INFO KOLEJ - forum kolejowe

Duperele - Stan epidemii

km - 20-03-2020, 20:19
Temat postu: Stan epidemii
Tak jak w temacie to co z badaniami lekarskimi?
wafel - 21-03-2020, 22:40
Temat postu:
z mojego forum

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie:
obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.), jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS, dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), proponuję:
zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego;
utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich;
dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne),
w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności
z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;
utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.
Działania pracodawców przeprowadzane zgodnie z powyższymi propozycjami nie powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów
km - 22-03-2020, 00:17
Temat postu:
To jest tylko stanowisko i zwykłe bajdurzenie. Przychodnie medycyny pracy zamknięte .
Na stronie PIP bylo o badaniach ,ale strona jak szybko sie pojawiła tak szybko znikła.
Kodeks zabrania pracowac bez ważnych badań a taki inspektor z PIP czy on ma prawo legislacyjne.
Szkoda nawet o tym pisać .
Victoria - 24-03-2020, 13:08
Temat postu:
W załączniku stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:
- obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
- obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
wafel - 25-03-2020, 08:57
Temat postu:
Victoria

Cieszę się że czuwasz i poprawiłaś ten link.
U mnie działal.
U nas te same problemy co tutaj.
Chociaż jesteśmy całkiem inną firmą
Victoria - 26-03-2020, 16:59
Temat postu:
Komunikat: pracownicy kolei przekraczają granicę bez kwarantanny

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Minister Zdrowia doprecyzował zapis dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15876,Komunikat-pracownicy-kolei-przekraczaja-granice-bez-kwarantanny.html
km - 27-03-2020, 20:37
Temat postu:
Czy są prowadzone jakieś statystyki ilu chorych lub poddanych kwarantannie jest na PKP lub w podległych spólkach.
Victoria - 01-04-2020, 11:12
Temat postu:
Ważność badań okresowych przedłużona

Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Rozwiązanie dotyczy wszystkich branż i obejmie również pracowników kolei. Na czas epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawieszone jest wykonywanie badań okresowych, w szczególności badań lekarskich i psychologicznych maszynistów. Nowe przepisy zostały wprowadzone przez nowelizację specustawy dotyczącej zapobieganiu COVID-19.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15884,Waznosc-badan-okresowych-przedluzona.html
sfora6 - 01-04-2020, 21:53
Temat postu:
km napisał/a:
Czy są prowadzone jakieś statystyki ilu chorych lub poddanych kwarantannie jest na PKP lub w podległych spólkach.


Są prowadzone, ale nie udostępnione.
Absencja w PKP (urlopy, kwarantanny, opieka) na dzień 01.04.2020 wynosi ~20%
km - 02-04-2020, 02:14
Temat postu:
Szkoda ,że nie podają czego sie obawiają? Chodzi tylko o kwarantanny i zarażenia.Chyba muszą podawać do sanepidu.
Victoria - 02-04-2020, 20:13
Temat postu:
PLK dbają o zdrowie pracowników i współpracowników

Standardy higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej, kontrola stanu zdrowia pracowników, odpowiedzialna współpraca z wykonawcami – to podstawowe zmiany, jakie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły w działalności spółki w sytuacji stanu epidemii koronawirusa.

Więcej:
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/plk-dbaja-o-zdrowie-pracownikow-i-wspolpracownikow-4609/
Pirat - 08-04-2020, 20:42
Temat postu:
Poseł Grzegorz Braun (Konfederacja) o SOKistach w czasie zarazy.


Victoria - 16-04-2020, 13:52
Temat postu:
#ZawszeNaSłużbie. Pracownicy kolei w akcji podczas epidemii koronawirusa

PKP Energetyka uruchomiły w mediach społecznościowych akcję #ZawszeNaSłużbie, w ramach której pracownicy firmy prezentują swoją pracę w trudnym czasie kryzysu epidemicznego. Urząd Transportu Kolejowego namawia, żeby przyłączyły się do niej inne firmy działające na kolei.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/zawszenasluzbie-pracownicy-kolei-w-akcji-podczas-epidemii-koronawirusa,387148.html
sfora6 - 18-04-2020, 21:18
Temat postu:
A jak wygląda sytuacja w Zakładzie Dolnośląskim PKP CARGO?

Czy jest prawdą, że pracownicy są wysyłani na nieświadczenie pracy (tzn. siedzi się w domu i pobiera 60% pensji)? Ktoś, coś wie?

Na pewno prawdą jest, że Jacek Krawczun (dyrektor dolnośląskiego zakładu spółki PKP Cargo) był 11 lat temu przeciwny takim działaniom.
https://fakty.lca.pl/mobile,legnica,news,15346,Kolejarze_groza_strajkiem.html
https://gazetawroclawska.pl/nawet-500-kolejarzy-pkp-cargo-moze-stracic-prace/ar/83512

Czyżby interes pracownika się nie liczył? Punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia?
Jakie to dokonania ma JK, że został dyrektorem CT Dolnośląskiego - oprócz tych związkowych.
"Jacek Krawczun na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Regionu złożył rezygnację z funkcji członka ZR, w związku z objęciem przez niego stanowiska dyrektora Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo S.A. we Wrocławiu.
Jacek Krawczyn był członkiem Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność; od 2006 do chwili obecnej. W Zarządzie reprezentował kolejarzy...".
http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa/?p=22759

Jak to jest, że jednocześnie przy tej sytuacji przedłuża się pracownikom umowy na czas określony i od kiedy to sekcje decydują kogo zatrudniać...
Czy wraz ze spadkiem pracy przewozowej powinno zatrudniać się nowych pracowników?
https://solidarnosc-cargo.pl/wp-content/uploads/2020/04/W-12-2020.pdf
https://solidarnosc-cargo.pl/wp-content/uploads/2020/04/NSZZ-Solidarno%C5%9B%C4%87-umowy-o-prac%C4%99.pdf
calsberg - 18-04-2020, 22:12
Temat postu:
Czy to prawda że Porozumienie nazwijmy to antykryzysowe miało być podpisane przez PKP IC, PLK, Cargo i PR? A stroną związkową? I na ostatniej prostej się wysypało? PR się wycofały głównie dlatego że nie chcą ratować Cargo?
Victoria - 19-04-2020, 12:23
Temat postu:
Arriva zmniejsza wymiar pracy i wynagrodzenia. Celem uniknięcie zwolnień

Jedyny działający w Polsce przewoźnik kolejowo-autobusowy Arriva musi wprowadzić zmiany warunków pracy. Ze związkami zawodowymi uzgodniona została obniżka wynagrodzeń lub wymiaru pracy.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/arriva-zmniejsza-wymiar-pracy-i-wynagrodzenia-celem-unikniecie-zwolnien-96316.html
Beatrycze - 22-04-2020, 14:26
Temat postu:
PKP SKM zmniejsza wymiar czasu pracy i obniża wynagrodzenia.

Zarząd Spółki PKP SKM w Trójmieście 16 kwietnia br. porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zmiany warunków pracy wszystkich pracowników – w tym także zarządu. Każdy pracownik zostanie objęty zmianą wymiaru czasu pracy lub przestojem ekonomicznym albo obniżką premii. Rozwiązania te będą stosowane w całym II kwartale 2020 r.

Więcej:
http://inforail.pl/pkp-skm-zmniejsza-wymiar-czasu-pracy-i-obniza-wynagrodzenia_more_123333.html
Victoria - 23-04-2020, 21:24
Temat postu:
Uznawanie badań lekarskich i psychologicznych przy wydawaniu świadectwa maszynisty

Informacja Prezesa UTK o możliwości uznawania badań lekarskich i psychologicznych maszynistów zmieniających pracodawcę w okresie stanu epidemii.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15930,Uznawanie-badan-lekarskich-i-psychologicznych-przy-wydawaniu-swiadectwa-maszynis.html
Pirat - 25-04-2020, 02:18
Temat postu:

Ralny - 02-05-2020, 23:17
Temat postu:
PKP Intercity obniżyło czas pracy o 20 procent. Szereg działań w trakcie pandemii

PKP Intercity podsumowało działania podczas pandemii. Jak podał przewoźnik, w porozumieniu z organizacjami związkowymi zdecydowano m.in. o obniżeniu wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego – wynagrodzenia o 20 procent. Ale przewoźnik podjął też szereg działań związanych z pandemią, począwszy od reorganizacji działalności - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-obnizylo-czas-pracy-o-20-procent-szereg-dzialan-w-trakcie-pandemii-96524.html
Krog - 04-05-2020, 19:48
Temat postu:
Jeśli mialyby być jakieś nieswiadczenia pracy mające na celu wygenerowanie oszczędności to lepiej żeby pracownicy spółek PKP i innych, mogli z nich skorzystać w miesiacach letnich.
W okresie letnim są chetni na takie świadczenie dlatego, że np. są prace polowe, remonty domów i mieszkań a niektórzy biorą urlop bezpłatny i wyjeżdżają za granicę na zbiory owoców i warzyw. A więc odbyłoby się to mniej boleśnie.
Jednakże głupota i niefrasobliwość kolejowych decydentów wskazuje, że na takie nieświadczenia pracy kolejarze beda wypedzani w najgorszym okresie czasu tj. pod koniec roku.
Dlaczego tak sìę dzieje? Otóż każdy prezes to zachłanny typ. Chce pokazać chociażby niewielkie oszczędności po to aby dostac premię roczną.
Dlatego związkowcy powinni podjąć rozmowy aby te nieświadczenia pracy odbyły się latem.
leo1407 - 07-05-2020, 10:45
Temat postu:
Nieświadczenie pracy ? Chodzą słuchy że uzgodniono obniżkę wynagrodzenia o 10 % dla wszystkich na trzy miiesiące w Cargo
inkognito - 08-05-2020, 14:02
Temat postu:
Witam.czy pouczenia okresowe np.drużyn kond. na czas epidemii nie powinny być odroczone w PR do czasu odwołania stanu epidemii? (Małopolskie odroczono)
Beatrycze - 08-05-2020, 14:56
Temat postu:
PKP Cargo skróci czas pracy i obniży wynagrodzenia przez 3 miesiące.

Zarząd PKP Cargo poinformował o podpisaniu ze związkami zawodowymi porozumienia ramowego w sprawie redukcji czasu pracy pracowników spółki i obniżenia ich wynagrodzeń. Decyzja jest tłumaczona pandemią i jej wpływem na wyniki przewoźnika.

Więcej:
https://www.pb.pl/pkp-cargo-skroci-czas-pracy-i-obnizy-wynagrodzenia-pracownikow-przez-3-miesiace-990543
Victoria - 12-05-2020, 12:42
Temat postu:
Epidemia zamkniętych stacji

W czasie epidemii koronawirusa spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe dotknęły problemy kadrowe. Problem nieobecności pracowników stał się na tyle duży, że niemożliwe stało się funkcjonowanie części stacji czy posterunków odgałęźnych.

Czytaj więcej w najnowszym numerze "Z Biegiem Szyn":
http://www.zbs.net.pl/zbs107.pdf
Victoria - 12-05-2020, 14:04
Temat postu:
Maseczki uniemożliwiają korzystanie z gwizdków. Kolejarze mają swoje sposoby

Ustawowy obowiązek zasłaniania nosa i ust spowodował nietypowe konsekwencje – drużyny konduktorskie nie mogą korzystać z gwizdka, niezbędnego do nadania sygnału Rp 11 „Wsiadać”. Ministerstwo Infrastruktury wydaje odstępstwa od jego stosowania, dopuszcza też używanie gwizdków elektronicznych.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/maseczki-uniemozliwiaja-korzystanie-z-gwizdkow-kolejarze-maja-swoje-sposoby-96666.html
Victoria - 13-05-2020, 12:17
Temat postu:
Kolejowi związkowcy idą na ustępstwa, by utrzymać miejsca pracy

Epidemia koronawirusa mocno dała się we znaki spółkom kolejowym. Należące do Grupy PKP spółki Intercity, Wars oraz Cargo starają się o pomoc z budżetu państwa, której otrzymanie mają umożliwić porozumienia antykryzysowe zawarte przez stronę związkową z zarządami tych firm.

Więcej:
https://www.wnp.pl/transport-kolejowy/kolejowi-zwiazkowcy-ida-na-ustepstwa-by-utrzymac-miejsca-pracy,393462.html
Victoria - 20-05-2020, 12:36
Temat postu:
Tarcza antykryzysowa 3.0 – wsparcie dla kolei

Nowa Tarcza antykryzysowa wprowadziła regulacje mające na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 dla sektora kolejowego. Zachowują też ważność najważniejsze dokumenty z zakresu bezpieczeństwa wydawane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednak możliwe jest składanie już teraz wniosków o przedłużenie ważności tych dokumentów po ustaniu epidemii.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15990,Tarcza-antykryzysowa-30-wsparcie-dla-kolei.html
Victoria - 22-05-2020, 22:57
Temat postu:

obiad80 - 25-05-2020, 20:08
Temat postu:
W Intercity coś kiepski PR
https://oko.press/pkp-odmawialo-zwolnionej-pracownicy-wniosku-o-postojowe/
Beatrycze - 02-06-2020, 13:27
Temat postu:
KM: Kolejarska solidarność podnosi na duchu.

- Nasze środowisko bardzo się wspiera. Doświadczyłam i wciąż doświadczam kolejarską solidarność. To dla mnie bardzo ważne. W trudnych momentach podnosi na duchu, dodaje otuchy, a życzliwość i zrozumienie ze strony koleżanek i kolegów jest bardzo motywujące - mówi Sylwia Uchman, kierowniczka pociągu w Kolejach Mazowieckich.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zawsze-na-sluzbie-relacja-pracowniczki-kolei-mazowieckich-97009.html
Beatrycze - 04-06-2020, 14:21
Temat postu:
Kierowniczka pociągu KD: Jesteśmy na służbie, taki wybraliśmy zawód.

Epidemia koronawirusa, którą mamy w Polsce od połowy marca, mocno uderzyła w transport. Polacy, stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, zostali w domach, a w podróż udawali się tylko ci, którzy bezwzględnie musieli ją odbyć. W pociągach regionalnych służbę podejmowały drużyny konduktorskie, po to, by komunikacja cały czas mogła się odbywać. O doświadczeniach z pracy podczas epidemii rozmawiamy z Małgorzatą Wagiel, kierowniczką pociągu w Kolejach Dolnośląskich.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kierowniczka-pociagu-kd-jestesmy-na-sluzbie-taki-wybralismy-zawod-97051.html
Victoria - 07-06-2020, 20:02
Temat postu:
Kierownik pociągu z KŚ: Ważne, by pasażerowie wrócili na kolej. Bez nich nie ma nas

Zwłaszcza w ostatnich tygodniach pracownicy Kolei Śląskich musieli zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z pasażerami. W tym województwie notuje się obecnie najwięcej przypadków zachorowań na Covid-19. Jak radzą sobie drużyny konduktorskie z niewidzialnym zagrożeniem? Jak przebiega ich służba. Rozmawiamy o tym z Przemysławem Brychem, kierownikiem pociągu KŚ.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kierownik-pociagu-z-ks-wazne-by-pasazerowie-wrocili-na-kolej-bez-nich-nie-ma-nas-97052.html
Ralny - 23-07-2020, 15:17
Temat postu:
Konduktor i kierownik pociągu PKP Intercity z koronawirusem

Dwóch pracowników drużyn konduktorskich warszawskiej sekcji PKP Intercity jest zarażonych koronawirusem. Potwierdziło to PKP Intercity.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/konduktor-i-kierownik-pociagu-pkp-intercity-z-koronawirusem-97810.html
Krog - 25-07-2020, 12:07
Temat postu:
Bardzo dobrze, może wreszcie wezmą sie za egzekwowanie od podroznych noszenia masek . Jeszcze żeby Chraniuk albo którys z jego synów zaraził się to by wreszcie zainteresowal sie co się dzieje w pociagach.
Victoria - 11-09-2020, 20:00
Temat postu:
Drużyny konduktorskie nie mogą nakładać kar za brak maseczki

Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów od Czytelników i samych kolejarzy, że obowiązek noszenia maseczek często nie jest przestrzegany w pociągach przez pasażerów. Jakie działania można podjąć w tej sprawie? - zapytaliśmy przewoźników, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Transportu Kolejowego.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/druzyny-konduktorskie-nie-moga-nakladac-kar-za-brak-maseczki-98571.html
Modus90 - 12-09-2020, 11:57
Temat postu:
Dopóki przewoźnikom nie da się narzędzi do nakładania opłat to tak będzie...
Olaf Skurvensen - 12-09-2020, 23:21
Temat postu:
Ciekawy ten artykuł na "Rynku kolejowym". Osobiście zauważyłem, że najgorzej jest w pociągach dalekobieżnych. O ile w takich Kolejach Dolnośląskich podróżny bez maski trafia się sporadycznie i jest szybko pacyfikowany przez drużynę lub innych pasażerów, to w dalekobieżnych jest to masówka. Jak się widzi bezprzedziałówkę lub ezeta, gdzie niemal połowa ludzi nie ma maski albo ma ją pod brodą (jeden koleś miał maskę na ... czole), to włos się jeży na głowie. Myślę, że dlatego tak się dzieje, bo służbom po prostu się nie chce. Dla kierpocia najważniejsze, to nie opóźnić pociągu. A gdyby delikwent jeden, drugi, dziesiąty nie stosujący się do obowiązku zasłaniania ust i nosa zapłacił mandat albo wyższą karę nakładaną przez Sanepid, a jeszcze oprócz tego przewoźnik wystawiłby opłatę za opóźnienie pociągu, to jedenasty już by nie ryzykował. Albo patrol wysadziłby gościa np. w Oleśnicy-Ratajach, wlepił mandat i koleś musiałby czekać na kolejny pociąg. Rozmawiałem kiedyś z jednym kierpociem i powiedział, że mają wytyczne, że mogą "tylko poprosić, żeby ktoś założył maskę".
Decydenci od pociągów dalekobieżnych zapominają o jednym - to przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo osobiste podróżnych, w tym zdrowotne. I jeśli ktoś ważny albo i zwykły człowiek zarazi się w pociągu, bo przewoźnik nie panuje nad sytuacją i to udowodni, firma obudzi się z ręką w nocniku, jak będzie musiała wypłacać odszkodowania, a jeszcze UTeK czy Sanepid dowali karę. Ograniczenie się jedynie do wygłaszania komunikatów i "zwracania uwagi" naprawdę nie rozwiązuje problemu i idę o zakład, że w pewnym momencie w mediach, jak kiedyś pojawiło się hasło "koronawesela", tak też pojawi się hasło "koronapociągi".
Póki co jeżdżę Dolnośląskimi, a gdzieś dalej tylko swoim samochodem.
Lady Makbet - 12-09-2020, 23:53
Temat postu:
Cytat:
Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów od Czytelników i samych kolejarzy, że obowiązek noszenia maseczek często nie jest przestrzegany w pociągach przez pasażerów.

To nie maseczki a masoneczki.

Wyłączcie TV, włączcie myślenie!
wodkangazico - 13-09-2020, 07:24
Temat postu:
Cytat:
włączcie myślenie!

Lady, o co Ty prosisz, Dziewczyno?!
To stado biedaków musiałoby najpierw nauczyć się czytać po polskiemu.
Niech chociaż spróbują, a póki można im za pomocą środkowego palca oznajmić: poza obsługą w czasie obsługi, nikt w pociągu nie ma obowiązku noszenia na pysku żadnego kagańca!
Zapamiętajcie to sobie PieRd...lce oraz inne trepy z pICu, czy UTeKu i przestańcie pierd... Pandolić.

Maseczek będą się barany domagać. Dla "bezpieczeństwa".
Ale jakoś - kurwa - nie słychać, żeby któremuś przeszkadzał syf i zaduch, powszechnie panujące w szczelnie zamkniętych i zakorkowanych bezprzedziałowcach IC-ków, czy szynobusach PR-ów.
Jednemu kierpociowi już zapowiedziałem, że jak następnym razem będę musiał wejść do takiego szamba, to mu na środku puszczę pawia i poczekam aż posprząta i wywietrzy, zanim pojedziemy dalej.
Krog - 13-09-2020, 18:14
Temat postu:
Taaak Ty się znasz najlepiej na wirusologii. Może pochwalisz się jakie studia medyczne ukończyłeś. Kolejarz wypowiada się na temat sensu noszenia masek antywirusowych. To tak jakby miał być wiarygodny kowal wypowiadający się w sprawie pyłów radioaktywnych.
Prawo prawem ale jeszcze jest zdrowy rozsądek. Takiego zdrowego rozsądku nie zachowują antyszczepionkowcy.
Zgadzam się tylko w sprawie śmierdzących ezt - pociągów Kolei Mazowieckich jeżdżących w kierunku Warki.
Ralny - 13-09-2020, 20:41
Temat postu:
Krog, kawałek przewiewnej szmatki nie jest maseczką antywirusową. To czym ludzie zakrywają usta i nos nie chroni przed niczym. Przyznał to sam minister zdrowia, profesor nauk medycznych Łukasz Szumowski. Jemu chyba wierzysz?
wodkangazico - 14-09-2020, 00:21
Temat postu:
Cytat:
To czym ludzie zakrywają usta i nos nie chroni przed niczym. Przyznał to sam minister zdrowia, profesor nauk medycznych Łukasz Szumowski.

Kolejny specjalista, od śpiewu i mas, niejaki Pinkas, twierdzi wręcz, że są one bardziej po to, by pamiętać o pandemii.
https://www.youtube.com/watch?v=1HwiwM9tGdc
Jakiś głos (nie)rozsądku nieśmiało spytał, co to za pandemia, o której trzeba przypominać.
Na odpowiedź czekamy.

Cytat:
Ty się znasz najlepiej na wirusologii.

Nie, ale ile ta ściema ma z nią wspólnego?
Cytat:
Może pochwalisz się jakie studia medyczne ukończyłeś.

Żadnych. Umiem aplikować Etopirynę.
Cytat:
Kolejarz wypowiada się na temat sensu noszenia masek antywirusowych.

Wypowiadałem się o bezczelnie szerzonych kłamstwach, głoszonych również przez tzw. kolejarzy.
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/druzyny-konduktorskie-nie-moga-nakladac-kar-za-brak-maseczki-98571.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/awanturowal-sie-ze-nie-chce-nosic-maseczki-duze-opoznienie-pociagu-ic-piast-97496.html
Cytat:
Prawo prawem ale jeszcze jest zdrowy rozsądek.

Nikomu nie bronię chodzenia w masce.
Jak kto ma dowody albo chociaż wierzy w skuteczność szmat o okach kilkadziesiąt do kilkuset razy większych od rozmiarów wirusów, niech sobie zakłada dwie albo nawet trzy.
Do tego jakieś lateksowe rękawiczki, kombinezonik i może czuć się całkowicie bezpiecznie.
Właśnie - "czuć". I nic więcej.
Jak sądzisz, skąd ten smród w pociągach?
Jakoś nie zmalał, mimo że kiedyś zdecydowana większość zasłaniała tylko tyłki, a obecnie około 90% siedzi karnie z "łogaconą" także twarzą.
Zarodniki grzybków proszę Pana - ze sto razy większe od covida.
A mimo to się wydostają, latają i niechętnie opadają...

Cytat:
Takiego zdrowego rozsądku nie zachowują antyszczepionkowcy.

Coś musi być na rzeczy. Nie wiem, może dlatego, że po drugiej stronie barykady, ci sami "opiekunowie" szerzą nam pandemię i jednocześnie zapowiadają rychłe dostarczenie cudownego leku na nią.
Jedni już zaczęli ludzkość uszczęśliwiać.
Najpierw załatwili sobie bezkarność od skutków ubocznych, po czym zaczęli szczepić i... Skutki się pojawiły.
I co im Pan zrobisz?

A'propos.
W najbliższych dniach ściemy etap kolejny.

Panie Krog, naprawdę nic się nie klei w większą całość?
Tak, czy inaczej, życzę większych jaj i mniejszego strachu przed śmiercią.
I tak umrzesz. Twój wybór - jako obywatel, czy rab.
Naczelnik - 14-09-2020, 00:34
Temat postu:
Olaf Skurvensen napisał/a:
O ile w takich Kolejach Dolnośląskich podróżny bez maski trafia się sporadycznie i jest szybko pacyfikowany przez drużynę lub innych pasażerów, to w dalekobieżnych jest to masówka.

Na miejscu drużyn konduktorskich nie szarżowałbym z bezprawnym wypraszaniem z pociągów pasażerów bez maseczek, bo jeśli trafią na kogoś kumatego to staną przed sądem i poniosą odpowiedzialność karną. To jest analogia do pracowników handlu, którzy w sklepach bezprawnie odmawiają obsłużenia klientów bez maseczek. Warto poczytać i wyciągnąć wnioski:

https://adwokat.suszynski.com.pl/gdansk/prawo-karne/kara-sprzedawca-klient-bez-maseczki/
Krog - 14-09-2020, 07:40
Temat postu:
Szmatka na twarzy nie chroni ale maska FFP2 lub FFP3 odpowiednio w 95 i 99% chroni. Mało kto nosi taką maske oprocz personelu medycznego.
wodkangazico - 14-09-2020, 08:55
Temat postu:
A kto, oprócz nich, przez osiem godzin bez maski, plułby wprost w otwartą ranę klienta, po czym musiał go z tą ingrediencją zaszyć?
Noema - 14-09-2020, 10:18
Temat postu:
wodkangazico, nie obrażaj uczuć religijnych covidian. Oni głęboko wierzą, że kawałek szmaty na twarzy chroni ich przed śmiercionośną zarazą. Mało tego, gdyby w TV rząd ogłosił, że koronawirus zaraża tylko powyżej metr nad ziemią, chodziliby na czworakach.

Każdy z nas zna takich covidian, ma ich wśród znajomych, w rodzinie, spotyka na ulicy. Zaczadzony umysł, wyłączony mózg, zero logicznego myślenia. Z takimi osobami nie ma żadnego sensu dyskutować. Telewizja wyprała im mózg i na logiczne kontrargumenty reagują agresją.

Na szczęście covidianie to społeczny margines. Większość ludzi traktuje „namordnik” wyłącznie jako ochronę przed mandatem (zresztą sądy anulują mandaty nakładane za brak maseczki jako bezprawne!) i dla świętego spokoju, żeby nie użerać się w sklepie z głupim cieciem.

Mam pytanie do forumowych covidian. Skoro osoby noszące maseczki są chronione przed wirusem to dlaczego boicie się osób bez maseczek? Analogicznie można zapytać dlaczego osoby szczepione wierzące w skuteczność szczepionek nie tolerują osób nieszczepionych. Ot, zagwozdka...

Wbijcie sobie do głów, że maseczka (czy też masoneczka jak sugeruje Lady Makbet) chroni przed wirusami w takim samym stopniu jak płot przed komarami. Wyjątkiem są specjalistyczne maski z filtrem HEPA, ale nikt poza medykami takich nie używa.

Tak samo nieskuteczne są przyłbice, ale te przynajmniej pozwalają normalnie oddychać (w jednej maseczce przez kilka godzin tylko sobie szkodzisz!). I tu mam sugestię dla drużyn konduktorskich, tych normalnych, jeszcze nie ogłupionych przez TV. Wiem, że musicie użerać się z durnymi przełożonymi i wykonywać durne polecenia, ale jeśli macie wybór to dla własnego dobra używajcie przyłbic.

Koronawirusy były, są i będą. To nie jest chiński wynalazek z ubiegłego roku. Ludzie z osłabioną odpornością umierali, umierają i będą umierać z powodu wielu lżejszych infekcji (choćby wirusy grypy). Za to wynalazkiem jest sztucznie napompowana pandemia jako element inżynierii społecznej, czy kolokwialnie mówiąc – tresury ludzi. To media rozkręciły koronawirusową histerię, a ciemny lud to kupił. Oczywiście ktoś tym steruje i rządy państw muszą postępować tak jak ten ktoś im każe. Prezydent Białorusi nie chciał się poddać ogólnoświatowej koronaparanoi (twierdzi, że proponowano mu 900 mln dolarów za wprowadzenie lockdown'u, ale łapówki nie przyjął) no to zrobili mu w kraju rewolucję...

I żeby nie było, mam wykształcenie medyczne. Co prawda skończyłam tylko liceum medyczne, ale jednak jakąś podstawową wiedzę w tej materii posiadam. Ba, służyłam nawet w batalionie medyczno-sanitarnym. Zdziwieni? Nie ma w tym nic dziwnego. Kobiety z wykształceniem medycznym podlegają obowiązkowej służbie wojskowej i zaraz po maturze wzięli mnie w kamasze. Pozdrawiam Żagań!
Krog - 14-09-2020, 21:24
Temat postu:
Cytat:
maseczka (...) chroni przed wirusami w takim samym stopniu jak płot przed komarami. Wyjątkiem są specjalistyczne maski z filtrem HEPA, ale nikt poza medykami takich nie używa.

Akurat medycy w Europie używają masek FFP3 a nie HEPA. HEPA to maski antysmogowe.
Maska chroni przed zarażeniem w przypadku kichnięcia i kasłania.
Maski FFP2 i FFP3 różnią się m.in. efektywnością filtracji. Dla masek typu FFP2 wynosi ona 94%, a dla FFP3 – 99%. Maski FFP2 (przeciwpyłowe i antysmogowe) może stosować każdy. Maski FFP3 (antywirusowe i antybakteryjne), są przeznaczone dla personelu medycznego narażonego na kontakt z zakażonymi.
Pirat - 14-09-2020, 23:33
Temat postu:
Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, w przypływie szczerości zdradził, że te całe maseczki przed niczym nie chronią, a jeśli rząd nalega, by je nosić, to gwoli sprawniejszej tresury, bo jak taki jeden z drugim obywatel zobaczy, że wszyscy chodzą w maseczkach to łatwiej uwierzy, że jest jakaś epidemia.


Lady Makbet - 15-09-2020, 13:19
Temat postu:
Noema napisał/a:
Każdy z nas zna takich covidian, ma ich wśród znajomych, w rodzinie, spotyka na ulicy. Zaczadzony umysł, wyłączony mózg, zero logicznego myślenia. Z takimi osobami nie ma żadnego sensu dyskutować. Telewizja wyprała im mózg i na logiczne kontrargumenty reagują agresją.

To nie covidianie, to covidioci.

Noema napisał/a:
To media rozkręciły koronawirusową histerię, a ciemny lud to kupił. Oczywiście ktoś tym steruje i rządy państw muszą postępować tak jak ten ktoś im każe.

Oczywiście władze każdego kraju będą grały "pandemią" i pod jej pozorem będą ograniczać wolność i rabować obywateli. Zapewne zabawa będzie trwać dopóty, dopóki jakieś wkurzone społeczeństwo nie porozwiesza swoich polityków na latarniach.
robertrush - 16-09-2020, 19:13
Temat postu:
W kwietniu pisałem na fejsie to mnie wyśmiali:
Koronoświrus, maseczkowa tyrania czyli jak z ludzi zrobiono baranów. Maseczka chroni przed wirusem, tak samo jak stringi przed sraczką. Szumowina ( pan minister od zdrowia ) w tv ogłasza najpierw , że maseczki gówno dają a później cyk, rozporządzenie i wszyscy mamy je nosić. Gdzie tu logika? No nima, jak zawsze! WHO
( Światowa Organizacja Zdrowia) oficjalnie przestrzega przed noszeniem maseczek przez zdrowych ludzi. Celowo nie wrzucam linków, kto chce i naprawdę zależy mu na zdrowiu, ten znajdzie. Net aż chuczy od konkretnych argumentów ludzi, którzy zdecydowanie obalają mit maseczkowy. Na tzw " chłopski rozum", każdy to może sprawdzić na sobie. Wychodzisz z domu, zakładasz maseczkę. Po kilkunastu minutach maseczka robi się wilgotna, od wydychanego ciepłego powietrza przejmując funkcję niczym filtra. Nie dosyć, że maseczka zanieczyszcza się od wewnątrz( zanieczyszczone, wydychane powietrze) to jeszcze wyłapuje z otoczenia wszelki syf fruwający w powietrzu.
Zamiast wentylować i dotleniać organizm świeżym powietrzem, osoba zdrowa nosząca maseczkę sama sobie robi krzywdę, bo nie dostarcza mu odpowiedniej ilości tlenu co powoduje ogólne osłabienie organizmu, bóle głowy, ciała, nudności, spadek kondycji i wiele innych przypadłości mających nieodwracalny wpływ na nasze ciało. Ludzie, naprawdę nie trzeba być magistrem aby to zrozumieć. Zamiast przyjmować za pewnik wszystko co mówią " specjaliści od siedmiu boleści" zacznijcie myśleć. Sam nakaz noszenia maseczek jest niezgodny z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Nie wirus was wykończy tylko głupota.
Poniżej treść ulotki która krąży po necie:

Art.31Konstytucji RP.
1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3.Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Aby taka ustawa ograniczająca prawa i wolnośći obywatelskie mogła być uchwalona musi być wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych określonych w art. 228 Konstytucji RP, czyli stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej.
W Polsce nie został wprowadzony żaden stan i nie została uchwalona ustawa ograniczająca prawa i wolności obywatelskie. Tym samym rozporządzenia Rady Ministrów i ministra zdrowia ograniczające prawa i wolności obywatelskie (zakrywanie twarzy (polecam sprawdzić w necie, to już się kiedyś zdarzyło), dystans społeczny) są całkowicie bezprawne, sprzeczne z Konstytucją i całym porządkiem prawnym. "

Zabronili ludziom wyjścia do lasu, no kurwa, gdzie tu logika? I ciągłe straszenie ludzi karami za brak maseczki, napuszczanie na siebie wzajemnie. Jak można zabronić człowiekowi świeżego powietrza? To jest ludobójstwo. I nie, nie jestem spiskowcem, po prostu składam fakty i myślę logicznie.
Olaf Skurvensen - 16-09-2020, 21:30
Temat postu:
Moi Drodzy
na wstępie powtórzę za dzisiejszymi faktami TVN z godziny 19.00 - Ekspedientka, która odmówiła sprzedaży w spożywczaku niezamaskowanej kobiecie jest niewinna. Tak orzekł Sąd Rejonowy w Suwałkach. I bardzo ciekawie to uzasadnił, mianowicie sędzia wypowiedział się, że obowiązek noszenia masek nie ma podstawy prawnej, jednakże noszenie masek jest zasadne, a winę ponosi ... wadliwie uchwalone prawo. Kto chce tego wysłuchać, może sobie poszukać na stronach TVN dzisiejszego wydania faktów. Czyli reasumując - ustalający prawo dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się covid-a zabrali się za to od strony dupy. Stanu klęski żywiołowej nie ogłoszono z powodu wyborów prezydenckich, a bez ogłoszenia tego stanu wiele rzeczy jest nieumocowanych.
Przyznam, że rzeczywiście można zgłupieć od tego wszystkiego, bo zdania uczonych są totalnie podzielone. Wypowiedzi byłego ministra zdrowia Ł.Sz. nie dziwią, bo ten człowiek - pomimo, że lekarz z tytułem naukowym profesora - musiał mówić to, co kazała mu dyscyplina partyjna. Dlatego też jeśli już ktoś miał dla mnie być jakimś autorytetem, to profesor Krzysztof Simon i dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.
Co niewątpliwie udało się rządzącym, to podzielenie i skłócenie społeczeństwa tudzież społeczeństw na zasadzie "dziel i rządź". Zakaz wstępu do lasu był totalnym idiotyzmem i wiedzą to już nawet ci, którzy to wprowadzili. Masa małżeństw popsuła się z tej przyczyny, jak ludzie siedzieli na czterdziestu metrach kwadratowych w cztery osoby (mąż, żona, dzieci) dwadzieścia cztery godziny na dobę i wariowali. A spacerować po lasach można było nie tylko po takich, gdzie chodzą tłumy, ale też tam, gdzie nie spotka się nikogo poza sarną.
Ile ludzi, tyle opinii na temat noszenia masek tudzież zasłaniania ust i nosa. I w zasadzie jedni i drudzy mają rację, co potwierdza uzasadnienie dzisiejszego wyroku w Suwałkach. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Nie można potępiać kogoś za to, że się boi covid-a. Z kolei ci, którzy nie chcą nosić masek też swoje racje. Tyle tylko, że w zasadzie każdy powinien pamiętać o jednej zasadzie: Wolność każdego z nas kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. W czasach, kiedy o covid-zie nikomu się nie śniło, myślę, że nikomu nie było przyjemnie, gdy jechał pociągiem, autobusem, busem etc., a pasażer obok, z przodu, z tyłu kaszlał, kichał, prychał. Pamiętam, wracałem kiedyś z delegacji z Warszawy, dosiadł się do mnie jeden koleś przesiadłszy się z innego przedziału, jak się później okazało, turysta z RPA i po angielsku mi powiedział, że przesiadł się do mnie, bo w przedziale obok ktoś kaszle. Nie dziwiłem się temu człowiekowi, miło porozmawialiśmy, a ponieważ podróż była dosyć długa, to było o czym rozmawiać, w końcu razem śpiewaliśmy "Mrs. Robinson" Cool Gdy jeszcze pracowałem w PKP, miałem dyrektora, który przez dwa dni przyszedł do pracy z grypą, oczywiście kaszlał, śniupał, prychał i pozarażał nas wszystkich w liczbie czterech osób. A po co to piszę - bo jego wolność powinna się skończyć tam, gdzie zaczynała się nasza wolność. Rozumiem, że osoba z objawami grypy musi np. dojechać do lekarza, a nie ma samochodu i musi skorzystać z komunikacji publicznej. Ale gdyby taka osoba na czas przejazdu np. tramwajem (a nie jest to osiem godzin lotu) zasłaniała nos i usta, to i zwykłą grypą zarażałoby się mniej ludzi. Podobnie jest z covid-em. W kwestii maski powiem tak: noszę ją, gdy jest to potrzebne, nie noszę, jeśli nie trzeba.
Dystans społeczny - temat rzeka.
Reasumując - moi Drodzy, nie dajmy się podzielić jako społeczność, ale też szanujmy się wzajemnie.
A dla przewoźników kolejowych rada tudzież propozycja z mojej strony. Jeśli nie chcemy, by na pokładach pociągów dochodziło do sprzeczek, kłótni, rękoczynów - włodarze KM, KD, KW, SKM, IC, PR etc. - wprowadźcie wagony dla zamaskowanych i wagony dla niezamaskowanych i problem zgrzytów międzyludzkich w społeczeństwie zniknie.
Dużo zdrowia dla wszystkich forumowiczów i nie dajcie się ani covidovi ani skłóceniu.

P.S.
@robertrush
byłbym bardzo wdzięczny Koledze za podesłanie mi linków do WHO, o których Kolega wspomina, mój adres: o.skurvensen@gmail.com
temat covida, zagrożeń i ochrony bardzo mnie interesuje
Ralny - 16-09-2020, 21:57
Temat postu:
Pracownicy zaczną pozywać firmy za zakażenie COVID-19? To możliwe

Firmy muszą liczyć się z pozwami o rekompensaty z tytułu zakażenia lub pracy w warunkach dyskomfortu psychicznego. Dlatego powinny przeciwdziałać rozpowszechnianiu się koronawirusa.

Jeśli pracodawca np. nie aktualizuje ocen ryzyka zawodowego, nie reaguje na informacje o objawach chorobowych u pracowników, nie zapewnia środków ochrony (np. przyłbic, maseczek, środków dezynfekcyjnych), to musi liczyć się z ryzykiem zapłaty odszkodowań. Dbanie o bezpieczne warunki pracy to jego obowiązek, więc pracownicy, którzy zakażą się koronawirusem lub wykonują obowiązki w narażeniu na stres wynikający z zagrożenia (w wyniku zaniechań firmy), mogą domagać się rekompensaty.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/7824421,pracownicy-zaczna-pozywac-firmy-za-zakazenie-covid-19-to-mozliwe.html
Beatrycze - 16-09-2020, 22:32
Temat postu:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki. Wyśmiali go.

- Usłyszałem, że jestem wariantem, a jak mi nie pasuje to mam wyp.... do innego wagonu - opowiada pasażer porannego pociągu POLREGIO z Wrocławia do Międzylesia, który upomniał dwóch konduktorów z tego pociągu, że nie mają założonych maseczek, choć wymagają tego przepisy. POLREGIO zapowiedziało wyciągnięcie konsekwencji.

Więcej:
https://gazetawroclawska.pl/pasazer-poprosil-konduktorow-by-zalozyli-maseczki-wysmiali-go/ar/c1-15182488
wodkangazico - 17-09-2020, 22:21
Temat postu:
Cytat:
Usłyszałem, że jestem wariatem

Powinien za prawidłową diagnozę podziękować i zapłacić.
Cytat:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki.

Grzeczny był bardzo, a jednak go zje..li - lewackiej woltyżerki jazda obowiązkowa.
Inna strona, bo powyższy link wskazuje już wartość 404.

Czyli doprecyzujmy:
Rozporządzenie ministra Sz., z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie bla, bla, bla itd.
Cytat:
§ 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) (nie wiem dlaczego, ale mi się reklama środka na pryszcze przypomniała), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
...
c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
...
3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
...
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c i d, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;


O co kaman jewry bady, wszystkie lewe skurkojady?
Uwaga - tłumaczę.
Tylko konduktor, w czasie obsługi pasażerów, ma obowiązek noszenia maski. Reszta towarzystwa nie ma takiej powinności!!!
Każdy gdzieś pracuje, uczy się, "wykonuje czynności".
A nawet jak nic nie robi, bo jest np. posłem, zawsze może ad hoc podjąć decyzję o uprawie dyscypliny sportu - np. założyć kółko gry w salonowca.
Fersztejen sierpomłoty czytające?

Człowiek przebrany za konduktora, czyli wracający z pracy, jako osoba wykonująca czynności zawodowe i służbowe w zakładzie pracy i ew. budynku obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, ale nie będąca w danej chwili w trakcie tejże obsługi, może mieć szmatę głęboko w ...
I posłać Filipa w ...
Konopie.
A jak się Filip się będzie się naprzykrzać - zawołać sokistów albo policjantów, przeczytać im ww. rozporządzenie (ze trzy razy, z obrazkami - może skumają) i zażądać, niech sprawdzą, czy przypadkiem Filip nie jest podejrzany o nosicielstwo jakiejś choroby zakaźnej.
Bo jakoś dziwnie czerwony ryj ma.
Nie musi to być od razu podejrzenie o covid-a.
Ale o wściekliznę na ten przykład albo co inszego - filipińskiego.

I polecam wszystkim realnie patrzącym na świat - najwyższy czas, kapusi pokroju tego Springera, zacząć traktować "stosownie". Żeby się nie ważyli otwierać mordy na widok wolnego, dumnego człowieka, bo może wirus im przez tę szmatę nie wpadnie, ale parę zębów zluzować się może.
Dość już tego terroru, co nie? Jak się jednemu i drugiemu nie przyp...li, to się nie zamkną.

Cytat:
Szumowina ( pan minister od zdrowia ) w tv ogłasza najpierw , że maseczki gówno dają a później cyk, rozporządzenie i wszyscy mamy je nosić. Gdzie tu logika? No nima

Szumowiną jest, to fakt, ale zauważ, że raczej i jemu kazali robić rzeczy, których nie chciał. Stąd te skrajności.
Nie uwierzę, aby w pierwszym rozporządzeniu przeoczył lukę pozwalającą praktycznie każdemu wykręcić się od zakładania kagańców.
Nie wierzę, że i w wyżej przytoczonej wersji z 7 sierpnia, zostawił furtkę nieświadomie.
Moim skromnym zdaniem, facet doskonale wie, że jedzie po bandzie i napisał te rozporządzenia asekuracyjnie i inteligentnie, by w razie czego móc się wykręcić śpiewką w tonacji:
Czy ja bezwzględnie nosić kazałem?
A gdzie ja to niby napisałem?


Cytat:
Poniżej treść ulotki która krąży po necie:

Jakoś słabo mnie te argumentacja przekonuje.
Cytat:
I ciągłe straszenie ludzi karami za brak maseczki, napuszczanie na siebie wzajemnie.

O, to już bardziej. Za sianie paniki, rozpowszechnianie fałszywych, szkodliwych dla zdrowia informacji, bezwzględnie 25 lat kamieniołomów.
Tzw. politycy, tzw. lekarze, medialne ścierwojady, o klechach nie zapomniawszy.

Cytat:
Dystans społeczny - temat rzeka
?
Chyba Szambolana Rafaua.
A w ogóle, co to za stwór? Ni pies, ni wydra, coś na kształt... Społecznej sprawiedliwości?

Cytat:
na wstępie powtórzę za dzisiejszymi faktami TVN

Sorry - Andersena byś poczytał. Więcej się o świecie dowiesz Smile

Cytat:
Tak orzekł Sąd Rejonowy w Suwałkach.

No i?
Odmowa sprzedaży z powodu braku maski jest zasadna, bo noszenie maski jest zasadne?
To ma być wyrok Sądu Rzeczpospolitej Polskiej!?
I nie ma w całej Rzeczpospolitej nikogo, kto by tę idiotkę pozbawił prawa orzekania?
Odmowa sprzedaży jako wyraz realizacji zasady swobody zawierania umów - to byłby wyrok.

Cytat:
Dlatego też jeśli już ktoś miał dla mnie być jakimś autorytetem, to profesor Krzysztof Simon...

Simon, Simon... Czy to nie pacjent, co chrzani w zależności od tego, którą burtę na wiatr wystawi?

Cytat:
Wolność każdego z nas kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.

O tak. Szczególnie, jak mi się sukinkot ewidentnie pcha pod nóż.
Cytat:
W czasach, kiedy o covid-zie nikomu się nie śniło, myślę, że nikomu nie było przyjemnie, gdy jechał pociągiem, autobusem, busem etc., a pasażer obok, z przodu, z tyłu kaszlał, kichał, prychał.

"W czasach", Mama z Tatą uczyli zasłaniać nos lub usta w czasie kichania bądź kasłania.
Dziś sowiecki system banksterko-korporacyjny rości sobie przywilej wychowywania młodzieży, wypuszcza Róż(n)e Tunbergi, co się na klimacie i ekologii w wydaniu światowym znają, a tak prostej, lecz fundamentalnej zasady wpoić nie potrafi.

I tak już, kończąc - umierają ludzie, którzy egzystując jeszcze kilkadziesiąt lat temu, już dawno poszli by do piachu z powodu tych tzw. chorób współistniejących.
To rzekomy postęp medycyny pozwala im w dzisiejszych czasach mieć nadzieję, że oszukują przeznaczenie.
Niestety, czasami kostucha prostuje poglądy na sprawy ostateczne.
Inaczej mówiąc, nie dzieje się obecnie absolutnie nic nienormalnego.
Że powtórzę: dość pandolenia!
Noema - 17-09-2020, 22:32
Temat postu:
Cytat:
Pasażer poprosił konduktorów, by założyli maseczki. Wyśmiali go.

Ten pasażer-pieniacz to nie byle kto. To Filip Springer. Ten Springer:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Springer

Osobnik bardzo promowany i fetowany przez KD za prezesury Rachwalskiego.
Victoria - 23-09-2020, 11:07
Temat postu:
Pracodawca może zwolnić pracownika za odmowę szczepienia

Pracodawca może wymagać od zatrudnionych zaszczepienia się na grypę, a za odmowę – zwolnić. Dla wielu pracowników może to być kontrowersyjny obowiązek. Pracodawcy chcą jednak w ten sposób ograniczyć ryzyko przenoszenia grypy w czasie epidemii koronawirusa.

Więcej:
https://www.rp.pl/Kadry/309159922-Pracodawca-moze-zwolnic-pracownika-za-odmowe-szczepienia.html
Ralny - 24-09-2020, 23:15
Temat postu:
PKP Intercity chce zamówić 80 tysięcy maseczek

PKP Intercity wystosowało zapytanie ofertowe do dystrybutorów masek ochronnych. Operator chce ich kupić aż 80 tysięcy.
Maseczki ochronne są na wyposażeniu wszystkich drużyn konduktorskich obecnie pracujących z pasażerami. Obecnie PKP Intercity chce dla swoich drużyn pociągowych zamówić większą ich ilość.
Przewoźnik zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej dostawy masek ochronnych FFP2 oraz masek chirurgicznych.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-intercity-chce-zamowic-80-tysiecy-maseczek-98742.html
Pirex - 27-09-2020, 16:22
Temat postu:
Nie solidaryzuję się z idiotami, nie okazuję szacunku paranoikom – „Do przyjaciół zajobów”

Kto chodził do szkoły i trochę na lekcjach uważał będzie miał małą powtórkę z literatury, dokładnie z III części „Dziadów”, gdzie znajdziemy list „Do przyjaciół Moskali”. W takim samym tonie zwracam się do „Przyjaciół zajobów”. Dotąd starałem się w felietonach unikać ostrych sformułowań pod adresem całych stad idiotów, którzy nie tylko uważają, że czapka z celofanu, szmatka bawełniana, czy też przyłbica z pleksi, stanowi zaporę dla najbardziej śmiercionośnego wirusa w historii ludzkości, ale w swojej fanatycznej wierze gnoją ludzi żyjących w zgodzie z wiedzą i rozumem. Dziś piszę do was, bez okazania cienia szacunku i litości, ponieważ uważam was za najbardziej aspołeczny element, żeby się posłużyć waszym fanatycznym i histerycznym językiem.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/nie_solidaryzuj_si_z_idiotami_nie_okazuje_szacunku_paranoikom_do_przyjaci_zajob_w
wodkangazico - 07-10-2020, 23:35
Temat postu:
Proszę o wskazanie prawa, które pozwala karać za nienoszenie maski
A ja czekam na sąd, który ogłosi wreszcie jasno i wyraźnie, że psy w mundurkach to organizacja przestępcza.
W dodatku zbrojna, czyli w razie potrzeby pacyfikacji, jeńców nie bierzemy.
Ponad dwa tysiące, bezprawnie, w całym kraju ukaranych ludzi i kapo publicznie zapowiadający nasilenie terroru, są chyba wystarczająco mocnymi dowodami, co nie?
Pirex - 08-10-2020, 16:53
Temat postu:
Zero tolerancji dla ciemnogrodu i wyznawców świętej ściereczki, inaczej wszyscy umrzemy!

Za chwilę mają wejść w życie kolejne rozporządzenia, a tak naprawdę bezprawne dekrety zmuszające miliony Polaków do bałwochwalstwa. Nieustannym obiektem kultu jest kawałek bawełnianej szmatki, która ma uchronić ludzkość przed zagładą. Niby nic nowego na świecie, mamy w tym obszarze całe mnóstwo konkurencyjnych sekt i wierzeń, żeby daleko nie szukać, słynna czapeczka z foli jest najbardziej bezpośrednim rywalem świętej szmatki. Jest jednak pewna nowość, która polega na tym, że papieżami, biskupami i kapłanami szmacianej religii zostali tak zwani naukowcy i eksperci, podczas gdy w większości przypadków na czele sekt stoją guru, zazwyczaj z przeszłością kryminalną lub kartą chorobową z oddziałów zamkniętych.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/zero_tolerancji_dla_ciemnogrodu_i_wyznawc_w_wi_tej_ciereczki_inaczej_wszyscy_umrzemy
Krog - 08-10-2020, 19:01
Temat postu:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.
piotrbk - 08-10-2020, 19:55
Temat postu:
Chyba tylko osoba z inteligencją kwiatka .nie widzi że to wszystko się nie skleja.No chyba że jest płatnym trolem a wtedy mam pytanie czy to się opłaca?
Auderman - 08-10-2020, 22:17
Temat postu:
Krog napisał/a:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Życzysz komuś śmierci by tylko udowodnić swoją rację?
Noema - 08-10-2020, 23:56
Temat postu:
W dniu dzisiejszym Rada Państwa wprowadziła na terenie całego kraju... Od soboty cała Polska będzie objęta żółtą strefą pandemiczną. Cała, z wyjątkiem tych powiatów, które awansowały do strefy czerwonej. Oznacza to, że będziemy łazić w maseczkach nawet po ulicach. Czy przypadkiem koronawirus nie był w odwrocie?

https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-premier-mateusz-morawiecki-tlumaczy-sie-ze-swoich-slow-o-koronawirusie-w-odwrocie-4714928

Wciąż mnie jednak zastanawia jak będę miała zachować dystans społeczny w zatłoczonych pociągach KD. Ktoś mnie oświeci? A pytam, bo jakiś covidiota z KD nakazał powykręcać stoliki w Impulsach. Skutkiem tego nie mam gdzie odłożyć książki czy postawić termos z kawą. Ostatnio za stolik posłużył mi sąsiedni wypierdziany fotel oraz podłoga. To bardzo higieniczne! Poproszę o donos z nazwiskiem i stanowiskiem służbowym tego idioty – będzie jednym z bohaterów mojej książki o KD, którą piszę...

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=388643#388643

Beton
Ralny - 09-10-2020, 12:13
Temat postu:
Brytyjskie badania obalają mity o ryzykach zarażeń w komunikacji zbiorowej

Ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w transporcie publicznym pozostaje zasadniczo niskie - informuje "Sky News". Brytyjska stacja powołuje się na wyniki kilku międzynarodowych badań.

Czytaj więcej:
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/brytyjskie-badania-obalaja-mity-o-ryzykach-zarazen-w-komunikacji-zbiorowej-66134.html
Lady Makbet - 09-10-2020, 21:05
Temat postu:
Krog napisał/a:
Życzę aby umarł wam ktoś bardzo bliski na COVID-19. Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Nowym bożkiem czczonym przez otumanionych ludzi został ustanowiony COVID-19 i biada każdemu, kto nie odda mu pokłonu.

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 to tylko ogólnoświatowy test na inteligencję i niech każdy sobie odpowie czy zaliczył ten test. Tu nie o maseczki chodzi, ale o stosunek władzy do obywateli. Władze teraz nas tresują i testują, na ile mogą sobie pozwolić. Jak będziemy bierni to zrobią z nami wszystko, że Orwell się chowa, z czipowaniem i przymusowymi szczepieniami włącznie. Potem zabiorą się za inne wolności. To oni mają się nas bać - wtedy jest demokracja. Jak my się będziemy bać ich to wtedy jest tyrania.
Victoria - 09-10-2020, 21:54
Temat postu:

wodkangazico - 10-10-2020, 13:11
Temat postu:
Cytat:
Dopiero wtedy może zrozumiecie, że to szkodliwe dla ludzi.

Do Dworczyka już dotarło.
Noema - 10-10-2020, 17:46
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Nowym bożkiem czczonym przez otumanionych ludzi został ustanowiony COVID-19 i biada każdemu, kto nie odda mu pokłonu.

Dobrze powiedziane! Niestety według moich luźnych szacunków aż 70% społeczeństwa wyznaje „świętego” koronawirusa. To zasługa mediów głównego ścieku, przede wszystkim TVP, TVN i Polsatu, które wspólnie i w porozumieniu grają do tej samej pandemicznej bramki w celu ogłupiania ludzi. Jest też dobra wiadomość – odsetek otumanionych ludzi spada, bo niektórzy włączają logiczne myślenie i zaczynają dostrzegać absurdy i niedorzeczności. Osobiście znam ludzi, którzy wyleczyli się z koronaparanoi. Najlepszym lekarstwem na zarazę jest nieoglądanie telewizji.

Lady Makbet napisał/a:
Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 to tylko ogólnoświatowy test na inteligencję i niech każdy sobie odpowie czy zaliczył ten test.

Ależ oczywiście! SARS-CoV-2 jest jednym z wielu wirusów z grupy „corona”. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pospolite przeziębienie też wywołują koronawirusy?

A dlaczego nie ogłoszono pandemii grypy (maseczki, lokdałny, zarzynanie gospodarki, medialna histeria itp. itd.), skoro ortomyksowirusy wywołujące grypę są wcale nie mniej zaraźliwie od koronawirusów, a grypa również jest bardzo poważną chorobą i często niesie ze sobą śmiertelne powikłania? Większość ludzi zakażonych wirusem SARS-CoV-2 nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. A czy słyszał ktoś o bezobjawowej grypie, którą wielu z nas przechodzi co najmniej raz w roku? Dlaczego pod pozorem koronawirusowej pandemii każe się nosić maseczki ludziom zdrowym, podczas gdy bardziej wskazane jest, aby maseczkę zawsze i wszędzie nosił każdy kto ma zainfekowane górne drogi oddechowe (grypa, angina, zapalenie gardła, zapalenie krtani, przeziębienie), żeby nie zarażać innych dookoła?

Ludzie nie zadają sobie takich pytań, a media o tym milczą. Wyłącz TV, włącz mózg!

Lady Makbet napisał/a:
Tu nie o maseczki chodzi, ale o stosunek władzy do obywateli. Władze teraz nas tresują i testują, na ile mogą sobie pozwolić. Jak będziemy bierni to zrobią z nami wszystko, że Orwell się chowa, z czipowaniem i przymusowymi szczepieniami włącznie. Potem zabiorą się za inne wolności.

Światem nie rządzą politycy tylko wielkie korporacje. Politycy stojący na czele zadłużonych państw są tylko marionetkami banksterów (jak myślicie, komu służy były bankster Morawiecki?). Koronapierdolec będzie trwał dopóty, dopóki korporacje nie zarobią miliardów dolarów na szczepionkach (Bill Gates aż się trzęsie, żeby wyszczepić całą populację). Posłuszne rządy zapłacą za te wątpliwej jakości i skuteczności szczepionki naszymi podatkami, a jak zabraknie kasy to jeszcze zadłużą u banksterów wnuki naszych wnuków...

A propos szczepionek, pamiętacie pandemię „świńskiej grypy” i modny wówczas wirus AH1N1? To było nie tak dawno, bo zaledwie dekadę temu. Wtedy ludzie też się zakażali, chorowali i umierali. Z tą tylko różnicą, że medialna histeria nie była tak monstrualna jak w przypadku COVID-19. Ludzie nie dali się zastraszyć i ogłupić, a ówczesny polski rząd odmówił kupna szczepionek, za co posypał się hejt na minister Kopacz.

https://www.mp.pl/pacjent/grypa/wiadomosci/48071,minister-zdrowia-ewa-kopacz-o-szczepionkach-na-grype

Globalna elita dążąca do orwellowskiej antyutopii odrobiła lekcję z tamtej dość „nieudolnie” przeprowadzonej pandemii i teraz straszą nas zabójczym wirusem 24h na dobę we wszystkich mediach, zamykają nas w domach, zakładają nam „kagańce”, nakładają gigantyczne kary finansowe (do 30 tys. zł od Sanepidu), doprowadzają nas do biedy poprzez zarzynanie gospodarki i rujnują służbę zdrowia co spowoduje, że będziemy padać jak muchy na inne nieleczone choroby (m.in. zawały, udary, nowotwory, sepsa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie wyrostka robaczkowego), które oficjalnie podepną pod COVID-19.

https://nczas.com/2020/10/10/oni-umra-wyglada-to-dramatycznie-prof-wysocki-o-decyzji-ministra-zdrowia/

Przestań oglądać TV, zacznij myśleć samodzielnie!

https://wprawo.pl/j-miedlar-objawy-covid-19-z-lekarskiej-kartoteki/


Pirat - 11-10-2020, 22:16
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dlaczego pod pozorem koronawirusowej pandemii każe się nosić maseczki ludziom zdrowym, podczas gdy bardziej wskazane jest, aby maseczkę zawsze i wszędzie nosił każdy kto ma zainfekowane górne drogi oddechowe (grypa, angina, zapalenie gardła, zapalenie krtani, przeziębienie), żeby nie zarażać innych dookoła?

Ludzie nie zadają sobie takich pytań, a media o tym milczą. Wyłącz TV, włącz mózg!

Brak wiedzy, czyli nieświadomość ma też swoje dobre strony. Wielu ludzi nosi maseczki w przekonaniu, że w ten sposób sami się chronią przez zakażeniem. Broń Boże nie wolno ich uświadamiać, ponieważ jeśli się dowiedzą, że to chroni innych a nie ich samych, to natychmiast je zdejmą.

Noema napisał/a:
Światem nie rządzą politycy tylko wielkie korporacje. Politycy stojący na czele zadłużonych państw są tylko marionetkami banksterów (jak myślicie, komu służy były bankster Morawiecki?). Koronapierdolec będzie trwał dopóty, dopóki korporacje nie zarobią miliardów dolarów na szczepionkach (Bill Gates aż się trzęsie, żeby wyszczepić całą populację). Posłuszne rządy zapłacą za te wątpliwej jakości i skuteczności szczepionki naszymi podatkami, a jak zabraknie kasy to jeszcze zadłużą u banksterów wnuki naszych wnuków...

Analizując wszelkie działania związane z pandemią Covid19, można odnieść wrażenie, że jego podstawowymi składnikami są polityka i biznes. Bo albo ktoś manipuluje uzyskując korzyści polityczne, albo robi na tym złoty interes. Chyba najmniej w tym wirusie jest samego wirusa.

Głos rozsądku w TVP Info:


Pirex - 12-10-2020, 19:36
Temat postu:
Co odpowiedzieć milicji kagańcowej, gdy spyta o maseczkę? – instrukcja prawna

Zacznijmy od tego, że samo Ministerstwo Zdrowia w osobie ministra Niedzielskiego, potwierdziło wadę prawną rozporządzenia, czyli aktu najniższego rzędu, który jest jednocześnie aktem wykonawczym. Zaraz po tym oświadczeniu padła deklaracja, że rząd przygotuje przepisy, które umożliwią policji skuteczne egzekwowania nakazu zakrywania ust i nosa. Nic takiego się nie stało, wprawdzie rozporządzenie zostało zmienione, z łamiącego prawo, na jeszcze bardziej łamiące prawa i wolności konstytucyjne, ale to w nie w rozporządzeniu tkwi problem. O tym co jest problemem mówią prawnicy od Ordo Iris po RPO Bodnara, a takiej zgodności w wykładni przepisów, czy raczej bezprawia nie było nigdy.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/co_odpowiedzie_milicji_kaga_cowej_gdy_spyta_o_maseczk_instrukcja_prawna
wodkangazico - 12-10-2020, 20:37
Temat postu:
Rząd się przygotował:
https://www.rmf24.pl/newsamp-terlecki-rzad-swietnie-przygotowal-sie-na-druga-faze-pandemi,nId,4788227
a reszta hołoty niech zdycha pod płotem:
https://www.wiesci24.pl/2020/10/11/paraliz-sluzby-zdrowia-w-bydgoszczy-70-letnia-kobieta-zmarla-nie-doczekawszy-sie-pomocy/
Pirat - 17-10-2020, 20:22
Temat postu:
Nowe zasady w transporcie publicznym

Od soboty 17 października obowiązują nowe limity liczby pasażerów w pociągach. W składzie nie może być więcej osób niż połowa liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Podróżując pociągiem nadal masz obowiązek zasłaniania ust i nosa.

W związku z sytuacją epidemiczną zmienił się limit podróżnych w środkach publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w pociągu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Czytaj więcej na utk.gov.pl
Victoria - 18-10-2020, 15:57
Temat postu:
W metrze jeden z pasażerów zachowywał się agresywnie wobec osoby, która pytała gdzie ma maseczkę odpowiadając: "Ch## cię to obchodzi kur##, zajmij się sobą" jednocześnie twierdząc, że wszyscy maja wyprane mózgi. Okazało się, że mężczyzna zadający pytanie oraz jego partner to funkcjonariusze policji ubrani po cywilnemu. Po kilku tego typu odpowiedziach rozpoczęli interwencję.


Ralny - 21-11-2020, 20:31
Temat postu:
Gdyby pasażerowie zarażali, chorowaliby konduktorzy

Uczestnicy Kongresu Kolejowego jednym głosem podkreślają, że transport publiczny jest bezpieczny w czasach pandemii. Kolejnym dowodem jest to, że drużyny konduktorskie – “na logikę” najbardziej narażone na transmisję koronawirusa – nie chorują częściej niż inni pracownicy. W ŁKA nie było ani jednego przypadku choroby COVID-19 u konduktora, a absencje nie odbiegają od normy.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/gdyby-pasazerowie-zarazali-chorowaliby-konduktorzy-99652.html
Beatrycze - 30-11-2020, 18:21
Temat postu:
Maseczki w pracy. Nowe przepisy weszły w życie.

Nowe ograniczenia, nakazy i zakazy związane z walką z koronawirusem weszły w życie. Od soboty noszenie maseczki w pracy jest obowiązkowe – czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów. Obowiązek jest niezależny od zasad zachowania dystansu.

Więcej:
https://www.tvp.info/51096496/koronawirus-obowiazek-noszenia-maseczki-w-pracy-nowe-restrykcje-ws-covid-19-co-z-posilkiem-na-stolowce-i-zaslanianiem-ust-i-nosa
Victoria - 01-12-2020, 15:02
Temat postu:
Nowe przepisy wprowadziły od soboty obowiązek zasłaniania ust i nosa we wszystkich zakładach pracy, także w biurach - i to niezależnie od tego, czy pracownicy zachowują 1,5 metra dystansu.

Maseczki są obowiązkowe w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Zasada ta obowiązuje zarówno w gabinetach, jak i w powierzchniach open space, w kuchniach, pomieszczeniach socjalnych, holach, windach czy na korytarzach.


Krog - 01-12-2020, 16:02
Temat postu:
Już za kilka dni ma to być zmienione. Decydować będzie pracodawca.
To jest stabilność systemu prawnego według PiS.
Przedsiębiorco jeśli rząd zablokował ci działalność gospodarczą z powodu pandemii, to pakuj kopertę/walizkę* i biegiem do ministerstwa załatwić odblokowanie.
Ps. PiS obiecywał walczyć z korupcją a w szczególności z łapówkarstwem...
wodkangazico - 01-12-2020, 17:40
Temat postu:
Pojęcia "usta" i "osoba" dotyczą, zdaje się, ludzi, nie zaś pozbawionego praw konstytucyjnych, bydła niewyszczepionego.
Tak ze spokojnie - mordki wciąż mozemy wietrzyć.
sfora6 - 14-12-2020, 15:55
Temat postu:
Uważam, że COVID-19 nie jest, aż tak groźny jak na początku straszyli nas filmami z Chin.
Z drugiej strony stosuję się do obostrzeń, gdzie jest duża wymiana ludzi (szkoła dzieci, przychodnie i sklepy!!!)
Prometeo - 14-12-2020, 17:31
Temat postu:
Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19
''COVID-19 oznaczony kodem U07.1 (przypadek potwierdzony) będzie stanowił wyjściową przyczynę zgonu. W przypadku wątpliwego wyniku przeprowadzonego badania molekularnego może zostać zastosowany kod U07.2.''
''1. Bezpośrednia przyczyna zgonu- jest to choroba lub stan bezpośrednio prowadzący do zgonu
2. Wtórna przyczyna zgonu- jest to stan dający początek bezpośredniej przyczynie zgonu
3. Wyjściowa przyczyna zgonu- jest to choroba lub inne okoliczności (np. wypadek, uraz zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu''
''Przykłady
1. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP, chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze
bezpośrednia przyczyna zgonu - ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu - ostre zapalenie oskrzeli
wyjściowa przyczyna zgonu - COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: POCHP, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze
Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J20.8, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu jako U07.1
2. Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby młodej, bez chorób współistniejących i czynników ryzyka
bezpośrednia przyczyna zgonu - ostra niewydolność oddechowa (ARDS)
wtórna przyczyna zgonu zapalenie płuc
wyjściowa przyczyna zgonu - COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-19
choroby współistniejące: nie stwierdzono
Bezpośrednia przyczyna zgonu zostanie zakodowana przez lekarza- kodera jako J.80, B97.29
Wtórna przyczyna zgonu jako J 12.89, B97.29
Wyjściowa przyczyna zgonu U07.1''

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/wytyczne-do-karty-zgonu-01.04.2020-1.pdf
Victoria - 17-12-2020, 19:57
Temat postu:
Zmiany ważności badań lekarskich oraz biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża terminu złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Więcej:
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16530,Zmiany-waznosci-badan-lekarskich-oraz-biegu-terminow-w-postepowaniach-administra.html
Victoria - 27-01-2021, 22:00
Temat postu:
Wracają obowiązkowe badania okresowe maszynisty. Będzie dłuższy czas oczekiwania

Od 1 lutego Kolejowa Medycyna Pracy ponownie zacznie przeprowadzać badania okresowe dla maszynistów. Dotychczas od początku pandemii badania utrzymywały swoją ważność bez konieczności przeprowadzania badań.

Więcej:
https://www.nakolei.pl/wracaja-obowiazkowe-badania-okresowe-maszynisty-bedzie-dluzszy-czas-oczekiwania/
Victoria - 31-01-2021, 15:24
Temat postu:
Ponad połowa pracowników Newagu jest ozdrowieńcami. Przeszli chorobę bezobjawowo

Producent taboru kolejowego, Newag z Nowego Sącza przebadał swoich pracowników. U połowy niespodziewanie wykryto występowanie przeciwciał, czyli byli już zarażeni wirusem SARS-CoV-2, a infekcję przeszli bezobjawowo.

Więcej:
https://www.nakolei.pl/ponad-polowa-pracownikow-newagu-jest-ozdrowiencami-przeszli-chorobe-bezobjawowo/
Ralny - 01-02-2021, 16:01
Temat postu:
Pracodawca kazał ci pracować zdalnie? Powinien zapłacić za biuro w twoim domu: sprzęt, internet, meble, prąd... Potrzebne regulacje prawne

Ponad 5 mln Polaków od wybuchu pandemii, czyli już ponad 10 miesięcy, pracuje zdalnie lub w trybie hybrydowym (tydzień w domu, tydzień w biurze itd.). Nie dlatego, że tak postanowili, lecz w wyniku decyzji pracodawcy, kierującego się zaleceniami władzy i ekspertów oraz zdrowym rozsądkiem. Taki system sprawia jednak, że pracownicy musieli wziąć na siebie część kosztów utrzymania biura, które po prostu przeniosło się do ich domów. Nie wszyscy pracodawcy zapewnili swoim załogom odpowiedni sprzęt, w tym komputery z dostępem do internetu, o meblach nie wspominając. Jeszcze rzadziej zwracają pracownikom opłaty za prąd, które przecież wydatnie wzrosły.

Czytaj więcej:
https://gazetawroclawska.pl/pracodawca-kazal-ci-pracowac-zdalnie-powinien-zaplacic-za-biuro-w-twoim-domu-sprzet-internet-meble-prad-potrzebne-regulacje/ar/c10-15416669
Victoria - 01-02-2021, 17:43
Temat postu:
Koleje Mazowieckie i SKM Warszawa piszą do premiera ws. szczepień kierowników pociągów

Koleje Mazowieckie i SKM Warszawa zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przyspieszone objęcie Narodowym Programem Szczepień kierowników pociągów – dowiedział się "Rynek Kolejowy".

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/koleje-mazowieckie-i-skm-warszawa-pisza-do-premiera-ws-szczepien-kierownikow-pociagow-100727.html
Beatrycze - 02-02-2021, 13:40
Temat postu:
Cytat:
Koleje Mazowieckie i SKM Warszawa zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przyspieszone objęcie Narodowym Programem Szczepień kierowników pociągów

Niektórzy pracodawcy, którzy zmuszają lub przymuszają (różnica niewielka) pracowników do zaszczepienia się na COVID-19, nie zdają sobie sprawy z tego, że w przypadku wystąpienia komplikacji u zaszczepionych można ich skutecznie zaskarżyć o stworzenie okoliczności zmierzającej do utraty zdrowia, a nawet życia (możliwy jest zgon poszczepienny).
Krog - 08-02-2021, 16:12
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Koleje Mazowieckie i SKM Warszawa zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o przyspieszone objęcie Narodowym Programem Szczepień kierowników pociągów – dowiedział się "Rynek Kolejowy".

Niestety w kolejkę wepchnęli się nie kolejarze a nauczyciele pokazując przykład chamstwa młodzieży. Kto jest bardziej narażony na wszelkiego rodzaju zarażenie jakimkolwiek wirusem nauczyciel na pracy zdalnej w domu czy konduktor w pociągu...
To są właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości.
wodkangazico - 08-02-2021, 20:15
Temat postu:
Po roku straszliwej zarazy są jeszcze żywi kierpocie?
Prometeo - 10-02-2021, 13:12
Temat postu:
"Być może będziemy mieli szczepionkę. Mamy nadzieję, że będzie ona szybko dostępna i że będzie oczekiwana, że nasi obywatele będą dopominać się o nią, kiedy będzie wreszcie dostępna na rynku. Po prostu zwyczajnie wygenerujemy zapotrzebowanie, emocjonalne zapotrzebowanie na szczepionkę, taki stan ducha, że chcę to mieć, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ważne." J.Pinkas

Wszystko zgodnie z planem. Akwizytorzy działają.
wodkangazico - 14-02-2021, 14:25
Temat postu:
Pytałem o kierpociów - są, choć posrani ze strachu, jednak wciąż żyją i wiernie służą partii i ...
No właśnie, komu?

agats - 15-02-2021, 10:06
Temat postu:
Nieznajomość prawa szkodzi, ale na podstawie powyższego filmu twierdzę, że również znajomość prawa szkodzi. Szkoda, że w tym przypadku osobom postronnym.
Nie wnikam, czy interwencja była zasadna, czy nie. Nie bronię policjantów, bo można im dużo zarzucić, również podczas tej interwencji. Policjanci interweniują, bo ludzie boją się zarażenia od bezmaskowców.
Ale czy "słuszna prawnie" w redaktora mniemaniu postawa była potrzebna? Nie! Była szkodliwa dla wielu nic nie mającym z tym incydentem wspólnego.
Upór dwóch o... znających (nie wiem jak dokładnie) prawo, sypiących paragrafami skończył się ponad półgodzinnym opóźnieniem pociągu.
Redaktorku, za opóźnienie zwalasz winę na patrol. Być może miałeś rację nie przedstawiając zaświadczenia o zwolnieniu z noszenia maseczki, ale wiem, że gdybyś ustąpił i nie sypał paragrafami, to kilkuset pasażerów wyjechałoby z Wrocławia planowo. Każdy z nich miał jakiś cel podróży, wielu zależało na planowym dotarciu do celu, np. na samolot. Ciekawy jestem jak by zachował się ten redaktor TVN-u, gdyby jechał do Warszawy na samolot z Okęcia i tak wydłużona interwencja spowodować mogła by, że nie zdąży? Sypałby paragrafami, czy okazałby papierek? Niech wczuje się na przyszłość w sytuację współporuszających.
Można było by zrozumieć taką postawę, gdyby interweniujący chcieli wysadzić redaktora z pociągu, ale upór w przedstawionej interwencji jest niewspółmierny do skutków jakie ponieśli inni pasażerowie. Ciekawe czy okazałby papierek, gdyby byli stanowczy i dali wybór: papierek, czy wysadka?
Tak na zakończenie: ciekawi mnie jakie są procedury w IC ,aby w takich sytuacjach zminimalizować opóźnienie?
Być może moje zdanie jest odmienne od większości, ale nie pochwalam postawy redaktora, nawet, gdyby miał rację.
Noema - 15-02-2021, 14:00
Temat postu:
agats, sprawcą opóźnienia pociągu był kierownik pociągu, gdyż to on wezwał policję. Policja wykonywała swoje zadania, a pasażer korzystał ze swoich praw. Kilka razy byłam świadkiem sytuacji, gdy obsługa pociągu KD straszyła bezmaseczkowych pasażerów wezwaniem policji. Głupota totalna!

Kawałek szmaty na twarzy nikogo przed niczym nie chroni. Bardziej szkodzi! A nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Kult świętej szmatki mnie nie dotyczy. Sama noszę maseczkę (z odkrytym nosem, żeby swobodnie oddychać) tylko w sklepach i w pociągach, żeby nie użerać się z durnymi cieciami i kierpociami.

To nie modny koronawirus jest groźny, ale fanatycy nawróceni na covidową religię NWO. Przy obecnym poziomie skretynienia społecznego, zarówno w skali krajowej jak i globalnej, człowiek samodzielnie myślący jest brzydkim kaczątkiem. Każdego dnia poluje się na brzydkie kaczątka, wyśmiewa, poniża i w końcu prześladuje – tak jak na wyżej zamieszczonym filmie z pociągu PKP IC.

Wyłącz telewizor, włącz myślenie!

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=392621#392621


wodkangazico - 15-02-2021, 15:54
Temat postu:
Cytat:
(...) kilkuset pasażerów wyjechałoby z Wrocławia planowo. Każdy z nich miał jakiś cel podróży, wielu zależało na planowym dotarciu do celu, np. na samolot.

Rzecznikiem tego milczącego stada baranów jesteś?
Nikogo nie żal. Mają nauczkę, do czego prowadzą nierozważne wybory.
Gdyby poświęcili choć tyle, ile trwa film, czasu na zastanowienie się, na kogo głosują, nie mieliby problemu.
Gdyby mieli jaja, skrzyknęli by się i pozwali pIC.
Moze dzięki temu zdążą zmądrzeć, nim ich do klatek powsadzają.
agats - 15-02-2021, 16:56
Temat postu:
Nie rozpatrywałem tego incydentu pod względem politycznym. Dlaczego wszędzie tacy jak Ty szukają tła politycznego? Przecież wśród tych podróżnych byli również głosujący tak jak Ty, być może jeszcze bardziej zagorzali przeciwnicy aktualnej władzy. Dlaczego oni potulnie siedzieli? Dlaczego wszystkich wrzucasz do jednego gara?
Nie żal Ci tych podróżnych? Przypuszczam, że jeździsz pociągami, to gdybyś był w tym czasie w tym "stadzie", bo przecież mogłeś być, to spiesząc się na samolot też byś podobnie oceniał? Czy też tego "barana" którym przecież mogłeś być namawiałbyś do weryfikacji politycznych. To, znając Twoją antypisowską orientację, a będąc w tym stadzie pokrzywdzonych podróżnych, na jaką opcję byś tych "baranów", więc i siebie namawiał?
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i jest to niezależne od orientacji politycznych.
wodkangazico - 15-02-2021, 19:13
Temat postu:
Cytat:
Dlaczego wszędzie tacy jak Ty szukają tła politycznego?

Nie "tła", a praprzyczyny.
Kto, jak nie te zje...y, zgotował cały ten burdel?
Cytat:
Przecież wśród tych podróżnych byli również głosujący tak jak Ty, być może jeszcze bardziej zagorzali przeciwnicy aktualnej władzy. Dlaczego oni potulnie siedzieli? Dlaczego wszystkich wrzucasz do jednego gara?

Przetrzyj wreszcie okulary. Nie ma "aktualna władza", "totalna opozycja" itp. pierdół, którymi nas karmią.
Jest jedna komuna, która jedynie przedstawiana jest w kilku odmianach - żebyś miał wybór.
Czaisz?

Cytat:
(...) gdybyś był w tym czasie w tym "stadzie" ... też byś podobnie oceniał?

Oczywiście.
Wiem, że ciężko to zrozumieć zabieganemu człowiekowi, ale jesteśmy na zakręcie.
Tylko od głośnego, powszechnego wyrażania swojego sprzeciwu, jesteśmy w stanie powstrzymać pochód zbrodniarzy.
W trzydziestych latach ubiegłego wieku, takiego krzyku zabrakło. I wtedy ważniejszy był bilet na samolot.

Nauką historii jest nie tyle wkuwanie dat, co poznawanie całej podłości gatunku ludzkiego i wyciąganie z jego knowań wniosków na przyszłość.
Nauka z kręgu humanistycznych - bardziej ironicznego określenia być dla niej nie może.
Cytat:
Czy też tego "barana" którym przecież mogłeś być namawiałbyś do weryfikacji politycznych. To, znając Twoją antypisowską orientację, a będąc w tym stadzie pokrzywdzonych podróżnych, na jaką opcję byś tych "baranów", więc i siebie namawiał?

Żadną!
Wszystkie kamaryle tłustych misiów z cyrku przy Wiejskiej, to nic innego, jak tylko oferta przyjemniaczków i cwaniaczków od tajniaczków dla ciemniaczków.

Sposób jest prosty: paromiesięczna dyskusja nad nową konstytucją i kilkoma znaczącymi ustawami.
Ale nie tam o aborcji, LGBTQQ i innych lewackich schizach, tylko istotnych dla:
- przedsiębiorców - coś, jak ustawa Wilczka,
- emerytów i rencistów - likwidacja ZUS,
- chorych - likwidacja NFZ,
no i oczywiście, dla codziennie krzywdzonych przez bezkarną kastę w czarnych sukienkach - likwidacja ich nieusuwalności i oceny przez własną korporację, w której "rąsia rąsię".

Następnie - skoro już ustaliliśmy, że gorzej być nie może - losowanie przedstawicieli, sformowanie pośród nich i zarejestrowanie partii, a za trzy lata powszechne głosowanie na jej reprezentantów.
Chodzi o to, by tajniacki układ odciągnąć choć na chwilę od koryta.

Dalej, kilka posiedzeń zgromadzenia narodowego, na których głosowane są wcześniej obgadane i opracowane ustawy, z zasadniczą na czele.
W tejże kilka podstawowych zapisów:
- referendum z obligatoryjnym wynikiem, kiedy Naród zechce, a nie, kiedy świnie mu na to pozwolą,
- zmiana konstytucji tylko przez naród w drodze referendum,
- pełen rozdział trzech rodzajów władz i powszechny wybór przedstawicieli każdej z nich, z szefami NIK-u, innych urzędów centralnych i lokalnych włącznie. A poza tym, ustalanie im wypłat i zatwierdzanie oraz rozliczanie budżetów.
- możliwość odwołania każdego przedstawiciela, każdej władzy, przez naród (lub mniejszą społeczność, jeśli chodzi o świnki lokalne), w tym, przede wszystkim sędziów, prokuratorów, policmajstrów itp. dyrektorów sanepidów i naczelników skarbówek. Wszystkich, bez wyjątku i za wszystko, czym podpadną, bez wyjątku. Nawet jak kupią papier toaletowy o 10 gr za drogo.

I parę drobniejszych, do ustalenia, jak: rozdział państwa od wszelkich wspólnot religijnych, powszechny dostęp do broni, szkoła, w której uczą tego, czego chcą rodzice, ośmieszone, bo groźne dla systemu JOW-y, etc., etc.
No i oczywiście cofnięcie tych wszystkich, nieskasowanych od czasów komuny lub narosłych przez ostatnie trzydzieści lat, kagańców, w rodzaju wykazywania, że obywatel nie jest wielbłądem lub nakazywania, czym ma w piecu palić.
Wprowadzenie zaś tylko jednego przymusu - uczestnictwa w wyborach i referendach.
W tym celu, zastosowanie głosowania elektronicznego z mechanizmem zabezpieczającym podobnym do istniejącego w obrocie kryptowalutami.
Wtedy wybory mogą trwać nawet tydzień.

Kiedy już zasady funkcjonowania państwa będą ustalone, losowane zgromadzenie rozwiązuje się i następuje elekcja na normalnych, choć być może, zupełnie zmienionych zasadach.
Kiedy nad tłustymi misiami naród będzie mieć kontrolę, te przestaną fikać.

I wtedy pozostanie tylko edukować młodzież, by tego z latami znów nie spieprzyła.
Ale to już pikuś, prawda? Historia - nauka humanistyczna... Śmiech
agats - 17-02-2021, 12:19
Temat postu:
Przypomnę temat wątku: stan epidemii.
Wodkangazico wrzucił filmik, który mógł wywołać dyskusję o sensie noszenia maseczek, przyczynie, winnym i skutkach opóźnienia pociągu. To by pasowało do tematu wątku i początkowo tak było.
Ale przemyślenia i dyskusje o incydencie przedstawionym w filmie nie były celem wrzucającego filmik. Celem był program polityczny, który przestawił.
Super! To forum jest idealnym miejscem na takie prezentacje i na agitację. Podaj jeszcze gdzie i jak można do Ciebie dołączyć i ew. nazwę tego ustrojstwa, którego program niżej cytuję. Może znajdziesz kogoś.

wodkangazico napisał/a:

Jest jedna komuna, która jedynie przedstawiana jest w kilku odmianach - żebyś miał wybór.
Tylko od głośnego, powszechnego wyrażania swojego sprzeciwu, jesteśmy w stanie powstrzymać pochód zbrodniarzy.
... paromiesięczna dyskusja nad nową konstytucją i kilkoma znaczącymi ustawami.
Ale nie tam o aborcji, LGBTQQ i innych lewackich schizach, tylko istotnych dla:
- przedsiębiorców - coś, jak ustawa Wilczka,
- emerytów i rencistów - likwidacja ZUS,
- chorych - likwidacja NFZ,
no i oczywiście, dla codziennie krzywdzonych przez bezkarną kastę w czarnych sukienkach - likwidacja ich nieusuwalności i oceny przez własną korporację, w której "rąsia rąsię".

Następnie - skoro już ustaliliśmy, że gorzej być nie może - losowanie przedstawicieli, sformowanie pośród nich i zarejestrowanie partii, a za trzy lata powszechne głosowanie na jej reprezentantów.
Chodzi o to, by tajniacki układ odciągnąć choć na chwilę od koryta.

Dalej, kilka posiedzeń zgromadzenia narodowego, na których głosowane są wcześniej obgadane i opracowane ustawy, z zasadniczą na czele.
W tejże kilka podstawowych zapisów:
- referendum z obligatoryjnym wynikiem, kiedy Naród zechce, a nie, kiedy świnie mu na to pozwolą,
- zmiana konstytucji tylko przez naród w drodze referendum,
- pełen rozdział trzech rodzajów władz i powszechny wybór przedstawicieli każdej z nich, z szefami NIK-u, innych urzędów centralnych i lokalnych włącznie. A poza tym, ustalanie im wypłat i zatwierdzanie oraz rozliczanie budżetów.
- możliwość odwołania każdego przedstawiciela, każdej władzy, przez naród (lub mniejszą społeczność, jeśli chodzi o świnki lokalne), w tym, przede wszystkim sędziów, prokuratorów, policmajstrów itp. dyrektorów sanepidów i naczelników skarbówek. Wszystkich, bez wyjątku i za wszystko, czym podpadną, bez wyjątku. Nawet jak kupią papier toaletowy o 10 gr za drogo.

I parę drobniejszych, do ustalenia, jak: rozdział państwa od wszelkich wspólnot religijnych, powszechny dostęp do broni, szkoła, w której uczą tego, czego chcą rodzice, ośmieszone, bo groźne dla systemu JOW-y, etc., etc.
No i oczywiście cofnięcie tych wszystkich, nieskasowanych od czasów komuny lub narosłych przez ostatnie trzydzieści lat, kagańców, w rodzaju wykazywania, że obywatel nie jest wielbłądem lub nakazywania, czym ma w piecu palić.
Wprowadzenie zaś tylko jednego przymusu - uczestnictwa w wyborach i referendach.
W tym celu, zastosowanie głosowania elektronicznego z mechanizmem zabezpieczającym podobnym do istniejącego w obrocie kryptowalutami.
Wtedy wybory mogą trwać nawet tydzień.Kiedy już zasady funkcjonowania państwa będą ustalone, losowane zgromadzenie rozwiązuje się i następuje elekcja na normalnych, choć być może, zupełnie zmienionych zasadach.
Kiedy nad tłustymi misiami naród będzie mieć kontrolę, te przestaną fikać.

I wtedy pozostanie tylko edukować młodzież, by tego z latami znów nie spieprzyła.

wodkangazico - 17-02-2021, 14:57
Temat postu:
Cytat:
Przypomnę temat wątku: stan epidemii.

Rozwinę temat: jako pretekst do zbrodni przeciw ludzkości, kantowania na "pandemiczną" skalę i wprowadzania totalnego zamordyzmu.
Autorzy: ufoludki.
Cytat:
Ale przemyślenia i dyskusje o incydencie przedstawionym w filmie nie były celem wrzucającego filmik. Celem był program polityczny, który przestawił.

Aha, a przy okazji udał się Tobie zdemaskować kolaboranta, który niby nic, tylko pytał:
Cytat:
na jaką opcję byś tych "baranów", więc i siebie namawiał?

Brawo!
Cytat:
Super! To forum jest idealnym miejscem na takie prezentacje i na agitację.

W perzeciwieństwie do noszenia namordnika, do zaglądania tutaj nikt nie przymusza.
Cytat:
Podaj jeszcze gdzie i jak można do Ciebie dołączyć i ew. nazwę tego ustrojstwa, którego program niżej cytuję.

Lewactwo wszelkiej maści - wyp...lać!
Może znajdziesz kogoś.
Spokojnie. Tylko jeszcze trochę muszą dostać w kość.
Raxo - 20-02-2021, 13:36
Temat postu:
Poniżej filmik z interwencji łódzkiej Straży Miejskiej za... brak maseczki:

https://www.youtube.com/watch?v=Be3pX_652XU

Nie wiadomo co gorsze - nadgorliwi i brutalni "stróże prawa" czy bierność gapiów...
Prometeo - 20-02-2021, 17:05
Temat postu:
Pranie mózgu od ponad roku robi swoje. Aby powstrzymać pandemię należy stosować chińskie metody - MTP - Maseczki, Terror i Propaganda. Chińczycy tak ograniczyli terrorem wirusa w Wuhan i prowincji Hubei, że zdążył rozprzestrzenić się na Afrykę Ameryki i wyspy Oceanii, a nie zdążył rozprzestrzenić się po całych Chinach ? Od kwietnia w Chinach nikt nie umarł ale nadal 1 -2 osoby dziennie (worldmeters.info) umierają w ... zbuntowanym Hong Kongu. W Polsce pandemia rozszalała się z początkiem września po wymianie ministra zdrowia na doktora ekonomii i możliwości wysyłania na testy przez lekarzy rodzinnych, którzy wysyłali przynajmniej kogoś kto ma przynajmniej objawy jakiejkolwiek infekcji czy choroby a nie tylko "bezobjawowych". Rada Medyczna i minister zdrowia z dr ekonomi na czele trzęsą i rządzą Polską a Kaczyński na to pozwala? Nie ma wyjścia jeśli nie będzie obostrzeń to opozycja i skorumpowani medycy wespół z prywatnymi mediami zrobią mu kipisz, że będzie po 30tyś dziennie a UE zamknie granice bo będzie to kraj wysokiego ryzyka. Do wyboru, albo ponad 40 tyś trupów i brak obostrzeń albo ponad 40tyś trupów z obostrzeniami z przekazem "rząd coś robi ale ludzie się nie stosują".Tak się też składa że elektorat PIS to ludzie 60+ słabo wykształceni i nieinternetowi, szczególnie zagrożeni plandemią, nie wybaczyliby przekazów medialnych, że rząd nic nie robi i nawet maseczek nie nakazał nosić. Kto wymógł maseczki na rządzie od16 kwietnia 2020? Media, ze starym przekazem bo "ludzie się domagają".
Raxo - 20-02-2021, 21:23
Temat postu:
Cytat:
Rada Medyczna i minister zdrowia z dr ekonomi na czele trzęsą i rządzą Polską a Kaczyński na to pozwala?

Kaczyński nie ma tu nic do "pozwalania" bo sam się trzęsie ze strachu. Dostał ofertę nie do odrzucenia zwaną "globalną pandemią", którą musi realizować. W przeciwnym razie nawiedzi go seryjny samobójca albo pęknie mu opona w limuzynie.

Poniżej link do artykułu na temat tzw. "Kanadyjskiego planu pandemii":
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/obwolany-falszerstwem-kanadyjski-plan-pandemii-wypelnia-sie-na-naszych-oczach
Noema - 20-02-2021, 22:10
Temat postu:
Raxo, potrzebne jest ciągłe jątrzenie tematu koronawirusa, żeby ludzie nie mogli ochłonąć, rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć rzeczywistość. Trzeba im nieustannie tę rzeczywistość zasłaniać nowymi mutacjami wirusa, lockdownami, szczepionkami, liczbą zmarłych i chorych itd.

Po blisko roku koronaparanoi jedynie fanatycy i cynicy żyjący z „pandemii” czują się w tym klimacie doskonale, cała reszta krzyczy, że chce normalnie żyć. Nie ma wyjścia z tej pułapki. Miała nim być szczepionka, ale widać gołym okiem, że szczepionka służy przedłużeniu, nie skróceniu „pandemii”.

Pamiętacie jak mówiono nam, że będziemy nosić maski do czasu wynalezienia szczepionki? Teraz słyszymy, że będziemy nosić maski także po przyjęciu szczepionki. Mało tego, mówi się, że będziemy nosić maski również po pokonaniu pandemii. A najnowsze zalecenie to noszenie dwóch masek. Jak długo? Jeśli ktoś jeszcze naiwnie wierzy, że to się kiedyś skończy to po raz kolejny wyjaśniam, że to się nigdy nie skończy. Każą nam chodzić w tych szmatach na twarzy do końca życia. I będzie coraz gorzej. Każą nam zakładać po trzy maski, albo i po cztery. I większość będzie zakładać – jedni ze strachu przed wirusem, a inni pod groźbą mandatu. Noszenie masek nie zatrzymuje wirusa. Noszenie masek szkodzi zdrowiu. Maski mają przypominać o pandemii i jako takie są elementem kampanii zastraszania i terroryzowania społeczeństwa. I to właśnie jest ich funkcja.

„Pandemia” koronawirusa pokazała, że nie ma takiego idiotyzmu, którego by ludzie nie przyjęli jako mądrość objawioną. Dlatego jestem przekonana, że coraz więcej osób będzie zakładać dwie maski, a nawet trzy, będzie inhalowała się dwutlenkiem węgla i drobnoustrojami wyhodowanymi na tej szmacie w przeświadczeniu, że ratuje życie sobie i innym. I przekonani, że postępują właściwie, będą chwalić się, że są mądrzy, odpowiedzialni i okazują szacunek innym. Takie są skutki ignorancji połączonej ze strachem napędzanym przez codzienną propagandę.

https://wprawo.pl/katarzyna-ts-glupota-ukarana/

Sytuacja przypomina tę w jakiej znajduje się choćby stado krów, by nie szukać innego przykładu (zwracam uwagę, że rządzący traktują nas jak bydło mówiąc o odporności stadnej i wyszczepieniu). Pasterz zapewnia krowom wszystko: wyżywienie, schronienie na noc, ale i ochronę przed drapieżnikami. Gdyby nagle jedna z krów doznała niewytłumaczalnej iluminacji i próbowała powiedzieć innym krowom coś w ten deseń: „Słuchajcie, zauważyłyście, że raz na jakiś czas jedna z nas znika i nigdy więcej się nie pojawia? To pasterz ją zabija, a potem kroi na kawałki i zjada. Podobny los finalnie czeka nas wszystkie” – spotkałaby się tylko z niedowierzaniem i kpinami. „Po co ten, który tak o nas dba i dzięki któremu żyjemy miałby robić z nami coś tak strasznego i niemieszczącego się w głowie? To nonsens!”. Zrozumienie takiej sytuacji wykracza poza percepcję biednych krówek i można je eksploatować do woli. Ludzie są również przekonani, że znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego. Nawet ci, którzy ogarniają, że pandemia jest fikcją, myślą w większości, że chodzi tu o globalną politykę decydentów chcących urządzić świat po swojemu. A co jeśli ci ostatni są zaledwie świadomymi bądź nieświadomymi wykonawcami sił analogicznie transcendentnych względem człowieka jak ten wobec krowy? Krowa żyje w tym samym świecie co my, a nie dostrzega cywilizacji, polityki, sztuki – nawet jeśli jest w tym zanurzona po uszy. Nam może się podobnie wydawać, że nie istnieje nic poza dostępnymi nam zmysłami. Tymczasem głębsza struktura rzeczywistości może nas przenikać i dla bytów ją zamieszkujących możemy być dosłownie hodowani jak bydełko. Taka może być przyczyna obecnej sytuacji – eksploatacja energetyczna ludzkości, wzbudzanie strachu przed nieistniejącym zagrożeniem i generowanie najbardziej niskich emocji. Ale czy tak jest to nie wiem.


Raxo - 20-02-2021, 22:43
Temat postu:
Noema napisał/a:
Nie ma wyjścia z tej pułapki. Miała nim być szczepionka, ale widać gołym okiem, że szczepionka służy przedłużeniu, nie skróceniu „pandemii”.

Zgadza się, szczepionka to zasłona dymna, która miała zwiastować naiwnym powrót do normalności.
I nawet zakładając, że tak się stanie, to nie łudźmy się, że na długo. Korporacje nachapały się na pandemii jak nigdy wcześniej, więc nawet jak skończy się jedna, to za chwilę rzekomo "wybuchnie" druga i cyrk zacznie się od nowa - co z resztą już przewiduje dyżurny światowy wirusolog i epidemiolog Bill Gates:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8078349,bill-gates-szczepionki-kolejna-pandemia-moze-byc-dziesieciokrotnie-gorsza.html

Jedyną opcją powrotu do względnej normalności byłyby masowe protesty, włączając w to może nawet przewrót na Wiejskiej. Tylko kto miałby tego dokonać? Lemingi mające dostęp do Netflixa i kebaba na dowóz nie ruszą tyłka, z kolei starsze pokolenia ogłupione przez telewizornie mają wtłaczane do głów że rząd o nich dba jak nigdy a lockdowny to dla wspólnego dobra.

Chciałoby się być optymistą, jednak patrząc realnie, to póki co jesteśmy w czarnej d*pie bez wyjścia.
Noema - 20-02-2021, 23:06
Temat postu:
Raxo, mamy do czynienia ze znanym w psychologii, polityce i innych dziedzinach syndromem gotowanej żaby. Jak dotąd żaba zwana narodem zaciska zęby i wytrzymuje temperaturę w narodowym kotle, ale wiadomym jest, że cel ostateczny to ugotowanie żaby. Pytanie, co się z żabą stanie jest o tyle zasadne, że zbliżamy się do finału – za chwilę białko zacznie się ścinać, a to proces nieodwracalny. Czy żaba w nadziei na ściągnięcie kotła z ognia cierpliwie poczeka, czy wyskoczy zanim będzie za późno?

https://krokdozdrowia.com/syndrom-gotujacej-sie-zaby-takiego/

Ostateczne rozwiązanie kwestii żabiej nastąpi w najbliższym czasie. Jeśli kolejne podniesienie temperatury nie wywoła paniki w kotle, to za chwilę ci, którym rząd PiS się wysługuje (Niemcy, USA, Izrael, korporacje), będą mieli na stole polskie żabie udka.


Raxo - 24-02-2021, 16:30
Temat postu:
Na 3. marca zaplanowana jest konferencja, na której Makrela ma ogłosić łagodzenie obostrzeń:

https://www.money.pl/gospodarka/niemcy-koncza-z-lockdownem-merkel-chce-zniesienia-czesci-obostrzen-6610933565369216a.html

Nieźle musiało trzepnąć Makrelą w sondażach skoro zmuszona jest do takiego ruchu. Jeszcze parę tygodni temu nie chciała nawet słyszeć o luzowaniu czegokolwiek.

I druga sprawa - co teraz pocznie PiS? Przecież małpują Zachód (czytaj Niemcy) w dokręcaniu śruby obywatelom na każdym kroku. Dopiero co Niedzielski zarządził trzecią falę (chociaż nie wiadomo gdzie i kiedy skończyła się druga) a tu taki numer kanclerka chce im wywinąć...
Auderman - 24-02-2021, 18:36
Temat postu:
Jak to co pocznie ?

Ta ich śmieszna epidemia upada. Ich reżim tonie. Oprócz tego że coraz więcej ma ich zdanie w dupie to jeszcze to co narazie poczęli by tą epidemię utrzymać się nie sprawdziło. Przecież to otwarcie hoteli akurat na koniec sezonu skłoniło tłumy do wyjazdu w góry. I mimo tych tłumów w Zakopanem czy wszędzie jedyne miejsce gdzie mogą zrobić
to co mieli czyli lockdown w warmińsko-mazurskim zamiast całego kraju jak zakładali. Jeszcze te nowe mutacje co rząd specjalnie sprowadził do kraju miały być w chuj zaraźliwe okazały się w miarę zjadliwe i wywołały „wzrosty” mieszczące się w granicy błędu statystycznego. Te ostanie doświadczenia pokazują że wirus jest w możliwym odwrocie. Ostatnio zaczęli uruchamiać nowe punkty do testowania czyli znowu planują masowe testy bo jak wiadomo więcej testów to więcej zachorowań. Tonący brzytwy się chwyta czyli możemy się jeszcze spodziewać że wyjmą jeszcze asy, które trzymają w rękawach od swoich banksterskich garniturów ale to że ich statek epidemia utonie to jest kwestia czasu.
Pirat - 24-02-2021, 20:36
Temat postu:
Czas na uporządkowanie chronologiczne pewnych zdarzeń. Niestety, co do zasady, pamięć ludzka w zakresie zjawisk społecznych nie sięga dalej niż tydzień wstecz, stąd ktoś musi przypomnieć:

a) kwiecień 2020 - Szumowski jednoznacznie stwierdza, że noszenie maseczek nikogo przed niczym nie chroni,

b) przed wyborami prezydenckimi Morawiecki twierdzi, że przyłbice są najlepszym sposobem zapobiegającym transmisji wirusa i kupuje przyłbice dla wszystkich członków komisji wyborczych w wyborach prezydenckich,

c) październik - Niedzielski wraz z Morawieckim wprowadzają bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust - "nieważne jak, ważne, aby nos i usta były zasłonięte; może to być chusta, bandamka, szalik, maseczka, przyłbica" - twierdził Niedzielski. UWAGA: w dniu ogłoszenia tego obowiązku liczba stwierdzonych zakażeń nie przekraczała 800 dziennie,

d) po wprowadzeniu obowiązku powszechnego zakrywania nosa i ust liczba zakażeń wzrasta w skrajnym przypadku do 25.000 dziennie. Jak ocenić efektywność (skuteczność) tego obowiązku?

e) mniej więcej od grudnia, przed każdą konferencją Niedzielskiego zapowiadającą nowe obostrzenia wzrasta ilość testów, a tym samym ilość testów pozytywnych; nikt nie podaje udziału pozytywnych w ilości wykonanych testów,

f) w międzyczasie - od listopada do stycznia - wprowadzane zostają kolejne zakazy prowadzenia działalności - nie ma to żadnego wpływu na spadek ilości zakażeń,

g) dzisiaj Niedzielski i jakaś nowa "autorytet" podaje, że nic nie chroni przez transmisją tak jak maseczki i tylko one są dozwolone.

Ludzie (pomijam covidiotów) mają już dość kretyńskich i ciągle przedłużanych obostrzeń. Niektóre nie mają żadnych wskazań medycznych i służą tylko upodleniu. Parafrazując Jandę, czuję się jakby PiS na mnie srał i to nie od wczoraj, ale od roku.
wodkangazico - 24-02-2021, 22:05
Temat postu:
Cytat:
październik - Niedzielski wraz z Morawieckim wprowadzają bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust - "nieważne, jak, ważne, aby nos i usta były zasłonięte; może to być chusta, bandamka, szalik, maseczka, przyłbica" - twierdził Niedzielski.

Wspominałem już co nieco - uczciwie przyznać trzeba, w grudniu, przed świętami, obowiązek ten dla zdecydowanej większości obywateli, a także wielu miejsc, znieśli.

1. Przestał np. dotyczyć:
a) uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej itp.,
b) osób, wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby:
- administracji publicznej,
- wymiaru sprawiedliwości,
- kultury,
- kultu religijnego,
- oświaty,
- szkolnictwa wyższego,
- nauki,
- wychowania,
- opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
- obsługi bankowej,
- handlu,
- gastronomii,
- usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
- turystyki,
- sportu,
- obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
jak również - uwaga - w:
- budynkach biurowych,
- budynkach socjalnych
.
a ponadto, wielu innych osób wymienionych w $27 ust.3 rozporządzenia z 21 grudnia 2020 r.

2. Pierwsze zdanie tego ustępu 3 nie pozostawia żadnych wątpliwości - wszystkie takie osoby, zwolnione są z nakazu zasłaniania ust i nosa w:
a) środkach publicznego transportu zbiorowego,
b) na statkach pasażerskich w żegludze krajowej,
c) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
- na drogach i placach,
- na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
d) na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
e) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
f) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
g) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
h) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
i) na statkach powietrznych.

Ograniczenia wobec ww. osób i miejsc to m.in.:
1a), 1b) i 2f) - jeżeli zarządzający budynkiem postanowi inaczej, czyli że "maski włóż". Przy czym, musi to być zarządca budynku, nie zaś np. właściciel sklepu w wynajętym pomieszczeniu.
1b) - jeżeli osoba wykonująca bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów jest w czasie jej wykonywania
i parę innych, dotyczących np. kierowców.


Jak z powyższego ewidentnie wynika, do zwolnienia z nakazu maskowania twarzy na tzw. świeżym powietrzu oraz środkach transportu - w tym, w pociągach, tępe kierpocie!!! - kwalifikuje się każdy, kto w firmie, w której pracuje, ma budynek biurowy lub socjalny, a także każdy, w tym przedsiębiorcy, kto choćby odwiedza urząd skarbowy w celu złożenia PIT-a.
Ponadto każdy uczeń, student i przedszkolak.

I, co istotne, by spławić na ulicy psy, wystarczy rzecz oświadczyć. Nie trzeba żadnego papieru. No, chyba że wydruk $27 rozporządzenia, ale tu trzeba by trafić na takiego, co czytać umi.
Jak się takim coś nie spodoba, niech sobie zbierają dowody do sądu we własnym zakresie.
I tu rzecz ważna - spotkanie z psami nagrywamy.
Bo ściemniają po sądach bez mrugnięcia okiem.

Tak więc, majt..., to jest: maski w dół!
Oddychamy pełną piersią, dotleniamy zwoje i obmyślamy tortury dla komuny.
Na tyle wymyślne, coby się jej za lekko nie zdechło. Chytry
Noema - 24-02-2021, 22:32
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Ludzie (pomijam covidiotów) mają już dość kretyńskich i ciągle przedłużanych obostrzeń. Niektóre nie mają żadnych wskazań medycznych i służą tylko upodleniu. Parafrazując Jandę, czuję się jakby PiS na mnie srał i to nie od wczoraj, ale od roku.

Duda wrócił z nart, więc Ministerstwo Covida może już zamknąć stoki i dokręcić śrubę hotelarzom. Macherzy NWO zapewne się cieszą z tego pisowskiego DDM (deprywatyzacja, depopulacja, milicyjne państwo). Polska może się jeszcze wyrwać z tego galopu lemingów. Lęk przed „pandemią” to jedynie kawałek rzeczywistości. Bardziej realny jest lęk przed zbrojnym ramieniem rządu (tj. Policja, Sanepid). Myślę, że rozwinie się nam stan analogiczny do schyłkowego okresu rządów PZPR, ideowej poprzedniczki PiS. Mianowicie stan równoległych rzeczywistości. W tym okresie będzie funkcjonować oficjalna fasada covidowa, a realne życie będzie się toczyć swoją drogą. Zresztą w miarę normalne życie toczy się na prowincji, natomiast dużo gorzej jest w większych ośrodkach miejskich (np. Wrocław), gdzie zamaskowanych covidian jest dużo więcej. Posłuchajcie vlogera, który relacjonuje swój pobyt w Bolesławcu (miasto powiatowe na Dolnym Śląsku).


wodkangazico - 26-02-2021, 10:12
Temat postu:
https://fakehunter.pap.pl/challengeII
Jak myślicie, tutejsza produkcja by się kwalifikowała?
Nie śmiem wątpić.
Może zgłoszę, co?
Zdanie tych oszołomów, nikogo i tak nie obchodzi, a 6 koła ulicą nie chodzi.
Taki mam - wiem, menda jestem - biznesplan... Chytry
Noema - 26-02-2021, 14:09
Temat postu:
wodkangazico, rząd PiS (via PAP) walczy z fake newsami? Buhahaha... Niech zaczną od siebie! Od początku tej medialnej pandemii każdy myślący człowiek wie, że podawane przez Ministerstwo Zdrowia statystyki to kpiny z rozumu i ze wszystkich możliwych nauk ścisłych. Ci ludzie kłamią tak, jakby nie było internetu i każda informacja nie mogła być zweryfikowana w czasie rzeczywistym. Ta głupota rządzących, covidowych celebrytów i pseudo dziennikarzy poraża!

Ogłupianie ludzi trwa w najlepsze i trwać będzie tak długo jak długo ludzie będą czerpać wiedzę o Polsce i świecie z mediów głównego ścieku. Tak jak w powieści Prusa „Faraon”, gdy kapłani nastraszyli lud zaćmieniem Słońca przedstawiając je jako gniew boga, tak teraz odbywa się straszenie koronawirusem, który pozabija nas, jeśli nie będziemy nosić szmat na twarzy. Wiedza naukowa nie ma żadnego znaczenia!

Starsi ludzie wiedzę na temat „pandemii” czerpią wyłącznie z telewizji, a tam od ponad roku na każdym kanale trwa 24 godziny na dobę śmiertelnie zabójcza „pandemia” i trup ściele się gęsto jak w Bergamo, a co kilka dni pojawiają się nowe coraz bardziej zjadliwe szczepy i mutacje tego zabójczego wirusa. Stąd ten strach wśród seniorów. I stąd ta bezrefleksyjna chęć zaszczepienia się naprędce skleconym i nieprzebadanym preparatem chemicznym. Nie rozumiem tylko jednego. Dlaczego ci starsi, doświadczeni przez życie ludzie (wojna, komuna, plan Balcerowicza) pozabijaliby nas, młodszych nie noszących masek? Jedyna odpowiedź jaka mi się nasuwa to okoliczność, że oni nigdy nie czuli się wolnymi, my zaś tę wolność demonstrujemy. I to ich wkurwia.

Pamiętacie zeszłoroczne apele rządu, żeby zostać w domu na Wielkanoc, bo to pozwoli na w miarę normalne Boże Narodzenie? Pamiętacie apele, żeby zostać w domu na Boże Narodzenie, bo to pozwoli na normalną Wielkanoc? Teraz oczywiście będą apele o pozostanie w domu na Wielkanoc, żeby móc normalnie obchodzić Boże Narodzenie. I tak w kółko...

Jeżeli luzują durnowate obostrzenia to tylko po to, by poprawić sobie chwyt na naszej szyi. Chwilowe luzowanie ma tylko upuszczać ciśnienie, a cytowane bez ładu i sensu statystyki wyssane przez Niedzielskiego z brudnego palca Morawieckiego, mają uzasadniać tezę, że Polacy „nie dorośli do normalnego życia”. Ważnym celem tego chwilowego luzowania jest też wytworzenie odpowiedniej dramaturgii i dynamiki „pandemii”, która przeciwdziała przyzwyczajeniu się ludzi do sytuacji, pozbyciu się panicznego strachu i trzeźwemu spojrzeniu na rzeczywistość.

Obecny „covidowy” stan wojenny jest dla społeczeństwa gorszy niż ten „jaruzelski”. Już przyczynił się do kilkudziesięciu tysięcy nadliczbowych, niecovidowych zgonów. Niszczy psychicznie naród, rujnuje gospodarkę, likwiduje klasę średnią, odbiera dzieciństwo i młodość naszym dzieciom. Ogranicza naszą wolność, upadla nas maskami i poddaje eksperymentowi medycznemu, na myśl którego Josef Mengele dostałby orgazmu. Do tego kłamią 24 godziny na dobę, że to wszystko dla naszego dobra.

Niestety, „pandemia” koronawirusa pokazała, że nie ma takiego idiotyzmu, którego by ludzie nie przyjęli jako mądrość objawioną. Wyłącz TV, włącz myślenie!

PS 1
Jutro rano jadę do Wrocławia. Niech no mi tylko jakiś durny kierpoć KD zwróci uwagę i zacznie straszyć policją, że zamiast komina lub chusty powinnam mieć maseczkę (nieważne, że z podobnego materiału, ważne, że na uszach, bo głupi rząd tak ustanowił). Uprzedzam, że durnego kierpocia nagram komórką, nagranie upublicznię w internecie i narobię wstydu. A jak się mocno wkurwię to jeszcze durnemu kierpociowi wytoczę proces cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie! Tak jak mali przedsiębiorcy wytaczają procesy karne i cywilne konkretnym pracownikom Sanepidu i konkretnym policjantom. Zachęcam, żeby każdy prześladowany pasażer pociągu brał przykład z prześladowanych przedsiębiorców! Nie skarżyć pracodawcy (np. KD) tylko konkretnego pracownika (kierpocia) – widmo wielu kar i odszkodowań finansowych za bezprawne działania, płaconych z własnej kieszeni, może przywróci rozum niektórym covidiotom. A tych w KD nie brakuje, czego już parę razy byłam świadkiem. Co gorsze, odbijało tylko kierpociom płci żeńskiej. Faceci są mądrzejsi?

PS 2
#PozwijKierpocia – to akcja, którą w dobie koronaparanoi chcę zainicjować. Jeśli nasz pociąg będzie opóźniony z wyłącznej winy kierpocia (parę razy mi się to przytrafiło w KD, a ja raczej rzadko jeżdżę pociągami, więc takich sytuacji musi być multum), bo ten bezzasadnie wezwał policję na pasażera, a my z tego powodu poniesiemy stratę (np. spóźnimy się na przesiadkę, na samolot, do pracy, do lekarza etc.) to pozywajmy kierpocia do sądu cywilnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dlaczego w takiej sytuacji odszkodowanie ma płacić przewoźnik utrzymywany z naszych podatków? Niech płaci ten kto zawinił, czyli głupi i nadgorliwy kierpoć. Z prywatnej kieszeni – to najbardziej zaboli i będzie ostrzeżeniem dla innych kierpoci-idiotów.

I żeby nie było... Nie mam nic do kierowników pociągów ani konduktorów. Większość z nich to normalni ludzie, którzy nie uprzykrzają życia pasażerom. Ale jak w każdym środowisku tak i wśród kolejarzy jest niewielki odsetek nadgorliwców, chamów i idiotów (każdy z nas natknął się na kogoś takiego), których należy zwalczać, tak dla dobra pasażerów jak i przewoźników. Dlatego #PozwijKierpocia

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394413#394413
Beatrycze - 27-02-2021, 18:27
Temat postu:
Noema, popieram! Bezczelność niektórych kierpoci KD sięga zenitu i czas to ukrócić. Muszą czuć nad sobą bat.

Jak nie wyłudzanie od pasażerów pieniędzy, jak na przykład tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=335196#335196

to wzywanie policji bez potrzeby, opóźnianie pociągu i narażanie pasażerów na stres, czego doświadczyłam osobiście, o czym pisałam tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=324094#324094

Inni forumowicze też wielokrotnie skarżyli się na chamstwo obsługi pociągów KD. Niektóre incydenty były nawet opisywane w lokalnych mediach.

#PozwijKierpocia OK
Noema - 27-02-2021, 20:59
Temat postu:
Nasi milusińscy wydalili z siebie nowe rozporządzenie covidowe:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

Są tam te wszystkie pierdoły, o których w kółko ględzą oraz jest nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek. Przy czym nie dowiemy się z tego rozporządzenia czym jest owa maseczka. Wiem, że teoretycznie wiadomo, problem jest taki jak ktoś zapyta choćby policjanta o definicję prawną. Nie ma, nie było, nie będzie. Kary też nie będzie, bo przecież te rozporządzenia mają wartość prawną papieru toaletowego.

To tak a propos dzisiejszego wpisu na fanpage KD, który został zbesztany przez komentujących:

https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/posts/3612569228840322

Przypominam, że sądy masowo uchylają mandaty nakładane za brak maseczki, gdyż rządowe rozporządzenia nie mają podstawy prawnej (w załączniku orzeczenie sądu z ostatnich dni). Tak więc nadgorliwi kierpocie niech nie szarżują i nie straszą pasażerów policją, bo ktoś może im utrzeć nosa. Chętnie będę pierwsza!

Ja wiem, że drużyny konduktorskie mają durnowatych przełożonych (na kolei jest selekcja negatywna!), ale to nie ich głupi przełożeni będą ponosić konsekwencje prawne (naczelnicy i dyrektorzy się wykpią) tylko osobiście kierownicy pociągów!

#PozwijKierpocia
Pirat - 28-02-2021, 15:17
Temat postu:
Noema napisał/a:
Nie skarżyć pracodawcy (np. KD) tylko konkretnego pracownika (kierpocia) – widmo wielu kar i odszkodowań finansowych za bezprawne działania, płaconych z własnej kieszeni, może przywróci rozum niektórym covidiotom. A tych w KD nie brakuje, czego już parę razy byłam świadkiem. Co gorsze, odbijało tylko kierpociom płci żeńskiej. Faceci są mądrzejsi?

Jest udowodnione naukowo, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn, a co za tym idzie - są bardziej podatne na wpływy i manipulację. Są też bardziej zawzięte i bezwzględne, bo częściej kierują się emocjami niż rozumem. Wynika to z różnic psychologicznych między płciami. Po prostu tak nas ukształtowała natura w procesie ewolucji.

Na dowód prawdziwy skecz z dworca PKP:

Mała kolejka do kasy biletowej, pani kasjerka, pasażer przy okienku.
- Nie obsłużę pana, pan nie ma maseczki, niech pan założy.
- Pani też nie ma maseczki.
- Ale ja jestem za szybą.
- Ja też jestem za szybą.
Reakcja ludzi z kolejki bezcenna - śmiech.

Feministki i feministów uprasza się o nietoczenie piany z ust w moim kierunku.
Auderman - 28-02-2021, 16:03
Temat postu:
Najwyraźniej szkło chroni tylko z jednej strony No i szkło w takiej postaci to chroni a w postaci przyłbicy to już nie chroni.

Niemniej dzisiaj miałem przyjemność widzieć interwencje policji w pociągu w sprawie zbrodni przeciw jaką jest brak noszenia maseczki. Pociąg +20. Sytuacja, która zaczyna się klarować przypomina znane mi tylko z książek historycznych czasy stalinowskie w ZSRR gdy donosicielstwo to było pierwszy obowiązek obywateli bo inaczej sami by zostali aresztowani. Ta sytuacja wygląda również niemal identycznie jak sytuacja z kwietnia gdy ci którzy wychodzili z domu podczas lockdownu byli linczowani przez porządnych obywateli za roznoszenie śmiercionośnego wirusa.

Niestety ludzie głupi byli są i będą. Mimo mojego wcześniejszego optymizmu jednak pełny lockdown nas czeka w najbliższym czasie. Głupi lud kupił bajeczkę o 2137 mutacjach w kraju, które odpowiadają za z dupy wzięte liczby nowych zakażeń na Mazurach. Z dupy mówię dlatego że po ogłoszeniu obostrzeń w warmińsko-mazurskim nawet przed wdrożeniem liczba tam nowych zaczęła spadać. Jednakże by wyrównać stratę w nowych przypadkach przodować zaczynają pozostałe województwa
wodkangazico - 28-02-2021, 19:12
Temat postu:
I tu Was Szanowni, że tak powiem, z mańki zażyję.
Pewna Bardzo Inteligentna Osoba, której - jak sama twierdzi - los wyciął niezły numer i - skutkiem - musi się męczyć z jednym takim niewydarzonym lat już dwadzieścia, scenkę powyższą rodzajową przeczytwaszy, bez chwili namysłu, z niesłychaną czułością w głosie rzekła:
- I czego rżysz jełopie jeden? Przecież to oczywiste. Jeżeli ona była "za", to ten, co się tak pluł, był "przed".

Pirat, dobrze żeś to wrzucił dopiero teraz, bo bym miał cały łykend do ...
Raxo - 03-03-2021, 20:03
Temat postu:
Zgodnie z przewidywaniami ciotka Aniela przedłuża lockdown w RFN, jednak na razie tylko do 28. marca. "Na razie", ponieważ ogłoszenie kolejnego, długoterminowego lockdownu zapewne wkurzyłoby jeszcze bardziej Niemców:

https://www.dw.com/pl/zmiana-nastroj%C3%B3w-w-niemczech-wi%C4%99kszo%C5%9B%C4%87-za-poluzowaniem-lockdownu/a-56738933

https://www.dw.com/pl/kanclerz-merkel-w-ogniu-krytyki-z%C5%82e-zarz%C4%85dzanie-kryzysowe/a-56744807

Lockdownowe rozgrywki i negocjacje w RFN są kluczowe dla całej Europy - tak długo jak żelazna kanclerka będzie trzymać swoich krótko, tak długo żaden inny kraj nie wyjdzie znacząco przed szereg.
Ralny - 04-03-2021, 01:27
Temat postu:
Noema napisał/a:
Przypominam, że sądy masowo uchylają mandaty nakładane za brak maseczki, gdyż rządowe rozporządzenia nie mają podstawy prawnej (w załączniku orzeczenie sądu z ostatnich dni). Tak więc nadgorliwi kierpocie niech nie szarżują i nie straszą pasażerów policją, bo ktoś może im utrzeć nosa. Chętnie będę pierwsza!

Dokładnie tak. Na potwierdzenie materiał filmowy.


Pirex - 04-03-2021, 13:40
Temat postu:
Rok marksistowskiej paranoi za nami – przetrwał człowiek, przegrała tłuszcza

Dziś w wielu miejscach publikują rozmaite zestawienia, w punktach i w tabelach, gdzie zamieszcza się „informacje” pod tytułem: „Czego nas nauczyła pandemia”. Już w samym czterowyrazowym tytule znajdziemy dwa kłamstwa, poczynając od „pandemii” kończąc na „nauce”. Prawda wygląda tak, że „pandemia” ogłupiła masy i pokazała smutny wskaźnik człowieczeństwa. Gdybym był brutalny swoje podsumowanie zacząłbym i zakończył na pierwszym dniu tej marksistowskiej paranoi. Byłoby to jednak nazbyt brutalne, a przez to niemądre. Kto w tym krótkim czasie nie zorientował się w czym bierze udział, bo uzasadniony strach o własne życie i zdrowie osłabił zdolność do racjonalnej analizy, jeszcze życia nie przegrał. Natomiast nie mam żadnej, ale to żadnej litości dla tych, którzy do dziś nie wyciągnęli żadnych wniosków i nadal tkwią w obłędzie, a gardzę i tępię paranoików „pandemicznych” podtrzymujących tę zbrodnię z głupoty lub cynizmu.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/rok_marksistowskiej_paranoi_za_nami_przetrwa_cz_owiek_przegra_a_t_uszcza
Noema - 04-03-2021, 23:37
Temat postu:
Nieodłącznym elementem nakręcania korona-psychozy jest robienie z ludzi idiotów. W procederze tym uczestniczą mainstreamowe media oraz tzw. autorytety.

https://wprawo.pl/katarzyna-ts-krolowie-covida/
Olaf Skurvensen - 05-03-2021, 21:58
Temat postu:
Tak informacyjnie: W Ełku Straż Miejska potraktowała gościa gazem za brak maseczki, poniżej macie linki:

https://www.youtube.com/watch?v=dkByRGn2eG0

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5E3XjBotk

I jeszcze mam inne pytanie w związku z covidem, gdyby ktoś zechciał mi odpowiedzieć. Doczytałem się, że w pociągach z miejscami rezerwowanymi (tylko) dozwolona jest konsumpcja posiłków. Czy ktoś mi powie, dlaczego nie można konsumować posiłku w pociągu bez miejsc rezerwowanych, a z miejscami rezerwowanymi można, bo chyba nie ma wielkiej różnicy pomiędzy wnętrzem Impulsa KD, a FLIRT-a czy DART-a z IC?
A skoro jest dozwolona konsumpcja w pociągach z miejscami rezerwowanymi, to jaki sens ma zamykanie restauracji, barów etc.?
Krog - 06-03-2021, 18:43
Temat postu:
Chodzi o WARS, żeby nie spowodować jego upadłości. Tak jakby WARS był instytucją niezbedną, której upadlość byłaby niepowetowana stratą dla narodu polskiego. A takna serio, to jest ratowanie zwiącholi i innych kacyków kolejowych.
Ralny - 09-03-2021, 22:41
Temat postu:

Noema - 10-03-2021, 22:19
Temat postu:
Niemieccy „naukowcy” „odkryli”, że koronawirus przenosi się również poprzez pyłki roślinne. Odkrycie na progu wiosny znakomite. Zapewne powiązali to z liczbą kichających wówczas ludzi. Teraz należy czekać na powrót komarów, aby dowiedzieć się, że i te mało sympatyczne owady przenoszą wirusa. I tym sposobem z „pandemii” nie wyjdziemy nigdy!

https://www.rp.pl/Covid-19/210309352-Naukowcy-Pylki-przyczyniaja-sie-do-wzrostu-liczby-zakazen-koronawirusem.html

Dodajmy do tego zakaz pierdzenia, ewentualnie nakaz noszenia maseczek na dupie (w Chinach już grzebią ludziom w odbytach, będą grzebać i u nas) i mamy cyrk jakiego wszechświat jeszcze nie widział.

https://wprawo.pl/katarzyna-ts-covidowy-patyk-w-dupie/

Zaoranie tego świata i rozpoczęcie od początku wydają się jedyną nadzieją. Asteroido, przybywaj!
Lady Makbet - 11-03-2021, 19:38
Temat postu:
Noema napisał/a:
Przypominam, że sądy masowo uchylają mandaty nakładane za brak maseczki, gdyż rządowe rozporządzenia nie mają podstawy prawnej (w załączniku orzeczenie sądu z ostatnich dni). Tak więc nadgorliwi kierpocie niech nie szarżują i nie straszą pasażerów policją, bo ktoś może im utrzeć nosa.

Czas obalić mit obowiązkowych maseczek. Wbrew powszechnej opinii wprowadzenie właściwej delegacji do ustawy nie przesądziło sprawy. Maseczki jak były, tak nadal są dobrowolne. Dla wszystkich. Lub może poprawniej byłoby powiedzieć: dla tych, którzy tego chcą.

Maseczki są dobrowolne:
https://multimatum.pl/wpisy/maseczki-sa-dobrowolne/
Noema - 11-03-2021, 20:55
Temat postu:
Lady Makbet, świetna analiza prawna!

Wielogodzinne noszenie masek szkodzi zdrowiu. Już po 90 minutach noszenia maska staje się rozsadnikiem bakterii i wirusów. To, że w Polsce trzeba je nosić na świeżym powietrzu, jest skutkiem osobistego uporu Niedzielskiego. Nie wiadomo czy chodzi o upokorzenie gojów, czy też maski mają być widocznym symbolem „pandemii” i narzędziem kampanii zastraszania.

https://wprawo.pl/uwaga-zmiana-w-przepisach-o-maskowaniu-osoby-z-chorobami-neurologicznymi-ukladu-oddechowego-i-krazenia-zwolnione-z-nakazu/

A covidiotom już zwyczajnie odpierdala. Nie tylko kierpociom, także kierowcom autobusów. To skutek prania mózgów przez media głównego ścieku.

https://gazetawroclawska.pl/pasazer-mial-szalik-zamiast-maseczki-kierowca-wyrzucil-go-z-autobusu-i-wtedy-sie-zaczelo/ar/c1-15483648

Wyłącz TV, włącz myślenie!

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394756#394756
Olaf Skurvensen - 12-03-2021, 12:51
Temat postu:
Wczoraj byłem w delegacji, na którą musiałem pojechać pociągiem i byłem świadkiem bardzo ciekawego zdarzenia.
Przed odjazdem jakiś koleś robił fotki Pendolina i Kierpoć przychrzanił się do niego o robienie zdjęć. Z samej tej utarczki słyszałem niewiele, ale Kierpoć wezwał SOK-istów i od tego momentu już obserwowałem, co i jak, zatem usłyszałem, ze Kierpoć przychrzania się do gościa mówiąc mu, że ma nieprawidłową zasłoniętą twarz. Zdziwiło mnie to bardzo, bo "fotograf" miał dokładnie zasłoniętą twarz, co prawda tylko kominem, ale aż do wysokości oczu. Kiedy przyszli SOK-iści, fotograf podszedł do nich, opuścił komin poniżej twarzy i pokazał im pod tym kominem ... prawdziwą maskę Śmiech
Chyba Kierpoć nieźle miał się z pyszna, bo natychmiast podał sygnał odjazdu i odjechał tym swoim Pendolinem, a SOK-iści po prostu sobie poszli ..., a koleś zaczął robić fotki Impulsa stojącego na sąsiednim torze (którym nota bene ja podróżowałem) Smile
I teraz zagadka - dlaczego Kierpoć przychrzaniał się do gościa, który - jak się okazało, miał właściwie zasłoniętą twarz? Oczywiście pomijam występujące w społeczeństwie różnice zdań w kwestii "nosić maski czy nie nosić", bo sam, jak już wspominałem, noszę maskę, gdy jest to niezbędne, nie noszę, jeśli nie trzeba ...
Odpowiedź na zagadkę brzmi: "Fotograf" wyglądał względnie niegroźnie i Kierpoć chciał mu "pokazać władzę" ... Myślę, że gdyby "Fotograf" nie miał w ogóle żadnej maski, a wyglądałby groźnie, Kierpoć zapewne udałby, że go nie widzi ...
Cóż, nie byłem tutaj stroną, lecz jedynie obserwatorem zaistniałego zdarzenia i nie skorzystam z #PozwijKierpocia ale mam pytanie, na które może ktoś z Forumowiczów zechce mi odpowiedzieć. Mianowicie, co ma Kierpoć do gościa chodzącego po peronie, który nie wchodzi do pociągu rządzonego przez tegoż Kierpocia i w ogóle nim nie jedzie?
Victoria - 16-03-2021, 22:07
Temat postu:
Nie będzie mandatów za brak maseczek w transporcie. Projekt Lewicy odrzucony

Przewoźnicy kolejowi czy autobusowi dalej nie będą mogli nic zrobić pasażerowi, który nie nosi maseczki. Projekt przepisów umożliwiających wystawienie mandatu odrzuciła Komisja Infrastruktury głosami PiS i Konfederacji.

Przewoźnicy autobusowi i kolejowi wielokrotnie zwracali uwagę na to, że żadne przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie umożliwiają przewoźnikowi, ani kontrolerowi biletów działającemu w imieniu przewoźnika, usunięcia z pociągu z użyciem jakichkolwiek środków przymusu, podróżnego, który nie stosuje się do wprowadzonego obowiązku zasłaniania ust i nosa. W grudniu grupa posłów Lewicy wniosła projekt nowelizacji prawa przewozowego, która umożliwiałby nakładanie kar lub wyproszenie z pojazdu pasażera, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nie-bedzie-mandatow-za-brak-maseczek-w-transporcie-projekt-lewicy-odrzucony-101489.html
Pirat - 16-03-2021, 22:57
Temat postu:
Cytat:
W grudniu grupa posłów Lewicy wniosła projekt nowelizacji prawa przewozowego, która umożliwiałby nakładanie kar lub wyproszenie z pojazdu pasażera, który nie stosuje się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Lewicowe "el clasico" czyli przymusy, nakazy, zakazy i kary.

Różnica między lewicą a komunizmem jest jak różnica między ziemniakiem a kartoflem. Nazwa niby inna, ale w gruncie rzeczy chodzi dokładnie o to samo.
Victoria - 18-03-2021, 20:26
Temat postu:
Noema napisał/a:
Niech no mi tylko jakiś durny kierpoć KD zwróci uwagę i zacznie straszyć policją, że zamiast komina lub chusty powinnam mieć maseczkę (nieważne, że z podobnego materiału, ważne, że na uszach, bo głupi rząd tak ustanowił). Uprzedzam, że durnego kierpocia nagram komórką, nagranie upublicznię w internecie i narobię wstydu. A jak się mocno wkurwię to jeszcze durnemu kierpociowi wytoczę proces cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie! Tak jak mali przedsiębiorcy wytaczają procesy karne i cywilne konkretnym pracownikom Sanepidu i konkretnym policjantom. Zachęcam, żeby każdy prześladowany pasażer pociągu brał przykład z prześladowanych przedsiębiorców! Nie skarżyć pracodawcy (np. KD) tylko konkretnego pracownika (kierpocia) – widmo wielu kar i odszkodowań finansowych za bezprawne działania, płaconych z własnej kieszeni, może przywróci rozum niektórym covidiotom.

O tym w poniższym vlogu. Osobiście znam ludzi, którzy wytaczają procesy konkretnym funkcjonariuszom policji i urzędnikom Sanepidu za bezprawnie nałożone mandaty karne i kary administracyjne, które zostały umorzone przez sądy. SOK-iści i nadgorliwi kierpocie niech to obejrzą, bo jak trafią na prawnie ogarniętego pasażera to się finansowo nie pozbierają. #PozwijKierpocia


Pirat - 19-03-2021, 19:52
Temat postu:
Noema napisał/a:
Są tam te wszystkie pierdoły, o których w kółko ględzą oraz jest nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek. Przy czym nie dowiemy się z tego rozporządzenia czym jest owa maseczka. Wiem, że teoretycznie wiadomo, problem jest taki jak ktoś zapyta choćby policjanta o definicję prawną. Nie ma, nie było, nie będzie. Kary też nie będzie, bo przecież te rozporządzenia mają wartość prawną papieru toaletowego.

Rozmowa z infolinią Ministerstwa Zdrowia w sprawie definicji maseczki, w odniesieniu do rozporządzenia narzucającego obowiązek noszenia maseczek.
Noema - 19-03-2021, 21:39
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Osobiście znam ludzi, którzy wytaczają procesy konkretnym funkcjonariuszom policji i urzędnikom Sanepidu za bezprawnie nałożone mandaty karne i kary administracyjne, które zostały umorzone przez sądy.

Ja też znam. Między innymi mój rodzony szwagier wytacza proces babie z Sanepidu. Grozi jej 50 tys. złotych w ramach zadośćuczynienia za bezprawne nękanie.

Czas pobłażliwości dla milicji i innych służb nękających Polaków ewidentnie się skończył. Durni sokiści i kierpocie nękający pasażerów niech też mają się na baczności. Bo nie będzie litości!

Katokomunistyczny rząd PiS i wasi przełożeni umyją ręce. To wy z prywatnych kieszeni będziecie płacić ludziom odszkodowana i zadośćuczynienia za wasze bezprawne działania na służbie. Także za opóźnione z waszej winy pociągi i wymierne straty (utrata skomunikowania, spóźnienie do pracy etc.) jakie pasażerowie poniosą z tego tytułu. Zapamiętajcie to sobie!

#PozwijKierpocia


wodkangazico - 19-03-2021, 23:03
Temat postu:
Czy ktoś orientuje się w internetowym stanie rzeczy na temat sklepów, lokali, punktów itp., gdzie odmawiają obsługi z powodu braku szmaty na ryju?
Istnieje jakaś strona, gdzie ludziska mogą zgłaszać adresy i nazwy miejsc, które należy promować jako przyjazne kowidowej ciemnocie?
Pytam, bo żymiańskie szukajki, co oczywiste, jakoś słabo radzą sobie z frazą.
Pirex - 20-03-2021, 14:23
Temat postu:
Noema napisał/a:
Czas pobłażliwości dla milicji i innych służb nękających Polaków ewidentnie się skończył. Durni sokiści i kierpocie nękający pasażerów niech też mają się na baczności. Bo nie będzie litości!

Katokomunistyczny rząd PiS i wasi przełożeni umyją ręce. To wy z prywatnych kieszeni będziecie płacić ludziom odszkodowana i zadośćuczynienia za wasze bezprawne działania na służbie. Także za opóźnione z waszej winy pociągi i wymierne straty (utrata skomunikowania, spóźnienie do pracy etc.) jakie pasażerowie poniosą z tego tytułu. Zapamiętajcie to sobie!

#PozwijKierpocia

Tak na szybko wygooglowałem parę artykułów prasowych dotyczących tego, o czym mówi Noema. Nie wszystkie takie sytuacje trafiają do mediów - jest to tylko czubek góry lodowej!

Osobiście deklaruję, że jeśli mój pociąg będzie opóźniony z winy kierpocia to wytoczę mu proces cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Mało tego, będę do tego namawiał wszystkich pasażerów pociągu.

Dość terroru kolejowych covidiotów!

https://www.olsztyn.com.pl/artykul,koronawirus-awantura-w-pociagu-o-brak-maseczki-interweniowala-policja,30618.html

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/leszno-woj-wielkopolskie-dworzec-kolejowy-pasazerka-bez-maseczki-koronawirus/1h61v8y
Noema - 20-03-2021, 20:00
Temat postu:
Pirex, tak trzymać! OK

Warto przypomnieć czym jest odszkodowanie, a czym zadośćuczynienie. W wielkim skrócie, bo to nie jest poradnik prawny...

Odszkodowanie to rekompensata finansowa za poniesione straty materialne. Jeśli z czyjejś winy stracimy 1000 zł to możemy domagać się od tej osoby odszkodowania w wysokości 1000 zł. Natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za poniesione szkody niemajątkowe (straty moralne, zdrowotne itp.).

Od tej samej osoby lub instytucji można domagać się zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia, przy czym zadośćuczynienie może być wielokrotnie większe od odszkodowania.

Tutaj dobrym przykładem jest Tomasz Komenda, który niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Sąd przyznał mu ponad 800 tys. zł odszkodowania za utracone dochody oraz 12 mln zł zadośćuczynienia za straty moralne.

Przełóżmy to teraz na kolej. Jeśli nasz pociąg będzie opóźniony z wyłącznej winy kierpocia, bo ten bezzasadnie wezwał policję do pasażera bez szmaty na twarzy, a my z tego powodu poniesiemy stratę (np. spóźnimy się na przesiadkę, na samolot, do pracy, do lekarza) to możemy pozwać kierpocia do sądu cywilnego o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dlaczego w takiej sytuacji odszkodowanie miałby płacić przewoźnik utrzymywany z naszych podatków i biletów? Niech płaci ten kto zawinił, czyli głupi i nadgorliwy kierpoć. Z prywatnej kieszeni – to zaboli najbardziej i będzie ostrzeżeniem dla innych kierpoci-idiotów. A tych nie brakuje:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394762#394762

Stąd akcja #PozwijKierpocia, gdyż bardzo często to od widzimisię kierownika pociągu zależy czy nasz pociąg dojedzie na czas do celu. Przy większych opóźnieniach gros pasażerów ma jakieś straty materialne (spóźnienie na przesiadkę, na samolot, do pracy itp.) oraz moralne (niepotrzebny stres, odwołana wizyta lekarska, która może pogorszyć stan zdrowia, brak opieki nad dziećmi itp.). To przekłada się na konkretne pieniądze, których należy domagać się od kierpocia, który bezzasadnie spowodował opóźnienie pociągu.

Zanim pójdzie się do sądu warto dogadać się z kierpociem w ramach ugody pozasądowej. Jeśli kierpoć na ugodę nie pójdzie (tzn. dobrowolnie nie zapłaci nam odszkodowania i zadośćuczynienia), wtedy zostaje sąd.

Tutaj przykład z KD (takich sytuacji na kolei jest dużo), wprawdzie niezwiązany z epidemią, ale moim zdaniem kwalifikujący się do pozwu cywilnego przeciwko kierpociowi:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=324094#324094

W pociągu było ok. 300 osób. Niech tylko 5% pasażerów wytoczy kierpociowi procesy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a komornik nie zejdzie z kierpocia do końca życia. Przemawia do wyobraźni?

A tutaj Wrocław i znana już sytuacja z pociągu PKP Intercity. Zakładam, że policję wezwał nadgorliwy kierpoć. Pasażerowie tego opóźnionego pociągu zamiast siedzieć jak te sieroty, powinni wziąć od kierpocia jego numer służbowy, za pośrednictwem sądu (via policja i PKP IC) ustalić jego dane personalne oraz adres zamieszkania i wytoczyć mu proces cywilny. Ja w każdym razie tak bym zrobiła.


Auderman - 21-03-2021, 01:07
Temat postu:
Cytat:
Czy ktoś orientuje się w internetowym stanie rzeczy na temat sklepów, lokali, punktów itp., gdzie odmawiają obsługi z powodu braku szmaty na ryju?
Istnieje jakaś strona, gdzie ludziska mogą zgłaszać adresy i nazwy miejsc, które należy promować jako przyjazne kowidowej ciemnocie?
Pytam, bo żymiańskie szukajki, co oczywiste, jakoś słabo radzą sobie z frazą.

Stworzenie takiej wyszukiwarki to by było samozaoranie się kowidowej ciemnoty bo u podstawy ich wiary leży to że każde miejsce ma być przyjazne dla kowidian. Mając na myśli przyjazne oczywiście informuję że tak jak ta pewna grupa społeczna chce by było. Taka wyszukiwarka by tylko udowodniła że nie każdego interesują i ruszają wydawane w ministerstwie prawdy artykuły o dramatach karetek na podjazdach, czy na oddziałach w szpitalach a to według ich wiary jest nie do pomyślenia. Każde miejsce powinno czcić kult świętej maseczki. Takie przykłady można tylko mnożyć i mnożyć
Victoria - 31-03-2021, 21:39
Temat postu:
Noema napisał/a:
Niech no mi tylko jakiś durny kierpoć KD zwróci uwagę i zacznie straszyć policją, że zamiast komina lub chusty powinnam mieć maseczkę (nieważne, że z podobnego materiału, ważne, że na uszach, bo głupi rząd tak ustanowił). Uprzedzam, że durnego kierpocia nagram komórką, nagranie upublicznię w internecie i narobię wstydu. A jak się mocno wkurwię to jeszcze durnemu kierpociowi wytoczę proces cywilny o odszkodowanie i zadośćuczynienie! Tak jak mali przedsiębiorcy wytaczają procesy karne i cywilne konkretnym pracownikom Sanepidu i konkretnym policjantom. Zachęcam, żeby każdy prześladowany pasażer pociągu brał przykład z prześladowanych przedsiębiorców! Nie skarżyć pracodawcy (np. KD) tylko konkretnego pracownika (kierpocia) – widmo wielu kar i odszkodowań finansowych za bezprawne działania, płaconych z własnej kieszeni, może przywróci rozum niektórym covidiotom.

O tym w poniższym vlogu. Osobiście znam ludzi, którzy wytaczają procesy konkretnym funkcjonariuszom policji i urzędnikom Sanepidu za bezprawnie nałożone mandaty karne i kary administracyjne, które zostały umorzone przez sądy. SOK-iści i nadgorliwi kierpocie niech to obejrzą, bo jak trafią na prawnie ogarniętego pasażera to się finansowo nie pozbierają. #PozwijKierpocia


Krog - 03-04-2021, 16:55
Temat postu:
Tak wygląda legislacja i prawo PiS w praktycznym zastosowaniu.
Ralny - 16-04-2021, 07:57
Temat postu:
Nakaz maskowania nadal bezprawny pomimo nowelizacji ustawy. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

Powszechny nakaz maskowania nadal jest bezprawny pomimo nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, który 2 kwietnia 2021 roku umorzył postępowanie przeciwko osobie obwinionej o to, że w dniu 28 grudnia 2020 roku nie miała maseczki w miejscu publicznym. Sąd uznał, że czyn ten nie może być uznany za zabroniony.

Czytaj więcej:
https://wprawo.pl/nakaz-maskowania-nadal-bezprawny-pomimo-nowelizacji-ustawy-postanowienie-sadu-rejonowego-w-minsku-mazowieckim/
Lady Makbet - 19-04-2021, 12:42
Temat postu:
Pirat, szokujące nagranie, ale jakże prawdziwe. Wniosek nasuwa się jeden: tylko pacyfikacja spasionych covidowym żarciem świń medycznych zakończy tę pandemię.

50 tys. lekarz, 12 tys. pielęgniarka - życie jak w Madrycie:


Auderman - 23-04-2021, 11:11
Temat postu:
Znalezione w internecie. Uważajcie co robicie ze swoimi rękami bo teraz za brak dyscypliny to na kolei będzie grozić komisja

https://pbs.twimg.com/media/EzpGe9NWQAEEyzc?format=jpg&name=900x900
Noema - 24-04-2021, 16:10
Temat postu:
Auderman, to już nawet nie jest śmieszne. To jest żałosne. Stanowi to kolejny dowód na to, że na kolei jest selekcja negatywna. Im wyższe stanowiska służbowe, tym głupsi ludzie je zajmują.

Na miejscu tego maszynisty, który popełnił zbrodnię przywitania się ze swoim zmiennikiem, odpowiedziałabym na to wezwanie w następujący sposób:

Nieszanowny panie Kajzer, kierowniku drużyn trakcyjnych,

W nawiązaniu do pańskiego absurdalnego, rodem z Barei, durnowatego wezwania do złożenia wyjaśnień, sugeruję, abyś pochylił pan głowę i rozpoczął bieg. Ściana się znajdzie.

Z idiotami nie rozmawiam. Bez odbioru.

Z poważaniem,
Szanowny Pan Maszynista, który jeszcze nie zidiociał.


Cytując papugę von Nogay'a z filmu „C.K. Dezeretrzy” – Kajzer idiot.

Młot
Lady Makbet - 27-04-2021, 17:35
Temat postu:
Noema, na covid zgłupiało więcej ludzi niż zachorowało. Ludzie tego pokroju nie rozumieją, że są śmieszni i odrażający dla rozumnego marginesu społeczeństwa. Nie widzą własnej głupoty. Dla nich to my jesteśmy durniami, którzy nie zauważają geniuszu obecnej władzy. Jestem przekonana, że gdyby rząd ogłosił, że wirus unosi się metr nad ziemią lub wyżej, to pracownikom PKP IC kazaliby chodzić na czworakach i taki pan Kajzer bezwzględnie by to egzekwował.
Noema - 14-05-2021, 06:14
Temat postu:
Kolejni covidioci w PKP Intercity i nękanie pasażera:

https://www.facebook.com/100269138250974/videos/1731116727276169/

Z dedykacją dla zidiociałych kierpociów PKP Intercity:

Wierzę w koronawirusa wszechmogącego, stworzyciela paniki i maseczek, i w Simona – eksperta jedynego, guru naszego, który się począł z chęci zysku wielkiego, narodził się dla Pfizera, umęczon pod pustym Szpitalem Narodowym, zstąpił do rządu i trzeciego dnia się wzbogacił, wstąpił do grona covidowego, siedzi po prawicy premiera Morawieckiego, stamtąd przyjdzie szczepić żywych i umarłych. Wierzę w wirusa świętego, święte WHO, święty rząd Morawieckiego i ekspertów jego. Wierzę w maseczki szmaciane, obcowanie z dystansem, domu nieopuszczanie, ciała po szczepieniu odradzanie. Zbaw mnie paszporcie covidowy, na wieki wieków. Amen.

Wyznanie wiary covidianina wykuć na pamięć i wygłaszać przez głośniki w pociągach PKP Intercity!


Olaf Skurvensen - 15-05-2021, 22:46
Temat postu:
Przeglądając stronki internetowe znalazłem świeżą informację pod tytułem:
Otwarcie gastronomii... i kubeł zimnej wody. Czytelniczka pokazała paragon
Znajdziecie go pod linkiem

https://www.o2.pl/biznes/otwarcie-gastronomii-i-kubel-zimnej-wody-czytelniczka-pokazala-paragon-6639969332611648a

Jak widać - po zniesieniu części obostrzeń w kwestii knajp, ceny nad morzem zwariowały
Noema - 20-05-2021, 19:07
Temat postu:
10 marca br. napisałam:

Dodajmy do tego zakaz pierdzenia, ewentualnie nakaz noszenia maseczek na dupie (w Chinach już grzebią ludziom w odbytach, będą grzebać i u nas) i mamy cyrk jakiego wszechświat jeszcze nie widział.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394743#394743

Śmieszkowałam sobie z maseczek na dupie i oto okazuje się, że świnie mogą oddychać tlenem przez odbyt. Ludzie prawdopodobnie też.

https://www.tvp.info/53861570/niewydolnosc-pluc-oddychanie-swinie-moga-oddychac-tlenem-przez-odbyt-ludzie-prawdopodobnie-tez

Biorąc pod uwagę poziom zidiocenia społeczeństwa, nie zdziwię, gdy politycy nakażą nam zasłaniać maseczką nie tylko usta i nos, ale i odbyt. Skoro ludzie uwierzyli w życiodajny eliksir pandemiczny, który bezrefleksyjnie przyjmują w ramach eksperymentu medycznego, to uwierzą we wszystko. Nawet w to, że pierdzenie rozsiewa śmiercionośnego wirusa.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=395700#395700
Pirat - 22-05-2021, 23:56
Temat postu:
Redaktor Marek Majcher wyrzucony z pociągu!

8 maja 2021 roku, w pociągu Express InterCity relacji Warszawa – Kraków, redaktor Marek Majcher został zaatakowany przez pracowników IC. Powodem ataku był brak maseczki u redaktora, z noszenia której jest on zwolniony. Mimo, iż pracownikom okazał on zwolnienie dobrowolnie, do kontroli czego nie są uprawnieni. To nie wystarczyło - pracownicy IC zatrzymali pociąg na stacji w Opocznie i wezwali policję.

Czytaj więcej na czujny.pl
aanniiaa - 23-05-2021, 00:12
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Redaktor Marek Majcher wyrzucony z pociągu!
(...)
Powodem ataku był brak maseczki u redaktora, z noszenia której jest on zwolniony.
(...)

Hmmm... Czy powodem zwolnienia jest jego choroba psychiczna...?
Pirat - 23-05-2021, 01:59
Temat postu:
Obowiązek noszenia maseczki nie ma zastosowania w przypadku osób, które nie mogą zasłonić nosa i ust ze względu na:

- całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
- zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Osoby niemogące zasłaniać ust i nosa na podstawie powyższych powodów, zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego występowanie opisanych wyżej schorzeń. Takie zaświadczenie lub inny dokument należy przedstawić na żądanie:

- policji,
- straży gminnej,
- Straży Granicznej (w lotniczych przejściach granicznych),
- Straży Ochrony Kolei (na obszarze kolejowym, w pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych).

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
Ralny - 29-05-2021, 14:45
Temat postu:
Wyrzucony z pociągu PKP IC za brak maseczki redaktor Marek Majcher z wizytą w Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy:

https://www.facebook.com/100269138250974/videos/483807909614263
Noema - 29-05-2021, 16:19
Temat postu:
Ralny, ciekawe nagranie, ukazujące to, o czym mówimy na forum już od kilkunastu lat. Że działacze związkowi i kolejarskie związki zawodowe to dno i kilometr mułu. Najgorszy syf na polskiej kolei.

Mam nadzieję, że pan Marek Majcher (którego pozdrawiam, jeśli zagląda na nasze forum) nie odpuści kolejarzom z PKP Intercity i korzystając z okazji przypominam o akcji #PozwijKierpocia:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394553#394553

Beton PKP trzeba tępić jak szkodniki na polu uprawnym!

Swoją drogą, skoro Małgorzata Oszywa z PKP Intercity, jedna z przewodniczących kolejarskiego „kołchozu” związkowego jakim jest Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy, wystosowała do zarządu PKP Intercity paszkwil na redaktora Marka Majchera, to czy podobne pismo nie zostało spłodzone na mój temat za akcję #PozwijKierpocia... Question
wodkangazico - 29-05-2021, 21:35
Temat postu:
Cytat:
Swoją drogą... czy podobne pismo nie zostało spłodzone na mój temat za akcję #PozwijKierpocia...

Wpierwej musieliby ją znaleźć, a - jak by to ująć - nie jest łatwo. Wink
Noema - 12-06-2021, 17:20
Temat postu:
Nie wszyscy medycy sprzedali się rządowi i koncernom farmaceutycznym za covidowe srebrniki. Konferencja stowarzyszenia niezależnych lekarzy i naukowców. Dwie godziny, które warto poświęcić, słuchając choćby na raty. Wszystkim zainteresowanym prawdą, a nie rządową propagandą i medialną ściemą, serdecznie polecam.

https://www.cda.pl/video/77651358f
Pirat - 09-07-2021, 21:33
Temat postu:
Zaraza kiblowa

Najwyraźniej tak już jest, że raz na jakiś czas ludzkość musi zgłupieć. I to zgłupieć kompletnie, dokumentnie i bezapelacyjnie. Obecnie jesteśmy świadkami takiego zgłupienia i chociaż wydaje się, że nic już nas nie uratuje, to nie traćmy nadziei. Ta kowidowa paranoja musi kiedyś minąć. Póki co możemy obserwować, jak osoby, które chciałyby uchodzić za istoty rozumne, robią z siebie pośmiewisko opowiadając takie duby smalone, androny i kocopoły, że normalny człowiek z wrażenia zbiera szczękę z podłogi. Oto najnowszy wykwit mądrości wygłoszonych przez doktora Pawła Grzesiowskiego. W czwartek (8.07.2021) Grzesiowski udzielił „Gazecie Wyborczej” wywiadu, w którym wskazał na epidemiczne ryzyko związane z chodzeniem do toalety.

Czytaj więcej na wprawo.pl
wodkangazico - 10-07-2021, 08:55
Temat postu:
Cytat:
Rozwiązaniem mógłby być nakaz chodzenia za stodołę. Ma ono tę przewagę nad chodzeniem do toalety, że za stodołą występuje bezcenny czynnik wietrzenia, który może przesunąć wirusa w miejsce, gdzie nikt nie przyjdzie. Chociaż to też nie jest stuprocentowa gwarancja bezpieczeństwa, bo ktoś może jednak przyjść tam, gdzie właśnie wisi przesunięty wirus i nieszczęście gotowe. A poza tym nie każdy ma stodołę, więc nie byłoby to rozwiązanie idealne.

Pani Katarzyna, jak zwykle w formie, ale...
Irańczycy poszli za stodołę i co? Okazało się, że jednak, dosłownie i w przenośni, różowo nie jest.
Pomarańczowo, niestety, też nie.
Pamiętacie, co potrafiły tse-tse? Pytanie figuralne - retoryczne, znaczy. Nikt przecież nie przyzna się, że stary, a młodych nie dotyczy wogle, bo pomimo kilku(-nastu?) reform szkolnictwa, wciąż są tak potwornie obciążeni nałukom, że aż minister Czarnek znów musi interweniować, by przypadkiem nie przegrzali się czytaniem czego niepotrzebnego.
Ale, wracając do much, nasze na pewno nie są gorsze.
Tak czy inaczej, trzeba sprawdzić. Szczególnie, że dawno nie było "fali", a kolejna wciąż nie wyszła ze stadium "scenariusza".
A więc, do dzieła Narodzie Wy... - taa, już, chciałaby dusza do pejsatego raju - szczepiony!
Słoik po musztardzie umyć, kilka egzemplarzy - najlepiej tych zielonych - złapać i wysyłamy, powiedzmy, na adres Naczelnej Izby Lekarskiej.
Z dopiskiem "Dla Eksperta Grzesiowskiego".
Victoria - 10-07-2021, 11:35
Temat postu:
Koronaparanoja - przykłady z życia wzięte.


Auderman - 10-07-2021, 22:27
Temat postu:
Uwaga - wieść z ostatniej chwili

W piątek moja uczelnia ogłosiła sukces programu szczepień. Od 5 maja udało się wyszczepić wymagane 70% studentów czyli 100% chętnych, którzy byli wymagani do otrzymania nagrody. Zapytacie się jakiej. Otóż odpowiedź znajduje się w mailach jakie prowadzący rozesłali do studentów chcących wziąć udział w zajęciach letnich: „W związku z zagrożeniem pojawienia się nowej mutacji COVID-19 władze uczelni odwołują wszystkie zajęcia zaplanowane na okres wakacyjny począwszy od 1 sierpnia do 31 września” Oczywiście wszystkie zajęcia miały się odbyć w formie stacjonarnej, dla ścisłości. Żalów było co nie miara na grupkach studenckich jednak wszyscy przyjmą to na klatę „bo mamy epidemię straszliwego wirusa” Wprawdzie epidemia co swoje żniwo zbiera głównie w telewizji ale i to wystarczy by sami „studenci” na samą nazwę stan epidemii reagowali zatwierdzoną przez rząd reakcją. Natomiast ciekawi mnie sama kwestia co takiego miały na myśli władze uczelni. Czy to jest głupota czy zwyczajna bezczelność i obłudność?
Pirex - 11-07-2021, 17:35
Temat postu:
Uratować swój normalny świat!

Każde pokolenie ogłasza koniec świata, przynajmniej tego świata, który był. Dla jednych koniec świata nastąpił, gdy kobiety założyły spodnie, dla innych, gdy dzieci przestały ustępować starszym miejsca w tramwaju. Jak widać świat przetrwał i co więcej będzie trwał nadal. Oczywiście podane przykłady są oklepane i prześmiewcze, ale istnieją takie zmiany zapowiadające koniec świata, z których ciężko się śmiać. Od blisko dwóch lat trwa i nakręca się paranoja, jakiej dotąd nie było. Niektórzy porównują obecną „pandemię” do AIDS, co w moim przekonaniu nie jest uprawnione i to z tylu powodów, że nie ma sensu się tym zajmować. Bliższe i sensowniejsze porównanie odnosi się do świńskiej i ptasiej grypy, w tych przypadkach podobieństwo nie tylko występuje, ale samo się narzuca. Zasadnicza różnica polega na tym, że poprzednie „pandemie” były prototypami i nie odpaliły z taką siłą, jaką planowano.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/uratowac-swoj-normalny-swiat/
Beatrycze - 28-07-2021, 12:04
Temat postu:
Rząd nie wprowadzi obostrzeń dla niezaszczepionych? Wyręczą go zatrudniający

Nawet jeśli rząd nie wprowadzi istotnych obostrzeń dla niezaszczepionych pracowników, to wyręczą go zatrudniający.

Firmom coraz bardziej doskwierają ograniczenia w pozyskiwaniu informacji o tym, którzy z pracowników przyjęli preparat przeciwko COVID-19.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8216615,rzad-nie-wprowadzi-obostrzen-dla-niezaszczepionych.html
Pirat - 28-07-2021, 22:40
Temat postu:
Pandemia potrwa przynajmniej do końca 2022 roku. Tak wynika z publicznie dostępnych źródeł, publikacji i dokumentów organizacji międzynarodowych (Fundacja Rockefellera, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, G20).


Noema - 29-07-2021, 12:14
Temat postu:
Pirat, bardzo dobry film, dający do myślenia. Oczywiście wyznawcy covida powiedzą, że to teorie spiskowe, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że świat zwariował na covid. Trafnie to zjawisko socjologiczne w innym wątku opisała Lady Makbet. Nie cytuję tylko odsyłam do jej posta:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=396789#396789

Zacytuję natomiast świetny (moim zdaniem) tekst, na który natknęłam się w internecie. Miłej lektury:

###

Covidowy test na inteligencję

Realizowana obecnie depopulacja ludności świata poprzez „szprycowanie”, wymagała wcześniejszego ustalenia przez organizatorów tego „tańca śmierci” kogo zamordować, a kogo zachować przy życiu!

Podczas wcześniejszych prób depopulacji (w czasie II wojny światowej), selekcji kto „do roboty”, a kto „do gazu” dokonywał na rampie kolejowej obozu koncentracyjnego niemiecki żołdak. Na podstawie wyglądu więźniów decydował on o ich życiu i śmierci. Ta metoda selekcji jest współcześnie nie do powtórzenia z powodu głównie skali planowego ludobójstwa.

Samozwańczy „liderzy ludzkości” (żydowska światowa mafia) wymyślili więc metodę selekcji prostszą, tańszą i „samoobsługową”. Zdecydowali oni, że w pierwszej kolejności trzeba wymordować osoby najgłupsze, gdyż w „nowej normalności” nie będzie z nich żadnego pożytku.

Jak takie osoby wyłonić z całej ludzkiej populacji w sposób tani, szybki i pewny?

Metoda test genialnie prosta! Należy za pomocą mediów światowych rozpowszechnić jakieś prymitywne kłamstwo bardzo łatwe do zdemaskowania i zobaczyć, którzy ludzie dali się na ten szwindel nabrać. Na przykład nazwać covidem grypę sezonową i nałgać w telewizorach, że jest to śmiertelna zaraza!

Aby dać ludziom mądrym szansę na właściwą ocenę sytuacji, wszelkie informację służące do weryfikacji kłamstwa są łatwo dostępne, naukowcy i lekarze demaskujący oszustwo covidowe są dopuszczani do mediów (nawet rządowych, patrz „Warto rozmawiać” w polskiej telewizji), media internetowe są im bez specjalnych przeszkód udostępniane.

Słowem ilość statystyk, opinii i publikowanych badań jest tak ogromna i ogólnie dostępna, że każdy człowiek który ma choć trochę oleju w głowie, od razu połapie się, że ktoś próbuje go zrobić w konia!

Ale ludzie głupi, leniwi intelektualnie, nie potrafiący wyciągać logicznych wniosków z prostych faktów, uwierzą w każdą brednię o ile zostanie ona odpowiednio nagłośniona przez media!

I właśnie tacy ludzie których jest zdecydowana większość, w telewizyjne brednie uwierzyła na znak czego pozakładała na twarze cuchnące szmaty, choć niezliczone badania pokazują, że szmaty te przed niczym nie chronią, natomiast stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i życia!

I znów milionom ludzi na całym świecie nie chciało się sięgnąć po naukowe opracowania, które są ogólnie dostępne, tylko ślepo uwierzyła prymitywnemu kłamstwu mediów, tym razem dotyczącemu noszenia masek!

Kto się dał nabrać na telewizyjną „pandemię”, jednocześnie oblał egzamin z inteligencji i tym samym wydał sam na siebie wyrok śmierci.

Ci nieszczęśnicy tłoczą się teraz w kolejkach do rzeźni (zwanych obecnie punktami szczepień), oszukani powtórnie, tym razem w ten sposób, że proponowane im trucizny nazwano szczepionkami, które zapewnią im prawie, że nieśmiertelność! I w tym wypadku jest to prymitywne kłamstwo bardzo łatwe do zdemaskowania przez każdego osobnika, który ma więcej zwojów mózgowych niż kura!

Selekcja populacji świata w celu wyłonienia durni przeznaczonych do depopulacji przebiega bardzo sprawnie i nie ma takiej siły, która by ją powstrzymała!

Ludzie rozsądni i mądrzy, którzy w mig rozszyfrowali oszustwo covidowe mogą się tylko bezradnie i z przerażeniem przyglądać zbiorowemu samobójstwu dużej części swoich rodaków, nie mogąc w żaden sposób obudzić ich z jakiegoś niezrozumiałego oszołomienia!


https://wolnemedia.net/covidowy-test-na-inteligencje/
Beatrycze - 30-07-2021, 14:10
Temat postu:
Minister Zdrowia: Nie szczepisz się? Szef będzie mógł cię przesunąć na inne stanowisko

Myślimy o projekcie zakładającym, że firmy, które wykażą zaszczepionych pracowników, zwłaszcza mających kontakt z klientami, nie będą miały obostrzeń – powiedział w rozmowie z „Faktem” minister zdrowia Adam Niedzielski. Dopytywany o kwestię przesunięcia niezaszczepionego pracownika na inne stanowisko, ocenił, że miałoby to rację bytu.

Więcej:
https://www.tvp.info/55124040/adam-niedzielski-nie-szczepisz-sie-szef-bedzie-mogl-cie-przesunac-na-inne-stanowisko
Victoria - 05-08-2021, 12:27
Temat postu:

Beatrycze - 10-08-2021, 15:59
Temat postu:
Polityczna burza wokół obostrzeń w pociągach. Pasażerowie masowo ściągają maseczki

Nakaz noszenia maseczek w pociągach dzieli polityków. - Nie rozmawiam dużo podczas podróży z posłem Jakubem Kuleszą, bo on nie zasłania ust i nosa - przyznała Joanna Mucha z Polski 2050. Zareagował na to "wywołany" reprezentant Konfederacji uznając, że jego koleżanka z Sejmu "żali się w mediach". Tymczasem Paulina Matysiak (Lewica) upomina kolejarzy, że nie kontrolują, czy podróżni mają maseczki.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-08-10/polityczna-burza-wokol-obostrzen-w-pociagach-pasazerowie-masowo-sciagaja-maseczki/
Beatrycze - 14-08-2021, 12:43
Temat postu:
Pracodawcy będą mogli sprawdzać, czy pracownicy są zaszczepieni? O sprawie mówił na antenie radia RMF FM Waldemar Kraska z resortu zdrowia.


Pirex - 16-08-2021, 17:19
Temat postu:
Podsumowanie sanitarnych absurdów.


Lady Makbet - 17-08-2021, 20:40
Temat postu:
Pośmiejmy się trochę. Humor w czasach kowidozy.


Pirat - 21-08-2021, 06:38
Temat postu:
Pracownicy dostaną zielone i czerwone certyfikaty COVID-19

Ministerstwo Zdrowia zdradziło Radiu ZET pierwsze szczegóły dotyczące szykowanego systemu certyfikatów szczepienia dla pracowników. Pracodawcy będą mogli dzięki nim weryfikować, czy zatrudniony nie stwarza zagrożenia epidemicznego i w razie konieczności kierować go na stanowiska z jak najmniejszą liczbą kontaktów międzyludzkich.

Czytaj więcej na radiozet.pl
Noema - 26-08-2021, 19:20
Temat postu:
Ministerstwo Zdrowia zdradziło Radiu ZET, że pracuje nad certyfikatami dla pracowników, by umożliwić pracodawcom odróżnienie bezpiecznych zatrudnionych (zaszczepionych i „zielonych”) od niebezpiecznych (niezaszczepionych i „czerwonych”). Przedsiębiorcy dostaną także prawo przesuwania pracowników bez szczepień na inne stanowiska. A czy będą mogli „niebezpiecznych” zatrudnionych zwolnić?

https://biznes.radiozet.pl/News/Niezaszczepieni-beda-zwalniani-MZ-o-certyfikatach-dla-pracownikow


Victoria - 27-08-2021, 18:59
Temat postu:
Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby niezaszczepiony pracownik mógł być wysłany na urlop bezpłatny. To oznacza segregację sanitarną oraz jawną dyskryminację osób niezaszczepionych. Co na to kolejarskie związki zawodowe?

https://www.money.pl/gospodarka/niezaszczepieni-pracownicy-pojda-na-bezplatny-urlop-zdecyduje-szef-6676497053039456a.html


Noema - 27-08-2021, 20:00
Temat postu:
Victoria napisał/a:
Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby niezaszczepiony pracownik mógł być wysłany na urlop bezpłatny. To oznacza segregację sanitarną oraz jawną dyskryminację osób niezaszczepionych. Co na to kolejarskie związki zawodowe?

Jak to co? Siedzą cicho zamiast już dymić. Ba, jestem przekonana, że beton związkowy chętnie dyskryminacji sanitarnej przyklaśnie. Tylko patrzeć jak na kolei ujawnią się małe Hitlerki (myślę, że najprędzej w PKP Intercity). Od dawna wieszczę na tym forum, że tak jak przymuszani do szczepień są żołnierze czy nauczyciele, tak samo przymuszani będą kolejarze. To tylko kwestia czasu!

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=395700#395700

Za komuny kolejarze byli w awangardzie walki o wolność (niedawno była 41. rocznica antyrządowego strajku lubelskich kolejarzy). A dziś? Wydmuszki zamiast jaj.

Pamiętajcie szeregowi kolejarze: jak dacie im palec to najpierw odgryzą wam rękę, a potem zeżrą was z butami. Ostrzegałam!

A propos PKP Intercity i covidiotów wśród kolejarzy, red. Marek Majcher ponownie nadaje z pociągu EIC bez szmaty na twarzy:

https://www.facebook.com/watch/?v=362026945463243
Pirat - 27-08-2021, 21:44
Temat postu:
Szokujący projekt rządu! Paszport kowidowy jako przepustka do pracy

W czwartek (26.08.2021) w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej segregację sanitarną w miejscu pracy. Przepisy pozwalają pracodawcy uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia pracownika, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Galanonim - 28-08-2021, 19:15
Temat postu:
"Pandemia cenzury" i "To się samo komentuje" - Grzegorz Płaczek, Piotr Szlachtowicz.


Beatrycze - 30-08-2021, 12:48
Temat postu:
Nie zaszczepiłeś się? Zarobisz mniej! Rządowy projekt wzbudza ogromne kontrowersje

Przydzielenie innego rodzaju pracy, wysłanie na bezpłatny urlop to tylko niektóre możliwe konsekwencje, jakie będzie mógł zastosować pracodawca względem niezaszczepionego pracownika. Roboczy projekt ustawy zapewni możliwość dostępu do informacji o tym, czy pracownicy są zaszczepieni.

Więcej:
https://gazetawroclawska.pl/nie-zaszczepiles-sie-zarobisz-mniej-rzadowy-projekt-wzbudza-ogromne-kontrowersje/ar/c1-15775344
Victoria - 31-08-2021, 13:00
Temat postu:
Noema napisał/a:
Jak to co? Siedzą cicho zamiast już dymić. Ba, jestem przekonana, że beton związkowy chętnie dyskryminacji sanitarnej przyklaśnie. Tylko patrzeć jak na kolei ujawnią się małe Hitlerki (myślę, że najprędzej w PKP Intercity). Od dawna wieszczę na tym forum, że tak jak przymuszani do szczepień są żołnierze czy nauczyciele, tak samo przymuszani będą kolejarze. To tylko kwestia czasu!

Dziwię się, że na ten temat nie zabrały dotychczas głosu związki zawodowe. To chyba najdobitniej świadczy o tym, czym, dla kogo i po co są u nas obecnie związki zawodowe. "Lex Kraska" w sposób niezwykle drastyczny łamie elementarne polskie prawo. Łamie zasady Konstytucji, łamie co najmniej trzy podstawowe kodeksy prawne (karny, cywilny, pracy), łamie RODO, łamie ustawy zdrowotne. Na to nie tylko nie wolno się zgodzić, ale trzeba się głośno domagać sankcji i odpowiedzialności wobec ludzi, którzy takie rzeczy wymyślają i publicznie proponują. Tylko my sami możemy się obronić przed tym nowym komunizmem, który obecnie próbuje się nam na nowo wprowadzać.

Apeluję do wszystkich kolejarzy, aby zgłaszali nam bezpośrednio (w dyskusji na forum), albo pośrednio (PW, e-mail) wszelkie przejawy dyskryminacji osób niezaszczepionych w miejscu pracy. Dotyczy to także wywierania presji i przymuszania do szczepień przeciw covid. Będziemy nagłaśniać takie przypadki i ostro piętnować kadrę kierowniczą, która się do takiej dyskryminacji posunie.

Sprzedajne związki zawodowe na pewno nie obronią was przed koronistami i sanitaryzmem! Możecie liczyć tylko na nasze forum, które beton PKP nie lekceważy.
Pirat - 31-08-2021, 20:53
Temat postu:
Cytat:
Przydzielenie innego rodzaju pracy, wysłanie na bezpłatny urlop to tylko niektóre możliwe konsekwencje, jakie będzie mógł zastosować pracodawca względem niezaszczepionego pracownika. Roboczy projekt ustawy zapewni możliwość dostępu do informacji o tym, czy pracownicy są zaszczepieni.

Te groźby o represjonowaniu niezaszczepionych w miejscu pracy są jak szczekanie kundelka zza płotu. Grożą, że będą wyrzucać z pracy lub do niej nie przyjmować niezaszczepionych. Chciałbym to zobaczyć w kraju, który musi zatrudniać ponad milion Ukraińców by gospodarka jakoś się kręciła. Trzeba dodać, że wśród ludzi w wieku produkcyjnym, niezaszczepieni to znaczna większość.
Noema - 02-09-2021, 10:31
Temat postu:
Pirat, teoretycznie masz rację. Ale zwróć uwagę na fakt, że w gospodarce rynkowej pracuje niewielka część naszego społeczeństwa. Gros pracowników etatowych to budżetówka. A każdy pracownik sektora publicznego (urzędy państwowe i samorządowe, spółki państwowe i samorządowe, służby mundurowe, oświata itd.) jest zależny od polityków, pośrednio lub bezpośrednio. Tam presja na szczepienia już jest (np. wojsko) lub będzie. Mało tego, wiele firm prywatnych (głównie korporacje) ma pierdolca na punkcie covida i wprowadza segregację sanitarną oraz straszy zwolnieniem z pracy osób niezaszczepionych. Tak więc najbardziej przerąbane mają korposzczury i budżetówka.

Kolejarze są w tej dobrej sytuacji, że generalnie pracowników na kolei brakuje. Nie mówię o administracji (tzw. biurwa), gdzie przerost zatrudnienia jest gigantyczny. Ale na stanowiskach liniowych są wakaty. Co nie oznacza, że nawiedzony prezes jakiejś państwowej lub samorządowej spółki kolejowej nie zechce się przypodobać swym politycznym pryncypałom i nie zaprowadzi segregacji sanitarnej oraz nie zacznie zmuszać swych podwładnych do szczepień. To jest bardzo prawdopodobne! Wyobrażam to sobie w KD, gdzie zarząd jest stricte polityczny i już raz pokazał na co go stać (#Raszówka). Dlatego trzeba dmuchać na zimne, co już zapoczątkowała Victoria ostrzegając kolejowy beton, że faszyzm sanitarny na kolei nie przejdzie i będzie na forum ostro zwalczany.

I właśnie takim sanitarnym skurwysynom, potencjalnym małym Hitlerkom, którym chodzi po głowie zmuszanie kolejarzy do szczepień i dyskryminowanie niezaszczepionych dedykuję film, który pojawił się na forum w wątku o przymusowych szczepieniach:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397367#397367
Olaf Skurvensen - 02-09-2021, 21:41
Temat postu:
Może trochę wychodzę w tym momencie poza branżę kolejową, ale tak króciutko informacyjnie: linie lotnicze WIZZ AIR wprowadzają od początku grudnia obowiązkowe szczepienia załóg samolotów pod hasłem "Niezaszczepieni nie polecą", info na ten temat macie m.in. pod linkiem:
https://www.money.pl/gospodarka/niezaszczepieni-nie-poleca-przewoznik-wprowadza-restrykcje-6678583523683136a.html

Poza tym, jak część już wie, "pojawiła" się nowa mutacja wirusa, tzw. kolumbijska nazwana MU. Szczegóły pod linkiem:
https://www.medonet.pl/koronawirus,mutacje-koronawirusa--wariant-mu-uznany-za-niepokojacy,artykul,84978071.html

Dobrze ktoś kiedyś powiedział, że zabraknie liter alfabetu greckiego dla oznaczania kolejnych odmian, aczkolwiek dziś usłyszałem, że w wyniku protestów nauczycieli matematyki i fizyki nazwano wirusa MU, by nie dawać kolejnym odmianom oznaczeń Sigma i Pi. Brak odmian Sigma i Pi na serio, reszta to żart Laughing
Jedno jest w tym wszystkim zastanawiające. Wszyscy wiemy, że koronawirusy były, są i będą, a tylko ten jest nagłaśniany jak nie wiadomo co. Z drugiej wiele osób doskonale wie, że ... największą kasę robi się na medycynie. I już wiemy, o co biega.
Noema - 02-09-2021, 22:16
Temat postu:
Olaf Skurvensen, to zrozumiałe, ponieważ Sigma (Σ) i Pi (Π) znane są od lat 80. XX wieku. Moje pokolenie wychowało się na nich.

Masz rację, koronawirusy były, są i będą. I jak każde wirusy, nieustannie mutują. To nie jest chiński wynalazek z 2019 roku. Ludzie z osłabioną odpornością umierali, umierają i będą umierać z powodu wielu lżejszych infekcji (choćby wirusy grypy). Za to wynalazkiem jest medialnie napompowana „pandemia” jako element inżynierii społecznej, czy kolokwialnie mówiąc – tresury i zniewolenia ludzi. To media głównego ścieku rozkręciły i do dziś podkręcają koronawirusową histerię, a ciemny lud to kupuje.

SARS-CoV-2 jest jednym z wielu wirusów z grupy „corona”. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pospolite przeziębienie wywołują m.in. koronawirusy? Co to oznacza w praktyce? To, że potencjalnie każdy z nas był wielokrotnie zakażony koronawirusem, co objawiało się katarem, bólem gardła, bólem głowy, kaszlem. Od kilkunastu miesięcy przeziębienie nie istnieje, nawet grypa wyparowała. Jest tylko covid.

O koronawirusach uczyłam się w szkole ponad dwie dekady temu (jestem absolwentką liceum medycznego). Oto strona z mego szkolnego podręcznika:

http://infokolej.pl/download.php?id=13436

Moje dzieci też wyedukowałam w tej kwestii i są już pierwsze efekty. Dzisiaj starszy syn pokłócił się na lekcji z nauczycielką, która stręczyła uczniom szczepionki na covid. Na jutro jestem wzywana do dyrektora szkoły. Będzie się działo!

A oto Sigma (Σ) i Pi (Π), które zadomowiły się w Polsce prawie 40 lat temu:


Pirex - 03-09-2021, 11:50
Temat postu:
PiS na żądanie „Kulczyków” pisze ustawę „na twoje miejsce mam 10 zaszczepionych”

W informacyjnym zgiełku „pandemicznym”, skądinąd celowo wywoływanym, przepadają kluczowe motywacje i biznesy. Od kliku dni mówi się i dzięki Bogu, że się mówi, o „ustawie Kraski”. Po serii „rozporządzeń pandemicznych” jest to kolejny bubel prawny i czysty zamordyzm sprzeczny ze wszystkimi obowiązującymi, w polskim i międzynarodowym prawie, paragrafami dotyczącymi swobód obywatelskich i praw pracowniczych. Taka ustawa, a nawet projekt nigdy nie powinien powstać, jednocześnie trzeba podzielić tę paranoję na dwie części. Ewentualne wejście w życie przepisów byłoby bezprawiem, ale prawdą też jest, którą zresztą sam propagowałem, że to w dużej części martwe prawo.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/pis-na-zadanie-kulczykow-pisze-ustawe-na-twoje-miejsce-mam-10-zaszczepionych/
Olaf Skurvensen - 04-09-2021, 23:48
Temat postu:
Noema napisał/a:
medialnie napompowana „pandemia” jako element inżynierii społecznej, czy kolokwialnie mówiąc – tresury i zniewolenia ludzi.

Święta racja i trafnie dobrane nazewnictwo "inżynieria społeczna". Szacun. Zwróćcie przy tym uwagę, że "tresura i zniewolenie ludzi" to też nie jest wynalazek związany z COVID19. Kiedy ludzie pierwotni podzielili się na tych, co zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i na tych, co pozostali przy koczowniczym, mniej więcej wtedy pojawiła się idea zniewolenia. I tak ewoluowało niewolnictwo, feudalizm ze swoją pańszczyzną i poddaństwem i tak dalej i tak dalej aż do dziś. Od tamtych czasów zmieniło się jedynie to, że nie zmusza się ludzi do określonych zachowań np. pod groźbą śmierci, lecz wymyśla się rozmaite elementy wspomnianej przez Noemę inżynierii społecznej. Zwróćcie uwagę, że ludzie lubią się bać i być może to ktoś wykorzystał, by totalnie poróżnić społeczeństwo. W pociągach i w innych środkach transportu publicznego ludzie się tak żreją między sobą z powodu zakrywania (lub niezakrywania) buzi, że się w głowie nie mieści. "Dziel i rządź" w klasycznej postaci.
A tak trochę dla małej rozrywki - pamiętacie, kto to był Cyrus "Virus" ? Smile
Pirex - 05-09-2021, 12:17
Temat postu:
Noema napisał/a:
Moje dzieci też wyedukowałam w tej kwestii i są już pierwsze efekty. Dzisiaj starszy syn pokłócił się na lekcji z nauczycielką, która stręczyła uczniom szczepionki na covid. Na jutro jestem wzywana do dyrektora szkoły. Będzie się działo!

W temacie polecam felieton Nauczyciele mogą pytać tylko o to, czy ktoś chce się w szkole „zaszczepić”!

https://www.kontrowersje.net/nauczyciele-moga-pytac-tylko-o-to-czy-ktos-chce-sie-w-szkole-zaszczepic/
Ralny - 09-09-2021, 11:15
Temat postu:
Szczepienie albo niższe wynagrodzenie lub bezpłatny urlop?

Szczepienie pracowników będzie wymuszane groźbą niższego wynagrodzenia albo bezpłatnym urlopem? Czy to rozwiązanie może wejść w życie?

Groźba obniżki pensji lub wysyłania na bezpłatny urlop ma wymusić przyjmowanie szczepionek przez zatrudnionych. W praktyce pracodawcy mieliby wyręczyć rząd, ale raczej się na to nie zdecydują.

Czytaj więcej:
https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/5317730,Szczepienie-albo-nizsze-wynagrodzenie-lub-bezplatny-urlop.html
Victoria - 09-09-2021, 12:14
Temat postu:
Noema napisał/a:
Moje dzieci też wyedukowałam w tej kwestii i są już pierwsze efekty. Dzisiaj starszy syn pokłócił się na lekcji z nauczycielką, która stręczyła uczniom szczepionki na covid. Na jutro jestem wzywana do dyrektora szkoły. Będzie się działo!

Podejrzewam, że dyrektor szkoły pożałował, że Cię wezwał. Wink

Covidiański amok obecny jest we wszystkich dziedzinach naszego życia. Co warte podkreślenia, ze wzmożoną siłą uderzył w szkoły i w dzieci. Nie jest jednak tak, że trzeba mu ulegać, a jego twórców traktować jak święte covidiańskie krowy. Czego poniższe nagranie najlepszym dowodem:

https://twitter.com/Kris77Tany/status/1435257937371484164
Noema - 09-09-2021, 22:53
Temat postu:
Kolejny atak wściekłych covidian na pasażera pociągu IC bez szmaty na twarzy:

https://twitter.com/lucek_lucki/status/1436032421867233287
https://twitter.com/lucek_lucki/status/1436033685082546179

Szczerze gardzę tą śmieszną spółeczką PKP. 20 lat patologii na polskich torach!

Beton
Olaf Skurvensen - 10-09-2021, 00:26
Temat postu:
Ale jazda, jeszcze trochę i ludzie zaczną się okładać nawzajem pięściami. "Dziel i rządź" w modelowym wydaniu. A czy nie można by po prostu pozostawić ludziom dowolności? Kto chce, niech nosi maseczkę, kto nie chce, niech nie nosi. Kto chce się zaszczepić, niech się szczepi, kto nie chce, niech się nie szczepi.
I jeszcze tak króciutko informacyjnie: W Wietnamie zamknęli gościa do ciupy za zerwanie się z kwarantanny, poczytajcie tutaj:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-09-07/wietnam-piec-lat-wiezienia-dla-mezczyzny-z-covid-19-ktory-zlamal-kwarantanne/

@Noema
A jak się udała rozmowa z dyrektorem szkoły?

Pozdrawiam wszystkich Drogich Forumowiczów
Prometeo - 10-09-2021, 09:54
Temat postu:
Sukces maseczek tkwi w specjalnych włóknach rozdmuchiwanych.
https://politykapolska.eu/2020/08/07/zaostrzenia-maseczkowe-dyktuja-zydzi-z-wall-street/
Auderman - 10-09-2021, 11:21
Temat postu:
Noema

O kurde ja wczoraj wracałem z Gdańska tylko Lednicą i takich akcji nie było. Dodatkowo gdy babka weszła do przedziału to od razu wszystkim maski nakazała nosić po czym podłaziła do każdego i powtarzała że maski mają założyć a mi nie powiedziała nic. Widać że niektórzy mają jaja by takie rzeczy robić ale niektórzy to tylko się swoich czepiają a opornych zostawiają.
Noema - 10-09-2021, 14:37
Temat postu:
Olaf Skurvensen napisał/a:
@Noema
A jak się udała rozmowa z dyrektorem szkoły?

Po mojej myśli. Zresztą nie byłam jedynym rodzicem wezwanym do szkoły. Były nas trzy matki i dwóch ojców, wszyscy tak nabuzowani i wkurzeni na szkołę, że dyrektor nie wiedział gdzie się przed nami schować. Jak mówi młodzież – rura mu zmiękła. Covidową indoktrynację uczniów dyrektor tłumaczył odgórną dyrektywą – o tym na tej stronie:

https://wprawo.pl/szczepienia-tajna-bron-superbohaterow-men-zatwierdzil-materialy-edukacyjne-naklaniajace-dzieci-do-przyjecia-szczepionek-przeciw-covid-19/

Na ręce dyrektora złożyliśmy stosowne oświadczenia (wzór w załączniku), które polecam wszystkim normalnym rodzicom, którzy nie zgłupieli na covid i mają niepełnoletnie dzieci w wieku szkolnym. Ponadto zażądaliśmy, żeby nasze dzieci nie uczestniczyły w indoktrynacyjnych lekcjach na temat szczepionek na covid. W tym czasie będą przebywały w świetlicy lub bibliotece szkolnej.

Oczywiście zagroziłam kuratorium, prokuraturą, pozwem cywilnym oraz nagłośnieniem sprawy w mediach jeśli moje dzieci (troje w tej szkole) będą w jakikolwiek sposób poddawane covidowej indoktrynacji i segregacji sanitarnej. Podczas rozmowy z wychowawcą klasy ostrzegłam, że jeśli będzie w jakikolwiek sposób mścić się i wyżywać na moim dziecku za klasowy ruch oporu wobec covidianizmu to spotkamy się w sądzie.

A propos klasy, ta wybrała mego syna na swego przewodniczącego. Widać koleżanki i koledzy docenili jego postawę na lekcji, podczas której uczniom prano mózgi na covidową modłę. Wychowawczyni była tym faktem bardzo niepocieszona, gdyż forsowała jakąś kujonkę i swoją lizuskę – dotychczasową przewodniczącą klasy. Syn ma mój charakter, więc zapowiada się ciekawy i burzliwy rok szkolny...
Pirat - 10-09-2021, 23:05
Temat postu:
Obłęd! Brutalna interwencja wobec pasażera bez maski. Mężczyzna został obezwładniony i wyrzucony z pociągu

W czwartek (9.09.2021) na Twitterze zamieszczony został film z interwencji funkcjonariuszy policji i Służby Ochrony Kolei w pociągu PKP. Jeden z pasażerów, który nie miał maski, został brutalnie obezwładniony, a następnie wyrzucony z pociągu. Z rozmowy wynika, że usunięcia pasażera zażądała obsługa zarzucając mu, że nie stosuje się do regulaminu.

Mężczyzna powiedział, że ma prawo jechać pociągiem, ponieważ zapłacił za bilet. Zapytał też, który punkt regulaminu złamał i odmówił opuszczenia pociągu. W odpowiedzi został wyciągnięty z fotela i rzucony na podłogę.

Czytaj więcej na wprawo.pl
wodkangazico - 11-09-2021, 10:15
Temat postu:
Cytat:
Z rozmowy wynika, że usunięcia pasażera zażądała obsługa zarzucając mu, że nie stosuje się do regulaminu.

A rozporządzenie z 6 maja, choć pozmieniane, wciąż, do 30 września poprzedłużane, obowiązuje.
Kolega, jeszcze zimą złapany na ulicy, został przez psów podany do sądu.
Sędzia - że przypomnę, całkowicie niezawisły - odczekał do czasu, kiedy Nasi Umiłowani Właściciele, noszenia szmat na ryju chwilowo przestali nakazywać i wydał postanowienie, że nie ukarze delikwenta, bo - co za fart - skoro przepisy stały się dla niego bardzo, ale to bardzo korzystne, nie musi tego robić.
Czy tym, jakże odważnym posunięciem swędzia wypowiedział swę wojnę systemowi?
A skąd. W czerwcu, podobnych, a właściwie identycznych postanowień naroiło się po kraju co niemiara - kopiuj, wklej po prostu.

Niestety, delikwent, z aktu łaski nie skorzystał. Więcej nawet - w ogóle go to orzeczenie osobnika w czarnej sukience nie zadowoliło. Uniósł się honorem i złożył na niego skargę, żądając odsunięcia od orzekania, z powodu... Niemania umiejętności czytania.
Nie da się ukryć - głupi. Zamiast się cieszyć, że nie musi płacić, jeszcze się burzy.
I jak tu walczyć z pandemią, kiedy po ulicach wciąż hula taki nieodpowiedzialny i aspołeczny element? Very Happy
Noema - 11-09-2021, 17:03
Temat postu:
Cytat:
Obłęd! Brutalna interwencja wobec pasażera bez maski. Mężczyzna został obezwładniony i wyrzucony z pociągu

Sporej części społeczeństwa wyprano już mózgi na covidową modłę, moim zdaniem, nieodwracalnie. Obecne czasy to test człowieczeństwa i charakteru. Wielu go nie zdało i tego już się nie da wymazać.

Przypominam o akcji #PozwijKierpocia (link poniżej). Kierpocia czyli kierownika pociągu. Każdy pasażer, który zostanie potraktowany po chamsku przez kolejarzy powinien wystąpić z pozwem cywilnym o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Do czego gorąco namawiam!

To co dzieje się w pociągach PKP IC to jeden wielki skandal. Pracownicy tej żałosnej spółeczki, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników pociągu, powinni spalić się ze wstydu! Dotyczy to również SOK, która staje się formacją równie znienawidzoną jak komunistyczne ZOMO. To nie zostanie wam zapomniane, a kiedyś przyjdzie czas, mam nadzieję, na rozliczenie...

Beton
Victoria - 11-09-2021, 20:30
Temat postu:
Ja z kolei przecieram szlaki lokalnie, na terenie opanowanym dość solidnie przez kowidian i entuzjastów szczepień, czyli w okolicach Warszawy. Niedawno miałam fajną sytuację w Kolejach Mazowieckich. Wsiadłam z nastoletnią córką, obie bez masek, do załadowanego pasażerami pociągu. Jak okiem sięgnąć, wszyscy omaseczkowani. Znalazłyśmy wolne miejsca i nieco zmieszana siedziałam twardo obok gościa w masce chirurgicznej, który jakoś tak dłużej na mnie zerkał. W pewnym momencie, w połowie podróży, facet ściągnął z twarzy maskę i wrzucił do kosza. Uśmiechnęłam się pod nosem i w fajnym nastroju wysiadłyśmy z pociągu. Nie wiem, czy to mój widok skłonił tego pana do wyrzucenia maski, ale myślę że tak. Duża część niewolników potrzebuje impulsu by zrzucić kaganiec. Takim impulsem jesteśmy my.
Arek - 15-09-2021, 11:16
Temat postu:
Noema napisał/a:
To co dzieje się w pociągach PKP IC to jeden wielki skandal. Pracownicy tej żałosnej spółeczki, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników pociągu, powinni spalić się ze wstydu!

Kolejarze z PKP IC stali się konfidenckimi donosicielami w służbie religii COVIDA:

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/pkp-intercity-bydgoszcz-nie-mial-maseczki-w-pociagu-interwencja-policji/gdceqnc

Pan Roman Nacht, który dwa razy został wyrzucony z pociągu za brak maseczki, z poczuciem humoru kompromituje obsługę pociągów PKP IC. Słuchać od 38. minuty przez ok. 10 minut:


Olaf Skurvensen - 16-09-2021, 00:01
Temat postu:
Cytat:
W czwartek (9.09.2021) na Twitterze zamieszczony został film z interwencji funkcjonariuszy policji i Służby Ochrony Kolei w pociągu PKP. Jeden z pasażerów, który nie miał maski, został brutalnie obezwładniony, a następnie wyrzucony z pociągu. Z rozmowy wynika, że usunięcia pasażera zażądała obsługa zarzucając mu, że nie stosuje się do regulaminu.

Tak tylko informacyjnie: W środę 15.09.2021. Polsat 2 w Wiadomościach o 20.05 również pokazał ten filmik i poinformował, że ten chłopak przyjął mandat w kwocie 100zł i że była tam jeszcze jedna dziewczyna, która mandatu nie przyjęła.
Szkoda, że wraz pandemią koronawirusa, niestety rozwinęła się również, a może przede wszystkim - pandemia wzajemnej nienawiści.
wodkangazico - 19-09-2021, 10:35
Temat postu:
Cytat:
Szkoda, że wraz pandemią koronawirusa, niestety rozwinęła się również, a może przede wszystkim - pandemia wzajemnej nienawiści.

I głupoty.
I potwierdziło się, że najbardziej narażona jest tak zwana służba zdrowia:

Oczywiście, w krajach, gdzie w ogóle jest.
Auderman - 19-09-2021, 12:10
Temat postu:
Najbardziej narażona to jest horda wyznawców świętego słowa z telewizora. I ona upadła jako pierwsza. Medykami kieruje chciwość na pieniądze, które dzięki niej już zarobili. Zarobili w czasie przeszłym bo nie wiadomo co teraz będzie z dodatkami kowidowymi.
Wzajemną nienawiść kreują media ale nie od wiosny 2020 tylko od upadku komuny, kiedy to zaczęły powstawać media alternatywne do jednej prawdy głoszonej przez państwowe media. I to właśnie dzięki nim, dzięki budowanemu przez nich strachowi i nienawiści ta pandemia w ogóle powstała. Na końcu w szeregi pandemiczne dołączyły rządy, które upatrzyły sobie okazję na wprowadzanie swoich chorych pomysłów i władzę absolutną
Noema - 19-09-2021, 14:39
Temat postu:
Auderman, to fakt, że pandemię (plandemię/prankdemię) rozkręciły i wciąż podkręcają media głównego ścieku. Ale pandemia wypaliła, moim zdaniem, z innej przyczyny. Mianowicie postmodernizmu, konkretnie upadku zachodnich demokracji. Chodzi mi tu przede wszystkim o odejście od fundamentów cywilizacji zachodniej (łacińskiej/chrześcijańskiej). Obecny system zachodniego kręgu cywilizacyjnego (Europa Zachodnia/UE, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia) produkuje ludzi słabych, głupich i skrajnie infantylnych (przeciwieństwo np. cywilizacji islamskiej). Brak złożonych emocji, uczuć wyższych, wyznawanej realnej idei, skutkuje obrzydliwie nachalną narracją.

Pandemia nie zaskoczyłaby w zdrowym społeczeństwie, ponieważ na starcie by ją ono odrzuciło. Sądzę, że komuś, kto uwierzył w śmiertelną zarazę bezobjawową, można wmówić dosłownie wszystko. Przyjmowanie kolejnych dawek szprycy oczywiście również. Każdy odmawiający sezonowego szprycowania się trafi do grona płaskoziemców i winnych temu, że pomór nadal trwa. Należy zauważyć swoistą pułapkę, w którą wpadli wszyscy wyszprycowani, którzy twierdzą, że może i z tym wirusem to nie do końca tak się sprawa przedstawia jak telewizja nadaje, ale oszołomy też racji nie mają. Bo epidemia szaleje i oni właśnie rozsądnie postąpili. Odmawiając przyjęcia kolejnych dawek szprycy, niejako przyznaliby słuszność nam, skrajnym szurom, foliarziom i płaskoziemcom. Podejrzewam, iż w zdecydowanej większości, ostatecznie owe osobniki wyzbyte własnej silnej woli, jednak się po kolejne dawki bezrbeluchy zgłoszą. Media głównego ścieku postraszą ich wykluczeniem z grona normalsów, a zostać zaliczonym w poczet foliarski to prawie tak jakby zachorować na covid i umrzeć. Covidiotów takową metodą urobią. Natomiast sam sanitaryzm, jako emanacja komunizmu, zawali się z przyczyn ekonomicznych. Szczepionkowy totalitaryzm, podparty wirusowym obłędem, zbytnio przeczy prawom naturalnym, aby na dłuższą metę się utrzymać. Szaleństwo przybiera straszno-śmieszną postać, jeżeli spojrzeć na nasze, krajowe podwórko. Zamordyzm budują u nas prostacy i kanalie, z najniższej półki. Uciekają się do pospolitych łgarstw, siermiężnej propagandy oraz debilnej argumentacji i prymitywnej, płytkiej emocjonalnie manipulacji psychologicznej.

Pandemia nie byłaby możliwa, gdybyśmy nie żyli w świecie zdominowanym przez masowy przekaz informacji cyfrowej. Do tego informacji docierającej bezpośrednio i natychmiast praktycznie do każdego człowieka, skutkiem umasowienia dostępu do przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych (głównie smartfonów). Dzięki tej masowości możliwe stało się oddziaływanie (głównie poprzez emocje) na niewyobrażalną i nieosiągalną wcześniej ilość ludzi. Jeśli na to zjawisko nałożyć ewolucyjną skłonność człowieka (jako gatunku biologicznego) do odruchowej wiary w odbieraną informację i odruchowego zaufania do przywódców gromady w której człowiek żyje, to mamy gotową receptę na masową indoktrynację wszystkich i na dowolny temat. Ten właśnie mechanizm wygenerował obecną pandemię covida i ten mechanizm zrujnował doszczętnie dotychczasową cywilizację białego człowieka.

Wirus stał się swoistym bożkiem, a covidianizm swoistą religią. Albo wierzysz i jesteś normalny, albo nie wierzysz i jesteś szurem, foliarzem i płaskoziemcą. W mediach nie ma covida. Jest tylko Covid, albo COVID. Niczym bożek, w którego masz wierzyć i go wyznawać. A kto najczęściej wyznaje covida? Ci którzy wyzbyli się wyższych idei: głównie młodzi, wykształceni z wielkich miast i lewactwo wszelkiej maści. Mieszkańcy prowincji, ze szczególnym uwzględnieniem pogardzanej i wyśmiewanej ściany wschodniej, starają się żyć normalnie i nie ulegają nachalnej szczepionkowej propagandzie.

Tragiczne to wszystko, bowiem zmierzamy do upadku i nędzy!
Pirex - 19-09-2021, 17:15
Temat postu:
Dziś za straszenie Bergamo można dostać w zęby, a nie lajka
(...)
Istnieje jednak coś takiego, jak obiektywna ocena nastrojów, nie zwierająca generalizacji na poziomie 100% skuteczności „szczepionek” i na to chciałbym zwrócić uwagę. Nastrój społeczny zmienił się radykalnie zarówno w proporcjach, jak i w konkretnych zachowaniach ludzi. W 2020 roku ponad 90% ludzi autentycznie się bało śmiertelnego wirusa i dostawało na głowę. Wielu przez tę próbę przeszło w wyjątkowo brudny sposób i do dziś brudu nie zmyło. Polowanie na spacerujące matki z dziećmi, kibicowanie „policjantom” całego świata, którzy pałowali i rzucali na glebę ludzi bez maseczek. Do tego pilnowanie, żeby sąsiad nie poszedł przypadkiem po wódkę, co według rozporządzeń nie było realizacją podstawowych potrzeb życiowych. Parszywy czas, tak bardzo parszywy, że nie tylko daje się porównać z czasem stanu wojennego, ale w paru miejscach był zdecydowanie gorszy. Konkretnie mam na myśli to, że nawet w stanie wojennym ludzie się trzymali razem, w domach podzielonych politycznie, a było takich niemało, żona nie donosiła na męża i odwrotnie. Rok temu brat brata topił w łyżce wody za brak dezynfekcji rąk, do takiej paranoi doprowadził „obóz patriotyczny” z wydatną pomocą jeszcze głupszej opozycji i mediów.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/dzis-za-straszenie-bergamo-mozna-dostac-w-zeby-a-nie-lajka/
Beatrycze - 21-09-2021, 16:03
Temat postu:
Pracodawca sprawdzi certyfikat Covid-19? Szwed: Zrobimy to na zasadzie dobrowolności

Pracodawca mając wiedzę o szczepieniu, mógłby umieścić niezaszczepionego pracownika w odpowiednim miejscu, np. na pracy zdalnej lub samodzielnym stanowisku – mówi Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/wideo/8251089,pracodawca-sprawdzi-certyfikat-covid-19-szwed-dobrowolnosc.html
Noema - 21-09-2021, 22:10
Temat postu:
15 września br. gubernator stanu Nowy Jork, Kathy Hochul, wprowadziła obowiązek maskowania dzieci w żłobkach i przedszkolach. Nakaz dotyczy dzieci w wieku od dwóch lat!

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/09.15.21.rel_.MASK_Polish.pdf

Jedna z zrozpaczonych matek zamieściła na Facebooku nagranie pokazujące jak wygląda egzekwowanie tego nakazu. Pracownica żłobka usiłuje założyć dziecku maskę. Chłopczyk płacze i próbuje ją zdjąć. Film zniknął już z Facebooka, ale jest rozpowszechniany na Twitterze:

https://twitter.com/Daniel01173/status/1439494943291158528

Nagranie ze żłobka w Nowym Jorku pokazuje, do jakiego barbarzyństwa gotowi są posunąć się politycy wykorzystujący medialną pandemię do terroryzowania społeczeństwa.

Covid nie jest zagrożeniem dla dzieci! Maski nie zatrzymują transmisji wirusa! Ta dusząca szmata na układzie oddechowym to tresura oraz oznaczenie pokornego i zastraszonego niewolnika. Maski szkodzą zdrowiu!

Ten post dedykuję covidiotom z PKP Intercity, którzy terroryzują pasażerów i na osoby bez szmaty na twarzy napuszczają policję i SOK. Wstyd i hańba! #PozwijKierpocia
Pirat - 23-09-2021, 18:49
Temat postu:
Noema napisał/a:
Maski nie zatrzymują transmisji wirusa! Ta dusząca szmata na układzie oddechowym to tresura oraz oznaczenie pokornego i zastraszonego niewolnika. Maski szkodzą zdrowiu!

Ich protestiere. Jazda na rowerze w masoneczce jest po prostu wygodna. Żadne robaki i muszki nie wlatują człowiekowi do ust.
wodkangazico - 24-09-2021, 16:20
Temat postu:
My tu śmichy chichy, a lewakom w Australii kompletnie odp...ło.
Słuchać, czytać, zbroić się:


Noema - 25-09-2021, 12:39
Temat postu:
wodkangazico, Australia jest do szpiku kości zlewaczała, nic więc dziwnego, że turbo covidianizm znalazł tam podatny grunt. Podobnie jest w Kanadzie i w kilku krajach Europy zachodniej (np. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy). Przy czym trzeba pamiętać, że Australia nie jest państwem unitarnym (jak Polska) tylko federalnym (jak USA, Kanada, Niemcy) i tam każdy stan rządzi się po swojemu. Tak więc zupełnie inaczej jest na prowincji, a inaczej w dużych miastach (Sydney, Melbourne itd.). To podobnie jak w Polsce, gdzie ludzie na prowincji starają się żyć normalnie i prawie nikt nie chodzi ze szmatą na twarzy (nawet w sklepach), a już w Warszawie czy we Wrocławiu covidianie grają pierwsze skrzypce i tam też jest największy odsetek wyszprycowanych.

Generalnie im większy stopień zlewaczenia, tym więcej wyznawców religii covidiańskiej i większy zamordyzm. Taka jest natura socjalistów, komunistów, zielonych, tęczowych etc. Zlewaczone społeczeństwa są ogłupione i bardziej podatne na propagandę i ograniczanie swobód obywatelskich. Najbardziej zlewaczona jest młodzież szkolna i uniwersytecka, dlatego duże miasta przodują w covidiańskiej paranoi. Bywam we Wrocławiu, więc mam porównanie. To samo dotyczy transportu kolejowego. O ile w pociągach regionalnych bywa, że nawet obsługa chodzi bez maseczek, że o pasażerach nie wspomnę, to już w pociągach PKP IC, z których korzystają głównie mieszkańcy dużych miast, pasażerowie bez szmaty na twarzy są brutalnie pacyfikowani przez kierpoci, policję i SOK.

A propos Australii, coś takiego znalazłam... W zasadzie w tym krótkim nagraniu ten Australijczyk nie mówi nic czego ja bym już nie powiedziała na tym forum. Tylko w innej formie i w innym języku. Polskę czeka to samo jeśli w porę się nie obudzimy!


wodkangazico - 25-09-2021, 18:21
Temat postu:
Od dawna twierdzę, żeśmy 200 lat za Francuzami:


Victoria - 25-09-2021, 21:49
Temat postu:
Noema napisał/a:
Australia jest do szpiku kości zlewaczała, nic więc dziwnego, że turbo covidianizm znalazł tam podatny grunt. Podobnie jest w Kanadzie i w kilku krajach Europy zachodniej (np. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy).

Nie tylko Antypody i Europa zachodnia. Malutka Słowenia też idzie tą drogą. Polecam rozmowę z Polką mieszkającą w Słowenii. Niech to będzie dla nas przestrogą!


Noema - 26-09-2021, 13:31
Temat postu:
Bunt w Australii. Z oczywistych względów o tym nie mówią w mediach głównego ścieku, ale prawdy nie da się zamilczeć. Na ulicach wielkich miast toczą się regularne walki z policją, ponoć najostrzej jest w Melbourne, gdzie pandemiczny zamordyzm był największy. To tak a propos mego poprzedniego posta:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397758#397758

Niech to będzie przestrogą dla naszych, pożal się Boże, rządzących. I dla wszystkich turbo covidiotów, którzy publicznie nawołują do segregacji sanitarnej i dyskryminacji osób niezaszczepionych. Polacy to nie zlewaczeni, wykastrowani z mentalnych jaj Australijczycy. My jesteśmy cierpliwi, ale do czasu!


Lady Makbet - 26-09-2021, 20:31
Temat postu:
Noema, Australia to swoisty poligon doświadczalny. Kraj daleki, odizolowany od reszty zachodniego świata. Pandemiczni macherzy NWO testują na Australijczykach do czego mogą się posunąć w Europie i Ameryce Północnej. To co dzieje się w Australii jest dla nas bardzo ważne!

Polecam felieton Wojciecha Cejrowskiego (kopia w załączniku) o pandemicznym terrorze w Australii, który ukazał się w tygodniku "Do Rzeczy".
wodkangazico - 26-09-2021, 21:57
Temat postu:
Cytat:
Pandemiczni macherzy NWO testują na Australijczykach do czego mogą się posunąć w Europie i Ameryce Północnej.

Mogą, nie mogą - próbować warto.


Victoria - 27-09-2021, 11:32
Temat postu:
Było dużo o Australii, ale Antypody to również Nowa Zelandia. A tam covidoza paranoidalna nie mniejsza niż w Australii. O tym poniższy vlog oraz artykuł:

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art18943151-nowa-zelandia-areszt-za-przemyt-kurczakow-z-kfc


Pirat - 27-09-2021, 14:32
Temat postu:
Pracodawca sprawdzi certyfikat covid

Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

Czytaj więcej na kadry.infor.pl
Ralny - 28-09-2021, 14:38
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Australia to swoisty poligon doświadczalny. Kraj daleki, odizolowany od reszty zachodniego świata. Pandemiczni macherzy NWO testują na Australijczykach do czego mogą się posunąć w Europie i Ameryce Północnej. To co dzieje się w Australii jest dla nas bardzo ważne!

To co dzieje się w Australii niewiele odbiega od tego, co mieliśmy w Polsce wiosną ubiegłego roku. Tylko już o tym zapomnieliśmy. Kto dziś pamięta o twardym lockdownie, o zakazie opuszczania domów, o zamkniętych lasach, parkach, cmentarzach i ogrodach działkowych, o policji ścigającej rowerzystów i rodziców z dziećmi na spacerach. Absurdów w Polsce było multum, nie mniej niż dziś w Australii. Jedyna różnica to brak szczucia na niezaszczepionych, bo rok temu jeszcze nie było szczepionek.


Noema - 29-09-2021, 09:07
Temat postu:
Ralny, masz rację, ale to było półtora roku temu. Dziś jesteśmy mądrzejsi i powtórka z ubiegłorocznej wiosny jest niemożliwa. Polacy nie są tak głupi jak narody tzw. Zachodu. Przykład na niepokorność Polaków? Proszę, z mojego podwórka:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=393854#393854

Skoro jesteśmy przy Australii to pociągnijmy temat. Oto wicepremier Nowej Południowej Walii (przypominam, że Australia jest państwem federalnym i tam każdy stan ma swój rząd) ogłosił ostateczne ultimatum dla osób niezaszczepionych. Jeśli nie zaszczepią się na covid do 11 października br. to stracą wszystkie swobody i prawa przysługujące im jako ludziom i obywatelom.

https://twitter.com/Arachnidualny/status/1442520154508861444

I zapamiętajcie to sobie raz na zawsze: to nie jest przymus, to jest zachęta.

Młot

Jak widać na przykładzie Australii, covid to choroba, która zaczyna się od kataru a kończy na nazistowskim kraju i utracie praw człowieka.

A tutaj można zobaczyć australijskie ZOMO w służbie covida:

https://twitter.com/apexworldnews/status/1442187133125480450

Drastyczne, co nie? Ale dla pasażerów PKP IC to nic nowego. Dokładnie takie same sceny są rejestrowane w polskich pociągach:

https://wprawo.pl/obled-brutalna-interwencja-wobec-pasazera-bez-maski-mezczyzna-zostal-obezwladniony-i-wyrzucony-z-pociagu-wideo/

Wstyd i hańba kierpocie i sokiści !!!

I na koniec protesty w Melbourne:


Pirex - 29-09-2021, 16:00
Temat postu:
Z „pandemią” wygra ten, kto się śmieje, a przegra ten, kto się boi

Cała czas trwa ta sama „zabawa”, politycy na całym świecie dostali do łap potężne narzędzie i to naga tajemnica wiary w „pandemię”. Jestem już kompletnie zmęczony bzdurnymi teoriami, jak to wszystkim kieruje NWO, bo gołym okiem widać, że początek temu szaleństwu rzeczywiście nadały grube misie, natomiast teraz to żyje własnym życiem. Z jednej strony mamy obrazki ze słynnej Australii, gdzie zresztą nie dzieje się nic nowego, wszystko widzieliśmy w 2020 roku w: Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, Francji i tak dalej. Z drugiej strony Dania, Holandia i Szwecja w samym centrum Europy kpi z „pandemii”. W Izraelu walczący o życie rząd wpada w zamordystyczne „szczepienie” IV dawką, ośmieszając „paszporty kowidowe”, w USA szczepią III dawką, ale w Europie EMA nie wydaje żadnych decyzji w tej kwestii.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/z-pandemia-wygra-ten-kto-sie-smieje-a-przegra-ten-kto-sie-boi/
Sunny - 30-09-2021, 00:03
Temat postu:
Jesteś dyskryminowany sanitarnie? Zmuszają cię do szczepień? Zostałeś ukarany za brak maseczki?
Polecam stronę, na której znajdziecie wzory przydatnych pism:

https://naszkobior.pl/pisma
Pirat - 30-09-2021, 22:06
Temat postu:
Dr Witczak: walka z wirusem zabiła więcej ludzi niż sam wirus

Biolog medyczny dr Piotr Witczak pojawił się na Śląsku na zaproszenie prezydenta Siemianowic Śląskich – Rafała Piecha. Ekspert mówił o szczepieniach, locdkownie i segregacji sanitarnej.

Czytaj więcej na nczas.com


Pirat - 02-10-2021, 20:25
Temat postu:
Dziambor kpi z koronawytycznych. Mówi o kneblowaniu ust i zabobonach

Artur Dziambor z mównicy sejmowej wytknął rządzącym i opozycji hipokryzję, brak logiki i cenzurowanie odmiennych opinii naukowców na temat COVID-19. Nagranie z wystąpienia posła Konfederacji zdobywa w internecie ogromną popularność.

Czytaj więcej na nczas.com


Noema - 04-10-2021, 18:48
Temat postu:
Od 15 września w stanie Nowy Jork obowiązuje nakaz maskowania dzieci od lat dwóch. Pisałam o tym tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397707#397707

A tak to wygląda w praktyce. Płakać się chce, jak się na to patrzy:

https://twitter.com/_evelynrae/status/1444780746535669760

Tak jak poprzedni, tak i ten post dedykuję kierpociom PKP IC. Światem rządzą psychopaci (vide: maskowanie malutkich dzieci w USA), a wy poprzez terroryzowanie niezamaskowanych pasażerów przykładacie swoją rękę do segregacji sanitarnej. Tego covidioci chcecie dla naszych dzieci i wnuków?

Covidiotom i faszystowskim sanitarystom z PKP IC mówię stanowcze NIE. Wstyd i hańba! #PozwijKierpocia

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397469#397469


Olaf Skurvensen - 05-10-2021, 20:26
Temat postu:
W Niemczech trzeba bulić za szybkie testy na covid-a. Szczegóły poniżej:

https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-niemcy-szybkie-testy-na-covid-19-platne-od-poniedzialku,nId,5563326

Noema napisał/a:
Od 15 września w stanie Nowy Jork obowiązuje nakaz maskowania dzieci od lat dwóch.

Ale się dzieje na tym świecie, oj dzieje się.

A tak a'propos @Noema , czy udało Ci się już pozwać kogoś z IC? Chętnie Ci będę kibicował. Chociaż ze swojej strony ja bardziej nie lubię SOK-istów.
Pirex - 07-10-2021, 18:14
Temat postu:
Kryzys wiary: osocze nie leczy, „zaszczepieni” umierają, „szczepionki” nie chronią przed zakażeniami

Kto by pomyślał, prawda? Prócz paru wariatów, którzy coś tam pamiętali z lekcji biologii w szkole podstawowej i mieli odwagę przeciwstawiać się ogólnemu ogłupieniu, nikt nie pomyślał. Wszyscy „eksperci” powtarzali największe herezje, przeczące podstawom nauki, ale czego się nie robi dla kariery i pieniędzy? Najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że mamy do czynienia z absolutnym ciemnogrodem i słynnym „brakiem edukacji”, jednak nie dotyczy to babci z lubelskiego, robotnika z Łodzi, czy chłopa z Biskupina, ale „młodych wykształconych, z wielkich miast”, a także profesorów i pozostałych medyków. Takie brednie, jak 100% skuteczność szczepionek, nie wspominając o tym, że „zaszczepieni” mieli nie umierać i nawet nie trafiać do szpitali, rozprowadzali ludzie odpowiedzialni za nasze życie i zdrowie.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/kryzys-wiary-osocze-nie-leczy-zaszczepieni-umieraja-szczepionki-nie-chronia-przed-zakazeniami/
Pirat - 10-10-2021, 18:37
Temat postu:
Turbo covidoza na Bałkanach. Polka mieszkające w Słowenii mówi jak tam jest.


Pirex - 10-10-2021, 18:59
Temat postu:
Niedzielski nie straszy, ale się boi – DDM mają dość klienci i obsługa, policja i sądy

Wczoraj połowa Polski widziała 57 000 Polaków zebranych na Stadionie Narodowym, który dokładnie rok temu był „szpitalem narodowym”. Wcześniej Polska widziała forum ekonomiczne w Karpaczu i setki przedstawicieli lepszego towarzycha, zgromadzonych w „Hotelu Gołębiewski”, gdzie nie zachowano żadnego dystansu i zakrywania twarzy. Polska mogła też zobaczyć jak na imieninach Mazurka ściskają się ze sobą politycy i dziennikarze wszystkich opcji, przy piciu wódki i wina. 40 000 głównie młodych ludzi tańczyło na Bemowie, gdy śpiewał Pato-Mata-Tata. Wreszcie we wszystkich studiach telewizyjnych prowadzone są rozmowy na żywo bez jakiegokolwiek reżimu sanitarnego i mierzenia wysokości sufitów. Gdy to wszystko Polacy zobaczyli na własne oczy, wychodzi Niedzielski i bełkocze, aby księża przypominali wiernym o zakładaniu maseczek.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/niedzielski-nie-straszy-ale-sie-boi-ddm-maja-dosc-klienci-i-obsluga-policja-i-sady/
Beatrycze - 11-10-2021, 14:00
Temat postu:
Covidowy zamordyzm u naszych sąsiadów. Bez przepustki nie mają życia. „Jesteśmy wyrzuceni ze społeczeństwa”

Na Twitterze pojawiła się wstrząsająca relacja obywatela Litwy. Mężczyzna napisał, że bez przepusutek covidowych nie ma życia w tym kraju. W jego ocenie państwo zmierza w stronę autorytaryzmu.

Więcej:
https://nczas.com/2021/10/10/covidowy-zamordyzm-u-naszych-sasiadow-bez-przepustki-nie-maja-zycia-jestesmy-wyrzuceni-ze-spoleczenstwa/
Noema - 14-10-2021, 23:08
Temat postu:
Maleją szanse na to, że pracodawcy będą mogli sprawdzać, który z ich pracowników jest zaszczepiony. Takie rozwiązanie miało zostać wprowadzone do kodeksu pracy na czas pandemii. Jednak jak ustalili reporterzy RMF FM, nie ma woli politycznej, żeby wszedł on w życie.

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-szef-raczej-nie-sprawdzi-czy-sie-zaszczepiles,nId,5581617

I bardzo dobrze! Małych Hitlerków należy gonić, a nie dawać im brzytwę do ręki.


Beatrycze - 16-10-2021, 11:08
Temat postu:
Noema, Rząd nie jest zainteresowany rzetelną analizą sytuacji. Rząd zajmuje się straszeniem czwartą falą, szczuciem na niezaszczepionych i naganianiem do szczepień, przy czym w grze jest już trzecia dawka podawana pół roku po drugiej. A tymczasem w krajach o wyższej wyszczepialności niż w Polsce liczba zakażeń bije ubiegłoroczne rekordy. Dlaczego? Tego też nie wiemy. Może już pora, żeby zakończyć to szaleństwo i zacząć traktować kowid jak grypę?
Pirex - 17-10-2021, 15:34
Temat postu:
Relacja Pana Policjanta – to trzeba przeczytać!

Dziś całą robotę odwala za mnie Pan Policjant. Nie opublikowałbym poniższej treści, gdyby pochodziła z anonimowego źródła, ale Pan Policjant się przedstawił i podzielił tym, co się w środku dzieje, jednocześnie prosił o zachowanie anonimowości. Wiem, że nie brakuje ludzi, którzy oczekują od innych heroizmu, otwartej przyłbicy i tak dalej, ale dla mnie, to są informacje bezcenne i tak jak namawiałem do racjonalnej walki z obłędem, tak jestem pod wrażeniem, że komuś się chciało i autentycznie przejął się tym, co się dzieje. Dla mnie też dodatkowa satysfakcja, bo dokładnie tak sobie to wyobrażałem i przedstawiałem wielokrotnie. Oto co dzieje się w samym środku systemu.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/relacja-pana-policjanta-to-trzeba-przeczytac/
Modliszka - 17-10-2021, 17:45
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dziś jesteśmy mądrzejsi i powtórka z ubiegłorocznej wiosny jest niemożliwa. Polacy nie są tak głupi jak narody tzw. Zachodu.

Ja od początku tej paranoi nazywanej "pandemią" kompletnie lekceważę zakazy i nakazy władzy. Tak, mili Państwo, od początku. Maseczkę noszę wyjątkowo i tylko tam, gdzie naprawdę muszę. W domu nie siedzę. Szczepić się nie zamierzam. Wszystkie "obostrzenia" władzy mam z góry w głębokim poważaniu. Widzę wokół siebie, że coraz więcej ludzi reaguje podobnie.

Ale... No właśnie, jest w tym wszystkim jedno "ale". Otóż tego rodzaju postawy, choć absolutnie niezbędne dla zachowania osobistej higieny psychicznej, niszczą państwo. Państwo rozumiane jako wspólnotę interesów, jako system organizacji narodu. Obecnie, aby przeżyć, musimy lekceważyć decyzje organów państwa, które zostały utworzone po to, aby działały w naszym interesie. Zatem w owej "pandemii" weszliśmy w spiralę obłędu. Ludzie oraz instytucje, które wybraliśmy (lub powstały) po to, aby ułatwić nam życie, stają się dla nas największym wrogiem i przeszkodą w życiu. Więc musimy to państwo omijać, albo niszczyć.

A kogo uważam za wroga? Tych, którzy podtrzymują i pielęgnują covidianizm oraz gnębią ludzi, którzy w tym covidiańskim wariactwie usiłują żyć normalnie. Czyli polityków, dziennikarzy, lekarzy, policjantów i sokistów. Te organy (rząd, media, "służba zdrowia", policja, SOK) zostały utworzone po to, aby działać w naszym interesie, ale działają przeciwko niemu. Dlatego też obecnie my, aby działać we własnym interesie, musimy działać przeciwko tym organom.
Noema - 18-10-2021, 10:46
Temat postu:
Modliszka, świetnie to ujęłaś. Ale muszę jednak coś uściślić. Spośród wrogów zdrowej umysłowo tkanki narodu wymieniłaś SOK. Zgadzam się i niebawem odniosę się do tego w kontekście koronazajoba (będzie ostro!). Dziś tylko przypomnę, że SOK to jednostka organizacyjna PKP PLK, a sokiści są etatowymi pracownikami PKP PLK. Tak więc naszymi wrogami de facto są kolejarze z PKP PLK. Oczywiście nie wszyscy, a tylko ci w mundurkach, którym nierozważny rząd dał nad nami trochę milicyjnej władzy.
wodkangazico - 18-10-2021, 14:16
Temat postu:
Nie mają tej władzy znów tak wiele.
W zasadzie, są organizacją przestępczą, która nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego, ale składa donosy do sądów tak, jakby miała.
Oczywiście, kasta czarnych szmat nie zauważa tych drobnych uchybień i wyłudza po kilkaset złotych od każdego, kogo zadenuncjują.

Właśnie zaczynamy zbierać do kupy, ludzi poszkodowanych przez tę bandę Merchela.
Olaf Skurvensen - 18-10-2021, 20:41
Temat postu:
Skoro już tutaj rozmawiamy na temat SOK-istów, to proponowałbym, żeby dla tych wpisów Admin wydzielił odrębny temat pod tytułem "Straż Ochrony Kolei".
Z całą pewnością będzie o czym pisać.
Pirat - 19-10-2021, 02:25
Temat postu:
Olaf Skurvensen, nasze forum ma już prawie 16 lat. Jest tutaj kilka oddzielnych tematów poświęconych tej najbardziej upierdliwej i nielubianej (nawet przez kolejarzy) służbie mundurowej w Polsce. Jeden temat nawet sam założyłeś. Zainteresowanych odsyłam:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=9226
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=19778
http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=22666

wodkangazico napisał/a:
W zasadzie, są organizacją przestępczą, która nie ma uprawnień oskarżyciela publicznego, ale składa donosy do sądów tak, jakby miała.

Dla twojego i mojego dobra radzę zważać na słowa. Za nazwanie SOK organizacją przestępczą należy liczyć się z konsekwencjami. Ciebie może ścigać policja i/lub prokuratura na wniosek komendanta głównego SOK, a ja będę musiał użerać się z policją i/lub prokuraturą, żeby chronić przed nimi twój adres IP. Bieganie na przesłuchania już mi się znudziło. Victorii też. Tak więc proszę o rozważne dobieranie słów.
wodkangazico - 19-10-2021, 10:18
Temat postu:
Cytat:
Bieganie na przesłuchania już mi się znudziło.

Eeeh, wszyscy się starzejemy... Smile
Serio zaś, nikt nikogo, w kłopoty wpędzać nie ma zamiaru. Wręcz przeciwnie, apeluję o przykładną, obywatelską współpracę z tzw. organami. To może przyspieszyć zakończenie bezprawnego procederu.
A zatem, niniejszym proszę Was uprzejmie o przekazanie adresu IP, kiedy tylko nastąpi taki wniosek.
Możecie również poinformować wnioskodawcę, że oszczędzi sobie trudu występowania do operatora i uzyska moje bardziej szczegółowe dane, zwracając się o nie tutaj, jawnie, w temacie albo przez PW.

Pisząc "zorganizowana", głównego sokoła miałem na myśli przede wszystkim.

W wolnej chwili postaram się rzecz uzasadnić.
Pirex - 19-10-2021, 12:49
Temat postu:
Najgorsze za nami – wirus się zużył

Nie ma w tej tytułowej diagnozie ani przesadnego optymizmu, ani myślenia życzeniowego, tylko jeden najważniejszy fakt. Najmodniejszy na świecie wirus ledwie zipie i jedzie na oparach, jak każdy biznes, który ma swój początek, apogeum i koniec. Gołym okiem widać, że jesteśmy po drugiej stronie, nomen omen, krzywej. Zjeżdżamy w dół i to w każdym zakresie. Poziom emocji siada z dnia na dzień, realny strach przed samą infekcją dotyczy zdecydowanej mniejszości ludzi i to takich, co to się zawsze i wszystkiego boją albo wierzą, że Adam Michnik jest demokratą. Jeszcze większe zużycie i zmęczenie występuje wśród „ekspertów”, których słuchaj już tylko inni „eksperci” i „dziennikarze”. Jeśli się 1000 razy klepało te same frazesy, nijak nie przystające do rzeczywistości, to musiało nastąpić zmęczenie materiału i to obu stronach: nadajnika i odbiornika.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/najgorsze-za-nami-wirus-sie-zuzyl/
Victoria - 19-10-2021, 17:26
Temat postu:
Modliszka napisał/a:
Wszystkie "obostrzenia" władzy mam z góry w głębokim poważaniu. Widzę wokół siebie, że coraz więcej ludzi reaguje podobnie.

Ja zachowuję się podobnie, ale mieszkam w Warszawie. Nie wiem czy istnieje miasto w Polsce o podobnie dużym zagęszczeniu kowidoparanoi jak Warszawa?

Wczoraj kasjerka w Auchan odesłała mnie z całym wózkiem zakupów do kasy samoobsługowej, bo byłam bez maski. I tak sobie myślę, że robią ci kowidianie sami sobie na złość, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Ja bardzo chętnie obsłużę się sama. W swoim tempie, bez kolejki zapakuję spokojnie zakupy. A miejsce pracy kasjerki po roku, max dwóch do redukcji. Ale tak dalekiego horyzontu myślowego pani kowidianka nie ma i jej wyobraźnia tak daleko nie sięga. Jak zresztą wszystkich, którzy dali zrobić z siebie niewolnika na długie czasy, bo to ma się nie skończyć nigdy. W końcu zawsze będzie jakiś wirus. Teraz podobno coraz groźniejsza robi się grypa...
Olaf Skurvensen - 19-10-2021, 20:44
Temat postu:
@Pirat
Dzięki za te dwa wcześniejsze linki na temat SOK, bo o nich nie wiedziałem. O założonym przeze mnie oczywiście pamiętam, jednakże nie chciałem na nim wykraczać poza sferę legitymowania na dworcach.
A'propos SOK - pamiętam czasy, kiedy na większość stanowisk na kolei było wymagane wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe (skąd inąd dobra szkoła zawodowa jest moim zdaniem lepsza od jakichkolwiek studiów "pseudohumanistycznych" czy im podobnych), a na SOK-istę był wymóg wykształcenia podstawowego. Oczywiście były też niektóre stanowiska robotnicze, gdzie wystarczyła podstawówka np. zwrotniczy, monter nawierzchni kolejowej, robotnik stacyjny itd. A skąd wiem, że na SOK-istę wystarczyła podstawówka? Bo pamiętam ogłoszenia z ówczesnej prasy brzmiące mniej więcej tak: "Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w ... przyjmie do pracy na stanowisko strażnik Służby Ochrony Kolei" i dalej - wymagane wykształcenie podstawowe. Myślę, że gazety z tamtych lat można znaleźć w Narodowym Archiwum Cyfrowym ewentualnie w jakiejś bibliotece.
A dla tych, którzy nie pamiętają tamtych lat króciutkie info. Były w strukturach PKP takie twory jak Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych, a w tamtych czasach formacja SOK-istów nosiła nazwę Służba Ochrony Kolei ...

W temacie epidemii, pewnie już wiecie, że od dzisiaj znowu wprowadzają zmiany w obostrzeniach, o czym można poczytać poniżej
https://wydarzenia.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-w-polsce-zmiany-w-obostrzeniach-od-19-pazdzierni,nId,5591447
I tak się ten świat kręci
Pozdrawiam wszystkich 🙂
Ralny - 21-10-2021, 13:28
Temat postu:
Beatrycze napisał/a:
Rząd nie jest zainteresowany rzetelną analizą sytuacji. Rząd zajmuje się straszeniem czwartą falą, szczuciem na niezaszczepionych i naganianiem do szczepień, przy czym w grze jest już trzecia dawka podawana pół roku po drugiej.

Ta cała pandemia została wykreowana podobnie jak inwazja Marsjan w słuchowisku "Wojna światów" Orsona Wellesa z 1938 roku. Bez testów, liczenia "chorych", ciężarówek z Bergamo, masek, lockdownów i ograniczeń prawie nikt by nie wiedział, że mamy do czynienia z jakąś zarazą. To wszystko miało na celu zagonienie ludzi do punktów szczepień. To szczepionki są clou tego całego przedstawienia.
Lady Makbet - 22-10-2021, 19:03
Temat postu:
Ralny napisał/a:
Ta cała pandemia została wykreowana podobnie jak inwazja Marsjan w słuchowisku "Wojna światów" Orsona Wellesa z 1938 roku.

Mamy do czynienia z pandemią, ale nie covida tylko szaleństwa i powszechnej utraty rozumu.

Ralny napisał/a:
To wszystko miało na celu zagonienie ludzi do punktów szczepień. To szczepionki są clou tego całego przedstawienia.

To nie jest szczepionka tylko eksperymentalna genetycznie modyfikowana biotoksyna mRNA.
Auderman - 22-10-2021, 21:12
Temat postu:
Główny cel wprowadzenia tej „szczepionki” to były certyfikaty, czyli po prostu roczna subskrypcja praw obywatelskich oraz uzależnienie wszystkiego od łaski (nie)rządu. Im nie zależny na naszej krwi tylko na naszym posłuszeństwie i władzy bo to władza jest celem.
wodkangazico - 23-10-2021, 10:16
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Mamy do czynienia z pandemią, ale nie covida tylko szaleństwa i powszechnej utraty rozumu.

Niestety, coraz powszechniejszą i przez to coraz groźniejszą.


Noema - 23-10-2021, 13:44
Temat postu:
wodkangazico, widzę, że red. Marek Majcher (czujny.pl) niestrudzenie walczy z kolejowym covidianizmem. Dotąd w PKP Intercity, teraz w Kolejach Śląskich. Zazdroszczę mu cierpliwości i determinacji.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=395856#395856

Bardzo dobry film ukazujący covidową paranoję. Turbo covidianizm to mało powiedziane. Berety zryte na maxa! Gdyby to nagranie zniknęło z YT to odsyłam na fejsa, gdzie film ma już 1,2 mln wyświetleń i 35 tys. komentarzy.

https://www.facebook.com/100269138250974/videos/281297660518803

Swoją drogą, uważałam Ślązaków za ludzi bardziej rozsądnych. Niestety pomyliłam się. Nie wiem czy to po prostu taki śląski charakter, czy może efekt przecwelenia przez komunistów. Niby Katowice, a tak naprawdę mentalny Stalinogród.

https://historia.org.pl/2013/12/10/jak-katowice-stalinogrodem-sie-staly/

To co wydarzyło się w pociągu KŚ byłoby nie do pomyślenia w KD. Co prawda tutaj niektórym kierpociom też zaczynało odpierdalać, ale covidianizm w KD stłumiłam w zarodku inicjując akcję #PozwijKierpocia:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=394553#394553

I tu odniosę się do pytania, które jakiś czas temu zadał mi jeden z forumowiczy.

Olaf Skurvensen napisał/a:
A tak a'propos @Noema , czy udało Ci się już pozwać kogoś z IC? Chętnie Ci będę kibicował. Chociaż ze swojej strony ja bardziej nie lubię SOK-istów.

Odpowiadam. Dotąd nikogo nie pozwałam, bo nie miałam ku temu okazji. Z pociągów PKP Intercity od dawna nie korzystam, jeżdżę tylko pociągami KD i sporadycznie PR. Liczyłam na to, że z kierpoci-covidiotów uczynię sobie dodatkowe źródło dochodów, ale się przeliczyłam. Co bardzo mnie cieszy. Tak, kierpociom-covidiotom z KD wiosną wytoczyłam wojnę (akcja #PozwijKierpocia) i chyba już mogę ogłosić, że na lokalnym polu walki z kolejarskim covidianizmem odniosłam sukces. Na razie nie chcę wnikać w szczegóły, żeby nie chwalić dnia przed zachodem Słońca. Powiem tylko, że do obsługi pociągów KD nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżdżę bez maseczki i nikt mi nie zwraca uwagi, ani nie terroryzuje. Mało tego, w pociągach KD bez maseczki jeździ i prezes KD, i wiceprezes KD, i wicemarszałek UMWD sprawujący nadzór właścicielski nad KD (dysponuję zdjęciami). Czyli w KD jest normalnie. W przeciwieństwie do KŚ, gdzie normalnością jest nienormalność (mega turbo covidianizm, terroryzowanie pasażerów, wzywanie policji, opóźnianie pociągów).

Ale na Dolnym Śląsku covidianizm nie daje za wygraną. Docierają do mnie głosy, że w Legnicy SOK organizuje naloty na pociągi KD. Mój mąż był świadkiem takiej sytuacji w poprzedni weekend. Jechał porannym pociągiem relacji Wrocław - Lubań i w Legnicy wsiadło dwóch sokistów z jedną policjantką. W pociągu uprzykrzyli życie pasażerom bez maseczek, po czym wysiedli w Miłkowicach. Oczywiście po opuszczeniu przez nich pociągu ludzie maseczki pościągali. Co świadczy o tym, że SOK tylko się ośmiesza i kompromituje. Nie mam już siły tłumaczyć, że szmata na twarzy nic nie daje (więcej szkodzi niż pomaga), dlatego w tym miejscu zaapeluję do zarządu KD, żeby zainterweniował u komendanta SOK, albo nawet w zarządzie PKP PLK (sokiści są pracownikami PKP PLK), żeby ich podwładni nie panoszyli się w pociągach KD i nie terroryzowali pasażerów.

Dziś jadę do Wrocławia, jutro wracam, więc zbadam sytuację na gruncie. Sokiści z Legnicy, I'm watching you!

Na koniec, w kwestii maseczek, oddaję głos profesorowi medycyny, byłemu ministrowi zdrowia.


wodkangazico - 25-10-2021, 10:31
Temat postu:
Właśnie miałem przyjemność...
Zetknąć sie z idiotyzmem lekarskiego wykształciucha i całego tego systemu.
Leżę od wczoraj zagrypiony. Nabawiłem się tego w piątek. Nieźle wiało, a grzywki i czapki, niestety brak.
Tłumaczę idiotce okoliczności, klaruję, że smak, węch i wszystko inne na miejscu, a ta swoje, jak kataryna.
- Zaszprycowany? A dlaczego nie? A wie pan, że można babcię posłać do piachu?
- Pani szanowna, wszystkie moje babcie, dawno już tam są.
- Nic to - wymaz, kwarantanna itd.
Przez kretynkę, zamiast leżeć pod kołdrą i się pocić, muszę jechać 40 km, żeby dać se patyk w nos wsadzić.
Najlepsze, że dopiero jutro, kiedy po grypinie nie będzie już pewnie śladu.
Ja prdle, po raz kolejny trzeba będzie zmienić rodzinnego - jedynie tak można pokazać środkowy palec.
A było po prostu wziąć dzień urlopu...
Stella - 25-10-2021, 11:44
Temat postu:
wodkangazico, popełniłeś kardynalny błąd! Chory zgłosiłeś się do lekarza, a oni każdego niezaszczepionego wysyłają na test, żeby podkręcać statystyki rzekomo zakażonych (w mainstreamie zakażony = chory) i nie dać wygasnąć pandemii. Z tego mają gigantyczną kasę. Mam lekarza w rodzinie. Ta pandemia to dla niego zbawienie i modli się o to, żeby trwała jak najdłużej.

Gdzieś czytałam, że jest odgórne zalecenie, żeby w sezonie infekcyjnym u zaszczepionych diagnozować grypę, zaś u niezaszczepionych covid. Wszystko po to, żeby szczuć na niezaszczepionych i żeby rządowa propaganda miała pożywkę.

W moim mieście naganianie na testy wygląda tak:

https://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/Zfe/koronawirus-atakuje-gdzie-sie-przebadac-i-ile-to-kosztuje
Noema - 25-10-2021, 13:29
Temat postu:
Stella, jest tak jak mówisz. Ja od dawna leczę się sama. Nie pamiętam kiedy ostatnio byłam u swego konowała rodzinnego. A było to wtedy gdy potrzebowałam zwolnienie lekarskie. Poszłam zdrowa, pościemniałam, że kręgosłup mnie boli i dostałam 5 dni zwolnienia. Dziś strach iść do lekarza. Wcisną ci na siłę covida i wylądujesz na kwarantannie. Niestety idiotów nie brakuje. Byle katarek, byle kaszelek i już panika, że covid. Ktoś kiedyś na forum napisał, że na covid więcej ludzi zgłupiało niż zachorowało. I to jest fakt.

W zeszłym roku mój mąż zrobił test i wyszedł mu pozytywny. Podejrzewam, że fałszywie pozytywny, ale niech im będzie. Jedyny objaw chorobowy to lekkie drapanie w gardle. Wiecie czym mąż wyleczył tę śmiercionośną zarazę zwaną covidem? Orofarem (pastylki do ssania) bez recepty. Nie zmienia to jednak faktu, że całą rodziną wylądowaliśmy na 14-dniowej kwarantannie. Przy czym ja zdrowa i dzieci też zdrowe. Gdybym mieszkała w bloku, jak przeważająca większość Polaków, to chyba bym zwariowała. Zwłaszcza, że pogoda była przepiękna. Na szczęście mam dom z niewielkim ogrodem, gdzie spędzaliśmy większość czasu. Grill, piwko, dzieci spędzały czas aktywnie na powietrzu... Generalnie atmosfera piknikowo-sielankowa. Dlaczego o tym piszę? Bo nigdy nie zapomnę idiotycznych min policjantów, którzy codziennie podjeżdżali pod nasz dom, żeby skontrolować czy przestrzegamy kwarantanny. Tak więc jeśli nie chcecie zwariować to unikajcie testu jak ognia! W niczym wam nie pomoże, a może tylko zaszkodzić.

Jedną z ofiar koronazajoba, oprócz naszej wolności i odporności, będzie publiczna służba zdrowia. W ciągu ostatnich 18 miesięcy pokazała swoją bardzo brzydką stronę: pogarda dla pacjentów, urzędnicza bezduszność, żądza pieniędzy, udawanie Boga, brak empatii i wiele innych grzechów. Gdy dojdzie do załamania gospodarki, to jej fundusze będą pierwszą ofiarą cięć budżetowych. Niewielu ludzi stanie w jej obronie, bo w ostatnim czasie oduczyliśmy się korzystania z jej usług. Sto szpitali Grodzkiego może stać się rzeczywistością.

A jak intratnym interesem jest covid pokazuje przykład lekarza z Piły, który w rok zarobił milion złotych. Tak, covid to lekarska żyła złota i medycy zrobią wszystko co w ich mocy, żeby koronazajob trwał jak najdłużej. Przez zdegenerowane środowisko medyczne szaleństwo pandemiczne pozostanie z nami na długo.

https://gloswielkopolski.pl/pila-rekordowe-zarobki-w-szpitalu-lekarz-zarobil-milion-w-rok/ar/c1-15849755


Victoria - 25-10-2021, 20:25
Temat postu:
Firma może zapłacić za zaszczepienie. Co na to sądy?

Inspekcja pracy nie zakwestionowała wypłaty przez firmę jednorazowego świadczenia za przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. PIP nie daje jednak gwarancji, że podobnie uczynią sądy w razie pozwu niezaszczepionego pracownika.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/artykuly/8278167,firma-moze-zaplacic-za-zaszczepienie-co-na-to-sady.html
Pirat - 25-10-2021, 22:17
Temat postu:
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przewiduje, że „maseczki zostaną z nami na zawsze”

Coraz powszechniejsze stają się dyskusje na temat domniemanej skuteczności maseczek. Głosy, że są nieskuteczne, coraz częściej przebijają się nawet w mediach głównego nurtu. Ostatnio na antenie Polsatu News otwarcie powiedział o tym prof. Piotr Kuna.

Przypomnijmy, że na początku ogłoszonej pandemii koronawirusa prof. Włodzimierz Gut tym, którzy pytają o maseczki, radził udać się do psychiatry. A ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski u Roberta Mazurka powiedział, że nie wie, po co ludzie je noszą, bo nic nie dają.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 25-10-2021, 23:04
Temat postu:
Bożena Dykiel wywołała szok oraz konsternację prowadzących podczas programu „Dzień Dobry TVN”. Znana aktorka, zamiast zgodnie ze scenariuszem, wpisać się w propandemiczną narrację i oddać pokłon covidiańskim bożkom, bez ogródek skrytykowała pandemiczny cyrk.

Zaszokowane prowadzące były w stanie wydobywać z siebie tylko niedowierzające „yhy”, gdy Bożena Dykiel mówiła w programie na żywo:

Ostatnie dwa lata to jest walka świata z ludźmi – z bogaczami, którzy chcą nami rządzić. Takie jest moje przeświadczenie. Bo jeżeli nas się zastrasza, jeżeli ciągle nas się lockdownuje, nie pozwala spotykać... Grypa szalała przez tyle lat i mnóstwo ludzi umierało, nawet więcej niż w tej pandemii. A ta pandemia jest dla nas jakimś obozem.

TVN nie przyznaje się, że taki wywiad miał w ogóle miejsce. Ale fragment programu krąży w internecie:

https://twitter.com/RaFFaka1/status/1451988165787623431
wodkangazico - 26-10-2021, 11:27
Temat postu:
O ja gupi, gupi ja! Szur niezaszprycowany, twoja mać.
Jak przewidywałyście, dałem się wkręcić w szprychy systemu.
Zamiast grzecznie leżeć, z przyczyn obiektywnych musiałem zrobić testa już wczoraj.
Wynik, oczywiście dodatni - pandemia zdycha, trzeba było podkręcić czułość - no i...
Kurde, tak sprawnego kontaktu z instytucjami państwowymi, dotąd nie miałem.
Od rana odebrana (i nie Wink ) kupa telefonów od troskliwych automatów z jakichś e-pacjentów, sanepidów itp. beneficjentów zarazy.
Dzwonili też żywe ludzie. Musiałem zadenuncjować przynajmniej kilkanaście osób. Te akurat pewnie się cieszą - parę dni wolnego w prezencie.

A rzekomy świniak? Cóż, urojony raczej - mija, jak zwykłe przeziębienie. Pewnie, gdyby nie wczorajsza, 60-cio kilometrowa eskapada z "patyczkowaniem" się w tle, już o niczym bym nie pamiętał.

Pozdrawiam znad smakowitego ciastka i aromatycznej kawy. I więcej takich pandemii, sobie i Wam, Szanowni, życzę.

PS.: Po wszystkim, znów trzeba będzie schuść. Sad
Noema - 26-10-2021, 16:12
Temat postu:
Cytat:
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przewiduje, że „maseczki zostaną z nami na zawsze”

Ten maskowy upór ma sens dla reżimu. Po pierwsze maska to widoczny znak uległości. Po drugie przypomina o „pandemii” i tworzy mentalne zapotrzebowanie na szczepionkę. Po trzecie powoduje infekcje bakteryjne i grzybiczne płuc, co nasyca szpitale chorymi, wzmacniając covidową histerię. Po czwarte milicja dostaje pretekst do gnojenia obywateli. Po piąte władza pokazuje społeczeństwu, że jej na nim zależy i nakazując nosić maski tak zwalcza śmiercionośną zarazę. Po szóste wyniki badań nie mają znaczenia, o ile naukowcy nie są lobbystami firm farmaceutycznych.

Od samego początku „pandemii” głównym narzędziem gnojenia ludzi jest szantaż emocjonalny. Wszystkie propagandowe treści płynące z mediów i od „autorytetów” sprowadzają się do jednego – jesteś siewcą śmierci, mordercą, jeśli nie przestrzegasz tak idiotycznych obostrzeń, jak to tylko przy zamykaniu lasów było możliwe. Jedno z głównych haseł pandemicznych mówi wprost, że Ty sam nic nie znaczysz, bo przestrzegając „zasad” chronisz innych, nie siebie. Zakładasz maseczkę dla innych, trzymasz dystans dla innych, nie chodzisz na siłownię dla innych. Dla siebie nie robisz nic, ponieważ jesteś nikim w obliczu straszliwej zarazy niespotykanej w dziejach ludzkości. Za tym prymitywnym szantażem emocjonalnym idzie cała reszta...

Covidoza stała się nową chorobą psychiczną, a covidianizm nową religią. Społeczne skutki „pandemii” widać, choćby na tym nagraniu z pociągu Kolei Śląskich:

https://www.youtube.com/watch?v=mK4Ht3xAjaE
wodkangazico - 26-10-2021, 18:04
Temat postu:
Noema napisał/a:
Od samego początku „pandemii” głównym narzędziem gnojenia ludzi jest szantaż emocjonalny.
(...)
Zakładasz maseczkę dla innych, trzymasz dystans dla innych, nie chodzisz na siłownię dla innych. Dla siebie nie robisz nic

To trochę bardziej zakręcone.
Lucyferiada polega na tym, że kowidiotom wmawiane jest, jacy to są / powinni być prospołeczni, podbijając im tym samym bębenka - ego - grając na wartościach wyższych.
A w gruncie rzeczy, i tak wiadomo, że to ściema, bo każdy z tych, przywykłych do wygodnego życia, konsumentów propagandowego papu, panicznie boi się o całość własnej rufy.
Stąd biorą się te wściekłe ataki. Na pewno zaś nie z troski o zdrowie starszej kobieciny, jadącej tym samym pociągiem. Przy obłożeniu 100%, każdy nowy, dosiadający Seba mruczy pod nosem "ja p...le , ile stonki; noż k...wa, po co te staruchy tyle jeżdżą".
I taki nieskomplikowany aparat miałby być zatroskany losem - za przeproszeniem - babola, który mu miejsce okupuje?

Komunistyczna dialektyka zna więcej takich wybiegów. W seminariach o tym uczyli. Gdyby nie skompromitowany kler, mielibyśmy kogoś, kto dobrze zna wroga.
Lady Makbet - 26-10-2021, 18:43
Temat postu:
Noema napisał/a:
Bożena Dykiel wywołała szok oraz konsternację prowadzących podczas programu „Dzień Dobry TVN”. Znana aktorka, zamiast zgodnie ze scenariuszem, wpisać się w propandemiczną narrację i oddać pokłon covidiańskim bożkom, bez ogródek skrytykowała pandemiczny cyrk.
(...)
TVN nie przyznaje się, że taki wywiad miał w ogóle miejsce. Ale fragment programu krąży w internecie:
https://twitter.com/RaFFaka1/status/1451988165787623431

Okazuje się, że to jakie role grała pani Dykiel, są emanacją jej samej. Kobiety z głową na karku, chodzącej twardo po ziemi, żeby nie powiedzieć z jajami. I taka też jest w rzeczywistości. Wielkie słowa uznania dla niej, że w świątyni covidiańskiej paranoi odważyła się powiedzieć prawdę. I o tym, że na covida nie umiera więcej osób niż na grypę - bo tak jest. I że ta paranoja gnoi ludzi i ich psychikę i doprowadza do depresji - bo tak jest.

W sprawie pani Dykiel najbardziej znamienny jest fakt, że jednym głosem zaczęli ją potępiać zarówno w TVN, jak i w TVP i u Sakiewicza. Jak to było u Orwella? Wolność to niewola, wojna to pokój, ignorancja to wiedza. A TVN to wypisz wymaluj Ministerstwo Prawdy. Skasowali nagranie z rozmową z panią Dykiel. Nie ma to jak wolne media.

Kino na dziś: "Wyjście awaryjne" z panią Dykiel w roli głównej.


Auderman - 26-10-2021, 19:10
Temat postu:
Lady Makbet, Ignorancja to siła.

O tym że żyjemy w 1984 to wiadomo już od dawna. Wszak od dwóch lat jesteśmy na wojnie z wrogiem, przez co wymaga się od nas poświęceń. A jako że ten wróg jest niewidzialny i każdy może być wrogiem to powinniśmy 2 razy więcej pomyśleć o umierających na „froncie” zanim pójdziemy pobiegać czy innego zrobić coś dla siebie.
Jeszcze te 6zł za benzynę odbije się na łańcuchach dostaw oraz certyfikaty wejdą w życie i mamy Orwella w pełnym wydaniu.

Pozdrawiam
Pirat - 26-10-2021, 21:21
Temat postu:
Lady Makbet, kazus Bożeny Dykiel jest bardzo poważny i pouczający. Pokazuje z jaką siłą i determinacją są uciszane w zarodku wszelkie głosy kolidujące z projektem COVID. Starsza pogodna pani o marginalnym zasięgu oddziaływania na opinię publiczną została "rozstrzelana" z działa przeciwlotniczego, a "zwłoki" dodatkowo oblano zawartością szamb z Czerskiej, Wiertniczej i Woronicza.

To jest przestroga dla innych celebrytów. Aktor czy dziennikarz na dorobku nie zaryzykuje w takim otoczeniu nawet mrugnięcia powieką podczas wywiadu, nie mówiąc o jakimkolwiek niewygodnym pytaniu czy opinii na temat projektu COVID.
Olaf Skurvensen - 26-10-2021, 22:48
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Kino na dziś: "Wyjście awaryjne" z panią Dykiel w roli głównej.

Rzeczywiście świetny film, naprawdę warty polecenia, a Bożena Dykiel jest doprawdy jedną z lepszych polskich aktorek 🙂

Noema napisał/a:
Społeczne skutki „pandemii” widać, choćby na tym nagraniu z pociągu Kolei Śląskich

Nie wiem, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, co kto sądzi o noszeniu masek, kolejarze powinni już dawno zatrybić, że redaktor Marek jest zwolniony z noszenia maski. Po tylu interwencjach dziennikarskich, a szczególnie tej w Kolejach Śląskich jest to oczywista oczywistość. Jest też na tyle redaktor Marek znany publicznie, że gdybym ja był kierpociem lub konduktorem i ktoś by mi zgłosił, że ten pan nie ma maski, odpowiedziałbym tak:
"Znam tego pana (niemalże) osobiście i zapewniam pana/panią, że jest on zwolniony z noszenia maski. Jeśli pan/pani obawia się covida, proponuję zajęcie miejsca, które wskażę"
Noema - 27-10-2021, 08:37
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Starsza pogodna pani o marginalnym zasięgu oddziaływania na opinię publiczną została "rozstrzelana" z działa przeciwlotniczego, a "zwłoki" dodatkowo oblano zawartością szamb z Czerskiej, Wiertniczej i Woronicza.

Trafne spostrzeżenie. Całe nieszczęście Bożeny Dykiel polega na tym, że na propandemicznej antenie głównego ścieku poważyła się na szarganie świętej wiary we wszechmocnego covida i co więcej – powiedziała prawdę. To przesądziło o losie pani Dykiel. Powiedzieć na antenie TVN (ale również TVP i Polsatu) coś takiego, że „pandemia” zamieniła się w obóz karny i jest walką władców świata z ludźmi, to tak jakby powiedzieć na antenie Radia Maryja lub TV Trwam, że Kościół katolicki jest watykańską sektą szatana.

Olaf Skurvensen napisał/a:
Nie wiem, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, co kto sądzi o noszeniu masek, kolejarze powinni już dawno zatrybić, że redaktor Marek jest zwolniony z noszenia maski.

To nie ma żadnego znaczenia. Maseczka jest nie tylko symbolem posłuszeństwa i mentalnej niewoli, ale przede wszystkim podstawowym atrybutem wiary covidiańskiej. Nie musisz mieć maseczki zaciągniętej po same oczy, nie musisz jej nawet mieć na nosie. Miej ją choćby tylko na brodzie. Ważne, żebyś ją w ogóle miał.

Tutaj znów nawiążę do głośnego nagrania z pociągu KŚ, gdzie jakiś wyszczepiony covidianin z maseczką pod nosem reaguje agresją słowną i fizyczną na widok człowieka bez szmaty na twarzy.

https://www.youtube.com/watch?v=mK4Ht3xAjaE

I niech mi teraz ktoś zaprzeczy, że covidoza to nie choroba psychiczna, a covidianizm to nie religia. Ktoś spotkał się z zarzutem, że nie wierzy w covida? Bo ja wielokrotnie. A przecież tu nie o ślepą wiarę chodzi, tylko o rozum i zdrowy rozsądek.
Ralny - 27-10-2021, 18:08
Temat postu:
Pandemia nigdy się nie skończy!

Projekt pandemiczny będzie bezwzględnie kontynuowany. W obecnej lub nowej formie. Z modelu pandemicznego płynie zbyt wiele korzyści, żeby ten projekt mógł zostać zakończony. Zniewalanie jednostek i społeczeństw będzie się pogłębiać. Zniewolenie przy pomocy dezinformacji, propagandy, szantażu moralnego, przymusu szczepionkowego, paszportów covidowych, segregacji sanitarnej na wzór apartheidu, wyłudzeń ekonomicznych, pozbawiania wpływu na władzę, opresji prawnych, przemocy państwa i sił porządkowych, technologii, cybertechnologii, biocybernetyki. Od pandemii nie ma odwrotu. Pandemiści, czyli rządy działające w imieniu i na zlecenie globalnych elit, nie zrezygnują z projektu pandemicznego i pandemicznej rewolucji bez względu na dane statystyczne, badania naukowe czy wskaźniki gospodarcze. Projekt pandemiczny musi zostać doprowadzony do końca.

Czytaj więcej:
https://postpolityka.pl/2021/08/25/lokalny-reset-przeciw-antyludzkiej-przebudowie-swiata/
Arek - 02-11-2021, 14:22
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dziś strach iść do lekarza. Wcisną ci na siłę covida i wylądujesz na kwarantannie. Niestety idiotów nie brakuje. Byle katarek, byle kaszelek i już panika, że covid.

Na początku "pandemii" zdecydowana większość ludzi bała się wirusa. Teraz zdecydowana większość ludzi boi się lekarzy.

Noema napisał/a:
Ktoś kiedyś na forum napisał, że na covid więcej ludzi zgłupiało niż zachorowało. I to jest fakt.

Usiłuję od miesięcy rozkminić, jak działa covidopropaganda. To nie ma nic wspólnego z inteligencją, bo ludzie prości są odporniejsi. Coś jak w baśni Andersena "Nowe szaty cesarza". Niestety trafiło mnóstwo ludzi dobrze wykształconych i potencjalnie trzeźwo myślących.
wodkangazico - 02-11-2021, 15:44
Temat postu:
Arek napisał/a:
Usiłuję od miesięcy rozkminić, jak działa covidopropaganda. To nie ma nic wspólnego z inteligencją, bo ludzie prości są odporniejsi. Coś jak w baśni Andersena "Nowe szaty cesarza". Niestety trafiło mnóstwo ludzi dobrze wykształconych i potencjalnie trzeźwo myślących.

To akurat proste - nieprzypadkowo "pandemia" rozwinęła się tuż po upowszechnieniu techniki 4K UHD. Sponsorowany dostęp do wysokiej jakości przekazu video w telewizji, internecie. Papu w 50-ciocalowych LCD-kach, czy mniejszych, w laptopach oraz smartfonach.

Zwróć uwagę na pewien szczegół. Pamiętasz, aby zwierzaki wpatrywały się jak zahipnotyzowane w kineskopowy telewizor?
Nie? Oczywiście, że nie, bo futrzaki widziały, że to migoczące "coś" nie jest rzeczywiste.
A dziś? Domowe psy i koty, masowo dają się ogłupiać przed ekranami, dokładnie tak samo, jak ich właściciele.
Brak inteligencji, na ten podstęp, niestety nie uodparnia.
Pirex - 02-11-2021, 16:39
Temat postu:
Niedzielski wysypał PiS – nie mają większości do przegłosowania obostrzeń

Jedna z ważniejszych informacji w ostatnim czasie zgubiła się w natłoku innych, mało istotnych lub kompletnie nieważnych informacji. Wczoraj Niedzielski w Polsacie powiedział wprost, że „Zjednoczona Prawica” nie ma większości koniecznej do przegłosowania zmian ustawowych, które pozwolą pracodawcom na wgląd do historii choroby pracownika, czyli na łamanie praw człowieka i konstytucji. W kontekście tej deklaracji padło nazwisko posłanki Siarkowskiej, co należy czytać jednoznacznie, jako napiętnowanie „antyszczpionkowca” odpowiedzialnego za fatalny stan rzeczy, ale tej bajki nie kupi nikt. Owszem posłanka Siarkowska ma odwagę nazwać „pandemię” po imieniu, jednak dysponuje wyłącznie jednym głosem i nie jest w stanie zerwać większości koalicyjnej w sejmie.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/niedzielski-wysypal-pis-nie-maja-wiekszosci-do-przeglosowania-obostrzen/
Victoria - 02-11-2021, 17:17
Temat postu:
Pracodawca sprawdzi zaszczepienie pracowników. Niedzielski: ustawa na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w "Gościu Wydarzeń", że resort spodziewa się za dwa tygodnie wzrostu średniej liczby zakażeń do 10 tys. Odpowiedzią ma być ustawa, która da pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest zaszczepiony. - Ustawa będzie kierowana na rząd i trafi na Sejm - powiedział polityk. - Wyborem jest zdrowie innych - wyjaśnił.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-01/minister-zdrowia-adam-niedzielski-w-programie-gosc-wydarzen/


wodkangazico - 04-11-2021, 16:24
Temat postu:
150 tysięcy nadmiarowych zgonów w ubiegłym roku. Dużo?
Cała debata ciekawa, ale posłuchajcie gdzieś od 58:38


Noema - 05-11-2021, 15:21
Temat postu:
Duńskie badanie randomizowane wykazało, że różnica w liczbie zakażeń pomiędzy osobami zamaskowanymi i niezamaskowanymi wynosi 0,3 proc.

https://www.rp.pl/swiat/art416471-dunskie-badanie-nie-ma-dowodow-ze-maska-chroni-osobe-ktora-ja-nosi

Kiedy ta wiedza dotrze do wyznawców świętej szmatki?

https://twitter.com/lsnienie/status/1456333556117037062

Pociągi tylko dla zaszczepionych? Marzenie rodzimych małych Hitlerków. Zresztą widać to w komentarzach na „Rynsztoku Kolejowym”. Aż zacytuję głos mikolskiego półświatka:

„Bezwzględnie powinno się wprowadzić zakaz wstępu na pokłady pociągów dla osób niezaszczepionych w Polsce. Należy w końcu przestać tolerować nieuctwo i krótko postępować z osobami niezaszczepionymi, żeby jak najprędzej wyeliminować ich z życia społecznego.”

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ukraina-niezaszczepieni-niewpuszczani-do-pociagow-czesc-ma-pretensje-105137.html

Mówi się, że Auschwitz nie wziął się z powietrza. Teraz mamy do czynienia dokładnie z takim samym procesem. Najpierw będą chcieli segregować, później prześladować, a na końcu eksterminować.

Segregacja sanitarna oraz dyskryminacja i prześladowanie osób niezaszczepionych już ma miejsce! Pozostał ostatni etap. Myślicie, że eksterminacja covidowska to jakieś science-fiction? A czymże jest eliminacja z życia społecznego jak nie eksterminacją? Gdybym dwa lata temu opisała to co wydarzy się kilka miesięcy później i trwa do dzisiaj, to wtedy nikt by mi nie uwierzył. Wzięto by mnie za wariatkę i skierowano do psychiatry...

Ku przestrodze:


Pirat - 06-11-2021, 12:17
Temat postu:
Noema napisał/a:
Pociągi tylko dla zaszczepionych? Marzenie rodzimych małych Hitlerków. Zresztą widać to w komentarzach na „Rynsztoku Kolejowym”.

Sanitarni faszyści w wielu miejscach podnoszą takie postulaty. Na przykład na grupie pl.misc.kolej.
Noema - 06-11-2021, 18:08
Temat postu:
Auderman napisał/a:
O tym że żyjemy w 1984 to wiadomo już od dawna. Wszak od dwóch lat jesteśmy na wojnie z wrogiem, przez co wymaga się od nas poświęceń.

I kreatywności. Opowiem jak obeszłam pandemiczny system obostrzeń i paszportów covidowych. Czytajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Może kiedyś komuś się przyda...

Późną wiosną tego roku musiałam udać się do Görlitz, żeby załatwić sprawy związane z mieszkaniem, które kupiłam jeszcze za czasów panieńskich. W tamtym okresie przekroczenie granicy wiązało się z kwarantanną od której zwalniał paszport covidowy, którego nie mam i mieć nie zamierzam. Celem przedostania się do Görlitz wyszłam z domu w środku nocy (ryzykowałam podwójnie, bo w Niemczech była godzina policyjna) i poszłam w stronę mostu granicznego. Liczyłam na to, że o tej porze Straży Granicznej może nie będzie. Niestety była, na obu mostach. Z przekroczenia granicy zrezygnowałam, bo kwarantanna. Pisałam o tym tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=395611#395611

Po rozpoznaniu sytuacji na granicy w Zgorzelcu wróciłam do domu i zastanawiałam się jak ich przechytrzyć. Myślałam, myślałam... i wymyśliłam. Skoro świt wsiadłam w samochód i pojechałam do Krzewiny Zgorzeleckiej, kilkanaście kilometrów na południe od Zgorzelca. Dlaczego akurat tam? Bo w Krzewinie przy samej granicy jest stacja kolejowa, na której zatrzymują się niemieckie pociągi pasażerskie (trasa Zittau - Görlitz) jadące tranzytem przez terytorium Polski. Ze stacji po polskiej stronie korzystają mieszkańcy niemieckiego Ostritz. Obserwując teren przez lornetkę upewniłam się, że stacja w Krzewinie jest czysta (tzn. nie ma Straży Granicznej), po czym wsiadłam do pociągu i pojechałam do Görlitz. Załatwiłam co miałam do załatwienia i tą samą drogą wróciłam do Zgorzelca, przez nikogo nie niepokojona. Patent powtórzyłam jeszcze dwa razy.

Dlaczego o tym piszę? Żeby uświadomić Wam w jakiej paranoi żyjemy od półtora roku. Niby jesteśmy w Unii Europejskiej, niby nie ma granic, a ja, żeby dostać się do swego mieszkania po drugiej stronie rzeki, musiałam kombinować jakbym żyła w jakiejś zamordystycznej komunie na wzór ZSRR. Ale jak widać i to można obejść. Wystarczy tylko trochę sprytu. Mogłam pójść po linii najmniejszego oporu, czyli zaszczepić się pod presją, lub dać sobie wsadzić patyk do nosa, ale konformizm i oportunizm nie leżą w moim charakterze.

Precz z covuną!


wodkangazico - 14-11-2021, 11:47
Temat postu:
Kolejny pożyteczny idiota przeprowadził tak zwany coming out, czyli po naszemu, orkę po jestestwie. Tym razem w Wielkopolsce:
https://www.o2.pl/informacje/awantura-w-pkp-dwie-godziny-opoznienia-w-poznaniu-musieli-czekac-na-policje-6704052016913280a
Biorąc pod uwagę ściek, w jakim rzecz opublikowano, można chyba sformułować, nieśmiałe wprawdzie, jednak przypuszczenie, iż pojawia się pewien zarys nadziei - w komentarzach jakby coś drgnęło.
Noema - 14-11-2021, 13:31
Temat postu:
wodkangazico, dwie godziny opóźnienia pociągu międzynarodowego z powodu kierpocia-covidioty to dużo. Utracone skomunikowania, ktoś na samolot nie zdążył... Z pewnością wielu pasażerów poniosło jakieś wymierne straty z tego powodu. Na ich miejscu pozwałabym kierownika pociągu o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Nic tak nie boli jak uderzenie po kieszeni. Kilka przegranych procesów cywilnych i covidioci z PKP Intercity pójdą po rozum do głowy. #PozwijKierpocia

Ponoć szykuje się proces cywilny przeciwko kierpociowi-covidiocie z Kolei Śląskich. A i ci z PKP Intercity też nie mogą spać spokojnie... Jeśli dotrę do szczegółów to poinformuję na forum.
Ralny - 15-11-2021, 21:23
Temat postu:
Pandemiczne szaleństwo, segregacja sanitarna, przymuszanie do szczepień, medialna propaganda i masowe ogłupienie konsumentów medialnej papki. Ciekawa rozmowa wRealu24 TV.


Victoria - 17-11-2021, 14:47
Temat postu:
Pracodawca sprawdzi, czy pracownik się zaszczepił. Jest projekt

Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID–19 – poinformował w środę poseł Czesław Hoc (PiS). Dodał, że będzie to projekt grupy posłów PiS.

Więcej:
https://www.tvp.info/56969636/koronawirus-w-polsce-pracodawca-sprawdzi-czy-pracownik-jest-zaszczepiony
Pirat - 17-11-2021, 23:27
Temat postu:
Artur Dziambor na konferencji prasowej posłów PiS: „Chcecie wprowadzić obrzydliwą segregację sanitarną”

W środę (12.11.2021) poseł PiS Czesław Hoc zapowiedział złożenie poselskiego projektu ustawy zezwalającej na sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw Covid-19. W projekcie znalazł się też zapis o możliwości zwolnienia z pracy niezaszczepionych pracowników placówek medycznych.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, na której posłowie Czesław Hoc i Paweł Rychlik przedstawiali założenia ustawy segregacyjnej, poseł Konfederacji Artur Dziambor powiedział im w twarz, co sądzi o tym pomyśle.

Czytaj więcej na wprawo.pl


Victoria - 18-11-2021, 18:47
Temat postu:
Pod przykrywką awantury na granicy z Białorusią PiS przepycha apartheid sanitarny. Chodzi przede wszystkim o dyskryminację osób niezaszczepionych w miejscu pracy. O tym poniższy vlog.


Krog - 19-11-2021, 16:41
Temat postu:
(...) To było do przewidzenia, nie zaszczepił się.

// Post zmoderowany. ~Naczelnik
wodkangazico - 20-11-2021, 00:31
Temat postu:
Cytat:
To było do przewidzenia, nie zaszczepił się.

Czyli że co - kowid?
Śmiała teza. Od kilku dni, w żadnym medialnym szambie nie uświadczysz alarmowego paska, ani z liczbą "zakaszlonych", ani tych, co to kaszleć już nie mogą.
Czego o dowodzi? Najpewniej, że pandemia właśnie się skończyła. Bo przecież nie tego, że szpryce jednak mają skuteczność zaledwie kompotu.

A poważniej, to nie brak preparatu go zabił, a Projekt Pandemia, w ramach którego m.in. uruchomiono świadome skazywanie na ryzyko śmierci przez tak zwaną służbę zdrowia.
Według tego planu, jak złapiesz bakcyla albo cokolwiek innego, nie masz co liczyć na żadną pomoc medyczną dopóki stan nie będzie podbramkowy.
A wtedy częstokroć bywa za późno. Pisze o tym dr. Bodnar:
https://przychodnia-przemysl.pl/przestanmy-leczyc-covid-19/
Próbki doświadczyłem w ostatnich tygodniach również na własnej skórze.
Sunny - 20-11-2021, 08:54
Temat postu:
Polecam interesującą rozmowę z dr Danutą Mikołajewską, autorką książki "Plandemia Covid-19".

https://plandemia.net.pl


Krog - 20-11-2021, 12:35
Temat postu:
Cytat:
Od kilku dni, w żadnym medialnym szambie nie uświadczysz alarmowego paska, ani z liczbą "zakaszlonych", ani tych, co to kaszleć już nie mogą.
Czego o dowodzi?

To dowodzi temu, że rządzący:
1. nie mają pieniędzy na rekompensatę obostrzeń (już nie można więcej drukować pieniędzy)
2. zrobią wszystko żeby nie narazić się ciemnemu elektoratowi, a tym samym będą za wszelką cenę dążyć do utrzymania się przy korycie (po trupach u władzy).

Cytat:
A poważniej, to nie brak preparatu go zabił

Zabija brak miejsc w szpitalach dla pacjentów innych chorób, bo ludzie nie chcą się szczepić a potem pierwszeństwo leczenia mają pacjenci chorób zakaźnych np. koronawirusowych. Taki priorytet przyjęć do szpitali istniał jeszcze przed pandemią i obowiązywał na całym świecie.
Reasumując nie szczepiąc siebie przyczyniasz się do zmniejszenia dostępności miejsc w szpitalach a tymsamym do śmierci tych dla których zabraknie "łóżka" w szpitalu.
Inna kwestia to zarobki lekarzy i innych medyków w Polsce. Nawet w Rumunii lepiej płacą lekarzom niż w Polsce. U nas zamiast pieniędzy na pensje medyków skierowano te pieniądze na dyrektoryzację szpitali i innych podobnych instytucji. Znam taki szpital w którym 1p lat temu kierował 1 dyrektor i 1 zastępca. Teraz tam jest 1 dyrektor i 15 zastępców !
To podobnie jak w PLK, chmara dyrektorów a inwestycja opóźnione są w latach. Winnych brak.
Victoria - 20-11-2021, 19:48
Temat postu:
Pełny lockdown w Austrii, zapowiedź obowiązkowych szczepień. Ograniczenia w Bawarii

Po lockodownie tylko dla niezaszczepionych Austria rozszerza ograniczenia związane ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku nastąpi pełny lockdown. W Niemczech trwają natomiast dalsze dyskusje na temat ograniczeń.

Więcej:
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/a-jednak-pelny-lockdown-w-austrii-71312.html


Auderman - 21-11-2021, 11:00
Temat postu:
Cytat:
Zabija brak miejsc w szpitalach dla pacjentów innych chorób, bo ludzie nie chcą się szczepić a potem pierwszeństwo leczenia mają pacjenci chorób zakaźnych np. koronawirusowych.

A to pewnie ci zaszczepieni którzy tam leżą to mają fałszywy certyfikat.
Bez komentarza.
A tak w gwoli ścisłości, nie zabija brak miejsc tylko złe zarządzanie szpitalami. Przypominam że od 1 listopada wróciły dodatki kowidowe które są głównym prowodyrem by zabierać na oddział zakażonych oraz przygotowywanie dla nich jak najwięcej łóżek, gdyż uwaga, łóżka czekające też są płatne. I to powoduje że normalni ludzie nie otrzymują należytej pomocy a szpitale pękają w szwach od „hospitalizowanych” co podają codziennie w raporcie.
Pirat - 21-11-2021, 14:22
Temat postu:
Auderman, nawet dziecko widzi, że to co mieliśmy przez ostatnie dwa lata, to jest ordynarne ludobójstwo. Co ciekawe, w wielu szpitalach nadal jadą w ten deseń, czyli respirator jako pavulon + handel skórą. Dzisiaj bezpieczniej iść do weterynarza niż do tzw. lekarza. W ostatnim czasie coś takiego jak etos lekarza praktycznie przestał istnieć, nie mam zatem najmniejszej ochoty, aby bronić przedstawicieli środowiska medycznego.

Jeśli organizatorzy tej zbrodni nie wezmą w kleszcze całego społeczeństwa, to zacznie się rozliczanie. Prędzej czy później, ale się zacznie. Dlatego u prymusów europejskich (Niemcy, Austria, Włochy, Słowacja, Litwa czyli kraje historycznie faszystowskie i nazistowskie) walka o wbicie suwerena w ziemię jest tak agresywna. Represje na niezaszczepionych (czyli jawnych kontestatorów wtykających nos gdzie nie trzeba) spadają jedna po drugiej. Ofierze nie daje się czasu, psy szczekają, baty esesmańskie spadają na plecy.

Jeśli ktoś myślał, że weźmie zastrzyk i wróci do normalności, to był bardzo naiwny. Będzie trzecia dawka, a potem czwarta i kolejne. Ludzie będą szczepić się na okrągło, żeby wrócić do normalności, ale jedyne co dostaną, to segregację sanitarną i dożywotnie szmaty na twarzy. Załóż maskę, zaszczep się i zostań w domu - tak właśnie wygląda tzw. powrót do normalności. Powszechne szczepionki covidowe to zbyt lukratywny biznes, żeby z niego zrezygnować.

Po przekroczeniu masy krytycznej zdominowanych - pewnie ok. 70% zaszczepionych - nie ma już kto wstawić się za opornych i rozliczyć koronkowe ludobójstwo. U nas masy krytycznej nie osiągnięto i lokalny kapo ma duży problem. Na szczęście Polska jest odwieczną i trwałą anomalią, w której nic nigdy nie układa się tak, jak wszędzie indziej.
Lady Makbet - 21-11-2021, 17:26
Temat postu:
Jest weekend, więc pośmiejmy się trochę w tych nienormalnych czasach. Kowidoza na wesoło w NTV. Serdecznie polecam!


Krog - 21-11-2021, 20:04
Temat postu:
Cytat:
A to pewnie ci zaszczepieni którzy tam leżą to mają fałszywy certyfikat.

Nie, to ci którzy nie zaszczepili się i wierzą ludowym czarownikom.

Cytat:
A tak w gwoli ścisłości, nie zabija brak miejsc tylko złe zarządzanie szpitalami.

Szpitale nie są z gumy, nie rozciągną się.

Cytat:
Dzisiaj bezpieczniej iść do weterynarza niż do tzw. lekarza.

To lecz się u weterynarza.

Cytat:
Powszechne szczepionki covidowe to zbyt lukratywny biznes, żeby z niego zrezygnować.

Powiedz to osobom, które zmarły bo się nie zaszczepiły.
wodkangazico - 22-11-2021, 00:55
Temat postu:
Cytat:
Nie, to ci którzy nie zaszczepili się i wierzą ludowym czarownikom.

Wg poziomu wyszczepienia stada, potraktowanego matematyką starozakonną, tych powinno być mniej niż połowa z tak zwanej trzeciej fali, jesienią ub. roku.
Tymczasem, rok temu, po miesiącu od początku ataku świrusa, w szpitalach leżało jakieś 17 tysięcy ludzi, a obecnie koło 16-tu.
Że przypomnę, wtedy nasi umiłowani przywódcy, dzielnie walczyli z pandemią i rządowe drukarki wypluwały zakaz za zakazem, zakazem przykryty.
A obecnie?
Nawet naczelny SS-man (Syntezator Sonntag - minister Adam N., jakby co) spuścił z tonu:
https://www.rp.pl/polityka/art19122521-szczepienia-na-covid-19-niedzielski-nie-wyklucza-4-i-5-dawki-to-nie-spisek-branzy
Normalnie, jak to się mówi, czytając łezki mi poleciały. Kurde, on chyba myśli, że zapomnimy.
Arek - 22-11-2021, 12:14
Temat postu:
Krog napisał/a:
Cytat:
Powszechne szczepionki covidowe to zbyt lukratywny biznes, żeby z niego zrezygnować.

Powiedz to osobom, które zmarły bo się nie zaszczepiły.

Powiedz to osobom, które zmarły, bo się zaszczepiły, zwłaszcza pod przymusem. Co prawda szczepienia jeszcze nie są przymusowe, ale jest segregacja sanitarna (paszporty covidowe) przymuszająca wiele osób do szczepień.
Olaf Skurvensen - 22-11-2021, 20:33
Temat postu:
A w Sądzie Rejonowym w Żywcu sądzono kolesia za brak maseczki, w budynku sądu pomylił sale i trafił na imprezę sędziów Śmiech
Szczegóły pod linkiem:

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-sadzono-go-za-brak-maseczki-pomylil-sale-rozpraw-i-trafil-na,nId,5661479

Ale jaja ...
Noema - 24-11-2021, 07:56
Temat postu:
Wybieracie się do Niemiec? Odradzam! Od poniedziałku panuje tam covidofaszyzm, tzn. twardy lockdown dla niezaszczepionych. Sklepy tylko dla zaszczepionych. Godzina policyjna od 22 do 6. Mówię o Saksonii (nie wiem jak w innych krajach związkowych), która podąża drogą Austrii.

Więcej na stronie:
https://www.coronavirus.sachsen.de/wir-gegen-corona-8251.html

Przez kilka lat mieszkałam w Görlitz. Jestem szczęśliwa, że wróciłam na stałe do Zgorzelca. Niemcy na powrót stają się państwem faszystowskim.

#StopSegregacjiSanitarnej


wodkangazico - 24-11-2021, 19:47
Temat postu:
Krog - espeszjaly for ju:
https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-europie,irlandia-jak-izrael--coraz-wiecej-zaszczepionych-na-covid-19-trafia-do-szpitali,artykul,28418909.html

https://www.dw.com/pl/pomimo-szczepionki-coraz-cz%C4%99%C5%9Bciej-trafiaj%C4%85-do-szpitala/a-59806086

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-08/belgia-zaskakujace-informacje-rzadu-54-proc-hospitalizowanych-to-osoby-zaszczepione/

i z przedwczorajszej prowincji:
https://nczas.com/2021/11/24/prezydent-ujawnia-w-tym-miescie-80-proc-pacjentow-w-ciezkim-stanie-na-oiom-ie-to-zaszprycowani/

Kurtyna.
Auderman - 24-11-2021, 20:07
Temat postu:
Dzisiaj na dworcu dopadł mnie zwidofaszyzm (bo tak powinniśmy to wszystko nazywać). Jeleniogórski SOK zrobił nalot i kazał nałożyć nam wszystkim namordniki (Nam bo byliśmy zorganizowaną grupą kilkunastu osób, w tym osoba, która jest niepełnosprawna conajmniej w stopniu średnim. Oczywiście wszyscy posłusznie założyli maski, za wyjątkiem mnie. Na szczęście wystarczyło powiedzieć „Nie widzisz pan że on ma niepełnosprawność umiarkowaną?” Jak wszyscy wiemy niepełnosprawność od średniego zwalnia z nakładania maski. Gościu się zapeszył i poszedł sobie. Ale oczywiście barany nie pomyślały o zdjęciu maski, w obliczu tego że wróci.
Noema - 24-11-2021, 21:35
Temat postu:
Auderman, mówisz o nalocie SOK na pociąg? A który konkretnie, KD czy IC? To ważne, bo podobne akcje były na dworcu w Legnicy. Mówię „były”, bo ja osobiście z taką sytuacją się nie spotkałam, ale mój mąż miał nieprzyjemność, o czym pisałam tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398326#398326

Odkąd poruszyłam tę sprawę na forum, nalotów legnickiego SOK na pociągi KD nie doświadczam. A jeżdżę do Wrocławia 2-3 razy w tygodniu.

Jako prekursorka walki z kolejarskim covidianizmem na Dolnym Śląsku proszę o sygnały dotyczące tak kierpoci-covidiotów jak i sokistów-covidiotów. Będę stanowczo reagowała, oczywiście w miarę moich sił i środków. Sama porządku w całym kraju nie zrobię, ale Dolny Śląsk mam na oku. No i przypominam o akcji #PozwijKierpocia (link poniżej) – pozwać można nie tylko kierownika pociągu, ale i sokistę.
Auderman - 24-11-2021, 23:03
Temat postu:
Noema, Na dworcu jakiś ciec łaził i zaczepiał. W pociągu (PR) nikt już takich jazd nie robił
Ralny - 24-11-2021, 23:55
Temat postu:
Podróż pociągiem w Niemczech z certyfikatem albo testem. W pociągach będą kontrole

Niemcy wprowadzają nowe obostrzenia dotyczące transportu zbiorowego. Pociągami na terenie Niemiec będą mogli podróżować tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy, albo osoby z negatywnym wynikiem testu.

Czytaj więcej:
https://www.nakolei.pl/podroz-pociagiem-w-niemczech-z-certyfikatem-albo-testem-w-pociagach-beda-kontrole/
wodkangazico - 25-11-2021, 00:20
Temat postu:
Cytat:
W pociągu (PR) nikt już takich jazd nie robił

Za to w Wielkiej Polszcze i Lubuskiem, coraz bardziej się panoszą.
Ostrzeżenie już dostali. Jak radzicie, kogo lepiej pozwać - doktora inżyniera, czy tylko magistra?
Noema - 25-11-2021, 08:23
Temat postu:
wodkangazico, radzę jednak pozywać „doły” a nie „górę”. Wierchuszka ma „plecy” i kasę, więc jej krzywdy nie zrobisz. Dlatego trzeba pozywać szeregowych pracowników, bo to oni uprzykrzają nam życie w imię religii covida. To ich zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia uderzą po kieszeni. A to zaboli najbardziej i może nauczy covidian rozumu.

Bierzmy przykład z przedsiębiorców, którzy za bezprawne działania Policji czy Sanepidu nie pozywają instytucji, tylko konkretnych policjantów i konkretnych pracowników Sanepidu. I to odnosi wymierny skutek! Stąd akcja #PozwijKierpocia. Chodzi o to, żeby za poniesione straty nie pozywać spółki kolejowej utrzymywanej z naszych podatków, ale konkretnego kierownika pociągu, który w covidiańskim amoku spowodował swoimi decyzjami, że ponieśliśmy jakąś stratę (spóźnienie do pracy, utrata skomunikowania, odwołana wizyta u lekarza, spóźnienie na samolot, na spotkanie biznesowe itd. itp.).

Durnowaty kierpoć, durnowaty sokista, ale też i durnowaty cieć w sklepie czy durnowaty sprzedawca w Żabce. Covidianie atakują nas zewsząd. Przed tzw. pandemią jeden z drugim był nikim, a ich obszar decyzyjności ograniczał się do tego, co ugotować na obiad. Teraz covidianie uzurpują sobie prawo do gnojenia normalnych ludzi poprzez odmawianie nam obsługi w sklepie, wyrzucanie nas z pociągu etc. Już domagają się segregacji sanitarnej i dyskryminacji, a potem może zechcą nas eksterminować. Tak to działa, co pokazała historia i to ta nieodległa, bo żyją jeszcze ludzie, którzy tego doświadczyli pod okupacją niemiecką.

Taka jest natura prostego i mało inteligentnego człowieka – poczuje covidiota trochę władzy i palma mu odbija. Taki człowiek czerpie satysfakcję z gnojenia innych ludzi, odreagowując w ten sposób życiowe porażki oraz swój niski status społeczny. To jest czysta psychologia.

Ostatnio w pociągu KD byłam świadkiem zabawnej sytuacji. Pani kierownik pociągu (albo konduktorka), blondi po solarium, nakazała młodzieży wracającej ze szkoły założyć szmatę na twarz. Blondi została przez młodzież olana ciepłym moczem. Jeszcze pół roku temu taka covidiotka z KD wygrażałaby się wezwaniem policji oraz zatrzymaniem pociągu, powodując duże opóźnienie i komplikując pasażerom życie (zerwane skomunikowania, spóźnienie do pracy etc.). Akcja #PozwijKierpocia jednak ich otrzeźwiła...

Na koniec mam apel do covidian. Nie tylko tych z KD, ale do wszystkich. Jak się komuś nie podobają normalni ludzie bez szmaty na twarzy, to niech zaszczepi się ósmą dawką, założy pięć maseczek, dwie pary rękawic i tak pomyka po swoim mieszkaniu. Zamknij się covidioto w domu i z niego nie wychodź. Ale odczep się od innych!
Beatrycze - 25-11-2021, 13:55
Temat postu:
GIP: pracodawca, który wymusi na pracowniku szczepienie nie poniesie kary

Przepisy nie przewidują karania pracodawców za przymuszanie pracowników do szczepień; w przypadku stwierdzenia takich sytuacji inspektorzy pracy poprzestają na działaniach informacyjnych - przekazał PAP Główny Inspektorat Pracy.

Więcej:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/8300257,gip-pracodawca-wymusi-na-pracowniku-szczepienie-nie-poniesie-kary.html
wodkangazico - 26-11-2021, 07:25
Temat postu:
Że z Mazurka wyłazi towarzysz szmaciak - nic nowego. Ale Sonntag w roli dobrego policjanta? Shocked Niechybnie czas, zająć miejsce na kozetce.


Noema - 26-11-2021, 14:13
Temat postu:
wodkangazico, to nic nowego. Już dawno zauważyłam, że pracownicy (bo przecież nie dziennikarze) mediów głównego ścieku są tą grupą, która najbardziej domaga się od rządzących wprowadzenia nazistowskich metod segregacji społeczeństwa. Pisałam już o tym na forum:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398775#398775

Czasem oglądam TVN24. Ryje beret jak cholera, ale jakoś to znoszę, bo trzeba znać język wroga. Tam dopiero jest szczucie! Gdyby Hitler żył, TVN24 z pewnością byłaby goebbelsowską tubą propagandową.

Ale rządowa TVP Info też jest dobra. Ostatnio funkcjonariuszka Holecka tak mnie wkurzyła domaganiem się od jakiegoś członka rządu wprowadzenia nazistowskiej segregacji sanitarnej na wzór Austrii czy Niemiec, że miałam ochotę rzucić czymś ciężkim w telewizor.

Dziś nie ma dziennikarzy! Są PRESStytutki, sprzedajne szmaty bez krzty honoru. A tzw. pandemia pokazała, że gros z nich to małe Hitlerki.

Wyłącz TV, włącz myślenie!
Ralny - 26-11-2021, 16:21
Temat postu:
Maseczki w pociągach? Martwy przepis, chociaż konduktorzy powinni to sprawdzać

W pociągach, podobnie jak w innych środkach komunikacji publicznej, wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczkami. Jednak mimo rosnącej w ostatnich dniach liczby zakażeń koronawirusem, niewielu pasażerów stosuje się do tego nakazu. Obowiązek upominania podróżnych mają konduktorzy, ale oni też się do niego nie stosują. Kolejarze przekonują, że konduktor wprawdzie powinien zwracać uwagę pasażerom na brak maseczek, ale przyznają, że nie mają jak egzekwować nakazu.

Czytaj więcej:
https://gazetawroclawska.pl/maseczki-w-pociagach-martwy-przepis-chociaz-konduktorzy-powinni-to-sprawdzac/ar/c1-15921215
Noema - 26-11-2021, 18:44
Temat postu:
Nie chcę być nieskromna, ale mam nieodparte wrażenie, że artykuł prorządowej „Gazety Wrocławskiej” to pokłosie akcji #PozwijKierpocia, a szczególnie mego posta sprzed dwóch dni:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398873#398873

Ubawiły mnie słowa rzecznika KD, Bartłomieja Rodaka. Zacytujmy:

„Wciąż apelujemy do pasażerów o stosowanie się do obowiązku noszenia maseczek na pokładach naszych pociągów. Czynimy to zarówno w komunikatach głosowych, jak również wyświetlanych na ekranach w pociągach. Ponadto także obsługa pociągu zwraca uwagę niepokornym pasażerom.”

https://gazetawroclawska.pl/maseczki-w-pociagach-martwy-przepis-chociaz-konduktorzy-powinni-to-sprawdzac/ar/c1-15921215

Zanim pan rzecznik coś powie do mediów, powinien to najpierw skonsultować z zarządem spółki. Bo ten jeździ pociągiem bez maseczki (dysponuję zdjęciami). Czyli przełożeni pana rzecznika też są niepokornymi pasażerami. Rzecz jasna ja nie mam do nich pretensji – wręcz przeciwnie – sama jestem niepokorna i nie zakładam szmaty na twarz. Zwracam tylko uwagę na absurdalność sytuacji.

A teraz wspomniane zdjęcia (w załączniku). Na zdjęciu nr 1 widzimy pana w okularach bez maseczki. To Damian Stawikowski, prezes KD. Na zdjęciu nr 2 widzimy wicemarszałka Tymoteusza Myrdę (pan bez okularów), który z ramienia UMWD sprawuje nadzór właścicielski nad KD. On też nie ma maseczki, podobnie jak towarzyszące mu osoby. Mam jeszcze zdjęcie z wiceprezesem KD, oczywiście też bez maseczki, ale te dwa wystarczą. Dodam, że zdjęcia wykonano kilka tygodni temu, w pociągu KD.

Tak więc panie rzeczniku KD, przykład idzie z góry! Wszystkich pasażerów KD zachęcam, żeby zapisali sobie w smartfonie te dwa zdjęcia i okazywali je kierpociom-covidiotom oraz legnickim sokistom-covidiotom, gdy będą wymuszali na was założenie szmaty na twarz, która więcej szkodzi niż pomaga.

Życzę miłego weekendu i zapraszam do lektury odcinka 251 „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398897#398897
wodkangazico - 26-11-2021, 19:23
Temat postu:
Cytat:
obsługa pociągu zwraca uwagę niepokornym pasażerom

Tak jest - stawiać bydło do pionu. Very Happy Wszak pasażer powinien przed obliczem kierpocia mieć wygląd lichy i durnowaty, tak, by swoim pojmowaniem sprawy, oblicza tego nie peszyć.
A upartych - prądem.

Cytat:
A teraz wspomniane zdjęcia...

Centrum monitoringu KD już się grzeje - znajdą Cię na nagraniach. Very Happy

Tymczasem w świecie szerokim:
https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/nowy-wariant-koronawirusa-b11529-jest-juz-w-europie-wariant-nu-wykryto-w-belgii-5503921

https://tvn24.pl/tvnmeteo/swiat/koronawirus-na-swiecie-nowy-wariant-koronawirusa-b11529-ktore-kraje-zawieszaja-loty-z-afryki-5503137

https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-nowy-wariant-b11529-reakcja-komisji-europejskiej-5504051

Uff, nareszcie!
Bo już myślałem, że wzorem przodującej Japonii, świrus całkiem się na literze Delta wykopyrtnie i samounicestwi.
I pandemia zdechnie, i plebs znów zacznie po kurortach, jak gupi latać.

Tymczasem w zbiorkomie - miejscu dla plebsu właściwym:
https://dziennik.walbrzych.pl/walbrzych-policja-zatrzymywala-autobusy-i-sprawdzala-czy-pasazerowie-maja-maseczki/
Coś mi to robotą Szełemeja zalatuje.
Victoria - 01-12-2021, 19:37
Temat postu:
Podróżowanie pociągiem – z maseczką czy bez?

W przypadku przemieszczania się środkami komunikacji publicznej pasażerowie zobligowani są do zakrywania ust oraz nosa za pomocą maseczki. Przebywając w pociągu, można natychmiast dostrzec pasażerów, którzy nie zakrywają okolic ust i nosa oraz pasażerów, którzy skrupulatnie podróżują z założoną maseczką. Co jakiś czas można napotkać konduktora, który upomina pasażerów, żeby założyli maseczki. Jak wygląda egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pociągach?

Więcej:
https://www.sektorkolejowy.pl/podrozowanie-pociagiem-z-maseczka-czy-bez/
Olaf Skurvensen - 01-12-2021, 23:05
Temat postu:
Jakiś czas temu zadałem na tym forum pytanie (może retoryczne) jak to jest, że tak szybko wynaleziono szczepionkę na covid'a, a nie mogą sobie poradzić ze szczepionką przeciwko wirusowi hiv. Dziś w necie znalazłem artykuł mówiący o tym, dlaczego przez blisko 40 lat nie opracowano szczepionki przeciwko hiv? Zresztą poczytajcie, jak ktoś ma życzenie:

https://geekweek.interia.pl/nauka/news-swiatowy-dzien-aids-dlaczego-nie-mamy-szczepionki-przeciwko-,nId,5680274

Nie o to chodzi by wyleczyć króliczka, ale by leczyć go, nieprawdaż?
Noema - 04-12-2021, 22:22
Temat postu:
Jechałam dziś z Wrocławia do Zgorzelca wieczornym KD Sprinterem. Frekwencja na całej trasie grubo ponad 100 proc. w 5-członowym Impulsie. Wsiadłam na Muchoborze i całą drogę stałam.

W pociągu było sporo niemieckiej młodzieży, trochę podchmielonej i głośnej. Znam biegle niemiecki, więc sobie z nimi porozmawiałam. Przyjechali na weekend do Wrocławia się rozerwać, bo w Saksonii faszyzm covidowy, twardy lockdown, segregacja sanitarna rodem z III Rzeszy, godzina policyjna i zamordyzm. W Niemczech nie podskoczysz, a w Polsce – jak sami mówili – wolność i swoboda, czego nam bardzo zazdroszczą.

Opowiedziałam im o mojej antycovidiańskiej akcji #PozwijKierpocia. Byli zaskoczeni, bo w Niemczech coś takiego byłoby nie do pomyślenia (Niemcy są narodem karnym i posłusznym władzy) – tam za coś takiego poszłabym do pierdla, a forum kolejowe nawołujące do nieposłuszeństwa zostałoby przez władze zamknięte.

Do niemieckiego pociągu wpuszczają tylko z paszportem covidowym + obligatoryjna maseczka z filtrem FFP2, a w naszym pociągu połowa pasażerów bez szmaty na twarzy. Dwa narody, dwa różne światy...

Korzystając z okazji zapraszam na mój autorski, ryjący beret „Covidiański matrix”. Miłej lektury:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398997#398997
Auderman - 04-12-2021, 22:56
Temat postu:
Noema, No widzisz, ktoś w końcu to docenia jak u nas jest.

Niestety u Polskiej młodzieży bez zmian, tak jak rok temu tak dzisiaj domagają się obostrzeń. U mnie na kierunku już knują jakby tutaj zrobić zdalne "Bo wszyscy przyjezdni i w sumie im się nie chce dojeżdżać" a Polibuda dalej otwarta "co przecież jest nie do pomyślenia przy 25 tysiącach zakażeń". Coś kombinują z testami ale na razie im to nie wychodzi. Jeszcze dodatkowo znana już od dawna powszechność poglądu segregacji. Przytoczę tutaj przykład pewnej nauczycielki akademickiej, która na facebooku używa nakładki z napisem "Prawa człowieka" a ostatnio stwierdziła że osoba niezaszczepiona nie powinna mieć wstępu na teren uczelni i ten zakaz powinien być surowo egzekwowany na wejściu. Oczywiście w oklaskach i aprobatach ze strony "Nowoczesnej i Postępowej Polskiej Młodzieży", która stwierdziła że nikt, kto stanowi zagrożenie dla społeczeństwa powinien w nim uczestniczyć. Na koniec zaznaczę, że wszyscy ustnie oświadczyli, że są zaszczepieni.
wodkangazico - 05-12-2021, 00:35
Temat postu:
Cytat:
Bo wszyscy przyjezdni i w sumie im się nie chce dojeżdżać

Kwestia oszczędności na wynajmie lokum też pewnie ma znaczenie.
Cytat:
Oczywiście w oklaskach i aprobatach ze strony "Nowoczesnej i Postępowej Polskiej Młodzieży"

I pomyśleć, że z tych stworów, kiedyś rekrutować się będą pracownicy urzędów, służb, czy nawet władz. Marsz przez instytucje okazał się najbardziej skuteczną taktyką lewactwa.
Cytat:
która stwierdziła że nikt, kto stanowi zagrożenie dla społeczeństwa powinien w nim uczestniczyć

Dopóki jest ich mniejszość, społeczeństwo trzeba im stworzyć.
Jak najbardziej zamknięte.
Pirex - 05-12-2021, 01:02
Temat postu:
Tysiące chorych kłamstw i jedna zdrowa prawda

Nie ma na świecie jednego państwa, bez względu na poziom „wszczepienia”, które wróciło do normalności. Nie istnieje taki kraj, ani w 90% „wszczepiona” Irlandia, gdzie wprowadzono restrykcje, ani w 80% „wyszczepiona” Portugalia, gdzie pomimo wysokiego wskaźnika odpalono lockdowny. Nawet Izrael po trzech dawkach dalej chodzi w maseczkach, zachowuje DDM i inne restrykcje. Tego faktu nie da się podważyć, a przecież przed „programem szczepień” naczelne kłamstwo brzmiało, że po osiągnięciu „pełnej odporności”, czyli aplikacji dwóch dawek, zdejmiemy maseczki, wrócą kina i teatry, siłownie i wesela, kościoły i szkoła bez „zdalnego nauczania”. Nikt i nic nie może podważyć, że tak się nie stało i to jest kłamstwo naczelne całej tej inżynierii społecznej.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/tysiace-chorych-klamstw-i-jedna-zdrowa-prawda/
Auderman - 05-12-2021, 09:14
Temat postu:
Cytat:
Kwestia oszczędności na wynajmie lokum też pewnie ma znaczenie

Myślą nad wprowadzeniem pół na pół oraz tym by tydzień przed i tydzień po świętach było zdalne. Poza tym ja ich znam i nie chodzi o pieniądze tylko zwyczajne lenistwo
Pirat - 05-12-2021, 11:30
Temat postu:
Noema napisał/a:
W pociągu było sporo niemieckiej młodzieży, trochę podchmielonej i głośnej. Znam biegle niemiecki, więc sobie z nimi porozmawiałam. Przyjechali na weekend do Wrocławia się rozerwać, bo w Saksonii faszyzm covidowy, twardy lockdown, segregacja sanitarna rodem z III Rzeszy, godzina policyjna i zamordyzm. W Niemczech nie podskoczysz, a w Polsce – jak sami mówili – wolność i swoboda, czego nam bardzo zazdroszczą.

To ważne spostrzeżenie, bo niestety Polacy tego nie doceniają. Wskazują na to różne sondaże (pomijam kwestię ich wiarygodności), które mówią, że ponad połowa Polaków (pokrywa się to z odsetkiem wyszczepionych pełną dawką) domaga się tego, co w tej chwili jest w Niemczech i Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji i dyskryminacji osób niezaszczepionych. Każdy zna kogoś takiego. Szczególnie głupia jest młodzież, zwłaszcza ta wielkomiejska, uniwersytecka.

Poniżej zamieszczam 16-minutowy film mówiący o tym, do czego to wszystko zmierza. "Rok 1984" Orwella to nic w porównaniu z tym co nas czeka, jeśli społeczeństwo nie otrząśnie się z kowiadiańskiego letargu. Niedługo będzie za późno!

Proszę uważnie obejrzeć i podać dalej.

https://www.bitchute.com/video/HtdMXVdHtg7F/


Noema - 05-12-2021, 20:46
Temat postu:
Pirat, ja bym tym sondażom nie wierzyła, bo z pewnością są manipulowane pod bieżące potrzeby polityczne. Przecież nawet wśród ludzi zaszczepionych są przeciwnicy covidiańskiego zamordyzmu, w tym przymusowych szczepień. Wielu moich znajomych zaszczepiło się wyłącznie dla paszportu covidowego, żeby wyjechać za granicę na wakacje. A są też i tacy, którzy zrobili to dla świętego spokoju, bo pracodawca to na nich wymuszał. Przykład takiego wymuszania? MPK Wrocław:

https://gazetawroclawska.pl/maseczki-lub-szczepienie-mpk-wroclaw-wprowadza-nowy-obowiazek-dla-pracownikow/ar/c1-15931487

A propos Wrocławia, wczoraj odbył się antycovidiański marsz wolnych ludzi:

https://gazetawroclawska.pl/protest-wolnych-polakow-na-ulicach-wroclawia-czego-domagali-sie-manifestujacy-zdjecia/ar/c1-15936815

Podobne marsze i protesty odbywają się od wielu miesięcy w całej Polsce i Europie. Słyszycie o nich w mediach głównego ścieku? Wbrew pozorom naród się budzi. Powoli, ale jednak.

https://nczas.com/2021/12/05/caly-swiat-protestuje-przeciw-segregacji-tego-nie-zobaczysz-w-glownych-mediach-video/

Nawet wśród moich znajomych widzę zawód i gwałtowny spadek zainteresowania dalszym szprycowaniem się. Jeszcze niedawno był to temat nr 1, teraz nie jest nawet w pierwszej trójce. Po dwóch dawkach mieli uzyskać dożywotni paszport covidowy (subskrypcję na prawa obywatelskie) i dołączyć do oświeconej, uprzywilejowanej elity, a okazało się, że nawet głupie maseczki muszą nadal nosić na tych samych zasadach co ciemny plebs. Liczba oszukanych i rozgoryczonych covidian będzie rosnąć, dlatego zdecydowano się odpalić omicrona jeszcze w tym roku, w celu opchnięcia jak największej liczby towaru. Centrala wie, że temat przegrzewa się a terminy i faktury gonią!

Omicron miał być odpalony dopiero w maju przyszłego roku, a samą pandemię covida zaplanowano do wiosny 2023 roku. Skąd to wiadomo? Z oficjalnych dokumentów Światowego Forum Ekonomicznego pod przewodem Klausa Schwaba. Wszystko jest jawne, wystarczy tylko sięgnąć do źródeł (w załączniku zaplanowane warianty koronawirusa). Światowe elity NWO w ogóle nie kryją, że wszystko zaplanowali kilka lat temu. Wiedzą, że ludzie są zbyt głupi, żeby połączyć kropki. Łatwiej jest ludzi oszukać niż przekonać ich, że zostali oszukani.

https://wolnemedia.net/covidowy-test-na-inteligencje/

Jeśli chodzi o szczepionki na covid to zaplanowano (na razie!) po osiem dawek dla każdego. Skąd to wiadomo? Wystarczy podzielić ilość zamówionych dawek przez liczbę mieszkańców UE. To są oficjalne informacje, trzeba tylko poszukać i wyciągnąć wnioski. Stąd presja na przymus szczepień.

Dwa wnioski po rozmowie z zaszczepionymi covidiotami:

1. Nie mają świadomości, że na trzech dawkach się nie skończy, a jeśli mają, to są przekonani, że kolejna dawka będzie ostatnia.
2. Fatalistycznie zakładają, że i tak wszyscy zostaną zaszczepieni, choćby przymusowo.

Na koniec anegdotka z życia wzięta. Spotkałam znajomą pielęgniarkę, szkolną koleżankę. Typowa covidianka. Nasz dialog:

Ona: Zaszczepiłaś się wreszcie?
Ja: A czy ja wyglądam na idiotkę?
Ona: Nie.
Chwila zadumy...
Ona: Czyli się nie zaszczepiłaś?

Kurtyna! Covidianie sami nieświadomie przyznają, że są idiotami. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jednym z głównych planów „pandemicznych” jest zbadanie stopnia skretynienia populacji.


Lady Makbet - 06-12-2021, 22:41
Temat postu:
Kowidoza na wesoło. Prawie dwie godziny dobrego humoru. Polecam!


Noema - 07-12-2021, 08:23
Temat postu:
Lady Makbet, dobre! Śmiejmy się, bo rząd tak nam umila życie, że nic tylko do tych skurwieli Killer

Szkoła podstawowa. Nauczyciel zaszczepiony trzema dawkami ma covid. Na klasę, do której chodzi starszy syn nałożono kwarantannę. Jednak kwarantannie nie podlegają zaszczepione dzieci oraz domownicy. Ale podlegają niezaszczepione dzieci, które czeka nauczanie zdalne.

To, co się dzieje, nie ma nic wspólnego ani z medycyną, ani z rozumem. To jest indukowany obłęd.

Polecam ostatni odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399058#399058
Pirat - 08-12-2021, 07:55
Temat postu:
„Idioci i hochsztaplerzy zgotowali nam ten los”. Katarzyna Treter-Sierpińska o książce „Kowidowe getta”

Dla kogo jest ta książka? Jest zarówno dla tych, którzy już wiedzą, że tzw. walka z pandemia to oszustwo i terror, jak i dla tych, którzy nadal wierzą w bezczelne kłamstwa polityków i poddają się medialnej propagandzie niszczącej ich życie. Przed kowidowym szaleństwem można obronić się jedynie przy pomocy faktów demaskujących manipulacje, jakimi poddano całe społeczeństwa. I te fakty znajdziecie w mojej książce.

Czytaj więcej na wprawo.pl

Rozmowa z autorką książki „Kowidowe getta”:


Auderman - 09-12-2021, 16:15
Temat postu:
Dzisiaj jakiś kretyn poleciał na test i mi jutro zdalne urządzili.

Chyba sobie zdałem sprawę dlaczego reżim zaczął się akurat w Australii. Dlatego żebyś miał przeczucie że nie ma dokąd uciekać jak u nas to wprowadzą. A wprowadzą, rząd zaczyna wyciągać karty spod rękawa. Wprawdzie zakażeń jest tyle samo co rok temu ale „O” się pojawił i mamy pretekst do przywracania zajoba. Pewnie u nas nie polecą na 3 dawkę masowo ale to też zostanie wykorzystane do większej mobilizacji służb do sprawdzania tego i owego.
Pirat - 14-12-2021, 10:17
Temat postu:
Premia dla zaszczepionego pracownika

Czy premia za zaszczepienie się pracownika jest możliwa? Jak można ją nazwać? Czy RODO zezwala na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia pracownika?

Czytaj więcej na kadry.infor.pl
Auderman - 14-12-2021, 15:21
Temat postu:
Dzisiaj mnie Sokiści ścigały po peronie za brak maski. Skończyło się na pouczeniu.
Noema - 14-12-2021, 15:49
Temat postu:
Auderman, sokiści za wierną służbę covidowemu okupantowi dostaną wkrótce nagrodę – rozkaz by się przymusowo zaszprycować. Faszystowski rząd PiS potraktuje ich jak bydło zapędzone do wyszczepienia.

Dziś w Sejmie władze okupacyjne zajmują się obowiązkowym szczepieniem medyków, nauczycieli oraz służb mundurowych. Jakim tłukiem trzeba być, aby będąc sokistą czy policjantem pilnować przestrzegania tego bezprawia, wiedząc, że to bezprawie może dotknąć członków własnej najbliższej i dalszej rodziny. A najpierw bezprawie dotknie go osobiście przez obowiązek, a tak naprawdę przymus szprycowania.

Rozmowa z żołnierzem, który mówi jak w wojsku zmusza się do dobrowolnych szczepień na covid:

https://bronimymunduru.pl/nasze-dzialania/wywiad-w-wrealu24/

Polecam dzisiejszy odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399169#399169
Pirat - 14-12-2021, 20:46
Temat postu:
„Musimy gnębić za brak maseczki.” Funkcjonariusz UJAWNIA szokujące kulisy policyjnych łowów

Portal tarnogorski.info opublikował relację jednego z funkcjonariuszy dolnośląskiej policji. Z jego słów wynika, że „przełożeni szantażują policjantów”, by ci „gnębili” obywateli z powodu braku masek na twarzach. Jednocześnie zupełnie nie interesuje ich fakt, że bezpieczeństwo w rejonie drastycznie spadło. Obecnie jest tylko jeden słuszny cel.

Czytaj więcej na nczas.com
Ralny - 17-12-2021, 07:45
Temat postu:
Błąd w rozporządzeniu COVID. Maszyniści uwięzieni na granicy

Niedopatrzenie w najnowszych przepisach epidemicznych spowodowało konieczność wysyłania na kwarantannę obsługi ciężarówek, samolotów i pociągów przekraczających granicę strefy Schengen. Błąd ma zostać naprawiony dziś lub jutro.

Czytaj więcej:
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/blad-w-rozporzadzeniu-covid-maszynisci-uwiezieni-na-granicy-105860.html
Victoria - 18-12-2021, 19:02
Temat postu:

Pirat - 19-12-2021, 10:11
Temat postu:
Radca prawny Anna Kubala tłumaczy jak walczyć z nielegalnymi mandatami oraz nakazem maseczkowym.


Pirat - 21-12-2021, 11:41
Temat postu:
Rozmowa z Katarzyną Treter-Sierpińską, publicystką portalu wPrawo.pl i autorką książki "Kowidowe getta" o szczepieniach i kowidowej głupocie.


Pirex - 22-12-2021, 15:54
Temat postu:
Moja walka z pospolitą chorobą pokazała skalę paranoi „nowej normalności”

W tym roku jest naprawdę ciężki sezon infekcyjny, ale też nie mogło być inaczej po półtora roku płukania wszystkiego w denaturacie i katowaniu układów immunologicznych całej populacji. Izolacje, dezynfekcje, dystans społeczny, do tego zamknięte szkoły, siłownie i obiekty sportowe, zakaz spacerów nawet po lesie, w końcu przyniosły tragiczne skutki. W moim najbliższym otoczeniu chorowali wszyscy, po kolei, cała rodzina z jednej i drugiej strony, sporo znajomych i jak łatwo się domyślić głównie takich, co to nie mogą słuchać już o falach i wariantach. Takie są fakty, które zawsze i wszędzie należy szanować. Pozostaje jeszcze kwestia udziału cudownych eliksirów w tym wszystkim, ale to zostawiam, bo nie chcę odwracać uwagi od czegoś, co w moim przekonaniu jest najważniejsze.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/moja-walka-z-pospolita-choroba-pokazala-skale-paranoi-nowej-normalnosci/
Victoria - 23-12-2021, 19:46
Temat postu:

Auderman - 24-12-2021, 16:18
Temat postu:
Po świętach ogłoszą że Omikron ma nowy objaw. Będzie powodował zmniejszanie przełyku bo większość ludzi którzy trafią do szpitala z tym wirusem stwierdzonym testem będą mieli ość w przełyku.

W imieniu własnym chcę wszystkim życzyć zdrowych spokojnych świąt.
Wolności od zwidowirusa nie będę bo powinniśmy mieć tak cały rok, nie tylko od święta
Noema - 27-12-2021, 14:57
Temat postu:
W Kanadzie w pociągach zaszczepionych pasażerów oznaczają pomarańczowym znaczkiem z numerkiem:

https://twitter.com/DustinJohan/status/1474500479027716099

Marzenie rodzimych małych Hitlerków, których z pewnością nigdzie nie brakuje, nawet w KD.

Zapraszam na najnowszy odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399296#399296
Beatrycze - 29-12-2021, 13:27
Temat postu:
Sanitaryzm. Narodziny ideologii

Żyjemy w czasach, gdy irracjonalność i brak logiki stają się standardem. Gdy emocje biorą nieustannie górę nad rozumem, a rozhuśtać opinię publiczną za pomocą mediów społecznościowych i tradycyjnych jest banalnie łatwo, zwłaszcza gdy ma się na to środki. Zarazem panoszy się scjentyzm, rozumiany jako bezkrytyczne, bezrefleksyjne i fanatyczne powielanie gotowców, którym przyklejono etykietkę naukowości. Stąd tryumfy ideologii podszywających się pod naukę.

Więcej:
https://magazynkontra.pl/warzecha-sanitaryzm-narodziny-ideologii/
Victoria - 29-12-2021, 17:35
Temat postu:
Mecenas Anna Kubala o nielegalnej kwarantannie, paranoi maseczkowej itp.


Beatrycze - 30-12-2021, 18:05
Temat postu:
Test na COVID-19 zlecony przez pracodawcę: Podwładny nie będzie mógł odmówić

Podwładny nie będzie mógł odmówić wykonania testu zleconego przez pracodawcę – zapowiedział w Radiu Zet minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w przypadku testu zleconego przez pracodawcę pracownik nie będzie udawał się na kwarantannę.

Więcej:
https://www.tvp.info/57709534/koronawirus-w-polsce-niedzielski-podwladny-nie-bedzie-mogl-odmowic-wykonania-testu-zleconego-przez-pracodawce
Noema - 31-12-2021, 12:30
Temat postu:
Od stycznia 2022 r. transport publiczny (zarówno lokalny jak i międzyregionalny) będzie dostępny we Włoszech tylko dla osób, które są w pełni zaszczepione lub są ozdrowieńcami. Oznacza to, że nie będzie można korzystać z tych środków transportu na podstawie negatywnego wyniku testu.

https://www.fly4free.pl/samoloty-autobusy-i-pociagi-tylko-dla-zaszczepionych/

Marzenie rodzimych małych Hitlerków, których nigdzie nie brakuje. Pociągi PKP Intercity tylko dla posiadaczy paszportów covidowych? Jestem w stanie to sobie wyobrazić i obawiam się, że takie postulaty pojawią się w przyszłym roku.

Zapraszam na najnowszy odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399347#399347
Pirex - 31-12-2021, 18:32
Temat postu:
Szczęśliwego Nowego Roku „Foliarze” – to będzie nasz rok!

W prywatnej korespondencji napisałem, że rok 2022 na moją intuicję będzie końcem tego całego cyrku. Wiem, że takie prognozy to straszna mina, ale tym razem nie jestem sam. Jasnowidz Jackowski i wizjoner Bill Gates mówią to samo. Żartuję sobie? Tak, ale tylko trochę, bo nie samą intuicją, ale przede wszystkim faktami żyje człowiek. Paliwo jeszcze jest, ale widać dno baku i to ze wszystkich kierunków. Jeśli Izrael zapowiada model szwedzki, to sama zapowiedź jest niebezpieczną herezją, czymś absolutnie niewyobrażalnym jeszcze pół roku temu. W USA „testy” przestały być święte i co więcej uznano je za niewiarygodne oraz nieskuteczne w oddzielaniu grypy od modnej choroby. „Paszporty” już w tej chwili są fikcją i tak się sypie ostatnia fałszywa obietnica „powrotu do normalności”.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/szczesliwego-nowego-roku-foliarze-to-bedzie-nasz-rok/
Victoria - 03-01-2022, 17:39
Temat postu:
Noema napisał/a:
Marzenie rodzimych małych Hitlerków, których nigdzie nie brakuje. Pociągi PKP Intercity tylko dla posiadaczy paszportów covidowych? Jestem w stanie to sobie wyobrazić i obawiam się, że takie postulaty pojawią się w przyszłym roku.

Kiedyś były wagony "nur fur Deutche". Teraz pociągi tylko dla posiadaczy certyfikatu covidowego. Nazizm wchodzi na wyższy poziom zniewolenia.
Noema - 04-01-2022, 14:05
Temat postu:
Latem ubiegłego roku zastanawiałam się na forum, do czego jeszcze posuną się pandemiczni macherzy, żeby zapędzić nas do punktów szczepień. Po szczepieniach w McDonaldsie, w galeriach handlowych, w autobusach zadałam pytanie:

Co dalej? Szczepienia na poczcie? A może na dworcach i w pociągach?

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397088#397088

Długo czekałam, ale wreszcie się doczekałam. Proszę państwa, oto jest! Już można się szprycować na Dworcu Centralnym w Warszawie:

https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/3110-mozna-zaszczepic-sie-na-dworcu-centralnym-w-warszawie

Dotąd jakoś umknęło mi, że już w październiku powstał punkt szczepień na Dworcu Głównym w Poznaniu:

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,27715279,czwarta-fala-pandemii-na-dworcu-glownym-pkp-w-poznaniu-stanie.html

Tak oto okazuje się, że beton PKP S.A. to przykładni covidianie promujący eksperymenty medyczne jakim są prototypowe preparaty mRNA, za które nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności (każdy szczepi się na swoje wyłączne ryzyko, włącznie ze śmiercią np. z powodu poszczepiennego zapalenia mięśnia sercowego). Jeszcze tylko pociągi PKP IC wyłącznie dla zaszczepionych (wieszczę to od kilku miesięcy i zobaczycie, że w końcu do tego dojdzie) i mamy faszyzm sanitarny w pełnej krasie, jakiego by się Adolf Hitler nie powstydził.

Polecam najnowszy odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399381#399381
Pirat - 04-01-2022, 22:07
Temat postu:
Noema, w przypadku zarządu PKP to nie jest covidianizm tylko serwilizm - służalczość wobec partii rządzącej, chęć przypodobania się politykom, którym zawdzięczają lukratywne stanowiska w państwowej spółce. Rząd Morawieckiego dosłownie po trupach chce wyszczepić jak najwięcej "poddanych", więc każdy kto jest od rządu zależny wchodzi ministrom w tyłek. Covid to religia i jej zakwestionowanie grozi nawet nie tyle spaleniem na stosie, co ośmieszeniem, a tego wielu boi się nawet bardziej. Dla zarządu PKP te punkty szczepień na dworcach to tylko chłodna kalkulacja w kontekście bieżącej propagandy i potrzeb politycznych, z uwzględnieniem zmiany kierunku dynamiki zdarzeń.

Ten cały covid to ma jedną pozytywną cechę. Weryfikuje wszystko i wszystkich: ludzi, instytucje, tzw. służbę zdrowia, polityków, celebrytów, dziennikarzy. Człowiek niby wcześniej wiedział gdzie żyje i nie łudził się, że III RP to poważne państwo, ale jednak weryfikacja negatywna nawet mnie zaskoczyła. Wiedziałem, że jest ogólnie źle, ale nie aż do tego stopnia. Państwo moralnie, intelektualnie i organizacyjnie leży!
wamp - 04-01-2022, 22:50
Temat postu:
Pirat, gdyby rząd chciał po trupach wyszczepić ludzi to byś miał tu model austriacki.
Noema - 05-01-2022, 08:22
Temat postu:
wamp, faszystowski rząd PiS dąży do modelu austriackiego. Niedawno minister Niedzielski wygadał się, że rząd będzie podążać drogą Austrii, a prezes PiS zapowiedział „pójście na całość”, czyli przymusowe szczepienia.

https://nczas.com/2021/12/27/obowiazkowa-szpryca-w-polsce-kaczynski-jestem-zwolennikiem-tego-by-pojsc-na-calosc/

Przypominam, że w Polsce już mamy obowiązkowe szczepienia. Na razie dotyczą one pracowników sektora ochrony zdrowia, ale takowe zapowiedziano też dla nauczycieli oraz służb mundurowych. Szczepionkowy zamordyzm będą rozszerzać na wszystkich, aż doprowadzą do rozlewu krwi na ulicach...

A jeśli chodzi o trupy, to one już są! I będzie ich coraz więcej. Pomijam te ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów spowodowanych brakiem opieki medycznej (w Polsce od dwóch lat leczy się tylko covid). Mówię o nagłych zgonach. Oto nagle umierają sportowcy, celebryci, trenerzy personalni, studenci AWF, dziennikarze, tancerz... Młodzi, zdrowi, wysportowani ludzie umierają z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Co jeszcze ich łączy? Zaszczepili się na modnego wirusa, wielu pod presją i przymusem. Z oczywistych względów media głównego ścieku milczą. Ale internet aż huczy!

https://www.prokapitalizm.pl/nagle-zgony-mlodych-ludzi-nic-nie-slysom-ino-granie-jakies-ich-chycilo-spanie/

https://www.youtube.com/watch?v=uUitD-5wbS0

Lista 291 sportowców, którzy zmarli nagle w ostatnim roku:
https://stevekirsch.substack.com/p/athlete-collapsesdeaths-following

Dlaczego zdrowi sportowcy padają jak muchy na boisku:
https://www.cda.pl/video/9287679ef

Nie da się ukryć. Mamy nową „jednostkę chorobową” NAGLE-21, która jest konsekwencją szczepionek na COVID-19. Strach pomyśleć co będzie, gdy nagle zaczną umierać zaszczepieni piloci, maszyniści, kierowcy autobusów...

Polecam tę stronę:
https://www.takniewiele.pl

Polecam również rozmowę z prezydentem Siemianowic Śląskich. Facet ma jaja! On powinien być prezydentem Polski, a nie jakiś Chanuk z Polin.


Pirat - 05-01-2022, 17:52
Temat postu:
W środę (5.01.2022) o odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy segregacyjnej autorstwa posłów PiS. Do udziału zgłosiło się pond 60 osób i organizacji. Wyznaczono limit 5 min. dla organizacji i 2 min. dla osób fizycznych. Wysłuchanie odbyło się w formie online.


Ralny - 07-01-2022, 19:30
Temat postu:
Z foliarzy się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie

Wracam do foliarzy. Ja ich powstanie prorokowałem już w pierwszych swoich wpisach z początku pandemii, 1 kwietnia 2020. Przypomnijmy sobie jak to było i jak to się zaczęło. Foliarze powstali jako grupa znana z posądzania o odjazd spiskowy. Warto więc wrócić do początków, czyli co wieszczyli płaskoziemcy na początku pandemii, z czego się śmiano i z czym mamy obecnie do czynienia. Przejdziemy więc historię odjazdu, który stał się rzeczywistością. Nie wybije to śmiejących się z foliarzy z ich zadufania, nie wpędzi ich w skruchę, że się śmiano z obecnie już wręcz oczywistych rzeczy, bo grono śmiejących się z płaskoziemców jest wyspecjalizowane w dwójmyśleniu na poziomie orwellowskim, a więc przytoczę dla porządku autorską dwójmyślenia definicję:

Czytaj więcej:
https://www.bibula.com/?p=130380
Noema - 07-01-2022, 19:58
Temat postu:
Łapanki maseczkowe. Jak zgasić milicjanta.
Pirat - 07-01-2022, 22:05
Temat postu:
Kurs na Fluronę

Wraz z początkiem Nowego Roku AD 2022 w pandemicznych Tworkach dokonano kolejnego, wiekopomnego odkrycia. To jednoczesna infekcja grypowo-kowidowa. Nazwano ją Flurona, łącząc wyrazy „flu” (grypa) i korona. O wykryciu przypadków Flurony poinformował w poniedziałek (3.01.2022) hiszpański resort zdrowia. – Przypadki te nie są ciężkie i nie wymagają szczególnych działań medycznych – wyjaśniła Gemma Craywinckel z katalońskich służb sanitarnych.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Lady Makbet - 09-01-2022, 22:27
Temat postu:
Od początku tak zwanej pandemii COVID-19 rządy państw zachodnich prowadzą cichą wojnę z własnymi społeczeństwami. Okłamują je za pomocą nachalnej propagandy opartej na sfałszowanych danych, ograniczają prawa grup społecznych i jednostek, wolności religijne, wprowadzają przymusy szczepień preparatami eksperymentalnymi, wprowadzając segregację sanitarną na wzór apartheidu. Wszystko pod pretekstem działań dla dobra tychże społeczeństw. Z uwagi na coraz bardziej jaskrawą oczywistość fałszerstwa pandemicznego, demokratyczne rządy państw zachodnich będą zmuszone do rozpoczęcia nie cichej, jak dotąd, ale otwartej wojny z własnym demosem. Rzecz w tym, że na dziś nie są jeszcze do tej wojny przygotowane.

Otwarta wojna rządów ze społeczeństwami:
https://postpolityka.pl/2021/08/23/otwarta-wojna-rzadow-ze-spoleczenstwami/
Pirat - 12-01-2022, 17:32
Temat postu:
We wtorek (11.01.2022) odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie projektu ustawy wprowadzającej segregację sanitarną w miejscu pracy. Pod projektem podpisali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie ustawy odbyło się wysłuchanie publiczne, którego uczestnicy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciw proponowanym przepisom oraz apelowali o jej odrzucenie.


Noema - 16-01-2022, 16:40
Temat postu:
Paszporty covidowe, zamykanie szkół i firm, przymus szczepień, segregacja sanitarna, inwigilacja, wszechobecne rządy big tech i big pharma – czy ulegając takiej wizji świata, by móc „normalnie” żyć, stajemy się nowymi niewolnikami? Dokąd doprowadzi nas stawianie pozornego bezpieczeństwa ponad wolność i bezmyślne słuchanie wszystkiego, co mówią media? Czy wizja George’a Orwella zawarta w książce „Rok 1984” właśnie spełnia się na naszych oczach? Odpowiedzi na te pytania poszukują twórcy filmu „George Orwell – Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”, który serdecznie polecam:

https://www.bitchute.com/video/7Y1imTjJnoRV/

Polecam również najnowszy odcinek „Covidiańskiego matrixa”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399516#399516
Pirat - 27-01-2022, 14:50
Temat postu:
Testy dla wszystkich pracowników, odszkodowania za zakażenie w miejscu pracy. Absurdalne założenia nowej ustawy PiS

W czwartek (27.01.2022) poseł PiS Bolesław Piecha przedstawił w radiowej Trójce założenia nowego projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości, która ma uzupełnić lub zastąpić projekt ustawy segregacyjnej firmowanej przez posła Czesława Hoca. Projekt zakłada, że wszyscy pracownicy, zarówno niezaszczepieni jak i zaszczepieni, mają testować się raz w tygodniu, a jeśli ktoś się zarazi, to osoby nieprzetestowane mają mu wypłacić odszkodowanie.

Czytaj więcej na wprawo.pl


Noema - 27-01-2022, 23:56
Temat postu:
Cytat:
Testy dla wszystkich pracowników, odszkodowania za zakażenie w miejscu pracy. Absurdalne założenia nowej ustawy PiS

Jestem po lekturze projektu nowej ustawy segregacyjnej. Włos się jeży na głowie! PiS to dno intelektualne i moralne. Są gorsi od komunistów! Ten faszystowski rząd trzeba obalić i szykować się na zbrojny opór.

https://nczas.com/2022/01/27/do-sejmu-wplynal-nowy-projekt-sanitarnej-tyranii-pis-chce-masowych-testow-i-gigantycznych-kar/

Jeśli macie mocne nerwy to czytajcie:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1981

Do powyższego dodam, że sanitarny zamordyzm (m.in. przymusowe szczepienia) popierają, a nawet się tego domagają, trzy największe organizacje związkowe: Solidarność, Forum ZZ oraz OPZZ (dowód w załączniku).

https://wprawo.pl/skandal-rada-dialogu-spolecznego-domaga-sie-obowiazkowych-szczepien-kowidowych-i-segregacji-sanitarnej/

NSZZ Solidarność de facto rządzi w spółkach PKP (prezesem PKP S.A. jest były szef kolejarskiej Solidarności). Do Forum ZZ należy Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy – taki kolejarski „kołchoz” skupiający wiele mniejszych związków zawodowych, których na kolei jest kilkadziesiąt. Natomiast z postkomunistycznym OPZZ skumany jest m.in. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP oraz Związek Zawodowy Maszynistów, którego szef jest członkiem prezydium OPZZ.

Już wiele miesięcy temu ostrzegałam na forum, że jak przyjdzie co do czego, to nie liczcie na związki zawodowe. One was oleją i albo przymusowo poddacie się eksperymentowi medycznemu, jakim są szczepionki mRNA na covid, ryzykując poważne NOP-y ze śmiercią włącznie np. z powodu zapalenia mięśnia sercowego, albo wypad na bezrobocie. No i co? Znów miałam rację:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=397298#397298

Apeluję do kolejarzy, żeby wypisywali się z faszystowsko-nazistowskich związków zawodowych! Nic nie stracicie, a tylko zyskacie. Powszechnie wiadomo, że kolejarski beton związkowy jest skurwiały i zdemoralizowany do szpiku kości. Składkę członkowską lepiej przepić, albo kupić coś dzieciom lub wnukom. A bossom związkowym należy pokazać środkowy palec. Co niniejszym, jako była członkini kolejarskiej Solidarności, czynię.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=395859#395859

Fuck
Pirat - 28-01-2022, 21:29
Temat postu:
Noema, dealowanie testami to będzie najlepszy biznes w kraju, o ile PiS przepchnie przez Sejm pomysły Piechy. Dla sprzedawców testów taki Piecha to dar niebios. Dla nas dar piekieł.

Aż głupio się przyznać, ale jeszcze nie zrobiłem ani jednego testu na kowida. Czy to normalne?

Posłowie Konfederacji o nowym projekcie PiS:


Victoria - 28-01-2022, 23:40
Temat postu:
Pracodawcy: zamiast testowania pracowników potrzebna weryfikacja szczepień

- Nowy projekt przepisów covidowych zupełnie pomija szczepienia, stawia natomiast na testowanie i wątpliwe dochodzenie odszkodowań, co nie przyczyni się do ograniczenia zakażeń w zakładach pracy – oceniły w piątek organizacje pracodawców. Zaapelowały o możliwość weryfikacji szczepień pracowników.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-28/pracodawcy-zamiast-testowania-pracownikow-potrzebna-weryfikacja-szczepien/
Lady Makbet - 29-01-2022, 09:21
Temat postu:
Noema napisał/a:
Jestem po lekturze projektu nowej ustawy segregacyjnej. Włos się jeży na głowie! PiS to dno intelektualne i moralne. Są gorsi od komunistów! Ten faszystowski rząd trzeba obalić i szykować się na zbrojny opór.

PiS szyje nam nowy stan wojenny. Jeśli przegłosują tę ustawę a Duda ją podpisze to ludzie się pozagryzają. Będzie wojna domowa!

Polecam komentarz Grzegorza Płaczka oraz Łukasza Warzechy:

https://banbye.pl/watch/v_ljKd92PJhVOI
https://banbye.pl/watch/v_0feTwuLSHYDj
Victoria - 29-01-2022, 22:01
Temat postu:
Noema napisał/a:
Jestem po lekturze projektu nowej ustawy segregacyjnej. Włos się jeży na głowie! PiS to dno intelektualne i moralne. Są gorsi od komunistów! Ten faszystowski rząd trzeba obalić i szykować się na zbrojny opór.

"Lex konfident" jest ustawą, która ma promować donosicielstwo. Jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości, że PiS jest partią komunistyczną, to w oparciu o zgłoszoną przez posłów PiS kolejną ustawę segregacyjną (druk 1981), nagradzającą pracowników kablujących swoich pracodawców i współpracowników powinien stracić wszelkie złudzenia. Toż to ideał Kaczyńskiego, niejaki Pawka Morozow, który został bohaterem Związku Radzieckiego za to, że doniósł na swego ojca, który nie wywiązał się z obowiązkowych dostaw produktów rolnych i za to został rozstrzelany. Podobny epizod denuncjacji własnego ojca przez dziecko opisał George Orwell w książce "Rok 1984". PiS idzie dokładnie w tym kierunku.


Lady Makbet - 31-01-2022, 20:46
Temat postu:
W sobotę (29.01.2022) w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum "Oblicza pandemii". Wydarzenie było relacjonowane przez Telewizję Trwam i Radio Maryja. Do udziału w sympozjum zostali zaproszeni eksperci o różnych poglądach i zapatrywaniach na pandemię, ale zwolennicy sanitaryzmu i masowych szczepień odmówili przyjścia. Czyżby bali się konfrontacji z tymi, których pogardliwie nazywają płaskoziemcami i foliarzami?

W sympozjum udział wzięli m.in. dr Włodzimierz Bodnar, dr Zbigniew Martyka, dr Paweł Basiukiewicz, red. Jan Pospieszalski. Poniżej odnośniki do ich wypowiedzi:

https://www.youtube.com/watch?v=U_GDQ5rYK2c
https://www.youtube.com/watch?v=mmAGvu6izqQ
https://www.youtube.com/watch?v=NF6sYdS_v9g
https://www.youtube.com/watch?v=5OPgpT8AsfU
Pirat - 01-02-2022, 19:44
Temat postu:
Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy odszkodowawczej w pierwszym czytaniu

We wtorek (1.02.2022) odbyło się w Komisji Zdrowia pierwsze czytanie kowidowej ustawy odszkodowawczej. Podczas debaty ustawa została skrytykowana zarówno przez opozycję, jak i część posłów Zjednoczonej Prawicy. Pod tą kuriozalną ustawą podpisał się m.in. Jarosław Kaczyński.

Czytaj więcej na wprawo.pl


Victoria - 01-02-2022, 21:14
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
PiS szyje nam nowy stan wojenny. Jeśli przegłosują tę ustawę a Duda ją podpisze to ludzie się pozagryzają. Będzie wojna domowa!

Zamordystyczna, segregacyjna ustawa posłów PiS zwana "lex konfident" przepadła w sejmowym głosowaniu. Tutaj można zobaczyć to głosowanie:

https://www.youtube.com/watch?v=j5mkwVb6z3c

Poniższy vlog tłumaczy skąd parcie PiS-u na masowe testowanie. Generalnie jak nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. W tym przypadku bardzo duże pieniądze!


Noema - 01-02-2022, 22:20
Temat postu:
Victoria, wygraliśmy bitwę, ale wojna wciąż trwa! Bo mniemana pandemia to globalna wojna marionetkowych rządów ze społeczeństwem. PiS na pewno nie spocznie na laurach i wkrótce wymyślą coś nowego. Podczas gdy niektóre kraje Zachodu (Wielka Brytania, Dania, Norwegia) już wycofują się z korona paranoi i kończą ten cyrk, faszystowski rząd PiS dopiero się rozkręca...

A propos haniebnej ustawy #LexKonfident, kiedyś państwo zachęcało (mówię o latach 1944-1989), żeby jedni Polacy donosili na drugich Polaków, ale wtedy chociaż państwo samo te donosy finansowało. A posłowie PiS (w załączniku lista hańby) chcą, żeby jeden pracownik donosił na kolegę z pracy i jeszcze ofiara tego donosu miała za to zapłacić donosicielowi 15 tys. złotych.

Dziel i rządź to strategia Jarosława Kaczyńskiego!

Wystąpienie posłów Konfederacji po głosowaniu w Sejmie #LexKonfident:


Victoria - 03-02-2022, 07:08
Temat postu:

Pirat - 06-02-2022, 03:54
Temat postu:
Tego nie zobaczysz w mediach. Protesty przeciwko restrykcjom, segregacji i obowiązkowej szprycy na całym świecie

Na całym świecie, od Kanady po Australię, ludzie protestują sprzeciwiając się koronarestrykcjom, segregacji sanitarnej czy obowiązkowym szczepieniom. Kadry z masowych demonstracji to jednak rzadkość w mediach głównego nurtu.

W ostatnim czasie najgłośniej zrobiło się o protestach w stolicy Kanady – Ottawie, co wcale nie oznacza, że w innych miejscach sytuacja się uspokoiła i, jak czasami możemy usłyszeć w polskich mediach, w innych krajach „nikt nie ma problemu″ z segregacją sanitarną czy obowiązkowym szprycowaniem.

Czytaj więcej na nczas.com
Pirat - 07-02-2022, 21:19
Temat postu:
Kowidowa szuria w Polskiej Akademii Nauk

Pandemia koronawirusa pokazała, jak nisko mogą upaść osoby z tytułami naukowymi, byle tylko naganiać klientów dla koncernów farmaceutycznych. Przykładem takiego upadku jest prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19, który nie tylko opowiadał bzdury na temat wieloletniej odporności po szczepionce i zapewniał, że zaszczepieni nie będą zarażać, ale również straszył milionem pacjentów w szpitalach podczas tzw. piątej fali koronawirusa. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” z 22 grudnia 2021 roku Horban opowiadał o nadciagającym tsunami i zimie śmierci. – W polskich szpitalach leży ok. 20 tys. osób, za chwilę nałożą się na to dziesiątki tysięcy nowych pacjentów. Zabraknie nawet stadionów – wieszczył Horban. Jako jedyne remedium zalecał szczepienia.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Pirat - 08-02-2022, 21:56
Temat postu:
Pracodawcy będą zmuszać swoich pracowników do zaszprycowania? To badanie nie pozostawia złudzeń

29 proc. polskich pracodawców nie zamierza ingerować w decyzje pracowników o zaszczepieniu się przeciwko Covid-19, a 13 proc. będzie oczekiwać tego od załogi – wynika z ostatniego badania ManpowerGroup.

Z informacji wynika, że większość firm planuje prowadzić różne strategie związane z „zachęcaniem” zatrudnionych do poddania się szczepieniom; 21 proc. firm chce przekonywać ludzi, podkreślając płynące z nich korzyści, podczas gdy 13 proc. będzie oczekiwać pełnego zaszczepienia się, także z uwzględnieniem dawki przypominającej.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 09-02-2022, 15:22
Temat postu:
Koniec z maseczkami? Minister Niedzielski powiedział, że jeśli liczba zakażeń będzie systematycznie maleć, to w marcu będą znoszone restrykcje, takie jak chociażby obowiązek zasłaniania ust i nosa:

„Jeśli chodzi o maseczki, będę zalecał przede wszystkim, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki. Maseczki zostaną z nami, nie na zasadzie obowiązku, ale na zasadzie rekomendacji.”

https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art35661821-co-z-obowiazkiem-noszenia-masek-niedzielski-zawsze-bedziemy-rekomendowac

Wyobrażacie sobie sytuację, że nie trzeba nosić masek? Jedni nigdy się nie przemogą, by wejść do sklepu bez namordnika, inni najpierw będą musieli przejść terapię leczenia fobii. Dla jeszcze innych będzie to wydarzenie jak skok ze spadochronem. Nigdy już normalnie nie będzie...


Ralny - 09-02-2022, 19:34
Temat postu:
Noema, maseczki są bardzo ważne, spełniają bowiem niebywale istotną funkcję - dzięki nim na pierwszy rzut oka widać poziom podporządkowania jednostki wobec władzy. Nie trzeba już delikwenta inwigilować, nie trzeba podsłuchiwać, wystarczyć popatrzeć na niego w autobusie lub w centrum handlowym. Maseczki są bardzo ważne.
Noema - 09-02-2022, 20:01
Temat postu:
Ralny, to prawda. Ja dzięki tym maseczkom wiem czy mam do czynienia z głupkiem/idiotą, czy z człowiekiem inteligentnym. Tych pierwszych jest 90 proc.

Zerknijmy na krótką historię faktów. Na początku maseczki miały w ogóle nie chronić. Specjaliści uspokajali i tłumaczyli, dowodząc, że wirus ze względu na mikroskopijne rozmiary przeniknie przez każdą z tych śmiesznych szmatek. Poza tym szmatkę trzeba zmieniać co pół godziny i nosić bardzo szczelnie. Szkoda zachodu. Wkrótce potem maseczki weszły do masowej sprzedaży a „specjaliści” nagle zmienili zdanie. Maseczki chronią! Tylko one! Po kilku miesiącach zaczęto nieśmiało przebąkiwać, że jednak nie chronią. Ale należy je ciągle nosić, żeby ludzie pamiętali, że przecież jest pandemia!

Realny efekt: parobki z pałkami w mundurach z napisem „Policja” i „Straż Ochrony Kolei” gnoją wszystkich za nienoszenie zbawiennych szmatek. Dzięki temu ludzie pamiętają również, że jest policja i SOK.


Pirat - 09-02-2022, 20:45
Temat postu:
Koniec walki z pandemią?

W środę (9.02.2022) minister Niedzielski wyszedł do ludu i obwieścił, że „mamy do czynienia z początkiem końca pandemii”. W związku z powyższym zostaje zniesiona kwarantanna z kontaktu i 10 lutego Polacy będą mogli wyjść z aresztów domowych. W zamknięciu pozostaną osoby na izolacji i ich współdomownicy, ale już nie przez dziesięć, ale siedem dni. Niedzielski zapowiedział też, że w marcu ogłosi kolejne „odważne decyzje” o znoszeniu restrykcji. Wśród nich ma być zniesienie obowiązku maskowania w pomieszczeniach zamkniętych i zastąpienie go rekomendacją. Czyli koniec z bezprawnym wlepianiem mandatów. Chcesz, to noś maskę. Nie chcesz, to nie noś.

Zapowiedź zniesienia nakazu maskowania podziałała na kowidiańskich fanatyków jak płachta na byka.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Victoria - 09-02-2022, 21:16
Temat postu:
Zniesienie kwarantanny z kontaktu, skrócenie izolacji i kwarantanny dla domowników, powrót do nauczania stacjonarnego. Zobaczyli, że doszli do ściany, już więcej nic nie zrobią w tresurze ludzi, a świat też zaczyna się budzić (np. Kanada) to teraz będą powoli wygaszać pandemię, aż ostatecznie ogłoszą sukces.


Lady Makbet - 10-02-2022, 15:37
Temat postu:
Kowidianizm atakuje czy się wycofuje? Rozmowa z dr Zbigniewem Hałatem w NTV:

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/kowidianizm-atakuje-czy-sie-wycofuje-dr-zbigniew-halat/
Pirex - 11-02-2022, 22:48
Temat postu:
Milion pacjentów bez maseczek – oni nadal będą ekspertami

Przyszedł czas nowej prawdy etapu i ekranu również, który zawsze objawia się tak samo. Co to ja mówiłem? Zaraz spłynie cała fala cudownych wyjaśnień od: „wtedy wiedzieliśmy niewiele”, do: „gdyby nie nasze obostrzenia doszłoby do jeszcze większej tragedii”. A jaka jest nikomu niepotrzebna prawda? Wtedy i teraz każdy rozsądny człowiek, który chociaż trochę uważał na lekcjach biologii w szkole podstawowej miał taką samą wiedzę. W sezonie infekcyjnym ludzie kaszlą i smarkają, mają temperaturę, chorują na zapalenie oskrzeli i płuc. Większość, około 99% przechodzi przez to wszystko bez konsekwencji, procent wymaga leczenia szpitalnego i niestety parę promili umiera. Na tę banalną wiedzę nałożono polityczne, medialne i farmakologiczne szkło powiększające i rozpętano „pandemię”, a z jednego mikroba uczyniono zabójcę sto razy większego od raka. Robili to ludzie nie tylko głupi, podli, sprzedajni i cyniczni, ale przede wszystkim ludzie, którzy dobrze wiedzieli, jak bardzo kłamią i do jakiej tragedii doprowadzają.

Cały tekst:
https://www.kontrowersje.net/milion-pacjentow-bez-maseczek-oni-nadal-beda-ekspertami/
Ralny - 12-02-2022, 17:01
Temat postu:
Zbiorowy obłęd, żyjemy w globalnym szpitalu psychiatrycznym. Jan Pospieszalski o korona paranoi.


Pirat - 14-02-2022, 19:53
Temat postu:
Wiceminister Kraska o długu zdrowotnym i restrykcjach epidemicznych

W poniedziałek (14.02.2022) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem Polskiego Radia 24. Pytany o koniec restrykcji epidemicznych w Polsce odpowiedział, że „pewne nawyki, pewne zasady, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, dystans, dezynfekcja, maseczka, to powinno z nami zostać może nie na zawsze, ale na dłuższy okres czasu”.
(...)
To jest niebywałe! Po dwóch latach, podczas których nie tylko badania, ale realia wykazały, że dystans, dezynfekcja, maseczki nie tylko nie działają, ale wręcz szkodzą, wiceminister Kraska po raz kolejny powtarza pandemiczną mantrę o konieczności stosowania DDM. Czy Kraska jest aż tak odporny na wiedzę? Przecież nie można być aż tak głupim. Ale można być na tyle cynicznym, żeby wmawiać ludziom, że czarne jest białe i wymuszać na nich irracjonalne zachowania, które służą do terroryzowania społeczeństwa. I to właśnie robi wiceminister zdrowia. Wyluzowaliście się po oświadczeniu ministra Niedzielskiego o początku końca pandemii, to teraz wiceminister Kraska dokręca śrubę. I oczywiście straszy ewentualnym nowym mutantem na jesieni.

Czytaj więcej na wprawo.pl


wodkangazico - 15-02-2022, 15:51
Temat postu:
Prosto z psychiatryka, czyli dobrze mieć rzecznika.
Bodnar wielokrotnie powtarzał, że im wcześniej podać amantadynę, tym lepiej, i że wyniki ma u ludzi, u których wirus nie zdążył się namnożyć, po czym trepy przebadały działanie leku bodajże na niecałej setce ludzi w zaawansowanym stadium choroby, a na koniec wychodzi ten kretyn i bredzi, że jest zła, bo może opóźnić podjęcie leczenia.
K@#$%^wa, niech ten cyrk czem prędzej p!@&^%$nie, bo inaczej źle się dla nas skończy.
Pirat - 16-02-2022, 02:58
Temat postu:
Porównanie dwóch najgorszych pandemii w historii ludzkości ("czarna śmierć" w XIV wieku i obecny COVID-19). Wiedział to albo mógł się dowiedzieć o tym każdy, kto chociaż na chwilę wyłączył telewizor i zajął się stymulacją mózgu.


Noema - 16-02-2022, 14:26
Temat postu:
Pirat, cóż dodać. Od marca 2020 r. urządzają codzienną histerię strasząc wirusem powodującym śmiertelność na poziomie ułamka procenta. Efektem tej medialnej histerii jest indukowana paranoja, która skutkuje tym, że każdy objaw jakiejkolwiek choroby natychmiast traktowany jest jak potencjalny tzw. covid wywindowany przez media do zagrożenia na poziomie dżumy.

Ta plandemia uświadomiła mi dwa fakty:
1. Nie ma idiotyzmu, którego znacząca większość ludzi nie przyjmie jako nową prawdę objawioną i absolutną. Przykładowo maseczki. Ludzie uwierzyli, że kawałek szmatki na twarzy zatrzymuje wirusy. Granice ludzkiej głupoty nie istnieją! Dowód w załączniku.
2. Polski gen wolności przepadł wraz z ostatnimi partyzantami, których skutecznie wymordowała żydokomuna. Dziś jesteśmy, niestety, narodem skurwiałym. Godzimy się, aby pomiatał nami i robił z nas kompletnych idiotów, każdy cwaniak siedzący na tym czy innym stołku.

Od dwóch lat bycie głupim jest obywatelskim obowiązkiem, natomiast ludzi myślących wyciągających logiczne wnioski nazywa się szurami, foliarzami i płaskoziemcami. Niewielu zdało ten globalny test na inteligencję, niewielu zachowało rozum, godność i zdrowy rozsądek. Większość dała się ogłupić, wręcz sfrajerzyć. Skutki społeczne będą przerażające, przy czym najbardziej odbije się to na dzieciach i młodzieży. Starych mi nie żal.

Mimo wszystko ten post zakończę optymistycznie. Do ludzi ogłupionych covidową propagandą powoli zaczyna docierać, że dali się oszukać tym wszystkim patoekspertom i medialnym prostytutkom. Zaczynają żałować, że dali się upodlić, wystraszyć, zamknąć w domu i w końcu parokrotnie zaszczepić eksperymentalnym preparatem mRNA, który zaczyna rozregulowywać im organizmy i dziesiątkować rodziny i znajomych. Gniew w narodzie będzie narastać wykładniczo. Nadejdzie czas rozliczeń i zemsty...
Pirat - 17-02-2022, 08:01
Temat postu:
Noema, straty i zmiany po tym dwuletnim cyrku są potężne:

- mnóstwo ludzi zmarło i jeszcze umrze z powodu braku leczenia (dług zdrowotny),
- mnóstwo ludzi dało sobie wstrzyknąć "eliksir życia" (tu może iść jeszcze fala NOP-ów ze zgonami włącznie),
- niedotlenienie tych, którzy nosili maski (tu też są i będą negatywne konsekwencje),
- wiele osób ma rozwaloną psychikę, szczególnie dzieci (dla kilkulatków ten cyrk to połowa ich życia),
- szkoła zdemontowana,
- małe biznesy dobite przez lockdowny,
- szalejąca inflacja, zadłużone państwo.

I tak można jeszcze długo wymieniać...
Noema - 18-02-2022, 07:45
Temat postu:
Pirat, trafnie to wypunktowałeś. Dodam coś z mojego własnego podwórka:

• z dzieckiem nie mogłam jechać na badania, bo szpitale i przychodnie zamknięte ze względu na covid;
• rozluźnione/rozwalone więzi rodzinne, bo ja jestem szurem i nie wierzę w wirusa (tak, covidianizm to wiara!) i część rodziny nie chciała się spotykać, bo pandemia, bo zagrożenie;
• niezliczone rozmowy i przekonywanie innych, że to jeden wielki cyrk zakończone kłótnią (nie z mojej strony – rozmówcy w pewnym momencie wybuchali i nie chcieli ze mną rozmawiać, cóż – brak argumentów);
• parę razy wyprosili mnie ze sklepów za brak szmaty na twarzy – ich strata, więcej już tam moja noga nie postanie;
• parę ataków na moją osobę w sklepach i na ulicach przez maseczkowe ORMO.

Młodym należy wyjaśnić co kryje się pod pojęciem ORMO. To funkcjonująca w czasach komuny (do 1989 r.) Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Moją przygodę z maseczkowym ORMO-wcem opisałam w jednym z odcinków „Covidiańskiego matrixa” w sekcji „Noema & covidianie”:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399253#399253

Po tym wszystkim nigdy nie wrócimy do normalności. To będzie trauma na pokolenia i trzeba będzie ją jakoś odreagować.
Pirat - 18-02-2022, 23:48
Temat postu:
Polecam rozmowę z Katarzyną Treter-Sierpińską, publicystką portalu wPrawo.pl i autorką książki "Kowidowe getta". Tematem rozmowy jest m.in. "początek końca pandemii" ogłoszony przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Czy oznacza to koniec tzw. walki z pandemią i powrót do normalności? Rozmawiano też o pandemicznym przekazie propagandowym, który uruchomił w ludziach nie tylko irracjonalny, paniczny strach, ale też wyzwolił w nich agresję skierowaną przeciw osobom kwestionującym oficjalną narrację i metody walki z pandemią. Poruszono również temat obowiązkowych szczepień medyków.


Modliszka - 19-02-2022, 21:43
Temat postu:
Noema napisał/a:
Od dwóch lat bycie głupim jest obywatelskim obowiązkiem, natomiast ludzi myślących wyciągających logiczne wnioski nazywa się szurami, foliarzami i płaskoziemcami. Niewielu zdało ten globalny test na inteligencję, niewielu zachowało rozum, godność i zdrowy rozsądek. Większość dała się ogłupić, wręcz sfrajerzyć. Skutki społeczne będą przerażające, przy czym najbardziej odbije się to na dzieciach i młodzieży. Starych mi nie żal.

Świat zaczął rozpędzać się w swojej głupocie. Starsi tylko mogą patrzeć z politowaniem, ale tych młodych ludzi a szczególnie dzieci szkoda, bo będą mieć kiepskie to życie. W zasadzie to już nie życie tylko tresura na zasadzie kija i marchewki.

Noema napisał/a:
parę ataków na moją osobę w sklepach i na ulicach przez maseczkowe ORMO.

To jest właśnie ta tresura. Kiedyś było głośno o wyrostkach, którzy na ulicach bodajże Warszawy urządzali polowania na ludzi bez maseczek i donosili na nich na policję. Gówniarze sami chwalili się swoimi wyczynami w internecie. Może na YouTube jeszcze są ich filmy.


Pirat - 22-02-2022, 23:49
Temat postu:
UWAGA! Sąd uchylił kary nałożone na pracowników odmawiających okazania certyfikatu kowidowego i wykonania testu

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście uchylił kary porządkowe nałożone na pracowników instytucji państwowej, którzy odmówili okazania certyfikatu kowidowego lub wykonania testu przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca nałożył na nich taki obowiązek wewnętrznym rozporządzeniem w sierpniu 2021 roku.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Noema - 23-02-2022, 14:59
Temat postu:
Covidianizm to tylko preludium do zniewolenia ludzkości. Nadciąga globalny turbo komunizm! Zobaczcie co knuje WHO. Rozmowa z mec. Katarzyną Tarnawą-Gwóźdź oraz z Grzegorzem Płaczkiem.
Pirat - 25-02-2022, 05:11
Temat postu:
Putin zakończył pandemię?

Jedno jest pewne. Pandemia zniknęła z mediów. Dziennikarze przenieśli się z frontu kowidowego na front wojenny. I wirus zniknął. Gadające głowy zostały teraz ekspertami od strategii. Nikogo już nie obchodzi liczba kowidowych zakażeń, ani liczba zgonów. Nawoływania do segregacji sanitarnej zastąpiły nawoływania do twardej postawy wobec agresji rosyjskiej. Media zostawiły kowida jak dzieci wyrzucające zabawkę, która już im się znudziła. I bardzo dobrze. Przynajmniej taki profit z tego, co wyprawia Putin.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Noema - 06-03-2022, 21:20
Temat postu:
Wojna na Ukrainie wyeliminowała śmiercionośnego koronawirusa. Nastąpił koniec najgorszej w historii zarazy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Od 1 kwietnia 2022 dodatki covidowe dla personelu medycznego przestaną obowiązywać, a oddziały covidowe oraz szpitale tymczasowe przestaną funkcjonować.

https://www.prawo.pl/zdrowie/koniec-pandemii-dodatkow-covidowych-i-szpitali-tymczasowych,513792.html

Przypominam, że jeszcze niedawno, przed wojną rosyjsko-ukraińską, warunkiem bezpieczeństwa oraz zdrowia i życia Polaków miały być cotygodniowe testy dla wszystkich pracujących i zakaz wstępu niezaszczepionych do miejsc publicznych. Natomiast związki zawodowe domagały się od rządu wprowadzenia segregacji sanitarnej w miejscach pracy, dyskryminacji osób niezaszczepionych i przymusowych szczepień przeciw covid.

Małym Hitlerkom z faszystowskich związków zawodowych poświęciłam na forum oddzielny temat:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=22786

Wieczna hańba działaczom związkowym!
Beatrycze - 17-03-2022, 19:17
Temat postu:
Zniesienie limitów i brak maseczek. Od 1 kwietnia nowe zasady covidowe

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dziś (17 marca), że zarekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, zniesienie większość obowiązujących obostrzeń, w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

Więcej:
https://gazetawroclawska.pl/zniesienie-limitow-i-brak-maseczek-od-1-kwietnia-nowe-zasady-covidowe/ar/c1-16104325
Auderman - 17-03-2022, 23:41
Temat postu:
Ciekawe co teraz planują w zamian? Wciągnięcie nas do wojny poprzez agresję na obwód kaliningradzki lub atak na wojska rosyjskie na ukrainie? Wszak natura nie toleruje pustki.
Owszem jest też możliwość, że w rządzie dojrzeli swoich błędów i teraz chcą uciec póki uwaga jest skierowana na całkiem coś innego ale to będzie związane z zaostrzeniem konfliktu
Noema - 18-03-2022, 07:44
Temat postu:
Auderman, żadnych błędów nie dojrzeli. To jest tylko jeden krok w tył, żeby niebawem wykonać dwa kroki w przód. Już kilka lat temu pisałam na tym forum, że PiS jest partią socjalistyczną z ciągotkami komunistyczno-faszystowskimi. Nie mam żadnych wątpliwości, że marzy im się sanitarny zamordyzm na wzór austriacki i chętnie wprowadziliby przymus szczepień. Zresztą totalna opozycja w tej materii ma dokładnie takie same zamiary, czego nawet nie kryje.

Gdyby nie wojna na Ukrainie, dziś mielibyśmy turbo covidiaznim w wydaniu hard. A wojnę tę PiS sobie wymodlił z dwóch powodów. Po pierwsze wojna przykrywa zbrodnie covidowe rządu PiS (ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu odcięcia Polaków od służby zdrowia, która skupiła się wyłącznie na covidzie oraz pauperyzacja społeczeństwa z powodu zarżnięcia wielu małych biznesów i galopującej inflacji), po drugie PiS bardziej nienawidzi Rosji niż kocha Polskę, dlatego kaczyści chętnie by nas w tę wojnę wmanewrowali, żeby wybić parę milionów Polaków, a w ich miejsce przesiedlić Ukraińców. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce władzę dzierżą popłuczyny po Akacji „Wisła”, o czym świadczy fakt, że rząd PiS wchodzi w tyłek Ukrainie i faworyzuje w naszym kraju Ukraińców kosztem Polaków.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400139#400139

Czym była Akcja „Wisła” proszę sobie wyguglować i poczytać, bo to bardzo ciekawe jest. W Polsce mamy duże kilka milionów Ukraińców, z czego ok. 2-3 miliony to migranci ekonomiczni z ostatnich lat, prawie dwa miliony (na razie, bo będzie dużo więcej) to uchodźcy wojenni, a reszta (trudno oszacować ile, ale myślę, że minimum jeden milion) to potomkowie Ukraińców-banderowców, przesiedlonych w ramach Akcji „Wisła” po II Wojnie Światowej z Podkarpacia i Małopolski wschodniej na teren Dolnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Pomorza zachodniego.

Resumując, po wojnie na Ukrainie zaraza wróci ze zdwojoną siłą. Jak nie ta (covid) to wymyślą inną. Chcą nas trzymać za mordę, a ostatnie dwa lata pokazały, że społeczeństwo jest tak głupie i otumanione, że bezrefleksyjnie łyknie każdą bzdurę i pokornie podporządkuje się najgłupszym zakazom i nakazom takim jak zamknięcie lasów, parków i cmentarzy, bezużyteczna szmata na twarzy etc. W serii „Covidiański matrix" dokumentowałam covidowe absurdy. Odsyłam do ostatniego odcinka sprzed dwóch miesięcy:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399516#399516


Auderman - 18-03-2022, 08:56
Temat postu:
Noema, Pozwolę się nie zgodzić gdyż przez ostatnie pół roku rząd miał wiele okazji by sytuacyjnie zamknąć kraj. Mógł podczas wznoszącej 4 fali na wzór poprzedniego sezonu, wszak zapowiadał że przy 1000 zakażeń zaczną wprowadzać ograniczenia. Mógł później podczas fali "Omikrona", którego już wszyscy zapomnieli, a jego wyniki w zakażeniach dawały opcję by wprowadzić zamordyzm na pełnej ****. Teraz też ma okazję bo przyjmują miliony niezaszczepionych uchodźców i nie byłby to problem by nakazać ich testowanie, wywindować zakażenia i ogłosić ograniczenia. Jednak jest w tym wszystkim jeden problem: Otóż taki, że wszyscy mają to gdzieś i oni to wiedzą. Znają nastroje panujące na świecie jak i zarówno w Polsce, dlatego się masowo z tego wycofują, no i na pewno przez jakiś czas epidemii nie będzie. Co oczywiście nie oznacza że będą próbowali coś innego wmanewrować, np. Taki stan wojny, który nie ma nic wspólnego ze stanem wojennym. Bardzo prawdopodobne jest to że zostaniemy wmanewrowani w tą wojnę jako strona, jednocześnie tak by NATO mogło nam odmówić pomocy. Sam Kaczyński wspominał, że wysłanie Polskiej misji na Ukrainę wymaga tylko zgody Zełenskiego a to mają jak w banku bo Zełensky od miesiąca nawołuje do reakcji zachodu jednak NATO nie chce się angażować w konflikt z Rosją
Victoria - 24-03-2022, 11:19
Temat postu:
Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zniesienie od 28 marca obowiązku noszenia maseczek oraz zniesienie izolacji, jakiej poddawane były osoby, które miały kontakt z osobą ze stwierdzoną obecnością wirusa SARS-Cov-2.


Pirat - 24-03-2022, 12:15
Temat postu:
SZOK! Po dwóch latach minister Niedzielski zauważył nieprawidłowości na oddziałach kowidowych. Nowe zalecenia ws. hospitalizacji

W środę (23.03.2022) minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował na Twitterze stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie zasad hospitalizacji chorych z Covid-19. W dokumencie datowanym na 17 marca 2022 roku wskazano na nieprawidłowości, o których od dawna piszą i mówią tzw. foliarze, czyli osoby kwestionujące rządowe metody walki z pandemią koronawirusa. Niedzielski nazwał dokument „bardzo ważnym”. Czyżby dopiero po dwóch latach zauważył, jak wygląda śmiercionośny mechanizm, który sam stworzył?

Czytaj więcej na wprawo.pl
Auderman - 25-03-2022, 19:48
Temat postu:
Od poniedziałku zniesiony ma zostać obowiązek szmat. Z tej okazji dzisiaj odbywało się masowe nagabywanie na noszenia emblematu niewolników nie tylko przez policję ale też przez innych. Ja będąc w galerii godzinę chyba z 5 razy zostałem zaczepiony o brak maski jak nie od ochroniarzy to obsługę a pod galerią stał radiowóz.
Tak przynamniej ma być do poniedziałku. Jednak mimo tego wielu niewolników zapewnia że dalej będzie w nich popierdalać, pewnie nawet przy 30 stopniach. Co po niektóre instytucje publiczne, głównie szkoły i uczelnie już się dwoją i troją by przemaglować prawo na korzyść dalszego noszenia masek obowiązujące prawo.
Dodatkowo znika też izolacja oraz dostępne testy co jeszcze bardziej pogorszy stan zdrowia psychicznego owych ludzi bo już nie będzie wiadomo czy aby nie jest śmiertelnie bezobjawowy.
Noema - 25-03-2022, 20:06
Temat postu:
Auderman, trudno wyobrazić sobie sytuację, że nie trzeba nosić masek. Jedni nigdy się nie przemogą, by wejść do sklepu bez namordnika, inni najpierw będą musieli przejść terapię leczenia fobii. Dla jeszcze innych będzie to wydarzenie jak skok ze spadochronem. Nigdy już normalnie nie będzie...

Parę dni temu w „Wiadomościach” TVP starsza pani pytana o to co sądzi o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek, powiedziała do kamery, że maseczki powinny zostać na stałe i że ona nadal będzie je nosić. Bez komentarza.

Młot
Auderman - 26-03-2022, 09:18
Temat postu:
Noema, Czy ja wiem?
Dla mnie wyznacznik normalności to jest to że mogę robić to co wcześniej.
A co do innych to nawet lepiej bo będziesz widział kto jest idiotą.
Jeden z profesorów wręcz się zagotował że zniesiony zostanie nakaz klnąc na rządzących, co oni robią przy takiej ilości zakażeń. Gdy mu powiedziałem, że te zakażenia ustalają te same osoby co zakazy to odparł, że laboratoria i lekarze nie należą do pisu dlatego nie mają powodu by oszukiwać.
Ręce opadają normalnie, szkoda słów na nich. Ale od poniedziałku będą mnie mogli cmoknąć w tyłek jak ktokolwiek będzie mnie ścigał o szmatę
wodkangazico - 26-03-2022, 10:33
Temat postu:
Cytat:
Ale od poniedziałku będą mnie mogli cmoknąć w tyłek jak ktokolwiek będzie mnie ścigał o szmatę

Ciesz się więc wiosną i "wolnością" i nie podejrzewaj wcale, że wraz z całą resztą szurii, cugle masz chwilowo popuszczone tylko dlatego, by za głośno nie ujadać w czasie akcji przesiedlania milionów Ukraińców.
Cytat:
Od poniedziałku zniesiony ma zostać obowiązek szmat. Z tej okazji dzisiaj odbywało się masowe nagabywanie na noszenia emblematu niewolników...

Na ostatnie premie za nadgorliwość, jakoś kundelki muszą zapracować.
Ale piętro wyżej mają już, jak to się mówi, wye...ne po całości.
A było tak: w ubiegły czwartek zaczęło mnie łamać w kościach. Następnego dnia przeszło na Szanowną Małżonkę.
Nie chciało się kobiecinie iść do roboty, to zrobiła se testa. Bez wielkiej nadziei, bo był to już bodaj dziewiąty, a licząc z biedronkowymi, może nawet dwunasty wymaz od początku świrozy i wszystkie dotąd wychodziły negatywne. Twarda sztuka - nie złapała śmiertelnego mikroba nawet wtedy, kiedy ów trafił się mi i kiedy przez dwa tygodnie łaziłem po chacie, kasłałem i plułem kolcami na wszystkich i wszystko wokół.
To wtedy zawiodła się na nowoczesnej medycynie i ostatecznie przestała wierzyć telewizyjnym ałtorytetom apokalipsy, pokroju Horbana, Simona, Grzesiowskiego i Guta, że o Będzieszpanwisiałsyntezatorze nie wspomnę.
Pół roku chodziła biedaczyna smutna i pełna obaw, że może jakaś inna jest.
Kiedy tylko kichnęła albo rtęć w termometrze zbliżyła się do 37-miu, niezwłocznie dzwoniła do lekarza, prośbami i groźbami wymuszając na konowale skierowanie na patyka.
Na nic.
Aż do ubiegłego tygodnia. Bo oto w sobotę wchodzę rano do kuchni, a moja połowica nuci sobie przy jajecznicy "mam pozytywa, mam pozytywa".
- Że co?
- Dostałam na maila wynik testu. Mam kowida.
- I z czego się cieszysz obłąkana niewiasto?
- Jak to z czego? Nareszcie dostałam, w sumie lekko przechodzę, uodpornię się. No i tydzień wolnego... Zaraz, zaraz, ale przecież ja go od ciebie złapałam.
- No i?
- Ty też masz.
- Ja tam nic nie wiem. Żadnego "pozytywa" nie dostałem.
- Bo nie robiłeś testu.
- No właśnie. Czyli coś mamy wyjaśnione. Usmażyłaś więcej?
- Chciałbyś... Ale w takim razie pójdziesz na kwarantannę.
- Pójdę, nie pójdę - zobaczymy. Ponegocjujemy, jak zadzwonią.

Zadzwonili. "Już" po trzech dniach. Dałem na głośnomówiący.
Rozmowa była krótka. Po wymianie uprzejmości i przedstawieniu propozycji odsiadki, raczej zmonologizowana:
- Poproszę o decyzję administracyjną na piśmie, ze wskazaniem, o nosicielstwo jakiej choroby zakaźnej jestem podejrzany i uzasadnieniem, skąd to podejrzenie.
Aha, jeszcze jedno. Ponieważ po dwóch latach pandemii system działa coraz sprawniej, poproszę też o informację, kogo mam podać organom ścigania, jako winnego trzydniowej zwłoki, w razie gdyby okazało się, że rozsiewając przez te trzy dni śmiertelnego wirusa, kogoś zaraziłem i nieszczęśnik zszedł był.
Cześć.

Po czym zamówiłem następną kolejkę dla wszystkich. Wychylylym na stojąco. Zdrowie Pań! Smile
Ralny - 27-03-2022, 19:04
Temat postu:
Zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Od poniedziałku odetchniemy z ulgą

Od poniedziałku 28 marca zniesiony zostanie obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek – wynika z rozporządzenia, które w piątek opublikowano w Dzienniku Ustaw. Od maja również w tych miejscach nie będzie takiego obowiązku.

Czytaj więcej:
https://regiony.tvp.pl/59289803/zniesienie-obowiazku-noszenia-maseczek-od-poniedzialku-odetchniemy-z-ulga
Noema - 27-03-2022, 21:48
Temat postu:
Auderman napisał/a:
Jeden z profesorów wręcz się zagotował że zniesiony zostanie nakaz klnąc na rządzących, co oni robią przy takiej ilości zakażeń. Gdy mu powiedziałem, że te zakażenia ustalają te same osoby co zakazy to odparł, że laboratoria i lekarze nie należą do pisu dlatego nie mają powodu by oszukiwać.
Ręce opadają normalnie, szkoda słów na nich. Ale od poniedziałku będą mnie mogli cmoknąć w tyłek jak ktokolwiek będzie mnie ścigał o szmatę

Społeczeństwa zachodnie (UE, USA, Kanada, Australia), ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych z wielkich miast, nie dostrzegają przełomowych zjawisk, ponieważ ich infantylizacja i zdebilenie zaszły już bardzo daleko. Właściwie znajdują się w ostatnim stadium ogłupienia. Można je dowolnie formować za pomocą mediów głównego ścieku. Uwierzą we wszystko. Zarówno w to, że wirusy zatrzymuje szmata na twarzy, jak i w babcię strącającą drona słoikiem z ogórkami.

Na dobranoc przypominam Państwu, że niezaszczepieni są zagrożeniem dla zaszczepionych, ponieważ szczepionka jest skuteczna i bezpieczna.

Młot
Pirat - 27-03-2022, 23:00
Temat postu:
Sejmowe Tworki, czyli maseczka ratuje przed wojną

Od poniedziałku (28.03.2022) przestaje obowiązywać nakaz zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych. Czy nakaz znika wszędzie i na zawsze? Nie. Maskowanie nadal obowiązuje w placówkach leczniczych i aptekach. A co do kwestii „na zawsze” to przekonany się na jesieni, gdy rozpocznie się kolejny sezon grypowy. Testowane wciąż trwa, wirus mutuje, więc jest paliwo do rozpętania kolejnej fali pandemii, tym bardziej, że nie została ona odwołana. Szef GIS Krzysztof Saczka już zapowiedział, że „sytuacja epidemiologiczna w każdej chwili może się zmienić”, więc koncepcja dokręcania śruby może powrócić. Na razie śruba została odkręcona i to do stopnia, w którym oprócz zniesienia nakazu maskowania mamy też całkowite zniesienie izolacji i kwarantanny, w tym kwarantanny granicznej.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Auderman - 28-03-2022, 07:12
Temat postu:
Cytat:
Ciesz się więc wiosną i "wolnością" i nie podejrzewaj wcale, że wraz z całą resztą szurii, cugle masz chwilowo popuszczone tylko dlatego, by za głośno nie ujadać w czasie akcji przesiedlania milionów Ukraińców.

Ja na maskę to mam wywalone od ponad roku, jednak odwiedzam instytucje, u których żywe niczym Stalin były dogmaty religii świętego zwida. No i dzisiaj mi nic nie powiedzą bo telewizor im powiedział że mogą zdjąć szmaty.
Na jak długo?
Zależy od tego jak zareagują na przekaz. Jeżeli hucznie zdejmą okażą się niewolnikami, którymi można łatwo sterować, co nie wróży nic dobrego. Jeżeli jednak nie zdejmą masek okażą się kompletnymi idiotami, których można sterować liczbą zakażeń. Oba te scenariusze, a tylko takie są zwiastują w dość nieodległym czasie powrót opresji i maseczkowej manii.
Victoria - 31-03-2022, 15:14
Temat postu:
COVID-19 wykreślony z systemu. Kiedy koniec pandemii?

Od jutra kończy się specjalne traktowanie COVID-19 – wchodzi on do systemu na zasadach zwykłej choroby zakaźnej. Stan epidemii formalnie będzie jednak trwał. Jak wynika z informacji DGP, odejście od niego jest przewidziane w tym roku, być może przed wakacjami.

Więcej:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8391606,pandemia-koronawirus-covid-19.html
Auderman - 31-03-2022, 18:56
Temat postu:
Victoria, Jak to mówią w przyrodzie nic nie ginie. Wszak nie jest to pewna informacja ale usłyszałem że wolontariusze co pomagają przy Ukrach to część już zdążyła zachorować "na egzotyczne" choroby, które nam przynieśli "bracia" ze wschodu. Podobno połapali rotawirusy. Wszak jest na nie szczepionka ale nigdy nie wiadomo
Noema - 01-04-2022, 13:59
Temat postu:
Auderman, tajemnicą Poliszynela jest fakt, że Ukraińcy są słabo wyszczepionym narodem i nie mówię o covidzie, ale o wszelkich szczepieniach ochronnych. Tak więc choroby zakaźne, które praktycznie zostały wyeliminowane z naszego społeczeństwa, za sprawą niekontrolowanego napływu Ukraińców ponownie będą dziesiątkować Polaków.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8386460,choroby-wyszczepialnosc-ukraina-krztusiec-gruzlica-blonica.html

Na Ukrainie jest ponad 600 tys. osób ze zdiagnozowaną gruźlicą lekooporną, czyli śmiertelną (gruźlica jest nadal w pierwszej 10 chorób śmiertelnych). Do tego dochodzi wysoko zakaźny wirus żółtaczki typu C.

Mało tego, na Ukrainie jest ćwierć miliona osób z HIV/AIDS. Polskie Centrum ds. AIDS już się uruchomiło – terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców z Ukrainy. W Polsce szacuje się, że jest 30 tys. osób zakażonych HIV, w tym ok. 5 tys. ze zdiagnozowanym AIDS. Ukraina natomiast zakażonych HIV-em zdiagnozowanych ma 250 tysięcy!

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Wazna-informacja-od-Krajowego-Centrum-ds-AIDS-dla-pacjentow-z-Ukrainy,230537,14.html

Mężczyźni, którzy mogą opuścić Ukrainę, to ci ze zwolnieniem ze służby wojskowej. Nie są to tylko samotni ojcowie małoletnich dzieci, ale również osoby seropozytywne HIV/AIDS oraz osoby z gruźlicą lekooporną i kiłą wrodzoną. Kiła wrodzona jest też bardzo niebezpieczna, a jej występowalność na Ukrainie wzrosła w ostatnich latach o 70 proc.

Nikt nie bada Ukraińców przekraczających teraz granicę, co powoduje śmiertelne zagrożenie dla naszego narodu! Nikt nie przestrzega ludzi. Nikt nie uczula polskiego społeczeństwa, aby zachować ostrożność, aby rodziny z małymi dziećmi i kobiety w ciąży unikały korzystania np. ze wspólnej toalety, wanny, naczyń z obcymi. Kiła i gruźlica to choroby roznoszone również drogą kropelkową.

Forumowiczy zachęcam do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z Ukraińcami, bo covid przy lekoopornej gruźlicy to pikuś! Szczególnie zagrożeni mogą być kolejarze obsługujący specjalne pociągi dla uchodźców z Ukrainy. Takie pociągi (z Przemyśla/Krakowa/Wrocławia do Zgorzelca i Cottbus) uruchamiają Koleje Dolnośląskie i Polregio.

https://natemat.pl/zdrowie/227985,dramatyczna-sytuacja-na-ukrainie-w-zwiazku-z-gruzlica-to-zagrozenie-ze-ludzie-zarazeni-trafiaja-do-polski

Wzywam ukrofilskie władze (rząd centralny, samorządy lokalne) do zajęcia się interesami własnego narodu. Zadbania o to, aby w Polsce nie wybuchła epidemia HIV, gruźlicy, kiły i HCV.

Polecam ten artykuł:

https://www.termedia.pl/mz/Niska-wyszczepialnosc-Ukrainy-czy-jest-sie-czego-obawiac-,46240.html
Pirat - 01-04-2022, 20:25
Temat postu:
UWAGA! Agencja doradcza Ministerstwa Zdrowia przyznaje, że testy kowidowe są niewiarygodne

22 marca 2022 roku Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (jednostka opiniodawczo-doradcza dla Ministra Zdrowia) opublikowała zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego w związku z epidemią Covid-19. W dokumencie przyznano, że zarówno testy PCR oraz testy antygenowe są niewiarygodne, dają wyniki fałszywie pozytywne i nie należy ich stosować do testowania osób bez objawów infekcji.

W dokumencie stwierdzono też, że „nie zaleca się populacyjnych badań przesiewowych”. Co więcej, nie zaleca się rutynowego testowania pacjentów z objawami infekcji. Testowanie można rozważyć wyłącznie w przypadku osób z wysokich grup ryzyka.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Auderman - 03-04-2022, 14:32
Temat postu:
1 kwietnia kowid trafił do folderu „normalne infekcje” i dzisiaj mamy efekt tej niepoważnej decyzji. Dzisiaj w niedzielę wykryto 557 nowych zakażeń. Dla przypomnienia rok temu jak i dwa lata temu o tej porze ogłoszono zamknięcie wszystkiego a dzisiaj hulaj dusza piekła nie ma. Stan epidemii dalej funkcjonuje.
Czy tak zostanie? Czy jednak kowid wróci po wojnie? Czas pokaże
Noema - 03-04-2022, 21:35
Temat postu:
Auderman, masz rację, ale czy stado ogłupionych, tępych baranów przezywanych dla niepoznaki „społeczeństwem obywatelskim” trzeba jeszcze brać za mordę? Zamykanie lasów i parków czy tolerowanie nakazu noszenia bezużytecznej szmaty na twarzy wysłało skurwiałej władzy jasny sygnał: jesteśmy debilami i możecie z nami robić wszystko. Ja, po tych dwóch latach tragifarsy covidowej i obecnego dawania dupy Ukrainie, nie mam żadnych złudzeń.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400337#400337

Polacy z fazy amoku covidiańskiego płynnie przeszli do fazy amoku ukrofilskiego. Szał ukrofilski ma ten sam mechanizm co szał covidiański. Opłacone media go nakręcają. Na tym etapie rozmawianie o sprawie Ukrainy (tak jak wcześniej o covidzie) w jakikolwiek logiczny, analityczny sposób jest niemożliwe. Bycie głupim stało się obywatelskim obowiązkiem. Jeśli przejawiasz objawy krytycyzmu i samodzielnego, logicznego myślenia to dotąd byłeś foliarzem, szurem i płaskoziemcą. Teraz jesteś ruskim trollem albo ruską onucą.

Zachowania stadne są tyleż śmieszne, co niebezpieczne, bo stado nigdy się nie zastanawia czemu odruchy stadne mają służyć. Lecą wszyscy, to i ja polecę, żeby nie myśleli, że jestem jakiś inny. Jest takie stare powiedzenie, że stado baranów prowadzone przez lwa więcej dokona niż stado lwów prowadzone przez barana. Niestety na obszarze polskojęzycznym zaistniał przypadek, że stado baranów jest prowadzone przez barana. Sprawa jest beznadziejna.


Pirat - 06-04-2022, 08:04
Temat postu:
Niezauważony upadek wielkiego kłamstwa

Jest 5 kwietnia 2022 roku. Dwa tygodnie temu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego w związku z epidemią Covid-19, które to zalecenia stały się podstawą do wycofania przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego obowiązku testowania pacjentów bezobjawowych m.in. przed hospitalizacją. W opracowaniu AOTMiT przyznano, że testowanie takich osób jest niewskazane, ponieważ w zależności od stopnia rozpowszechnienia choroby oraz typu testu wyniki fałszywie pozytywne mogą sięgać nawet 91%. I nie ma tu znaczenia, czy wirus jest mniej lub bardziej groźny. Wynik fałszywie pozytywy jest wynikiem fałszywie pozytywnym bez względu na to, czy mamy do czynienia z Deltą, Omikronem, czy innym zajzajerem.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Victoria - 08-04-2022, 16:02
Temat postu:
Niedzielski: 95 proc. społeczeństwa ma przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2

95 proc. społeczeństwa ma przeciwciała nabyte w wyniku szczepienia bądź przechorowania COVID-19 – powiedział w piątek w Radiu Wrocław szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia, pytany o przebieg pandemii, powiedział, że dziś „jesteśmy w zupełnie innym czasie”. Podkreślił, że według prowadzonych badań 95 proc. społeczeństwa ma przeciwciała nabyte w wyniku szczepienia bądź przechorowania COVID-19.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8397735,niedzielski-95-proc-spoleczenstwa-ma-przeciwciala-przeciwko-sars-cov-2.html
Pirat - 08-04-2022, 19:45
Temat postu:
Ponad MILION pandemicznych mandatów. Policja chwali się statystykami

Rzecznik Komendy Głównej Policji podsumował policyjne działa związane z mniemaną pandemią koronawirusa. Działania te były prowadzone od 7 marca 2020 roku do 27 marca 2022 roku. – Chociaż stan epidemii w Polsce nadal trwa, to ograniczenia, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, zostały w znacznej mierze zniesione. Między innymi nie obowiązuje już obowiązek zakrywania nosa i ust w niektórych miejscach – podkreślił inspektor.

Wskazał, że w trakcie działań związanych z mniemaną pandemią policjanci w związku z brakiem maski pouczyli 1 051 440 osób, wystawili 1 099 737 mandatów oraz sporządzili 119 275 wniosków o ukaranie do sądu.

Czytaj więcej na nczas.com
Beatrycze - 10-04-2022, 07:35
Temat postu:
Covid19 zwykłą infekcją – Po co było to szaleństwo? Rozmowa z Jerzym Ziębą w NTV:

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/covid19-zwykla-infekcja-po-co-bylo-to-szalenstwo-jerzy-zieba/
Pirat - 12-04-2022, 08:16
Temat postu:
Państwa Europy zniosły większość covidowych ograniczeń

Ograniczenia pandemiczne są sukcesywnie znoszone w całej Europie, mimo że w niektórych krajach w marcu odnotowano rekordowy wzrost zachorowań na koronawirusa. W wielu miejscach pozostał jedynie wymóg noszenia maseczek, np. w Portugalii, Belgii, na Słowacji i na Litwie.

Czytaj więcej na forsal.pl
Pirat - 16-04-2022, 00:14
Temat postu:
Koniec covidowych raportów, jakie znaliśmy. Spada zainteresowanie społeczeństwa

Ministerstwo zdrowia nie będzie już publikować codziennych raportów dotyczących covidowych zakażeń. Powód? Spadło zainteresowanie wśród społeczeństwa.

Rzecznik Niedzielskiego, Wojciech Andrusiewicz ogłosił, że piątek jest ostatnim dniem, w którym przedstawiono dobowe dane covidowe.

Czytaj więcej na nczas.com
Pirat - 18-04-2022, 00:57
Temat postu:
Zrobieni w szczepionkowe bambuko

W czwartek (14.04.2022) minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem redaktora Marcina Fiołka w programie „Graffiti” w Polsat News, a to, co mówił, musi być ciosem w serce każdego kowidianina. Niedzielski oświadczył, że Polska zamierza zerwać kontrakt z Pfizerem na dostawę kolejnej partii szczepionek kowidowych. A kontrakt jest nie byle jaki, ponieważ chodzi o 67 milionów dawek wartych 6 miliardów złotych. Niedzielski stwierdził, że „klauzula dotycząca niespodziewanej sytuacji pozwala nam nie przyjmować kolejnych dostaw”. Taką niespodziewaną sytuacją jest wojna na Ukrainie i napływ uchodźców, których Polska wzięła na swój garnuszek, co w lecznictwie ma przekładać się na 300 mln zł na milion uchodźców miesięcznie. Na razie Komisja Europejska nie raczyła wyasygnować na ten cel ani jednego euro. Zatem koncepcja Niedzielskiego jest taka, żeby pieniądze, które miały pójść na szczepionki, przeznaczyć na opiekę medyczną dla uchodźców z Ukrainy.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Beatrycze - 19-04-2022, 18:51
Temat postu:
Niedzielski: W kwietniu stan epidemii może być zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego

W kwietniu zostanie podjęta decyzja, czy stan epidemii w Polsce zostanie zamieniony na stan zagrożenia epidemicznego - poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Podał, że obecnie prowadzone są analizy prawne.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8403294,niedzielski-stan-epidemii-zastapiony-stanem-zagrozenia-epidemicznego.html
Victoria - 20-04-2022, 18:59
Temat postu:

Pirat - 25-04-2022, 03:19
Temat postu:
Był człowiek i nie ma człowieka. Ale jest pamięć. Pamiętajmy, że dr Zbigniew Hałat walczył o to, aby w nienormalnych czasach covidozy lekarze normalnie leczyli pacjentów. Występował przeciw covidowym zamordystom i domagał się respektowania dowodów naukowych. Zwalczał obłęd sanitaryzmu. Dziękujemy!


Ralny - 25-04-2022, 19:48
Temat postu:
SONDAŻ: Większość Polaków popiera zniesienie limitów, kwarantanny, izolacji i maseczek w miejscach zamkniętych

70 proc. Polaków popiera decyzję o zniesieniu limitów osób w miejscach publicznych, obowiązkowej kwarantanny, izolacji i noszenia maseczek w miejscach zamkniętych. Przeciwne zniesieniu obostrzeń jest 26 proc. – wynika z sondażu CBOS z przełomu marca i kwietnia.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/04/25/sondaz-wiekszosc-polakow-popiera-zniesienie-limitow-kwarantanny-izolacji-i-maseczek-w-miejscach-zamknietych/
Beatrycze - 29-04-2022, 12:30
Temat postu:
Niedzielski: zniesiemy stan epidemii, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego

W połowie maja zniesiony zostanie stan epidemii w Polsce, pozostanie stan zagrożenia epidemicznego – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-29/koronawirus-w-polsce-niedzielski-zniesiemy-stan-epidemii-pozostanie-stan-zagrozenia-epidemicznego/

---

Jest nowy projekt rozporządzenia. Wiadomo gdzie nadal trzeba będzie nosić maseczki

Na rządowych stronach pojawił projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów. Zawiera informacje, w którym miejscach będzie trzeba nosić maseczki do 31 maja. Obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką zostanie utrzymany w aptekach, przychodniach i w szpitalach.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-28/jest-nowy-projekt-rozporzadzenia-wiadomo-gdzie-nadal-trzeba-bedzie-nosic-maseczki/
Ralny - 02-05-2022, 18:25
Temat postu:
Braun: „Chodzili po Polsce i nękali prostych, dobrych, pracowitych ludzi”

W Sejmie wysłuchano sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. Głos w tej sprawie zabrał poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który nie gryzł się w język i wskazał, że w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa inspektor „wystąpił w roli trybika” stosującego terror sanitarny.

Sprawozdanie dotyczyło działalności w 2020 roku. Jak zauważył Braun, były to „miłego złego początki” w kwestii zamordyzmu wprowadzanego pod pretekstem koronawirusa.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/05/02/braun-chodzili-po-polsce-i-nekali-prostych-dobrych-pracowitych-ludzi-video/


Ralny - 06-05-2022, 19:33
Temat postu:
16 maja stan epidemii zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego

Od 16 maja stan epidemii będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany co najmniej do września.

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r.

Czytaj więcej:
https://wroclaw.tvp.pl/60034787/16-maja-stan-epidemii-zostanie-przeksztalcony-w-stan-zagrozenia-epidemicznego
Pirat - 07-05-2022, 11:07
Temat postu:
Posiedzenie parlamentarnego zespołu Norymberga 2.0. Wyniki kontroli NIK ws. nieprawidłowości przy wypłatach dodatków kowidowych

W piątek (6.05.2022) odbyło się kolejne posiedzenie parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z Covid-19, potocznie nazywanego Norymberga 2.0. Pracom zespołu przewodniczy poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Tematem poprzedniego posiedzenia, które odbyło się 14 marca, były niepożądane odczyny poszczepienne występujące po przyjęciu preparatów nazywanych szczepionkami na C19.

Tematem dzisiejszego posiedzenia były wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie nieprawidłowości związanych z systemem dodatków kowidowych w okresie od listopada 2020 do maja 2021 roku.

Czytaj więcej na wprawo.pl


Pirat - 14-05-2022, 14:38
Temat postu:
Dworczyk z nagrodą za działania na początku pandemii. „Za zamknięcie lasów, czy dręczenie przedsiębiorców?”

Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik pisowskiego rządu ds. narodowego programu szczepień, pochwalił się w mediach społecznościowych nagrodą za działania w pierwszych miesiącach pandemii. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 14-05-2022, 22:23
Temat postu:
Cytat:
Dworczyk z nagrodą za działania na początku pandemii.

Zamknięte przychodnie, zamknięte szpitale, zamiast leczenia test i teleporada. W efekcie ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów. I w nagrodę statuetka Hipokratesa. Jprdl.

https://gazetaplus.pl/michal-dworczyk-dostal-prestizowa-nagrode-nie-uwierzycie-za-co/49189/

Przyznawanie sobie „nagród” za walkę z pandemią narodem świadczy o tym, że się boją. Myślą, że tymi zabiegami jakoś się wybielą, ale się mylą. Czeka ich przepowiednia Brauna...


wodkangazico - 15-05-2022, 09:34
Temat postu:
Moema napisał/a:
Zamknięte przychodnie, zamknięte szpitale, zamiast leczenia test i teleporada. W efekcie ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów. I w nagrodę statuetka Hipokratesa. Jprdl.

Nie bądźmy tak krytyczni. Jakieś honory druhowi Boruchowi się należą.
W końcu to dzięki jego profesjonalizmowi w obsłudze skrzynki mailowej dowiedzieliśmy się, jak ta machina działa.
Pirat - 16-05-2022, 20:05
Temat postu:
Szczyt bezczelności, czyli kowidowi eksperci znowu nadają

W poniedziałek (16.05.2022) stan epidemii został w Polsce zmieniony na stan zagrożenia epidemicznego. Jak stwierdził minister Niedzielski, władza zgasiła czerwone światło i zapaliła pomarańczowe. I tak będzie do jesieni, kiedy zacznie się sezon grypowy. Wtedy władza zdecyduje, które światło należy zapalić w epidemicznym sygnalizatorze. Najlepiej dla Polaków byłoby, gdyby władza zabrała swoje łapy od tego sygnalizatora i definitywnie zakończyła tzw. walkę z pandemią. W ramach tej walki rząd doprowadził do prawie 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, po czym minister Niedzielski został uhonorowany przez tygodnik „Wprost” tytułem „Wizjoner Zdrowia”, a minister Michał Dworczyk odebrał nagrodę Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, czyli statuetkę Hipokratesa, za działania KPRM w pierwszych miesiącach pandemii. Zważywszy na fakt, że Hipokrates zalecał zasadę „po pierwsze nie szkodzić”, minister Dworczyk powinien tą statuetką dostać po łapach razem z premierem Morawieckim za to, że swoimi szkodliwymi decyzjami przyczynili się do uśmiercenia największej liczby Polaków od II wojny światowej. Niestety, nie tylko żadna kara ich nie spotkała, ale – co nie daj Boże – na jesieni mogą włączyć czerwone światło i walka z pandemią rozpocznie się na nowo.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Noema - 20-05-2022, 21:15
Temat postu:
Myślicie, że teraz będą nas tresować małpią ospą? Z marketingowego punktu widzenia nazwa jest do bani. I jeszcze ten wątek z homosiami. To nie pyknie. To nie jest choroba „bezobjawowa” zatem ciężko będzie z tego zrobić drugiego covida.

https://www.rp.pl/zdrowie/art36327791-malpia-ospa-w-europie-alert-sanitarny-w-hiszpanii

Niezawodny red. Giza już na posterunku:

https://twitter.com/adam_giza/status/1527682194550009856

Z niecierpliwością czekam na program, w którym topowi profesorowie nauk medycznych najpierw wyjaśnią, dlaczego homosie stanowią większość przypadków wśród zakażonych, a potem zaapelują do rządu, żeby nie wpuszczać homosi do restauracji, kin i na baseny. To będzie hit!

Ani się obejrzymy jak telewizor zapoda hasło: „Zaszczep się dla geja”.

https://nczas.com/2022/05/21/beda-szczepic-homoseksualistow-wladze-wystosowaly-bezposredni-apel-ws-malpiej-ospy/

Aby uchronić się przed małpią ospą należy wprowadzić lockdown i segregację sanitarną, zamknąć hotele, galerie handlowe, lasy, parki, cmentarze i stoki narciarskie, codziennie robić test PCR, stosować dystans, dezynfekcję i maseczki oraz co pół roku szczepić się na ospę. Czuwaj!

https://wyborcza.pl/7,82983,28474671,zarazic-moze-sie-kazdy-dr-grzesiowski-o-malpiej-ospie.html

Młot
Pirat - 21-05-2022, 19:45
Temat postu:
WHO zwołuje nadzwyczajne posiedzenie ws. małpiej ospy. Większość przypadków w TEJ grupie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zorganizowała w piątek nadzwyczajne posiedzenie w celu omówienia niedawnego wybuchu epidemii małpiej ospy, po tym jak w Europie potwierdzono lub podejrzewano ponad 100 przypadków zachorowań. Tego samego dnia głos ws. małpiej ospy zabrał dyrektor WHO na Europę.

Czytaj więcej na nczas.com

---

To już JUTRO. Zagrożenie dla Polski! WHO będzie obradować nad TYM dokumentem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pracuje nad tzw. Globalnym Traktatem Pandemicznym. Jednym z jego głównych założeń jest przejęcie przez WHO części kompetencji państw, by globalnie regulować kwestie związane z polityką zdrowotną. Już 22 maja w Genewie rozpocznie się narada 194 państw nad tym dokumentem. Prawnicy ostrzegają.

Czytaj więcej na nczas.com


Auderman - 22-05-2022, 01:48
Temat postu:
Noema napisał/a:
Myślicie, że teraz będą nas tresować małpią ospą? Z marketingowego punktu widzenia nazwa jest do bani. I jeszcze ten wątek z homosiami. To nie pyknie. To nie jest choroba „bezobjawowa” zatem ciężko będzie z tego zrobić drugiego covida.

Mając media wszystko się da. Jak wypromowali bezobjawową chorobę do miana najgroźniejszych tego tysiąclecia to i nową, która jakieś objawy ma jeszcze nawet łatwiej będzie można pokazać. I jeszcze łatwiej zaindukować strach, tak potrzebny do wywołania pandemii.
Oczywiście nie zapominajmy, że w grze dalej jest traktat pandemiczny who, który na dniach ma być obradowany. Niestety sytuacja wydaje się wręcz jasna, pojawia się nowa choroba, ludzie chorują, oczywiście reakcja na nie nie jest zdecydowana jak to było w 2020 no i traktat zostaje rozpatrzony a who co przejęło kontrolę urządza nam to co aktualnie w Chinach jest. A co do homosiów to szybko zostanie to zamiecione pod dywan. Powiedzą że te bąble co wyskakują są zaraźliwe jeszcze przed pojawieniem się i jest to co rok temu. Plan musi iść dalej, ten etap z wojenką to była przerwa na ugadanie się w sprawie kolejnego etapu i mamy. Jednak sama wojna będzie trwała dalej bo w ostateczności wszystko ma być pod jedną egidą przeciw ludzkości i wrogowie jednej egidy mają być wyeliminowani. Przynajmniej do 2030 roku.
Noema - 22-05-2022, 19:45
Temat postu:
Auderman napisał/a:
Mając media wszystko się da. Jak wypromowali bezobjawową chorobę do miana najgroźniejszych tego tysiąclecia to i nową, która jakieś objawy ma jeszcze nawet łatwiej będzie można pokazać. I jeszcze łatwiej zaindukować strach, tak potrzebny do wywołania pandemii.

Pełna zgoda. Ostatnie dwa lata covidozy utwierdziły mnie w przekonaniu, że ludzie łykną wszystko, nawet największą bzdurę. Jak w telewizorze powiedzą, że małpia ospa nie atakuje psów to covidioci będą łazić na czworakach, szczekać i do tego wesoło merdać ogonem.

Małpia ospa jeszcze nie została wypompowana medialnie, a FDA już zatwierdziła lek na tę chorobę.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10837547/FDA-approves-smallpox-drug-believed-able-treat-monkeypox.html

Na złodzieju czapka gore. Globaliści się śpieszą. Covid się wypalił, oszustwa wyszły na jaw, teraz uciekają do przodu i urabiają grunt pod nowe gigantyczne przekręty.

Tymczasem publikacja w szwajcarskim czasopiśmie „Vaccines” (Szczepionki) potwierdza statystycznie znaczące powiązanie pomiędzy szczepionkami mRNA na covid a ryzykiem wystąpienia zakrzepicy żył mózgowych. Badania opierają się na danych ze 130 krajów.

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/5/799/htm

Polecam: Covid-19 jako Eksperyment Ascha


Ralny - 23-05-2022, 16:46
Temat postu:
Izolacja dla osób zarażonych małpią ospą. Belgia jako pierwsza wprowadza obowiązkową kwarantannę

Osoby zarażone wirusem małpiej ospy muszą przebywać w izolacji przez 21 dni, informują w poniedziałek belgijskie media. Belgia jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ten obowiązek.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8423668,izolacja-dla-osob-zarazonych-malpia-ospa-belgia.html


Victoria - 27-05-2022, 21:05
Temat postu:
Rozporządzenie ministra zdrowia ws. małpiej ospy. Obowiązkowa hospitalizacja i kwarantanna

Osoby chore na małpią ospę, zakażone wirusem małpiej ospy oraz podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo hospitalizowane. 21 dni będzie wynosić będzie kwarantanna w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej - wynika z rozporządzenia ministra zdrowia.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8427167,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-ws-malpiej-ospy-obowiazkowa-hospitalizacja-i-kwarantanna.html


Pirat - 27-05-2022, 21:33
Temat postu:
Skompromitowani eksperci nie odpuszczają! Grzesiowski straszy kolejną falą Covid-19: „Społeczeństwo zapomina o profilaktyce i testowaniu”

We wtorek (24.05.2022) dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19, był gościem red. Jacka Nizinkiewicza w programie „Rzecz o polityce”. Tematem rozmowy była m.in. pandemia koronawirusa.

Zapytany, czy pandemia koronawirusa już za nami, Grzesiowski odparł, że pandemia trwa, chociaż wróciliśmy do normalności. – Mamy taką trochę schizofreniczną sytuację, gdzie widzimy chorych, widzimy, że wirus krąży, badamy go, wiemy, że dalej mutuje, a społeczeństwo chce żyć normalnie i zapomina o profilaktyce i testowaniu, gdy pojawiają się objawy – powiedział.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Arek - 29-05-2022, 21:32
Temat postu:
Noema napisał/a:
Myślicie, że teraz będą nas tresować małpią ospą? Z marketingowego punktu widzenia nazwa jest do bani. I jeszcze ten wątek z homosiami. To nie pyknie. To nie jest choroba „bezobjawowa” zatem ciężko będzie z tego zrobić drugiego covida.

Pyknie, bo musi pyknąć. Wszystko zostało zaplanowane. Obejrzyjcie ten krótki film:


Pirat - 30-05-2022, 20:05
Temat postu:
Wakacje 2022. W TYCH państwach segregacja sanitarna wciąż kwitnie

Mimo że ogłoszona pandemia w ostatnim czasie przygasa, w niektórych państwach wciąż obowiązuje segregacja sanitarna. Dowód zaszprycowania przeciwko Covid-19, przejścia tej choroby lub test wymagane są wciąż przy wjeździe do Francji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Turcji oraz na Cypr i Maltę. W okresie letnim bez certyfikatów covidowych można za to polecieć do Meksyku, Jordanii i Izraela, a także do większości krajów Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na nczas.com
Victoria - 30-05-2022, 22:20
Temat postu:
Spiskowe teorie związane z plandemią małpiej ospy.


Noema - 30-05-2022, 22:35
Temat postu:
Arek napisał/a:
Pyknie, bo musi pyknąć. Wszystko zostało zaplanowane. Obejrzyjcie ten krótki film:
https://www.youtube.com/watch?v=ys7xPP-UlOY

Też tak sądzę. Jeszcze nie wiemy czym, jak i gdzie leczyć małpią ospę, ale restrykcje i represje zostały już opracowane. Teraz tylko czekają na zielone światło od Schwaba lub z WHO, której to organizacji poddano polską suwerenność. Czyżby znowu trzeba czekać na Putina by zakończył tę „pandemię”?

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zachorujesz-na-malpia-ospe-trafisz-do-szpitala-rozporzadzeni,nId,6053846


Arek - 31-05-2022, 06:44
Temat postu:
Noema, tym razem choroba będzie jak najbardziej objawowa, by jej ofiarę dało się rozpoznać wizualnie, bez żadnego testu. Poza tym chory będzie wyglądać bardzo nieestetycznie, co wzbudzi panikę wśród metroseksualnych ofiar medialnego formatowania. Ostatnie dwa lata uświadomiły mi dobitnie, że sprawnie zmontowany krótki materiał video, nawet parę zdjęć, wystarczą, aby ogłupić 95% postmodernistycznego społeczeństwa. Młodych wykształconych przestraszy się w internecie, a starych telewizją. Wykształceni ufający nauce każdą bzdurę łykną...
Auderman - 31-05-2022, 15:58
Temat postu:
Noema napisał/a:
Czyżby znowu trzeba czekać na Putina by zakończył tę „pandemię”?

Tu nie chodzi o Putina czy też nie tylko chodzi o to, że gdyby kowid dalej się sprzedawał to by dalej by była epidemia z 6 falą na wiosnę. Musieli zmienić narrację by dalej utrzymać poziom propagandy. Teraz startują od nowa. W sensie będą próbowali bo jak wcześniej mówiłem że kowid został wymieniony na coś wyglądającego naprawdę na zagrożenie. Czy ludzie to kupią zależy od nich samych.
A o Rosji to ja mówiłem już tyle razy ale i tak nikt mnie nie słucha dlatego tutaj nie będę się rozwodził.
Beatrycze - 01-06-2022, 10:20
Temat postu:
Małpia ospa i małpi rozum

Czy będą nakładane kwarantanny? Czy zaczniemy się ponownie szczepić na ospę prawdziwą, bo w świecie zachodnim wyrosły już niemal dwa pokolenia wrażliwe na ortopoxwirusy? Czy i w jaki sposób trafić z działaniami hamującymi rozprzestrzenianie się ognisk epidemicznych do środowiska MSM, a jednocześnie z małpiej ospy nie zrobić medialnie kolejnej „gejowskiej dżumy”?

Więcej:
https://tygodnik.tvp.pl/60359828/malpia-ospa-i-malpi-rozum
WRmnouz - 02-06-2022, 07:00
Temat postu:
Jak rząd może wprowadzić kwarantanny? Ogłupić społeczeństwo (telewizją, internetem) że małpia ospa jest śmiertelna, a chory zaraża długo przed wystąpieniem objawów.
Noema - 02-06-2022, 09:12
Temat postu:
WRmnouz, covid pokazał, że z Polakami można zrobić wszystko, więc robią, skoro się da. Wiosną 2020 r. rząd powiedział „do budy!” (tzw. kwarantanna narodowa) i Polacy pokornie sami zamknęli się w domach i jeszcze byli rządowi wdzięczni, że chroni ich przed największą w historii śmiertelną zarazą.

W tym wszystkim dziwne jest, że sympatycy totalnej opozycji nienawidzący Kaczyńskiego i jego formacji, robią wszystko czego on zażąda, jak na komendę. To oni pierwsi ubrali bezużyteczne maski, pierwsi poszli się zaszczepić eksperymentalnym preparatem mRNA, a teraz brylują w ukrofilii.

W ten sposób taki Kaczyński czy Morawiecki mogą z naszym narodem zrobić wszystko, co chcą. I tylko jednostki (szury, foliarze, płaskoziemcy i ruskie onuce) będą się buntować. Polacy w jeden dzień płynnie przeszli z amoku covidiańskiego do amoku ukrofilskiego, więc małpią ospę łykną bez popitki. Przykro to mówić, ale Polacy są skundleni, skłóceni i głupi.


Victoria - 02-06-2022, 17:57
Temat postu:
Małpiej ospy w Polsce nadal nie ma, ale przymus leczenia w placówkach już wprowadzono. Epidemiolodzy są zdziwieni.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8428719,malpia-ospa-przymus-leczenia-szpital.html


Pirat - 02-06-2022, 19:44
Temat postu:
Noema napisał/a:
W ten sposób taki Kaczyński czy Morawiecki mogą z naszym narodem zrobić wszystko, co chcą. I tylko jednostki (szury, foliarze, płaskoziemcy i ruskie onuce) będą się buntować. Polacy w jeden dzień płynnie przeszli z amoku covidiańskiego do amoku ukrofilskiego, więc małpią ospę łykną bez popitki. Przykro to mówić, ale Polacy są skundleni, skłóceni i głupi.

Istnieje teoria, że ci co byli "antyszczepionkowcami", teraz są "ruskimi onucami". Stanowcze NIE! Ci co byli debilami i wierzyli w "pandemię" pozostali debilami i teraz wierzą w "III Wojnę Światową na Ukrainie". A ci, co myśleli, dalej myślą.
Ralny - 03-06-2022, 17:21
Temat postu:
Dziennikarz zachwycony karnie zamaskowanym społeczeństwem. Witczak i Basiukiewicz nie wytrzymali

Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz wyraził aprobatę na Twitterze dla posłuszeństwa społeczeństwa w Madrycie. Poszło o noszenie masek. Na wpis zareagowali m.in. Paweł Basiukiewicz i Piotr Witczak.

„W Madrycie obowiązkowe są maseczki m. in. w metrze i autobusach. Wszyscy noszą, nikt nie protestuje – społeczna odpowiedzialność” – zachwycał się na Twitterze Nizinkiewicz.

Dziennikarz załączył dwa zdjęcia przedstawiające pasażerów w madryckim autobusie i metrze. Wszyscy, bez wyjątku, byli zamaskowani. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/06/03/dziennikarz-zachwycony-karnie-zamaskowanym-spoleczenstwem-witczak-i-basiukiewicz-nie-wytrzymali-foto/
Lady Makbet - 03-06-2022, 18:59
Temat postu:
Plandemia – to dopiero początek. Rozmowa z dr n. med. Danutą Mikołajewską w NTV:

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/aiovg_videos/plandemia-to-dopiero-poczatek-dr-n-med-danuta-mikolajewska/

Druga rozmowa z dr Mikołajewską w wRealu24:


Beatrycze - 07-06-2022, 11:43
Temat postu:
Wysoki poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w populacji Polski

Badania potwierdzają wysoki poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w populacji Polski. Wynik na poziomie ponad 91% daje nam pewien komfort bezpieczeństwa na najbliższe tygodnie i miesiące – ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej:
https://wroclaw.tvp.pl/60620138/wysoki-poziom-przeciwcial-antysarscov2-w-populacji-polski
Pirat - 10-06-2022, 09:57
Temat postu:
Cejrowski OSTRO o wprowadzających nakaz maskowania: Powinni napisać sobie na czole „zabójca”

W najnowszym odcinku „Studia Dziki Zachód” Wojciech Cejrowski podjął temat badań dotyczących masek, jakie ukazały się w ostatnich dniach w amerykańskich mediach. Publicysta nie szczędził ostrych słów.

– Zarówno lewicowe telewizje, jak i prawicowe, w Ameryce – i gazety to samo – podały wyniki badań – długotrwałych, na ogromnej populacji na całym świecie – otóż przymus noszenia masek spowodował wyższą śmiertelność na Covid – podał Cejrowski.

Czytaj więcej na nczas.com


Noema - 10-06-2022, 19:20
Temat postu:
Wreszcie mamy w Polsce małpią ospę, bo już wstyd był na cały świat. Wszystkie najważniejsze kraje na świecie miały małpią ospę, a u nas nic. Ale wreszcie jest, może nie taka ona całkiem polska, bo chory nie jest obywatelem Polski, ale dobre i to. Polityków „dobrej zmiany” pewnie rozpiera duma. Wreszcie mają pretekst, żeby znów wziąć nas za pysk...

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-06-10/niedzielski-w-polsce-potwierdzono-pierwszy-przypadek-malpiej-ospy/

Przypadki małpiej ospy stwierdza się w kolejnych państwach. Niemiecki rząd już zamówił 40 tys. dawek szczepionki. Czy jest się czego bać? O tym w IPP TV.


Victoria - 11-06-2022, 11:55
Temat postu:
Nikt nie jest bezpieczny i każdy może trafić PRZYMUSOWO do szpitala, bo wykryto w Polsce pierwszy przypadek małpiej ospy.


Pirat - 12-06-2022, 17:35
Temat postu:
Małpia ospa czy „małpi biznes”? Ktoś ponownie chce nas „wydymać”, jak w przypadku „PLANdemii” COVID-19.

Czy to nie wstyd obserwować jak ludzie są oszukiwani dwa razy? Właściwie są oszukiwani na wiele „razy” na różne „sposoby”, jednak w kwestii „zabójczych chorób”, są globalnie oszukiwani już drugi raz. Może jednak ludzie tak tego już nie „kupują”? Być może jest obecnie więcej przebudzonych ludzi? I gdy pierwszy raz usłyszałem o „małpkach chorobowych”, to pomyślałem, że to po prostu zniknie samoistnie.

Czytaj więcej na salon-informacyjny.pl
Noema - 12-06-2022, 21:25
Temat postu:
Cytat:
Małpia ospa czy „małpi biznes”? Ktoś ponownie chce nas „wydymać”, jak w przypadku „PLANdemii” COVID-19.

Wydymają bez mydła, jestem o tym przekonana. Plandemia covida pokazała smutną prawdę o obecnych Polakach. Przepadł nasz gen wolności. Ten wielki atut umożliwiający nam tak wiele razy zachować honor i człowieczeństwo, nawet w najtrudniejszych czasach. Nieliczni, którzy umiłowania wolności się nie wyrzekli, zostali przez resztę zmieszani z błotem. Wyzywający nas od foliarzy, szurów, płaskoziemców i ruskich onuc motłoch, nie ma pojęcia, jak bardzo pogorszy się standard ich życia na polskiej ziemi, oraz jak szybko to nastąpi. To już się dzieje!

Nie wiem, czy będzie potrzebna nowym totalitarystom jakaś przemyślana propaganda. Skoro odmóżdżeni do cna, uważający się w dodatku za rozumnych, odbiorcy mediów głównego ścieku uwierzyli w śmiertelną zarazę bezobjawową, oraz w to, że noszenie bezużytecznej szmaty na twarzy zatrzymuje wirusy, oraz przyjęli eksperymentalny preparat mRNA narażając się na poważne NOP-y ze śmiercią włącznie (to samo zrobili swoim dzieciom!), oznacza to, że nie istnieje granica ludzkiej głupoty.


Ralny - 14-06-2022, 18:25
Temat postu:
Straszenia omikronem ciąg dalszy. „Wzrost zakażeń wywołanych przez subwarianty”

W Europie wzrasta zagrożenie subwariantami Omikronu BA.4 i BA.5 – straszy Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC). Nie ma jednak pewności czy przełoży się to na nową falę zakażeń.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/06/14/straszenia-omikronem-ciag-dalszy-wzrost-zakazen-wywolanych-przez-subwarianty/
Victoria - 15-06-2022, 23:09
Temat postu:

Noema - 17-06-2022, 23:36
Temat postu:
Koniec z małpią ospą? WHO chce zmiany nazwy tej choroby na taką, aby nikogo już nie obrażała i nie piętnowała.

https://natemat.pl/419554,malpia-ospa-who-zmienia-nazwe


wodkangazico - 18-06-2022, 08:13
Temat postu:
Cytat:
Koniec z małpią ospą? WHO chce zmiany nazwy tej choroby na taką, aby nikogo już nie obrażała i nie piętnowała.

Jeśli chodzi o małpy, ten jeden raz, w pełni pana żebrusa popieram. Co one biedne winne, że kolarze przekazują sobie pałecz... tfu - ospę?
A więc jedziemy do zoo.
- Proszę wycieczki, czy wszyscy wiedzą co należy robić? Nie? W takim razie uwaga, powtarzam. Udajemy się do klatki z małpami, klękamy i przepraszamy.
W dobrym tonie będzie pocałować pawiana w...
Że co? Pan w klapkach pyta, który to pawian? Spokojnie, na pewno pan pozna.

Ale, ale, nie zapominajmy o tym, co wciąż, jak to się mówi, czyha.
Od razu uspokajam. To, że zabawki z igłą poszły w kąt, bo teraz mamy nowe - z lufą, wcale nie oznacza, że już są spakowane w karton i zaraz wylądują na strychu. O nie.
IMGW, w Zawichoście na moście monitoruje stan wód, a ORMO czuwa.
Jest i On! Pandemiczny Doctor No, lepkiej łapki z pulsu również nie odkleja.
I cóż oświadcza podpierając Olbrzymim Autorytetem Swym?
Ano, jak to ma w kontrak.... pardon - Naukowej Naturze, rzecz niczym teoria względności przełomową. Tyleż oczywistą, co jedynie Gieniuszowi dostrzegalną.
Oto, proszę ja was, zjadaczy kebabów "u Turka" zwyczajnych, przeziębienia i inne chol...stwa
"były przez dwa lata wyciszone, w pewnym sensie pod kontrolą, bo mieliśmy maseczki, rzadziej się spotykaliśmy, wiele osób pracowało zdalnie"
a ten jeden, choć dokładnie tak samo, plwaniem roznoszony, szczególny świrus falował razy trzy, w porywach do czterech, i z każdą "górką" spłukiwałł z ulic żniwo śmiertelne - trupów miliony, bo...
Tak jest, brawo Wy! Zgadliście, zanim się baraniną odbiło.
Bo nosiliśmy twarzogacie na gumkach, siedzieliśmy pod lufą w chałupach, a na spotkania w korpo "chodziliśmy" bez skarpet. Przecież w kamerce nie widać.

Cytat:
Dane w naszym kraju pokazują, że tej epidemii nie ma, ale nie są to prawdziwe informacje.

Na tej stacji, nawet ja, z tygodniowym ajkiu 140*, wysiadłem. Shocked* - 7x20 - co się będę chwalił Mr. Green
Beatrycze - 20-06-2022, 13:26
Temat postu:
Morawiecki zapowiada kolejną falę koronawirusa! Zakasuje rękawy na czwartą dawkę i melduje możliwość corocznego szczepienia

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejną falę koronawirusa jesienią. Namawia na ponowne zaszczepienie się i – jak zapewnia – sam lada moment przyjmie czwartą dawkę dwudawkowego preparatu.

Więcej:
https://nczas.com/2022/06/20/morawiecki-zapowiada-kolejna-fale-koronawirusa-zakasuje-rekawy-na-czwarta-dawke-i-melduje-mozliwosc-corocznego-szczepienia/
Auderman - 20-06-2022, 15:26
Temat postu:
Teraz to na pewno się uda. Uwierzcie w dobrą zmianę. Wszystko co zrobiliśmy się udało i teraz również się uda. Szczerze ja nie wierze w żadne jego zapewnienia. Jeżeli on już prawie nic nie kontroluje i nikt ich słów nie bierze na poważnie to jak te czynniki mają kolejną falę wywołać?
Jeżeli paranoja przybierze znowu taki wydźwięk jak rok temu to będzie to tylko wasza zasługa że się daliście wrobić w to i tyle
Noema - 20-06-2022, 18:54
Temat postu:
Auderman, plandemia covida pokazała dobitnie, iż nie istnieje bzdura, w którą bezmyślny motłoch, czyli lekko licząc 95% społeczeństwa, nie potrafi uwierzyć. Rosyjska operacja wojskowa na Ukrainie udowodniła zaś drugi fakt: wajchę można przestawić dosłownie z dnia na dzień. Hołota błyskawicznie przyjmuje nową, całkowicie sprzeczną z wczorajszą narrację, za własną. Rozumne jednostki dostrzegające tą oczywistość są wyszydzane jako szury, foliarze, płaskoziemcy i ruskie onuce.

Samodzielnie rozumuje tylko nikły odsetek ludzi. Cała reszta, niezależnie od epoki, kieruje się odruchami stadnymi i zabobonami. Podkreślam, czasy nie grają żadnej roli. Ludzie ze starożytności, średniowiecza i XXI wieku są zabobonni w równej mierze. Różnią ich wyłącznie wyznawane gusła.

A tymczasem już nawet propandemiczna „Gazeta Wyborcza” pisze o zgubnych skutkach maskowania i izolacji. „Noszenie masek doprowadziło do obniżenia odporności”. Szok i niedowierzanie!

https://nczas.com/2022/06/20/szok-i-niedowierzanie-wyborcza-o-skutkach-maskowania-i-izolacji-stracilismy-odpornosc/

Ja o bezużytecznych szmatach na twarzy, a wręcz o ich szkodliwości, pisałam na tym forum już dwa lata temu. Dziś piszą o tym media głównego ścieku. Ale covidianie jeszcze nie dają za wygraną! Spodziewam się, że jesienią zaatakują ze zdwojoną siłą. Rzecz jasna mówię o naszym nieszczęśliwym kraju, bo na tzw. Zachodzie oraz w Chinach nic się nie zmieniło. Tylko w Polsce odwołano, a właściwie czasowo zawieszono „pandemię” ze względu na masowy napływ Ukraińców. Przykładowo w faszystowskich Włoszech nadal obowiązują maseczki w miejscach publicznych, a osoby, które nie przyjęły obowiązkowej szprycy przeciw covid są karane finansowo (100 euro).

https://tvn24.pl/swiat/wlochy-koronawirus-12-miliona-przyznanych-kar-za-brak-szczepienia-na-covid-19-5716616

Natomiast w USA dopuszczono szczepionki na covid dla niemowląt. Globalne koncerny farmaceutyczne nie odpuszczą takiej żyły złota! Jak nie poskutkuje propaganda, będzie przymus szprycowania.

https://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/depopulacja_usa,p859523555

Warto przypomnieć, że parę tygodni przed wojną na Ukrainie, która w jeden dzień wykosiła covid z Polski, do przymusowych szczepień oraz dyskryminacji osób niezaszczepionych nawoływały... związki zawodowe! Związkowym faszystom z NSZZ Solidarność, Forum ZZ i OPZZ poświęciłam oddzielny temat:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=22786

Jesienna reanimacja covida będzie testem na posłuszeństwo covidowej mafii. Państwa, które wprowadzą lockdown i przymusowe szczepienia będą pod jej dyktatem. Wypada mieć tylko nadzieję, że nie pozwolimy lokalnej władzy na zdanie tego egzaminu lojalności. Czy i tym razem im się uda, będzie zależało od naszej odporności na propagandę i od zdolności przeciwstawienia się reżimowi.

PiS i związki zawodowe do wora, wór do jeziora!
Auderman - 21-06-2022, 10:28
Temat postu:
Noema, Zapomniałaś już?
Tak? To już przypominam że 2 tygodnie temu rząd próbował wmówić małpią ospę jako nową epidemię. Nie odniosła jakiejkolwiek większej kariery, dlatego próbują przywrócić starą zabawkę. Dlaczego przywrócić? Bo nie bez powodu ją odsunęli na drugi plan. W marcu dużo się zaczęło mówić o prawdzie. Narracja się sypała, zaczęły wychodzić niewygodne rzeczy dlatego odwołali epidemię i wzięli zastępczy temat. Jednak patrząc na zachód, gdzie epidemia się trzyma dobrze to u nas nie odwołali bo tak zakładali. Teraz próbują to przywrócić i wątpię że im się to uda. Oszołomów jest max 15 procent. Reszta to osoby obojętne wydarzeniom. Dodatkowo na jesieni będziemy mieli znacznie większe problemy bo pewnie nie powrócimy do relacji z Rosją i ceny wszystkiego wykatapultują
Noema - 21-06-2022, 12:19
Temat postu:
Auderman, plandemia małpiej ospy nie wypaliła. Przewidziałam to już na początku tego małpiego cyrku:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=401177#401177

Czymś jednak muszą trzymać społeczeństwo za pysk, dlatego będzie próba reaktywacji plandemii covida. Czy rząd PiS pójdzie na całość? Tego oczywiście nie wiem. W tej kwestii paradoksalnie na naszą korzyść działa konflikt zbrojny na Ukrainie (aż chciałoby się powiedzieć: wojno rosyjsko-ukraińska trwaj!), którym PiS jest pochłonięty bez reszty. No i najważniejsze: przyszłoroczne wybory parlamentarne i samorządowe. Kampania wyborcza raczej nie sprzyja dokręcaniu śruby wyborcom. Aczkolwiek sytuacja jest dynamiczna i wszystko może się zdarzyć, nawet wojna polsko-rosyjska, do której prą pisowskie koguciki. Wszak czymś muszą przykryć zbrodnie kaczyzmu-covidianizmu (ponad 200 tys. tzw. nadmiarowych zgonów + zarżnięta gospodarka), drożyznę, galopującą inflację i postępującą biedę. Zdaniem premiera Morawieckiego wojna nadaje się do tego najlepiej...

https://demotywatory.pl/5128078


Victoria - 21-06-2022, 19:24
Temat postu:
Noema napisał/a:
Ja o bezużytecznych szmatach na twarzy, a wręcz o ich szkodliwości, pisałam na tym forum już dwa lata temu. Dziś piszą o tym media głównego ścieku.

O tym poniższy vlog.


Pirat - 22-06-2022, 00:37
Temat postu:
Cytat:
Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejną falę koronawirusa jesienią. Namawia na ponowne zaszczepienie się i – jak zapewnia – sam lada moment przyjmie czwartą dawkę dwudawkowego preparatu.

Konfederacja: Czy koronapanika i pandemiopsychoza to już przeszłość? - komentarz do słów premiera.


Beatrycze - 23-06-2022, 21:16
Temat postu:
Wojna i inflacja to za mało! Powrót covida. Kraska: „Na początku jesieni być może wrócimy do…”

Rządy europejskich państw znów zaczęły mówić o covidzie. Niemcy przygotowują się kolejną falę, która ponoć ma uderzyć jesienią. Pisowska władza nie chce odstawać i też zapowiada przygotowania.

Więcej:
https://nczas.com/2022/06/22/wojna-i-inflacja-to-za-malo-powrot-covida-kraska-na-poczatku-jesieni-byc-moze-wrocimy-do/
Pirat - 26-06-2022, 18:23
Temat postu:
Nie ma wstydu. Nie uwierzysz, co Niedzielski powiedział po niemal dwóch latach urzędowania

W rozmowie z Medonetem „minister pandemii” podsumował niemal dwa lata urzędowania na tym stanowisku. Zapowiadał też szóstą falę mniemanej pandemii i mówił o czwartej dawce szprycy.

Czytaj więcej na nczas.com
Victoria - 30-06-2022, 07:39
Temat postu:
Szprycowanie czwartą dawką i dziesiątki tysięcy hospitalizacji. Niedzielski przedstawił „czarny scenariusz”

„Minister pandemii” Adam Niedzielski nie daje Polakom zapomnieć o ogłoszonej zarazie. Podkreślał, że jeden ze scenariuszy zakłada nawet 30 tys. hospitalizacji. We wrześniu ma się rozpocząć kolejne okrążenie spod znaku „ostatniej prostej”.

Więcej:
https://nczas.com/2022/06/29/szprycowanie-czwarta-dawka-i-dziesiatki-tysiecy-hospitalizacji-niedzielski-przedstawil-czarny-scenariusz/


Pirat - 01-07-2022, 01:20
Temat postu:
Pandemiczni eksperci w covidiańskim amoku. Wieszczą tysiące hospitalizacji

10 tys. – tyle według modeli matematycznych może być jesienią w Polsce chorych wymagających opieki szpitalnej z powodu koronawirusa; eksperci z niepokojem przyglądają się sytuacji pandemicznej w innych krajach, jesień będzie kolejnym testem – grzmi we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Od tego – jak twierdzi – może być uzależnione, czy WHO odwoła epidemię COVID-19.

Czytaj więcej na nczas.com
Lady Makbet - 03-07-2022, 18:19
Temat postu:
Cytat:
„Minister pandemii” Adam Niedzielski nie daje Polakom zapomnieć o ogłoszonej zarazie. Podkreślał, że jeden ze scenariuszy zakłada nawet 30 tys. hospitalizacji. We wrześniu ma się rozpocząć kolejne okrążenie spod znaku „ostatniej prostej”.

Obawiam się, że rząd PiS będzie chciał pójść w ostry covid przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze lockdown pomógłby w stłumieniu protestów przeciw drożyźnie i brakom rynkowym. Po drugie udawanie, że covid sieje spustoszenie pomogłoby zamaskować skutki poszczepionkowych powikłań.

Ale gra się tak jak przeciwnik pozwala i może tym razem nie pozwolimy im na reaktywację covidowego zamordyzmu. W odwodach mamy armię ukraińskich covidosceptyków, którzy łatwo za mordę nie dadzą się wziąć oraz Putina, który może ruszyć na państwa bałtyckie.
Victoria - 04-07-2022, 18:50
Temat postu:
Przebadali ścieki w Poznaniu. Pięć razy więcej COVID-19, niż w danych resortu zdrowia

W związku z tym, że w Polsce nie ma masowego testowania, naukowcy z Poznania na podstawie badania ścieków sprawdzili, ile wirusa SARS-CoV-2 jest w społeczeństwie. Jak się okazało, wskaźnik jest wyższy, niż podają to oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-03/przebadali-scieki-w-poznaniu-piec-razy-wiecej-covid-19-niz-w-danych-resortu-zdrowia/
TFZ - 04-07-2022, 22:09
Temat postu:
AFAIR na samym początku podawano, że 1/7 przypadków jest diagnozowanych.
Pirat - 04-07-2022, 23:30
Temat postu:
Kolejna fala i szpryca tylko dla zaszprycowanych. Tak media urabiają Polaków

Gościem na antenie Polsat News był prof. Andrzej Fal. Pandemiczny ekspert już przygotowuje widzów na kolejną falę mniemanej pandemii.

Prowadząca rozmowę z pandemicznym ekspertem dziennikarka podkreślała, że we Włoszech jest obecnie około miliona pozytywnych wyników testów, a statystyki rosną też m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Hiszpanii.

Czytaj więcej na nczas.com
Victoria - 07-07-2022, 20:29
Temat postu:
Powrót do masowego testowania na Covid? Minister Niedzielski wskazał warunek

Ciężar monitorowania przechodzi z dziennej liczby zakażeń koronawirusem na sytuację w szpitalach. Dopóki nie będziemy mieli pewnego progu hospitalizacji związanego z covidem – ok. 5 tys. – to nie będziemy wracali np. do masowego testowania – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8486763,powrot-do-masowego-testowania-na-covid-minister-niedzielski-wskazal-warunek.html
Noema - 08-07-2022, 18:05
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Obawiam się, że rząd PiS będzie chciał pójść w ostry covid przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze lockdown pomógłby w stłumieniu protestów przeciw drożyźnie i brakom rynkowym. Po drugie udawanie, że covid sieje spustoszenie pomogłoby zamaskować skutki poszczepionkowych powikłań.

Mamy dopiero początek lata, a rząd PiS i tzw. eksperci już w covidiańskim amoku: testowanie, maski w zamkniętych pomieszczeniach i bardzo intensywna akcja szprycowania.

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8488331,covid-19-w-polsce-wskaznik-r-na-jednym-z-najwyzszych-poziomow-w-trakcie-pandemii.html

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8487980,rosnie-liczba-przypadkow-covid-19-w-polsce-beda-nowe-obostrzenia.html

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8488358,czwarta-dawka-szczepionki-na-covid-19-zalecenia-stosowania-dla-calej-populacji.html

A to wisienka na covidiańskim torcie. Premier Morawiecki we własnej parszywej osobie:

https://twitter.com/AbickiAwek/status/1541131470810513408

Związki zawodowe lubią to!

http://infokolej.pl/viewtopic.php?t=22786

Lady Makbet napisał/a:
Ale gra się tak jak przeciwnik pozwala i może tym razem nie pozwolimy im na reaktywację covidowego zamordyzmu. W odwodach mamy armię ukraińskich covidosceptyków, którzy łatwo za mordę nie dadzą się wziąć oraz Putina, który może ruszyć na państwa bałtyckie.

Polska od razu zakończyła pandemię, gdy tylko Rosja ruszyła na Ukrainę, a Chińczycy potrafią przetestować całe ponad 20-milionowe miasto (np. Shanghaj) z powodu jednego bezobjawowego przypadku. Rząd PiS czerpie najgorsze wzorce i jeśli nie postawimy tamy, to w Polsce będzie jak w Chinach: turbo covidianizm i przymusowe szprycowanie.

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8412876,covid-19-szanghaj-lockdown-chiny-bbc-restrykcje.html

https://nczas.com/2022/07/07/covidowy-amok-wladze-oglosily-powszechny-wymog-szczepien-na-covid-19/

Wiosną tego roku mieszkańców 26-milionowego Shanghaju w ramach twardego lockodwnu zamknięto na kilka tygodni w domach. Chińczycy dostawali świra (patrz poniższy film) i wcale im się nie dziwię, bo sama zaliczyłam dwie 14-dniowe kwarantanny.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398364#398364

Niech to będzie przestrogą dla Polaków! Rząd PiS ma ciągotki totalitarne i jeśli im pozwolimy, zrobią z nami to samo, przy aplauzie totalnej opozycji. W każdym razie na pewno to rozważają!
Victoria - 08-07-2022, 21:51
Temat postu:
Noema napisał/a:
Mamy dopiero początek lata, a rząd PiS i tzw. eksperci już w covidiańskim amoku: testowanie, maski w zamkniętych pomieszczeniach i bardzo intensywna akcja szprycowania.

O tym poniższy vlog.


Noema - 11-07-2022, 23:18
Temat postu:
Na początku kwietnia, w związku z masowym najazdem Ukraińców, napisałam:
Cytat:
Mało tego, na Ukrainie jest ćwierć miliona osób z HIV/AIDS. Polskie Centrum ds. AIDS już się uruchomiło – terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców z Ukrainy. W Polsce szacuje się, że jest 30 tys. osób zakażonych HIV, w tym ok. 5 tys. ze zdiagnozowanym AIDS. Ukraina natomiast zakażonych HIV-em zdiagnozowanych ma 250 tysięcy!
(...)
Wzywam ukrofilskie władze (rząd centralny, samorządy lokalne) do zajęcia się interesami własnego narodu. Zadbania o to, aby w Polsce nie wybuchła epidemia HIV, gruźlicy, kiły i HCV.

Odsyłam do mego posta, w którym ostrzegam przed zagrożeniami zdrowotnymi ze strony Ukraińców:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400338#400338

Dlaczego do tego wracam? Bo oto media donoszą, że w ostatnim półroczu w naszym kraju dwukrotnie wzrosła liczba zakażeń HIV.

http://autonom.pl/w-naszym-kraju-dwukrotnie-wzrosla-liczba-zakazen-hiv/

Można się domyślać dlaczego tak się dzieje, ale niepoprawnie politycznie jest o tym pisać i mówić. Mnie poprawność polityczna nie dotyczy i mówię jak jest. Moim zdaniem przyczyna nagłego wzrostu zakażeń HIV w Polsce jest związana z nagłą i masową migracją z Ukrainy.
Beatrycze - 13-07-2022, 16:47
Temat postu:
Szef MZ: W najbliższym czasie liczba zakażeń koronawirusem będzie systematycznie rosła

W najbliższym czasie liczba zakażeń koronawirusem będzie systematycznie rosła. Nie oznacza to jednak, że już w tej chwili należy podjąć działania, które oznaczają np. zmianę polityki testowania czy otwieranie oddziałów covidowych – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8491128,liczba-zakazen-koronawirusem-polska.html
Victoria - 14-07-2022, 20:55
Temat postu:
Dystans, dezynfekcja, maseczka? Premier: Konieczny jest powrót do miękkich zaleceń

Konieczny jest powrót do miękkich zaleceń, czyli zasady dystans, dezynfekcja, maseczka – to zaleca dziś Światowa Organizacja Zdrowia – powiedział w czwartek w Łagiewnikach premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8492212,koronawirus-dystans-dezynfekcja-maseczka-morawiecki.html
Arek - 17-07-2022, 01:05
Temat postu:
„Maseczki nie chronią nas przed zakażeniem" [źródło: pacjent.gov.pl]


Victoria - 17-07-2022, 21:04
Temat postu:
Więcej chorych na COVID-19. Kto za powrotem maseczek?

46 proc. badanych, w razie wzrostu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, opowiada się za przywróceniem obowiązku noszenia maseczek w sklepach i komunikacji, 41 proc. uważa zaś, że rząd nie powinien wprowadzać żadnych ograniczeń – wynika z sondażu dla wPolityce.pl.

Więcej:
https://www.tvp.info/61337771/koronawirus-sondaz-wiecej-chorych-na-covid-19-kto-za-powrotem-maseczek
Pirat - 17-07-2022, 21:46
Temat postu:
Niedzielski kreśli covidowe scenariusze: „Wtedy będziemy podejmować decyzje”

Po kilku tygodniach przerwy media głównego nurtu znów biorą na tapet covida, a to oznacza, że w kwestii modnego wirusa uaktywnił się Adam Niedzielski.

W rozmowie z „Wprost” – tygodniku, który całkiem poważnie przyznał Niedzielskiemu nagrodę o nazwie Lider Ochrony Zdrowia – minister zdrowia zachwalał, jaki covidowy system zbudował i jak to w Polsce jest w związku z tym dobrze. O nadmiarowych zgonach i wszystkich innych bolączkach, jakie dotknęły służbę ochrony zdrowia w następstwie politycznych covidowych decyzji, nie raczył wspomnieć.

Czytaj więcej na nczas.com
wodkangazico - 18-07-2022, 23:21
Temat postu:
Dziś, w którejś z grzejących temat szczekaczek, głos dał vicekonował Kraska.
Pośród standardowego ględzenia, tj. wezwań do zachowania socjalistycznej czujności, noszenia szmat, szczególnie na plaży, stręczenia szprycowania wszystkiego, co się rusza, chlapnął Walduś rzecz ciekawą.
Oto okazało się, że szczyt migracji turystów z Ukrainy na przełomie lutego i marca zbiegł się był z innym szczytem - piątej fali "w stepie szerokim".
Czyli wyszło jakby tak: w czasie "naszych" fal odstawiali cyrki z pryskaniem wszystkiego okowitą, trącaniem się łokciami, pacyfikacją niezamaskowanych, reklamówkami, z którymi po schodach latał morawer, zamykaniem lasów, odwoływaniem świąt, zastraszeniem seniorów tak, że ci bali się pójść do lekarza, co wiemy, jak się skończyło, kiedy zaś "szczytowali" Ukraińcy, to sk...syny nawet nie napisali Holeckiej na prompterze pół zdania z ostrzeżeniem dla babci, żeby babcia na siebie uważała, bo na ulicy i w pociągu łatwo natknąć się może na kogoś z grupy wysokiego ryzyka.
Inna sprawa, co się gościowi wymsknęła. Oto na niezaszczepionych Polaków szczuły gnoje niczym na najgorszych morderców, ale kiedy okazało się, że z ponad dwóch milionów przybyszów z terenu o "wyszczepieniu stada " na poziomie 30%, już w Polinie zaszprycowało się "aż" 143 tysiące, to wszystko ok. - macie tu darmowe bilety i roznoście zarazę od Przemyśla po Świnoujście.

Tymczasem Ten, Co Ma Miejsce Wiszące:

Victoria - 19-07-2022, 12:08
Temat postu:
Lady Makbet napisał/a:
Obawiam się, że rząd PiS będzie chciał pójść w ostry covid przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze lockdown pomógłby w stłumieniu protestów przeciw drożyźnie i brakom rynkowym. Po drugie udawanie, że covid sieje spustoszenie pomogłoby zamaskować skutki poszczepionkowych powikłań.

Obawiam się, że twoje obawy się ziszczą. O tym poniższy vlog.


Noema - 19-07-2022, 18:30
Temat postu:
Victoria, czy obawy się ziszczą to czas pokaże. Jedno jest pewne: w obozie rządzącym trwa rozpaczliwa próba reaktywacji „pandemii” covida. Ja już na początku lipca napisałam, że rząd PiS czerpie najgorsze wzorce i jeśli nie postawimy tamy, to w Polsce będzie tak jak w Chinach: turbo covidianizm i przymusowe szprycowanie.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=401885#401885

Mamy trzech wrogów: rząd PiS, totalną opozycję (PO, PSL, Lewica) i związki zawodowe. Wszyscy dążą do covidiańskiego zamordyzmu, faszystowskiej dyskryminacji sanitarnej i przymusowego szprycowania.

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399721#399721

Czy Polacy znów dadzą się ogłupić i jesienią pokornie założą kaganiec bezużyteczną (a wręcz szkodliwą!) szmatę na twarz i pod groźbą/presją/szantażem pójdą po kolejną dawkę eksperymentalnego preparatu mRNA? A ludzi rozumnych i samodzielnie myślących będą wyzywać od szurów, foliarzy i płaskoziemców? Oto jest pytanie...

Po kilkumiesięcznej przerwie przymierzam się do reaktywacji „Covidiańskiego matrixa”. Póki co zapraszam do ostatniego odcinka. Warto sobie przypomnieć co było i co być może wróci ze zdwojoną siłą:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399516#399516
Pirat - 20-07-2022, 23:34
Temat postu:
WHO o covidzie. Wiadomo, co się szykuje

Europa znów zaczyna więcej testować pod kątem covida, co przekłada się na większą liczbę pozytywnych wyników. WHO alarmuje więc, że na naszym kontynencie raczkuje kolejna fala, a Europa odpowiada obecnie za niemal połowę zakażeń na świecie.

Czytaj więcej na nczas.com
Victoria - 21-07-2022, 22:19
Temat postu:
Niedługo szczyt letniej fali koronawirusa. Minister zdrowia wskazał termin

Szacujemy, że szczyt letniej fali koronawirusa nastąpi w drugiej połowie sierpnia; dzienna liczba zakażeń może wynieść 8-10 tys. - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8496546,niedzielski-szczyt-letniej-fali-koronawirusa-szczepionki.html
Noema - 21-07-2022, 23:34
Temat postu:
Bardzo ciekawy komentarz na temat wirusa Marburg popełniony w październiku 2021 roku:

https://vk.com/wall-195214517_298

Ponad pół roku temu autor tego komentarza stwierdził, że następną plandemią będzie wirus Marburg.

A teraz wpiszcie sobie w Google frazę „wirus Marburg”. I cyk, nagle mamy w ostatnich 2-3 dniach wysyp artykułów mainstreamowych ścierwomediów. Przykładowo:

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,ghana-potwierdza-dwa-pierwsze-zgony-po-zakazeniu-wirusem-marburg,artykul,58013631.html

https://tvn24.pl/swiat/wirus-marburg-co-to-za-wirus-co-wiemy-o-jego-dotychczasowych-epidemiach-5813910

Tak więc jeśli pandemiczni macherzy na covidzie nie dadzą rady dłużej jechać, to z pewnością wymyślą coś nowego. Małpia ospa im nie pykła, bo była homofobiczna. Może następny będzie Marburg? Już media się postarają, żeby ciemny lud to kupił...

Covidianizm to nowa religia, covid to nowoczesny bożek, bezużyteczna szmata na twarzy to covidiańskie wyznanie wiary, a szpryca to coviadiański sakrament. Są covidianie, mogą być i marburgianie.

A tutaj niepodważalny dowód, że covidianizm to wiara. „Ekspert: lekarzom, którzy nie wierzą w COVID-19 trzeba zabrać dyplomy”.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-15/ekspert-lekarzom-ktorzy-nie-wierza-w-covid-19-trzeba-zabrac-dyplomy/

Tak zwany covid to jedyna choroba, w którą trzeba wierzyć i celebrować, opornych zmusza się do tej wiary, niewierzących się prześladuje i dyskryminuje, a wierzących nagradza się paszportem covidowym. Nikt od nikogo nie wymaga wiary np. w grypę, astmę, anginę czy przeziębienie. A propos, pospolite przeziębienie wywołują... koronawirusy! Jeśli ktoś ma upośledzony układ immunologiczny z powodu wieku i/lub chorób przewlekłych to nawet przeziębienie może go zabić, że o grypie nie wspomnę.

https://pulsmedycyny.pl/sezon-grypowy-2019-2020-liczba-zachorowan-i-zgonow-na-grype-982828

W skali świata rocznie na grypę choruje około miliarda ludzi, 3-5 milionów doświadcza ciężkich powikłań pogrypowych, a 290-650 tys. umiera. Z powodu grypy nikt nie zwariował. Na covid zwariowały miliony!

https://www.gedeonrichter.pl/nie-daj-sie-grypie/


Lady Makbet - 24-07-2022, 22:30
Temat postu:
Noema napisał/a:
Tak więc jeśli pandemiczni macherzy na covidzie nie dadzą rady dłużej jechać, to z pewnością wymyślą coś nowego. Małpia ospa im nie pykła, bo była homofobiczna. Może następny będzie Marburg?

Na razie motają się jeszcze między covidem i małpią ospą:

"Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w sobotę, że wśród ekspertów trwa spór dotyczący oceny sytuacji z małpią ospą. WHO wprowadziła jednak globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby."

https://wroclaw.tvp.pl/61464385/szef-who-trwa-spor-o-ocene-sytuacji-z-malpia-ospa-wprowadzono-stan-zagrozenia
Pirat - 24-07-2022, 23:18
Temat postu:
O sprawiedliwość dla ofiar covidowego chaosu

Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak mówił w jednym z ostatnich wywiadów, że Covid‑19 zniknął praktycznie ze szpitali. Jednocześnie Polska zajęła w 2021 r. pierwsze miejsce w Europie pod względem nadmiarowych zgonów. Czy dałoby się uniknąć tak wielu niepotrzebnych tragedii, gdyby zwalczanie epidemii w Polsce odbywało się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, prawem i wiedzą ekspercką, a nie wytycznymi międzynarodowych urzędników?

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Pirat - 28-07-2022, 22:41
Temat postu:
W kółko to samo. Niedzielski zapowiada powrót masek!

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada możliwy powrót masek w przestrzeni publicznej. Twierdzi też, że mamy do czynienia z „bardzo dynamicznymi wzrostami, jeśli chodzi o liczbę zachorowań na koronawirusa”.

Czytaj więcej na nczas.com

---

Erupcja awantur o „pandemię”, namordniki i szprycę. 20 proc. osób straciło przyjaciół po kłótniach

Aż 20 proc. Niemców straciło przyjaciół przez różnicę zdań w kwestii pandemii koronawirusa, szczepień i noszenia maseczek – wynika z sondażu opublikowanego w czwartek przez instytut badań opinii YouGov i Instytut Sinus.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 28-07-2022, 23:12
Temat postu:
Prof. Krzysztof Simon: „U nas problem epidemii wyparował z prasy, radia i telewizji. Trzeba trąbić o tym, że zwykłe maseczki już nas nie chronią, więc powinno się nosić te typu FFP2 lub 3.”

https://www.rp.pl/covid19/art36767501-prof-simon-smiesza-mnie-oskarzenia-ze-jestem-na-pasku-firm-produkujacych-szczepionki

Zwykłe maseczki już nie chronią? Nie może być! Przecież wmawiano Polakom, że chroni nawet papier na gumce i plastikowa przyłbica. Jak długo można wierzyć takim „ekspertom” jak Simon, który brał kasę za reklamowanie masek?

https://www.cda.pl/video/740242328

Ratownik medyczny opowiada o kulisach pracy w trakcie tzw. pandemii:

https://www.facebook.com/100001373661349/videos/1627792414270570/
Victoria - 30-07-2022, 16:57
Temat postu:
Po cichu wróciły dodatki covidowe dla szpitali i medyków! Co to oznacza? Powtórkę z "rozrywki", czyli powrót do masowego testowania i sztuczne podkręcanie koronaparanoi dla zysków finansowych. O tym poniższy vlog.


Auderman - 30-07-2022, 20:54
Temat postu:
Witam po dłuższej przerwie. Nie wchodziłem na forum od ostatnich tygodni w celach odpoczynkowych od apokaliptycznych wizji. Przychodzę by odwieść was, szanownych forumowiczów od tezy że epidemia powróci. Tak się nie stanie. Epidemia tylko się sprzeda u ludzi którzy chodzili w maskach nawet po swoim domu lub nawet to robią teraz. Poza tym epidemia to był tylko etap w wielkim planie. Aktualnie w realizacje jest drugi etap planu i teraz czekają nas sztucznie (jak wszystko) odpompowanie konsekwencje tego co było czyli drożyzna oraz możliwe braki w zaopatrzeniach. Już pracują nad kartkami na cukier czyli powrót do komuny. Głównym celem epidemii miało być przyzwyczajenie nas do nakazów i zakazów płynących z rządów oraz nieudany projekt globalnej certyfikacji, która miała być wymuszona na podstawie statusu zaszczepienia. Ale ludzie tego nie kupią. Na głowie zaraz będziemy mieli znacznie większe problemy. Wzrost stawek za ogrzewanie dla części gospodarstw i firm będzie gwoździem do trumny. A potem to pójdzie jak domino. Wirus się sprzedał w 2020 bo byliśmy w miarę w dobrobycie. Teraz jesteśmy w kryzysie i będzie coraz gorzej. Serio, mało kto się przejmie niewidzialnym wrogiem. Teraz jest on odgrzewany by maksymalnie jak tylko się da przesunąć wzrok opinii publicznej od zbliżającej się zimy.

Pozdrawiam
Noema - 30-07-2022, 21:40
Temat postu:
Auderman, podzielam twoje zdanie, ale z jednym wyjątkiem. Sztucznie wywołany kryzys (tzn. drożyzna, niedobory, reglamentacja), czyli komuna 2.0, wypchnie niezadowolone tłumy na ulice. A rządzący sobie tego nie życzą. Co w związku z tym? Reaktywacja koronazajoba i to w wersji hard. Żeby zamknąć ludzi w domach. Do tego przymusowe szpryce i faszystowska dyskryminacja niepokornych o jakiej nawet Orwell nie śnił (niektóre kraje Zachodu już to przerobiły, np. Włochy, Francja, Austria, Kanada, Australia). W roli covidowych kapo ochoczo wystąpią związki zawodowe:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399721#399721

Czy moja czarna wizja się sprawdzi? Czas pokaże... Jak dotąd moje pandemiczne „przepowiednie” raczej się sprawdzały (niektórzy nawet mówili, żebym więcej nie krakała) i to mnie przeraża.

Skoro w 2020 roku rządzącym psychopatom udało się przekonać sporą część społeczeństwa, że swobodne oddychanie jest przestępstwem, to może być tylko gorzej. Ludzie są już przyzwyczajeni do kagańca, czas na smycz! Znajomi covidianie aż się trzęsą, żeby pod batem założyć szmatę na twarz i czekają w blokach startowych, żeby pobiec po kolejną szprycę, która ich zdaniem powinna być przymusowa. Ot, mentalność niewolnika. To nie ludzie, to zombi!

Młot
Beatrycze - 04-08-2022, 11:20
Temat postu:
Kolejna wygrana w sądzie za brak maski. Tym razem za nienoszenie jej w aptece. Wyrok wydał Sąd Rejonowy w Giżycku.

W trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa polskie władze nałożyły na Polaków „obowiązek” noszenia masek. A policja polowała na „łatwe” mandaty za ich brak.

Ci, którzy mandatów nie przyjęli, musieli uzbroić się w cierpliwość i wpaść na rozprawę do sądu. Tam w przeważającej większości wygrywali i ostatecznie żadnej kary płacić nie musieli.

Więcej:
https://nczas.com/2022/08/02/kolejna-wygrana-w-sadzie-bez-mandatu-za-brak-maski-w-aptece/
Noema - 07-08-2022, 18:50
Temat postu:
Podwójnie zamaskowany prezydent Joe Biden po czterech dawkach szczepionki, po pozytywnym wyniku testu, po kuracji lekiem antywirusowym, po negatywnym wyniku testu, po pozytywnym wyniku testu, po negatywnym wyniku testu, siedzi w izolacji. Ale to jest cyrk! Koronacyrk.

https://twitter.com/DrEliDavid/status/1550132832999071746
https://twitter.com/Marekwalkuski/status/1555968118320758784

Zapoznając się z rewelacjami z Białego Domu, odnoszę wrażenie, że świat powoli przygotowywany jest na kolejny lockdown, wciskanie społeczeństwu kolejnych dawek szczepionek oraz nakazywanie zakładania na twarz bezużytecznej szmaty.

Jakby co, to ostrzegałam:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=402244#402244

Madonna też ostrzegała 3 lata temu. Wake up!


Victoria - 11-08-2022, 19:48
Temat postu:

Pirat - 11-08-2022, 21:06
Temat postu:
Ofiary covidowego szaleństwa i ich rodziny nie mogą zostać same

Jeśli zdecydowanie nie staniemy po stronie ludzi zmagających się ze skutkami covidowego chaosu, to w niedługim czasie każdy z nas może na własnej skórze ponownie doświadczyć niesprawności opieki zdrowotnej. Poniżej publikujemy fragmenty materiału opracowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, poświęconego działaniom podejmowanym przez Instytut na rzecz obrony osób pokrzywdzonych przez wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy restrykcje, w wyniku których wielu ludzi straciło życie, a inni – np. odmawiając przyjęcia preparatów genetycznych na COVID-19 – musieli pożegnać się ze swoją pracą.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Noema - 15-08-2022, 21:07
Temat postu:
Biedne dziecko. Nie dość, że utrudniono mu oddychanie, to do kompletu zafundowano mu pranie mózgu.

https://twitter.com/piotrmerks/status/1556197729499594753

A czy wy też znęcacie się psychicznie i fizycznie nad swoimi dziećmi, wciskając im bezużyteczną, a wręcz szkodliwą szmatę na twarz?

Covidoza to choroba psychiczna!

Młot
Victoria - 16-08-2022, 19:36
Temat postu:
Noema napisał/a:
Skoro w 2020 roku rządzącym psychopatom udało się przekonać sporą część społeczeństwa, że swobodne oddychanie jest przestępstwem, to może być tylko gorzej. Ludzie są już przyzwyczajeni do kagańca, czas na smycz! Znajomi covidianie aż się trzęsą, żeby pod batem założyć szmatę na twarz i czekają w blokach startowych, żeby pobiec po kolejną szprycę, która ich zdaniem powinna być przymusowa. Ot, mentalność niewolnika. To nie ludzie, to zombi!

Wszystko wskazuje na to, że będzie tak jak mówisz. O tym poniższy vlog.


Pirat - 16-08-2022, 20:43
Temat postu:
COVID-19 – gra w trzy kubki

Oszustwo „covid” było/jest szachrajstwem [shell game], które składa się z trzech części.

1. Rzekomy „nowy wirus”.
2. Rzekomy test na „nowego wirusa”.
3. Rzekoma „nowa choroba” wywołana przez „nowego wirusa”.

Zręczna manipulacja tymi trzema koncepcjami – niczym gra w trzy kubki pod wesołym miasteczkiem – spowodowała, że tak wielu ludzi było przekonanych, iż patrzą na coś niezaprzeczalnie rzeczywistego.

MUSI być nowy wirus – bo jest na niego NOWY test. MUSI istnieć ważny test – ponieważ może zidentyfikować nowego wirusa. MUSI być nowa choroba, ponieważ ma wszystkie te NOWE objawy. Ludzie widzieli te trzy punkty i rysowali linie łączące je w zgrabny trójkąt.

Niewielu zdawało sobie sprawę, że ten pozorny związek był tylko domniemany, urojony. Rodzaj pareidolii. Między tymi trzema rzeczami NIGDY nie było żadnego związku. Mówią nam to nawet w oficjalnej narracji – jeśli tylko zwrócicie uwagę.

Iluzja połączenia to po prostu szybkość propagandy oszukującej oko. Rozbijmy to…

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Ralny - 18-08-2022, 07:44
Temat postu:
Traktatu pandemicznego trzeba pilnować do ostatniego przecinka

Pod koniec lipca Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała roboczy projekt traktatu pandemicznego. Próba przejęcia przez WHO poważnej części suwerenności państw członkowskich, co jeszcze niedawno określano mianem „teorii spiskowej”, została tym samym udokumentowana.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/traktatu-pandemicznego-trzeba-pilnowac-do-ostatniego-przecinka/
Arek - 19-08-2022, 17:57
Temat postu:
Obostrzeni wracają tylnymi drzwiami! Co kombinuje Morawiecki i Niedzielski? Grzegorz Płaczek dla wRealu24 TV.

https://banbye.com/watch/v_oDDK2wWNoKkt


Pirat - 19-08-2022, 23:22
Temat postu:
Niemcy idą śladem Chin. Będą oznaczać obywateli kolorami?!

Szef niemieckiego resortu zdrowia Karl Lauterbach przedstawił plan „walki z wirusem” na nadchodzącą jesień. Projekt był omawiany podczas narady w gronie federalnych i lokalnych ministrów. Jest tam m.in. mowa o zwolnieniu z nakazu maskowania tzw. nowo-zaszczepionych.

Czytaj więcej na nczas.com


Arek - 20-08-2022, 07:53
Temat postu:
Chińskie zasady covidowe w praktyce. Gdy okazało się, że w jednym ze sklepów IKEA jest klient z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, wszyscy w popłochu zaczęli uciekać. Sytuacja wydarzyła się w Szanghaju. Filmy ze zdarzenia podbijają sieć internetową.

https://twitter.com/GundamNorthrop/status/1558913262959284224

https://twitter.com/fangshimin/status/1558914600048869376

Covidowe procedury w Chinach zakładają, że w takiej sytuacji należy zamknąć sklep i spisać wszystkich przebywających w środku. Stąd panika i rzucanie się do ucieczki, by uchronić się przed obowiązkową kwarantanną. Ci, którym ucieczka się nie udała, zostali zamknięci w sklepie, a następnie przewiezieni do specjalnego obozu koncentracyjnego na kwarantannę.
Pirat - 20-08-2022, 21:38
Temat postu:
Ofiary covidowego szaleństwa i ich rodziny nie mogą zostać same

Jeśli zdecydowanie nie staniemy po stronie ludzi zmagających się ze skutkami covidowego chaosu, to w niedługim czasie każdy z nas może na własnej skórze ponownie doświadczyć niesprawności opieki zdrowotnej. Poniżej publikujemy fragmenty materiału opracowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, poświęconego działaniom podejmowanym przez Instytut na rzecz obrony osób pokrzywdzonych przez wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy restrykcje, w wyniku których wielu ludzi straciło życie, a inni – np. odmawiając przyjęcia preparatów genetycznych na COVID-19 – musieli pożegnać się ze swoją pracą.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Noema - 23-08-2022, 21:23
Temat postu:
W Wielkiej Brytanii biją na alarm ze względu na gwałtownie rosnącą liczbę zgonów nadmiarowych. I nie chodzi o covid. Chodzi o tzw. dług zdrowotny, czyli zgony będące następstwem odcięcia pacjentów od służby zdrowia. Od początku tej hucpy foliarze, szury i płaskoziemcy ostrzegali, że tak będzie. Mieli rację!

https://twitter.com/ClarkeMicah/status/1560597059752771584

Przypominam, że w Polsce było ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów z powodu odcięcia ludzi od służby zdrowia i żadnej debaty publicznej w tej kwestii nie ma i raczej nie będzie. Rząd PiS ustami Niedzielskiego i Kraski dalej grozi i straszy covidowym zamordyzmem!


Victoria - 24-08-2022, 17:35
Temat postu:
Noema napisał/a:
Przypominam, że w Polsce było ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów z powodu odcięcia ludzi od służby zdrowia i żadnej debaty publicznej w tej kwestii nie ma i raczej nie będzie. Rząd PiS ustami Niedzielskiego i Kraski dalej grozi i straszy covidowym zamordyzmem!

O tym poniższy vlog.


Arek - 24-08-2022, 23:25
Temat postu:
Jesienią możesz zostać siłą wsadzony na kwarantannę.

https://banbye.com/watch/v_ImpY5H37WYFj


Noema - 28-08-2022, 16:09
Temat postu:
10-minutowe przypomnienie covidowego obłędu. Dowód, że większość ludzi ma trociny zamiast mózgu:

https://twitter.com/prof_freedom/status/1528823210963263488

I śmieszno, i straszno. Wystarczy impuls z TV i mamy powtórkę z rozrywki...

Młot
Arek - 29-08-2022, 22:14
Temat postu:
Ministerstwo Zdrowia chce zdrowych Polaków izolować, obezwładniać i szczepić na siłę:

https://pl1.tv/title/pelna-mobilizacja-ministerstwo-zdrowia-chce-zdrowych-polakow-izolowac-obezwladniac-i-szczepic-na-sile/
Pirat - 29-08-2022, 22:24
Temat postu:
To się nigdy nie skończy! Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego do 30 września przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, skierowany został do podpisu premiera.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 30-08-2022, 12:26
Temat postu:
Niemcy zaostrzają przepisy covidowe na jesień. Konieczne będą m.in. maski typu FFP2. Zmiany mają wejść w życie od 1 października.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/swiat/artykuly/8507825,niemcy-koronawirus-maseczki-w-pomieszczeniach.html

Świadczy to o kolosalnym postępie cywilizacyjnym Niemiec. Jeszcze 80 lat temu kazali obywatelom innych państw nosić pasiaki, dzisiaj własnym obywatelom każą nosić maseczki.

Nie mam żadnych wątpliwości, że faszystowski rząd PiS również przymierza się do zaostrzenia kursu covidowego. To co dzieje się w Niemczech, za 3 miesiące wdrażane jest w Polsce. Aczkolwiek Niemcy nie zamykali lasów, parków i cmentarzy jak robili to durnie z PiS (zresztą nikt inny na świecie tego nie robił).

Każda totalitarna władza (a PiS ma ciągotki totalitarne!) jest bezradna wobec obywateli bez wsparcia służb mundurowych. Policja już udowodniła, robiąc za covidowe kapo, że stoi tam gdzie kiedyś stało ZOMO. Ale do pacyfikacji zbuntowanego społeczeństwa niezbędne jest wojsko. Wysłuchajcie rozmów z zawodowymi żołnierzami, którzy mówią jak jest (covidowy zamordyzm i przymus szprycowania w armii) oraz ostrzegają, że wojsko może być wykorzystane do przymusowego szprycowania społeczeństwa i do tłumienia buntów społecznych, tak jak w 1981 roku (stan wojenny) za rządów dyktatury wojskowej Jaruzelskiego:

https://pl1.tv/title/oficer-wojska-polskiego-wyrzucony-na-bruk-bo-powiadomil-o-sfalszowaniu-dokumentow-przymusie-szczepien-i-smierci-po-preparacie/

https://pl1.tv/title/upadajace-morale-mobbing-i-falszywe-certyfikaty-na-covid-19-to-wszystko-w-polskim-wojsku/

https://pl1.tv/title/zaufanie-do-dowodcow-w-wojsku-polskim-jest-bliskie-zeru/

Przypominam, że do covidowego zamordyzmu, przymusowego szprycownia i dyskryminacji niepokornych nawołują związki zawodowe:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399721#399721

To jest faszyzm w czystej postaci! Moim zdaniem każda świadoma osoba, która jest członkiem związku zawodowego i wspiera taki związek finansowo płacąc comiesięczne składki członkowskie, jest faszystą!

Mamy trzech wrogów: rząd PiS, totalną opozycję (PO, PSL, Lewica) i związki zawodowe. Wszyscy dążą do covidowego zamordyzmu, faszystowskiej dyskryminacji sanitarnej i przymusowego szprycowania.

Wake up! Ostrzegam od wielu tygodni:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=402244#402244
Arek - 04-09-2022, 15:47
Temat postu:
Film "Pandemia czas próby" autorstwa Mateusza Cieślaka i Franciszka Małeckiego-Trzaskosia jest pomnikiem dla ponad 200 tysięcy śmiertelnych ofiar pandemii koronowirusa w Polsce. I mówią między innymi o grzechach medycyny: teleporadach, zawieszeniu kontaktów lekarzy z pacjentami leczonymi na inne choroby niż covid-19., chaosie podstawowej opieki zdrowotnej.

Film "Pandemia czas próby" obejrzysz pod tym linkiem:

https://www.iboma.media
Noema - 04-09-2022, 17:02
Temat postu:
Pamiętacie jak wiosną tego roku, w związku z masowym niekontrolowanym napływem Ukraińców do Polski, ostrzegałam przed wybuchem epidemii chorób zakaźnych?

Napisałam wówczas między innymi:

Mało tego, na Ukrainie jest ćwierć miliona osób z HIV/AIDS. Polskie Centrum ds. AIDS już się uruchomiło – terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców z Ukrainy. W Polsce szacuje się, że jest 30 tys. osób zakażonych HIV, w tym ok. 5 tys. ze zdiagnozowanym AIDS. Ukraina natomiast zakażonych HIV-em zdiagnozowanych ma 250 tysięcy!
(...)
Wzywam ukrofilskie władze (rząd centralny, samorządy lokalne) do zajęcia się interesami własnego narodu. Zadbania o to, aby w Polsce nie wybuchła epidemia HIV, gruźlicy, kiły i HCV.


Cały post tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400338#400338

Minęło niespełna pół roku i okazuje się, że moje obawy nie były bezpodstawne. Oto lokalne media donoszą o nagłym, 14-krotnym wzroście zakażeń wirusem HIV.

https://dzienniklodzki.pl/dramatyczne-statystyki-zakazen-wirusem-hiv-w-lodzi-w-ciagu-roku-czternastokrotny-wzrost/ar/c1-16812175

Te statystyki dotyczą miasta Łodzi, ale nie mam żadnych wątpliwości, że tak samo lub gorzej jest w innych dużych miastach. Choćby we Wrocławiu, gdzie już co trzeci mieszkaniec tego miasta to Ukrainiec.

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,co-trzeci-wroclawianin-to-ukrainiec-a-wciaz-ich-przybywa-najnowsze-dane,wia5-3266-66292.html

Wnioski wyciągnijcie sami. Problem jest niepoprawny politycznie i niewygodny dla mainstreamu, dlatego z pewnością będzie uciszany i przemilczany. Zaś ukrofile, banderowskie OUNuce i pożyteczni idioci w żaden sposób nie będą tego łączyć z masową ukrainizacją Polski.

https://twitter.com/Marcin_Halas/status/1566099356469661698/

#StopUkrainizacjiPolski
#NIEdlaUkroPolin


Arek - 05-09-2022, 20:04
Temat postu:
Można już pobrać "Białą księgę pandemii koronawirusa" (450 stron):

https://rebel24.pl/do-pobrania-biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ktora-moze-zmienic-bieg-pandemicznej-historii-w-polsce/

"Biała księga pandemii koronawirusa" to książka zawierająca fakty i dane ukryte przed opinią publiczną.

Link bezpośredni:

https://rebel24.pl/wp-content/uploads/2022/09/Biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook.pdf
Victoria - 06-09-2022, 17:52
Temat postu:
Sanepid sromotnie przegrywa w sądach. Ustalenia dziennikarzy miażdżą głupie i szkodliwe obostrzenia.

https://superbiz.se.pl/wiadomosci/polacy-wygrywaja-w-sadach-z-sanepidem-covidowa-kleska-pisu-aa-69Nc-S55v-ZC5v.html


Noema - 07-09-2022, 08:00
Temat postu:
Chwile szczerości naszych pandemiaków:

https://twitter.com/Thierry_Smialek/status/1564568566803955712

Brakuje tylko Simona, który na początku wyśmiewał koronazajoba, a później stał się najzagorzalszym wyznawcą covida i propagatorem sanitarnego zamordyzmu z reklamowaniem maseczek włącznie.

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof-simon-w-reklamie-maseczek-sprawe-bada-rzecznik-odpowiedzialnosci-zawodowej/ds16kvg

Ale jaja! Ale jaja! Jak mawiała klasyczka od sorry klimatu. Pandemiaki cwaniaki. Jakby były dopłaty do kiły to mielibyśmy epidemię kiły. Korpo płaci, korpo wymaga!

A Ty nadal nie możesz żyć bez szmaty na twarzy i robisz za szczura doświadczalnego szprycując się co pół roku eksperymentalnym preparatem mRNA, ryzykując zdrowie i życie?

https://wolnemedia.net/facebook-blokuje-wpisy-o-naglych-zgonow-zaszczepionych/

Wake up!


Arek - 11-09-2022, 13:14
Temat postu:
Lekarze i prawnicy ujawniają nowe fakty ws. COVID-19, pandemii i szczepień! Powstała BIAŁA KSIĘGA zbrodni! Dr Witczak, dr Błochowiak i mec. Tarnawa-Gwóźdź u Roli.

https://banbye.com/watch/v_k18T78d4kfFw


Noema - 15-09-2022, 17:22
Temat postu:
PZH (Państwowy Zakład Higieny) alarmuje o triumfalnym powrocie chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8536689,choroby-zakazne-wracaja.html

Ja ostrzegałam już pół roku temu, że tak będzie:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=402691#402691

Póki co jeszcze nikt oficjalnie nie łączy tego z masowym i niekontrolowanym napływem Ukraińców, bo to niepoprawne politycznie i niewygodne jest, ale wnioski nasuwają się same. Sława PiSu!

#StopUkrainizacjiPolski
#NIEdlaUkroPolin
Pirex - 15-09-2022, 18:40
Temat postu:
Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zapowiada bliski koniec pandemii COVID-19

Od marca 2020 roku prawie cały świat zajmował się wyłącznie jednym problemem, którym była pandemia COVID-19. Niemal od pierwszych chwil wyczekiwano na dwie kluczowe informacje: kiedy się pojawi szczepionka i kiedy zostanie ogłoszony koniec pandemii. Jak wiemy szczepionka pojawiła się w błyskawicznym tempie, bo zaledwie po roku Wielka Brytania jako pierwsza zarejestrowała szczepionkę i rozpoczęła cykl szczepień. Za Wielką Brytanią poszły inne kraje, ale to nie oznacza, że ogłoszono koniec pandemii i to jest ta druga kluczowa oraz najbardziej wyczekiwana informacja. Tymczasem prawie bez echa przeszła konferencja szefa WHO, gdzie padły bardzo optymistyczne zapowiedzi końca pandemii i to rychłego końca.

Cały tekst:
https://www.patrzymy.pl/szef-who-tedros-adhanom-ghebreyesus-zapowiada-bliski-koniec-pandemii-covid-19/
Arek - 16-09-2022, 10:51
Temat postu:
Bardzo dobra rozmowa. Brawo dla Pani mecenas i wszystkich zaangażowanych w rozszyfrowanie tego COVIDowego skandalu.

https://www.youtube.com/watch?v=BEQCxZ8Pops


Ralny - 17-09-2022, 21:19
Temat postu:
Noema napisał/a:
Niemcy zaostrzają przepisy covidowe na jesień. Konieczne będą m.in. maski typu FFP2. Zmiany mają wejść w życie od 1 października.
(...)
Nie mam żadnych wątpliwości, że faszystowski rząd PiS również przymierza się do zaostrzenia kursu covidowego. To co dzieje się w Niemczech, za 3 miesiące wdrażane jest w Polsce.

Wracają obostrzenia w RFN! Maski, zamordyzm i testowanie pod przymusem! Korespondencja z Niemiec:

https://banbye.com/watch/v_Qxu3D_bA-oQk


Arek - 18-09-2022, 11:43
Temat postu:
Akcja SANEPID+ czyli #RozliczaMY Sanepid w Polsce. Rozliczenie nadużyć Sanepidów w czasie pandemii w świetle orzecznictwa Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

https://norymberga2.pl/news/view/70/akcja-sanepid-czyli-rozliczamy-sanepid-w-polsce.html

https://banbye.com/watch/v_kRbV9H-njn2P
Ralny - 20-09-2022, 16:24
Temat postu:
To już czwarta „ostatnia prosta”. Niedzielski zapowiada kolejną szpryc-kampanię

W „Sednie sprawy Radia Plus” gościem Jacka Prusinowskiego był „minister pandemii” Adam Niedzielski. Szef pandemicznego resortu zdrowia zapowiedział kolejną szpryc-kampanię.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/09/20/to-juz-czwarta-ostatnia-prosta-niedzielski-zapowiada-kolejna-szpryc-kampanie-video/


Pirat - 29-09-2022, 10:53
Temat postu:
„Chcę zrozumieć”, czyli szokujące wyznanie ministra Niedzielskiego

W środę (28.09.2022) minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił rozpoczęcie nowej kampanii nakłaniającej do szczepień na Covid-19. Hasło tej kampanii to „Chcę zrozumieć”. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano trzy spoty reklamowe odsyłające do rządowej strony, która ma „rozwiać wątpliwości i przekonać niezdecydowanych”. Strona ma ruszyć na początku października, a spoty będą pokazywane we wszystkich mediach. Po obejrzeniu tych spotów mogę powiedzieć jedno: jest to kolejne granie na emocjach i traktowanie ludzi jak idiotów. Pokazano nam młode małżeństwo, matkę i córkę oraz dwójkę przyjaciół. Wszyscy kłócą się o szczepienia, ale nagle jedno z nich dochodzi do wniosku, że chce zrozumieć motywy drugiej strony. Dzięki temu konflikt zostaje zażegnany i pada hasło „Porozmawiajmy o szczepieniach na Covid -19”.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Beatrycze - 01-10-2022, 16:52
Temat postu:
Młodzież i dzieci doznały największego uszczerbku na zdrowiu w okresie pandemii

W ostatnim czasie, szczególnie w okresie pandemii COVID-19, widzimy ogromne potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym najmłodszej grupy społecznej, która - w naszej ocenie, doznała największego uszczerbku na zdrowiu - powiedziała kierownik I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK nr 1 w Lublinie prof. Hanna Karakuła-Juchnowicz.

Przytoczyła statystyki, według których w ubiegłym roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą. Aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 r. jest to wzrost odpowiednio o 77 proc. zachowań samobójczych oraz o 19 proc. zgonów.

Więcej:
https://regiony.tvp.pl/63086564/mlodziez-i-dzieci-doznaly-najwiekszego-uszczerbku-na-zdrowiu-w-okresie-pandemii
Victoria - 06-10-2022, 20:04
Temat postu:
Najwyższa Izba Kontroli zbadała wypłacanie dodatków covidowych dla medyków. W przeprowadzonej kontroli w czterech placówkach w woj. zachodniopomorskim ujawniono szereg nieprawidłowości, w tym m.in. dodatki w wysokości 15 tys. zł za 30 minut pracy w skali miesiąca.

https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art36249811-nik-15-tys-zl-dodatku-covidowego-za-30-minut-pracy-w-skali-miesiaca


Pirex - 11-10-2022, 10:50
Temat postu:
Tomasz Lis lekceważy pandemię, Donald Tusk i Ewa Kopacz podważają decyzje EMEA oraz sens szczepień!

Znane powiedzenie „w Internecie nic nie ginie” przyczyniło się do wielu porażek i nawet upadków. Użytkownicy Internetu ze szczególnym upodobaniem posługują się argumentacją pod zbiorczym kryptonimem „co to ja powiedziałem?”. Ofiarami takich akcji najczęściej padają politycy, ale też celebryci i dziennikarze. Tak też się stało dziś 10 października 2022 roku, gdy na portalu Twitter pojawił się fragment archiwalnego programu prowadzonego przez Tomasza Lisa, jednego z najbardziej radykalnych zwolenników obostrzeń, obowiązkowych szczepień i paszportów kowidowych.

Cały tekst:
https://www.patrzymy.pl/tomasz-lis-lekcewazy-pandemie-donald-tusk-i-ewa-kopacz-podwazaja-decyzje-emea-oraz-sens-szczepien/
Victoria - 11-10-2022, 21:35
Temat postu:
Polacy nie boją się COVID-19. Największy odsetek zaszczepionych wśród osób o poglądach lewicowych

Notowany we wrześniu poziom obaw Polaków przed zarażeniem COVID-19 niewiele różni się od rejestrowanego w sierpniu. Nadal większość respondentów (58 proc.) nie boi się zarażenia – wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS.

Więcej:
https://nczas.com/2022/10/11/polacy-nie-boja-sie-covid-19-najwiekszy-odsetek-zaszczepionych-wsrod-osob-o-pogladach-lewicowych/
Noema - 12-10-2022, 18:54
Temat postu:
Pamiętacie jak wiosną tego roku, w związku z masowym niekontrolowanym napływem Ukraińców do Polski, ostrzegałam przed wybuchem epidemii chorób zakaźnych?

Napisałam wówczas między innymi:

Mało tego, na Ukrainie jest ćwierć miliona osób z HIV/AIDS. Polskie Centrum ds. AIDS już się uruchomiło – terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców z Ukrainy. W Polsce szacuje się, że jest 30 tys. osób zakażonych HIV, w tym ok. 5 tys. ze zdiagnozowanym AIDS. Ukraina natomiast zakażonych HIV-em zdiagnozowanych ma 250 tysięcy!
(...)
Wzywam ukrofilskie władze (rząd centralny, samorządy lokalne) do zajęcia się interesami własnego narodu. Zadbania o to, aby w Polsce nie wybuchła epidemia HIV, gruźlicy, kiły i HCV.


Cały post tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400338#400338

Minęło pół roku i okazuje się, że moje obawy nie były bezpodstawne. Oto media mainstreamowe donoszą o fali zakażeń HIV w Polsce. Mało tego, Ministerstwo Zdrowia wprost łączy gwałtowny wzrost zakażeń wirusem HIV z nagłym i niekontrolowanym napływem do Polski imigrantów z Ukrainy.

https://wydarzenia.interia.pl/autor/lukasz-szpyrka/news-fala-zakazen-hiv-w-polsce-mz-o-zmianach-w-sferze-seksualnej-,nId,6338716

Gdy wiosną ostrzegałam w mediach społecznościowych, że w związku z masowym napływem Ukraińców czeka nas epidemia HIV/AIDS to byłam wyzywana od ruskich onuc i pytano ile Putin mi płaci. Dziś pisze o tym mainstream. Czy to spowoduje, że Polacy ockną się z ukrofilskiego amoku?

#StopUkrainizacjiPolski
#NIEdlaUkroPolin


Pirat - 13-10-2022, 22:02
Temat postu:
Relikwie św. Kowida

W natłoku wiadomości z wojny rosyjsko-ukraińskiej, dzięki której dowiedzieliśmy się, że prezydent Władimir Putin odpowiada za wszystkie nieszczęścia, które sprowadził na nas rząd premiera Mateusza Morawieckiego, umknęła pewna wiadomość, która rok temu byłaby na pierwszym miejscu we wszystkich serwisach informacyjnych. Dziś nie ekscytuje się tym nawet pies z kulawą nogą, co pokazuje, że tzw. walka z pandemią odchodzi do lamusa, chociaż jeszcze możemy obserwować ostatnie podrygi tej zdychającej ostrygi. Kilka dni temu owe podrygi zaprezentowali nam minister zdrowia Adam Niedzielski i jego rzecznik Wojciech Andrusiewicz.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Noema - 18-10-2022, 12:08
Temat postu:
Pamiętacie to?

Ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Ludobójstwo w rękawiczkach i za przyzwoleniem rządu PiS. Tu żadnego szatana nie trzeba, szczerze powiedziawszy, to mógłby się uczyć od tych skurwysynów w białych kitlach. Ku pamięci:

https://twitter.com/AgnieszkaO2GA/status/1581981170186977280

Kronika czasu „zarazy”, świadomych funkcjonariuszy, sługusów covidianizmu oraz zwykłych pożytecznych idiotów:

https://twitter.com/MarcinRola89/status/1581744364346171392
Arek - 19-10-2022, 13:04
Temat postu:
Biała księga pandemii koronawirusa HITEM! Co bandyci przed nami ukryli?

https://banbye.com/watch/v_NL8P6tyk9CxN


Pirat - 19-10-2022, 19:37
Temat postu:
Nadzieje na lepsze zostały rozwiane. „Walka” z Covid-19 sprawdza się jako narzędzie kontroli nad społeczeństwem

Przemówienie Xi Jinpinga na trwającym zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) rozwiało nadzieje na odejście od polityki „zero covid”, w ramach której w lockdownach wciąż zamykane są całe miasta. Hamuje ona gospodarkę i wywołuje niezadowolenie społeczne, ale według władz ratuje życie ludzi.

W Chinach wciąż obowiązują surowe ograniczenia możliwości wjazdu do kraju i wymóg kwarantanny. Przy wejściu do miejsc publicznych sprawdzane są „kody zdrowia” w aplikacjach śledzących na telefonach komórkowych. Prowadzone są obowiązkowe masowe testy na Covid-19, podróże po kraju są bardzo utrudnione, a nawet stosunkowo małe ogniska choroby rodzą ryzyko nagłych lockdownów.

Czytaj więcej na nczas.com
TFZ - 21-10-2022, 21:24
Temat postu:
Pirat napisał/a:
Relikwie św. Kowida
Czytaj więcej na wprawo.pl

Tak dla informacji pewnych dyletantów: sprzedawanie relikwii jest zabronione przez prawo kanoniczne.
wodkangazico - 22-10-2022, 14:33
Temat postu:
Cytat:
Tak dla informacji pewnych dyletantów: sprzedawanie relikwii jest zabronione przez prawo kanoniczne.

Ale wyjaśnij może nam, nieukom niemal doskonałym, jak żeś dokonał "cudu" połączenia niedzielaka i przepoconej koszuli jego, z zasadami prawa kanonicznego?
Ralny - 23-10-2022, 21:00
Temat postu:
Covidowe obostrzenia nielegalne. Władza musi zwrócić za mandaty

Ograniczenia nakładane na społeczeństwo podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa były nielegalne, w związku z czym urzędy muszą zwrócić pieniądze przyjęte za mandaty. Mowa w tym przypadku oczywiście nie o Polsce.

W Polsce także nakładane w imię „walki z koronawirusem” mandaty były nielegalne, co wielokrotnie potwierdzały sądy. Każdy z wyroków dotyczył jednak konkretnego przypadku, więc płacić nie musiał ten, który zdecydował się na prawną batalię z opresyjnym aparatem władzy.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/10/23/covidowe-obostrzenia-nielegalne-wladza-musi-zwrocic-za-mandaty/
Noema - 27-10-2022, 23:01
Temat postu:
Siekiera, motyka, piłka, szklanka, za maseczki dziś łapanka...

https://twitter.com/Lilith_Assyria/status/1584940233014923265

W faszystowskich Niemczech wrócił covidiański terror. W publicznych środkach transportu policja i inne służby urządzają istne łapanki na pasażerów bez maseczki na twarzy.

https://twitter.com/pblive_stream/status/1584859991667793921

Niemców mi nie szkoda. Martwię się tylko, żeby nasi covidioci nie wzięli z nich przykładu. Przypominam, że polskie związki zawodowe domagają się przymusowego szprycowania oraz dyskryminacji osób rozumnych kontestujących covidianizm. Pisałam o tym tutaj:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=399721#399721

A policyjne łapanki na bezmaseczkowych pasażerów były również w Polsce, m.in. w pociągach KD na stacji Legnica, czego świadkiem był mój mąż. Pisałam o tym rok temu:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=398326#398326

PS
Ruszyłam z nowym sezonem „Covidiańskiego matrixa”. Zapraszam na odcinek zerowy:

http://infokolej.pl/viewtopic.php?p=403382#403382
Beatrycze - 29-10-2022, 17:51
Temat postu:
Niekończąca się opowieść. PiS znów przedłuża ograniczenia, nakazy i zakazy!

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z którą obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach zostaje przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Więcej:
https://nczas.com/2022/10/29/niekonczaca-sie-opowiesc-pis-znow-przedluza-ograniczenia-nakazy-i-zakazy/
TFZ - 30-10-2022, 17:09
Temat postu:
wodkangazico napisał/a:
Cytat:
Tak dla informacji pewnych dyletantów: sprzedawanie relikwii jest zabronione przez prawo kanoniczne.

Ale wyjaśnij może nam, nieukom niemal doskonałym, jak żeś dokonał "cudu" połączenia niedzielaka i przepoconej koszuli jego, z zasadami prawa kanonicznego?

Bardzo sprytnie wycięliście z mojego posta cytat tytułu, w którym znajdowało się słowo relikwie, zresztą tłustym drukiem. Teraz cytat z wikipedii:
Cytat:
Relikwie (łac. reliquiae „pozostałości, resztki”) – szczątki ciał osób świętych lub przedmioty, z którymi te osoby miały związek w czasie życia, stanowiące przedmioty czci w wielu religiach (np. drewno lub drzazgi z krzyża, na którym umarł Jezus). Są one szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu, natomiast protestantyzm neguje kult relikwii
.
Skoro jest to (relikwia) pojęcie religijne, w szczególności katolickie, to znaczy, że stosuje się doń prawo kanoniczne. Skoro więc sprzedawanie relikwii jest zabronione, to znaczy, że wyciąganie z faktu, że koszula została wystawiona na aukcji wniosku, że jest ona religią, jest bzdurne. Podobnie bzdurne byłoby wyciąganie wniosku, że relikwią jest but Goetzego, też swego czasu wystawiony na aukcję.

PS. Co to za forma "jak żeś dokonał"?
wodkangazico - 30-10-2022, 20:54
Temat postu:
Cytat:
Bardzo sprytnie wycięliście...

Jakie "wycięliście"? Tag "quote" służy do cytowania. Niekoniecznie całych postów. Raczej fragmentów, do omówienia, riposty, dyskusji.
Inaczej: czy "niewycięcie" zmieniłoby cokolwiek? Jeśli tak, możemy powtórzyć. Bez "cenzury".
Cytat:
Skoro jest to (relikwia) pojęcie religijne, w szczególności katolickie, to znaczy, że stosuje się doń prawo kanoniczne.

Daleko idący wniosek. "Szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie" nie oznacza rygoru stosowania na prawach kanonicznej licencji, przez wyznawców innych wierzeń, z tymi od obrządku kowidowego, na czele.
Jeśli więc jesteś słusznego wyznania, swobodnie, możesz kupić szmatę po syntezatorze.Więcej nawet - samemu dać się pokroić i po kawałku spieniężyć. Tym, którym obcowanie z Twoimi członkami, może w czymkolwiek pomóc.
Cytat:
Co to za forma

Naszowioskowa, bo co?
Beatrycze - 31-10-2022, 21:14
Temat postu:
Milczenie profesorów

Po zapowiadanej przed kilkoma miesiącami nadchodzącej kolejnej fali zakażeń, wśród telewizyjnych ekspertów covidowych zapadła głucha cisza.

Tymczasem wyjaśnienia domaga się prosta obserwacja o braku widocznych różnic między krajami bez względu na poziom zaszczepienia społeczeństwa bliski 100%, 50% czy 0%, czego przejawem były próby wycofania się przez premiera Morawieckiego z zawartych kontraktów na dostawy szczepionek oraz informacje o niszczeniu setek milionów dawek choćby w Indiach.

Więcej:
https://wolnemedia.net/milczenie-profesorow/
Ralny - 04-11-2022, 08:37
Temat postu:
Proces za wesele w czasach lockdownu. Sprawa ma charakter precedensowy

Przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zakończył się proces odwoławczy przedsiębiorcy, nieprawomocnie skazanego na pół roku więzienia w zawieszeniu za zorganizowanie imprezy weselnej w czasie obowiązywania obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów wprowadzonych pod pretekstem walki z koronawirusem.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2022/11/03/proces-za-wesele-w-czasach-lockdownu-sprawa-ma-charakter-precedensowy/
Noema - 04-11-2022, 22:56
Temat postu:
Nie wiem kogo bardziej nie szanuję: polityków, policjantów czy lekarzy. Tańcem i zabawą medycy na całym świecie (również w Polsce) celebrowali śmiertelną zarazę bezobjawową. Pandemio trwaj!


TFZ - 05-11-2022, 08:30
Temat postu:
Noema napisał/a:
Nie wiem kogo bardziej nie szanuję: polityków, policjantów czy lekarzy.

Nie sądzisz, że takie pisanie zniechęca ludzi niezaangażowanych emocjonalnie do przedstawianych przez Ciebie tez?
Pirat - 07-11-2022, 21:46
Temat postu:
KE szykuje powrót maseczek, paszportów szczepiennych i lockdownów

Unia Europejska zobowiązała się do dalszego stosowania lockdownów, obowiązku noszenia masek, paszportów szczepionkowych i innych restrykcji, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, a także zobowiązała się do stworzenia „prawnie wiążącego” traktatu w sprawie globalnych pandemii, w którego centrum znajdzie się „wzmocniona WHO”.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Beatrycze - 09-11-2022, 19:52
Temat postu:
Jako naród zostaliśmy oszukani a nasz kraj zniszczony

Coraz częściej słyszę słowa typu: „tak naprawdę nie wiedzieliśmy co się dzieje”, lub też: „żyliśmy w mroku sytuacji, nikt nie wiedział jak postępować”. Tego typu opinie pojawiają się w związku z tak zwaną „PLANdemią” choroby COVID-19 i dotyczą wielu krajów całego globu. Cóż zatem rzec? Ano, należy zauważyć, że prawda coraz bardziej się przebija a ci „sanitarni terroryści” po prostu zaczynają się bać i próbują zawczasu się „wybielić”.

Więcej:
https://wolnemedia.net/jako-narod-zostalismy-oszukani-a-nasz-kraj-zniszczony/
Ralny - 18-11-2022, 21:41
Temat postu:
Czy covidowi puczyści zasłużyli na amnestię?

Rzecznicy budowniczych totalitaryzmu hipochondrycznego pozwolili sobie ostatnio na opublikowanie artykułu wzywającego do „amnestii”, czyli do przekreślenia grubą kreską tego wszystkiego, co sprokurowano ludzkości na przestrzeni ostatnich dwóch i pół roku. Nikt nic nie wiedział i nie rozumiał, więc podajmy sobie dłonie i przejdźmy nad całą sprawą do porządku dziennego: oto wyłaniające się z owego okólnika zalecenie amnestyjne.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/czy-covidowi-puczysci-zasluzyli-na-amnestie/
Pirat - 19-11-2022, 22:37
Temat postu:
“Gazeta Wyborcza”: Lockdown doprowadził do utraty odporności

Wszystko to, co krytycy covidowego faszyzmu głosili od 2019 roku (w tym i to o czym pisałem w swoich artykułach) powoli zaczyna być ujawniane w mediach establishmentu. „Gazeta Wyborcza” w swoim warszawskim dodatku ujawniła w dwu artykułach szkodliwość lockdownu.

Czytaj więcej na medianarodowe.com
Noema - 23-11-2022, 10:09
Temat postu:
2,5 roku – tyle sądy w RFN potrzebowały, by ocenić, że nakaz pozostania w domu wiosną 2020 r. był „niewspółmierny” do skali zagrożenia. Ostateczne orzeczenie wydał Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku, odrzucając apelację władz Bawarii. Skarżącymi byli dwaj obywatele tego landu.

https://www.bverwg.de/pm/2022/70
Victoria - 29-11-2022, 18:36
Temat postu:
Wielkie demonstracje przeciwko restrykcjom covidowym!

Mieszkańcy Chin zaczynają buntować się przeciwko rządowi! Chodzi o wyjątkowo surowe restrykcje covidowe, które w tym państwie nadal obowiązują. Ludzie nie mogą wyjść z domu bez testu na Covid-19, wykrycie choć jednego przypadku skutkuje zamykaniem mieszkańców w domach. Na najmniejsze próby dyskusji czy kwestionowania obostrzeń władze reagują aresztowaniami i cenzurą.

Więcej:
https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/wielkie-demonstracje-przeciwko-restrykcjom-covidowym-chce-swobodnie-wychodzic-ale-nie-moge-aa-rW85-qsSd-EZSA.html


Pirat - 02-12-2022, 20:57
Temat postu:
Sanitaryści w odwrocie. Władza musi oddać za covidowe mandaty

Najpierw pacyfikowali i karali ludzi pod pretekstem walki z koronawirusem, a teraz zwracają pieniądze za covidowe mandaty. Tym razem w Australii. Tamtejszy władze uznały je za nielegalne.

W Polsce nakładane w imię „walki z koronawirusem” mandaty także w większości przypadków były nielegalne, co wielokrotnie potwierdzały sądy. Każdy z wyroków dotyczył jednak konkretnego przypadku, więc płacić nie musiał ten, który zdecydował się na prawną batalię z aparatem władzy.

Czytaj więcej na nczas.com
Noema - 07-12-2022, 13:36
Temat postu:
Rok temu rozmowa z lekarzem podczas teleporady:
- Mam gorączkę i bolą mnie mięśnie.
- Covid! Trzeba zrobić test.
- To ja dziękuję, już wyzdrowiałam.
Leczyłam się sama.

Wczoraj rozmowa z tym samym lekarzem w przychodni:
- Mam gorączkę i bolą mnie mięśnie.
- Grypka, albo silne przeziębienie.

Oto medyczny fenomen! W tym roku lekarze potrafią rozpoznać infekcję grypopodobną bez testów, tylko na podstawie wywiadu i badania, zaś w zeszłym roku choroba z takimi samymi objawami musiała być „diagnozowana” testem na covid i zazwyczaj kończyła się aresztem domowym zwanym kwarantanną.

To się nazywa mądrość etapu. Klasyk demokracji tow. Stalin już o tym mówił...

Młot
Beatrycze - 14-12-2022, 08:30
Temat postu:
COVID OFICJALNIE ODWOŁANY, ale zamordyzm wciąż będzie dopuszczalny. Na przykład, gdy „sytuacja znów się pogorszy”…

Rada UE (państwa członkowskie) przyjęła we wtorek uaktualnione zalecenia o podróżach do UE i o łatwiejszym swobodnym przemieszczaniu się w UE podczas pandemii Covid-19. W myśl nowych zaleceń państwa członkowskie nie powinny ograniczać podróży ze względu na zdrowie publiczne.

Więcej:
https://nczas.com/2022/12/13/covid-oficjalnie-odwolany-ale-zamordyzm-wciaz-bedzie-dopuszczalny-na-przyklad-gdy-sytuacja-znow-sie-pogorszy/
Ralny - 14-12-2022, 16:44
Temat postu:
Maseczki na twarzy pogarszają myślenie

Noszenie na twarzy maseczki może w niektórych sytuacjach pogarszać zdolność do podejmowania decyzji - pokazuje badanie z udziałem szachistów. To ważna informacja m.in. dla wszystkich, których praca wymaga wysokiej sprawności umysłowej.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8609955,maseczki-na-twarzy-pogarszaja-myslenie-badanie.html
Noema - 14-12-2022, 23:15
Temat postu:
Co było gorsze – stan wojenny czy stan covidowy? Odpowiedź w felietonie:

https://wolnemedia.net/co-bylo-gorsze-stan-wojenny-czy-stan-covidowy/

I to jest najlepsze podsumowanie covidowej hucpy, którą terroryzowano ludzi przez dwa lata. Byłoby to śmieszne, gdyby nie ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów, do których w Polsce doprowadziła walka z mniemaną pandemią oraz zarżnięta gospodarka i finansowa ruina, do której doprowadziły bezsensowne lockdowny i masowe drukowanie pieniędzy na tzw. tarcze antycovidowe, czego skutkiem jest galopująca infacja. Tak, PiS jest gorszy od PZPR.

Cytat:
Noszenie na twarzy maseczki może w niektórych sytuacjach pogarszać zdolność do podejmowania decyzji - pokazuje badanie z udziałem szachistów.

Nie może być! Święta szmatka ogłupia? Szok! Kto by pomyślał, że do sprawnego funkcjonowania mózgu potrzebny jest tlen? Krótko mówiąc, nakaz noszenia maseczek można nazwać hodowaniem bezmyślnych debili.

Korwin znowu miał rację:

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-25/korwin-mikke-przeciwny-maseczkom-w-sejmie-mowil-o-spadku-zdolnosci-intelektualnych/
Victoria - 15-12-2022, 14:28
Temat postu:
Przebadali 3 miliony osób i dowiedli, że noszenie maseczek ogłupia.

https://geekweek.interia.pl/nauka/news-przebadali-3-miliony-osob-i-dowiedli-ze-noszenie-maseczek-og,nId,6474559


TFZ - 15-12-2022, 21:21
Temat postu:
Noema pisze:
Cytat:
(...) zarżnięta gospodarka i finansowa ruina, do której doprowadziły bezsensowne lockdowny i masowe drukowanie pieniędzy na tzw. tarcze antycovidowe, czego skutkiem jest galopująca infacja. Tak, PiS jest gorszy od PZPR.
Ile wynosiła inflacja, gdy władzę oddawała PZPR, a ile wynosi obecnie? Czy gospodarka była w lepszym stanie w roku, powiedzmy, 1989 - czy też jest w 2022?
Cytat:
(...)Korwin znowu miał rację(...)
Korwin to mistrz w zrażaniu wyborców do ugrupowania, które aktualnie reprezentuje.
*******************************************************************************
Parę ciekawostek z reklamowanego artykułu (stamtąd też poniższe cytaty):
Cytat:
W okresie trwania stanu wojennego zostało internowanych 10 131 osób, a w trakcie pandemii, np. 27 stycznia 2022 r., na kwarantannie przebywało ponad milion osób — dokładnie 1 010 761.
I naprawdę kwarantannę odbywaną w domu, z rodziną, z nieograniczonym dostępem do potrzebnych artykułów choćby żywnościowych (przez net), da się porównać z internowaniem? Z sytuacją rodzin, które przez długie miesiące nie widziały internowanych ojców/mężów (rzadziej żon/matek)? I nie miały od ani o nich żadnych nieraz wiadomości, nie wiedziały, czy ludzie ci w ogóle jeszcze żyją?
Cytat:
W czasie stanu wojennego nikt nie ograniczał Polakom praktyk religijnych, mimo że kościół był oficjalnie wrogiem komunistów z PZPR.
Serio? Można było, na przykład, wynająć autokar na pielgrzymkę do Częstochowy czy Kodnia? Swego czasu Wiktor Suworow mówił w wywiadzie o pewnym rosyjskim archiwum wojskowym: archiwum zostało odtajnione, każdy, kto chce, ma prawo zapoznać się z dokumentami, publicznie mówił o tym - i nie kłamał... nie pamiętam, czy Putin, czy jeszcze Jelcyn, czy ktoś niższej rangi. I nie kłamał, absolutnie. Nie dodał tylko jednego szczegółu - archiwum znajduje się w budynku położonym na terenie jednostki wojskowej, na której teren wstęp mają jedynie nieliczni wojskowi, do budynku zaś - niewielki procent tych ostatnich.
Cytat:
Na skutek stanu wojennego zginęło raptem 41 osób, a liczba zabitych przez stan covidowy dobija już do 300 tysięcy
Czyli ci, których zastrzeliły ZOMO w Katowicach (Wujku) czy Lubinie to już nie zamordowani, tylko zmarli "na skutek stanu wojennego", ale zmarli śmiercią naturalną w ostatnich latach to "zabici przez stan covidowy".
Pytanie do autora od potencjalnego wyborcy: czy konsekwentnie sądzi on, że kodeks karny nie powinien różnicować kary w zależności od celowości sprawstwa lub jej braku? Obecnie za zabójstwo z premedytacją można dostać dożywocie, a za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym - maksymalnie 12 lat. Czy powinno się to zrównać i/lub uzależnić tylko od liczby ofiar?
Arek - 18-12-2022, 21:57
Temat postu:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH Państwowego Instytutu Badawczego poinformował, że od stycznia do listopada w Polsce potwierdzono 213 przypadków małpiej ospy. To choroba wirusowa przypominająca ospę wietrzną, którą próbowano straszyć Polaków, kiedy zaczęli olewać „szokujące wieści” o COVID-19.

https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8612683,malpia-ospa-mpox-w-polsce-objawy-malpiej-ospy.html
Ralny - 19-12-2022, 01:50
Temat postu:
Wałbrzyszanka wyrzucona z pociągu we Wrocławiu za brak maseczki właśnie wygrała dwa procesy! Będzie żądać odszkodowania od policji i kolei

Paulina Strońska z Wałbrzycha została wyrzucona z pociągu za brak maseczki. Zanim usunięto ją ze składu, wezwano policję i wstrzymano ruch na kolei na godzinę! Kobietę oskarżono nie tylko o podróżowanie bez zakrycia ust i nosa w czasie pandemii koronawirusa, ale także o stawianie oporu policjantom i niewylegitymowanie się. Chora na raka kobieta, załamała się, miała nawet myśli samobójcze. Teraz wygrała sprawę w sądzie i zapowiada, że pozwie kolej i policję o odszkodowanie.

Czytaj więcej:
https://walbrzych.naszemiasto.pl/walbrzyszanka-wyrzucona-z-pociagu-we-wroclawiu-za-brak/ar/c14-9132083
Victoria - 20-12-2022, 21:40
Temat postu:
Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie zawiesił dra n. med. Zbigniewa Martykę, który publicznie krytykował obostrzenia pandemiczne i przyjętą przez rząd strategię walki z Covid-19. Nieprawomocne orzeczenie zapadło na niejawnej rozprawie.

https://wprawo.pl/zemsta-wladzy-sad-lekarski-zawiesil-dr-martyke-za-kwestionowanie-zakladania-masek-i-powszechnego-testowania-na-covid-19/


Ralny - 21-12-2022, 18:38
Temat postu:
Paraliż ochrony zdrowia główną przyczyna zgonów osób z SARS-CoV2

29 stycznia 2022 roku w toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja „Oblicza pandemii”. Jednym z mówców był dr Zbigniew Martyka – internista, specjalista chorób zakaźnych (kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej). Wykład dra Martyki „Wyzwania przed służbą zdrowia w dobie pandemii”, zamieszczony na kanale Radia Maryja na „YouTubeb został zablokowany z powodu – jak podano – „naruszenia warunków korzystania z usługi”. Po raz kolejny udowodniono, że w środowisku medialnego establishmentu dozwolony jest wyłącznie jednostronny przekaz kreowany przez „medycznych celebrytów” w stylu profesorów: Simona, Pyrcia, Sutkowskiego czy Guta. Inny punkt widzenia nie ma racji bytu. By jednak umożliwić czytelnikom zapoznanie się z wykładem dra Martyki publikujemy, spisane przez naszą redakcję, jego obszerne fragmenty i zachęcamy do jego dalszego upowszechniania. Słowa dra Martyki to jedno wielkie oskarżenie rządu III RP, wspieranego przez „medycznych ekspertów” i mainstreamowe media w sferze tzw. walki z pandemią.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/paraliz-ochrony-zdrowia-glowna-przyczyna-zgonow-osob-z-sars-cov2-2/
Noema - 22-12-2022, 19:21
Temat postu:
Gdy wiosną ostrzegałam w mediach społecznościowych, że w związku z masowym napływem Ukraińców czeka nas epidemia HIV/AIDS, byłam wyzywana od ruskich onuc i pytano ile Putin mi płaci.

Przed wybuchem epidemii chorób zakaźnych w związku z niekontrolowanym napływem Ukraińców do Polski ostrzegałam również na tym forum. Napisałam wówczas między innymi:

Mało tego, na Ukrainie jest ćwierć miliona osób z HIV/AIDS. Polskie Centrum ds. AIDS już się uruchomiło – terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców z Ukrainy. W Polsce szacuje się, że jest 30 tys. osób zakażonych HIV, w tym ok. 5 tys. ze zdiagnozowanym AIDS. Ukraina natomiast zakażonych HIV-em zdiagnozowanych ma 250 tysięcy!
(...)
Wzywam ukrofilskie władze (rząd centralny, samorządy lokalne) do zajęcia się interesami własnego narodu. Zadbania o to, aby w Polsce nie wybuchła epidemia HIV, gruźlicy, kiły i HCV.


Cały post tutaj:

https://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400338#400338

Dziś o rekordowej liczbie zakażonych HIV w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przesiedleńców z Ukrainy, donoszą media:

https://nczas.com/2022/12/21/rekordowa-liczba-zakazonych-hiv-w-polsce-bardzo-duzo-obywateli-z-ukrainy/

I co, miałam rację? Miałam. Ludzie myślący wyciągną wnioski. Debile tkwić będą w ukrofilskim amoku.
Arek - 28-12-2022, 07:01
Temat postu:
Dr Norman Pieniążek: „Jak zabić przeziębionego” – reżim covidowy przyniósł śmierć wielu pacjentów.

https://pch24.pl/dr-norman-pieniazek-jak-zabic-przeziebionego-rezim-covidowy-przyniosl-smierc-wielu-pacjentow/
Beatrycze - 28-12-2022, 11:06
Temat postu:
Ekspert mówi wprost o skutkach sanitaryzmu: „Jesteśmy słabsi (…) nasz układ immunologiczny nie był stymulowany przez szereg miesięcy”

Izolacja, dezynfekcja i noszenie masek – te czynniki znalazły się wśród wymienionych przez prof. Katarzynę Życińską, jako przyczyny zaniżonej odporności Polaków. Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii MSWiA przyznała, że obecnie „jesteśmy słabsi” niż przed mniemaną pandemią.

Więcej:
https://nczas.com/2022/12/28/ekspert-mowi-wprost-o-skutkach-sanitaryzmu-jestesmy-slabsi-nasz-uklad-immunologiczny-nie-byl-stymulowany-przez-szereg-miesiecy-video/
Pirat - 28-12-2022, 23:53
Temat postu:
Horban w swoim żywiole. Marzy mu się powrót masek i rządowa kampania szczepień

Jeden z czołowych pandemicznych ekspertów, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i były przewodniczący Rady Medycznej przy premierze rządu warszawskiego, prof. Andrzej Horban postuluje powrót masek oraz rządową kampanię szczepień. Tym razem pretekstem ma być grypa.

Czytaj więcej na nczas.com
Arek - 29-12-2022, 13:00
Temat postu:
To była nienawiść! Lekarz o bezduszności środowiska medycznego w czasie COVID!

https://banbye.com/watch/v_rhBeEvLSSZtb


Pirex - 29-12-2022, 18:49
Temat postu:
Wrócił Horban i straszy maskami!


Arek - 30-12-2022, 05:37
Temat postu:
Niemcy ostatnim bastionem covidianizmu w Europie. Korespondencja z Niemiec dla wRealu24 TV.

https://banbye.com/watch/v_OCc2XERDAB7E


Victoria - 31-12-2022, 17:48
Temat postu:
Tylko w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia odnotowano blisko 300 tysięcy zachorowań na grypę. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznaje, że to głównie skutek prawie dwóch lat izolacji uzasadnianej pandemią koronawirusa. W tym czasie ogromna część społeczeństwa nie miała kontaktu z patogenami, stąd też obecnie ma problemy z odpornością na różnego rodzaju wirusy.

https://wolnemedia.net/niedzielski-przyznaje-ze-izolacja-spowodowala-fale-zachorowan/


Pirat - 06-01-2023, 12:14
Temat postu:
33 miesięcy więzienia za zwalnianie ludzi z noszenia maseczek

Niemiecka lekarka została skazana na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia za nieprawidłowe wystawianie zwolnień od obowiązku noszenia masek podczas tzw. pandemii tzw. koronawirusa – podaje FoxNews.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Ralny - 07-01-2023, 16:11
Temat postu:
Polska liderem nadmiarowych zgonów po pandemii COVID-19

Po dwóch latach upodlania ludzi wirusem grypopodobnym okazało się, że wszystko, co robiła władza, było kontrprouktywne i zamiast ratować Polaków od wirusa, szalone działania rządu doprowadziły do setek tysięcy zgonów nadmiarowych. Z danych OECD wynika, że pod tym względem Polska jest najgorsza z wszystkich ujętych w zestawieniu krajów!

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/polska-liderem-nadmiarowych-zgonow-po-pandemii-covid-19/
Arek - 08-01-2023, 18:47
Temat postu:
„Kowidianie przegrali, ale kąsają”. Katarzyna Treter-Sierpińska o sprawie doktora Martyki.

https://wprawo.pl/kowidianie-przegrali-ale-kasaja-katarzyna-treter-sierpinska-o-sprawie-doktora-martyki-wideo/


Noema - 08-01-2023, 21:18
Temat postu:
Cytat:
Po dwóch latach upodlania ludzi wirusem grypopodobnym okazało się, że wszystko, co robiła władza, było kontrprouktywne i zamiast ratować Polaków od wirusa, szalone działania rządu doprowadziły do setek tysięcy zgonów nadmiarowych.

Cele zostały osiągnięte:

1. Pandemia okazała się wyjątkowo dobrym sposobem na wywołanie kryzysu (inflacji), czyli ograbienie nas z kasy.
2. Sprawdzono jak bardzo są spolegliwe społeczeństwa na całym świecie, co zaowocuje w przyszłości podobnymi akcjami.

Dawno już nie było nowego wariantu, no to jest KRAKEN, zupełnym przypadkiem jak Chiny otwierają się.

https://portal.abczdrowie.pl/tu-juz-szaleje-kraken-to-prawdopodobnie-najgorszy-mutant-wideo
Arek - 09-01-2023, 14:42
Temat postu:
Niedzielski mówi jak Martyka? Czy tak samo odpowie jak lekarz niezłomny? Hipokryzja pandemii. Jerzy Karwelis.

https://banbye.com/watch/v_N3zsd0DiK8HX


Arek - 10-01-2023, 09:49
Temat postu:
Tłumaczenie artykułu prawnika Michaela Sengera, który wylicza kwestie jakie należałoby wziąć pod uwagę rozliczając decydentów wprowadzających powszechne lockdowny i inne nakazy związane z polityką reagowania na covid.

Pięćdziesiąt pytań, na które żądamy odpowiedzi:

https://ekspedyt.org/2022/12/29/50-twarzy-katastrofy-czyli-sciaga-dla-trybunalu/
Noema - 10-01-2023, 18:26
Temat postu:
Pacynki Big Pharmy z Naczelnej Izby Lekarskiej z łezką w oku marzą o powrocie covidowego zamordyzmu. W tym celu NIL przedstawiła dziewięć zaleceń „mogących wpłynąć na ograniczenie zakażeń wirusowych dróg oddechowych”. W skrócie: szczepić wszystko co się rusza, maseczkować, izolować, utrudniać dostęp do służby zdrowia, itp. itd.

https://www.termedia.pl/mz/Rekomendacje-Rady-Ekspertow-Naczelnej-Izby-Lekarskiej,49974.html
Beatrycze - 13-01-2023, 14:32
Temat postu:
Covidowy zamordyzm trwa! Konduktor wyrzucił pasażerki z pociągu, bo chciały napić się kawy

Covidowy zamordyzm w Niemczech trwa nadal. Z pociągu Deutsche Bahn konduktor wyrzucił dwie kobiety, które w pustym przedziale chciały napić się kawy – a więc musiały zdjąć maski. W rozmowie z mediami przewoźnik stanął po stronie swojego pracownika.

Więcej:
https://nczas.com/2023/01/13/covidowy-zamordyzm-trwa-konduktor-wyrzucil-pasazerki-z-pociagu-bo-chcialy-napic-sie-kawy/
Pirat - 14-01-2023, 19:18
Temat postu:
WHO chce wprowadzić maseczki w samolotach

„Poszczególne kraje muszą rozważyć wprowadzenie zalecenia dla pasażerów na długodystansowych lotach, aby nosili maski celem uchronienia się przed szybko rozprzestrzeniającą się wersją COVID-19” – powiedziała nijaka Catherine Smallwood, sprawująca funkcję „starszego oficera kryzysowego” Światowej Organizacji Zdrowia.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Victoria - 17-01-2023, 18:18
Temat postu:
Kraska o zamykaniu lasów. „To nie było mądre. No może troszeczkę było”

Zamknięcie lasów – to będzie jeden z symboli pandemicznego działania władzy na oślep. O dziwo decyzja ta zamiast budzić wyłącznie śmiech wciąż jest przez niektórych broniona. Na przykład przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę.

Więcej:
https://nczas.com/2023/01/17/kraska-o-zamykaniu-lasow-to-nie-bylo-madre-no-moze-troszeczke-bylo-video/
Pirat - 19-01-2023, 04:05
Temat postu:
Wiceminister zdrowia ubawiony przypomnieniem zamykaniu lasów: „Do tej pory się uśmiechamy, gdy to słyszymy”

W poniedziałek (16.01.2023) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem red. Beaty Lubeckiej w Radio Zet. Gdy Lubecka zapytała go o sens kowidowych restrykcji, takich jak zamykanie lasów, Kraska zaczął się śmiać i przyznał, że to „za mądre nie było”.
(...)
Wiceminister Kraska wstydu nie ma. Zamiast przeprosić i podać się do dymisji razem ze swoim szefem, ministrem Niedzielskim, doskonale bawi się wspominając idiotyczne pomysły rządzących, których egzekwowania pilnowała policja i sanepid wlepiając bezprawne mandaty i grzywny. Ależ to był ubaw po pachy, prawda?

Czytaj więcej na wprawo.pl
Ralny - 20-01-2023, 18:28
Temat postu:
Wolność, prywatność i nadzór po COVID-19

Od Rosji po Stany Zjednoczone, przez Polskę, Filipiny i RPA – jak świat długi i szeroki pandemia koronawirusa okazała się doskonałą pożywką dla zwiększonego nadzoru nad społeczeństwem. Prawne i technologiczne rozwiązania wykorzystywano do tego, by zbierać dane o zdrowiu ludzi, monitorować osoby poddane kwarantannie, ale też uciszać protestujących. To główne wnioski z raportu o (nad)używaniu technologii w czasie COVID-19, przygotowanego przez European Center for Not-for-Profit Law, International Network of Civil Liberties Organizations i Privacy International.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/wolnosc-prywatnosc-i-nadzor-po-covid-19/
Pirat - 24-01-2023, 18:35
Temat postu:
Rząd Niemiec spali 790 milionów covidowych maseczek

Niemieckie rządy związkowe i federalny zmuszone zostały do spalenia maseczek kowidowych, które zalegają magazyny.

Nawet w zakresie tak prozaicznej czynności, jak zwykłe spalenie maseczek, polityczna poprawność wytworzyła nowotwór językowy i pozbycie się tych bezużytecznych rekwizytów zwie się teraz „termicznym przetworzeniem” (niem. „Thermische Verwertungen“).

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Victoria - 24-01-2023, 20:19
Temat postu:
Nieistniejący lekarze promowali covidowy zamordyzm. O tym poniższy vlog.


Arek - 26-01-2023, 13:39
Temat postu:
Jak wygląda proces "nieprawomyślnego" lekarza przed sądem lekarskim? O co lekarze są oskarżani? Jak z dzisiejszej perspektywy możemy spojrzeć na podejmowane w czasie epidemii działania? Czy są dowody, że maseczki działają? Czy jest niebezpieczeństwo przywrócenia restrykcji? O tym rozmowa z dr. Pawłem Basiukiewiczem, który stanął przed sądem lekarskim z powodu swoich wypowiedzi.


Ralny - 31-01-2023, 18:59
Temat postu:
Dziwny świat kowidian. Kraska o kolejnych szczytowaniach, wzrostach i falach. Zaleca szprycę

Eksperci podkreślają, że być może czeka nas kolejny szczyt zachorowań na grypę. Według prognoz to początek marca, również wtedy może nastąpić kolejny wzrost zachorowań na COVID-19 – poinformował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2023/01/31/dziwny-swiat-kowidian-kraska-o-kolejnych-szczytowaniach-wzrostach-i-falach-zaleca-szpryce/
Noema - 03-02-2023, 09:42
Temat postu:
Jest uzasadnienie wyroku Sądu Lekarskiego, który zawiesił dr. Martyce prawo do wykonywania zawodu. Czytając to kuriozum ciężko uwierzyć, że podpisali się pod nim ludzie wykonujący zawód zaufania publicznego.

https://zbigniew.martyka.eu/2023/01/31/uzasadnienie-wyroku-i-dalsze-kroki-prawne/

Ukaranie dra Martyki ma być metodą zastraszenia lekarzy, którzy – tak jak dr Martyka – stawaliby w kontrze do oficjalnej narracji polityków i firm farmaceutycznych podczas ewentualnej kolejnej „pandemii”.


Victoria - 03-02-2023, 20:14
Temat postu:
Minął rok od forsowania segregacji sanitarnej w Polsce. O tym poniższy vlog.


Arek - 03-02-2023, 21:20
Temat postu:
Minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że w ostatnich tygodniach na stole leżała opcja powrotu obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów. Takie rozwiązania „zawsze będą” brane pod uwagę.

https://nczas.com/2023/02/01/zwolnienie-za-krytyke-testow-combo-powrot-obostrzen-byl-bliski-niedzielski-takie-opcje-zawsze-beda/
Pirat - 08-02-2023, 00:26
Temat postu:
Maseczki noszą osoby nieatrakcyjne

„Atrakcyjni ludzie są mniej skłonni do dalszego noszenia masek na twarzy w okresie pokoronawirusowym” – wskazuje badanie, na które powołuje się brytyjski dziennik „Daily Mail”.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Ralny - 08-02-2023, 15:13
Temat postu:
Kolejna wersja traktatu antypandemicznego WHO

Światowa Organizacja Zdrowia kontynuuje prace nad tzw. traktatem antypandemicznym. Powołany do tego Międzyrządowy Organ Negocjacyjny – INB, opublikował kolejny projekt dokumentu, mającego w przyszłości przybrać formę konwencji, umowy bądź innego instrumentu międzynarodowego WHO, celem zapobiegania pandemii i gotowości do jej przeciwdziałania. Choć projekt stanowi wciąż jedynie pierwowzór przyszłej umowy i pozostawiono w nim wiele luk, już w tej formie proponuje rozwiązania, na które warto zwrócić uwagę. Dokument podkreśla m.in. centralną rolę WHO, a nawet proponuje nadanie Dyrektorowi Generalnemu prawa do ogłoszenia pandemii.
(...)
Według teorii spiskowych, WHO dzięki traktatowi antypandemicznemu, w czasie zaaranżowanej przyszłej pandemii, stanie się światowym ministerstwem zdrowia, któremu będą podporządkowane krajowe ministerstwa zdrowia. Owo światowe ministerstwo ma stać się zalążkiem przyszłego rządu światowego.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/kolejna-wersja-traktatu-antypandemicznego-who/
Beatrycze - 10-02-2023, 16:05
Temat postu:
Pomyłka jak grzech śmiertelny

7 lutego 2023 r. w „Newsweeku” ukazał się krytyczny artykuł studenta medycyny kończącego kurs doktorancki – Kevina Bass. Jego wydźwięk jest opinią wystawioną środowisku naukowemu, do którego sam należy. Opatrzony wymownym tytułem: „Pora, by środowisko naukowe w problemie Covidu przyznało się do błędu, który kosztował wiele istnień ludzkich”.

Więcej:
https://wolnemedia.net/pomylka-jak-grzech-smiertelny/
Beatrycze - 15-02-2023, 18:22
Temat postu:
Nie ma wciąż dowodów, że noszenie maseczek chroni przed wirusami grypy i Covid-19

Metaanaliza wielu badań wykazała, że noszenie maseczek, nawet takich jak N95, nie chroni przed wirusami grypy i Covid-19, ani paragrypy. Analizy te są podważane, ale z naukowego punktu widzenia nie ma wciąż dostatecznych dowodów na skuteczność maseczek.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/nauka/artykuly/8661805,nie-ma-wciaz-dowodow-ze-noszenie-maseczek-chroni-przed-wirusami-grypy-i-covid-19.html
Pirat - 16-02-2023, 20:34
Temat postu:
Minęły już trzy lata od wybuchu pandemii. W kolejnym odcinku rozmów Sebastiana Stodolaka pora na wyjątkowo trudne pytania dotyczące tego, z jakim właściwie mieliśmy do czynienia i czy to, jak zareagowaliśmy było adekwatne. Odpowiada na nie Paweł Basiukiewicz, lekarz kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, który szefował także oddziałowi covidowemu. Zastanawiamy się też wspólnie nad granicą wolności w medycynie i co to właściwie znaczy "być zdrowym."


Noema - 25-02-2023, 22:45
Temat postu:
„The New York Times”:

„Jeśli chodzi o korzyści z masek na poziomie populacji, werdykt jest następujący: nakaz masek okazał się fiaskiem. Sceptycy, których zaciekle wyśmiewano jako dziwaków i cenzurowano jako 'dezinformatorów' mieli rację. Eksperci głównego nurtu mylili się.”

https://www.nytimes.com/2023/02/21/opinion/do-mask-mandates-work.html

I tak ze wszystkim po kolei. Maski były bez sensu, przyłbice były bez sensu, rękawiczki były bez sensu, dezynfekcja była bez sensu, lockdown był bez sensu, testowanie było bez sensu, kwarantanna była bez sensu. A po eksperymentalnych „szczepionkach” mRNA mamy epidemię nagłych zgonów.

Młot
Pirat - 26-02-2023, 22:14
Temat postu:
Nadciąga kolejna epidemia ze wschodu

Dokładnie rok temu, 24 lutego 2022 roku w swoim tekście pt. „Nadciąga epidemia ze wschodu” ostrzegałem, że wraz z samobójczą polityką ukraińskiego osadnictwa na terytorium Polski, która prowadzona jest przez obecnie rządzący Polską reżim właściwie od momentu, kiedy tylko doszli oni do władzy w roku 2015, na terytorium naszego kraju przyjść może epidemia różnych chorób, w tym przede wszystkim ludzkiego wirusa niedoboru odporności, znanego jako wirus HIV. Ostatnie 12 miesięcy, jeżeli chodzi o wykryte w naszym kraju przypadki tej przypadłości, okazały się rekordowe.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Beatrycze - 27-02-2023, 12:44
Temat postu:
Tajny raport: Wyciek z chińskiego laboratorium był najprawdopodobniej przyczyną pandemii

Departament Energii USA doszedł do wniosku, że pandemia koronawirusa najprawdopodobniej była spowodowana nieszczelnością w chińskim laboratorium. Wynika to z tajnego raportu wywiadowczego, dostarczonego niedawno do Białego Domu i kluczowych członków Kongresu - poinformował w niedzielę "The Wall Street Journal".

Więcej:
https://forsal.pl/swiat/chiny/artykuly/8667624,przyczyna-pandemii-koronawirusa-wyciek-z-chinskiego-laboratorium.html
Victoria - 01-03-2023, 20:27
Temat postu:
Dyrektor FBI Christopher Wray przyznał, że koronawirus najprawdopodobniej pochodzi z "potencjalnego incydentu laboratoryjnego" w Wuhan w Chinach. Zaprzeczył zarazem twierdzeniom naukowców, że SARS-CoV-2 pojawił się w naturalny sposób, jak poprzednie epidemie.

https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-sars-cov-2-pochodzi-z-chinskiego-laboratorium-szef-fbi-to-prawdopodobne-6871706283690720a.html


Noema - 02-03-2023, 10:24
Temat postu:
Chiński Hongkong, jako jeden z ostatnich bastionów covidianizmu na świecie, likwiduje mandaty za brak maseczki. Mieszkańcy Hongkongu wreszcie będą mogli wyjść z domu bez szmaty na twarzy, prawie 1000 dni po wprowadzeniu rygorów związanych z mniemaną pandemią.

https://insiderpaper.com/hong-kong-scraps-one-of-worlds-last-covid-mask-mandates/
Ralny - 02-03-2023, 22:23
Temat postu:
Niedzielski o nowej fali covida, która teraz zalewa Polskę. Dr Grzesiowski ubolewa, że mało o tym się trąbi

Wariant Kraken podobno odpowiada za nową fale covida w Polsce. Dr Paweł Grzesiowski ubolewa, że media mało o tym trąbią. Komunikat wydał natomiast minister zdrowia Adam Niedzielski.

Według Niedzielskiego wkrótce osiągniemy szczyt zakażeń, czyli jesteśmy w trakcie kolejnej fali koronawirusa.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2023/03/02/niedzielski-o-nowej-fali-covida-ktora-teraz-zalewa-polske-dr-grzesiowski-ubolewa-ze-malo-o-tym-sie-trabi/
Arek - 05-03-2023, 17:10
Temat postu:
W Niemczech zniesiono obowiązek noszenia masek w szpitalach i placówkach medycznych. W Polsce nakaz ten, choć wybiórczo przestrzegany, nadal obowiązuje.

https://nczas.com/2023/03/02/niemcy-koncza-z-maseczkami-dr-basiukiewicz-a-w-polsce-jak-to-w-polsce/
Ralny - 06-03-2023, 23:08
Temat postu:
Straszenie pandemią było ZAPLANOWANE. Wyciekły kolejne wiadomości

W grudniu 2020 roku ówczesny brytyjski minister zdrowia Matt Hancock dyskutował z doradcami, kiedy ujawnić pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, by najskuteczniej wystraszyć nim ludzi i zmusić ich do przestrzegania lockdownu. Medialnych wydawców prosił o podkręcanie strachu i paniki w celu sztucznego zwiększenia przeprowadzonych testów na Covid, bo jak wiadomo, im więcej testów, tym w powszechnej świadomości „groźniejsza” pandemia.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2023/03/06/straszenie-pandemia-bylo-zaplanowane-wyciekly-kolejne-wiadomosci-foto/
Pirat - 06-03-2023, 23:41
Temat postu:
„PiS przepalił miliardy na nieudolną walkę z pandemią”. Interwencja w KPRM

Kto odpowiada za marnowanie milionów na maseczki w ramach kontrolowanego przez NIK programu „Polskie Szwalnie” i czy Polska będzie musiała wydać kolejne miliardy m.in. na szczepionki Pfizera – pytali posłowie Konfederacji Stanisław Tyszka oraz Michał Urbaniak podczas interwencji w KPRM.

Czytaj więcej na nczas.com


Arek - 07-03-2023, 23:29
Temat postu:
Znana i ceniona lekarka Wanda Półtawska ma 101 lat. W piątek 3 marca, odbyła się uroczystość nadania jej imienia oddziałowi noworodków w szpitalu na Siemiradzkiego w Krakowie. W wydarzeniu wziął udział minister zdrowia Adam Niedzielski. W pewnym momencie padły zaskakujące słowa, które mogły wprowadzić Niedzielskiego w zakłopotanie.

– Patrzę na was i nie posiadam się ze zdumienia, że macie te szmaty, bo kto wierzy, że one nas chronią przed wirusami? Medycyna nas okłamuje – powiedziała Półtawska szczerze Niedzielskiemu w oczy.

https://nczas.com/2023/03/07/kto-wierzy-ze-te-szmaty-nas-chronia-medycyna-nas-oklamuje-wanda-poltawska-powiedziala-to-niedzielskiemu-w-oczy-dyrektor-szpitala-przepraszal-foto/


Pirat - 08-03-2023, 01:09
Temat postu:
To była formalność. Wielka wygrana za bezprawny lockdown. Właścicielka szykuje pozwy przeciwko politykom

Przedsiębiorcy, którzy wykazali się odwagą i nie dostosowali się do nielegalnych covidowych obostrzeń, odnoszą zwycięstwo. Kolejnym przykładem jest pizzeria Drewno i Ogień w Radomiu.

Czytaj więcej na nczas.com
Ralny - 09-03-2023, 20:07
Temat postu:
Pandemia sprawiła, że niemieccy uczniowie stali się mniej inteligentni?

Pandemia sprawiła, że niemieccy uczniowie stali się mniej inteligentni. W teście przeprowadzonym w tym czasie młodzi Niemcy wypadli znacznie gorzej, niż grupy referencyjne z lat 2002 oraz 2012. Wnioski z badań niemieckich naukowców, opublikowano w specjalistycznym czasopiśmie "Plos One".

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8677743,niemcy-uczniowie-pandemia-inteligencja-badanie.html
wodkangazico - 11-03-2023, 00:19
Temat postu:
Szanowni Państwo,

mam zaszczyt ogłosć nadejście Kolejnej Fali. Laughing
Pirat - 11-03-2023, 03:44
Temat postu:
Czy „oni” zrobili chociaż jedną rzecz dobrze?

Zastanawiając się nad ostatnimi trzema latami terroru, udręki i totalitaryzmu, tweet Justina Harta dał nam do myślenia. Zadał proste, prowokujące do myślenia pytanie na temat COVID-19: „Czy »oni« zrobili choć jedną rzecz dobrze?”. Musimy przyznać, że staraliśmy się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą „oni” zrobili dobrze, ale oto kilka przemyśleń Justina…

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Arek - 11-03-2023, 21:57
Temat postu:
Noema napisał/a:
Dodajmy do tego zakaz pierdzenia, ewentualnie nakaz noszenia maseczek na dupie (w Chinach już grzebią ludziom w odbytach, będą grzebać i u nas) i mamy cyrk jakiego wszechświat jeszcze nie widział.

https://wprawo.pl/katarzyna-ts-covidowy-patyk-w-dupie/

Zaoranie tego świata i rozpoczęcie od początku wydają się jedyną nadzieją. Asteroido, przybywaj!

Chciałaś to masz. W kierunku Ziemi pędzi asteroida. NASA nie wyklucza zderzenia.

https://www.o2.pl/technologia/w-kierunku-ziemi-pedzi-asteroida-nasa-nie-wyklucza-zderzenia-6874635141098304a
Beatrycze - 14-03-2023, 16:52
Temat postu:
Oficjalny koniec pandemii Covid-19? Szef WHO: W 2023 r. będziemy mogli to ogłosić

Jestem przekonany, że w 2023 roku będziemy mogli ogłosić, że pandemia Covid-19 zakończyła się i przestała stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego na skalę globalną - ogłosił w poniedziałek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany na stronie internetowej WHO.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8680576,oficjalny-koniec-pandemii-covid-19-szef-who.html
Pirat - 21-03-2023, 23:30
Temat postu:
Lek na COVID-19. W USA za darmo, w Niemczech tani, w Polsce 6 tys. zł

Lek, który mógłby zapobiec wielu hospitalizacjom i zgonom spowodowanym przez COVID-19, powinien być dostępny w aptece za rozsądną cenę - uważa wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Tymczasem Paxlovid trudno dostać, a jeśli już jest dostępny to jego koszt wynosi niemal 6 tys. zł. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych dla ubezpieczonych jest za darmo, a w Niemczech kosztuje tyle co obiad.

Czytaj więcej na interia.pl
Pirat - 26-03-2023, 23:23
Temat postu:
Odmówiła przyjęcia 100 000 dolarów za zdjęcie maseczki

Amerykański milioner Steve Kirsch zaproponował siedzącej obok w samolocie kobiecie 100 tysięcy dolarów za ściągnięcie maseczki. Ta odmówiła. Ściągnęła ją natomiast, gdy podano jedzenie. „Wszyscy przecież wiedzą, że nie można się zarazić podczas jedzenia!” – ironizował milioner.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Noema - 27-03-2023, 15:47
Temat postu:
Następna „pandemia” jest już zaplanowana: SARS + HIV + H5N1 (ptasia grypa).

Giganci szczepionek GlaxoSmithKline (GSK), Moderna i CSL Seqirus już rozpoczęli lub zamierzają rozpocząć testowanie nowych szczepionek. Sanofi, inny konkurent farmaceutyczny, twierdzi, że ma już szczepionki na stanie i jest gotowy na nową „pandemię”.

https://www.naturalnews.com/2023-03-24-next-pandemic-planned-sars-hiv-h5n1-flu.html

Ciekawe jakie tym razem objawy wymyślą. Bo to, że ludzie dadzą się drugi raz w penisa zrobić, tego jestem pewna. Dwa lata covidozy dobitnie pokazały, że ludzie w większości to kompletni idioci.

Młot
Pirat - 05-04-2023, 23:57
Temat postu:
Ósma fala ministra Niedzielskiego

W poniedziałek (3.04.2023) minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem Radia Plus. Z wywiadu prowadzonego z Niedzielskim przez redaktora Jacka Prusinowskiego dowiedzieliśmy się, że Polacy „nie mają skłonności do szczepień”, w lecie będzie ósma fala kowida, a rządowa polityka pandemiczna była racjonalna i optymalna. Poza tym mamy dobry rząd, wybitnych fachowców, a sytuacja w służbie zdrowia jest coraz lepsza. Nie bez przyczyny nawiązuję tutaj do skeczu kabaretu „Neo-Nówka”, w którym polityk opowiadający o dobrym rządzie i wybitnych fachowcach doprowadził dziennikarkę do takiego szału, że najpierw obrzuciła go wyzwiskami, a potem rzuciła w niego krzesłem. Słuchając Niedzielskiego naprawdę ma się ochotę postąpić tak samo. Ale po kolei.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Noema - 13-04-2023, 20:36
Temat postu:
Bank Światowy uruchomił 10-miliardowy fundusz gotowości na wypadek pandemii, aby przygotować państwa gospodarczo na następną pandemię. Uwzględniono również GAVI (globalny sojusz na rzecz szczepionek i szczepień) Billa Gatesa. Projekt ruszył w czwartek.

https://tkp.at/2023/04/13/weltbank-startet-10-milliarden-fonds-fuer-naechste-pandemie/

Skoro są pieniądze to pojawi się i pandemia. Wywołana przez sztucznie wyprodukowany wirus, podobnie jak większość poprzednich epidemii.
Arek - 16-04-2023, 00:50
Temat postu:
Trzy lata szaleństwa z mniemaną pandemią pokazały, jak kto myśli i czy chce oraz potrafi analizować krytycznie – wywiad z dr. Mariuszem Błochowiakiem.

https://www.bibula.com/?p=139776
Victoria - 20-04-2023, 17:59
Temat postu:
Niedzielski: Wstępnie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego planowane na koniec czerwca

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę, że pod koniec czerwca - według wstępnych planów - zniesiony zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Poinformował również, że resort zdrowia "przymierza się" do zniesienia obowiązku noszenia maseczek w aptekach.

Więcej:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-04-19/niedzielski-wstepnie-zniesienie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-planowane-na-koniec-czerwca/
Paszczak - 29-04-2023, 20:21
Temat postu:
Plandemia zdemaskowana, czyli historia tego jak nas okłamywano:

https://www.cda.pl/video/14186933e4

https://pl1.tv/title/historia-tego-jak-nas-oklamywano/
Ralny - 02-05-2023, 22:22
Temat postu:
Stan zagrożenia epidemicznego ma być odwołany od 1 lipca, opublikowano projekt

Odwołanie z dniem 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - przewiduje projekt rozporządzenia, który opublikowano we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego skutkować będzie jednocześnie uchyleniem aktu prawnego, który go ogłaszał, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r.

Źródło:
https://wroclaw.tvp.pl/69581215/stan-zagrozenia-epidemicznego-ma-byc-odwolany-od-1-lipca-opublikowano-projekt
Arek - 05-05-2023, 18:12
Temat postu:
W piątek (5.05.2023) dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedros Ghebreyesus, ogłosił koniec pandemii Covid-19.

https://wprawo.pl/who-oglasza-koniec-pandemii-nadszedl-czas-aby-przejsc-z-trybu-awaryjnego-do-postepowania-z-covid-19-jak-z-innymi-chorobami-zakaznymi/
Noema - 05-05-2023, 22:33
Temat postu:
Nadejszła wiekopomna chwila! Hucznie ogłaszali medialną plandemię i po cichu ją zakończyli. Wielu będzie niezadowolonych. Wielu straci sens egzystencji. Jak się teraz covidianie w nowej rzeczywistości odnajdą?

https://www.medonet.pl/koronawirus,who-oglasza-koniec-pandemii-covid-19,artykul,45093058.html

Uczcijmy to chwilą dobrej muzyki.


wodkangazico - 06-05-2023, 10:21
Temat postu:
Noema, jako stary indianin - covidianin powiem tak: iliustrowanie tego radosnego dnia, utworem "artysty". któren raczej niewiele sobie robił z zasady "stay safe". Rzadko spał w swoim wyrku, że o innych czynnościach już nie wspomnę, to psze Pani, że-na-da przez duże żet jest...I czysta perfidia. Wink Śmiech
Victoria - 06-05-2023, 22:46
Temat postu:
Gigantyczny dług zaciągnięty na „walkę” z pandemią

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 niebawem przestanie istnieć. Przepalono mnóstwo pieniędzy, także na wydatki kompletnie niezwiązane z covidem. Zadłużenie? Ot, „zaledwie” 150 miliardów złotych.

Więcej:
https://wolnemedia.net/gigantyczny-dlug-zaciagniety-na-walke-z-pandemia/
Arek - 09-05-2023, 17:24
Temat postu:
W poniedziałek (8.05.2023) telewizja wRealu24 wyemitowała 2-godzinny program poświęcony oficjalnemu zakończeniu pandemii Covid-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

https://banbye.com/watch/v_ZlA53RgstYTI


Noema - 10-05-2023, 21:59
Temat postu:
Po latach niesprawiedliwości związanej z koronaparanoją władze Słowenii koncentrują się na pojednaniu z ludnością. Po tym jak ichniejszy Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy dotyczące mniemanej pandemii za niezgodne z konstytucją, teraz chcą zwrócić obywatelom wszystkie grzywny i mandaty za ich naruszenie.

Zdaniem słoweńskiego ministra sprawiedliwości celem jest przywrócenie zaufania do praworządności. Do maja 2022 r. w Słowenii wszczęto ponad 62 tys. postępowań w sprawie wykroczeń administracyjnych, na które nałożono grzywny w łącznej wysokości 5,7 mln euro.

Nowa ustawa, która ma zostać jak najszybciej przyjęta w parlamencie, ma zatrzymać egzekucję wszystkich zaległych kar i zapewnić niebiurokratyczny zwrot już zapłaconych kwot.

https://report24.news/vertrauen-wiederherstellen-slowenien-zahlt-alle-bussgelder-fuer-corona-massnahmenverstoesse-zurueck/

Warto przypomnieć jak wyglądał covidowy zamordyzm w Słowenii. Tam było dużo gorzej niż w Polsce, m.in. wprowadzono godzinę policyjną od 21 do 6 rano i zakaz przemieszczania się między regionami.

https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/7986738,slowenia-rzad-wprowadza-kolejne-obostrzenia-w-zwiazku-z-pandemia.html

https://wiadomosci.wp.pl/strajk-przeciwko-obostrzeniom-covid-19-w-slowenii-starcia-z-policja-6690795251030688a


Arek - 15-05-2023, 00:20
Temat postu:
Grypa hiszpanka a COVID-19.

https://rumble.com/v2lygs8-grypa-hiszpanka-a-covid-19.-jaki-zwizek-sprawd.-film-utrzyma-si-na-yt-zaled.html


Ralny - 15-05-2023, 16:40
Temat postu:
Pożegnanie „śmiercionośnego wirusa”?

W ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił triumfalnie, że począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zakłada to projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wniosek o odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego złożył Główny Inspektor Sanitarny.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/pozegnanie-smiercionosnego-wirusa/
Arek - 17-05-2023, 18:37
Temat postu:
Czy to koniec pandemii, czy początek nowej? Jak zniszczyły nas obostrzenia?

https://banbye.com/watch/v_pbe55vIEEmgN


Beatrycze - 18-05-2023, 16:03
Temat postu:
Życie po COVID-19 – perspektywy bezpieczeństwa światowego

11 marca 2020 roku World Health Organization ogłosiła rozprzestrzenianie się COVID-19 pandemią światową. Zdaniem WHO, do maja 2023 roku odnotowano 765 222 932 jej przypadków, z czego 6 921 614 śmiertelnych. 5 maja 2023 roku sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że Organizacja obniża poziom ostrzeżenia przed COVID-19, jednocześnie jednak, że zagrożenie nie minęło, bo „co trzy minuty ktoś umiera z powodu koronawirusa”. A jednocześnie przecież ludzie zaczęli umierać… po staremu. Także na wojnach.

Więcej:
https://wolnemedia.net/zycie-po-covid-19-perspektywy-bezpieczenstwa-swiatowego/
Pirat - 20-05-2023, 23:51
Temat postu:
Andy Choinski: Cowidioza zbliża się do końca, więc postanowiłem podsumować i wyciągnąć wnioski z tego co się stało przez ostatnie 3 lata.


Arek - 24-05-2023, 22:35
Temat postu:
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa kraje i międzynarodowe organizacje do przygotowania na kolejne pandemie. Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że nadciąga coś gorszego niż COVID-19. Dlatego WHO proponuje wprowadzenie „traktatu pandemicznego” w celu rzekomego lepszego przygotowania na przyszłe wybuchy epidemii. ​

https://wolnemedia.net/who-straszy-pandemiami-by-wprowadzic-traktat-pandemiczny/
Noema - 27-05-2023, 19:46
Temat postu:
Tak właśnie wygląda ta cała pseudo pandemia w Polsce. Mimo że WHO już kilka tygodni temu ogłosiła zakończenie pandemii covida, na gwizdek ministra Niedzielskiego koronawirus ma się w Polsce rozejść dopiero 1 lipca br. (bo tak jest wygodniej dla NFZ).

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8722429,koniec-pandemii-nfz.html

Ale nic to, WHO planuje już kolejną „pandemię”. Show must go on...


Victoria - 02-06-2023, 20:53
Temat postu:
„Nie można wykluczyć, że wirus SARS-CoV-2 wymknął się z laboratorium”. Teorie o covidzie

Z naukowego punktu widzenia nie można wykluczyć, że wirus SARS-CoV-2 wymknął się z laboratorium – przyznał w wypowiedzi dla BBC News prof. George Gao, znany na świecie specjalista, były czołowy doradca rządu chińskiego.

Więcej:
https://nczas.com/2023/06/02/nie-mozna-wykluczyc-ze-wirus-sars-cov-2-wymknal-sie-z-laboratorium-teorie-o-covidzie/
Ralny - 06-06-2023, 18:20
Temat postu:
Mają NOWY PLAN. Tak wykorzystają covidowy system cyfrowych zaświadczeń

Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu współpracy partnerskiej w dziedzinie e-zdrowia. W ramach porozumienia WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym.

Czytaj więcej:
https://nczas.com/2023/06/05/maja-nowy-plan-tak-wykorzystaja-covidowy-system-cyfrowych-zaswiadczen/
Victoria - 07-06-2023, 14:23
Temat postu:
Naukowcy ocenili skutki lockdownu w czasie COVID-19. Oto ich wnioski

Wprowadzony wiosną 2020 r. w odpowiedzi na pandemię COVID-19 pierwszy lockdown uratował w Anglii i Walii życie 1700 osób — wynika z nowego badania, o którym informuje w poniedziałek "Daily Telegraph". Oceniono w nim, że korzyści płynące z tej polityki były "kroplą w morzu w porównaniu z szokującymi kosztami ubocznymi".

Więcej:
https://businessinsider.com.pl/gospodarka/naukowcy-ocenili-skutki-lockdownu-w-czasie-covid-19-oto-ich-wnioski/spe47v1


Arek - 08-06-2023, 13:36
Temat postu:
Komisja Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu współpracy partnerskiej w dziedzinie e-zdrowia. W ramach porozumienia WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym.

https://nczas.com/2023/06/05/maja-nowy-plan-tak-wykorzystaja-covidowy-system-cyfrowych-zaswiadczen/
Victoria - 12-06-2023, 22:30
Temat postu:
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, w myśl którego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Projekt przeszedł już przez wymagane konsultacje i oczekuje na notyfikację oraz skierowanie do podpisu ministra Adama Niedzielskiego.

Więcej:
https://wprawo.pl/koniec-stanu-zagrozenia-epidemicznego-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2/
Pirat - 14-06-2023, 15:16
Temat postu:
Zuckerberg przyznaje: Facebook cenzurował prawdziwe informacje o Covid-19

W piątek (9.06.2023), w wywiadzie dla Lexa Fridmana, dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg przyznał, że Facebook cenzurował prawdziwe informacje na temat Covid-19. Zuckerberg powiedział, że we wczesnych dniach paniki związanej z COVID-19 „istniały rzeczywiste implikacje zdrowotne, ale nie było czasu, aby w pełni zweryfikować kilka naukowych założeń”.

Czytaj więcej na wprawo.pl
Victoria - 15-06-2023, 16:53
Temat postu:
Przed wybuchem pandemii naukowcy z chińskiego Wuhan współpracowali z wojskiem, aby połączyć najbardziej śmiercionośne koronawirusy na świecie - twierdzą amerykańscy śledczy.

https://wydarzenia.interia.pl/raport-koronawirus-chiny/news-przelomowe-ustalenia-sledczych-naukowcy-z-wuhan-wspolpracowa,nId,6836481


Pirat - 15-06-2023, 20:36
Temat postu:
Nigdy więcej lockdownów! Rozliczmy odpowiedzialnych za kowidowy obłęd! Katarzyna Treter-Sierpińska w CEPolsk

W środę (7.06.2023) byłam gościem Rafała Mossakowskiego w Centrum Edukacyjnym Polska. Tematem rozmowy były wyniki metaanalizy dotyczącej tragicznych skutków lockdownów. Informację o badaniu, które wykazało, że lockdowny skutkowały wzrostem liczby zgonów oraz doprowadziły do wzrostu inflacji, opublikował brytyjski dziennik „The Telegraph”. Autorami badania są: Jonas Herby z Centrum Studiów Politycznych w Kopenhadze, prof. Lars Jonung z Centrum Studiów Finansowych im. Knuta Wicksella na Uniwersytecie w Lund oraz prof. Steve H. Hanke z Johns Hopkins University.

Czytaj więcej na wprawo.pl


Pirat - 19-06-2023, 23:52
Temat postu:
Na kolejnej, XIV już Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0 w ramach Parlamentarnego Zespołu do spraw Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19 omówiony jest aspekt rodzącej się dyktatury Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To posiedzenie Poselskiej Komisji Śledczej jest efektem półrocznej pracy na dokumentach, korespondencji z organami państwa oraz wnikliwej analizy działań WHO. Skoncentrowaliśmy się na zaprezentowaniu informacji będących w projektowanych bardzo niebezpiecznych przepisach, w postaci nowego traktatu WHO a zwłaszcza zmianach światowych przepisów zdrowotnych IHR, o którym media zupełnie milczą.

Te zapędy dyktatorskie WHO obnażamy w gronie ekspertów z zagranicy: Diane Protat (adwokat, Francja), Elisabeth Zemek-Pelleng (lekarz, Francja) oraz Philipp Kruse (adwokat, Szwajcaria), a także gości z Polski: Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź (radca prawny), Dorota Rodziewicz (nauczycielka), Dorota Łatacz (lekarz).Beatrycze - 22-06-2023, 15:16
Temat postu:
Sąd przyznaje rodzicom prawa do skargi na dyrektora w przypadku ukarania dziecka za nie noszenie maseczki

Dyrektor niepublicznej szkoły odmówił przyjęcia ucznia na kolejny rok z powodu jego nieprzestrzegania naruszających prawo „obostrzeń„ antycovidowych i braku noszenia maseczki. Rodzice tego ucznia mają prawo złożyć skargę do kuratora i rzecznika praw dziecka, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Więcej:
https://legaartis.pl/blog/2023/06/21/sad-przyznaje-rodzicom-prawa-do-skargi-na-dyrektora-w-przypadku-ukarania-dziecka-za-nie-noszenie-maseczki/
Noema - 22-06-2023, 22:46
Temat postu:
A co u pandemików? Bez zmian – nie zostali po plandemii covida powywieszani na latarniach, więc dla tępej gawiedzi szykują kolejną plandemię na jesień. Tym razem ukierunkowaną na dzieci. Jeśli po raz drugi nie zostaną powywieszani na latarniach będą szykować trzecią plandemię. I tak dalej...

https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=269157
Ralny - 23-06-2023, 21:27
Temat postu:
WHO jako globalny medyczny tyran? Są zmiany w treści Traktatu Antypandemicznego

Światowa Organizacja Zdrowia kontynuuje prace nad tzw. traktatem antypandemicznym. Powołany do nich Międzyrządowy Organ Negocjacyjny – INB, przedstawił kolejny projekt, który zawiera kilka istotnych zmian. Tym razem wskazano, że państwa są suwerenne w kształtowaniu swojej polityki zdrowotnej, ale muszą przy tym realizować cele określone w traktacie. Dokument podtrzymuje także ideę centralnej roli WHO w globalnym zarządzaniu polityką zdrowotną. Instytut Ordo Iuris zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem o stanowisko polskiego rządu w sprawie traktatu. Zdaniem resortu, WHO powinna być liderem w obszarze zapobiegania, gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem, mając na uwadze jednocześnie konieczność poszanowania zasady suwerenności państw i kompetencji krajowych.

Czytaj więcej:
https://pch24.pl/who-jako-globalny-medyczny-tyran-sa-zmiany-w-tresci-traktatu-antypandemicznego/
Victoria - 30-06-2023, 21:53
Temat postu:
Koniec epidemii, ale niektóre przepisy z ustaw covidowych zostają z nami na dłużej

Po 1202 dniach formalnie kończy się w Polsce epidemia COVID-19. Od 1 lipca przestają bowiem obowiązywać przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego, pożegnamy się np. z maseczkami, które wciąż trzeba było nosić w szpitalach i przychodniach. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego nie oznacza jednak, że wszystkie rozwiązania z ustaw antycovidowych również przestaną obowiązywać. Niektóre z nich zostaną z nami na dłużej.

Więcej:
https://konkret24.tvn24.pl/polska/covid-19-koniec-epidemii-ale-niektore-przepisy-z-ustaw-covidowych-zostaja-z-nami-na-dluzej-7195593
Pirat - 01-07-2023, 01:46
Temat postu:
Paszporty covidowe pozostaną w obiegu

Z początkiem lipca zakończy się stan zagrożenia epidemicznego związany z COVID-19 – przypomina Prawo.pl. Gdyby znowu zaszła potrzeba wprowadzenia obostrzeń, nie będzie konieczności tworzenia systemu na nowo. Zapobieganie zakażeniom jest celem, który uzasadnia przechowywanie danych.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Minerva - 01-07-2023, 22:35
Temat postu:
Koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Bez maseczek w szpitalach, wrócą badania medycyny pracy

Od soboty przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. To pociągnie za sobą zmiany, chociażby w szpitalach, gdzie maseczki nie będą obligatoryjne, chyba że szefostwo placówki zdecyduje inaczej. Po trzech latach wrócą też badania medycyny pracy, a kolegialne instytucje nie będą mogły pracować zdalnie. Rzecznik resortu zdrowia zaapelował, by mimo to nie zapominać o szczepieniach.

Cały artykuł:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-06-30/koniec-stanu-zagrozenia-epidemicznego-bez-maseczek-w-szpitalach-wroca-badania-medycyny-pracy/
Victoria - 08-07-2023, 19:41
Temat postu:
WHO każe się szykować na kolejną "pandemię". O tym poniższy vlog.


Arek - 12-07-2023, 19:59
Temat postu:
Z dniem 30 czerwca br. rozporządzeniem Ministra Zdrowia formalnie zakończył się stan zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym definitywnie zniesiony został obowiązujący przez ponad trzy lata nakaz zakrywania ust i nosa, czyli – mówiąc popularnie – noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, od ponad roku ograniczony już tylko do placówek zdrowotnych – szpitali, przychodni i aptek.

https://wolnemedia.net/maski-wreszcie-opadly/
Pirat - 12-07-2023, 22:14
Temat postu:
Czy "Kocia Grypa" z "Simpsonów" stała się rzeczywistością?

"The Simpsons", kultowy serial animowany, znany jest ze swojego błyskotliwego humoru i satyrycznego spojrzenia na życie. Od lat zaskakuje widzów swoją zdolnością do przewidywania przyszłości, od przepowiadania wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, do technologicznych wynalazków takich jak smartwatche. Jednak najnowsza "przepowiednia" serialu dotyczy tematu, który jest o wiele mniej zabawny: wirusa kociej grypy.

Czytaj więcej na innemedium.pl


Noema - 13-07-2023, 23:35
Temat postu:
Żegnamy pandemię, witamy nowotwory. Z długu zdrowotnego będziemy wychodzić latami. Ruszyła popandemiczna fala nowotworów i problemów psychicznych.

https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8737186,pandemia-koronowirus-nowotwor-dlug-zdrowotny.html

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/8737373,nie-tylko-long-covid-ruszyla-popandemiczna-fala-nowotworow-i-problemo.html

Na deser filmik. Pandemiczni macherzy i COVID-19 jako przekręt tysiąclecia.

https://rumble.com/v2v170i-zobacz-kto-mwi-i-co-mwi-skadanka-do-caoci....html


Pirat - 21-07-2023, 19:41
Temat postu:
Czy Chińczycy i Żydzi są „najbardziej odporni” na COVID-19?

Wiele znanych grup żydowskich potępiło opinię wygłoszoną przez kandydata na prezydenta Demokratów Roberta F. Kennedy’ego jr., że „Żydzi aszkenazyjscy i Chińczycy” są „najbardziej odporni” na COVID-19.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Victoria - 27-07-2023, 22:52
Temat postu:
Mutacja genetyczna tajemnicą odporności na COVID-19

Pandemia COVID-19 uderzyła w ludzkość jak niewiele innych wydarzeń w naszej historii. O ile liczba zakażeń i zgonów jest zdumiewająca, równie zaskakujące jest, jak różnie wirus ten wpływa na ludzi. Niektórzy przechodzą zakażenie bez objawów, inni doświadczają łagodnych symptomów, podczas gdy dla niektórych choroba staje się śmiertelna. Co sprawia, że niektórzy ludzie unikają objawów mimo zakażenia?

Więcej:
https://wolnemedia.net/mutacja-genetyczna-tajemnica-odpornosci-na-covid-19/
Pirat - 29-07-2023, 21:40
Temat postu:
Manipulacje danymi, wybiórcza prezentacja wyników czy powiązania interesów finansowych mogą prowadzić do zniekształcenia faktów i wpływać na zaufanie do nauki jako całości. W tym wideo przedstawiam wam manipulacje australijskich naukowców dotyczące badan na temat noszenia masek i powstrzymywania transmisji COVIDA.


Ralny - 03-08-2023, 21:03
Temat postu:
Pandemia fatamorgana

Czy pandemia COVID-19 istniała naprawdę?

Telewizor kazał maski włożyć – Polacy włożyli. Telewizor kazał maski zdjąć – Polacy zdjęli. Chociaż nie. Gdy telewizor kazał maski włożyć – Polacy nie dość, że je włożyli, to jeszcze dodali coś od siebie, od serca. Zaczęli terroryzować tych Polaków, którym zabrakło miejsca w domu na telewizor i biedni nie mieli skąd wiedzieć, co aktualnie w masowej modzie zapiszczało. Przy czym telewizora nie należy mylić z telewizją. Telewizja to forma przekazu, jak telefonia, czy internet. Zaś telewizor to gadające pudło, taki ołtarzyk w domu każdego, prawdziwego Polaka. Bóg z plazmy i plastiku (dawniej z lamp i kineskopu), ze stałym abonamentem (bez umowy), w odróżnieniu od opłaty „co łaska”.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/pandemia-fatamorgana/
Arek - 09-08-2023, 16:45
Temat postu:
Nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 o nazwie Eris zaczął gwałtownie rozprzestrzeniać się na całym świecie - alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. W ostatnich tygodniach liczba jego przypadków niemal się podwoiła. Eksperci ostrzegają, że jesienią fala zakażeń może dodatkowo przybrać na sile.

https://tvn24.pl/swiat/covid-19-nowy-wariant-koronawirusa-eg5-eris-wykryty-juz-w-45-panstwach-7284829
Victoria - 14-08-2023, 22:48
Temat postu:
Lewica udaje, że była przeciw segregacji sanitarnej! Czy liczą na to, że ludzie o tym zapomną? O tym poniższy vlog.


Noema - 17-08-2023, 23:50
Temat postu:
Eris była grecką boginią niezgody. Jej imieniem WHO nazwała teraz nowy wariant koronawirusa „z uwagą obserwowany” przed sezonem jesiennym.

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,wariant-eris-dotarl-do-naszego-kraju--wirusolog--nie-mozna-wykluczyc,artykul,26564838.html

Profilaktycznie już zalecono kolejną dawkę fake szczepionki na tzw. covid. To już szósta dawka berbeluchy, której nie przyjmę.

https://www.rp.pl/covid19/art38950341-covid-19-jest-juz-szczepionka-przeciw-wariantowi-eris

Tymczasem w Wielkiej Brytanii szykuje się powrót namordników. Pandemiczni macherzy coś kombinują, bo zamordyzm covidowy też zaczynał się od jednego kraju, a potem już poszło...

https://wiadomosci.wp.pl/dzialo-sie-w-czwartek-w-nocy-powraca-zalecenie-na-wyspach-zalozyc-maseczki-6931451564952480a

Spodobało się tym skurwielom u władzy, żeby znowu złapać wszystkich za twarz. Długo nie wytrzymali. A niestety niektórzy tylko na to czekają. Dalej widuję ludzi w maskach i to w taki upał.

Jeszcze w tym miesiącu nowy odcinek „Ostatniej prostej”. Póki co polecam poprzedni odcinek:

https://infokolej.pl/viewtopic.php?p=407061#407061
Ralny - 19-08-2023, 19:18
Temat postu:
W USA powrócą we wrześniu obostrzenia COVID-19

Informatorzy z TSA i Straży Granicznej zaalarmowali „InfoWars”, że administracja Bidena przygotowuje grunt pod pełne blokady przeciwko COVID-19, które rozpoczną się w połowie września od stopniowych ograniczeń, takich jak noszenie masek przez pracowników TSA.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/we-wrzesniu-powroca-w-usa-obostrzenia-covid-19/
Noema - 27-08-2023, 23:31
Temat postu:
A naukowcy ciężko pracują:

🔴 09.08.2023: PAP informuje o wariancie SARS-CoV-2 o nazwie ERIS, który szerzy się błyskawicznie.
🔴 21.08.2023: ERIS się chyba zużył, ale jest wariant PIROLA, który oczywiście... szybko się rozprzestrzenia!
To już jest żenada!

https://www.pap.pl/aktualnosci/atakuje-nowy-wariant-koronawirusa

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) ostrzega, że nowe mutacje COVID-19 zagrażają nawet zaszczepionym. Piękny kabaret!

https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,nowe-mutacje-covid-19-zagrazaja-nawet-zaszczepionym--cdc-ostrzega,artykul,43635575.html

Tymczasem Rosja właśnie publicznie oskarżyła Big Pharmę i aktorów deep state o sfabrykowanie pandemii COVID-19 w celu przejęcia władzy nad światem. Nawet wymieniając Clintona, Obamę, Bidena i Sorosa.

„Rosja chce sprawiedliwości za stworzenie i uwolnienie SARS-CoV-2, podczas gdy Zachód ukrywał pochodzenie i cenzurował naukowców i dziennikarzy”.

Złożyli wszystkie swoje dowody w ONZ. Ponad 2000 stron zawartości.

https://twitter.com/1337nubcakes/status/1691947163729969186

https://dainikbidyaloy.com/2023/08/18/russia-releases-2000-page-report-proving-deep-state-big-pharma-manufactured-covid-pandemic/


Victoria - 07-09-2023, 17:49
Temat postu:
Nadchodzi jesień, więc wraca koronazajob. O tym poniższy vlog.


Ralny - 12-09-2023, 20:09
Temat postu:
16 mld zł na walkę z COVID-19 w błoto. NIK krytykuje rząd za walkę z pandemią

Brak procedur, działania pozaprawne, zmarnowanie nawet 16 mld zł na walkę z COVID-19 zarzuca rządowi NIK. Izba składa zawiadomienie do prokuratury m.in. przeciwko ministrowi Jackowi Sasinowi.

Czytaj więcej:
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9294734,16-mld-zl-na-walke-z-covid-19-w-bloto-nik-krytykuje-rzad-za-walke-z-p.html

---

Specustawa covidowa niezgodna z Konstytucją? NIK składa wniosek do TK

Szereg regulacji wprowadzonych w czasie pandemii na podstawie specustawy budzi istotne zastrzeżenia z punktu widzenia zgodności z Konstytucją RP. W związku z tym NIK wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisów specustawy i ustawy zmieniającej z Konstytucją.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/gospodarka/polityka/artykuly/9295385,specustawa-covidowa-niezgodna-z-konstytucja-nik-sklada-wniosek-do-tk.html
Victoria - 13-09-2023, 22:56
Temat postu:
NIK: W czasie pandemii rząd narażał życie i zdrowie Polaków. Nieprawidłowości na dziesiątki milionów zł

Polski rząd nie poradził sobie z przygotowaniami do pandemii COVID-19, jego decyzje były chaotyczne i wyłączone spoza jakiejkolwiek kontroli, co skutkowało później marnotrawieniem dziesiątków milionów zł, a także zwiększoną śmiertelnością obywateli, nie tylko tych zakażonych koronawirusem— wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł Onet.

Więcej:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nik-ujawnia-w-czasie-pandemii-rzad-narazal-zycie-i-zdrowie-polakow/9jf5pte


Ralny - 15-09-2023, 20:41
Temat postu:
Zapowiadają nową falę COVID-19 w Polsce

Wykreowani w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa medialni eksperci wieszczą początek kolejnej fali. „Widocznie wojna na Ukrainie musi przygasać” – komentuje publicysta „Najwyższego Czasu!” prof. Adam Wielomski.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/zapowiadaja-nowa-fale-covid-19-w-polsce/
Noema - 20-09-2023, 22:31
Temat postu:
Zmienia się narracja głównego ścieku na temat przewałów covidowych w czasie mniemanej pandemii covida. Miliardów przytulonych jest jak mrówków – sto razy więcej niż ćwierć miliona zabitych czyli tak zwanych „nadmiarowych zgonów”. Oszałamiającą kasę rozkradziono w mengelowni czyli tak zwanej „służbie zdrowia”. Idą wybory no więc odgrywany jest spektakl pod tytułem: „Teraz was oskarżymy a po wyborach się sprawę wyciszy.” Ale o kwotach, skali przekrętów oraz o pomniejszych wałkach plandemików warto poczytać i posłuchać.

https://portal.abczdrowie.pl/lekarz-grzmi-po-raporcie-nik-to-jest-chyba-najwieksze-marnotrastwo


Ralny - 26-09-2023, 17:12
Temat postu:
WHO zapowiada kolejną pandemię

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że niebawem może zostać ogłoszona nowa pandemia. I szacuje, że umrze 50 milionów osób. Na razie potencjalny wirus roboczo nazwano „chorobą X”.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/who-zapowiada-kolejna-pandemie/
Pirat - 01-11-2023, 05:48
Temat postu:
Włochy. Odszkodowanie za lockdown. Dziecko wygrało z gubernatorem Sycylii

W trakcie pandemii COVID-19 Francesco miał 10 lat i przez rozporządzenie gubernatora Sycylii nie mógł wychodzić na zewnątrz bawić się z rówieśnikami. Dzięki rodzicom, którzy zaskarżyli rozporządzenie, chłopiec otrzyma za ten okres odszkodowanie.

Czytaj więcej na polsatnews.pl
Victoria - 07-11-2023, 18:52
Temat postu:
"Nowy wariant Omikronu zaraża nawet tych najbardziej odpornych."

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,nowy-wariant-omikronu-zaraza-nawet-tych-najbardziej-odpornych--oto-jego-objawy,artykul,20868894.html


Noema - 07-11-2023, 23:35
Temat postu:
Bill Gates i WHO przeprowadzili kolejną symulację następnej pandemii, która ma pojawić się w 2025 roku. Nową zarazę nazwano SEERS-25 (Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025). Czyli „Zespół Oddechowy Ciężkiej Epidemii Enterowirusa 2025”.

https://rumble.com/v24bvlu-bill-gates-ogasza-nastpn-pandemi-ktra-ma-si-rozpocz-w-brazylii-w-2025-roku.html

Jestem przekonana, że jest już przygotowana „skuteczna” i „bezpieczna” kilkudawkowa fake szczepionka.

https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-na-swiecie,bill-gates--przed-nami-kolejna-pandemia--i-nie-chodzi-o-koronawirusa,artykul,14363307.html
Paszczak - 09-11-2023, 01:58
Temat postu:
Jeśli ktokolwiek myśli w swojej nieskończonej naiwności, że horror terroru sanitarnego minął bezpowrotnie wraz z czwartymi szprycami "dla odważnych wyznawców religii wirusowo-szczepionkowej" to będzie BARDZO rozczarowany, bo już wkrótce cała ta histeria i "powtórka z rozrywki" rozpocznie się OD NOWA, ale już na o wiele większym poziomie ABSURDU:

https://www.medonet.pl/koronawirus,lekarze-ostrzegaja-przed-hv-1--to-najnowsza--najbardziej-agresywna-odmiana-koronawirusa,artykul,06256054.html

https://wolnosc.info/wladza-absolutna-who-niebezpieczenstwa-wynikajace-z-traktatu-pandemicznego/
DarekP - 09-11-2023, 11:49
Temat postu:
Podczas pierwszego ataku koronawirusa na świat ówczesna ministra zdrowia pani Kopacz odmówiła zakupu szczepionek i jakoś naród nie wymarł.
Podczas drugiej próby naciski były większe, więc zakupiliśmy już takie ilości z górką, że do teraz nie wiadomo, co z tym robić. Co więcej, zatorowość płucna i zakrzepica zadomowiła się w naszym narodzie. Nawet lekarze medycyny pracy podczas badań okresowych zadają pytania akurat o te dwie dolegliwości, ciekawe dlaczego?
Ciekawe, jak sprawy potoczą się przy kolejnej próbie?
Arek - 16-11-2023, 06:16
Temat postu:
Dr Piotr Witczak w programie u Edyty Paradowskiej o problemach prawnych, agendach oraz preparatach genetycznych #mRNA #covid.

https://pl1.tv/title/prokuratura-i-policja-nekaja-niezaleznego-naukowca/
Pirat - 26-11-2023, 05:12
Temat postu:
Co 100 lat to samo. Historia się powtarza na naszych oczach.


Ralny - 06-12-2023, 00:13
Temat postu:
Trybunał Sprawiedliwości UE: W sytuacji pandemii państwo ma prawo podejmować drastyczne środki

Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym we wtorek wyroku potwierdził ważność niektórych zakazów podróżowania oraz obowiązków w zakresie poddania się testom diagnostycznym i odbycia kwarantanny podczas kryzysu zdrowotnego; zastrzegł jednak, że środki te muszą być jednak uzasadnione, jasne, precyzyjne, niedyskryminacyjne i proporcjonalne. Powinny też podlegać zaskarżeniu.

Czytaj więcej:
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/9373442,trybunal-sprawiedliwosci-ue-w-sytuacji-pandemii-panstwo-ma-prawo-pode.html
Victoria - 10-12-2023, 19:51
Temat postu:
Lekarze rozpoznają więcej niż wcześniej rzadkich postaci nowotworów, chorób z nietypowym przebiegiem lub bardzo zaawansowanych. - Nikt nie wie, dlaczego tak jest, a jedyną zmienną była pandemia i COVID, który prawie każdego dosięgnął - zaznacza chirurg onkolog dr n. med. Paweł Kabata.

https://portal.abczdrowie.pl/plaga-dziwnych-rakow-lekarze-mowia-o-lawinowym-wzroscie-chorych


Beatrycze - 12-12-2023, 14:13
Temat postu:
A jednak maseczki zwiększają ryzyko zakażenia COVID-19

Niedawno opublikowane badanie w czasopiśmie „Epidemiology and Infections” podważa dotychczasowe przekonanie o skuteczności masek w zapobieganiu przenoszeniu wirusa COVID-19. W przeciwieństwie do wcześniejszych badań nowe wyniki wskazują, że osoby regularnie noszące maski mogą być bardziej narażone na zarażenie wirusem. Badanie przeprowadzone na grupie 3209 osób w Norwegii wykazało, że osoby często używające masek miały wyższe ryzyko uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19.

Więcej:
https://wolnemedia.net/a-jednak-maseczki-zwiekszaja-ryzyko-zakazenia-covid-19/
Victoria - 17-12-2023, 17:53
Temat postu:
Dr Grzesiowski: "COVID-19 i stan naszej odporności po nim stawia pod znakiem zapytania przyszłość naszego gatunku".

https://www.youtube.com/watch?v=uLFx97ztaZY


Ralny - 18-12-2023, 19:43
Temat postu:
Przestępstwa bez końca

W 2020 r. pandemia koronawirusa zapoczątkowała nową erę. Od tego czasu świat był świadkiem niewiarygodnych zbrodni państwowych. Ponieważ do dziś nie zajęto się nimi, grupa parlamentarna opozycyjnej partii AfD zorganizowała w dniach 11 i 12 listopada 2023 roku „2. sympozjum na temat koronawirusa”. KlaTV zebrała najbardziej zwięzłe wypowiedzi naukowców, prawników i policjantów z ponad 11 godzin materiału filmowego dokumentującego masowe przestępstwa kryminalne.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/przestepstwa-bez-konca/
Victoria - 30-12-2023, 17:27
Temat postu:
Podczas pandemii Covid-19 mózgi dziewcząt starzały się niezwykle szybko

Mózgi nastolatków uległy przyspieszonemu starzeniu podczas pandemii Covid-19, przy czym efekt ten był bardziej wyraźny u dorastających dziewcząt niż u chłopców – wynika z badań naukowców z University of Washington.

Więcej:
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/9389815,podczas-pandemii-covid-19-mozgi-dziewczat-starzaly-sie-niezwykle-szybk.html


Paszczak - 03-01-2024, 22:48
Temat postu:
Znalazłem taki wpis w internecie. Myślę, że na wiosnę będą zorganizowane różne przykre "atrakcje" aby odwrócić uwagę społeczeństw od tej strasznej daty.

24 maja 2024 – jeżeli przed tym dniem ludzie się nie ockną, nie podniosą wrzasku i nie powstrzymają swoich “wybrańców narodu” przed podpisaniem Traktatu Pandemicznego (na dzień dzisiejszy WSZYSTKIE rządy w Europie zgodziły się to podpisać), to właśnie tego dnia nastąpi “nowa, wspaniała era” medycznego totalitaryzmu. NWO-666. Cyrograf jaki chcą podpisać z WHO skorumpowane rządowe * oddaje 100% decyzji w sprawach epidemii tej PRYWATNEJ firmie założonej i prowadzonej przez Rockefellerów. Ludzie muszą to zrozumieć: jeśli zostanie podpisany ten cyrograf, WHO przestanie się “martwić, niepokoić i sugerować”. Najbardziej skorumpowana prywatna firma świata, utrzymywana przez koncerny farmaceutyczne (ok. 85% finansowania WHO pochodzi od BigPharmy) i wykonująca ich polecenia, będzie miała 100% władzy decyzyjnej w sprawie zdrowia każdego z nas. Szefem tej “firmy” jest zbrodniarz wojenny. To WHO będzie decydować jakie leki/leczenie będzie zakazane i ścigane prawem (np. medycyna naturalna), jakie preparaty będziemy musieli OBOWIĄZKOWO przyjmować i jak często, oraz komu odebrać prawa człowieka i prawo do życia, za odmowę wzięcia za darmo udziału w eksperymencie medycznym.
Victoria - 12-01-2024, 21:27
Temat postu:
Naloty ABW na domy prawników walczących z sanitaryzmem

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała w czwartek od rana przeszukiwać mieszkania osób, które w dobie mniemanej pandemii i lockdownów udzielały porad prawnych.

Na portalu „X” poseł Konfederacji Bronisław Foltyn poinformował, że ABW od rana przeszukuje mieszkania takich osób, rekwiruje im telefony i komputery. „ABW dziś od rana przeszukuje mieszkania, domy i rekwiruje komputery, laptopy, telefony. Celem są osoby, które w mediach społecznościowych pomagały prawnie innym osobom w czasie pandemii i lockdownów” – napisał.

Więcej:
https://wolnemedia.net/naloty-abw-na-domy-prawnikow-walczacych-z-sanitaryzmem/


Pirat - 13-01-2024, 02:35
Temat postu:
Ministerstwo Zdrowia bierze się za COVID-19. Szefem zespołu został znany lekarz

Plany dotyczące powołania zespołu monitorującego aktualną sytuację epidemiologiczną zostały wdrożone w życie. 11 stycznia pojawiło się zarządzenie, w którym określono obowiązki nowego zespołu oraz pełny skład współpracowników minister Izabeli Leszczyny. Na liście nie brakuje znanych nazwisk oraz ważnych osobistości ze świata polskiej medycyny.

Czytaj więcej na medonet.pl
Noema - 13-01-2024, 10:06
Temat postu:
Dr Grzesiowski: COVID-19 degeneruje ludzki gatunek, jest groźniejszy niż sądziliśmy.

https://www.pap.pl/aktualnosci/dr-grzesiowski-covid-19-degeneruje-ludzki-gatunek-jest-grozniejszy-niz-sadzilismy

Po raz pierwszy zgadzam się z Grzesiowskim. Projekt COVID-19 pokazał, jak łatwo utworzyć z ludzi bezwolną, tępą, zaszczutą masę, bojącą się wejść do lasu. Zdegenerowano ludzki gatunek do zaszczepionych durni z bezużyteczną szmatą na twarzy bijących brawo na balkonach. Gatunek pozwalający zostawić słabych, starych i chorych bez pomocy lekarskiej. Największe kurestwo tysiąclecia. Niby cywilizowane społeczeństwo a tępe jak pierwotny lud.

https://rumble.com/v3rrctm-wirus-urojony.html


Victoria - 24-01-2024, 22:00
Temat postu:
Apele o powrót obostrzeń covidowych. O tym poniższy vlog.


Noema - 25-01-2024, 12:33
Temat postu:
Premier Słowacji Robert Fico w swojej mowie przed słowackim parlamentem zapowiedział zwołanie komisji śledczej mającej zająć się kulisami mniemanej pandemii: zakupami niepotrzebnych urządzeń medycznych, testów i pseudoszczepionek. Fico zapowiedział też określenie odpowiedzialności za 21 tysięcy zmarłych na Słowacji po przyjęciu fake szczepionek na tzw. covid.

https://www.world-scam.com/archive/30995/643-plandemia-bedzie-wreszcie-rozliczona/
Pirat - 27-01-2024, 01:05
Temat postu:
Globaliści z WEF i WHO zapowiadają nową pandemię

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, eksperci zdrowia publicznego dyskutowali o hipotetycznej „chorobie X”, potencjalnym nowym patogenie, który może spowodować kolejną pandemię. Panel poświęcony tym rozważaniom spowodował, że na całym świecie pojawiło się przekonanie, że globaliści przyszykowali nam kolejną pandemię.

Choroba X to termin stworzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2018 roku, odnosi się do niezidentyfikowanej choroby, która może stanowić poważne zagrożenie dla ludzkości.

Czytaj więcej na wolnemedia.net
Noema - 24-02-2024, 22:17
Temat postu:
2 lata temu, 24 lutego 2022 roku, mimo zapowiadanej hekatomby zachorowań, po wpuszczeniu do Polski milionów niezaszczepionych Ukraińców zakończyła się w Polsce epidemia COVID-19. Pamiętamy!

https://infokolej.pl/viewtopic.php?p=400004#400004


Victoria - 28-02-2024, 22:22
Temat postu:
Noema napisał/a:
2 lata temu, 24 lutego 2022 roku, mimo zapowiadanej hekatomby zachorowań, po wpuszczeniu do Polski milionów niezaszczepionych Ukraińców zakończyła się w Polsce epidemia COVID-19. Pamiętamy!

O tym poniższy vlog.


Noema - 02-03-2024, 22:04
Temat postu:
W aplikacji mObywatel nie jest już dostępny jeden z dokumentów – certyfikat covidowy. Aplikacja przeszła aktualizację, po której ta funkcjonalność została usunięta.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Pluc/Usuneli-wazny-dokument-z-mObywatela-Dzis-jest-praktycznie-zbedny,255786,1022.html

A więc nie ma już paszportu covidioty. Uczcijmy to chwilą muzyki...


Ralny - 12-03-2024, 06:13
Temat postu:
Politycy zarabiali krocie na COVID-19

Po wielu miesiącach od ogłoszonej pandemii koronawirusa w Hiszpanii wybuchł skandal korupcyjny związany z zakupami maseczek. Na covidzie dorabiali się politycy ze środowiska socjalistycznego premiera Pedro Sancheza. Afera wyszła na światło dzienne w związku z użyciem szpiegowskiego oprogramowania.

Czytaj więcej:
https://wolnemedia.net/politycy-zarabiali-krocie-na-covid-19/
Arek - 12-03-2024, 23:32
Temat postu:
Covid, czyli atak, który będzie ich zgubą.

https://rumble.com/v4hhfp0-red-pill-news-covid-czyli-atak-ktry-bdzie-ich-zgub.html


Noema - 16-03-2024, 21:29
Temat postu:
Rząd PiS w czasie mniemanej pandemii COVID-19 w zinstrumentalizowany sposób posługiwał się lękiem. Podczas walki z covidem rząd używał słownictwa rodem z armii i instytucjonalnie zarządzał strachem – wynika ze sprawozdania Rady Języka Polskiego.

https://dorzeczy.pl/zdrowie/545706/rjp-w-pandemii-rzad-instrumentalnie-poslugiwal-sie-strachem.html

W zamian za łapówki od rządu tysiące amerykańskich pastorów nakłaniało swoich (łatwo)wiernych baranków do przyjmowania fake szczepionki na tzw. covid

https://www.naturalnews.com/2024-03-08-christian-pastors-coerced-congregants-covid-vaccines-faith4vaccines.html

Na szczęście u nas nie ma amerykańskich pastorów i w zamian za łapówki od rządu, tej niewdzięcznej pracy łapownika podjęły się Małysze, Pazury, Jandy i tym podobny margines.

Chiński rząd poleca departamentom zdrowia w całym kraju usunięcie wszystkich danych związanych z COVID-19, w tym informacji o całym procesie zapobiegania epidemii i dokumentacji szczepień.

https://www.world-scam.com/archive/32928/684-ministerstwo-prawdy-zmienia-historie/

A tak nawiasem to wszędzie trwa zacieranie śladów po tym ludobójstwie. Nawet komunistyczna partia Chin wydała zarządzenie, aby wszystkie dokumenty związane z plandemią covida usunąć i zniszczyć ze wszystkich źródeł. Wymazywane są więc bazy danych, bazy covidiotów z paszportem covidioty, umowy z pfizerami, akta pacjentów w szpitalach etc. Wszystko na dzień dzisiejszy całkowicie znika.

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Pluc/Usuneli-wazny-dokument-z-mObywatela-Dzis-jest-praktycznie-zbedny,255786,1022.html

Plandemia została przez Putina zakończona i obnażona jako oszustwo, więc wszędzie zaciera się ślady. W Rosji też, tylko na rosyjski sposób – tam zgona zaliczył twórca rosyjskiego Sputnika – związany nie z Rosją jak się okazało ale z plemieniem Rotszylda. Tam też to była tylko pseudoszczepionka na pseudopandemię, ale w Rosji nie nagłaśnia się takich spraw tylko po cichu... wycisza.

https://next.gazeta.pl/next/7,172690,29525327,nie-zyje-tworca-rosyjskiej-szczepionki-na-covid-andriej-botikow.html


Arek - 24-03-2024, 17:14
Temat postu:
Fundacja Rockefellera ogłosiła nowe finansowanie w wysokości 13,5 miliona dolarów na zwalczanie „dezinformacji” w kwestii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, Afryce, Indiach i Ameryce Łacińskiej. Niezależne media są obecnie wymieniane przez globalistów forsujących NWO jako jedno z największych zagrożeń, przed którymi stoi nasza planeta.

https://globalna.info/2024/03/24/ujawniamy-tak-fundacja-rockefelera-wykreowala-pandemie-za-14-milionow-dolarow/
Victoria - 26-04-2024, 22:19
Temat postu:
Traktat antypandemiczny WHO. Dobre wieści

Marzec 2024 – to pierwotnie ustalona data finalnej wersji traktatu, nadającego Światowej Organizacji Zdrowia wyłączność na zarządzanie przyszłymi pandemiami i „pandemiami”. Końcowa wersja właściwie jest gotowa, a „deadline” ustalono ostatecznie na maj. W międzyczasie wprowadzono wiele korzystnych poprawek i projekt nie jest już tak radykalny. Oto najistotniejsze zmiany.

Więcej:
https://wprawo.pl/traktat-antypandemiczny-who-dobre-wiesci/
Pirat - 12-05-2024, 03:59
Temat postu:
Nowa praca naukowa podważa teorie o pandemii COVID-19

Przez dwa lata ludzie niemal na całym świecie byli tresowani i traktowani jak śmiecie z powodu wyimaginowanej pandemii koronawirusa. Przetestowano zamordyzm na taką skalę, że do dzisiaj patrzymy wstecz, że to było w ogóle możliwe, aby uczynić ludziom piekło z życia pod pretekstem walki z wirusem. Tych, którzy buntowali się przeciwko covidowej paranoi, nazywano „antyszczepionkowcami” i „ruskimi agentami”, sugerując, że to nauka stoi za tym, co nam uczyniono w latach 2020-2022. Teraz okazuje się, że kolejne prace naukowe podważają dogmaty covidowych szarlatanów.

Czytaj więcej na wolnemedia.net

2.0 Powered by phpBB modified v1.9 by Przemo © 2003 phpBB Group