INFO KOLEJ - forum kolejowe

Dział pracowniczy - Licencja maszynisty

Beatrycze - 18-01-2013, 15:35
Temat postu: Licencja maszynisty
Szczegóły na stronie UTK:

http://www.utk.gov.pl/portal/pl/241/1189/Licencja_maszynisty.html
karol22 - 19-01-2013, 08:33
Temat postu:
A czy to jest dokument, z którym można iść do wyborów?
Pirat - 11-02-2014, 20:33
Temat postu:
Minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska podpisała wczoraj rozporządzenia, które regulują zasady pracy maszynistów: rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty.

Więcej TUTAJ
klimeu44 - 15-02-2014, 21:15
Temat postu:
Skąd ta sensacja? Przecież rozporządzenia są już od 2011 roku. Te podpisane, to zmiana do istniejącego prawa.
Księgarz - 16-02-2014, 01:31
Temat postu:
Ale zmiana podpisana przez nową panią minister!
Arek - 19-05-2014, 12:31
Temat postu:
UTK nie nadąża z licencjami dla maszynistów

Urząd Transportu Kolejowego przyznaje, że ma kłopoty, bo wniosków jest trzy razy więcej, niż zakładał, a ponad połowa wymaga poprawy.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/52365/utk_nie_nadaza_z_licencjami_dla_maszynistow.html
Victoria - 18-02-2015, 11:35
Temat postu:
Urząd Transportu Kolejowego nadal odnotowuje znaczną liczbę błędnie składanych wniosków w sprawie uzyskania licencji maszynisty (ponad 60 proc. błędnych wniosków w ciągu miesiąca). Błędy we wnioskach spowalniają proces wydawania licencji maszynisty – zwraca uwagę przewoźnikom regulator.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23253/Proces-wydawania-licencji-maszynisty-wciaz-kuleje.html
Beatrycze - 11-01-2017, 14:26
Temat postu:
SOLM, czyli szybka licencja dla maszynistów.

Urząd Transportu Kolejowego chce ułatwić i maksymalnie przyspieszyć proces wydawania licencji dla maszynistów. Dlatego regulator stworzył nowoczesny System Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM). Aplikacja sprawdzi poprawność danych we wnioskach, pozwoli też na ich składanie wniosków przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Do października 2018 roku blisko 18 tysięcy maszynistów musi posiadać nowy dokument potwierdzający uprawnienia.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/29354/solm-czyli-szybka-licencja-dla-maszynistow.html
Beatrycze - 23-05-2017, 12:28
Temat postu:
UTK obniża opłatę za wydanie licencji maszynisty.

100 złotych – tyle wynosi teraz opłata za wydanie licencji maszynisty – niezależnie od formy złożenia wniosku. Do tej pory opłata przy wniosku składanym „papierowo” była dwa razy wyższa. Niższą stawkę mogli zapłacić składający wniosek przez system teleinformatyczny. Ujednolicona opłata za licencję to efekt wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Więcej:
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30123/utk-obniza-oplate-za-wydanie-licencji-maszynisty.html
Victoria - 29-08-2017, 20:59
Temat postu:
Zbliża się termin wymiany dokumentów maszynisty.

Od 29 października 2018 r. maszyniści muszą mieć licencję i świadectwo maszynisty, by móc prowadzić pociągi. Jednak nowe przepisy nie będą obowiązywać wszystkich pracujących na tym stanowisku.

Jak przypomina Urząd Transportu Kolejowego, w wyniku wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy o maszynistach (2007/59/WE) konieczne było utworzenie nowych stanowisk kolejowych, które zastąpią dotychczas istniejące.

Wiąże się to właśnie z koniecznością wystawienia nowych uprawnień dla osób zatrudnionych na nowych stanowiskach.

Więcej:
http://logistyka.wnp.pl/zbliza-sie-termin-wymiany-dokumentow-maszynisty,304975_1_0_0.html

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group