INFO KOLEJ - forum kolejowe

Praca i nauka - Własna działalność gospodarcza

Beatrycze - 18-07-2011, 11:23
Temat postu: Własna działalność gospodarcza
Otwieramy firmę, żeby więcej zarabiać

Mężczyzna, wiek - do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny - taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić, analizując wyniki badania przeprowadzonego przez Tax Care. Przedsiębiorca ten najchętniej wybiera samodzielną działalność jako formę prawną swojego biznesu. Największym problemem na starcie był dla niego utrudniony dostęp do kapitału.

Prowadzenie działalności gospodarczej to dla wielu nie lada wyzwanie. Dlatego decyduje się na nią tylko część osób, a dwa razy więcej wybiera - powszechnie uważaną za bezpieczniejszą - pracę na etacie. Prowadzenie własnego biznesu to duża odpowiedzialność, praca w większym wymiarze godzin niż na etacie, ryzyko niepowodzenia. Ale też korzyści: możliwość osiągania większych dochodów, swoboda decydowania o swojej pracy czy po prostu możliwość spełnienia marzeń.

Tax Care przeprowadził badanie przedsiębiorców, którego celem było określenie, co skłania Polaków do podjęcia takiego wyzwania. Sprawdziliśmy też, z jakimi problemami muszą poradzić sobie startujący przedsiębiorcy i skąd biorą pieniądze potrzebne do otwarcia własnej firmy. Poznaliśmy ponadto odsetek kobiet i mężczyzn wśród przedsiębiorców, a także poziom wykształcenia prowadzących własną firmę. Badanie przeprowadzone było anonimowo na grupie 1018 respondentów w terminie 6-13 czerwca 2011r. w oddziałach Tax Care w dużych miastach Polski.

Zakładam firmę, bo chcę więcej zarabiać

Pieniądze są zdecydowanie na pierwszym miejscu na liście motywów skłaniających młodych Polaków do otwarcia własnej firmy. Dla jednej czwartej badanych (24,3 proc.) była to główna przyczyna przejścia "na swoje", ale - jak się okazuje - nie jedyna. Przedsiębiorcy cenią sobie też to, że prowadząc własną firmę są dla siebie "sterem i okrętem". Możliwość decydowania o swoim biznesie to drugi motyw podjęcia działalności wskazany przez ankietowanych (18 proc.). Ciekawostką wynikającą z badania może być fakt, że nagłaśniany w mediach temat nakłaniania pracowników do przechodzenia na samozatrudnienie przez pracodawców jako motyw prowadzenia własnej firmy został wybrany tylko przez 3 proc. respondentów.

Brak kapitału na start to największy problem

Do założenia własnej firmy potrzebny jest kapitał. I z tym jest największy problem. Prawie 37 proc. ankietowanych przez Tax Care nie miało pieniędzy na start biznesu. Mało który bank jest w stanie zaufać przedsiębiorcy, który nie ma żadnej historii kredytowej. Badanie Tax Care wykazało, że problemem dla raczkujących przedsiębiorców jest też ograniczony dostęp do wiedzy niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy. Dotyczy to w szczególności spraw administracyjnych, takich jak: rejestracja działalności gospodarczej czy wybór formy opodatkowania.

Własne oszczędności plus kredyt na początek

Utrudniony dostęp do kapitału dla podmiotu bez historii i przychodów powoduje, że przedsiębiorcy muszą zainwestować w firmę własne oszczędności. W ten sposób start biznesu sfinansowało ponad 40 proc. badanych. Prawie 21 proc. posiłkowało się kredytem. Niewiele osób korzysta za to z wsparcia, jakim są środki z Unii Europejskiej. Sięgnęło po nie tylko niespełna 7 proc. badanych. Są też przypadki, kiedy kapitał nie był w ogóle potrzeby.

Jeżeli przedsiębiorca nie planuje działalności w dziedzinie kapitałochłonnej, czyli nie potrzebuje maszyn, lokalu, samochodu - wystarczą niewielkie środki na założenie firmy. Dotyczy to w szczególności usług, a zwłaszcza firm prowadzących działalność w internecie.

Sama rejestracja firmy jest darmowa. Zarejestrowanie dla celów podatku VAT to koszt 170 zł. Oprócz tego pieczątka, wizytówki to nie więcej niż 500 zł. Ponadto trzeba pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca chce inwestować własne oszczędności czy zaciągać kredyt na start, bo to jest ryzykowne. Niektórzy wolą poczekać z inwestycjami na moment, kiedy działalność będzie dochodowa i kupować z zysku firmowego.

Działalność samodzielna zamiast spółki

Działać w spółce czy samemu? To kolejne pytanie, jakie zadaje sobie startujący przedsiębiorca. Prowadzenie biznesu ze wspólnikiem jest mniej ryzykowne, bo za wpadkę odpowiada dwóch, a nie jeden właściciel. Niestety, plonami także trzeba się dzielić. Prędzej czy później okazuje się jednak, że cele wspólników nie są już takie same i ich drogi się rozchodzą. Działalność jednoosobowa eliminuje te problemy. A większe ryzyko, jak się okazuje z badania Tax Care, można udźwignąć.

Większość przedsiębiorców woli działać samodzielnie. W naszym badaniu odsetek ten wyniósł aż 81 proc. Jeżeli jednak przedsiębiorcy decydują się na spółki, to jest to spółka cywilna (8 proc.) albo kapitałowa (7 proc.). W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, że ceną za ograniczenie odpowiedzialności za długi spółki jest podwójne opodatkowanie wypracowanego przez spółkę zysku. Zysk podlega opodatkowaniu raz na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych i następnie na poziomie wspólnika podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W sumie fiskus zabierze aż 38 proc.

Polski przedsiębiorca to mężczyzna w średnim wieku

Ryzyko to ponoć domena mężczyzn, a prowadzenie działalności gospodarczej jest z pewnością obarczone ryzykiem. Teza ta potwierdziła się w wynikach badania Tax Care. Wśród ankietowanych prawie 65 proc. przedsiębiorców to mężczyźni.

Jeśli próbować własnego biznesu, to za młodu

Ryzyko i przedsiębiorczość idzie w parze z młodością. Jeśli już rozkręcać własny biznes, to w młodości. Takie wnioski płyną z analizy struktury wiekowej badanych. Wśród startujących przedsiębiorców, najwięcej z nich znalazło się w grupie wiekowej 18-25 lat (28 proc.) i 26-30 lat (35 proc.). Osoby starsze rzadziej podejmują działalność gospodarczą choćby ze względu na zbliżającą się możliwość skorzystania z emerytur czy po prostu przyzwyczajenie do wykonywanej pracy. Wśród badanych tylko 6 proc. przedsiębiorców miało powyżej 50 lat.

Przedsiębiorca musi się znać na .. wszystkim

Prowadzenie biznesu opiera się przede wszystkim na wiedzy. Przedsiębiorca musi wiedzieć, co chce robić i jak do tego celu dojść. Potrzebna jest mu znajomość prawa, księgowości, marketingu. Do tego zwykle dochodzi ekspercka wiedza związana z segmentem, w którym firma prowadzi działalność, czy to produkcyjną, czy usługową. Dlatego w przypadku prowadzenia własnego biznesu potrzebna jest wiedza z wielu zakresów. Potwierdza się to badanie Tax Care. Okazuje się, że w większości przypadków działalność gospodarczą podejmują osoby z wyższym wykształceniem (48 proc.). Nieco mniej, bo 41 proc. to osoby ze średnim wykształceniem. Rzadko jednak można spotkać przedsiębiorcę z wykształceniem podstawowym (1 proc.) lub zawodowym (10 proc.).

dr Joanna Szlęzak-Matusewicz

źródło: Interia.pl
Ralny - 19-07-2011, 13:33
Temat postu:
Nawet połowa polskich przedsiębiorców nie uważa swojej współpracy z bankami za udaną. Czyżby bankom nie zależało na takim kliencie? Czas zmienić bank!

Przeciętny Polak bywać w banku nie musi. Zawsze jest jakiś finansowy plan B (choćby skarpetka z drobniakami) i póki co ustawowo nikt nas nie zmusza do wiązania się z bankiem w żaden sposób. I każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, która szczęśliwie bez banku się obchodzi.

Co innego przedsiębiorca. Ten nie ma tyle farta. Zakładając firmę podpisuje cyrograf na liczne biurokratyczne obowiązki. W zasadzie wszyscy jesteśmy zgodni, że nie należy się spodziewać udanej, miłej i owocnej współpracy z instytucjami jak ZUS czy skarbówka. Także kontakt z urzędem gminy czy miasta, tyle dobrego, że znacznie rzadszy – nie należy do przyjemności.

Zaskoczeniem jednak jest fakt, że jedynie 44,5 procenta przedsiębiorców wyraża zadowolenie ze współpracy z własnym bankiem! Bankiem, który wybiera sam z wachlarza całkiem sporej ilości usługodawców finansowych, który czymś jednak go skusił. Tymczasem wyniki badań pokazują, że polski przedsiębiorca woli kontakt z gminą niż z bankiem!

Jasne jest, że o klientów nie zabiega ZUS czy urząd skarbowy ,a nawet gmina . Są monopolistami i wiedzą, że przedsiębiorca na nich „obrazić” się nie może. Jednak bank jako instytucja komercyjna, otoczona silna konkurencją powinna takimi wynikami się zatrwożyć!

Drogi banku: nie ty, to inny.

źródło: Nowy Ekran

http://m.nowyekran.pl/32818adbc6f9d8693050fcad4beebebc,14,0.jpg
Picolo - 29-07-2011, 01:14
Temat postu:
Środki otrzymane z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej są zwolnione z opodatkowania.

Osoby bezrobotne chętnie korzystają z pomocy oferowanej im przez Urzędy Pracy, które dzięki projektom współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach projektu Kapitał Ludzki), mają możliwość udzielania jednorazowej pomocy finansowej przeznaczonej na podjęcie działalności gospodarczej. Bezrobotni mają jednak wątpliwości, czy wydatki sfinansowane z tych środków poniesione np. na zakup wyposażenia i materiałów, mogą zostać przez nich zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. IPTPB1/415-4/11-6/AG) wyjaśnił, że środki otrzymane z Urzędu Pracy jednorazowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowią przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wydatki sfinansowane z tych środków, przeznaczone na zakup składników majątku nie zaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 ze zm.), starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. Szczegółowe warunki przyznawania ww. środków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.).

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.; dalej jako: "ustawa o PIT"), wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Jak słusznie zauważył organ podatkowy przepis ten wskazuje, iż podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem: faktycznego poniesienia wydatku, istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami, braku dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy, a także odpowiedniego udokumentowania poniesionego wydatku.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: "Analiza przepisów art. 22 ust. 1, jaki i art. 23 ustawy o PIT wskazuje, że co do zasady, nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia i materiałów sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy".

Warto podkreślić, że zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) przez wyposażenie, należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Natomiast materiałami (surowcami) w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. b) i lit. c) tego rozporządzenia, są:

- materiały podstawowe, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu;

- materiały pomocnicze, czyli materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (§ 3 pkt 1 lit. a).

Wobec powyższego należy potwierdzić, że wydatki sfinansowane z środków otrzymanych z Urzędu Pracy, przeznaczone na zakup składników majątku niezaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

źródło: Interia.pl
Pirat - 30-07-2011, 18:50
Temat postu:
Jakie są korzyści z ulgi w ZUS?

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą powinni wiedzieć, że istnieje możliwość skorzystania z ulgi w składkach na ZUS. Dotyczy ona preferencyjnego sposobu naliczania składek w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności, jednakże przy spełnieniu określonych warunków.

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulgi dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne, polegającej na ich obniżeniu. Ulga ta pozwala, przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, na preferencyjne naliczanie składek od zadeklarowanej podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, podatnicy, którzy nie korzystają z omawianej ulgi, muszą naliczać wysokość składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy, nie niższej niż 60% minimalnego wynagrodzenia.

Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne, tak samo, jak na Fundusz Pracy.

W okresie korzystania z preferencyjnego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne podatnik jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest również obligatoryjne, natomiast opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe ustawodawca pozostawił do indywidualnej decyzji podatnika.

Ponadto należy podkreślić, że ulga ta pozawala na uniknięcie płacenia składek na Fundusz Pracy, ze względu na fakt, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych podatników jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kto może skorzystać z ulgi w ZUS?

Niestety możliwość skorzystania z opisywanej ulgi jest ograniczona kilkoma warunkami. Przede wszystkim, aby móc z niej skorzystać podatnik w dniu rozpoczęcia działalności lub w okresie 60 miesięcy kalendarzowych, czyli 5 lat, przed jej rozpoczęciem nie może prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto podatnik nie może skorzystać z ulgi jeżeli wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Warto tu zauważyć, że prawo nie zabrania skorzystania z ulgi podatnikom, którzy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonują prace na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali prace na podstawie umów cywilno - prawnych, np. umowy zlecenia.

Podatnik musi wiedzieć, że preferencyjne naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje jedynie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnikom spółki cywilnej. Nie przysługuje natomiast wspólnikom spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz wspólnikom jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

źródło: Interia.pl
Pirat - 03-08-2011, 01:14
Temat postu:
Drobni przedsiębiorcy kontra ZUS, czyli czemu prawo działa wstecz

Właściciele małych firm mają dość uznaniowego prawa. Przed Sejmem protestowali przeciwko działaniom ZUS, który domaga się od nich, ich zdaniem bezprawnie, opłaty zaległych składek. Przekazali też list otwarty do premiera.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dopomina się od niektórych przedsiębiorców nawet 100 tys. zł. – Gdzie jest granica nieprawości? Jaką korzyść będzie mieć państwo z naszej ruiny? – pytają rozgoryczeni.

Konflikt dotyczy tzw. zbiegów ubezpieczenia. Drobni przedsiębiorcy, którzy równocześnie wykonywali pracę nakładczą, przez lata sami wybierali, od jakiego tytułu opłacać składki do ZUS. Dzięki temu, gdy z chałupnictwa mieli niższe przychody, płacili niższe składki. ZUS tę praktykę akceptował. – Dostałam z ZUS w kwietniu 2006 roku zaświadczenie, że nie zalegam ze składkami i wszystko jest w porządku – mówi nam Grażyna Sabczewska z Katowic, która była wczoraj na manifestacji pod Sejmem.

Nagle, od marca 2009 roku, ZUS zaczął wzywać te osoby do opłacania – jego zdaniem – zaległych składek za firmę. – W tej sytuacji jest około 0,5 mln osób w Polsce, a żądania ZUS opiewają nawet na 100 tys. zł – mówi nam Dorota Walicka, weterynarz z Wrocławia, jedna z organizatorek manifestacji. Data nie jest przypadkowa, bo właśnie w marcu 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która na nowo określiła sposób opłacania składek przez osoby równocześnie samozatrudnione i wykonujące pracę nakładczą. Mogą wybrać sobie tytuł, o ile z pracy nakładczej zarabiają więcej niż 60 proc. średniej pensji, tj. tyle, ile wynosi najniższa podstawa naliczania składek dla samozatrudnionych.

Osoby, które ZUS wzywa do zapłaty, nie mogą jednak zrozumieć, dlaczego prawo ma działać wstecz. – Przedsiębiorcy, którzy korzystali z przepisów umożliwiających obniżanie składek, działali legalnie. Większości umożliwiło to przetrwanie na trudnym rynku pracy – żali się Maja Szlawska. Jej zdaniem ZUS znalazł sposób na podreperowanie swoich finansów. Pytała też wczoraj w popołudniowej audycji radiowej „Trójki”: – Dlaczego państwo traktuje nas jak oszustów? Gdzie jest granica nieprawości?

Przedsiębiorcy czują się oszukani i rozgoryczeni. Nie rozumieją, dlaczego ZUS interpretuje prawo przeciw nim. – Będziemy walczyć – deklarują.

Wczoraj złożyli na ręce posłów apel o wstrzymanie przez ZUS egzekucji. Domagają się też ustawowego rozwiązania sporu, aby nie musieli płacić kwot, których domaga się od nich ZUS. Przekazali też list otwarty do premiera Donalda Tuska. Apelują w nim o spojrzenie na ich sytuację w korzystny dla nich sposób.

„DGP” apeluje do rządu i parlamentu o wstawienie się za przedsiębiorcami

Apelujemy do rządu i parlamentu o obronę przedsiębiorców przed szkodliwą interpretacją prawa.

Właściciele małych firm – lokomotywa naszej gospodarki – padają ofiarą niejasnych przepisów i ich dowolnej interpretacji przez urzędników. Kłóci się to nie tylko z fundamentami państwa prawa i zasadą, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, ale także z polską racją stanu.

Cóż przyjdzie mu z egzekucji składek od osób, które aby je zapłacić, będą musiały zamknąć swoje biznesy, doprowadzą do ruiny nie tylko siebie i swoje rodziny, lecz także pracowników, którym co miesiąc wypłacają pensje.

W imieniu przedsiębiorców, którzy sami tworzą dla siebie miejsca pracy, nie żądają przywilejów, chcą tylko prowadzić własne firmy, apelujemy do posłów, senatorów, rządu, aby pochylili się nad ich problemem. Raz już się udało – Sejm przyjął ustawę, która zwolniła z obowiązku zapłacenia zaległych, zdaniem ZUS, składek przedsiębiorcze matki. Także wtedy miały one paść ofiarą niezwykle zawiłych i niejasnych przepisów. Stańmy znowu razem w obronie tych, od których zależą nasz rozwój, dobrobyt i nasza pozycja na gospodarczej mapie Europy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
Minerva - 14-08-2011, 00:57
Temat postu:
Od 2012 roku wyższe składki ZUS dla startujących przedsiębiorców

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia dotknie także osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i mają w związku z tym prawo do niższych składek ZUS. Od stycznia przyszłego roku płacone przez nich składki będą wyższe o prawie 122 zł rocznie.

Wzrost płacy minimalnej rodzi szereg konsekwencji finansowych po stronie przedsiębiorcy, szczególnie wtedy, gdy ten zatrudnia pracowników. Powoduje to przede wszystkim wzrost kosztów zatrudnienia. Trzeba jednak pamiętać, że konsekwencje wzrostu płacy minimalnej poniesie także ten przedsiębiorca, który nie posiada zatrudnienia. W jego przypadku - jeśli korzysta z preferencyjnego ZUS-u - nastąpi podwyżka wysokości składek.

Preferencje dla początkujących

Początkujący przedsiębiorcy mają przez dwa lata od rozpoczęcia działalności prawo do preferencyjnych składek ZUS - płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą w takiej samej wysokości, jak pozostali przedsiębiorcy.

Podstawa ZUS uzależniona od minimalnego wynagrodzenia

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1386 zł, a zatem podstawą wymiaru jest kwota 415,80 złotych. W efekcie składka na ubezpieczenie społeczne dla początkującego przedsiębiorcy wynosi obecnie 123,24 zł miesięcznie.

Wzrost składki o 122 zł rocznie

Po podwyżce minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1500 zł, zatem podstawą wymiaru tychże składek będzie kwota 450 złotych. A to oznacza, że miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 123,24 zł do ponad 133 złotych. Tym samym obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym) będą wyższe o 10,15 zł miesięcznie, czyli prawie o 122 zł rocznie.

Agata Szymborska-Sutton, analityk Tax Care

źródło: Interia.pl
Victoria - 19-08-2011, 14:02
Temat postu:
Co grozi przedsiębiorcy za nieopłacanie składek ZUS?

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi pamiętać o swoich obowiązkach z tytułu składek ZUS, nałożonych na niego przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wypełniając tych obowiązków powinien liczyć się z dotkliwymi dla siebie konsekwencjami.

Podstawowe obowiązki płatnika składek

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest przede wszystkim zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, a także do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż robi to na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie, wszelkie konsekwencje niewypełniania obowiązków, bądź też wypełniania ich niezgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji.
Jakie konsekwencje?

Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.:

1. naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich opłacenia - od 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu składek ZUS) wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2. wymierzenie przez ZUS opłaty dodatkowej - w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć przedsiębiorcy opłatę dodatkową w wysokości 100 % nieopłaconych składek;
3. kara grzywny do 5 tys. zł - kara ta może być wymierzona przedsiębiorcy, który m.in.:
* nie dopełnia w terminie obowiązku opłacania należnych składek;
* nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane;
* nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek;
* nie dopełnia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
4. ustanowienie hipoteki przymusowej - dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika;
5. zastaw skarbowy - należności z tytułu składek mogą być również zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika;
6. koszty upomnienia - konieczność uregulowania tych kosztów obciąża płatnika składek;
7. wszczęcie wobec przedsiębiorcy postępowania egzekucyjnego przez Dyrektora ZUS - należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania egzekucyjnego i mogą być dochodzone przed innymi wierzytelnościami (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie);
8. postępowanie egzekucyjne przed Urzędem Skarbowym - jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS, okaże się w całości lub w części bezskuteczne, organ ten skieruje tytuły wykonawcze do właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
9. wpis do KRS - w przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny, składa wniosek o wpisanie do KRS informacji z jego przebiegu;
10. wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych - na wniosek wierzyciela osoba fizyczna może być wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
11. odpowiedzialność osób trzecich - do odpowiedzialności z tytułu zaległych składek mogą być także pociągnięte osoby trzecie (np. współmałżonek przedsiębiorcy).

Jak uniknąć sankcji?

W celu uniknięcia opisanych powyżej konsekwencji należy - zawsze w terminie i w pełnej wysokości - opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto czynić zadość innym obowiązkom nałożonym na przedsiębiorcę przez przepisy prawa.

źródło: Interia.pl
Minerva - 23-08-2011, 20:12
Temat postu:
Prowadzenie przedsiębiorstwa w naszym kraju to nie lada wyzwanie. Przedsiębiorcy są najmniej uprzywilejowaną, a zarazem najbardziej obciążoną grupą interesów i to niezależnie od tego czy mówimy o małych czy dużych firmach.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca zmaga się z państwem, a w zasadzie z szeroko rozumianym aparatem państwowym. W zasadzie każda działalność gospodarcza wymaga spełnienia jakiś warunków. Im bardziej specjalistyczna branża, tym więcej obostrzeń prawnych. Do tego dochodzą wieczne starcia z urzędami, które częstokroć są dość swobodne w zakresie interpretacji przepisów. Wiele przykładów w tym zakresie można czerpać z praktyki urzędów skarbowych – wystarczy przez pomyłkę źle wyliczyć podatek, a już czeka przedsiębiorcę postępowanie karnoskarbowe.

Oczywiście w razie omyłki urzędniczej, koszty i tak poniesie przedsiębiorca, który może co prawda pozwać Skarb Państwa, ale odszkodowanie uzyska dopiero za wykazane straty, np. w postaci utraconego zarobku, strat z powodu niezrealizowanego kontraktu – w praktyce odszkodowanie jest prawie niemożliwe do uzyskania.

Należy dodać, że ważnym czynnikiem utrudniającym, a czasem wręcz uniemożliwiającym przedsiębiorcy sprawne kierowanie swoim przedsiębiorstwem jest wszechobecna całkowicie bezkarna przewlekłość biurokratyczna, która nie ma najczęściej żadnego uzasadnienia. Do tego dochodzą problemy w sądach. Nawet w błahych sprawach nie można przewidzieć działań sądu (nie ma pewności orzeczniczej), który jest niezawisły, niezależny i ma orzekać zgodnie ze sztuką i swoim sumieniem. W razie popełnienia przez sąd błędu, który pociąga za sobą straty u przedsiębiorcy, także można pozwać Skarb Państwa. Jednak trzeba pamiętać o tym, że pomimo nieprawidłowego postępowania sędziego, pozostaje on nietykalny, bowiem odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów to w zasadzie fikcja. Nie można także zapominać o przewlekłości, która jest zjawiskiem niezwykle powszechnym w naszych sądach, co również dezorganizuje nie tylko prowadzenie przedsiębiorstwa przez właściciela, ale także stosunki i organizację pracy wewnątrz firmy.

Kolejną kwestią są pracownicy, za których pracodawca odpowiada praktycznie jak za małoletnie dziecko. Pracodawca w pełni odpowiada za życie i zdrowie pracownika w czasie pracy, a w razie wypadku, musi wykazać, że wykonał swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przeszkolił pracownika i pełnił nad nim odpowiedni nadzór. Należy dodać, że pracodawca odpowiada również za szkody wyrządzone przez swoich pracowników osobom i firmom trzecim bez względu na to, czy szkody te wyrządzono nieumyślnie czy umyślnie.

Do tego pracodawca ma obowiązek zorganizowania miejsca pracy, utrzymania tego miejsca i wypłaty wynagrodzenia. To pracodawca ponosi całkowite ryzyko zatrudnienia pracownika, ponieważ musi wypłacić jemu wynagrodzenie, opłacić za niego ZUS i podatek, nawet jeśli pracownik nieprawidłowo wykonuje swoją pracę.

Niestety większość pracodawców jest permanentnie okradana przez swoich pracowników np. w zakresie czasu pracy, korzystania z telefonów służbowych, samochodów, urządzeń biurowych i przyborów itp. Pracodawca praktycznie nie ma żadnych narzędzi, aby skutecznie uchronić swój majątek przed takimi praktykami.

Co więcej państwo ciągle próbuje ingerować w stosunki pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – przeważnie na niekorzyść tego drugiego. Przykładem takiego działania jest podnoszenie płacy minimalnej, co w zasadzie w ostateczności uderza w tego pracownika. Ciągłe i częste podnoszenie płacy minimalnej spowoduje, że pracodawcy przestaną zatrudniać w formie etatu, a przejdą na metody niekorzystne dla pracownika, bowiem wzrosną im koszty pracy tych osób, które już są zatrudnione.

Przedsiębiorca ma także utrudnioną drogę w dochodzeniu swoich roszczeń. Jeśli jego dłużnik nie chce dobrowolnie spłacać należności, to przedsiębiorcy pozostaje skorzystanie z usług komornika. Jednak należy pamiętać o tym, że wierzytelność przedsiębiorcy może zostać niezaspokojona. Jeśli dłużnik zalega z płatnościami alimentów, wypłatami dla swoich pracowników, należnościami wobec ZUSu czy podatkami – wierzytelność przedsiębiorcy będzie zaspokojona na końcu, nawet jeśli tamte długi powstały później. A przecież przedsiębiorca też ma swoich pracowników, także odprowadza ZUS, płaci podatki i przeważnie ma rodzinę.

W przeciwieństwie do innych grup społecznych przedsiębiorca daje pracę, a przez to zapewnia utrzymanie nie tylko pracownikowi, ale także całej jego rodzinie. Za to nie otrzymuje od państwa żadnych przywilejów, a wręcz jest traktowany podejrzliwie, uciskany absurdalnymi przepisami i całkowicie zależny od frywolnego postępowania zarówno urzędników jak i sądów. Nawet jeśli przedsiębiorca wygra i obroni swoje racje wobec sądów czy urzędów to najczęściej jest już zrujnowany i nie ma szans na wygranie uczciwego odszkodowania. Oczywiście, tym samym tracą pracę jego pracownicy, a jednocześnie ileś rodzin traci źródło utrzymania.

Niestety także media nie pomagają polskim przedsiębiorcom. Przeważnie media na podstawie jednostkowych przypadków nieuczciwych przedsiębiorców prezentują całą grupę przedsiębiorców jako krzywdzicieli pracowników, oszustów i naciągaczy. Polski przedsiębiorca jest przedstawiany w mediach jako wyzyskiwacz i kombinator. To dziwne, bowiem właścicielami mediów są prywatni przedsiębiorcy, którym powinno zależeć na prawdziwym obrazie swojej grupy społecznej. Śledzę media bardzo uważnie i szczerze mówiąc, nie pamiętam ani jednego programu czy wypowiedzi, gdzie okazano by przedsiębiorcom wdzięczność za kreowanie miejsc pracy, za opłacanie podatków.

Służba zdrowia, czy obecnie wypłacane emerytury istnieją głównie dlatego, że polscy przedsiębiorcy wypracowują zyski, z których płacą podatki i składki na odpowiednie fundusze. To nie pracownik, sędzia, poseł, czy urzędnik zasila budżet tego państwa tylko przedsiębiorca, ale o tym najwyraźniej wszyscy zapominają.

Generowanie utrudnień przez demokratyczne państwo wobec swoich obywateli, którzy wytwarzają ponad 60% PKB, jest dziwne i niezrozumiałe. Powoduje to, że w ciągu 22 lat wolności nie dopracowaliśmy się jako naród klasy przedsiębiorców operujących na poziomie europejskim i światowym, a także skutecznie uniemożliwiamy rozwój przedsiębiorczości wewnętrznej polegającej na posiadaniu przez jednego przedsiębiorcę wielu firm rozsianych po kraju czy sieci swoich przedsiębiorstw.

Tracimy przez to szansę na wytworzenie silnej i dobrze zorganizowanej grupy, która poprzez dawanie miejsc pracy, kreowanie postaw będących przykładem dla absolwentów szkół do podejmowania się trudu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, generowałaby znacznie szybszy rozwój kraju na zdrowych moralnie zasadach.

Niestety człowiek, który ma pomysł i chce w tym kraju dać pracę, zaryzykować swój majątek, płacić uczciwe podatki, ma się czego bać.

Ten ogólnikowy tekst jest zaproszeniem do dyskusji na temat poprawy kultury prawnej w naszym kraju służącej jego rozwojowi.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk

źródło: Nowy Ekran
Pirat - 24-08-2011, 22:26
Temat postu:
Fikcyjne rejestry, realne wyłudzenia

Oszukańcze firmy, m.in. z Czech, wyłudzają od przedsiębiorców opłaty za dokonanie wpisu do fikcyjnych rejestrów - ostrzega Urząd Miasta w Nowym Sączu. Oszuści wykorzystują dane przedsiębiorców dostępne m.in. na stronach internetowych GUS.

Główny Urząd Statystyczny odżegnuje się od tego typu działalności.

- Rejestr REGON jest jawny zgodnie z ustawą. Każdy może również zwrócić się do GUS o zakup bazy danych adresowych. Te dane są w legalnym obiegu handlowym - wyjaśnia pracownica biura prasowego GUS. Dodaje także, że urząd nie będzie składał w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Proceder polega na rozsyłaniu listów pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, które trafiają do przedsiębiorców w całej Polsce. Firmy wyłudzające pieniądze żądają opłaty za wpis do wymyślonych przez nie rejestrów, wykorzystując przy tym fakt zmiany od 1 lipca zasady rejestracji działalności gospodarczej, polegającej na utworzeniu przez Ministerstwo Gospodarki elektronicznego rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedsiębiorcy otrzymują pisma w dniu lub krótko po zarejestrowaniu się do CEIDG.

Oszuści posługują się danymi przedsiębiorców udostępnionymi bezpłatnie na stronach www.ceidg.gov.pl oraz www.stat.gov.pl

Wydział Prasowy Ministerstwa Gospodarki (MG) informuje, że przypadki dwóch firm przesyłających polskim przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów są znane ministerstwu.

- Jest to działalność czysto komercyjna, a prowadzone ewidencje nie mają nic wspólnego z CEIDG. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom jest całkowicie dobrowolne. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje są zapewne próbą powielenia ogólnodostępnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w rejestrze CEIDG czy też Regon - wyjaśnia Wydział Prasowy MG.

MG przypomina również, że fakt figurowania podmiotu w rejestrze firm komercyjnych w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Sygnały o działalności firm usiłujących wyłudzić pieniądze za wpis do rejestru napływają do MG od początku istnienia CEIDG. Rejestracja przedsiębiorców w CEIDG jest bezpłatna, a wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

- Wobec wzrastającej aktywności takich firm, MG opracuje nową treść komunikatu, podkreślającą podane powyżej informacje - informuje Wydział Prasowy MG.

Jedna z firm wyłudzających pieniądze posługująca się nazwą "Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych" znajduje się w Czeskim Brnie. Firma ta wysyła do polskich przedsiębiorców pisma z blankietami do wpłaty kwoty 196 zł. W ten sposób zostało oszukanych m.in. wielu nowosądeckich przedsiębiorców.

Dyrektor wydziału ds. przedsiębiorczości Urzędu Miasta w Nowym Sączu, Magdalena Januszek-Gródek powiedziała, że w rozsyłanych pismach czeska firma w sposób lakoniczny informuje, że jej celem jest ewidencja nowo założonych firm i działalności gospodarczych w Polsce i ujawnienie danych dotyczących tych firm.

- Użyte w piśmie sformułowania wywołują skojarzenia z wprowadzonym od 1 lipca nowym systemem rejestracji działalności gospodarczej – dodaje Januszek-Gródek.

Druga firma wyłudzająca pieniądze od przedsiębiorców mieszcząca się w Warszawie, wymyśliła fikcyjny Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców. Firma ta powołując się na przepisy ustawy o statystyce publicznej próbuje wyłudzić od przedsiębiorców opłatę 115 zł za dokonanie wpisu do swojego rejestru.

- Powoływanie się przez tę firmę w swoich pismach na zapisy ustawy o statystyce publicznej i prowadzony bezpłatnie przez GUS rejestr REGON, jest bezpodstawne - informuje GUS.

Źródło: PAP
Beatrycze - 01-09-2011, 12:31
Temat postu:
Zlecenie i własna firma

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawarta umowa-zlecenia a ZUS.

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy-zlecenia, prowadząca jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu umowy-zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Może ona wówczas dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia - art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W pozostałych sytuacjach (tj. gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy-zlecenia jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność) tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest tytuł, który powstał wcześniej. Wówczas osoba ta może dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z drugiego tytułu lub zmienić tytuł ubezpieczeń - art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przez obowiązującą daną osobę najniższą podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność rozumie się odpowiednio bądź 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, bądź 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobacz przykłady...

Źródło: Money.pl
Pirat - 04-09-2011, 01:57
Temat postu:
Rezygnujesz z etatu i chcesz być przedsiębiorcą?

Samozatrudnienie jest powszechnie stosowaną praktyką przez pracowników w celu obniżenia obciążeń podatkowych. Poprzez ten zabieg zyskują oni nie tylko możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rzeczywiście ponoszonych wydatków, ale również możliwość wyboru formy opodatkowania. Warto jednak pamiętać o minusach samozatrudnienia.

Osoby, które decydują się na założenie własnej firmy bez zatrudniania pracowników nazywani są samozatrudnionymi. Takie osoby mogą liczyć na liczne przywileje z uwagi na rozmiary swojej działalności, np. ulga w ZUS, jednorazowa amortyzacja itp. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy samozatrudnieni mogą korzystać z tych dobrodziejstw. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców, którzy zamierzają współpracować z byłym lub obecnym pracodawcą. Minusem zatrudnienia jest także to, że samemu trzeba płacić podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Samozatrudniony to przedsiębiorca

Samozatrudniony to przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie nim taki przedsiębiorca, którego działalność gospodarczą spełnia łącznie trzy warunki, o których mowa za chwilę. Za działalność gospodarczą (samozatrudnienie) nie uznaje się bowiem czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

- są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

- wykonujące te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli zatem mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który współpracuje z byłym pracodawcą ale jego współpraca przypomina bardziej pracę w rozumieniu kodeksu pracy aniżeli prowadzenie biznesu na własny rachunek, w świetle przepisów o podatku dochodowym nie prowadzi on działalności gospodarczej. Tak będzie, jeśli łącznie znajda zastosowanie trzy powyższe okoliczności.

Składki na ubezpieczenie społeczne trzeba opłacać samemu

Osoby decydujące się na samozatrudnienie bardzo często zapominają, że muszą oni samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto nie mogą oni skorzystać z ZUS preferencyjnego przeznaczonego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jeżeli świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie jaki przyjęty był w umowie o pracę.

Obowiązek opłacania podatku spoczywa na samozatrudnionym

Samozatrudnienie wiąże się również z koniecznością wyboru formy opodatkowania oraz odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Jednak nie wszystkie formy opodatkowania są dostępne dla osób samozatrudnionych. Z możliwości opodatkowania podatkiem liniowym samozatrudnieni będą mogli skorzystać dopiero od roku następującego po roku podatkowym, w którym pracowali na rzecz byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, o ile współpraca z byłym pracodawcą miała miejsce.

Z kolei opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie jest możliwe gdy przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, podmiot wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej podatnika i nadal chce współpracować z byłym pracodawcą.

Ponadto osoby samozatrudnione nie odliczają od przychodów kosztów ryczałtowych wynikających z ustawy o PIT, lecz faktycznie poniesione wydatki. W sytuacji, gdy podatnik nie ponosi żadnych kosztów działalności może to być mniej korzystne niż koszty ryczałtowe przy umowie o pracę.

U samozatrudnionych może pojawić się VAT

W niektórych przypadkach samozatrudnienie oznacza konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT, składania deklaracji oraz wpłacania podatku należnego. Wprawdzie mają oni możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, które jest przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, jednak utracą oni wtedy prawo do odliczania VAT naliczonego.

Czasami niezbędna jest księgowa

Z samozatrudnieniem wiąże się także obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co oznacza dodatkowe koszty. Podatnik musi bowiem zatrudnić księgową bądź zlecić prowadzenie księgowości biuru podatkowemu. Naturalnie możliwe jest również prowadzenie rozliczeń samemu, ale to z kolei pochłania dużo czasu i wymaga posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości i podatków. W przypadku umowy o pracę podatnik takich obowiązków nie ma. Co więcej, może on nawet przerzucić na pracodawcę obowiązek rocznego rozliczenia dochodów, poprzez złożenie oświadczenia PIT-12 w terminie do 10 stycznia.

Przedsiębiorca nie ma przywilejów pracowniczych

Z umową o pracę wiążą się liczne przywileje pracownicze, do których należy między innymi prawo do urlopu, prawo do zwolnienia chorobowego oraz świadczenia obowiązkowe pracodawcy, do których należy odzież ochronna, okulary korygujące, badania lekarskie, itp. Kiedy pracownik zdecyduje się na samozatrudnienie traci prawo do tych przywilejów. Oczywiście może on pójść na urlop, czy zwolnienie chorobowe, ale będzie to skutkowało dużo mniejszymi przychodami w danym okresie.

Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Jerzy Toczyński, Tax Care

źródło: Interia.pl
Beatrycze - 02-11-2011, 21:49
Temat postu:
Niski ZUS lub prawo do zasiłku - wybór początkującego przedsiębiorcy

Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru: korzystać z ulgi w składkach ZUS i tym samym pozbawić się prawa do zasiłku dla bezrobotnych, czy płacić więcej do ZUS, ale i mieć szansę na zasiłek po utracie zatrudnienia.

Wg wiceministra pracy Marka Buciora obecnie nie ma możliwości przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych początkującym przedsiębiorcom, którzy płacą składki do ZUS na preferencyjnych zasadach. Po to, by uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, trzeba płacić składki od kwoty wynoszącej co najmniej minimalne wynagrodzenie. W 2011 r. minimalna płaca wynosi 1386,00 zł.

Tymczasem początkujący biznesmen może przez dwa lata płacić składki od kwoty równej 30 procent minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. od kwoty 415,80 zł. Płacąc składki od tak niskiej pod stawy przedsiębiorca nie spełnia więc warunku, żeby w razie utraty zatrudnienia dostać zasiłek dla bezrobotnych.

Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak uzyskać prawo do zasiłku, jeżeli tylko zdecydują się płacić składki do ZUS od wyższej kwoty. "Można odprowadzać składkę w wyższej wysokości niż wskazana najniższa podstawa i wówczas mieć zaliczony okres prowadzenia działalności gospodarczej z opłacaniem takiej wyższej składki do okresu uprawniającego do zasiłku lub opłacać składkę w najniższej dopuszczalnej wysokości - od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia - jednakże bez możliwości zaliczenia tego okresu prowadzenia działalności do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych. Wybór do osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej" - wyjaśnił Bucior.

źródło: PAP / Nowy Ekran
Galanonim - 17-11-2011, 15:57
Temat postu:
8 sposobów, jak zdobyć pieniądze na własną firmę

Finansowanie raczkującego biznesu to problem, który spędza sen z powiek wielu początkującym przedsiębiorcom. Tax Care przedstawia osiem sposobów dla start-upów na uzyskanie finansowego wsparcia.

Dotacje i preferencyjne pożyczki unijne, wsparcie bezrobotnych, komercyjne kredyty na start - sposobów na finansowanie dopiero powstających firm jest przynajmniej kilka, ale nie wszystkie są dostępne dla każdego, kto rozpoczyna własną działalność. Warto sprawdzić, z którego może skorzystać Twoja firma.

Sposób pierwszy
Ok. 20 tys. zł dla bezrobotnych, którzy planują otworzyć własną firmę (dofinansowanie z urzędu pracy)

Wysokość dotacji z urzędu pracy - dla bezrobotnych zakładających własną firmę - może wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w minionym kwartale i oscyluje wokół 20 tys. złotych. Urzędy pracy mogą jednak samodzielnie ustalić kwotę maksymalnego wsparcia, może się więc okazać, że w danym urzędzie będzie ono nawet o kilka tysięcy niższe. Osoba ubiegająca się o tego typu dotację musi mieć status zarejestrowanego bezrobotnego i przez ostatni rok nie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Dotacja z urzędu pracy jest najmniej skomplikowana pod względem formalnym. Jeśli formularz wniosku w danym urzędzie pracy (znajdziemy go również w Internecie) jest wystarczająco szczegółowy, nie jest nawet konieczne złożenie biznesplanu. Mimo to warto go jednak dołączyć - w ten sposób zyskamy w oczach urzędników dodatkowe punkty. Wkład własny nie jest wymagany, ale nie zaszkodzi wspomnieć, że dysponujemy np. własnym komputerem czy samochodem. Firmę wspieraną przez urząd pracy trzeba utrzymać na rynku przynajmniej przez rok.

Sposób drugi
Do 40 tys. zł w ramach unijnego działania 6.2 (Program Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

O dotację w ramach działania 6.2 programu Kapitał Ludzki, w wysokości do 40 tys. zł, mogą się starać osoby, które dopiero planują uruchomienie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, ale pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą mieli m.in. bezrobotni, osoby niepełnosprawne, kobiety, które wracają do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci oraz osoby po 45. roku życia.

Wniosek o wsparcie przyjmują tzw. operatorzy, czyli instytucje współpracujące z wojewódzkimi urzędami pracy - na stronach internetowych urzędów można otrzymać podstawowe informacje o planowanych naborach i kontakt do operatorów. W pierwszym etapie operator ocenia nasze predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i wstępnie - pomysł na biznes. Drugi etap to szkolenie z przedsiębiorczości, podczas którego przyszli przedsiębiorcy uczą się m.in., jak założyć firmę i napisać biznesplan.

Niestety, pieniądze z tej puli już się kończą, więc szanse na otrzymanie dotacji w ramach działania 6.2 są coraz mniejsze.

Sposób trzeci
Do 300 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw na wsiach i w małych miasteczkach (działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw")

W ramach tego działania można starać się o 100, 200 lub 300 tys. złotych. Wiele zależy od tego, czy firma planuje kogoś zatrudnić, a jeśli tak - to ile osób. W przypadku jednoosobowej działalności możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. złotych. Tworząc dwa miejsca pracy, kwota ta wzrasta do 200 tys. zł, a przy zatrudnieniu minimum 3 pracowników - do 300 tysięcy.

O dotację, przyznawaną w formie refundacji poniesionych już kosztów, mogą starać się tylko mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro i które zatrudniają maksymalnie 10 pracowników. Pieniądze można wydać m.in. na zakup maszyn, budowę lub remont lokalu przeznaczonego na działalność oraz na środek transportu (do przewozu minimum ośmiu osób). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za rozdzielanie pieniędzy dla wiejskich mikrofirm, może sprawdzać aż przez pięć lat, czy przyznane przez nią środki zostały wydane zgodnie z zawartą umową.

Sposób czwarty
Do 100 tys. zł lub 500 tys. zł dla rolników z własną firmą (działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej")

100 tys. zł czeka na każdego z tych rolników, którzy chcą zarabiać także na nierolniczej działalności gospodarczej, chyba że owa działalność jest związana z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego - w takiej sytuacji kwota wsparcia rośnie nawet do 500 tys. złotych. O wsparcie mogą się starać rolnicy zamieszkujący w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, którzy byli ubezpieczeni w KRUS minimum przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Co więcej, o wsparcie może się ubiegać nie tylko sam rolnik, ale także jego małżonek lub domownik, czyli osoba „bliska rolnikowi", minimum 16-letnia, która niekoniecznie musi zamieszkiwać w gospodarstwa rolnika - wystarczy, że będzie to bliskie sąsiedztwo. Pomoc na działalność nierolniczą przyznawana jest w formie refundacji, co oznacza, że konieczne jest wyłożenie własnych środków - można jednak starać się o zaliczki. Unijne wsparcie nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów.

Sposób piąty
Do 560 tys. zł dla osób z pomysłem na e-biznes (działanie 8.1 POIG Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Jedną z najpopularniejszych dotacji dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Wnioski muszą złożyć przed upływem pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej i koniecznie przed rozpoczęciem realizacji projektu, na który chcą otrzymać dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą się starać o kwotę stanowiącą 70 proc. wydatków kwalifikowanych, których limit wynosi 700 tys. złotych. To oznacza, że na konto innowacyjnej firmy może wrócić maksymalnie 490 tys. złotych. Wyjątkiem są osoby, które nie ukończyły jeszcze 27 lat - w ich przypadku dotacja może wynosić 80 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli nawet 560 tys. złotych. W 2010 r. średnia wartość dofinansowania wyniosła (według PARP) ok. 430 tysięcy złotych.

Sposób szósty
Preferencyjne kredyty dla start-upów bez zdolności kredytowej (Inicjatywa JEREMIE JEREMIE „Joint European Resources for Micro - to - Medium Enterprises", powołana przez Komisję Europejską i EBI)

Start-upy bez zdolności kredytowej i odpowiednio wysokich zabezpieczeń mogą starać się o preferencyjnie oprocentowane pożyczki lub też o poręczenie kredytów, zaciąganych w bankach. Wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE oferują pośrednicy w pięciu województwach: łódzkim, dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Kwoty pożyczek są różne w zależności od pośrednika w danym województwie, ale można się starać nawet o kilkaset tysięcy złotych.

Sposób siódmy
Inkubatory przedsiębiorczości - wsparcie nie tylko finansowe

Inkubatory tworzą różne instytucje: uniwersytety, organizacje samorządowe, fundacje, różnego typu fundusze (np. venture capital) czy banki. Zadania poszczególnych inkubatorów różnią się od siebie, ale generalnie oferują one startującym przedsiębiorcom pomoc w wielu wymiarach, od skonkretyzowania pomysłu na firmę i stworzenia biznes planu poczynając, poprzez rejestrację działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach związanych z administrowaniem firmą (np. księgowość), a na doradztwie w prowadzeniu biznesu (zdobywanie kontrahentów, marketing, budowanie strategii sprzedaży) kończąc. Inkubator to też źródło kapitału na start. Może także prowadzić szkolenia dla przedsiębiorców czy też udostępniać im swoją powierzchnię biurową, a nawet różnego rodzaju sprzęt.

Inkubator może realizować potrzeby określonej grupy osób, np. kobiet, studentów, osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców z terenów wiejskich bądź z wyznaczonej strefy ekonomicznej. Decydując się zatem na udział w inkubatorze przedsiębiorczości trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to do kogo jest on skierowany. Poza tym trzeba sprawdzić czy organizator inkubatora nie stawia kandydatom ograniczeń wiekowych. Często o udział w inkubatorze mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie mają więcej niż 30 lub 35 lat. Pojawiają się jednak projekty, w których mogą brać udział osoby w każdym wieku. Inkubator może poza tym być ograniczony terytorialnie, na przykład tylko dla firm działających w danym regionie, bądź tylko dla określonych branż, np. nowoczesnych technologii (telekomunikacja, informatyka, biotechnologia, itp.).

Obok wsparcia merytorycznego i organizacyjnego inkubatory dostarczają przyszłym przedsiębiorcom środków na start biznesu. Może to być na przykład niskooprocentowany kredyt czy też wniesienie kapitału do wspólnie tworzonej spółki. Inkubator może, choć nie musi, wymagać, aby pomysłodawca przedsięwzięcia zaangażował w nie swoje pieniądze. Jest to ważny czynnik, bo wniesienie własnych oszczędności zwiększa identyfikację przyszłego przedsiębiorcy z tworzonym biznesem i jednocześnie powoduje, że ma on większą chęć osiągnięcia sukcesu.

Część inkubatorów przyjmuje aplikacje w sposób ciągły, inne robią to cyklicznie.

Sposób ósmy
Kredyty dla start-upów w instytucjach komercyjnych

Banki mają ograniczoną ofertę produktów kredytowych dla start-upów. Spośród 30 przepytanych ostatnio przez Tax Care instytucji finansowych tylko dziewięć przyznało, że mają w ofercie produkty kredytowe dla firm do 3 miesięcy działalności. Banki proponują takim firmom najczęściej kredyty w rachunku bieżącym lub kredytowym. Największą tego typu pożyczkę - do 50 tys. zł - oferuje Bank Polskiej Spółdzielczości.

Kredyty w dużo wyższych kwotach, o charakterze inwestycyjnym, proponuje m.in. Citi Handlowy, który deklaruje, że pożyczy do 3 mln zł (kredyt musi być jednak zabezpieczony w 100 proc. gotówką). Idea Banku oferuje kredyty na start do 200 tys. zł z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości, która nie musi być własnością przedsiębiorcy. Kredytu inwestycyjnego udzieli start-upom także PKO BP (do 80 proc. netto planowanej inwestycji).

źródło: telegraf.biz
Renia - 26-04-2012, 13:31
Temat postu:
Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś antysocjalistycznym elementem. Po prostu jesteś zakałą socjalizmu Platformy Obywatelskiej i jej rządzącego bydła w postaci autorytetów moralnych.

Więcej TUTAJ
Victoria - 18-07-2012, 17:37
Temat postu:
W wyniku uchylenia z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który wyłączał dane osobowe zawarte w ewidencji działalności gospodarczej spod przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ochronie przewidzianej w tej ustawie podlegają obecnie dane osób fizycznych bez względu na to czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie.

Tekst na stronie GIODO:
http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/4627/j/pl
Ralny - 27-08-2012, 03:51
Temat postu:
Polski przedsiębiorca - gatunek wymierający?

Polacy coraz częściej cenią stabilną pracę najemną ponad ryzykowny biznes własny – tak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Gdzie szukać przyczyn tego zjawiska?

Czytaj więcej:
http://www.pch24.pl/polski-przedsiebiorca---gatunek-wymierajacy-,5251,i.html
Pirat - 19-10-2012, 01:58
Temat postu:
Temat prelekcji "Własna firma - wielka wolność czy wielki wyzysk?".


Victoria - 26-10-2012, 15:19
Temat postu:
Wywołana chorobą przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej, powodująca jej zawieszenie, może dać byłemu pracownikowi prawo do zasiłku chorobowego, nawet jeśli prowadził działalność równolegle z umową o pracę i nie wyrejestrował jej - uznał Sąd Najwyższy.

Więcej TUTAJ
Pirat - 19-11-2012, 14:24
Temat postu:
Liczba przedsiębiorców, którzy w tym roku założyli własną działalność gospodarczą, przekroczyła w listopadzie 250 tys. - wynika z szacunków firmy doradczej Tax Care.

Z rejestru REGON - na który powołuje się Tax Care - wynika, że na koniec października jednoosobową działalność gospodarczą prowadziło w Polsce 2,9 mln przedsiębiorców. Ze statystyk GUS dotyczących zarejestrowanych w tym roku działalności gospodarczych wynika, że od stycznia powstało w sumie ponad 240 tys. mikrofirm. W tym czasie część przedsiębiorców wyrejestrowywała też działalność. W sumie jednak bilans dziesięciu miesięcy jest zdecydowanie na plus - przybyło ponad 36 tys. takich firm.

- Wśród czynników, które przedsiębiorcy wskazują najczęściej jako przyczynę decyzji o założeniu własnej działalności, numerem jeden jest chęć osiągania wyższych zarobków. Dotyczy to zarówno osób, które chcą dorobić do etatu, jak i tych, dla których firma ma być jedynym źródłem utrzymania - komentuje Kamila Bukowska, menedżer zespołu zajmującego się rejestracją działalności gospodarczej w Tax Care. Dodaje, że wśród motywów założenia własnej działalności coraz częściej pojawia się też obawa przed utratą pracy lub konieczność zamiany etatu na samozatrudnienie w ramach współpracy z dotychczasowym pracodawcą.

źródło: Gazeta Wyborcza
Victoria - 22-11-2012, 15:02
Temat postu:
Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza:

http://zus.pox.pl/zus/zasilek-chorobowy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Maciey - 23-11-2012, 06:56
Temat postu:
Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest dla prawdziwych twardzieli. Składka zus za siebie (1 osobowa działalność) to około 980zł miesięcznie i ma być wyższa. Czy zarobisz czy nie musisz zapłacić. Jak się spóźnisz chociażby jeden dzień automatycznie tracisz prawo do zasiłku chorobowego czyli w przypadku choroby nie dostaniesz ani grosza. Gdyby zus był pewnym procentem od zarobku było by wszystko na miejscu. Albo gdyby był po prostu mniejszy. Poziom 1000zł miesięcznie dla małych firm może okazać się i często okazuje się zabójczy. Najgorsze jest częste wymuszanie przez firmy "zatrudniające pracowników" zakładania takich 1 osobowych działalności. Wówczas nie należy się ani urlop ani inne świadczenia, nic cię nie chroni a na dodatek twój zleceniodawca może obciążyć cię za np. szkody powstałe przez ciebie nieumyślnie jak firmę, pracownikowi może zabrać tylko premię itp. Generalnie odradzam każdemu tego typu kombinacje (d.g. zamiast zatrudnienia na etat).
Pirat - 11-12-2012, 01:38
Temat postu:
Od 1 stycznia 2013 r. będzie nowy instrument: kredyt pod zwrot VAT.

To nowe rozwiązanie wprowadza od 1 stycznia 2013 r. ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342). Przysługujący przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na jego żądanie urząd skarbowy przekaże na konto banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) – podstawą jest znowelizowany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Więcej TUTAJ
Victoria - 12-12-2012, 13:22
Temat postu:
Jak bardzo wzrosną składki ZUS w 2013 roku?

http://zus.pox.pl/zus/jak-bardzo-wzrosna-skladki-zus-w-2013-roku.htm
Pirat - 17-01-2013, 10:03
Temat postu:
Od dziś obowiązują przepisy, które m.in. uchylają obowiązki przedsiębiorców rozpoczynających działalność wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Eksperci chwalą te uproszczenia dodając, że należy jeszcze wprowadzić szybsze procedury elektroniczne, które ograniczyłyby ilość wizyt w urzędach i pozwoliły większą liczbę danych wysyłać drogą elektroniczną, dzięki czemu przedsiębiorcy zaoszczędziliby czas i pieniądze.

Nowe przepisy uchylają nałożony dotychczas na pracodawców obowiązek zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie. Uchylają również przepis, który nakładał sankcję za niespełnienie tego obowiązku. Kara wynosiła od 1 tys. zł. do 30 tys. zł.

Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie także miała prawo do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez prezesa GUS, jak też do danych gromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek.

Więcej:
http://www.newseria.pl/news/od_dzis_zalozenie_firmy,p305446695


Victoria - 19-01-2013, 17:11
Temat postu:
Samozatrudnienie, czyli jak zarobić więcej niż na etacie:

http://antyweb.pl/samozatrudnienie-czyli-jak-zarobic-wiecej-niz-na-etacie/
Beatrycze - 04-02-2013, 15:25
Temat postu:
Sposób ustalania przez ZUS składki wypadkowej dla małych firm to czysta groteska. Wysokość składki dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą zależy bowiem od ilości wypadków w polskich kopalniach.

Cały tekst:
http://zus.pox.pl/zus/skladka-wypadkowa-dla-malych-firm-zalezy-od--gornikow.htm
Victoria - 16-02-2013, 12:13
Temat postu:
Polecam artykuł: Jak prawidłowo przechowywać dokumenty księgowe?
Pirat - 30-04-2013, 16:18
Temat postu:

Pirat - 17-05-2013, 02:35
Temat postu:
Własna firma lepsza od etatu - młodzi Polacy mają sposób na bezrobocie

Niemal co drugi młody Polak, by uniknąć bezrobocia chce prowadzić własny biznes. Udaje się nielicznym, tak jak 22-letniemu studentowi z Gdańska, który w swojej firmie reklamowej zatrudnia już sześć osób.

Wieści z rynku pracy są dla młodych Europejczyków bezlitosne: pracy nie ma co czwarta osoba w wieku 15-24 lata i co piąty absolwent szkoły wyższej. Według międzynarodowych badań "Idealny Pracodawca" studentom marzy się więc pewna posada, której są w stanie poświęcić swoje życie prywatne.

Ale jest też duża grupa młodych, którzy chcą pracować na własny rachunek. Najczęściej ducha przedsiębiorczości odkrywają studenci informatyki - niemal co piąty chciałby założyć własny biznes. Wśród studentów pozostałych kierunków przedsiębiorcą chciałby być co 10. badany.

Więcej TUTAJ
Grad - 19-05-2013, 01:23
Temat postu:
Jeśli stawia się tezę to należy ją udowodnić. Niestety z treści artykułu nie wynika, że własna firma jest lepszym rozwiązaniem od etatu.
Proponuję abyś zakończył to propagandowe propagowanie wyzysku pod różnego rodzaju przykrywkami niezależnie od tego jak je zwą.
Ralny - 19-05-2013, 13:35
Temat postu:
Grad, lepiej sam skończ ten swój socjalistyczny bełkot.
Victoria - 20-05-2013, 08:35
Temat postu:
Grad, odnoszę wrażenie, że masz mentalność niewolnika, a ludzi zaradnych i przedsiębiorczych, którzy chcą być zawodowo niezależni, traktujesz jak wrogów.
Grad - 20-05-2013, 19:12
Temat postu:
Być może niewolnikiem to są ci, których zatrudniasz na podstawie "śmieciówki", pozbawiając ich praw pracowniczych.
Victoria - 20-05-2013, 20:43
Temat postu:
Grad, ja u siebie nikogo na siłę nie trzymam i nikogo nie rozliczam z czasu pracy tylko z efektów pracy. Moi zleceniobiorcy nie są uwiązani do mnie, ani ja do nich. Jesteśmy równymi partnerami w biznesie. Oni świadczą na moją rzecz usługi, a ja im za to płacę wynegocjowaną stawkę. Gdzie tu niewolnictwo? Już raczej niewolnikiem jest pracownik na etacie, który musi być w pracy od... do..., ma nad sobą przełożonych, regulaminy pracy etc.
Grad - 21-05-2013, 17:38
Temat postu:
Pozbawiasz ich prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego.
Victoria - 21-05-2013, 18:12
Temat postu:
Grad, ja ich pozbawiam? Sami się pozbawiają, wybierając współpracę ze mną zamiast etatu gdzie indziej. Zresztą ja jako osoba prowadząca działalność gospodarczą też nie mam płatnego urlopu wypoczynkowego. Płacę wyłącznie za wykonaną pracę, a nie za niebycie w pracy.

Płatne urlopy, płatne chorobowe, ZUS-y, odprawy i inny socjal... Na to stać duże korporacje oraz państwowe firmy i instytucje utrzymywane z pieniędzy podatników. Jeśli nie potrafisz tego zrozumieć to załóż własną firmę, zatrudnij ludzi na etacie ze średnią płacą i utrzymaj się na rynku generując zyski i płacąc podatki. Pokaż, że potrafisz! Bo jak dotąd stać Cię tylko na krytykowanie innych, prezentując przy tym socjalistyczną postawę roszczeniową. Ja od socjalizmu trzymam się jak najdalej! Ty natomiast oczekujesz od pracodawcy podania wszystkiego na tacy, bez względu na efekty swojej pracy (czy się stoi, czy się leży...). Bo tak jest wygodniej!
Grad - 21-05-2013, 18:33
Temat postu:
Prywaciarze w Polsce najlepiej co potrafią robić to narzekać i kłamać. Choćby był właścicielem zamku królewskiego i Ferrari to i tak będzie jęczał, że mu ciężko i nie może zatrudnić personel na umowę o pracę, bo ... go na to nie stać.
Victoria - 21-05-2013, 18:40
Temat postu:
Grad, zrozum, że nie chodzi o pieniądze tylko o przepisy. Pracodawca może wypłacić pracownikowi 1200 zł na rękę lub zleceniobiorcy 1800 zł na rękę, ponosząc przy takie same koszty zatrudnienia tej osoby. Jednak umowa o pracę wiąże pracodawcę z pracownikiem (trudno go zwolnić, trzeba dać odprawę itp.), a nie każdy chce lub może się wiązać. Ty chcesz, żeby każdy pracobiorca był niewolnikiem swego pracodawcy. I vice versa. Dlaczego socjaliści muszą wszystkich "uszczęśliwiać" na siłę?!
Pirat - 26-06-2013, 00:56
Temat postu:
W ciągu pięciu lat rządów premiera Tuska koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jakie musi płacić za siebie każdy przedsiębiorca, wzrosły niemal o połowę! Jeszcze na początku 2008 r. łączne obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły 717,77 zł, podczas gdy teraz jest to co najmniej 1026,98 zł. Oznacza to nominalny wzrost o ponad 43 proc. Do tego dochodzi jeszcze podatek dochodowy. Nie ma się więc co dziwić, że na milion osób samozatrudnionych prawdopodobnie dodatkowo ok. 250 tys. osób pracuje nieoficjalnie. Obniżka ubezpieczenia rentowego, która została uchwalona jeszcze za rządów PiS, weszła w życie na początku rządów Platformy, co spowodowało chwilowy spadek łącznych składek ubezpieczenia społecznego. Jednak już w marcu 2008 r. składki zostały podniesione na tyle, że łączny ich wymiar jest wyższy niż za rządów PiS. Sama składka rentowa została podniesiona o 2 pkt proc. od lutego 2012 r. Tylko od stycznia 2012 r. łączny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców zwiększył się o ponad 10 proc. (z 933,45 zł). Pracodawcy, szczególnie ci drobni, są zdruzgotani, bo może to oznaczać wiele bankructw, jeszcze większy wzrost bezrobocia i tragedie rodzinne. A małe i średnie firmy wytwarzają ok. 67 proc. PKB i zatrudniają 75 proc. Polaków.

Przedsiębiorcy mówią wprost, że składki ZUS są największą przeszkodą przy prowadzeniu działalności gospodarczej. – Największym problemem finansowym przy otwieraniu działalności gospodarczej jest obowiązkowa składka ZUS, która nawet obniżona wynosi 400 zł miesięcznie, co dla początkującego drobnego przedsiębiorcy jest sporym problemem – mówi właścicielka niedawno otwartego gabinetu kosmetycznego w Mysłowicach. – Co gorsza, przepisy są tak skomplikowane, że od samego początku wymusza to podpisanie umowy z biurem rachunkowym, a to wydatek przynajmniej 200 zł na miesiąc – dodaje. – Drobnemu przedsiębiorcy bardzo trudno zatrudnić pierwszego pracownika. Rozliczenie jest tak skomplikowane, że pracodawca musi je zlecić agencji księgowej, ponieważ z zatrudnieniem pracownika wiąże się wiele obowiązków – mówi Jeremi Mordasewicz. – Na pracodawców, nawet tych najmniejszych, przerzucono konieczność rozliczania ubezpieczeń społecznych za pracownika, składek emerytalno-rentowych, chorób pracownika, świadczeń społecznych itp. Dlatego przedsiębiorcy niechętnie zatrudniają, oficjalnie nie zgłaszają pomocników. Składki są nadmiernym obciążeniem szczególnie dla osób, które wykonują proste zadania i mają niskie dochody – dodaje.

Cały tekst:
http://www.uwazamrze.pl/artykul/1013171-Fabryka-bezrobotnych-im--Tuska.html
Victoria - 26-06-2013, 19:08
Temat postu:
Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego, na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu przedsiębiorca zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/urlop-wychowawczy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
mateuszpiszcz - 15-07-2013, 15:18
Temat postu:
Sejm odrzucił projekt dot. możliwości zakładania firmy na próbę

Podczas piątkowego głosowanie posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zakładał on możliwość zakładania firmy na próbę, na okres 90 dni. W tym czasie przedsiębiorca nie musiałby płacić m.in. CIT.

Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu autorstwa Ruchu Palikota głosowało 220 posłów, 212 było przeciwnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Celem projektu była możliwość próbnego podjęcie działalności gospodarczej. "Chodzi o to, by każdy, kto ma jakiś pomysł na uruchomienie własnego biznesu, mógł go przetestować w praktyce i w ten sposób przekonać się, czy opłacalne jest dalsze w niego inwestowanie" - wskazano w uzasadnieniu do projektu.

więcej na stronie podatki.pl
Sentinel - 15-07-2013, 20:44
Temat postu:
To się nazywa działanie naszych "wybrańców" mających nas reprezentować i podejmować, uchwalać prawo pozwalające ludziom i krajowi się rozwijać. Taki system działa od lat w GB i się sprawdza. U nas pewnie nasi "wybrańcy" doszli do wniosku, że społeczeństwo by uciekło w szarą strefę, ludzie by otwierali i zamykali przed tymi magicznymi 3 miesiącami firmy by nie płacić podatków. Ot filozofia ich myślenia. Mierzą swoją miarką? To była szansa dla wielu ludzi na spróbowanie własnych sił w biznesie. Ale po co? Lepiej utrzymywać armię bezrobotnych i całą rzeszę róznej pseudomaści urzędników do ich obsługi niż stworzyć dobry fundament do wzrostu gospodarczego i pobudzenia popytu. Przecież to projekt, który nie wyszedł spod szyldu obecnie rządzącej ekipy Tuska i PSL więc należy go uwalić choćby miał służyć społeczeństwu.
Ralny - 29-07-2013, 00:05
Temat postu:
Prawda o prowadzeniu firmy w Polsce


Victoria - 12-08-2013, 21:14
Temat postu:
4 powody, dla których nie warto zakładać firmy

Zostaw pracę na etacie i załóż firmę - to popularne hasło często wybrzmiewa na salach wykładowych, konferencjach i warsztatach. Wyższe dochody, samorealizacja, nienormowany czas pracy to tylko wybrane zalety prowadzenia własnej firmy, przywoływane przez piewców przedsiębiorczości. A my - złośliwie, ale obiektywnie - będziemy cię zniechęcać do prowadzenia biznesu.

Cały tekst:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/4-powody-dla-ktorych-nie-warto-zakladac-firmy-2908649.html
Beatrycze - 11-09-2013, 14:25
Temat postu:
Znamy już wysokość składek ZUS obowiązujących w 2014 roku. Ile tym razem zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą? Jak co roku, czeka nas podwyżka.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/nowe-skladki-zus-na-2014-rok.htm
Beatrycze - 11-09-2013, 16:28
Temat postu:
Najbardziej bita po dupie grupa społeczna w kraju – mali przedsiębiorcy

O wyższości pracy we własnej firmie nad tyraniem pod butem mającego dyktatorskie zapędy szefa, bądź odwrotnie, można by napisać tomy. Jedni (najczęściej ci, którzy sami sobie żaglem, sterem i okrętem) powiedzą, że statystyczny pracownik odpieprza pańszczyznę 8-16 i ma wyłożone, drudzy (ci napieprzający od 8 do 16), że ich szef ma wakacje kiedy chce, sam sobie przyznaje premie, a popołudniami gra w golfa na którego dojeżdża luksusowym Mercedesem.

Czytaj dalej:
http://wyszlo.com/najbardziej-bita-po-dupie-grupa-spoleczna-w-kraju-mali-przedsiebiorcy/
Pirat - 29-09-2013, 23:49
Temat postu:

Beatrycze - 08-10-2013, 06:28
Temat postu:

Beatrycze - 23-10-2013, 18:34
Temat postu:
Prof. Andrzej Blikle radzi młodym przedsiębiorcom...


Pirat - 26-10-2013, 02:59
Temat postu:
Oto jak polscy przedsiębiorcy uciekają z Polski przed ZUS

Przeniosła firmę do Londynu – płaci niższe składki, ma gwarantowaną wyższą emeryturę i dostęp do opieki zdrowotnej bez kolejek. Na ucieczce przed ZUS można zaoszczędzić tysiące złotych rocznie i zapewnić sobie spokojną starość.

Czytaj dalej...
Pawel_15 - 26-10-2013, 07:16
Temat postu:
To już lepiej dać dyla do Delaware albo jakiś inny podobny kierunek...
Rodriges - 26-10-2013, 09:45
Temat postu:
Pirat, spokojnej starości w ten sposób nikt w Polsce sobie nie zapewni. System polega na tym, że wpłacając do niego mało podczas aktywności zawodowej uzyskujesz z niego mało będąc starcem. Inna sprawa, że wpłacając dużo do wszelkich polskich systemów emerytalnych, nie ma gwarancji, że miałbyś dużo więcej.
Jednak nie opłacając ubezpieczenia (np. ZUS) wielu ludzi w starości będzie szukało pożywienia w śmietnikach (dużo więcej niż obecnie za rządów PO i nieustających rządów PSL). Nie będzie ich stać na wykup podstawowych lekarstw. A dzieci im (także tobie czytającemu mój wpis), nie pomogą bo będą daleko w ... Anglii.
Victoria - 27-10-2013, 20:58
Temat postu:
Z powodu nieprzyjaznych warunków dla biznesu w Polsce przedsiębiorcy zamykają firmę i przenoszą działalność do Wielkiej Brytanii. Rozmowa:

http://wgospodarce.pl/opinie/7870-polski-biznesmen-w-uk-polskie-biznesy-uciekaja-do-uk
Rodriges - 27-10-2013, 21:02
Temat postu:
A na ich miejsce powstają nowe firmy z właścicielami mniej pazernymi.
Ps. Po co przenosić firmę. Wystarczy, że pracodawcy sprzedadzą swoje Porsche, Maybachy, Ferrari i odrzutowce i będą mieli na odpowiednią zapłatę pracownikom. Porsche do UK nie zabiorą bo tam wysoki podatek od niego.
Victoria - 27-10-2013, 21:07
Temat postu:
Rodriges, to państwo jest pazerne. Ludzie pracują, zakładają firmy po to, żeby się bogacić. Logiczne więc jest, że najbardziej rozgarnięte jednostki uciekają przed nadmiernym fiskalizmem państwa w tzw. szarą strefę lub przenoszą firmę za granicę.
Rodriges - 27-10-2013, 21:15
Temat postu:
Dobrze, niech uciekają i tam w Anglii spróbują zatrudnić pracownika. Zobaczymy czy znajdą "jelenia - Anglika", który będzie chciał pracował za płacę od polskiego pracodawcy Laughing Jakoś nie widzę żeby angielski robotnik chciał pracować w Polsce.
Victoria - 27-10-2013, 21:21
Temat postu:
Rodriges, sądząc po twoich populistycznych wywodach, zabierasz głos w temacie, o którym nie masz zielonego pojęcia. Poczytaj co pisze Noema, była kolejarka, a obecnie bizneswomenka:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=298349#298349
pawcio1978 - 27-10-2013, 21:55
Temat postu:
@Victoria: jesli ktos chce to poradzi sobie majac zalozona wlasna firme. A pracodawcy zawsze patrza jak gnoic pracownika.
Pirat - 31-10-2013, 00:21
Temat postu:
Marcin Kosiński (założyciel Radia Kontestacja) rozmawia z Maciejem Dutko o tym, dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki limited. I co zyskują podatkowo. I czy ich działanie nie jest nielegalne. Czy mają często kontrole? Co z emeryturą? I w końcu co na to wszystko Ministerstwo Gospodarki?


Victoria - 14-11-2013, 15:56
Temat postu:
Jaka emerytura dla przedsiębiorców? Są skazani wyłącznie na siebie, choć wnoszą do gospodarki najwięcej

Jeśli zarabiamy niewiele, nasza przyszła emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych też będzie niewielka. Problem ten, paradoksalnie, dotyka w dużej mierze przedsiębiorców, czyli grupę, która, co do zasady, wykazuje większą aktywność ekonomiczną.

Czytaj dalej:
http://wgospodarce.pl/opinie/8295-jaka-emerytura-dla-przedsiebiorcow-sa-skazani-wylacznie-na-siebie-choc-wnosza-do-gospodarki-najwiecej
Arek - 20-11-2013, 15:05
Temat postu:
60 tys. pożyczki dla studentów i absolwentów na założenie działalności gospodarczej:

http://www.biznes.newseria.pl/news/60_tys_pozyczki_dla,p82337633


Arek - 21-11-2013, 13:51
Temat postu:
Komisja Europejska uznała, że polski program umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorstwom, które są objęte obowiązkowymi składkami, ponieważ prowadzą działalność gospodarczą, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów UE (art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE).

Tak więc od dnia dzisiejszego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wreszcie każdy przedsiębiorca, który popadł w zadłużenie wobec ZUS w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. mógł skorzystać z „dobrodziejstwa” umorzenia zaległych składek.

Więcej:
http://3obieg.pl/morze-lez-wreszcie-na-brzegu

http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,abolicja-zus-dla-przedsiebiorcow,page,1,article,501.html
Pirat - 27-11-2013, 02:07
Temat postu:

Victoria - 30-11-2013, 15:57
Temat postu:
Rozmowa o tym, że w Polsce nie ma warunków dla rozwoju ludzi przedsiębiorczych...


Arek - 18-12-2013, 13:50
Temat postu:
Od 1 stycznia 2014 r. wysokości składki na ZUS dla przedsiębiorców znowu wzrośnie. Podwyżka wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorców (ulgowe składki do 24 miesięcy) wynika tym razem ze wzrostu płacy minimalnej do 1680 zł, zaś dla zwykłych przedsiębiorców ze wzrostu płacy przeciętnej do wysokości 3746 zł brutto (podstawę wymiaru składek ZUS stanowi bowiem 60 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia).

http://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2014-r-skladki-ZUS-znowu-w-gore-3014474.html
Arek - 02-01-2014, 10:57
Temat postu:
Rząd Tuska konsekwentnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zdaniem podatkowych ekspertów obowiązująca od 1 stycznia nowelizacja ustawy o VAT utrudni prowadzenie biznesu i podwyższy koszty działalności.

Więcej:
http://prawo.rp.pl/artykul/792735,1076082-Jakie-zmiany-w-VAT-czekaja-firmy-w-2014-roku.html
Hapek - 02-01-2014, 13:23
Temat postu:
A ja mam takie pytanie, jest możliwość, jakiś sposób prowadzenia firmy, która nie nakazuje opłacania ZUSu ? Mam firmę, która jednego miesiąca zarabia, drugiego i trzeciego np nie. A co za tym idzie, w tych kolejnych miesiącach muszę płacić zus mimo tego że firma nie zarabia. Bezsens.
Arek - 02-01-2014, 13:47
Temat postu:
Hapek, przekształć się w spółkę z o.o. Ale nie w jednoosobową, bo jako jedyny udziałowiec spółki z o.o. będziesz objęty obowiązkowymi składkami ZUS tak jak osoba prowadząca działalność gospodarczą. To musi być taka spółka z o.o., w której będziesz współudziałowcem. Możesz to zrobić tak, że Ty (jako prezes z mianowania, bo spółka musi mieć zarząd) będziesz miał 99% udziałów w spółce, a pozostały 1% ktoś z twojej rodziny.

Współudziałowcy spółki z o.o. nie płacą składek ZUS. Twoim dochodem będzie dywidenda, którą sam sobie wypłacisz. Od dywidendy zapłacisz tylko podatek PIT.

Poczytaj tutaj:
http://www.biznesforum.pl/sp-z-o-o-a-skladki-zus-vt93602.html

http://www.poradaprawna.pl/porady/czy-wspolnicy-spolki-z-oo-sa-zobowiazani-do-placenia-skladek-zus-z-tytulu-udzalu-w,134262.html
Hapek - 02-01-2014, 15:38
Temat postu:
Tak też właśnie myślałem, ale sp z o o ma drugą stronę medalu - trzeba prowadzić pełną księgowość. Taka w firmie specjalizującej się księgowością kosztuje minimum 400/500 zł, także jak nie zus to witaj księgowości..... A samemu raczej nie ogarnie się pełnej...
Darthlol - 02-01-2014, 15:47
Temat postu:
Cytat:
ak też właśnie myślałem, ale sp z o o ma drugą stronę medalu - trzeba prowadzić pełną księgowość. Taka w firmie specjalizującej się księgowością kosztuje minimum 400/500 zł, także jak nie zus to witaj księgowości..... A samemu raczej nie ogarnie się pełnej...


Lol masz obroty powyżej 1 200 000 euro? Laughing

poczytaj artykuł na temat dla kogo pełna księgowość:

http://www.gazetapodatkowa.pl/dla-kogo-pelna-ksiegowosc-w-2014-r-2013-79,artykul,122250.html
Beatrycze - 02-01-2014, 15:48
Temat postu:
Hapek, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą też musisz prowadzić pełną księgowość, oczywiście zależnie od wybranej formy opodatkowania (KPiR, VAT).
Darthlol - 02-01-2014, 15:50
Temat postu:
O tym stanowi ustawa o rachunkowości z 1994 roku:

Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
Hapek - 02-01-2014, 15:51
Temat postu:
Darthlol, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez względu na to jakie obroty mają, mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.
Darthlol - 02-01-2014, 15:53
Temat postu:
Czy zajmuje się Twoja firma?

zapoznaj się z limitami, szczegóły na:

http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2014-najwazniejsze-limity-rachunkowosc-pit-cit-i-vat_4_22220.htm

Tobie wystarczy księga przychodów i rozchodów, jeżeli nie przekroczysz określonych limitów ustawą

Sorry za bałagan, ale coś mi net nie działą Very Happy

[ Dodano: 02-01-2014, 15:58 ]
Hapek, sory mój błąd
Beatrycze - 02-01-2014, 16:00
Temat postu:
Darthlol, albo przenieś firmę do Niemiec. Ja tak zrobiłam. W Niemczech osoby prowadzące działalność gospodarczą objęte są tylko obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (ok. 60 euro za znakomitą opiekę medyczną), ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest dobrowolne. Oszczędzasz nie tylko na składkach ZUS, oszczędzasz przede wszystkim nerwy! Bo w Polsce nie ma warunków do prowadzenia biznesu - urzędnicza hydra (ZUS, US itd.) zrobi wszystko co w jej mocy, żeby zniszczyć twój biznes!
Darthlol - 02-01-2014, 16:05
Temat postu:
Ja jeszcze, żadnej działalności gospodarczej nie prowadzę Very Happy Jedynie pomagam ojcu Smile

Ale zamierzam odtworzyć własną firmę, a co Niemiec mam rzut beretem, dzięki za sugestię
mekkanik - 02-01-2014, 16:34
Temat postu:
Cytat:
urzędnicza hydra (ZUS, US itd.) zrobi wszystko co w jej mocy, żeby zniszczyć twój biznes!

Przy okazji zniszczy Ci zdrowie.
Pozdro dla wszystkich Prywaciarzy.
Pirat - 04-01-2014, 00:17
Temat postu:
Tajemnica firmy wolnej od ZUS - to jest możliwe

Prowadzenie dużej firmy bez płacenia ZUS nie jest niczym nadzwyczajnym - wystarczy mieć odpowiednio dobrych prawników. A co z małą działalnością? Okazuje się, że to także możliwe. Tajemnicę firmy bez ZUS rozwikłał Maciej Stępa - prezes firmy Profit Plus.

Czytaj dalej...
Pirat - 21-01-2014, 01:08
Temat postu:

Arek - 04-02-2014, 14:38
Temat postu:
Tegoroczna podwyżka składek ZUS dotknie przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Preferencyjne składki rosną w 2014 r. o prawie 4 pkt proc. w skali roku, a dla osób prowadzących działalność dłużej niż 2 lata – o 1,5 pkt proc. Składki na ZUS w nowej wyższej kwocie osoby prowadzące działalność muszą zapłacić do 10 lutego.

Więcej:
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/775226,podwyzka-skladek-zus-przedsiebiorcy-zaplaca-82zl-wiecej.html
Victoria - 06-02-2014, 17:27
Temat postu:

Pirat - 18-02-2014, 22:09
Temat postu:
Czy wiecie do czego służą wszystkie składki ZUS?

Jest wśród nich składka wypadkowa. Jak nazwa wskazuje, daje ona prawo do odszkodowania w razie... wypadku.

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?
Arek - 03-03-2014, 13:49
Temat postu:
Tegoroczna podwyżka składek ZUS bardziej dotyka przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Preferencyjne składki dla nowych przedsiębiorców rosną w 2014 r. o prawie 4% w skali roku, podczas gdy „zwykły” ZUS o 1,5%.

Więcej:
http://wgospodarce.pl/opinie/11069-zus-bardziej-dotkliwy-dla-rozpoczynajacych-dzialalnosc
Pirat - 12-03-2014, 00:01
Temat postu:
Prowadzenie firmy na etacie – czy to się w ogóle opłaca?

Znam sporo osób, które choć mają na to wielką ochotę, nie decydują się na założenie firmy. Powody takiego postępowania podają różne – nie wiedzą czy odnajdą się w nowych realiach, obawiają się konkurencji bądź na tyle wysoko cenią sobie pewien rodzaj komfortu, jaki daje etat, że nie chcą z niego rezygnować. Istnieje jednak sposób, by przy niewielkim ryzyku spróbować swoich sił jako przedsiębiorca. Wystarczy połączyć pracę na etacie z prowadzeniem własnej firmy.

Czytaj dalej...
Pirex - 09-04-2014, 16:20
Temat postu:
Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma prawo do zasiłku i obniżenia składek ZUS. Łącznie zyskuje jednorazowo aż 1100 zł.

Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Dodatkowy urlop ojcowski został wprowadzony w 2010 roku. Przysługuje on każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Po co przedsiębiorca miałby korzystać z takiego urlopu? Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu.

Czytaj więcej:
http://zus.pox.pl/zus/urlop-ojcowski-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Rodriges - 09-04-2014, 19:05
Temat postu:
Owszem działalność gospodarcza w Polsce jest wysoko opodatkowana ale jest wiele możliwości uniknięcia podatku jak chociażby zakup w leasingu drogiego samochodu za 800.000 zł Odpisy są bardzo korzystne w Polsce ale o tym przedsiębiorcy cicho sza. Ja rozumiem maszyny i samochód dostawczy lub ciężarówkę ale sportowe Porsche to przesada. A tak się dzieje. Im droższy samochód na ulicy tym większe prawdopodobieństwo, że zakupiony w celach antypodatkowych.
Pirat - 09-04-2014, 19:11
Temat postu:
Rodriges, drogie samochody kupują duże i bogate firmy, a nie osoby "samozatrudnione". Mówiąc o prowadzeniu działalności gospodarczej mamy na myśli drobnych przedsiębiorców (dla których składki ZUS - ponad tysiąc zł miesięcznie - to poważny wydatek), a nie miliarderów pokroju Solorza czy Kulczyka. Proszę nie wrzucać wszystkich "prywaciarzy" do jednego wora!
Rodriges - 09-04-2014, 19:19
Temat postu:
Dlatego uważam, że bardzo bogaci powinni płacić dużo większe podatki (tak jak jest to w całej wysoko rozwiniętej Zachodniej Europie i USA) a mali biedni przedsiębiorcy mniejsze podatki. A te samochody za kilkaset tysięcy w leasingu mają nie tylko wymienieni przez ciebie miliarderzy ale także dyrektorzy zatrudnieni w państwówce typu PKP na zasadzie samozatrudnienia.
A może najlepiej aby nie było żadnych ulg i przywilejów dla nikogo.
Pirat - 25-04-2014, 23:54
Temat postu:

Hapek - 02-05-2014, 21:16
Temat postu:
A co myślicie o Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości ? Czy jakoś tak
Pirat - 09-05-2014, 19:41
Temat postu:

Ralny - 12-05-2014, 00:11
Temat postu:
Hapek napisał/a:
A co myślicie o Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości ?

Jeśli poważnie myślisz o własnej firmie to odradzam. Dlaczego? Bo inkubatory, jaka sama nazwa wskazuje, hodują rośliny cieplarniane. A rośliny cieplarniane nie dają sobie rady w normalnym lub trudnym klimacie. Inkubatory zabijają przedsiębiorczość. Uczą, że jest mamusia, która się opiekuje. A młody człowiek ma się przebijać przez życie, w myśl zasady: co cię nie zabije to cię wzmocni. Trudności hartują, uczą zaradności, kształtują charakter...

Ja pierwszą firmę założyłem na pierwszym roku studiów, żeby nie doić rodziców, którzy musieli wychować młodsze rodzeństwo. Omijałem wszelkie inkubatory szerokim łukiem. Wiadomo, na początku nie było łatwo, ale kto nie ryzykuje ten nie je. Minęło już ponad 10 lat, dziś prowadzę z kumplem spółkę z o.o. Nigdy nie pracowałem na etacie. Etat, który chyba dla 99% otumanionego społeczeństwa jest najbardziej pożądaną formą zarabiania pieniędzy, dla mnie byłby niewolnictwem. Nie wyobrażam sobie siedzieć w pracy od 7 do 15, każdego dnia wykonywać te same nudne czynności, mieć nad sobą durnowatych przełożonych a obok zawistnych i nierzadko głupich współpracowników. Jestem wolnym człowiekiem, nikt mi nie każe nic robić. Robię co chcę i kiedy chcę. To ile zarobię pieniędzy i kiedy mam wolny dzień zależy wyłącznie ode mnie, od mojej przedsiębiorczości i życiowej zaradności, a nie od jakichś dupków na dyrektorskich i związkowych stołkach, którym słoma z butów wystaje.
Arek - 04-06-2014, 17:02
Temat postu:

Victoria - 03-07-2014, 12:53
Temat postu:
Dopiero co założyłeś firmę? To uważaj na oszustów:

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16261508,Dopiero_co_zalozyles_firme__To_uwazaj_na_oszustow.html
Pirat - 20-07-2014, 21:22
Temat postu:
UWAGA! Oszuści okradający przedsiębiorców.


Pirat - 28-07-2014, 23:35
Temat postu:
Pracownik etatowy wykonujący pracę w szczególnych warunkach nabywa prawo do wcześniejszej emerytury. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca identyczną pracę w identycznych warunkach takiego prawa nie nabywa.

Więcej TUTAJ
Pirat - 29-07-2014, 19:17
Temat postu:

Arek - 19-08-2014, 14:56
Temat postu:
Wielu polskich przedsiębiorców udaje rolników, żeby ubezpieczać się w KRUS-ie i oszczędzić nawet do kilkunastu tysięcy złotych rocznie.


Pirat - 21-08-2014, 12:32
Temat postu:
Z bezrobocia do własnej firmy. Jak zdobyć 20 tys. zł dotacji?

Co ósme przedsiębiorstwo zarejestrowane w I półroczu tego roku powstało dzięki środkom z urzędów pracy.

Od stycznia do czerwca utworzono 181,6 tys. firm, w tym aż 22,4 tys. założyli zarejestrowani bezrobotni, którzy uzyskali dotacje z pośredniaków. Osoba bez pracy, która ma pomysł na własny biznes, może otrzymać na jego uruchomienie maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia – w tym roku ponad 20 tys. zł.

Czytaj dalej na forsal.pl
Beatrycze - 30-08-2014, 10:36
Temat postu:
Jeśli dostarczysz zwolnienie lekarskie o jeden dzień za późno, ZUS obniży Twoje świadczenie o 25%. Jednak ZUS nie zawsze ma do tego prawo. Jak uchronić się przed zaniżaniem zasiłku przez ZUS?

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/kiedy-zus-moze-obnizyc-zasilek-o-25.htm
Victoria - 02-09-2014, 20:06
Temat postu:

Pirat - 08-09-2014, 22:33
Temat postu:
Zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy – rozliczamy w 4 krokach

Zwolnienie lekarskie przedsiębiorcy może przynieść istotne zyski i zdecydowanie warto upomnieć się o nie – mimo że może się to wydawać skomplikowane. W tym artykule pokażemy, że tak nie jest, o ile tylko przedsiębiorca wie co musi zrobić. No i faktycznie to zrobi.

Czytaj dalej...
Arek - 11-09-2014, 13:04
Temat postu:
Rząd podwyższył składki na ZUS. W 2015 r. przedsiębiorcy zapłacą 1100 zł.

Konieczność opłacania co miesiąc wysokiej składki na ZUS bez względu na bieżące wyniki finansowe jest jednym z głównych powodów narzekań osób prowadzących działalność gospodarczą. Rząd ma dla nich niemiłą niespodziankę - w przyszłym roku będą płacili o ok. 100 zł więcej niż obecnie.

Cały tekst:
http://www.biztok.pl/gospodarka/rzad-podwyzszyl-skladki-na-zus-w-2015-r-przedsiebiorcy-zaplaca-1100-zl_a17595
Arek - 15-09-2014, 14:48
Temat postu:
Czy państwo niszczy przedsiębiorczość Polaków?

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak napisał list otwarty do premiera. W liście krytykowany jest rozbójniczy system podatkowy, który "winno się wrzucić do kosza i stworzyć nowy". Zdaniem prezesa prawo u nas tworzone jest dla koncernów, a "rząd postępuje gorzej niż mafia".

Więcej:
http://www.polskieradio.pl/9/302/Artykul/1228532,Czy-panstwo-niszczy-przedsiebiorczosc-Polakow
Beatrycze - 16-09-2014, 21:50
Temat postu:
7 obowiązków pracodawcy na początku zatrudnienia pracownika

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę przedsiębiorca musi sobie zdawać sprawę z konieczności dopełnienia szeregu obowiązków z tym związanych. Co więcej te zobowiązania wiążą się z konkretnymi terminami, których trzeba dopilnować. Jakie są więc istotne obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika?

Czytaj dalej:
www.infakt.pl/blog/obowiazki-pracodawcy-na-poczatku-zatrudnienia/
Victoria - 20-09-2014, 19:25
Temat postu:
Zysk i chciwość, czyli w obronie przedsiębiorców:

http://pikio.pl/zysk-i-chciwosc-czyli-o-obronie-przedsiebiorcow/
Pirat - 03-10-2014, 16:43
Temat postu:
Tylko w rok 60 tys. Polaków założyło firmę w Niemczech. Bo mają niższy VAT i uczciwy ZUS.

60 tys. Polaków założyło w ubiegłym roku własną firmę w Niemczech – wynika z danych niemieckiego Państwowego Bank Rozwoju (KfW). Za Odrą działa już w sumie około 180 tys. polskich przedsiębiorców.

Czytaj dalej...
interdexter1217 - 08-10-2014, 09:55
Temat postu:
____________________
U nas zakupy robi św. Mikołaj http://adammalaszko.wordpress.com Ciebie też zapraszamy!
Pirat - 17-10-2014, 22:21
Temat postu:
Przedsiębiorca zapłaci 8-krotnie wyższe składki ZUS niż rolnik

Przeciętny rolnik ubezpieczony w KRUS płaci składkę w wysokości 137 zł miesięcznie. W tym samym czasie, osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadza do ZUS kwotę 1042 zł. Różnica jest 8-krotna. Sytuację pogłębia fakt, iż tempo wzrostu składek ZUS jest 2-krotnie szybsze niż w przypadku składek KRUS...

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 08-11-2014, 16:19
Temat postu:

Beatrycze - 13-11-2014, 01:01
Temat postu:
Nic dodać, nic ująć.
Victoria - 29-11-2014, 17:09
Temat postu:
5 sposobów na uniknięcie płacenia składek ZUS:

http://www.thefad.pl/content/5-sposobow-na-unikniecie-placenia-skladek-zus

---

Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej:

http://zus.pox.pl/zus/kiedy-nie-trzeba-placic-skladki-zdrowotnej.htm
Beatrycze - 01-12-2014, 15:58
Temat postu:
Jak założyć firmę krok po kroku:

http://wyborcza.biz/finanse/1,125887,17058485,Jak_zalozyc_firme_krok_po_kroku__PORADNIK_.html
Victoria - 02-12-2014, 16:31
Temat postu:
Kontrola z ZUS - jak się przygotować?

Każdy podmiot, który jest zgłoszony w ZUS jako płatnik składek, powinien liczyć się z tym, że organ rentowy może sprawdzić prawidłowość wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jednak znając nie tylko swoje obowiązki, ale również i prawa, można się do niej odpowiednio przygotować.

Wyjątek stanowią tutaj płatnicy zobowiązani do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenie. U nich kontrole przeprowadzane są jedynie w uzasadnionych przypadkach.

Więcej:
http://www.thefad.pl/content/kontrola-z-zus-jak-sie-przygotowac
Pirat - 03-12-2014, 00:12
Temat postu:
Bezrobotny przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych

Osoba, która opłaca składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej i zamyka tę działalność przed upływem 3 lat, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nawet w przypadku, gdy składki te opłacała przez poprzednie 30 lat również z innych tytułów.

Więcej TUTAJ
Pirat - 15-12-2014, 21:48
Temat postu:

Pirat - 02-01-2015, 14:31
Temat postu:
Prof. Pawłowicz wskazuje na istotne ograniczenie wolności gospodarczej po akcesji do UE. Czym jest przedsiębiorstwo? Kim jest przedsiębiorca? Jest kilka definicji wzajemnie sprzecznych. Istnieje też znacząca sprzeczność między polską konstytucją, a wytycznymi UE.


Pirat - 21-01-2015, 20:28
Temat postu:
Pod ziemią pracował przez 12 lat. Robert Żuchowicz w 1996 r. odszedł z kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. Dostał sześć tysięcy złotych odprawy, które zainwestował we własną firmę. Biznes działa do tej pory, natomiast kopalnia już od dawna nie wydobywa węgla. Z byłym górnikiem spotkaliśmy się w jej ruinach.


Arek - 22-01-2015, 10:44
Temat postu:
Od czasu kiedy w kraju rządzi Platforma, przedsiębiorcy muszą płacić o ponad 50 proc. wyższe składki na ZUS. By żyło się lepiej?

Na początku 2008 roku, tuż po objęciu władzy przez Donalda Tuska, wysokość minimalnej składki na ZUS dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynosiła 717,77 zł. Dzisiaj wynosi już 1096,81 zł. To oznacza, że wysokość składki urosła w tym czasie o ponad 50 proc. Czy tak ma wyglądać realizacja postulatu "stopniowego obniżania podatków i innych danin publicznych"?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02018-Skladki-na-ZUS-wyzsze-o-ponad-50-proc.htm
Beatrycze - 31-01-2015, 00:09
Temat postu:
Składka zdrowotna rośnie bezpodstawnie

Składka zdrowotna płacona przez małego przedsiębiorcę rośnie każdego roku, ponieważ podstawę do jej wyliczenia stanowi średnie wynagrodzenie uzyskiwane... w dużych korporacjach.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-rosnie-bezpodstawnie.htm
Noema - 31-01-2015, 18:43
Temat postu:

Beatrycze - 04-02-2015, 00:18
Temat postu:
Skąd pieniądze na własny biznes w 2015 roku?

Jak pozyskać kapitał na rozkręcenie własnej działalności? To pytanie zadaje sobie wiele osób mających pomysł na firmę. Sprawdziliśmy, dokąd początkujący przedsiębiorca może udać się po pieniądze na własny biznes w roku 2015.

Prawie 70% młodych Polaków jako główną przeszkodę w założeniu własnej firmy wymienia brak kapitału na rozpoczęcie działalności - wynika z raportu Amway Polska. Finansowanie biznesu jest obok wysokich składek na ZUS podstawowym problemem w oczach początkujących biznesmenów. Przyjrzeliśmy się ofercie finansowej dla osób przedsiębiorczych. Wbrew stereotypom możliwości zdobycia środków na start w biznesie nie brakuje.

Więcej:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skad-pieniadze-na-wlasny-biznes-w-2015-roku-7234588.html
Arek - 04-02-2015, 13:48
Temat postu:
Kolejny sukces rządu! Polska najgorsza w Europie w rankingu badającym skomplikowanie przepisów dot. prowadzenia biznesu.

Osiem lat rządów ekipy Platformy i PSL-u kończy się fantastycznymi wynikami naszego kraju w różnego rodzaju rankingach porównawczych. Tym razem Polska wypadła najgorzej w Europie i zajęła 7. miejsce od końca na świecie pod względem stopnia skomplikowania i niejasności przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Brawo rządowa ekipo! Ręce same układają się do oklasków! Wasza nieudolność, niekompetencja i partactwo doprowadziły do tego, że już gorzej być nie może!

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02046-Kolejny-sukces-rzadu--Polska-znowu-najgorsza-w-EU.htm
Beatrycze - 06-02-2015, 16:20
Temat postu:
Polskie firmy wyprowadzają się do Wielkiej Brytanii.

Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów wyprowadzają swoje siedziby za granicę.

Więcej:
http://www.forbes.pl/polskie-firmy-wyprowadzaja-sie-do-wielkiej-brytanii,artykuly,189346,1,1.html
Arek - 10-02-2015, 15:40
Temat postu:

Arek - 16-02-2015, 13:57
Temat postu:
Większość młodych Polaków pozytywnie postrzega przedsiębiorczość. Ponad połowa potrafi wyobrazić sobie prowadzenie własnego biznesu.

Ponad trzy czwarte młodych Polaków ma bardzo dobre nastawienie do pracy na własny rachunek. Najlepsze nastawienie do przedsiębiorczości mają młodzi Skandynawowie (ponad 90 proc.), a najniższy potencjał wykazują młodzi Niemcy (60 proc.). Większość młodych Polaków uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć (77 proc.).

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/wiekszosc_mlodych,p1342283309


Victoria - 18-02-2015, 11:07
Temat postu:
Właściciele firm uciekają z ZUS. Słowacja nowym rajem dla polskich przedsiębiorców?

Coraz więcej właścicieli małych firm zatrudnia się na Słowacji. Dzięki temu nie muszą płacić składek ubezpieczeniowych od działalności prowadzonej w Polsce. ZUS nie może im tego zabronić.

Prowadzący własną działalność gospodarczą mają już dość. Z roku na rok muszą opłacać coraz większe składki. O ile w styczniu 1999 roku danina na rzecz ubezpieczenia społecznego była liczona od kwoty 749,35 zł miesięczne, to od stycznia tego roku prowadzący własną firmę muszą obowiązkowo obliczyć składki od 2375,4 zł. Jeszcze gorzej jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. W styczniu 1999 roku właściciel firmy musiał odprowadzić do kasy chorych 56,2 zł miesięcznie, a obecnie już pięć razy więcej.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/854083,wlasciciele-firm-uciekaja-z-zus-slowacja-nowym-rajem-dla-polskich-przedsiebiorcow.html
Pirat - 27-02-2015, 19:09
Temat postu:
Polacy wyjeżdżali i wyjeżdżają nadal na emigrację, aby jako pracownicy najemni uciec od braku perspektyw we własnym kraju. Zaczynają robić to również przedsiębiorcy, emigrując z biznesem za granicę. Ci wielcy w większości wyemigrowali już dawno, ale zaczynają przenosić swoje firmy, z dala od polskiego urzędniczego piekła, nawet mniejsi przedsiębiorcy. O takiej właśnie emigracji biznesowej rozmawiam z Anną-Marią Wiśniewską, prowadzącą m.in. biznes internetowy.

W Polsce ciałem, w Anglii duchem. Czy założenie działalności gospodarczej w UK się opłaca?


Victoria - 02-03-2015, 15:27
Temat postu:
Połowa Polaków uważa, że 10 tys. zł wystarczy na start działalności gospodarczej.

49 proc. Polaków jest zdania, że za 10 tys. złotych można rozpocząć działalność gospodarczą – wynika z badania Barometr Providenta. W praktyce rzeczywiście tyle wystarczy na start, ale jak podkreślają eksperci, potem potrzebne są dodatkowe środki na rozwój. Jednocześnie większość badanych uważa, że małym firmom trudniej jest funkcjonować na rynku. Dlatego instytucje finansowe powinny mieć specjalną ofertę dla nich – potrzebę uważniejszego traktowania sektora mikrofirm dostrzega aż 59 proc. Polaków.

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/polowa_polakow_uwaza,p1316222373


Beatrycze - 04-03-2015, 16:08
Temat postu:
Składki ZUS dla małych firm są zawyżone nawet dwukrotnie.

Wynagrodzenia w małych firmach są dwukrotnie niższe od średniej pensji podawanej przez GUS. Gdyby ZUS brał pod uwagę te rzeczywiste dane, składki ZUS wynosiłyby nie jak obecnie 1100 zł, lecz jedynie... 589 zł.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-dla-malych-firm-sa-zawyzone-nawet-dwukrotnie.htm
Noema - 07-03-2015, 00:00
Temat postu:
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców złożył zawiadomienie do prokuratury na przekroczenie uprawnień przez... Szczurka i jego siepaczy. Powodem jest pomysł takiego prowadzenia kontroli skarbowych, by kończyły się one nakładaniem na przedsiębiorców kar finansowych. Pewnie i tak nic z tego nie będzie, ale należy docenić postawę jakże inną niż standardowa „nie będziemy walczyć z władzą”.

http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-pracodawcy-doniesli-na-ministra-finansow,nId,1691777
Arek - 13-03-2015, 15:26
Temat postu:
Rozmowa o przedsiębiorczości i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.


Arek - 26-03-2015, 13:37
Temat postu:
Dlaczego rząd zdziera z małych przedsiębiorców tak wysokie podatki? Przenosząc firmę do Wlk. Brytanii można zaoszczędzić nawet 16 tys. zł rocznie!

Fiskalne zdzierstwo ekipy PO-PSL wobec małych przedsiębiorców widać szczególnie, gdy porówna się skalę obciążeń publiczno-prawnych panującą w Polsce z innymi krajami europejskimi. Okazuje się, że rejestrując swoją działalność w Wielkiej Brytanii polski przedsiębiorca, którego roczne przychody nie przekraczają 60 tys. zł, mógłby zaoszczędzić na ZUS-ach i podatkach dochodowych nawet 16 tys. zł! To efekt tego, że na Wyspach obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne są kilkukrotnie niższe niż w Polsce, a kwota dochodu wolna od podatku jest 20-krotnie wyższa niż nad Wisłą.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02164-Dlaczego-rzad-zdziera-z-malych-firm-tak-wysokie-podatki.htm
Ralny - 06-04-2015, 17:31
Temat postu:
Zakładanie firmy. Młodzi ludzie w większości myślą o prowadzeniu własnego biznesu

Z raportu przygotowanego przez Fundację Akademia Liderów wynika, że o pracy na własny rachunek myśli większość osób z tak zwanej "generacji Z", czyli urodzeni po 1990 roku.

Z raportu wynika, że o prowadzeniu własnego biznesu myśli 67 proc. młodych Polaków.

Cały tekst:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zakladanie-firmy-mlodzi-ludzie-w-wiekszosci,9,0,1753865.html
Pirat - 13-04-2015, 21:16
Temat postu:
Otwierający firmę przedsiębiorcy powinni być zwolnieni na starcie z wszelkich obciążeń! - Jacek Wilk, kandydat Kongresu Nowej Prawicy na Prezydenta RP w rozmowie z p. Kamilą Sekułą, właścicielką niedawno otwartej kawiarni w Katowicach.


Arek - 16-04-2015, 13:25
Temat postu:
Funkcjonariuszka Platformy twierdzi, że obniżenie podatków mogłoby się przyczynić do wzrostu bezrobocia i upadku wielu małych firm.

Julia Pitera tłumacząc się w imieniu Platformy i Komorowskiego za ostatnie 5 lat podnoszenia Polakom podatków powiedziała, że gdyby rząd zdecydował się zmniejszyć fiskalne obciążenia, to dziś moglibyśmy mieć do czynienia z "25-procentowym bezrobociem i upadającymi małymi firmami". Pitera w ten sposób nawiązała do słynnej wypowiedzi innej funkcjonariuszki partii władzy - Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - która swego czasu palnęła, że podniesienie składki rentowej może spowodować ożywienie gospodarki, co będzie skutkowało nowymi miejscami pracy.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul5/02203-Czy-obnizenie-podatkow-powoduje-bezrobocie.htm
Arek - 19-05-2015, 14:52
Temat postu:
Czy były biznesmen to dobry materiał na etatowego pracownika? Tak, ale musi umieć dobrze się sprzedać.

Zdarza się, że przedsiębiorcy z różnych powodów rezygnują z prowadzenia biznesu i chcą wrócić na rynek pracy. Wielu było pracownikami korporacji, którzy po restrukturyzacji musieli je opuścić, a gdy nie znaleźli pracy etatowej, poszli na swoje, korzystając z kontaktów zdobytych przez lata pracy lub realizując swoje pasje. Czy powroty są w ogóle możliwe? Zdania są podzielone.

Więcej:
http://firma.pb.pl/4064065,27645,przedsiebiorca-szuka-etatu
Pirat - 27-05-2015, 22:46
Temat postu:
Ciekawy materiał na temat absurdów z jakimi zmagają się przedsiębiorcy w Polsce.


Beatrycze - 30-05-2015, 13:50
Temat postu:
Jak rosły składki na ZUS dla przedsiębiorców?

Jedną z największych bolączek młodych przedsiębiorców są składki na ZUS. Każda firma od pierwszego miesiąca działalności płaci na ubezpieczenie społeczne. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat składki odprowadzane do ZUS wzrosły o 23%.

Więcej:
http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/6928
Pirat - 15-06-2015, 23:39
Temat postu:
Ile na ZUS płacą Polacy, którzy założyli firmy w Wielkiej Brytanii?

Składki płacone na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z głównych barier dla osób rozpoczynających przygodę z biznesem. Comiesięczny przelew składek niezależnie od tego czy firma przynosi dochody skutecznie zniechęca część osób, które myślą o założeniu firmy. Inni właśnie z tego powodu decydują się na własną firmę w Wielkiej Brytanii.

Polacy prowadzą już 22 tysiące firm na Wyspach. Pod tym względem jesteśmy w pierwszej dziesiątce narodowości, które rozkręciły swój biznes w Wielkiej Brytanii – tak wynika z najnowszego raportu think thanku Centre for Entrepreneurs i DueDil, sprawdzającego aktywność ekonomiczną imigrantów. Co zachęca Polaków do rozkręcania biznesu w Anglii? Osoba prowadząca jednoosobową działalność w Wielkiej Brytanii płaci składki na ubezpieczenie społeczne dopiero, gdy jego działalność przynosi dochody. Obecnie na starcie początkujący przedsiębiorca płaci miesięcznie 11 funtów z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Czytaj dalej na mambiznes.pl
Beatrycze - 18-06-2015, 15:05
Temat postu:
Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-skladki-zus.htm
Pirat - 28-06-2015, 23:54
Temat postu:
- Zamknij firmę, jeśli ją masz. Stań się bezrobotnym i oddaj się pod opiekę państwa - przekonywał ks. Jacek Stryczek podczas manifestu pod Urzędem Skarbowym w Krakowie.


Victoria - 01-07-2015, 17:35
Temat postu:
Od 1 lipca każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczać podatek VAT od paliwa. Jest jednak małe ale... VAT odliczymy tylko częściowo.

Więcej:
http://zus.pox.pl/vat/mozemy-juz-odliczac-vat-od-paliwa.htm
Pirat - 15-07-2015, 22:58
Temat postu:

Beatrycze - 16-07-2015, 13:42
Temat postu:
Polscy przedsiębiorcy nie mają wyjścia. Muszą emigrować z Polski.

Coraz częściej przenoszą swoje biznesy do Wielkiej Brytanii, bo państwo polskie daje im niewielkie szanse na przetrwanie. Jeśli tylko chcą być uczciwi i trzymać się prawa – muszą liczyć się z tym, że będzie ciężko i… frustrująco.

Mowa o polskich przedsiębiorcach, zarówno średnich jak i małych, którzy należą do sektora odpowiedzialnego za 66% PKB wytwarzanego przez firmy. Kapitaliści, na których narzekają polscy pracownicy, bo nie zapewniają im zabezpieczenia socjalnego ani godziwych pensji (chyba że poza umową), muszą kombinować, by móc rozwijać w Polsce swoje biznesy.

Więcej:
http://www.polishexpress.co.uk/polscy-przedsiebiorcy-nie-maja-wyjscia-musza-emigrowac-z-polski/
Victoria - 05-08-2015, 17:16
Temat postu:
Polscy przedsiębiorcy pracują przez 13 miesięcy w roku.

Pracodawcy i pracujący na własny rachunek pracują średnio o blisko 4 godziny tygodniowo dłużej niż pracownicy najemni – wynika z danych GUS. I od lat pod tym względem zmienia się niewiele, choć obie grupy spędzają mniej czasu w firmie niż 10 lat temu.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/886471,polscy-przedsiebiorcy-pracuja-przez-13-miesiecy-w-roku.html
Victoria - 11-08-2015, 18:29
Temat postu:
Bezrobotny przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która opłaca składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej i zamyka tę działalność przed upływem 3 lat, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nawet w przypadku, gdy składki te opłacała przez poprzednie 30 lat również z innych tytułów.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/bezrobotny-przedsiebiorca-nie-otrzyma-zasilku-dla-bezrobotnych.htm
Beatrycze - 19-08-2015, 15:17
Temat postu:
Składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej

W sytuacji gdy żona udzieli mężowi pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ZUS potraktuje ją jak przedsiębiorcę i zażąda dodatkowych składek ZUS w kwocie 1092 zł miesięcznie. Nawet wówczas, gdy pomoc ta jest świadczona sporadycznie i bez wynagrodzenia. Tak samo ZUS potraktuje jakąkolwiek pomoc w firmie ze strony dzieci i rodziców.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-osoby-wspolpracujacej-przy-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.htm

---

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma prawo do zasiłku i obniżenia składek ZUS. Łącznie zyskuje jednorazowo aż 1200 zł.

Każdy przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma możliwość skorzystania z 14-dniowego urlopu ojcowskiego. Dodatkowy urlop ojcowski został wprowadzony w 2010 roku. Przysługuje on każdemu mężczyźnie, który został ojcem. Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą.

Po co przedsiębiorca miałby korzystać z takiego urlopu? Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/urlop-ojcowski-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Arek - 24-08-2015, 15:17
Temat postu:
Samozatrudnienie w UK:

http://dobryruch.co.uk/samozatrudnienie-w-uk/


Pirat - 03-09-2015, 19:34
Temat postu:
Absurdy polskiego biznesu. Na to musisz być gotowy, jeśli chcesz prowadzić firmę

97 procent polskich przedsiębiorców skarży się, że ma gorzej niż biznesmeni z innych europejskich krajów. Utrudnienia zaczynają się już przy zakładaniu firmy, a im dalej w las, tym mniej kolorowo. Polakom dają się we znaki skarbówka i skomplikowane prawo podatkowe, "papierologia" w urzędach oraz bariery przy pozyskiwaniu środków unijnych - wynika z badania Tax Care.

Czytaj dalej na money.pl
Beatrycze - 09-10-2015, 10:08
Temat postu:
Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta.

Ustawa upraszcza procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców.

Więcej:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/nowelizacja-ustawy-o-dzialalnosci,37,0,1924389.html
Pirat - 12-10-2015, 21:54
Temat postu:
Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii? ZUS – 55 zł miesięcznie, 58 300 zł wolne od podatku.

Po co zakładać firmę w Polsce, skoro można w Wielkiej Brytanii? Usłyszałem kilka dni temu od znanego ekonomisty, Andrzeja Sadowskiego. Jego zdaniem, należy korzystać z tego, że jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i zakładać firmy tam, gdzie jest tanio. Zainteresowałem się tematem. Jest nad czym myśleć.

Czytaj więcej na natemat.pl
Noema - 13-10-2015, 23:51
Temat postu:
"Ściąganie podatków za wszelką cenę, a poziom przedsiębiorczości" to tytuł prelekcji Dariusza Michała Malinowskiego z Krajowej Rady Doradców Podatkowych wygłoszonej na I Kongresie na rzecz redukcji szkodliwego wpływu organów kontrolnych na przedsiębiorczość w Polsce.


Victoria - 16-10-2015, 17:23
Temat postu:
Jak założyć firmę w Czechach? Jeszcze łatwiej niż w Wielkiej Brytanii. Emerytura po roku.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Boli, gdy lwią część swoich zarobków trzeba przeznaczyć na opłaty. Na ZUS, z którego i tak dostaniemy głodową emeryturę. Boli, gdy musimy tracić godziny na stanie w urzędach. Coraz częściej szukamy zatem sposobu, aby więcej zostawało w naszej kieszeni. Na przykład? Można założyć firmę w innym kraju, a pracować w Polsce.

Więcej:
http://natemat.pl/158159,jak-zalozyc-firme-w-czechach-jeszcze-latwiej-niz-w-wielkiej-brytanii-emerytura-po-roku
Beatrycze - 25-10-2015, 19:31
Temat postu:
Jak założyć firmę w Niemczech? Nie trzeba płacić ZUS, ale są wysokie składki zdrowotne.

Podatki, wysokie składki ZUS, borykanie się z urzędniczymi patologiami. To wszystko sprawia, że przedsiębiorczy Polacy czują się odstraszani od zakładania własnych firm. Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie działalności w jednym z państw unijnych, oczywiście bez wyjeżdżania z Polski. A czy taka podatkowa emigracja miałaby sens w Niemczech?

Więcej:
http://natemat.pl/158831,jak-zalozyc-firme-w-niemczech
Victoria - 27-10-2015, 16:54
Temat postu:
Za rządów PO niszczono przedsiębiorców.

Biznes oczekiwał od PO zmiany jakościowej. Zawiódł się, więc oddał głos na PiS – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Więcej:
http://www4.rp.pl/Wywiady/310269862-Za-rzadow-PO-niszczono-przedsiebiorcow.html
Pirat - 29-10-2015, 21:27
Temat postu:
Sąd Najwyższy: Opłacanie składek za granicą w celu uniknięcia ZUS jest legalne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uniknąć płacenia wysokich składek ZUS w Polsce, zatrudniając się dodatkowo w innym państwie Unii. Sąd Najwyższy stwierdził, iż rozwiązanie takie jest legalne, a ZUS nie ma prawa podważać umów zawartych za granicą.

Zgodnie z przepisami unijnymi, osoba prowadząca działalność gospodarczą w jednym kraju Unii i jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę w innym kraju Unii, podlega ubezpieczeniom jedynie w tym kraju, w którym pracuje na etacie. Oznacza to, że osoba taka nie musi opłacać składek ZUS w kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Opisana powyżej zasada umożliwia więc uniknięcie płacenia składek ZUS z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Warunkiem jest podjęcie pracy w innym kraju Unii Europejskiej.

Więcej TUTAJ
Minerva - 19-11-2015, 18:38
Temat postu:
Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
http://www.finansemlodegopolaka.pl/wady-prowadzenia-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej

Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej:
http://www.finansemlodegopolaka.pl/zalety-prowadzenia-wlasnej-dzialalnosci-gospodarczej
Beatrycze - 03-12-2015, 16:55
Temat postu:
Co czwarty student myśli o założeniu własnej firmy. Etat traci na atrakcyjności.

Etat to dla większości Polaków najbardziej pożądana forma zatrudnienia, z którą łączą poczucie bezpieczeństwa. Młodym ludziom w nieco mniejszym stopniu niż ogółowi społeczeństwa zależy na umowie o pracę. Wprawdzie cenią stały dochód i określone godziny pracy, ale chcą mieć także poczucie niezależności. Dlatego co czwarty student ostatnich lat studiów zamierza założyć firmę – wynika z badania „Młodzi a rynek pracy” Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/co_czwarty_student_mysli,p549012969


Arek - 13-01-2016, 11:59
Temat postu:
Większe składki ZUS dla przedsiębiorców. Sprawdź, ile zapłacisz.

Od lutego wszyscy, którzy prowadza działalność gospodarczą, będą musieli zapłacić wyższe składki ZUS. Dlaczego tak się stało i o ile wzrosną składki wyjaśniliśmy w programie "Biznes dla Ludzi".

Więcej:
http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/wieksze-skladki-zus-dla-przedsiebiorcow-sprawdz-ile-zaplacisz,610187.html
Torreador - 13-01-2016, 19:58
Temat postu:
Cytat:
Co czwarty student myśli o założeniu własnej firmy. Etat traci na atrakcyjności.

Chodzi o to, że mają świadomość, że na etat - umowę o pracę nie mają szans. Dlatego bardzo słusznie nie żyją złudzeniami i marzeniami ale biorą się do prostej pracy. Oczywiście szansa na wyskoczenie ponad minimalną krajową jest niewielka. Wszystko co możliwe do zarabiania jest już zajęte.
Jeśli ktoś nie chce mieć płatnego urlopu i być jak pies uwiązany do budy (nienormowany czas pracy) to czemu nie. A największą zależność ma bezdomny lump. On wbrew pozorom jest najbardziej niezależny.
Arek - 18-01-2016, 15:54
Temat postu:
Admiral Tax o największych zaletach prowadzenia biznesu poprzez brytyjską spółkę limited.


Pirat - 25-01-2016, 23:39
Temat postu:
ZUS sprawdzi, czy naprawdę pracujesz za granicą. Wielu przedsiębiorców może to drogo kosztować.

Przedsiębiorcy, którzy zaczęli prowadzić działalność gospodarczą za granicą, by płacić mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne, muszą liczyć się z tym, że ZUS zgłosi się po zaległości – informuje „Rzeczpospolita”. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że ZUS może sprawdzać takie firmy i jeśli uzna, że ich zagraniczna działalność jest fikcyjna, może egzekwować zapłatę składek nawet za okres pięciu lat wstecz.

Czytaj więcej na tvp.info.
Beatrycze - 26-02-2016, 17:41
Temat postu:
Zawieszenie działalności a obliczanie składek ZUS.

Zawieszenie działalności to dla przedsiębiorcy nie tylko szansa na odpoczynek, ale również oszczędność pieniędzy.W każdej firmie mogą pojawić się przejściowe trudności. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest chwilowe zaprzestanie wykonywania czynności.

Zgodnie z przepisami działalność można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Prawo to przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Najkorzystniej jest zawiesić działalność na okres obejmujący pełne miesiące kalendarzowe. Nie ma wówczas obowiązku opłacania składek społecznych, na Fundusz Pracy i zdrowotnej.

Jeżeli działalność zostanie zawieszona w trakcie miesiąca, składki społeczne i na Fundusz Pracy przelicza się proporcjonalnie.

Składkę zdrowotną natomiast należy opłacić w całości, gdyż jest ona niepodzielna. Oznacza to, że nawet zawieszając działalność drugiego dnia danego miesiąca w roku 2016 zapłacisz 288, 95 zł ubezpieczenia zdrowotnego za ten miesiąc.

Więcej:
https://www.infakt.pl/blog/zawieszenie-dzialalnosci-a-obliczanie-skladek-zus/
Beatrycze - 02-03-2016, 16:50
Temat postu:
Jak ZUS okrada ludzi, a konkretnie małych przedsiębiorców.


Arek - 10-06-2016, 13:36
Temat postu:
Prowadzenie biznesu w Polsce ma być prostsze. Firmy skorzystają ze 100 nowych usprawnień przygotowanych przez resort rozwoju.

Bardziej przyjazna administracja, łatwiejsze odzyskiwanie wierzytelności i łagodniejsze przepisy prawa – to niektóre z ułatwień, jakie przewiduje zaproponowany przez resort rozwoju pakiet dla przedsiębiorców. Skorzystają z niego głównie małe i średnie firmy. W najbliższych tygodniach propozycje trafią do konsultacji. Najprawdopodobniej jesienią resort zaprezentuje kolejny pakiet.

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/prowadzenie_biznesu_w,p1640074625


Victoria - 17-06-2016, 19:59
Temat postu:
Koniec ryczałtowego ZUS-u dla małych firm.

Minister Rozwoju potwierdza: Małe firmy zostaną zwolnione z comiesięcznej ryczałtowej daniny na rzecz ZUS. Na zmianach zyskać może nawet kilkaset tysięcy małych przedsiębiorców.

W aktualnym stanie prawnym obowiązującym od 17 lat, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zmuszona jest do płacenia comiesięcznej daniny na rzecz ZUS w wysokości aż 1121 zł. Składki ZUS w takiej wysokości płaci każdy przedsiębiorca, niezależnie od wysokości dochodów jakie osiąga.

Składkę w ryczałtowej wysokości 1121 zł płaci więc co miesiąc zarówno przedsiębiorca osiągający dochody w wysokości 20 tys. zł miesięcznie, jak i ten, który zarobił jedynie 1000 zł. Mało tego, obecny system zmusza do zapłaty wspomnianych składek nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca osiągnął stratę i w rzeczywistości nie dysponuje środkami na opłacenie tej daniny.

Na absurdalność obecnego systemu pobierania składek, od lat zwracały uwagę organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Aktualny system powoduje bowiem, iż osoby, które posiadają perspektywę dorobienia niedużych kwot pieniędzy, już na starcie rezygnują z założenia działalności. Kto bowiem byłby zainteresowany legalnym dorobieniem 1500 zł, jeśli już na początku otrzymuje informację, że ponad 1100 zł z tego zarobku należy się... ZUS-owi?

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/koniec-ryczaltowego-zus-u-dla-malych-firm.htm
Ralny - 05-07-2016, 22:25
Temat postu:
ZUS naciąga przedsiębiorców na wyższe składki.

ZUS żąda od nieświadomych przedsiębiorców zapłaty pełnych składek za miesiąc, w którym przebywali na zwolnieniu lekarskim. To ewidentne nadużycie ze strony ZUS. Składki można bowiem zapłacić od razu w niższej wysokości.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/zus-naciaga-przedsiebiorcow-na-wyzsze-skladki.htm
Beatrycze - 10-08-2016, 11:53
Temat postu:
Senat uwalił projekt przewidujący obniżenie podatku PIT dla przedsiębiorców prowadzących 1-osobową działalność. Powód? - Sprzeciw PiS-u.

Senatorowie nie zgodzili się na wprowadzenie 15-proc. stawki podatku dochodowego dla mikroprzedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przeciwko tym zmianom głosowali przedstawiciele PiS. Szkoda, bo podobne cięcia podatków w Rumunii napędziły rozwój gospodarczy (w tym roku ma on przekroczyć 4,0 proc.) i zamiast spadku wpływów podatkowych przyczyniły się do ich istotnego wzrostu.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03205-PiS-przeciwko-obnizeniu-podatku-PIT.htm
Beatrycze - 12-08-2016, 09:09
Temat postu:
Urlop wychowawczy a działalność gospodarcza.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z 3-letniego urlopu wychowawczego, na takich samych zasadach jak pracownicy etatowi. Za okres urlopu przedsiębiorca zostanie objęty ubezpieczeniem społecznym, a składki ZUS zostaną opłacone za niego z budżetu państwa.

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/urlop-wychowawczy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Ralny - 30-08-2016, 19:02
Temat postu:
Trzeba mieć ogromną odwagę aby w Polsce otworzyć działalność gospodarczą.


Beatrycze - 05-10-2016, 16:54
Temat postu:
Będziesz chciał założyć firmę? Prześwietli Cię urząd skarbowy. Szykują się restrykcyjne zmiany w prawie.

Zakładanie firm kiedyś było drogą przez mękę (kto zakładał ten wie). Następnie, całkiem niedawno uproszczono procedurę i od tego momentu można to zrobić w jednym okienku. Czasy jednego okienka mogą niedługo pozostać tylko wspomnieniem, bo, jeśli najnowsze propozycje zmian wejdą w życie, przy rejestracji każda nowa firma zostanie dokładnie „prześwietlona” przez Urząd Skarbowy.

Więcej:
http://www.dzienniknarodowy.pl/3045/bedziesz-chcial-zalozyc-firme-przeswietli-cie-urza/
Noema - 10-10-2016, 23:06
Temat postu:
PiS postanowił zlikwidować 19% podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Będzie progresywny. Kolejni geniusze, którzy nie uczą się na cudzych błędach. Będzie prosto – nie chcecie 19, nie dostaniecie nic. Czesi, Niemcy czy Słowacy nie pogardzą dodatkowymi pieniędzmi w budżecie.

http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/koniec-podatku-liniowego-piec-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec,682778.html
Ralny - 12-10-2016, 16:48
Temat postu:
Rozpoczyna się masowa emigracja przedsiębiorców

Zapowiedzi zmian nadchodzących zarówno w przyszłym roku, jak również od początku 2018 roku, zmuszają przedsiębiorców do likwidowania firm w Polsce i przenoszenia ich za granicę. Ponieważ nadal nie jest jasna sytuacja otoczenia biznesowego dla Wielkiej Brytanii w przyszłości - na pierwsze miejsce wysuwają się nasi najbliżsi sąsiedzi - Czechy, Słowacja i Niemcy. W przypadku Niemiec nadal poważną przeszkodą jest bariera językowa. Nic dziwnego zatem, że zwłaszcza na Słowacji, nowe polskie spółki powstają jak grzyby po deszczu.

Więcej:
http://www.mpolska24.pl/post/13081/rozpoczyna-sie-masowa-emigracja-przedsiebiorcow
Noema - 12-10-2016, 22:45
Temat postu:
Cytat:
Rozpoczyna się masowa emigracja przedsiębiorców

No i wykrakałam... w poście sprzed dwóch dni. Na dokładkę artykuły z portali foxdojcza:

http://natemat.pl/192029,wzrosna-podatki-dla-samozatrudnionych-pakuje-zespol-i-wyjezdzamy-sa-czechy-rosja-informatyk-odpowiada-rzadowi

http://innpoland.pl/130283,prowadzisz-dzialalnosc-gospodarcza-jednolity-podatek-zabierze-ci-co-miesiac-kilkaset-zlotych-infografika
Beatrycze - 20-10-2016, 13:52
Temat postu:
"Firma w Czechach", czyli czego nagle Polacy zaczęli szukać w Google. Zbiegło się to w czasie z ogłoszeniem nowych propozycji rządu w/s podatków. Przypadek? Nie sądzę...

Nikt, nawet przedstawiciele rządu, nie ma już wątpliwości - nowe regulacje podatkowe, które zaczną obowiązywać od początku 2018 roku uderzą w tzw. klasę średnią. Spora grupa przedsiębiorców i samozatrudnionych straci część swoich dochodów z uwagi na realnie wyższe opodatkowanie niż do tej pory. Niestety, efekt takiego działania może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Tysiące osób, zamiast płacić podatki w Polsce, zacznie się bowiem fiskalnie rozliczać w innych państwach UE. Czy rząd wziął to w ogóle pod uwagę?

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul7/03367-Ucieczka-do-Czech-przez-nowy-podatek.htm
Ralny - 20-10-2016, 23:13
Temat postu:
ZUS go nienawidzi. Odkrył prosty sposób jak uzyskać za darmo DODATKOWY JEDEN MIESIĄC "małego zusu" dla nowych przedsiębiorców! Szczegóły:

http://www.wykop.pl/artykul/3409027/zus-go-nienawidzi-odkryl-prosty-sposob-jak-miec-dodatkowy-miesiac-malego-zusu/
Noema - 19-11-2016, 16:52
Temat postu:
Szokującą reformę szykuje Morawiecki. O dziwo wymyślił coś niegłupiego. Nazwał to „Konstytucją dla biznesu”. Projekt ten wprowadza zasadę „co nie jest zabronione prawem, jest dozwolone”, a także zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy, rozpatrywanie niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorcy, „działalność nierejestrowa” dla najmniejszych działalności, których maksymalny przychód to 50% najniższego wynagrodzenia, likwidacja REGON (będzie potrzebny jedynie NIP).

Czekam na krytykę tych rozwiązań ze strony totalnej opozycji. Zwłaszcza KOD i Nowoczesna będą mieć okazję się wykazać. Umieram z ciekawości jak oni to ubiorą, żeby okazało się, że to złe, podłe i faszystowskie. I niezgodne z Konstytucją rzecz jasna.

https://wiadomosci.tvp.pl/27794527/konstytucja-dla-biznesu
Ralny - 21-11-2016, 11:20
Temat postu:
Nie zarabiasz tysiąca złotych? Działalności nie musisz otwierać.

Do tysiąca złotych miesięcznego przychodu firmy nie trzeba zakładać. To jedna z rewolucyjnych propozycji zapisanych w Konstytucji Biznesu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Eksperci chwalą ideę, ale już nie jej szczegółowe rozwiązania. Pomysł wbrew pozorom ma bowiem bardzo wiele niedopowiedzeń.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/kiedy-trzeba-zakladac-firme-tysiac-zlotych,193,0,2204097.html
Victoria - 16-01-2017, 14:49
Temat postu:
Działalność gospodarczą można już zarejestrować przez telefon. Resort rozwoju wprowadza nowe ułatwienia dla przedsiębiorców.

Resort rozwoju wprowadził usługę, która umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej przez telefon. W trakcie rozmowy konsultant przyjmuje niezbędne dane i wypełnia wniosek, a procedurę można zakończyć, składając podpis przez internet lub w urzędzie gminy. Pod specjalnym numerem telefonu przedsiębiorcy mogą też skorzystać z opcji telefonicznych powiadomień dotyczących na przykład ważnych zmian w przepisach. Resort podkreśla, że to pionierska usługa w skali administracji publicznej.

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/dzialalnosc,p620951178


Ralny - 18-01-2017, 23:19
Temat postu:
Kolejne części na kanale:
https://www.youtube.com/user/mtarkowskicom/videos


Beatrycze - 23-01-2017, 13:24
Temat postu:
Przedsiębiorcy niejednoznacznie oceniają rząd. Doceniają ułatwienia dla biznesu, ale obawiają się kontroli i nowych obciążeń.

Środowisko przedsiębiorców niejednoznacznie ocenia dotychczasowe działania rządu. Z jednej strony doceniają wycofanie się z rujnujących budżet państwa wyborczych obietnic, obniżkę CIT dla małych firm, projekt „100 zmian dla biznesu”. Natomiast z drugiej strony obawiają się wzmożonych kontroli, wzrostu obciążeń finansowych i niepewnego otoczenia legislacyjnego. To nie sprzyja inwestycjom, bez których nie uda się osiągnąć zakładanego poziomu wzrostu gospodarczego.

Więcej:
http://www.biznes.newseria.pl/news/przedsiebiorcy,p669357325


Beatrycze - 24-01-2017, 14:22
Temat postu:
VAT, PIT i ZUS w 2017 r. – podsumowanie najważniejszych informacji dla przedsiębiorców.

2017 rok przyniósł wiele zmian księgowych dla osób prowadzących swoją działalność gospodarczą. Najwięcej z nich dotyczy kwestii związanych z VAT, ale kilka nowych tematów pojawiło się także w przypadku podatku dochodowego oraz ZUS. Sam jestem przedsiębiorcą, więc postaram się w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć najważniejsze nowości w przepisach.

Więcej:
http://sebastianbobrowski.natemat.pl/199795,vat-pit-zus-w-2017-r-podsumowanie-najwazniejszych-informacji-dla-przedsiebiorcow
Victoria - 24-01-2017, 20:47
Temat postu:
Prowadzić uczciwie firmę, a przy tym spokojnie zarabiać nie jest wcale łatwo. Zwłaszcza w Polsce. Świetnie zdają sobie z tego sprawę uczestnicy konferencji "Mennica", zorganizowanej przez środowisko Pobudki. Wysokie i skomplikowane podatki, zmienne prawo i papierologia to tylko niektóre z trudności, jakie czyhają na młodego przedsiębiorcę. Prelegenci opowiadają więc swoje doświadczenia i radzą na co warto uważać.


Pirex - 25-01-2017, 01:21
Temat postu:
Są bardzo proste sposoby, by nie płacić ZUS. I całkowicie zgodne z prawem.

Chcesz prowadzić własną firmę, ale nie uśmiecha ci się płacenie państwu ponad 14 000 zł rocznie w formie ZUS-u i składek? Wiele z nich możesz ominąć i koszt prowadzenia firmy zamknąć sumą 250 - 300 zł miesięcznie. Całkiem legalnie.

Cały tekst:
http://innpoland.pl/132503,sa-bardzo-proste-sposoby-by-nie-placic-zus-i-calkowicie-zgodne-z-prawem
sheva17 - 25-01-2017, 08:30
Temat postu:
Kolejna bzdura. Skończy się jak z outsourcingiem,najpierw radość z kilku groszy oszczędności, a potem płacz, że nie dość, że rzekome oszczędności były groszowe, to jeszcze te pieniądze gdzieś przepadły, a dług wobec ZUS za kolejne lata uregulować trzeba.
Beatrycze - 01-02-2017, 19:24
Temat postu:
To już najwyższa pora. Dziewięć sytuacji, w których trzeba postawić wszystko na jedną kartę i założyć własną firmę.

„Nigdy nie żałowałem decyzji o odejściu z korporacji” - opowiadał niedawno w rozmowie z INN:Poland Michał Napierała, twórca firmy Woodlans. „Wychodzę z założenia, że lepiej spróbować, niezależnie od skutku, niż później żałować, że się nie spróbowało. Tym bardziej, że wiele osób wypala się, trzymając się kurczowo nielubianej pracy” - zachęca z kolei blogerka Joanka Z., zajmująca się dziś szyciem i prowadząca sklep ze swoimi wyrobami. Oto kilka kluczowych powodów, dla których należy zacząć nowe życie.

Więcej:
http://innpoland.pl/132661,to-juz-najwyzsza-pora-dziewiec-sytuacji-w-ktorych-trzeba-postawic-wszystko-na-jedna-karte-i-zalozyc-wlasna-firme
Beatrycze - 16-02-2017, 13:19
Temat postu:
Przedsiębiorca zapłaci 8-krotnie wyższe składki ZUS niż rolnik.

Przeciętny rolnik ubezpieczony w KRUS płaci składkę w wysokości 141 zł miesięcznie. W tym samym czasie, osoba prowadząca działalność gospodarczą odprowadza do ZUS kwotę 1172 zł. Różnica jest 8-krotna. Sytuację pogłębia fakt, iż tempo wzrostu składek ZUS jest 3-krotnie szybsze niż w przypadku składek KRUS...

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/przedsiebiorca-zaplaci-skladki-zus-ponad-8-razy-wyzsze-niz-rolnik.htm
Beatrycze - 20-02-2017, 13:52
Temat postu:
Nareszcie! ZUS przestanie rujnować małe firmy!

– Zbyt wysokie składki na ZUS są największym zabójcą legalnych miejsc pracy w Polsce. Wiadomo, że jak ktoś ma zapłacić 1200 zł, a jego wpływy z własnej działalności wynoszą niewiele więcej, to po prostu nie zapłaci tej daniny, bo w ogóle nie zarejestruje firmy – mówi „Rzeczpospolitej" Adam Abramowicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego. – Dlatego zmieniamy ten system. Przy przychodach z działalności do 5 tys. zł na miesiąc składki na ubezpieczenia społeczne będą niższe niż dziś – zapowiada.

Więcej:
http://malydziennik.pl/nareszcie-zus-przestanie-rujnowac-male-firmy,2709.html
Victoria - 02-03-2017, 16:31
Temat postu:
Składki ZUS osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej:

http://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-osoby-wspolpracujacej-przy-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.htm
Ralny - 05-03-2017, 20:07
Temat postu:
Maski opadły i obecna władza pokazała swoje socjalistyczne oblicze. Zapowiedziano również koniec wolnego rynku w Polsce i powołano kolejne supersłużby do gnębienia przedsiębiorców. Powiało grozą szczególnie wtedy, gdy Naczelnik Polski, Jarosław Kaczyński, szef partii rządzącej PiS, oświadczył, że wprowadza "rynek w służbie narodu".


Pirat - 02-04-2017, 15:40
Temat postu:
Przedsiębiorca przedsiębiorcy nierówny. To zarówno właściciel prężnego zakładu produkcyjnego, jak i wyrobnik wypchnięty na samozatrudnienie. O których tu mowa?
Beatrycze - 04-04-2017, 13:45
Temat postu:
PiS szykuje rewolucje ws. składek ZUS. Zobacz, co się zmieni.

To już koniec zryczałtowanego ZUS dla mikroprzedsiębiorców. W tym tygodniu poznamy szczegóły i wysokości nowych stawek. Jednak już dziś z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może na tym skorzystać nawet do 400 tys. osób. - To znakomita wiadomość. Wcześniej nikt tych ludzi nie rozumiał, a oni codziennie walczą o utrzymanie się na powierzchni. Rostowski i Szczurek nie raczyli się nad tym pochylić, ale Morawiecki wreszcie zrozumiał niestosowność tej sytuacji - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-skladki-mala-dzialalnosc-skladka,223,0,2292703.html
Noema - 06-04-2017, 12:12
Temat postu:
Będą niższe składki ZUS dla małych firm:

http://zus.pox.pl/zus/beda-nizsze-skladki-zus-dla-malych-firm.htm
Beatrycze - 10-04-2017, 13:36
Temat postu:
"Mały ZUS" wcale nie taki mały. Nie wszyscy zapłacą mniej.

Ministerstwo Rozwoju chce, by mali przedsiębiorcy płacili mniejszy ZUS. Środowiska biznesowe pomysł chwalą, ale niektórzy eksperci zwrócili uwagę, że propozycja wcale nie jest tak atrakcyjna, jak na początku się wydawało. "Przyjęcie jako podstawy do wyliczenia składki przychodów, a nie dochodów sprawia, że znaczna część przedsiębiorców nie będzie mogła skorzystać z nowego rozwiązania" - alarmują.

Więcej:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/maly-zus-firma-skladki,69,0,2297413.html

---

Ciemna strona nowych składek emerytalnych.

Planowane ułatwienia w opłacaniu ZUS przez samozatrudnionych to jeszcze więcej groszowych świadczeń w przyszłości i dodatkowe wydatki dla budżetu.

Tak eksperci oceniają najnowszą propozycję Ministerstwa Rozwoju, która przewiduje bezterminowe płacenie niskich składek ubezpieczeniowych przez małych przedsiębiorców. Najniższa wpłata ma wynosić 32 zł. Skorzystają z niej ci, których miesięczny przychód nie przekroczy 200 zł. Składki będą rosły wraz z przychodem. Przykładowo, osiągający przychód od 800 do 1000 zł wpłaci do ZUS 160 zł. Dopiero od dwuipółkrotności płacy minimalnej (czyli 5 tys. zł) będą obowiązywać dotychczasowe zasady opłacania zryczałtowanych składek.

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/1033947,ciemna-strona-nowych-skladek-emerytalnych.html
Beatrycze - 23-05-2017, 13:38
Temat postu:
Niższe składki dla małych firm szybko w życie nie wejdą. ZUS i resort pracy torpedują pomysł Morawieckiego.

Wysoce prawdopodobne staje się odsunięcie o rok wejścia w życie preferencyjnych zasad oskładkowania małej działalności gospodarczej. Pomysł nie budzi entuzjazmu w związkach zawodowych, ZUS i resorcie pracy.

Więcej:
http://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/550444,zus-nizsze-skladki-na-zus-mateusz-morawiecki.html
Ralny - 24-05-2017, 13:13
Temat postu:
Uciekać z Polski, rozwijać się? Gdzie najlepiej założyć firmę za granicą?

Gdzie najlepiej teraz prowadzić biznes:
http://blog.kurencja.com/zalozyc-firme-granica/
Victoria - 26-05-2017, 17:53
Temat postu:
Małe firmy miały zapłacić dużo niższy ZUS. Teraz ministerstwo wycofuje się z części deklaracji.

Zamiast 32 zł już 175 zł. Ministerstwo Rozwoju zmienia w swoim projekcie wartości minimalnej składki na ZUS, jaką mieliby płacić mikroprzedsiębiorcy. W ocenie pracodawców, korekta może być początkiem końca zapowiadanej rewolucji.

Więcej:
http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zus-skladki-mala-dzialalnosc-skladka,103,0,2325863.html
Ralny - 31-05-2017, 22:05
Temat postu:
Zmiany w zgłoszeniach do ZUS. Jedno okienko staje się faktem.

Tzw. "jedno okienko" teoretycznie funkcjonuje już od sześciu lat. W praktyce jednak nowy przedsiębiorca i tak był zmuszony do odwiedzenia co najmniej dwóch urzędów. Od teraz wizyty w ZUS nie będą już konieczne. Tym samym, idea "jednego okienka" w końcu stała się faktem.

Czytaj więcej:
http://zus.pox.pl/zus/zmiany-w-zgloszeniach-do-zus-jedno-okienko-staje-sie-faktem.htm
Victoria - 01-06-2017, 16:46
Temat postu:
Mała działalność gospodarcza przesunięta o rok. Mikro ZUS dopiero od 2019 roku.

- Start Małej Działalności Gospodarczej od 1 stycznia 2018 r. jest mało realny - przewiduje w rozmowie z money.pl Jadwiga Emilewicz. Wiceminister rozwoju przyznaje, że realny termin to dopiero 2019 r. To wtedy przy przychodach do 5 tys. zł przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ryczałtowego ZUS.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mala-dzialalnosc-gospodarcza-zus-emilewicz,65,0,2328129.html
Minerva - 05-06-2017, 01:34
Temat postu:
Zasiłek opiekuńczy a działalność gospodarcza

Przedsiębiorcy, któremu zachoruje dziecko lub żona, ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy. Ponadto, za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, przedsiębiorca może obniżyć należne składki ZUS.

Każda ubezpieczona w ZUS osoba ma prawo do zasiłku za okres 60 dni w roku, jeśli w tym czasie sprawowała opiekę nad innym członkiem rodziny, np. nad chorym dzieckiem lub małżonkiem. Taki zasiłek opiekuńczy przysługuje również osobom prowadzącym działalność gospodarczą, co pozwala na znaczne obniżenie należnych składek ZUS.

Cały tekst:
http://zus.pox.pl/zus/zasilek-opiekunczy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Beatrycze - 19-06-2017, 11:52
Temat postu:
Niższy ZUS dla małych firm nawet przez trzy lata? Resort Morawieckiego chce, rząd nie komentuje.

Istnieje duża szansa, że osoby, które założyły działalność gospodarczą w 2016 r., będą płaciły preferencyjne stawki na ubezpieczenie społeczne (naliczane od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia) do końca 2018 r. Czyli w najlepszym wypadku nawet przez trzy lata od chwili zarejestrowania firmy.

Więcej:
http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/552450,male-firmy-nizszy-zus-zmiany-rzad-pis-przepisy-skladki.html

http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1051481,maly-zus-dla-nowych-przedsiebiorcow-nie-bedzie-mniejszy-niz-ten-obecny.html
Ralny - 21-06-2017, 22:48
Temat postu:
Nowe składki ZUS na 2018 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2018 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 4,2% wyższe niż w roku 2017. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1200 zł.

Czytaj więcej:
http://zus.pox.pl/zus/nowe-skladki-zus-na-2018-rok.htm

---

Mały ZUS przez trzy lata zamiast dwóch

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnych składek ZUS aż przez 3 lata od założenia działalności. Obecnie ulga składkowa kończy się już po 2 latach.

Czytaj więcej:
http://zus.pox.pl/zus/maly-zus-przez-trzy-lata-zamiast-dwoch.htm
Ralny - 27-06-2017, 18:47
Temat postu:
Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czytaj więcej:
http://zus.pox.pl/zus/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-skladki-zus.htm
Beatrycze - 11-07-2017, 13:15
Temat postu:
Jak otrzymać zwrot nadpłaty ZUS?

Czasem płacimy składki, których nie musimy płacić. Jak odzyskać pieniądze od ZUS, gdy zorientujemy się, że płaciliśmy nienależne ZUS-owi składki? Czy ZUS powinien wypłacić nam odsetki?

Więcej:
http://zus.pox.pl/zus/zwrot-nadplaty-zus.htm
Beatrycze - 13-07-2017, 13:14
Temat postu:
Mały ZUS dla małych firm od stycznia 2018 r.

Jeśli we wrześnie wejdziemy z projektem do Sejmu, to jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby ustawa dot. małego ZUS dla małych firm weszła w życie 1 stycznia 2018 r. - powiedziała w środę wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej:
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/maly-zus-dla-firm,125,0,2344317.html
Beatrycze - 04-08-2017, 14:34
Temat postu:
Niższy ZUS dla małych firm od 1 stycznia 2019 roku.

Spodziewamy się, że po wakacjach ruszy proces legislacyjny ustawy o małej działalności gospodarczej. Chcielibyśmy, by zakończył się on do końca 2017 r. Wówczas przedsiębiorcy płaciliby obniżone składki od 1 stycznia 2019 r - powiedziała PAP wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Więcej:
http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1062402,maly-zus-dla-malych-firm-od-kiedy-obnizone-skladki-zus-dzialalnosc-gospodarcza.html
Diken - 05-08-2017, 11:01
Temat postu:
Ja to chyba bym nie zdecydował się na prowadzenie własnej działalności.
Spora odpowiedzialność, czasem stres podczas pracy, trzeba mieć na głowie podatki, ZUS, dbać o dobrą kondycję firmy.
To jest oczywiście wszystko ważne w prowadzeniu firmy, ale nie każdy się nadaje do tego.
Chyba że ktoś by mi zaproponował w jakiejś spółce pracę, byłbym czyimś "wspólnikiem", ale to też jakieś ryzyko...

Trzeba mieć o czymś w miarę dobrą wiedzę, znać się na czymś i umieć coś robić.
To nie jest takie proste dla każdego, żeby sobie otworzyć firmę, działalność. Trzeba spełnić jakieś tam warunki, musi się udać, a i tak nie ma pewności, czy będzie powodzenie w prowadzeniu firmy.
Jak firmy nie dają rady, właściciele muszą zamknąć działalność z powodu problemów, to może być nieprzyjemna sprawa z podatkami, z Urzędem Skarbowym.
Jeżeli konkurencja "zmiata" jakieś firmy z rynku, to właściciele, nie mając klientów, zleceń, muszą się czymś ratować i albo się zadłużają w firmach poza bankowych, albo kombinują coś "na lewo".
To potem skutkuje wizytami komorników i traci się wszystko to, co się wcześniej miało, bo długi trzeba spłacać.

W przypadku niektórych, własnych firm tak się dzieje.
Fakt, że, mając własną firmę, zarabia się sporo, ale też są podatki, wypłaty dla pracowników, koszty napraw sprzętu które się używa do pracy, również zakup potrzebnego sprzętu, koszty paliwa, oleju do samochodu.
Właściciele firm sporo muszą oddawać, z tego co zarobią na potrzeby funkcjonowania firm, bo inaczej nie mogliby prowadzić firm.

Mam znajomego, który jest budowlańcem, wcześniej pracował gdzieś w administracji, w Spółdzielni Mieszkaniowej, a teraz, po jakichś kursach budowlanych, założył działalność budowlaną i robi projekty budowlane pod zabudowę budynków mieszkalnych i nie tylko.
Pracuje razem z ojcem, który również robi takie projekty. No ale co z tego, skoro on raz ma trochę zleceń, a raz nie ma i jest jakiś czas bez pracy.
Musi płacić podatki, ZUS, a wcale nie zawsze ma dobre z tego zyski, bo to zależy od okresów w roku.
Victoria - 09-08-2017, 15:28
Temat postu:
Ukraińcy chcą robić w Polsce biznes. Liczba działalności rośnie lawinowo.

W 2016 r. przybysze ze Wschodu zarejestrowali w Polsce prawie tysiąc działalności gospodarczych. Imigracyjna fala będzie wzbierała, a wraz z nią przybywać będzie firm prowadzonych przez cudzoziemców.

Więcej:
http://forsal.pl/gospodarka/demografia/artykuly/1063413,ukraincy-chca-robic-w-polsce-biznes-liczba-dzialalnosci-rosnie-lawinowo.html
Ralny - 18-08-2017, 20:14
Temat postu:
Tymczasem w światach równoległych.

1. Portal branżowy Mam Startup przeprowadza wywiad z Ukraińcami - Bogdanem i Tarasem. Są pozytywnie zaskoczeni polskimi realiami dla przedsiębiorców.

2. Portal paruwkowy INN Poland z grupy naTemat.pl Tomasza Lisa przeprowadza wywiad z tymi samymi Ukraińcami - Bogdanem i Tarasem. I oczywiście "mocno o ciemnych stronach biznesu w Polsce".

Linki:

http://mamstartup.pl/inside/11724/jestesmy-zaskoczeni-otwartoscia-i-brakiem-korupcji-w-urzedach-zespol-ukraincow-o-startupowaniu-w-polsce

http://innpoland.pl/136609,ukrainski-start-upowiec-mocno-o-ciemnych-stronach-robienia-biznesu-w-polsce-na-samego-maila-czekam-2-3-dni
Beatrycze - 22-08-2017, 13:59
Temat postu:
Polacy coraz bardziej przedsiębiorczy. Rośnie popularność samozatrudnienia i liczba mikrofirm.

Frustracja, niezadowolenie z pracy i potrzeba niezależności – to główne czynniki, które skłaniają Polaków do zakładania własnego biznesu. Osoby, które decydują się na taki krok, są świadome swoich kompetencji, nie skupiają się na brakach, mają większą skłonność do ryzyka i godzą się z możliwością popełnienia błędu. Taki obraz polskiego przedsiębiorcy wyłania się z badań Agencji Badawczej IZMAŁKOWA, przeprowadzonych na zlecenie ING Banku Śląskiego. Według danych PARP w Polsce z roku na rok wzrasta popularność samozatrudnienia i liczba zakładanych mikroprzedsiębiorstw.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/polacy-coraz-bardziej,p1726265520


Victoria - 24-08-2017, 17:20
Temat postu:
Preferencyjny ZUS dla firm będzie wydłużony? Rząd proponuje 3 lata niskich składek.

Rząd chce wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do 3 lat z obecnych 2 lat - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Obecnie ustawa określa 2-letni preferencyjny okres opłacania składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność.

Więcej:
http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1066074,preferencyjny-zus-dla-firm-bedzie-wydluzony-rzad-proponuje-3-lata-niskich-skladek.html
Victoria - 28-08-2017, 17:48
Temat postu:
ZUS upomina się o zaległe składki. Wkrótce zmiany w sposobie płacenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła listy do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mają zaległości w składkach. Informuje, że od nowego roku wchodzi opłacanie składek na ZUS ma być prostsze dzięki e-składce.

Przedsiębiorcy będą wykonywali co miesiąc tylko jeden przelew na łączną kwotę wszystkich składek, jakie są zobowiązani odprowadzać, a nie jak obecnie trzy lub cztery. ZUS podzieli tę składkę na poszczególne ubezpieczenia. Dla zadłużonych ta zmiana może oznaczać brak prawa do ubezpieczenia chorobowego – wyjaśnia IAR rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Więcej:
http://www.tvp.info/33761242/zus-upomina-sie-o-zalegle-skladki-wkrotce-zmiany-w-sposobie-placenia
Victoria - 30-08-2017, 22:58
Temat postu:
Zakładasz firmę? Sprawdź, ile wynoszą preferencyjne składki ZUS.

Składki preferencyjne ZUS są rozwiązaniem kierowanym do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Uprawnia ono do zmniejszenia kwot uiszczanych na różne typy ubezpieczeń i trwa przez pierwsze 24 miesiące od momentu założenia firmy.

O ile niższe są składki preferencyjne?

Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą mają prawo opłacania składek od niższej podstawy niż pozostali. Wynosi ona bowiem 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy przy braku ulg wzrasta do minimum 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Więcej:
http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1066275,preferencyjne-skladki-zus-przedsiebiorcy-dzialalnosc-gospodarcza.html
Beatrycze - 31-08-2017, 15:06
Temat postu:
ZUS pisze listy i alarmuje przedsiębiorców.

Zakład ostrzega niektórych samozatrudnionych, że niebawem mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego. Wszystkim natomiast wysyła nowe numery kont do opłacania składek.

Część przedsiębiorców otrzyma w najbliższym czasie dwa ważne listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy już na dniach trafi do prowadzących działalność gospodarczą, mających zaległości składkowe. Zakład ostrzega ich, że mogą stracić prawo do zasiłku chorobowego w czasie zwolnienia. Natomiast w październiku wszyscy samozatrudnieni otrzymają przesyłkę, w której będzie się znajdował indywidualny numer konta składkowego.

Więcej:
http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1067725,zus-pisze-listy-i-alarmuje-przedsiebiorcow.html
Beatrycze - 06-09-2017, 16:13
Temat postu:
Od 2018 roku przedsiębiorcy otrzymają indywidualne rachunki w ZUS. Jednym przelewem zapłacą wszystkie zobowiązania wobec Zakładu.

Od 1 stycznia 2018 roku obecne rachunki, na które płatnicy wpłacają składki na ubezpieczenia i fundusze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zostaną zamknięte. Prowadzący działalność gospodarczą otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków składkowych (NRS), na które odprowadzać będą sumę należnych składek. Projekt e-Składka to ułatwienie, które może jednak przysporzyć płatnikowi kłopotów, jeśli nie wyrówna wcześniej zaległości.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/od-2018-roku,p932831786


Beatrycze - 27-09-2017, 13:32
Temat postu:
Jakie dofinansowania oferuje UE młodym przedsiębiorcom? Co zrobić, by z nich skorzystać?

Założenie własnej firmy oraz jej rozwój wymagają dużego nakładu finansowego, co przeraża większość początkujących przedsiębiorców. Dzięki programom unijnych dofinansowań mogą uzyskać niezbędne środki, które ułatwią im start. Jakie rodzaje dotacji na swój biznes można otrzymać w ramach środków Unii Europejskiej?

Więcej:
http://forsal.pl/artykuly/1070599,dofinansowanie-ue-unijne-dotacje-wlasna-firma.html
Victoria - 29-09-2017, 20:07
Temat postu:
Po śmierci przedsiębiorcy jego działalność gospodarcza umiera wraz z nim. Nowe prawo o sukcesji ma to zmienić.

Śmierć przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, skutkuje tym, że jego firma formalnie „umiera” razem z nim. Ministerstwo Rozwoju chce, żeby w takim przypadku przedsiębiorstwo mogła kontynuować działalność, z pożytkiem dla spadkobierców zmarłego i krajowej gospodarki. Ma to umożliwić ustawa o sukcesji, której projekt jest opiniowany. Nowe przepisy wprowadzą zwolnienia od podatku spadkowego i funkcję zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem będzie dalej poprowadzić firmę. Pewnym utrudnieniem mogą być potencjalne konflikty między spadkobiercami.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/po-smierci,p59916390


Beatrycze - 24-10-2017, 11:36
Temat postu:

Ralny - 26-10-2017, 09:09
Temat postu:
Nowe obowiązki podatkowe dla małych firm: Jednolity Plik Kontrolny

Już za trzy miesiące każda mała firma zobowiązana będzie do comiesięcznego przesyłania fiskusowi szczegółowych danych finansowych. Niemal każdy polski przedsiębiorca co miesiąc będzie musiał wysłać skarbówce tzw. jednolity plik kontrolny zawierający wszystkie transakcje dotyczące podatku VAT.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/nowe-obowiazki-podatkowe-dla-malych-firm-jednolity-plik-kontrolny.htm
Beatrycze - 02-11-2017, 12:37
Temat postu:
Drobni przedsiębiorcy przez pół roku bez ZUS. Warunek: zarobek do połowy pensji minimalnej.

- Drobni przedsiębiorcy, którzy będą zarabiać do połowy wynagrodzenia minimalnego, przez pół roku nie będą musieli płacić danin na ZUS - zapowiedział we wtorek Mateusz Morawiecki.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/przedsiebiorcy-zus,57,0,2383929.html
wodkangazico - 02-11-2017, 22:59
Temat postu:
To wychodzi, że w 2018 minimalna nie tyle wzrośnie do 2100, co zmaleje do 1050.
Albo i niżej - wszak dżejpimorganowy geniusz nie wyjaśnił, na ile oskalpuje tych, co letko nad kreskę wychyną.

Normalnie nic, tylko tynkarzem zostać, żeby się w robocie najeść.
No chyba, że usługi kateringowe będą się wliczać w koszta.
Inaczej, już po kilku tygodniach nfz (czyli kto?) wyda na takiego "biznesniema" kupę kasy na kroplówki i dożywianie.
Beatrycze - 06-11-2017, 10:06
Temat postu:
Masz biuro w mieszkaniu? To będziesz miał problem z rozliczeniem kosztów mediów i czynszu. Fiskus zmienia front.

Przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowaną działalność w swoim mieszkaniu, mają ostatnio nowy problem. Fiskus utrudnił możliwość rozliczania części czynszu i kosztów mediów, które są ponoszone w związku z prowadzeniem firmy we własnych czterech kątach.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podatki-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej,247,0,2385143.html
Ralny - 16-11-2017, 20:32
Temat postu:
Komu przysługują obniżone składki ZUS

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ulgi? O czym należy pamiętać? Jakich formalności powinniśmy dopilnować?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/komu-przysluguja-preferencyjne-skladki-zus-warunki-przyznania.htm
Beatrycze - 24-11-2017, 08:38
Temat postu:
3-letnia ulga w ZUS skasowana. Będzie półroczne zwolnienie ze składek.

Rząd ostatecznie porzucił koncepcję wydłużenia okresu ulgowych składek ZUS z dwóch do trzech lat. Wiadomo za to, że już od przyszłego roku wejdzie w życie półroczne zwolnienie z ZUS dla nowych firm. Natomiast najmniejsze firmy nie będą musiały rejestrować się w ogóle.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/3-letnia-ulga-w-zus-skasowana-bedzie-polroczne-zwolnienie.htm
Beatrycze - 27-11-2017, 11:27
Temat postu:
Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS? Mamy nowe stawki.

W 2018 r. zaczną obowiązywać pierwsze rozwiązania przewidziane w Konstytucji dla Biznesu: ulga na start, dzięki której przedsiębiorcy w pierwszych miesiącach działalności nie będą płacili składek na ZUS oraz możliwość prowadzenia działalności na mała skalę bez zarejestrowania. Zła wiadomość dla już działających przedsiębiorców. składki ZUS wzrosną. Mamy dokładne wyliczenia.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-skladki-zus,137,0,2391689.html
Victoria - 29-11-2017, 14:10
Temat postu:
Będzie abolicja dla przedsiębiorców zadłużonych wobec ZUS. Problem ze składkami ma 1,6 mln płatników.

Przedsiębiorcy muszą płacić składki ZUS w pełnym wymiarze niezależnie od tego, czy ich działalność gospodarcza przynosi zysk czy stratę. W efekcie problem z terminowym opłacaniem składek ma aż 1,6 mln przedsiębiorców, a ich łączne zadłużenie to prawie 30 mld zł. Jest duża szansa, że rząd przyjdzie z pomocą tym, którzy nie mają szans swoich długów spłacić.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/abolicja-dla-przedsiebiorcow-zadluzonych-zus,94,0,2392158.html
Ralny - 05-12-2017, 20:52
Temat postu:
Przedsiębiorcy zalegający ze składkami mogą stracić prawo do ubezpieczenia od 2018 r.

ZUS, nasza lokalna piramida finansowa pod auspicjami państwa, zamierza ostrzegać przedsiębiorców zalegających ze składkami. Sprawa jest poważna, ponieważ od 2018 roku, nawet za najmniejszą zaległość wobec ZUS, przedsiębiorca może stracić ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej:
https://bezprawnik.pl/skladki-zus-2018/
Beatrycze - 11-12-2017, 12:38
Temat postu:
Zmiany dla mikroprzedsiębiorców od stycznia. Korzystne dla fiskusa i firm.

Od stycznia 2018 r. miesięczny obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) obejmie wszystkie mikrofirmy rozliczające VAT. Już dziś jednak mikroprzedsiębiorcy mogą próbować wysyłanie pliku. Składając go teraz, zyskają szybszy zwrot VAT – do 25 dni przy rozliczeniach za listopad i grudzień 2017 r. – Fiskus zyskuje potężne narzędzie do precyzyjnej analizy, dzięki której będzie można celować w oszustów podatkowych – powiedział w TVP Info Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Więcej:
http://www.tvp.info/35131447/zmiany-dla-mikroprzedsiebiorcow-od-stycznia-korzystne-dla-fiskusa-i-firm
Beatrycze - 12-12-2017, 14:02
Temat postu:
Mateusz Grzesiak: własny biznes nie jest dla ludzi, którzy szukają w życiu wygody.

Startując w biznesie, trzeba wybrać dziedzinę, którą się kocha – uważa konsultant i psycholog biznesu dr Mateusz Grzesiak. Dopiero na tej podstawie można opracować wizję firmy, którą się buduje, i właściwe plany strategiczne jego osiągnięcia. Warunkami powodzenia są również wyzbycie się lęku przed porażką, skłonności do wygody i niechęci do podejmowania ryzyka.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/mateusz-grzesiak-wlasny,p447555857


Beatrycze - 13-12-2017, 14:18
Temat postu:
Ulga na start dla przedsiębiorców od 31 marca 2018 r.

Ulga na start to uprawnienie dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców polegające na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Jak wynika z uzasadnienia projektu ma to być szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. Autorzy uzasadnienia wskazują także, że określony w ustawie okres 6 miesięcy powinien być liczony od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Więcej:
http://mojafirma.infor.pl/biznes/prawo/konstytucja-dla-biznesu/768524,Ulga-na-start-dla-przedsiebiorcow-od-31-marca-2018-r.html
Victoria - 11-01-2018, 17:27
Temat postu:
Wydatki na mieszkanie są kosztem firmy, nawet gdy nie ma wydzielonego pomieszczenia na biuro.

Stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne: Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z mieszkaniem nawet w sytuacji, gdy nie wydzielił on osobnego pomieszczenia na działalność gospodarczą. Możliwość uznania takich wydatków za koszty firmowe nie jest bowiem uzależniona od wyodrębnienia całego pomieszczenia na cele biurowe.

Więcej:
https://zus.pox.pl/pit/wydatki-na-mieszkanie-sa-kosztem-firmy-nawet-gdy-nie-ma-wydzielonego-pomieszczenia-na-biuro.htm
Ralny - 11-01-2018, 18:43
Temat postu:
Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2018 roku

Zapowiadana od dawna reforma składkowa, mająca umożliwić małym przedsiębiorcom opłacanie składek ZUS uzależnionych od wysokości osiąganych przychodów, została przesunięta na rok 2019. Nie oznacza to jednak, że w roku 2018 ominą nas zmiany w podatkach i daninach na rzecz ZUS. Wręcz przeciwnie, w tym roku zmian takich będzie wyjątkowo dużo.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wazne-zmiany-w-podatkach-i-zus-w-2018-roku.htm
Beatrycze - 16-01-2018, 14:15
Temat postu:
Mikroprzedsiębiorcy odetchną? "Zmiany w ciągu pół roku".

Obniżona stawka ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców może zacząć obowiązywać w ciągu pół roku – dowiedział się Money.pl.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-mikroprzesiebiorcy-emerytury,207,0,2396367.html
Ralny - 18-01-2018, 19:00
Temat postu:
Zmiany w 2018: Stratę podatkową rozliczymy jednorazowo

Wysokość straty przedsiębiorca może odliczyć od osiągniętego w kilku kolejnych latach dochodu. Nowe przepisy mają umożliwić odliczenie tej straty od razu w całości, w ciągu jednego roku.

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym możliwe jest odliczenie osiągniętej w danym roku straty od dochodu osiągniętego w latach kolejnych. Takie rozliczenie straty podatkowej podlega jednak pewnym ustawowym ograniczeniom.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/zmiany-w-2018-strate-podatkowa-rozliczymy-jednorazowo.htm

---

Składka zdrowotna na 2018 rok

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2017 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 4739,91 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 3554,93 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2018 roku składka zdrowotna wynosić będzie 319,94 zł. W stosunku do roku 2017 oznacza to wzrost składki o 7,6%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-2018-rok.htm
Beatrycze - 19-01-2018, 13:33
Temat postu:
ZUS w Polsce za wysoki? Minister przedsiębiorczości odpowiada.

Czy ZUS dla przedsiębiorców w Polsce nie jest za wysoki? - W każdym kraju każdy przedsiębiorca odpowie, że podatków powinno nie być wcale albo powinny one być niższe. Ja nie jestem zwolennikiem niepłacenia podatków. W demokratycznym państwie prawa powinniśmy płacić - mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jadwiga-emilewicz-jerzy-kwiecinski-podatki,97,0,2396513.html
Victoria - 31-01-2018, 17:22
Temat postu:
Długo wyczekiwana przez przedsiębiorców ustawa trafiła do Senatu. Sami zainteresowani mają jednak niedosyt.

W poniedziałek do Senatu trafiła ustawa Prawo przedsiębiorców, która w piątek została przyjęta przez Sejm. To najważniejsza ustawa z tzw. Konstytucji biznesu. Nowe przepisy mają zachęcić zwłaszcza młodych Polaków do zakładania własnych firm. Zdaniem Wojciecha Warskiego, szefa Konwentu Business Centre Club, choć sam fakt uchwalenia ustawy jest pozytywny, to ustawodawca nie ustrzegł się błędów. Według niego przedsiębiorcy chcą prawa prostego i przejrzystego, a sama ustawa powinna po dwóch latach funkcjonowania zostać zrewidowana.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/dlugo-wyczekiwana-przez,p50945679


Pirat - 01-02-2018, 18:17
Temat postu:
Półroczne zwolnienie z ZUS uchwalone przez Sejm

To już pewne. Konstytucja Biznesu została uchwalona. Od marca nowe firmy nie zapłacą składek ZUS przez pół roku prowadzenia działalności. Najmniejsze firmy nie zapłacą zaś składek w ogóle.

Na ostatnim styczniowym posiedzeniu, Sejm uchwalił większością głosów aż pięć ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu. Co ciekawe, za przyjęciem nowej ustawy Prawo Przedsiębiorców głosowały zgodnie prawie wszystkie kluby parlamentarne (PiS, Kukiz15, Nowoczesna, PSL). Przeciwko przyjęciu nowych rozwiązań był jednak cały klub PO.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 01-02-2018, 19:52
Temat postu:
"Jedno okienko" to przeszłość. mBank wprowadza przedsiębiorców w zupełnie nową rzeczywistość.

Przedsiębiorcy korzystający z usług w mBanku otworzą firmę online, otrzymają darmowe konto firmowe wraz z bezpłatną funkcjonalnością wystawiania faktur i możliwością prowadzenia księgowości. Innymi słowy zostaną przedsiębiorcami w zaledwie 10 minut. "Jedno okienko" do założenia firmy przez lata było marzeniem przedsiębiorców, ale i polityków. Dla tych drugich jednocześnie stało się koszmarem, bo działało jedynie na papierze.

mBiznes konto Start
mBiznes konto Standard
mBiznes konto Komfort

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jedno-okienko-to-przeszlosc-mbank,80,0,2397008.html
Victoria - 02-02-2018, 19:20
Temat postu:
Będzie tak jak na Wyspach: Sejm uchwalił, że nowe firmy zapłacą ZUS dopiero wtedy, gdy zaczną zarabiać. I to jest "Dobra zmiana"!

Sejm głosami większości partii politycznych (przeciwko była tylko PO) przyjął ustawę, zgodnie z którą nowe firmy będą płacić "mały" ZUS dopiero, gdy ich miesięczne przychody przekroczą 1050 zł. Po osiągnięciu tej bariery składka ZUS przez pół roku będzie wynosić tylko 319,94 zł. Po tym okresie składka urośnie, ale nadal będzie znacznie niższa od normalnej (przez 2 lata po 520,10 zł miesięcznie).

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul8/04253-Z-ZUSem-bedzie-jak-na-Wyspach.htm
Beatrycze - 06-02-2018, 14:19
Temat postu:
Ważne deklaracje rządu. W końcu będą ulgi podatkowe dla przedsiębiorców.

Minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz obiecała zmiany podatkowe dla przedsiębiorców. Świat małego biznesu czekał na to od dawna. Przedsiębiorca będzie mógł się rozliczać ze współmałżonkiem, założyć spółkę akcyjną przez internet, a także skorzystać z 4 proc. CIT-u dla innowatorów.

Więcej:
http://innpoland.pl/140931,nizsze-podatki-dla-przedsiebiorcow-i-ulgi-dla-start-upow-zapowiada-rzad
Beatrycze - 12-02-2018, 17:50
Temat postu:
Ministerstwo przygotowuje zmianę przepisów. Tysiące podatników może stracić prawo do podatku liniowego.

Resort Finansów chce tak zmienić przepisy, by osoby, które mają tylko jednego klienta, a rozliczają się liniowo, zostały tego prawa pozbawione. Prawo do płacenia z 19-procentowego PIT od dochodów mieliby stracić tym samym samozatrudnieni, a przysługiwać by ono miało przedsiębiorcom.

Rozdzielenie dochodów z pracy i firm wymaga jednak nowego określenia, kim jest przedsiębiorca, a kim samozatrudniony – informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/przedsiebiorcy-podatki-samozatrudnienie-,76,0,2398028.html
Beatrycze - 13-02-2018, 15:45
Temat postu:
20- i 30-latkowie chętnie zakładają własne firmy. Motywuje ich potrzeba bycia niezależnym oraz chęć zysku.

Do 2025 roku milenialsi mają stanowić już ponad trzy czwarte wszystkich zatrudnionych na rynku pracy. Generacja Y to pokolenie z „żyłką do biznesu”, dlatego część z nich zatrudnia się sama, zakładając własną działalność gospodarczą. Ponad połowa Igreków wykorzystuje do tego własny kapitał, co czwarty korzysta z kredytu bankowego, a co trzeci – zapożycza się u znajomych lub rodziny. Miarą sukcesu jest dla nich finansowa niezależność i równowaga między pracą i życiem prywatnym.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/20-i-30latkowie-chetnie,p1303839851


Beatrycze - 15-02-2018, 14:01
Temat postu:
ZUS nie zapłaci "chorobowego" zadłużonym przedsiębiorcom. Nowe przepisy szokują.

Nowe zasady opłacania składek mają swoje niespodziewane konsekwencje. Przedsiębiorcy z zaległościami w opłacaniu składek ZUS nie będą dostawać wypłaty za „chorobowe”. Póki nie spłacą swojego długu.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-nowe-zasady-oplacania-skladek-2018,6,0,2398470.html
Beatrycze - 26-02-2018, 15:04
Temat postu:
Dziś ostatni dzień dla mikroprzedsiębiorców na złożenie JPK. Nowy obowiązek wymusi na nich przejście na elektroniczne faktury.

Dziś mija termin, w którym mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać Jednolity Plik Kontrolny. Od stycznia 2018 obowiązek ten obejmuje już wszystkich przedsiębiorców – w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. W Polsce na 1,5 mld wystawianych co roku faktur jedynie 30 proc. powstaje online, a 15 mln jest nadal wypisywanych na papierowym bloczku. Nowe obowiązki wymuszą na firmach cyfryzację w tym obszarze działalności. Będzie to o tyle prostsze, że na rynku pojawiają się nowe narzędzia, które im to ułatwią, i to bez konieczności ponoszenia kosztów.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/dzis-ostatni-dzie-dla,p863820063


Beatrycze - 01-03-2018, 15:28
Temat postu:
Mały ZUS dla najmniej zarabiających przedsiębiorców. "To ma znaczenie dla całej gospodarki" .

Składka na ZUS będzie niższa dla najmniej zarabiających przedsiębiorców, ale nie może być znacząco większa dla tych, których przychody wielokrotnie przewyższają przeciętne wynagrodzenie - przekonuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/maly-zus-emilewicz-praca,175,0,2399663.html
Ralny - 01-03-2018, 21:22
Temat postu:
Działalność nierejestrowana i zwolnienie z ZUS najwcześniej w kwietniu

Zwolnienie ze składek ZUS i zniesienie obowiązku rejestracji małych działalności gospodarczych miało nastąpić już w marcu. Senat zdecydował jednak o przesunięciu tego terminu.

Przypomnijmy, że zniesienie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej dotyczyć będzie osób osiągających miesięczne przychody nie wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku zatem limit uprawniający do tej preferencji wyniesie 1050 zł. Osoba, której miesięczne przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają tej kwoty, nie będzie musiała zgłaszać prowadzenia działalności, ani opłacać żadnych składek ZUS z tego tytułu.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-i-zwolnienie-z-zus-dopiero-od-kwietnia.htm
Victoria - 08-03-2018, 19:33
Temat postu:
Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy.

Pracownik etatowy wykonujący pracę w szczególnych warunkach nabywa prawo do wcześniejszej emerytury. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca identyczną pracę, w identycznych warunkach, takiego prawa nie nabywa.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wczesniejsza-emerytura-nie-dla-przedsiebiorcy.htm
Beatrycze - 09-03-2018, 15:05
Temat postu:
Tax Care - jedna z największych firm księgowych udostępniła polskim przedsiębiorcom całkowicie darmowy program do fakturowania i księgowości z opcją bezpłatnego generowania JPK. Bez abonamentu i bez ograniczeń czasowych.

Program został udostępniony wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca uzyskuje zupełnie darmowy dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Za jego pomocą możemy:

* wystawiać faktury,
* księgować dokumenty,
* generować ewidencję sprzedaży VAT i rejestry zakupów VAT,
* jednym kliknięciem tworzyć i wysyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK).
* generować dokumenty przychodowe i kosztowe,
* prowadzić rejestr kontrahentów,
* wysyłać faktury on-line.

W ramach tej bezpłatnej usługi otrzymujemy dostęp do pełnej wersji systemu bez opłacania jakiegokolwiek abonamentu. Firma nie pobiera żadnych opłat za rejestrację i korzystanie z programu.

Szczegóły: www.chmurafaktur.pl
Krog - 11-03-2018, 17:25
Temat postu:
Cytat:
zniesienie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej dotyczyć będzie osób osiągających miesięczne przychody nie wyższe niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

A jeśli ktoś zarabia na umowę o pracę 2500zł a chciałby prowadzić działalność gospodarczą dodatkowo uzyskując 500zł to czy będzie możliwe nie płacenie składek ZUS od tych 500zł?
Victoria - 11-03-2018, 18:35
Temat postu:
Krog, jeśli pracujeszna na etacie to składki ZUS (ubezp. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) płacisz tylko z tego tytułu + NFZ. Jeśli dodatkowo zarejestrujesz działalność gospodarczą to bez względu na dochód z tej działalności zapłacisz tylko zryczałtowaną składkę na ubezp. zdrowotne (NFZ).
Victoria - 13-03-2018, 22:38
Temat postu:
Wzrosły stawki na ZUS. Rząd szykuje kuriozalne pocieszenie.

Przedsiębiorcy znów zapłacą państwu więcej. Od 1 stycznia o kilkadziesiąt złotych wzrosły składki na ZUS. Z drugiej strony rząd chce się zlitować i obniżyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Tyle tylko, że ulga będzie śmiesznie mała.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wzrosly-stawki-na-zus-rzad-szykuje,212,0,2397908.html
Beatrycze - 03-04-2018, 13:48
Temat postu:
"Ryczałtowy ZUS zabija mikroprzedsiębiorców w Polsce". Jego zniesienie to ostatnia szansa dla właścicieli małych firm.

Już blisko 300 tys. drobnych przedsiębiorców zalega ze składkami w ZUS. Dla wielu obciążenie jest tak wielkie, że albo balansują na granicy opłacalności, albo zamykają interesy i uciekają za granicę. Wyłom w ryczałtowej składce ZUS jest jednak możliwy. Zapowiedziała go w programie "Money. To się liczy" minister Emilewicz.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zus-ryczaltowy-maly-zus-drobni-przedsiebiorcy,202,0,2401994.html
Ralny - 14-04-2018, 01:00
Temat postu:
Składki ZUS będą uzależnione od przychodu

Długo oczekiwane zmiany wejdą w życie już od przyszłego roku. Składki ZUS dla małych przedsiębiorców zostaną uzależnione od wysokości przychodów. Szczegółowe zasady ich naliczania uległy jednak istotnym zmianom względem pierwotnych założeń.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-beda-uzaleznione-od-przychodu.htm
Ralny - 22-04-2018, 11:59
Temat postu:
Działalność nierejestrowana. Wszystko, co musisz o niej wiedzieć (PIT, VAT, ZUS)

Osoba prowadząca drobną działalność nie musi już jej rejestrować, ani opłacać z tego tytułu żadnych składek ZUS. Nie oznacza to jednak, że nie musi ewidencjonować uzyskanego dochodu i płacić od niego należnego podatku. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-wszystko-co-musisz-o-niej-wiedziec-pit-vat-zus.htm
Beatrycze - 24-04-2018, 12:40
Temat postu:
Wszystkie "konstytucje dla biznesu" będą nic nie warte, jeśli fiskus nadal będzie niszczył przedsiębiorców swoimi zabójczymi interpretacjami.

Prawo podatkowe w Polsce jest niezwykle skomplikowane. Potwierdzeniem tego faktu są oficjalne statystyki w zakresie liczby indywidualnych interpretacji podatkowych. Od 2003 roku urzędy skarbowe wydały ich ponad 300 tys.! Jedna interpretacja mogła zaprzeczać drugiej, zmieniać stosowanie prawa o 180 stopni lub - co gorsze - sięgać swoimi konsekwencjami w przeszłość. Niestety, ostatnie historie o tym, jak to fiskus chce dopłat za pięć lat wstecz od informatyków, którzy wcześniej korzystali z 50-proc. kosztów w PIT, pokazują że w istocie nic się nie zmienia...

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04376-Premier-swoje-fiskus-swoje.htm
Victoria - 27-04-2018, 17:13
Temat postu:
Kolejne miesiące przyniosą wiele nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Wymuszą inwestycje w narzędzia IT.

2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. W kolejnych miesiącach firmy czeka również wdrożenie przepisów, które mają uszczelnić systemu podatku VAT, a także zmiany w raportowaniu leasingu. Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/kolejne-miesiace,p1898561509


Beatrycze - 30-04-2018, 11:14
Temat postu:
30 kwietnia wchodzi w życie pakiet kolejnych zmian w prawie dla przedsiębiorców. Możliwe będzie prowadzenie działalności bez rejestracji.

Od dziś przedsiębiorcy mają swoją Konstytucję. Część z wprowadzonych zmian ma za zadanie zachęcać do zakładania działalności gospodarczej. To m.in. instytucja działalności nierejestrowej dla osób, które będą osiągać niewielkie przychody. Konstytucja Biznesu to kolejne zmiany w prawie dla przedsiębiorców, które weszły lub wejdą w życie w tym roku. Od stycznia 2018 roku działa jednolity plik kontrolny (JPK) dla małych i średnich firm, a od lipca zostanie on rozszerzony także o inne rejestry, nie tylko VAT. Zmiany dla przedsiębiorców oznaczają też zmiany dla księgowych. Według ekspertów z firmy inFakt, większość z nich jest zadowolona z nowych propozycji.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/30-kwietnia-wchodzi-w,p926436204


Victoria - 08-05-2018, 18:16
Temat postu:
Działalność bez rejestracji i zwolnienie z ZUS. Nowe przepisy weszły już w życie.

Małych firm nie trzeba już rejestrować. Natomiast te większe mogą już korzystać z półrocznego zwolnienia ze składek ZUS. Dokładnie 30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy Prawa Przedsiębiorców.

Nowe przepisy wchodzące w skład tzw. Konstytucji Biznesu stały się w końcu obowiązującym w Polsce prawem. Przypomnijmy, że najważniejszą jej częścią - z punktu widzenia osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą - jest Ustawa Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła dwa zupełnie nowe rozwiązania w zakresie możliwości uniknięcia składek ZUS.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-bez-rejestracji-i-zwolnienie-z-zus-nowe-przepisy-weszly-juz-w-zycie.htm

https://zus.pox.pl/zus/ulga-na-start-czyli-zwolnienie-z-zus-jak-to-dziala.htm
Victoria - 10-05-2018, 20:48
Temat postu:
Firma w domu. Może skończyć się na wysokich podatkach.

Kto rejestruje działalność gospodarczą w domu czy mieszkaniu musi pamiętać, że niekiedy wiąże się to z koniecznością zapłaty wyższego podatku. Niektórzy przedsiębiorcy zapłacą aż 30 razy więcej niż pozostali.

Liczba samozatrudnionych nieustannie wzrasta. Są to zarówno osoby, które wprawdzie zarejestrowały działalność gospodarczą, ale pracują na rzecz jednej tylko firmy, jak i różnej maści freelancerzy. Jedni i drudzy nierzadko do pracy potrzebują tylko biurka i ewentualnie jakiegoś regału na dokumenty. Na drugim biegunie są stomatolodzy czy prowadzący punkty przedszkolne, którzy jak najbardziej mogą prowadzić działalność w domu, ale muszą go w odpowiedni sposób do tego dostosować.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/firma-w-domu-moze-skonczyc-sie-na-wysokich,215,0,2405079.html
Pirat - 29-05-2018, 22:05
Temat postu:
Rząd zapowiada większy ZUS dla dużych działalności

Ministerstwo Przedsiębiorczości ujawniło, że trwają rozmowy nad podwyższeniem składek ZUS dla większych działalności gospodarczych. Nowe składki ZUS miałyby zostać uzależnione od wysokości uzyskiwanych dochodów.


Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 22-06-2018, 20:05
Temat postu:
Nowe składki ZUS na 2019 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2019 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 7,3% wyższe niż w roku 2018. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1300 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 26-06-2018, 07:25
Temat postu:
Paradoks składek ZUS. Główny wpływ na ich wysokość mają pensje w dużych firmach, a płacić muszą je przede wszystkim samozatrudnieni i mikrofirmy.

Ponad 95 proc. firm w Polsce to działalności 1-osobowe lub mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Dla wielu z tych przedsiębiorców najmocniej odczuwalną daniną publiczno-prawną jest tzw. składka ZUS. W przyszłym roku nastąpi jej rekordowy wzrost (o 7,3 proc.). Nominalnie składka urośnie o około 90 zł. W tym kontekście warto zauważyć, że wpływ na jej wysokość mają przede wszystkim dane na temat płac uzyskiwanych w dużych firmach. Płace w firmach 1-osobowych i mikroprzedsiębiorstwach są dużo niższe, a mimo to składka ZUS pozostaje dla nich taka sama.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04458-Paradoks-skladek-ZUS.htm
Pirat - 28-06-2018, 03:36
Temat postu:
Pismo naczelnika US do przedsiębiorcy:
Beatrycze - 29-06-2018, 11:18
Temat postu:
Bezrobotny przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która opłaca składki ZUS z tytułu działalności gospodarczej i zamyka tę działalność przed upływem 3 lat, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nawet w przypadku, gdy składki te opłacała przez poprzednie 30 lat również z innych tytułów.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/bezrobotny-przedsiebiorca-nie-otrzyma-zasilku-dla-bezrobotnych.htm
Beatrycze - 11-07-2018, 17:42
Temat postu:
Mały ZUS dla firm - zmiany w 2019 r.

Najmniejsi przedsiębiorcy, tacy, których miesięczny przychód nie przekracza dwuipółkrotności minimalnej pensji, mieliby prawo do naliczania składki proporcjonalnie ze wzrostem tego przychodu. Taką deklarację złożył w ubiegłą sobotę premier Mateusz Morawiecki. Być może nowe zasady zaczną obowiązywać już od przyszłego roku. Projekt ustawy wprowadzającej mały ZUS jest gotowy od kwietnia 2017 r., wystarczy go zaktualizować o nowe założenia. Bo gdy powstawał, płaca minimalna wynosiła 2000 zł (dziś to 2100 zł), a ryczałtowa składka na ZUS była nieco co niższa od obecnej. W nowej j wersji proporcjonalność znikać będzie przy przychodzie miesięcznym na poziomie 5250 zł.

Więcej:
https://kadry.infor.pl/wiadomosci/779689,Maly-ZUS-dla-firm-zmiany-w-2019-r.html
Beatrycze - 16-07-2018, 15:38
Temat postu:
Beneficjentami małego ZUS będą najmniejsi przedsiębiorcy. To pomoże wyciągnąć ich z szarej strefy.

Mały ZUS to projekt, o którego realizację polscy przedsiębiorcy zwracali się od dłuższego czasu. Ma pomóc przede wszystkim najmniejszym przedsiębiorcom, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Dla nich to realna ulga i szansa na poprawę sytuacji - powiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Więcej:
http://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1176436,beneficjentami-malego-zus-beda-najmniejsi-przedsiebiorcy-to-pomoze-wyciagnac-ich-z-szarej-strefy.html
Beatrycze - 16-07-2018, 15:38
Temat postu:
Beneficjentami małego ZUS będą najmniejsi przedsiębiorcy. To pomoże wyciągnąć ich z szarej strefy.

Mały ZUS to projekt, o którego realizację polscy przedsiębiorcy zwracali się od dłuższego czasu. Ma pomóc przede wszystkim najmniejszym przedsiębiorcom, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Dla nich to realna ulga i szansa na poprawę sytuacji - powiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Więcej:
http://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1176436,beneficjentami-malego-zus-beda-najmniejsi-przedsiebiorcy-to-pomoze-wyciagnac-ich-z-szarej-strefy.html
Beatrycze - 20-07-2018, 17:03
Temat postu:
Sejm uchwalił "mały ZUS" dla drobnych przedsiębiorców.

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - to skutek ustawy, którą uchwalił w piątek Sejm. "Mały ZUS" ma objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Więcej:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-07-20/sejm-uchwalil-maly-zus-dla-drobnych-przedsiebiorcow/
Victoria - 03-08-2018, 22:55
Temat postu:
Polacy coraz chętniej zakładają firmy. Ulga na start i preferencyjne składki pozwalają dużo zaoszczędzić początkującym przedsiębiorcom.

W Polsce powstaje coraz więcej nowych firm. To m.in. wynik ułatwień dla młodych przedsiębiorców, którzy przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności są zwolnieni ze składek. Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych można skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS-u, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki. Im bardziej biznes niepewny, tym większy opór przed rozpoczynaniem działalności, więc takie rozwiązania jak ulga na start zmniejszają barierę wejścia w nowe przedsięwzięcia – podkreślają eksperci.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/polacy-coraz-chetniej,p1387075982


Victoria - 08-08-2018, 23:15
Temat postu:
Konto zupełnie za darmo. Kilka milionów osób może "obejść" ustawę i je założyć, choć już posiadają rachunki.

Tego banki mogły się nie spodziewać. Przepisy o "darmowych kontach" otworzyły ponad dwóm milionom przedsiębiorców drogę do zaoszczędzenia na ich obsłudze finansowej.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/konto-zupelnie-za-darmo-kilka-milionow-osob,154,0,2412954.html
Victoria - 14-08-2018, 21:44
Temat postu:
Mały ZUS podpisany. Możliwa ulga dla armii drobnych przedsiębiorców.

Blisko 175 tys. drobnych firm będzie się rozliczać z ZUS-em według nowych zasad. Wysokość składki będzie powiązana z ich dochodami.

Nowe przepisy będą obowiązywać dla firm, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Jest to efekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarcza na mniejszą skalę.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/maly-zus-andrzej-duda,212,0,2413268.html
Victoria - 29-08-2018, 19:57
Temat postu:
Ulga na start i mikrofirmę to pozór. ZUS będzie ściągał składki od jej przychodów jak od zlecenia.

Po tym, jak przepisy nowego prawa przedsiębiorców weszły w życie, rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił sukces. Oto od 30 kwietnia osoby prowadzące działalność w niewielkim zakresie, czyli z przychodami do połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł miesięcznie), nie muszą w ogóle rejestrować swojej działalności i płacić żadnych składek. Podobnie jak przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start, którzy przez pierwsze pół roku nie płacą składek do ZUS (ale zdrowotną już tak). Ma to zachęcić do zakładania działalności gospodarczej także tych, którzy ze względu na wysokie składki nie legalizowali swojej działalności.

Więcej:
https://www.rp.pl/ZUS/308269967-Ulga-na-start-ZUS-bedzie-sciagal-skladki-jak-od-zlecenia.html


Beatrycze - 30-08-2018, 13:29
Temat postu:
Nowe firmy jednak nie zapłacą składek ZUS. Ulga na start wciąż obowiązuje.

W ostatnich dniach przez polskie media przetoczyła się paraliżująca informacja, jakoby tzw. ulga na start (czyli 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS) była fikcją i w rzeczywistości nakładała na nowe firmy konieczność zapłaty ogromnych składek ZUS. Znamy już oficjalne stanowisko rządu i ZUS-u w tej sprawie.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/nowe-firmy-jednak-nie-zaplaca-skladek-zus-ulga-na-start-wciaz-obowiazuje.htm
Beatrycze - 12-09-2018, 13:46
Temat postu:
Boom na zakładanie firm. Polacy są rozczarowani pracą na etatach.

Co czwarty Polak zatrudniony na etacie deklaruje, że w ciągu dwóch lat założy własną firmę – wynika z zaprezentowanego we wtorek badania "Indeks przedsiębiorczości Tax Care". Jak wskazano, w tym roku po raz pierwszy liczba zarejestrowanych małych firm przekroczyła 3 mln.

Więcej:
http://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/1254062,boom-na-zakladanie-firm-polacy-sa-rozczarowani-praca-na-etatach.html
Ralny - 14-09-2018, 20:55
Temat postu:
Działalność nierejestrowana. Składki ZUS jednak obowiązkowe.

Osoby prowadzące tzw. działalność nieewidencjonowaną, zgodnie z założeniami ustawy miały być zwolnione ze składek ZUS. Teraz okazuje się jednak, że osoby takie będą musiały płacić nie tylko podatek, ale również wszystkie składki ZUS.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-skladki-zus-jednak-obowiazkowe.htm
Ralny - 21-09-2018, 21:14
Temat postu:
Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Czy wiedziałeś, że 12 dni choroby w miesiącu powoduje, że obciążenia składkami ZUS maleją do zera? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Jak obliczana jest wysokość zasiłku? W jaki sposób pomniejszyć składki ZUS za okres choroby?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/zasilek-chorobowy-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Ralny - 27-09-2018, 10:09
Temat postu:
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. Zmiany weszły w życie... z datą wsteczną.

W dniu 14 września w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, nowe przepisy weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tj. w dniu 15 września. Dla przedsiębiorców data ta nie ma jednak większego znaczenia, gdyż nowe przepisy zaczęły obowiązywać z mocą wsteczną. Nowe rozporządzenie ma bowiem zastosowanie już do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/podatkowa-ksiega-przychodow-i-rozchodow-zmiany-weszly-w-zycie-z-data-wsteczna.htm
Beatrycze - 22-10-2018, 12:44
Temat postu:
Wynagrodzenie małżonka i dzieci będzie kosztem przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca zatrudniający żonę lub dziecko nie ma prawa zaliczyć do kosztów firmy wypłaconego im wynagrodzenia. Po wielu latach, ograniczenie to zostaje w końcu zniesione. Już od Nowego Roku, koszt zatrudnienia małżonka i dzieci będzie mógł w całości pomniejszyć dochód rodzinnej firmy.

Więcej:
https://zus.pox.pl/pit/wynagrodzenie-malzonka-i-dzieci-bedzie-kosztem-firmy.htm
Beatrycze - 29-10-2018, 12:29
Temat postu:
Zasiłek dla przedsiębiorcy. Rząd pracuje nad programem.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje rozwiązanie, które ma pomóc utrzymać się na rynku przedsiębiorcom, którym podwinęła się noga. Chodzi o konkretne wsparcie finansowe z budżetu.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc publiczną na ratowanie bądź restrukturyzację swoich firm. Dostępne dla nich będą pożyczki lub możliwość, w zamian za akcję bądź udziały, powiększenia kapitału zakładowego spółki.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zasilek-dla-przedsiebiorcy-rzad-pracuje-nad,125,0,2419837.html
Victoria - 14-11-2018, 18:57
Temat postu:
Od stycznia 2019 roku nowe ułatwienia dla małych i średnich firm. Zmiany mogą zachęcić przedsiębiorców do większych inwestycji.

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł, wprowadzenie statusu małego podatnika PIT i CIT dla firm o przychodach do 2 mln euro rocznie, możliwość wliczenia wartości pracy współmałżonka do kosztów uzyskania przychodu czy zniesienie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w niektórych branżach – to część propozycji zawartych w Pakiecie MŚP. Większość rozwiązań dla mikro-, małych i średnich firm zacznie obowiązywać w 2019 roku. Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz ograniczenie biurokracji i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw może się przełożyć na zwiększone inwestycje po ich stronie.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/od-stycznia-2019-roku-nowe,p1726350563


Ralny - 16-11-2018, 16:37
Temat postu:
Niższy podatek dla większej liczby firm

Status małego podatnika przysługiwać będzie znacznie większej liczbie firm. Dla tysięcy przedsiębiorców oznacza to możliwość skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego. Kto będzie mógł płacić niższe podatki?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/nizszy-podatek-dla-wiekszej-liczby-firm.htm
Ralny - 25-11-2018, 11:52
Temat postu:
Składki ZUS w 2019 roku. Czekają nas poważne zmiany

Rok 2019 przyniesie istotne zmiany w systemie naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Po półrocznym zwolnieniu z ZUS i działalności nierejestrowanej, w życie wchodzą składki ZUS zależne od przychodu. Czy wiesz, jak obliczyć właściwą wysokość składek w swojej firmie?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-w-2019-roku-czekaja-nas-powazne-zmiany.htm
Beatrycze - 29-11-2018, 14:57
Temat postu:
Nowe zasady kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy.

Już od 25 listopada 2018 r. możemy wskazać i samodzielnie zgłosić online zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. Nowe ułatwienia dotyczą tylko przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Więcej:
https://www.tvp.info/40184876/nowe-zasady-kontynuowania-dzialalnosci-gospodarczej-po-smierci-przedsiebiorcy
Victoria - 30-11-2018, 16:27
Temat postu:
Odszkodowania z ZUS nie dla wolnych zawodów.

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na jakie świadczenia możemy liczyć z racji tego ubezpieczenia i dlaczego przedstawiciele wolnych zawodów nie mogą liczyć na zbyt wiele?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/odszkodowania-z-zus-nie-dla-wolnych-zawodow.htm
Beatrycze - 19-12-2018, 14:04
Temat postu:
Emerytura minimalna.

Zdecydowana większość obecnych przedsiębiorców może liczyć co najwyżej na emeryturę minimalną. Dotyczy to również dużej liczby pracowników etatowych. Czym jest emerytura minimalna, ile wynosi i komu przysługuje?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/emerytura-minimalna.htm
Noema - 19-12-2018, 23:43
Temat postu:
Za chwilę zaczynamy nowy rok. Przedsiębiorcy też. Rząd przyszykował im prezent. ZUS wzrośnie z 1228 złotych do 1318 miesięcznie. Brawo Mati, trzeba dojeżdżać krezusów!

https://nczas.com/2018/12/16/tak-zle-jeszcze-nie-bylo-gigantyczny-wzrost-skladek-na-zus-przedsiebiorcy-beda-lupieni-jeszcze-bardziej/

Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie raczył wydać wyrok, w którym stwierdził, że aby zablokować firmowe konto skarbówka nie potrzebuje przeprowadzać postepowania dowodowego, a wystarczy, iż urzędnik stwierdzi ryzyko wykorzystania rachunków w bankach do wyłudzania podatku i niewykonania zobowiązań. Wspaniała sprawa. Zawsze i każdemu można zablokować konto. Nareszcie wstaliśmy z kolan!

https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/312189903-Precedensowy-wyrok-fiskus-moze-zablokowac-konto-firmy-bez-dowodow.html
Ralny - 27-12-2018, 15:04
Temat postu:
Wyższe składki ZUS w 2019 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2019 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie tym razem aż 7,3%.

Przypomnijmy, że od stycznia 2019 roku najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty. Danina na rzecz ZUS zależeć będzie bowiem od wysokości osiąganych przez te firmy przychodów. Niższe składki ZUS w 2019 roku obowiązywać będą jednak tylko tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tys. zł. Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad. A składki te, niestety, ponownie ulegną podwyższeniu.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wyzsze-skladki-zus-w-2019-roku.htm
Victoria - 07-01-2019, 15:34
Temat postu:
Mały ZUS 2019. Ostatnie godziny na zgłoszenie się po comiesięczną ulgę.

80 tys. przedsiębiorców skorzystało już z obniżonego, "małego ZUS" - wynika z informacji money.pl. Uprawnionych jest 90 tys. kolejnych, a termin mija we wtorek. Do ZUS masowo zgłaszają się… taksówkarze z pytaniem, czy mogą skorzystać z ulgi.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/maly-zus-2019-ostatnie-godziny-na-zgloszenie-sie-po-comiesieczna-ulge-6335920319374977a.html
Ralny - 09-01-2019, 08:35
Temat postu:
Przedsiębiorcy chwalą mały ZUS. Pod warunkiem, że o nim wiedzą

- Coś gdzieś słyszałam, ale jeszcze pod koniec grudnia nawet mój księgowy nie do końca wiedział, czy to będzie obowiązywać - mówi money.pl pani Aleksandra, którą we wtorek w jednej z wrocławskich placówek Zakładu zapytaliśmy o "mały ZUS". Przedsiębiorcy zmiany w przepisach chwalą, choć nie obyło się bez zastrzeżeń. Głównie jeśli chodzi o brak dostatecznej informacji.

Czytaj więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/przedsiebiorcy-chwala-maly-zus-pod-warunkiem-ze-o-nim-wiedza-6336310482856065a.html
Ralny - 10-01-2019, 22:54
Temat postu:
Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2019 roku

W 2019 roku zmianie ulegną nie tylko wysokości składek ZUS. Pojawią się również nowe obowiązki podatkowe dla firm, a stawki podatku ulegną zmianie. Z drugiej strony, pojawią się nowe zwolnienia i ulgi.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wazne-zmiany-w-podatkach-i-zus-w-2019-roku.htm
Beatrycze - 18-01-2019, 15:46
Temat postu:
Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1316,95 zł w tym roku. To największy skok od 6 lat.

1316,96 zł - tyle wyniesie łączna kwota składek, które standardowo będą płacić indywidualni przedsiębiorcy od lutego tego roku. "Wzrost składek, jaki następuje na początku bieżącego roku, jest najwyższy od 6 lat" - podkreślają eksperci FPP i CALPE.

Więcej:
https://forsal.pl/artykuly/1393024,wysokosc-skladek-za-zus-2019-ile-zaplaca-przedsiebiorcy.html
Victoria - 18-01-2019, 21:48
Temat postu:
Składki ZUS od przychodu. Będzie dłuższy termin na zgłoszenie.

Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek ZUS od przychodu. Niestety, termin na zgłoszenie się do nowej ulgi upłynął już... 8 stycznia. Sejm prawdopodobnie zmieni jednak ustawę tak, aby zgłoszenie możliwe było również po tym terminie.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-od-przychodu-bedzie-dluzszy-termin-na-zgloszenie.htm
Victoria - 26-01-2019, 13:42
Temat postu:
Pensja minimalna w Polsce to zaledwie 1.634 zł miesięcznie. Tymczasem składka ZUS to już 1.317 zł!

Od początku 2019 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła w porównaniu do stawki ubiegłorocznej o 7,1 proc. i wynosi 2.250 zł brutto. W przeliczeniu "na rękę" wychodzi ok. 1.634 zł. Ktoś powie - OK, super sprawa, że minimalne wynagrodzenia rosną. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że szybciej od pensji minimalnych rosną... składki na ZUS! Otóż od lutego indywidualni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc odprowadzać aż 1316,97 zł. To oznacza, że składka na ZUS w porównaniu do tej, jaka obowiązywała w 2018 roku, urosła o 7,2 proc.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/04703-Pensja-minimalna-a-skladka-na-ZUS.htm
Beatrycze - 18-02-2019, 13:20
Temat postu:
Koniec ulgi na start i przejście na składki preferencyjne.

Koniec półrocznego zwolnienia ze składek ZUS wiąże się z rozpoczęciem opłacania wyższych składek. Jakich formalności należy wówczas dopilnować? Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w ZUS?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koniec-ulgi-na-start-i-przejscie-na-skladki-preferencyjne.htm
Ralny - 18-02-2019, 20:19
Temat postu:
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Prowadzenie działalności gospodarczej jako przedsiębiorca – osoba fizyczna wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG może być dobrym wyborem. Jej założenie jest najprostsze, a koszty prowadzenia najniższe. W przypadku niezbyt złożonej lub niewielkich rozmiarów działalności gospodarczej, co do której nie ma planów ekspansji, gdy ryzyko poniesienia odpowiedzialności nie jest duże oraz oczywiście w razie tzw. samozatrudnienia, zwykle nie ma sensu przekształcania jej w spółkę handlową.

Czytaj więcej:
https://projektinwestor.pl/publikacja/przeksztalcenie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke
Beatrycze - 25-02-2019, 14:31
Temat postu:
ZUS wysyła 2,5 mln listów do przedsiębiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców z podsumowaniem wpłat w ramach e-składki. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2018 r.

Więcej:
https://niezalezna.pl/260352-zus-wysyla-25-mln-listow-do-przedsiebiorcow
Beatrycze - 28-02-2019, 12:19
Temat postu:
Składki ZUS są zawyżane. Małe firmy powinny płacić mniej.

Wynagrodzenia w małych firmach są dwukrotnie niższe od średniej pensji podawanej przez GUS. Gdyby ZUS brał pod uwagę te rzeczywiste dane, składki ZUS wynosiłyby nie jak obecnie 1316 zł, lecz jedynie... 680 zł.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-sa-zawyzane-male-firmy-powinny-placic-mniej.htm
Beatrycze - 05-03-2019, 16:31
Temat postu:
ZUS oddaje pieniądze. Eksprzedsiębiorcy mogą liczyć na miliony, aktywne firmy na niższe składki.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce oddać eksprzedsiębiorcom blisko 111 mln zł - wynika z informacji money.pl. Pieniądze mogą dostać ci, którzy zakończyli lub zawiesili działalność i przelali do Zakładu zbyt dużo. A takich firm w Polsce są setki tysięcy.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zus-oddaje-pieniadze-eksprzedsiebiorcy-moga-liczyc-na-miliony-aktywne-firmy-na-nizsze-skladki-6356070848993409a.html
Ralny - 05-03-2019, 20:43
Temat postu:
Zerowy PIT nie obejmie osób prowadzących działalność gospodarczą

Premier Morawiecki zapowiedział, że zerowa stawka PIT dla osób poniżej 26 roku życia dotyczyć będzie jedynie etatów i umów zlecenia. Zerowy PIT nie obejmie zaś osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/zerowy-pit-nie-obejmie-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Beatrycze - 06-03-2019, 16:03
Temat postu:
ZUS oddaje 111 mln zł. Pokazujemy krok po kroku, jak odzyskać nadpłacone składki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odda eksprzedsiębiorcom blisko 111 mln zł. Pieniądze mogą dostać ci, którzy zakończyli lub zawiesili działalność i przelali do Zakładu zbyt dużo. Tłumaczymy krok po kroku jak sprawdzić stan konta w ZUS i złożyć wniosek o zwrot środków.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zus-oddaje-111-mln-zl-pokazujemy-krok-po-kroku-jak-odzyskac-nadplacone-skladki-6356450735687809a.html
Beatrycze - 19-03-2019, 13:20
Temat postu:
Liczba mikroprzedsiębiorców w Polsce rośnie z roku na rok. Blisko połowa dobrze ocenia swoją sytuację.

W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada średnio 58,6 mikrofirm. Stanowią 96 proc. wszystkich przedsiębiorstw, a 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Choć zwracają uwagę na uciążliwe bariery w prowadzeniu działalności – wysokie podatki, rosnące koszty zatrudnienia oraz konkurencję ze strony przedsiębiorstw działających w szarej strefie, to blisko połowa ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą. Ogólnie nasz mikroprzedsiębiorca ma się całkiem nieźle i oby tak dalej – ocenia Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/liczba,p1375528144


Victoria - 21-03-2019, 18:43
Temat postu:
Niższa stawka PIT również dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zapowiedziana niedawno obniżka stawki PIT z 18% do 17% obejmie nie tylko dochody z etatów, ale również te uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Więcej:
https://zus.pox.pl/pit/nizsza-stawka-pit-rowniez-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Noema - 27-03-2019, 23:05
Temat postu:
Skarbówka sprawdzi osoby prowadzące działalność gospodarczą. Konkretnie chodzi o osoby, które wystawiają miesięcznie jedną fakturę, jednemu pracodawcy. Według siepaczy spełniają oni wymogi umowy o pracę i tak powinni być zatrudnieni. Fantastyczny pomysł biorąc pod uwagę, że jeszcze dwa lata temu pewne ministerstwo zachęcało pewną grupę zawodową – zwłaszcza na najważniejszych stanowiskach – do przejścia na tę formę zatrudnienia.

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/303269911-Fiskus-chce-uderzyc-w-liniowy-PIT.html
DarekP - 28-03-2019, 12:36
Temat postu:
Cytat:
Liczba mikroprzedsiębiorców w Polsce rośnie z roku na rok. Blisko połowa dobrze ocenia swoją sytuację.

Jeżeli jest się mikroprzedsiębiorcą, a de-facto pracownikiem, to można swoją sytuację określać jako dobrą. Będąc małym przedsiębiorcą na wolnym rynku już tak dobrze być nie musi, choć przyznać trzeba, że coraz więcej jest specjalności, w których da się zarobić godziwie.
Victoria - 28-03-2019, 19:47
Temat postu:
Ponad pół miliona przedsiębiorców ma problem z opłaceniem składek. Zadłużeni mogą liczyć na pomoc ZUS.

Na koniec 2018 roku ponad pół miliona przedsiębiorców miało zaległości w opłacaniu składek pobieranych przez ZUS. Łącznie zadłużenie płatników składek wyniosło 14,5 mld zł. Firmy, które mają problemy z terminowym opłacaniem należności, mogą liczyć na pomoc, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia im spłatę zadłużenia w ratach. Do końca 2018 roku udzielono ok. 49 tys. ulg w spłacie składek.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/ponad-pol-miliona,p583495376


Beatrycze - 29-03-2019, 15:33
Temat postu:
ZUS może prześwietlić samozatrudnionych. "Niezwykle potężne narzędzia".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć składki płacone przez samozatrudnionego, jeśli uzna, że to efekt manipulacji - czytamy w piątek w "Rzeczpospolitej".

"Zanim rząd zrealizuje swoje plany dotyczące weryfikacji samozatrudnionych tzw. testem przedsiębiorcy, może się okazać, że ZUS już teraz wyłapie osoby nadużywające działalności gospodarczej do uzyskiwania wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych" - podaje dziennik.

Więcej:
https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zus-moze-obciac-skladki-samozatrudnionym-jesli-wylapie-naduzycia,922722.html
Beatrycze - 02-04-2019, 14:59
Temat postu:
Małe firmy nie będą karane za błędy. Rząd szykuje spore zmiany w prawie.

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca wpisany do CEIDG nie będzie karany za błędy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej:
https://zus.pox.pl/inne/male-firmy-nie-beda-karane-za-bledy-rzad-szykuje-spore-zmiany-w-prawie.htm
Ralny - 05-04-2019, 16:49
Temat postu:
Fikcyjne działalności gospodarcze. Czy rząd planuje likwidować firmy na podatku liniowym?

Przedstawiciele resortu finansów zapowiedzieli możliwość wprowadzenia tzw. "testu przedsiębiorcy", który miałby pokazać, kto rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą, a kto jedynie pod przykrywką działalności wykonuje pracę na etacie. Czy ta zapowiedź stanowi realną groźbę likwidacji prawie 170 tys. firm?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/fikcyjne-dzialalnosci-gospodarcze-czy-rzad-planuje-likwidowac-firmy-na-podatku-liniowym.htm
Victoria - 30-04-2019, 21:42
Temat postu:
Polska krajem samozatrudnionych? Jesteśmy na trzecim miejscu w UE

W 2018 roku 32,6 mln osób (w wieku 15-74 lata) w Unii Europejskiej znajdowało się na samozatrudnieniu. To aż 14 proc. całkowitego zatrudnienia we Wspólnocie – wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Prym jeśli chodzi o tę formę zatrudnienia wiodła Grecja, gdzie aż 30 proc. wszystkich zatrudnionych to osoby na samozatrudnieniu. Wysoko w zestawieniu, bo na trzecim miejscu, znalazła się również Polska.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1410324,samozatrudnienie-w-polsce-ue-2018-eurostat-test-przedsiebiorcy.html
Ralny - 03-05-2019, 08:01
Temat postu:
Test przedsiębiorcy trafia do kosza. Ale będą zmiany w przepisach.

Rząd rezygnuje z testu przedsiębiorcy. Zamiast tego, do istniejącej ustawy o PIT wprowadzone zostaną zmiany w definicji przychodu. Co to oznacza dla firm na podatku liniowym?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/pit/test-przedsiebiorcy-trafia-do-kosza-ale-beda-zmiany-w-przepisach.htm
Ralny - 11-05-2019, 12:26
Temat postu:
Kogo zaboli walka z samozatrudnieniem

Tylko jednego zleceniodawcę ma w Polsce około 153 tysięcy samozatrudnionych. To ich w pierwszej kolejności może dotknąć nowe ostrze fiskusa.

– Przyjrzymy się zarówno przepisom, jak i dotychczasowym praktykom administracyjnym, by sprawdzić, czy wobec nadużywania samozatrudnienia podejmowane są wystarczająco skuteczne kroki – zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska we wtorkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej".

Czytaj więcej:
https://www.rp.pl/Biznes/305089881-Kogo-zaboli-walka-z-samozatrudnieniem.html
Beatrycze - 13-05-2019, 12:11
Temat postu:
Test przedsiębiorcy Polacy mają na chwilę przed zatrudnieniem. Etat wciąż się gorzej opłaca.

Walka z samozatrudnieniem to walka z tymi, którzy potrafią liczyć. W Polsce wciąż finansowo bardziej opłaca się założenie własnej działalności niż praca na etacie. - Wprowadzenie testu przedsiębiorcy nie jest reformą, a próbą znalezienia dodatkowych wpływów podatkowych potrzebnych na sfinansowanie piątki Morawieckiego - komentuje dr Aleksander Łaszek.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/test-przedsiebiorcy-polacy-maja-na-chwile-przed-zatrudnieniem-etat-wciaz-sie-gorzej-oplaca-6380203306670209a.html
Ralny - 14-05-2019, 11:03
Temat postu:
Przedsiębiorca bywa traktowany jak przestępca. Nie ma prawa do błędu

Resort przedsiębiorczości zaproponował w projekcie kolejnych ułatwień dla biznesu, by wprowadzić prawo do błędu. Miałoby ono polegać na tym, że w przypadku mniej istotnego naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, jeżeli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez urzędników terminie. Z prawa do błędu mieliby korzystać tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy i jedynie przez rok od założenia działalności.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/gospodarka/prawo/artykuly/1412111,przedsiebiorca-nie-ma-prawa-do-bledu-sankcje-prawo-do-bledu.html
Pirat - 14-05-2019, 22:49
Temat postu:
Jak udupić przedsiębiorcę. Oto mokry sen skarbówki

Jesteśmy 30 lat po transformacji ustrojowej. Wszystko się zmieni – trzeba tylko czasu. Słyszę tę mantrę regularnie rok w rok. I rzeczywiście, mentalność polskich urzędników jakby ewoluowała. Stali się nieco przyjemniejsi w kontakcie, czasami nawet się uśmiechną albo coś doradzą. Nie zmienia się tylko jedno – przedsiębiorca to dla nich wciąż peerelowski kułak i wróg publiczny numer jeden.

Czytaj więcej na spidersweb.pl
Ralny - 17-05-2019, 11:38
Temat postu:
Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS. Jak to działa?

Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia firmy. Na czym polega półroczne zwolnienie ze składek ZUS i komu ono przysługuje? Kiedy najlepiej zarejestrować działalność, aby wydłużyć zwolnienie z ZUS do maksimum?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/ulga-na-start-czyli-zwolnienie-z-zus-jak-to-dziala.htm
Victoria - 23-05-2019, 19:42
Temat postu:
Fiskus już ma instrumenty opresyjne, by zmusić firmy jednoosobowe do płacenia wyższych podatków.

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/305089882-Samozatrudnieni-maja-sie-czego-bac.html


Ralny - 05-06-2019, 17:51
Temat postu:
ZUS od przychodu. Będą zmiany w ustawie o małym ZUS

Jeszcze w tym roku czekają nas zmiany w ustawie o małym ZUS. Nową preferencją ma zostać objęta kolejna grupa przedsiębiorców. O kilka tygodni wydłużony zostanie również termin zgłoszenia do małego ZUS-u.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/zus-od-przychodu-beda-zmiany-w-ustawie-o-malym-zus.htm
Ralny - 14-06-2019, 23:12
Temat postu:
Mały ZUS. Wyższy limit przychodów w 2020 roku

Od przyszłego roku wzrośnie limit przychodów uprawniający do skorzystania z tzw. małego ZUS. Oznacza to, że niższymi składkami ZUS objęta zostanie znacznie większa grupa przedsiębiorców.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/maly-zus-wyzszy-limit-przychodow-w-2020-roku.htm
Ralny - 18-06-2019, 21:37
Temat postu:
Każda firma otrzyma swój indywidualny rachunek podatkowy

Już wkrótce każdy przedsiębiorca otrzyma od skarbówki swój własny numer indywidualnego rachunku podatkowego. Wszystkie dotychczasowe podatki (w tym PIT, CIT i VAT) wpłacane będą na ten jeden unikalny rachunek.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/kazda-firma-otrzyma-indywidualny-rachunek-podatkowy.htm
Ralny - 25-06-2019, 14:08
Temat postu:
Zmiany w podatkach już od września

Polscy przedsiębiorcy powinni przygotować się na kilka istotnych zmian legislacyjnych w zakresie podatków. Tym razem zmiany nie wejdą w życie - tak jak zwykle - od Nowego Roku, lecz prawdopodobnie już we wrześniu roku obecnego.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/zmiany-w-podatkach-juz-od-wrzesnia.htm
Beatrycze - 27-06-2019, 11:38
Temat postu:
Nowe składki ZUS. Będzie rekordowa podwyżka w 2020 r.

Znamy nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2020 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o prawie 10 proc. większe niż w roku bieżącym. Dzięki temu comiesięcznie na konto ZUS-u wpłacą prawie 1500 zł.

Więcej:
https://www.money.pl/gospodarka/nowe-skladki-zus-bedzie-rekordowa-podwyzka-w-2020-r-6395995137975937a.html
Ralny - 30-06-2019, 19:23
Temat postu:
Składka na ZUS skoczy do 1450 zł. Tymczasem w UK podstawowa składka na ZUS to jedynie 2,95 £ tygodniowo!

Choć wydaje się to być nieprawdopodobne, to jednak od przyszłego roku stanie się faktem. Otóż prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, o ile nie załapie się na żadne ulgi i zwolnienia, będzie musiał co miesiąc płacić blisko 1450 zł samych tylko składek ZUS! Do tego dochodzą jeszcze inne obciążenia (PIT & niska kwota wolna). Tymczasem w Wlk. Brytanii podstawowa składka na tamtejszy ZUS (tj. National Insurance) wynosi zaledwie 2,95 £ tygodniowo, albo nie ma jej wcale, gdy przedsiębiorca zarabia mniej niż równowartość ok. 29,5 tys. zł rocznie.

Czytaj więcej:
https://niewygodne.info.pl/artykul9/Skladka-na-ZUS-w-Polsce-i-w-Wlk-Brytanii.htm


Victoria - 01-07-2019, 18:17
Temat postu:

Pirat - 02-07-2019, 13:29
Temat postu:
I kto tu kogo dyma? Pracodawca czy rząd?
Pirat - 04-07-2019, 10:34
Temat postu:
Składki ZUS od przychodu. Ile wynoszą? Komu przysługują?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie musi płacić wysokich, ryczałtowych składek ZUS. Zamiast tego, może opłacać niższe składki ZUS uzależnione od wysokości osiąganych przychodów. Komu przysługuje ta preferencja, jakie warunki należy spełnić i ile wynoszą obniżone składki ZUS?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 30-07-2019, 20:20
Temat postu:

Ralny - 01-08-2019, 23:26
Temat postu:
Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy

Pracownik etatowy wykonujący pracę w szczególnych warunkach nabywa prawo do wcześniejszej emerytury. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca identyczną pracę, w identycznych warunkach, takiego prawa nie nabywa.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wczesniejsza-emerytura-nie-dla-przedsiebiorcy.htm
Pirat - 21-08-2019, 23:55
Temat postu:
W jaki sposób ustalane są składki ZUS na następny rok?

Znamy już wysokość składek ZUS na kolejny rok. Skąd się jednak biorą te wartości? Jak jest obliczana wysokość składek ZUS? Dlaczego wysokość składek zmienia się każdego roku? I dlaczego znów czeka nas podwyżka?

Czytaj więcej na zus.pox.pl

---

Co dalej ze składkami ZUS? Podwyżka czy dobrowolność?

W obawie przed rekordowymi podwyżkami składek ZUS, kolejne organizacje apelują do rządu o zmianę sposobu naliczania składek. Z kolei Rzecznik Przedsiębiorców po raz kolejny przekonuje do konieczności wprowadzenia pełnej dobrowolności oskładkowania.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 28-08-2019, 12:44
Temat postu:
Składki ZUS 2020 dużo wyższe. Przedsiębiorcy się skarżą.

Planowana od przyszłego roku podwyżka składek na ZUS dotknie najmniejszych przedsiębiorców. A ci skarżą się, że 1500 złotych miesięcznie może spowodować, że ich biznes przestanie się opłacać.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/skladki-zus-2020-duzo-wyzsze-przedsiebiorcy-sie-skarza-6418294405904001a.html

---

ZUS robi ukłon w stronę przedsiębiorców. Sam wygenerujesz sobie zaświadczenie.

ZUS udostępnia internetową usługę, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli sami załatwić sobie potwierdzenie z danymi, zawartymi na ich koncie w Zakładzie. Później będą mogli iść z tym potwierdzeniem do instytucji, która wymaga od nich takiego dokumentu.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zus-robi-uklon-w-strone-przedsiebiorcow-sam-wygenerujesz-sobie-zaswiadczenie-6418041843943553a.html
Pirat - 17-09-2019, 19:53
Temat postu:
Mały ZUS. Wyższy limit przychodów w 2020 roku

Od przyszłego roku wzrośnie limit przychodów uprawniający do skorzystania z tzw. małego ZUS. Oznacza to, że niższymi składkami ZUS objęta zostanie znacznie większa grupa przedsiębiorców.

Czytaj więcej na zus.pox.pl

---

ZUS od dochodu. Co naprawdę planuje rząd?

Od kilku dni polscy przedsiębiorcy żyją zapowiedzią zmiany sposobu liczenia składek ZUS. Na czym będą polegały ogłoszone przez premiera zmiany? Jak będą liczone składki ZUS od dochodu i czy rzeczywiście zapłacimy składki wyższe niż dotychczas?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 26-09-2019, 16:37
Temat postu:
500 minus dla firm. Pułapka w uldze na ZUS: przedsiębiorcy mogą nie wypracować minimalnej emerytury.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą nie wypracować minimalnej emerytury, jeśli zdecydują się płacić niższe składki. Rząd, promując nowy program 500 minus dla firm, o tym ich nie uprzedza.

Więcej:
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/1431792,500-minus-dla-firm-pulapka-w-uldze-na-zus-minimalna-emerytura.html
Ralny - 04-10-2019, 14:27
Temat postu:
Wzrosną składki ZUS dla nowych firm. Będzie podwyżka o 15%

Rząd zapowiedział podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 2600 zł. Dla nowych przedsiębiorców oznacza to podwyżkę składek ZUS aż o 15%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wzrosna-skladki-zus-dla-nowych-firm-bedzie-podwyzka-o-9.htm
Beatrycze - 11-10-2019, 15:09
Temat postu:
Niższy ZUS od 2020 roku będzie zależeć od wyników przedsiębiorcy za 2019 rok.

Niższe składki ZUS wahają się w przypadku ok. 260 tys. przedsiębiorców. O tym, czy w przyszłym roku zapłacą mniej, zadecydują ich tegoroczne obroty i zyski. Wystarczy 120 tys. złotych przychodu, aby w 2020 roku nie załapać się na ulgę na ZUS.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/nizszy-zus-od-2020-roku-bedzie-zalezec-od-wynikow-przedsiebiorcy-za-2019-rok-6432454291170945a.html
Beatrycze - 15-10-2019, 14:36
Temat postu:
Dlaczego przedsiębiorcy głosowali na Konfederację? Ucisk fiskalny PiS oraz propaganda TVP zrobiły swoje.

Podczas niedzielnych wyborów na Konfederację oddało swój głos aż 1,25 mln ludzi. To o 1/2 więcej porównując z liczbą głosów oddanych na to ugrupowanie podczas majowych wyborów do Europarlamentu. Skąd wziął się ten sukces? W dużej mierze to efekt działań samego PiS-u. Wielu przedsiębiorców prowadzących w Polsce drobne biznesy uznało, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest zagrożeniem dla ich interesów. Wybrali Konfederację, jako nową siłę i nadzieję na zdjęcie fiskalnego ucisku. Kompletnie kontrskuteczna propaganda TVP tylko dopełniła czary goryczy.

Więcej:
http://niewygodne.info.pl/artykul9/Dlaczego-przedsiebiorcy-glosowali-na-Konfederacje.htm
Beatrycze - 16-10-2019, 17:37
Temat postu:
Emerytury przedsiębiorców. "Mały ZUS" pomoże firmom dziś, a państwo i tak do emerytur dopłaci.

Zmiana sposobu obliczania wysokości składek na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, sprowadzająca się do ich obniżenia, jest oddaniem ich pracy elementarnej sprawiedliwości. Z wyliczeń money.pl wynika, że niezależnie od tego, ile wpłacą do Zakładu, i tak będą otrzymywać minimalne świadczenie. Świadczenie, do którego ZUS będzie dopłacał.

Więcej:
https://www.money.pl/emerytury/emerytury-przedsiebiorcow-maly-zus-pomoze-firmom-dzis-a-panstwo-i-tak-do-emerytur-doplaci-6435751398966913a.html
Pirat - 01-11-2019, 22:35
Temat postu:
Skandal! Państwowa agencja forsuje projekt dyskryminujący mężczyzn w Polsce!

Artykuł 33 obowiązującej w naszym kraju konstytucji stanowi jasno: "Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym". Tymczasem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), czyli państwowa jednostka, która zarządza funduszami przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ogłasza konkurs na dofinansowanie prowadzonej działalności kwotą do 200 tys. euro. Warunek? Firma musi być prowadzona i zarządzana przez kobiety. Firmy prowadzone przez mężczyzn są wykluczone!

Czytaj więcej na niewygodne.info.pl
Noema - 28-11-2019, 15:40
Temat postu:
Zapewne nie wiecie, że przedsiębiorcy do stycznia muszą zarejestrować się w bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO). Muszą się tam zarejestrować wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają inne śmieci niż odpady komunalne. Czyli np. fryzjerzy, którym zostają opakowania po szamponach i farbach do włosów, manikiurzystki, warsztaty samochodowe, sklepikarze i inni – w sumie jakieś 800 tysięcy firm. A jak się nie zarejestrują to zapłacą karę. Do miliona złotych. I tym sposobem otrzymujemy kolejny dowód na to, że rząd nie cofnie się przed niczym, aby wesprzeć przedsiębiorców.

https://www.money.pl/gospodarka/przedsiebiorcy-z-nowym-obowiazkiem-nie-wie-o-nim-nawet-70-proc-z-nich-kary-do-1-mln-zl-6448446803330689a.html
Ralny - 07-12-2019, 22:16
Temat postu:
Indywidualny rachunek podatkowy od stycznia 2020 roku

W grudniu po raz ostatni zapłacimy PIT, CIT i VAT na stare konta skarbówki. Od stycznia 2020 roku każdy Polak i każda firma będzie opłacać podatki na swój indywidualny rachunek podatkowy. Numer takiego rachunku można wygenerować już teraz.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/indywidualny-rachunek-podatkowy-od-stycznia-2020-roku.htm
Beatrycze - 13-12-2019, 15:02
Temat postu:
Chcesz korzystać z dotychczasowego Małego ZUS? Zgłoszenia tylko do 8 stycznia.

Przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni zadeklarować to do 8 stycznia 2020 r. - informuje w piątkowym komunikacie ministerstwo rozwoju. Zaznacza, że po 1 lutego 2020 r. będą mogli opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1444464,dotychczasowy-maly-zus-zgloszenia-tylko-do-8-stycznia.html
Victoria - 14-12-2019, 19:06
Temat postu:
Składki ZUS w górę, rząd obcina ulgi

Niekorzystna zmiana dotknie 1,5 mln osób pracujących na własny rachunek. Zdaniem rządu, radzą sobie na tyle dobrze, że ulgi nie są im potrzebne.

Więcej:
https://finanse.wp.pl/skladki-zus-w-gore-rzad-obcina-ulgi-6454791264241281a


Pirat - 29-12-2019, 16:55
Temat postu:
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy zyskają prawo do błędu

1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy, które osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przyznają całkowicie nowe przywilej: prawo do błędu przez pierwszy rok prowadzenia działalności.

Czytaj więcej na rp.pl
Beatrycze - 02-01-2020, 12:58
Temat postu:
Specjalisto, rząd wyśle cię na urlop, abyś założył własną firmę. "Więcej szkód niż pożytku".

Chcesz założyć firmę? Nic prostszego. Weź pół roku urlopu i działaj. Jak się nie uda, wróć do starej pracy. Właśnie takie rozwiązanie szykuje resort Jadwigi Emilewicz. Pomysł już wywołuje kontrowersje.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/specjalisto-rzad-wysle-cie-na-urlop-abys-zalozyl-wlasna-firme-wiecej-szkod-niz-pozytku-6463342753425537a.html
Ralny - 06-01-2020, 20:12
Temat postu:
Wyższe składki ZUS w 2020 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2020 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie 10%, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż 15%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wyzsze-skladki-zus-w-2020-roku.htm

---

Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS. Jak to działa?

Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia firmy. Na czym polega półroczne zwolnienie ze składek ZUS i komu ono przysługuje? Kiedy najlepiej zarejestrować działalność, aby wydłużyć zwolnienie z ZUS do maksimum?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/ulga-na-start-czyli-zwolnienie-z-zus-jak-to-dziala.htm
Beatrycze - 20-01-2020, 13:57
Temat postu:
Mały ZUS plus 2020. Jak go obliczyć i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź dla kogo i ile wynosi.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z Małego ZUS plus i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Tłumaczymy jak to zrobić.

Więcej:
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1449183,maly-zus-plus-2020-dla-kogo-i-ile-wynos.html
Victoria - 21-01-2020, 14:58
Temat postu:
Przedsiębiorcy zapłacą w tym roku 1431,48 zł składek na ZUS. Takiego wzrostu nie było od 11 lat

1431,48 zł - tyle wyniesie łączna kwota składek, które już od lutego będą płacić indywidualni przedsiębiorcy niekorzystający z preferencji, takich jak "ulga na start" lub "mały ZUS+", podały Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Więcej:
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/1449627,nowe-skladki-na-zus-2020-dla-przedsiebiorcow-kwoty.html
Ralny - 25-01-2020, 20:11
Temat postu:
Składka zdrowotna na 2020 rok

Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2019 roku. Wartość ta stanowi podstawę do wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 5368,01 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4026,01 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy, zatem w 2020 roku składka zdrowotna wynosić będzie 362,34 zł. W stosunku do roku 2019 oznacza to wzrost składki o 5,8%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-2020-rok.htm
Victoria - 26-01-2020, 19:11
Temat postu:

Pirat - 30-01-2020, 04:52
Temat postu:
Koniec ulgi na start i przejście na składki preferencyjne

Koniec półrocznego zwolnienia ze składek ZUS wiąże się z rozpoczęciem opłacania wyższych składek. Jakich formalności należy wówczas dopilnować? Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w ZUS?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 04-02-2020, 23:18
Temat postu:
Jak przejść na "Mały ZUS Plus" czyli składki ZUS od dochodu?

Chcesz opłacać niższe składki ZUS od dochodu? Masz czas jedynie do 2 marca. Sprawdziliśmy, jakich formalności należy dopełnić, aby uwolnić się od wysokich, ryczałtowych składek ZUS.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/jak-przejsc-na-maly-zus-plus-czyli-skladki-zus-od-dochodu.htm
Pirat - 23-02-2020, 22:08
Temat postu:
Wydatki na mieszkanie są kosztem firmy, nawet gdy nie ma wydzielonego pomieszczenia na biuro

Stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne: Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z mieszkaniem nawet w sytuacji, gdy nie wydzielił on osobnego pomieszczenia na działalność gospodarczą. Możliwość uznania takich wydatków za koszty firmowe nie jest bowiem uzależniona od wyodrębnienia całego pomieszczenia na cele biurowe.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Noema - 23-02-2020, 23:54
Temat postu:
Miało być pięknie, ale jest jak zawsze, mały ZUS plus, jak na razie okazał się totalną klapą. Rząd zapowiadał, że mały ZUS plus pomoże polskiej przedsiębiorczości. Po dwóch tygodniach okazuje się, że mały ZUS plus to totalny kapiszon. Rząd obwarował możliwość korzystania z ulg na ZUS tak dużą liczbą wymogów, że mało kto może z niego skorzystać.

https://dobryruch.co.uk/maly-zus-plus-totalna-porazka-programu-prawie-nikt-nie-skorzysta/
Beatrycze - 02-03-2020, 14:22
Temat postu:
Co czwarta działalność gospodarcza jest zakładana online. Coraz częściej robimy to przez bankowość elektroniczną.

Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników samozatrudnienia. Dzięki wprowadzonym na przestrzeni ostatnich lat ulgom prowadzenie mikrofirmy jest tańsze i prostsze. Uproszczono i przyspieszono również sam proces zakładania działalności. W tej chwili już co czwarta jest rejestrowana online, w tym jedna trzecia za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wynika to z faktu, że proces zakładania firmy w tym kanale zajmuje kilka chwil, a banki oferują początkującym przedsiębiorcom dodatkowe ułatwienia na start.

Więcej:
https://biznes.newseria.pl/news/co-czwarta-dzialalnosc,p513626789
Beatrycze - 05-03-2020, 14:30
Temat postu:
Bijmy słabych – uczciwi przedsiębiorcy celem służb skarbowych.

Jak chronić majątek firmy przed… państwem? Dla obrony przed przestępcami może wystarczyć wysoki płot czy wykup ubezpieczenia. Na służby skarbowe Państwa to już jednak nie wystarcza. Te ostatnie, w ramach walki z powodującymi szkody Skarbu Państwa oszustwami podatkowymi, próbują je naprawiać pieniędzmi przedsiębiorców, którzy przestępcami nie są. Bo tak jest łatwiej.

Więcej:
https://wolnemedia.net/bijmy-slabych-uczciwi-przedsiebiorcy-celem-sluzb-skarbowych/
Ralny - 13-03-2020, 17:30
Temat postu:
Mały ZUS Plus dla wszystkich firm. Będą kolejne zmiany w składkach ZUS

Rzecznik Przedsiębiorców proponuje rozszerzenie Małego ZUS-u na wszystkich przedsiębiorców. Limit przychodów uprawniający do opłacania niższych składek miałby zostać całkowicie zniesiony.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/maly-zus-plus-dla-wszystkich-firm-beda-kolejne-zmiany-w-skladkach-zus.htm
Beatrycze - 16-03-2020, 13:54
Temat postu:
Państwo wspomoże przedsiębiorców. MR opracowuje pakiet osłonowy. "Niezbędny instrument wsparcia".

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, rząd podjął decyzję o zamknięciu bądź znacznym ograniczeniu szeregu działalności, m.in. w sektorach usługowych czy gastronomicznych. Przedsiębiorcy obawiają się dłuższego stanu zawieszenia, wskazując na związane z nim liczne zagrożenia. W związku z epidemią, Ministerstwo Rozwoju pracuje nad tzw. pakietem osłonowym dla przedsiębiorców.

Więcej:
https://niezalezna.pl/316559-panstwo-wspomoze-przedsiebiorcow-mr-opracowuje-tzw-pakiet-oslonowy
Pirat - 18-03-2020, 00:10
Temat postu:
ZUS zawiesza składki na trzy miesiące. Przedsiębiorcy wypełnią jedynie uproszczony wniosek

Jest decyzja ZUS w sprawie odroczenia składek ZUS dla przedsiębiorców i zawieszenia płatności układów ratalnych w przypadku firm, które szczególnie ucierpiały przez epidemię koronawirusa. Zawieszenie składek ZUS będzie możliwe na trzy miesiące.

Czytaj więcej na bezprawnik.pl
Ralny - 18-03-2020, 19:31
Temat postu:
Samozatrudnieni otrzymają świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł. Jest deklaracja minister Emilewicz

Pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia - mówiła w środę na konferencji minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1461559,samozatrudnieni-otrzymaja-swiadczenie-w-wysokosci-ok-2-tys-zl-jest-deklaracja-minister-emilewicz.html
Pirat - 26-03-2020, 22:21
Temat postu:

Beatrycze - 30-03-2020, 13:07
Temat postu:
Koronawirus: Sejm uchwalił zasiłek postojowy dla przedsiębiorców. Ale nie dla wszystkich.

Sejm uchwalił przepisy dotyczące specjalnego zasiłku dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać to świadczenie?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-sejm-uchwalil-zasilek-postojowy-dla-przedsiebiorcow.htm

---

Koronawirus: Sejm uchwalił zwolnienie ze składek ZUS. Kto je otrzyma?

To już pewne. Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni ze składek ZUS za okres trzech miesięcy. Które składki podlegają zwolnieniu oraz jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-sejm-uchwalil-zwolnienie-ze-skladek-zus-kto-je-otrzyma.htm
Victoria - 08-04-2020, 16:22
Temat postu:
Koronawirus: Jak złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą już składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec - maj 2020 r. Jakich formalności należy dopilnować przy składaniu wniosku?

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-jak-zlozyc-wniosek-o-zwolnienie-ze-skladek-zus.htm
Victoria - 14-04-2020, 17:04
Temat postu:
Pierwsze świadczenia postojowe trafią do przedsiębiorców w środę

W środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeleje na konta 86,2 tys. przedsiębiorców pierwsze świadczenia postojowe – poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Więcej:
https://www.tvp.info/47560107/pierwsze-swiadczenia-postojowe-trafia-do-przedsiebiorcow-w-srode
Ralny - 28-04-2020, 20:46
Temat postu:
Koronawirus: Jak uzyskać dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej?

Oprócz bezzwrotnej pożyczki i świadczenia postojowego, przedsiębiorca może otrzymać także pieniądze na dofinansowanie prowadzenia kosztów działalności gospodarczej. Komu ono przysługuje i jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-jak-uzyskac-dofinansowanie-kosztow-dzialalanosci-gospodarczej.htm
Noema - 28-04-2020, 23:47
Temat postu:
Wrocławski Urząd Pracy odrzucił 464 wnioski złożone przez przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Do tej pory złożono we Wrocławiu 464 takie wnioski. Tak, odrzucono 100%, bo ponoć zawierają błędy. Prosta stustronicowa ustawa, a przedsiębiorcy nie są w stanie wypełnić jednego wniosku? Niebywałe! Bo przecież nie podejrzewam naszych geniuszy o pisanie zbyt skomplikowanego prawa.

https://gazetawroclawska.pl/tarcza-antykryzysowa-wszystkie-wnioski-we-wroclawiu-odrzucone-bo-maja-bledy/ar/c1-14937060


Victoria - 05-05-2020, 17:49
Temat postu:

Victoria - 07-05-2020, 19:05
Temat postu:

Ralny - 19-05-2020, 22:58
Temat postu:
Koronawirus: Nowe zasady zwolnienia ze składek ZUS

Weszły w życie nowe zasady wnioskowania o zwolnienie ze składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa. Oprócz limitu przychodowego wprowadzony zostaje również limit dochodowy. Limit ten liczony będzie jednak inaczej niż wcześniej zapowiadano.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-nowe-zasady-zwolnienia-ze-skladek-zus.htm
Ralny - 22-06-2020, 22:10
Temat postu:
Koronawirus: Ruszyły bezzwrotne dotacje dla małych firm. Jak złożyć wniosek o dotację?

Osoby samozatrudnione mogą już składać wnioski o bezzwrotne dotacje w wysokości 23 tys. zł. Jak i gdzie złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koronawirus-ruszyly-bezzwrotne-dotacje-dla-firm-jak-zlozyc-wniosek-o-dotacje.htm
Victoria - 15-07-2020, 12:12
Temat postu:
Zwolnienie ze składek ZUS - rozczarowanie przedsiębiorców

W związku z Tarczą Antykryzysową przedsiębiorcy mogli starać się o zwolnienie ze składek ZUS za 3 miesiące, czyli marzec, kwiecień i maj. Niektórzy z nich rozczarowali się, gdy nie otrzymali zwolnienia. W jakich przypadkach przedsiębiorcy nie skorzystali z owej pomocy i dlaczego?

Więcej:
https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/skladki_na_ubezpieczenie_spoleczne/4635609,Zwolnienie-ze-skladek-ZUS-rozczarowanie-przedsiebiorcow.html
Ralny - 31-08-2020, 13:37
Temat postu:
ZUS: W 2021 roku składki dla samozatrudnionych wzrosną o 15,60 zł

Dobra wiadomość dla 1,5 mln samozatrudnionych: opłaty na ubezpieczenia z działalności gospodarczej wzrosną w przyszłym roku tylko o 15,60 zł - informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Według dziennika niewielka podwyżka składek to nowość dla samozatrudnionych, bo w ostatnich latach rosły one w rekordowym tempie, z kulminacją od początku 2020 r., gdy skoczyły aż o 114 zł.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/7810769,zus-w-2021-roku-skladki-dla-samozatrudnionych-wzrosna-o-1560-zl.html
Victoria - 29-09-2020, 18:26
Temat postu:

Victoria - 09-11-2020, 21:11
Temat postu:

Pirat - 15-11-2020, 14:36
Temat postu:
Kreatywność Polaków nie zna granic. Jeden z przedsiębiorców nazwał swoją firmę - "Jebać PiS". To nie jest żart! Kto nie wierzy może sprawdzić tutaj:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=0f060abf-e16e-4a49-a113-ab3c89e45162

Idzie nowe. Śmiech
Victoria - 27-11-2020, 20:37
Temat postu:
Jednoosobowa działalność gospodarcza. Co musisz zrobić żeby zacząć prowadzić firmę?

Większość osób, które chcą otworzyć swoją pierwszą firmę, decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Na etapie zakładania pierwszego biznesu, zazwyczaj nie mamy ani dużego kapitału ani potencjalnych wspólników, aby zakładać spółkę. Dlatego, jeśli decydujesz się założyć firmę, a nie masz wspólników, najlepszym i najbardziej oczywistym wyborem jest otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Więcej:
https://prawniczkidlakobiet.pl/?p=791
Ralny - 29-12-2020, 18:08
Temat postu:
Wyższe składki ZUS w 2021 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2021 roku wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS nie będzie jednak tak dotkliwa jak w poprzednich latach. Czeka nas bowiem najniższa podwyżka od 11 lat.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została już w ustawie budżetowej na 2021 rok. Wynosi ona 5259 zł i jest zaledwie o 32 zł wyższa niż w roku 2020. Podstawę wymiaru składek ZUS na 2021 rok stanowi 60% tej kwoty, czyli 3155,40 zł.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wyzsze-skladki-zus-w-2021-roku.htm
Victoria - 08-01-2021, 22:29
Temat postu:
Politycy wypchnęli ludzi na samozatrudnienie. Akurat na czas pandemii

Mały ZUS plus miał stanowić ulgę dla drobnych przedsiębiorców. I tak jak bez wątpienia niektórym minibiznesmenom pomógł, to sprawdziła się też czarna wizja: ogrom ludzi zostało przymuszonych do zrezygnowania z etatu i założenia fikcyjnej w zasadzie działalności gospodarczej.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/artykuly/8063661,politycy-wypchneli-ludzi-na-samozatrudnienie-akurat-na-czas-pandemii.html
Victoria - 10-03-2021, 20:49
Temat postu:
Umorzenie składek na ZUS. Przedsiębiorcy coraz rzadziej dostają pozytywne decyzje

Przedsiębiorcy coraz częściej wnioskują o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, a coraz rzadziej otrzymują pozytywne decyzje - informuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wystąpił o wyjaśnienia do Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8117215,umorzenie-skladek-na-zus-przedsiebiorcy-coraz-rzadziej-dostaja-pozytywne-decyzje.html
Diken - 11-03-2021, 01:47
Temat postu:
Przecież, ZUS jako instytucja państwowa, która jest pod kontrolą rządu niechętnie umarza składki, ponieważ wtedy wpłynęłoby mniej środków z tego tytułu do ZUS.
Tak samo jak i rząd niechętnie umarza podatki pracującym, gdyż wtedy budżet miałby straty finansowe.
A to im nie leży...
Tylko z czego mają płacić te składki ludzie, którzy na czas pandemii nie zarabiają? Oni nie mają z czego płacić.
Ale to jest taka polityka, że jeżeli ludzie, którzy w takiej sytuacji nie zarabiają ( najlepszy przykład to: bary, restauracje i kluby rozrywkowe które były zamknięte, a restauracje są nadal zamknięte ), po prostu nie mając z czego opłacać składek i podatków, zbankrutują ( przynajmniej niektórzy ), a wtedy sprawy będą trafiały do komorników za długi nie z winy tych ludzi i wszystko ci ludzie stracą, bo będą musieli spłacić długi ze składek, z podatków razem z odsetkami.
I zostaną z niczym, bo nikt im nie podaruje żadnego długu.

Więc, z ich majątków różnych będą spłacane długi dla ZUS-u i dla państwa, za zaległe składki i podatki.

I to rządu nie będzie interesowało.

Rząd nie ma współczucia dla ludzi bankrutujących, co jest bardzo smutne. Bo i tak odzyska zaległe pieniądze od właścicieli niektórych branż.

I to tak będzie, w niektórych sytuacjach.
Pirat - 19-03-2021, 18:25
Temat postu:
Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Czy wiedziałeś, że 12 dni choroby w miesiącu powoduje, że obciążenia składkami ZUS maleją do zera? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Jak obliczana jest wysokość zasiłku? W jaki sposób pomniejszyć składki ZUS za okres choroby?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 20-05-2021, 15:40
Temat postu:
W niedzielnym programie TVN Kawa Na Ławę redaktor Konrad Piasecki próbował przekonać europosła PiS Patryka Jakiego, że przedsiębiorcy rozliczają się podatkiem liniowym, na co Jaki, który początkowo próbował protestować, ale widać, że się zmieszał, po czym zmienił temat wyraźnie uznając własną niewiedzę w tym temacie. Jednak po kolejnym dopuszczeniu go do głosu już zdecydowanie stwierdził, że to co powiedział redaktor Piasecki jest nieprawdą, ponieważ przedsiębiorcy mogą rozliczać podatki na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jednocześnie oskarżył Piaseckiego, że ten go oszukał, przekonując, że płacą tylko podatek liniowy. Zapewne w przerwie zdążył sobie wyguglać, więc szybko się wyedukował.

Jak widać obaj panowie wykazali się skrajną niewiedzą w tym temacie, ponieważ przedsiębiorcy mogą wybrać podatek według skali podatkowej, albo podatek liniowy, a niektórzy również podatek zryczałtowany, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową, czyli uproszczone formy opodatkowania.

O ile trudno wymagać od redaktora Piaseckiego, żeby znał się na zasadach opodatkowania, chociaż jako dziennikarz, który podejmuje ze swoimi rozmówcami ten temat mógł się lepiej przygotować, o tyle od członka ugrupowania, które właśnie w tym czasie zamierza wprowadzać reformy podatkowe, należałoby wymagać znajomości tematu, szczególnie, że przyjmuje zaproszenie do telewizji, gdzie te tematy mają być omawiane.

Poza tym, co oznacza, że Piasecki go oszukał? Czy do obowiązków redaktora Piaseckiego należy edukowanie europosła Jakiego? Typowo pisowskie zachowanie - to wy jesteście winni tego, że ja niczego nie rozumiem.
Victoria - 07-06-2021, 20:31
Temat postu:
Składka zdrowotna jednak ryczałtowa? Pierwsza korekta Polskiego Ładu

Premier Mateusz Morawiecki chce zrobić ukłon w stronę samozatrudnionych, którzy zarabiają dużo, ale nie mają wysokich kosztów swojej działalności. Najważniejszą z nowych zapowiedzi szefa rządu jest utrzymanie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, opłacających podatek od przychodu, składki zdrowotnej w formie ryczałtowej. Będzie ona jednak wyższa, bo podstawą jej naliczania ma być cała średnia pensja, a nie 75 proc. jak obecnie. To oznacza jej wzrost z 381 zł do ok. 509 zł.

Więcej:
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8182251,skladka-zdrowotna-samozatrudnienie-dzialalnosc-gospodarcza-polski-lad.html
Ralny - 21-06-2021, 11:25
Temat postu:
Nowe składki ZUS na 2022 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2022 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki aż o 11% wyższe niż w roku 2021. Comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1700 zł.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/nowe-skladki-zus-na-2022-rok.htm
Victoria - 05-08-2021, 20:35
Temat postu:
Składka zdrowotna na nowych zasadach. Wzrośnie nawet 20-krotnie.

Nawet 20 razy więcej może wynieść realne obciążenie przedsiębiorcy nową składką zdrowotną. To efekt nowych przepisów, które znalazły się w pakiecie ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-nowych-zasadach-wzrosnie-nawet-20-krotnie.htm
Diken - 15-08-2021, 20:27
Temat postu:
Czyli pokazuje to, że będą wyższe składki zdrowotne dla pracujących, np. dla działalności gospodarczej i dla różnych działalności.
Bo to jest tak, że obecny rząd nie robi niczego bezinteresownie, tylko zawsze to będzie kosztem czegoś.
Jak się jednym daje więcej, albo się wprowadza programy, które: od tak sobie rozdają pieniądze wybranym, a najczęściej to jest skierowane do sympatyków i wyborców PiS, to drugim trzeba więcej zabierać, i to tak działa, a nie inaczej.

Inaczej się nie da, z prostej ekonomii.

Nie da się: zjeść ciastka i mieć tego samego ciastka w ręku.

To tak niestety nie działa.

Zawsze coś będzie za coś z prostej logiki.

Natomiast, moim zdaniem zwiększenie nakładów na polską Służbę Zdrowia poprzez podwyższenie składek zdrowotnych pracującym i przedsiębiorcom, to tak naprawde w Polsce niewiele zmieni.
A to dlatego, że to nie będą, jak przypuszczam jakoś specjalnie duże zakłady na Służbę Zdrowia, takie jak są chociażby w wielu krajach europejskich i światowych, gdzie tam od wielu lat albo od zawsze nakłady finansowe były czterokrotnie wyższe niż w Polsce.
Ale w takich krajach było i jest mądre zarządzanie i gospodarką, i Służbą Zdrowia.
Natomiast, w Polsce potrzeb jest bardzo dużo, a zawsze na to będzie brakowało środków.
Więc nie ma co liczyć na to, że po zwiększeniu nakładów na polskie przychodnie i szpitale sytuacja się nagle poprawi na lepsze, i to od razu.
A pracujący będą musieli oddawać wyższe składki na ochronę zdrowia i będą pracowali prawie za darmo w tym kraju, bo rząd będzie im zabierał więcej.
Praca w Polsce dla niektórych nie będzie się opłacała finansowo i, np. osoby, które prowadzą małe działalności, jakieś małe firmy i samozatrudnione osoby będą uciekały z Polski do krajów bogatszych ( np. w Czechach już niektórzy Polacy prowadzą różne działalności, bo to się tam opłaca, również podatkowo, a polska gospodarka na tym traci i będzie traciła, nie z winy tych pracujących ).
A tutaj się zakłamuje i przeinacza społeczeństwo polskie przez PiS i przez sympatyzujących z tym rządem niektórych dziennikarzy i ekonomistów, którzy też przeinaczają, iż: "Tak, polska gospodarka się dobrze trzyma, firmy prężnie działają, a do tego mamy najniższe bezrobocie w całej Europie", co moim zdaniem jest trochę bujdą...
Ponieważ, jak się w to bardziej zagłębić, to ileż to jest już w Polsce różnych firm zagranicznych, które dyktują warunki Polakom? W handlu również, ponieważ praktycznie każda sieć dużych sklepów nie jest polska, ale zagraniczna. I to obcokrajowcy zagraniczni na tym najwięcej zarabiają, ponieważ to na ich konta są przelewane środki z zysków, z handlu w Polsce.
Pracownicy polscy otrzymują tylko pensję, którzy pracują w tych sieciach sklepów. Ale to nie jest wspieranie polskich właścicieli sieci dużych sklepów.
Owszem, produkty polskie, jeśli się takie kupuję to się wspiera polskich dostawców.

Z pracą w Polsce to też różnie bywa.
Nawet nie wiadomo, jaka jest skala pracy bez żadnych umów? Z takiej pracy nie ma podatków, ani innych składek, ponieważ całość pieniędzy zarabianych idzie od razu do kieszeni
pracowników.
Pracownicy nie są ubezpieczeni w miejscach pracy i nie chroni ich żadna umowa.
A i są umowy o prace, różne. Sa też takie umowy, które są byle jakie. Tzw. "śmieciowe", od których też nie ma żadnych podatków albo składek. Czasami jest jakieś ubezpieczenie dla pracowników, a czasami takiego ubezpieczenia nie ma, bo to zależy od pracodawców.

I, budżet państwa w Polsce też na tym od wielu lat traci, że są niektóre firmy, które unikają podatków i innych składek, ale to różnie wygląda: jeden pracodawca jest zmuszony do tego, by zatrudniał pracowników albo jednego pracownika bez umowy, bo nie stać by go było na zatrudnienie z umową, przy wyższych kosztach pracy ( a mamy wyższą inflację i wszystko praktycznie jest droższe, niż było wcześniej. Więc i koszty pracy rosną ). Drugi natomiast pracodawca nie jest uczciwy i, mimo że mógłby zatrudniać pracowników z umowami o prace, to nie robi tego, bo liczy na cały zysk dla siebie.

Poza tym są od lat takie firmy w Polsce, które unikają podatków, a są to bogate firmy, które mogłyby płacić normalnie każdy podatek i inne być może też składki, bo stać na to takie firmy.
Ale z nieuczciwości nie płacą podatków i mają na to pewne przyzwolenie.

Nie mówiąc też o niektórych wytwórniach tytoniu i alkoholi, które na rynku działają nielegalnie, nie odprowadzając od tego żadnych podatków.
No to czasami, policja od spraw gospodarczych namierza takie "wytwórnie" i je likwiduje.
Ale zawsze się znajdzie ktoś następny kto zacznie coś prowadzić nielegalnie i: koło się dalej kręci.
Nie zawsze też udaje się z tego odzyskać utracone pieniądze w zaległych podatkach, bo one sa gdzieś wyprowadzane przez nieuczciwych wytwórców.
To są straty nawet miliardowe dla budżetu, nie zawsze do odzyskania, a chętnie się uczciwie pracującym podnosi i podatki, i składki zdrowotne, żeby to tacy ludzie, uczciwie pracujący więcej i więcej oddawali do państwa przez to, że budżet ma braki i trzeba to czymś "załatać".
DarekP - 17-08-2021, 00:35
Temat postu:
Ale czemu się dziwisz? Bardziej opłaca się pracować w szarej strefie niż legalnie.
Ludzie też wolą płacić "bez VAT" i płacą gotówką. W takich warunkach każdy przedsiębiorca działający legalnie jest bity po tyłku. Po pierwsze będzie miał drożej, a jeszcze go wszystkie instytucje przetrzepią, jak o czymś zapomni. Przedsiębiorca to osoba, która przede wszystkim musi zadbać o papiery, a pozostały czas może poświęcić na właściwą działalność. To jest patologia.

Przypomniała mi się ostatnio dość humorystyczna sytuacja, gdy w liście z urzędu skarbowego żona została poproszona o zapłatę jakiejś brakującej części podatku. Uśmiałęm się, bo nie przypominam sobie by wcześniej urząd o coś prosił. Zwykle jakąś swoją nowomową o czymś informował, a zwykle było to jakieś postępowanie niosące skutki finansowe. Chciałbym wierzyć, że jest to dobry znak dla uczciwych, ale już za długo żyję, by traktować to poważnie.
Diken - 17-08-2021, 14:23
Temat postu:
DarekP, jeżeli chodzi o ten cały "Nowy ład" PiS-u to przecież też jest program, który będzie dzielił ludzi i społeczeństwo, oczywiście finansowo, jak zwykle.
No i przede wszystkim, program ten bardziej będzie finansowany ze środków unijnych, a nie raczej nie ze środków własnych, budżetowych.
Ponieważ nie ma na tyle środków własnych, żeby budżet dał radę to wszystko finansować.
PiS Polskę "zajedzie" finansowo, jeżeli dalej będzie PiS popierany w wyborach i to jest złe dla Polski, bo na tym wszyscy ucierpią.
Programy rozdawnicze też mają swoją cenę i prędzej czy później się skończą, bo przyjdzie taki moment, kiedy już budżet tego finansowo nie wytrzyma.
Ale wtedy już PiS-u nie będzie u władzy, będzie inny rząd, a PiS zostawi tę patologię i bałagan w Polsce, "zwinie się" z dobrą kasą dla siebie, natomiast nowy rząd zostanie z ogromnymi problemami, o ile również będzie chciał coś polepszyć i naprawić w Polsce po swoich poprzednikach.
W PiS nie będą mieli sentymentów dla nikogo, że: prowadzą rozdawnictwo, że to jest kosztem drożyzny i inflacji, że dzielą społeczeństwo.
Gdyby to nie było w Polsce chore i patologiczne, to mielibyśmy normalne i zdrowe rządy.
Ale jest, jak jest.
A PiS widzi tylko siebie i dba tylko o siebie i to się odbywa kosztem zwykłych ludzi, kosztem inflacji i obciążenia budżetu.

Natomiast, jeżeli chodzi o kolejny program PiS-u to już się mówi o tym, iż na tym stracą lokalne samorządy, gminy, urzędy miast, gdyż będzie zniesiony albo bardzo obniżony podatek dla samorządów i jedni tego podatku praktycznie nie będą musieli płacić, a inni będą jeszcze bardziej obciążeni podatkami i, jak zwykle zrobi się: niesprawiedliwość i nierówność w podatkach, a to też będzie dzieliło finansowo ludzi, mieszkańców.
I, PiS celowo tak to zrobił, wykorzystując przy tym też pandemię, aby uderzyć w samorządy lokalne odbierając samorządom duże środki, za to inni będą jeszcze więcej tego podatku płacili, tak jak i składki zdrowotne, które będą wyższe, żeby zwiększyć nakłady finansowe na Służbę Zdrowia.
A i tak to nie będą prawdopodobnie wystarczające nakłady finansowe.

Ponieważ, każdy ekonomista powie, że: inaczej się nie da.

Zawsze będzie coś kosztem czegoś.

A moje pytanie jest takie z jakiej racji samorządy lokalne mają być stratne finansowo przez fanaberię, przez nieudolność PiS?
To właśnie w gminach, w małych miasteczkach i miejscowościach jest dużo potrzeb, a środków na to brakuje.
Są samorządy, które się od lat borykają ze środkami publicznymi, bo zawsze ich brakuje.
Jeżeli się jeszcze tym samorządom, gminom odbierze te środki które wpływałyby do ich budżetu lokalnego, przez paranoję PiS-u, nie bojąc się użyć takiego określenia, to w gminach, ale nawet i w większych i dużych miastach po prostu zrobi się bieda.

To jest uderzenie w lokalne samorządy po to, żeby innym coś znieść w podatkach.

I to ma taki obraz, iż to przecież będzie i już jest właściwie skierowane do sympatyków i wyborców PiS.
Bo jestem przekonany, że podobno dla 8 milionów ludzi w Polsce będzie zlikwidowany podatek ( w tym przypadku chyba podatek PIT i to tylko ten jedyny podatek, gdyż pozostałe podatki będą nawet podwyższane i to jest "cwaniacko" zrobione ).
Czyli, cios dla samorządów lokalnych i im trzeba odebrać, żeby inne podatki podwyższać.

I to jest przykład: dzielenia społeczeństwa w Polsce.

Bo taki rząd niczego bezinteresownie dla nikogo nie robi.
Pirat - 22-08-2021, 15:17
Temat postu:
Emerytura osób prowadzących działalność gospodarczą

Emerytura osób prowadzących działalność gospodarczą jest liczona według tych samych zasad jak dla każdego ubezpieczonego. Są jednak małe różnice korzystne dla osób prowadzących firmy. Pracownik musi rozwiązać umowę o pracę żeby dostać pieniądze z ZUS, przedsiębiorca nie musi zamykać działalności, żeby na jego konto zaczęła wpływać emerytura. Samozatrudniony może także po przejściu na emeryturę płacić niższe składki.

Czytaj więcej na infor.pl
Ralny - 25-08-2021, 21:29
Temat postu:
3 proc. składki zdrowotnej w 2022 roku i jej stopniowy wzrost. Czernicki: MF rozważa taki scenariusz

Wprowadzenie 3-procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w przyszłym roku i stopniowe podnoszenie jej do poziomu 9 proc. w kolejnych latach - o takim scenariuszu rozważanym w Ministerstwie Finansów mówił dziś w TOK FM główny ekonomista resortu Łukasz Czernicki.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8231705,polski-lad-skladka-zdrowotna-2022-stopniowe-podnoszenie-czernicki.html
Pirat - 04-09-2021, 12:48
Temat postu:
Zmiany ZUS: Składka zdrowotna 3% zamiast 9%

Będą zmiany w Polskim Ładzie. Rząd potwierdził, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców od przyszłego roku nie wzrośnie do 9% i będzie częściowo odliczalna.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 08-09-2021, 23:11
Temat postu:
Składki ZUS w 2022 roku jeszcze wyższe niż zakładano

Czeka nas najwyższa w historii podwyżka składek ZUS. Rząd zrewidował założenia budżetu na 2022 rok. Składki wzrosną jeszcze bardziej niż zakładano, bo aż o 13%. Comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1700 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 16-09-2021, 12:04
Temat postu:
Składki ZUS zapłacimy do 20. dnia miesiąca

Od przyszłego roku firmy zobowiązane będą do opłacania składek ZUS do 20. dnia miesiąca, a nie tak jak dotychczas do 10. Na przedsiębiorców nałożony zostanie jednak obowiązek comiesięcznego raportowania dochodów do ZUS.

Czytaj więcej na zus.pox.pl

---

Nowa składka zdrowotna od 2022 roku

Znamy już nową składkę zdrowotną. Przedsiębiorcy zapłacą składkę w wysokości 9% lub 4,9% od osiągniętego dochodu, w zależności od tego, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 30-09-2021, 15:19
Temat postu:
Zmiana w Polskim Ładzie. Ulga dla klasy średniej dla osób na działalności

PiS zgłosi poprawkę wprowadzającą ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ulga ma dotyczyć osób rozliczających się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł.

Więcej:
https://msp.money.pl/wiadomosci/zmiana-w-polskim-ladzie-ulga-dla-klasy-sredniej-dla-osob-na-dzialalnosci-6688423159704192a.html
Ralny - 07-10-2021, 19:52
Temat postu:
Ulga dla klasy średniej a działalność gospodarcza

Celem nowej ulgi podatkowej jest rekompensata strat spowodowanych podwyżką składki zdrowotnej. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, tzw. ulga dla klasy średniej obejmie również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z nowej ulgi?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/ulga-dla-klasy-sredniej-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Diken - 13-10-2021, 22:49
Temat postu:
Witam.

Oni w PiS tak kombinują z tymi programami. Cały czas coś poprawiają, bo świadczy to o tym, że są nieudolni w tym, co robią.
Na początku jednym chcą zabierać więcej, tak jak w przypadku osób, które prowadzą działalności jednoosobowe i ta składka zdrowotna miała być wyższa, którą chcieli zabierać z działalności. A teraz znowu coś "kombinują" i coś zmieniają.

A prawda jest taka, że muszą jednym więcej zabierać, by innym dać więcej.
Ja bym nie wierzył we wszystko, co przedstawia PiS, bo to nie są wiarygodni ludzie, a pokazali to już nie pierwszy raz.

Nieuczciwym krętaczom się nie wierzy.
Kłamcom się nie wierzy.

Jak się zawiedzie zaufanie, to również się przestaje ufać i wierzyć.

Dlatego ja nie wierzę w prawie nic, co przedstawiają i pokazują w PiS.

Sami do tego doprowadzili, żeby ludzie tak to odbierali. Nawet i niektórzy wyborcy tego rządu, którzy "dali się nabrać" takiemu rządowi.

Ja nie dam się nabrać. Nigdy.
Ralny - 29-10-2021, 19:31
Temat postu:
Wzrost składek ZUS w 2022 r. najwyższy w historii

Wzrost składek ZUS w 2022 r. będzie najwyższy w historii. można to obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 r. wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa.

Czytaj więcej:
https://kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/5351161,Wzrost-skladek-ZUS-w-2022-r-najwyzszy-w-historii.html
Ralny - 16-11-2021, 13:38
Temat postu:
Jednoosobowa działalność gospodarcza a Polski Ład. Co wybrać: ryczałt czy przekształcenie w sp. z o.o.?

W obecnych niestabilnych czasach prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie i jeszcze większe ryzyko. Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8292669,dzialalnosc-gospodarcza-2022-polski-lad-ryczalt-czy-przeksztalcenie-w-sp-z-oo.html
Pirat - 05-12-2021, 12:20
Temat postu:
Nowe deklaracje ZUS w 2022 roku. ZUS zażąda informacji o naszych dochodach

ZUS wprowadza nowe wzory deklaracji. Już od stycznia, niemal każdy przedsiębiorca wysyłał będzie co miesiąc obowiązkowe deklaracje, w których informował będzie ZUS o swoich dochodach.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 22-12-2021, 16:53
Temat postu:
Zmiany na portalu CEIDG. Konta przedsiębiorców przeniesione

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zalogują się już do swojego konta na portalu CEIDG. Konta wszystkich przedsiębiorców zostały właśnie przeniesione na nowy rządowy portal, który umożliwia dostęp do ponad 300 różnych usług on-line.

Więcej:
https://zus.pox.pl/inne/zmiany-na-portalu-ceidg-konta-przedsiebiorcow-przeniesione.htm
Pirat - 29-12-2021, 12:01
Temat postu:
Jakie zmiany w przepisach dla przedsiębiorcy w 2022 roku?

Polski Ład i przepisy związane z VAT-em oraz ustawa zmieniająca fakturowanie – z tym muszą się liczyć przedsiębiorcy w 2022 r. Niektóre regulacje zaczną obowiązywać już od stycznia, inne dopiero od lipca przyszłego roku. Warto zatem sprawdzić, czy pamiętamy o wszystkich i jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani.

Czytaj więcej na mojafirma.infor.pl
Pirat - 16-01-2022, 15:13
Temat postu:
Ważne zmiany w podatkach i ZUS w 2022 roku

W ciągu ostatnich miesięcy uchwalonych zostało wyjątkowo dużo nowych przepisów wpływających na funkcjonowanie małych firm. Niektóre z tych zmian weszły w życie już 1 stycznia, inne zaś zaczną obowiązywać w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Co zatem czeka przedsiębiorców w nadchodzącym roku?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 28-01-2022, 22:03
Temat postu:
Mały ZUS-u plus: przedsiębiorcy muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 20 lutego – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Czytaj więcej na forsal.pl
Pirat - 20-02-2022, 21:55
Temat postu:
Jarosław Kaczyński nienawidzi przedsiębiorców. Komentarz red. Jana Pińskiego.


Diken - 20-02-2022, 22:57
Temat postu:
No właśnie, słucham od jakiegoś czasu Pana Jana Pińskiego na kanałach YOUTUBE.
Człowiek, który dość dobrze zna rząd PiS i zna nawet samego Jarosława Kaczyńskiego.
Bardzo ciekawie się wypowiada na temat rządów PiS i widzom, słuchaczom wyjaśnia, jakie to są tak naprawdę rządy i jacy ludzie siedzą w tym rządzie.

Jest dziennikarzem, ale też jest znawcą politologii.

W mojej ocenie, Pan Jan Piński mądrze się wypowiada na temat szkodliwych rządów PiS, bo zna środowisko tego rządu.
Właściwie to zna ten rząd już od początku lat 2000.

PiS już kiedyś przez dwa lata w Polsce rządził, a było to w latach: 2005 - 2007.

I jakoś wtedy się do dymisji podali. Twisted Evil
Ralny - 21-02-2022, 19:52
Temat postu:
Składka zdrowotna 2022: Jak obliczyć dochód - podstawę wymiaru składki zdrowotnej?

Podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej stanowi dochód przedsiębiorcy. Dochód ten nie zawsze jednak będzie zbieżny z dochodem na potrzeby PIT. Jak ustalić podstawę wymiaru nowej składki zdrowotnej?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-2022-jak-obliczyc-dochod-i-podstawe-wymiaru-skladki-zdrowotnej.htm
Ralny - 25-03-2022, 18:52
Temat postu:
Zmiany w Polskim Ładzie: Składkę zdrowotną odliczymy od dochodu

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Oprócz obniżki podatku dochodowego do 12% i likwidacji ulgi dla klasy średniej, przedsiębiorcy uzyskają również prawo do odliczenia składki zdrowotnej od dochodu. Ale nie wszyscy.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/zmiany-w-polskim-ladzie-skladke-zdrowotna-odliczymy-od-dochodu.htm
Victoria - 15-04-2022, 20:05
Temat postu:
Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od 13 kwietnia 2022 r.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 807). Sprawdź co się zmienia.

Więcej:
https://kadry.infor.pl/zus/5453110,Podstawa-wymiaru-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-2022.html
Pirat - 26-04-2022, 12:31
Temat postu:
Ukraińcy nie rejestrują działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP: faworyzowanie Ukraińców jest groźne

Wtorkowy "Puls Biznesu" informuje, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) Adam Abramowicz skierował do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym alarmuje, że problemem zaczyna być zbytnie faworyzowanie ukraińskich firm założonych w naszym kraju. Nierejestrowana działalność gospodarcza Ukraińców zaczyna być zarzewiem konfliktów z Polakami - alarmuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Czytaj więcej na superbiz.se.pl
Diken - 26-04-2022, 15:57
Temat postu:
To już jest hipokryzja, co się w tym kraju dzieje i z PiS-em.

To nie jest już nawet chore, ale to jest: cyrk... Mad
Pirat - 12-05-2022, 21:36
Temat postu:
Rekordowa podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców

Nawet milion mikroprzedsiębiorców ma od początku przyszłego roku płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Mikroprzedsiębiorcy boleśnie odczują kolejny wzrost składek na ZUS, jaki czeka ich w 2023 r. Nawet milion prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki w podstawowej wysokości będzie musiało zapłacić do ZUS zamiast obecnych 1211,28 zł miesięcznie aż 1398,84 zł, czyli o 187,56 zł więcej. Takiej podwyżki jeszcze nie było.

Czytaj więcej na rp.pl
Diken - 13-05-2022, 18:09
Temat postu:
To oczywiste, że za takiego rządu są podwyżki podatków, bo oni są pazerni i muszą mieć jak największe wpływy do budżetu.
A i tak, niegospodarnie prowadzą politykę i rządy, bo budżet ma duży deficyt, o ile się nie mylę i wydaje za duże miliardy niż ma przychodów.

Niby dlaczego zlecają masowy dodruk pieniędzy w Banku Centralnym, razem z ich prezesem tego banku?
Pirat - 14-05-2022, 14:40
Temat postu:
Konfederacja chce likwidacji składek ZUS. Braun: Przedsiębiorcy walczą z przeważającym siłami rządu RP.


Diken - 14-05-2022, 19:30
Temat postu:
I tu akurat popieram Konfederację, bo są mądrzejsi od PiS.

Tak trzymać.
Pirat - 21-05-2022, 19:23
Temat postu:
Nowe składki ZUS na 2023 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2023 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki aż o 15,5% wyższe niż w roku 2022. Comiesięczna danina na rzecz ZUS, bez uwzględnienia składki zdrowotnej, wyniesie aż 1400 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 01-06-2022, 18:31
Temat postu:
Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych. Zmieni się limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Ile wyniesie limit płatności gotówkowych i kiedy trzeba będzie płacić przy użyciu rachunku bankowego?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-Lad-od-stycznia-2023-r-nowe-limity-platnosci-gotowkowych-8342296.html


Ralny - 15-06-2022, 19:07
Temat postu:
Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-skladki-zus.htm
Ralny - 17-06-2022, 11:52
Temat postu:
Składki ZUS 2023. Będzie podwyżka o 15%

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2023 roku zapłacą składki ZUS w kwocie aż 1400 zł, nie licząc składki zdrowotnej. Składki ZUS wzrosną aż o 15%. Niektórych przedsiębiorców w przyszłym roku czekają jednak aż dwie podwyżki składek ZUS.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-2023-bedzie-podwyzka-o-15.htm
Pirat - 22-06-2022, 00:18
Temat postu:
Działalność nierejestrowana. Wszystko, co musisz o niej wiedzieć (PIT, VAT, ZUS)

Osoba prowadząca drobną działalność nie musi jej rejestrować, ani opłacać z tego tytułu żadnych składek ZUS. Nie oznacza to jednak, że nie musi ewidencjonować uzyskanego dochodu i płacić od niego należnego podatku. Jakie dokładnie obowiązki spoczywają na osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 23-06-2022, 11:39
Temat postu:
Nowy PIT i składka zdrowotna. Firmy zapłacą mniej

Już wkrótce niektórzy przedsiębiorcy uzyskają prawo do odliczenia składek zdrowotnych. Inni z kolei zapłacą niższy niż dotychczas podatek dochodowy. Które firmy zyskają na składce zdrowotnej, a które na obniżonej stawce PIT? Jak dokonać zmian w firmie, aby zapłacić niższy PIT za 2022 rok?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/nowy-pit-i-skladka-zdrowotna-firmy-zaplaca-mniej.htm
Pirat - 07-07-2022, 22:46
Temat postu:
Odliczenie składki zdrowotnej. Wrzucać w koszty czy odliczać od dochodu?

Nowe przepisy przywracają możliwość odliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorca ma dwie możliwości: odliczyć składkę od dochodu lub zaliczyć ją do kosztów. Wybór metody nie jest obojętny podatkowo. Druga metoda jest bowiem znacznie bardziej korzystna od pierwszej.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 24-07-2022, 23:08
Temat postu:
Składki ZUS 2023: Podwyżka jeszcze większa niż zapowiadano

Zapowiadana podwyżka składek ZUS w wysokości 15% już wkrótce może okazać się tylko miłym wspomnieniem. W rzeczywistości, składki ZUS na 2023 rok mogą wzrosnąć o wiele więcej i wynieść nawet 1500 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 28-07-2022, 22:32
Temat postu:
Polski Ład zbiera żniwo! Zamknięto i zawieszono 1/10 wszystkich polskich firm!


Pirat - 01-08-2022, 19:28
Temat postu:
Tak źle jeszcze nie było. Rewolucja dzieje się na naszych oczach

Coraz więcej małych firm w Polsce zamyka się lub zawiesza działalność gospodarczą. Tak źle jeszcze nie było.

Jak wynika z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w pierwszym kwartale 2022 roku rok do roku znacznie wzrosła liczba wniosków dotyczących zamknięcia i zawieszenia działalności gospodarczej. Liczby te odpowiednio wynoszą 26 proc. i 39 proc.

Czytaj więcej na nczas.com
Pirat - 19-08-2022, 23:24
Temat postu:
Zasiłek chorobowy a działalność gospodarcza

Czy wiedziałeś, że 12 dni choroby w miesiącu powoduje, że obciążenia składkami ZUS maleją do zera? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek chorobowy? Jak obliczana jest wysokość zasiłku? W jaki sposób pomniejszyć składki ZUS za okres choroby?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 05-09-2022, 20:34
Temat postu:
Składki ZUS na 2023 rok. Największa podwyżka w historii

Składki ZUS dla firm w 2023 roku wzrosną jeszcze bardziej niż przewidywano. Podwyżka wyniesie aż 17,1% a nowe składki będą o ponad 200 zł wyższe niż dotychczas. Przedsiębiorców czeka zatem największa w historii podwyżka składek ZUS.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-na-2023-rok-najwieksza-podwyzka-w-historii.htm

---

Koniec ulgi na start i przejście na składki preferencyjne

Koniec półrocznego zwolnienia ze składek ZUS wiąże się z rozpoczęciem opłacania wyższych składek. Jakich formalności należy wówczas dopilnować? Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w ZUS?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/koniec-ulgi-na-start-i-przejscie-na-skladki-preferencyjne.htm
Pirat - 07-09-2022, 18:22
Temat postu:
„To bandycki system służący do okradania Polaków.” Konfederacja o dobijaniu przedsiębiorców i podwyżkach składek na ZUS

Polska to nie jest kraj dla przedsiębiorców – oceniają politycy Konfederacji. Od 2023 roku szykuje się największa w historii podwyżka składek na ZUS.

Składki do ZUS-u, które każdy z dwóch milionów przedsiębiorców, niezależnie od dochodu, musi miesięcznie odprowadzać wzrosną o ok. 207 zł. To aż o 17 proc. więcej rok do roku.

W skali roku z kieszeni przedsiębiorców wyparuje zatem dodatkowo ok. 2500 zł. I to w czasie, kiedy koszty prowadzenia działalności gospodarczej – w związku z rosnącymi rachunkami za prąd czy gaz, kosztami pracy – już są rekordowo wysokie.

Czytaj więcej na nczas.com


Ralny - 22-09-2022, 20:08
Temat postu:
Nowy obowiązek ZUS obejmie każdą firmę

Już od Nowego Roku komunikacja elektroniczna z ZUS nie będzie jedynie opcją. Każda, nawet najmniejsza firma objęta zostanie bowiem obowiązkiem posiadania konta na Platformie ZUS. Korespondencja papierowa zostanie całkowicie wyeliminowana.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/nowy-obowiazek-zus-obejmie-kazda-firme.htm
Pirat - 08-10-2022, 22:07
Temat postu:
Składki ZUS wzrosną aż o 20%

Nie każdy przedsiębiorca może liczyć na podwyżkę składek ZUS w wysokości 17%. Niektórym składki wzrosną aż o 20%. To efekt kolejnej już aktualizacji założeń budżetowych.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 12-10-2022, 21:17
Temat postu:
Składki ZUS: Wrzucać w koszty czy odliczać od dochodu?

Zapłacone składki ZUS mogą obniżyć dochód, a tym samym obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Istnieją jednak dwie różne metody podatkowego rozliczania składek ZUS. Która z nich jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
marcinwol5xc - 27-10-2022, 13:17
Temat postu:
Wiedzieliście o tym, że żeby przetestować działalność nie trzeba zakladać DG? (Działalność nierejestrowana)
Pirat - 28-10-2022, 01:54
Temat postu:
Rower na firmę. Zakup roweru można wrzucić w koszty

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup i utrzymanie roweru. Nawet wówczas, gdy rower wykorzystywany jest również do celów prywatnych. Możliwość zaliczenia w koszty wydatków na zakup roweru potwierdziła właśnie w oficjalnym stanowisku Krajowa Informacja Skarbowa.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 04-11-2022, 08:22
Temat postu:
Działalność bez ZUS będzie bardziej dostępna

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji i opłacania składek ZUS stanie się bardziej powszechne. Nowe przepisy poszerzają krąg osób uprawnionych do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-bez-zus-bedzie-bardziej-dostepna.htm
Ralny - 22-11-2022, 22:35
Temat postu:
Dobrowolna składka ZUS dla przedsiębiorców? Semeniuk: Obecnie nie prowadzimy takich rozmów

Wprowadzenie dobrowolnej składki ZUS dla przedsiębiorców to postulat tylko jednej części środowiska, a nie całości, więc na ten moment takich rozmów nie prowadzimy - powiedziała we wtorek w Studiu PAP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8593466,dobrowolna-skladka-zus-dla-przedsiebiorcow-semeniuk-obecnie-nie-prowadzimy-takich-rozmow.html
Victoria - 06-12-2022, 22:37
Temat postu:
Przedsiębiorcza jak Polka? Oto cała prawda

Polki na tle kobiet z innych krajów Europy są bardzo przedsiębiorcze, jednak trudna sytuacja gospodarcza odbiła się na ich podejściu do biznesu. O prowadzeniu własnej firmy myśli obecnie dwie na pięć Polek, wobec dwóch trzecich ankietowanych w ubiegłym roku – wynika z raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość” Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Więcej:
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8601776,biznes-kobiety-polska-przedsiebiorczosc.html
Ralny - 07-12-2022, 18:33
Temat postu:
ZUS: Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy przedsiębiorcy muszą posiadać profil na PUE

Obecnie obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mają płatnicy rozliczający składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek ten dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców. "Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek powinni mieć konto na PUE ZUS" - mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/gospodarka/finanse-publiczne/artykuly/8604996,zus-1-stycznia-2023-r-wszyscy-przedsiebiorcy-profil-na-pue.html
Ralny - 14-12-2022, 16:42
Temat postu:
Głodowe emerytury dla przedsiębiorców. ZUS wyliczył prognozę przyszłych świadczeń

ZUS wyliczył prognozę przyszłej emerytury dla obecnych 40-letnich mikroprzedsiębiorców. Jak się okazuje, płacą tak niskie składki, że najczęściej nie wystarczy tych pieniędzy na gwarantowane świadczenie.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8609927,emerytury-wlasna-dzialalnosc-gospodarcza-wyliczenia-zus.html
Diken - 17-12-2022, 22:08
Temat postu:
W Polsce nie wiem jaką prace by trzeba wykonywać i jaką firmę prowadzić, by sobie na starość wypracować dobrą emeryturę.
Jak są niskie składki emerytalne to nie będzie dobrej i wyższej emerytury w wieku emerytalnym.
I tacy ludzie będą skazani na biedę, na starość. Jak będą jeszcze mieli siły, to gdzieś będą dorabiali do marnej emerytury, parę złotych, a i to będzie za mało.
Nic innego tacy ludzie nie będą mogli zrobić, jak żyć na starość skromnie i biednie.
A jest większość emerytów w Polsce, w takiej sytuacji. Nieliczni tylko emeryci wypracowali sobie dobre i bardzo dobre emerytury, bo mieli akurat szczęście i dobry los, że dostali dobrą pracę kiedyś do której się nadawali.
Jak niektórzy pracowali kiedyś ( obecnie to się chyba zmieniło trochę ) w trudnych warunkach, w fabrykach i zakładach pracy, gdzie była to praca też w jakiś sposób szkodliwa, to były dobre pensję i dobre na starość emerytury.
Ale nie każdy mógł wykonywać taką pracę i nie każdy się nadawał.
Do prac szkodliwych, w trudnych warunkach trzeba było też dobrego zdrowia i mocnego organizmu.
TFZ - 17-12-2022, 22:48
Temat postu:
Diken napisał/a:
W Polsce nie wiem jaką prace by trzeba wykonywać i jaką firmę prowadzić, by sobie na starość wypracować dobrą emeryturę. Jak są niskie składki emerytalne to nie będzie dobrej i wyższej emerytury w wieku emerytalnym.

Natomiast jak są wyższe, to działalność przestaje się opłacać. Naprawdę da się odłożyć pieniądze w rozsądniejszy sposób niż przez przekazanie ich na ZUS.
Ralny - 19-12-2022, 02:04
Temat postu:
eFaktury będą obowiązkowe. Nadchodzą nowe zasady fakturowania

Już wkrótce eFaktury będą obowiązkowe dla wszystkich firm bez wyjątku. Nowy system całkowicie zmieni dotychczasowe zasady fakturowania. Faktury papierowe zostaną całkowicie wyeliminowane, a za niewystawienie faktury on-line grozić będą wysokie kary. Ministerstwo udostępniło właśnie aplikację do wystawiania obowiązkowych e-Faktur.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/efaktury-beda-obowiazkowe-nadchodza-nowe-zasady-fakturowania.htm
Ralny - 23-12-2022, 22:44
Temat postu:
Składka zdrowotna w 2023 roku

W ciągu ostatniego roku przepisy dotyczące składki zdrowotnej ulegały wielokrotnym zmianom. Jaką składkę zdrowotną zapłacimy ostatecznie w 2023 roku? Jakie są możliwe opcje jej obniżenia w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-w-2023-roku-dzialalnosc-gospodarcza.htm
Beatrycze - 28-12-2022, 10:54
Temat postu:
Rosną składki ZUS dla przedsiębiorców. Ile wyniosą w 2023 r.? Kto może zapłacić mniej?

Mikroprzedsiębiorcy bez prawa do ulg zapłacą w przyszłym roku o ponad 200 zł miesięcznie więcej. W skomplikowanym systemie, jaki stworzył Polski Ład, wysokość wpłat do ZUS i prawo do ulg zależą od formy opodatkowania, wysokości dochodów i przychodów z biznesu.

Więcej:
https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/artykuly/8618679,zus-skladki-dla-przedsiebiorcow-2023.html
Pirat - 06-01-2023, 12:28
Temat postu:
To twierdzenie to mit! Ekspert o tym, jak ulżyć Polakom kosztem ZUS-u

Rząd, kolejni ministrowie finansów usilnie przekonują, że wprowadzenie dobrowolnych składek na ZUS nie jest możliwe, bo (i tak mało wydajny) system by się załamał. Innego zdania jest Marek Woch, który zapewnia, że to mit powtarzany przez polityków.

Czytaj więcej na nczas.com
Ralny - 11-01-2023, 20:23
Temat postu:
Wyższe składki ZUS w 2023 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2023 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie 17%, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż 20%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wyzsze-skladki-zus-w-2023-roku.htm
Pirat - 13-01-2023, 23:33
Temat postu:
Ulga na start. Komu przysługuje zwolnienie z ZUS?

Osoba zakładająca działalność gospodarczą nie musi opłacać składek ZUS w początkowym okresie prowadzenia firmy. Na czym polega półroczne zwolnienie ze składek ZUS i komu ono przysługuje? Kiedy najlepiej zarejestrować działalność, aby wydłużyć zwolnienie z ZUS do maksimum?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 17-01-2023, 16:32
Temat postu:
Do 31 stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku nie korzystał z małego ZUS plus, a chciałby w tym roku do niego przystąpić, na zgłoszenie do ulgi ma czas tylko do końca stycznia 2023 r. – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Więcej:
https://wroclaw.tvp.pl/65700132/do-31-stycznia-przedsiebiorcy-moga-zglaszac-sie-do-malego-zus-plus
Pirat - 24-01-2023, 18:44
Temat postu:
Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, ma prawo do wypłaty zasiłku i obniżenia składek ZUS. Łącznie zyskuje jednorazowo aż 2337 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 24-01-2023, 19:49
Temat postu:
Masowe zamykanie jednoosobowych firm w Polsce? Sprawdzamy, jak jest naprawdę

„Cztery plagi polskiego biznesu” sprawiły, że mikroprzedsiębiorcy masowo zamykają jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), przechodząc na etaty lub emerytury, bo prowadzenie firmy W TYCH WARUNKACH stało się koszmarem – słyszymy coraz częściej. Jak to wygląda w praktyce – i w liczbach? Oto nasz raport.

Więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8641001,jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-koszty-prowadzenia-w-polsce-raport.html
Pirat - 31-01-2023, 00:23
Temat postu:
Zmiana formy opodatkowania. Jak płacić niższe podatki?

Podatek liniowy, skala podatkowa czy ryczałt? Do 20 lutego mamy czas na zmianę formy opodatkowania. Jak wybrać właściwą formę, by płacić najniższe podatki?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 19-02-2023, 21:23
Temat postu:
Zwolnienie ze składki zdrowotnej w 2023 roku

Opłacanie składki zdrowotnej jest obowiązkowe. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. W niektórych przypadkach składki zdrowotnej opłacać nie trzeba. Kto nie musi opłacać składki zdrowotnej w 2023 roku?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 24-02-2023, 23:43
Temat postu:
Odliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

W tym roku po raz pierwszy odliczymy składkę zdrowotną w rozliczeniu PIT na zupełnie nowych zasadach. W jakiej wysokości? Ile łącznie możemy odliczyć? Kiedy tracimy prawo do odliczenia składki zdrowotnej?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 02-03-2023, 21:54
Temat postu:
Składka zdrowotna: Zapomniano, że niektórzy zmienią podatek

Z pisma Ministerstwa Zdrowia przedsiębiorcy dowiadują się właśnie, że chociaż zapłacili składkę zdrowotną za styczeń br., to w rozliczeniu rocznym będzie ona zerowa i dostaną zwrot nadpłaty. Po raz pierwszy też słyszą o „jednomiesięcznym roku składkowym”.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/finanse/aktualnosci/artykuly/8670932,skladka-zdrowotna-przedsiebiorcy-podatki.html
Victoria - 02-05-2023, 19:55
Temat postu:
Będą dopłaty na opłacenie składek ZUS. Dla kobiet

Nawet kilkanaście tysięcy złotych dopłaty na opłacenie składek ZUS lub opiekę nad dziećmi. Taką formę pomocy zapowiada rząd dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej:
https://zus.pox.pl/zus/beda-doplaty-dla-kobiet-na-oplacenie-skladek-zus.htm
Tymczasowy - 05-05-2023, 18:39
Temat postu:
Gdzie rząd pożycza takie ilości pieniędzy? Może w Chinach? Tylko że Chiny zamiast zwrotu pieniędzy chcą w zamian fabryki, huty lub jak w przypadku Ukrainy przed wojną) ziemie rolne.
Źle się skończy dla Polski to zadłużanie.
Pirat - 08-05-2023, 22:49
Temat postu:
Trwają prace nad umożliwieniem małoletnim zakładania działalności gospodarczej

Rząd prowadzi prace nad projektem regulacji dotyczących umożliwienia osobom małoletnim zakładania działalności gospodarczej - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zaznaczył, że rząd chciałby, by przepisy te uchwalił Sejm obecnej kadencji.

Czytaj więcej na forsal.pl
Tymczasowy - 11-05-2023, 21:33
Temat postu:
To dopiero będą robione "wałki". Niepełnoletni nie ponosi odpowiedzialności. Zaraz przypałętają się jakieś mafie w celu wyłudzeń pieniędzy "na słupa". A może właśnie o to chodzi żeby ktoś nakradł dopóki społeczeństwo nie spostrzeże się, że to chodzi o złodziejstwo i wyzysk.
Ralny - 15-05-2023, 16:38
Temat postu:
Składki ZUS: Kolejna duża podwyżka

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przygotować się na kolejną dużą podwyżkę. Składki ZUS dla firm wzrosną o kolejne 20%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladki-zus-kolejna-duza-podwyzka.htm
Beatrycze - 18-05-2023, 15:58
Temat postu:
Do 1 czerwca można składać wnioski o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Do ZUS wpłynęło już ponad 153 tys. wniosków o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę około 250 mln złotych. Przedsiębiorcy mają czas na złożenie takiego wniosku do 1 czerwca – przypomniał w środę rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Więcej:
https://wroclaw.tvp.pl/69928117/do-1-czerwca-mozna-skladac-wnioski-o-zwrot-nadplaty-skladki-zdrowotnej
Pirat - 25-05-2023, 18:03
Temat postu:
Wyższe składki ZUS już od lipca

Już od lipca wzrosną składki ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Część przedsiębiorców musi również liczyć się z podwyżką składki zdrowotnej.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 02-06-2023, 22:26
Temat postu:
Mały ZUS Plus zostanie przedłużony o 12 miesięcy

O dodatkowy rok wydłużona zostanie możliwość korzystania z obniżonych składek ZUS od dochodu. Kto i na jakich zasadach skorzysta z tej ulgi na podstawie nowych przepisów?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 08-06-2023, 03:28
Temat postu:
Nadpłata składki zdrowotnej oznacza wyższy podatek do zapłaty

Przedsiębiorcy, którzy w rocznym rozliczeniu wykazali nadpłatę składki zdrowotnej, będą zmuszeni do zapłaty wyższego podatku dochodowego. Niektórzy z tego tytułu zapłacą również... większą składkę zdrowotną.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 16-06-2023, 21:47
Temat postu:
Składka ZUS mocno w górę. Oto wyliczenia

W 2024 roku wzrosną zarówno tak zwany duży, jak i mały ZUS. Ten pierwszy jest powiązany z prognozowanym na przyszły rok przeciętnym wynagrodzeniem, a drugi z pensją minimalną. Rząd zakłada, że jedno i drugie będą w 2024 roku znacznie wyższe.

Czytaj więcej:
https://tvn24.pl/biznes/dlafirm/skladka-zus-2024-o-ile-wzrosnie-ile-wyniesie-wyliczenia-7178283
Pirat - 21-06-2023, 00:55
Temat postu:
Nowe składki ZUS na 2024 rok

Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2024 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki aż o 12,2% wyższe niż w roku 2023. Comiesięczna danina na rzecz ZUS, bez uwzględnienia składki zdrowotnej, wyniesie prawie 1600 zł.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 22-06-2023, 15:09
Temat postu:
Cios w przedsiębiorców. Gigantyczny wzrost

Przedsiębiorcy zapłacili za 2022 rok nawet o 80 procent więcej składki zdrowotnej niż rok wcześniej - wynika z analizy głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka. Głównie jest to efekt zmian wprowadzonych przed ponad rokiem w ramach Polskiego Ładu. W opinii ekspertów na wyższe składki zrzucili się klienci biznesu, płacąc wyższe ceny za towary i usługi.

Więcej:
https://tvn24.pl/biznes/dlafirm/skladka-zdrowotna-dla-firm-polski-lad-przedsiebiorcy-zaplacili-duzo-wiecej-wyliczenia-7185204
Ralny - 23-06-2023, 21:38
Temat postu:
Działalność bez ZUS będzie bardziej dostępna

Prowadzenie działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji i opłacania składek ZUS stanie się bardziej powszechne. Nowe przepisy poszerzają krąg osób uprawnionych do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-bez-zus-bedzie-bardziej-dostepna.htm
Pirat - 01-07-2023, 01:40
Temat postu:
Nowa składka zdrowotna: Będzie ryczałt dla wszystkich firm

Będą zmiany w składce zdrowotnej. Rząd planuje przywrócenie ryczałtowej składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również dla liniowców oraz osób rozliczających się według skali podatkowej.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 06-07-2023, 23:41
Temat postu:
Obowiązkowa e-Faktura. Rząd udostępni aplikację mobilną do eFaktur.

Sejm uchwalił nowy obowiązek, a Ministerstwo Finansów zapowiada udostępnienie darmowej aplikacji mobilnej do wystawiania i odbierania e-Faktur. Obowiązek posługiwania się e-Fakturami wchodzi w życie już w przyszłym roku.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/vat/obowiazkowa-e-faktura-rzad-udostepni-aplikacje-mobilna-do-efaktur.htm
Ralny - 12-07-2023, 19:22
Temat postu:
Niższe składki ZUS bez limitów czasowych

Już wkrótce niższe składki ZUS od dochodu zapłaci niemal każdy, kto spełnia kryterium przychodowe. Pierwotnie, rząd planował jedynie wydłużenie limitu czasowego. Tymczasem nowe przepisy całkowicie znoszą obecny 3-letni limit korzystania z preferencji.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/nizsze-skladki-zus-bez-limitow-czasowych.htm
Pirat - 21-07-2023, 19:28
Temat postu:
Zawieszenie działalności gospodarczej a składki ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może czasowo zawiesić prowadzenie firmy ze względu na urlop, kłopoty finansowe czy też na czas choroby. W tym czasie przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy ani składać deklaracji VAT.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 28-07-2023, 21:34
Temat postu:
Koniec ulgi na start i przejście na składki preferencyjne

Koniec półrocznego zwolnienia ze składek ZUS wiąże się z rozpoczęciem opłacania wyższych składek. Jakich formalności należy wówczas dopilnować? Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć w ZUS?

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 02-08-2023, 20:45
Temat postu:
Przedsiębiorcy zaoszczędzą. Mały ZUS Plus przedłużony

Kontynuujemy działania osłonowe dla polskiej gospodarki. Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże najmniejszym firmom prowadzić biznes – przekazał we wtorek szef MRiT Waldemar Buda.

Więcej:
https://regiony.tvp.pl/71685328/przedsiebiorcy-zaoszczedza-maly-zus-plus-przedluzony
Pirat - 18-08-2023, 21:20
Temat postu:
ZUS: Ulga na start bardziej dostępna

Zwolnienie ze składek ZUS dla nowych przedsiębiorców już wkrótce ma być bardziej dostępne. Zgodnie z nową propozycją, zliberalizowane mają zostać przepisy dotyczące tzw. ulgi na start.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Victoria - 13-09-2023, 22:59
Temat postu:
Chcesz założyć działalność gospodarczą? Od 13 września zrobisz to szybciej!

13 września weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 8 sierpnia. Upraszcza ono procedurę zarejestrowania działalności firmy. Co się zmieniło?

Więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/9296380,chcesz-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-od-13-wrzesnia-zrobisz-to-szyb.html
Noema - 15-10-2023, 19:53
Temat postu:
W niektórych przypadkach, kobieta prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć wizytę u kosmetyczki do kosztów uzyskania przychodu. Tak wynika z oficjalnej interpretacji wydanej przez Krajową Informację Skarbową.

https://zus.pox.pl/pit/wizyte-u-kosmetyczki-mozna-zaliczyc-do-firmowych-kosztow.htm
Ralny - 23-10-2023, 21:04
Temat postu:
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dla przedsiębiorców w 2024 r. Oto, co musisz wiedzieć

Zbliża się nowy rok, a z nim spore zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Wprowadzenie niższych limitów może wpłynąć na sposób rozliczania wielu firm. Jakie są zatem główne zmiany i jak się do nich przygotować?

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/9324851,zmiany-w-ryczalcie-ewidencjonowanym-dla-przedsiebiorcow-w-2024-r-oto-co-musisz-wiedziec.html
Pirat - 01-11-2023, 06:07
Temat postu:
Wydatki na mieszkanie są kosztem firmy, nawet gdy nie ma wydzielonego pomieszczenia na biuro

Stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne: Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmy wydatki związane z mieszkaniem nawet w sytuacji, gdy nie wydzielił on osobnego pomieszczenia na działalność gospodarczą. Możliwość uznania takich wydatków za koszty firmowe nie jest bowiem uzależniona od wyodrębnienia całego pomieszczenia na cele biurowe.

Czytaj więcej na zus.pox.pl

---

Ogrzewanie prywatnego mieszkania w kosztach firmy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu lub mieszkaniu może zaliczyć wydatki na ogrzewanie do kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Pirat - 26-11-2023, 05:06
Temat postu:
Urzędnik sprawdzi, czy rzeczywiście prowadzisz firmę. Wraca tzw. test przedsiębiorcy

Jedna z partii koalicyjnych zapowiada wprowadzenie tzw. testu przedsiębiorcy. W nowej sytuacji, urzędnicy uzyskaliby prawo do kwestionowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej. Firma byłaby likwidowana i przymusowo przekształcana w umowę o pracę.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Arek - 01-12-2023, 08:37
Temat postu:
Będą zmiany w składce zdrowotnej. Rząd planuje przywrócenie ryczałtowej składki zdrowotnej dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również dla liniowców oraz osób rozliczających się według skali podatkowej.

https://zus.pox.pl/zus/nowa-skladka-zdrowotna-bedzie-ryczalt-dla-wszystkich-firm.htm
Pirat - 31-12-2023, 16:46
Temat postu:
Działalność bez składek ZUS w 2024 roku

Od Nowego Roku więcej osób skorzysta z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku jej rejestracji i opłacania składek ZUS. Od 1 stycznia wzrastają limity przychodów dla działalności nierejestrowanej.

Czytaj więcej na zus.pox.pl

---

Wyższe składki ZUS w 2024 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2024 roku znacznie wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS wyniesie 13%, a w przypadku nowych przedsiębiorców aż 23%.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Beatrycze - 08-01-2024, 14:44
Temat postu:
Tyle można zarobić bez rejestrowania działalności. Nowe limity

Limit przychodów dla działalności nierejestrowanej od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca będzie wynosił - 3225 zł. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców podatnik nie musi rejestrować swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 75 procent płacy minimalnej.

Więcej:
https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/dzialalnosc-nierejestrowana-limity-przychodow-w-2024-roku-st7711873
Ralny - 15-01-2024, 22:30
Temat postu:
Mniejszy ZUS dla przedsiębiorców. Niedługo mija ważny termin

Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć korzystać z "Małego ZUS plus" i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia - przypomina ZUS. Te osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/artykuly/9403656,maly-zus-plus-dla-przedsiebiorcow-niedlugo-mija-wazny-termin.html
Pirat - 20-01-2024, 22:12
Temat postu:
ZUS wprowadza w błąd przedsiębiorców!

Pilna interwencja Rzecznika Adama Abramowicza u Premiera Donalda Tuska. Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców o niewielkich dochodach mogą stracić swoje firmy i popaść w długi.

Według wytycznych ZUS przedsiębiorcy korzystający w latach 2019-2021 z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus mogą korzystać z tego rozwiązania dopiero od stycznia 2025 r. Odmienne stanowisko zajął Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Ralny - 23-01-2024, 01:49
Temat postu:
Mały ZUS Plus czyli składki ZUS od dochodu

Komu przysługują niższe składki ZUS od dochodu? Kto może przejść na Mały ZUS? Jakich formalności należy dopełnić, aby uwolnić się od wysokich, ryczałtowych składek ZUS?

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/maly-zus-plus-czyli-skladki-zus-od-dochodu-w-2021-roku.htm

---

Składka zdrowotna na 2024 rok (Ryczałt)

Znamy już dokładną wartość składki zdrowotnej na 2024 rok, jaką zapłacą osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczna składka zdrowotna wyniesie od 419 zł do aż 1258 zł. Oznacza to wzrost o 11,5%.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/skladka-zdrowotna-na-2024-rok-ryczalt.htm
Pirat - 27-01-2024, 00:45
Temat postu:
Wakacje od ZUS już bardzo blisko! Kto skorzysta? Oto wszystkie najważniejsze informacje

Gdyby zapytać przedsiębiorców, która danina, jaką muszą płacić, najbardziej daje się im we znaki, to można z góry założyć, że opłaty na Zakład Ubezpieczeń Społecznych znalazłyby się na szczycie takiej listy. Nie powinno więc dziwić, że tak wielu właścicieli firm czekało na wakacje od ZUS. Co o nich wiemy? Czy wejdą w życie w tym roku?

Czytaj więcej na polsatnews.pl
Ralny - 05-02-2024, 18:09
Temat postu:
Wakacje od składek ZUS. Znamy szczegóły

Znamy już projekt nowej ustawy. Urlop dla przedsiębiorców w wymiarze jednego miesiąca ostatecznie nie obejmie składki zdrowotnej. Wakacje od ZUS przysługiwać będą jedynie mikroprzedsiębiorcom. I to nie wszystkim.

Czytaj więcej:
https://zus.pox.pl/zus/wakacje-od-skladek-zus-znamy-szczegoly.htm
Pirat - 01-03-2024, 13:54
Temat postu:
Będą zmiany w składce zdrowotnej

Rząd zapowiada zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Rozważane są dwa różne warianty zmian. Żaden z nich nie zakłada jednak powrotu do starego systemu rozliczeń. Obciążenie składką zdrowotną ma być wciąż kilkukrotnie wyższe niż pod rządami starej ustawy.

Czytaj więcej na zus.pox.pl
Ralny - 08-06-2024, 02:38
Temat postu:
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Moduł "Firma" zainteresuje przedsiębiorców

Aplikacja mObywatel wprowadza kolejną istotną funkcjonalność. Od 27 maja 2024 roku każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może korzystać z nowego narzędzia, którym jest moduł "Firma".

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/9517394,nowa-funkcja-w-aplikacji-mobywatel-modul-firma-zainteresuje-przedsi.html

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group