równie niezależny i też wybierany zespół ludzi, kwalifikujących się choćby wpisem w indeksie o ukończeniu kursu logiki - tej nie da się zmanipulować.
Dwa, trzy takie, podważone na gruncie owej logiki, bełkoty i...
Niezdolność do orzekania - pacjent wyskakuje z togi.

Ostatnio zacząłem nękać szefów takich sądowych głupoli, pytaniami typu: jak pani/pan postrzega działalność i zdolności umysłowe swego podwładnego, w kontekście logiczności takiego a takiego wywodu w uzasadnieniu?
Jak idzie?
Rzekłbym: obiecująco.
Niie wiem, czy oni to z domów wynosżą, czy nabywają na studiach - fakt, że nawet telewizyjni celebryci nie potrafią się tak pięknie i bez żenady kompromitować.
Beatrycze - 23-06-2016, 11:47
Temat postu:
Wyrafinowane oszustwa i manipulacje firm windykacyjnych:

- na czym polegają oszustwa windykacyjne
- skąd oszuści biorą nasze dane osobowe
- sposoby urabiania ofiary
- jak należy potraktować windykatora terenowego
- problem z e-sądem
- jedynie 4% to są roszczenia zasadne, pozostałe to oszustwa
- dlaczego Rzymianie wprowadzili zasadę przedawnienia
- aplikacja "Anuluj Natręta"
- przekręt z "Rzecznikiem praw dłużnika"
- jak sobie radzić z nieuczciwymi wyrokami e-sądu
- od 25 kwietnia 2016 Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie ma prawa wykorzystywać naszych danych osobowych


Victoria - 24-06-2016, 18:17
Temat postu:
Rewolucja w sądach! Znamy kulisy rządowej reformy sądownictwa. Będzie weryfikacja sędziów!

Zaręczam, że będzie reforma sądownictwa – zapowiedziała w ubiegłym tygodniu premier Beata Szydło. Słowa te umknęły opinii publicznej w Polsce, gdyż koncentrowała ona uwagę na Narodowym Programie Mieszkaniowym „Mieszkanie plus”, który ma być niebawem oficjalnie zaprezentowany przez rząd. Nie należy się zresztą temu specjalnie dziwić. Własne mieszkanie dla milionów młodych Polaków to dzisiaj sprawa podstawowa dla ich egzystencji. Reforma polskiego sądownictwa to jednak dużo większe wyzwanie dla rządzących, niż wdrożenie programu, na który mają się składać tanie mieszkania na wynajem. Powód jest jeden: polski wymiar sprawiedliwości będzie się opierał nowej reformie ze wszystkich sił. Podniesie się wielkie larum, że jest ona zamachem na niezależność i niezawisłość polskiego sądownictwa. Dobrze już wie o tym premier Szydło, która podkreśliła, że ta zmiana „może być jedną z najtrudniejszych”. Dotyka bowiem materii, która nie była ruszana od czasów PRL-u. Ale, jak zaznaczyła Szydło, jest konieczna do przeprowadzenia, ponieważ funkcjonowanie polskich sądów obywatele oceniają negatywnie.

Więcej:
http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3934-rewolucja-w-sadach-znamy-kulisy-rzadowej-reformy-sadownictwa-bedzie-weryfikacja-sedziow
Beatrycze - 27-06-2016, 17:08
Temat postu:
Konferencja "Dobra zmiana w wymiarze sprawiedliwości?"


Victoria - 29-06-2016, 19:41
Temat postu:
Prowokacja KRS – testowali ile znaczą i co mogą. Dowiedzieli się!

Kilka miesięcy temu, a więc w najgorętszym czasie, gdy z tapety nie schodził Trybunał Konstytucyjny, KRS wybrała 13 sędziów do nominacji i w zdecydowanej większości byli to tacy sędziowie, których bez trudu zlustrowała praktykantka z Czerskiej. No i dokładnie o to chodziło. Towarzystwo z KRS doskonale wiedziało, że Prezydent i cały PiS będą się przyglądać każdej nominacji z wyjątkową dokładnością. Podsunęli takie kandydatury, które się kompromitują na pierwszej stronie Google, aby pokazać swoją siłę i przetestować siłę przeciwnika. W odwodzie tej prowokacji mieli, jakżeby inaczej, medialną szopkę z łamaniem Konstytucji i pogwałceniem niezależności władzy sądowniczej. Jedyna władza, która nie podlega żadnej kontroli to sędziowie, bo prokuratorów da się rozliczyć jednym podpisem ministra. Sami się wybierają, sami się weryfikują, sami nominują i sami osądzają w procedurach „dyscyplinarnych”. Korporacja całkowicie wyjęta spod prawa, państwo w państwie, ale powoli się to kończy. Prezydent Andrzej Duda pokazał towarzystwu, co o nich sądzi i bez dwóch zdań odbyło się to w porozumieniu z PiS, a ściślej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ze wszystkich dobrych zmian, tę uważam za cudowną, fantastyczną i niezbędną, by reszta zmian się dokonała i zachowała. Komu mało argumentów do tezy, temu poniżej podaję ściągę wyjaśniającą wszystko.

Więcej:
http://www.kontrowersje.net/prowokacja_krs_testowali_ile_znacz_i_co_mog_dowiedzieli_si
Noema - 29-06-2016, 23:28
Temat postu:
Wykryto spisek, bo Prezydent nie awansował „wybitnych sędziów”. To popatrzmy jakich to wybitnych osobowości nie che uhonorować (w zasadzie zrobiło to GóWno i der Onet): „Znajdują się wśród nich m.in. sędzia krytykowany przez Zbigniewa Stonogę i oskarżany przez niego o łapówkarstwo. Sędzia, który orzekał w sprawie skandalicznego zachowania Janusza Palikota wobec Jarosława Kaczyńskiego. Sędzia, który odebrał dzieci państwu Bajkowskim. Sędzia, który oddalił pozew zbiorowy przeciw Amber Gold z powodów formalnych, czy sędzia, który przedłużał przez dwa lata areszt kibicowi Legii Maciejowi Dobrowolskiemu”.

Faktycznie, wyłącznie wybitne osobowości. Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że to nacisk władzy na władzę sądowniczą, a Duda powinien uzasadnić swoja decyzję. Naprawdę, szanowna korporacjo byście tego chcieli? Jakby powiedział Mordimer Madderdin „jeśli zadasz pytanie, uważaj: możesz usłyszeć odpowiedź”. Czasami nie warto.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-prezydent-sadzi-sedziow/tezxxx
Arek - 30-06-2016, 13:27
Temat postu:
Sędzia krzyczy na sali rozpraw: "Panu nie przysługuje żadne prawo".

W szczecińskim sądzie doszło do kuriozalnej sytuacji. Sędzia Bożena Wawrzyniak niemal wpadła w histerię, gdy jeden z mężczyzn wśród publiczności, złożył wniosek o nagrywanie procesu. Były krzyki, arogancja i groźby, a nawet teksty w stylu "nie będę z Panem rozmawiać. Zawraca Pan głowę sądowi".

Więcej:
http://niezalezna.pl/42444-sedzia-krzyczy-na-sali-rozpraw-panu-nie-przysluguje-zadne-prawo
Beatrycze - 30-06-2016, 18:15
Temat postu:
Blisko 70 proc. więźniów nie pracuje. Na każdego łożymy 3150 zł miesięcznie.

Utrzymanie jednego więźnia kosztuje 3150 zł miesięcznie. To więcej niż przeznaczamy na wychowanków domu dziecka. Jednocześnie w Polsce blisko 70 proc. osadzonych w zakładach karnych w ogóle nie pracuje. To ma się zmienić. Służba Więzienna przedstawiła program zwiększenia liczby pracujących więźniów do poziomu innych krajów UE. Więzień ma zapracować na swoje utrzymanie.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/blisko-70-proc-wiezniow-nie-pracuje-na,31,0,2115359.html
Ralny - 02-07-2016, 15:24
Temat postu:
Robią dym, bo A. Duda odmówił awansu dla 10 sędziów. Tymczasem TK w 2012 r. orzekł, iż taka decyzja prezydenta jest legalna i stanowi jego prerogatywę!

Zamach na sądownictwo! Skandal! Koniec z niezawisłością sędziów! - takimi słowami środowisko związane z KOD zareagowało na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o odmowie awansu dla 10 sędziów. Problem w tym, że jest to jedna z prerogatyw prezydenta zapisana w Konstytucji. Ponadto w 2012 roku najwyższa wyrocznia dla KOD, czyli Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż prezydent ma pełne prawo odmówić awansu sędziowskiego, bowiem jego rola w procesie nominacyjnym nie sprowadza się tylko do roli "notariusza".

Czytaj więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03131-Prerogatywy-prezydenta-czyli-sol-w-oku-dla-KODu.htm
Beatrycze - 06-07-2016, 14:09
Temat postu:
Rzepliński jest takim samym obrońcą demokracji, jak alimenciarz, który nie płacąc na własne dzieci mieni się obrońcą praworządności...

Andrzej Rzepliński wystąpił wczoraj w Sejmie w trakcie debaty nt. nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Niestety, ten zaangażowany po stronie totalnej opozycji prezes TK postanowił dolać oliwy do ognia. Z mównicy parlamentu arbitralnie orzekł, iż nie każda ustawa uchwalana przez Sejm jest ustawą. Są bowiem "ustawy pozorne", o których istnieniu on będzie decydował... Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - do momentu kiedy Rzepliński będzie prezesem TK, nie ma szans na zakończenie tego politycznego sporu.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03139-Rzeplinski-znowu-jatrzy-i-dzieli.htm
Victoria - 11-07-2016, 15:07
Temat postu:
Adwokat Rywina, w imię walki z PiS, wzywa sędziów do... łamania prawa! Oto jakiej oni chcą praworządności i demokracji.

Trudno uwierzyć w tekst jaki popełnił Marek Małecki, tj. były obrońca Lwa Rywina z okresu afery nazwanej od jego nazwiska. Otóż na wieść o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który skorzystał ze swojej konstytucyjnej prerogatywy i nie klepną z automatu awansów dla 10 sędziów, Małecki wezwał całe środowisko sędziowskie do ogłoszenia... strajku! A wszystko to na łamach "Gazety Wyborczej", czyli medium które rzekomo miało pilnować praworządności i demokracji... Jednym słowem - LOL!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03150-Adwokat-Rywina-wzywa-sedziow-do-strajku.htm
Beatrycze - 14-07-2016, 14:08
Temat postu:
Premier Beata Szydło stanowczo: Zaręczam, będzie reforma sądownictwa.

Reforma sądownictwa może być jedną z najtrudniejszych. Dotykamy materii, która nie była ruszana od czasów Polski Ludowej. Funkcjonowanie polskich sądów obywatele oceniają niezwykle negatywnie. Zaręczam, że ta reforma będzie przeprowadzona tak, by obywatele poczuli, że wymiar sprawiedliwości jest po ich stronie – mówi „Gazecie Polskiej” premier Beata Szydło.

Więcej:
http://niezalezna.pl/81311-premier-beata-szydlo-stanowczo-zareczam-bedzie-reforma-sadownictwa
Victoria - 15-07-2016, 16:33
Temat postu:
Co za niespodzianka! Środowisko sędziowskie przeciwne zaostrzeniu kar dla przekupnych sędziów i prokuratorów.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" uważa, że zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzenie kary bezwzględnego więzienia dla sędziów i prokuratorów, którzy dopuścili się korupcji jest podważeniem zaufania społeczeństwa do tego środowiska. Jego zdaniem korupcja wśród sędziów i prokuratorów nie jest realnym problemem, a co za tym idzie - nie ma żadnego powodu, aby takie zmiany wprowadzać... Panie prezesie! A w ostatniej aferze "podkarpackiej", to niby kto był głównym bohaterem? Marsjanie?!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03162-Sedziowie-przeciwni-podwyzszeniu-kar-za-korupcje.htm
wodkangazico - 19-07-2016, 22:49
Temat postu:
http://pikio.pl/antyterrorysci-wyrzucili-ciemnoskorego-mezczyzne-z-samolotu-wygladal-jak-terrorysta/
Przeprosili i wypuścili.
A mogli zabić.
Łaskawe sk...wysyny.

Jakby mi to zrobili, poleciałbym prosto do Iraku i się zaciągnął.
Czy - jak to się tera "Polakom" tłoczy między uszy - zradykalizował.

Błaszczak z Kamińskim powinni go sami do Londynu odwieźć.
A Wąsik, biec przodem z czerwoną chorągiewką i krzyczeć: - uwaga terroryści!
Diken - 20-07-2016, 19:08
Temat postu:
Beatrycze napisał/a:
Blisko 70 proc. więźniów nie pracuje. Na każdego łożymy 3150 zł miesięcznie.

Utrzymanie jednego więźnia kosztuje 3150 zł miesięcznie. To więcej niż przeznaczamy na wychowanków domu dziecka. Jednocześnie w Polsce blisko 70 proc. osadzonych w zakładach karnych w ogóle nie pracuje. To ma się zmienić. Służba Więzienna przedstawiła program zwiększenia liczby pracujących więźniów do poziomu innych krajów UE. Więzień ma zapracować na swoje utrzymanie.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/blisko-70-proc-wiezniow-nie-pracuje-na,31,0,2115359.html

I prawidłowo.
Również jestem za tym, żeby każdy więzień, odbywający karę pracował na siebie, a nie, żeby podatnicy utrzymywali przestępców, którzy i na wolności, często nie poczuwali się do żadnej pracy.
Taka ustawa już dawno powinna być wprowadzona i stosowana w więziennictwie, w Polsce. W wielu krajach zachodnich, już od bardzo dawna skazani, normalnie na siebie pracują i tam ich podatki nie idą na skazanych, tylko na inne, pożyteczne cele.
Tylko nasz kraj jest nadal taki zacofany jeżeli chodzi o prawidłowe ustawy.
To dobrze, że teraz rząd się za to zabrał, bo dlaczego normalnie i uczciwie pracujący ludzie mają przeznaczać swoje podatki na osoby w więzieniach, które idą w setki milionów.
Wielu skazanych nie prowadziło się normalnie na wolności, nie poczuwali się do normalnej pracy, woleli kraść, kombinować, oszukiwać i krzywdzić innych, a jak ich się zamknęło w zakładach karnych, to i tam nie pracowali, a utrzymanie ich kosztuje.
Chociaż z drugiej strony, nie sądzę, żeby była to łatwa sprawa, aby skutecznie stosować tą ustawę, ponieważ i tak będą tacy skazani, którzy będą wykluczeni od pracy z różnych przyczyn.

Nie każdy ze skazanych będzie mógł pracować, bo będą takie osoby, które nie będą się nadawały do pracy, tym bardziej fizycznej, a w zakładach karnych przeważnie będzie im się zapewniało fizyczne i niekiedy ciężkie prace.
Zresztą już od dawna było i jest tak, że niektórzy skazani wykonują jakieś prace, poza zakładami karnymi, które są otwarte i pół otwarte.
Tylko to, co zarabiają, otrzymują dla siebie, po wyjściu z więzienia i tych pieniędzy nie przeznaczają na utrzymanie siebie w zakładach karnych.
Jeżeli zostanie wprowadzona i przyjęta ustawa o pracy dla skazanych, gdzie z tej pracy będą przeznaczane środki na ich utrzymanie i będzie jeszcze odprowadzany podatek od dochodu dla państwa, to byłoby bardzo dobrze, bo państwo zyskałoby więcej środków w budżecie.
Jak na razie jest to teoria, bo w praktyce to może nie być do końca sprawdzone z uwagi na fakt, iż nie każdy w zakładach karnych będzie mógł pracować, więc na takich skazanych i tak trzeba by przeznaczać sporo podatków, aby ich utrzymywać.
Chciałbym wierzyć w tą ustawę, że będzie ona sprawdzona i skuteczna, ale są wątpliwości.

Problemem, w wielu zakładach karnych ( a mówiono o tym w programie telewizyjnym o zakładach karnych ) jest nie tylko to, że nie każdy ze skazanych może pracować, ale i to, że dla niektórych brakuje w ogóle pracy, bo zauważmy, że tylko w jednym takim zakładzie karnym może być, ok. 200 skazanych, co na tak dużą liczbę osób nie ma aż tylu miejsc pracy.
Musiano by stworzyć wszystkie te miejsca pracy, a na dzisiejsze realia i znając rynek i sytuację pracy w Polsce, nie byłoby to realne.
Nad tym trzeba się zastanowić, wprowadzając taką ustawę. Nawet jeżeli organizuje się jakieś miejsca pracy dla skazanych, to najczęściej są to jakieś prace porządkowe, sezonowe i nie stałe.
A niestabilność w miejscach pracy nie daje dla nich utrzymania, podczas odbywania kary.

Jestem ciekawy, czy ta ustawa, jak wejdzie w życie, będzie realna i udana.
Ralny - 25-07-2016, 23:08
Temat postu:
Polski sąd w służbie LGBT?! Zapadł pierwszy w Polsce, skandaliczny wyrok za odmowę wykonania usługi homoseksualistom. Oczywiście w imię wolności...

Wydawało się, że niebezpieczeństwo zalania sądów ideologią LGBTQ już minęło, ale okazuje się, że problem dopiero się zaczyna. Podczas, gdy cała Polska żyje Światowymi Dniami Młodzieży i czeka na Ojca Świętego, łódzki sąd z Widzewa postanowił wykazać się tęczową poprawnością polityczną. Po raz pierwszy w Polsce zapadł wyrok na przedsiębiorcę, który odmówił wykonania usługi homoseksualistom.

Więcej:
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/302118-polski-sad-w-sluzbie-lgbt-zapadl-pierwszy-w-polsce-skandaliczny-wyrok-za-odmowe-uslugi-homoseksualistom-wszystko-w-imie-wolnosci
Victoria - 26-07-2016, 17:25
Temat postu:
Wyrok skazujący drukarza za niewykonanie roll-up’u LGBT utracił moc.

Działania osób związanych z Instytutem Ordo Iuris doprowadziły do unieważnienia wyroku nakazującego drukarzowi, który odmówił wykonania roll-up’u promującego ruch LGBT zapłacenie grzywny.

Pracownik łódzkiego przedsiębiorcy odmówił wykonania materiałów promocyjnych na zamówienie organizacji LGBT, uzasadniając to tym, że swoją pracą nie przyczynia się do promowania ruchów homoseksualnych. Taka odpowiedź nie spodobała się pederastom, którzy w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich wytoczyli sprawę karną. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi uznał winę pracownika drukarni i skazał go na karę grzywny w wysokości 200 zł.

Więcej:
http://parezja.pl/wyrok-skazujacy-utracil-moc/
Ralny - 05-08-2016, 10:57
Temat postu:
Być albo nie być dla wielotysięcznych uposażeń sędziów Trybunału w stanie spoczynku, czyli o co toczy się gra w/s nowej ustawy o TK.

Przypomnijmy - posłowie Platformy, pracując wraz z prezesem Rzeplińskim nad treścią ustawą o TK w wersji z czerwca 2015 r. wymyślili, że sędziom Trybunału w stanie spoczynku będzie przysługiwać dożywotnie uposażenie w wysokości 75 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego (w praktyce kilkanaście tys. zł). Nowa ustawa PiS o Trybunale z 22 lipca 2016 r. uchyla ten wymyślony przez posłów Platformy przywilej. To może tłumaczyć dlaczego przechodzącemu niebawem w stan spoczynku Rzeplińskiemu tak bardzo zależy na ekspresowym uwaleniu całej ustawy nim skończy się jej vacatio legis.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03197-O-co-toczy-sie-prawdziwa-gra-ws-ustawy-o-TK.htm
Beatrycze - 10-08-2016, 11:51
Temat postu:
Mąż posłanki PO za udział w gigantycznym wyłudzeniu VAT dostał grzywnę i 2 lata w zawieszeniu. Oto dowód na to, że przestępcy okradający nasz kraj mogli czuć się bezkarnie!

Wyłudzenia podatku VAT to jeden z najpoważniejszych problemów z jakimi Polska musi się zmierzyć. Szacuje się, że tylko w 2015 roku złodzieje ukradli w ten sposób z budżetu naszego kraju kwotę ok. 12 mld zł! Do tej pory mogli czuć się bezkarnie, bowiem sądy potrafiły wymierzać symboliczne kary. Ot dla przykładu - mąż posłanki PO, który wystawił lewych faktur na kwotę 6,6 mln zł (pozwoliły wyłudzić 1,4 mln zł VAT) został skazany na 25 tys. zł grzywny i 2 lata w zawieszeniu. Przecież to jest wołanie o to, aby kraść więcej!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03204-Dlaczego-mafia-VAT-moze-sie-czuc-bezkarnie.htm
Beatrycze - 12-08-2016, 09:01
Temat postu:
Kwaśniewski ułaskawił 4288 przestępców. Wałęsa - 3454. Komorowski - 360. Kaczyński - 201. Duda - 12.

Różne było podejście prezydentów III RP do stosowania prawa łaski. Lech Wałęsa statystycznie codziennie ułaskawiał po 2 przestępców. Niewiele gorszy od niego był Kwaśniewski. Zjazd nastąpił dopiero za Lecha Kaczyńskiego, który ułaskawił niemal 10-krotnie mniej przestępców niż Wałęsa. Jeszcze bardzie zachowawczy jest Andrzej Duda, który prawo łaski zastosował jedynie wobec 12 osób. Istotne też jest to, jacy przestępcy byli ułaskawiani przez poszczególnych prezydentów...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03212-Walesa-ulaskawil-3454-przestepcow.htm
wodkangazico - 12-08-2016, 20:26
Temat postu:
Państwo policyjne w całej okazałości:
http://radioszczecin.pl/1,341458,&idf=382706
http://www.tvn24.pl/tragiczny-incydent-w-szczecinie-policjant-postrzelil-kierowce,667871,s.html
oczywiście dużo szumu, jak to sprawnie i poprawnie psy działały, tymczasem:
http://www.tvn24.pl/wersja-zdarzenia-znajomego-kierowcy-ze-szczecina,667903,s.html
okazuje się, ze wcale nie byli umundurowani, że w ramach "bezpośredniego zagrożenia zycia", strzelił chłopaka w tył głowy.
I nawet śledztwa nie prowadzą w sprawie morderstwa tylko "przekroczenia uprawnień".
A za taki pudrowany eufemizm maksymalnie 3 lata.
Niech się k..wa nie zdziwią, jak się ludzie zaczną zbroić.
Noema - 12-08-2016, 23:45
Temat postu:
Zatrzymano towarzysza z partii „Zmiana”, któremu marzyła się konkurencja olimpijska „strzał w tył głowy w rowie katyńskim na czas”. Twardy jak typowy komuch, wojujący lewicowiec przyznał się do winy i wyraził skruchę. Mam tylko nadzieję, że jednak zostanie ukarany. Wsadzać do pierdla nie ma po co, bo nie chcę takich typów utrzymywać, ale wysoka grzywna? Niech rodzice zapłacą, bo przecież nie sądzę, żeby lewak należał do pracusiów.

http://pikio.pl/lewicowy-aktywista-zatrzymany-proponowal-strzelanie-w-tyl-glowy-na-czas-w-rowie-katynskim/
Pirex - 20-08-2016, 17:17
Temat postu:
Podczas procesu o zamach na prezydenta Komorowskiego krzesłem sąd nakazał opuszczenie sali rozpraw oskarżonemu. Kolejny epizod sądowej farsy.


wodkangazico - 21-08-2016, 10:15
Temat postu:
Chcesz postrzelaC do ludzi? - Zostań psem!
http://pikio.pl/policjant-postrzelil-16-latka-chlopak-uciekal-przed-kontrola-drogowa/
Beatrycze - 25-08-2016, 21:07
Temat postu:

Modliszka - 28-08-2016, 14:28
Temat postu:
Rozmowa z księdzem Międlarem ściganym przez prokuraturę za... kazanie. Komuna wiecznie żywa!


Victoria - 28-08-2016, 18:35
Temat postu:
Spisek sędziów. Strajk, akcje protestacyjne, wezwanie o pomoc do unijnych instytucji – oto co planują polscy sędziowie!

Środowiska sędziowskie szykują się do politycznej konfrontacji z PiS-em. Sędziowie zamierzają zapoczątkować ją na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który rozpocznie się 3 września.

Uchwała o zwołaniu nadzwyczajnego kongresu została podjęta 26 lipca przez Krajową Radę Sądownictwa. Jak zaznaczono w przyjętej uchwale, głównymi tematami kongresu będą m.in. sprawy związane z nowym sposobem powoływania sędziów przez prezydenta RP, a dokładniej z jego odmową automatycznego zatwierdzania nominacji KRS. Sędziowie zamierzają również dokonać gruntownej analizy nowych przepisów, które regulować będą funkcjonowanie sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego. Szczególnie mają zająć się niezależnością oraz niezawisłością sędziów w nowych warunkach organizacyjno-prawnych. Chcą się także skupić na ocenie sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencji niepublikowania orzeczeń Trybunału.

Więcej:
http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4109-spisek-sedziow-strajk-akcje-protestacyjne-wezwanie-o-pomoc-do-unijnych-instytucji-oto-co-planuja-polscy-sedziowie
Noema - 05-09-2016, 23:48
Temat postu:
Odbył się Kongres Sędziów Polskich. W dodatku nadzwyczajny. Oczywiście apolityczny. Sędziowie wyrazili zaniepokojenie „niszczeniem autorytetu władzy sądowniczej”.

W radiu usłyszałam, że w Kongresie wzięło udział AŻ 10% polskich sędziów. Przypomnę tylko, że według upadłych elyt i kodziarstwa PiS wybrało TYLKO 19% społeczeństwa. Całkowicie logiczne rozumowanie.

http://kontrowersje.net/nadzwyczajny_kongres_s_dzi_w_to_nie_zjazd_ale_wyjazd


Ralny - 06-09-2016, 10:36
Temat postu:
TK: Sędzia, który złoży fałszywe oświadczenie lustracyjne, musi być chroniony immunitetem! Czyli: Sami o sobie, że są nietykalni?

W kontekście ostatniego zjazdu sędziów, gdzie usłyszeć mogliśmy, że środowisko to nie jest żadną "kastą", ani "grupą kolesi", warto przypomnieć ubiegłoroczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące lustracji sędziów. Otóż TK stwierdził, że sędzia, który świadomie złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne musi być... chroniony immunitetem, a o jego uchyleniu decydują inni sędziowie! Czy kłamcom, kapusiom i współpracownikom SB w togach rzeczywiście włos z głowy spaść nie może?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03267-Kontrowersyjny-wyrok-TK-ws-lustracji-sedziow.htm
Victoria - 07-09-2016, 10:59
Temat postu:
Opieszała jak "nadzwyczajna kasta ludzi"? Polskie sądy potrzebują średnio aż 685 dni na rozstrzygnięcie sporu między przedsiębiorcami. Sądy na Węgrzech jedynie 395 dni.

Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezes Stowarzyszenia Sędziów Themis, określiła sędziów jako "nadzwyczajną kastę ludzi". Zapomniała dodać, że kasta ta jest też "opieszała". Mimo, że Polska jest w czołówce UE pod względem liczby sędziów, a nakłady na sądownictwo są jednymi z najwyższych w całej Europie, to na rozstrzygnięcie przed sądem sporu dotyczącego spraw majątkowych potrzebujemy średnio aż 685 dni. To sporo, jeśli porównać szybkość działania sądów w innych państwach.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03272-Opieszala-jak-nadzwyczajna-kasta-ludzi.htm
Lady Makbet - 07-09-2016, 21:03
Temat postu:

Victoria - 10-09-2016, 11:32
Temat postu:
Sąd uznał, że można mówić, iż PiS tworzy "państwo mafijne". Ale za nazwanie PSL "zorganizowaną grupą przestępczą" nakazał przeprosić. Widać niekonsekwencję...

Wygląda na to, że "nadzwyczajna kasta ludzi" (to słowa sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego) jest dość niekonsekwentna w swoich orzeczeniach. Z jednej strony nakazuje Pawłowi Kukizowi przeprosić PSL na antenie TVN24, TVN Info i na łamach Super Expressu za nazwanie tej partii "zorganizowaną grupą przestępczą". Z drugiej strony uznaje, że mówienie o PiS, iż tworzy "państwo mafijne" jest w granicach "dozwolonej krytyki".

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03279-Niekonsekwencja-nadzwyczajnej-kasty-ludzi.htm
Noema - 12-09-2016, 22:24
Temat postu:
Najmądrzejsza kobieta w światowej polityce Julka Pitera otwarcie przyznała się w czasie wywiadu w RMF FM, że wyroki sądów to ona ma gdzieś. I dwóch nie wykonała. „Jak patrzę na to, co wyrabia PiS w tej chwili z sądami, to właściwie myślę sobie, że ja nie wykonałam wyroków sądów, ale to jest nic przy tym, co robi PiS”. Czyli można legalnie nie wykonywać wyroków sądów, byleby powiedzieć, że to wina Kaczafiego.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-pitera-nie-wykonywalam-wyrokow-sadu-ale-to-jest-nic-przy-tym,nId,2266919
wodkangazico - 13-09-2016, 08:09
Temat postu:
Caczorus belli
Victoria - 13-09-2016, 18:50
Temat postu:
Sędzia z Poznania zatwierdzała fałszywe testamenty, dzięki czemu jej mąż "odziedziczył" kamienicę. Jak to leciało? Sól tej ziemi? Nadzwyczajna kasta ludzi?!

Ta sprawa pokazuje jak bardzo wymiar sprawiedliwości, który ukonstytuował się w III RP, potrafi być pobłażliwy dla własnych funkcjonariuszy. Pewna sędzia z Poznania uznała sfałszowany testament, o którym wiedziała że jest podrobiony. Beneficjentem tego przekrętu był jej mąż - radca prawny, który "odziedziczył" w ten sposób kamienice w centrum Poznania. Konsekwencje? Sędzia została skazana za... przestępstwo NIEUMYŚLNE, co później pozwoliło jej dalej pracować w zawodzie sędziego! Oto "sól tej ziemi"...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03284--Wzajemna-poblazliwosc-nadzwyczajnej-kasty-ludzi.htm
Victoria - 16-09-2016, 18:54
Temat postu:
To jest niepojęte! Marcin P., zanim założył Amber Gold, był aż 9 razy (!) skazywany za oszustwa i przekręty. Zawsze dostawał grzywnę albo karę w zawieszeniu...

Nie byłoby afery Amber Gold, nie byłoby młodego Tuska pracującego na zlecenie OLT Express, nie byłoby 19 tys. poszkodowanych i wielomilionowych strat, gdyby któryś sędzia zamiast skazywać Marcina P. na kolejną grzywnę lub karę w zawieszeniu najzwyczajniej w świecie posłał go za kratki. Pod tym względem dziwić może wyjątkowa łagodność wymiaru sprawiedliwości wobec późniejszego sponsora filmu o Wałęsie, którego przedstawiciele ówczesnej władzy podziwiali za "innowacyjność"...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03293-Sady-niezwykle-lagodne-dla-tworcy-Amber-Gold.htm
Noema - 24-09-2016, 21:55
Temat postu:
Ziobro chce posadzić Kijowskiego. W tym celu gotowy jest zmienić prawo. Będzie wystarczyło 3 miesiące zalegania z alimentami, żeby zamiast walczyć o demokrację siedzieć w areszcie. Przykra historia.

http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/zbigniew-ziobro-nawet-rok-wiezienia-za-zaleganie-z,2389477,4141
Pirex - 01-10-2016, 12:04
Temat postu:
Zygmunt Miernik trzy lata temu rzucił tortem w sędzię zajmującą się sprawą Czesława Kiszczaka, za co został skazany na dwa miesiące bezwzględnego więzienia, jednak kara ostatecznie została podwyższona do 10 miesięcy.


Victoria - 05-10-2016, 09:58
Temat postu:
Symboliczna kara dla bohaterki afery reprywatyzacyjnej w Warszawie! Zajmowane stanowisko służbowe obniżono jej o... jeden stopień (sic!)

Ludzie w Polsce za kradzież batonika wartego 0,99 zł mogą trafić na odsiadkę do pudła. Gdy w grę wchodzą jednak miliony, to kary potrafią być biegunowo odmienne. Marzena Kruk, bohaterka afery reprywatyzacyjnej w Warszawie, za utajnienie w urzędniczym oświadczeniu majątkowym informacji o wielomilionowych odszkodowaniach, jakie otrzymywała w ramach tzw. reprywatyzacji, została ukarana... obniżeniem stanowiska służbowego o jeden stopień. Tak, że tego.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03336-Symboliczna-kara-dla-bohaterki-afery-reprywatyzacyjnej.htm
Lady Makbet - 11-10-2016, 12:48
Temat postu:
Rozpoczął się proces Piotra Rybaka oskarżonego o "publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych wobec nieokreślonej grupy żydów". Czynów tych Rybak miał się dopuścić podczas antyimigracyjnego protestu we Wrocławiu, gdzie spalił kukłę przypominającą żyda. Oskarżony tłumaczy jednak, że podpalona przez niego instalacja miała symbolizować Georga Sorosa, znanego żydowskiego finansistę i filantropa, któremu premier Węgier, Wiktor Orban zarzucił inspirowanie masowej emigracji z terenów Afryki i Bliskiego Wschodu.

Podczas pierwszej rozprawy Piotr Rybak odmówił składania wyjaśnień. Odpowiadał jedynie na pytania adwokata. Prosił też sąd o przytoczenie jego wcześniejszego oświadczenia w sprawie incydentu. Z uwagi na dobro świadków sąd utajnił ich zeznania. Wiemy jednak, że zabezpieczający manifestację policjanci zaprzeczyli jakoby oskarżony wznosił antysemickie hasła. Innego zdania są za to przedstawiciele środowisk żydowskich. Twierdzą bowiem, że "to może być początek czegoś większego, co może zagrozić ich życiu". Mimo, iż sytuację znają jedynie z przekazów medialnych, oni również zostali przesłuchani w charakterze świadków.

Kolejna rozprawa odbędzie się 14 listopada w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wydział Karny. Sala nr 274.


Victoria - 13-10-2016, 15:21
Temat postu:
Kilkudziesięciu milionerów wśród prokuratorów! Skąd oni mają taką kasę?

Prokuratorzy należą do najbogatszych ludzi w Polsce. Wśród nich jest kilkudziesięciu milionerów – wynika z zestawienia majątków prokuratorów opublikowanego przez „Gazetę Finansową”. Podstawą zestawienia są opublikowane w zeszłym tygodniu oświadczenia majątkowe prokuratorów.

Więcej:
http://parezja.pl/kilkudziesieciu-milionerow-wsrod-prokuratorow-skad-maja-taka-kase/
Victoria - 19-10-2016, 19:25
Temat postu:
Będzie reforma sadownictwa, bo Kaczyński nie żartuje i naprawdę chce posadzić Tuska!

Dotąd z politowaniem przysłuchiwałem się internetowym zapowiedziom, które wieszczyły, że już lada chwila Kaczyński wsadzi do więzienia Tuska. Ludzie często dodają sobie odwagi rytualnymi okrzykami, w które nie do końca lub wcale nie wierzą. Wielu chciało odreagować prawie 10 lat kłamstw, bezprawia i poczucia bezsilności, stąd też powszechne domaganie się elementarnej sprawiedliwości. Niestety w polityce i w życiu sprawiedliwość w jakiejkolwiek postaci rzadko gości i nie bardzo chciało mi się wierzyć, że PiS porwie się na takie „szaleństwo”, jak wsadzenie do paki samego „prezydenta Europy”. Powodów, dla których ta operacja jest ryzykowna, można wskazać bez liku, a główny to oczywiście niebywały rwetes, jaki się podniesie nie tylko w Polsce. Z tym sobie Polska wreszcie zaczęła radzić, co widać po ignorowaniu Komisji Europejskiej i wywodów brukselskich lewaków, ale jest druga przeszkoda.

Więcej:
http://www.kontrowersje.net/b_dzie_reforma_sadownictwa_bo_kaczy_ski_nie_artuje_i_naprawd_chce_posadzi_tuska
Beatrycze - 20-10-2016, 13:53
Temat postu:
Elity prawników III RP będą nam teraz wmawiać, iż "zgodnie z prawem" nie można odebrać paserom ukradzionych kamienic.

Co w praktyce będzie oznaczało przyjęcie ustawy powołującej Komisję Weryfikacyjną do zbadania przypadków dzikiej reprywatyzacji warszawskich nieruchomości? Ano to, że w razie potwierdzenia nieprawidłowości aferzyści będą musieli płacić wielomilionowe rekompensaty na poczet osób pokrzywdzonych w tym procederze. I właśnie z tego powodu już niebawem na antenie TVN24 cała elita prawników III RP będzie nas usilnie przekonywać, iż "zgodnie z prawem" nie można odebrać paserom ukradzionych kamienic...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03366-Komisja-Weryfikacyjna-czyli-panika-na-salonie.htm
Pirex - 20-10-2016, 14:40
Temat postu:
Tajemnicze zniknięcie filmu z Kongresu Nadzwyczajnego polskich sędziów.


Noema - 16-11-2016, 22:50
Temat postu:
Pamiętacie zamach na Bula? Ten, który miał być dokonany krzesłem. Niestety kaczystowski sąd uznał, że to nie była próba zamachu. Zamiast zamachu uznano, że było to znieważenie prezydenta, a oskarżony ma zapłacić grzywnę w wysokości 4 tysięcy złotych. Dobrze, że nie machał widelcem przed francuskim ambasadorem...

http://niezalezna.pl/89241-nie-jest-winny-zamachu-krzeslem-na-komorowskiego-ale-i-tak-trafi-za-kratki


Lady Makbet - 18-11-2016, 08:28
Temat postu:
Kolejna odsłona procesu Piotra Rybaka, oskarżonego o nawoływanie do nienawiści rasowej i religijnej, zakończyła się awanturą na sądowym korytarzu. Rybak, przedsiębiorca i działacz społeczny, spalił pod koniec ubiegłego roku kukłę żyda - Georga Sorosa. Środowiska żydowskie uznały ten akt za skrajnie antysemicki, dlatego na salę sądową przybyła spora widownia zaopatrzona w kartki z nadrukiem: "Faszyzmowi mówię nie". Okazało się, że była to demonstracja skierowana do sędziego. Próby filmowania owej grupy skończyły się wielką awanturą. Przeciwnicy Rybaka zablokowali wyjście z sali, uniemożliwiając tym samym pracę dziennikarzy. W stronę przedstawicieli mediów posypały się wyzwiska. Po skrajnie agresywny zachowaniu strony żydowskiej, większość jej przedstawicieli zastrzegła swój wizerunek.


Noema - 19-11-2016, 16:42
Temat postu:
Pamiętacie Kajetana P.? Tego co wyszukał kobietę, zwabił ją na spotkanie, poćwiartował ją, przewiózł taksówką mówiąc, że to dziczyzna, próbował spalić, uciekał przez pół Europy gubiąc tropy i próbował dostać się do Afryki? Okazało się, że to wszystko jest oznaką niepoczytalności. Niepoczytalność 100%. Procesu nie będzie. I nie ma nic wspólnego z tym fakt, że mamusia jest prokuratorem.

http://natemat.pl/194887,kajetan-p-uniknie-kary-tvn-24-zostal-uznany-za-niepoczytalnego
Ralny - 21-11-2016, 11:09
Temat postu:
Kto stał za "przepompownią kasy" Marcina P.? Dlaczego gdańskie organy ścigania charakteryzowały się skrajną opieszałością?!

W 2011 roku KNF wydaje alarmujące ostrzeżenie o tym, że Amber Gold może być gigantyczną piramidą finansową. Do prokuratury w Gdańsku trafiają zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jednak śledczy wykazują się zastanawiającą opieszałością. Przewodniczący KNF pisze w tej sprawie skargę do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Dziwnym zbiegiem okoliczności pismo to, zamiast do Seremeta, trafia do... prokuratury w Gdańsku, gdzie "utyka" na 3 miesiące! W tym czasie przez Amber Gold przepompowano kolejne miliony.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03425--Kto-stal-za-Amber-Gold.htm

---

Główny słup w aferze Amber Gold skarży się na Polskę do Strasburga! Chce odszkodowania za przeciągający się areszt.

Minęły już ponad cztery lata od upadku piramidy Amber Gold, którą ówczesne elity polityczne nazwały "innowacyjną". Blisko 851 mln zł przepadło bez wieści. Główny słup całej afery - Marcin P. - siedzi cichutko w więzieniu i milczy. No prawie. Nie tak dawno zaskarżył Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu. Oficjalny powód to... przeciągający się areszt! Nie chcę krakać, ale przyjdzie nam (podatnikom) jeszcze płacić odszkodowania za to, że P. trafił za kratki.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03429-Marcin-P-skarzy-sie-na-Polske-do-Strasburga.htm
Noema - 22-11-2016, 01:26
Temat postu:
Piotr Rybak rok temu we Wrocławiu spalił kukłę Żyda. Został skazany na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. A teraz wyobraźcie sobie taki sam wyrok za spalenie kukły Polaka...

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/spalil-kukle-zyda-idzie-do-wiezienia,11484920/

Polecam komentarz:

https://www.facebook.com/piotr.korczarowski/posts/983489878421644


Lady Makbet - 22-11-2016, 15:50
Temat postu:
Niezwykle surowy wyrok zapadł w głośnym procesie "o spalenie kukły żyda". Sędzia Marek Górny orzekł, że oskarżony Piotr Rybak spalił kukłę żyda z premedytacją, dlatego musi pójść do więzienia. Zdaniem sądu czyn ten wykracza nawet poza "polską tradycję antysemicką". Słowa te wzbudziły na sali sądowej spore poruszenie. Sympatycy Rybaka protestowali przeciw obrazie narodu polskiego. Interweniowała policja. Ostatecznie jednak sędzia stwierdził, że w Polsce takiej tradycji nie ma, lecz ktoś mógłby tak pomyśleć.

Jest to jedna z nielicznych spraw, gdzie sąd orzekł wyższy wymiar kary, niż wnioskowany przez prokuraturę. Ta domagała się grzywny, pokrycia kosztów sądowych oraz prac społecznych po 20 godzin miesięcznie, przez okres 10 miesięcy.

Sąd przychylił się do argumentacji świadków oskarżenia, którzy sprawę Rybaka znali jedynie z przekazów medialnych. Zdaniem przedstawicieli strony żydowskiej spalona kukła budziła najgorsze skojarzenia holocaustu, a oni sami boją się teraz chodzić po ulicach.

Piotr Rybak wielokrotnie podkreślał, że kukła miała symbolizować jedynie Georga Sorosa, międzynarodowe finansistę pochodzenia żydowskiego, wspierającego napływ imigrantów do Europy. Obrońca Rybaka w swej ostatniej mowie zwrócił uwagę, że Sąd Najwyższy interpretuje art. 256. KK wedle kontekstu i okoliczności. Na antyimigranckim wiecu, gdzie spalono kukłę żyda nie było antysemickich haseł. Przemawiający wielokrotnie odwoływali się do Georga Sorosa i to jego kukłę zamierzali spalić.

Mimo, że sąd brał pod uwagę dotychczasową niekaralność Rybaka, orzekł surową karę 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Finał procesu wzbudził aplauz wśród części widowni. Kilka kobiet udało się do sędziego z kwiatami. Inne, wychodząc z sali, skandowały hasła: "areszt" i "do więzienia".

https://www.youtube.com/watch?v=qN5CStc2f_I


Victoria - 24-11-2016, 12:09
Temat postu:

Pirex - 26-11-2016, 21:44
Temat postu:
Piotr Rybak, który spalił kukłę Żyda podczas antyislamskiej manifestacji na wrocławskim rynku, otrzymał wyrok 10 miesięcy więzienia bez zawieszenia.


Beatrycze - 29-11-2016, 14:13
Temat postu:
Prawnicza patologia: Adwokat zatrzymany przez CBA. Za 30 tys. zł łapówki dla sędziego obiecywał załatwienie korzystnego wyroku. Ile takich układów funkcjonuje w skali kraju?

Adwokat z Ostródy obiecał swojemu klientowi załatwienie korzystnego wyroku, gdyż ma "chody" u sędziego Sądu Okręgowego w Elblągu. Przychylność sędziego miała kosztować 30 tys. zł przekazanych w kopercie. Nim jednak skorumpowany adwokat zdążył załatwić korzystny wyrok, został zatrzymany przez CBA. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Powstaje pytanie - ile jeszcze takich patologicznych układów wśród "zupełnie nadzwyczajnej kasty ludzi" funkcjonuje w skali kraju?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03447-Zupelnie-nadzwyczajna-kasta-ludzi.htm
Pirex - 14-12-2016, 20:10
Temat postu:
Komisja Amber Gold pokazuje może połowę tego, co się dzieje w sądach.

W zasadzie w pełni zasłużyłem na swój marny los, bo nim sam się zetknąłem z „wymiarem sprawiedliwości” z bardzo dużym dystansem, a bywało, że z kpiną podchodziłem do opowieści ludzi, którzy przez sądy zostali zniszczeni. Nie inaczej potraktowano moje opisy potyczek z Jurkiem (już jesteśmy na Ty). Gdy pisałem, że to, co się dzieje na sali sądowej jest nieprawdopodobnym cyrkiem i w rolach clownów najczęściej występują składy sędziowskie, reakcja zawsze była ta sama - pusty, głupi śmiech i „frustracja”, którą mnie częstowano na każdym kroku. Nigdy nie zrozumie ten, kto nie widział i nie słyszał na własne oczy. Dzięki komisji śledczej w sprawie Amber Gold wszyscy mają niepowtarzalną okazję zweryfikować „wymiar sprawiedliwości” od środka.

Cały tekst:
http://www.kontrowersje.net/komisja_amber_gold_pokazuje_mo_e_po_ow_tego_co_si_dzieje_w_s_dach


Beatrycze - 16-12-2016, 13:54
Temat postu:
Byli SB-cy żalą się, że za 2 tys. nie będą w stanie wyżyć. Powinni zapytać jak za 1 tys. zł przeżyła matka ks. Jerzego Popiełuszki.

Co prawda nie jest jeszcze przesądzony ostateczny kształt ustawy dezubekizacyjnej (skierowano ją powtórnie do prac w sejmowych komisjach), to niemal pewne jest to, że większość funkcjonariuszy zbrodniczego systemu straci swoje emerytalne przywileje. SB-cy żalą się, że za 2 tys. miesięcznie nie będą w stanie wyżyć. W takich okolicznościach powinni udać się do swoich ofiar i zapytać jak do tej pory udawało im się przeżyć za znacznie mniejsze pieniądze...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03480-Przyjemny-skowyt-bylych-SB-kow.htm
wodkangazico - 21-12-2016, 15:54
Temat postu:
http://www.tvn24.pl/posel-sanocki-niezadowolony-z-dzialan-sadu-pani-nie-ogarnia,701442,s.html
I już nie wiem, co mniej dziwi - głupota małp z "wymiaru", czyli sądu i prokuratury, ton artykułu w "całej prawdzie", czy też komentarze ich trolli na ostrym dyżurze.
Ale, więcej takich politycznie skażonych przypadków, a może któryś na Wiejskiej w końcu załapie, że ten syf to nie tylko Rzepliński i wraz z nim nie przeminie.
Diken - 21-12-2016, 17:26
Temat postu:
Oni się teraz martwią, jak będą żyli za 2 tysiące złotych, a co mają powiedzieć ludzie, żyjący za 1 tysiąc i mniej złotych.
Ci, co żyją za takie emerytury, mają powody do zmartwień, a byli SB-cy nie, bo mają tak wysokie emerytury.
I oby się to jak najszybciej zmieniło, bo jest to niesprawiedliwe, a te odebrane im sporej części z emerytury powinno się przeznaczyć dla emerytów o najniższych emeryturach.
I wtedy byłoby dobrze.

Byłoby co dzielić, chociaż już wielu tych byłych funkcjonariuszy SB chyba nie żyje.
Ale każdy funkcjonariusz SB był taki okrutny w tamtych czasach?
Chyba niektórzy z nich byli ludźmi?
Beatrycze - 30-12-2016, 09:47
Temat postu:
Ujawnił taśmy kompromitujące rząd PO. W nagrodę dostał... 2,5 roku więzienia! Oto jak wygląda wymiar sprawiedliwości w III RP.

W normalnym kraju po wybuchu afery taśmowej i upublicznieniu nagrań Tusk wraz z całym rządem podaliby się do dymisji. Niestety, Polska za czasów PO nie była normalnym krajem. Zamiast skupić się na treści nagrań, organy ścigania skupiły się na człowieku, który polityków nagrał. Dzisiaj usłyszał on od sądu, że za to co zrobił ma iść do więzienia. I to na 2,5 roku! Nagrani politycy pozostają bezkarni, a ludzie ujawniający machlojki władzy trafiają do paki. Za taką sprawiedliwość to ja serdecznie dziękuję.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03508-Ujawnil-afere-tasmowa--Dostal-2,5-roku-wiezienia.htm


Hakun - 01-01-2017, 10:10
Temat postu:
Dlaczego masz prawo nagrać i opublikować wizerunek funkcjonariusza.


Noema - 26-01-2017, 23:14
Temat postu:
Przedstawiciel nadzwyczajnej kasty ludzi z sądu w Słupsku skazał na miesiąc robót publicznych kobietę niepełnosprawną intelektualnie. Kobieta ta dopuściła się zbrodni polegającej na kradzieży dwóch cukierków na łączną kwotę 60 groszy. Sprawiedliwość zatriumfowała po raz kolejny!

A Wam przypominam, że za kradzież 60 milionów nikt w Rzeczypospolitej Okrągłostołowej siedzieć by nie poszedł.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kobieta-skazana-na-20-godzin-pracy-za-kradziez-cukierkow,695201.html
Beatrycze - 30-01-2017, 13:50
Temat postu:
Panika wśród sędziów. Spróbują zablokować reformę sądownictwa?

Omówienie najnowszej wersji projektu noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa będzie w poniedziałek tematem nadzwyczajnego posiedzenia KRS. Wcześniej o planowanych zmianach w sądownictwie będą dyskutować przedstawiciele sędziowskiego środowiska. Z tego, co niektórzy z nich opowiadali w mediach, można wywnioskować, że szykują się do konfrontacji.

Więcej:
http://niezalezna.pl/93055-panika-wsrod-sedziow-sprobuja-zablokowac-reforme-sadownictwa
Beatrycze - 31-01-2017, 13:27
Temat postu:
Za zakłócenie wykładu Baumana sąd skazał na 30 dni aresztu. Czy taka sama kara dosięgnie posłankę Nowoczesnej zakłócającą wykład o Żołnierzach Wyklętych?

Przypomnijmy, że w czasach nieskrępowanej demokracji polskie sądownictwo było bezwzględne wobec ludzi, którzy ośmielili się zakłócić wykład mjr Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim. Zostali oni wówczas skazani na kary grzywny i aresztu od 20 do 30 dni. Powstaje pytanie - czy obecnie sąd byłby tak samo bezwzględny wobec posłanki Nowoczesnej, która swoim zachowaniem postanowiła zakłócić wykład o Żołnierzach Wyklętych?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03565-Czy-poslanke-Nowoczesnej-czeka-surowa-kara.htm
Beatrycze - 01-02-2017, 19:05
Temat postu:
Wszyscy, którzy przegrali procesy z Wałęsą bo twierdzili, że jest TW Bolkiem, powinni żądać rewizji wyroków i wysokich odszkodowań.

To już pewne - Lech Wałęsa okazał się być tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL o pseudonimie "Bolek". Ekspertyza teczki TW Bolka dokonana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie nie pozostawia wątpliwości. Wałęsa donosił na swoich kolegów ze stoczni, a dodatkowo brał za to pieniądze. Obecnie wszyscy ci, którzy przegrali z byłym prezydentem procesy o naruszenie dóbr osobistych, bo twierdzili, że jest on TW Bolkiem, powinni żądać rewizji wyroków i wysokich odszkodowań.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03566-Czy-beda-rewizje-wyrokow-w-sprawie-TW-Bolka.htm


Ralny - 01-02-2017, 20:17
Temat postu:
Wiceminister sprawiedliwości masakruje zgniły system sądownictwa w Polsce.


wodkangazico - 01-02-2017, 21:02
Temat postu:
Cytat:
Wszyscy, którzy przegrali procesy z Wałęsą bo twierdzili, że jest TW Bolkiem, powinni żądać rewizji wyroków i wysokich odszkodowań.

Przede wszystkim, powinni żądać badania psychiatrycznego i oceny zdolności do orzekania togowych, którzy takie wyroki wydawali.
Beatrycze - 02-02-2017, 13:40
Temat postu:
Bo w celi było duszno. Gangster Bogucki z odszkodowaniem. Uzasadnia znany sędzia.

Warszawski sąd przyznał w czwartek 264 tys. zł zadośćuczynienia Ryszardowi Boguckiemu za pozostawanie w areszcie w związku z podejrzeniem nakłaniania do zabójstwa gen. Marka Papały. Dzisiaj twierdził, że tamtejsze "warunki uwłaczały godności człowieka". - Najlepszy argument za reformą sądownictwa - wyrok sędziego Tulei dający 264 tys. zł. zadośćuczynienia gangsterowi, bo w celi było duszno - napisał na twitterze Maciej Wąsik, poseł PiS.

Więcej:
http://niezalezna.pl/93238-bo-w-celi-bylo-duszno-gangster-bogucki-z-odszkodowaniem-uzasadnia-znany-sedzia
Beatrycze - 07-02-2017, 13:54
Temat postu:
Sędzia wypuszcza na wolność poszukiwanego od 1,5 roku przez CBŚ gangstera-milionera, bo ten wpłacił 300 tys. poręczenia.

"Nadzwyczajna kasta" (cytat) praktycznie codziennie dostarcza powodów do tego by ją zreformować. Jak nie sędzia, który przyznaje wysokie odszkodowanie za to, że gangster siedział w zbyt małej celi, to sędzia, który wszedł w układ z mafią reprywatyzacyjną, chronił UB-eków lub kradł pendrive-y ze sklepu. Wczoraj pojawił się sędzia, który wypuścił na wolność poszukiwanego od 1,5 roku przez CBŚ gangstera-milionera, bo ten wpłacił 300 tys. poręczenia - mimo, iż wcześniej takie kwoty jego gang potrafił wydać na jedną (!) kolację...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03580-Sedziowie-az-prosza-sie-o-reforme.htm

---

Kwaśniewski ułaskawił 4288 przestępców. Wałęsa - 3454. Duda, jak do tej pory, jedynie 30.

Różne było podejście prezydentów III RP do stosowania prawa łaski. Lech Wałęsa statystycznie codziennie ułaskawiał po 2 przestępców. Niewiele gorszy od niego był Kwaśniewski, który w trakcie swoich dwóch kadencji wypuścił na wolność 4288 kryminalistów. Zjazd nastąpił dopiero za Lecha Kaczyńskiego, który ułaskawił 16-razy mniej przestępców niż Wałęsa. Jeszcze bardziej zachowawczy jest jednak Andrzej Duda. Po upływie 1,5 roku swojej prezydentury prawo łaski zastosował jedynie wobec 30 osób.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03578-Festiwal-ulaskawien-za-Walesy-i-Kwasniewskiego.htm
Noema - 07-02-2017, 23:37
Temat postu:
Członek nadzwyczajnej kasty ludzi z Wrocławia postanowił, korzystając z immunitetu, wynieść sobie z supermarketu elektronicznego trochę towaru. Konkretnie pendrivy za marne 2000 złotych. Zaprawdę człowiek godny zaufania. Zarzuty będzie można mu postawić wtedy, gdy kumple z sądu dyscyplinarnego uchylą mu immunitet. Sądzę, że sprawa ma charakter polityczny, a Ziobro sam podrzucił mu pendrivy do kieszeni, żeby udowodnić, że jednak reforma sądownictwa jest potrzebna.

https://wiadomosci.tvp.pl/28968973/sedzia-okradl-sklep-we-wroclawiu

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/wroclawski-sedzia-zatrzymany-na-probie-kradziezy-w-media-markcie,11766912/
kolejowe_tourne - 08-02-2017, 08:49
Temat postu:
Kupił w innym sklepie Very Happy Ciekawe, który z małych sklepów ma tyle penów na stanie ... Very Happy Powinni od razy iść z nim do sklepu gdzie kupił Smile Sprawdzić rolki w kasach i ewentualnie przywalić mu jeszcze za kłamstwa.
Nadzwyczajna kasta.
Beatrycze - 08-02-2017, 15:26
Temat postu:
Zwolniony przez sąd szef mafii "wnuczkowej" znika dzień po wypuszczeniu. To nie jest kpina z wymiaru sprawiedliwości. To wymiar sprawiedliwości jest kpiną!

To było do przewidzenia - Arkadiusz Ł. ps. "Hoss", szef mafii wyłudzającej w całej Europie pieniądze metodą "na wnuczka", dzień po zapłaceniu kaucji i wypuszczeniu przez sąd na wolność, rozpływa się w powietrzu! Półtora roku poszukiwań polskiej i niemieckiej policji zakończonych schwytaniem "Hossa" poszło w jednym momencie w piach. W tym przypadku nie mamy do czynienia z kpiną z wymiaru sprawiedliwości. To wymiar sprawiedliwości jest tutaj kpiną!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03583-Szef-mafii-wnuczkowej-wychodzi-za-kaucja-i-znika.htm

---

Sędziowie nie płacą składek ZUS, a pobierają emerytury znacznie wyższe od reszty. I mówią, że równość wobec prawa jest naczelną zasadą Konstytucji...

Nie wszyscy wiedzą, że pensje sędziów nie są obciążone składkami ZUS. Pomimo tego ich emerytury są znacznie wyższe od przeciętnych. Grupa ta jest jedną z kilku - wyjątkowo uprzywilejowanych - grup zawodowych w Polsce, która kosztem reszty społeczeństwa otrzymuje nadzwyczajne benefity. Ciekawe jakby do zagadnienia podszedł Trybunał Konstytucyjny? Co z naczelną zasadą Konstytucji RP, jaką jest równość wobec prawa? Ile lat jeszcze musi upłynąć, abyśmy dojrzeli do prawdziwej reformy systemu?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03582-Emerytalna-niesprawiedliwosc-na-przykladzie-sedziow.htm
Victoria - 08-02-2017, 19:32
Temat postu:

Beatrycze - 09-02-2017, 14:17
Temat postu:
Sąd Najwyższy nielegalnie utajnia przed społeczeństwem wydatki swoich sędziów na służbowych kartach płatniczych!

Informacje na temat służbowych kart płatniczych sędziów Sądu Najwyższego oraz wyciągi z wydatków poczynionych za ich pomocą są informacjami o charakterze publicznym i na żądanie obywatela muszą być ujawnione - tak kilka tygodni temu stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i nakazał pierwszemu prezesowi SN - Małgorzata Gersdorf - ujawnić wspomniane informacje. Ku wielkiemu zaskoczeniu sędzia Gersdorf odmówiła publikacji żądanych informacji zasłaniając się... treścią roty przysięgi sędziego (sic!). Co oni takiego ukrywają na tych wyciągach??!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03585-Tajne-wydatki-sedziow-Sadu-Najwyzszego.htm
Noema - 10-02-2017, 00:09
Temat postu:
Wałęsa ujawnił dlaczego uniewinnił „Słowika”: „Podłożono mi papiery, ja bym tego nie zrobił”. Mnie to przekonuje. W końcu pisać i czytać nie umie. Tak twierdzi jego adwokat.

http://niezalezna.pl/93627-jak-walesa-slowika-ulaskawial-ja-bym-tego-nie-zrobil-podlozyli-mi-dokumenty

http://niezalezna.pl/93152-prawnik-desperacko-broni-walesy-w-latach-70-ani-pisac-ani-mowic-nie-umial
Pirex - 14-02-2017, 14:14
Temat postu:
Złodzieje sądzą złodziei. Kolejny sędzia złapany na kradzieży w supermarkecie:

http://www.tvp.info/29065224/sedzia-zlapany-na-kradziezy-w-supermarkecie-chcial-wyniesc-element-wkretarki
Ralny - 14-02-2017, 23:01
Temat postu:
Słynny sędzia znowu w akcji. Wysłał biznesmena do aresztu, bo na sali padło „Nie kradnij!”

Sędzia Wojciech Łączewski miał w skandaliczny sposób zachować się wobec jednego z przedsiębiorców - najpierw orzekł wobec niego grzywnę, a później siedem dni aresztu. Wszystko za to, że biznesmen powiedział podczas rozprawy do swojej byłej księgowej „Nie kradnij!”. Wyjaśnień dotyczących bulwersującego zdarzenia domaga się Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czytaj więcej:
http://niezalezna.pl/93913-slynny-sedzia-znowu-w-akcji-wyslal-biznesmena-do-aresztu-bo-na-sali-padlo-nie-kradnij
Beatrycze - 15-02-2017, 14:04
Temat postu:
Sędzia z Poznania zatwierdzała fałszywe testamenty, dzięki czemu jej mąż "odziedziczył" kamienicę. Jak to leciało? Sól tej ziemi? Nadzwyczajna kasta ludzi?!

Ta sprawa pokazuje jak bardzo wymiar sprawiedliwości, który ukonstytuował się w III RP, potrafi być pobłażliwy dla własnych funkcjonariuszy. Pewna sędzia z Poznania uznała sfałszowany testament, o którym wiedziała że jest podrobiony. Beneficjentem tego przekrętu był jej mąż - radca prawny, który "odziedziczył" w ten sposób kamienice w centrum Poznania. Konsekwencje? Sędzia została skazana za... przestępstwo NIEUMYŚLNE, co później pozwoliło jej dalej pracować w zawodzie sędziego! Oto "sól tej ziemi"...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03284--Wzajemna-poblazliwosc-nadzwyczajnej-kasty-ludzi.htm
Beatrycze - 16-02-2017, 13:22
Temat postu:
Złodzieje w togach. Sędziowie kradli co popadnie: pendrive, wiertarka, a teraz nawet... spodnie.

To już istna plaga. Na łamach portalu niezalezna.pl informowaliśmy już o tym, że we Wrocławiu na gorącym uczynku wpadł sędzia, który próbował wynieść z marketu sprzęt elektroniczny wart 2 tys. zł. Inny sędzia – tym razem ze Szczecina - ukradł z supermarketu elementy wiertarki o wartości 95 złotych. Złapała go ochrona. Informacje na temat złodziei w sędziejowickich togach spowodowały, że na jaw wychodzi coraz więcej przypadków zuchwałych kradzieży. Dziś media donoszą o kolejnej byłej sędzi, która w jednej z łódzkich galerii próbowała ukraść... spodnie.

Więcej:
http://niezalezna.pl/93985-zlodzieje-w-togach-sedziowie-kradli-co-popadnie-pendrive-wiertarka-teraz-nawet-spodnie
Noema - 20-02-2017, 23:19
Temat postu:
„Politycy #PiS wzięli sobie na cel zniszczenie autorytetu środowiska sędziowskiego. Chcą obrzydzić wizerunek sędziów wykorzyst. każdą okazję” – tym tweetem przypomniała o sobie i swojej niesamowitej inteligencji Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej PO.

Jak powszechnie wiadomo to Ziobro z Kaczafim podrzucali sędziom części wkrętaki, spodnie, pendrivy, kiełbasę. To Terlecki z Pawłowicz wypuścili „Hossa”, w końcu to Jaki i Kuchciński wydają decyzje o wieloletnim przetrzymywaniu ludzi w „areszcie tymczasowym”, to Brudziński nazywa sędziów „wyjątkową kastą ludzi” dając do zrozumienia, że są lepsi od „motłochu”. Widać gołym okiem, że gdyby nie PiS to motłoch klękałby na widok sędziego i z szacunkiem oddawał hołd.

https://twitter.com/Gasiuk_Pihowicz/status/833702385058983936
janiab - 21-02-2017, 12:50
Temat postu:
Chce przypomnieć, że sędziowie są trzecim organem władzy. Mają być niezależni, niezawistni i nie mieszać się do polityki oraz polityka ma się do nich nie mieszać. Aktualnie to co się dzieje nie ma z tym nic wspólnego.
beton44 - 21-02-2017, 23:24
Temat postu:
Jeszcze raz, wiem że się powtarzam, ale tak dla młodzieży warto:

Rok 1944/45. Z woli/kaprysu tow. Stalina/ustaleń jałtańskich powstaje Polska - w takiej sobie parodii państwa z wszystkimi jego instytucjami - w tym i sądownictwa.

Trzeba nagle obsadzić swoimi ludżmi pewnymi że wykonają wszystkie polecenia Partii (lokalnego przedstawiciela Związku Radzieckiego)- wszystkie te parodie urzędów i sądów. Dajemy radę - wszak chętnych do awansu z profesji robotnika rolnego/przemysłowego/bandyty na urzędnika nie brakuje - po krótkim przeszkoleniu w Duraczówce /patrz Google/ - obsadza się i sądy.

A potem zgodnie z zasadą dziedziczenia pracy - dzisiaj sądy obsiadło już pokolenie wnuków/prawnuków tych dzielnych sędziów z awansu społecznego z lat 40-tych - i mamy co mamy.

Amen.
Victoria - 23-02-2017, 16:30
Temat postu:
Człowiek, który podpalił kukłę Żyda dostał 10 miesięcy więzienia. Ile dostanie reżyser "Klątwy" z Teatru Powszechnego?

Wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia usłyszał Piotr R. za to, że na wrocławskim rynku spalił kukłę symbolizującą Żyda. W kontekście tego wyroku zasadnym jest zadanie pozornie przewrotnego pytania: czy do odpowiedzialności karnej będzie pociągnięty reżyser kontrowersyjnej "Klątwy"? Wszak jego "artystyczna wizja" mogła naruszyć uczucia co najmniej porównywalnej ilości osób, co spalenie kukły Żyda, a dodatkowo może być interpretowana jako nawoływanie do nienawiści wobec określonych grup. Czy sprawa ta będzie testem na sprawiedliwość i równość wobec prawa?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03611-Czy-wolnosc-artystyczna-uprawnia-do-wszystkiego.htm


Ralny - 24-02-2017, 18:10
Temat postu:
Sądy III RP pod sąd

Kasta nadzwyczajnych ludzi, za jakich uważają się sędziowie wszczęła histeryczną batalię wymierzoną przeciwko reformie sądownictwa, a mówiąc wprost przeciwko jakimkolwiek zmianom. Jest to kolejne zdeprawowane środowisko domagające się w myśl hasła Agnieszki Holland, „żeby było tak jak było”.

Czytaj więcej:
http://niepoprawni.pl/blog/kokos26/sady-iii-rp-pod-sad


Krystyna Pawłowicz (PiS): Kasta sędziowska to genetyczna patologia.


Victoria - 24-02-2017, 19:50
Temat postu:
Prezes SN: "Za 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji". Czy "6 tys. dla idioty" Bieńkowskiej nic ich nie nauczyło?

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mają ostatnio jakąś dziwną tendencję do zupełnie niefortunnych wypowiedzi. Najpierw Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Administracyjnego stwierdziła, że środowisko sędziowskie jest "zupełnie nadzwyczajną kastą ludzi". Teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf uważa, że "za uposażenie w wysokości 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji". Powstaje pytanie - czy do określania swoich potrzeb muszą oni używać języka nacechowanego pogardą?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03616-Za-10-tys-dobrze-zyc-mozna-tylko-na-prowincji.htm

-----

„Elity sędziowskie są oderwane od rzeczywistości”.

Wypowiedź prof. Małgorzaty Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego o tym, że za 10 tysięcy złotych pensji sędzia „dobrze żyć może tylko na prowincji”, poruszyła lawinę komentarzy.

Więcej:
http://www.tvp.info/29214482/elity-sedziowskie-sa-oderwane-od-rzeczywistosci
Noema - 24-02-2017, 22:01
Temat postu:
Błysnęła Małgorzata Gersdorf – pierwsza prezes Sądu Najwyższego. W wywiadzie dla niemieckiego Onetu, poza tradycyjnymi gadkami o zawłaszczeniu sądownictwa przez PiS raczyła zauważyć – przy okazji protestowania przeciwko jawności oświadczeń majątkowych sędziów: „Władza lansuje taki obraz, że sędziowie to tłuste koty, którzy opływają w luksusy za państwowe pieniądze. Spójrzmy od dołu. Przeciętny radca prawny zarabia więcej niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? Na tym szczeblu 70 proc. nominacji to kobiety. Zarobki nie są wystarczające, by mężczyźni podejmowali ten zawód. Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji”.

Za 10 tys. zł żyć można tylko na prowincji… Sądzę, że duża część z Was nigdy nie miała okazji tego sprawdzić… Zdecydowanie przebiła 6 tys. Bieńkowskiej.

Nawet jestem za tym, żeby sędziowie zarabiali więcej. Ale i ponosili pełną odpowiedzialność np. przy okazji zwalniania „Hossa”. Aczkolwiek takimi tekstami autorytetu „wyjątkowej kasty ludzi” nie zbuduje.

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-malgorzata-gersdorf-nie-schowam-sie-ze-strachu-przed-pis-wywiad/tsqsn1b
DarekP - 24-02-2017, 22:10
Temat postu:
10 tys brutto to np. stawka lekarza w POZ. Po prostu trzeba się pilnie uczyć i liczyc, że uda się do takiego zawodu dostać bez koneksji. A znam wiele takich przypadków, ale niestety okupionych ciężką nauką i wieloletnią pracą.
Obliczałem też stawki robotników budowlanych, też potrafią dojść do takich pieniędzy. Tyle, że w ich pzypadku to raczej netto, ba tam podatków się w większości nie płaci.

Z drugiej strony wiele osób będąca specjalistami w swojej dziedzinie, za to mniej popłatnej lub narażonej na mocną konkurencję zarabia 2000 brutto. Trudno tu się doszukiwac sprawiedliwości.

Tak, czy inaczej widzę pewną róznicę pomiędzy sędzią, który decyduje o losach ludzi lub firm, a glazurnikiem. Jednak każdy z nich może być fachowcem, albo tylko przeciętnym pracownikiem.
Pirex - 24-02-2017, 23:39
Temat postu:
Fragment debaty sejmowej o skompromitowanym sądownictwie i "nadzwyczajnej kaście ludzi".


Minerva - 25-02-2017, 02:08
Temat postu:
"Wyjątkowa kasta" kompromituje się każdego dnia...

Trwa spektakl medialny z przedstawicielami "wyjątkowej kasty" w rolach głównych. Jak wielkie poczucie bezkarności, lekceważenia prawa i pogardy dla zwykłych ludzi musiały prze lata mieć osoby płci obojga w togach, by teraz wychodziły na jwa sprawy skandaliczne. Oczywiście jest spora różnica między "sędzią"- szefem apelacji w Krakowie, który stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej, a nieszczęśnikiem, który porwał się na pęto kiełbasy w sklepie. Ale operacje zachodzące w głowach obydwu przedstawicieli "wymiary sprawiedliwości" były identyczne. "A kto nam co zrobi ?"- zdają się pytać oczy zatrzymanych przez służby i policję "stróżów prawa". Osiem lat nie-rządów PO-PSL rzeczywiście rozmontowało wszystkie dziedziny życia społecznego i państwowego. Realne działanie zastąpiono picem i ordynarną propagandą dla lemingów. O obecnej kondycji tej "kasty" dobrze świadczą dwie wypowiedzi. Najpierw pani prezes SN - Gersdorf oświadczyła, że "za 10 tysięcy miesięcznie to można dobrze żyć tylko na prowincji". To warto powtarzać zwykłym Polakom na 800-zlotowych emeryturach. No i dziś pani Dolniak od "nowośmiesznych" przez pomyłkę powiedziała coś prawdziwego. Atakując pana ministra Ziobrę powiedziała - "Panie ministrze, proszę z tej mównicy nie mówić prawdy!!!"...

Cały tekst:
http://niepoprawni.pl/blog/yagon-12/wyjatkowa-kasta-kompromituje-sie-kazdego-dnia
Beatrycze - 27-02-2017, 16:07
Temat postu:
Kasta nie tylko kradnie, ale również kłamie.

Komisja Europejska, która napisała do polskiego rządu notę przeciwko reformom w wymiarze sprawiedliwości posłużyła się informacjami podsuniętymi jej przez nadzwyczajną kastę ludzi, jak sami nazywają się sędziowie w Polsce. Problem w tym, że nawet tu sędziowie bezczelnie nakłamali. No, ale skoro kradną w sklepach…

Więcej:
http://3obieg.pl/kasta-nie-tylko-kradnie-ale-rowniez-klamie
Modliszka - 27-02-2017, 22:36
Temat postu:
- Płaci pan kartą, czy gotówką?
- Mam legitymację sędziowską.

Ze sklepów giną pendrivy, części do wiertarek, odzież i kiełbasa. Oznacza to, że sędziowie ruszyli na łowy. Jaką motywację mają ci ludzie zarabiający przecież niemałe pieniądze?

Jest chyba tak, że w życiu zawodowym kieruje nimi dyscyplina i samokontrola, a w życiu prywatnym puszczają wszelkie hamulce: biorą, co chcą nie zważając na skutki. Do niedawna mieli zapewnioną bezkarność; byli chronieni nie tylko immunitetem, ale także parasolem, który roztaczał nad nimi System. Od niedawna to się skończyło, ale do niektórych to jeszcze nie dotarło.

Sędziowie zawijający z marketów wiertarki i pendrivy nie są największym problemem-to tylko margines, jednak ktoś celowo nagłaśnia takie przypadki, żeby zyskać poparcie społeczne dla oczyszczenia tego środowiska. Jakby nie patrzeć, sędziowie kradnący kiełbasę to chwytliwy news wywołujący powszechne oburzenie, a sędziowie robiący milionowe wałki na reprywatyzacji, uczestniczący w lokalnym układzie przestępczym i wydający szokujące wyroki nie wzbudzają takiego zainteresowania. Dlatego trzeba nagłośnić sprawę tych pierwszych, żeby dobrać się do dupy tym drugim.

Osuszanie bagna to nie jest miła i czysta robota. Na efekty trochę poczekamy, ale kierunek jest właściwy.

http://na3100.blog.pl/2017/02/20/ciemniejsza-strona-tuleya-i-inne-wiesci/
beton44 - 27-02-2017, 22:51
Temat postu:
Co do "reprywatyzacji" to np sędziowie klepali postanowienia w sprawach spadkowych - np na podstawie testamentu napisanego gdzieś tam w Hameryce przez 130 letnią osobę ujawnioną w Księgach Wieczystych jako właściciel itp...
Victoria - 01-03-2017, 22:09
Temat postu:
Porwana, zgwałcona i trwale oślepiona dziewczyna ma dostać 200 tys. odszkodowania. Morderca, który siedział w zbyt małej celi - 264 tys. Polska. Wymiar sprawiedliwości.

Szeroko rozumiane poczucie sprawiedliwości powinno być celem każdego dobrze funkcjonującego systemu sądowniczego. Niestety nie wiem czy zestawiając ze sobą ostatnie głośne wyroki w/s porwanej, zgwałconej i trwale oślepionej dziewczyny oraz gangstera-mordercy, który siedział w zbyt dusznej celi, będziemy w stanie to potwierdzić. W pierwszym przypadku bowiem dziewczyna będzie mogła liczyć na 200 tys. zł odszkodowania (o ile jej kat będzie wypłacalny). W drugim - gangster otrzyma od Skarbu Państwa 264 tys. zł...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03623-Watpliwe-poczucie-sprawiedliwosci.htm
Ralny - 02-03-2017, 19:36
Temat postu:
Konstytucyjność Sądu Najwyższego, czyli powtórka z rozrywki

Od samego rana w szeregach najgorszego sortu wielkie poruszenie. Ogłoszono kolejny zamach na niezależność sądów i konstytucyjność wszelaką, a wszystko za sprawą popisowego i autorskiego manewru. Kto jest autorem tak do końca nie wiem, bo też nie chcę popadać w rutynę i wszystkiego przypisywać Kaczyńskiemu. W każdym razie autorstwo można szukać w koalicji rządzącej, chociaż nie wszyscy się pod tym najnowszym numerem podpisują. Pierwszy raz konstytucyjność wyborów sędziów postanowił sprawdzić Zbigniew Ziobro, taki wniosek w Trybunale Konstytucyjnym już leży i dotyczy sędziów wybranych przez PO. Wybieg ten był zastosowany w oczywistym celu, chodziło o to, aby TK stwierdził, że nie może orzekać w sprawach dotyczących uchwał sejmowych.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/konstytucyjno_s_du_najwy_szego_czyli_powt_rka_z_rozrywki
Minerva - 03-03-2017, 17:21
Temat postu:
Więzienie dla rolnika za świnię?


Galanonim - 17-03-2017, 21:38
Temat postu:
Sędzia zwinął 50 złotych. Właśnie wszczęto postępowanie dyscyplinarne!

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Sądu Okręgowego w Płocku (Mazowieckie) wydał dziś decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie oraz o przedstawieniu mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Mężczyzna miał połakomić się na... 50 złotych na stacji benzynowej.

Czytaj dalej:
http://niezalezna.pl/95566-sedzia-zwinal-50-zlotych-wlasnie-wszczeto-postepowanie-dyscyplinarne
Beatrycze - 21-03-2017, 13:59
Temat postu:
Sędzia ma problemy z alimentami? Straszył córkę pozwem, by oddała pieniądze.

Sędzia Waldemar Żurek zażądał od córek zwrotu pieniędzy z alimentów, jakie im zapłacił. Od młodszej uzyskał niemal 6000 zł. Starszą z nich miał straszyć pozwem w sądzie, jeśli by nie zwróciła 20 tys. zł. Żurek jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie oraz twarzą KRS. Pełni bowiem funkcję rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa. – Żądam dymisji sędziego Żurka. Niech KRS zachowa się przyzwoicie – stwierdził dziś wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki.

Więcej:
http://niezalezna.pl/95753-sedzia-ma-problemy-z-alimentami-straszyl-corke-pozwem-oddala-pieniadze
Beatrycze - 25-03-2017, 12:27
Temat postu:
Nie płacisz alimentów, pójdziesz siedzieć. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o dłużnikach.

Alimenciarze nie będą już bezkarni. Do roku więzienia ma grozić rodzicom, którzy mają zaległości wynoszące równowartość co najmniej trzech świadczeń, np. miesięcznych. Znany z niepłacenia alimentów jest Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji. – Nie obawiam się, że w związku z nowym prawem zostanę pociągnięty do odpowiedzialności karnej – mówi „Codziennej” Kijowski.

Więcej:
http://niezalezna.pl/95982-nie-placisz-alimentow-pojdziesz-siedziec-sejm-przeglosowal-nowelizacje-ustawy-o-dluznikach
wodkangazico - 29-03-2017, 02:22
Temat postu:
http://www.tvn24.pl/policjant-w-cywilu-razil-pradem-anarchistow-sad-zawiesil-mu-kare,727345,s.html
Abstrahując od skandalicznego zachowania anarchistycznych ciot, mamy jasność w temacie, na czym polega kariera psa i jaka jest rola systemu, w czuwaniu nad takichże karier niezmąconym przebiegiem.

I, może mi ktoś powiedzieć, co ma interes publiczny do działania na szkodę interesu prywatnego?
Wobec użycia w art. 231 KK, spójnika "lub", rozpatrywanie w kategorii społecznej, ataku na konkretnego człowieka i rozmydlanie odpowiedzialności "niską szkodliwością społeczną czynu", świadczy tylko, że ten szczyl długo jeszcze nie powinien zakładać togi, zaś prokurator - jak najszybciej być jej "pozbyta".
Noema - 31-03-2017, 21:44
Temat postu:
Przedsiębiorca odmówił druku ulotek LGBT. Stanął przed sądem. Gospodarczy homo terror w natarciu!

http://wolnosc24.pl/2017/03/31/dzielny-drukarz-uznany-znow-za-winnego-podpisujmy-petycje-haniebny-wyrok-lodzkiego-sadu/


Beatrycze - 05-04-2017, 13:15
Temat postu:
Wielkim skandalem rozpoczął się proces apelacyjny Piotra Rybaka, skazanego przez sąd pierwszej instancji na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za spalenie kukły „stereotypowego żyda” podczas antyislamskich protestów na rynku we Wrocławiu.

Na proces Rybaka przybyli ludzie z całej Polski. Chwilę przed rozpoczęciem rozprawy okazało się, że wejść na salę sądową mogą jedynie posiadacze specjalnych przepustek, a takowe mieli jedynie przedstawiciele organizacji żydowskich, KODu i stowarzyszenia Obywatele RP. Ani Rybak, ani też jego pełnomocnik nie zostali powiadomieni o nowej procedurze, dlatego nikt z rodziny i przyjaciół oskarżonego nie mógł przekroczyć kordonu policji. Wybuchła awantura, która szybko przerodziła się w obywatelski wiec. Wznoszono patriotyczne hasła i odśpiewano hymn Polski. Przewodniczący składu sędziowskiego pozostał jednak niewzruszony.

Ostatecznie Piotr Rybak wszedł na salę jedynie w asyście swego obrońcy i mediów. Na obszernej widowni zasiadło 16 osób. Większość z nich trzymała w rękach żółte róże i kartki z napisem: „precz z faszyzmem”. Mimo okrzyków zza drzwi sędzia rozpoczął rozprawę oddając głos obronie, prokuraturze, a na koniec także oskarżonemu.

Wszystkie strony były zgodne co do nieproporcjonalnej kary wobec popełnionego czynu. Prokurator podtrzymał wersję z pierwszej instancji, wnosząc o prace społeczne, natomiast pełnomocnik Rybaka poprosił o uniewinnienie swego klienta.

Piotr Rybak po raz kolejny powtórzył, że kukła nie dotyczyła Żydów jako nacji, lecz Georga Sorosa, światowego spekulanta i filantropa, walczącego od lat z ideą państw narodowych. Oskarżony przypomniał również, że nie on wykonał kukłę, a za brak wizerunku Sorosa odpowiada człowiek, który miał przywieźć zdjęcie twarzy znanego żydowskiego finansisty. Tak się jednak nie stało, a kukła spłonęła. Mimo to Rybak nie czuje się winny, ponieważ w trakcie manifestacji wielokrotnie powtarzał, iż chodzi o Sorosa, a samo zgromadzenie miało charakter antyislamskiego i antyimigracyjnego wiecu, na którym nie pojawiły się żadne treści antysemickie.

W odniesieniu do zajścia na korytarzu Piotr Rybak stwierdził, że jest to jawna dyskryminacja Polaków w ich własnym kraju, a zarazem skandal inspirowany przez stronę żydowską. Dlatego też Rybak zapowiedział, że wyroku skazującego nie potraktuje osobiście. Jego zdaniem działania sądu od początku były wymierzone w godność i honor Polaków, czego efektem jest polityczny symbol kary.

Wyrok w tej sprawie ogłoszony będzie 13 kwietnia b.r. w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, o godz. 13.30 w sali nr 2.

Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=SVoC3tVZB6Y


Ralny - 06-04-2017, 19:42
Temat postu:
"Czy uważa pan Polaków za bydło?" - pytał Piotr Rybak prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Macieja Skórniaka. W odpowiedzi usłyszał, że jeśli nie wszystkim uda się wejść na salę, to przecież można uczestniczyć w procesie pozostając na korytarzu sądu, albo obserwować przekaz w mediach. Taka argumentacja nie przekonała sympatyków Rybaka, z których część pokonała nocą kilkaset kilometrów, aby zdążyć na proces o 9.00 rano. Policja nie wpuściła ich jednak na salę. W ten sposób wykonano zalecenie sędziego, który obawiał się politycznego wiecu. Na widowni zasiedli jednak przedstawiciele środowisk żydowskich. W rękach trzymali kwiaty i kartki z napisem "precz z faszyzmem". Nikt jednak nie zwrócił im uwagi. Dopiero po serii głośnych komentarzy przewodniczący sądu przestrzegł o możliwości całkowitego opróżnienia sali. A przecież proces był jawny i prowadzono go w pomieszczeniu, gdzie widownia mogła pomieścić nawet kilkadziesiąt osób. Zgromadzeni za drzwiami Polacy usiłowali protestować, lecz nikt do nich nie przyszedł. Po zamknięciu rozprawy sami udali się do prezesa sądu, którego znaleźli w biurze na ostatnim piętrze. Tam zadali mu szereg niewygodnych pytań.


Pirex - 08-04-2017, 13:29
Temat postu:
39. posiedzenie Sejmu VIII kadencji - 7 kwietnia 2017.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.


Victoria - 12-04-2017, 22:23
Temat postu:
Bunt sędziów! Kasta sędziowska otwarcie poszła na wojnę z rządem.

„Czarne protesty”, „dzień bez wokandy” czy też nowy samorząd sędziowski, otwarcie sprzeciwiający się reformom rządu – to zapowiedziany początek wojny wydanej obecnej władzy przez sędziów.

Powodem są plany zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sprzeciwiają się im obecne sędziowskie elity, które de facto bez żadnej kontroli rządziły wymiarem sprawiedliwości. Za wszelką cenę chcą one bronić swoich pozycji i interesów. Bez względu na fakt, że wymiar sprawiedliwości wymaga niemal natychmiastowych zmian. Nie tylko dlatego, że jest nieudolny i nieefektywny. Przede wszystkim dlatego, że ludzie nie ufają sądom. Na tę kwestię część sędziów dziś będących u władzy pozostaje ślepa i głucha.

Cały artykuł:
http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4725-bunt-sedziow-kasta-sedziowska-otwarcie-poszla-na-wojne-z-rzadem
Beatrycze - 20-04-2017, 14:45
Temat postu:
Sędziowie strajkują! Nadzwyczajna kasta protestuje przeciw zmianom.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sądach w całym kraju o godz. 12:00 rozpocznie się strajk sędziów. Protest ma mieć formę półgodzinnej przerwy w pracy, w trakcie której mają odbyć się zebrania sędziów. Na zebraniach tych sędziowie zajmą się „utworzeniem forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego”. Tymczasem resort sprawiedliwości stanowczo krytykuje formę protestu i apeluje o to, by zebrania nie zdezorganizowały pracy sądów.

Więcej:
http://niezalezna.pl/97435-sedziowie-strajkuja-nadzwyczajna-kasta-protestuje-przeciw-zmianom-ministerstwo-sprawiedliwosci
Beatrycze - 24-04-2017, 13:11
Temat postu:
Ile naprawdę zarabiają sędziowie? Od kwot może zakręcić się w głowie.

Sądy w całym kraju strajkowały przeciwko zapowiadanym zmianom w sądownictwie. Jedna z nich mówi o upublicznieniu oświadczeń majątkowych. Do tej pory można było tylko domyślać się, skąd takie oburzenie tym pomysłem. Ministerstwo sprawiedliwości przedstawiło jak wygląda przeciętne wynagrodzenie sędziego oraz o ile wzrosło w ciągu ostatnich lat. Przeciętne (!) miesięczne wynagrodzenie sędziów w latach 2012-2016 wynosi 16,5 tys. zł. To tyle ile zarabia szef polskiego rządu…

Więcej:
http://niezalezna.pl/97646-ile-naprawde-zarabiaja-sedziowie-od-kwot-moze-zakrecic-sie-w-glowie
Noema - 24-04-2017, 23:10
Temat postu:
Ziobro pozwoli mordować ludzi! Konkretnie chodzi o to, że przekroczenie granicy obrony koniecznej podczas bronienia się przed włamywaczami nie będzie karane. Czyli – jak w cywilizowanym świecie – będzie można bronić siebie i swojego majątku. Już słyszę kwik lewaków, którzy doszukają się w tym, normalnym w końcu, prawie analogii do Holocaustu. I nie można się dziwić. W końcu lewacy muszą z czegoś żyć, a pracy się brzydzą.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-przy-obronie-przed-wlamywaczem-wszystkie-chwyty-dozwolone-re,nId,2386134
wodkangazico - 25-04-2017, 00:36
Temat postu:
Jak nam kołchoz zadyrektywuje zakaz na kapiszony, to będzie tak, tylko odwrotnie:
https://www.youtube.com/watch?v=3I_Ds2ytz4o
Niezły jajcarz z tego Zbynia. Taki Ponczuś Piłat. Da, a że nic ztego? Cóż - lavabo manus meas...
Beatrycze - 26-04-2017, 13:56
Temat postu:
17 lat procesu. 447 rozpraw. Licytacja za bezcen 20 mln zł majątku. Kupującymi m.in. rodziny sędziów. Oto jak "nadzwyczajna kasta" może zniszczyć życie.

"17 lat toczy się proces przed Sądem Rejonowym Łódź-Śródmieście w Łodzi. W tym czasie odbyło się 447 rozpraw. Proces zaczynał się 7 razy od początku. Pod byle pretekstami zmieniano składy sędziów, tak aby proces nigdy nie mógł się zakończyć. W tym czasie w toku licytacji komorniczych zlicytowano za bezcen gigantyczny majątek o wartości ponad 20 mln zł. Kupującymi były rodziny sędziów" - tak swoje wystąpienie na sejmowej komisji sprawiedliwości zaczyna Leszek Kopczyński - przedsiębiorca, którego zrujnował przez bezmiar niesprawiedliwości III RP.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03731-17-lat-procesu-447-rozpraw-Licytacja-majatku.htm
Pirex - 26-04-2017, 22:07
Temat postu:

Victoria - 27-04-2017, 17:19
Temat postu:
Taka ciekawostka: w aresztach śledczych i zakładach karnych Komorowski uzyskał 82,7 proc. głosów. Duda - 14,8 proc.

Oficjalne dane PKW na temat sympatii politycznych wśród osadzonych w aresztach i więzieniach są jednoznaczne - w II turze wyborów prezydenckich z 2015 roku, Bronisław Komorowski uzyskał miażdżące, bo aż 82,7 procentowe, poparcie. Jego konkurent Andrzej Duda cieszył się znacznie mniejszą sympatią. Głosowało na niego jedynie 14,8 proc. więźniów i tymczasowo aresztowanych. Jeszcze większą przewagę Komorowski odnotował podczas wyborów z 2010 roku. Wówczas zagłosowało na niego aż 91,9 proc. osadzonych.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03735-Rekordowe-poparcie-PO-w-wiezieniach.htm
Beatrycze - 28-04-2017, 13:25
Temat postu:
WRESZCIE działa państwo prawa! Kijowski ze strachu przed więzieniem zaczął spłacać alimenty.

Ależ pięknie rozwiązuje się wiele ciągniętych latami spraw, odkąd Zbigniew Ziobro ogłosił zero tolerancji dla nierównego stosowania prawa. Bardzo wychowawczo zadziałała na Mateusza Kijowskiego groźba pójścia do więzienia. Wystarczyło, że prokuratura wszczęła przeciwko niemu postępowanie, by lider Komitetu Obrony Demokracji zaczął płacić alimenty!

Więcej:
http://newsweb.pl/2017/04/28/to-pewne-wreszcie-dziala-panstwo-prawa-kijowski-ze-strachu-przed-wiezieniem-zaczal-splacac-alimenty/
Beatrycze - 15-05-2017, 13:53
Temat postu:
Dla sądu potrącony na chodniku 80-latek był za stary na zadośćuczynienie. Morderca, który siedział w zbyt małej celi dostał 264 tys. zł.

Starszy mężczyzna został potrącony przez samochód na chodniku. Doznał ciężkiego złamania nogi. Był dwukrotnie hospitalizowany, a rehabilitacja po wypadku trwała 5 lat (i do dziś się nie zakończyła). Sąd odmówił mu wypłacenia 50 tys. zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy, bowiem uznał, że "intensywność jego cierpień z powodu kalectwa jest mniejsza niż u człowieka młodego". Morderca, który siedział w zbyt małej celi dostał za to 264 tys. zł. O kuriozalnych werdyktach polskich sędziów można by niestety książkę napisać.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03763-Sprawiedliwosc-sprawiedliwosci-nie-rowna.htm
Noema - 16-05-2017, 23:26
Temat postu:
Rzecznik Praw Obywatelskich (zadeklarowany lewak) domaga się skierowania do sądu sprawy przeciwko poznańskiemu instruktorowi krav-magi, który odmówił prowadzenia zajęć dla osób LGBTQWERTYHUJ z uwagi na to, że „nie chciał być utożsamiany z czymś pod czym się nie podpisuje”. Tak oto wygląda wolność poglądów i wolność słowa w wykonaniu fanatyków tolerancji. Kogoś to jeszcze dziwi?

https://dorzeczy.pl/kraj/29676/Odmowil-zajec-osobom-LGBT-RPO-straszy-instruktora-krav-magi-konsekwencjami.html
oskar777 - 17-05-2017, 09:15
Temat postu:
Oni chcą wolności i równości a jednocześnie chcą odbierać wolność wyboru instruktorowi. Gdyby odmówił tzw. kibolom albo dresiarzom to nikt nie robiłby z tego afery. Czemu oni po prostu nie mogą się normalnie zapisać tylko ostentacyjnie zgłaszać się jako grupa o dość egzotycznych upodobaniach. Swoją drogą mógł ich przyjąć i pozamiatać nimi podłogę tylko wtedy oczywiście oskarżyli by go o pobicie bo przecież oni są tacy delikatni i nie można na nich w tak brutalny sposób chwytów i ciosów pokazywać. Jak LGBT chce manifestować swoje poglądy na ulicach to według nich jest wszystko w porządku ale jak zrobiono marsz heteroseksualistów to oni najgłośniej krzyczeli: "jak tak można?".
Beatrycze - 17-05-2017, 13:33
Temat postu:
oskar777, mój kolega dziennikarz kiedyś w lokalnej gazecie ujawnił się, że jest heteroseksualistą. Spotkała go fala hejtu, a lokalne lewactwo rzuciło mu się do gardła. Redaktor naczelny musiał się publicznie kajać i bić w pierś. Gdyby napisał, że jest homoseksualistą, byłby lokalną gwiazdą, niczym Biedroń lansowany przez GW na prezydenta kraju.

Dożyliśmy czasów, że mówienie prawdy i głoszenie nielewackich poglądów stało się "mową nienawiści". Nie akceptujesz pedalstwa - do pierdla! A ja tylko przypominam, że tolerancja nie oznacza akceptacji. Pewne zjawiska toleruję, bo muszę, nie mam na nie wpływu. Ale ich nie akceptuję! Nie toleruję wszystkiego, bo tak się zwyczajnie nie da. Są zachowania, których nie tolerowałam, nie toleruję i nie będę tolerować. Toleruję homoseksualistów (mają prawo kochać kogo chcą, ale nie muszą się z tym obnosić na każdym kroku), ale nie akceptuję tego co wyczyniają w sferze publicznej: propaganda homoseksualna w mediach i w szkołach, obsceniczne gejowskie parady, homoterror, tęcza etc.

W Polsce jeszcze nie jest tak źle jak na zgniłym Zachodzie. Za taki post w Anglii, we Francji czy w Szwecji wylądowałabym w pierdlu! Na koniec dodam, że najbardziej nietolerancyjni są ci, którzy tej tolerancji sami się domagają, czyli osoby LGBT. Co udowadniają liczne oskarżenia osób (na Zachodzie to norma, w Polsce się zaczyna!), które odmawiają wykonania usług dla zadeklarowanych homoseksualistów obnoszących się publicznie ze swoją orientacją. Mój biznes, moja sprawa i nikomu nic do tego!
oskar777 - 17-05-2017, 17:53
Temat postu:
No niestety takie czasy. Swoją drogą podejrzewam, że codziennie na ulicy mijamy wielu homoseksualistów którzy niczym nie wyróżniają się z tłumu i nikomu nie wadzą. Ale najgłośniej o nierówności krzyczą typowe stereotypowe pedały paradujące w jakichś pedalskich skórzanych strojach z gołymi doopami na ulicy. Takich to po prostu nie trawię bo to zwyczajnie odrażające. Zresztą w telewizji kiedyś pewien homoseksualista powiedział, że wstyd mu za te marsze i za tych ludzi bo to po prostu nienormalne. A jak homoseksualista się od tego odcina to już o czymś świadczy.
Lady Makbet - 17-05-2017, 19:41
Temat postu:
Zbigniew Ziobro rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Moim zdaniem DOBRYCH ZMIAN. Zachęcam do posłuchania:


Beatrycze - 19-05-2017, 13:35
Temat postu:
Knebel na pisanie o resortowych dzieciach. Drakońskie kary dla wydawcy książki.

Sędzia Magdalena Kubczak nakazała wydawcy książki „Resortowe dzieci. Służby” przeproszenie dwóch bohaterów publikacji na łamach 12 ogólnopolskich mediów i wypłacenie im w sumie 40 tys. zł zadośćuczynienia. Drakońska kara jest wynikiem redakcyjnych błędów w biografiach funkcjonariusza służb PRL-u i jego ojca, komunistycznego aparatczyka. Sąd nakazał usunięcie błędu ze wszystkich dostępnych książek.

Więcej:
http://niezalezna.pl/99017-knebel-na-pisanie-o-resortowych-dzieciach-drakonskie-kary-dla-wydawcy-ksiazki
Victoria - 20-05-2017, 16:57
Temat postu:
Wydrukował w domu 100 zł. Grozi mu 25 lat więzienia.

Zarzut podrabiania pieniędzy usłyszał 20-latek z okolic Głogowa w Dolnośląskiem, który na domowej drukarce wydrukował banknot o nominale 100 zł. Polskie prawo fałszowanie pieniędzy traktuje wyjątkowo surowo i mężczyźnie grozi kara więzienia.

Więcej:
http://wiadomosci.wp.pl/wydrukowal-w-domu-100-zl-grozi-mu-25-lat-wiezienia-6123327344866945a


Beatrycze - 20-05-2017, 22:45
Temat postu:
Kongres Prawników Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – natychmiast kwarantanna!

W katowickim Spodku od godz. 8.30 do godz. 17.00 obywał się Kongres Prawników Polskich. Nazwa imprezy to klasyczna dla wielu prawników kazuistyka, ucieczka od logiki, doświadczenia życiowego i prawdy materialnej. Pełna i właściwa nazwa powinna brzmieć Kongres Prawników Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na sali zebrał się kwiat peerelowskiej palestry, sędziów i prokuratorów oraz drugie pokolenie synów i cór PRL-u. W pierwszym rzędzie widzieliśmy tęczowego polityka Ryszarda Kalisza i aktora Jerzego Stuhra, który znalazł się w tym gronie chyba tylko z tej racji, że jego ojciec był stalinowskim prokuratorem. Na to towarzystwo wystarczyło popatrzeć, na ich wyraz twarzy, na sposób w jaki się rozsiadali w fotelach, aby dostrzec syndrom „najwyższej kasty”.

Więcej:
http://kontrowersje.net/kongres_prawnik_w_polskiej_rzeczypospolitej_ludowej_natychmiast_kwarantanna


Victoria - 22-05-2017, 17:02
Temat postu:
Warto wiedzieć: Środowisko sędziowskie zbojkotowało ustawę z 1998 r. o odpowiedzialności sędziów za przestępstwa z okresu PRL. Ciekawe dlaczego?

Adam Strzembosz, były prezes Sądu Najwyższego (który również był obecny na weekendowym zjeździe prawników polskich), powiedział na początku lat 90-tych ub. wieku, że "środowisko sędziów oczyści się samo" (bez lustracji i dekomunizacji). Jak bardzo proces ten się nie udał widzimy teraz, po upływie ponad ćwierćwiecza trwania III RP, kiedy sędziowie i prawnicy słysząc słowa o braku oczyszczenia swojego środowiska ostentacyjnie wychodzą z sali, w której przemawia wiceminister sprawiedliwości o tym wzmiankujący.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03778-Sedziowski-bojkot-rozliczenia-z-PRL.htm
Noema - 22-05-2017, 23:45
Temat postu:
Suweren zauważył, że policja bije na komendach. Szok, jak tak można, takie rzeczy tylko w państwie PiS, rozstrzelać Błaszczaka i inne takie komentarze się pojawiają. A ja jak zwykle nie mogę wyjść z podziwu. Znowu okazało się, że moi rodacy żyją w całkiem innym świecie niż ja. W świecie, gdzie panowie policjanci nie są zbrojnym ramieniem konstytucji, ale są przyjaciółmi społeczeństwa niczym ze starej, komunistycznej piosenki. A wszyscy skatowani kibice? Uczestnicy Marszu Niepodległości? A przepraszam, to „tylko kibole, bandyci i faszyści, im się należy”. A poza tym ex-rzecznik Sokołowski zawsze jakieś fascynujące wyjaśnienie znalazł: spałował się sam, spadł ze schodów przy próbie ucieczki i tym podobne, które kupowali kompletni ignoranci.

Tym razem chłopak miał pecha, bo przesadzili i ofiara zmarła. Policjant wyleciał z roboty, odwołano komendantów miejskiego i wojewódzkiego… Ale, na dzisiaj zarzutów dla mordercy brak, a panowie komendanci pójdą sobie na emeryturę. Choć powinni wylecieć bez prawa do emerytury. Nie wiedzieli? Jasne, a Kiszczak nie wiedział o tym co „planował” Piotrowski…

I tylko Igora żal.

http://jacekmiedlar.pl/2017/05/22/policjanci-zamordowali-25-latka-w-33-rocznice-smierci-grzegorza-przemyka/


wodkangazico - 23-05-2017, 03:12
Temat postu:
Cytat:
zarzutów dla mordercy brak...

Jakiego mordercy?
Przecież on tylko "postępował niezgodnie z instrukcjami".
Natomiast reszta tych bandytów już nie - ci, chłopaka zupełnie podręcznikowo i ganz legal pałowali.
I tylko dzięki profesjonalizmowi wyglądał w trumnie jakby sam Pendolino w Ozimku zatrzymał, a nie jakiś tam tir.

Błaszczak bez winy?
A kto psom w d... włazi? Kto coraz to nowe przywileje obmyśla?
Ci, jak im dają, to korzystają.
Także z tego, że nie mają nad sobą zewnętrznej kontroli.
A ta wewnętrzna jest od zastraszania co bardziej uczciwych.
Skutek? Dowody zbrodni wychodzą po roku.
Chwalić desperata, który je ujawnił, czy już mu zrzutkę na wieniec organizować?

Tyle szumu o degeneracji kaściarzy. Tutaj nie słychać ani słowa, choćby o konieczności nagrywania każdego służbowego ruchu.
Każdego! Nawet do kibelka, bo też służbowy.
Nie ma pan pies dowodu - w sytuacjach spornych "społeczne zaufanie" z automatu zmienia się w "uzasadnione podejrzenie".
Próby mataczenia.
A pan pies, z oskarżyciela, w podejrzanego.
Rzecz prosta jak biała pała. Tylko chcieć Panie Błaszczak.
Beatrycze - 23-05-2017, 13:35
Temat postu:
Kongres prawników polskich 2017 – wycie jak na stadionie i odwracanie się plecami “elit prawniczych” zostanie symbolem tego “kongresu”. Tak traktują codziennie zwykłych ludzi?Komentarze Łukasza Warzechy i Krystyny Pawłowicz o Kongresie Prawników Polskich.
Lady Makbet - 24-05-2017, 17:23
Temat postu:
Środowisko sędziowskie zbojkotowało ustawę z 1998 r. o odpowiedzialności sędziów za przestępstwa z okresu PRL. Ciekawe dlaczego?

Czytaj więcej na: http://prawicowyinternet.pl/warto-wiedziec-srodowisko-sedziowskie-zbojkotowalo-ustawe-z-1998-r-o-odpowiedzialnosci-sedziow-za-przestepstwa-z-okresu-prl-ciekawe-dlaczego/
Victoria - 24-05-2017, 20:21
Temat postu:
Wymiar sprawiedliwości nie przestaje nas zadziwiać. W czasie kiedy mówi się o zmianach w sądownictwie, sędziowie bez żadnych obaw dręczą ludzi zasłużonych dla Polski. I chyba nie chodzi tutaj bynajmniej o równość wobec prawa. Bo groźnych przestępców wypuszcza się na wolność, a działaczy społecznych wtrąca do więzienia.

Tym razem znowu dostało się Adamowi Słomce. Polskie sądownictwo Słomki nie znosi i nie jest to żadna tajemnica. Nie ma w Polsce drugiej takiej osoby, która tak skutecznie obnaża katastrofalny stan naszego sądownictwa. I nie chodzi wcale o jakieś nadęte analizy prawne, raporty czy porównania. Słomka od lat dosadnie i uszczypliwie pokazuje, jakim skansenem jest nasz wymiar sprawiedliwości. Jak bardzo sądy w III RP nie potrafiły sobie poradzić z procesami o zbrodnie komunistyczne. Słomka pokazuje, jak Czesław Kiszczak czy Wojciech Jaruzelski kpili sobie z wymiaru sprawiedliwości. To dzięki niemu też wiemy dziś, jacy sędziowie pracują w sądach. A nie są to życiorysy godne państwa prawa i sprawiedliwości. Nikt nie stworzył listy hańby w polskich sądach, zrobił to wraz ze swoimi współpracownikami Adam Słomka, działacz opozycji demokratycznej, od lat 80. związany z Konfederacją Polski Niepodległej. Według niego w naszych sądach orzeka ponad 700 sędziów, którzy w czasach komunizmu skazywali działaczy opozycyjnych. Za swoje akcje krytykujące patologie sądownictwa Słomka ostatnie święta spędził w areszcie. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wolał tego nie dostrzec.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/felietony/pawel-miter/item/4827-gilotyna-ziobry
Victoria - 26-05-2017, 18:35
Temat postu:
Wyrok, który szokuje! Nie chciał drukować plakatów dla homoseksualistów - został skazany.

Wydawało się, że takie rzeczy dzieją się tylko w krajach, które oszalały na punkcie poprawności politycznej. Niestety, polskie sądy najwyraźniej podążają w tym samym kierunku. Dzisiaj w Łodzi skazano pracownika prywatnej drukarni, który z powodu przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W poprzedniej instancji mężczyzna został uznany za winnego wykroczenia. Sąd "łaskawie" odstąpił od wymierzenia mu kary.

Apelację od wydanego w marcu wyroku Sądu Rejonowego, złożyli: pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prokuratura i obrońca.

Więcej:
http://niezalezna.pl/99490-wyrok-ktory-szokuje-nie-chcial-drukowac-plakatow-dla-homoseksualistow-zostal-skazany
Beatrycze - 31-05-2017, 13:42
Temat postu:
Sądy do reformy.

Po ponad 12 godzinach posiedzenia sejmowa podkomisja zaaprobowała - wraz z kilkudziesięcioma poprawkami redakcyjnymi - poselski projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych m.in. zmieniający zasady powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Wczoraj późnym wieczorem za przyjęciem sprawozdania podkomisji głosowało czterech jej członków, przeciw było dwoje, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Więcej:
http://niezalezna.pl/99739-sady-do-reformy
Pirex - 31-05-2017, 14:14
Temat postu:

Ralny - 31-05-2017, 23:01
Temat postu:

Noema - 31-05-2017, 23:50
Temat postu:
Prezydent nie mógł ułaskawić Mariusza Kamińskiego. Tak orzekł Sąd Najwyższy. A co za tym idzie? To co powiedział Arkadiusz Mularczyk „Ono nie ma oczywiście żadnej mocy prawnej – w mojej ocenie można go sobie oprawić w ramki i powiesić na ścianie. Tylko taką ma moc”. Teraz Ziobro zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał uchwałę – orzeczenie TK jest raczej do przewidzenia. W tle pojawia się oczywiście Trybunał Stanu, który w całej swojej historii nie był tak zarobiony jak ma być zarobiony za chwilę...

http://www.kontrowersje.net/tego_systemu_nie_da_si_d_u_ej_ata_politycznymi_celami_dora_nymi_to_trzeba_zaora
Victoria - 01-06-2017, 16:12
Temat postu:
Algierczyk, który brał udział w zabójstwie Polaka w Ełku, wyszedł na wolność:

http://www.pch24.pl/algierczyk--ktory-bral-udzial-w-zabojstwie-polaka-w-elku--wyszedl-na-wolnosc-,51982,i.html

Uczestnicy zamieszek w Ełku staną przed sądem:

http://elk.wm.pl/443201,Uczestnicy-zamieszek-w-Elku-stana-przed-sadem.html

Słabość teoretycznego państwa podana na talerzu islamistom. KODziarskie sądy, KODziarska sprawiedliwość. Nadzwyczajna kasta ludzi, psia mać!
Ralny - 03-06-2017, 18:42
Temat postu:
Wykładnia prawa II RP i PRL-u Bis, na przykładzie jednego artykułu konstytucji:

http://www.kontrowersje.net/wyk_adnia_prawa_ii_rp_i_prl_u_bis_na_przyk_adzie_jednego_artyku_u_konstytucji
Beatrycze - 03-06-2017, 19:37
Temat postu:
Ministerstwo Sprawiedliwości wypuściło filmik o tym, jak ważne są sądy.


Victoria - 04-06-2017, 14:43
Temat postu:
Za to, że Mariusz Kamiński walczył z patologiami III RP sędziowie uznali, że nie można wobec niego stosować konstytucji III RP.

Mariusz Kamiński, za to, że zarządzane przez niego CBA przeprowadzało skuteczne prowokacje korupcyjne wobec sprzedajnych urzędników, został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Prezydent Andrzej Duda zastosował wobec niego prawo łaski. Obecny skład Sądu Najwyższego uchwalił, że tak nie można. Inny skład mógłby uznać inaczej, tym bardziej, że opinie doktryny na to wskazywały. Ta sytuacja najdosadniej chyba pokazuje, że obecną Konstytucję można interpretować, jak komu wygodnie. A to poważny argument za tym, aby ją zmienić.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03801-Wybiorcze-stosowanie-Konstytucji.htm
Beatrycze - 06-06-2017, 13:38
Temat postu:
SN odmawia uchylania immunitetów wobec komunistycznych sędziów oskarżonych o zbrodnie. Oto jak się środowisko pięknie "samooczyściło".

Konsekwencje braku rozliczenia i oczyszczenia środowiska sędziowskiego z komunistycznego uwikłania są widoczne po dziś dzień. Okazuje się, że ponad ćwierć wieku po rzekomym upadku PRL, sędziowie Sądu Najwyższego konsekwentnie odmawiają pociągnięcia do odpowiedzialności karnej żyjących do dziś PRL-owskich sędziów, którzy będąc funkcjonariuszami komunistycznego aparatu represji, skazywali ludzi na podstawie niezgodnych z konstytucją aktów prawnych. Niestety, temida III RP często zamiast ślepa bywa wybiórcza.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03809-Swoj-swojego-nie-ruszy.htm

---

Oskarżanie Mariusza Kamińskiego nadzorowała prokurator, której postawiono zarzuty brania łapówek. Oto III RP w pigułce!

Anna H. była szefem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. To ona nadzorowała tworzenie aktu oskarżenia przeciwko byłemu szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu. To jej podlegała prokuratura, która wymyśliła, że skuteczna prowokacja korupcyjna wobec przekupnych urzędników nosi znamiona przestępstwa. To ona w 2010 roku z dumą stwierdziła dla Gazety Wyborczej: "Skierujemy akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu". Kto by się wówczas spodziewał, iż wkrótce wyjdzie na jaw, że sama wzięła 170 tys. zł łapówek, a sąd dyscyplinarny usunie ją z zawodu prokuratora...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03808-Prokurator-z-zarzutami-czyli-III-RP-w-pigulce.htm
Beatrycze - 08-06-2017, 13:22
Temat postu:
Sędzia wydalona z zawodu za jawny przekręt odwołuje się do SN, a ten ją przywraca. "To zupełnie nadzwyczajna kasta".

Sędzia Beata R. z Poznania zasądziła ugodę alimentacyjną, której celem było ukrycie majątku przed wierzycielami. Sprawa wyszła na jaw i Beata R. została wydalona z zawodu za - tu cytat - "rażące niedbalstwo" oraz "dotkliwe skutki wizerunkowe dla wymiaru sprawiedliwości". Sędzia odwołała się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Ten potwierdził jej niedbalstwo, ale jednocześnie... przywrócił do zawodu sędziego (sic!). Beata R. powróciła do orzekania. Po dwóch sprawach przeszła w stan spoczynku. Dożywotnio będzie otrzymywać 75 proc. pensji.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03814-Laskawy-jak-Sad-Najwyzszy.htm
Beatrycze - 12-06-2017, 12:31
Temat postu:
Sędziowie (i ich rodziny) mogą więcej: Żona prezesa sądu jechała 112 km/h po mieście. Biegły stwierdził, że radar musiał się pomylić.

Żona prezesa sądu okręgowego w Tarnobrzegu według policyjnego pomiaru jechała w terenie zabudowanym 112 km/h. Na wieść o tym, że trzeba będzie ją osądzić, nagle wszyscy sędziowie z okręgu Tarnobrzeskiego wyłączyli się z możliwości orzekania. Sprawę trzeba było przenieść do Krosna. Tam, przed sądem okręgowym powołany biegły sądowy stwierdził, że radar, którym policjanci dokonali pomiaru, musiał się pomylić. W ten sposób żona prezesa sądu okręgowego w Tarnobrzegu uniknęła kary.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03820-Sedziowie-i-ich-rodziny-moga-wiecej.htm
Pirex - 17-06-2017, 00:44
Temat postu:

Ralny - 18-06-2017, 14:16
Temat postu:
„Nadzwyczajna kasta” może wszystko! Takiej historii jeszcze nie słyszeliście.

Jak możliwy jest taki absurd?! Pod koniec kwietnia Janusz K. został skazany prawomocnym wyrokiem za branie łapówek na cztery lata więzienia. Trafił za kratki? Nie! Przestał być sędzią? Nie! Dostaje co miesiąc wypłatę? Tak! „Gazeta Polska Codzienna” próbowała wyjaśnić przyczyny tej niedorzecznej sytuacji.

Czytaj więcej:
http://niezalezna.pl/100710-nadzwyczajna-kasta-moze-wszystko-takiej-historii-jeszcze-nie-slyszeliscie
Beatrycze - 23-06-2017, 14:01
Temat postu:
Afera jest, ale aferzyści wrócili do domu. Sąd nie zgodził się na areszt ŻADNEJ osoby!

Centralne Biuro Antykorupcyjnej zatrzymało 10 osób w związków ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości sprzed kilku lat w funkcjonowaniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Żadna z nich nie trafiła do aresztu. Nie zgodził się sąd. - Zebrane dowody i postawa podejrzanych były powodem nieuwzględnienia przez szczeciński sąd wniosków aresztowych wobec 10 osób, które według prokuratury narazili na 30 mln zł strat Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police - podał sąd. Prokuratura zapowiada zażalenie.

Więcej:
http://niezalezna.pl/101049-afera-jest-ale-aferzysci-wrocili-do-domu-sad-nie-zgodzil-sie-na-areszt-zadnej-osoby
Noema - 24-06-2017, 00:19
Temat postu:
KODziarski „sędzia” Łączewski (to ten, który z Lisem umawiał się na obalanie PiS-u) unieważnił Trybunał Konstytucyjny. Konkretnie ów przedstawiciel wyjątkowej kasty ludzi zawiesił dziś protest osoby prywatnej przeciwko Trybunałowi, bo nie wiadomo czy jest on legalny.

https://wiadomosci.tvp.pl/32929983/polityczna-decyzja-sedziego-laczewskiego

A to już Trybunał Konstytucyjny nie jest grupą nietykalnych i nieomylnych? Przecież jeszcze rok temu Kamila Gasiuk-Pichowicz z mównicy sejmowej grzmiała, że nikt nie ma prawa oceniać ani składu, ani wyroków tego gremium... Widać nie o gremium chodzi, a o jego skład.

http://kontrowersje.net/kradn_tytu_powiem_wam_szczerze_sram_na_takie_s_downictwo
Hakun - 26-06-2017, 16:56
Temat postu:
Paranoja! Jeden kradnie kiełbasę, drugi pendrive'y, a trzecia przewodniki turystyczne. To już jakaś plaga kleptomanów w togach!

Tym razem sędzia ze Szczecina przeklejała metki z cenami:

http://wprawo.pl/2017/06/26/kleptomani-w-togach-tym-razem-sedzia-ze-szczecina-przeklejala-metki-z-cenami/
Ralny - 26-06-2017, 22:05
Temat postu:
PiS kontra sądy! Ostra zagrywka sędziów pokazuje, że w wojnie PiS kontra sądy jeńców nie będzie.

W marcu 2015 r. Mariusz Kamiński, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego został skazany przez sędziego Wojciecha Łączewskiego na 3 lata bezwzględnego więzienia za przekroczenie uprawnień przy tzw. aferze gruntowej.

Identyczny wyrok dostał jego zastępca z CBA Maciej Wąsik, dwóch innych dyrektorów CBA dostało 2,5 roku więzienia. Drakoński wyrok nosił znamiona zemsty politycznej. Ta teoria, lansowana przez polityków PiS-u, znalazła potwierdzenie, gdy blisko rok później sędzia Łączewski został przyłapany w internecie na uzgadnianiu z osobą, którą uważał za Tomasza Lisa, jak najlepiej zwalczać rząd PiS-u.

Czytaj więcej:
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4911-pis-kontra-sady-ostra-zagrywka-sedziow-pokazuje-ze-w-wojnie-pis-kontra-sady-jencow-nie-bedzie
Victoria - 27-06-2017, 19:21
Temat postu:
Zanim założył Amber Gold był aż 9 razy skazywany za oszustwa. Żaden sąd nie posłał go jednak do więzienia. Dlaczego?

Nie byłoby afery Amber Gold, nie byłoby młodego Tuska pracującego na zlecenie OLT Express, nie byłoby 19 tys. poszkodowanych i wielomilionowych strat, gdyby któryś sędzia zamiast skazywać Marcina P. na kolejną grzywnę lub karę w zawieszeniu najzwyczajniej w świecie posłał go za kratki. Pod tym względem dziwić może wyjątkowa łagodność wymiaru sprawiedliwości wobec późniejszego sponsora filmu o Wałęsie. Dlaczego "parasol ochronny" nad Marcinem P. zwinął się nagle latem 2012 roku? Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam ujawnione wczoraj taśmy.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03848-Tajemnica-parasola-ochronnego-nad-Marcinem-P.htm
Victoria - 30-06-2017, 16:59
Temat postu:
Ciemna strona warszawskiej reprywatyzacji: Zaciągnęli ją do lasu i tam podpalili. Prokuratura chciała zrobić z tego samobójstwo.

W sumie to nie powinniśmy się dziwić Hannie Gronkiewicz-Waltz, że panicznie boi się stawić przed komisję weryfikacyjną. Wszak sprawa warszawskich reprywatyzacji jest bardzo poważna. I wcale nie chodzi o majątki, jakie za bezcen nabywała wąska grupa oszustów przy współudziale sędziów, notariuszy i urzędników stołecznego magistratu. Chodzi o to, że w tej sprawie mordowani byli ludzie, czego najlepszym przykładem jest historia porwanej i zamęczonej na śmierć Jolanty Brzeskiej.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03857-Ciemna-strona-warszawskiej-reprywatyzacji.htm
Lady Makbet - 30-06-2017, 17:30
Temat postu:
Stało się! Spełnił się koszmar środowisk sędziowskich. Od dziś oświadczenia majątkowe sędziów w internecie:

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/oswiadczenia-majatkowe-sedziowie-internet,33,0,2339617.html
Beatrycze - 03-07-2017, 13:52
Temat postu:
Tajne majątki sędziów Sądu Najwyższego! Aż 15 oświadczeń majątkowych otrzymało klauzulę "zastrzeżone"!

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa o ustroju sądów powszechnych, wszyscy sędziowie zostali zmuszeni do ujawnienia swoich majątków. Wszyscy, w tym także sędziowie Sądu Najwyższego. Okazało się jednak, że na 87 sędziów pracujących w SN, oświadczenia majątkowe ujawniło jedynie 41 sędziów. Aż 31 sędziów wykorzystało bowiem lukę w prawie, która pozwoliła im nie ujawniać majątku posiadanego w 2016 roku (w przyszłym roku luka ta nie będzie już funkcjonować), a w 15 przypadkach oświadczeniom majątkowym nadano klauzulę tajności (!). Powstaje pytanie - co takiego oni ukrywają?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03861-Tajne-majatki-sedziow-Sadu-Najwyzszego.htm
Beatrycze - 04-07-2017, 13:59
Temat postu:
Pamiętacie „za 10 tys. żyć można tylko na prowincji”? Znamy MAJĄTEK prezes Gersdorf.

Z końcem czerwca w Biuletynach Informacji Publicznej sądów – zostały opublikowane oświadczenia majątkowe sędziów za 2016 r. Taki wymóg wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych z listopada zeszłego roku. Spora grupa wykorzystała kruczek prawny, aby nie ujawnić, czego się dorobili. Małgorzata Gersdorf - pierwszy prezes Sądu Najwyższego, która zasłynęła stwierdzeniem, że „za około 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji” - pokazała swoje oszczędności. Sama była przeciwna tym oświadczeniom. Teraz wiadomo, z jakiego powodu...

Więcej:
http://niezalezna.pl/101598-pamietacie-za-10-tys-zyc-mozna-tylko-na-prowincji-znamy-majatek-prezes-gersdorf
Beatrycze - 05-07-2017, 13:00
Temat postu:
Gdyby sędzia Gersdorf zarabiała po 10 tys. zł, to na swój majątek musiałaby oszczędzać 50 lat (odkładając wszystko co zarobi)!

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf stwierdziła kilka miesięcy temu, że "za uposażenie w wysokości 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji". Słowa te nie powinny nas dziwić, gdy zobaczymy upublicznione właśnie oświadczenie majątkowe sędzi Gersdorf. Same tylko zasoby pieniężne to równowartość około 3,227 mln zł. Do tego jeszcze współwłasność domu oraz 8 działek. Gdyby sędzia Gersdorf zarabiała "tylko" po 10 tys. zł brutto, to na swój majątek musiałaby oszczędzać ok. 50 lat, i to przy założeniu, że odkłada wszystko co zarobi!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03868--Bogata-jak-sedzia-Gersdorf.htm
Victoria - 10-07-2017, 19:03
Temat postu:
Spalił kukłę żyda – idzie za kratki!

Działacz społeczny i patriotyczny, Piotr Rybak, który w listopadzie 2015 roku na manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego na wrocławskim rynku spalił kukłę żyda, sprzeciwiając się w ten sposób talmudycznej nienawiści, pójdzie do więzienia. Rybak starał się o dozór elektroniczny. Dzisiaj w południe, wrocławski sąd wniosek odrzucił. Sprawa jest wyjątkowo skandaliczna, ponieważ na karę więzienia skazywany jest polski patriota, a prawdziwi przestępcy jak pani „bufetowa” z Warszawy, która okradła Polaków na setki milionów złotych wciąż cieszy się pełnią wolności.

Więcej:
http://wprawo.pl/2017/07/10/z-ostatniej-chwili-spalil-kukle-zyda-idzie-za-kratki-prezydent-nawoluje-do-nienawisci-bezkarny/
Noema - 12-07-2017, 23:25
Temat postu:
PiS zniszczył sądownictwo! Tak orzekła opozycja. Osobiście nie wiem jak można zniszczyć coś co jest w rozsypce. Ale o co chodzi? O to, że 15 z 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa wybierze Sejm. Dla statystycznego Kowalskiego ma to podobne znaczenie jak nazwisko burmistrza Zgorzelca.

Opozycja chciała zerwać kworum, ale nawet tego nie potrafią zrobić – w głosowaniu wzięło udział 232 posłów.

https://wiadomosci.tvp.pl/33190828/sejm-zdecydowal-rusza-reforma-sadownictwa

http://niezalezna.pl/102160-sedzia-bedzie-wyznaczany-przez-losowanie-te-przepisy-gruntownie-zmienia-wymiar-sprawiedliwosc
Beatrycze - 13-07-2017, 12:48
Temat postu:
To będzie prawdziwa "opcja nuklearna" w/s Sądu Najwyższego! PiS nie bierze tutaj żadnych jeńców.

Wczoraj późnym wieczorem na stronach Sejmu pojawił się zgłoszony przez grupę posłów PiS projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt ten przewiduje, że wszyscy obecni sędziowie SN przejdą w stan spoczynku. Wszyscy, oprócz tych których wskaże minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Możliwość taką daje PiS-owi obecna... Konstytucja. Przewiduje ona bowiem, że w razie ustawowej zmiany ustroju sądów (co właśnie nastąpi) sędziego można przenosić w stan spoczynku.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03886-Opcja-nuklearna-ws-Sadu-Najwyzszego.htm
Victoria - 13-07-2017, 19:18
Temat postu:

Victoria - 15-07-2017, 12:54
Temat postu:
Wypowiedź senatora PO, którą musicie znać! Polityk otwarcie przyznaje, że sąd przy procesie Beaty Sawickiej „nam sprzyjał”!

Trwa debata o reformie sądownictwa, zmianach w Sądzie Najwyższym oraz KRS. Nie znamy się na tym, nie chcemy wchodzić w szczegóły, aby nie popełnić błędów, dlatego darujemy sobie wkraczania na grunt argumentów „za” i „przeciw”. Natomiast warto w kontekście argumentów o stronniczość sądów, przytoczyć wypowiedź polityka PO sprzed kilku lat.

A dokładniej wypowiedź senatora PO Jana Rulewskiego z programu „Więc Jak?” / Super Express, prowadzonego przez Sławomira Jastrzębowskiego z dnia 10.07.2013. Jak mówił wówczas senator PO o sprawie Beaty Sawickiej, byłej posłanki PO, uniewinnionej z zarzutów korupcyjnych przez sąd:

- Ten sędzia, to niewątpliwie nam sprzyjał... – mówił senator.
- To był wasz sędzia? – zapytał prowadzący.
- Tak mi się wydaje. Żeby z oszustki matrymonialnej i oszustki materialnej zrobić bohaterkę...to to chyba do PiS-u nie należał – przyznaje senator.

Czy to dowód na stronniczość sądów? Może nie generalizujmy, bowiem jak wiemy, w debacie politycznej pojawiają się sędziowie sprzyjający zarówno PO jak również PiS. Natomiast jak powinno być? Sędziowie powinni być bezstronni i apolityczni.

Źródło:
http://www.obalamyglupote.pl/2017/07/wypowiedz-senatora-po-ktora-musicie.html
Pirex - 16-07-2017, 12:20
Temat postu:
Nadzwyczajna kasta nie rozumie słowa „demokracja”

W ubiegłym roku, w wyniku Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich w Warszawie, Polacy dowiedzieli się nie tylko tego, iż sędziowie to „zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi”, ale także, że to jest środowisko, które zawsze broniło demokracji.

Tymczasem funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 1945 roku do chwili obecnej zupełnie wyklucza twierdzenie, że w kraju nad Wisłą istnieje system zwany demokracją. Zawarta w Konstytucji RP zasada demokratycznego państwa prawnego była i jest fikcją! A dlaczego?

Cały tekst:
http://gazetatrybunalska.pl/2017/07/nadzwyczajna-kasta-nie-rozumie-slowa-demokracja/


Hakun - 17-07-2017, 01:10
Temat postu:

Beatrycze - 17-07-2017, 12:15
Temat postu:
W Niemczech 32 członków tamtejszego Sądu Najwyższego powołują politycy. Czy tam również dokonano zamachu stanu?

Mało kto wie, że niemiecki Sąd Najwyższy (Federalny Trybunał Sprawiedliwości) jest wybierany w połowie przez polityków, którzy zasiadają Bundestagu (16 sędziów) i w połowie przez polityków, którzy piastują landowe urzędy ministrów sprawiedliwości (16 sędziów). To oznacza, że u naszych zachodnich sąsiadów również doszło do "zamachu stanu". Wszak zgodnie z definicją serwowaną przez członków Platformy Obywatelskiej, taki "zamach" ma miejsce, gdy to politycy (a nie sędziowska korporacja) wybierają członków Sądu Najwyższego.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03894-W-Niemczech-sedziow-SN-wybieraja-politycy.htm
Noema - 18-07-2017, 14:45
Temat postu:
Co wolno Niemcom („rasa panów”), nie wolno Polakom („podludzie”). Nie ten poziom kultury po prostu...

http://www.dw.com/pl/niemiecka-prawniczka-polska-demontowane-pa%C5%84stwo-prawa/a-39728062
Pirex - 18-07-2017, 22:18
Temat postu:
Spot PiS o zmianach w sądownictwie.


Beatrycze - 19-07-2017, 14:04
Temat postu:
Nadzwyczajna kasta buntuje ludzi. Skandaliczny apel sędziego Żurka.

ędzia Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej, wystosował skandaliczny apel, w którym wezwał społeczeństwo do stawienia się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na proteście przeciwko reformie sądownictwa.

Manifestacja odbyła się wczoraj wieczorem, a demonstrujący domagali się od prezydenta zawetowania ustaw proponowanych przez PiS.

Więcej:
http://niezalezna.pl/102511-nadzwyczajna-kasta-buntuje-ludzi-skandaliczny-apel-sedziego-zurka
Victoria - 20-07-2017, 20:12
Temat postu:
Sejm zdecydował - pomimo wrzasków opozycji, będzie reforma Sądu Najwyższego.

Podczas dzisiejszego głosowania przyjęto uchwałę, która wprowadza niezbędną reformę sądownictwa. "Za" głosowało 235 posłów, przeciw 192. Wcześniej Sejm przyjął poprawki uwzględniające m.in. postulaty prezydenta Andrzeja Dudy.

Więcej:
http://niezalezna.pl/102609-sejm-zdecydowal-pomimo-wrzaskow-opozycji-bedzie-reforma-sadu-najwyzszego


Pirex - 20-07-2017, 21:13
Temat postu:
O co naprawdę chodzi w reformie sądownictwa.


Paszczak - 22-07-2017, 00:49
Temat postu:
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro w Senacie przekonuje do reformy sądownictwa. Podsumowanie pracy sądu najwyższego działającego w "wolnej Polsce".


Minerva - 22-07-2017, 01:11
Temat postu:

Ralny - 23-07-2017, 22:39
Temat postu:
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na żywo tłumaczył zmiany w sądownictwie.


Beatrycze - 24-07-2017, 13:06
Temat postu:
Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej oświadczył, że zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS.


Pirex - 24-07-2017, 14:11
Temat postu:
Jedyna ustawa, którą podpisze prezydent. Co się zmieni w sądach powszechnych?

Prawo o ustroju sądów powszechnych to ustawa będąca swoistą konstytucją dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych (sądy wojskowe, administracyjne czy Sąd Najwyższy działają na podstawie innych przepisów).

Ustawa określa, jak sądy są zorganizowane, finansowane, kto nimi kieruje, a kto czuwa nad tym, by cała machina działała sprawnie. Bo sądy, choć niezależne, nie są zawieszone w próżni. Merytoryczny nadzór sprawuje nad nimi Sąd Najwyższy (czyli, mówiąc obrazowo, dba o jakość wydawanych orzeczeń), a administracyjny – minister sprawiedliwości (tzn. dogląda warunków pracy i sposobu zarządzania jednostkami). W tym drugim przypadku wbrew pozorom nie chodzi tylko o zapewnianie sądom odpowiedniej liczby biurek w wyremontowanych budynkach czy właściwej obsady w sekretariatach. Środowisko sędziowskie od lat przekonywało, że ministerialny nadzór to fortel, za pomocą którego politycy mogą wywierać wpływ na to, jak orzekają sędziowie. Bo mając władzę decydowania o podziale pieniędzy czy kontrolowania sądowych statystyk, stają przed pokusą uzależnienia od siebie prezesów sądów o giętkim kręgosłupie. Takich, których symbolem stał się sędzia Milewski. Dlatego też sędziowskie stowarzyszenia opowiadały się za tym, aby nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi przejął SN. Ale kolejni szefowie resortu sprawiedliwości nigdy nie zamierzali w tej kwestii ustąpić. Wręcz przeciwnie, raczej sami dążyli do rozszerzenia swojej kontroli nad sądownictwem.

Cały tekst:
http://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/1059590,prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-co-sie-zmieni.html
Ralny - 27-07-2017, 22:01
Temat postu:
Szokująca interwencja policji we Wrocławiu. Na zapleczu sklepu spożywczego funkcjonariusze w brutalny sposób potraktowali bezbronną starszą kobietę. Całe zajście nagrała kamera monitoringu. Na nagraniu doskonale widać, jak przerażona staruszka jest bita i szarpana przez stróżów prawa. Najpierw widzimy funkcjonariusza, po chwili dołącza do niego policjantka. Zakłada na ręce rękawiczki i nagle - bez żadnego powodu - zaczyna bić 82-letnią emerytkę!


Pirex - 28-07-2017, 13:15
Temat postu:
Tylko w kraju PO i KOD sądy za łapówki dają odszkodowania.


Beatrycze - 28-07-2017, 13:48
Temat postu:
Sędzia sędziemu oka nie wykole. Te liczby porażają!

Co najbardziej irytuje Polaków domagających się radykalnych zmian w sądownictwie? Przewlekłość postępowań i bezkarność „nadzwyczajnej kasty”. Zapoznaliśmy się z danymi o rozstrzygnięciach postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom w latach 2011–2015. Te liczby porażają!

Więcej:
http://niezalezna.pl/103066-sedzia-sedziemu-oka-nie-wykole-te-liczby-porazaja

---

Na stronie petycjeonline.com dostępny jest już apel Komitetu Społecznego „Żądamy Reformy Sądów”. Swoje poparcie dla idei reformy sądownictwa w Polsce można wyrazić podpisując petycję:

https://www.petycjeonline.com/apel_o_reform_wymiaru_sprawiedliwoci_dla_dobra_polski


Victoria - 28-07-2017, 18:53
Temat postu:
Skazywał Niezłomnych na karę śmierci, a w III RP nadal wydawał wyroki. Sędziowie żegnają go z honorami i wykupują nekrolog.

„Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie z powodu śmierci sędziego w stanie spoczynku Jerzego Klimczyka, Prezesa Sądu Rejonowego w Sławnie w latach 1986-1994, składają kierownictwo Sądu Okręgowego w Koszalinie, sędziowie i pracownicy” - czytamy w nekrologu wykupionym w jednej z gazet przez koszaliński sąd. Kim w młodości był zmarły w tym tygodniu Jerzy Klimczyk? Jego ofiary leżą na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu…

Komuniści docenili Jerzego Klimczyka. Za lojalną służbę odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś honoruje go Sąd Okręgowy w Koszalinie, wykupując dla niego za państwowe środki nekrolog.

Więcej:
http://niezalezna.pl/103093-skazywal-niezlomnych-na-kare-smierci-w-iii-rp-nadal-wydawal-wyroki-sedziowie-zegnaja-go-z-hon
Beatrycze - 31-07-2017, 14:01
Temat postu:
Urzędniczka pomyliła rachunki bankowe. Przepadło 4 mln zł. Sąd skazał ją na 8 tys. zł grzywny (!)

Gdy zwykły obywatel prowadzący działalność gospodarczą (tzw. "dawca podatkowy") pomyli się, zapomni uzupełnić urzędowego formularza, a w konsekwencji nie przeleje do urzędu skarbowego należnego podatku, to niemal natychmiast może się spodziewać wszczęcia przeciwko niemu postępowania, a w najgorszym przypadku na podstawie kodeksu karnego skarbowego może trafić nawet do więzienia. Gdy urzędnik nadzorujący przepływ publicznych pieniędzy pomyli się i kwotę 4 milionów złotych (!) wyślę na konto przestępców, to za karę otrzyma... grzywnę w wysokości dwóch wypłat (!).

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03908-Kosztowny-blad-a-kara-symboliczna.htm
Beatrycze - 01-08-2017, 13:53
Temat postu:
Koniec farsy! Mariusz Kamiński i byli szefowie CBA nie będą już nękani.

Troje sędziów Sądu Najwyższego zawiesiło rozpatrywanie sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA. Teraz to Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie sprawę sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem ws. prawa łaski.

Więcej:
http://niezalezna.pl/103297-koniec-farsy-mariusz-kaminski-i-byli-szefowie-cba-nie-beda-juz-nekani
Beatrycze - 02-08-2017, 14:41
Temat postu:
Tak sędziowie ukrywają swoje majątki. Ponad setka nie pokaże, co posiada.

Do końca czerwca opublikowane miały być oświadczenia majątkowe sędziów. Spora grupa wykorzystała jednak kruczek prawny, ale po nowelizacji ustawy i tak będą musieli pokazać, czego się dorobili. Ponad setka sędziów skorzystała z innej możliwości – klauzuli „zastrzeżone” i ich oświadczenia pozostaną tajne. Co dziwne, niemal aż połowa z nich orzeka na Dolnym Śląsku.

Więcej:
http://niezalezna.pl/200061-tak-sedziowie-ukrywaja-swoje-majatki-ponad-setka-nie-pokaze-co-posiada
Beatrycze - 03-08-2017, 14:56
Temat postu:
Ponad połowa Polaków krytycznie ocenia wymiar sprawiedliwości. Potrzebne są PR-owe działania, które zmienią ten wizerunek.

Cykliczne sondaże pokazują, że ponad połowa Polaków ma negatywne opinie dotyczące działania wymiaru sprawiedliwości. Również dziennikarze wskazują na wizerunkowe grzechy polskich sądów. Zdaniem ekspertów od komunikacji i PR niezależnie od poglądów politycznych, potrzebna jest otwarta debata i kampania społeczna, które pokaże, jak działają w Polsce sądy. Z kolei sędziowie powinni uprościć język, którym komunikują się z obywatelami i bezwzględnie przestrzegać etyki zawodowej. Dopiero wtedy uda się poprawić wizerunek polskiego sądownictwa.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/ponad-polowa-polakow,p993953241


Beatrycze - 04-08-2017, 14:20
Temat postu:
Nieefektywne sądownictwo hamulcem polskiej gospodarki. Dane nt. przewlekłości są zatrważające!

Mimo, że Polska jest w czołówce UE pod względem liczby sędziów, a nakłady na sądownictwo w relacji do PKB są jednymi z najwyższych w całej Europie, to na rozstrzygnięcie przed sądem sporu dotyczącego spraw gospodarczych potrzebujemy średnio aż 685 dni. Dla porównania - brytyjski przedsiębiorca na rozstrzygnięcie sporu przed sądem musi czekać 437 dni, a węgierski - jedynie 395 dni. Ograniczenie przewlekłości postępowań powinno być priorytetem nie tylko dla rządzących, ale również dla samego środowiska sędziowskiego. Tutaj potrzeba mądrej i zdecydowanej reformy!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03914-Nieefektywne-sadownictwo-hamulcem-gospodarki.htm
Victoria - 06-08-2017, 14:31
Temat postu:
Sędzia skazany za kradzież, stracił stanowisko wiceprezesa sądu.

Sędzia, skazany na początku lipca przez sąd dyscyplinarny za kradzież 50 zł, po interwencji ministra sprawiedliwości, stracił w piątek funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie. Mirosław T. nadal jest sędzią. Nie pracuje, ale pobiera trzy czwarte pensji.

Więcej:
http://www.tvp.info/33493711/sedzia-skazany-za-kradziez-stracil-stanowisko-wiceprezesa-sadu
Beatrycze - 07-08-2017, 13:46
Temat postu:
Koniec pieniactwa w sądach. Zbigniew Ziobro chce wzmocnienia roli sędziów.

Zbigniew Ziobro chce wzmocnienia roli sędziów. Właśnie kończą się prace nad przepisami, które wyeliminują wnoszenie do sądów bezpodstawnych pism.

Odpowiednie regulacje znajdą się w potężnym projekcie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Jak zapowiada w wywiadzie dla DGP Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości, dokument powinien trafić do konsultacji jeszcze w czasie wakacji.

Więcej:
http://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/1062816,koniec-pieniactwa-w-sadach-zbigniew-ziobro-chce-wzmocnienia-roli-sedziow.html
wodkangazico - 07-08-2017, 22:38
Temat postu:
I tak oto dom, który robi z ludzi wariatów dostaje w łapy kolejną zabawkę do wysyłania na drzewo.
Pięknie k... pięknie, jak rozmaryn się ta reforma nadzwyczajnego kiepściarstwa rozwija...
Victoria - 09-08-2017, 15:26
Temat postu:
Sądy nieczułe na krzywdy firm. Przedsiębiorcy przegrywają walkę o odszkodowania.

W ciągu 5 lat przedsiębiorcy niszczeni przez fiskusa wystąpili o ponad 400 mln zł odszkodowań. Wywalczyli niecałe 30 mln zł. Państwo górą - pisze środowy "Puls Biznesu".

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/firmy-w-polsce-sady,206,0,2353102.html
Paszczak - 12-08-2017, 02:57
Temat postu:

Pirex - 13-08-2017, 13:26
Temat postu:
Romowie zniszczyli jej auto. Policja oskarżyła ją o rasizm.


Victoria - 14-08-2017, 16:26
Temat postu:
Sędziowie Sądu Najwyższego zwiedzają świat. W tym roku „wyjeździli” już 60 tys. zł.

Sędziowie Sądu Najwyższego lubią jeździć w podróże służbowe, które opłacane są za publiczne pieniądze, czyli te płynące z kieszeni podatników. Jak wynika z danych uzyskanych przez Stowarzyszenie Interesu Publicznego „Wieczyste”, od 2014 r. sędziowie wydali na ten cel 381 tys. zł.

Więcej:
http://www.tvp.info/33595913/sedziowie-sadu-najwyzszego-zwiedzaja-swiat-w-tym-roku-wyjezdzili-juz-60-tys-zl
Noema - 16-08-2017, 23:14
Temat postu:
Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada likwidację przedawnienia karalności zbrodni zagrożonych karą dożywotniego więzienia. Czyli między innymi morderstwa. W zasadzie całkowicie słusznie. Ale, oczywiście są i przeciwnicy. Na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka: „Karanie 70-latka za czyn, który popełnił jako 20-latek, wydaje się umiarkowanie celowe czy humanitarne”. Serio? Czyli co, taki typ ma sobie spokojnie dożyć swoich dni? Przekonuje mnie to jak teoria płaskiej ziemi.

Sędzia z Wrocławia z kolei stwierdza: „Jeśli zabójstwo nie będzie ulegało przedawnieniu, to prokurator będzie mógł praktycznie w nieskończoność prowadzić śledztwo wobec osoby podejrzanej, niezależnie od tego, czy jest winna, czy nie”. Serio? A teraz nie może? Sędzio, powiedz to tym, których przetrzymujecie latami w trzymiesięcznych aresztach tymczasowych...

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1064395,zabojstwo-bez-przedawnienia-wraca-polityka-odstraszania.html
Beatrycze - 22-08-2017, 13:51
Temat postu:
Pranie brudnych pieniędzy, poświadczenie nieprawdy, łapówki. Były prezes sądu oskarżony.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie skierował dziś do krakowskiego Sądu Okręgowego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Krzysztof S. został oskarżony o udział w okresie od co najmniej 15 lutego 2013 roku do 16 września 2016 roku w zorganizowanej grupie przestępczej, na czele której stał inny podejrzany w tej sprawie - dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej P.

Więcej:
http://niezalezna.pl/201354-pranie-brudnych-pieniedzy-poswiadczenie-nieprawdy-lapowki-byly-prezes-sadu-oskarzony
Beatrycze - 04-09-2017, 15:41
Temat postu:
Za co nie lubimy sędziów.

W sporze politycznym, jaki toczy się dzisiaj w Polsce wokół planowanej reformy polskiego sądownictwa, marginalizowany jest głos zwykłych obywateli. A to oni są najbardziej niezadowoleni z polskich sądów, doświadczając na co dzień jego wszystkich patologii.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5080-tylko-u-nas-za-co-nie-lubimy-sedziow
Victoria - 08-09-2017, 21:20
Temat postu:
W PRL skazał opozycjonistę na więzienie. W III RP trafił do Sądu Najwyższego. Oto jak się sądownictwo samooczyściło.

W 1984 sędzia Marian Buliński skazał działacza "Solidarności" Władysława Walca na rok więzienia za odmowę służby wojskowej w LWP. W "wolnej Polsce" Walec walczył o rehabilitację i unieważnienie PRL-owskiego orzeczenia, które wysłało go do więzienia. Bezskutecznie. Ostatecznie przegrał w 2010 roku przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego. Co ciekawe - sędzią wspomnianej Izby był w tym czasie... Marian Buliński. Ten sam, który skazał Walca na więzienie w PRL. Oto, jak się pięknie sądownictwo samooczyściło.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03981-Oto-jak-sie-sadownictwo-samooczyscilo.htm
Victoria - 13-09-2017, 07:42
Temat postu:
Sędziowie liczyli, że sojusznik z Brukseli obroni ich przywileje? Mamy złą wiadomość.

Komisja Europejska wymyśla rozmaite "problemy" w Polsce. Pod wieloma pretekstami próbuje naciskać na polski rząd. Urzędnicy z Brukseli próbują również - razem z opozycją w polskim Sejmie - bronić przywilejów sędziów. Po raz kolejny odpowiedź była jednak stanowcza. Bo zarzuty Komisji Europejskiej są absurdalne.

Więcej:
http://niezalezna.pl/203054-sedziowie-liczyli-ze-sojusznik-z-brukseli-obroni-ich-przywileje-mamy-zla-wiadomosc
Pirex - 13-09-2017, 19:17
Temat postu:
O policjantach, którzy torturowali chłopaka paralizatorem służbowym w celu wymuszenia zeznań, a dostali takie zarzuty od prokuratora, że w praktyce nie pójdą siedzieć.


Beatrycze - 14-09-2017, 16:46
Temat postu:
Ile kosztują sądy, którym tak bardzo nie ufają Polacy? Poznaliśmy wyliczenia - zdumiewają.

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił posłom informację o realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Szef resortu finansów, wyliczył również ile kosztuje polskiego podatnika wymiar sprawiedliwości w obecnym kształcie. Okazuje się, że jest to niemal trzy razy więcej niż średnia UE.

Więcej:
http://niezalezna.pl/203201-ile-kosztuja-sady-ktorym-tak-bardzo-nie-ufaja-polacy-poznalismy-wyliczenia-zdumiewaja
Beatrycze - 15-09-2017, 16:19
Temat postu:
Fachowcy zamiast skandalistów. Minister Ziobro rozpoczął dobre zmiany w sądach.

Minister sprawiedliwości powołał nową prezes Sądu Okręgowego w Warszawie i trzech jej zastępców. Wcześniej powołanie otrzymał także nowy prezes sądu w Szczecinie. Odwołani sędziowie odpowiadali m.in. za przydzielanie spraw odszkodowań za komunistyczne prześladowania sędziemu, którego rodzice pracowali w… SB.

Więcej:
http://niezalezna.pl/203261-fachowcy-zamiast-skandalistow-minister-ziobro-rozpoczal-dobre-zmiany-w-sadach
Beatrycze - 18-09-2017, 19:34
Temat postu:
Będzie kasacja ws. drukarza, który sprzeciwił się promocji LGBT.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wniesie kasację ws. prawomocnego wyroku wobec łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. „Staję po stronie wolności – gospodarczej i sumienia” – napisał w oświadczeniu.

Więcej:
http://www.tvp.info/34036707/bedzie-kasacja-ws-drukarza-ktory-sprzeciwil-sie-promocji-lgbt
Noema - 19-09-2017, 23:56
Temat postu:
Rząd wprowadza zasadę „mój dom, moją twierdzą”. W skrócie, gdy ktoś wlezie nam nieproszony do chałupy, będzie można go zastrzelić i nie poniesie się kary. Słusznie? Dla TVN „kontrowersyjne”.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/obrona-konieczna-zbigniew-ziobro-proponuje-moj-dom-moja-twierdza,774186.html
Beatrycze - 20-09-2017, 12:32
Temat postu:
Bezrefleksyjna jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Takiego samozaorania nie było od czasów słynnej "kasty"!

PiS nie musi robić żadnych kampanii na temat konieczności reformy sądownictwa w Polsce. Wystarczy, że nie będzie przeszkadzało sędziom w formułowaniu swobodnych wypowiedzi, a ludzie sami dostrzegą, że coś jest nie tak. Po tym, jak część totalsów zarzuciła Małgorzacie Gersdorf "zdradę", ta odpowiedziała, że uczestnictwo w zaprzysiężeniu nowego sędziego TK było jednak "bezrefleksyjne". Od czasu słynnej wypowiedzi Ireny Kamińskiej (sędzi Naczelnego Sądu Administracyjnego), o tym, że sędziowie to "nadzwyczajna kasta ludzi", nie słyszałem nic bardziej żenującego.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04003-Bezrefleksyjna-jak-pierwsza-prezes-SN.htm
Beatrycze - 22-09-2017, 13:03
Temat postu:
Sędziowie nawołują do buntu. Krajowa Rada Sądownictwa pod rękę z antyrządową Akcją Demokracją.

Dzisiaj wieczorem przed Pałacem Prezydenckim spotkają się przeciwnicy reformy sądowniczej. Organizatorem wydarzenia jest finansowana m.in. przez Niemców Akcja Demokracja, która już wcześniej promowała antyrządowe inicjatywy. Co więcej, do uczestnictwa w dzisiejszej manifestacji zachęca… Krajowa Rada Sądownictwa.

Więcej:
http://niezalezna.pl/203894-sedziowie-nawoluja-do-buntu-krajowa-rada-sadownictwa-pod-reke-z-antyrzadowa-akcja-demokracja
Noema - 23-09-2017, 16:19
Temat postu:
Przed Pałacem Prezydenckim zebrało się KODziarstwo aby – jak to mówią – „wyrazić sprzeciw wobec reformy sądownictwa w jakimkolwiek wydaniu”. Sądy są bardzo dobre, sędziowie uczciwi, więc nie ma czego reformować. Pomodlę się o nieco kontaktu z rzeczywistością dla uczestników protestu. Bo oni sami przecież leczyć się nie pójdą.

http://niezalezna.pl/203976-pierwszy-zlot-totalnych-po-wakacjach-z-frekwencja-marniutko
Victoria - 25-09-2017, 17:00
Temat postu:
Oświadczenie Prezydenta w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS.
Beatrycze - 27-09-2017, 13:20
Temat postu:
Tak sędziów jeszcze nikt nie ocenił: „Oni nie chcą służyć społeczeństwu – chcą nad nim panować”.

Dyskusja wokół reformy sądownictwa budzi coraz większe emocje. Poseł PiS Stanisław Piotrowicz, w rozmowie z Katarzyną Gójską na antenie Telewizji Republika stanowczo stwierdza, że część sędziów cały czas nie ma ochoty służyć społeczeństwu i widzi się raczej w roli panów. „To wymaga głębokich zmian. Takich mentalnościowych” - tłumaczył zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Więcej:
http://niezalezna.pl/204312-tak-sedziow-jeszcze-nikt-nie-ocenil-oni-nie-chca-sluzyc-spoleczenstwu-chca-nad-nim-panowac


wodkangazico - 27-09-2017, 20:05
Temat postu:
Nóż się, k..wa, sam w kieszeni otwiera:
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jacek-miedlar-skazany-br-za-zniewazenie-poslanki,242180.html

Duduś co chwila stawia nowe warunki i strzela focha jak pensjonarka, kaczor z ekipą nie potrafi (albo, raczej nie chce) postawić go do pionu, a to pier..lone dziadostwo panoszy się w najlepsze.

Trzeba w końcu poważnie się zastanowić, z której strony dobrać się towarzystwu do dupy. W interesie wszystkich - ogółu obywateli, z których każdy, w kraju, gdzie nawet strach i ucieczka przed niebieskim światełkiem są przestępstwem, może się w ich łapy dostać, jak i tych nieszczęśników, którzy faktycznie się dostaną
I nie zdzierżą i się zemszczą.
I zabiją świnię, a pójdą siedzieć, jak za człowieka.
Paszczak - 28-09-2017, 18:44
Temat postu:
Jacek Międlar został skazany na 6 m-cy ograniczenia wolności za słowa prawdy o Joannie Scheuring-Wielgus. Jak skomentujecie ten wyrok?

https://www.tvp.info/34163665/jacek-miedlar-skazany-za-tweet-o-poslance-nowoczesnej
Victoria - 29-09-2017, 20:05
Temat postu:
Trzecia władza nagle chce odzyskać zaufanie obywateli? SN inicjuje swoistą akcję „marketingową” na Facebooku.

Sąd Najwyższy postanowił nagle pozyskać zaufanie obywateli? Na facebookowym koncie naczelnego organu trzeciej władzy rozpoczęto swoistą kampanię „marketingową”. Jej wyrazem są wrzutki, która mają ocieplić wizerunek, a także akcja wymierzona w billboardy stworzone przez Polską Fundację Narodową.

Więcej:
https://wpolityce.pl/polityka/360152-trzecia-wladza-nagle-chce-odzyskac-zaufanie-obywateli-sn-inicjuje-swoista-akcje-marketingowa-na-facebooku
Lady Makbet - 30-09-2017, 12:26
Temat postu:
42 proc. Polaków popiera zmiany w sądach zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przeciwnych jest 35 proc. Tylko 2 proc. Polaków nie słyszało o propozycjach reformujących sądownictwo, a co piąty badany nie ma w tym temacie zdania – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar TNS dla „Faktu”. Wymiar sprawiedliwości kojarzy się nam przede wszystkim z opieszałością, układem i bezkarnością.

Opieszałość, układ i bezkarność. Z jakimi słowami Polakom kojarzy się sądownictwo? ZOBACZ wyniki sondażu:
https://wpolityce.pl/polityka/360196-opieszalosc-uklad-i-bezkarnosc-z-jakimi-slowami-polakom-kojarzy-sie-sadownictwo-zobacz-wyniki-sondazu
Victoria - 05-10-2017, 20:18
Temat postu:
Dyrektorem Sądu Okręgowego został... bankrut! Miał decydować o tym jak dysponować milionami złotych z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych dyrektor sądu kieruje działalnością administracyjną sądu, a ponadto wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem oraz audytu wewnętrznego. Okazuje się w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze na stanowisko dyrektora, czyli kogoś kto ma pieczę nad państwowym majątkiem liczonym w milionach złotych, została powołana osoba, wobec której kilka miesięcy wcześniej ogłoszono... upadłość konsumencką!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04030-Bankrut-dyrektorem-sadu-okregowego.htm
Beatrycze - 06-10-2017, 14:07
Temat postu:

Ralny - 11-10-2017, 23:58
Temat postu:
Podwójne standardy prokuratury: „Banderyzm usprawiedliwić, patriotyzm ukarać!”.


Beatrycze - 12-10-2017, 15:19
Temat postu:
Jak wyłudzali kamienice, to wszystko było zgodne z konstytucją. Jak zaczęto je odbierać oszustom, to stwierdzili że sprzeczne.

Projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa Patryka Jakiego i dr Kamila Zaradkiewicza, to coś na co Polska musiała czekać 28 lat. Przewiduje on, że prawo do rekompensaty będzie przysługiwało tylko byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Handlarze roszczeń i innej maści pośrednicy zostaną z niczym. Nie mam wątpliwości, że ustawa ta, gdy tylko wejdzie w życie, będzie świetnym uzupełnieniem działań Komisji Weryfikacyjnej, która dziś odbiera kamienice oszustom (co dla wielu jej krytyków miało być - uwaga, uwaga - sprzeczne z konstytucją!).

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04049-Wyludzanie-kamienic-bylo-zgodne-z-konstytucja.htm
andrej - 12-10-2017, 15:24
Temat postu:
Nareszcie , brawo .Trzeba zakończyć to złodziejstwo.
Lady Makbet - 21-10-2017, 18:04
Temat postu:
Za prezentowanie podczas pikiety baneru z abortowanym dzieckiem Sąd Rejonowy w Wałczu skazał 19-letniego Damiana Krasowskiego na grzywnę w wysokości 500 zł. Karę wymierzyła sędzia Małgorzata Dering, przewodnicząca wydziału karnego. Dering to była żona posła Pawła Suskiego z Platformy Obywatelskiej, prominentnego działacza PO w woj. zachodniopomorskim. Gdy jeszcze byli małżeństwem, pełniła funkcję prezesa sądu w Wałczu.

Sąd w Wałczu skazał działacza pro-life:
http://niezalezna.pl/206462-sad-w-walczu-skazal-dzialacza-pro-life-kto-wydal-wyrok-to-ciekawostka
Beatrycze - 24-10-2017, 11:49
Temat postu:
- czym jest e-Sąd
- czy wszyscy sędziowie są nominowani przez prezydenta
- lepiej nie rejestrować się w e-sądzie
- czym są postępowania administracyjne
- dwukrotne awizo
- oszukańcze pokazy handlowe
- mikropożyczki
- czy warto się "oddłużać" poprzez kredyty konsolidacyjne
- ubezpieczenia kredytu
- upadłość konsumencka i jej konsekwencje


Noema - 26-10-2017, 10:01
Temat postu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Komisja Jakiego nie mogła ukarać HGW. Mogła ukarać jedynie Miasto Stołeczne Warszawa. Także za przekręty ekipy pani Hani zapłacą wszyscy płacący podatki w Warszawie. Na szczęście mieszkam na prowincji.

http://telewizjarepublika.pl/skandaliczna-decyzja-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-sprawie-hgw,55691.html

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego są częściowo niezgodne z Konstytucją. Ale prof. Gersdorf zostaje na stanowisku, a Trybunał zalecił jedynie zmianę przepisów. Czyli Trybunał wciąż jest PiSowski czy już jest w porządku (czytaj: KODziarski)?

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22555980,wybor-i-prezesa-sadu-najwyzszego-czesciowo-niezgodny-z-konstytucja.html
Beatrycze - 30-10-2017, 06:36
Temat postu:
Jak firmy windykacyjne chcą zniszczyć Polaków?! Czy polskie władze w końcu zareagują?


Noema - 30-10-2017, 23:53
Temat postu:
Bezstronna i apolityczna Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła kilku kandydatów na asesorów sądowych przysłanych przez Ziobrę. Konkretnie 265 – wszystkich. Podobno z uwagi na „błędy proceduralne”. Sądzę, ze chodzi o pokazanie „niezależności”. Tu tylko walec może pomóc.

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sprzeciw-wobec-265-asesorow-sadowych-wskazanych-przez-ziobre,785916.html


Lady Makbet - 01-11-2017, 09:45
Temat postu:

Beatrycze - 02-11-2017, 12:15
Temat postu:
Sąd po raz 17 (!) odesłał jej sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ona nie wytrzymała i popełniła samobójstwo.

Ostatnio głośno było o samobójstwie Piotra S., który nie mógł już dłużej żyć w państwie rządzonym przez PiS. W tym kontekście warto przypomnieć o sprawie Krystyny Chojnackiej, właścicielki firmy kosmetycznej z Kartuz, która przez blisko 20 lat walczyła z aparatem sądowo-administracyjnym o zwrot pieniędzy niesłusznie zabranych jej przez fiskusa. W ciągu tych 20 lat wyczerpującej walki straciła dosłownie wszystko. Kiedy w 2014 roku sąd po raz 17 skierował jej sprawę do ponownego rozpatrzenia, ta nie wytrzymała i popełniła samobójstwo.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04090-Tragedia-Krystyny-Chojnackiej.htm
Victoria - 04-11-2017, 07:43
Temat postu:
Spośród 94 kandydatów KRS wybrała na sędziego żonę swojego wiceprzewodniczącego. To tak apropos standardów Rady.

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) podjęła kilka dni temu kontrowersyjną decyzję o zamrożeniu karier 265 młodych prawników, którzy z listy Min. Sprawiedliwości mieli zostać asesorami sędziowskimi. Oficjalny powód? - Braki formalne spowodowane rzekomo nieaktualnymi zaświadczeniami o stanie zdrowia. W tym kontekście warto przypomnieć o innej, równie kontrowersyjnej decyzji KRS z marca 2015 roku. Wówczas to Rada decydowała kto spośród zgłoszonych 94 kandydatów otrzyma urząd sędziego w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów. Wszystkie głosy otrzymała... żona wiceprzewodniczącego KRS (!).

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04093-Kontrowersyjna-decyzja-KRS-ws-zony.htm

---

ATAK KASTY SĘDZIOWSKIEJ NA ASESORÓW
Victoria - 05-11-2017, 20:03
Temat postu:
Jak, robiąc codzienne zakupy, stać się niechcący GROŹNYM PRZESTĘPCĄ? Wystarczy trafić na uszkodzoną wagę lub pomylić się przy ważeniu produktu w sklepie. Wystarczy błąd na 1 złoty 14 groszy by zostać zakutym w kajdanki, być przewiezionym na komisariat i wiele godzin przesłuchiwanym niczym poważny bandyta.

http://wtemacie24.pl/index.php/2017/11/05/zle-zwazyla-pierogi-grozi-jej-wiezienie-chore-prawo-w-polsce/


Beatrycze - 06-11-2017, 09:52
Temat postu:
1,5 roku w zawieszeniu za wyłudzanie 341 mln zł! Tak, proszę Państwa, to Sąd Apelacyjny w Warszawie.

18-letni chłopak, który na drukarce atramentowej wyprodukował kilkanaście sztuk 20-złotówek dostał 3 lata bezwzględnej odsiadki w pace. Pięciu biznesmenów-cwaniaków (wśród nich był także radca prawny), którzy metodą "na reaktywowaną przedwojenną spółkę" próbowali dokonać mega-szwindla i wyłudzić od Skarbu Państwa odszkodowanie w wysokości 341 milionów złotych, dostali od 1,5 do 2 lat więzienia... w ZAWIESZENIU! Czasami totalnie nie rozumiem decyzji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta sprawa się do tego kwalifikuje.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04097-Skandaliczny-wyrok-ws-gigantycznego-przekretu.htm
Ralny - 06-11-2017, 20:15
Temat postu:
Znowu głośno o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tym razem kontrowersje pojawiają się głównie przy osobie Zbigniewa Ziobry.


Noema - 07-11-2017, 23:07
Temat postu:
Przed sądem w Rzeszowie podpalił się mężczyzna. Powody nieznane, ale – znając życie – KODziarze wyniosą go na swoje laickie ołtarze. A co jeśli protestował przeciwko nieudolności „wolnych sądów”?

http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,22613792,mezczyzna-podpalil-sie-przed-sadem-rejonowym-w-rzeszowie.html
Beatrycze - 22-11-2017, 08:48
Temat postu:
W wyniku konfiskaty rozszerzonej przestępcom zajęto już pół miliarda zł majątku! A ile było krzyku, gdy tę ustawę wprowadzano...

Ustawa o konfiskacie rozszerzonej miała uniemożliwić przestępcom czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie się stało. Po zaledwie pół roku od wejścia w życie tej ustawy skonfiskowano bowiem przestępcom na poczet kar majątki o wartości pół miliarda zł! Udało się zatem coś, czego nie można było zrobić przez 28 lat trwania III RP. A teraz zagadka - kto głosował przeciwko wprowadzeniu w życie tej ustawy? Tak, drodzy państwo, przeciwko byli przedstawiciele totalnej opozycji z PO i N.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04127-Konfiskata-rozszerzona-uderza-w-przestepcow.htm
Noema - 24-11-2017, 00:27
Temat postu:
Z okazji prac nad ustawami o sądach KODziarze zorganizowali pajacowanie pod Sejmem i innymi dziwnymi miejscami. Przybyły ich miliony. Jak zwykle.

http://niezalezna.pl/209460-totalna-opozycja-juz-szykuje-sie-na-ciamajdan-3-ryszard-petru-zdradzil-plany

Pani Gersdorf wyjaśniła swój projekt ustaw. Generalnie to ona ten projekt stworzyła, ale się z nim nie identyfikuje. Bo to nie ona, tylko ta druga ona.
Ralny - 26-11-2017, 10:06
Temat postu:

Beatrycze - 27-11-2017, 11:29
Temat postu:
Porażająca skala afery krakowskiej. Dyrektorzy sądów w rękach CBA.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 10 osób w sprawie korupcji w krakowskim Sądzie Apelacyjnym. To m.in. byli i obecni dyrektorzy podkrakowskich sądów - informuje dziennikarz "Wiadomości" TVP Marcin Tulicki. Do tej pory w aferze krakowskiej zatrzymano już 26 osób. Krakowska apelacja mogła stracić w ciągu kilku lat 35 mln zł.

Więcej:
http://niezalezna.pl/209758-porazajaca-skala-afery-krakowskiej-dyrektorzy-sadow-w-rekach-cba

http://niezalezna.pl/209766-prokuratura-krajowa-zatrzymani-przez-cba-to-siedmiu-obecnych-i-trzech-bylych-dyrektorow-sadow
Noema - 30-11-2017, 08:26
Temat postu:
PiSowskie trolle znowu atakują Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Pani Prezes w czasie obrad Komisji Sprawiedliwości powiedziała, że „Sędziowie Sądu Najwyższego nie chodzili ze świeczkami, ja też nie”.

Przecież wyraźnie widać, że pani Gersdorf stoi, a nie idzie, w ręku ma wkład od znicza, a nie świeczkę, poza tym jeden wkład, a nie kilka, bo przypomnijmy, że mówiła „ze świeczkami”.

https://wiadomosci.tvp.pl/35008765/klamstwo-pierwszej-prezes-sadu-najwyzszego
Pirex - 30-11-2017, 23:38
Temat postu:
To nie była świeczka, ale wkład, ja stałam, a nie chodziłam, poza tym było ciemno

Łatwo się domyślić, że tytuł nawiązuje do dwudniowej żenady w wykonaniu Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Gersdorf. Być może są jeszcze osoby, które nie kojarzą o co chodzi, dlatego krótko wyjaśnię. Pani Gersdorf wczoraj powiedziała, że nie chodziła w żadnych marszach opozycji i nie paliła żadnych świeczek. Jest to wierutna bzdura, ordynarne kłamstwo i bezczelność na poziomie „najwyższej kasty”. Wie to każdy, kto pamięta wyczyny Gersdorf, a jak wiadomo Internet nie zapomina. Bardzo szybko setki komentatorów jednocześnie, niezawiśle i niezależnie zaczęło rozprowadzać powyższe zdjęcie.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/to_nie_by_a_wieczka_ale_wk_ad_ja_sta_am_a_nie_chodzi_am_poza_tym_by_o_ciemno


Beatrycze - 01-12-2017, 11:33
Temat postu:
Prezes Gersdorf: Sędziowie nie chodzili ze świeczkami. Internauci wskazują na kłamstwo.

– Sędziowie Sądu Najwyższego nie chodzili z żadnymi świeczkami i ja też to mówię do pani minister Romaszewskiej – powiedziała I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w Sejmie. Internauci szybko zwrócili uwagę na to, że prezes mija się z prawdą.

Więcej:
http://www.tvp.info/35006216/prezes-gersdorf-sedziowie-nie-chodzili-ze-swieczkami-internauci-wskazuja-na-klamstwo


Victoria - 04-12-2017, 19:35
Temat postu:
Jak kraść to miliony: Wyłudził 425 mln zł. Sąd w wyroku nakazał mu zwrócić jedynie 54 mln!

Ta historia pokazuje, jak bardzo opłacało się w Polsce kraść na wielką skalę. Nawet bowiem, gdy kogoś łapali, to wymierzane przez sądy kary były nieproporcjonalnie niskie. Józef Jędruch w latach 90-tych założył spółkę Colloseum, która stała się platformą do gigantycznych wałków. W toku swojej przestępczej działalności biznesmen wyłudził łącznie 425 mln zł. Co istotne - orzekający prawomocnie w sprawie Jędrucha sąd nakazał mu zwrócić jedynie 54 mln zł, a dodatkowo złagodził karę więzienia z 8 do 6 lat. Jak kraść to miliony!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04149-Jak-krasc-to-miliony-czyli-sprawa-Colloseum.htm
Beatrycze - 05-12-2017, 10:02
Temat postu:
Sędziowie z Krakowa zrobili sobie zebranie. O aferze korupcyjnej ani słowa. Za to wzywali do buntu.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i dwóch Sądów Rejonowych przyjęło uchwały, w których protestuje przeciwko odwołaniu prezesów tych sądów oraz krytykuje procedowane przez Sejm projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. O tym, że odwołania prezesów sądów mają związek z zatrzymaniami dokonanymi przez CBA w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji w krakowskich sądach, obecni na zebraniu najwyraźniej „zapomnieli”. Nie zapomnieli natomiast wezwać swoich kolegów po fachu do odczytywania w trakcie rozpraw specjalnie opracowanej odezwy.

Więcej:
http://niezalezna.pl/210530-sedziowie-z-krakowa-zrobili-sobie-zebranie-o-aferze-korupcyjnej-ani-slowa-za-to-wzywali-do-buntu
Beatrycze - 08-12-2017, 11:26
Temat postu:
Państwo po stronie osoby napadniętej. Nowe granice obrony koniecznej.

Sejm uchwalił w piątek nowelę Kodeksu karnego rozszerzającą granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal, czy ogrodzony teren. Teraz trafi ona do Senatu.

Zgodnie z rządową propozycją, do Kk dopisano, że karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach, poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące – czyli sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Więcej:
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/panstwo-po-stronie-osoby-napadnietej-nowe-granice-obrony-koniecznej/35133144
Diken - 08-12-2017, 22:21
Temat postu:
Wcześniej, w polskim systemie prawnym też była "obrona konieczna", tyle że w praktyce nie zawsze prawo stało po stronie pokrzywdzonego.
Bo wystarczyło tylko lekko przekroczyć tę granicę i już było to karane sądownie, i to nawet bardziej, niż ukarano tego sprawcę i to było niewłaściwe.
W tej kwestii, prawo w Polsce już dawno powinno być uregulowane, a nie dopiero teraz.
Zawsze, Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i politycy robią coś, poprawiają, tylko dużo później, jak wiele krzywd, problemów przez niedopracowane prawo jest wyrządzanych ludziom.

Już dawno w rządzie powinni się obudzić...

Jasne, że każdy "poszkodowany" ma pełne prawo do obrony, do odpierania ataku, jeżeli jest wobec niego stosowane zagrożenie zdrowia lub życia.
Zawsze w takiej sytuacji to OFIARA ma rację i należy jeszcze takiej osobie pomóc, wspierać, a bandytę karać nawet więzieniem.
Tutaj, w tej sprawie prawo jakoś nie było przychylne dla ludzi pokrzywdzonych, napadniętych, pobitych przez bandziorów.

Złamałeś rękę, palec bandycie, agresorowi, bo on na Ciebie napadł, chciał pobić i okraść, to nie dość, że byłeś "poszkodowaną" ofiarą, to jeszcze bandyta złożył na Ciebie, ze złości doniesienie na policję, że zrobiłeś mu krzywdę, on nakłamał, kręcił, co nie było prawdą i Ty miałeś sprawę karną w sądzie, gdzie z OFIARY zrobili z Ciebie winnego i przestępcę, a ten bandyta albo został łagodnie ukarany karą "w zawiasach", albo karą jakiejś grzywny.
Tak to niestety działało w polskim prawie karnym.

Bandycie wolno innych bić, okradać, napadać, a normalni i spokojni ludzie mają być karani za "ostre potraktowanie bandyty".

Wcale nie dziwi mnie protest i sprzeciw ludzi, którzy domagają się zmiany sądów, prokuratur i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Bo uważam, że całe MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI w rządzie również powinno być poprawione, nie tylko normalne sądy i prokuratury w Polsce.
Ralny - 08-12-2017, 23:10
Temat postu:
Wjechał pod pociąg, zginęła pasażerka. Sąd obniżył mu karę.

Z trzech lat pozbawienia wolności na dwa lata obniżył karę sąd drugiej instancji dla Wojciecha M. Mężczyzna we wrześniu 2016 roku wjechał na zamknięty przejazd kolejowy, w wyniku czego zginęła szesnastoletnia pasażerka, którą wiózł.

Czytaj więcej:
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/112872/wjechal_pod_pociag_zginela_pasazerka_sad_obnizyl_mu_kare
Beatrycze - 14-12-2017, 14:21
Temat postu:
Sędziów stanu wojennego przed odpowiedzialnością karną w III RP obronili sędziowie Sądu Najwyższego!

W kontekście kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce warto przypomnieć, że Sąd Najwyższy w III RP odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej PRL-owskich sędziów, którzy w stanie wojennym skazywali na kary więzienia ludzi mających odwagę ze zbrodniczym systemem walczyć. Działo się tak ponieważ układ zawarty w Magdalence i przy okrągłym stole roztoczył nad funkcjonariuszami aparatu terroru parasol ochronny. Ważną częścią tego układu był system sądowniczy, który "miał się sam oczyścić", choć od początku było wiadome, że to niemożliwe.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03478-Sedziowski-parasol-ochronny.htm
Beatrycze - 15-12-2017, 13:51
Temat postu:
Sąd jeszcze raz zbada sprawę sędziego, który porównał Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera.

Sąd Najwyższy w wydanym dzisiaj orzeczeniu zakwestionował decyzję sądu dyscyplinarnego w sprawie sędziego Cezarego Skwary i nakazał ponowne jej rozpatrzenie. Sprawę porównania przez sędziego na Twitterze Jarosława Kaczyńskiego z Adolfem Hitlerem umorzył wcześniej Sąd Apelacyjny w Lublinie. Odwołanie od tej decyzji złożył do SN minister sprawiedliwości.

Więcej:
http://niezalezna.pl/211551-sad-jeszcze-raz-zbada-sprawe-sedziego-ktory-porownal-jaroslawa-kaczynskiego-do-hitlera
Beatrycze - 18-12-2017, 13:52
Temat postu:
Złapali prokuratora jak brał 300 tys. zł łapówki. Sąd dał wiarę jego wyjaśnieniom i go uniewinnił!

Krzysztof W. jest prokuratorem w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. W 2007 roku został złapany przez CBŚP na gorącym uczynku, gdy brał 150 tys. zł oraz 50 tys. euro łapówki w zamian za umorzenie postępowania wobec groźnego gangstera. Sąd pierwszej instancji skazał przekupnego prokuratora na 7 lat więzienia. Niestety, dwa tygodnie temu sąd apelacyjny dał wiarę wyjaśnieniom Krzysztofa W. (że to nie była łapówka tylko skomplikowana forma rozliczenia długu) i go uniewinnił. Dzięki temu W. nadal będzie otrzymywał od państwa wysokie uposażenie prokuratorskie!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04179-Prokurator-wzial-lapowke-a-sad-go-uniewinnil.htm
Ralny - 18-12-2017, 21:37
Temat postu:
Cała patologia sądów w jednym postanowieniu i w jednym Tuleyi

Dziś niejaki Tuleya, dobrze znany błazen przebrany za sędziego, wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania przez prokuraturę. Na początek i w przeciwieństwie do Tuleyi, warto się zapoznać z czymś, co nazywa się stanem faktycznym. Sprawa dotyczy „ciamajdanu”, który rozpoczął się od blokowania mównicy sejmowej przez najdurniejszą na świecie opozycję. Cały cyrk wystartował w połowie grudnia i zakończył się dopiero po nowym roku. Dokładnie w tym okresie powstało wiele legend i anegdot politycznych, które warte są podkreślenie, bo uwypuklają paranoję.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/ca_a_patologia_s_d_w_w_jednym_postanowieniu_i_w_jednym_tuleyi
Beatrycze - 19-12-2017, 13:26
Temat postu:
Tuleyę do sprawy Sali Kolumnowej wyznaczył sędzia, który wcześniej uniewinnił S. Kociołka ("kata Trójmiasta") za Grudzień'70...

Jak to możliwe, że Igor Tuleya - sędzia który twierdził, że CBA stosuje metody stalinowskie, znajomy Henryki Krzywonos (mówi o nim per "przyjaciel") - został wyznaczony do rozpoznania skargi dotyczącej umorzenia śledztwa w/s obrad Sejmu w Sali Kolumnowej? Ano było to możliwe, bowiem zadecydował o tym sędzia Wojciech Małek - przewodniczący wydziału karnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie - ten sam, który w 2013 roku uniewinnił Stanisława Kociołka "kata Trójmiasta" od zarzutu przyczynienia się do masakry w grudniu'70.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04182-Kto-wyznaczyl-sedziego-Tuleye-do-tej-sprawy.htm
Noema - 20-12-2017, 00:11
Temat postu:
Patryk Jaki poinformował, że Rząd poparł zaostrzenie kar dla gwałcicieli. I tak oto za gwałt na dziecku – bezwzględne dożywocie, za gwałt ze szczególnym okrucieństwem do 25 lat, na wniosek ofiary gwałtu – obligatoryjny (teraz jest fakultatywny) zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia z więzienia. Nie wiem czy to ma szansę wejść w życie, ale wygląda dobrze.

http://wmeritum.pl/dozywocie-gwalt-dziecku-rzad-przyjal-projekt-zaostrzajacy-przepisy-kk/215342

Teraz czekam na KODziarzy i UBywateli PRL walczących o prawa gwałcicieli. Niemożliwe, niesmaczne i nie do obrony? Jesteście pewni? To zobaczcie w TVP INFO wyroki KODziarskiego sędziego Tulei:

https://www.tvp.info/34999490/19122017-2100
wodkangazico - 20-12-2017, 10:31
Temat postu:
Otóż, problem z Tuleyą mam taki, że znajduję dziesiątki mendialnych wytworów na temat jego skandaliczno-odważnego wyroku, ale jakoś nie mogę dokopać się do materiału, gdzie pozwolono by mi samodzielnie zapoznać się z tym rozstrzygnięciem, ocenić, czy więcej w nim głupoty, czy racji.
Inaczej nówiąc: wszystko wskazuje na to, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych w zasadzie tak...
Za wyjątkiem lemingów.
Lady Makbet - 20-12-2017, 19:22
Temat postu:
"Podjąłem decyzję w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. O podpisaniu obydwu ustaw" - ogłosił prezydent Andrzej Duda.


Minerva - 20-12-2017, 22:23
Temat postu:
Dziś w IPP o nadzwyczajnej kaście ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem sędziego Tulei.


Noema - 20-12-2017, 23:35
Temat postu:
Prezydent postanowił pokazać EUrokołchozowi środkowy palec i podpisać ustawy sądowe. I tym oto sposobem reforma sądownictwa weszła w życie.

https://www.tvn24.pl/prezydent-andrzej-duda-podpisze-ustawy-o-sadownictwie,799406,s.html
Lady Makbet - 23-12-2017, 15:27
Temat postu:

Victoria - 27-12-2017, 20:24
Temat postu:
Sądowa ośmiornica w rozkwicie.

Sądowa ośmiornica korupcyjna, która kilka miesięcy temu została rozbita w krakowskim sądzie, powoli wypełza na cały kraj. CBA zatrzymało właśnie 10 byłych i obecnych dyrektorów sądów. Zatrzymani to były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman P., dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Józef K., były dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem Mirosław S. i siedmiu obecnie sprawujących funkcję dyrektorów trzech sądów okręgowych i czterech rejonowych.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/felietony/pawel-miter/item/5348-sadowa-osmiornica-w-rozkwicie


Ralny - 27-12-2017, 21:43
Temat postu:
Po Nowym Roku ruszą „pisowskie sądy”!

Pamięć i wdzięczność ludzka to zjawiska bardzo rzadkie i ulotne. Jeszcze pół roku temu zewsząd słyszało się, że bez zmian w sądownictwie nic nie ma sensu. Na parę dni przed Świętami ustawy zostały podpisane przez prezydenta, a tuż po świętach wejdą w życie i to z podwójną siłą. No i co? No i cisza, żadnej radości, żadnego wyczekiwania na przesądzone zmiany. Tak się nie godzi, pocieszmy się trochę, bo jest z czego. Sąd Najwyższy sam się oczyści i na mocy nowych przepisów wyleci kilkunastu sędziów z prezes Gersdorf na czele. Wprawdzie prezydent Andrzej Duda ma możliwość przedłużenia wieku emerytalnego, ale wydaje się, że po ostatnich „wyczynach” ma dość i chciałby odsapnąć. Nie spodziewam się w związku z tym zatrzymania sędziów SN, zresztą Gersdorf wcześniej zapowiedziała, że w ogóle wniosku nie złoży.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/po_nowym_roku_rusz_pisowskie_s_dy
Noema - 04-01-2018, 08:11
Temat postu:
Od 1 stycznia można sobie sprawdzić na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości czy przypadkiem w naszej miejscowości nie mieszka przestępca seksualny. Są nazwiska, zdjęcia, miejscowość zamieszkania. Póki co protestów autorytetów nie widać. A dla suwerena to całkiem ważna wiadomość.

https://rps.ms.gov.pl


Victoria - 05-01-2018, 09:58
Temat postu:
To jawna kpina! Sędzia złapana "na bani" - a jaką karę poniosła? Aż trudno uwierzyć.

Sędzia Małgorzata J., która pod wpływem alkoholu spowodowała dwie kolizje nadal jest formalnie zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Szczecinie i pobiera ok. 8 tys. zł wynagrodzenia.

Więcej:
http://niezalezna.pl/213308-to-jawna-kpina-sedzia-zlapana-na-bani-a-jaka-kare-poniosla-az-trudno-uwierzyc
Victoria - 07-01-2018, 09:40
Temat postu:
"Ministerstwo Ziobry dzieli pedofilów na złych i dobrych". Sprawdzamy, dlaczego w rejestrze nie ma księży.

Prezes Fundacji "Nie lękajcie się" nie ma wątpliwości, że nie stało się to przypadkiem. Wyraża przy tym nadzieję, że przynajmniej w rejestrze niejawnym są dane duchownych-pedofilów. Marek Lisiński dokładnie bowiem prześledził rejestr publiczny i nie znalazł tam danych ani jednego księdza skazanego za przestępstwa na tle seksualnym wobec osób nieletnich.

Więcej:
http://natemat.pl/226641,ministerstwo-ziobry-dzieli-pedofilow-na-zlych-i-dobrych-sprawdzamy-dlaczego-w-rejestrze-nie-ma-ksiezy


Pirex - 08-01-2018, 01:09
Temat postu:

Victoria - 09-01-2018, 20:22
Temat postu:
Proces wiceministra od sprzedaży Polskich Hut Stali po 10 latach umorzono z uwagi na "przedawnienie karalności".

Wczoraj pisałem o raporcie NIK nt. prywatyzacji Polskich Hut Stali. Wielu czytelników zadało pytanie - dlaczego za wskazane przez NIK nieprawidłowości nikt nie poniósł odpowiedzialności? Okazuje się, że w powiązaniu ze sprawą wspomnianej prywatyzacji, jeden wiceminister z SLD usłyszał prokuratorskie zarzuty, które nawet zamieniono w akt oskarżenia. Problem w tym, że po 10 latach sądowego postępowania (ciągłego odwlekania rozpraw) sąd umorzył sprawę z uwagi na... przedawnienie karalności zarzucanych czynów. Oto III RP w pigułce.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04208-Przedawnienie-karalnosci-czyli-III-RP-w-pigulce.htm
Noema - 11-01-2018, 07:18
Temat postu:
W ramach walki o demokrację, wolność poglądów i wolne sądy śląski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyrzuci ze swoich szeregów siedmiu sędziów, którzy przyjęli stanowiska od PiSowskiego reżimu. Dzięki Bogu, że środowisko sędziowskie nie miesza się do polityki i nie kieruje poglądami!

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-09/slaski-oddzial-iustitii-chce-wykluczyc-sedziow-ktorzy-przyjeli-posady-po-odwolanych-prezesach/
Victoria - 11-01-2018, 17:04
Temat postu:
Wszyscy tylko o rekonstrukcji, tymczasem sąd po raz kolejny broni Wałęsę w/s akt TW Bolka!

W czerwcu 2017 r. doszło do umorzenia śledztwa w/s podrobienia przez SB teczki TW "Bolek" odnalezionej w domu gen. Kiszczaka. Opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie potwierdziła bowiem, że teczka ta oraz składane przez Wałęsę podpisy są autentyczne. Trudno w takich okolicznościach było mówić o podrobieniu czegokolwiek. Śledztwo musiało zostać umorzone. Tymczasem pełnomocnicy Wałęsy wnieśli do sądu o uchylenie decyzji o umorzeniu. Sprawa trafiła do sądu w Gdańsku, który właśnie - a jakby inaczej - przychylił się do ich wniosku!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04213-Sad-broni-Walesy-ws-akt-TW-Bolka.htm
Beatrycze - 16-01-2018, 13:58
Temat postu:
Na co liczą sędziowie nawołując do bojkotu? Poseł Piotrowicz zdradza, co chcą osiągnąć.

Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów o bojkot wyborów nowych członków KRS, a sędzia Dariusz Zawistowski stwierdził "ci, którzy się zdecydują na kandydowanie, zrobią to właściwie wbrew opinii środowiska". - Ta sytuacja pokazuje, jak ważna i konieczna była gruntowna reforma sądownictwa - mówi portalowi niezalezna.pl poseł Stanisław Piotrowicz.

Więcej:
http://niezalezna.pl/214286-na-co-licza-sedziowie-nawolujac-do-bojkotu-posel-piotrowicz-zdradza-co-chca-osiagnac
wodkangazico - 16-01-2018, 16:10
Temat postu:
To kiedy ten turniej w Bogatyni?

Kasta rządzi, kasta radzi, a jak zechce to cię wsadzi.
I uzasadni wyrok tak inteligentnie, że nabierzesz szacunku do całego wymiaru.
A jak nie nabierzesz?
To przynajmniej, k...wa, będziesz się bać.
Victoria - 16-01-2018, 19:20
Temat postu:
Sędzia Kamińska: nie uważamy się za lepszych od innych ludzi, ale jesteśmy nadzwyczajną kastą.

"Nadzwyczajna kasta" - w taki sposób zwolennicy zmian w sądownictwie określają sędziów. Po raz pierwszy tego sformułowania użyła sędzia Irena Kamińska na Kongresie Sędziów Polskich. W Polsat News tłumaczyła, że jej słowa zostały wypaczone i wyrwane z kontekstu, ale przyznała też, że były niezręczne.

Więcej:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-16/sedzia-kaminska-nie-uwazamy-sie-za-lepszych-od-innych-ludzi-ale-jestesmy-nadzwyczajna-kasta/
Ralny - 16-01-2018, 22:01
Temat postu:
Nie ma żadnego buntu sędziów, jest agonia nadzwyczajnej kasty

Reklamowane jako bunt pojedyncze akcje rozmaitych Tuleyi i Żurków, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Żaden bunt sędziów nie istnieje, bo istnieć nie może, mamy za to jeden wielki jazgot i kwik nadzwyczajnej kasty. Z tą nadzwyczajną kastą również trzeba zrobić porządek, na początek semantyczny. Zacznę od przypomnienia, kto i kiedy wypowiedział owe tragikomiczne słowa. Była to Irena Kamińska blisko siedemdziesięcioletnia sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wypowiedź padła na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich i to jest również bardzo istotna informacja.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/nie_ma_adnego_buntu_s_dzi_w_jest_agonia_nadzwyczajnej_kasty
Beatrycze - 17-01-2018, 11:06
Temat postu:
Koniec nadzwyczajnej kasty! Weszła w życie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Weszła w życie Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Spotkało się to z ogromnym sprzeciwem sędziów, którzy rozpaczają nad zabranymi im przywilejami. Ze stanowiska przewodniczącego KRS‑u zrezygnował Dariusz Zawistowski. Krokodyle łzy wylewają sędziowie i politycy opozycji, którzy zapowiadają bojkot procedury wyboru nowego KRS‑u.

Środowiska sędziowskie nadal są na wojennej ścieżce z rządem.

Więcej:
http://niezalezna.pl/214366-koniec-nadzwyczajnej-kasty-weszla-w-zycie-ustawa-o-krajowej-radzie-sadownictwa
Noema - 18-01-2018, 23:04
Temat postu:
Informacją dnia jest wyrok dla Jacka Piekary. Wydany zaocznie, bo bez skutecznego powiadomienia pisarza, w sprawie jego tweeta o Dorocie Wellman. Piekara został skazany na zapłatę marnych 459 tys. zł. Na karę składają się: przeprosiny – 360 tys., drugie przeprosiny – 68 tys., wpłata na fundację 25 tys., zwrot kosztów sądowych – 6 tys. Koszt przeprosin – według autora – ustalił „specjalista od reklamy” wprost z działu reklamy GóWna. Mamy więc pół miliona złotych za jeden tweet. Ale 1,5 mln zł kary dla TVN to doprowadzanie do bankructwa „niezależnej telewizji”.

http://kontrowersje.net/przypadek_jacka_piekary_czyli_s_dy_w_soczewce
Beatrycze - 19-01-2018, 14:19
Temat postu:
Bat na głupotę sędziów! Instytucja skargi nadzwyczajnej daje szansę na naprawdę błędów.

Ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa czekają już tylko na podpis prezydenta. Chociaż te dwie ustawy nie mają zbyt wielkiego przełożenia na pracę sądów powszechnych, to jednak nowa instytucja skargi nadzwyczajnej wprowadzona do przepisów o SN daje szansę na to, że głupota sędziów będzie wypalana gorącym żelazem.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/felietony/pawel-miter/item/5387-bat-na-glupote-sedziow-instytucja-skargi-nadzwyczajnej-daje-szanse-na-naprawde-bledow
Victoria - 19-01-2018, 19:23
Temat postu:

Noema - 20-01-2018, 01:26
Temat postu:
Dziekanem Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został Jerzy Jaskiernia. Tak, ten sam Jerzy Jaskiernia znany z PZPR. Skoro tacy towarzysze uczą przyszłych prawników, to nie można się dziwić, że „nadzwyczajna kasta” tak wygląda.

http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,22915328,nowy-dziekan-na-ujk-poprzedni-odszedl-za-klamstwo-lustracyjne.html
Victoria - 23-01-2018, 20:37
Temat postu:
Wybrano nową przewodniczącą KRS.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf została nową Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa – podał na Twitterze Borys Budka. Otrzymała 14 na 18 głosów.

I prezes SN była jedynym kandydatem na to stanowisko.

Więcej:
http://niezalezna.pl/214943-zobacz-na-kogo-glosuje-nadzwyczajna-kasta-wybrano-nowa-przewodniczaca-krs
Ralny - 24-01-2018, 19:40
Temat postu:
Reforma sądownicza przerwała pełną kompromitację „najwyższej kasty”

Czasami żałuję, że reforma sadownictwa przebiegła w dość krótkim czasie i to nie jest sarkazm, naprawdę tak myślę. Za wydłużeniem procesu przemawia jeden poważny argument – czas na totalną autokompromitację. Ktoś powie, że chyba na głowę upadłem, jak jeszcze mi mało kompromitacji w sądach. Z jednej strony słuszna uwaga, z drugiej niekoniecznie. Dotąd kompromitacja działała jednobiegunowo, mianowicie ludzie mieli dość sędziów i sądów, ale w konkretnym kontekście, wyroków i posiedzeń sądów. Uczestnicy postępowań nie mieli okazji bliżej poznać składów sędziowskich, może z kilkoma „wyjątkowymi” sędziami udzielającymi się w mediach.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/reforma_s_downicza_przerwa_a_pe_n_kompromitacj_najwy_szej_kasty
Victoria - 09-02-2018, 08:07
Temat postu:
Kumoterstwo, czarne owce, politycy w togach. Premier Olszewski mówi dlaczego reforma sądów była konieczna.

Były premier Jan Olszewski nie ma żadnych wątpliwości, że Krajowa Rada Sądownictwa wymaga głębokiej reformy. Jego zdaniem najwięcej kontrowersji budzi proces awansu sędziów. „Dziwnym trafem awansowali sędziowie, o których było wiadomo, że mają tendencje do ulegania zamówieniom” - podkreśla Jan Olszewski.

Więcej:
http://niezalezna.pl/216565-kumoterstwo-czarne-owce-politycy-w-togach-premier-olszewski-mowi-dlaczego-reforma-sadow-byla-konieczna
Victoria - 09-02-2018, 08:07
Temat postu:
Kumoterstwo, czarne owce, politycy w togach. Premier Olszewski mówi dlaczego reforma sądów była konieczna.

Były premier Jan Olszewski nie ma żadnych wątpliwości, że Krajowa Rada Sądownictwa wymaga głębokiej reformy. Jego zdaniem najwięcej kontrowersji budzi proces awansu sędziów. „Dziwnym trafem awansowali sędziowie, o których było wiadomo, że mają tendencje do ulegania zamówieniom” - podkreśla Jan Olszewski.

Więcej:
http://niezalezna.pl/216565-kumoterstwo-czarne-owce-politycy-w-togach-premier-olszewski-mowi-dlaczego-reforma-sadow-byla-konieczna
Victoria - 14-02-2018, 09:41
Temat postu:
Zapomniana afera ze skróceniem terminów przedawnień. Najbardziej mogła na tym zyskać... mafia paliwowa!

Przypomnijmy - w ostatnich miesiącach rządów PO-PSL doszło do dziwnej nowelizacji kodeksu karnego. Skrócono wówczas tzw. dodatkowy okres przedawnienia (doliczany do podstawowego po tym, jak sprawca usłyszy już zarzuty) z 10 do 5 lat. Efekt tej nowelizacji był zaskakujący. Nagle okazało się, że polskie sądy dotknęła plaga umorzeń. Setki spraw przedawniało się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Co gorsze - widmo umorzenia postępowania padło również na wiele postępowań dotyczących członków mafii paliwowej.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04271-Afera-ze-skroceniem-terminow-przedawnien.htm
Beatrycze - 16-02-2018, 12:22
Temat postu:
Adwokat Frasyniuka "nie ma pełnego komfortu" w zakresie przewidzenia jaki sędzia poprowadzi jego sprawę. I o to chodziło!

Mecenas Piotr Schramm, który jest adwokatem Władysława Frasyniuka, stwierdził, że "w związku ze zmianami dokonywanymi przez ministra sprawiedliwości w składach poszczególnych szefostw sądów nie mamy pełnego komfortu, żeby przewidzieć, kto tę sprawę będzie rozpatrywał". No i pięknie, bowiem o to właśnie chodziło. System losowego przydziału spraw miał skończyć z "komfortem przewidzenia" składu, jaki będzie rozpatrywał daną sprawę, przez kogokolwiek. Wypowiedź mec. Schramma zdaje się potwierdzać skuteczność tego systemu.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04279-Adwokat-Frasyniuka-przyznal-ze-reforma-dziala.htm
Noema - 19-02-2018, 21:22
Temat postu:
Adwokat bohaterskiego Władysława stwierdził: „W związku ze zmianami dokonywanymi przez ministra sprawiedliwości w składach poszczególnych szefostw sądów nie mamy pełnego komfortu, żeby przewidzieć, kto tę sprawę będzie rozpatrywał”. I ma rację, to jest skandal! Wcześniej wszystko było proste. Kolega prowadził sprawę, więc wiadomo było jak z nim rozmawiać. A tak? Gdzie iść? Z kim rozmawiać? Jak można ludzi na takie stresy narażać?

https://wpolityce.pl/polityka/381665-zale-adwokata-frasyniuka-nie-mamy-pelnego-komfortu-zeby-przewidziec-kto-te-sprawe-bedzie-rozpatrywal-wiceminister-odpowiada-o-to-chodzilo

Ale jest i dobra wiadomość z sądów. Konkretnie z Sądu Najwyższego. Uznał on, że pijany rowerzysta nie może być pozbawiony prawa jazdy: „osoba może zostać pozbawiona prawa do prowadzenia takiego rodzaju pojazdu, jakim poruszała się w stanie nietrzeźwości”. I proszę. A niby taki reżim...

https://www.tvp.info/36038481/sad-najwyzszy-nie-mozna-odebrac-prawa-jazdy-pijanemu-rowerzyscie

Niejaki Kapela został skazany na grzywnę za przeróbkę Hymnu. Nawet nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie to, że w ramach „obywatelskiego nieposłuszeństwa” kolejni lewacy zaczęli śpiewać i publikować jego debilną wersję. Co należy z tym zrobić? Olać. Niech się ośmieszają.

http://natemat.pl/229979,jas-kapela-dostal-grzywne-za-przerobke-polskiego-hymnu


Beatrycze - 20-02-2018, 14:17
Temat postu:
Sędzia, który ukradł 50 zł uniewinniony przez SN. Uzasadnienie wyroku zwala z nóg.

Z ogłaszania wyroku zrobiono w Sądzie Najwyższym całą celebrę. Przewodniczący składu sędziowskiego Wiesław Kozielewicz poprzedził wygłoszenie motywów wyroku stwierdzeniem, że Sąd Najwyższy rozpatrzył przez 16 ostatnich lat 1000 spraw, w których kłopoty z prawem mieli sędziowie. - Jednak ta sprawa była wyjątkowa. Żadnej innej nie towarzyszyło tak duże zaangażowanie mediów. Napisano setki artykułów, w internecie pojawiły się tysiące komentarzy - stwierdził Kozielewicz.

Więcej:
http://niezalezna.pl/217541-sedzia-ktory-ukradl-50-zl-uniewinniony-przez-sn-uzasadnienie-wyroku-zwala-z-nog
Victoria - 20-02-2018, 18:27
Temat postu:
Sentencja wyroku kasty: „Złodziej, ale nasz! Wyrok jest prawomocny i nie podlega kasacji!”.

Maluczcy znów się podniecają wielką niesprawiedliwością, bo o to sędziowie uniewinnili sędziego Mirosława Topyłę, który ukradł kobiecie 50 złotych, ale czy na pewno zdają sobie sprawę ze skali tej niesprawiedliwości? „Sądzę, że wątpię”, ponieważ różnice pomiędzy najwyższą kastą i biedakiem Kowalskim, „wymiar sprawiedliwości” zapisał w co najmniej w kilku miejscach. Do pełnego zrozumienia, co się stało i dlaczego jest to demonstracja bezkarności kasty, a nie wyrok, potrzebna jest przynajmniej pobieżna analiza przepisów prawnych dotyczących sędziów, których nie należy mylić z biedakami (obywatelami).

Więcej:
http://kontrowersje.net/sentencja_wyroku_kasty_z_odziej_ale_nasz_wyrok_jest_prawomocny_i_nie_podlega_kasacji
Noema - 20-02-2018, 22:28
Temat postu:
Sędzia Topyła został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Był oskarżony i skazany przez niższą instancję nadzwyczajnej kasty za kradzież 50 zł kobiecie korzystającej z tej samej stacji benzynowej. Sędzia był „gwiazdą” filmu z monitoringu, ale Sąd Najwyższy uznał, że owszem zabrał 50 zł, ale „przez roztargnienie”. I jak sam tłumaczy „czy państwu się to nigdy nie zdarzyło?”. Mając taką interpretację należy żałować, że nie ma u nas prawa precedensowego.

Wiadomość, że sędzia, który zawinął starszej kobiecie 50 zł został uniewinniony, nie dziwi. Zaskoczeniem jest to, że Sąd Najwyższy nie wymierzył kary kobiecie, która dokonała prowokacji podstępnie umieszczając banknot w zasięgu ręki sędziego. Dziwi również brak odszkodowania dla sędziego.

https://wiadomosci.tvp.pl/36090708/sn-sedzia-nie-ukradl-tylko-byl-roztargniony


Pirex - 21-02-2018, 22:37
Temat postu:
Sędziowie w Polsce to kompletna patologia! Czy zastąpią ich w orzekaniu prawdziwi złodzieje?


Beatrycze - 01-03-2018, 15:32
Temat postu:
Żona sędziego, który się "roztargnął" na 50 zł, sama wsadza do paki za niezapłacony mandat z fotoradaru.

Wymiar sprawiedliwości różne ma oblicza. Jednemu się upiecze i kradzież 50 zł ze sklepowej lady Sąd Najwyższy nazwie "roztargnieniem". Inny będzie miał mniej szczęścia i za niezapłacony mandat drogowy (za zdjęcie z fotoradaru straży miejskiej, na którym nie widać, kto prowadzi pojazd) pójdzie do paki. Ciekawostką łączącą obie sprawy jest fakt, iż sędzią orzekającą areszt za niezapłacony mandat z fotoradaru jest żona sędziego, który się "roztargnął" na 50 zł.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04299-Rozne-oblicza-wymiaru-sprawiedliwosci.htm
Beatrycze - 02-03-2018, 15:02
Temat postu:
Niektóre opłaty sądowe wzrosną nawet pięciokrotnie. Może to oznaczać utrudnienia w dostępie do sądów dla najbiedniejszych.

Postępowania sądowe będą droższe. Projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego zakłada przede wszystkim, że wzrosną opłaty stałe pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe i niektóre majątkowe. Wyższe mają być też opłaty związane z pozwem rozwodowym, wzrosną z 600 zł do 2 tys. zł, czy postępowaniem spadkowym, z 50 do 100 zł. Także uzyskanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem będzie możliwe tylko odpłatnie. Zmiany dotkną zarówno przedsiębiorców, jak i osoby indywidualne. Wyższe opłaty sądowe mogą też utrudnić dostęp do sądów najmniej zarabiającym – ocenia Michał Kwieciński, adwokat RK Legal.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/niektore-oplaty-sadowe,p1474840281


Noema - 13-03-2018, 13:23
Temat postu:
Sąd Najwyższy postanowił, że kielecki prokurator, który został złapany na prowadzeniu samochodu po pijaku nie poniesie kary. „Mógł nie wiedzieć, że ma alkohol we krwi” – rzekli najwyżsi przedstawiciele nadzwyczajnej kasty ludzi. Widać roztargnienie wśród prawników olbrzymie panuje. Bo w poniedziałek rano jechał do pracy i wpadł w czasie „trzeźwego poranka”. Jak prawie wszyscy, którzy są ujęci w statystykach „potencjalnych drogowych morderców”. Ale widać pijany prokurator jest mniej groźny za kierownicą niż pijany robotnik.

http://www.radiomaryja.pl/informacje/sn-uniewinnil-prokuratora-ktory-pijany-prowadzil-samochod-mogl-nie-wiedziec-ze-ma-alkohol-we-krwi/
Victoria - 13-03-2018, 22:44
Temat postu:
Niewinny człowiek 18 lat siedział w więzieniu.

Skandal! Tomasz K. od 18 lat siedzi w więzieniu skazany za brutalny gwałt i zamordowanie 15-letniej Małgosi. Do tragedii doszło w podwrocławskich Miłoszycach. Teraz okazuje się, że 42-letni mężczyzna jest niewinny! - Składamy wniosek o uniewinnienie - mówi nam Robert Tomankiewicz, naczelnik Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Więcej:
http://www.se.pl/wiadomosci/polska/niewinny-czowiek-18-lat-siedzia-w-wiezieniu_1043864.html


Ralny - 18-03-2018, 22:05
Temat postu:
Sprawa Tomasza Komendy. Śledztwo w sprawie śledztwa

Prokuratura w Łodzi zajmie się wyjaśnianiem, jak to się stało, że Tomasz Komenda niewinnie przesiedział 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Śledczy mają wyjaśnić, czy nie tworzono fałszywych dowodów winy. Zbadają też, czy nie doszło do bezprawnego pozbawienia wolności.

Czytaj więcej:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/sprawa-tomasza-komendy-sledztwo-w-sprawie-sledztwa,13016418/

---

Patologię „wymiaru sprawiedliwości” sprzedano jako „pomyłki się zdarzają”

W sprawie nieszczęśnika, który przesiedział 18 lat w więzieniu ludziom wciśnięto bajkę o „pomyłce sądowej”, a była to klasyczna patologia i lokalny układ, czytelny na pierwszy rzut oka. Jest niedziela, prawie wszyscy mają wszystko pozamykane i tylko mnie przyszło robić, jak zwykle. Robić będę, ale na pół gwizdka, bo kolejne zadania dla mediów i przede wszystkich odpowiednich organów spada na pasjonatów z Internetu. Przywołam tylko podstawowe informacje, dalej niech robią inni. Wczoraj olśniony przeczuciem i intuicją przejrzałem kilkanaście stron internetowych, które opisują rzeczywistość, a nie medialne imaginacje. Na wszystkich znajdowałem to, czego nie słyszeliśmy w żadnej telewizji, chociaż większość przejrzanych przeze mnie materiałów pochodzi sprzed wielu lat.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/patologi_wymiaru_sprawiedliwo_ci_sprzedano_jako_pomy_ki_si_zdarzaj
Victoria - 19-03-2018, 17:22
Temat postu:
Jeśli Sąd Najwyższy zezwala na to, aby sędzią był złodziej, to mamy do czynienia z patologią wymiaru sprawiedliwości.

Aby zostać sędzią w Polsce trzeba być tzw. nieskazitelnego charakteru. A to oznacza, że nie można być karanym za wykroczenia takie jak kradzież mienia. Każdy młody magister prawa, który będzie chciał zostać sędzią, a na swoim koncie ma wyrok za kradzież, może o karierze sędziego zapomnieć. Przesłanka nieskazitelności charakteru powinna funkcjonować także później, gdy dana osoba została już sędzią. Sąd Najwyższy uznał jednak inaczej. Zezwolił bowiem na to, aby sędzią była osoba, którą można nazwać złodziejem. A to już jest forma patologii.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04327-Sad-Najwyzszy-strzelil-sobie-w-kolano.htm
Lady Makbet - 19-03-2018, 19:13
Temat postu:
Funkcjonowanie sądów dyscyplinarnych dla sędziów było przez lata wielką fikcją. Przedstawiciele „nadzwyczajnej kasty” czuli się bezkarni. Od 2006 r. orzeczono jedynie 20 zakazów wykonywania zawodu sędziego. To stanowiło zaledwie 3 proc. wszystkich orzeczeń dyscyplinarnych. Resztę spraw umarzano, odstępowano od wymierzania kar lub przeciągano je tak długo, że się przedawniały.

Patologie prosto z sądów dyscyplinarnych. Kasta kryła swoje czarne owce:
http://niezalezna.pl/220119-patologie-prosto-z-sadow-dyscyplinarnych-kasta-kryla-swoje-czarne-owce
Beatrycze - 20-03-2018, 12:22
Temat postu:
Sędzia ukarany za kradzież wróci do pracy w szczecińskim sądzie.

Sędzia Paweł M. przyłapany na kradzieży elementu wkrętarki ma wrócić do pracy w szczecińskim sądzie. Nie wiadomo jeszcze, do którego wydziału. Sąd Najwyższy złagodził wyrok i zamienił karę wydalenia z zawodu na dwuletnie obniżenie zarobków. – Wiedza i mądrość Sądu Najwyższego mogą przekraczać mój sposób myślenia – powiedział prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński.

Więcej:
http://www.tvp.info/36457248/sedzia-ukarany-za-kradziez-wroci-do-pracy-w-szczecinskim-sadzie
Pirat - 21-03-2018, 03:01
Temat postu:
Przesiedział niesłusznie 18 lat w więzieniu. Ile może za to dostać?

Tomasz Komenda stracił prawie połowę życia. Przez pomyłkę. Teraz będzie się domagał odszkodowania i zadośćuczynienia. Pełnomocnik Tomasza Komendy zapowiedział, że będzie się domagał jednego i drugiego. W grę wchodzą miliony złotych.

Od kilku dni Polska żyje historią niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia Tomasza Komendy. W 2003 r. trafił za kratki za gwałt i zabójstwo 15-latki. Po 18 latach odsiadki prokuratura doszła jednak do wniosku, że nie miał ze zbrodnią nic wspólnego. W więzieniu spędził ponad 6,5 tysiąca dni. Teraz czeka na decyzję Sądu Najwyższego, która pozwoli na wznowienie procesu i uniewinnienie.

Czytaj więcej na forbes.pl
Beatrycze - 21-03-2018, 12:21
Temat postu:
W PRL dostał wyrok za poglądy. W 2010 r. przegrał walkę o odszkodowanie przed Izbą Wojskową SN. Jej członkiem był sędzia, który go skazał.

W 1984 sędzia Marian Buliński skazał działacza "Solidarności" Władysława Walca na rok więzienia. Powodem była odmowa służby wojskowej w PRL-owskim LWP. W "wolnej Polsce" Walec walczył o rehabilitację i unieważnienie orzeczenia, które wysłało go do więzienia. Bezskutecznie. Ostatecznie przegrał w 2010 roku przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego. Co ciekawe - sędzią wspomnianej Izby był w tym czasie... Marian Buliński. Ten sam, który skazał Walca na więzienie w PRL. Oto, jak się pięknie sądownictwo samooczyściło.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/03981-Oto-jak-sie-sadownictwo-samooczyscilo.htm
wodkangazico - 21-03-2018, 13:23
Temat postu:
Jest kolejny popis organu - tym razem śledziony.
Cała Polska widziała terapię elektrowstrząsami, stosowaną przez psów wobec leżącego na glebie i przez to niezwykle "agresywnego" Igora Stachowiaka, w wyniku czego doznał on wyleczenia z tejże agresji - jakby rzec - definitywnego, a idiotka z Poznania, którą nie wiadomo kto i jak zrobił prokuratorką, nie znalazła podstaw do postawienia im zarzutów.

Przepraszam w imieniu Wielkopolan.
Takie są skutki nieustannego "robienia" reformy wymiaru sprawiedliwości.

Panie ZIobro, do kurwy nędzy, kończ pan!
Zrób człowieku miejsce komuś, kto natychmiast i na zbity ryj wywali całą tę bandę utrzymywanych z naszych pieniędzy i grających nam na nosie pierdolców.
Beatrycze - 22-03-2018, 13:23
Temat postu:
Sędziowie z Polski dogadali się z kolegami z Niemiec. Poseł Buda mówi, ile warte są takie gierki.

Grupa polskich sędziów pojechała do Brukseli, by na forum Parlamentu Europejskiego poskarżyć się na reformę wymiaru sprawiedliwości. Debata z ich udziałem nie cieszyła się wielkim zainteresowaniem europosłów, ale nadzwyczajna kasta znalazła sojuszników wśród sędziów z Niemiec. Poseł PiS Waldemar Buda w rozmowie z naszym portalem podkreśla, że chodzi jedynie o demonstrację. - To nic nieznaczące. To tylko solidaryzm środowiskowy - stwierdził polityk.

Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło się z apelem do państw członkowskich Unii Europejskiej, by te poparły postępowanie Komisji Europejskiej przeciw Polsce, stanowiące jedną z odsłon uruchomienia wobec naszego kraju art.7 Traktatu o UE.

Więcej:
http://niezalezna.pl/220431-sedziowie-z-polski-dogadali-sie-z-kolegami-z-niemiec-posel-buda-mowi-ile-warte-sa-takie-gierki
Beatrycze - 29-03-2018, 15:31
Temat postu:
Nie chciał prowadzić treningów z homoseksualistami. Sąd go ukarał.

Robert K., trener krav magi z Poznania, odmówił prowadzenia treningów grupie ludzi ze stowarzyszenia Stonewall. Ci uznali to za przejaw homofobii i donieśli policji – podaje „Gazeta Polska Codziennie”.

W sprawie odmowy udzielania lekcji krav magi osobom ze stowarzyszenia LGBT została poinformowana policja, interweniował także rzecznik praw obywatelskich. Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu.

Więcej:
http://www.tvp.info/36587162/nie-chcial-prowadzic-treningow-z-homoseksualistami-sad-go-ukaral
Beatrycze - 03-04-2018, 13:43
Temat postu:
Jeśli gangster dostał od państwa 264 tys. zł zadośćuczynienia za to, że siedział w zbyt małej celi, to ile powinien dostać T. Komenda?

Przypomnijmy - Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał w ubiegłym roku Ryszardowi Boguckiemu aż 264 tys. zł zadośćuczynienia za areszt ws. zabójstwa gen. Marka Papały. Bogucki usłyszał w tej sprawie zarzuty w 2003 roku. Później został uniewinniony. Co jednak istotne - w areszcie (a potem w więzieniu) i tak by przebywał, bowiem już od 2001 roku siedział za zabójstwo innej osoby. Mimo to mógł liczyć na 264 tys. zł zadośćuczynienia. Jeśli gangster dostał tyle, to ile powinien otrzymać Tomasz Komenda, który 18 lat przesiedział jako niewinny?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04346-Gangster-dostal-cwierc-mln-Ile-otrzyma-Komenda.htm
Beatrycze - 11-04-2018, 13:54
Temat postu:
Sędziowie orzekali w sprawie frankowiczów, choć sami posiadali kredyty we frankach.

W sądach apelacyjnych w Białymstoku i Katowicach sprawy zadłużonych we frankach rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty w tej walucie - informuje „Rzeczpospolita”. „Jeśli »frankowiczem« jest sędzia, to z pewnością nie ma wewnętrznej niezawisłości pozwalającej mu bezstronnie rozpoznać sprawę” – ocenia jeden z adwokatów.

Więcej:
http://www.tvp.info/36751755/sedziowie-orzekali-w-sprawie-frankowiczow-choc-sami-posiadali-kredyty-we-frankach
Ralny - 24-04-2018, 00:39
Temat postu:
Cela+ jest możliwa, ale „wszyscy won” to mrzonka

Od dwóch lat słychać tęskny głos Polaków, którzy na wszelkie możliwe sposobny domagali się sprawiedliwości. Padały też jednoznaczne deklaracje, że nie ma i nie będzie żadnej „dobrej zmiany”, jeśli „złodzieje z PO nie pójdą siedzieć”. Chętnie się do tego chóru dołączałem, ale tłumaczyłem też, że wszystko musi mieć swój czas i swoje miejsce. Póki prokuraturą zarządzali ludzie Seremata, póki w TK siedział Rzepliński i w SN Gersdorf, wszystkie słuszne postulaty rozbijały się o realia. Nie jest sztuką, ale głupotą wykonać gigantyczną pracę śledczą, zebrać setki dowodów, a potem odesłać całość do sędziego Tuleyi, czy Łączewskiego. Syzyfowa praca i w dodatku utwierdzanie w przekonaniu, że prokuratura działa w ramach politycznej zemsty, bo przecież „niezależne sądy” wydają zupełnie inne postanowienia i wyroki.

Czytaj więcej:
http://kontrowersje.net/cela_jest_mo_liwa_ale_wszyscy_won_to_mrzonka
Beatrycze - 30-04-2018, 11:23
Temat postu:
Niech chociaż nie kradną.

Sprawa skazania niewinnego człowieka na 25 lat więzienia zdominowała na kilka dni przekaz medialny. Zwykłemu zjadaczowi chleba trudno sobie nawet wyobrazić, co czuł Tomasz Komenda – przez 18 lat przebywał za kratami i przez te wszystkie 6570 ranków i nocy budził się i zasypiał ze świadomością, że nie popełnił zbrodni, za którą odsiaduje wyrok. Nie istnieje taka kwota pieniędzy, która wynagrodziłaby jemu i jego rodzinie wyrządzone krzywdy. A czy istnieje wystarczająco dolegliwa kara, która wyraziłaby społeczną dezaprobatę dla osób, przez które ten niewinny człowiek najlepsze lata swojego życia spędził w więzieniu?

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/felietony/miroslaw-kokoszkiewicz/item/5587-niech-chociaz-nie-kradna
Ralny - 01-05-2018, 09:55
Temat postu:

Lady Makbet - 04-05-2018, 18:31
Temat postu:
Posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zapytania, czy reforma systemu sądownictwa w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków, odbędzie się 1 czerwca - dowiedziało się PAP ze źródła w TSUE. Do kolejnego publicznego batożenia Polski dojdzie z powodu irlandzkiej sędzi, która nie chce ekstradycji kryminalisty do Polski z powodu reform rządu. W procesie swoje pięć groszy będą mogły wstawić wszystkie instytucje UE oraz członkowie Wspólnoty…

Podano datę publicznego batożenia Polski. Wszystko za sprawą irlandzkiej sędzi i polskiego kryminalisty:
http://niezalezna.pl/224265-podano-date-publicznego-batozenia-polski-wszystko-za-sprawa-irlandzkiej-sedzi-i-polskiego-kryminalisty
Victoria - 05-05-2018, 16:30
Temat postu:
10 lat więzienia za jedzenie ze śmietnika! Zrobili to z biedy...

- Wstyd taki, że aż mnie uszy palą. Ale co miałam zrobić, jak nie było co do garnka włożyć? – pyta drżącym głosem Bożena Cybenko (62 l.), emerytka z Dziwnowa (woj. zachodniopomorskie). Kobieta, jej chory syn i brat ukradli przeterminowane jedzenie, które składowano na śmietniku przy jednym z supermarketów. – Źle zrobiliśmy. Chcą nas teraz za to do więzienia wsadzić – ociera łzy pani Bożena.

Więcej:
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/10-lat-za-jedzenie-ze-smietnika/z489qxj


Beatrycze - 11-05-2018, 15:35
Temat postu:
Polskie sądy oddaliły pozwy przeciw Guyowi Verhofstadtowi za „60 tysięcy faszystów” na Marszu Niepodległości.

Sąd Apelacyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 17 kwietnia oddalił nasze zażalenie w sprawie pozwów przeciwko Gayowi Verhofstadtowi, który w listopadzie 2017 r. w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego stwierdził, że „w sobotę 60 tysięcy faszystów, neonazistów i białych supremacjonistow przemaszerowało ulicami Warszawy” – informuje Reduta Dobrego Imienia.

Więcej:
http://wprawo.pl/2018/05/10/polskie-sady-oddalily-pozwy-przeciw-guyowi-verhofstadtowi-za-60-tysiecy-faszystow-na-marszu-niepodleglosci/
Victoria - 11-05-2018, 19:48
Temat postu:
Sąd Najwyższy pomaga prokuratorowi, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Sędziowie Sądu Najwyższego sami dewastują swój wizerunek i powagę w oczach opinii publicznej. Robią wiele, aby ratować swoich kumpli po fachu. Teraz przydarzyła im się kolejna wpadka: rzucili koło ratunkowe prokuratorowi, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5570-tylko-u-nas-sad-najwyzszy-pomaga-prokuratorowi-ktory-prowadzil-samochod-pod-wplywem-alkoholu
Noema - 17-05-2018, 20:21
Temat postu:
Tomasz Komenda, który 18 lat spędził w więzieniu skazany za morderstwo i gwałt jest niewinny. Orzekł Sąd Najwyższy. Otwiera to drogę do walki o odszkodowanie za niesłuszne więzienie. Obrońca Komendy zapowiedział, że w grę może wchodzić nawet ponad 10 mln zł.

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/tomasz-komenda-chce-by-moi-przesladowcy-zasiedli-na-lawie-oskarzonych,13181668/


Victoria - 29-05-2018, 19:14
Temat postu:
To oni są winni skazania i uwięzienia Tomasza Komendy. Mamy listę!

Tomasz Komenda (42 l.) nie ma wątpliwości, że proces, w którym został skazany na 25 lat to misterny plan kilku osób. Kilka godzin po uniewinnieniu ujawnił, kogo podejrzewa o celowe działanie na swoją niekorzyść. Fakt ustalił, kto znalazł się na tej liście.

Więcej:
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/to-oni-sa-winni-skazania-i-uwiezienia-tomasza-komendy/7mct6mv


Modliszka - 31-05-2018, 10:22
Temat postu:
"Sędziowie chyba wciąż tkwią w minionych czasach". Mocne słowa o sądowych obrońcach komunizmu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił kolejnych 13 zarządzeń wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery w sprawie zmian nazw ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. - Czytając o takich rzeczach, słuchając o nich, mam wrażenie, że żyjemy wciąż w PRL, kiedy czci się bohaterów tamtych czasów, czyli Sowietów, komunistów, ludzi, którzy z Polską nie mieli nic wspólnego, którzy Polaków zwalczali - mówi w rozmowie z naszym portalem Tadeusz Płużański, publicysta i historyk, prezes Fundacji "Łączka".

Czytaj więcej: http://niezalezna.pl/226520-sedziowie-chyba-wciaz-tkwia-w-minionych-czasach-mocne-slowa-o-sadowych-obroncach-komunizmu

http://niezalezna.pl/226507-sedziowie-za-totalitaryzmem-oto-lista-komunistow-ktorych-ulice-obronila-dzis-kasta
Beatrycze - 07-06-2018, 12:32
Temat postu:
Sędzia miłowała, ale nie prawo. Dzięki temu układowi gangsterzy wychodzili na wolność.

Sędzia Magdalena Płonka z Sądu Rejonowego w Gdańsku została skazana przez Sąd Najwyższy na usunięcie z zawodu po 13 latach procesu dyscyplinarnego. Sędzia była już skazana karnie za ustawianie z bliskim sobie adwokatem wyroków, dzięki czemu gangsterzy wychodzili na wolność.

Więcej:
http://niezalezna.pl/227177-sedzia-milowala-ale-nie-prawo-dzieki-temu-ukladowi-gangsterzy-wychodzili-na-wolnosc
Victoria - 14-06-2018, 19:22
Temat postu:
Mocne słowa pod adresem sądu po decyzji ws. drukarza. "Sąd Najwyższy stanął po stronie tych, którzy chcą gwałcić wolność".

Dziś Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego ws. drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. - Sąd Najwyższy w tej sprawie wypowiedział się przeciwko wolności, stanął po stronie przemocy państwa w służbie ideologii aktywistów homoseksualnych - skomentował werdykt SN minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - To odebranie wolności decydowania o swoim życiu - stwierdził Tomasz Sakiewicz.

Więcej:
http://niezalezna.pl/227862-mocne-slowa-pod-adresem-sadu-po-decyzji-ws-drukarza-sad-najwyzszy-stanal-po-stronie-tych-ktorzy-chca-gwalcic-wolnosc
Pirex - 14-06-2018, 19:54
Temat postu:
Kilka paranoi do zapamiętania w okresie urlopowym

W sądzie apelacyjnym zwykli złodzieje, w tym wierchuszka tego sądu, byli zamieszani w lewe interesy, głównie chodziło o świadczenie nieistniejących usług. Kilkunastu beneficjentów procederu, w tym prezes sądu i pięciu dyrektorów, zostało zatrzymanych i postawiono im zarzuty. Szajki tej w liście otwartym bronił między innymi były prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący Trybunału Stanu i sędzia weteran z czasów PRL-u, Adam Strzembosz. W liście owa znamienita postać potępiła premiera Mateusza Morawieckiego za przypomnienie Polakom sądowniczej patologii i tyle chciałem napisać, skomentować nie potrafię.

Druga sądownicza paranoja to świeżutki wyrok Sądu Najwyższego nakazujący obywatelom o tradycyjnym światopoglądzie drukować propagandowe materiały obywateli, którzy z tym porządkiem walczą. W uzasadnieniu SN odwołał się do tolerancji i równych praw i też na tym skończę komentarz.

Wreszcie trzecia paranoja sądownicza, prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oświadczyła, że nadal będzie prezesem ponieważ obowiązujące prawo w jej ocenie jest niekonstytucyjne i pozbawia jej funkcji bezprawnie. Swoje stanowisko podparła argumentem, że eksperci i świat mają identyczne zdanie.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/kilka_paranoi_do_zapami_tania_w_okresie_urlopowym
Noema - 14-06-2018, 23:17
Temat postu:
Sąd Najwyższy podtrzymał karę dla drukarza, który odmówił wykonania materiałów reklamowych LGBT. Niby skandal, bo to jego prywatna drukarnia i może sobie drukować to na co ma ochotę. Z drugiej strony należy znaleźć drukarnię prowadzoną przez homoseksualistę i zamówić ulotki „zakaz pedałowania”. Odmawiając złamie prawo, prawda?

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-06-14/drukarz-ktory-odmowil-druku-plakatow-lgbt-winny-wykroczenia-sn-oddalil-kasacje-ziobry/


Victoria - 15-06-2018, 21:21
Temat postu:
Sąd Najwyższy wziął w obronę banki. Prokonsumenckie prawo w zakresie rozpatrywania reklamacji zostało uśmiercone.

Wszyscy tylko o wyroku w/s drukarza, który odmówił drukowania ulotek LGBT. Tymczasem niemal w tym samym czasie Sąd Najwyższy wydał o wiele bardziej donośniejszą uchwałę, która wywoła spore skutki finansowe i prawne. Sędziowie uznali bowiem, iż nierozpatrzenie reklamacji skierowanej do banku lub instytucji finansowej w terminie 30 dni wcale nie oznacza, że żądanie konsumenta trzeba spełnić, mimo że tak właśnie stanowi ustawa o rozpatrywaniu reklamacji. Czy ostateczna wykładnia prostego prawa może być zatem zupełnie inna od jej treści? Zdaniem sędziów SN - tak!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04448-SN-usmiercil-prokonsumenckie-prawo.htm
Modliszka - 16-06-2018, 15:33
Temat postu:

Victoria - 22-06-2018, 08:13
Temat postu:
Sędzia brał łapówki za ustawianie wyroków. Dostał 4 lata odsiadki. Decyzją Sądu Najwyższego właśnie wyszedł na wolność!

Janusz K. był sędzią w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Zajmował funkcję przewodniczącego Wydziału Karnego tego sądu. Niestety, zamiast skupić się na wymierzaniu sprawiedliwości przestępcom, sam popadł w konflikt z prawem. Okazało się, że za łapówki (łączenie 140 tys. zł) i ryby w galarecie (!) wydawał korzystne dla przestępców wyroki. Sprawa wyszła na jaw i po wieloletnim procesie skorumpowany sędzia sam trafił za kratki na 4 lata. Wyszedł jednak już po kilku miesiącach. Sąd Najwyższy uwzględnił bowiem złożoną przez niego kasację!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04457-Sedzia-ktory-bral-lapowki-wychodzi-na-wolnosc.htm
Noema - 22-06-2018, 09:20
Temat postu:
Delegacja Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa wpadła do Warszawy. Żeby bronić sądów rzecz jasna. Podobno nawet mają nas wyrzucić z tej organizacji co jest przedstawiane jako narodowa tragedia. Niemcy przeżywają ją do tej pory – zwyczajnie nigdy nie zostali członkami tego gremium.

http://niezalezna.pl/228590-pytali-ilu-sedziow-w-polsce-aresztowano-zachod-w-glebokim-bledzie-posel-mowi-czyja-to-zasluga
Pirex - 22-06-2018, 21:48
Temat postu:
Nie o praworządność, ale o stołki dla swoich ludzi w Warszawie biła się KE

Masę spraw mam na głowie i do wszystkiego nie mogę się tak przyłożyć, jakbym chciał, a czasami to nawet tak, jakby wypadało. Jakimś cudem udało się jednak ukraść trochę czasu i dzięki temu pogrzebałem w faktach z ostatnich dwóch lat. W sprawie konfliktu Brukseli i Strasburga z Warszawą napisano więcej niż było potrzeba. Przeczytałem wiele piętrowych analiz, diagnoz i ocen wychodzących poza kompetencje autorów. Sam piszę sporo i znam z autopsji ból, gdy człowiek cierpi na brak tematu, dlatego też nie mam specjalnych pretensji, że każdy orze jak może – Czytelnik rozliczy. Ból twórczy normalna rzecz, ale czasami warto ulżyć sobie i innym i nie komplikować rzeczy prostych.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/nie_o_praworz_dno_ale_o_sto_ki_dla_swoich_ludzi_w_warszawie_bi_a_si_ke
Noema - 23-06-2018, 10:01
Temat postu:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyklucza ze swoich szeregów sędziów, którzy weszli do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, uznawanej za niekonstytucyjną. Myślałam, że chociaż sędziowie wiedzą, że jedynym organem do ogłaszania zgodności z Konstytucją wszelkich ustaw jest Trybunał Konstytucyjny. Pamiętam, że jeszcze niespełna trzy lata temu sami o tym krzyczeli...

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/303029977-Iustitia-chce-wykluczyc-ze-swoich-szeregow-sedziow-kandydujacych-do-Krajowej-Rady-Sadownictwa.html
Beatrycze - 26-06-2018, 07:21
Temat postu:
Sprawa drukarza walczącego z lobby LGBT jeszcze się nie skończyła.

„Chociaż w sprawie drukarza wydał postanowienie Sąd Najwyższy, będziemy kontynuować walkę o jego prawa sumienia” – informuje Jerzy Kwaśniewski prezes instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Instytut informuje, że w sprawie została złożona skarga konstytucyjna oraz zapowiada złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Więcej:
https://www.tvp.info/37790592/sprawa-drukarza-walczacego-z-lobby-lgbt-jeszcze-sie-nie-skonczyla
Lady Makbet - 29-06-2018, 11:36
Temat postu:
Bunt sędziów Sądu Najwyższego wszedł w kolejną fazę. W obronie Małgorzaty Gersdorf sędziowie SN postawili się ponad prawem. Przyjęli uchwałę, w której uznali, że wbrew prawu nie odejdzie ona 3 lipca z urzędu i pozostanie do 2020 r.

Sąd Najwyższy ponad prawem. Bunt sędziów wszedł w kolejną fazę:
http://niezalezna.pl/229269-sad-najwyzszy-ponad-prawem-bunt-sedziow-wszedl-w-kolejna-faze
Beatrycze - 02-07-2018, 16:34
Temat postu:
Gersdorf zostanie odwołana. We wtorek prezydent wyda postanowienie.

We wtorek prezydent Andrzej Duda wyda postanowienie, w którym będzie wskazana data przejścia w stan spoczynku I prezes Sądu Najwyższego, sędzi Małgorzaty Gersdorf - powiedziała w rozmowie z poniedziałkowym "Dziennikiem Gazetą Prawną" podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Więcej:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-02/gersdorf-zostanie-odwolana-we-wtorek-prezydent-wyda-postanowienie/

---

Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym.

Komisja Europejska uruchomiła procedurę naruszenia unijnego prawa wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformowała KE w poniedziałkowym komunikacie. Władze w Warszawie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na wezwanie KE do usunięcia uchybienia.

Więcej:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-02/pap-komisja-europejska-wszczyna-procedure-o-naruszenie-prawa-ue-ws-ustawy-o-sadzie-najwyzszym/
wodkangazico - 02-07-2018, 20:03
Temat postu:
"Gersdorf zostanie odwołana."
Spokojnie, dostanie czas na spakowanie waliz.
Beatrycze - 04-07-2018, 09:34
Temat postu:
Usunięci 4 lipca - reformę SN komentuje Wojciech Tumidalski.

Władza reformuje Sąd Najwyższy, usuwając z niego pierwszą prezes i doświadczonych sędziów. Komentatorzy ostrzegają. Pociągnięcie Polski przed Trybunał Sprawiedliwości wisi na włosku, a rząd zapewnia, że zmiany są legalne i potrzebne oraz że dialog tak, ale dyktat już nie...

Więcej:
http://www.rp.pl/Opinie/307019930-Usunieci-4-lipca---reforme-SN-komentuje-Wojciech-Tumidalski.html


Paszczak - 04-07-2018, 11:17
Temat postu:
Małgorzata Gersdorf – prawniczka podejrzewana o korupcję:

http://pressmania.pl/malgorzata-gersdorf-prawniczka-podejrzewana-o-korupcje/
Pirex - 05-07-2018, 09:41
Temat postu:
Wczorajsza rozmowa w "Minęła20" z Marianem Stachem, działaczem KPN, który skazany został w Stanie Wojennym w sprawie, w której orzekał pełniący dzisiaj obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego sędzia Józef Iwulski.


Beatrycze - 05-07-2018, 10:33
Temat postu:
Spór wokół Sądu Najwyższego: kim jest Józef Iwulski?

Józef Iwulski pracuje w Sądzie Najwyższym od 1990 r. Trafił do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Karierę sędziowską zaczął pod koniec lat 70., był członkiem Solidarności. Trudno go uznać za osobę, która sympatyzuje z obozem rządzącym. Świadczą o tym nie tylko jego publiczne wypowiedzi, w których krytykował zmiany w wymiarze sprawiedliwości przeprowadzane przez obóz rządzących. Również przegląd orzeczeń, w wydaniu których brał udział, pozwala wyrobić sobie pogląd, że temu sędziemu raczej nie po drodze z prezentowanymi przez PiS poglądami.

Więcej:
http://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/1163071,spor-wokol-sadu-najwyzszego-kim-jest-jozef-iwulski.html
Beatrycze - 09-07-2018, 15:13
Temat postu:
Reforma sądownictwa będzie dokończona. „Komisja Europejska nie złamie polskiej woli” – mówi prezes PiS.

- Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy sądownictwa – powiedział tygodnikowi "Sieci" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreśla, że jeśli nie zreformuje się sądownictwa, inne reformy mają mały sens, bo prędzej czy później zostaną przez takie sądy, jakie mamy, cofnięte. Wcześniej do tej kwestii prezes PiS odniósł się w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Więcej:
http://niezalezna.pl/230180-reforma-sadownictwa-bedzie-dokonczona-komisja-europejska-nie-zlamie-polskiej-woli-mowi-prezes-pis
Beatrycze - 11-07-2018, 16:25
Temat postu:
Szok... Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski był oficerem LWP i szkolonym żołnierzem WSW!

"Pan Premier Mateusz Morawiecki miał rację, mówiąc o komunistach w Sądzie Najwyższym! Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski jest oficerem LWP i szkolonym żołnierzem WSW - ma foto w mundurze WSW!" - ujawnił historyk prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Wojskowa Służba Wewnętrzna (WSW) to komunistyczny kontrwywiad wojskowy.

Więcej:
http://niezalezna.pl/230386-szok-prezes-sadu-najwyzszego-jozef-iwulski-byl-oficerem-lwp-i-szkolonym-zolnierzem-wsw
Noema - 21-07-2018, 16:19
Temat postu:
Gersdorf w siedzibie Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że będzie trwać w swoim mniemaniu, że jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego i że będzie prezesem na uchodźstwie. Są tacy, którzy trwają w przekonaniu, że są Napoleonem czy Jezusem, więc jej mniemanie w sumie jest mało oryginalne. A co do uchodźstwa w Berlinie to mogłaby zabrać ze sobą gabinet cieni PO.

Prezes Niemieckiego Trybunału przy okazji orzekła, że Gersdorf została zwolniona niezgodnie z prawem. Fascynujące. Myślałam, że od 1945 roku granica polsko-niemiecka przebiega na Odrze i Nysie Łużyckiej i tam też kończy się zasięg działania niemieckich organów państwowych. Może coś przegapiłam?

http://wprawo.pl/2018/07/20/prezes-niemieckiego-trybunalu-konstytucyjnego-o-zwolnieniu-gersdorf-niezgodne-z-prawem/


wodkangazico - 22-07-2018, 12:04
Temat postu:
Michalkiewicz od jakiegoś czasu teoretyzuje na temat możliwości zastosowania ustawy o "bratniej pomocy" (zwanej 1066), na wniosek Prezesa SN, w sytuacji, kiedy zagrożeniem dla demokracji są dwie pozostałe władzunie.
Być może, Gersdorfina podchwyciła wątek.
Jak pokazują ostatnie wydarzenia, zajumała jakieś firmowe druki, chyba nie po to, żeby życzenia świąteczne rozsyłać.
Teraz przeniosła się w bezpieczne miejsce, raczej nie w celu prawnego ubogacania uchodźców, a przypuszczalnie dlatego, że żaden trybunał stanu jej tam nie grozi.
Jak na razie widać kierunek i ordunek. Z pomocą dobrych doradców może nawet tego nie spieprzyć.
Tak, czy inaczej, nie ma nic do śmiacia.
Lady Makbet - 24-07-2018, 19:45
Temat postu:
Sąd drugiej instancji uznał, że nastolatka, która użyła sformułowania „suka”, nie znieważyła minister edukacji Anny Zalewskiej, bo to stwierdzenie nie jest powszechnie uznawane za obelżywe.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze łaskawy dla młodej działaczki KOD:
http://wdolnymslasku.com/2018/07/21/sad-okregowy-w-jeleniej-gorze-laskawy-dla-mlodej-dzialaczki-kod/
Beatrycze - 25-07-2018, 11:49
Temat postu:
To kuriozum podpisali sędziowie! Themis grozi prawnikom, a Iustitia przyklaskuje.

Sędziowskie stowarzyszenia Themis i Iustitia znowu uderzyły w dramatyczne tony. Pierwsze wystosowało apel do „wszystkich prawników”, aby nie kandydowali do Sądu Najwyższego. Pojawiły się też inwektywy, a nawet groźby. To wywołało oburzenie wśród sędziów. – Nie życzę sobie, żeby ktoś wydawał mi polecenia jako sędziemu, wywierał presję przy dokonywaniu ocen zgodnie z własnym sumieniem – mówi „GPC” sędzia Barbara Piwnik.

Więcej:
http://niezalezna.pl/231575-to-kuriozum-podpisali-sedziowie-themis-grozi-prawnikom-a-iustitia-przyklaskuje

http://niezalezna.pl/231576-przylebska-ostro-o-grozbach-quotthemisquot-i-quotiustitiiquot-nie-wyobrazam-sobie-tego-to-jakis-ewenement
Noema - 27-07-2018, 23:16
Temat postu:
Ziobro wymyślił, że kary będą się sumowały. Jak w USA będą dodawane kary za każde przestępstwo osobno. Fajnie, tylko w naszych realiach największą karą jest czekanie na proces...

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-24/ziobro-ma-szykowac-rewolucje-w-kodeksie-karnym-wyroki-wiezienia-beda-sie-sumowac/

Sąd drugiej instancji uznał, że nastolatka, która użyła sformułowania „suka”, nie znieważyła minister edukacji Anny Zalewskiej, bo to stwierdzenie nie jest powszechnie uznawane za obelżywe. Niezła suka wydala ten wyrok... Podobno kobieta. Ale przecież to określenie nie jest obraźliwe.

http://telewizjarepublika.pl/to-sa-te-sady-ktorych-broni-po-skandaliczny-wyrok-slowo-suka-ktorego-uzyla-nastolatka-wobec-min-zalewskiej-nie-jest-obelzywe,68027.html
Victoria - 03-08-2018, 22:45
Temat postu:
Kolejna próba zablokowania reformy sądownictwa.

Sąd Najwyższy naruszył ustawę zasadniczą i złamał prawo, uważa prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Chodzi o wczorajsze postanowienie sędziów Sądu Najwyższego, którzy zdecydowali o zawieszeniu stosowania trzech przepisów ustawy, dotyczących zasad przechodzenia sędziów sądu, w stan spoczynku. Jednocześnie Sąd zadał pięć pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem kancelarii prezydenta, postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej a Sąd Najwyższy, swoimi decyzjami, naruszył zasadę trójpodziału władzy.

Materiał "Wiadomości" TVP:
https://wiadomosci.tvp.pl/38364575/kolejna-proba-zablokowania-reformy-sadownictwa


wodkangazico - 04-08-2018, 22:55
Temat postu:
https://wpolityce.pl/kryminal/406634-pijany-sedzia-uciekl-z-miejsca-kolizji
No nie bądźcie świnie. Zapodajcie izbie dyscyplinarnej jakiś inteligentny, nowatorski wsad do orzeczenia o niewinności kolegi.
Noema - 09-08-2018, 22:55
Temat postu:
Brońmy sądów! Albowiem są sprawiedliwe. I dlatego niejaki Najsztub za trafienie staruszki na pasach bez prawa jazdy, prowadząc samochód bez przeglądu i ważnego OC został ukarany nad wyraz dotkliwie. 6 tys. zł grzywny, 10 tys. zł nawiązki dla poszkodowanej i zwrot kosztów sądowych w wysokości 5942 zł. Groziło mu do 3 lat więzienia, a wywinął się marnymi 20 tysiącami z małym hakiem. I nic, nawet „zawiasów”. Zaiste, należy bronić sądów, bo jak rzekł Fronczewski w spocie „co będzie gdy sędzia będzie znajomym kogoś z partii rządzącej?”. Pewnie Piotruś N. dostałby normalny wyrok szanowny aktorze.

https://dorzeczy.pl/kraj/73206/Potracil-kobiete-na-pasach-dostal-grzywne-Internauci-oburzeni-wyrokiem-ws-Najsztuba.html

Z kolei prawnikom, którzy ubiegają się o stołek w Sądzie Najwyższym ich koledzy grożą postępowaniem dyscyplinarnym i możliwością utraty możliwości wykonywania zawodu. Walka o „wolne sądy” wkracza na nowy, w pełni demokratyczny poziom.

https://www.tvp.info/38425323/adwokatom-kandydujacym-do-sn-groza-dyscyplinarkami
Victoria - 10-08-2018, 22:11
Temat postu:
Wójt na podwójnym gazie. Co robi lokalny sąd? Warunkowo umarza sprawę!

Ostatnio głośno jest o sprawie Piotra Najsztuba, który bez prawa jazdy, bez przeglądu technicznego potrącił na pasach starszą kobietę, a sąd skazał go dość symboliczną karę grzywny. W tym kontekście warto wspomnieć o wiele bardziej bulwersującym przypadku wójta z gminy Warlubie. Został on w ubiegłym roku złapany na jeździe po alkoholu. Skazanie prawomocnym wyrokiem oznaczałoby dla niego koniec politycznej kariery. Co zrobił lokalny sąd? Uznał go winnym i... warunkowo umorzył sprawę (!). Efekt jest taki, że wójta nie można traktować jako osoby skazanej.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04505-Wojt-na-podwojnym-gazie-a-sad-umarza.htm
Pirex - 14-08-2018, 21:29
Temat postu:
Kasa sędziowskiej kasty

Przez lata majątki naszych sędziów nie były wypadkową ich oficjalnych zarobków. Nawet dzisiaj możemy znaleźć niepodważalne przykłady na potwierdzenie tego powszechnego przekonania.

Jeszcze kilka miesięcy temu nazwisko sędziego Waldemara Żurka pojawiało się w serwisach informacyjnych wszystkich polskich mediów. Jako rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) Żurek był w pierwszym szeregu obrońców interesów sędziowskiego środowiska. Nie mogło to dziwić, bo rozpoczynała się właśnie reforma sądownictwa, która wywoływała ogromne obawy wśród sędziów. I sędzia Żurek z racji pełnionego stanowiska był właśnie tym, który głośno i publicznie te emocje wyrażał.

Cały tekst:
https://gf24.pl/wydarzenia/kraj/item/1226-kasa-sedziowskiej-kasty
Victoria - 14-08-2018, 22:07
Temat postu:
Podejrzany o wyłudzenie 200 mln zł VAT wychodzi na wolność, bo pismo z sądu gdzieś się zgubiło!

Ta historia to kompromitacja wymiaru sprawiedliwości. Maksim C. był przez 2 lata poszukiwany europejskim listem gończym. Miał dokonać wyłudzeń VAT (oszukać polskie społeczeństwo) na gigantyczną kwotę 200 mln zł. Pod koniec lipca został zatrzymany przez włoską policję w Mediolanie i przewieziony do Polski. Tutaj trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Prokurator chciał aresztu na 3 miesiące. Sąd zgodził się i 2 sierpnia wydał stosowne postanowienie. Problem w tym, że nigdy nie dotarło ono do aresztu! W efekcie 9 sierpnia Maksim C. został wypuszczony na wolność!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04506-Podejrzany-na-wolnosci-bo-pismo-nie-dotarlo.htm
Noema - 22-08-2018, 22:44
Temat postu:
Sąd zasądził 4 tys. złotych zadośćuczynienia dla jednego z UBywateli PRL, którego policja zniosła z trasy Marszu Niepodległości. W tym roku proponuję policjantom ich tam zostawić. A Marsz Niepodległości niech sobie idzie... Ciekawe jak szybko UBywatele PRL do wrednej, pisowskiej policji pobiegną po pomoc, że ich depczą. Oczywiście wyrok jest kolejnym dowodem na zawłaszczenie sądów przez PiS. Panie Ziobro, za co ci płacą, się pytam?

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-08-21/bezprawnie-zatrzymany-przedstawiciel-obywateli-rp-dostanie-zadoscuczynienie/
Victoria - 23-08-2018, 18:48
Temat postu:
Za spalenie kukły Żyda był wyrok więzienia. Czy za poderżnięcie gardła kukle Kaczyńskiego sąd ukara tak samo?

Pamiętacie sprawę Piotra Rybaka, który swego czasu na wrocławskim rynku spalił symbolizującą George'a Soros'a kukłę Żyda? Sąd pierwszej instancji skazał go za to na 10 miesięcy więzienia bez zawieszenia. W apelacji karę zmniejszono do 3 miesięcy więzienia. Okazuje się, że amatorów uśmiercania symbolizujących kogoś kukieł nie brakuje. Wokalista zespołu MSHAA (Mary Should've Had An Abortion) zorganizował performance, na którym poderżnął gardło kukle Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie - czy jeśli sprawa trafi do sądu, to zapadnie wyrok taki, jak w przypadku Rybaka?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04518-Poderzna-gardlo-kukle-Kaczynskiego.htm
Noema - 28-08-2018, 07:37
Temat postu:
Wnuk Bolka za pobicie swojej byłej dziewczyny usłyszał surowy wyrok: 120 godzin prac społecznych i tysiąc złotych zadośćuczynienia. Pani sędzia uznała, że była to „niska szkodliwość społeczna”.

KODziarskie sądy, KODziarska sprawiedliwość!

https://www.tvp.info/38642879/polska/wnuk-walesy-skazany-za-szarpanie-i-przewrocenie-to-jednak-nie-koniec-sprawy/


Victoria - 30-08-2018, 18:15
Temat postu:
Wyroki Frasyniuka i Owsiaka pokazują, że reforma to jedno, a Izba Dyscyplinarna drugie.

Co najmniej kilka apelacji otwarcie prowadzi wojnę z ustawodawcą, czyli narusza słynny trójpodział władzy i jeszcze bardziej legendarną konstytucję. W tym miejscu wyjaśniam, że termin „apelacja” w przywołanym kontekście nie dotyczy odwołania od wyroku, ale obszaru jakim zajmuje się jednostka sądownicza zwana apelacją. I tak: apelacja krakowska, warszawska, katowicka, gdańska i wrocławska, to te najgłośniej krzyczące i zapalające świece. Już samo podważanie obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne, ale na tym nie koniec, bo protesty przełożyły się na sentencje wyroków i postanowień.

Więcej:
http://www.kontrowersje.net/wyroki_frasyniuka_i_owsiaka_pokazuj_e_reforma_to_jedno_a_izba_dyscyplinarna_drugie
Noema - 01-09-2018, 15:01
Temat postu:
Stołeczny sąd uniewinnił Jana Józefa Grzyba od zarzutu wprowadzenia w błąd policjanta poprzez podanie nieprawdziwych danych. Grzyb naprawdę nazywa się Władysław Frasyniuk. Wysoki sąd uznał, że: „nie da się przyjąć, żeby ktokolwiek racjonalny mógł liczyć na to, że funkcjonariusze uwierzą w to, co mówi obwiniony”. Po polsku: każdy ma obowiązek znać Frasyniuka, a jak nie znasz toś idiota. I tym sposobem mamy dowód na to, że reforma kodziarskiego sądownictwa jest całkowicie zbędna.

https://www.tvp.info/38752068/wladyslaw-frasyniuk-uniewinniony-przez-sad-przedstawil-sie-jako-jan-jozef-grzyb
Lady Makbet - 07-09-2018, 22:07
Temat postu:
Kolejna kontrowersyjna decyzja sędziego Igora Tulei, a w konsekwencji zawieszony proces w sprawie niebezpiecznych gangsterów z "gangu mokotowskiego". Wszystko przez zapytanie o sędziowską niezawisłość jaką Sąd okręgowy w Warszawie wysłał do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Sędzia Tuleya znów szokuje:
https://wiadomosci.tvp.pl/38893398/sedzia-tuleya-znow-szokuje
Victoria - 11-09-2018, 22:23
Temat postu:
Milion za każdy rok w więzieniu. Tomasz Komenda żąda odszkodowania.

Tomasz Komenda będzie się domagał 18 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa; po milionie złotych za każdy rok spędzony niesłusznie w więzieniu – przekazał jego obrońca mec. Zbigniew Ćwiąkalski. Dodał, że wniosek zostanie złożony do końca roku.

Więcej:
https://www.tvp.info/38942776/milion-za-kazdy-rok-w-wiezieniu-tomasz-komenda-zada-odszkodowania
Pirex - 11-09-2018, 23:02
Temat postu:
Tuleya papierkiem lakmusowym Izby Dyscyplinarnej

Rzecznik dyscyplinarny przy Krajowej Radzie Sądownictwa wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciw dwóm „sędziom” ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Przyznam się bez bicia, że z powodu nawału zajęć nie analizowałem szczegółowo całej procedury, ale generalnie chodzi o to, że rzecznik dyscyplinarny KRS prowadzi wstępne postępowanie i jeśli uzna, że doszło do naruszenia dyscypliny, przekazuje sprawę do nowej Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym. Kim są ci dwaj sędziowie i dlaczego tylko dwaj?

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/tuleya_papierkiem_lakmusowym_izby_dyscyplinarnej
Victoria - 14-09-2018, 08:05
Temat postu:
Sprawiedliwość po polsku. Ulubiony dziennikarz warszawskiego salonu za potrącenie staruszki dostał symboliczną karę.

Oskarżony w sądzie zwracał się do sędziego „Wysoka Sprawiedliwość” zamiast zwyczajowego „Wysoki Sądzie”. W końcu sędzia nie wytrzymał i zagrzmiał: „Tu nie ma sprawiedliwości! Tu jest sąd!”. Ten żart, który usłyszałem jeszcze w głębokim PRL-u, niestety nic nie stracił na aktualności. Do polskich sądów nie chodzi się bowiem po sprawiedliwość, a po wyrok.

Więcej:
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5894-sprawiedliwosc-po-polsku-ulubiony-dziennikarz-warszawskiego-salonu-za-potracenie-staruszki-dostal-symboliczna-kare
Sebcio - 17-09-2018, 02:14
Temat postu:
To akurat najmniej bulwersująca sprawa na tle innych.
Pirex - 20-09-2018, 18:43
Temat postu:
„Większa połowa” Izby Dyscyplinarnej powołana, a gdzie reszta „pisowskich” sędziów?

Znamienna to data, 20 września 2018 roku i to pod wieloma względami. Prezydent Andrzej Duda powołał dziś dziesięciu sędziów nowej izby Sądu Najnowszego. Ta „nowa izba” to moje zapożyczenie od wielu sędziów, którzy inaczej o Izbie Dyscyplinarnej nie mówią, co jest drugą znamienną rzeczą, po samym powołaniu Izby. Trzecia rzecz to liczba sędziów, miejsc w Izbie Dyscyplinarnej jest 16, Krajowa Rada Sądownictwa rekomendowała 12 kandydatów, ostatecznie prezydent Andrzej Duda nominował 10 sędziów.

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/wi_ksza_po_owa_izby_dyscyplinarnej_powo_ana_a_gdzie_reszta_pisowskich_s_dzi_w
Minerva - 21-09-2018, 09:24
Temat postu:

Victoria - 21-09-2018, 21:07
Temat postu:
Gersdorf: Pozostaję I Prezesem SN. Sędziowie po 65. roku życia wrócą na stanowiska.

– Przedstawiłam premierowi swoje stanowisko co do warunków brzegowych – sędziowie zwolnieni z uwagi na 65. rok życia będą wracać na swoje stanowiska; ja pozostaję I Prezesem SN; należy przywrócić konstytucyjny charakter procedowania w Krajowej Radzie Sądownictwa – powiedziała była I Prezes SN Małgorzata Gersdorf. W ten sposób odniosła się do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim ws. zmian w polskim sądownictwie.

Więcej:
https://www.tvp.info/39116475/gersdorf-pozostaje-i-prezesem-sn-sedziowie-po-65-roku-zycia-wroca-na-stanowiska
Pirex - 27-09-2018, 09:37
Temat postu:
W Polsce nie obowiązuje prawo, w Polsce rządzą bożki sędziowskie

Jedna sprawa, jedno prawo, cztery posiedzenia sądu i trzy skrajnie różne wyroki w związku z wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. Tak wygląda patologia „wymiaru sprawiedliwości w soczewce i w pigułce. Czy to jest przypadek? Nie, to jest niestety norma! Właśnie wróciłem z wokandy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w związku z pozwem, jaki wniosłem przeciw Jerzemu Owsiakowi i tenże pozwany wcześniej usłyszał wyrok karny, ale…

Cały tekst:
http://kontrowersje.net/w_polsce_nie_obowi_zuje_prawo_w_polsce_rz_dz_bo_ki_s_dziowskie
Victoria - 28-09-2018, 09:59
Temat postu:
Trzy różne rozstrzygnięcia sądowe w tej samej sprawie w ciągu 8 dni. Wymiar sprawiedliwości w pigułce.

Skończmy z promowaniem fikcji, jakoby sędziowie byli niezależni od swoich poglądów czy ideowych przekonań. Każdy inteligentny człowiek wyznaje pewne wartości, według których podejmuje decyzje. Widać to szczególnie w kwestiach uznaniowych, których rozstrzygnięcie nie jest powiązane z zaistnieniem formalno-prawnych przesłanek lecz jest uzależnione od swobodnej interpretacji wydarzeń. Tak właśnie było w przypadku ostatniej sprawy z powództwa PO przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. W ciągu 8 dni zapadły trzy zupełnie różne rozstrzygnięcia.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04562-Trzy-rozne-rozstrzygniecia-w-tej-samej-sprawie.htm
Victoria - 02-10-2018, 21:02
Temat postu:

Beatrycze - 03-10-2018, 09:15
Temat postu:
Raport: Z niewłaściwym traktowaniem przez sądy styka się nawet kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie!

Wzrost niekulturalnych lub agresywnych zachowań sędziów wobec stron postępowania, kwestionowanie przez nich prawa do udziału publiczności czy też pogłębiająca się sędziowska niepunktualność - to najczęściej diagnozowane niemerytoryczne problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości wymienione w najnowszym raporcie Fundacji "Court Watch Polska". Niestety pod tym względem jest gorzej niż jeszcze 2-3 lata temu. Autorzy raportu są zdania, iż niewłaściwe traktowanie na sali rozpraw dotyka obecnie nawet kilkudziesięciu tysięcy osób w skali roku!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04565-Niewlasciwe-zachowania-sedziow-coraz-czestsze.htm
Noema - 04-10-2018, 12:12
Temat postu:
Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał na karę grzywny w wysokości 500 złotych instruktora krav magi, który odmówił przeprowadzenia zajęć dla osób LGBTQWERTYHUJ. Konkretnie został ukarany za odmowę świadczenia bez uzasadnionej przyczyny (art. 138 Kodeksu wykroczeń). Całe życie wydawało mi się, że jak prowadzę prywatną działalność gospodarczą to ma prawo wyboru klientów. Widać, gdy sprawa dotyczy wiadomej grupy wtedy prawa wyboru nie mam.

https://www.rp.pl/artykul/1380190-Sad-skazal-instruktora-krav-magi--ktory-odmowil-treningu-osobom-LGBTQ.html


Victoria - 07-10-2018, 12:57
Temat postu:
Happening krakowskich sędziów w koszulkach z napisem „konstytucja”.

Kilkunastu sędziów ze stolicy Małopolski zrobiło sobie zdjęcie w koszulkach z napisem „konstytucja” na tle Sądu Okręgowego w Krakowie. Fotografię ostro skrytykowali internauci – zarzucili oni przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości brak niezawisłości i apolityczności, której notabene wymaga od nich ta sama konstytucja, której rzekomo bronią. O komentarze do całej sprawy poprosiliśmy ekspertów różnych opcji politycznych.

Więcej:
http://niezalezna.pl/239452-happening-krakowskich-sedziow-w-koszulkach-z-napisem-konstytucja-co-na-to-posel-brejza
Beatrycze - 08-10-2018, 17:25
Temat postu:
Sędziowie Sądu Najwyższego przekroczyli uprawnienia? „Skłania do pytania o apolityczność”.

Zdaniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry udostępnienie przez Sąd Najwyższy akt z afery taśmowej skłania do pytania o apolityczność SN. Dodał, że być może należałoby ustalić, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez sędziów Sądu Najwyższego, którzy udostępnili materiały.

Więcej:
http://niezalezna.pl/239654-sedziowie-sadu-najwyzszego-przekroczyli-uprawnienia-sklania-do-pytania-o-apolitycznosc
Noema - 12-10-2018, 22:47
Temat postu:
Prezydent Andrzej Duda powołał 27 sędziów Sądu Najwyższego. Sytuację skomentowała ulubiona, choć nieco przygaszona ostatnio (a może zwyczajnie dzięki monotematyczności przestałam zwracać na nią uwagę?) Myszka Agresorka. O hańbie mówi ktoś, kogo mąż nie umie zrobić przelewu. O wyrażeniu „sprzedać własnych siebie” nie ma nawet co wspominać, bo reforma języka prawdopodobnie poszła dalej niż reforma sądownictwa.

http://kontrowersje.net/kolejny_du_y_krok_ale_do_normalno_ci_w_s_dzie_najwy_szym_jeszcze_daleko
Victoria - 18-10-2018, 18:09
Temat postu:
Izraelczyk oddał mocz na pomnik ofiar w Auschwitz. Międzynarodowy skandal? Ależ skąd. Tylko grzywna 5 tys. zł.

Młody Żyd, podczas wycieczki do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz, która miała miejsce w marcu bieżącego roku, postanowił oddać mocz na pomnik ofiar. Po przesłuchaniu przez policję został wypuszczony i wrócił do Izraela. Dwa dni temu polski sąd ukarał go finalnie grzywną 5 tys. zł. Można powiedzieć: Była sprawa - nie ma sprawy. Ciekawe jak wyglądałaby reakcja międzynarodowych mediów, gdyby na wspomniany pomnik mocz oddał młody Polak, a nie Żyd? Czy polski sąd ukarałby go również 5 tys. grzywny czy może 5 miesiącami więzienia?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04587-Zyd-oddal-mocz-na-Pomnik-Ofiar-w-Auschwitz.htm
Ralny - 26-10-2018, 09:14
Temat postu:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił wczoraj zawieszenie polskiej ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego. Trudno o lepszy dowód na to, że Polska nie jest już niepodległym państwem.


Noema - 09-11-2018, 12:15
Temat postu:
„Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał europejski nakaz aresztowania wobec byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego Stefana Michnika” – poinformował pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. Na szczęście tym razem dopisali, że jego czyny wyczerpują znamiona zbrodni komunistycznej, która jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Aczkolwiek przypuszczam, że szwedzki są odrzuci wniosek powołując się na wiek, stan zdrowia i inne takie. Widzę dwa wyjścia: porwanie Stefana i przywiezienie do Polski w bagażniku Smarta, albo wsadzenie Adama. W zastępstwie.

https://wiadomosci.tvp.pl/39861986/list-gonczy-za-stalinowskim-zbrodniarzem

http://niewygodne.info.pl/artykul9/04617-Stefan-Michnik-juz-raz-uniknal-ekstradycji.htm

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/61213,Europejski-Nakaz-Aresztowania-bylego-sedziego-Wojskowego-Sadu-Rejonowego-w-Warsz.html
Victoria - 09-11-2018, 19:27
Temat postu:
Twórca Amber Gold ma dostać od Polski odszkodowanie. Coś jednak w naszym kraju poszło nie tak...

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu proponuje, aby Polska wypłaciła Marcinowi P. - twórcy Amber Gold - finansowe zadośćuczynienie za to, że od ponad 6 lat siedzi w areszcie bez wyroku. Jeśli propozycja Trybunału zostanie zrealizowana i Marcin P. otrzyma od polskich podatników ekstra pieniądze, to powstaje pytanie - kto powinien zwrócić do budżetu te środki? Czy niewydolny wymiar sprawiedliwości - wszak przez 6 lat nie potrafi skazać człowieka za ewidentny szwindel? Czy może polscy ustawodawcy - wszak to oni uchwalili prawo, które spowalnia proces?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04609-Tworca-Amber-Gold-ma-dostac-odszkodowanie.htm
wodkangazico - 12-11-2018, 09:34
Temat postu:
I takim to psom sk... zrzucimy się na podwyżkę i wcześniejszą emeryturę:

Kiedyś byli tak bezczelni, że ganiali bez kagańca:

Co się zmieniło za drobnej zmiany?

Brudzio, te kominiareczki, to żeby nie było "wątpliwości", który jest na zwolnieniu, czy na wypadek, gdyby - jutjub prawdę ci powie - się okazało, że to ci sami, którzy wtedy "ochraniali"?
Victoria - 15-11-2018, 17:34
Temat postu:
Skazana na 4 miesiące więzienia "za podrapanie policjanta". Jest list do Zbigniewa Ziobry.

26-letnia Barbara Poleszuk, skazana "za podrapanie policjanta" podczas Nocy Kupały w Białowieży, od końca października odbywa czteromiesięczną karę pozbawienia wolności. Zdaniem jej obrońcy, kara jest niewspółmierna do wykonanego przez nią czynu. Za dziewczyną wstawiła się Anna Kołakowska, opozycjonistka w czasach PRL i radna PiS, która napisała list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Więcej:
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2209343,Skazana-na-4-miesiace-wiezienia-za-podrapanie-policjanta-Jest-list-do-Zbigniewa-Ziobry


Noema - 15-11-2018, 23:13
Temat postu:
Polska służba skarbowa odniosła kolejny, spektakularny sukces! Panie z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, dowodzone przez nieustraszoną Małgorzatę Sipko, podjechały pod warsztat samochodowy po zamknięciu i poprosiły o wymianę żarówki. Jako, że było po zamknięciu to mechanik się ulitował i wymienił, po czy poprosił o 10 zł. I bandyta nie wydał paragonu! Nie przyjął też mandatu, odbył się więc proces, podczas którego sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Brawo pani Sipko! To było całkiem drogie 10 zł, bo koszty sądowe wyniosły zapewne kilka tysięcy. Po nagonce prasowej bohaterska pani naczelnik zrezygnowała z apelacji. Moim zdaniem nie powinna odpuszczać. W końcu to było 10 zł bez podatku. Aż 10 zł, a nie jakieś marne 40 mln zł.

A mechanik? Już nigdy nikomu nie pomoże. Gdybym objęła władzę wywaliłabym Sipko z roboty, obciążyła kosztami sądowymi i wydała zakaz zatrudniania w sektorze publicznym.

https://wpolityce.pl/gospodarka/421238-zenujaca-prowokacja-urzedniczek-skarbowki
wodkangazico - 16-11-2018, 05:30
Temat postu:
Z uporem maniaka twierdzę, że policja w tym kraju, to banda darmozjadów.
Przyznanie się do jazdy niesprawnym samochodem?
A gdzie mandat?
Skarb Państwa odzyskałby tzw. utracone wpływy.
Beatrycze - 16-11-2018, 14:05
Temat postu:
Komunistów sprawiedliwość nie sięga. Stalinowscy zbrodniarze bezkarni w wolnej Polsce.

Kilka dni temu Polskę obiegła informacja o tym, że za Stefanem Michnikiem, bratem redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, został wystawiony europejski nakaz aresztowania. „Codzienna” postanowiła sprawdzić, ilu jeszcze żyjących komunistycznych zbrodniarzy można pociągnąć do odpowiedzialności za udział w stalinowskiej machinie zagłady. Stawiamy pytanie, dlaczego pion śledczy IPN podległy Ministerstwu Sprawiedliwości zwleka z postawieniem ich w stan oskarżenia.

Więcej:
http://niezalezna.pl/245863-komunistow-sprawiedliwosc-nie-siega-stalinowscy-zbrodniarze-bezkarni-w-wolnej-polsce
Pirat - 16-11-2018, 23:55
Temat postu:
Noema napisał/a:
Polska służba skarbowa odniosła kolejny, spektakularny sukces! Panie z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, dowodzone przez nieustraszoną Małgorzatę Sipko, podjechały pod warsztat samochodowy po zamknięciu i poprosiły o wymianę żarówki. Jako, że było po zamknięciu to mechanik się ulitował i wymienił, po czy poprosił o 10 zł. I bandyta nie wydał paragonu! Nie przyjął też mandatu, odbył się więc proces, podczas którego sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Ktoś doniósł na urzędniczki US, które zaszczuły mechanika, bo… celowo jechały niesprawnym samochodem. Naruszyły tym samym kilka przepisów prawa.

Szczegóły:
https://bezprawnik.pl/prowokacja-skarbowki-zemsta/amp/
Victoria - 18-11-2018, 19:47
Temat postu:
Sawicka wzięła 100 tys. łapówki i jest niewinna. Mechanik wziął 10 zł za robotę poza pracą i ma kłopoty.

Mechanik z Bartoszyc padł ofiarą prowokacji dwóch pracownic urzędu skarbowego. Zgłosiły się do niego incognito chwile po tym, jak zamknął już kasę fiskalną, wykonał dzienny raport kasowy i zamierzał wyjść do domu. Panie bardzo prosiły o pomoc - chodziło o wymianę przepalonej żarówki. Mechanik się zgodził i zlecił wykonanie usługi swojemu pracownikowi, który poza ewidencją kasy fiskalnej wziął za to 10 zł. To był jego błąd! Do dziś jest tragany po sądach jako winny wykroczenia skarbowego! A Sawicka w wyniku prowokacji wzięła 100 tys. zł i uznano ją niewinną.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04626-Sawicka-niewinna-Mechanik-winny.htm


Noema - 22-11-2018, 11:00
Temat postu:
Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym wycofując wprowadzone wcześniej zmiany. Czyli zrobił dokładnie to, co Unia kazała. Żeby było jeszcze śmieszniej za nowelizacją głosował PiS, a przeciwko – w komplecie – ci, którzy najgłośniej darli mordy: PO, Nowośmieszni i PSL. Przecież całą tą zbieraniną siedzącą przy Wiejskiej można wyłącznie gardzić, a na ulicach pluć im w te parszywe ryje. Wszystkim. Tchórze i hipokryci.

Oczywiście żadna PRESStytutka (może z wyjątkiem Roberta Mazurka) nie zapyta się takiej Kini Gajewskiej dlaczego głosowała przeciwko sprawie, w której zainstalowała sobie świeczkę na smartfonie. Przecież tu chodzi jedynie o robienie zamieszania!

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2218221,Reforma-sadownictwa-Sejm-znowelizowal-przepisy-ustawy-o-Sadzie-Najwyzszym

Na szczęście jest Rysiek. Domagał się zdjęcia z porządku obrad punktu, którego nie było w porządku obrad. Dziękuję ci Rysiu, że jesteś. Bez ciebie ten Sejm byłby gorszy.

http://niezalezna.pl/246675-ryszard-petru-wraca-do-formy-wezwal-do-usuniecia-punktu-obrad-ktorego-nie-bylo


Beatrycze - 24-11-2018, 09:56
Temat postu:
Transmisja procesu Kaczyński vs Wałęsa ośmieszyła wymiar sprawiedliwości. Sąd nie może być tak stronniczy!

Jarosław Kaczyński pozwał Lecha Wałęsę za to, że ten oskarżył go o doprowadzenie do katastrofy smoleńskiej i śmierci 96 osób. Tymczasem wczoraj na sali rozpraw Kaczyński musiał się tłumaczyć dlaczego uważa, że możliwości intelektualne Wałęsy są niewielkie i dlaczego jest przekonany, iż były prezydent był TW Bolkiem. Generalnie większa część przesłuchania wyglądała tak, jakby to Kaczyński był pozwany przez Wałęsę. Każda kolejna godzina tej "szopki" działała na korzyść prezesa PiS, a jednocześnie ośmieszała opozycję, która robi wiele, aby bronić takich patologii.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04637-Sprawa-Kaczynski-vs-Walesa-osmieszyla-sad.htm
Noema - 24-11-2018, 23:00
Temat postu:
W „niezależnym” sądzie w Rzeszowie na drzwiach sędziowskich pokoi i na tabliczkach z nazwiskami pojawiły się naklejki „Konstytucja”. Może czas ich wywalić na zbity ryj z okazji łamania tego, czego rzekomo bronią?

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1772728,1,rzeszowscy-sedziowie-z-konstytucja-beda-dyscyplinarki.read
Beatrycze - 10-12-2018, 14:03
Temat postu:
Ukradł 1 batonik - musiał iść do więzienia. Sfałszował 190 faktur VAT na 6,6 mln zł - dostał karę w zawieszeniu.

Cierpiący na schizofrenię Arkadiusz K. w 2011 roku ukradł ze sklepu czekoladowy batonik o wartości 99 groszy. Pierwotnie sąd skazał go zaocznie na grzywnę 100 zł. Kiedy jednak okazało się, że skazany nie ma z czego uregulować grzywny, sąd zamienił grzywnę na karę więzienia. Inaczej potoczyła się historia Grzegorza D., który w latach 2008-11 sfałszował 190 faktur VAT o wartości ok. 6,6 mln zł, czym przyczynił się do wyłudzenia od Skarbu Państwa nawet 1,4 mln zł. Sąd był dla niego łagodny - D. (prywatnie były mąż posłanki PO) dostał bowiem karę w zawieszeniu...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04657-Za-skradziony-batonik-musial-isc-do-wiezienia.htm
Beatrycze - 13-12-2018, 13:34
Temat postu:
Sędziów stanu wojennego przed odpowiedzialnością karną w III RP obronili sędziowie Sądu Najwyższego.

W kontekście kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce warto przypomnieć, że Sąd Najwyższy w III RP odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej PRL-owskich sędziów, którzy w stanie wojennym skazywali na kary więzienia ludzi mających odwagę ze zbrodniczym systemem walczyć. Działo się tak ponieważ układ zawarty w Magdalence i przy okrągłym stole roztoczył nad funkcjonariuszami aparatu terroru parasol ochronny. Ważną częścią tego układu był system sądowniczy, który "miał się sam oczyścić", choć od początku było wiadome, że to właściwie niemożliwe.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03478-Sedziowski-parasol-ochronny.htm
Beatrycze - 18-12-2018, 14:38
Temat postu:
Sędziów stanu wojennego przed odpowiedzialnością karną w III RP obronili sędziowie Sądu Najwyższego.

W kontekście kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce warto przypomnieć, że Sąd Najwyższy w III RP odmówił pociągnięcia do odpowiedzialności karnej PRL-owskich sędziów, którzy w stanie wojennym skazywali na kary więzienia ludzi mających odwagę ze zbrodniczym systemem walczyć. Działo się tak ponieważ układ zawarty w Magdalence i przy okrągłym stole roztoczył nad funkcjonariuszami aparatu terroru parasol ochronny. Ważną częścią tego układu był system sądowniczy, który "miał się sam oczyścić", choć od początku było wiadome, że to właściwie niemożliwe.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03478-Sedziowski-parasol-ochronny.htm
Noema - 08-01-2019, 08:33
Temat postu:
Faszystowski rząd PiS ostatecznie opanował polskie sądy. Dowodem niech będzie to, że faszystowska hydra „zamknęła” wybitnego tropiciela nazistów, faszystów, rasistów, ksenofobów, homofobów etc. Ogólnie – nielewaków. Rafał Gaweł z ośrodka wyszukiwania faszyzmu i rasizmu nawet w kiblu został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia. Za oszustwa i wyłudzenia na kilkaset tysięcy zł. Kilkaset tysięcy za walkę z faszyzmem? Prezydent Tusk na pewno go ułaskawi. Aczkolwiek za naciągnięcie sorosowej Fundacji Batorego prezydent Duda powinien dać mu medal.

https://bialyrasizm.pl/rafal-gawel-nie-siedzi-w-wiezieniu/


Ralny - 09-01-2019, 09:17
Temat postu:
Noema, Rafał Gaweł ze znanego i lubianego ośrodka ma się dobrze, bo skierował sprawę do Sądu Najwyższego. Tak więc do żadnego więzienia nie pójdzie, w dodatku do TVN będzie chodził nie tylko jako ekspert, ale również jako męczennik, który został w ostatnim momencie wybroniony przez wolny sąd.
Victoria - 16-01-2019, 18:57
Temat postu:
Co dalej ze Stefanem W.? Czy uniknie odpowiedzialności? Czy w ogóle dożyje do procesu?

Nie mam wątpliwości, że morderstwo Pawła Adamowicza będzie miało gigantyczny wpływ na to, co wydarzy się w 2019 roku, w tym również na wyniki zbliżających się wyborów. Interesujące mogą być także dalsze losy samego mordercy, czyli Stefana W. Wczoraj ujawniono, że podczas 5,5-letniej odsiadki rozpoznano u niego schizofrenię. Był on pod stałą medyczną kontrolą do końca odbywania kary. Czy sąd uzna, że w momencie ataku na Adamowicza W. był niepoczytalny, a tym samym uzna, że nie popełnił on przestępstwa?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04697-Czy-Stefan-W-dozyje-do-konca-procesu.htm
Pirat - 16-01-2019, 22:52
Temat postu:
Nadzwyczajna kasta wciąż rozzuchwalona i bezkarna.


Noema - 17-01-2019, 20:21
Temat postu:
Jan Śpiewak przegrał w sądzie z córką ministra Ćwiąkalskiego sprawę w sprawie dzikiej reprywatyzacji. Konkretnie sądowi nie przeszkadza to, że młoda Ćwiąkalska była kuratorem 118-letniego spadkobiercy.

https://dorzeczy.pl/kraj/90313/Spiewak-przegral-proces-z-corka-Cwiakalskiego-Koncze-z-polityka.html

Dla Odmiany Marcin P. (ten od Amber Gold) został uniewinniony od zarzutu przestępstw skarbowych, bo – jak według wolnego sądu – prawidłowo naliczył zaliczki na podatek dochodowy.

https://niezalezna.pl/254724-tworca-amber-gold-prawomocnie-uniewinniony

Brońmy sądów – pamiętajcie!
Pirat - 17-01-2019, 23:54
Temat postu:
Noema napisał/a:
Polska służba skarbowa odniosła kolejny, spektakularny sukces! Panie z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, dowodzone przez nieustraszoną Małgorzatę Sipko, podjechały pod warsztat samochodowy po zamknięciu i poprosiły o wymianę żarówki. Jako, że było po zamknięciu to mechanik się ulitował i wymienił, po czy poprosił o 10 zł. I bandyta nie wydał paragonu! Nie przyjął też mandatu, odbył się więc proces, podczas którego sąd odstąpił od wymierzenia kary.

Brawo pani Sipko! To było całkiem drogie 10 zł, bo koszty sądowe wyniosły zapewne kilka tysięcy. Po nagonce prasowej bohaterska pani naczelnik zrezygnowała z apelacji. Moim zdaniem nie powinna odpuszczać. W końcu to było 10 zł bez podatku. Aż 10 zł, a nie jakieś marne 40 mln zł.

A mechanik? Już nigdy nikomu nie pomoże. Gdybym objęła władzę wywaliłabym Sipko z roboty, obciążyła kosztami sądowymi i wydała zakaz zatrudniania w sektorze publicznym.

Pirat napisał/a:
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Ktoś doniósł na urzędniczki US, które zaszczuły mechanika, bo… celowo jechały niesprawnym samochodem. Naruszyły tym samym kilka przepisów prawa.

Wersja filmowa:


Lady Makbet - 18-01-2019, 11:25
Temat postu:
Noema napisał/a:
Jan Śpiewak przegrał w sądzie z córką ministra Ćwiąkalskiego sprawę w sprawie dzikiej reprywatyzacji. Konkretnie sądowi nie przeszkadza to, że młoda Ćwiąkalska była kuratorem 118-letniego spadkobiercy.

Swoją drogą... Śpiewak dostał to, czego sam chciał: "wolne, niezawisłe" sądy. Można by rzec, że rewolucja pożera własne dzieci. Śmiech
Beatrycze - 18-01-2019, 15:17
Temat postu:
Ujawniał aferę reprywatyzacyjną. Jako jedyny w związku z nią przegrał dwa procesy i może iść do więzienia!

Jan Śpiewak był jedną z pierwszych osób, które publicznie informowały o nieprawidłowościach związanych z procesem reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Okazało się, że ujawnianie szczegółów dotyczących poszczególnych reprywatyzacji oraz osób uczestniczących w przejmowaniu nieruchomości, skończyło się dla niego dwoma wyrokami. Trochę to przypomina słynną aferę LuxLeaks, gdzie w sprawie wielomiliardowych przekrętów podatkowych skazano jedynie dwóch księgowych, którzy jako pierwsi o aferze zdecydowali się poinformować opinię publiczną.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04701-Ujawnil-afere-teraz-moze-isc-do-wiezienia.htm
Victoria - 18-01-2019, 21:50
Temat postu:
Palcem po gardle. „Przykre konsekwencje” wobec sędziów KRS.

Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała cykl konferencji, poświęconych obecnej sytuacji politycznej w Polsce, pod tytułem „Jak przywrócić państwo prawa?”. Klaus Bachmann, dziennikarz i członek zarządu fundacji, mówił na niej o tym, że sędziów nowo powołanej KRS mogą spotkać „bliżej nieokreślone przykre konsekwencje”, jeśli nie zdecydują się odejść. W tym czasie siedząca obok Bachmanna kobieta wykonała ręką gest podcięcia gardła.

Więcej:
https://www.tvp.info/40897301/palcem-po-gardle-przykre-konsekwencje-wobec-sedziow-krs
Noema - 25-01-2019, 12:57
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Ktoś doniósł na urzędniczki US, które zaszczuły mechanika, bo… celowo jechały niesprawnym samochodem. Naruszyły tym samym kilka przepisów prawa.

Dzielna urzędniczka urzędu skarbowego w Bartoszycach, która niczym obozowy kapo ganiała mechanika samochodowego po sądach, sama stanie przed sądem za prowadzenie pojazdu bez należytego oświetlenia. Jakże mi przykro szanowna prowokatorko. Może innym dążącym do wyników da to do myślenia?

https://forsal.pl/artykuly/1393926,sprawa-niefiskalnej-zarowki-urzedniczka-z-bartoszyc-stanie-przed-sadem.html
Ralny - 25-01-2019, 23:33
Temat postu:
Noema, kruk krukowi oka nie wykole. Sąd umorzył postępowanie przeciwko urzędniczce skarbowej jeżdżącej bez żarówki:

http://www.polsatnews.pl/wideo/sad-umorzyl-postepowanie-wobec-urzedniczki-od-fiskalnej-zarowki-w-aucie_6734165/
Victoria - 26-01-2019, 13:36
Temat postu:
„Pragnę zemsty na rządzie”. KRS chce ukarania sędzi Kamińskiej

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego Naczelnego Sądu Administracyjnego o przeprowadzenie pełnego postępowania dyscyplinarnego zakończonego wnioskiem o ukaranie sędzi w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej. Sprawa ma związek z jej niedawną publiczną wypowiedzią. Sędzia mówiła m.in., że „pragnie zemsty” na aktualnej władzy.

Więcej:
https://www.tvp.info/41021088/pragne-zemsty-na-rzadzie-krs-chce-ukarania-sedzi-kaminskiej
Beatrycze - 29-01-2019, 16:35
Temat postu:
Za spalenie kukły Żyda był wyrok więzienia. Czy za poderżnięcie gardła kukle Kaczyńskiego sąd ukarze tak samo?

Pamiętacie sprawę Piotra Rybaka, który swego czasu na wrocławskim rynku spalił symbolizującą George'a Soros'a kukłę Żyda? Sąd pierwszej instancji skazał go za to na 10 miesięcy więzienia bez zawieszenia. W apelacji karę zmniejszono do 3 miesięcy więzienia. Okazuje się, że amatorów uśmiercania symbolizujących kogoś kukieł nie brakuje. Wokalista zespołu MSHAA (Mary Should've Had An Abortion) zorganizował performance, na którym poderżnął gardło kukle Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie - czy jeśli sprawa trafi do sądu, to zapadnie wyrok taki, jak w przypadku Rybaka?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04518-Poderzna-gardlo-kukle-Kaczynskiego.htm
Beatrycze - 14-02-2019, 07:48
Temat postu:
W wyniku dekomunizacji sądownictwa w NRD pracę straciło ponad 60 proc. sędziów. A jak było w Polsce?

Po 1989 roku Niemcy wyszli z bardzo racjonalnego założenia, iż warunkiem powodzenia transformacji ustrojowo-gospodarczej w NRD będzie dokonanie kompleksowej "dekomunizacji" państwowej służby cywilnej, w tym przede wszystkim oczyszczenie stanu sędziów i prokuratorów. W wyniku lustracji personalnej już w 1991 roku z pracą musiało się pożegnać 61,7 proc. sędziów i aż 67,8 proc. prokuratorów wywodzących się z NRD. Tymczasem w Polsce elity uznały, że "sędziowie oczyszczą się sami", a pierwszy po 1989 roku rząd, który chciał ujawnić listę TW, został obalony.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04730-Jak-wygladala-dekomunizacja-sedziow-NRD.htm
Noema - 17-02-2019, 10:38
Temat postu:
Nareszcie sąd zakończył sprawę dotyczącą próby umówienia spotkania sędziego Łączewskiego z Tomciem Lisem. Sąd w Łodzi skazał na 3 tys. zł grzywny dziennikarza „Sieci” Wojciecha Biedronia, gdyż ten pisząc o sprawie błędnie napisał, że przeciwko przedstawicielowi nadzwyczajnej kasty toczy się postępowania dyscyplinarne, chociaż toczyło się jedynie wyjaśniające. Sędzia Łączewski ma się dobrze. W końcu kruk krukowi oka nie wykole. Albo jak to woli sędzia, sędziemu łba nie urwie – czy jakoś tak to było. Grunt, że udało się obronić wolne sądy.

https://wpolityce.pl/media/433609-wojciech-biedron-skazany-chodzi-o-sprawe-laczewskiego

Kilkanaście osób będzie pozywał Bolek za nazywanie go Bolkiem. Na liście m.in. Cenckiewicz (ciekawe czy bez błędu w nazwisku), Zybertowicz, Pietrzak, Tarczyński, Cejrowski, Korwin, Sakiewicz, Gwiazda, Śniadek. Biorąc pod uwagę prędkość działania sądów Wódz OTUA zamierza żyć 150 lat. Gorzej dla niego gdy mu sąd powie, że przecież Bolkiem był. Wtedy pewnie pozwie do sądu sąd.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24455223,wiemy-kogo-lech-walesa-chce-pozwac-na-liscie-jest-kilkanascie.html

Natalia Nitek-Płażyńska wygrała proces z niejakim Hansem G., jej byłym szefem. Pan G. zasłynął swego czasu takimi miłymi wypowiedziami: „Zabiłbym wszystkich Polaków! Nie miałbym z tym problemu!", „Nienawidzę Polaków, nie to, że ich nie lubię, nienawidzę ich. Oni wszyscy są cwelami i idiotami. Lepiej jest w Afryce. Jesteście gównem", „Tak, jestem! Jestem hitlerowcem! To wina tego kraju, że taki jestem!". W nagrodę dostał 50 tys. zł grzywny, którą musi wpłacić na rzecz muzeum w Piaśnicy. Powinno mu się jeszcze dorzucić deportację, ale GóWno i opozycja mogłaby się oburzać.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24449488,wygralam-z-nazista-zona-kacpra-plazynskiego-wygrala-proces.html

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „OTUA Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych”. LGBTQWERTYHUJ wyskoczyło z radości w górę. Ale w uzasadnieniu można doczytać, że tylko wtedy jeśli wystąpi się o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci nie była przewidziana. Tak więc sorry, udało się wam tęczowi, ale jak zawsze nie do końca.

http://wyborcza.pl/7,75398,24447777,sad-administracyjny-w-warszawie-konstytucja-nie-zabrania-malzenstw.html


Pirat - 03-03-2019, 23:04
Temat postu:
Po upadku komunizmu nie udało się rozliczyć stalinowskich sędziów

Po upadku komunizmu w Polsce nie udało się rozliczyć zbrodniarzy sądowych pełniących obowiązki sędziów. Tylko symboliczne rozliczenie czynów tego typu sprawiło, że w 2001 r. niemiecki Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego uznał Polskę za jeden z krajów, który wobec funkcjonariuszy reżimu totalitarnego przyjął zasadę „względnej bezkarności”.

Czytaj więcej na tvp.info
Beatrycze - 06-03-2019, 15:52
Temat postu:
Sąd uniewinnił Obywateli RP. Blokowanie marszu narodowców nie jest szkodliwe społecznie!

Sąd uniewinnił Obywateli RP, którzy 15 sierpnia 2017 roku blokowali legalny marsz upamiętniający zwycięstwo nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej. Organizatorami marszu byli narodowcy z ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Obywatele RP usiedli na trasie marszu i wznosili okrzyki „Warszawa wolna od faszyzmu” oraz „faszyzm nie przejdzie”. Policjanci usunęli protestujących. Czterdziestu osobom policja postawiła zarzut z art. 52 Kodeksu wykroczeń, w myśl którego ten, kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Więcej:
https://wprawo.pl/2019/03/06/sad-uniewinnil-obywateli-rp-blokowanie-marszu-narodowcow-nie-jest-szkodliwe-spolecznie/
Beatrycze - 07-03-2019, 15:20
Temat postu:
Sędzia społecznie szkodliwy? Werdykt w/s blokady legalnej manifestacji musi budzić nasz sprzeciw!.

Pewien warszawski sędzia uznał, iż fizyczne blokowanie legalnych manifestacji środowisk narodowych nie jest czynem społecznie szkodliwym, a w konsekwencji uniewinnił 40 osób, które 15 sierpnia 2017 roku zablokowały legalny przemarsz ulicami Warszawy grupy chcącej uczcić zwycięstwo Wojska Polskiego nad Bolszewikami w 1920 roku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - werdykt wydany przez wspomnianego sędziego jest niezwykle groźny dla wizerunku polskiego wymiaru sprawiedliwości. Legalizuje zupełnie oczywiste łamanie prawa, a dodatkowo dyskryminuje ludzi o odmiennych poglądach.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04759-Sedzia-spolecznie-szkodliwy.htm
Noema - 11-03-2019, 23:32
Temat postu:
Bardzo ciekawe wyroki wydały wolne sądy pod przewodnictwem nadzwyczajnej kasty w Wielkopolsce. Sprawca śmiertelnego wypadku samochodowego posiedzi w opasce na nodze przez rok. Fakt, że już po złożeniu apelacji, bo w pierwszej instancji był skazany na rok więzienia. Z kolei w Krotoszynie handlarz karpiami za ich zabijanie bez ogłuszania został skazany na... 3 miesiące bezwzględnego więzienia oraz w sumie 3,5 tys. złotych nawiązki. Reasumując: w III RP lepiej zabić człowieka niż karpia.

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-03-11/trzy-miesiace-wiezienia-za-znecanie-sie-nad-karpiami-pierwszy-taki-wyrok-w-polsce/
Beatrycze - 13-03-2019, 09:24
Temat postu:
Wielkie zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Pojawią się sędziowie pokoju.

Pół miliona spraw przejmą sędziowie pokoju, niekoniecznie prawnicy, do tego znikną sądy apelacyjne. To element szykowanej wielkiej reformy sądów powszechnych – informuje „Rzeczpospolita”.

Sędziowie pokoju mieliby się zająć drobnymi sprawami karnymi o wykroczenia, których co roku do sądów rejonowych trafia ponad pół miliona. Warunkiem koniecznym do sprawowania tej funkcji będzie „życiowe doświadczenie”. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać jedynie odwołania od ich werdyktów.

Więcej:
https://www.tvp.info/41714345/wielkie-zmiany-w-wymiarze-sprawiedliwosci-pojawia-sie-sedziowie-pokoju
Romek - 13-03-2019, 21:48
Temat postu:
Coś podobnego już kiedyś działało - Kolegium do spraw wykroczeń. Działały w latach 1951 - 1997 (ich działalność przedłużono do 2001). Był to organ pozasądowy (administracji) który orzekał w sprawach wykroczeń, niekoniecznie składający się z prawników - tak jak opisano powyżej ma być podobnie. Do jakich czasów wracamy? Okaże się że Pani "Edzia" z Gminy która zostanie "Sędzią Pokoju" będzie w sprawach lokalnych bardzo ważna osobistością (niech się "Edzie" nie obrażają, tak mi jakoś wyszło z tym imieniem).
Noema - 15-03-2019, 00:05
Temat postu:
Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła swój raport na temat pedofilii w Kościele. Wynika z niego, że od 1 stycznia 1990 do 30 czerwca 2018 ofiarami 382 osób duchownych padło 625 dzieci, spośród których 58,4 proc. to chłopcy. Odbyło się 270 procesów kanonicznych, z czego 28 zakończyło się uniewinnieniem, a 68 wydaleniem ze stanu duchownego. W 34 przypadkach sprawy umorzono. Czy te liczby są zaniżone? Pewnie tak – nie wszystkie przypadki zapewne były zgłaszane. Bardziej martwi to, że tylko 168 przypadków znalazło finał przed państwowymi sądami. A to akurat powinna być norma, bo nawet jeden przypadek pedofilii w Kościele to o jeden za dużo!

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/episkopat-382-przypadki-od-1990-r-wykorzystywania-seksualnego-maloletnich,918322.html
Beatrycze - 15-03-2019, 12:28
Temat postu:
Skąd wziął się brak zaufania Polaków do sądownictwa w III RP? Padło wiele nazwisk i faktów.

Historyczne źródła braku zaufania Polaków do sądownictwa w III RP, w tym kłopoty z rozliczeniem zbrodni komunistycznych, były tematem konferencji w Krajowej Radzie Sądownictwa w Warszawie. Omawiano m.in. przypadek Stefana Michnika i Zbigniewa Domino. "Podpisy tych ludzi pod wyrokami śmierci są w wielu dokumentach" - powiedział prof. Szwagrzyk, który przedstawiał sędziom KRS świadczące o tym protokoły.

Więcej:
https://niezalezna.pl/263089-skad-wzial-sie-brak-zaufania-polakow-do-sadownictwa-w-iii-rp-padlo-wiele-nazwisk-i-faktow
Beatrycze - 19-03-2019, 13:32
Temat postu:
PiS się obudził przed wyborami. Chcą osądzić komunistycznych sędziów i prokuratorów. Wnioski o uchylenie immunitetów.

Zostały przygotowane wnioski o uchylenie immunitetów siedmiu sędziów i prokuratorów z okresu PRL; chodzi o sprawę bezprawnych pozbawień wolności w okresie stanu wojennego – poinformował we wtorek minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Najwyraźniej PiS przed wyborami doznał ożywienia. W sumie i tak lepiej późno niż w cale. Jednak większość komunistycznych sędziów i prokuratorów spokojnie spędziła starość na sutej emeryturze.

Więcej:
https://nczas.com/2019/03/19/pis-sie-obudzil-przed-wyborami-chca-osadzic-komunistycznych-sedziow-i-prokuratorow-wnioski-o-uchylenie-immunitetow/
Victoria - 20-03-2019, 19:16
Temat postu:
Prokurator, która chciała wsadzić do więzienia M. Kamińskiego z CBA, sama dostała 6 lat za branie łapówek!

Ta historia jest jednak niesamowita - Anna H. była szefem Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie. Przypomnijmy - to ona nadzorowała tworzenie aktu oskarżenia przeciwko szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu. To jej podlegała prokuratura, która wymyśliła, że skuteczna prowokacja korupcyjna wobec przekupnych urzędników nosi znamiona przestępstwa. Kto by się wówczas spodziewał, że wkrótce sama zostanie oskarżona o wzięcie 170 tys. zł łapówek, sąd dyscyplinarny usunie ją z zawodu prokuratora, a sąd powszechny skaże ją na 6 lat bezwzględnego więzienia!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04774-Prokurator-od-sprawy-Kaminskiego-skazana.htm
Victoria - 28-03-2019, 18:19
Temat postu:
Umorzono sprawę naczelnik skarbówki, która ścigała mechanika za wymianę żarówki bez paragonu za 10 zł (!)

Mechanik z Bartoszyc, który padł ofiarą prowokacji dwóch pracownic urzędu skarbowego, został finalnie przez sąd uznany winnym zarzucanego czynu (wymiana żarówki w samochodzie urzędniczek za 10 zł bez wystawienia paragonu). Tymczasem naczelnik urzędu skarbowego w Bartoszycach, która nie dość, że zaakceptowała prowokację swoich podwładnych (bezwzględnie wykorzystały odruch niesienia pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie), domagała się dla mechanika kary, a następnie ciągała go po sądach - uniknęła kary. Postępowanie w jej sprawie właśnie zostało umorzone.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04781-Umorzyli-sprawe-naczelnik-od-zarowki.htm
Beatrycze - 15-04-2019, 15:23
Temat postu:
Sąd kazał przeprosić KOD-ziarzy. Wyrok dziwi, ale jego uzasadnienie to jest dopiero numer...

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nakazał "Solidarności" przeprosić KOD za stwierdzenie, że w szeregach tej drugiej organizacji są m.in. byli funkcjonariusze SB. A w uzasadnieniu stwierdzono, że "stanowisko NSZZ "Solidarność" podważa zaufanie społeczne dla Komitetu Obrony Demokracji". Wyrok jest prawomocny.

Więcej:
https://niezalezna.pl/267722-sad-kazal-przeprosic-kod-ziarzy-wyrok-dziwi-ale-jego-uzasadnienie-to-jest-dopiero-numer
Victoria - 15-04-2019, 21:12
Temat postu:

Pirat - 16-04-2019, 23:35
Temat postu:
Skazał Tomasza Komendę. Teraz może zdecydować o odszkodowaniu

Tomasz Komenda będzie walczył w sądzie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne osadzenie w więzieniu na 18 lat. Czy na jego wysokość będzie miał wpływ ten sam sędzia, który posłał niewinnego za kraty? - czytamy w poniedziałkowym "Fakcie".

Czytaj więcej na radiozet.pl
Victoria - 17-04-2019, 20:16
Temat postu:
Do sądu wpłynął pozew o odszkodowanie dla Tomasza Komendy za niesłuszne skazanie

Tomasz Komenda razem ze swoim pełnomocnikiem prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim złożył w środę do wrocławskiego sądu pozew o zadośćuczynienie i odszkodowanie w wysokości ponad 18 mln zł za niesłuszne skazanie na 25 lat więzienia. Komenda spędził w więzieniu 18 lat. Został niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-latki.

Pełnomocnik Tomasza Komendy Zbigniew Ćwiąkalski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że we wniosku występuje o 18 mln zł tytułem zadośćuczynienia i 811 500 zł tytułem odszkodowania za utracone wynagrodzenie.

Więcej:
https://www.tvp.info/42240511/do-sadu-wplynal-pozew-o-odszkodowanie-dla-t-komendy-za-niesluszne-skazanie
wodkangazico - 22-04-2019, 11:40
Temat postu:
Od kilku dni G...Wno WP arówkach oburza się na M&M's-a za to, że porównał tzw. reformę polskich sądów do francuskich rozliczeń z hitlerowskimi kolaborantami spod znaku Vichy.
Z akwarium zaś, głos dają zmierzwione Tuleye, Laskowskie w szoku, wzburzone Budki i inne eksponaty, a ja ich ich rozumiem i powtórzę za najbardziej radykalnym towarzyszem Wawrykiewiczem:
"- Panie Premierze Morawiecki! Jak pan śmie?!"
Porównywać Pis-Dudowe pozoracje do konkretnej roboty de Gaulle'a?
Jaja pan sobie robi?
Nawet funkcjonariusze waszych ośrodków propagandy wyczuły wtopę i jakoś tak taktownie wolą nie zauważać tego wyskoku, ani też smarować wazeliną kolejnego odcinka telenoweli o noweli.
Victoria - 30-04-2019, 21:59
Temat postu:
Prokuratura zleciła policji zgromadzenie dowodów ws. sądu nad Judaszem.


Ralny - 03-05-2019, 08:09
Temat postu:
Sądowa batalia rapera STOPY (oskarżonego przez prokuraturę o antysemityzm), czyli jak z Polaka zrobić kompletnego wariata.
Noema - 08-05-2019, 09:22
Temat postu:
Przed Ministerstwem Sprawiedliwości protestują pracownicy sądów i prokuratur domagając się podwyżek. Protestują tworząc miasteczko namiotowe. W maju? Trzeba było w lutym zacząć. I koniecznie wynająć Andrzeja Miszka do głodówki.

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-miasteczko-namiotowe-przed-ministerstwem-pracownicy-sadow-i-,nId,2977558

Dzieciobójczynię Katarzynę Waśniewską, znaną jako mamę Madzi, trzeba było przenieść do innego więzienia, bo współwięźniarki chciały ją zabić. Cóż, media głównego ścieku zrobiły z niej celebrytkę, więc są jakby współwinne sytuacji. Żalu nie odczuwam.

https://natemat.pl/271983,lincz-na-matce-madzi-katarzyna-wasniewska-przeniesiona-do-lublinca


Beatrycze - 08-05-2019, 13:58
Temat postu:
Katolików można obrażać, ale Tuska już nie? Przypomnijmy, że za "Donald matole..." zatrzymano 43 osoby.

Donald Tusk odniósł się wczoraj do sprawy "Matki Boskiej z tęczą w tle" stwierdzając, iż fakt, że autorka tej grafiki została zatrzymana i przesłuchana z uwagi na okoliczność obrazy uczuć religijnych "nie mieści mu się w głowie". Na miejscu Tuska byłbym jednak ostrożny z kategorycznym stwierdzeniem co się w głowie mieści, a co nie. Warto mu przypomnieć, że w 2011 roku, w czasie kiedy był premierem, policja zatrzymała 43 osoby za to, że śpiewały "Donald matole, twój rząd obalą kibole". Sprawy 11 z nich skończyły się w sądzie (!).

Więcej:
https://niewygodne.info.pl/artykul9/04823-Czy-katolikow-mozna-obrazac-a-Tuska-nie.htm

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group