INFO KOLEJ - forum kolejowe

Dział pracowniczy - Stan epidemii

km - 20-03-2020, 20:19
Temat postu: Stan epidemii
Tak jak w temacie to co z badaniami lekarskimi?
wafel - 21-03-2020, 22:40
Temat postu:
z mojego forum

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie:
obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.), jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS, dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), proponuję:
zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego;
utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),
w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności
z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;
utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.
Działania pracodawców przeprowadzane zgodnie z powyższymi propozycjami nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów
km - 22-03-2020, 00:17
Temat postu:
To jest tylko stanowisko i zwykłe bajdurzenie. Przychodnie medycyny pracy zamknięte .
Na stronie PIP bylo o badaniach ,ale strona jak szybko sie pojawiła tak szybko znikła.
Kodeks zabrania pracowac bez ważnych badań a taki inspektor z PIP czy on ma prawo legislacyjne.
Szkoda nawet o tym pisać .
Victoria - 24-03-2020, 13:08
Temat postu:
W załączniku stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:
- obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
- obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
wafel - 25-03-2020, 08:57
Temat postu:
Victoria

Cieszę się że czuwasz i poprawiłaś ten link.
U mnie działal.
U nas te same problemy co tutaj.
Chociaż jesteśmy całkiem inną firmą
Victoria - 26-03-2020, 16:59
Temat postu:
Komunikat: pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Minister Zdrowia doprecyzował zapis dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15876,Komunikat-pracownicy-kolei-przekraczaja-granice-bez-kwarantanny.html
km - 27-03-2020, 20:37
Temat postu:
Czy są prowadzone jakieś statystyki ilu chorych lub poddanych kwarantannie jest na PKP lub w podległych spólkach.
Victoria - 01-04-2020, 10:12
Temat postu:
Ważność badań okresowych przedłużona

Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Rozwiązanie dotyczy wszystkich branż i obejmie również pracowników kolei. Na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszone jest wykonywanie badań okresowych, w szczególności badań lekarskich i psychologicznych maszynistów. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez nowelizację specustawy dotyczącej zapobieganiu COVID-19.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15884,Waznosc-badan-okresowych-przedluzona.html
sfora6 - 01-04-2020, 20:53
Temat postu:
km napisał/a:
Czy są prowadzone jakieś statystyki ilu chorych lub poddanych kwarantannie jest na PKP lub w podległych spólkach.


Są prowadzone, ale nie udostępnione.
Absencja w PKP (urlopy, kwarantanny, opieka) na dzień 01.04.2020 wynosi ~20%
km - 02-04-2020, 01:14
Temat postu:
Szkoda ,że nie podają czego sie obawiają? Chodzi tylko o kwarantanny i zarażenia.Chyba muszą podawać do sanepidu.
Victoria - 02-04-2020, 19:13
Temat postu:
PLK dbają o zdrowie pracowników i współpracowników

Standardy higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, kontrola stanu zdrowia pracowników, odpowiedzialna współpraca z wykonawcami – to podstawowe zmiany, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły w działalności spółki w sytuacji stanu epidemii koronawirusa.

Więcej:
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/plk-dbaja-o-zdrowie-pracownikow-i-wspolpracownikow-4609/
Pirat - 08-04-2020, 19:42
Temat postu:
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja) o SOKistach w czasie zarazy.


Victoria - 16-04-2020, 12:52
Temat postu:
#ZawszeNaSłużbie. Pracownicy kolei w akcji podczas epidemii koronawirusa

PKP Energetyka uruchomiły w mediach społecznościowych akcję #ZawszeNaSłużbie, w ramach której pracownicy firmy prezentują swoją pracę w trudnym czasie kryzysu epidemicznego. Urząd Transportu Kolejowego namawia, żeby przyłączyły się do niej inne firmy działające na kolei.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/zawszenasluzbie-pracownicy-kolei-w-akcji-podczas-epidemii-koronawirusa,387148.html
sfora6 - 18-04-2020, 20:18
Temat postu:
A jak wygląda sytuacja w Zakładzie Dolnośląskim PKP CARGO?

Czy jest prawdą, że pracownicy są wysyłani na nieświadczenie pracy (tzn. siedzi się w domu i pobiera 60% pensji)? Ktoś, coś wie?

Na pewno prawdą jest, że Jacek Krawczun (dyrektor dolnośląskiego zakładu spółki PKP Cargo) był 11 lat temu przeciwny takim działaniom.
https://fakty.lca.pl/mobile,legnica,news,15346,Kolejarze_groza_strajkiem.html
https://gazetawroclawska.pl/nawet-500-kolejarzy-pkp-cargo-moze-stracic-prace/ar/83512

Czyżby interes pracownika się nie liczył? Punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia?
Jakie to dokonania ma JK, że został dyrektorem CT Dolnośląskiego - oprócz tych związkowych.
"Jacek Krawczun na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Regionu złożył rezygnację z funkcji członka ZR, w związku z objęciem przez niego stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. we Wrocławiu.
Jacek Krawczyn był członkiem Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność; od 2006 do chwili obecnej. W Zarządzie reprezentował kolejarzy...".
http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/?p=22759

Jak to jest, że jednocześnie przy tej sytuacji przedłuża się pracownikom umowy na czas określony i od kiedy to sekcje decydują kogo zatrudniać...
Czy wraz ze spadkiem pracy przewozowej powinno zatrudniać się nowych pracowników?
https://solidarnosc-cargo.pl/wp-content/uploads/2020/04/W-12-2020.pdf
https://solidarnosc-cargo.pl/wp-content/uploads/2020/04/NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-umowy-o-prac%C4%99.pdf
calsberg - 18-04-2020, 21:12
Temat postu:
Czy to prawda że Porozumienie nazwijmy to antykryzysowe miało być podpisane przez PKP IC, PLK, Cargo i PR? A stroną związkową? I na ostatniej prostej się wysypało? PR się wycofały głównie dlatego że nie chcą ratować Cargo?
Victoria - 19-04-2020, 11:23
Temat postu:
Arriva zmniejsza wymiar pracy i wynagrodzenia. Celem uniknięcie zwolnień

Jedyny działający w Polsce przewoźnik kolejowo-autobusowy Arriva musi wprowadzić zmiany warunków pracy. Ze związkami zawodowymi uzgodniona została obniżka wynagrodzeń lub wymiaru pracy.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/arriva-zmniejsza-wymiar-pracy-i-wynagrodzenia-celem-unikniecie-zwolnien-96316.html
Beatrycze - 22-04-2020, 13:26
Temat postu:
PKP SKM zmniejsza wymiar czasu pracy i obniża wynagrodzenia.

Zarząd Spółki PKP SKM w Trójmieście 16 kwietnia br. porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany warunków pracy wszystkich pracowników – w tym także zarządu. Każdy pracownik zostanie objęty zmianą wymiaru czasu pracy lub przestojem ekonomicznym albo obniżką premii. Rozwiązania te będą stosowane w całym II kwartale 2020 r.

Więcej:
http://inforail.pl/pkp-skm-zmniejsza-wymiar-czasu-pracy-i-obniza-wynagrodzenia_more_123333.html
Victoria - 23-04-2020, 20:24
Temat postu:
Uznawanie badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu świadectwa maszynisty

Informacja Prezesa UTK o możliwości uznawania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zmieniających pracodawcę w okresie stanu epidemii.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15930,Uznawanie-badan-lekarskich-i-psychologicznych-przy-wydawaniu-swiadectwa-maszynis.html
Pirat - 25-04-2020, 01:18
Temat postu:

Ralny - 02-05-2020, 22:17
Temat postu:
PKP Intercity obniżyło czas pracy o 20 procent. Szereg działań w trakcie pandemii

PKP Intercity podsumowało działania podczas pandemii. Jak podał przewoźnik, w porozumieniu z organizacjami związkowymi zdecydowano m.in. o obniżeniu wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego – wynagrodzenia o 20 procent. Ale przewoźnik podjął też szereg działań związanych z pandemią, począwszy od reorganizacji działalności - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-obnizylo-czas-pracy-o-20-procent-szereg-dzialan-w-trakcie-pandemii-96524.html
Krog - 04-05-2020, 18:48
Temat postu:
Jeśli mialyby być jakieś nieswiadczenia pracy mające na celu wygenerowanie oszczędności to lepiej żeby pracownicy spółek PKP i innych, mogli z nich skorzystać w miesiacach letnich.
W okresie letnim są chetni na takie świadczenie dlatego, że np. są prace polowe, remonty domów i mieszkań a niektórzy biorą urlop bezpłatny i wyjeżdżają za granicę na zbiory owoców i warzyw. A więc odbyłoby się to mniej boleśnie.
Jednakże głupota i niefrasobliwość kolejowych decydentów wskazuje, że na takie nieświadczenia pracy kolejarze beda wypedzani w najgorszym okresie czasu tj. pod koniec roku.
Dlaczego tak sìę dzieje? Otóż każdy prezes to zachłanny typ. Chce pokazać chociażby niewielkie oszczędności po to aby dostac premię roczną.
Dlatego związkowcy powinni podjąć rozmowy aby te nieświadczenia pracy odbyły się latem.
leo1407 - 07-05-2020, 09:45
Temat postu:
Nieświadczenie pracy ? Chodzą słuchy że uzgodniono obniżkę wynagrodzenia o 10 % dla wszystkich na trzy miiesiące w Cargo
inkognito - 08-05-2020, 13:02
Temat postu:
Witam.czy pouczenia okresowe np.drużyn kond. na czas epidemii nie powinny być odroczone w PR do czasu odwołania stanu epidemii? (Małopolskie odroczono)
Beatrycze - 08-05-2020, 13:56
Temat postu:
PKP Cargo skróci czas pracy i obniży wynagrodzenia przez 3 miesiące.

Zarząd PKP Cargo poinformował o podpisaniu ze związkami zawodowymi porozumienia ramowego w sprawie redukcji czasu pracy pracowników spółki i obniżenia ich wynagrodzeń. Decyzja jest tłumaczona pandemią i jej wpływem na wyniki przewoźnika.

Więcej:
https://www.pb.pl/pkp-cargo-skroci-czas-pracy-i-obnizy-wynagrodzenia-pracownikow-przez-3-miesiace-990543
Victoria - 12-05-2020, 11:42
Temat postu:
Epidemia zamkniętych stacji

W czasie epidemii koronawirusa spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe dotknęły problemy kadrowe. Problem nieobecności pracowników stał się na tyle duży, że niemożliwe stało się funkcjonowanie części stacji czy posterunków odgałęźnych.

Czytaj więcej w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://www.zbs.net.pl/zbs107.pdf
Victoria - 12-05-2020, 13:04
Temat postu:
Maseczki uniemożliwiają korzystanie z gwizdków. Kolejarze mają swoje sposoby

Ustawowy obowiązek zasłaniania nosa i ust spowodował nietypowe konsekwencje – drużyny konduktorskie nie mogą korzystać z gwizdka, niezbędnego do nadania sygnału Rp 11 „Wsiadać”. Ministerstwo Infrastruktury wydaje odstępstwa od jego stosowania, dopuszcza też używanie gwizdków elektronicznych.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maseczki-uniemozliwiaja-korzystanie-z-gwizdkow-kolejarze-maja-swoje-sposoby-96666.html
Victoria - 13-05-2020, 11:17
Temat postu:
Kolejowi związkowcy idą na ustępstwa, by utrzymać miejsca pracy

Epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki spółkom kolejowym. Należące do Grupy PKP spółki Intercity, Wars oraz Cargo starają się o pomoc z budżetu państwa, której otrzymanie mają umożliwić porozumienia antykryzysowe zawarte przez stronę związkową z zarządami tych firm.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/kolejowi-zwiazkowcy-ida-na-ustepstwa-by-utrzymac-miejsca-pracy,393462.html
Victoria - 20-05-2020, 11:36
Temat postu:
Tarcza antykryzysowa 3.0 – wsparcie dla kolei

Nowa Tarcza antykryzysowa wprowadziła regulacje mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla sektora kolejowego. Zachowują też ważność najważniejsze dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednak możliwe jest składanie już teraz wniosków o przedłużenie ważności tych dokumentów po ustaniu epidemii.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15990,Tarcza-antykryzysowa-30-wsparcie-dla-kolei.html
Victoria - 22-05-2020, 21:57
Temat postu:

obiad80 - 25-05-2020, 19:08
Temat postu:
W Intercity coś kiepski PR
https://oko.press/pkp-odmawialo-zwolnionej-pracownicy-wniosku-o-postojowe/
Beatrycze - 02-06-2020, 12:27
Temat postu:
KM: Kolejarska solidarność podnosi na duchu.

- Nasze środowisko bardzo się wspiera. Doświadczyłam i wciąż doświadczam kolejarską solidarność. To dla mnie bardzo ważne. W trudnych momentach podnosi na duchu, dodaje otuchy, a życzliwość i zrozumienie ze strony koleżanek i kolegów jest bardzo motywujące - mówi Sylwia Uchman, kierowniczka pociągu w Kolejach Mazowieckich.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zawsze-na-sluzbie-relacja-pracowniczki-kolei-mazowieckich-97009.html
Beatrycze - 04-06-2020, 13:21
Temat postu:
Kierowniczka pociągu KD: Jesteśmy na służbie, taki wybraliśmy zawód.

Epidemia koronawirusa, którą mamy w Polsce od połowy marca, mocno uderzyła w transport. Polacy, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, zostali w domach, a w podróż udawali się tylko ci, którzy bezwzględnie musieli ją odbyć. W pociągach regionalnych służbę podejmowały drużyny konduktorskie, po to, by komunikacja cały czas mogła się odbywać. O doświadczeniach z pracy podczas epidemii rozmawiamy z Małgorzatą Wagiel, kierowniczką pociągu w Kolejach Dolnośląskich.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kierowniczka-pociagu-kd-jestesmy-na-sluzbie-taki-wybralismy-zawod-97051.html
Victoria - 07-06-2020, 19:02
Temat postu:
Kierownik pociągu z KŚ: Ważne, by pasażerowie wrócili na kolej. Bez nich nie ma nas

Zwłaszcza w ostatnich tygodniach pracownicy Kolei Śląskich musieli zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z pasażerami. W tym województwie notuje się obecnie najwięcej przypadków zachorowań na Covid-19. Jak radzą sobie drużyny konduktorskie z niewidzialnym zagrożeniem? Jak przebiega ich służba. Rozmawiamy o tym z Przemysławem Brychem, kierownikiem pociągu KŚ.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kierownik-pociagu-z-ks-wazne-by-pasazerowie-wrocili-na-kolej-bez-nich-nie-ma-nas-97052.html
Ralny - 23-07-2020, 14:17
Temat postu:
Konduktor i kierownik pociągu PKP Intercity z koronawirusem

Dwóch pracowników drużyn konduktorskich warszawskiej sekcji PKP Intercity jest zarażonych koronawirusem. Potwierdziło to PKP Intercity.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/konduktor-i-kierownik-pociagu-pkp-intercity-z-koronawirusem-97810.html
Krog - 25-07-2020, 11:07
Temat postu:
Bardzo dobrze, może wreszcie wezmą sie za egzekwowanie od podroznych noszenia masek . Jeszcze żeby Chraniuk albo którys z jego synów zaraził się to by wreszcie zainteresowal sie co się dzieje w pociagach.
Victoria - 11-09-2020, 19:00
Temat postu:
Drużyny konduktorskie nie mogą nakładać kar za brak maseczki

Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów od Czytelników i samych kolejarzy, że obowiązek noszenia maseczek często nie jest przestrzegany w pociągach przez pasażerów. Jakie działania można podjąć w tej sprawie? - zapytaliśmy przewoźników, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Transportu Kolejowego.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/druzyny-konduktorskie-nie-moga-nakladac-kar-za-brak-maseczki-98571.html
Modus90 - 12-09-2020, 10:57
Temat postu:
Dopóki przewoźnikom nie da się narzędzi do nakładania opłat to tak będzie...
Krog - 12-09-2020, 20:18
Temat postu:
Dokładnie tak jest.
Olaf Skurvensen - 12-09-2020, 22:21
Temat postu:
Ciekawy ten artykuł na "Rynku kolejowym". Osobiście zauważyłem, że najgorzej jest w pociągach dalekobieżnych. O ile w takich Kolejach Dolnośląskich podróżny bez maski trafia się sporadycznie i jest szybko pacyfikowany przez drużynę lub innych pasażerów, to w dalekobieżnych jest to masówka. Jak się widzi bezprzedziałówkę lub ezeta, gdzie niemal połowa ludzi nie ma maski albo ma ją pod brodą (jeden koleś miał maskę na ... czole), to włos się jeży na głowie. Myślę, że dlatego tak się dzieje, bo służbom po prostu się nie chce. Dla kierpocia najważniejsze, to nie opóźnić pociągu. A gdyby delikwent jeden, drugi, dziesiąty nie stosujący się do obowiązku zasłaniania ust i nosa zapłacił mandat albo wyższą karę nakładaną przez Sanepid, a jeszcze oprócz tego przewoźnik wystawiłby opłatę za opóźnienie pociągu, to jedenasty już by nie ryzykował. Albo patrol wysadziłby gościa np. w Oleśnicy-Ratajach, wlepił mandat i koleś musiałby czekać na kolejny pociąg. Rozmawiałem kiedyś z jednym kierpociem i powiedział, że mają wytyczne, że mogą "tylko poprosić, żeby ktoś założył maskę".
Decydenci od pociągów dalekobieżnych zapominają o jednym - to przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo osobiste podróżnych, w tym zdrowotne. I jeśli ktoś ważny albo i zwykły człowiek zarazi się w pociągu, bo przewoźnik nie panuje nad sytuacją i to udowodni, firma obudzi się z ręką w nocniku, jak będzie musiała wypłacać odszkodowania, a jeszcze UTeK czy Sanepid dowali karę. Ograniczenie się jedynie do wygłaszania komunikatów i "zwracania uwagi" naprawdę nie rozwiązuje problemu i idę o zakład, że w pewnym momencie w mediach, jak kiedyś pojawiło się hasło "koronawesela", tak też pojawi się hasło "koronapociągi".
Póki co jeżdżę Dolnośląskimi, a gdzieś dalej tylko swoim samochodem.
Lady Makbet - 12-09-2020, 22:53
Temat postu:
Cytat:
Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów od Czytelników i samych kolejarzy, że obowiązek noszenia maseczek często nie jest przestrzegany w pociągach przez pasażerów.

To nie maseczki a masoneczki.

Wyłączcie TV, włączcie myślenie!
wodkangazico - 13-09-2020, 06:24
Temat postu:
Cytat:
włączcie myślenie!

Lady, o co Ty prosisz, Dziewczyno?!
To stado biedaków musiałoby najpierw nauczyć się czytać po polskiemu.
Niech chociaż spróbują, a póki można im za pomocą środkowego palca oznajmić: poza obsługą w czasie obsługi, nikt w pociągu nie ma obowiązku noszenia na pysku żadnego kagańca!
Zapamiętajcie to sobie PieRd...lce oraz inne trepy z pICu, czy UTeKu i przestańcie pierd... Pandolić.

Maseczek będą się barany domagać. Dla "bezpieczeństwa".
Ale jakoś - kurwa - nie słychać, żeby któremuś przeszkadzał syf i zaduch, powszechnie panujące w szczelnie zamkniętych i zakorkowanych bezprzedziałowcach IC-ków, czy szynobusach PR-ów.
Jednemu kierpociowi już zapowiedziałem, że jak następnym razem będę musiał wejść do takiego szamba, to mu na środku puszczę pawia i poczekam aż posprząta i wywietrzy, zanim pojedziemy dalej.
Krog - 13-09-2020, 17:14
Temat postu:
Taaak Ty się znasz najlepiej na wirusologii. Może pochwalisz się jakie studia medyczne ukończyłeś. Kolejarz wypowiada się na temat sensu noszenia masek antywirusowych. To tak jakby miał być wiarygodny kowal wypowiadający się w sprawie pyłów radioaktywnych.
Prawo prawem ale jeszcze jest zdrowy rozsądek. Takiego zdrowego rozsądku nie zachowują antyszczepionkowcy.
Zgadzam się tylko w sprawie śmierdzących ezt - pociągów Kolei Mazowieckich jeżdżących w kierunku Warki.
Ralny - 13-09-2020, 19:41
Temat postu:
Krog, kawałek przewiewnej szmatki nie jest maseczką antywirusową. To czym ludzie zakrywają usta i nos nie chroni przed niczym. Przyznał to sam minister zdrowia, profesor nauk medycznych Łukasz Szumowski. Jemu chyba wierzysz?


wodkangazico - 13-09-2020, 23:21
Temat postu:
Cytat:
To czym ludzie zakrywają usta i nos nie chroni przed niczym. Przyznał to sam minister zdrowia, profesor nauk medycznych Łukasz Szumowski.

Kolejny specjalista, od śpiewu i mas, niejaki Pinkas, twierdzi wręcz, że są one bardziej po to, by pamiętać o pandemii.
https://www.youtube.com/watch?v=1HwiwM9tGdc
Jakiś głos (nie)rozsądku nieśmiało spytał, co to za pandemia, o której trzeba przypominać.
Na odpowiedź czekamy.

Cytat:
Ty się znasz najlepiej na wirusologii.

Nie, ale ile ta ściema ma z nią wspólnego?
Cytat:
Może pochwalisz się jakie studia medyczne ukończyłeś.

Żadnych. Umiem aplikować Etopirynę.
Cytat:
Kolejarz wypowiada się na temat sensu noszenia masek antywirusowych.

Wypowiadałem się o bezczelnie szerzonych kłamstwach, głoszonych również przez tzw. kolejarzy.
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/druzyny-konduktorskie-nie-moga-nakladac-kar-za-brak-maseczki-98571.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/awanturowal-sie-ze-nie-chce-nosic-maseczki-duze-opoznienie-pociagu-ic-piast-97496.html
Cytat:
Prawo prawem ale jeszcze jest zdrowy rozsądek.

Nikomu nie bronię chodzenia w masce.
Jak kto ma dowody albo chociaż wierzy w skuteczność szmat o okach kilkadziesiąt do kilkuset razy większych od rozmiarów wirusów, niech sobie zakłada dwie albo nawet trzy.
Do tego jakieś lateksowe rękawiczki, kombinezonik i może czuć się całkowicie bezpiecznie.
Właśnie - "czuć". I nic więcej.
Jak sądzisz, skąd ten smród w pociągach?
Jakoś nie zmalał, mimo że kiedyś zdecydowana większość zasłaniała tylko tyłki, a obecnie około 90% siedzi karnie z "łogaconą" także twarzą.
Zarodniki grzybków proszę Pana - ze sto razy większe od covida.
A mimo to się wydostają, latają i niechętnie opadają...

Cytat:
Takiego zdrowego rozsądku nie zachowują antyszczepionkowcy.

Coś musi być na rzeczy. Nie wiem, może dlatego, że po drugiej stronie barykady, ci sami "opiekunowie" szerzą nam pandemię i jednocześnie zapowiadają rychłe dostarczenie cudownego leku na nią.
Jedni już zaczęli ludzkość uszczęśliwiać.
Najpierw załatwili sobie bezkarność od skutków ubocznych, po czym zaczęli szczepić i... Skutki się pojawiły.
I co im Pan zrobisz?

A'propos.
W najbliższych dniach ściemy etap kolejny.

Panie Krog, naprawdę nic się nie klei w większą całość?
Tak, czy inaczej, życzę większych jaj i mniejszego strachu przed śmiercią.
I tak umrzesz. Twój wybór - jako obywatel, czy rab.
Naczelnik - 13-09-2020, 23:34
Temat postu:
Olaf Skurvensen napisał/a:
O ile w takich Kolejach Dolnośląskich podróżny bez maski trafia się sporadycznie i jest szybko pacyfikowany przez drużynę lub innych pasażerów, to w dalekobieżnych jest to masówka.

Na miejscu drużyn konduktorskich nie szarżowałbym z bezprawnym wypraszaniem z pociągów pasażerów bez maseczek, bo jeśli trafią na kogoś kumatego to staną przed sądem i poniosą odpowiedzialność karną. To jest analogia do pracowników handlu, którzy w sklepach bezprawnie odmawiają obsłużenia klientów bez maseczek. Warto poczytać i wyciągnąć wnioski:

https://adwokat.suszynski.com.pl/gdansk/prawo-karne/kara-sprzedawca-klient-bez-maseczki/
Krog - 14-09-2020, 06:40
Temat postu:
Szmatka na twarzy nie chroni ale maska FFP2 lub FFP3 odpowiednio w 95 i 99% chroni. Mało kto nosi taką maske oprocz personelu medycznego.
wodkangazico - 14-09-2020, 07:55
Temat postu:
A kto, oprócz nich, przez osiem godzin bez maski, plułby wprost w otwartą ranę klienta, po czym musiał go z tą ingrediencją zaszyć?
Noema - 14-09-2020, 09:18
Temat postu:
wodkangazico, nie obrażaj uczuć religijnych covidian. Oni głęboko wierzą, że kawałek szmaty na twarzy chroni ich przed śmiercionośną zarazą. Mało tego, gdyby w TV rząd ogłosił, że koronawirus zaraża tylko powyżej metr nad ziemią, chodziliby na czworakach.

Każdy z nas zna takich covidian, ma ich wśród znajomych, w rodzinie, spotyka na ulicy. Zaczadzony umysł, wyłączony mózg, zero logicznego myślenia. Z takimi osobami nie ma żadnego sensu dyskutować. Telewizja wyprała im mózg i na logiczne kontrargumenty reagują agresją.

Na szczęście covidianie to społeczny margines. Większość ludzi traktuje „namordnik” wyłącznie jako ochronę przed mandatem (zresztą sądy anulują mandaty nakładane za brak maseczki jako bezprawne!) i dla świętego spokoju, żeby nie użerać się w sklepie z głupim cieciem.

Mam pytanie do forumowych covidian. Skoro osoby noszące maseczki są chronione przed wirusem to dlaczego boicie się osób bez maseczek? Analogicznie można zapytać dlaczego osoby szczepione wierzące w skuteczność szczepionek nie tolerują osób nieszczepionych. Ot, zagwozdka...

Wbijcie sobie do głów, że maseczka (czy też masoneczka jak sugeruje Lady Makbet) chroni przed wirusami w takim samym stopniu jak płot przed komarami. Wyjątkiem są specjalistyczne maski z filtrem HEPA, ale nikt poza medykami takich nie używa.

Tak samo nieskuteczne są przyłbice, ale te przynajmniej pozwalają normalnie oddychać (w jednej maseczce przez kilka godzin tylko sobie szkodzisz!). I tu mam sugestię dla drużyn konduktorskich, tych normalnych, jeszcze nie ogłupionych przez TV. Wiem, że musicie użerać się z durnymi przełożonymi i wykonywać durne polecenia, ale jeśli macie wybór to dla własnego dobra używajcie przyłbic.

Koronawirusy były, są i będą. To nie jest chiński wynalazek z ubiegłego roku. Ludzie z osłabioną odpornością umierali, umierają i będą umierać z powodu wielu lżejszych infekcji (choćby wirusy grypy). Za to wynalazkiem jest sztucznie napompowana pandemia jako element inżynierii społecznej, czy kolokwialnie mówiąc – tresury ludzi. To media rozkręciły koronawirusową histerię, a ciemny lud to kupił. Oczywiście ktoś tym steruje i rządy państw muszą postępować tak jak ten ktoś im każe. Prezydent Białorusi nie chciał się poddać ogólnoświatowej koronaparanoi (twierdzi, że proponowano mu 900 mln dolarów za wprowadzenie lockdown'u, ale łapówki nie przyjął) no to zrobili mu w kraju rewolucję...

I żeby nie było, mam wykształcenie medyczne. Co prawda skończyłam tylko liceum medyczne, ale jednak jakąś podstawową wiedzę w tej materii posiadam. Ba, służyłam nawet w batalionie medyczno-sanitarnym. Zdziwieni? Nie ma w tym nic dziwnego. Kobiety z wykształceniem medycznym podlegają obowiązkowej służbie wojskowej i zaraz po maturze wzięli mnie w kamasze. Pozdrawiam Żagań!
Krog - 14-09-2020, 20:24
Temat postu:
Cytat:
maseczka (...) chroni przed wirusami w takim samym stopniu jak płot przed komarami. Wyjątkiem są specjalistyczne maski z filtrem HEPA, ale nikt poza medykami takich nie używa.

Akurat medycy w Europie używają masek FFP3 a nie HEPA. HEPA to maski antysmogowe.
Maska chroni przed zarażeniem w przypadku kichnięcia i kasłania.
Maski FFP2 i FFP3 różnią się m.in. efektywnością filtracji. Dla masek typu FFP2 wynosi ona 94%, a dla FFP3 – 99%. Maski FFP2 (przeciwpyłowe i antysmogowe) może stosować każdy. Maski FFP3 (antywirusowe i antybakteryjne), są przeznaczone dla personelu medycznego narażonego na kontakt z zakażonymi.
Pirat - 14-09-2020, 22:33
Temat postu:
Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, w przypływie szczerości zdradził, że te całe maseczki przed niczym nie chronią, a jeśli rząd nalega, by je nosić, to gwoli sprawniejszej tresury, bo jak taki jeden z drugim obywatel zobaczy, że wszyscy chodzą w maseczkach to łatwiej uwierzy, że jest jakaś epidemia.


Lady Makbet - 15-09-2020, 12:19
Temat postu:
Noema napisał/a:
Każdy z nas zna takich covidian, ma ich wśród znajomych, w rodzinie, spotyka na ulicy. Zaczadzony umysł, wyłączony mózg, zero logicznego myślenia. Z takimi osobami nie ma żadnego sensu dyskutować. Telewizja wyprała im mózg i na logiczne kontrargumenty reagują agresją.

To nie covidianie, to covidioci.

Noema napisał/a:
To media rozkręciły koronawirusową histerię, a ciemny lud to kupił. Oczywiście ktoś tym steruje i rządy państw muszą postępować tak jak ten ktoś im każe.

Oczywiście władze każdego kraju będą grały "pandemią" i pod jej pozorem będą ograniczać wolność i rabować obywateli. Zapewne zabawa będzie trwać dopóty, dopóki jakieś wkurzone społeczeństwo nie porozwiesza swoich polityków na latarniach.
Victoria - 15-09-2020, 20:24
Temat postu:
Coś w temacie, warto posłuchać.


robertrush - 16-09-2020, 18:13
Temat postu:
W kwietniu pisałem na fejsie to mnie wyśmiali:
Koronoświrus, maseczkowa tyrania czyli jak z ludzi zrobiono baranów. Maseczka chroni przed wirusem, tak samo jak stringi przed sraczką. Szumowina ( pan minister od zdrowia ) w tv ogłasza najpierw , że maseczki gówno dają a później cyk, rozporządzenie i wszyscy mamy je nosić. Gdzie tu logika? No nima, jak zawsze! WHO
( Światowa Organizacja Zdrowia) oficjalnie przestrzega przed noszeniem maseczek przez zdrowych ludzi. Celowo nie wrzucam linków, kto chce i naprawdę zależy mu na zdrowiu, ten znajdzie. Net aż chuczy od konkretnych argumentów ludzi, którzy zdecydowanie obalają mit maseczkowy. Na tzw " chłopski rozum", każdy to może sprawdzić na sobie. Wychodzisz z domu, zakładasz maseczkę. Po kilkunastu minutach maseczka robi się wilgotna, od wydychanego ciepłego powietrza przejmując funkcję niczym filtra. Nie dosyć, że maseczka zanieczyszcza się od wewnątrz( zanieczyszczone, wydychane powietrze) to jeszcze wyłapuje z otoczenia wszelki syf fruwający w powietrzu.
Zamiast wentylować i dotleniać organizm świeżym powietrzem, osoba zdrowa nosząca maseczkę sama sobie robi krzywdę, bo nie dostarcza mu odpowiedniej ilości tlenu co powoduje ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy, ciała, nudności, spadek kondycji i wiele innych przypadłości mających nieodwracalny wpływ na nasze ciało. Ludzie, naprawdę nie trzeba być magistrem aby to zrozumieć. Zamiast przyjmować za pewnik wszystko co mówią " specjaliści od siedmiu boleści" zacznijcie myśleć. Sam nakaz noszenia maseczek jest niezgodny z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Nie wirus was wykończy tylko głupota.
Poniżej treść ulotki która krąży po necie:

Art.31Konstytucji RP.
1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Aby taka ustawa ograniczająca prawa i wolnośći obywatelskie mogła być uchwalona musi być wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w art. 228 Konstytucji RP, czyli stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.
W Polsce nie został wprowadzony żaden stan i nie została uchwalona ustawa ograniczająca prawa i wolności obywatelskie. Tym samym rozporządzenia Rady Ministrów i ministra zdrowia ograniczające prawa i wolności obywatelskie (zakrywanie twarzy (polecam sprawdzić w necie, to już się kiedyś zdarzyło), dystans społeczny) są całkowicie bezprawne, sprzeczne z Konstytucją i całym porządkiem prawnym. "

Zabronili ludziom wyjścia do lasu, no kurwa, gdzie tu logika? I ciągłe straszenie ludzi karami za brak maseczki, napuszczanie na siebie wzajemnie. Jak można zabronić człowiekowi świeżego powietrza? To jest ludobójstwo. I nie, nie jestem spiskowcem, po prostu składam fakty i myślę logicznie.
Olaf Skurvensen - 16-09-2020, 20:30
Temat postu:
Moi Drodzy
na wstępie powtórzę za dzisiejszymi faktami TVN z godziny 19.00 - Ekspedientka, która odmówiła sprzedaży w spożywczaku niezamaskowanej kobiecie jest niewinna. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Suwałkach. I bardzo ciekawie to uzasadnił, mianowicie sędzia wypowiedział się, że obowiązek noszenia masek nie ma podstawy prawnej, jednakże noszenie masek jest zasadne, a winę ponosi ... wadliwie uchwalone prawo. Kto chce tego wysłuchać, może sobie poszukać na stronach TVN dzisiejszego wydania faktów. Czyli reasumując - ustalający prawo dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się covid-a zabrali się za to od strony dupy. Stanu klęski żywiołowej nie ogłoszono z powodu wyborów prezydenckich, a bez ogłoszenia tego stanu wiele rzeczy jest nieumocowanych.
Przyznam, że rzeczywiście można zgłupieć od tego wszystkiego, bo zdania uczonych są totalnie podzielone. Wypowiedzi byłego ministra zdrowia Ł.Sz. nie dziwią, bo ten człowiek - pomimo, że lekarz z tytułem naukowym profesora - musiał mówić to, co kazała mu dyscyplina partyjna. Dlatego też jeśli już ktoś miał dla mnie być jakimś autorytetem, to profesor Krzysztof Simon i dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.
Co niewątpliwie udało się rządzącym, to podzielenie i skłócenie społeczeństwa tudzież społeczeństw na zasadzie "dziel i rządź". Zakaz wstępu do lasu był totalnym idiotyzmem i wiedzą to już nawet ci, którzy to wprowadzili. Masa małżeństw popsuła się z tej przyczyny, jak ludzie siedzieli na czterdziestu metrach kwadratowych w cztery osoby (mąż, żona, dzieci) dwadzieścia cztery godziny na dobę i wariowali. A spacerować po lasach można było nie tylko po takich, gdzie chodzą tłumy, ale też tam, gdzie nie spotka się nikogo poza sarną.
Ile ludzi, tyle opinii na temat noszenia masek tudzież zasłaniania ust i nosa. I w zasadzie jedni i drudzy mają rację, co potwierdza uzasadnienie dzisiejszego wyroku w Suwałkach. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Nie można potępiać kogoś za to, że się boi covid-a. Z kolei ci, którzy nie chcą nosić masek też swoje racje. Tyle tylko, że w zasadzie każdy powinien pamiętać o jednej zasadzie: Wolność każdego z nas kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. W czasach, kiedy o covid-zie nikomu się nie śniło, myślę, że nikomu nie było przyjemnie, gdy jechał pociągiem, autobusem, busem etc., a pasażer obok, z przodu, z tyłu kaszlał, kichał, prychał. Pamiętam, wracałem kiedyś z delegacji z Warszawy, dosiadł się do mnie jeden koleś przesiadłszy się z innego przedziału, jak się później okazało, turysta z RPA i po angielsku mi powiedział, że przesiadł się do mnie, bo w przedziale obok ktoś kaszle. Nie dziwiłem się temu człowiekowi, miło porozmawialiśmy, a ponieważ podróż była dosyć długa, to było o czym rozmawiać, w końcu razem śpiewaliśmy "Mrs. Robinson" Cool Gdy jeszcze pracowałem w PKP, miałem dyrektora, który przez dwa dni przyszedł do pracy z grypą, oczywiście kaszlał, śniupał, prychał i pozarażał nas wszystkich w liczbie czterech osób. A po co to piszę - bo jego wolność powinna się skończyć tam, gdzie zaczynała się nasza wolność. Rozumiem, że osoba z objawami grypy musi np. dojechać do lekarza, a nie ma samochodu i musi skorzystać z komunikacji publicznej. Ale gdyby taka osoba na czas przejazdu np. tramwajem (a nie jest to osiem godzin lotu) zasłaniała nos i usta, to i zwykłą grypą zarażałoby się mniej ludzi. Podobnie jest z covid-em. W kwestii maski powiem tak: noszę ją, gdy jest to potrzebne, nie noszę, jeśli nie trzeba.
Dystans społeczny - temat rzeka.
Reasumując - moi Drodzy, nie dajmy się podzielić jako społeczność, ale też szanujmy się wzajemnie.
A dla przewoźników kolejowych rada tudzież propozycja z mojej strony. Jeśli nie chcemy, by na pokładach pociągów dochodziło do sprzeczek, kłótni, rękoczynów - włodarze KM, KD, KW, SKM, IC, PR etc. - wprowadźcie wagony dla zamaskowanych i wagony dla niezamaskowanych i problem zgrzytów międzyludzkich w społeczeństwie zniknie.
Dużo zdrowia dla wszystkich forumowiczów i nie dajcie się ani covidovi ani skłóceniu.

P.S.
@robertrush
byłbym bardzo wdzięczny Koledze za podesłanie mi linków do WHO, o których Kolega wspomina, mój adres: o.skurvensen@gmail.com
temat covida, zagrożeń i ochrony bardzo mnie interesuje
Ralny - 16-09-2020, 20:57
Temat postu:
Pracownicy zaczną pozywać firmy za zakażenie COVID-19? To możliwe

Firmy muszą liczyć się z pozwami o rekompensaty z tytułu zakażenia lub pracy w warunkach dyskomfortu psychicznego. Dlatego powinny przeciwdziałać rozpowszechnianiu się koronawirusa.

Jeśli pracodawca np. nie aktualizuje ocen ryzyka zawodowego, nie reaguje na informacje o objawach chorobowych u pracowników, nie zapewnia środków ochrony (np. przyłbic, maseczek, środków dezynfekcyjnych), to musi liczyć się z ryzykiem zapłaty odszkodowań. Dbanie o bezpieczne warunki pracy to jego obowiązek, więc pracownicy, którzy zakażą się koronawirusem lub wykonują obowiązki w narażeniu na stres wynikający z zagrożenia (w wyniku zaniechań firmy), mogą domagać się rekompensaty.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/7824421,pracownicy-zaczna-pozywac-firmy-za-zakazenie-covid-19-to-mozliwe.html
Beatrycze - 16-09-2020, 21:32
Temat postu:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki. Wyśmiali go.

- Usłyszałem, że jestem wariantem, a jak mi nie pasuje to mam wyp.... do innego wagonu - opowiada pasażer porannego pociągu POLREGIO z Wrocławia do Międzylesia, który upomniał dwóch konduktorów z tego pociągu, że nie mają założonych maseczek, choć wymagają tego przepisy. POLREGIO zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji.

Więcej:
https://gazetawroclawska.pl/pasazer-poprosil-konduktorow-by-zalozyli-maseczki-wysmiali-go/ar/c1-15182488
wodkangazico - 17-09-2020, 21:21
Temat postu:
Cytat:
Usłyszałem, że jestem wariatem

Powinien za prawidłową diagnozę podziękować i zapłacić.
Cytat:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki.

Grzeczny był bardzo, a jednak go zje..li - lewackiej woltyżerki jazda obowiązkowa.
Inna strona, bo powyższy link wskazuje już wartość 404.

Czyli doprecyzujmy:
Rozporządzenie ministra Sz., z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie bla, bla, bla itd.
Cytat:
§ 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) (nie wiem dlaczego, ale mi się reklama środka na pryszcze przypomniała), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
...
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
...
3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
...
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;


O co kaman jewry bady, wszystkie lewe skurkojady?
Uwaga - tłumaczę.
Tylko konduktor, w czasie obsługi pasażerów, ma obowiązek noszenia maski. Reszta towarzystwa nie ma takiej powinności!!!
Każdy gdzieś pracuje, uczy się, "wykonuje czynności".
A nawet jak nic nie robi, bo jest np. posłem, zawsze może ad hoc podjąć decyzję o uprawie dyscypliny sportu - np. założyć kółko gry w salonowca.
Fersztejen sierpomłoty czytające?

Człowiek przebrany za konduktora, czyli wracający z pracy, jako osoba wykonująca czynności zawodowe i służbowe w zakładzie pracy i ew. budynku obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, ale nie będąca w danej chwili w trakcie tejże obsługi, może mieć szmatę głęboko w ...
I posłać Filipa w ...
Konopie.
A jak się Filip się będzie się naprzykrzać - zawołać sokistów albo policjantów, przeczytać im ww. rozporządzenie (ze trzy razy, z obrazkami - może skumają) i zażądać, niech sprawdzą, czy przypadkiem Filip nie jest podejrzany o nosicielstwo jakiejś choroby zakaźnej.
Bo jakoś dziwnie czerwony ryj ma.
Nie musi to być od razu podejrzenie o covid-a.
Ale o wściekliznę na ten przykład albo co inszego - filipińskiego.

I polecam wszystkim realnie patrzącym na świat - najwyższy czas, kapusi pokroju tego Springera, zacząć traktować "stosownie". Żeby się nie ważyli otwierać mordy na widok wolnego, dumnego człowieka, bo może wirus im przez tę szmatę nie wpadnie, ale parę zębów zluzować się może.
Dość już tego terroru, co nie? Jak się jednemu i drugiemu nie przyp...li, to się nie zamkną.

Cytat:
Szumowina ( pan minister od zdrowia ) w tv ogłasza najpierw , że maseczki gówno dają a później cyk, rozporządzenie i wszyscy mamy je nosić. Gdzie tu logika? No nima

Szumowiną jest, to fakt, ale zauważ, że raczej i jemu kazali robić rzeczy, których nie chciał. Stąd te skrajności.
Nie uwierzę, aby w pierwszym rozporządzeniu przeoczył lukę pozwalającą praktycznie każdemu wykręcić się od zakładania kagańców.
Nie wierzę, że i w wyżej przytoczonej wersji z 7 sierpnia, zostawił furtkę nieświadomie.
Moim skromnym zdaniem, facet doskonale wie, że jedzie po bandzie i napisał te rozporządzenia asekuracyjnie i inteligentnie, by w razie czego móc się wykręcić śpiewką w tonacji:
Czy ja bezwzględnie nosić kazałem?
A gdzie ja to niby napisałem?


Cytat:
Poniżej treść ulotki która krąży po necie:

Jakoś słabo mnie te argumentacja przekonuje.
Cytat:
I ciągłe straszenie ludzi karami za brak maseczki, napuszczanie na siebie wzajemnie.

O, to już bardziej. Za sianie paniki, rozpowszechnianie fałszywych, szkodliwych dla zdrowia informacji, bezwzględnie 25 lat kamieniołomów.
Tzw. politycy, tzw. lekarze, medialne ścierwojady, o klechach nie zapomniawszy.

Cytat:
Dystans społeczny - temat rzeka
?
Chyba Szambolana Rafaua.
A w ogóle, co to za stwór? Ni pies, ni wydra, coś na kształt... Społecznej sprawiedliwości?

Cytat:
na wstępie powtórzę za dzisiejszymi faktami TVN

Sorry - Andersena byś poczytał. Więcej się o świecie dowiesz Smile

Cytat:
Tak orzekł Sąd Rejonowy w Suwałkach.

No i?
Odmowa sprzedaży z powodu braku maski jest zasadna, bo noszenie maski jest zasadne?
To ma być wyrok Sądu Rzeczpospolitej Polskiej!?
I nie ma w całej Rzeczpospolitej nikogo, kto by tę idiotkę pozbawił prawa orzekania?
Odmowa sprzedaży jako wyraz realizacji zasady swobody zawierania umów - to byłby wyrok.

Cytat:
Dlatego też jeśli już ktoś miał dla mnie być jakimś autorytetem, to profesor Krzysztof Simon...

Simon, Simon... Czy to nie pacjent, co chrzani w zależności od tego, którą burtę na wiatr wystawi?

Cytat:
Wolność każdego z nas kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

O tak. Szczególnie, jak mi się sukinkot ewidentnie pcha pod nóż.
Cytat:
W czasach, kiedy o covid-zie nikomu się nie śniło, myślę, że nikomu nie było przyjemnie, gdy jechał pociągiem, autobusem, busem etc., a pasażer obok, z przodu, z tyłu kaszlał, kichał, prychał.

"W czasach", Mama z Tatą uczyli zasłaniać nos lub usta w czasie kichania bądź kasłania.
Dziś sowiecki system banksterko-korporacyjny rości sobie przywilej wychowywania młodzieży, wypuszcza Róż(n)e Tunbergi, co się na klimacie i ekologii w wydaniu światowym znają, a tak prostej, lecz fundamentalnej zasady wpoić nie potrafi.

I tak już, kończąc - umierają ludzie, którzy egzystując jeszcze kilkadziesiąt lat temu, już dawno poszli by do piachu z powodu tych tzw. chorób współistniejących.
To rzekomy postęp medycyny pozwala im w dzisiejszych czasach mieć nadzieję, że oszukują przeznaczenie.
Niestety, czasami kostucha prostuje poglądy na sprawy ostateczne.
Inaczej mówiąc, nie dzieje się obecnie absolutnie nic nienormalnego.
Że powtórzę: dość pandolenia!
Noema - 17-09-2020, 21:32
Temat postu:
Cytat:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki. Wyśmiali go.

Ten pasażer-pieniacz to nie byle kto. To Filip Springer. Ten Springer:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Springer

Osobnik bardzo promowany i fetowany przez KD za prezesury Rachwalskiego.
Victoria - 23-09-2020, 10:07
Temat postu:
Pracodawca może zwolnić pracownika za odmowę szczepienia

Pracodawca może wymagać od zatrudnionych zaszczepienia się na grypę, a za odmowę – zwolnić. Dla wielu pracowników może to być kontrowersyjny obowiązek. Pracodawcy chcą jednak w ten sposób ograniczyć ryzyko przenoszenia grypy w czasie epidemii koronawirusa.

Więcej:
https://www.rp.pl/Kadry/309159922-Pracodawca-moze-zwolnic-pracownika-za-odmowe-szczepienia.html


Ralny - 24-09-2020, 22:15
Temat postu:
PKP Intercity chce zamówić 80 tysięcy maseczek

PKP Intercity wystosowało zapytanie ofertowe do dystrybutorów masek ochronnych. Operator chce ich kupić aż 80 tysięcy.
Maseczki ochronne są na wyposażeniu wszystkich drużyn konduktorskich obecnie pracujących z pasażerami. Obecnie PKP Intercity chce dla swoich drużyn pociągowych zamówić większą ich ilość.
Przewoźnik zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy masek ochronnych FFP2 oraz masek chirurgicznych.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-chce-zamowic-80-tysiecy-maseczek-98742.html
Pirex - 27-09-2020, 15:22
Temat postu:
Nie solidaryzuję się z idiotami, nie okazuję szacunku paranoikom – „Do przyjaciół zajobów”

Kto chodził do szkoły i trochę na lekcjach uważał będzie miał małą powtórkę z literatury, dokładnie z III części „Dziadów”, gdzie znajdziemy list „Do przyjaciół Moskali”. W takim samym tonie zwracam się do „Przyjaciół zajobów”. Dotąd starałem się w felietonach unikać ostrych sformułowań pod adresem całych stad idiotów, którzy nie tylko uważają, że czapka z celofanu, szmatka bawełniana, czy też przyłbica z pleksi, stanowi zaporę dla najbardziej śmiercionośnego wirusa w historii ludzkości, ale w swojej fanatycznej wierze gnoją ludzi żyjących w zgodzie z wiedzą i rozumem. Dziś piszę do was, bez okazania cienia szacunku i litości, ponieważ uważam was za najbardziej aspołeczny element, żeby się posłużyć waszym fanatycznym i histerycznym językiem.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/nie_solidaryzuj_si_z_idiotami_nie_okazuje_szacunku_paranoikom_do_przyjaci_zajob_w
wodkangazico - 07-10-2020, 22:35
Temat postu:
Proszę o wskazanie prawa, które pozwala karać za nienoszenie maski
A ja czekam na sąd, który ogłosi wreszcie jasno i wyraźnie, że psy w mundurkach to organizacja przestępcza.
W dodatku zbrojna, czyli w razie potrzeby pacyfikacji, jeńców nie bierzemy.
Ponad dwa tysiące, bezprawnie, w całym kraju ukaranych ludzi i kapo publicznie zapowiadający nasilenie terroru, są chyba wystarczająco mocnymi dowodami, co nie?
Pirex - 08-10-2020, 15:53
Temat postu:
Zero tolerancji dla ciemnogrodu i wyznawców świętej ściereczki, inaczej wszyscy umrzemy!

Za chwilę mają wejść w życie kolejne rozporządzenia, a tak naprawdę bezprawne dekrety zmuszające miliony Polaków do bałwochwalstwa. Nieustannym obiektem kultu jest kawałek bawełnianej szmatki, która ma uchronić ludzkość przed zagładą. Niby nic nowego na świecie, mamy w tym obszarze całe mnóstwo konkurencyjnych sekt i wierzeń, żeby daleko nie szukać, słynna czapeczka z foli jest najbardziej bezpośrednim rywalem świętej szmatki. Jest jednak pewna nowość, która polega na tym, że papieżami, biskupami i kapłanami szmacianej religii zostali tak zwani naukowcy i eksperci, podczas gdy w większości przypadków na czele sekt stoją guru, zazwyczaj z przeszłością kryminalną lub kartą chorobową z oddziałów zamkniętych.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/zero_tolerancji_dla_ciemnogrodu_i_wyznawc_w_wi_tej_ciereczki_inaczej_wszyscy_umrzemy
Krog - 08-10-2020, 18:01
Temat postu:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.
piotrbk - 08-10-2020, 18:55
Temat postu:
Chyba tylko osoba z inteligencją kwiatka .nie widzi że to wszystko się nie skleja.No chyba że jest płatnym trolem a wtedy mam pytanie czy to się opłaca?
Auderman - 08-10-2020, 21:17
Temat postu:
Krog napisał/a:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Życzysz komuś śmierci by tylko udowodnić swoją rację?
Noema - 08-10-2020, 22:56
Temat postu:
W dniu dzisiejszym Rada Państwa wprowadziła na terenie całego kraju... Od soboty cała Polska będzie objęta żółtą strefą pandemiczną. Cała, z wyjątkiem tych powiatów, które awansowały do strefy czerwonej. Oznacza to, że będziemy łazić w maseczkach nawet po ulicach. Czy przypadkiem koronawirus nie był w odwrocie?

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-premier-mateusz-morawiecki-tlumaczy-sie-ze-swoich-slow-o-koronawirusie-w-odwrocie-4714928

Wciąż mnie jednak zastanawia jak będę miała zachować dystans społeczny w zatłoczonych pociągach KD. Ktoś mnie oświeci? A pytam, bo jakiś covidiota z KD nakazał powykręcać stoliki w Impulsach. Skutkiem tego nie mam gdzie odłożyć książki czy postawić termos z kawą. Ostatnio za stolik posłużył mi sąsiedni wypierdziany fotel oraz podłoga. To bardzo higieniczne! Poproszę o donos z nazwiskiem i stanowiskiem służbowym tego idioty – będzie jednym z bohaterów mojej książki o KD, którą piszę...

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=388643#388643

Beton
Ralny - 09-10-2020, 11:13
Temat postu:
Brytyjskie badania obalają mity o ryzykach zarażeń w komunikacji zbiorowej

Ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w transporcie publicznym pozostaje zasadniczo niskie - informuje "Sky News". Brytyjska stacja powołuje się na wyniki kilku międzynarodowych badań.

Czytaj więcej:
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/brytyjskie-badania-obalaja-mity-o-ryzykach-zarazen-w-komunikacji-zbiorowej-66134.html
Lady Makbet - 09-10-2020, 20:05
Temat postu:
Krog napisał/a:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Nowym bożkiem czczonym przez otumanionych ludzi został ustanowiony COVID-19 i biada każdemu, kto nie odda mu pokłonu.

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 to tylko ogólnoświatowy test na inteligencję i niech każdy sobie odpowie czy zaliczył ten test. Tu nie o maseczki chodzi, ale o stosunek władzy do obywateli. Władze teraz nas tresują i testują, na ile mogą sobie pozwolić. Jak będziemy bierni to zrobią z nami wszystko, że Orwell się chowa, z czipowaniem i przymusowymi szczepieniami włącznie. Potem zabiorą się za inne wolności. To oni mają się nas bać - wtedy jest demokracja. Jak my się będziemy bać ich to wtedy jest tyrania.


Victoria - 09-10-2020, 20:54
Temat postu:

wodkangazico - 10-10-2020, 12:11
Temat postu:
Cytat:
Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Do Dworczyka już dotarło.
Noema - 10-10-2020, 16:46
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Nowym bożkiem czczonym przez otumanionych ludzi został ustanowiony COVID-19 i biada każdemu, kto nie odda mu pokłonu.

Dobrze powiedziane! Niestety według moich luźnych szacunków aż 70% społeczeństwa wyznaje „świętego” koronawirusa. To zasługa mediów głównego ścieku, przede wszystkim TVP, TVN i Polsatu, które wspólnie i w porozumieniu grają do tej samej pandemicznej bramki w celu ogłupiania ludzi. Jest też dobra wiadomość – odsetek otumanionych ludzi spada, bo niektórzy włączają logiczne myślenie i zaczynają dostrzegać absurdy i niedorzeczności. Osobiście znam ludzi, którzy wyleczyli się z koronaparanoi. Najlepszym lekarstwem na zarazę jest nieoglądanie telewizji.

Lady Makbet napisał/a:
Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 to tylko ogólnoświatowy test na inteligencję i niech każdy sobie odpowie czy zaliczył ten test.

Ależ oczywiście! SARS-CoV-2 jest jednym z wielu wirusów z grupy „corona”. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pospolite przeziębienie też wywołują koronawirusy?

A dlaczego nie ogłoszono pandemii grypy (maseczki, lokdałny, zarzynanie gospodarki, medialna histeria itp. itd.), skoro ortomyksowirusy wywołujące grypę są wcale nie mniej zaraźliwie od koronawirusów, a grypa również jest bardzo poważną chorobą i często niesie ze sobą śmiertelne powikłania? Większość ludzi zakażonych wirusem SARS-CoV-2 nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. A czy słyszał ktoś o bezobjawowej grypie, którą wielu z nas przechodzi co najmniej raz w roku? Dlaczego pod pozorem koronawirusowej pandemii każe się nosić maseczki ludziom zdrowym, podczas gdy bardziej wskazane jest, aby maseczkę zawsze i wszędzie nosił każdy kto ma zainfekowane górne drogi oddechowe (grypa, angina, zapalenie gardła, zapalenie krtani, przeziębienie), żeby nie zarażać innych dookoła?

Ludzie nie zadają sobie takich pytań, a media o tym milczą. Wyłącz TV, włącz mózg!

Lady Makbet napisał/a:
Tu nie o maseczki chodzi, ale o stosunek władzy do obywateli. Władze teraz nas tresują i testują, na ile mogą sobie pozwolić. Jak będziemy bierni to zrobią z nami wszystko, że Orwell się chowa, z czipowaniem i przymusowymi szczepieniami włącznie. Potem zabiorą się za inne wolności.

Światem nie rządzą politycy tylko wielkie korporacje. Politycy stojący na czele zadłużonych państw są tylko marionetkami banksterów (jak myślicie, komu służy były bankster Morawiecki?). Koronapierdolec będzie trwał dopóty, dopóki korporacje nie zarobią miliardów dolarów na szczepionkach (Bill Gates aż się trzęsie, żeby wyszczepić całą populację). Posłuszne rządy zapłacą za te wątpliwej jakości i skuteczności szczepionki naszymi podatkami, a jak zabraknie kasy to jeszcze zadłużą u banksterów wnuki naszych wnuków...

A propos szczepionek, pamiętacie pandemię „świńskiej grypy” i modny wówczas wirus AH1N1? To było nie tak dawno, bo zaledwie dekadę temu. Wtedy ludzie też się zakażali, chorowali i umierali. Z tą tylko różnicą, że medialna histeria nie była tak monstrualna jak w przypadku COVID-19. Ludzie nie dali się zastraszyć i ogłupić, a ówczesny polski rząd odmówił kupna szczepionek, za co posypał się hejt na minister Kopacz.

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/wiadomosci/48071,minister-zdrowia-ewa-kopacz-o-szczepionkach-na-grype

Globalna elita dążąca do orwellowskiej antyutopii odrobiła lekcję z tamtej dość „nieudolnie” przeprowadzonej pandemii i teraz straszą nas zabójczym wirusem 24h na dobę we wszystkich mediach, zamykają nas w domach, zakładają nam „kagańce”, nakładają gigantyczne kary finansowe (do 30 tys. zł od Sanepidu), doprowadzają nas do biedy poprzez zarzynanie gospodarki i rujnują służbę zdrowia co spowoduje, że będziemy padać jak muchy na inne nieleczone choroby (m.in. zawały, udary, nowotwory, sepsa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie wyrostka robaczkowego), które oficjalnie podepną pod COVID-19.

https://nczas.com/2020/10/10/oni-umra-wyglada-to-dramatycznie-prof-wysocki-o-decyzji-ministra-zdrowia/

Przestań oglądać TV, zacznij myśleć samodzielnie!

https://wprawo.pl/j-miedlar-objawy-covid-19-z-lekarskiej-kartoteki/


Pirat - 11-10-2020, 21:16
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dlaczego pod pozorem koronawirusowej pandemii każe się nosić maseczki ludziom zdrowym, podczas gdy bardziej wskazane jest, aby maseczkę zawsze i wszędzie nosił każdy kto ma zainfekowane górne drogi oddechowe (grypa, angina, zapalenie gardła, zapalenie krtani, przeziębienie), żeby nie zarażać innych dookoła?

Ludzie nie zadają sobie takich pytań, a media o tym milczą. Wyłącz TV, włącz mózg!

Brak wiedzy, czyli nieświadomość ma też swoje dobre strony. Wielu ludzi nosi maseczki w przekonaniu, że w ten sposób sami się chronią przez zakażeniem. Broń Boże nie wolno ich uświadamiać, ponieważ jeśli się dowiedzą, że to chroni innych a nie ich samych, to natychmiast je zdejmą.

Noema napisał/a:
Światem nie rządzą politycy tylko wielkie korporacje. Politycy stojący na czele zadłużonych państw są tylko marionetkami banksterów (jak myślicie, komu służy były bankster Morawiecki?). Koronapierdolec będzie trwał dopóty, dopóki korporacje nie zarobią miliardów dolarów na szczepionkach (Bill Gates aż się trzęsie, żeby wyszczepić całą populację). Posłuszne rządy zapłacą za te wątpliwej jakości i skuteczności szczepionki naszymi podatkami, a jak zabraknie kasy to jeszcze zadłużą u banksterów wnuki naszych wnuków...

Analizując wszelkie działania związane z pandemią Covid19, można odnieść wrażenie, że jego podstawowymi składnikami są polityka i biznes. Bo albo ktoś manipuluje uzyskując korzyści polityczne, albo robi na tym złoty interes. Chyba najmniej w tym wirusie jest samego wirusa.

Głos rozsądku w TVP Info:


Pirex - 12-10-2020, 18:36
Temat postu:
Co odpowiedzieć milicji kagańcowej, gdy spyta o maseczkę? – instrukcja prawna

Zacznijmy od tego, że samo Ministerstwo Zdrowia w osobie ministra Niedzielskiego, potwierdziło wadę prawną rozporządzenia, czyli aktu najniższego rzędu, który jest jednocześnie aktem wykonawczym. Zaraz po tym oświadczeniu padła deklaracja, że rząd przygotuje przepisy, które umożliwią policji skuteczne egzekwowania nakazu zakrywania ust i nosa. Nic takiego się nie stało, wprawdzie rozporządzenie zostało zmienione, z łamiącego prawo, na jeszcze bardziej łamiące prawa i wolności konstytucyjne, ale to w nie w rozporządzeniu tkwi problem. O tym co jest problemem mówią prawnicy od Ordo Iris po RPO Bodnara, a takiej zgodności w wykładni przepisów, czy raczej bezprawia nie było nigdy.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/co_odpowiedzie_milicji_kaga_cowej_gdy_spyta_o_maseczk_instrukcja_prawna
Lady Makbet - 12-10-2020, 19:03
Temat postu:
Dlaczego zamaskowani covidioci bywają agresywni? Odpowiedź w poniższym materiale.


wodkangazico - 12-10-2020, 19:37
Temat postu:
Rząd się przygotował:
https://www.rmf24.pl/newsamp-terlecki-rzad-swietnie-przygotowal-sie-na-druga-faze-pandemi,nId,4788227
a reszta hołoty niech zdycha pod płotem:
https://www.wiesci24.pl/2020/10/11/paraliz-sluzby-zdrowia-w-bydgoszczy-70-letnia-kobieta-zmarla-nie-doczekawszy-sie-pomocy/
Pirat - 17-10-2020, 19:22
Temat postu:
Nowe zasady w transporcie publicznym

Od soboty 17 października obowiązują nowe limity liczby pasażerów w pociągach. W składzie nie może być więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Podróżując pociągiem nadal masz obowiązek zasłaniania ust i nosa.

W związku z sytuacją epidemiczną zmienił się limit podróżnych w środkach publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w pociągu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Czytaj więcej na utk.gov.pl
Victoria - 18-10-2020, 14:57
Temat postu:
W metrze jeden z pasażerów zachowywał się agresywnie wobec osoby, która pytała gdzie ma maseczkę odpowiadając: "Ch## cię to obchodzi kur##, zajmij się sobą" jednocześnie twierdząc, że wszyscy maja wyprane mózgi. Okazało się, że mężczyzna zadający pytanie oraz jego partner to funkcjonariusze policji ubrani po cywilnemu. Po kilku tego typu odpowiedziach rozpoczęli interwencję.


Ralny - 21-11-2020, 20:31
Temat postu:
Gdyby pasażerowie zarażali, chorowaliby konduktorzy

Uczestnicy Kongresu Kolejowego jednym głosem podkreślają, że transport publiczny jest bezpieczny w czasach pandemii. Kolejnym dowodem jest to, że drużyny konduktorskie – “na logikę” najbardziej narażone na transmisję koronawirusa – nie chorują częściej niż inni pracownicy. W ŁKA nie było ani jednego przypadku choroby COVID-19 u konduktora, a absencje nie odbiegają od normy.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/gdyby-pasazerowie-zarazali-chorowaliby-konduktorzy-99652.html
Beatrycze - 30-11-2020, 18:21
Temat postu:
Maseczki w pracy. Nowe przepisy weszły w życie.

Nowe ograniczenia, nakazy i zakazy związane z walką z koronawirusem weszły w życie. Od soboty noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obowiązek jest niezależny od zasad zachowania dystansu.

Więcej:
https://www.tvp.info/51096496/koronawirus-obowiazek-noszenia-maseczki-w-pracy-nowe-restrykcje-ws-covid-19-co-z-posilkiem-na-stolowce-i-zaslanianiem-ust-i-nosa
Victoria - 01-12-2020, 15:02
Temat postu:
Nowe przepisy wprowadziły od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa we wszystkich zakładach pracy, także w biurach - i to niezależnie od tego, czy pracownicy zachowują 1,5 metra dystansu.

Maseczki są obowiązkowe w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Zasada ta obowiązuje zarówno w gabinetach, jak i w powierzchniach open space, w kuchniach, pomieszczeniach socjalnych, holach, windach czy na korytarzach.


Krog - 01-12-2020, 16:02
Temat postu:
Już za kilka dni ma to być zmienione. Decydować będzie pracodawca.
To jest stabilność systemu prawnego według PiS.
Przedsiębiorco jeśli rząd zablokował ci działalność gospodarczą z powodu pandemii, to pakuj kopertę/walizkę* i biegiem do ministerstwa załatwić odblokowanie.
Ps. PiS obiecywał walczyć z korupcją a w szczególności z łapówkarstwem...
wodkangazico - 01-12-2020, 17:40
Temat postu:
Pojęcia "usta" i "osoba" dotyczą, zdaje się, ludzi, nie zaś pozbawionego praw konstytucyjnych, bydła niewyszczepionego.
Tak ze spokojnie - mordki wciąż mozemy wietrzyć.
sfora6 - 14-12-2020, 15:55
Temat postu:
Uważam, że COVID-19 nie jest, aż tak groźny jak na początku straszyli nas filmami z Chin.
Z drugiej strony stosuję się do obostrzeń, gdzie jest duża wymiana ludzi (szkoła dzieci, przychodnie i sklepy!!!)
Prometeo - 14-12-2020, 17:31
Temat postu:
Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19
''COVID-19 oznaczony kodem U07.1 (przypadek potwierdzony) będzie stanowił wyjściową przyczynę zgonu. W przypadku wątpliwego wyniku przeprowadzonego badania molekularnego może zostać zastosowany kod U07.2.''
''1. Bezpośrednia przyczyna zgonu- jest to choroba lub stan bezpośrednio prowadzący do zgonu
2. Wtórna przyczyna zgonu- jest to stan dający początek bezpośredniej przyczynie zgonu
3. Wyjściowa przyczyna zgonu- jest to choroba lub inne okoliczności (np. wypadek, uraz zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu''
''Przykłady
1. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze
bezpośrednia przyczyna zgonu - ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu - ostre zapalenie oskrzeli
wyjściowa przyczyna zgonu - COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: POCHP, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze
Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J20.8, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu jako U07.1
2. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby młodej, bez chorób współistniejących i czynników ryzyka
bezpośrednia przyczyna zgonu - ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu zapalenie płuc
wyjściowa przyczyna zgonu - COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: nie stwierdzono
Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J 12.89, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu U07.1''

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/wytyczne-do-karty-zgonu-01.04.2020-1.pdf
Victoria - 17-12-2020, 19:57
Temat postu:
Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża terminu złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16530,Zmiany-waznosci-badan-lekarskich-oraz-biegu-terminow-w-postepowaniach-administra.html

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group