Ładowanie strony... proszę czekać!Jeśli strona nie chce się załadować kliknij Tutaj
 
 
 
 
  FORUM@INFOKOLEJ.PL   INFOKOLEJ.PL   WERSJA MOBILNA   WYSZUKIWARKA   FB.COM/INFOKOLEJ


Poprzedni temat :: Następny temat
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
Szpion-biznes w PKP CARGO
Autor Wiadomość

wykolejeniec Płeć:Mężczyzna
Użytkownik


Dołączył: 16 Kwi 2008

PostWysłany: 11-02-2009, 05:37    Odpowiedz z cytatem

Co komu po spalonych agentach?
Zostają wycofani.

Krycha - majstersztyk!
Przejdź na dół
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

Arek Płeć:Mężczyzna
Junior Admin


Dołączył: 05 Mar 2007
Skąd: Szczecin

PostWysłany: 12-02-2009, 18:25    Odpowiedz z cytatem

Informacja od Krychy:

Pokemony, które wyskoczyły z PKP CARGO wcale nie wracają do swoich norek. Na dniach zacznie się najazd na CARGOSPED, całkiem rentowną spółkę zależną PKP CARGO.
www.cargosped.com.pl

_________________
Żelazna kadra też z czasem rdzewieje.
A beton kruszeje...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora

fisch Płeć:Kobieta
Przyjaciel


Dołączyła: 16 Mar 2008

PostWysłany: 12-02-2009, 22:41   Kolejne zmiany w PKP Cargo S A Odpowiedz z cytatem

Wpisał: Jacek Łabiga
09.02.2009.
Kolejne zmiany w PKP Cargo S A 12.02.2009 r.
Został odwołany członek zarządu ds handlowych Zbigniew Janicki, na jego miejsce powołano Marka Zaleśnego.

Źródło: www.warsztat.info
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

fury Płeć:Mężczyzna
Przyjaciel


Dołączył: 26 Mar 2007

PostWysłany: 13-02-2009, 11:18    Odpowiedz z cytatem

Interpelacja nr 2278 minister infrastruktury
Zapytanie w sprawie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członka zarządu ds. międzynarodowych oraz członka zarządu ds. pracowniczych w Zarządzie PKP Cargo SA

Szanowny Panie Ministrze! PKP Cargo SA niezależnie od wewnętrznych problemów wynikających głównie z braku możliwości odnowienia posiadanego parku taborowego i dostosowania go do wymogów rynku znalazło się z początkiem roku 2007 w szczególnie trudnej sytuacji, również w rezultacie nasilenia się niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych. Do tych ostatnich zaliczyć należy:

1) spadek zapotrzebowania na przewozy ładunków masowych (głównie węgla, kamienia, żwiru i ropy),

2) bardziej niż dotychczas agresywna konkurencja przewoźników kolejowych dysponujących lepszym zapleczem kapitałowym i koncentrujących się wyłącznie na obsłudze najbardziej lukratywnych segmentów rynku,

3) wzrost cen (głównie materiałów i energii) przy równoczesnych naciskach społecznych na podwyżkę wynagrodzeń.

W rezultacie już w pierwszym kwartale br. wynik finansowy PKP Cargo SA zamknął się stratą 51 mln zł i był gorszy w stosunku do roku ubiegłego o 52 mln zł (po pierwszym kwartale 2007 r. spółka zanotowała 1 mln zł zysku).

Antidotum na zmianę przedstawionej sytuacji miały być m.in. zmiany w składzie Zarządu PKP Cargo SA przeprowadzone w ten sposób, aby osoby wchodzące w jego skład były w stanie zaproponować nową, bardziej skuteczną strategię działania, m.in. także dotyczącą działalności prowadzonej na obszarze całej sieci Wspólnoty.

Dnia 10 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza PKP Cargo SA wydała komunikat w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP Cargo SA. Postępowaniem tym objęto m.in. stanowisko członka zarządu ds. międzynarodowych. W komunikacie zawarto m.in. termin składania ofert (25 kwietnia 2008 r. do godz. 12), termin otwarcia ofert (25 kwietnia 2008 r. godz. 14), dzień i miejsce przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami (5 maja 2008 r. w siedzibie spółki), tryb uzyskania informacji na temat spółki oraz zastrzeżenie, że Rada Nadzorcza zastrzega sobie w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowania kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

W terminie określonym w komunikacie na stanowisko członka zarządu ds. międzynarodowych wpłynęło pięć ofert, z których tylko trzech kandydatów dopuszczono do rozmowy kwalifikacyjnej.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza nie podjęła jednak uchwały o wyłonieniu najlepszego kandydata (nie ustosunkowała się do przedstawionego programu) ani nie dokonała ustalenia kolejności kandydatów, podejmując jednocześnie decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 12 maja 2008 r., co pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi warunkami określonymi w komunikacie (wyznaczającym jako termin rozmów kwalifikacyjnych dzień 05 maja 2008 r.). Przewodniczący postępowaniu konkursowemu uzasadnił decyzję o ponownym przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych faktem, iż kandydat, który jako jedyny przygotował własny program, posługiwał się nim, a pozostali kandydaci takich programów nie przygotowali i z nich nie korzystali, będąc tym samym w gorszej sytuacji.

Wszystko to sprawia wrażenie dyskredytowania wiedzy merytorycznej kandydatów (im ktoś lepiej przygotowany, tym gorzej) w celu doprowadzenia do wyboru z góry przewidzianej osoby, niezależnie od przygotowania merytorycznego i zdolności kreowania własnej koncepcji poprawy działalności PKP Cargo SA.

Analogiczny przypadek miał miejsce w czasie przeprowadzania przez Radę Nadzorczą PKP Cargo SA postępowania konkursowego na stanowisko członka zarządu ds. pracowniczych (przeprowadzonego kilka dni po wyżej opisanym postępowaniu kwalifikacyjnym). Było ono prowadzone z udziałem kandydata dotychczas zajmującego stanowisko o tym zakresie przedmiotowym zadań i odpowiedzialności - członka zarządu dyrektora ds. pracowniczych i administracyjnych PKP Cargo SA. Zgodnie z posiadanymi przeze mnie informacjami wykazał się on bardzo dobrą znajomością zagadnień będących przedmiotem postępowania konkursowego, osiągając największą ilość punktów w postępowaniu. Niemniej Rada Nadzorcza w głosowaniu odrzuciła jego kandydaturę, powołując na stanowisko kandydata, który uzyskał w trakcie postępowania gorsze wyniki.

Z uwagi na to, że sprawuje Pan jako minister infrastruktury w imieniu Skarbu Państwa nadzór właścicielski nad spółką PKP SA, (której prezes wykonuje uprawnienia właścicielskie wobec PKP Cargo SA, będąc przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP Cargo SA), proszę o udzielenie odpowiedzi, czy:

1) wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. międzynarodowych, mimo że takowy obowiązek formalny nie istnieje w sytuacji, gdy możliwe jest jego powierzenie innemu (dotychczasowemu) członkowi zarządu spółki*), miało na celu spowodowanie objęcia stanowiska przez kandydata wyznaczonego przed konkursem, a uniemożliwienie objęcia przedmiotowego stanowiska kandydatowi lepiej przygotowanemu,

2) zmiana zasad rozstrzygania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych oraz postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu PKP Cargo SA ds. pracowniczych w toku tych postępowań narusza ich zasady,

3) decyzję o niewskazaniu kolejności kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. międzynarodowych Rada Nadzorcza podjęła w trybie głosowania (jeśli tak, to na czyj wniosek), czy też była to jednoosobowa decyzja przewodniczącego Rady Nadzorczej,

4) czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą opisane powyżej, zmierzające do rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego poprzez wybranie na stanowisko osób o zdecydowanie niższych kwalifikacjach, predyspozycjach i doświadczeniu, nie stanowią w opinii Pana Ministra działania na szkodę nadzorowanej, strategicznej spółki, a jeśli tak, to jakie działania zamierza Pan podjąć oraz jakie konsekwencje zamierza Pan wyciągnąć wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy?

Dodatkowo (wobec niekorzystnej dla PKP Cargo SA polityki kadrowej, nieuwzględniającej faktycznych kwalifikacji) proszę o przedstawienie w ramach odpowiedzi na niniejszą interpelację wszystkich zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych, które nastąpiły w PKP Cargo SA z podaniem kwalifikacji (w tym wykształcenie) i dotychczasowego doświadczenia osób zwalnianych z poszczególnych stanowisk oraz je obejmujących. Proszę także o zaprezentowanie programów i strategii dla PKP Cargo SA przedstawionych przez kandydatów wybranych na stanowiska będące przedmiotem wymienionych konkursów.


Ponadto zwracam się o przekazanie do wglądu kserokopii dokumentacji z postępowań kwalifikacyjnych, których niniejsza interpelacja dotyczy (w tym arkuszy oceny kandydatów, o ile takie były prowadzone) poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi w trybie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Poseł Jerzy Polaczek

Piekary Śląskie, dnia 4 sierpnia 2008 r.

*) Opinia radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, publ. "Prawo Spółek" nr 12/2006, s. 17-27.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 2278

w sprawie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członka zarządu ds. międzynarodowych oraz członka zarządu ds. pracowniczych w Zarządzie PKP Cargo SA

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pana posła Jerzego Polaczka (SPS-024-2278/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r.) w sprawie postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: członka zarządu ds. międzynarodowych oraz członka zarządu ds. pracowniczych w Zarządzie PKP Cargo SA, uprzejmie informuję, co następuje.

Postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP Cargo SA zostały wszczęte na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.).

Powodem wszczęcia przez Radę Nadzorczą PKP Cargo SA postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu ds. międzynarodowych było rozszerzenie składu zarządu spółki o to stanowisko. Natomiast powodem wszczęcia przez radę nadzorcą spółki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. pracowniczych był upływ kadencji członka zarządu dotychczas zajmującego to stanowisko. Rada Nadzorcza PKP Cargo SA, podejmując stosowne uchwały, przyjęła treść ogłoszeń o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządu ds. międzynarodowych i ds. pracowniczych oraz ustaliła procedurę przeprowadzenia tych postępowań. Po zakończeniu ww. postępowań Rada Nadzorcza PKP Cargo SA powołała wyłonionych najlepszych kandydatów. Z przebiegu postępowań kwalifikacyjnych sporządzono protokoły, które zostały udostępnione Walnemu Zgromadzeniu PKP Cargo SA, stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.

Odnosząc się do kwestii zmiany zasad rozstrzygania przedmiotowych postępowań kwalifikacyjnych podczas ich trwania, uprzejmie informuję, że uchwalone przez Radę Nadzorczą procedury miały na celu zachowanie transparentności tych postępowań oraz ustalenie zasad indywidualnej oceny kandydatów. Procedury prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych są aktami wewnętrznymi Rady Nadzorczej o charakterze porządkowym. Wprowadzenie zmian do procedur w trakcie postępowania kwalifikacyjnego było możliwe w każdym czasie, bowiem nie spowodowało to nierównego traktowania kandydatów biorących udział w postępowaniu.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego braku wskazania przez Radę Nadzorczą PKP Cargo SA kolejności kandydatów w toku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. międzynarodowych, uprzejmie informuję, że organ ten zajmuje stanowisko w sprawach wynikających z postanowień statutu lub z innych obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał. Jeżeli w danej sprawie nie jest wymagana uchwała, stosowny zapis jest wprowadzany do protokołu, który podpisują wszyscy jej członkowie. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać sprostowania protokołu, a w przypadku nieuwzględnienia jego wniosku może załączyć do protokołu swoje zdanie odrębne. Rada Nadzorcza działa jako organ kolegialny i podejmuje swoje decyzje w głosowaniu, a jej przewodniczący nie ma kompetencji do indywidualnego podejmowania decyzji. Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2008 r., po przesłuchaniu kandydatów na przedmiotowe stanowisko, rada nadzorcza spółki jednogłośnie przyjęła do protokołu zapis przewidujący przeprowadzenie dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka zarządu PKP Cargo SA ds. międzynarodowych w dniu 12 maja 2008 r. Możliwość przeprowadzenia przez radę nadzorczą rozmów dodatkowych wynikała z przyjętej procedury oraz z treści § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2003 r.

Uprzejmie informuję, że na stanowiska członków zarządu ds. międzynarodowych i ds. pracowniczych w Zarządzie PKP Cargo SA zostały wybrane osoby posiadające wymagane wykształcenie oraz legitymujące się doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w PKP Cargo SA i w spółkach Grupy PKP, które uzyskały status najlepszych kandydatów. Na takich samych zasadach zostały przeprowadzone postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie PKP Cargo SA - prezesa zarządu (Wojciech Balczun) oraz członków zarządu - ds. handlowych (Zbigniew Janicki), ds. finansowych (Janusz Lach), ds. strategii (Ludomir Handzel). Chcę zaznaczyć, że konieczność zmian w składzie Zarządu PKP Cargo SA podyktowana została potrzebą wzmocnienia tego organu wobec pogarszającej się sytuacji w spółce. W zakresie pozostałych zmian, jakie miały miejsce na stanowiskach kierowniczych w PKP Cargo SA, uprzejmie informuję, że zarząd, prowadząc wszystkie sprawy spółki, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, a rada nadzorcza i walne zgromadzenie nie mogą, stosownie do przepisów art. 3751 Kodeksu spółek handlowych, wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

W związku z tym, że podmiotem bezpośrednio nadzorującym i kontrolującym działalność Rady Nadzorczej PKP Cargo SA jest walne zgromadzenie, tj. PKP SA, a minister infrastruktury ma ograniczone kompetencje w tym zakresie, uprzejmie informuję, iż dokumentacja z przedmiotowych postępowań kwalifikacyjnych jest do wglądu w siedzibie PKP Cargo SA.

Z poważaniem

Sekretarz stanu

Tadeusz Jarmuziewicz

Warszawa, dnia 12 września 2008 r.

Od udzielenia tej odpowiedzi minęło 5 miesięcy. Powyższe zarzuty o ustawienie konkursu i wymijająca odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury dotyczą rady nadzorczej PKP Cargo w składzie:
1. Przewodniczący - Andrzej Wach - powołany 21.01.2008
2. Członek - Paweł Pieśniewski - powołany 18.08.2005
3. Członek - Krzysztof Czarnota - powołany 16.10.2001
4. Członek - Marek Podskalny - powołany 24.03.2006
5. Członek - Anna Żmuda-Bednarczyk - powołana 21.01.2008, odwołana 16.05.2008
6. Członek - Jerzy Wronka - powołany 29.04.2008
7. Członek - Artur Kawaler - powołany 09.10.2007
8. Członek - Agata Wicik - powołana 18.03.2008, odwołana 18.12.2008
9. Członek - Leszek Miętek - powołany 16,03.2005, odwołany 01.09.2008
10. Członek - Elżbieta Sadłowska - 16.05.2008
11. Członek - Danuta Gaszka - powołana 18.03.2008, odwołana 29.04.2008
Ponadto, w radzie nadzorczej zasiadali:
Wojciech Balczun - od 21.01.2008 do 18.03.2008 - przewodniczący
Remigiusz Adamiak - od 21.01.2008 do 18.03.2008

I jeszcze krótka historia zmian w zarządzie PKP Cargo SA wciągu ostatniego roku. Podaję tylko nazwiska osób powołanych do zarządu w 2008 roku:
- Wojciech Balczun - oddelegowany z rady nadzorczej na p.o. prezesa 21.01.2008, powołany 18.03.2008
- Remigiusz Adamiak - powołany 21.01.2008, odwołany 14.08.2008, desantowany na prezesa Trade Trans, odwołany w tych dniach
- Zbigniew Janicki - powołany 18.03.2008, odwołany w tych dniach
- Ludomir Handzel - powołany 16.08.2008, odwołany w tych dniach
- Daniel Ryczek - powołany 02.07.2008
- Janusz Lach - powołany 02.07.2008
- Mirosław Pietkiewicz - powołana 14.08.2008, odwołana w tych dniach

Jeżeli ktoś ma wątpliwości o co tu chodzi, to odsyłam do artykułu , którym Krycha rozpoczęła ten temat w dniu 19.01.2009.


Ostatnio zmieniony przez fury dnia 13-02-2009, 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email

Xawras Płeć:Mężczyzna
Użytkownik


Dołączył: 28 Gru 2007

PostWysłany: 13-02-2009, 12:55    Odpowiedz z cytatem

Areczek napisał/a:
Informacja od Krychy:

Pokemony, które wyskoczyły z PKP CARGO wcale nie wracają do swoich norek. Na dniach zacznie się najazd na CARGOSPED, całkiem rentowną spółkę zależną PKP CARGO.
www.cargosped.com.pl


Z tego co mówi wieść, to pan Ney już jest w zarządzie CARGOSPEEDu
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

piggypower Płeć:Mężczyzna
Użytkownik


Dołączył: 30 Gru 2008

PostWysłany: 14-02-2009, 15:32    Odpowiedz z cytatem

Mówi się o tym, że Wasilewski przyszedł do zarządu CARGO po to, żeby zastąpić Bawora, który zatracił już zdolność kierowania pionem eksploatacji. Wasilewski rozejrzy się trochę, po czym po odwołaniu Bawora zajmie jego miejsce. Czy to dobrze? Czas pokaże. Natomiast Bawor im szybciej odejdzie tym lepiej. W ostatnim roku praktycznie nie kieruje pionem eksploatacji tylko pełni funkcję i pobiera wynagrodzenie. Nie są znane żadne ważne decyzje strategiczne, które Bawor zainicjowałby. Do tego dochodzi jeszcze samowolka niektórych dyrektorów z jego pionu - Andrzeja Lebiody, który pogrąża w chaosie biuro taboru (co parę miesięcy zmiany organizacyjne, odejścia ludzi, niekompetencja, bałagan, niepewność o dalszy los - lecz AL ma to w d... bo niedługo idzie na emeryturę), i ostatnio p.o. dyrektora Andrzeja Dominika (nastał w miejsce Kostrzewy). Dominik, który nigdy w życiu nie pracował przy eksploatacji ani przy naprawach lokomotyw ani wagonów i traktuje z góry (czyt. "z buta") swoich dotychczasowych kolegów - ma kierować tak ważnym i skomplikowanym pod względem zagadnień biurem jak Biuro Kierowania Przewozami. A gdzie jest p. Bawor? Milczy - pozwolił w miejsce Kostrzewy powołać osobę nieprzygotowaną merytorycznie. Jedną z pierwszych decyzji Dominika był wniosek o odwołanie Stanisława Nawary - kolejarza z długoletnim stażem, ostatnio naczelnika Wydziału Umów i Licencji Przewozowych w Biurze Kierowania Przewozami. Gołąbki z placu Matejki mówią, że Dominik robi miejsce dla swojej żony pracującej w wydziale, którym kierował do niedawna Nawara. Upadły też projekty informatyczne w pionie eksploatacji. Wykrusza się kadra fachowców z Biura Wsparcia technicznego (dawne CBK Poznań). Ostatni temat którym interesowały się pokemony to eksploatacja i technika - może wyjątkiem osławionych biopaliw. Ireneusz Wasilewski jako niebawem nowy "CE" będzie miał trochę problemów do rozwiązania.

_________________
piggypower
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

fury Płeć:Mężczyzna
Przyjaciel


Dołączył: 26 Mar 2007

PostWysłany: 14-02-2009, 16:34    Odpowiedz z cytatem

Przytoczyłem wyżej zapytanie posła Jerzego Polaczka w sprawie nieprawidłowości podczas postępowania konkursowego przy wyborze kandydatów na stanowiska członków zarządów ds. międzynarodowych i ds. pracowniczych. Konkurs na stanowisko prezesa PKP Cargo SA, jak wielu się domyślało, również był ustawiony.

28 stycznia 2008 roku ukazała się na stronie PKP SA informacja rady nadzorczej PKP Cargo SA:

Wybrano nowe władze "PKP CARGO"

Rada Nadzorcza „PKP CARGO” SA wybrała w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym Prezesa Zarządu „PKP CARGO” SA. Spośród dwóch kandydatów, którzy wystartowali w postępowaniu, Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu „PKP CARGO” SA Pana Wojciecha Balczuna.
Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu „PKP CARGO” ogłoszone zostało 29 grudnia 2007 roku. Szybkie i sprawne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego jest korzystne dla spółki „PKP CARGO”. Spółka wymaga szybkich i skutecznych działań na szczeblu Zarządu. Wynika to z faktu obecności firmy na silnie konkurencyjnym rynku przewozów towarowych i konieczności znacznego usprawnienia działalności spółki na otwartym rynku.
Wojciech Balczun ma 38 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Od sześciu lat w PKO BP na stanowisku Dyrektora Zarządzającego marketingiem detalicznym banku. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Inteligo Financial Services. W latach 2005 - 2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP SA. Ukończył szereg kursów w zakresie zarządzania, marketingu i finansów. W 2006 roku przyjął społeczną rolę mediatora w sporze zbiorowym na tle postulatów płacowych w „PKP CARGO” SA, doprowadzając do podpisania porozumienia pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i Zarządem Spółki. Wojciech Balczun jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Rada Nadzorcza „PKP CARGO” SA wybrała również w otwartym postępowaniu konkursowym Zbigniewa Janickiego na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora do spraw marketingu i handlu. Zbigniew Janicki był wcześniej związany między innymi z firmami Polfrost i Cargosped (Prezes Zarządu).

Rada Nadzorcza
„PKP CARGO” SA


Konkurs został ogłoszony 29.12.2007 r. Wg. KRS 21.01.2009 r. WZA PKP Cargo SA dokooptowało do rady nadzorczej dwóch członków:
- Wojciecha Balczuna
- Remigiusza Adamiaka
Tego samego dnia rada nadzorcza PKP Cargo SA oddelegowała obu nowych członków rady na okres trzech miesięcy do zarządu spółki: Balczuna na stanowisko prezesa, Adamiaka na stanowisko członka zarządu. 18.03.2008 r. w KRS zmieniono zapis przy nazwisku Balczun z "delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa PKP Cargo SA na okres 3 miesięcy" na "prezes zarządu"
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email

Romuald Marczak Płeć:Mężczyzna
Przyjaciel


Dołączył: 19 Kwi 2007

PostWysłany: 16-02-2009, 20:57    Odpowiedz z cytatem

Przedstawiona wyżej chronologia obarczona jest oczywistym błędem, bo opiera się podstawowo na zapisach w KRS. Wiadomo, że wpisów dokonuje się z pewnym, większym lub mniejszym opóźnieniem. Wszystko zależy od sprawności prawników w spółce i w KRS. Śledząc informacje prasowe i KRS było tak:
- 27.12.2007 r. odwołano prezesa Władysława Szczepkowskiego i członka zarządu ds. marketingu i sprzedaży Kazimierza Murawskiego (szwagra Giertycha). Na ich miejsce oddelegowano z rady nadzorczej Wojciecha Balczuna i Remigiusza Adamiaka, do której tego samego dnia ich WZA musiało wprowadzić
- 29.12.2007 r. rada nadzorcza PKP Cargo SA ogłosiła konkurs - tak stwierdziła w swym oświadczeniu (powyżej) - na obie funkcje w zarządzie. Ogłoszenie zginęło ze strony PKP Cargo SA i ze strony PKP SA. Termin zgłoszęń kandydatów wyznaczono na 14.01.2008 r.
- 02.01.2008 r. media donoszą, że konkurs na stanowisko prezesa ogłoszony zostanie jeszcze w styczniu i może potrwać 2-3 miesiące
- 14.01.2008 r. o godz. 12:00 upłynął termin zgłoszeń kandydatów
- 21.01.2008 r. pojawia się zapis w KRS o powołaniu do rady nadzorczej Balczuna i Adamiaka i pod tą samą datą o ich oddelegowaniu na 3 miesiące do zarządu PKP Cargo SA
- 28.01.2008 r. rada nadzorcza wydaje komunikat o wyborze prezesa i członka zarządu
- 18.03.2008 r. pojawia się zapis w KRS o zmianie zapisu przy nazwisku Wojciech Balczun z oddelegowanego członka rady nadzorczej do pełnienia obowiązków prezesa na zapis "powołany na funkcję prezesa". Zmiany przy nazwisku Remigiusz Adamiak nie dokonano. W części dotyczącej rady nadzorczej wprowadzono zapis o odwołaniu obu panów ze składu rady nadzorczej. Powołano też na funkcję członka zarządu (ds. marketingu i sprzedaży) Zbigniewa Janickiego.
- 14.08.2008 r. w KRS zapisano, że Adamiaka odwołano jako oddelegowanego członka rady nadzorczej do czasowego (na okres 3 miesięcy) pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej

I tu ciekawostka. Adamiak wg. zapisów KRS został dwukrotnie odwołany: 18.03.2008 i 14.08.2008. Kto nie wierzy, niech sprawdzi przez ten link http://www.infoveriti.pl/firma/27702/pkp-cargo-spolka-akcyjna/warszawa/grojecka/ Wynika z tego, że 18.03.2008 Adamiak został odwołany (razem z Balczunem) ze składu rady nadzorczej i nie mógł do chwili ponownego odwołania (z zarządu) w dniu 14.08.2008 pełnić funkcji p.o. członka zarządu ds. marketingu i sprzedaży jako oddelegowany członek rady nadzorczej na okres 3 miesięcy do pełnienia tej funkcji, bo członkiem rady nadzorczej już wcześniej nie był. Jego działalność, wszelkie jego decyzje i uchwały, które zarząd PKP Cargo SA przy jego udziale podejmował były i są nielegalne.

Z życiorysu Balczuna przytoczonego w oficjalnym komunikacie przez radę nadzorczą zginęły pewne istotne szczegóły, które podawano jeszcze w dniu jego powołania do rady nadzorczej i oddelegowania z rady nadzorczej do zarządu:
Pełniący obowiązki prezesa zarządu Wojciech Balczun był przedtem m.in. dyrektorem Gabinetu Politycznego Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (prezes Jacek Dębski), członka rady nadzorczej Totalizatora Sportowego, dyrektora Biura Marketingu i Promocji Poczty Polskiej, dyrektora Departamentu Marketingu Klienta Detalicznego banku PKO BP. Od dwóch lat w PKP SA pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, a w grudniu 2007 r., o czym już informowaliśmy, został członkiem rady nadzorczej PKP CARGO. http://www.kow.com.pl/node/823

Dla porównania informacja z komunikatu rady nadzorczej: Wojciech Balczun ma 38 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA walidowane przez Rotterdam School of Management Erasmus University. Od sześciu lat w PKO BP na stanowisku Dyrektora Zarządzającego marketingiem detalicznym banku. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Inteligo Financial Services. W latach 2005 - 2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP SA. Ukończył szereg kursów w zakresie zarządzania, marketingu i finansów. W 2006 roku przyjął społeczną rolę mediatora w sporze zbiorowym na tle postulatów płacowych w „PKP CARGO” SA, doprowadzając do podpisania porozumienia pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i Zarządem Spółki. Wojciech Balczun jest żonaty, ma dwoje dzieci. http://www.pkp-cargo.pl/Spolka_PKP_CARGO_ma_nowego_Prezesa_i_Czlonka_Zarzadu,78,pr,7,j,1.html
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

Arek Płeć:Mężczyzna
Junior Admin


Dołączył: 05 Mar 2007
Skąd: Szczecin

PostWysłany: 16-02-2009, 23:11    Odpowiedz z cytatem

Cytat:
Przedstawiona wyżej chronologia obarczona jest oczywistym błędem, bo opiera się podstawowo na zapisach w KRS. Wiadomo, że wpisów dokonuje się z pewnym, większym lub mniejszym opóźnieniem.

Krycha wzięła to pod uwagę i podała daty inne niż te wynikające z zapisów w KRS:
http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=54655#54655

Z tego co mi wiadomo, panowie Balczun i Adamiak pojawili się w składzie rady nadzorczej PKP CARGO z dniem 10.12.2007 kiedy to uchwałą WZA zostali powołani w jej skład. Dnia 27.12.2007 zostali delegowani do czasowego wykonywania obowiązków członków zarządu - odpowiednio prezesa i członka zarządu ds. marketingu. Uchwałą WZA z dnia 28.01.2008 powołano Balczuna na stanowisko prezesa i jednocześnie odwołano ze składu rady nadzorczej Balczuna i Adamiaka. I tak 29.01.2008 Balczun został prezesem zarządu PKP CARGO, a Adamiak został pełnomocnikiem zarządu ds. strategii w miejsce Neya, który został dyrektorem Biura Strategii. Z dniem 25.02.2008 udzielono Adamiakowi prokury łącznej. Adamiak złożył rezygnację z prokury w momencie powołania go na prezesa TRADE TRANSU.

_________________
Żelazna kadra też z czasem rdzewieje.
A beton kruszeje...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora

fury Płeć:Mężczyzna
Przyjaciel


Dołączył: 26 Mar 2007

PostWysłany: 17-02-2009, 12:29    Odpowiedz z cytatem

Areczek prostuje:
Cytat:
panowie Balczun i Adamiak pojawili się w składzie rady nadzorczej PKP CARGO z dniem 10.12.2007 kiedy to uchwałą WZA zostali powołani w jej skład
Na tym forum 10.12.2007 przedstawiona została informacja o zmianach w radzie nadzorczej http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=25864#25864 . O udzielonej prokurze Adamiakowi też są stosowne zapisy w KRS. Zastanawiają mnie jednak te dziwne zapisy w KRS o jego udziale w radzie nadzorczej i zarządzie PKP Cargo SA:

Rada nadzorcza:
powołany - 21.01.2008
odwołany - 18.03.2008

Zarząd
oddelegowany z RN na 3 miesiące - 21.01.2008
odwołany z oddelegowania - 14.08.2008

Czyli wg. KRS Adamiak pełnił do sierpnia 2008 obowiązki członka zarządu jako oddelegowany członek rady nadzorczej mimo, że wcześniej razem z Balczunem z rady nadzorczej został odwołany.

Wg. KRS Adamiak był prokurentem od 29.04.2008 do 14.08.2008. Najprawdopodobniej dlatego, że mu się 3-miesięczna delegacja skończyła.

Ps.
Wiem, że KRS nie spełnia postawionych przed nim celów. Pokazywałem to na przykładzie WARS SA. Terek przedstawił się jako prezes w połowie kwietnia 2006 r. Jego poprzednik poinformował, że został odwołany. Uchwały rady nadzorczej nikt nie publikował. Do KRS wpisano Terka jako członka zarządu 4.05.2006. Pod tą datą dokonano zapisu o odwołaniu prezesa Zubrzyckiego. Jako prezesa wpisano Terka dopiero 3.01.2007. Chyba tylko dlatego, że na tym forum zakwestionowałem ważność podjętych przez niego decyzji? Z tych zapisów bowiem wynika, że przez osiem miesięcy w Warsie nie było prezesa ani nawet p.o. prezesa. Wg. regulaminu zarządu prezes wykonuje obowiązki pracodawcy.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email

sielawa Płeć:Mężczyzna
Użytkownik


Dołączył: 12 Sty 2008

PostWysłany: 17-02-2009, 13:01    Odpowiedz z cytatem

daty które są podane w KRS są datami REJESTRACJI zmiany a nie datą dokonania zmiany (powołania bądź odwołania osoby ze składu organu); wpisy zmian osobowych smają charakter deklaratoryjny, czyli mają na celu ujawnienie osobom trzecim faktu który prawnie zaistniał wcześniej - zgodnie z art. 201 par 4 ksh;

przykładowo polecam artykuł: http://www.rp.pl/artykul/72264,143910_Rejestr_nie_przesadza__kto_jest_prezesem.html
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

fury Płeć:Mężczyzna
Przyjaciel


Dołączył: 26 Mar 2007

PostWysłany: 17-02-2009, 14:11    Odpowiedz z cytatem

Ok. Wszystko jest w porządku, gdy dochowany zostanie ustawowy termin zgłoszenia wpisu a sąd takiego wpisu w wyznaczonym dla niego terminie nie dokonuje. O takim przypadku mówi ten artykuł w "Rzeczpospolitej". Cytuję ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Art. 14. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do Rejestru lub uległy wykreśleniu z Rejestru.

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 20a. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

Pomijam zagrożenie grzywną w razie niestosowania się do terminów, bo i sądy terminy jakby nie obowiązują. I wracam do tego, co już napisałem: Wiem, że KRS nie spełnia postawionych przed nim celów.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email

sielawa Płeć:Mężczyzna
Użytkownik


Dołączył: 12 Sty 2008

PostWysłany: 17-02-2009, 15:04    Odpowiedz z cytatem

to jest temat na zupełnie inną dyskusję, nie dotyczącą tematu tego wątku
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

janina6767 Płeć:Kobieta
Użytkownik


Dołączyła: 17 Lut 2009

PostWysłany: 17-02-2009, 19:24    Odpowiedz z cytatem

Xawras napisał/a:
Areczek napisał/a:
Informacja od Krychy:

Pokemony, które wyskoczyły z PKP CARGO wcale nie wracają do swoich norek. Na dniach zacznie się najazd na CARGOSPED, całkiem rentowną spółkę zależną PKP CARGO.
www.cargosped.com.pl


Z tego co mówi wieść, to pan Ney już jest w zarządzie CARGOSPEEDu


Czemu tych nieudacznikow wrzucają do rentownych społek? CARGOSPED ma przychody i to niezłe - teraz wsadzą tam Neya i doprowadzi do upadku kolejną społkę? Kto go tam chce wsadzić???
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

Victoria Płeć:Kobieta
Asystentka Admina
Asystentka Admina


Dołączyła: 17 Lis 2005
Skąd: Warszawa

PostWysłany: 20-02-2009, 19:01    Odpowiedz z cytatem

piggypower napisał/a:
Zmian kadrowych związanych z nazwiskami pojawiającymi się w tym wątku ciąg dalszy. otóż w dniu 2009-02-06 "podał się do dymisji" Paweł Pajka (ten, który wg Krychy posiada kwity na Balczuna).

Do redakcji forum dotarła wiadomość następującej treści:

Z tego co wiem Paweł Pajka nie zakończył pracy dla PKP Cargo. Załatwił sobie nieświadczenie pracy na kilka miesięcy, aż afera wokół niego ucichnie. Przykładem na to może być fakt, że porusza się jednym z samochodów służbowych PKP Cargo.

_________________
SKŁADKA NA SERWER
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Strona 6 z 9 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Powered by phpBB modified by Przemo © phpBB Group. Copyright © 2005-2024 infokolej.pl