INFO KOLEJ - forum kolejowe

woj. lubuskie - Połączenia kolejowe Lubuskiego z Niemcami

melocot - 04-06-2009, 13:15
Temat postu: Połączenia kolejowe Lubuskiego z Niemcami
Plany transgranicznych połączeń kolejowych

Uzupełnieniem dla lubuskiej koncepcji transgranicznych połączeń kolejowych łączących nasz region z Niemcami, a tym samym zachodem Europy, będzie wielkopolski projekt uruchomienia bezpośredniego i taniego połączenia aglomeracji poznańskiej i berlińskiej szybką koleją.
Projekt ten utworzony przez przed czterema laty przez Województwo Wielkopolskie, w niczym nie zagraża koncepcji połączenia lubuskich miast z niemieckimi, a wręcz przeciwnie – jego realizacja będzie dla podróżnych stanowić alternatywne połączenie. Według pomysłodawców wielkopolski pociąg kursowałby najkrótszą drogą, tj. zmodernizowaną magistralą E20 dostosowaną do prędkości 160 km/h.
Zasadniczym celem połączenia ma być większa dostępność mieszkańców województw wielkopolskiego i lubuskiego oraz Brandenburgii, Berlina i Poczdamu do połączeń kolejowych pozwalających optymalnie planować podróż przy odpowiednich skomunikowaniach z pociągami pośrednimi. Poza tym realizacja tego projekt uaktywni ruch turystyczny z Berlina i Poczdamu w kierunku województw wielkopolskiego i lubuskiego oraz Poznania.
Do korzyści należeć będzie także ułatwienie kontaktów gospodarczych przedsiębiorcom podróżującym w interesach oraz usprawnienie dojazdu osobom pracującym w Niemczech i studiującym na Uniwersytecie Viadrina.
Szybka i tania możliwość połączeń transgranicznych zwiększa również konkurencyjność pod względem cenowym z przewoźnikami autobusowymi oraz wykorzystaniem własnego samochodu.
Projekt zakłada uruchomienie dwóch par pociągów, które na terenie województwa lubuskiego zatrzymywałyby się na stacjach w Zbąszynku, Świebodzinie i Rzepinie. Czyniono starania, aby pociągi obsługiwał niemiecki autobus szynowy VT642 Desiro, których pięć sztuk uzyskało niedawno dopuszczenia do ruchu po polskich torach. Jednakże ostatecznie pojazdy te skierowano do obsługi trasy Wrocław – Drezno. Do uzgodnienia pozostaje ponadto kwestia dofinansowania połączeń zarówno po stronie niemieckiej jak i polskiej. Województwo Wielkopolskie opowiedziało się nad kontynuacją prac nad tym projektem w celu jak najszybszego uruchomienia takiego połączenia.


Źródło: www.lubuskie.pl

[ Dodano: 13-11-2009, 21:37 ]
Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisano porozumienie o współpracy w zakresie komunikacji, między Urzędem Marszałkowskim a Landem Brandenburgii. Lubuskie reprezentował wicemarszałek Tomasz Hałas a Brandenburgię minister infrastruktury i planowania Reinhold Dellman.

Obie strony zadeklarowały, że będą współpracować i pomagać sobie przy:
1. uruchomieniu bezpośredniego połączenia kolejowego Zielona Góra - Guben - Cottbus,
2. uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy Berlinem a Gorzowem,
3. uruchomienia bezpośredniego połączenia z Zielonej Góry do Berlina przez Frankfurt
4. odbudowy linii Cottbus - Żary - Legnica i wprowadzenia tam pociągów pospiesznych łączących Wrocław z Berlinem przez Ziemię Lubuską.

Najszybsze i najbardziej realne jest uruchomienia połączenia z Gorzowa do Berlina oraz z Zielonej Góry do Cottbus. Chociaż tu obaj panowie a więc wicemarszałek Hałas i minister Dellman podali zupełnie inne daty. Hałas wymienił nawet pierwsze półrocze 2010 roku a Dellman nie później jak do końca 2011 roku. Asekuracja ministra zza Odry czy realizm.
Co stoi na przeszkodzie, by te oba połączenia, o których piszemy od chyba dwóch lat, zaczęły funkcjonować.

Wicemarszałek Hałas wymienił konieczność uzyskania przez polskie szynobusy certyfikatów niemieckich oraz zmianę przepisów polskich. Obecne nie pozwalają, by marszałkowie, a raczej samorządy wojewódzkie uruchamiały połączenia międzynarodowe. Ta druga przeszkoda ma zniknąć niebawem, bo pracuje się nad nowymi przepisami. Natomiast jeśli chodzi o certyfikaty, to minister Dellman obiecał tu pomoc.
- Być może urzędnicy niemieccy nieco przesadzają i tą sprawą się zajmiemy. Chociaż dostosowanie naszego szynobusu a także polskiego, do przepisów w poszczególnych krajach kosztuje około 200 tys. euro. Chodzi głównie o systemy sygnalizacji oraz bezpieczeństwa, dodał Dellman.

Większe problemy mają do pokonania oba regiony jeśli chodzi o uruchomienie połączenia z Zielonej Góry do Berlina oraz pociągów pospiesznych z Wrocławia do Berlina przez Żary. Dlatego w pierwszym przypadku założono, że na początku nie będzie to połączenie bezpośrednie, ale z dogodną przesiadką we Frankfurcie. To może się stać już w przyszłym roku.
Natomiast uruchomienie pociągów pospiesznych przez Żary jest uwarunkowane wcześniejszą rewitalizacją linii kolejowych czyli dostosowaniem torów do dzisiejszych wymogów. A stanie się to nie wcześniej jak po 2012 roku. Dopiero wtedy, po nowych torach, będą mogły mknąć pociągi pospieszne.


Źródło: Urząd Marszałkowski Zielona Gora
pospieszny - 23-03-2011, 13:11
Temat postu:
Jaka przyszłość Kolei Wschodniej?

Dużo ostatnio dzieje się na linii kolejowej Berlin-Gorzów: rewitalizowane są dworce, trwają intensywne prace nad infrastrukturą kolejową. Teraz w ciągu dwóch lat polskie i niemieckie powiaty położone wzdłuż linii chcą nawiązać współpracę w ramach EUWT.
W ub. tygodniu po niemieckiej stronie granicy odbyła się międzynarodowa konferencja na temat Ostbahnu. Do Küstrin-Kietz przyjechało ponad 100 przedstawicieli samorządów położonych na trasie Berlin - Gorzów - Piła. To ważna linia dla północnej Polski. Codziennie pociągami granicę przekracza około sześć tysięcy pasażerów.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o perspektywie utworzenia europejskiego korytarza modelowego w formie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). Polskie i niemieckie gminy oraz powiaty położone wzdłuż linii kolejowej chcą teraz wspólnie wypracować założenia i dokumenty modelowego korytarza. Dały sobie na to dwa lata.
Kolejną dużą konferencję zaplanowano na sierpień b.r. W Kostrzynie przeprowadzone zostaną konsultacje. Wtedy powstanie też grupa robocza, która będzie pracować wedle ustalonego kilka dni temu harmonogramu. Grupa wypracuje wytyczne rozwoju modelowego regionu. Rok 2012 ma być wykorzystany na rozmowy z samorządami wzdłuż linii kolejowej i określenie, które z nich przystąpią do Ugrupowania jako członkowie założyciele. Samo utworzenie modelowego regionu przewidziane jest na początku 2013 r.

- Kolej Wschodnia daje szansę stania się unikalnym wyróżnikiem regionu - stabilnym ogniwem łączącym obszar metropolii berlińskiej z regionem granicznym. Również polska strona rozwija się dynamicznie i nasz region między dużymi ośrodkami może na tym skorzystać, jeżeli infrastruktura kolejowa będzie nadal rozwijana. Dzięki korytarzowi modelowemu możemy osiągnąć polityczne korzyści, nasz region mógłby stać się znacznie lepiej widoczny, prawdziwa wartość dodana będzie osiągnięta jednak dopiero wtedy, kiedy dzięki temu polepszą się warunki rozwoju gospodarczego - mówił podczas konferencji Gernot Schmidt, starosta powiatu marchijsko-odrzańskiego.


Źródło: Gazeta Wyborcza Gorzów
sympatyk - 26-11-2013, 20:10
Temat postu:
Guben: Na razie nie będzie reaktywacji połączenia.

Na razie nie zostaną wznowione międzynarodowe połączenia pasażerskie na trasie Zielona Góra – Czerwieńsk – Guben. Reaktywacja tego połączenia (która byłaby związana ze wznowieniem przewozów pasażerskich na trasie Czerwieńsk-Guben) jest awizowana w opublikowanym przez PKP PLK rozkładzie rocznym, który wchodzi w życie 15 grudnia. Jeszcze kilka dni temu pociągi te były także awizowane w rozkładzie okresowym, obowiązującym od 15 grudnia do 8 marca 2014 r. (do momentu pierwszej rocznej korekty rozkładu). Biorąc pod uwagę, że do wprowadzenia rozkładu pozostały niespełna 3 tygodnie, rozkład okresowy należałoby już traktować jak wiążący. Połączenia do Guben zostały jednak z niego wycofane; pozostają natomiast w rozkładzie rocznym.
Czemu tak się stało? Odpowiedź na to pytanie uzyskaliśmy w oświadczeniu przygotowanym przez Departament Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Istnieje możliwość rozszerzenia zamówienia o te przewozy, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel. O możliwości realizacji opcjonalnej części zamówienia powiadomimy przewoźnika w terminie co najmniej 40 dni przed jego planowanym uruchomieniem w trybie indywidualnego rozkładu jazdy, lub korekty rocznego rozkładu jazdy. Na chwilę obecną nie mamy możliwości uruchomienia tego połączenia od 15 grudnia 2013 r. Do wyjaśnienia z PKP PLK pozostaje również istniejący stan infrastruktury na dworcach i przystankach – czytamy w oświadczeniu.
Należy jeszcze zauważyć, że godziny kursowania przewidziane w rocznym rozkładzie (odjazdy o godz. 4.43, 15.00 z Guben; 12.25, 21.10 z Zielonej Góry) w żadnym wypadku nie zaspokoją oczekiwań podróżnych chcących dojeżdżać pociągami do pracy czy szkoły.

http://www.rynek-kolejowy.pl/49510/guben_na_razie_nie_bedzie_reaktywacji_polaczenia.html
konik23 - 29-11-2013, 23:38
Temat postu:
Ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego :

".............wojewoda Jerzy Ostrouch zwrócił uwagę na przyjęte już w 2009 r. przez Urząd Marszałkowski zobowiązania zawarte we wspólnym liście intencyjnym podpisanym z Brandenburgią. - Głęboki niepokój budzi fakt, że zadanie w nim zawarte, a mianowicie uruchomienie bezpośredniego pasażerskiego połączenia kolejowego na linii Zielona Góra – Krosno Odrz. – Gubin/Guben – Cottbus pozostaje nadal tylko w sferze planów. Uruchomienie, proponowanego przez mieszkańców regionu, częściowego połączenia Zielona Góra – Krosno Odrz. – Gubin wychodziłoby naprzeciwko oczekiwaniom – podkreślił wojewoda.

Wojewoda Lubuski wyraża nadzieję, że zaproponowane zmiany spotkają z zainteresowaniem władz województwa i od grudniowej korekty rozkładu jazdy sytuacja w regionalnej pasażerskiej komunikacji kolejowej województwa lubuskiego zostanie poprawiona zgodnie z oczekiwaniami pasażerów."
sympatyk - 24-02-2014, 14:34
Temat postu:
Bezpośredni pociąg Gorzów – Berlin? Jeszcze nie teraz.

Termin uruchomienia bezpośrednich pociągów łączących woj. lubuskie z Brandenburgią zależy od tego, kiedy uzyskają one homologację pozwalającą na wjazd na teren Niemiec.
W listopadzie 2013 r. Pesa Bydgoszcz dostarczyła 4 autobusy szynowe zamówione przez Województwo Lubuskie. Ich zakup pozwolił m.in. na uruchomienie bezpośrednich pociągów łączących stolice województwa – Zieloną Górę i Gorzów Wlkp. Władze woj. lubuskiego informowały, że celem jest także uruchomienie pociągów do Niemiec (m.in. na trasie Gorzów Wlkp./Krzyż – Berlin) obsługiwanych nowym taborem.
Kiedy to nastąpi? Wszystko zależy od tego, kiedy zakończy się proces homologacyjny. Michał Iwanowski, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego, informuje „Rynek Kolejowy”, że odpowiedzialna jest za to Pesa. Zgodnie z kontraktem, ma na to czas w ciągu 2 lat od momentu dostarczenia pojazdów, czyli maksymalnie do listopada 2015 r. Iwanowski dodaje jednak, że zgodnie z ostatnimi informacjami od bydgoskiego producenta, proces homologacyjny zakończy się szybciej.
Na razie autobusy szynowe kursują na trasach wewnątrz woj. lubuskiego. Koszt zakupu czterech dwuczłonowych pojazdów to 41,8 mln zł.

http://www.rynek-kolejowy.pl/50918/bezposredni_pociag_gorzow_berlin_jeszcze_nie_teraz.htm
pacy - 25-03-2014, 12:21
Temat postu:
Chcecie korzystać z bezpośredniego pociągu do stolicy Niemiec? Takie połączenie z Gorzowem chce uruchomić największy niemiecki przewoźnik kolejowy.

- Deutsche Bahn zwróciło się do nas z zapytaniem, ilu pasażerów jeździłoby bezpośrednim pociągiem z Gorzowa do Berlina. Pytają o to, bo chcą uruchomić takie połączenie w weekendy - mówi nam Jacek Jeremicz, sekretarz miasta. W każdym kierunku jeździłby jeden pociąg rano i wieczorem. Niemiecki przewoźnik decyzję o uruchomieniu połączenia podejmie po ocenie potencjalnej liczby pasażerów. Jeremicz liczy, że pociąg mógłby wyjechać na tory jeszcze przed wakacjami.
Całość plus ankieta :
http://www.mmgorzow.pl/artykul/czy-potrzebny-jest-wam-pociag-do-berlina
wodkangazico - 06-04-2014, 13:40
Temat postu:
Lubuskie ściemniacze puściły dziś w eter jakże intencyjną i żalu pełną informację, że i owszem, bardzo, ale to bardzo chcieliby jak najszybciej uruchomić połączenie, ale coż, kiedy przeszkadza - i to nie żart - stan gorzowskiej estakady...
Cóż, trzeba wierzyć. Panzertriebwagen, któren trzeba by tam postawić, dla powstrzymania dalszego helmutów drang(u) nach osten (gdyby przyszło im to do głowy), trochę waży - mogłaby się zarwać.
rail_user - 06-04-2014, 15:13
Temat postu:
Może ten pociąg miał jechać "okrężnie przez Poznań ? Happy
sympatyk - 08-04-2014, 12:05
Temat postu:
Bezpośrednie połączenie Berlin - Gorzów w 2015 r?

Niemiecki prywatny przewoźnik kolejowy NEB (Niederbarnimer Eisenbahn AG) obsługujący linię Berlin – Kostrzyn zadeklarował współpracę ze stroną polską w uruchomieniu wspólnego połączenia z Gorzowa Wielkopolskiego do stolicy Niemiec. Mogłoby to się ziścić już w rozkładzie jazdy 2014/2015.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/19014/Bezposrednie-polaczenie-Berlin-Gorzow-w-2015-r.html
Arek - 11-04-2014, 16:23
Temat postu:
Władze woj. lubuskiego planują uruchomienie bezpośrednich pociągów Gorzów Wlkp. – Berlin, powrót pociągów na trasę Zielona Góra – Guben oraz wzrost liczby połączeń kolejowych na trasie Zielona Góra – Frankfurt n. Odrą.

Plany władz tego województwa ściśle wpisują się zatem w zapowiedzi prezesa Przewozów Regionalnych, który stwierdził niedawno, że jednym z celów spółki powinno być zwiększenie liczby połączeń międzynarodowych.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/51778/lubuskie_stawiamy_na_rozwoj_polaczen_transgranicznych.html
wodkangazico - 13-04-2014, 08:50
Temat postu:
Cytat:
Władze woj. lubuskiego planują...

Posadzić swoich na stołkach w Brukseli - głosujcie, a będzie wam/im* dane.


* - po wyborach niepotrzebne skreślić.
Arek - 09-05-2014, 10:41
Temat postu:
Niemcy nie zawiozą nas z Gorzowa do Berlina. Bilet na pociąg musiałby kosztować 110 euro!

Deutsche Bahn najpewniej nie uruchomi bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlina do Gorzowa - dowiedziała się "Wyborcza". I nie chodzi tylko o zaplanowany na 17 maja pokazowy przejazd. Ten właśnie został odwołany. Wszystko wskazuje na to, że nie pojadą też zapowiadane przez władze Gorzowa weekendowe pociągi do stolicy Niemiec.

Cały tekst: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,36844,15928781,Niemcy_nie_zawioza_nas_z_Gorzowa_do_Berlina__Bilet.html
sympatyk - 18-09-2014, 10:55
Temat postu:
Jak rozwinąć przewozy na zachodzie kraju?

Dziś w Kostrzynie nad Odrą odbywa się konferencja „Polityka transportu kolejowego makroregionu w świetle Strategii Rozwoju Polski Zachodniej”. Podczas spotkania omawiane są bariery w rozwoju przewozów kolejowych między województwem lubuskim i województwami sąsiednimi oraz regionem Berlina i Brandenburgii.
Samorząd województwa prowadzi negocjacje z VBB w sprawie rozwoju połączeń. Rozmowy dotyczą też wdrożenia wspólnego dla Polski i Niemiec systemu informacji pasażerskiej.

W planie transportowym województwa lubuskiego jest uruchamianie wspólnie z niemieckim przewoźnikiem VBB połączeń na trasach Zielona Góra – Berlin, Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn nad Odrą – Berlin, Zielona Góra – Guben – Cottbus, Frankfurt – Rzepin – Zbąszynek – Poznań i Legnica – Żagań – Forst – Cottbus.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/21194/Jak-rozwinac-przewozy-na-zachodzie-kraju.html
Arek - 04-03-2015, 12:20
Temat postu:
Połączenie Frankfurt (O.) Pbf – Rzepin – Zielona Góra obsługiwane przez DB Regio.

Oddział Lubuski Przewozów Regionalnych z siedzibą w Zielonej Górze podpisał umowę z DB Regio AG o współpracy w zakresie transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Frankfurt (O.) Pbf – Rzepin – Zielona Góra – Rzepin – Frankfurt (O.) Pbf. Połączenie jest i nadal będzie obsługiwane na terytorium zarówno państwa polskiego, jak i państwa niemieckiego według uzgodnionego rozkładu jazdy, spalinowymi pojazdami trakcyjnymi – autobus szynowy serii VT 646, będącymi własnością niemieckiego przewoźnika. Za korzystanie z ww. jednostek Przewozy Regionalne zapłacą 449 375,47 euro za rok.

Źródło:
http://www.inforail.pl/text.php?id=69678
sympatyk - 25-03-2015, 18:09
Temat postu:
Jest szansa na bezpośredni pociąg Gorzów-Berlin.

Władze województwa lubuskiego odbyły serię spotkań ws. przyszłości lubuskich połączeń kolejowych. Dotyczyły one umów z Przewozami Regionalnymi oraz uruchomienia bezpośredniego pociągu Gorzów-Berlin. – Takim połączeniem jest zainteresowana strona niemiecka i polska, ale wiele zależy od homologacji pojazdów oraz rachunku ekonomicznego – mówi Alicja Makarska, członek zarządu województwa.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/23725/Jest-szansa-na-bezposredni-pociag-Gorzow-Berlin.html
turystka - 08-04-2015, 10:28
Temat postu:
Największy ruch transgraniczny jest w weekendy i to trzeba wykorzystać. Osobiście popieram pewien pomysł tj. ruch pociągów od czwartku do poniedziałku. Dwa wolne dni dla serwisu. Z pewnością jest jakiś "martwy" dzień w tygodniu dla kolei.
sympatyk - 08-06-2015, 19:25
Temat postu:
Arriva RP chciałaby jeździć do Berlina. Poszukuje maszynistów.

Arriva RP poszukuje maszynistów, którzy mogliby poprowadzić bezpośrednie pociągi z Polski do Niemiec. Przewoźnik na razie nie chce komentować sprawy.

Więcej:

http://www.rynek-kolejowy.pl/57957/arriva_rp_chcialaby_jezdzic_do_berlina_poszukuje_maszynistow.html
turystka - 11-06-2015, 22:36
Temat postu:
Wystarczyłby dojazd Arrivy do Gorzowa z poparciem naszego marszałka, a z Berlina przedłużyć do Gorzowa.
sympatyk - 20-08-2015, 18:18
Temat postu:
Chcą uruchomienia połączeń z Gorzowa do Berlina.

Cztery pary bezpośrednich połączeń z Gorzowa do Berlina-Lichtenbergu, uruchamiane we współpracy z Niederbarnimer Eisenbahn, możliwość poprowadzenia pociągu Arrivy RP relacji Toruń - Berlin oraz zwiększenie łącznej liczby kursów na linii Kostrzyn - Krzyż do 10 par w dni robocze – to główne punkty propozycji rozkładu jazdy, przygotowanego przez stowarzyszenie Komunikacja.org.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25153/Chca-uruchomienia-polaczen-z-Gorzowa-do-Berlina.html

---

Lubuskie zabiega o więcej połączeń z Berlinem.

Wydłużenie pociągu relacji Berlin - Kostrzyn do Gorzowa Wielkopolskiego oraz uruchomienie połączenia z Zielonej Góry do stolicy Niemiec – to główne tematy wczorajszych rozmów władz województwa lubuskiego z partnerami zza Odry.

Więcej:
http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/25538/Lubuskie-zabiega-o-wiecej-polaczen-z-Berlinem.html
pacy - 28-09-2015, 10:36
Temat postu:
A taki "kwiatek" pojawił się na plakatowym rozkładzie jazdy dla stacji Gorzów Wielkopolski po korekcie od 18 października ściągniętym ze strony PLKi, odjazd z Krzyża i dalej:

1 PR  - R 88051
Gorzów Wiekopolski 15:30  Gorzów Wielkopolski Wieprzyce 15:33,  Łupowo 15:37,  Bogdaniec 15:40,  Nowiny Wielkie 15:45, Witnica 15:51,  Kamień Mały 15:58,  Dąbroszyn 16:03,  Kostrzyn 16:10,  Zerrenthin 18:02,  Pasewalk Ost 18:07,  Pasewalk 18:10,  Neubrandenburg 19:27,  Teterow 20:23,  Guestrow 20:53 , Buetzow 21:18
wodkangazico - 28-09-2015, 14:21
Temat postu:
A którędy pojedzie? Odrzanką?
I kiedy powrót?
pacy - 28-09-2015, 15:21
Temat postu:
Dlatego napisałem " kwiatek ", że raczej jakiś błąd ze strony PLK na plakacie.
Pociąg w jedną stronę, powrotu nie ma. Poza tym plakatowym w żadnym innym rozkładzie nie ma takiego pociągu ? Jest tylko relacja Krzyż - Gorzów - Kostrzyn o tej godzinie.
Victoria - 10-11-2015, 17:22
Temat postu:
W grudniu ruszy bezpośrednie połączenie z Gorzowa Wielkopolskiego do Berlina.

W związku z petycją obywateli, pod którą podpisało się 5 tys. osób, jak też mając na uwadze liczne interwencje w tej sprawie, władze samorządowe postanowiły, aby w miejsce 1 pary pociągów na Gorzów Wlkp. - Kostrzyn utworzyć bezpośrednie połączenie na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin.

– Uzgodnienia z prezesem Przewozów Regionalnych są takie, że pilotażowo jedno połączenie bezpośrednie Berlin-Gorzów Wielkopolski ma się znaleźć w rozkładzie jazdy 14 grudnia br. – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas posiedzenia sejmiku województwa. Jednocześnie, zarząd województwa zwiększył na ten cel środki o 400 tys. zł.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/26450/w-grudniu-ruszy-bezposrednie-polaczenie-z-gorzowa-do-berlina.html
pacy - 10-11-2015, 22:41
Temat postu:
A jakim taborem będzie obsługiwane😉😉😉
krzychu12231 - 11-11-2015, 10:03
Temat postu:
Czy ktoś się może orientuje, czy lubuski Link, który jakiś czas temu uległ poważnemu uszkodzeniu w wypadku na przejeździe z jakąś maszyną do asfaltu został już odbudowany?
MK_Wro - 11-11-2015, 10:16
Temat postu:
pacy,

Urząd Marszałkowski przypomina, że w roku 2013 zakupił cztery pojazdy „Link”, które powinny uzyskać dopuszczenie do eksploatacji po torach niemieckich. Pojazdy są wyposażone w dwa systemy bezpieczeństwa i kursują obecnie na trasach Kostrzyn – Krzyż oraz Gorzów Wlkp. – Zielona Góra. Trwa proces homologacji, który zgodnie z umową powinien zakończyć się w roku 2015.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/14-grudnia-pojada-pociagi-z-gorzowa-do-berlina_more_79191.html
pacy - 11-11-2015, 19:50
Temat postu:
Czytałem to i dalej nie mogę wyjść z podziwu dla Pani Marszałek jak z uporem maniaka powtarza o tej homologacji. Ciekawe co PESA na to?
Dla Netinery się nie udało bo podobno jakieś przepisy się zmieniły, a Linki dla lubuskiego były zrobione przed tymi dla Niemców. Więc też nie spełniają tych norm niemieckich, więc jakim cudem mają dostać homologację??
Victoria - 25-11-2015, 19:46
Temat postu:
Co z pociągiem Gorzów – Berlin? Problem taborowy wciąż nierozwiązany.

Województwo lubuskie nie otrzymało od Pesy propozycji rozwiązania problemu braku homologacji na niemiecką sieć kolejową od Pesy, producenta należących do samorządu jednostek Link. To duży problem wobec planów uruchomienia już za kilka tygodni bezpośredniego połączenia Gorzów Wielkopolski – Berlin.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60318/co_z_pociagiem_gorzow_berlin_problem_taborowy_wciaz_nierozwiazany.html
Victoria - 02-12-2015, 20:12
Temat postu:
PR: Wynajmiemy tabor dla pociągu Gorzów – Berlin.

Władze województwa lubuskiego i Przewozy Regionalne chcą, by bezpośrednie połączenie Gorzowa z Berlinem wystartowało za miesiąc. W obliczu braku homologacji wojewódzkich Linków, PR chcą wynająć jednostki, które mogłyby obsłużyć to połączenie. – Wystąpiliśmy już w tej sprawie do przewoźników niemieckich i polskich – zapewnia spółka.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/60432/pr_wynajmiemy_tabor_dla_pociagu_gorzow_berlin.html
Beatrycze - 19-02-2016, 16:22
Temat postu:
Pociąg Zielona Góra - Frankfurt - Berlin ma najpierw pojechać pilotażowo. Stanie się to w pierwszych dniach kwietnia.

Więcej:
http://zielonagora.naszemiasto.pl/artykul/bedzie-bezposredni-pociag-do-berlina,3653435,art,t,id,tm.html
Beatrycze - 16-03-2016, 17:24
Temat postu:
Za kilka tygodni mieszkańcy Lubuskiego będą mogli korzystać z bezpośredniego połączenia do Berlina. Nie chodzi jednak o pociąg Krzyż – Gorzów – Berlin, a o wydłużenie kursu Zielona Góra – Frankfurt nad Odrą do stolicy Niemiec. Nadal nie wiadomo natomiast, kiedy wystartuje drugie z zaplanowanych połączeń.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/umwl-pociag-zielona-gora--berlin-bez-opoznien-75831.html
wodkangazico - 19-03-2016, 11:58
Temat postu:
Eee, co tam "za kilka tygodni"...
Nie wiem, czy to wynik odreformianej rywalizacji północ - południe, czy jak kto woli Landsberg - Grünberg, a może to nowy szef "przewozów" wszedł do biura, znalazł zleżałe papiery, to je wziął i podpisał, fakt, że mam jutro czas i się nach Lichtenberg (kurde, same bergi) kopsnę.
A co tam... Smile
pacy - 20-03-2016, 18:04
Temat postu:
No i pojechał, czyli relacja z pierwszego przejazdu w relacji Krzyż - Berlin

http://gorzowianin.com/wiadomosc/8689-jedziemy-do-berlina-relacja.html
Victoria - 22-03-2016, 19:46
Temat postu:
Zielona Góra – Berlin bezpośrednio od 29 marca.

Nieco wcześniej niż planowano, bo równo za tydzień, otwarte zostanie bezpośrednie połączenie z Zielonej Góry do Berlina. Pierwotnie planowano, że pociąg w tej relacji uruchomiony będzie dopiero na początku kwietnia. Nie zmieni się natomiast planowana organizacja ruchu. – Nowe bezpośrednie połączenie Zielona Góra – Berlin – Zielona Góra zostanie stworzone na bazie jednego z pociągów kursujących z Zielonej Góry do i z Frankfurtu nad Odrą – powiedział nam Michał Stilger z biura prasowego Przewozów Regionalnych.

Do stolicy Niemiec przedłużona zostanie poranna para połączeń, a godziny odjazdów na odcinku Zielona Góra – Frankfurt nad Odrą zostaną nieco skorygowane. – Pociągi będą wyjeżdżały z Zielonej Góry o godz. 6:52, a z Berlina o godz. 10:11 – zapowiada Michał Stilger. Para kursów nie zapewni więc możliwości bezpośredniego powrotu do Polski w godzinach wieczornych, ale zachowane zostanie dotychczasowe połączenie z przesiadką we Frankfurcie.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zielona-gora--berlin-bezposrednio-od-29-marca-75919.html
Beatrycze - 25-03-2016, 13:21
Temat postu:
DB przesuwa termin startu pociągu Zielona Góra – Berlin.

Zmienia się termin planowanej inauguracji bezpośredniego kursu z Zielonej Góry do stolicy Niemiec. Relacja pociągu Zielona Góra – Frankfurt nad Odrą zostanie wydłużona 1 kwietnia, a nie 29 marca. Decyzję w tej sprawie podjęła strona niemiecka.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/db-przesuwa-termin-startu-pociagu-zielona-gora--berlin-75971.html
sZakOOu - 30-03-2016, 14:52
Temat postu:
Nie bez kozery termin został przeniesiony na 1 kwietnia (z czwartku na piątek), ponieważ... pociąg zwyczajnie nie będzie kursował w czwartki (jedynie na odcinku do Frankfurtu).

Co ciekawe, na stronach lubuskiego UM oraz w rozkładach PKP cisza. Jedynie PR opublikowały info o starcie połączeń, ale z błędną informacją o codziennym kursowaniu do Berlina.
http://przewozyregionalne.pl/node/18963

Połączenie jest za to normalnie dostępne w wyszukiwarce DB. Także jak na start pilotażowego połączenia, bez jakiejkolwiek reklamy czy choćby zwykłej informacji, to bardzo słabo wyszło...
Beatrycze - 04-04-2016, 21:59
Temat postu:
100 pasażerów pierwszego pociągu z Zielonej Góry do Berlina.

Od kwietnia także mieszkańcy południowej stolicy województwa lubuskiego dojadą do Berlina bezpośrednim pociągiem. W autobusie szynowym serii VT 646, który 1 kwietnia 2016 r. po raz pierwszy pojechał nową trasą, zasiadło łącznie blisko 100 osób.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/27541/100-pasazerow-pierwszego-pociagu-z-zielonej-gory-do-berlina.html
Arek - 04-07-2016, 13:13
Temat postu:
Wiemy, ile osób jeździ bezpośrednim pociągiem do Berlina. Dużo czy mało?

Pociąg z Zielonej Góry do stolicy Niemiec dowozi średnio... 10 osób. Gorzowskim połączeniem do Berlina dojeżdża prawie pięć razy więcej podróżnych.

Więcej:
http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,36844,20332251,wiemy-ile-osob-jezdzi-bezposrednim-pociagiem-do-berlina-duzo.html
Arek - 05-07-2016, 14:22
Temat postu:
Połączenia do Berlina bez sukcesu? Średnia frekwencja.

Dzięki uprzejmości lubuskiego urzędu marszałkowskiego, poznaliśmy średnią frekwencję w bezpośrednich pociągach do Berlina. Szczególnie pociągi z Zielonej Góry do stolicy Niemiec dojeżdżają prawie puste, ale na polskim odcinku pasażerów jest sporo.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/polaczenia-do-berlina-bez-sukcesu-srednia-frekwencja-77231.html
tender - 03-11-2016, 20:15
Temat postu: Berlin: bezpłatna komunikacja miejska z biletem z Ziel. Góry
Zakupienie w Zielonej Górze powrotnego biletu kolejowego do Berlina, Poczdamu lub Frankfurtu nad Odrą daje prawo do bezpłatnego korzystania z komunikacji publicznej w tych trzech miastach przez cały dzień, na który wystawiono bilet. W Berlinie komunikacja miejska będzie bezpłatna w strefach A i B.
Beatrycze - 02-12-2016, 11:48
Temat postu:
Zielona Góra – Berlin: Niemcy nie chcą połączenia.

Strona niemiecka nie jest zainteresowana dalszym utrzymywaniem połączenia Zielona Góra – Berlin. Lubuski samorząd do tej pory nie otrzymał jednoznacznej deklaracji w sprawie przyszłości pociągu, więc nie został on uwzględniony w nowym rozkładzie jazdy. Pasażerowie będą musieli znów przesiadać się we Frankfurcie nad Odrą.

Tylko do końca obecnego rozkładu jazdy funkcjonować będzie bezpośrednie połączenie Zielonej Góry z Berlinem. Jedna para kursów pozwalająca dojechać bez przesiadki do stolicy Niemiec wprowadzona została do rozkładu jazdy w kwietniu. Z udogodnienia mieszkańcy województwa lubuskiego mogli więc korzystać jedynie przez kilka miesięcy.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zielona-gora--berlin-niemcy-nie-chca-polaczenia-79256.html
Beatrycze - 12-12-2016, 14:01
Temat postu:
Pociąg Zielona Góra – Berlin wróci do rozkładu.

Podróżujący do stolicy Niemiec znów będą mogli korzystać z bezpośredniego połączenia z Zielonej Góry. Województwo lubuskie wynegocjowało bowiem jego przywrócenie ze stroną niemiecką, która jeszcze dwa tygodnie temu nie była zainteresowana jego utrzymaniem. Pierwszy kurs w nowym rozkładzie jazdy zostanie zrealizowany w przyszły poniedziałek.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociag-zielona-gora--berlin-wroci-do-rozkladu-79411.html
Beatrycze - 14-12-2017, 15:25
Temat postu:
DB Regio nadal do Zielonej Góry, za ponad 2 mln zł.

Lubuski Oddział Przewozów Regionalnych podpisał z DB Regio umowę na realizację transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich relacji Frankfurt (O.)-Rzepin-Zielona Góra-Frankfurt (O.) 2017/2018.

Więcej:
http://inforail.pl/db-regio-nadal-do-zielonej-gory-za-ponad-2-mln-zl_more_101203.html
turystka - 22-01-2018, 17:05
Temat postu:
Czy z biletem z Gorzowa do Berlina Lichtenberg mogę dojechać SBahn na Berlin Hbf?
Victoria - 23-01-2018, 20:45
Temat postu:
NEB nadal będzie jeździć Linkami z Berlina do Gorzowa Wielkopolskiego.

Lubuski Oddział Przewozów Regionalnych podpisał umowę nie niemieckim przewoźnikiem NEB Betriebsgesellschaft mbH, dotyczącą współpracy w zakresie transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich relacji Gorzów Wlkp. - Berlin Lichtenberg - Gorzów Wlkp. w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Przewozy będą realizowane spalinowymi pojazdami trakcyjnymi serii SA139 (BR632) będącymi własnością NEB, a wyprodukowanymi przez PESĘ.

Więcej:
http://inforail.pl/neb-nadal-bedzie-jezdzic-linkami-z-berlina-do-gorzowa-wielkopolskiego_more_102105.html
sympatyk - 02-03-2019, 12:24
Temat postu:
Kolejne pojazdy firmy PESA z podwójną homologacją. Mogą jeździć z Niemiec do Polski.

Niemiecki przewoźnik zamówił cztery dodatkowe pojazdy bydgoskiej firmy. Przez uzyskanie podwójnej homologacji LINK-i mogą wozić pasażerów połączeń przez granicę polsko-niemiecką. Uzyskanie podwójnej homologacji na pojazdy wykorzystywane przez NEB jest ważne dla PESA, ponieważ takie same LINK-i firma produkuje właśnie dla województwa lubuskiego, które od 2016 r. ma bezpośrednie połączenie z Berlinem.

Więcej:
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,24508301,kolejne-pojazdy-firmy-pesa-z-podwojna-homologacja-moga-jezdzic.html
Ralny - 13-05-2021, 14:27
Temat postu:
W przyszłym roku pojawi się nowe połączenie między Polską a Niemcami: z Guben przez Gubin do Zielonej Góry

Jak informują niemieckie media, berliński dziennik „Der Tagesspiegel” oraz serwis informacyjny kanału ARD, od grudnia 2022 uruchomiona zostanie linia regionalna RB93 z Guben przez Gubin do Zielonej Góry. Zapowiedź Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB) w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE. Z wyliczeń dziennikarzy w oparciu o rozpisaną liczbę kilometrów wynika, że na trasie kursować będą cztery pary pociągów dziennie.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-polaczenie-kolejowe-miedzy-polska-a-niemcami-102408.html
Ralny - 13-05-2021, 14:27
Temat postu:
W przyszłym roku pojawi się nowe połączenie między Polską a Niemcami: z Guben przez Gubin do Zielonej Góry

Jak informują niemieckie media, berliński dziennik „Der Tagesspiegel” oraz serwis informacyjny kanału ARD, od grudnia 2022 uruchomiona zostanie linia regionalna RB93 z Guben przez Gubin do Zielonej Góry. Zapowiedź Związku Komunikacyjnego Berlin-Brandenburgia (VBB) w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE. Z wyliczeń dziennikarzy w oparciu o rozpisaną liczbę kilometrów wynika, że na trasie kursować będą cztery pary pociągów dziennie.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowe-polaczenie-kolejowe-miedzy-polska-a-niemcami-102408.html
Ralny - 12-11-2021, 17:41
Temat postu:
Polska i Niemcy wznawiają transgraniczne połączenia pasażerskie Zielona Góra - Cottbus

Linia pomiędzy Guben a Zieloną Górą, która od 2002 roku nie była eksploatowana przez regionalne pasażerskie przewozy kolejowe, będzie ponownie wykorzystywana do przewozów regionalnych latem 2022 roku. Samorządy Województwa Lubuskiego i Brandenburgii są zgodne co do znaczenia tego połączenia i postanowiły w Europejskim Roku Kolei wysłać wyraźny sygnał na rzecz rozwoju tej linii w regionalnym transporcie kolejowym, co pozwoli wypełnić lukę między Łużycami a sąsiednią Polską na trasie, która od prawie dwudziestu lat jest wykorzystywana wyłącznie do transportu towarowego.

Czytaj więcej:
https://kurier-kolejowy.pl/aktualnosci/39109/polska-i-niemcy-wznawiaja-transgraniczne-polaczenia-pasazerskie-zielona-gora---cottbus.html
Ralny - 18-11-2021, 20:36
Temat postu:
Niemcy już reklamują pociągi Guben - Zielona Góra, ale...

Dwa tygodnie temu lubuskie media obiegła wiadomość o uruchomieniu od czerwca pociągów Guben - Zielona Góra. Reklamuje je już związek komunikacyjny Berlina i Brandenburgii (VBB). Po polskiej stronie nie poczyniono jednak dotąd żadnych przygotowań, a zarządca infrastruktury nawet nie otrzymał wniosku o przygotowanie linii kolejowej.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/niemcy-juz-reklamuja-pociagi-guben--zielona-gora-ale-105439.html
Ralny - 18-11-2021, 20:36
Temat postu:
Niemcy już reklamują pociągi Guben - Zielona Góra, ale...

Dwa tygodnie temu lubuskie media obiegła wiadomość o uruchomieniu od czerwca pociągów Guben - Zielona Góra. Reklamuje je już związek komunikacyjny Berlina i Brandenburgii (VBB). Po polskiej stronie nie poczyniono jednak dotąd żadnych przygotowań, a zarządca infrastruktury nawet nie otrzymał wniosku o przygotowanie linii kolejowej.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/niemcy-juz-reklamuja-pociagi-guben--zielona-gora-ale-105439.html
Groźny Fanatyk - 20-11-2021, 22:20
Temat postu:
Podejrzewam, że na wiosnę 2022 nagle nasi się obudzą i zacznie się pospieszna (i chaotyczna) improwizacja.

A sam pomysł na odkurzenie tego połączenia - bardzo dobry! I z szansami na sukces.
Beatrycze - 01-12-2021, 19:05
Temat postu:
PLK szykują dla połączeń pasażerskich trasę Zielona Góra – Gubin

Po 20 latach znów pojedziemy koleją między Zieloną Górą a niemieckim Guben. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują do obsługi pociągów pasażerskich trasę wykorzystywaną obecnie tylko w ruchu towarowym. Dostęp do kolei zapewnią m.in. odtworzone perony. Inwestycja ze środków budżetowych umożliwi regularne połączenia od połowy 2022 r.

Więcej:
https://www.plk-sa.pl/o-spolce/biuro-prasowe/informacje-prasowe/szczegoly/lubuskie-plk-szykuja-dla-polaczen-pasazerskich-trase-zielona-gora-gubin-6425
Victoria - 06-12-2021, 19:56
Temat postu:
Z Zielonej Góry do Guben w czerwcu 2022 r. Na razie pociągi tylko w weekendy

Mamy oficjalne potwierdzenie tego, że w czerwcu przyszłego roku ruszy weekendowe połączenie kolejowe łączące Zieloną Górę z Guben przez Krosno Odrzańskie. Mimo wielomiesięcznej niepewności trasa zostanie przystosowana do regularnego ruchu przez PKP PLK. Początkowo na trasie pojadą po dwie pary w niedzielę i święta, a także trzy w soboty.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/to-juz-pewne-z-zielonej-gory-do-guben-w-czerwcu-2022-r-105709.html
Beatrycze - 01-04-2022, 16:30
Temat postu:
Czy będzie pociąg z Żagania do Cottbus?

Województwo lubuskie współpracuje ze swoim odpowiednikiem po niemieckiej stronie granicy, a więc Brandenburgią, w zakresie transportu między Polską, a Niemcami. Efektem tego są transgraniczne połączenia kolejowe. Podczas ostatniego spotkania obu stron pojawił się pomysł uruchomienia bezpośredniego pociągu Żagań – Cottbus. Na razie jednak nie doprecyzowano szczegółów.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/czy-bedzie-pociag-z-zagania-do-cottbus-107427.html
Pirat - 14-05-2022, 14:36
Temat postu:
Po 20 latach wracają pociągi z Zielonej Góry do Gubina. PLK przystosowały odcinek do obsługi pasażerów

W czerwcu ponownie będą możliwe podróże pociągiem między Zieloną Górą a przygranicznym Gubinem. Dla pasażerów przygotowane są perony w siedmiu miejscowościach.

Od połowy czerwca (niedziela, 12 czerwca), po 20 latach przerwy, mieszkańcy zyskają dogodne podróże pociągiem do największego miasta w regionie i w stronę granicy polsko-niemieckiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystosowały odcinek Zielona Góra – Gubin (linia kolejowa nr 358, Zbąszynek – Gubin) do obsługi pasażerów. Trasa była wykorzystywana tylko w ruchu towarowym.

Czytaj więcej na nakolei.pl
Groźny Fanatyk - 24-05-2022, 21:44
Temat postu:
Świetna wiadomość. Obawiałem się już w pewnym momencie pomysłów na "ścieżki rowerowe" itd...
neptunik - 03-10-2022, 22:09
Temat postu:
Czy wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów 2022/23 wrócą bezposrednie polaczenia Kostrzyn - Berlin?
Victoria - 27-10-2022, 21:27
Temat postu:
Wraca pociąg Gorzów Wielkopolski – Berlin

Jak informuje nas lubuski urząd marszałkowski, od połowy przyszłego roku powróci połączenie Gorzów Wielkopolski – Berlin przez Kostrzyn. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom infrastrukturalnym po polskiej oraz niemieckiej stronie Odry. Codziennie do dyspozycji podróżnych będą trzy kursy z Gorzowa do Berlina oraz dwa w relacji przeciwnej.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wraca-pociag-gorzow-wielkopolski--berlin-110488.html
Ralny - 18-11-2022, 21:37
Temat postu:
Cottbus, Gubin i Krosno Odrzańskie, czyli nowy rozkład jazdy w Lubuskiem

Wraz z wejściem w życie nowego, rocznego rozkładu jazdy pociągów, duże zmiany czekają na pasażerów w województwie lubuskim. Od 11 grudnia uruchomione zostaną codzienne kursy z Zielonej Góry do Guben, a dwie pary weekendowych pociągów na tej trasie będą docierać aż do niemieckiego Cottbus.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/cottbus-gubin-i-krosno-czyli-nowy-rozklad-jazdy-w-lubuskiem-110758.html
sympatyk - 22-12-2022, 13:38
Temat postu:
Więcej pociągów transgranicznych dzięki umowie ramowej Polregio z DB Regio.

Polregio i DB Regio AG Region Nordost podpisały nową umowę ramową, która reguluje współpracę pomiędzy obiema spółkami w zakresie przewozów transgranicznych. Na podstawie umowy zakłady Polregio Zielona Góra i Szczecin podpiszą nowe porozumienia (o miejscowych warunkach szczególnych w międzynarodowej, kolejowej komunikacji pasażerskiej - PMPG), co pozwoli zwiększyć liczbę połączeń na obecnie funkcjonujących trasach oraz uruchomić w przyszłości nowe.

Więcej:

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wiecej-pociagow-transgranicznych-dzieki-umowie-ramowej-polregio-z-db-regio-111274.html
Arek - 25-03-2023, 21:03
Temat postu:
Krosno Odrzańskie i Gubin wróciły na kolejową mapę Polski w grudniu ubiegłego roku. Reaktywowane kursy na tej części linii 358 jak na razie nie cieszą się jednak wielkim zainteresowaniem, a nadal nie udało się też wydłużyć weekendowych kursów do Cottbus. Czy ta sytuacja się zmieni?

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wrocily-pociagi-do-krosna-i-gubina-cottbus-nadal-poza-zasiegiem-112601.html
Ralny - 17-04-2023, 18:23
Temat postu:
Więcej połączeń z Lubuskiego do Niemiec?

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Związek Komunikacyjny Berlina i Brandenburgii podsumowały wspólne działania w ramach projektu RailBLu realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg. Jego celem była poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy województwem lubuskim a wschodnią częścią Brandenburgii.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/wiecej-polaczen-z-lubuskiego-do-niemiec-112931.html
Ralny - 17-05-2023, 19:41
Temat postu:
Lubuskie zapowiada pociągi do Cottbus. Z Zielonej Góry i... Żagania

Województwo lubuskie zapowiada, że już wkrótce ruszą kursy z Zielonej Góry do Cottbus. Ponadto od grudnia bieżącego roku samorząd chce też uruchamiać 5 par kursów z Żagania do Cottbus, które zastąpią obecne połączenia do Forstu. Co istotne, połączenia będą obsługiwane niemieckim, sprawdzonym taborem.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/lubuskie-zapowiada-pociagi-do-cottbus-z-z-gory-i-zagania-113341.html
Ralny - 18-07-2023, 20:51
Temat postu:
Problem z pociągami z Zielonej Góry do Krosna Odrzańskiego i Gubina

Niewiele ponad rok temu uruchomione zostało połączenie kolejowe Zielona Góra-Gubin. Wróciło ono po 20 latach, a teraz pociągi znów przestały jeździć. Kursy są opóźnione lub całkowicie odwoływane, a mieszkańcy Krosna Odrzańskiego i Gubina często nie mają jak wrócić do domu, bo dowiadują się o tym w ostatniej chwili. Jak tłumaczy się przewoźnik – Polregio?

Czytaj więcej:
https://www.sektorkolejowy.pl/problem-z-pociagami-z-zielonej-gory-do-krosna-odrzanskiego-i-gubina/

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group