INFO KOLEJ - forum kolejowe

woj. podlaskie - Przetarg na usługi przewozowe na Podlasiu

Noema - 25-09-2009, 10:25
Temat postu: Przetarg na usługi przewozowe na Podlasiu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił przetarg nieograniczony na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób, na okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2011 r.

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Termin składania ofert upływa dnia 27 października 2009 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 października 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:

* spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655);
* zaakceptują istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy ramowej oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
* wskażą podmioty, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz zakres prac realizowanych przez te podmioty.

Kryteria wyboru oferty to: wysokość dotacji do jednego pociągokilometra, punktualność kursowania pociągów, jakość obsługi podróżnych, średni koszt podróży na bilecie jednorazowym, oferowana praca eksploatacyjna za stawkę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 150 000 zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego / RK
jakubuk - 25-09-2009, 12:49
Temat postu:
To oczywiście kpina. Przetarg na 2 lata bez możliwości ofert wariantowych wygrają Przewozy Regionalne. Przetargi powinno się oczywiście ogłaszać na lat 10. Wówczas można by liczyć na nowy tabor etc.
Referee - 02-10-2010, 21:16
Temat postu:
W poniedziałek zostanie rozstrzygnięty przetarg na usługi przewozowe na okres grudzień 2010 - grudzień 2011.
Nikolai - 02-10-2010, 22:08
Temat postu: Re: Przetarg na usługi przewozowe na Podlasiu
Pomijając już terminy, które znów są wybitnie abstrakcyjne, to zainteresował mnie ten fragment:
Cytat:
Kryteria wyboru oferty to: wysokość dotacji do jednego pociągokilometra, punktualność kursowania pociągów, jakość obsługi podróżnych, średni koszt podróży na bilecie jednorazowym, oferowana praca eksploatacyjna za stawkę.

Kryteria wyboru oferty są niesamowite:

1) wysokość dotacji - wartość wymierna,

2) punktualność - wartość wymierna,

3) jakość obsługi - wartość niewymierna - co się ma na nią składać? jak to będzie oceniane?

4) średni koszt podróży na bilecie jednorazowym - to jest świetne. Może mnie ktoś uświadomić na jakiej zasadzie to wyliczyć? Urząd popiera to jakimiś konkretnymi badaniami? Bo trudno tu wyliczyć średnią cenę, skoro nie ma podanych dokładnych wyliczeń dotyczących zakładanych potoków,

5) oferowana praca eksploatacyjna za stawkę - to wynikać będzie raczej z wysokości dotacji do pockm.
Pirat - 20-04-2012, 20:33
Temat postu:
Arriva i PR chętne na przewozy na Podlasiu

W przetargu na przewozy kolejowe w woj. podlaskim w latach 2013-2014 wystartowało dwóch przewoźników: Arriva i Przewozy Regionalne. Korzystniejszą propozycję złożyła Arriva, ale obie oferty przekroczyły kosztorys.

Koperty z ofertami w przetargu na dwuletnie przewozy na liniach przy użyciu pociągów spalinowych i elektrycznych należących do województwa otwarto dziś. Wybór operatora opiera się na trzech kryteriach: Wysokości średniej dopłaty do pociągokilometra (80% oceny), zakładanej punktualności (15% oceny), oraz deklarowanej liczby pociągokilometrów przy zaoferowanej stawce dopłaty (pozostałe 5% oceny). Więcej o warunkach przetargu można przeczytać tutaj.

Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", obaj przewoźnicy zadeklarowali wskaźnik punktualności (obliczany dla odjazdów i przyjazdów) w wysokości 92 procent - było to minimum w tym przetargu. Arriva zaproponowała większą liczbę maksymalną pociągokilometrów - 3,38 mln, a Przewozy Regionalne - 2,647 mln. Przede wszystkim jednak oferta Arrivy była korzystniejsza w kryterium dopłaty - dla przewoźnika należącego do Deutsche Bahn miałaby ona wysokość 17,12 zł za kilometr przejechany przez pociąg, a dla Przewozów Regionalnych 18,48 zł. W sumie za przewozy wykonywane przez PR województwo zapłaciłoby 48,9 mln złotych w ciągu dwóch lat. Wykonanie większej pracy przewozowej założonej przez Arrivę kosztowałoby ponad 57,9 mln złotych.

Niestety, obie oferty nie mieszczą się w kosztorysie województwa. Urząd Marszałkowski zaplanował na przewozy w latach 2013 - 2014 31 mln złotych, co przy minimalnej pracy przewozowej ok. 1,2 mln pckm rocznie oznacza stawkę na poziomie 12,9 złotego. - Decyzję, co zrobić w tej sytuacji podejmiemy w przyszłym tygodniu - dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim.

źródło: Rynek Kolejowy
Pirat - 22-05-2012, 19:31
Temat postu:
Będzie nowy przetarg na przewozy

Zarząd województwa podlaskiego podjął we wtorek (22 maja) decyzję o rozpisaniu nowego przetargu na realizację zadań z zakresu transportu kolejowego. Jak czytamy w komunikacie podlaskiego urzędu marszałkowskiego, poprzedni nie przyniósł zadowalających rezultatów.

W poprzednim przetargu gotowość świadczenia usług transportowych zgłosiły dwie firmy: Arriva RP oraz Przewozy Regionalne. Obydwaj przewoźnicy złożyli jednak oferty znacznie przekraczające możliwości finansowe województwa, które musiałoby znaleźć dodatkowe 6 lub 7 mln zł rocznie ponad zaplanowane dotacje w wysokości 15,5 mln zł. Korzystniejsze warunki zaproponowała Arriva, która oczekuje dopłaty 17,12 zł do jednego pociągokilometra i deklaruje realizację 3 378 000 pociągokilometrów. Przewozy Regionalne zaproponowały stawkę 18.48 zł za pociągokilometr i 2 647 850 pociągokilometrów.

Zarząd województwa proponuje przewoźnikowi kolejowemu 31 milionów złotych dopłat w latach 2013 i 2014, czyli po około 15,5 mln zł rocznie. Oczekuje jednocześnie, że w nowym przetargu oferenci przedstawią propozycje, ile pociągów przy tym poziomie dotacji i na jakich trasach mogą uruchomić.

źródło: UMWP / Rynek Kolejowy
pospieszny - 29-05-2012, 08:30
Temat postu:
Władzom Podlasia zabrakło kasy na kolej.

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął decyzję o rozpisaniu nowego przetargu na realizację kolejowych przewozów pasażerskich. Przyczyną są zbyt wysokie oferty, które przedstawili przewoźnicy.

Gotowość świadczenia usług transportowych zgłosiły dwie firmy: Arriva RP i Przewozy Regionalne. Niestety, obydwie złożyły oferty znacznie przekraczające możliwości finansowe województwa, które musiałoby znaleźć dodatkowe 6 lub 7 mln zł rocznie ponad zaplanowane dotacje w wysokości 15,5 mln zł. Korzystniejsze warunki zaproponowała Arriva, która oczekuje dopłaty 17.125 zł do jednego pockm (pociągokilometra) i deklaruje realizację 3.378.000 pockm. Przewozy Regionalne zaproponowały stawkę 18.48 zł za pockm i 2.647.850 pockm.

Zarząd Województwa proponuje przewoźnikowi kolejowemu 31 mln złotych dopłat w latach 2013 i 2014 czyli po około 15,5 mln zł rocznie. Oczekuje, że w nowym przetargu oferenci przedstawią propozycje, ile pociągów przy tym poziomie dotacji i na jakich trasach mogą uruchomić.

źródło: Kurier Kolejowy
Victoria - 19-06-2012, 09:09
Temat postu:
W poniedziałek, 18 czerwca zostały otwarte oferty w powtórzonym przetargu na przewozy regionalne w województwie podlaskim. Chętne do świadczenia takich usług były dwie spółki. Według Arrivy RP, drugi z uczestników postępowania przetargowego, czyli Przewozy Regionalne zaproponowały rażąco niskie stawki nieadekwatne do realnych kosztów działalności.

Więcej TUTAJ
pospieszny - 30-06-2012, 14:46
Temat postu:
Przewozy Regionalne wygrały przetarg na kolej regionalną w Podlaskiem
Spółka Przewozy Regionalne wygrała przetarg na kolejowe przewozy pasażerskie w Podlaskiem na lata 2013-2014. Dostanie za te usługi 31 mln zł łącznie - poinformował w piątek PAP rzecznik marszałka województwa podlaskiego Jan Kwasowski.

To wynik powtórnego przetargu. Władze województwa podlaskiego wyłoniły w nim firmę, która za określoną kwotę 31 mln zł zaproponuje więcej usług przewozowych. W pierwszym przetargu firmy złożyły oferty przekraczające kwotę, jaką na przewozy regionalne dysponuje samorząd województwa podlaskiego. Arriva chciała rocznie ponad 17,1 mln zł, a Przewozy Regionalne prawie 18,5 mln zł - informował wcześniej Kwasowski.
Ostatecznie Przewozy Regionalne złożyły bardziej konkurencyjną ofertę niż spółka Arriva RP, która w Podlaskiem po raz pierwszy chciała świadczyć kolejowe przewozy regionalne. Dotychczas Przewozy Regionalne nie miały w regionie konkurencji. Arriva RP jest częścią grupy Arriva i należy do Deutsche Bahn.

Jak poinformował Kwasowski, Przewozy Regionalne w 2013 roku będą świadczyć usługę ponad 1 mln tzw. pociągokilometrów (przemieszczanie się jednego pociągu na dystansie jednego kilometra) przy stawce 14,99 zł za pociągokilometr. W 2014 roku będą to takie same wielkości i kwoty. Arriva RP sp z o.o. proponowała w 2013 r. ponad 901,5 tys. pociągokilometrów przy stawce 17,19 zł za pociągokilometr, w 2014 r. natomiast 897,2 pociągokilometra za stawkę 17,27 zł., która jest częścią grupy Arriva i należy do Deutsche Bahn.

Zainteresowane firmy mogą jeszcze składać odwołania. Mają na to 10 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia.

Spółka Przewozy Regionalne dostanie od władz województwa podlaskiego w latach 2013-2014 po 15,5 mln zł rocznie. W 2011 roku na kolejowe przewozy regionalne w budżecie województwa podlaskiego zapisano 23,5 mln zł, dla porównania w 2011 r. było to 15 mln zł.
Dotychczas sługi regionalnego transportu kolejowego w Podlaskiem świadczyły Przewozy Regionalne. Takich połączeń jest ponad 60 w ciągu doby. Z pociągów regionalnych korzysta około 5 tys. pasażerów dziennie.


źródło: wnp.pl
patryk148 - 01-07-2012, 20:37
Temat postu:
Czyli wyżynanie pociągów na Podlasiu.

1 mln to oznacza, że na każdej linii (poza Kuźnica - Szepietowo) będą po 2-3 pary w okresie dni nauki szkolnej w dni robocze oraz po 2 pary w weekendy i wakacje.

Na Kuźnicy będą 4 par codziennie, do Łap/Szepietowa 7 par w dni nauki szkolnej, 6 w dni robocze i 4-5 w weekendy.

W poprzednim przetargu PR dawały 2,5 mln km rocznie, a Arriva 3,3 mln km rocznie.

Znając życie PR będą obsługiwały 15 obiegami (by uzasadnić przerost zatrudniania i pseudo potrzeby taborowe), bo Arriva zapewne wyrobiła się by z 11 obiegami.
sphinx - 20-07-2012, 22:15
Temat postu:
KIO odrzuca odwołanie Arrivy w Podlaskiem

W drugim przetargu na prowadzenie przewozów pasażerskich w województwie podlaskim zwyciężyły Przewozy Regionalne. Odwołanie od tego rozstrzygnięcia złożyła w KIO Arriva RP, która uważa, że PR zaoferowały rażąco niską cenę. Izba nie podzieliła tej opinii.

W powtórzonym postępowaniu na prowadzenie przewozów kolejowych w województwie podlaskim w roku 2013 i 2014 Urząd Marszałkowski wybrał ofertę spółki Przewozy Regionalne, która w drugim przetargu zaproponowała cenę znacznie niższą niż drugi oferent - Arriva RP. Wysokość rekompensaty, jaką Przewozy Regionalne zaoferowały w pierwszym przetargu, to 18 zł i 5 gr za 1 pockm. W drugim przetargu przewoźnik znacznie obniżył cenę - do 14 zł i 99 gr, przy zmniejszeniu pracy przewozowej z 1 mln 180 tys pockm. Arriva w pierwszym przetargu zaoferowała 16 zł i 70 gr, a w drugim 17 zł i 19 gr. Arriva zmniejszyła planowaną pracę przewozową z 1 mln 180 tys. pockm do 901 tys. pockm. w drugim postępowaniu.

Zdaniem należącego do koncernu Deutsche Bahn przewoźnika, przy stawkach Przewozów Regionalnych nie ma szansy na prowadzenie przewozów bez strat. - Naszym zdaniem działania PR w podlaskim psują rynek. Jest to polityka monopolistyczna, bo gdyby PR funkcjonowały tylko w podlaskim, taka oferta byłaby nierealna, ale dzięki temu, że funkcjonują w innych województwach, mogą taką stawkę zaproponować – powiedział w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” prezes Arrivy Damian Grabowski. Całą sprawę opisaliśmy tutaj.

Dziś Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie odwołania Arrivy - Odwołanie zostało odrzucone, gdyż oba zarzuty zostały uznane za niezasadne - powiedziała "Rynkowi Kolejowemu" rzeczniczka Izby Małgorzata Stręciwilk. Pierwszy zarzut Arrivy dotyczył rażąco niskiej ceny, jaką miały zaoferować PR - Izba wysłuchała wyjaśnień przewoźnika dotyczących możliwości zaoferowania takiej ceny i uznała je za zadowalające - powiedziała rzeczniczka.

Drugim zarzutem Arrivy było to, że w przygotowaniu przetargu po stronie zamawiającego mógł brać udział pracownik Przewozów Regionalnych - Odwołujący nie był w stanie udowodnić, że utrudniło mu to złożenie oferty, lub konkurencję w przetargu, dlatego KIO odrzuciła ten zarzut - wyjaśnia Stręciwilk.

Wyrok Izby oznacza, że Urząd Marszałkowski może podpisać umowę z Przewozami Regionalnymi. Arrivie przysługuje jednak odwołanie od wyroku do sądu. Tymczasem, ponieważ Przewozy Regionalne zaproponowały w drugim przetargu dużo mniejszą liczbę uruchamianych pociągów niż ma to miejsce obecnie, Podlaski Zakład PR planuje zwolnienie około 20 procent pracowników.

Źródło: Rynek Kolejowy
Victoria - 18-02-2014, 18:24
Temat postu:
Podlaskie ogłasza przetarg na świadczenie usługi w zakresie kolejowego przewozu osób na terenie województwa w latach 2015–2016, a konkretniej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Czy oprócz Przewozów Regionalnych pojawi się ktoś jeszcze, przypomnijmy, że swego czasu zainteresowana tym regionem była Arriva, czy po niezbyt dobrych doświadczeniach przewoźnik podejmie kolejna próbę na Podlasiu?

Więcej: http://inforail.pl/text.php?id=62198
Arek - 24-02-2014, 09:28
Temat postu:
Zmniejszenie liczby pociągów regionalnych na Podlasiu?

Czy w woj. podlaskim dojdzie w przyszłym roku do ograniczenia – i tak już niewielkiej – liczby pociągów regionalnych? Do takich wniosków, po analizie zapisów nowego przetargu na usługi przewozowe w transporcie kolejowym, doszedł jeden z naszych Czytelników. Władze województwa, w odpowiedzi na jego wyliczenia, przedstawiły wymijającą odpowiedź.

Więcej:
http://www.rynek-kolejowy.pl/51009/zmniejszenie_liczby_pociagow_regionalnych_na_podlasiu.html
Pirat - 07-03-2014, 21:22
Temat postu:
PKP Intercity chce przejąć przewozy regionalne na Podlasiu

Przełamanie w działaniach narodowego przewoźnika? Po raz pierwszy w historii PKP Intercity złożyło ofertę w przetargu na organizację przewozów kolejowych na potrzeby województwa. Przewoźnik chciałby przejąć przewozy na Podlasiu od Przewozów Regionalnych.

Więcej TUTAJ
jano - 07-03-2014, 21:28
Temat postu:
Ciekawe czy tym razem też odezwą się głosy krytyczne, zwłaszcza w Grupie PKP, jak to miało miejsce w przypadku, kiedy PR wchodziły z pociągami w segment obsługi PKP IC?
Brajdak - 07-03-2014, 21:44
Temat postu:
To raczej prywata pewnych ludzi u władzy, w pionie handlowym, pod przykrywką IC
Arek - 18-03-2014, 15:16
Temat postu:
Przewozy na Podlasiu jednak nie dla PKP Intercity

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął dziś decyzję o wyborze podmiotu, odpowiedzialnego za organizowanie publicznego kolejowego transportu osób w latach 2015-2016.

Zarząd Województwa uznał, że korzystniejszą ofertę przedstawiła spółka Przewozy Regionalne.

Więcej:
http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/18706/Przewozy-na-Podlasiu-jednak-nie-dla-PKP-Intercity.html
Brajdak - 19-03-2014, 11:46
Temat postu:
Myślę, że nie tylko cena miała znaczenie przy wyborze. Gdyby IC wygrało. to PR by padł. A Intercity zapewne przejęło by tylko drużyny konduktorskie i maszynistów. Reszta, niestety, do pośredniaka...
Anonymous - 19-03-2014, 20:54
Temat postu:
Cytat:
Myślę, że nie tylko cena miała znaczenie przy wyborze. Gdyby IC wygrało. to PR by padł. A Intercity zapewne przejęło by tylko drużyny konduktorskie i maszynistów. Reszta, niestety, do pośredniaka...

Oraz łyknęły by 4 x EN57AL UMWP, które poszłyby do BZ Kraków najpewniej. Śmiech

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group